Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

yamaDeva
โศลกที่ ๘๐
ในชะตา อังคารและอาทิตย์อยู่สลับเรือนกัน และตำแหน่งของอาทิตย์และอังคารนั้นต่างก็เป็นเกนทระกับเจ้าเรือนภพที่ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะต้องตายด้วยการถูกทำโทษจากราชะหรือผู้ยิ่งใหญ่อย่างโหดเหี้ยมทารุณที่สุด ฯ

 

โศลกที่ ๘๑
ในชะตามีจันทร์กุมลัคนา มีอาทิตย์ไม่เข้มแข็งอยู่ในภพที่ ๘ และมีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๑๒ มีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๔ ท่านว่าเจ้าชะตาจะตกรถตายหรือมิฉะนั้นจะถูกลอบฆ่าตายโดยชนชั้นต่ำ ฯ

โศลกที่ ๘๒
ในชะตาถ้าเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในนวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์ของลัคนาเอง หรือเจ้าเรือนลัคนาไม่มีแสงโดยใกล้อาทิตย์น้อยกว่า ๕ องศา หรือเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เจ้าชะตาจะตายอย่างอดอยากแร้นแค้นที่สุด จะต้องนอนตายอยู่กลางดินแต่ผู้เดียวไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาดูใจเลย ฯ

โศลกที่ ๘๓
ในชะตาเจ้าเรือนภพที่ ๑ และภพที่ ๘ จากลัคนาไม่เข้มแข็ง มีอังคารร่วมกับเจ้าเรือนภพที่ ๖ ด้วย เจ้าชะตาจะตายในการต่อสู้หรือถูกฆ่าตาย ฯ

โศลกที่ ๘๔
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาร่วมกับเจ้าเรือนของภพที่ ๒ และ ๔ หรือเจ้าเรือนของภพที่ ๗ ร่วมกับเจ้าเรือนของภพที่ ๒ และ ๔ ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายด้วยโรคกระเพราะอาหาร อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ ฯ

โศลกที่ ๘๕
ถ้าเจ้านวางค์ที่ ๑๐ จากนวางค์ของลัคนาร่วมกับเสาร์ หรืออยู่ในภพที่ ๖-๘-๑๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะตายด้วยยาพิษ แต่ถ้าเจ้านวางค์ที่ ๑๐ จากลัคนาร่วมกับราหูหรือเกตุ เจ้าชะตาจะถูกแขวนคอตาย ฯ

โศลกที่ ๘๖
ถ้าจันทร์ไม่มีแสงร่วมกับอังคาร ร่วมกับราหู หรือร่วมกับเสาร์ และอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะตกน้ำตายหรือไฟไหม้ตาย ถ้าจันทร์นั้นอยู่ในภพอื่นๆไม่ใช่ภพที่ ๘ ท่านว่าจะตายเพราะโรคชัก เช่นลมบ้าหมูหรือบาดทะยัก เป็นต้น

โศลกที่ ๘๗
ถ้าอาทิตย์หรืออังคารไม่เข้มแข็ง และอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา มีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๒ เจ้าชะตาจะตายด้วยโรคตับ เช่น โรคน้ำดีซ่าน เป็นต้น ฯ

โศลกที่ ๘๘
ถ้าจันทร์หรือพฤหัสบดีอยู่ในราศีน้ำ ได้รับแสงจากบาปเคราะห์และเป็นภพที่ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคปอด เช่นวัณโรคตาย ฯ

โศลกที่ ๘๙
ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะตายด้วยโรคเกี่ยวกับข้ออักเสบ โรคเกี่ยวกับปอด หรือเบาหวาน ฯ

โศลกที่ ๙๐
ถ้าพุธอยู่ราศีสิงห์และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะตายด้วยโรคเกี่ยวแก่อารมณ์ต่างๆ หรือเนื่องจากไข้ต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๙๑
ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๘ และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะตายด้วยโรคเกี่ยวกับความร้อน เช่นพุพองหรือถูกงูกัดตาย ฯ

โศลกที่ ๙๒
ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะตายด้วยโรคฝีดาษหรือโรคพุพองต่างๆหรือตกจากที่สูงช้ำในตับบวมมีอาการน้ำดีซ่านตาย ฯ

โศลกที่ ๙๓
เสาร์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา เสาร์อยู่ในภพที่ ๓ หรือเสาร์และพฤหัสบดีร่วมกันอยู่ในภพที่ ๘ หรือ ๑๒ จากลัคนา เจ้าชะตาอาจถูกตัดมือ ถ้าราหู เสาร์และพุธร่วมกันอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา จะมีแผลเป็นที่มือ ฯ

โศลกที่ ๙๔
ถ้าอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนา อาทิตย์นั้นได้รับแสงจากศุกร์หรือเสาร์ และอาทิตย์นั้นร่วมกับราหู อาทิตย์นั้นต้องอยู่ปลายสุดของราศี คืออยู่ในส่วนที่ ๖๐ ของราศี ประมาณ ๒๙ องศา ๔๐ ลิบดาเป็นต้น และราศีนั้นต้องบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะต้องถูกตัดหัว ฯ

โศลกที่ ๙๕
ถ้าเสาร์กุมลัคนา จันทร์ไม่มีแสงร่วมราหูเล็งลัคนา ศุกร์อยู่ในราศีกันย์ เจ้าชะตาจะถูกตัดมือตัดเท้า ฯ

โศลกที่ ๙๖
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาหรือเจ้านวางค์ของลัคนาเป็นดาวอังคาร มีอาทิตย์กุมลัคนา จันทร์ไม่มีแสงร่วมราหูและพุธในราศีสิงห์เจ้าชะตาจะถูกผ่าท้อง ฯ

โศลกที่ ๙๗
เสาร์กุมลัคนาไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ อาทิตย์ จันทร์และราหูร่วมกันอยู่ในภพใดๆก็ตาม จะถูกคมอาวุธที่ท้องเหนือสะดือขึ้นไป ฯ

โศลกที่ ๙๘
ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๖-๘-๑๒ จากลัคนา จันทร์นั้นได้รับแสงจากเจ้าเรือนของลัคนา และจันทร์นั้นร่วมกับเสาร์ ราหูและมานทิ เจ้าชะตาจะตายผิดธรรมดาหรือตายโหง ฯ

โศลกที่ ๙๙
ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา อังคารอยู่ในภพที่ ๔ และไม่ร่วมกับศุภเคราะห์ พุธร่วมลัคนา เจ้าชะตาจะตายด้วยถูกสัตว์มีเขาทำร้าย เช่นวัวควายขวิดตาย หรืออาจถูกหอกแทงตาย ถูกลูกธนูตาย ฯ

หมายเหตุ
บังคับให้อาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา และในเวลาเดียวกันบังคับให้พุธกุมลัคนาด้วยซึ่งโดยปกติอาทิตย์ พุธห่างกันได้ไม่เกิน ๒๘ องศา เพราะฉะนั้นเมื่ออาทิตย์อยู่ภพที่ ๑๐ พุธอยู่ได้อย่างมากภพที่ ๑๑ ฉะนั้นโยคนี้เป็นไปไม่ได้ อาจแปลกันผิดมาตั้งแต่เดิมแล้ว

โศลกที่ ๑๐๐
ถ้าศุภเคราะห์ที่ได้รับแสงจากบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๑-๔-๘ หรือ ๑๐ จากลัคนา เจ้าชะตาจะถูกหอกตาย ถ้าจันทร์กุมลัคนา มีเสาร์อยู่ในภพที่ ๔ และมีอังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ จะตายเนื่องจากทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง ฯ

โศลกที่ ๑๐๑
ถ้าอาทิตย์ร่วมลัคนา จันทร์อยู่ในราศีกันย์และรับแสงจากบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะตายจากการทะเลาะวิวาทหรือตกน้ำตาย ถ้าทั้งอาทิตย์และจันทร์ร่วมลัคนาดาวเคราะห์อื่นๆ
อยู่ในอุภโยทัยราศีหรือรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะตายจากสัตว์น้ำที่มีเขา ฯ

โศลกที่ ๑๐๒
ถ้าภพที่ ๙ หรือ ภพที่ ๕ จากภพที่จันทร์สถิตในชะตามีบาปเคราะห์สถิตหรือได้รับแสงจากบาปเคราะห์ และในดวงชะตาตรียางค์ที่ ๒๒ จากลัคนานั้นเป็นตรียางค์พิษ คือเป็นตรียางค์ประเภทสรรปะ นิคท หรือปาศะ ด้วยท่านว่าเจ้าชะตาจะฆ่าตัวตาย หรือผูกคอตาย ฯ

โศลกที่ ๑๐๓
ถ้าลัคนาอยู่ในราศีมินมีอาทิตย์และจันทร์ร่วมลัคนา และมีบาปเคราะห์ร่วมลัคนาอีกด้วย และในภพที่ ๘ จากลัคนาก็มีบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะตายเพราะผู้หญิง ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๔ หรืออาทิตย์อยู่ในภพที่ ๗ และมีจันทร์ร่วมเสาร์อยู่ในภพที่ ๘ เจ้าชะตาจะตายเพราะอาหารเป็นพิษ ฯ

โศลกที่ ๑๐๔
ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๒ จันทร์อยู่ในภพที่ ๔ และอังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ เจ้าชะตาจะตายเนื่องจากบาดแผล ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๔ จันทร์อยู่ในภพที่ ๒ อาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ เจ้าชะตาจะตายเนื่องจากการขี่ช้างหรือขี่ม้า ฯ

โศลกที่ ๑๐๕
ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๘ มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๐ แต่จันทร์ไม่เข้มแข็งและมีอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๔ ด้วย เจ้าชะตาจะถูกไม้ทับตาย ถ้าเจ้าเรือนลัคนาร่วมกับเกตุ และถูกกระหนาบด้วยบาปเคราะห์ และมีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๘ ด้วย เจ้าชะตาจะถูกมารดาของตนฆ่าตาย หรือตายเพราะแม่ ฯ

โศลกที่ ๑๐๖
ถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๔ และ ๑๐ หรืออยู่ในภพตรีโกณกับลัคนาและมี
เจ้าเรือนของภพที่ ๘ ร่วมกับอังคารกุมลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะผูกคอตายหรือถูกเขาเอาไปแขวนคอ ฯ

โศลกที่ ๑๐๗
อาทิตย์กุมลัคนา มีเสาร์อยู่ในภพที่ ๕ มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๘ มีอังคารอยู่ในภพที่ ๙ เจ้าชะตาจะตกต้นไม้ตายหรือฟ้าผ่าตาย ฯ

โศลกที่ ๑๐๘
ในภพที่ ๔ และ ๑๐ มีบาปเคราะห์ จันทร์ไม่มีแสงอยู่ในภพที่ ๖ หรือภพที่ ๘ จากลัคนา เจ้าชะตาจะถูกศัตรูฆ่าตาย ฯ