Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

whatisluoPan600x315Cap5

 

”หล่อแก”สำหรับดูฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นชนิดใด สำนักไหนก็ล้วนประกอบด้วยโครงสร้างอยู่ 3 ส่วนเหมือนกันหมดคือ  1.天池 บ่อสวรรค์ (เทียนฉือ-เทียงตี๊) 2. 內盤จานชั้นใน (เน่ยผาน-ไหล่ปั๊ว)  3.外盤จานชั้นนอก (ว่ายผาน-หงั่วปั๊ว)

1.天池 บ่อสวรรค์ (เทียนฉือ-เทียงตี๊)  บางทีก็เรียกว่า “ท้องทะเล” หรือ ไหตี่ 海底 ซึ่งก็คือตำแหน่งวางเข็มทิศซึ่งอยู่จุดศูนย์กลางของ”หล่อแก” ซึ่งประกอบด้วย หมุดเดือย เข็มแม่เหล็ก และเส้นท้องทะเล海底線 อยู่ในกระจกครอบ มีลักษณะเป็นทรงกลม ส่วนเข็มแม่เหล็กปลายลูกศรของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้ และปลายอีกด้านชี้ไปทางทิศเหนือ

ส่วนพื้นด้านล่างของเข็มทิศหรือ ไหตี่ 海底 จะมีเส้นสีแดงเล็กๆพาดผ่าน เรียกว่า เส้นท้องทะเล 海底線 ด้านทิศเหนือมีจุดสีแดง 2 จุด เมื่อเวลาจะใช้ดูฮวงจุ้ย ฝั่งด้านเหนือของเข็มแม่เหล็กจะต้องตรงกับแนวเส้นท้องทะเล  ส่วนเข็มทิศสมัยใหม่พื้นด้านล่างของเข็มทิศมักจะถูกทำเป็นเส้นกากบาท พร้อมระบุทิศทั้ง 4 เอาไว้

 

whatisluoPan600x315Cap5 1

 

2. 內盤 จานชั้นใน (เน่ยผาน-ไหล่ปั๊ว) คือแผ่นจานหล่อแกที่หมุนได้รอบ ซึ่งอยู่วงรอบนอกของเข็มทิศ  มีวงกลมหลายๆวงที่พิมพ์อยู่บนจานด้านใน และวงกลมหนึ่งวงเราเรียกว่า"หนึ่งชั้น"แต่ละชั้นจะถูกแบ่งเป็นส่วนๆแตกต่างกัน บางชั้นมีการแบ่งจำนวนช่องมาก บางชั้นก็มีการแบ่งจำนวนช่องน้อย ซึ่งมีชั้นที่ถูกแบ่งน้อยที่สุดก็คือ 8 ช่อง  และชั้นที่มีเคยมีการแบ่งมากที่สุดก็มีมากถึง 384 ช่อง และมีการพิมพ์อักขระหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันลงไปในแต่ละช่อง

โดย"หล่อแก"สำหรับดูฮวงจุ้ยนั้นมีหลายประเภท บางแบบมีหลายชั้น บางแบบก็มีไม่กี่ชั้น ซึ่งหล่อแกสำหรับดูฮวงจุ้ยชนิดที่มีชั้นมากที่สุดก็มีมากถึง 52 ชั้น ส่วนหล่อแกชนิดเล็กสุดอย่างน้อยก็ต้องมี 5 ชั้น

เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ของ"หล่อแก"ถูกจารึกไว้บนแผ่นวงกลม และมีเนื้อหาแตกต่างกันในแต่ละชั้นของแผ่นจาน  ซึ่งเนื้อหาหรือหลักวิชาเหล่านี้นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักของหล่อแกในแต่ละประเภท โดยสำนักฮวงจุ้ยแต่ละสำนัก ซึ่งมีหลากหลายสำนัก ได้นำหลักวิชาต่างๆของสำนักของตนใส่ลงไปใน"หล่อแก" ของสำนักตนโดยเฉพาะ

 

3.外盤 จานชั้นนอก (ว่ายผาน-หงั่วปั๊ว) จานชั้นนอกมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นตัวประคองจานชั้นในเอาไว้ให้มั่นคง มีรูเล็กๆเจาะไว้ที่ขอบทั้งสี่ด้าน และนำเส้นเชือกสีแดงมาร้อยประสานกันเป็นรูปกากะบาท และเชือกแดงทั้ง 4 มุมนี้เรียกว่า “หัวใจฟ้า10 ทิศทาง” หรือ เทียนซินสรือเต้า  (天心十道) ใช้เพื่ออ่านเนื้อหาในภายในแผ่นจาน   ซึ่งเชือกเส้นแดงนี้จำเป็นต้องตั้งฉากเป็นแนวตรง หากเป็นหล่อแกที่เพิ่งซื้อมาใหม่ จะต้องทำการปรับเส้นสีแดงของจานนอกให้ตรงก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

“เข็มทิศ”เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวัดมุมอะซิมุท (azimuth) ของแม่เหล็กบนพื้นผิวโลก) มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการทหาร การนำทาง การสำรวจและการทำแผนที่ ป่าไม้ การสำรวจแร่ การก่อสร้าง และสาขาอื่นๆ

** มุมอะซิมุท (azimuth)  คือ มุมในแนวราบหรือแนวระดับที่วัดจากแนวทางทิศเหนือไปตามทางเดินของเข็มนาฬิกา มีค่าไม่เกิน 360 องศา

ในวิชาดูฮวงจุ้ย "หล่อแก" เป็นเครื่องมือที่ใช้เข็มทิศในการวัดตำแหน่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสของพื้นดิน โดยใช้หลักการวัดตำแหน่งของเข็มทิศ  เพื่อหาทิศทางมังกร    格龍  (แก๊ะเล้ง) การหาตำแหน่งดินและวิเคราะห์ทิศทางน้ำ 消砂納水(เชี่ยวซาหนับจุ้ย)  และการกำหนดทิศที่ตั้งของอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ