Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

siva blessing parvati lingam

โศลกที่ ๗๑
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนามีกำลังเข้มแข็งมาก ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์และสถิตอยู่ในภพเกนทระกับลัคนา โดยที่ไม่ร่วมหรือรับแสงจากบาปเคราะห์ใดๆเจ้าชะตาจะเป็นผู้โชคดีตลอดกาลและจะมีความผาสุขอายุยืนด้วย ฯ


โศลกที่ ๗๒
เพ็ญจันทร์หรือจันทร์ที่อยู่ในราศี หรือนวางค์ที่ครองด้วยศุภเคราะห์ จะช่วยหักล้างความวิบัติให้เบาบางลงไปได้ และถ้าจันทร์นั้นร่วมหรือได้รับแสงจากศุภเคราะห์ที่เข้มแข็งอีกด้วย จะทำให้วิบัติทั้งสิ้นหมดไป ฯ


โศลกที่ ๗๓
พฤหัสบดี ศุกร์ หรือพุธดวงใดดวงหนึ่ง ถ้ามีกำลังเข้มแข็งมากและอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา โดยที่พฤหัสบดี ศุกร์ หรือพุธนั้น ไม่ร่วมหรือได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆโยควิบัติต่างๆจะหมดสิ้นไป ฯ


โศลกที่ ๗๔
เพ็ญจันทร์ในตำแหน่งอุจจ์ ในตำแหน่งเกษตร์ ในวรรคต่างๆที่ครองด้วยดาวคู่มิตร หรือในวรรคที่เข้มแข็งเช่นวรโคตมนวางค์ หรืออยู่ในวรรคที่ครองด้วยจันทร์เอง และเพ็ญจันทร์นั้นได้รับแสงจากศุภเคราะห์ ไม่ได้รับแสงจากดาวที่เป็นคู่ศัตรูหรือบาปเคราะห์ ท่านว่าเพ็ญจันทร์ที่ได้ตำแหน่งดังนี้ จะช่วยให้เจ้าชะตาพ้นวิบัติต่างๆได้ ไม่ว่าในชะตาจะมีโยคร้ายแรงสักปานใดก็ตาม อิทธิพลของเพ็ญจันทร์ในตำแหน่งเช่นนี้ สามารถทำลายวิบัติได้หมด เปรียบเสมือนหยดน้ำค้างที่แข็งติดอยู่ตามใบไม้ใบหญ้า ย่อมละลายหายไปหมดเมื่อต้องกลับแสงอาทิตย์ ฯ


โศลกที่ ๗๕
ถ้าเกิดในเวลากลางคืนในศุกลปักษ์หรือข้างขึ้น หรือถ้าเกิดในเวลากลางวันในกฤษณะปักษ์หรือข้างแรม พระจันทร์ในชะตาสถิตอยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๘ จากลัคนา และจันทร์นั้นได้รับแสงจากทั้งบาปเคราะห์และศุภเคราะห์ จะเป็นเครื่องป้องกันให้เด็กพ้นจากอันตรายต่างๆได้ ฯ


โศลกที่ ๗๖
พฤหัสบดีอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา และพฤหัสบดีนั้นมีความเข้มแข็งมีแสงมากโดยไม่อยู่ใกล้กับอาทิตย์จนเกินไป ท่านว่าพฤหัสบดีในตำแหน่งเช่นนี้แม้เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะทำลายวิบัติต่างๆได้หมดสิ้น เปรียบเหมือนพระศิวะเจ้าพระองค์เดียวสามารถจะปราบศัตรูต่างๆให้พ่ายแพ้ไปได้หมด ฯ


โศลกที่ ๗๗
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็ง อยู่ในภพเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนา ถึงแม้เด็กที่เกิดมาจะมีวิบัติมากมายเท่าใดจากดาวอื่นๆก็ตาม เด็กนั้นจะไม่ตายและพ้นภัยไปได้ ฯ


โศลกที่ ๗๘
ในเวลาที่เด็กเกิด มีพระเคราะห์ได้ทั้งตำแหน่งอุจจ์และตำแหน่งเกษตร์ด้วย ท่านว่าเด็กนั้นจะมีอายุยืนอย่างไม่ต้องสงสัย ฯ


โศลกที่ ๗๙-๘๐
ราหูในภพที่ ๓-๖ หรือ ๑๑ จากลัคนาและราหูนั้นได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย ท่านว่าความวิบัติต่างๆในชะตาจะหมดสิ้นไป เปรียบเสมือนพายุใหญ่ย่อมพัดนุ่นหรือสำลีให้ปลิวหายไปหมดสิ้น
ราหูกุมลัคนาในราศีเมษ พฤษภ หรือกรกฏ จะมีอิทธิพลช่วยให้เจ้าชะตาพ้นวิบัติต่างๆได้ เปรียบเหมือนผู้มีความผิดแต่ได้ถูกยกโทษโดยราชะผู้ยิ่งใหญ่ ฯ


โศลกที่ ๘๑
พระจันทร์ที่มีแสงมากอยู่ในวรรคที่ครองด้วยศุภเคราะห์ และจันทร์นั้นได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย จันทร์นั้นจะมีอิทธิพลล้างวิบัติต่างๆได้หมด เปรียบเหมือนพระยาครุฑที่ชนะต่อพิษพระยานาค ฯ


โศลกที่ ๘๒
ถ้าเจ้าเรือนของพระจันทร์ไปกุมลัคนา และลัคนาได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย ลางร้ายหรือวิบัติต่างๆเกี่ยวกับเด็กจะหมดไป ผลดีจะเกิดขึ้นอย่างเดียวกันในเมื่อพระจันทร์ได้ตำแหน่งอุจจ์และรับแสงจากศุกร์ ฯ