Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

vedic astrology chart2

โศลกที่ ๓๘

                ผู้ใดเกิดมามีทริทระโยคในดวงชะตา จะเป็นคนระรานคนอื่น เจ้าโทสะ ชอบการวิวาท และตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้อื่น บางทีอาจเป็นโรคเรื้อน เป็นที่รังเกียจของสังคม ชอบทำลายความดีของผู้อื่น พูดมากไม่มีความจริง ไม่ซื่อตรงต่อผู้ใด ไม่เคารพพราหมณ์และศาสนาใดๆ มีภรรยาเลว และมีเล็บมือเล็บเท้าน่าเกลียดเพราะเป็นโรค ฯ

ปเรษัยโยค

โศลกที่ ๓๙

                ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา  จันทร์อยู่ในภพที่ ๗ เสาร์อยู่ในภพที่ ๔ อังคารอยู่ในภพที่ ๓ ลัคนาอยู่ในจรราศี และมีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๒ เจ้าชะตาจะต้องเป็นทาสหรือคนใช้ของคนอื่น ฯ

 

โศลกที่ ๔๐

                ถ้ามีศุกร์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา และพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของภพที่ ๑ หรือ ๒ มีอังคารอยู่ในภพที่ ๘ ลัคนาอยู่ในสถิระราศี เจ้าชะตาเกิดมาเป็นคนรับใช้ของคนอื่น ฯ

หมายเหตุ

              ถ้าบังคับให้ลัคนาอยู่สถิระราศี พฤหัสบดีจะเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๒ จากลัคนาได้  แต่ถ้าให้พฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๑ จากลัคนา  ลัคนาจะต้องอยู่ราศีธนูหรือมิน  ซึ่งเป็นอุภโยทัยราศี

 

โศลกที่ ๔๑

                ถ้าเกิดกลางคืน  ลัคนาอยู่ในจรราศี และเจ้าเรือนของลัคนา อยู่ในภาวะสนธิหรือราศีสนธิ ฯลฯ และมีบาปเคราะห์เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย เกิดมาต้องเป็นคนรับใช้  ถ้าเกิดกลางวันลัคนาอยู่ในสถิระราศี มีเสาร์ จันทร์ พฤหัสบดี และศุกร์เป็นตรีโกณหรือเกนทระกับลัคนา แต่ตำแหน่งของดาวทั้ง ๔ ดวงนี้อยู่ในภาวะสนธิหรือราศีสนธิ ฯลฯ เจ้าชะตาต้องเป็นคนรับใช้ ฯ

 

โศลกที่ ๔๒

                ถ้าพฤหัสบดีเข้มแข็งได้ตำแหน่งไอราวะตำศะ แต่อยู่ในภาวะสนธิ ฯลฯ หรือถ้าจันทร์เข้มแข็งได้ตำแหน่งอุตตะมะวรรค แต่ไม่เป็นเกนทระกับลัคนา หรือศุกร์กุมลัคนา เจ้าชะตาเกิดในเวลากลางคืนและเป็นข้างแรมด้วย ท่านว่าเจ้าชะตาต้องเป็นคนรับใช้ ฯ

 

โศลกที่ ๔๓

                ในดวงชะตาถ้ามีอังคาร อยู่ในภาวะสนธิของภพที่ ๖ พฤหัสบดีอยู่ในภาวะของภพที่ ๔ และมีอาทิตย์อยู่ในภาวะสนธิของภพที่ ๑๐ ท่านว่าเกิดมาเป็นคนใช้ของผู้อื่น ถ้าจันทร์อยู่ในราศีที่ครองด้วยศุภเคราะห์ แต่อยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยบาปเคราะห์ และมีพฤหัสบดีร่วมกับเจ้าเรือนของลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นคนใช้ ฯ

 

โศลกที่ ๔๔

                ถ้าพฤหัสฯอยู่ในราศีมังกร และเป็นภพที่ ๖-๘ หรือ ๑๒ จากลัคนาด้วยและมีจันทร์อยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นคนรับใช้ ฯ

 

ปเรษัยโยคผล

โศลกที่ ๔๕

                ผู้ใดเกิดมามีปเรษัยโยค เอาตัวไม่รอด ต้องเป็นคนรับใช้ของผู้อื่นหรือลูกน้องของผู้อื่น  เจ้าชะตาจะเป็นผู้มีใจชั่วช้าเลวทราม ชอบทะเลาะวิวาทหาเรื่องกับผู้อื่น พูดเสียงแหบ  ไม่นับถือพราหมณ์หรือศาสนาใดๆ ชอบยุแหย่ให้ผู้อื่นเป็นศัตรูกัน ไม่มีความรู้และไม่รักเกียรติยศ หยาบคายโทสะร้าย อารมณ์ฉุนเฉียว เอาแต่ใจตัว  เป็นคนไม่มีความหลัง เจ้าอารมณ์ เจ้าชู้  ฉลาดในการเอาเปรียบผู้อื่น และมักเห็นผิดเป็นชอบ ฯ

 

อังคะหินะโยค

โศลกที่  ๔๖

                 ถ้าลัคนาสถิตในเมษ พฤษภ และธนู      และรับแสงจากบาปเคราะห์เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับฟัน ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา อังคารไม่เข้มแข็งหรืออังคารร่วมราหู เจ้าชะตาจะมีแขนหรือขาพิการ ฯ

 

โศลกที่ ๔๗

                 ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา อังคารอยู่ในภพที่ ๗ และมีอังคารอยู่ในภพที่ ๒ เจ้าชะตาต้องเสียแขนหรือขา ฯ

 

โศลกที่ ๔๘

                  ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๕ หรือ ๙ จากลัคนา  มีดาวพระเคราะห์อื่นๆไม่เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะมี ๒ หัว ๔ เท้าและ ๔ มือ ถ้าจันทร์อยู่ราศีพฤษภ และมีบาปเคราะห์อยู่ในฤกษ์สนธิ หรืออยู่ในนวางค์พิษ    เจ้าชะตาจะเป็นใบ้        แต่ถ้าจันทร์ในชะตาได้รับแสงจากศุภเคราะห์ที่เข้มแข็ง   เจ้าชะตาจะพูดได้แต่ช้ากว่าธรรมดามาก ฯ

 

โศลกที่ ๔๙

                ถ้าอังคารและเสาร์ อยู่ในราศีหรือนวางค์ ซึ่งครองด้วยพุธ เจ้าชะตาจะเกิดมามีฟันเรียบร้อย โยคอันนี้ใช้คิดในเวลาเสพเมถุน

                ถ้าจันทร์กุมลัคนาในราศีกรกฏ และรับแสงจากเสาร์และอังคารด้วย เจ้าชะตาจะเป็นคนแคระหรือคนเตี้ย โยคนี้ใช้คิดในเวลาเสพเมถุน

               ถ้าอาธานะลัคนาอยู่ในราศีมิน และรับแสงจากเสาร์ อังคารและจันทร์  เจ้าชะตาจะเป็นคนเตี้ย

                ถ้าจันทร์ร่วมกับบาปเคราะห์และอยู่ในฤกษ์สนธิ หรืออยู่ในนวางค์พิษ เด็กจะโง่ โยคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเวลาเสพเมถุนทั้งสิ้น ไม่ใช่ดวงชะตาในเวลาเกิดของเด็ก

 

โศลกที่ ๕๐

                ถ้าลัคนาสถิตในนวางค์สุดท้ายของราศีมังกร และได้รับแสงจากเสาร์ จันทร์และอาทิตย์  เด็กที่เกิดมาจะเตี้ย  ถ้าลัคนาอยู่ในนวางค์สุดท้ายของราศีมังกร ในตรียางค์ที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๑ จากลัคนา มีบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีศรีษะ ตามลำดับตรียางค์นั้นๆ บาปเคราะห์ในที่นี้หมายถึง อาทิตย์ อังคาร และเสาร์ ในตรียางค์ที่ ๑-๒-๓ จากลัคนานั้น จะต้องมีบาปเคราะห์ร่วมกันอยู่ทั้ง ๓ ดวงในตรียางค์เดียวกัน ฯ

 

โศลกที่ ๕๑

               ถ้าอังคารร่วมตรียางค์ที่ ๑ กับลัคนา และได้รับแสงจากพระเคราะห์อีก ๓ ดวงคืออาทิตย์ เสาร์ และจันทร์ เด็กเกิดมาจะไม่มีศรีษะ ถ้าอังคารอยู่ในตรียางค์ที่ ๑ ของภพที่ ๕ คืออยู่ในตรียางค์ที่ ๑๓ จากตรียางค์ลัคนา และอังคารนั้นได้รับแสงจากเสาร์ อาทิตย์และจันทร์ด้วย เด็กที่เกิดมาจะไม่มีแขนทั้งสองข้าง ฯ

 

โศลกที่ ๕๒

                ถ้าลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ร่วมอาทิตย์และจันทร์ และได้รับแสงจากเสาร์และอังคาร เด็กเกิดมาตาบอด แต่ถ้ามีศุภเคราะห์ให้แสงถึงลัคนาด้วย เด็กเกิดมาจะมีตาพิการไม่ถึงกับบอด ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา ท่านว่าตาข้างซ้ายจะพิการ แต่ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา ตาข้างขวาจะพิการ อย่างไรก็ตามถ้ามีศุภเคราะห์ที่เข้มแข็งให้แสงถึงลัคนา สายตาจะไม่พิการ ฯ