1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

02

โหงวเฮ้ง“คิ้ว”

คิ้วของคนๆหนึ่งสามารถนำมาพยากรณ์เกี่ยวโชคเคราะห์ของคนๆนั้นได้ เช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นๆบนใบหน้า หากมีคิ้วที่ถูกต้องตามลักษณะที่เป็นมงคลแล้วก็เปรียบเสมือน คำจีนที่ว่า “กิมเสี่ยงเทียมฮวย” (錦上添花) หรือ“ผ้าตาดปักเสริมด้วยดิ้นทองลายดอกไม้” ความหมายคือก็ยิ่งเพิ่มพูนความเป็นสิริมงคลเพิ่มเข้าไปอีก แต่ในทางตรงกันข้าม หากคิ้วมีลักษณะไม่ดี ก็ย่อมนำอุปสรรคมาสู่เจ้าชาตาด้วยเช่นกัน (หมายเหตุ-ในบทความนี้ใช้เฉพาะการอ้างอิงในเชิงวิชาการเท่านั้น นอกจากนี้หากเจ้าชาตาบำเพ็ญกุศล สั่งสมบุญ ก็ย่อมเสริมบารมี และลดทอนผลร้ายต่างๆ ของโหวงเฮ้งที่ไม่ดีได้เช่นกัน)

ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์เรื่องโชคลาภโดยเริ่มพิจารณาจากปลายของคิ้วเป็นหลัก ซึ่งทางโหงวเฮ้งเรียกตำแหน่งนี้ว่า ตำแหน่งขุมทรัพย์ภายนอก 外財庫 อธิบายง่ายๆคือการทำมาหาได้นั่นเอง หากปลายคิ้วมีขนคิ้วที่กระจายออกและชี้ไปยังหลายทิศทาง ย่อมกระทบกับขุมทรัพย์ และมีผลทำลายโชคลาภ ต่อไปนี้จะอธิบายหลักการดูคิ้วในลักษณะต่างกันดังนี้

 

 

 

images miemao

 

 

คิ้ว แสดงถึง ความเป็นคนมีเหตุผ

ข้อ 1 อันดับแรกที่เราจะต้องพิจารณา ก็คือ ความดกหนาและความบางของปลายคิ้ว เพราะปลายคิ้วนอกจากจะแสดงถึงขุมทรัพย์ยังแสดงถึงความฉลาดเฉลียว หากตั้งแต่หัวคิ้วจรดปลายคิ้วมีลักษณะขนหนาบางเท่ากันตลอดคิ้ว แสดงว่าเจ้าชาตาเป็นคนทำอะไรก็จะเป็นคนคงเส้นคนวา สม่ำเสมอ แต่หากหัวคิ้วหนาปลายคิ้วบาง แสดงถึงคนนี้มักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ในทางกลับกัน หัวคิ้วบางแต่ปลายคิ้วหนา แสดงถึง เป็นคนใช้เหตุผลเหนืออารมณ์

ลักษณะที่ดีของคิ้ว คือคมเหมือนมีดตัด

ข้อ 2 ข้อนี้เป็นกล่าวถึงลักษณะสำคัญที่สุดของคิ้ว ก็คือมีรูปทรงเหมือนใบมีด และมีจุดตัดด้านปลายเหมือนคมมีด คือมีลักษณะรวบเข้าหากัน นอกจากนี้ขนคิ้วต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้าง คนที่ได้ลักษณะคิ้วแบบนี้แสดงถึงสติปัญญาความสามารถสูงส่ง มีความคิดในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆด้าน และนอกจากนี้ยังสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ดี มีทรัพย์สินเงินทอง เก็บเงินอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม พอถึงอายุ 33 หรือ 34 ปี ก็จะมีเคราะห์ทำให้เสียเงินก้อนโต

ปลายคิ้วยกขึ้น เรียกว่า คิ้วมีดดาบ

ข้อ 3 ไม่ว่าปลายคิ้วจะสูงหรือต่ำ ปลายคิ้วย่อมมีการยกขึ้นหรืองุ้มลง สำหรับปลายคิ้วยกขึ้น วิชาโหงวเฮ้ง เรียกว่า คิ้วมีดดาบ 劍眉ทำให้เป็นคนใจใหญ่ หยิ่งยโส ลำพองตน กล้าหาญ และเหี้ยมโหด แต่สำหรับปลายคิ้วงุ้มลง หรือปลายชี้ลง แสดงถึงอุปนิสัยจิตใจงดงาม มีเมตตา ไม่ชอบทะเลาะกับใคร

 คิ้วกับความหนา-บาง คนที่มีคิ้วที่ดกหนาจนเกินไปจะแสดงถึงความใจร้อน ภาษาทางการแพทย์แผนจีนเรียกว่า 肝火盛 หมายถึง“ไฟในตับแกร่งเกินไป” ซึ่งตับเป็นอวัยวะควบคุมอารมณ์ ความโกรธจะทำลายตับ ส่วนคิ้วบางเกินไปแสดงถึงการขาดมิตรสัมพันธ์

 คิ้วละเอียด-หยาบ คนที่มีขนคิ้วที่หยาบหนาจนเกินไป แสดงถึงเวลาทำอะไรก็จะทำแบบพอผ่านๆ ลวกๆ สุกเอาเผากิน ส่วนคนที่มีขนคิ้วละเอียดแสดงถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อน ทำอะไรก็มักจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ และเป็นคนเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง

หลักพิจารณาเรื่องคิ้วที่ดี หลักทั่วไปถือว่าคิ้วที่ดีควรจะใสและมองเห็นผิวหนังใต้คิ้ว มีหลักพิจารณาอยู่ 3ประการ (1)คือขนคิ้วต้องแยกกันเป็นเส้นๆมีความมันวาวและลื่น (2)ขนคิ้วควรมีช่องว่างที่พอมองเห็นผิวหนังใต้คิ้ว (3)ขนคิ้วควรมีความหนาบางตลอดเส้นเท่าเทียมกัน หากได้ลักษณะดีทั้งสามประการนี้แล้ว ก็แสดงถึงความมีสติปัญญาสูงส่ง มีความจริงใจ

ขนคิ้วขาว โดยทั่วไปหากเป็นผู้สูงอายุ การมีขนคิ้วขาวหมายถึงการมีอายุยืน แต่ไม่ว่าชายหญิง หากมีขนคิ้วขาวก่อนอายุ 35 ถือว่า อายุสั้น และแสดงถึงการมีสุขภาพที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง

คิ้วกับส่วนประกอบของโหงวเฮ้ง คิ้วเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบสำคัญในวิชาโหงวเฮ้ง ซึ่งแสดงถึงความนึกคิดจิตใจ และสติปัญญาของเจ้าชาตาที่แสดงออกมาภายนอก และถือเป็นตำแหน่งเรือน(วัง)ของพี่น้องและมิตรสหาย交友宮,兄弟宮

ผู้หญิงที่มีคิ้วที่เบาบาง บางทีดูเหมือนไม่มีขนคิ้ว แสดงถึงเป็นคนที่ขี้อาย อ่อนโยน และเงียบขรึม แต่เป็นคนทำอะไรก็มักจะขาดความตั้งใจ ขาดความมั่นใจ มักจะชอบอยู่กับครอบครัวพี่น้อง เพราะขาดความมั่นใจ ไม่สนใจในสุขภาพของตน เป็นคนมีความคิดเป็นของตนเอง แต่เวลาทำอะไรมักขาดการพิจารณาที่รอบคอบ ไม่มีการวางแผน และเป็นคนทำอะไรก็จะหุนหันพลันแล่น และมักจะเสียเงินโดยไร้ประโยชน์เสมอ เก็บเงินไม่อยู่ และหากมีขนคิ้วที่งอกย้อนกลับ แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพี่น้อง หรือคนที่อยู่ร่วมกัน จะมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน

ผู้หญิงที่มีหัวคิ้วติดกัน วิชาโหวงเฮ้งเรียกว่าเหมยเจียว 眉交 หมายถึงขนที่หัวคิ้วทั้งสองข้างงอกติดกัน เช่นข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างงอกแทงเข้าไปอีกข้างหนึ่ง เหมือนกำลังทิ่มแทงกัน และแสดงว่าขนคิ้วกำลังแทงเข้าไปในตำแหน่งหว่างคิ้วหรือตำแหน่งอิ้นถัง印堂 ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่สุดบนใบหน้า นิสัยของเจ้าชาตาจะค่อนข้างเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ซึมเศร้าริษยา และอวดดี จิตใจสับสนวกวน เป็นชอบลังเลไม่กล้าตัดสินใจ ยากที่เราจะเข้าใจคนๆนี้ ไร้ญาติขาดมิตร และมักมีศัตรู ไม่มีโชคด้านบริวาร มักถูกผู้ชายหลอกลวง มีความต้องการทางเพศสูง แต่หากว่าดวงตามีแววเป็นประกาย และตาขาว-ตาดำแบ่งแยกกันให้เห็นเด่นชัด ย่อมไม่เกิดปัญหาข้างต้น

meimao

 

อธิบายข้อสงสัยเกี่ยวกับโหงวเฮ้งเรื่องคิ้ว

ถ้าหากลักษณะคิ้ว คือปลายคิ้วมีขนคิ้วที่กระจายออก แสดงว่าจะต้องเสียทรัพย์ตลอดชีวิตใช่หรือไม่ คำตอบก็คือไม่แน่เสมอไป เพราะคนที่มีขนคิ้วกระจายออก มักจะเป็นคนใช้จ่ายเงินทองไม่ค่อยจะยั้งคิด ไม่เคยวางแผนด้านการเงิน และมักจะผลีผลามใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอย ต่อเมื่ออายุได้ 33-34 ปี ถ้าหากไปร่วมกับใครเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่าง ก็จะเสียทรัพย์ ซึ่งในช่วยอายุนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนเป็นพิเศษ ก็จะพ้นจากเคราะห์ที่ต้องเสียทรัพย์ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าชาตามีจมูกที่หน้า ริมฝีปากเล็ก กลับแก้ไขปัญหานี้ได้ ผลก็จะไม่หนักหนาอะไร เพราะว่าวิชาโหงวเฮ้งไม่ใช่จะดูเพียงส่วนเดียวแล้วมาทำนาย แต่จะต้องดูส่วนอื่นๆมาผสมผสานด้วย

นอกจากนี้ ความสั้นยาวของคิ้ว และรูปลักษณะของคิ้ว ก็เป็นสิ่งต้องนำมาพิจารณนา ซึ่งเรื่องความสั้นยาวไม่ค่อยส่งผลดีร้ายเท่าใดนัก แต่คิ้วยาวก็ย่อมดีกว่าคิ้วสั้น หากคิ้วยาวแสดงถึงความนึกคิดและการตัดสินใจที่ค่อนข้างช้า แต่ก็เป็นคนโรแมนติก ส่วนคิ้วสั้นแสดงถึงใจร้อน นึกคิดตัดสินใจอะไรก็จะรวดเร็ว หรือมีความคิดที่เกินความเป็นจริง