Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Guru Chandal Dosha PIC 1400

ในระบบโหราศาสตร์ภารตะ-พระเวทนั้น มีโทษที่น่าสพรึงกลัวมากมาย จากการเป็นโยคของดาวเคราะห์ต่างๆที่เป็นโยคเกณฑ์ต่อกัน (ครหะ โทษ) ที่เกิดขึ้นในพื้นดวงกำเนิด คุรุ-จัณฑาลโทษ หรือ คุรุ-จัณฑาล โยค ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ซึ่งเกิดจากการร่วมกันของดาวพฤหัสบดี (คุรุ) และราหู ในพื้นดวงชาตา  คุรุหรือดาวพฤหัสบดีเป็นประธานฝ่ายดาวศุภเคราะห์ที่ให้ผลดีที่สุดในบรรดาดาวศุภเคราะห์ทั้งหลาย เป็นดาวที่หมายถึงภูมิปัญญา การศึกษา ความรู้ บุตรหลาน ทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่ง

ดังนั้นดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงกำเนิดจะต้องมีกำลัง เพื่อให้เจ้าชาตามีความรู้ มีการศึกษา มีบุตรหลานและความมั่งคั่ง แต่หากในพื้นดาวพฤหัสบดีความสัมพันธ์ร่วมกับราหูหรือเกตุ โดยเป็นโยคต่อกันหรือสถิตในเรือน(ราศี)เดียวกัน ก็จะเป็นเหตุให้เกิด "คุรุ-จัณฑาล โยค"

โยคร้ายนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อดาวพฤหัสบดีร่วมกับ ราหู หรือ เกตุ ย่อมทำให้คุณสมบัติที่ดีของดาวพฤหัสกับดาวร้ายอย่างราหู-เกตุผสมผสานกัน จนสร้างผลดี-ร้ายในชีวิตของแต่ละบุคคล

ในดวงชาตาของใครก็ตามที่มี "คุรุ-จัณฑาล โทษ" ในพื้นดวงกำเนิด จะทำให้บุคคลนั้น มีความคิดที่วุ่นวายสับสัน ขาดการจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (สมาธิสั้น) สูญเสียสมาธิและการควบคุมตัวเอง มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นและจบลงที่ความผิดพลาดอยู่เสมอ

นอกจากนี้เจ้าชาตามักจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่า "เห็นกงจักรเป็นดอกบัว" “เห็นผิดเป็นชอบ” เป็นคนไร้คุณธรรม ชอบกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าชาตาก็มักจะหลงระเริงในการกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณของตน  

ผลจะดีหรือจะร้ายตามข้างต้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวพฤหัสในพื้นดวงชาตานั้นเป็นดาวที่ให้คุณหรือให้โทษและดาวคู่นี้สถิตในเรือนชาตาเรือนใด ผลออกมาก็ย่อมแตกต่างกัน ตามความหมายของเรือนชาตานั้นๆ และหากโยคนี้ได้รับโยคเกณฑ์จากดาวศุภเคราะห์ดวงอื่นๆ ผลร้ายย่อมลดลง และในทางกลับกัน หากได้รับโยคเกณฑ์ร้ายจากดาวบาปเคราะห์อื่นๆ ผลร้ายก็ย่อมที่จะเพิ่มขึ้น

 

ผลร้ายจากคุรุ-จัณฑาล โทษ

1.เจ้าชาตาจะเป็นคนยากจน ขาดแคลนเงินทองอยู่เสมอ แต่หากเจ้าชาตาเกิดในตระกูลมั่งคั่ง ร่ำรวย เจ้าชาตาก็จะรักษาทรัพย์เอาไว้ไม่อยู่

2.เจ้าชาตาอาจไม่มีบุตรหรือมีบุตรแต่ไม่ฉลาด

3.เจ้าชาตาจะเป็นคนไร้การศึกษาและเป็นคนไม่มีความรู้

4.เจ้าชาตามักจะเป็นคนชอบมองโลกในแง่ร้าย

5.เจ้าชาตาจะมีปัญหาในการเล่าเรียน หรือยากที่จะสำเร็จการศึกษา

6.เจ้าชาตาจะเสียสมาธิและอำนาจในการตัดสินใจ

7.โทษนี้จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน เช่น ตกงาน หรือเปลี่ยนงานใหม่

8.โทษนี้ทำให้เจ้าชาตาเสียชื่อเสียงและมีแนวโน้มที่จะชอบการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณทั้งทางสังคมและศีลธรรม

9.เจ้าชาตาจะอาจตกอยู่ในสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและมีโอกาสที่จะต้องติดคุก

10.โทษนี้จะกีดขวางหรือขัดโชคลาภของเจ้าชาตาในทุกๆทาง

11.เจ้าชาตาจะประสบปัญหาในการแสวงหาเงินทอง และการทำมาหาได้

12.เจ้าชาตาจะมีความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ และการบาดเจ็บเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแผลเป็นตลอดชีวิต

13.เจ้าชาตาจะประสบปัญหารุนแรงในด้านสุขภาพจิต การสูญเสียทางการเงิน มีการขัดแย้งในครอบครัวและมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา ฯลฯ

 

วิธีการแก้เคล็ด หรือบรรเทาผลร้ายของ "คุรุ-จัณฑาลโทษ"

1.เจ้าชาตาควรนมัสการพระวิษณุเพื่อบรรเทาอิทธิพลด้านลบของ"คุรุ-จัณฑาลโทษ"

2.เจ้าชาตาควรสวมใส่พลอยไพลินและตัวเรือนควรทำด้วยทองคำ

3.การเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์และผู้สูงอายุของเจ้าชาตาควรจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับดาวพฤหัสบดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดผลกระทบด้านลบของ "คุรุ-จัณฑาลโทษ"

4.เจ้าชาตาควร บริจาคสิ่งของสีเหลืองเช่นเสื้อผ้าขนมเหลืองขมิ้นเป็นต้น ให้กับพระ นักบวช หรือครูอาจารย์ จะสามารถช่วยในการต่อต้านอิทธิพลเชิงลบของ โทษนี้

5.เจ้าชาตาควรบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

6.เจ้าชาตาควรให้อาหารแก่กาและสุนัข

7.เจ้าชาตาควรควรสวดมนต์บูชาพระพฤหัสบดีเป็นประจำ

8.เจ้าชาตาควรทำพิธี จัณฑาล โยค ศานติ บูชา และทำพิธีโดย บัณฑิต พราหมณ์ ที่มีประสบการณ์