ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายทำบุญ ก่อนออกพรรษา

ด้วยการถวาย ผ้าอัจเจกจีวร

ผ้าอัจเจกจีวร หมายถึง ผ้ารีบด่วน (ผ้าอาบน้ำฝนสำหรับพระภิกษุสงฆ์)  โดยเฉพาะผู้ที่จะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีเหตุกระทันหัน ต้องถวายอย่างเร่งด่วน แต่การถวายผ้าลักษณะนี้  ไม่ใช่จะถวายได้ทุกคน และไม่ใช่จะถวายได้ ทุกเวลาที่อยากถวาย  ดังนั้น

ผู้ที่ พระพุทธเจ้าอนุญาต ให้ถวายผ้าอัจเจกจีวรได้ จึงมีอยู่แค่ 4 จำพวก คือ

1.  หญิงท้องแก่จวนคลอด

2.  ทหารที่จะไปรบ

3.  คนที่ป่วยหนัก

4.  คนที่ไม่เคยรู้เรื่องผ้าอัจเจกจีวรเลย  พอได้รู้แล้วก็เกิดศรัทธา (เราท่านทั้งหลายที่ยังไม่รู้เรื่องนี้)

ช่วงเวลาที่ถวายผ้าอัจเจกจีวรแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้ คือ 10 วัน ก่อนวันออกพรรษา หรือตั้งแต่ขึ้น 6 ค่ำ - ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกๆ ปี และสำหรับในรอบ ปี พ.ศ. 2553  ก็จะตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 14  ถึงวันอาทิตย์ 23  เดือนตุลาคม 2553

อานิสงส์การถวายผ้าอัจเจกจีวร

1.  จักได้เกิดเป็นพระราชาผู้มีมหาสมบัติมากมายมหาศาล  500  ชาติ

2.  จักได้เกิดเป็นเศษรฐี  500  ชาติ

3.   จักไม่ได้ยินคำว่า ยากจนเลยตลอด 500 ชาติ

4.  จักได้เกิดเป็นผู้มีอำนาจบารมี  500  ชาติ

5.  จักเกิดมาครบอาการ 32 และมีรูปงามตลอด  500  ชาติ

6.  หากล่วงลับดับขันธ์ไปแล้วก็จักได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ อันมีแต่ความสุข

ความเจริญตลอดกาลนาน

7. ในภพปัจจุบันหรือในชาตินี้บุญที่ได้ทำแล้ว  จะช่วยเสริมบารมีเราให้ทำธุรกิจใดๆ ก็

ตามไม่จน ไม่เจ๊ง มีแต่เฮงกับรวย แม้ผู้ที่ป่วยก็จะหาย แม้มีผู้ที่เบื่อหน่ายเราก็จะกลับมารักเรา

มีชีวิตอยู่ก็ไม่ลำบาก แม้ตายจากก็ไม่ลำเค็ญ (อยู่ก็แสนสบาย ไปก็แสนสะดวก)

(การทำบุญแบบนี้เทียบเคียงอานิสงส์ได้เท่ากับ การถวายผ้ากฐิน แต่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เหมือนเช่น การถวายผ้ากฐิน) (อ้างอิงจาก สังกาสอีสาน และอรรถกถาบาลี )

สาธุชนทั้งหลาย คำว่าบุญๆนี้  เป็นชื่อของความสุข และอำนวยผลอันดีเลิศให้เราแม้นในขณะที่มีชีวิตอยู่  ดังพุทธภาษิตที่ว่า  “ปุญญัง  สุขัง  ชีวิตะสังขะยัมหิ”  และหากถึงกาลอวสานแห่ชีวิตแล้ว บุญก็ยังคอยเป็นเงาเฝ้าตามติด ไปอำนวยศุภผล แก่เจ้าของบุญ ตราบนานเท่านาน ดังพุทธภาษิตที่ว่า  “ปุญญานิ  ปะระโลกัสมิง  ปะติฏฐา  โหติ  ปาณินัง”

สาธุชนทั้งหลาย การเกิดเป็นคนก็ยาก  การเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดปลอดภัย จนสิ้นอายุขัยไปเองก็ยาก พระพุทธเจ้าจะมาเกิดแต่ละครั้ง ก็ยากแสนยากเข้าไปอีก  การได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจสัจจธรรมก็ยิ่งยากกว่าสามอย่างนั้นอีก

ดังนั้น เราควรเร่งทำบุญไว้เพื่อเป็นเสบียงเดินทาง  จะได้มีแต่ความสุข สมหวัง

ทุกประการ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตภายภาคหน้า

และช่วยบอกกันต่อๆ ไป จะเป็นกุศลมากๆ ขอโชคดีทุกท่านทุกคน

------------------------------------------------------