Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

TriYang Navamsa Vish 800

ในเรื่องตรียางค์ นวางศ์พิษใช้กันมากในโหราศาสตร์ไทย และฝอยพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก เข้าใจว่ามาจากโหราศาสตรพระเวท-ภารตะ แต่เมื่อสอบทานกลับไปดูต้นสายวิชาคือโหรพระเวท จะเห็นว่าในโหราศาสตร์พระเวทกล่าวถึงในเรื่องนี้ไว้น้อยมากจนแทบจะไม่มีโหราจารย์ฝ่ายพระเวทในประเทศอินเดียท่านไหนนำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์เลย  จะกล่าวถึงเรื่องนี้จริงๆก็มีแต่ในคัมภีร์มุหูรตะของพระเวท โดยท่านกล่าวถึงเวลาที่ไม่เป็นมงคลสำหรับวางลัคนาในดวงฤกษ์ซึ่งมีตำแหน่งคล้ายกันกับนวางศ์ลูกพิษในโหราศาสตรไทย แต่สำหรับตรียางค์พิษในโหราพระเวทจะไม่มี โดยท่านวางกฎของนวางศ์ให้โทษแบบพระเวทเอาไว้ดังนี้

 


ลัคน์ต้องห้าม (จากฎของมุหูรตะ-คัมภีร์ว่าด้วยการให้ฤกษ์)


1. นาคะ หากลัคน์อยู่ราศีเมษ พฤษภ ธนู กันย์ ให้งดเว้นเวลา 12 นาทีแรก (หรือประมาณ 1 ลูกนวางศ์) ในราศีดังกล่าว เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ นาค หรือ งู (ภุชงค)
-ซึ่งโหรไทยจะเรียกว่า พิษนาค แต่ของไทยจะไม่มีพิษนาคในราศีพฤษภ นอกนั้นตรงกันกับโหราศาสตร์พระเวท


2. ราหู หากลัคน์อยู่ราศีมีน กรกฏ มังกร พิจิก ให้งดเว้นเวลา 12 นาทีสุดท้ายก่อนสุดราศี (หรือประมาณ 1 ลูกนวางศ์) ในราศีดังกล่าว เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ ราหู  
-ซึ่งโหรไทยจะเรียกว่า พิษสุนัข (ราหู-สุนัข) แต่ของไทยจะไม่มีพิษสุนัขในราศีมีน นอกนั้นตรงกันกับโหราศาสตร์พระเวท


3. คฤธระ (นกแร้ง) หากลัคน์อยู่ราศีมิถุน ตุลย์ สิงห์ กุมภ์ ให้งดเว้นเวลา 12 นาทีท่ามกลางราศี (หรือประมาณ 1 ลูกนวางศ์) ในราศีดังกล่าว เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ คฤธระ (นกแร้ง)
-ซึ่งโหรไทยจะเรียกว่า พิษครุฑ   แต่ของไทยจะไม่มีพิษครุฑในราศีมิถุน นอกนั้นตรงกันกับโหราศาสตร์พระเวท


จากหลักของโหราศาสตร์พระเวท ดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะไม่มีตรียางค์พิษเหมือนโหรไทย และการพยากรณ์ดวงชาตาเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบจะไม่มีให้เห็น นอกจากจะเป็นการวางหลักในในเรื่องของการวางฤกษ์ยามเท่านั้น  ส่วนของไทยจะมีฝอยทำนายเรื่องนี้เอาไว้มากมาย โดยเฉาะเรื่องลัคนา หรือ ดาวเคราะห์ในดวงชาตาเกาะนวางศ์ลูกพิษต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นผลร้าย  แต่ผลของการพยากรณ์อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะทฤษฎีนี้มีความแตกต่างกันกับโหราศาสตร์พระเวทซึ่งเป็นทฤษฎีแม่บท


และถ้าหากนำเรื่องการพิจารณา ตำแหน่งของ ปุษการะนวางศ์ และวรโคตรมนวางศ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นมงคล  มาเทียบกับตรียางค์พิษและนวางศ์พิษแบบไทย ผลจะขัดแย้งกันอยู่หลายตำแหน่ง  เพราะตำแหน่งเดียวกันบางทฤษฎีบ่งชี้ไปทางดี และบางทฤษฎีบ่งชี้ไปทางร้าย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์จะต้องวินิจฉัยให้ดี  ตัวอย่างเช่น นวางศ์ที่ 7 ในราศีมังกรได้ตำแหน่งทั้ง พิษสุนัข (ร้าย)และ เป็นปุษการะนวางศ์ (ดี)ด้วย  หรือบางแห่งเช่น นวางศ์ลูกที่ 5 ในราศีสิงห์ ก็เป็นทั้งพิษครุฑ (ร้าย) คฤรธะโทษ(ร้าย) และ วรโคตรมนวางศ์(ดี) ในตำแหน่งเดียวกัน และนวางศ์ที่ 9 ในราศีธนูก็เป็นทั้งปุษการะนวางศ์ (ดี) และวรโคตรมนวางศ์ (ดี) พร้อมกันทั้งสองตำแหน่ง

 


ข้อแนะนำในการวินิจฉัย


ถ้าหากเรานำหลักของโหราศาสตร์พระเวท-ภารตะ(อย่างเดียว)มาพิจารณาในเรื่อง นวางศ์ให้คุณและโทษนี้ จะไม่เกิดความสับสน เพราะในหลักของนวางศ์ให้โทษ(นวางศ์พิษ)นั้น ท่านใช้เฉพาะในการวางฤกษ์ยามเท่านั้น โดยจะไม่นำมาวินิจฉัยดวงชาตา ส่วนหลักของนวางศ์ให้คุณเช่น วรโคตรมนวางศ์  ท่านใช้เฉพาะการวินิจฉัยดวงชาตาเท่านั้น  ส่วนปุษการะนวางศ์ ทั้งแบบ ปุษการะภาคะ หรือ ปุษการะองศา ท่านนำมาใช้ได้ทั้งการวางฤกษ์และการวินิจัยดวงชาตา

 

 
ราศี ตรียางค์ นวางศ์ ดาว นวางศ์ให้โทษ นวางศ์ให้คุณ
ลูกที่ โหรไทย โหรภารตะ วรโคตมะ ปุษการะ
เมษ พิษนาค นาคะโทษ วรโคตมะ
พิษนาค
พิษนาค
ปุษการะ
ปุษการะ
พฤษภ ๑๐ นาคะโทษ
๑๑
๑๒ ปุษการะ
๑๓ พิษครุฑ
๑๔ พิษครุฑ วรโคตมะ ปุษการะ
๑๕ พิษครุฑ
๑๖
๑๗
๑๘
มิถุน ๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓ คฤธระโทษ
๒๔ ปุษการะ
๒๕ พิษสุนัข
๒๖ พิษสุนัข ปุษการะ
๒๗ พิษสุนัข วรโคตมะ
กรกฏ ๒๘ วรโคตมะ ปุษการะ
๒๙
๓๐ ปุษการะ
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔ พิษสุนัข
๓๕ พิษสุนัข
๓๖ พิษสุนัข ราหูโทษ
สิงห์ ๓๗
๓๘
๓๙
๔๐ พิษครุฑ
๔๑ พิษครุฑ คฤธระโทษ วรโคตมะ
๔๒ พิษครุฑ
๔๓ ปุษการะ
๔๔
๔๕ ปุษการะ
กันย์ ๔๖ พิษนาค นาคะโทษ
๔๗ พิษนาค
๔๘ พิษนาค ปุษการะ
๔๙
๕๐ ปุษการะ
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔ วรโคตมะ
ตุลย์ ๕๕ วรโคตมะ
๕๖
๕๗
๕๘ พิษครุฑ
๕๙ พิษครุฑ คฤธระโทษ
๖๐ พิษครุฑ ปุษการะ
๖๑
๖๒ ปุษการะ
๖๓
พิจิก ๖๔ ปุษการะ
๖๕
๖๖ ปุษการะ
๖๗
๖๘ วรโคตมะ
๖๙
๗๐ พิษสุนัข
๗๑ พิษสุนัข
๗๒ พิษสุนัข ราหูโทษ
ธนู ๗๓ พิษนาค นาคะโทษ
๗๔ พิษนาค
๗๕ พิษนาค
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙ ปุษการะ
๘๐
๘๑ วรโคตมะ ปุษการะ
มังกร ๘๒ วรโคตมะ
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖ ปุษการะ
๘๗
๘๘ พิษสุนัข ปุษการะ
๘๙ พิษสุนัข
๙๐ พิษสุนัข ราหูโทษ
กุมภ์ ๙๑
๙๒
๙๓
๙๔ พิษครุฑ
๙๕ พิษครุฑ คฤธระโทษ วรโคตมะ
๙๖ พิษครุฑ ปุษการะ
๙๗
๙๘ ปุษการะ
๙๙
มีน ๑๐๐ พิษนาค ปุษการะ
๑๐๑ พิษนาค
๑๐๒ พิษนาค ปุษการะ
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘ ราหูโทษ วรโคตมะ