Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1905.1965.2025年乙巳太歲吳遂大將軍

(๔๒)ขุนพลโกว่ซุ่ยไต่เจียงกุง(อู๋จู๋ต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกจี๋ หรือปี พ.ศ.  2448, 2508, 2568

ขุนพลอู๋จู๋มีนามรองว่าจื้อเต้า เป็นชาวอันฮุย ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (คศ.960-1279)ขุนพลอู๋จู๋รับราชการเป็นนายอำเภอซิวหนิง ท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณในด้านการชำระคดีอยุติธรรมทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีจิตใจห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร เมื่อคราวประสบภัยแล้ง ท่านได้อธิษฐานจิตขอฝนโดยไม่ยอมหลับยอมนอนตลอด 3 วัน 3 คืน จนเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขอยกเว้นการเกณฑ์แรงงาน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ยากของราษฎร

ปีที่นับเป็นปีอิกจี๋ หรือปี พ.ศ.  2448, 2508, 2568

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีวอกจะตกเกณฑ์        เฮ้ง 刑

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        ชง  沖

คนที่เกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       ไห่  害