Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

IndianRoyalPalace5โศลกที่ ๔๔

               ถ้าเสาร์ร่วมกับอังคารในภพที่ ๑๐ จากลัคนา หรือร่วมกันในภพที่ ๕ หรือกุมลัคนา และมีจันทร์อยู่ในราศีที่ครองด้วยพฤหัสบดี เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ฯ

โศลกที่ ๔๕

               ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็งและอยู่เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นที่โปรดปรานและไว้ใจของราชา ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาในตำแหน่งที่กล่าวนี้ยังได้รับแสงจากดาวพระเคราะห์ที่เป็นมิตรด้วย ท่านว่าแม้เกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยสักปานใด จะได้เป็นราชา หรือเป็นที่เคารพเชื่อถือของราชา ฯ

โศลกที่ ๔๖

               ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเป็นอุจจ์และให้แสงถึงจันทร์ เจ้าชะตาจะเป็นราชาที่เด่นในโลก สามารถที่จะปราบปรามศัตรูนับโกฏให้พินาศหมดไปได้ จะมีกำลังเข้มแข็งเพรียบพร้อมไปด้วยทัพช้างทัพม้า และทัพเดินเท้าอย่างมหาศาล ฯ

โศลกที่ ๔๗

                ถ้าพระจันทร์เข้มแข็งเต็มที่อยู่ในตำแหน่งเกนทระกับลัคนา แต่ไม่ใช่กุมลัคนา ในเวลาเดียวกันจันทร์นั้นได้รับแสงจากศุกร์และพฤหัสบดีด้วย เจ้าชะตาจะเป็นราชา ฯ

โศลกที่ ๔๘

                 ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในภพเกนทระกับลัคนา แต่ไม่เป็นนิจ ไม่อัสตะเฉพาะอยู่ใกล้กับอาทิตย์ ไม่อยู่ในเรือนของคู่ศัตรู หรือไม่ร่วมกับดาวใดๆเลย เจ้าชะตาจะได้เป็นจักรพรรดิ์

หมายเหตุ

                เจ้าเรือนของลัคนาเป็นเกนทระกับลัคนา ที่ตรงตามโยคนี้คือ

ก.เจ้าเรือนนั้นเป็นเกษตร์กุมลัคนาด้วย เป็นได้ทุกๆพระเคราะห์และทุกๆราศี แต่ไม่น่าเป็นใหญ่

ถึงจักรพรรดิ์ได้

ข.เจ้าเรือนของลัคนาเป็นเกษตร์และเป็นเกนทระกับลัคนาด้วย แต่ไม่กุมลัคนา เป็นได้เพียง ๔ ราศีเท่านั้นคือ ลัคนาอยู่ในเรือนพุธหรือพฤหัสบดี และเจ้าเรือนเป็นเกษตร์ในอีกเรือนหนึ่ง ซึ่งเป็นเกนทระกับลัคนาแต่ไม่น่าจะเป็นจักรพรรดิ์

ค.เจ้าเรือนของลัคนาเป็นอุจจ์และเป็นเกนทระกับลัคนาด้วย มีจำกัดราศีขึ้นอีกและเข้าใจว่าเจ้าเรือนลัคนาในตำแหน่งเหล่านี้ จึงจะทำให้เจ้าชะตาเป็นจักรพรรดิ์ได้ และโยคนี้มีได้เพียง ๓ ราศีเท่านั้น คือลัคนากุมพุธในราศีกันย์ ลัคนาอยู่ราศีเมษ อังคารอยู่มังกรและลัคนาอยู่มังกร เสาร์อยู่ตุลย์ ทั้งนี้ดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งอุจจ์นั้น ต้องไม่อยู่ในนวางค์ ยิ่งได้นิจตำแหน่งปรมอุจจ์ยิ่งแน่นอนขึ้นในเรื่องเป็นจักรพรรดิ์ และเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอุจจ์ในภพที่ ๑๐ ดีกว่าเป็นอุจจ์ในภพอื่นๆ

โศลกที่ ๔๙

                ในดวงชะตาถ้ามีจันทร์ พฤหัสบดีและอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๕-๓ และ ๙ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาที่มั่งคั่งเหมือนพระเจ้ากุเพระ ฯ

หมายเหตุ

                 คิดตามโยคในโศลกนี้เป็นทุกราศี แต่จะให้คุณจริงตามโศลกกล่าวไว้ ข้าพเจ้าเห็นว่ามีราศีเดียวดท่านั้น   คือลัคนาอยู่ราศีมิน  พฤหัสบดีอยู่กรกฏ   จันทร์อยู่พฤษภ และอาทิตย์อยู่พิจิก ฯ

โศลกที่ ๕๐

                 ถ้าอาทิตย์เข้มแข็งอยู่ในราศีธนูและกุมลัคนา มีจันทร์ร่วมอังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ และมีศุกร์อยู่ในภพที่ ๑๑ หรือ ๑๒ เจ้าชะตาจะเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่มีความดีประดุจเทพเจ้า ฯ

หมายเหตุ

              อาทิตย์อยู่ราศีธนูเข้มแข็งได้ ๒ ประการ คือ อาทิตย์อยู่ในนวางค์ที่ ๑ ของราศีธนูเป็นนวางค์อุจจ์ของอาทิตย์ และอยู่ในนวางค์สุดท้ายของราศีธนูซึ่งเป็นวรโคตมะนวางค์

โศลกที่ ๕๑

                ถ้าบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๓-๑๑ และ ๖ จากลัคนา และเจ้าเรือนของลัคนาได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะมีความเข้มแข็งมีสุขภาพดี จะได้เป็นใหญ่มีผู้คนนับถือมากมาย ฯ

โศลกที่ ๕๒

                 ถ้าอังคารเข้มแข็งในราศีมังกรและกุมลัคนา  มีเสาร์อยู่ในภพที่ ๙ หรือ ๑๒ จากลัคนา  มีอาทิตย์ร่วมจันทร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาแต่ไม่มีความแน่นอน ไม่รักษาความสัตย์ ฯ

โศลกที่ ๕๓

                  ถ้าจันทร์ร่วมกับเสาร์และอยู่ในภพที่ ๑๑-๔ และ ๑๐ จากลัคนา ถ้าเกิดในราชตระกูลจะได้เป็นราชา ถ้าเกิดในตระกูลจะมั่งคั่งผาสุข และยิ่งใหญ่เทียบเท่าราชา ฯ

โศลกที่ ๕๔

                  ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในภพอุปจัยจากลัคนา มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๙ และมีศุภเคราะห์อยู่ในวรรคต่างๆที่ครองด้วยศุภเคราะห์ อยู่ในภพเกนทระกับลัคนาและเข้มแข็งด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ถ้าพฤหัสบดีกับจันทร์ร่วมกันในราศีพฤษภ และเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในภพตรีโกณจากลัคนาโดยไม่ได้รับแสงจากเสาร์และอังคาร เจ้าชะตาได้เป็นราชา ฯ