Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1950.2010.2070年庚寅太歲鄔桓大將軍

(๒๗)ขุนพลอูฮ้วยไต่เจียงกุง(อูหวนต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีแกอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2493, 2553, 2613

ขุนพลอูหวนมีอีกนามหนึ่งว่าอูอี้ เป็นชาวเมืองซินช่าง ในสมัยราชวงศ์หยวน (1279-1368)(ปัจจุบันคืออำเภอซินช่าง มณฑลเจ๋อเจียง)  ขุนพลอูหวนรับราชการเป็นผู้ช่วยนายอำเภอเปียวหยาง เป็นข้าราชการผู้มีความขยันหมั่นเพียร รักประชาชน ชอบช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาส ท่านต่อต้านการใช้กำลังอย่างป่าเถื่อนโดยเด็ดขาด และดำเนินการจัดเก็บภาษีที่นาและเกณฑ์แรงงานอย่างยุติธรรม ยกเลิกกฎธรรมที่คร่ำครึล้าสมัย ทำให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขสืบมา

ปีที่นับเป็นปีแกอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2493, 2553, 2613

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       คัก剋

คนที่เกิดปีวอก มะเส็งจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ชง  沖

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ไห่  害