ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1896.1956.2016年丙申太歲管仲大將軍

(๓๓)ขุนพลกวงต๊งไต่เจียงกุง(ก่วนจ้งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยซิน หรือปี พ.ศ.  2439, 2499, 2559

เดิมมีนามว่าก่วนอี๋อู่ หรือก่วนจิ้งจง มีนามรองว่า จ้ง เป็นชาวรัฐฉี ในสมัยชุนชิว (ก่อน คศ.770-476)บ้านเดิมของท่านอยู่ทางเหนือของแม่น้ำอิ๋งเหอ ขุนพลก่วนจ้งได้รับการแนะนำสนับสนุนจากสหายให้แก่เจ้ารัฐฉี

จนได้เป็น “ไจเซี่ยง” (อัครมหาเสนาบดี)แห่งรัฐฉี  เมื่อได้ตำแหน่งท่านก็แสดงความสามารถทางการปกครองออกมาอย่างเด่นชัด โดยเป็นผู้วางระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบแผน และวางยุทธวิธีปกครองไว้หลากหลายแนวทางในด้านการดูแลกิจการภายในนั้นท่านเป็นผู้คัดเลือกและส่งเสริมขุนนางที่เป็นคนดีมีฝีมือมาดำเนินงาน กำหนดกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข วางกฎเกณฑ์การเก็บภาษีจากราษฎรแต่น้อย พยายามทำให้คนจนคนรวยมีความเท่าเทียมกัน ส่วนการดูแลกิจการภายนอก ท่านได้ส่งทูตไปสร้างสันถวไมตรีกับรัฐเพื่อนบ้าน มีนโยบายทางการทูตที่เน้นคุณธรรม กระชับสัมพันธไมตรีโดยใช้ความผูกพันทางสายเลือดและคุณธรรมน้ำมิตร ทำให้รัฐฉีเข้มแข็ง กระทั่งมีคัมภีร์การปกครองในแบบของท่าน ที่เรียกว่า “ก่วนจื้อ” ใช้สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน

ปีที่นับเป็นปีเปี้ยซิน หรือปี พ.ศ.  2439, 2499, 2559

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                                       คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                                       ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                               ผั่ว  破

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                                        ไห่  害