fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Dd8059729bfe3d75f1d880a43e280099

*********************

พุทธะมังคะละคาถา สวดทุกวัน

ของสมเด็จพระพุฒาจารย์  ( โต  พรหมรํสี )

สัมพุทโธ   ทิปะทัง   เสฏโฐ                        นิสินโน   เจวะ   มัชฌิเม

โกณฑัญโญ   ปุพพะภาเค   จะ                   อาคเณยเย   จะ   กัสสะโป

สารีปุตโต   จะ   ทักขิเณ                              หะระติเย   อุปาลิ   จะ

ปัจฉิเมปิ   จะ   อานันโท                             พายัพเพ   จะ   ควัมปะติ

โมคคัลลาโน   จะ   อุตตะเร                        อีสาเนปิ   จะ   ราหุโล

อิเม   โข   มังคะลา   พุทธา                         สัพเพ   อิธะ   ปะติฏฐิตา

วันทิตา   เต   จะ   อัมเหหิ                           สักกาเรหิ   จะ   ปูชิตา

เอเตสัง   อานุภาเวนะ                                  สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   โน

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน   ระตะนัตตะยังยัง

ปุญญาภิสันทัง   วิปุลัง   อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ   หะตันตะราโย

***********************