ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1942.2002.2062年壬午太歲陸明大將軍

(๑๙)ขุนพลเหล็กเม้งไต่เจียงกุง(ลู่หมิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ่มโง้ว หรือปี พ.ศ.  2485, 2545, 2605

ขุนพลลู่หมิง เป็นชาวถงลู่ ในสมัยราชวงศ์หมิง(คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคือเมืองถงลู่ มณทลอันฮุย) ขุนพลลู่หมิงเป็นคนรักการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านมาแต่เยาว์วัย จนอาจกล่าวได้ว่า “หนังสือไม่ว่างจากมือ” เมื่อเข้ารับราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เข้มงวดในกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นอย่างยิ่ง และมีความสามารถในการเลือกใช้กุศโลบายในการปกครองได้อย่างเหมาะสม เพื่อมิให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

ปีที่นับเป็นปียิ่มโง้ว หรือปี พ.ศ.  2485, 2545, 2605

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                   ผั่ว  破

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ไห่  害