fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

E917f6bf3cc61c9cbbbdd16c1afdad72

 

 

(3.)จันทรพละ-กำลังของดาวจันทร์ และตำแหน่งที่จันทร์สถิตย์


ขั้นที่3ในการคำนวนหาฤกษ์ยามที่สมพงษ์กับดวงชาตา ตำแหน่งที่สถิตย์ของดาวจันทร์ในดวงฤกษ์กับที่สถิตย์ของดาวจันทร์ในดวงชะตาถือว่าเป็นกำลังสำคัญของจันทร์ที่จะให้ผลดี-ร้ายในดวงฤกษ์ ดังนั้นในกฏนี้จะกล่าวถึงเรือนและราศีที่จันทร์สถิตย์ กำหนดว่าจันทร์จรในดวงฤกษ์จะต้องไม่สถิตย์ในตำแหน่งที่เป็นทุสถานะภพจากจันทร์กำเนิด(ชนมจันทร์ หรือ จันทรลัคน์) หรือไม่อยู่ในเรือนที่ ๖ หรือ ๘ หรือ ๑๒ จากชนมจันทร์


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAugAAADLCAIAAACzn/F2AAAgAElEQVR4nO29fXRc5Z3nmX90ema3X7IZ1rPTm24pkS1sLIHAgCzJiBhjUyIKsZGjlwAGgYQkE2RcQjaRROiyQFEr65REorgjuwRY6oZQNY7BJLullRjT3lCK2Jrx6d5SjdNnfXBfmzPnmNhcO3b3dJ/Ns398o19+fu6tWy+qN9m/z6mTU7p173Of+5TD863f6+eUIAiCIAjCEuicGhoOTmbnXp/Lzm0EQRAEQbheEeEiCIIgCNdw8MTRzqmhXM9iqVwfT2FFhIsgCIKQHCX99SvcW06fP5friaSZ8JnoCveWgo7Kgo7K0+fPdU4NFXRUlvTXh89Ecz21JNCeIoURLly5VDHYUtBRWTHYcuHKpbTPcBkhwkUQBGHZEz4T7Zwa6j0yhl+9K9xbcrW3XbhyqaS/vqCjciY6r5Q6ff7cEn+IN433VQy2dE4NHTxxNBCehbmi98hY03hfemacFfhTJHstjBm9R8ZwbcVgSwpL6hrpgmzC5a6RrmRH0Dh9/hyEVEFHJWYoFhdBEAQhUbhcGA5O5tAZAQl18MTR4eAkjARQMCnjGunqPTIWCM9ClsFukZatN5vwp0j2WsgC10jXCveWFe4tJE+TGoHui38eS1+9isEWEmEwg4lwEQRBEJIAmzp+1ud2JtjGmsb7XCNdS3fozETn8bM+fCYaPhN1jXQdPHG098jY8hIu/CmSvZbsGbC7JBtNcvr8OdyaXiX99UtcvYMnjmpjpmYHSg0RLoIgCMKyASalmej88hIuaWE4OAlTVtYkQn4iwkUQBGG5gsCFisEWxcI/aVcLn4nCf8RDWSm4lUJEXSNd5M3BpwUdla6RLoqSsR1HMSsCuQxmovM4ExYXHBwOThZ0VK5wb+FzwCXaCMPByYrBlpL+etz6wpVLFJmhbdVcuFinoWXuHDxxlGblGunisbG2z8sXlg4ePHGUQjo0/xc5sPj4p8+fw025b0ibGN29pL+ex77MROf5V6kpFf6nw9pq36zDYtpOw2Fk7SPXSFfFYEvKIUfasyeCCBdBEIRlCbZGpRQ2S+xndBBqA1sLBIFa9BqoGNtb03gftlVEzGB7sx0HYJDwmSgNvsK9BUNhm6RIYZoevxB3PHjiKFQIbkoH8YbUCVwkXCHRRzg/fCZKeyfXB4HwbEl/PZ8Vv9D6vHxhm8b7AuFZPDg/offIGIU/Y9vG+vDxMQcayjqx3iNjJIzgeSFFhXvRl+UgXBzWVl0rXGItZqxpOIzMP6Jw6ZQz2i5cuVTQUZlULLkIF0EQhOUK/YY+ff5c+EwU72mvpd/KtAUq9vNa297CZ6LcNkCBFLbjhM9ET58/R6YO7M24BGYG7s3BD3R+R6vFBSoHd6RPw2eiiCTFi+9tthYX0gRcH0B8cDsTPYLt82L1aGE1CwRdwk1WnVNDZDYgpUIWF8i+pvG+pvE+ipvGbk1rxZ8a+o9/FNfiYru26lrhYruYDtNwGJk+Gg5ONo334RZ8QWJx8MRRWJJWuLfwJ4KyxDRg1nKO0xLhIgiCsLzBnkF7vzVvhQsXEGt74ydYAym4DYDMG9hy8J7MDCvcWwLhWR6GgvgM691xlWukq2m8DwrJNmdYS6WxxrjMROdthUvn1FAgPAsDiWukKxCeta2kgueF2iChhkBgvNc8GrRPY+/n2o6bWPAnLBOwc5T018NAdfDE0abxPjqfPzW37ihH4eK8trbfrLaYDtNwGFkxnaotSCxmovNk2oGVjj8vzGadU0P4l8PX0IoIF0EQ0k/A78/1FG4gsKfiv/W2udCacIF3gPRNCsIFV8E4wYULmRlcI11azi3fAvmmpRbDR8gJZStctN3aWbhAIvALsSwQWw7CRS3ur/SMmAm5sQjap7WZ2AqXC1cukaGL+2ViKQZeIkXz11iXwmFtYwkXPkLiwkX71jqnhvi/orjCBetPK0AeRrUoXKC5Z6Lz2hpaEeEiCEKamQuF6ly1uZ7FDQSyW8mM7yxcsEtBVcC6oG1v2F1sy3LwcWhL5sKFQKSwJlyoGAl8N3zv5Lez/rK3Ohe4j4mOoFoJKp1gP1aLP+4RqQPFoAkX6/PS3GhVKaOYZEdSwoX+5KYgyijWfDRq0QSlLR3/U5twrLUlhxckpu1iOkzD+VvDUPQvJxHhgpUnew+31sASRsFSIlwEQcgqEz5fcWHRXCiU64ncKJT019N/6OMKF8QTwDKPHYJiV/mZFFobaxzcCz+RecQuUTHYou2+2B2hlvjejL3TNi+GRxPbWly4gEAqEzl9aKrYEWl8Llxsnxf2FXjfsOXDH8Tnlppw4d+OlmHE3VLaw2p/alHYDmuLMWmGtovpMA3nbw1uHTozrnChyF/Mn5SlWvw3SWfaSmGOCBdBENJMnau2uLCopqo61xO5fhidfevhA3tifaplsToLF/qFjY0cH/FtAz/Tbfcha6wMIjZsq8EOX1vclsJiyGBAN4WriM60tbho86HGPdziQhYgbkKA5iCTg7JYXGyfF1PimTLaNBIXLgXXFmrjT82PW+/FP+JZ6Na891hra00Uty6mwzScvzVejVclFpxLSeYwjNFD9R4Z01bJKpo5IlwEQUgnc6FQcWFRwO8vLiwa9XpzPZ1lz0njV5v278R/zT/+9JNcT0f4HYns04Itw8FJbgBLgetTuKTWyOp6Ja6/UBDSSHNDY4+7G2+KC4sWIpFcz2gZs+/YIUiWTft3njR+levpCL8n08KFTEqB8Kw1GvcG57oSLmTykn1asX/33E4oCBllOhgsLiwyDEMpZZpmTVW1ROmmxvFT4eLebQUdlTft3jw6+1aupyPoZFq4INYY/yvCRSOXwgXlkrincIn76wr3lqbxPgSLpXA5ZaAhWi37/1YQ3E437T0ytpTG9Ain0tyQgpA5oFQGPB46shCJlJeWicMoKS5evex+24ufHA8f2CPuoRsTavdN6dy5nlEekUvhgrhiiEpkrC1RwMKqhtbhKVyuNelGWvlS5pPCBBDHrmIUUUgK+BFhd0nTBAXBiQGPp6aq2jRNfhDBLrDBCHF55+QHN+3eDEPLOyc/yPV0hBxDboTUNrXrlRSFy4Url6hTQ8pgT0VQulbOOTUQ9kzJ+klhbdKt1S7MAphD03ifVucnNagSlEh1IQsgJtc2omXA40HUi+DAx59+8vCBPfiPj/tt78Wrl3M9I0HIU1IULvDIpHcqgiAsLyZ8PrKv1FRVc5cQL+JimmZ5aRkFvmgmGUEpNTr7Fgwtxb3bjp8K53o6gpDXJCpceL8lNJVQ7Dc9lQ3gCSxkw6CIE+6oo2KFvPKMtZM4RcDwjxCMUjHYwkvoIK89bpIV5bXD8qYltcNjVWBpMg4PDlVO1FLqY/U6pxXgT0QN4le4t9gWeCaXmUOvdm3lUcCAt9igtPim8T5b+9MbH763af9OeSX7evlnPvkprJRaiERQrAWl/QN+f3lpGVck7a1t/PwBjwexLzDM9Li7xXkEeLbzvmOHcj0dQVgGJCpcsAVSqyqETVClI61RBd5DkfCqfMOs+SevmQjnDnZ0pRS12lKLwoU+QmlqlHOmg6jGQ/V2rH1EOciUpq4WvBgi72yOktidU0OYCZxZNAJ/Xl47mfc6pxATTBsGKq1BPJUd1BqmY3EcerXTymP+0Dp0ELeG+sFBq7eo52/0gj/ySvB10+7N+44dupHlC0Ju21vbKPO5pqqaO4MMwyBNA6aDQaQXBfz+Oldte2tbcWHRhM+X/cnnFZLtLAgpkKhwgT2AKiFiv+Rtu3GarcVFEy7ULbNg0dRBnTJ4i3ZcollcCjoqqTwi3St8Jho+E4XOwGbv8CBaA3Tq+YTJk17hkbmQa7DoaP27UfGaV6Ikows3dVCZ5GG7BvGQI3hAvrwOvdpp5XFTXEWfojAzPchS6vwInItXL+87dohiJ29M+WIYRnlpGTe0WGvNoYILt8HA0GKaZp2rFnrlBq9QJ9nOgpAyycW40L5bYKn6jDfWWme2Fhe1uPfDGKC1+HKNdFmFC/1JFYht66ohajjug1A2EzRQQUel1ULDXUKYZyA8i1vTrA6eOArzxkx0HiJGa/RAt9MamSq7dmVq0UzFlzdWr3YagVZV+xTQnIV0cYPLl+aGRu4GgsOISxA0Kprw+cpLy+pctdAuAx4PTqMjSqlRr/cGTDiSbGdBWCJJCBf05cL7WMIlEJ7VGkq5RrooHZcLF1hc0J40lnCBI0YTLhWDLQhPiVUQVpubLWTkgMgosOtyzmcVS7hQY9Wm8T70XE1NuKhFkxJ6wccSLrxXO43Am6RbhYu1+buQFvj2c+PIl4VIxCo1An7/qNc7HQyqxQJ0cBvBpgKlMhcKjXq93HkENB/TdY9kOwvC0klCuMC0gPdW4YJQFVgpsJWiTAtaVeEE2yo6TeN9FKEC0JATV1FHcroRBZFowgWRLnDoxH0WKAm6nAsXKjjLZ0UtrzRXkVIK0ooiVxIRLqi8h5d1bvAB0Z+xerWrReHCo4W4cIEDS+ssL6SXjz/95MnXB0i+vPHhe7meUWYZ9XqbGxpjfYrYFy5EoF0cpAmcTWmeZV4i2c6CkC6SEC4UiIqYD/5RwWLVEzJI8ELF2E0hFKzCJRCeLbDrTQrjzYUrl3hsaUl/Pd+2uXCxtjJ3AJs6KQwuXEhk8HQn3vwI3ig6H89FnyYiXDDVmei8rVcLCUH0p0OvdnIV0V24cKHgaBEumYbLl+LebdeHfFmIRGAmGfV6Kbe5uaExVlQKyuZaNYpz8VyE8fI/50Kh66+9kWQ7C0IaSS7GBXttgaX3DUJEKWIUO6W19Xaskm5WiwtOs3YbL+mvpwKCthaXgsTqrcE+xOdvtbhoUoPnlfBatFpL90SEi9Z1XQP2GH6yba92tShceAiw1eKiiUIhc1wf8iXg97e3tpWXliEkpbiwiEe0aMLFMIwed3dzQyMCX2qqqm3HhHbBaT3ubl7iRSlFZetM00R8DF64ZMLnW9ZBMJLtLAhp57pqsigIOWeZyhfTNEe93vLSMvh6An7/QiQyHQxq1Vl63N3UigihtXWu2lGvF7G3DilCECJQOXAeYVgEzXATS3trGw+LQfBvc0OjJneWBZLtLAiZQISLIKSf5SVfIFmaGxoRYMuPa9VZSFXAKsMLscQVLqROULwO40DH8AsRFsOvNQyDZrhcrC+S7SwImUOEiyBkCu4myE/5QhrC1p6BABd6D8sHbCc1VdVaJEpNVbVWLZffRYvARUEXOKSggShNGhVfrIOQWtLUVb4h2c6CkGlEuAhCZjl+KkzyZdP+nTmPzSSv0IDHoyUBaZBwwflQKoiftZ7c4+6OVZQFHiLrNOZCIWpgBP2klJoLhfDGFgTBIBepvbUt3/xHku0sCFlAhIsgZIM8kS9zoVBNVTUFwDrXUAn4/YiljdX2mYNoFatAiZsRDdCIccLno65GsYCK4rHD+dC1UbKdBSFriHARhOyRW/kCQ8VCJAK/T01VNXln8NIUAIwfWpKzaZow1WgFc5VSOMhPhuix1tXFSwu5RShueWmZZkdBYjafHjxWzQ2NcHXFclFlDcl2FoRsIsJFELJNTuQLN5ygego8QVAbNVXVyN+pc9VSEIlpmlAY/Ah8OnAMjXq9XOs0NzRCeaBCLkJbMCw3okA2Bfx+6A8qpwubDY+GWYhEYB/CTamtNJ4F1h2Yaqw1ebODZDsLQvZJSLhQaROqLi+kFyren+uJCNnj+Knwupcfy5p80QwnkAhwtVBgCvKGuJiAbuDdhWCnsS2hiyovqPof8PtrqqoHPB5bFxJFvfS4u3nGNS8bQ3V4uTZCc2lcRWPiXulYpOSQbGdByAkJCRdUmldKVQy2JFLeTQAJlvFVSqE9ApoboMtBpucm5AlvfPge8max/2UoCQUmChIoEBMkUCBEyLaBai44E0YRGqemqhop0IiV0SQFWXRgjyFFgiovFCUDsw1UlGYv4QXuoKuoiSNFB9P43IrDP80Cku0sCDkkIeHiGulCG6DeI2MiXBInceGCarlow9Q03metvStc33D58uTrA2mXL9Al9Cfl5qhFw8aEz2eaJirhQijgTBhg6MLiwiIKQKGkpB53N0QP6Q9yRdGFOHnA44GxhPeI7nF305k86gXCBYrENE2tGh5VgqF5OlSRSSOS7SwIOSch4YKWQ2hNnEPhEgjPLq+2O4kLF6UU2miLTetGJhPyBVs+WThAnasW5goqxs8vQf1+vHcQLkopwzAmfL5Rr1crzI+Y2elgkAfVoo4cTuammgGPhzRHcWERFbWjMBo+MRIrMBrxMjPoiJTRDCPJdhaEfCDR4Fz4MmzbO2eHC1cu8UZFgnC9ki75ws0nfI+HWDFNE20RtXhYpdSEz0duF3hqSKwgUAb6A72HmhsaeX513Bc1LRr1etFYgMKBYachFTUXCmmpzvBbkXZBGV86med4p91tJNnOgpA/JJdVxIXLcHAS3o3wmSiO8BbKarGRIf6v7hrpsnYxLOio5O0J1WJXRQoBxp+4BW8uyEfQ7ojLm8b70F9a+0iLL3aNdFEDQu09nXn6/DluCKFOh3RfrbXhcHASvR7R0pnuFWvO8A3hOJpv286ZFhnzoR6QM9F5skLxR+APoo3AV5VfbgX9wOlCIZssUb5QiTbDMCAsuHEC1hc4biZ8PmsGMiA1gBZFFG6ivWqqqmuqqjdvvO+bjY3Or5qq6uqK9RXr7rSOgMngT95JgICJBXG4mD+igPlUkSCNcdJY30WynQUhr0hduKxwbzl9/hw/woVLIDxb0l+PffTClUuukS5skDCc4DTIEb4lo2Nz03hfIDwLiYCoGhyByuEj4ByIA/hlwmeisAyhWTQ+Gg5OcjFEaslWuITPRDENHEFgMh1EAEr4TLRpvA8XcuFCAbYOT83nrJSCzKLLqVE2n3PTeB+d0zk1hDGxvA7ChT8pdcPWVtVZuOB7lEjhHEJbZlLyBXGyFHGCiBYeRzIdDBqGQSEjCB8Z9XrJ3YNGzbzOG1533X5Hnau2o63tNWaVSQHTNGdnZv/ixe88/uhj9Vu3VlesX3vzan4jmqRSai4U4tG4MBThcTThQs9oGEZzQ2N5adkSext9/Oknku0sCPnGUi0u3H7AhQukRufUUEFHZUl/PUV7HDxxlNsbSNzAOkIWgoMnjuLnPgwtvUfGaIuNNQJOg5UCdgLXSBc0BLd8HDxx1Hant1pcCjoqZ6LzJf31sLvwjb+go5KLFXpPAgtGDjzC6fPnYs0ZCUTQWPSkWOFYcy7pr0/E4oJZYf0xIL6FWKsaCzw4PTVuLbHD2eTi1cv7jh0i+bLv2KFYfgpE10K1cKMFyrFoAbCoUUvnwJJhtaasWVWy8Z6a57q6jr37bkYfcyES+e4rg48/+tgDm+6/s/x2q0mGV2rBM86FQs0NjdBeEGealmpvbYMNJrUpSbazIOQnqQsXOmIrXDqnhgLhWdg8XCNdgfBsQUcleYsIbIrYHbkvg2+N2MJjbbEkAmBoqRhsmYnOY1e2uk5UYsKFRoZZQjFrEJiJztsKFzw1JBqeGnIh1pxPnz8Hu8hwcHImOg+HFHc8WefcOTVE1hfl6CqC6oKtCO/5TJxXlcCDQ4SV9NfDbmSdoZBpuHz5fNfG1U0bNfmCWm3w5lCYCO3ZzQ2NFJwL4VLnquVSwDAMJC2TZaXj6aePv/9+InPDOJARiFZZiEQ+mp9vb22DNoKcSvxhFyKR3V27mhsaqu6uKF6s6897K1JkLmUhIWuJPoWaQa61bUtITDuWL4lK7Ei2syDkIekULhWDLfQeZ2IbxkbrIFyUUti2cZALF7pjXOEC983BE0ebxvsQUrN04VIx2AJTkINwQbIVzbZzaggmDTh6nIUL3mPmcNzEFS7qWruUg3ChtGpczmcSd1UJEi5UXUaESw75x/927p5nG/6gdT32VLK+wO+DDCDUa0EvZXIYIekGg7S3tpFVBi4hCl7ZUFn1wp69Z8+eTWpWqDK3EIkg6pYaCEAeTfh8SFMa8HiSDToxDMO7f//Xv1pXedfdsLtQRhIejfpaU9oUloJqw8DHhOI0mnahRCR+ULKdBSH/SVq44P/S3GE0HJxEoRf4hvAROUHgalHXChfs6OSOwUG6lguXpvE+BGrEFS5KKRh4YHRRdlpEWYQLzYG/p5EpSsZWuPQeGUNtG6glPJcWcRxXuMC71DTeh2fXhAstOM0ZM6ExNeGCkyG2eDAyVpuuiruqBG6HaeASES65Agk45aVlX1r55dsed1Fe7r5jh7Y3fgPbNqJclVKIpW1vbUP5FoSAkIih9BxEsdy2trS5oeF/G/5e3FaItgx4PM0NjQMeD+wi08Fge2sbGgyhvAqFA6dAwO+HMNr7fM/XHnzw1lvWongMhBccRng6eMcQR4wHpK5MiNjVmk7PhULU7gCa5p2TH1BZOcl2FoS8JRWLC9/FsaUNBydhOeCyQEtm4RsnncaDc8k+AScLDsLzEj4T7T0yxl0kBBcBKIVCoioR4UJGC5ysRZPQHa3CBUlDEFu8XouWzRRXuGDpNJuNdiZ5rJTF+hLrcS5cubTCvUUt+u/wNdFM4q4qgZgY3ufB1iYkZBqqf4+c4eLCon/8b+fIefQHreuf/+vvX7x6eToYNE2T6uTCVwINQaVseY70hsqq4aHff5toB53s3NA8aC4Umg4GIVO0V6wmjnHR5mOa5vDQ0OOPPsbzkqaDQciUuVAIi0PJ0hTNoxbdRtzfhGZJkINfWvnlyhcflWxnQVgWJCdceBgpjtCeSrYByiTStnC+cUIHcEMCQFYOAlrpoDXvmsNFQMVgC7d2xBUuFHMaCM9S7jG3uND8rcIFliQagRZE84jFFS69R8Z42k4siwuPusURepF1SkvVRmQuLC74OhJfVQ5lcdPLuqpCRiHVgj8RjALzycefflLTvwPfy027Nz8+8m11bURLe2vbhM+HzGFYF/Dmvpp7beNtp4NBHrRrBVIAigS14yZ8PuiSWGGwJFxwIa6iOi6xbhTw+2NFxgT8/ob67ZAvlPo0HQzCeYRzoFQwK5Iy/NGofcHo7Ft/2LmhoKPyPzz3gGQ7C0L+I92hBSGvQWcfrbhtnauWWgX1uLsfaqp/8vUByJc/e/7B/6VqDZkWoBK4lSWWZCEWIhG+waP2LgmOFAwnsTAMAzoJg3NzCGSN8+VcvqDYzKjXy/1B8JfBjaUWfWT4CMneof/nP1O2c9NfuotZH2xBEPIWES6CkNdg99W0gmmaVJifNuaHmuo//7VybMPFvdve+PA9tdjTx1ayQC5YB1eLeT0TPh/UQHb6F0LEDHg82x76+sEfjyd41YTP19zQcOsta4sXOzLS41ABPegV5D2pxdzpx0e+rWU7I1x3iaVfBEHINCJcBCF/wdYbSzf0uLvbW9vwv0opJPUUri6u3NvMrS9Ib+7pviZYhNJw5kIhLS8aeuXV0dGG+u0Zbf1jy4DHc+zdd1FmxiFjWSkF849ajH0hfcabG8ASA72CWjV1rtpV1eVreutts525l00QhPxEhIsg5C/o6eNwAnxA2Jjhc4HK+fjTTx47+B3Ilz9u2+D92e9isEzTXIhE3p+ZtcbhkteGTA7IcM6mdkECEf2JtCDtIGhvbdu9axe0GhWSeWLHDiROa9XqsD6jXu+XVn555Te/4pDtjPBeMboIQj4jwmUZkNum3EKuQL6uphtQMYUfoQbOtEMrpQzDqN285faquyr6HuHOo7lQCEGpJIlM04SIsQ3vQCJxFrQLnF+2tiWaIckRtFeE8NJyrYeHhuq3buW1g+F+Ukrd/fD9f9xaHTfbGQnVaXw0QRDSiwiXZYAIlxsNlJolH5BSaiESofpySA4inQEjwXQwiOK56OxTtuaW2i0PQHAcPxW+d/hpyJc/fLKyeVcrZQjHsmdwkEGdUe2CcnlxI2mmg0HIF8MwMHP0JPpo/iM+vYVIpKF++623rEWjgJqq6sNvTm18pY1nO/O0cMozp7ugsottr0dBEHJOfgkX2+RhQYTLDQWSn7GhwiiCQrftrW0I6UCtWx5GSmlHVLD/u68M8jEDfv9Tfbv+tPUrFI66b/z7fLd2JqPaJdnBUdcOyU1oXIAmkdqYL/b2bd54X3Fh0Yp7136+a2NBR+W/6/wKZTsjpbzH3Q21xPtQQghC1iTVqUAQhOyQF8IFFUd450JBuGFBfCi0C7KCsY+qxe2WarGQSQAV2PC/Gyqr5n/5u0I7cPQMeDy4vMfd7f+//o+7XnqU5EviZUscXDlLAZakFCQRLFIfzX/kftsLSwwmyYc6MOn79y33/K7Izf3XVPcnaVheWoY4Hr7OZIlB3WFBEPKK9AiXmeg8CtPxUmwJEj4ThWTpPTKWmrmFqrSh2D8Vsc0afAKdU0O8VF1qnD5/jsq+wdwiFpcbBCTC0D6K3oGoTYL32JiR2csbPmOvJfeQWrTT4D1CWGDbCPj9x0+FqX5JXPmy79ghZFanXbssMfjXNM3t3+ks6Kg8+tOfoqIdnx71dv73Lff8Wdkq3nsS/Yy4fQUuOTjjUKwPxescUroEQcgVaRAu2GWhOdCiyLmKvAakBnoM8dLyCYJKuLgQnRqzLFy0CTSN9y1duPB2lTBHiXC5QeABtmRZQTgL1WvRwNZbtuaWtiefIhGAyJX21jaU/DdN87muLs0jk6B8QWMBVDqB9EnLXq6VuUuBk8av0PEAniPEMhuGofV2Ngzj6aeeQqEX2wBkeIXUomqEMQZnoknkUiYpCELaSV24ULtgcvT8rgDleB/vQJQI6A6YlNwhqFkj2Ty0NoeZRpsA/lzKgNai/rwBk3B9g5hTvEewC0Vv8I8IxHmsvXn10089hSPoStjc0Djh8xmGAdUSK2lIsc6CseQLTBekXZQlaTkF4jYWiMvFq5ehTvB/N1hcZj54/1tTf2nNdjZN8+t1X4N2sYatoBEj3kMs0txQf28p8xQEIe2kLlzQ1jiNU0kLWjFfwFUAACAASURBVPNkQVheYAOmP1GnBO8R+ML33elgEKoFobhoywyzChr3qMVQ1rjumDc+fI/ki1bg5I0P38PxdS8/Rt0Hl6JdUmvlqOF+20vKHkd+eGzqf+qocch23rzxPmiX5oZGnpOFSGc8DrxFtFza1yEIQj6QhHC5cOUSTCOwK3AbAJoj8kAT/hEOwhLDtY7WQZB6IsKWg7uQxwTHYc9AJ2o6zk0+vGsgDw2xtodEF2XF2g3GbY7I0eJOeo+MkcFJ66Vsjf6xNjhED2dlaZQ4HJysGGxBQ0eHyQjXDaNeL6VAK+Yewv6KmvSUFF1cWLT25tU11Ruw6aJgCc+vQVPDxO/O5cuTrw9Avhw/Fab/f3Ht8mJv3w9f/QFvmkhvtBc/YW9PzzMdnUus8PbOyQ+4SfLEP5x8+MAevL/7Ww//9L13rJcguGd31y5oF/5C3wMsO7e+qMWafkuZqiAIaScJ4UIOCygYiuQYDk5yHdN7ZGyFews22tPnz8FtdPDE0eHgJNQD/2gmOk/tmiFcLly5RKOdPn+uc2qoc2oofCYK1YKdHts5btc5NVQx2ILjaNrM9QG9R4grb/JMwgUahaQDSEq4YD44H+2d8VEgPEtzxvxxC4gkbXr4qGm87+CJo5gbloIOJv5NCcuXUa+XZ7JQBC4ZCRC3CwWz9ubVPxgZ1YqgUBV8rW1h4mjy5Scf/Z9cJdT074BCmvD5nunoTDa0dnZm9jWfj9pET/h8yVpuPv70E4S20Ovzu+5DhT34udCwml8y4PFgWZRSpF3QNxsSihKqNeECj1tS0xMEIdMkKlwOnjgKDUHGAG6igAmBIkto1x8OTvYeGYPRBQYG10gXNnJupOEWl9Pnz5FeaRrv4+KA7BMQPXiPaWCozqmhQHiWNI2txcUqXMjwc/DE0d4jY66RroMnjiYlXKDMaM40TxhLCjoqcSOco90RZ1otLq6RLrqFJqpifUF4wBXuLRIQs3zRMlmooXFxYRFtvUqpHnc3eYgA990kWM/NGS5ftNeTrw/Q9JIdFlG09CdK7UEJJThhCijmL/fbI/wcjIn31pGhXXh3SSy7WkzdwkHTNHnOuSAIeUISFhfYM2A50EJJVri32JorYGiB8wgihvxBGIE7legjDllTOFy4YBAog4KOSm5TsWYR21pcAMQBMptgTyrpr3cI4omVohwIz1KUMW6HhCkSN3wEq3ABsEKRBoorXJBOBVMWHG1ioVmOINKWqomoxfhcpRQqreEgrAIUjUtQVdl0FYszDGPbix3/Q+cGq1BAb8KlCxcCliStWZIVSnK2lVM8NGchEnnu2a6G+u1WPWSaZl3tNes8Fwoh55w3WcQ6S79oQcg3khAu5LDABkzq5PT5cyvcW/iZ9FH4TBRXNY33uUa6Tp8/x9UJVX+BmLAVLrYHuXBpGu/rnBrCOJ1TQw7CZSY6jzMxN1vhwu1Aznt/LOHCh01cuGhSA9Pg7jDnycDSg1iiC1cuUcKXsLxobmikEBbabpsbGudCIerIg+osjz/6mO0I/b29mzfet3TVMhcKDXg827/T+YVdm2IJhX3HDqVRuBAo59/j7raeRmHCDi+SL8gk+nrd12xXwzTNhvrtvLIf6ghTh0XTNPFdoKF0so8pCELmSEK4UOwtYi9IAUC40Efq2gARBLVQxC4XIlole/4RLoHjw1m4BMKzPOZXEy6Yc++RsfCZKGTNCvcWlImzFS70ZyKuIhocR8gjxoUL+X0UcxXRCMPBSddI1wr3lkB4lq8GhrJGwMQCLrzT58/1HhnDVUuvJSNkGUS3IAi3uLCINksYA+C2QOXczffZSxPUc5s8fHgp3g20Oto3/n1KNnZ4lT+/nWJ1Ex/fWbgQSD6ikxNRLfT6+X85AbOTbY07iJWFSGRDZRW0S3lpGcrvkhTDUiMhq85VK20XBSF/SFS4XLhyCVoBmyi2bWztF65cgsWF9le+67tGungZEq5ONFcR/5MidrVzABcuVL+OPuLCBUIB5hOE1+BTBBTHEi54orjChQbn86eZa5Phl9CfUCdwwPELIVysOUexwPkU8AsTl8P5Qr6B3/cUV4uSaOSzgP8Cmbp3lt/uoFrwUWr5xvAxTfh8PNM47mvdy49xB01cEhcuIOD3t7e2eX826TCHm3Zv3rR/575jh945+cFJ41eas4yvjGEY7a1tNVXVEChzodBdt98Bswo6ZtNNoR3pKimhKwj5QxIWF/ysh1kFOoa2dnxEeoULl4rBFl4OThMu/L8+vHIuWVy4tiA04cLFAdcKeA8XEg1IO3rn1JAmXPhkbO+rzYEGxxEqHEcPSBYXemnZ4JiMlhauFl1FfG5xY1aQqY7V5onWwrIAfRP5Ed46B6GjxYVFt60tnZ2ZVUotRCLI4MUGbO1TmFSFN2oTTd2k3zn5wb5jh/YdO/Tk6wOb9u/ctH+nlsij6QaqTRcXEi7/PPXmr7+48tdfXHmxauNvP/vMeual5h044cBfPGe948MH9uw7duj4qbAmm2xNLOjZhPfwBFEkjXf//tLVa7C8mJimWgDv1C0IQm7JiyaLQrpAKLSolmUHlZbnbQJpB4W3qLiwqKf793YUZBQbhoEcIqsZBjX148a7oEJdguaEi1cvHz8VHp196+EDezQpg35GceEWlyuDw5Aml5p3aKf909iP8dH47qf4XTa+0mZbXA44tGykDgN40oDfT8HOjzQ1IwhXLQbk8q5GlC/N06QFQbBi6yHJBCJcBCGXoCo//dyHk4hsBthH8dp83324BIYWXpY+luyI28VwiZVhu1759r5jhyg/mdKkHdBcRWRW+aexH9PBf/nbX+DgX33jAXJIjc6+dfHq5QmfL5YlKW7zo4DfD39QR1vbgMdz9uxZisNdf+dd6AUNtxHkI3xzKKuD7yjBZRGEGxMRLoJwQ4DCISRcykvLBjwe3hwRquWOW2/DLgujApXEHfV6navMxcqOTkutFy563jn5gftt775jh5wv0YTLbz/77GLVRsiUf/nbX+DIhbXrfv3FlT+6767ivQ+53/ZanUHtrW1ainKCrrFRr/eFnj2ozjfh81HJltmZ2VtKbsZSwxLT3tqG6nPIM4Jwgd0rLanmQmok4jfPf66Pp7AiwkUQbgh4C2jEslCALcIssFn+xYvfUYsqhJTKdDCYiL3E2tLZwaWSFGlJh/7Xv/t7KJULa9f99rPPLnc8Cx3zf7+jd0MktCdKKhgZac8oPczDVh5/9DGKdOEhR3DVwVXEJWYegqC667IUAkUQUoEJLSxyWcCfIrURqJIqz/O4ARHhIgi5BBthnasWqb9avfk6V23t5i0b76lRizYSbLrffWXwo/mPEg8XNU2zuaGRwjvSldybrjouPFAXb/556s24Q6HgXrKPg2VUi0V71WK4rmmad5bfDj8ddCTORx0dpEwjJjpvuxchoxBRbrkt5hQ+E+XpGki3XMqAK9xbmsb7eo+MzUTnUY1dsS40ywX+FMleS6VWw2eiqOuRbCwjlZhHedVYpciSgoqxoWK7bd21TCDCRRCyh7UGKymVhUhEEy4IcFmzqiQajSqlBjweRGkgnLahfntSJhP4R14dHU3jvouhkNKfYK/4WOnQv9nbD8ny6y+u/M3e/gQn8MKevS/s2Zv4hGkO1AEKBhUc/8HIKEUU0ckQLnDbKbu2i/njOYJcQOms3DY4g4RCuSxIKOfqEnFBSmbvkbFAeBa1r1a4t1DZquUCf4pkr4VwgUpwjXSlIBF4mVOto05qQAlBP6G6LM+NzSgiXAQhS+D3unaQ9sj21jb4I3ijouLCoid27EDqECrUYYQJny+FBooBv//xRx9LrfOiLdjCT58/h8LNifwETES4WJOMYt0dFhfKD0pq5guRSMDvn//l/EIkQmt+X829mnCBSYwWzRrOrCVO5xbUzcq5KQLenJL+elT7XLpDBzUj4CeCqaD3yJhWwjT/4U+R7LUQLk3jffjfZIULeanoxRsSp4ZWQ2SFe4vEuAjC9QZ8EJrRhWImqN4/7esDHs/am1dPHj5c56ptqN8+Fwoh2wWRLsnenTZ4eFjS8UDXuIpK+usT8bs7u4rM2q14c2Vw2Hkc/hSpaRdE+cA3VFNVffbs2YVIZHZmds2qEpKPkJI1VdWUIE39ugGCdqXES5aBRSctzo5lBwrBZ80pk5+IcBGEbAA3UHtrm/YDvbmhESEaSGDhIRQV6+589plvlZeWQa/UVFXjd38KcbUBv59vt6nt9Fb4mE3jfYkEVViFCyU/X2re8dvPPiPt4hDmMuDxaHajFJ4IDqOFSARJQz3d3Ugpqt+6lZpCTweDEJRQihA6/EbI/+IxMVmGKmGizqe1DCYd4X1Y4XGgXZ/3P6HQ1wLWz0Sxn9eaPIUVgYdcUEVNfguqkEnGBoqA0UaA0YgqhcLTBAuB5vziwsVhfOus+CPEel5riVEMgqWDv4bGv3DlEjc/0CX0aHwmfGLkYcHkuc0Sx+lkqrlKn9JX7Pzs/MJYixlrGg4j84/gM0rNzpdagpUIF0HIBj3ubmx+o14vj6uY8PlQKQRV/2lTnPD5ytbcMur1el56acLno64908Fgsju0bYGTtITo2goX8hzRf9xpzwiEZzXhQilFVD+XJxn969/9vfWmAx6PbRa3bV9GZwY8HorMRYJ0wO8/fvz4mlUl+FLUok0FIyN3HaoRmU34s85VS+dnGeqAxlvV0kFUpMSu4xrpwsYMDwsvMk7CBX3osJEgYgZ7GHrZqsXtnIdoYCeD70YtVv2mJrvoUke9VqjjvWJbIPZ1qBB0baODmA+2w9Pnz3VODXVODXGFhI+cx1dK9R4Z02aFC2M9L19YxAypRUUFuXDhyiUEmtCaNI33kS6k8TEHh0Z4cKXhPVoX090LFnvsYKhYwiXus9OFDotpOw2HkekjTAPh0nQwKZrG+1KI+BHhIgjZgAevGIaBsNAJn28hEikvLYMCgIhBa8CyNbe8sGevYRjwU5BvKFmvBCXRWEmtpRHHVrggZwGBk4HwLDUFw3/3uXDh9hWuUf77sZ/bdgOIW3vGWt/FGegVNLbkJhMyuvAOi7CZwdgDBdPc0IjboZlRuhxwSUGGAerCxn/i026qWAM4srhYhcvBE0e1LRayQzO9YPPDfkOqlPQT72FC2oJ+0NOGqllcYJ5BDAd9ihe2WGswqdXiYju+WpRB1PUFEb6xnvfClUsz0XlaWD5m03jfCvcWXKK1okNADzZ4LhwxwsETR3uPjLlGug6eOEoTC4RnEWVMFjL6qHNqiEwjCVpcYj07XRhrMR2m4TAyfYSuO7C7JCtccEkKET8iXAQh40wHg9Zf5HOhEKJeeN0zOCbKS8vK1txCZ1LtFqQUJXVr58q5cavNOmMVLvjZSlsaNgn61b7CvYULF9uyuYC6AZi1W3GEZ3THwkGlOTyCdUk/mv8IX0pzQyMGnAuF4BLCC5HU/JIedzfFwWQf2gDgcHGNdFl/xfI2rurafZe7iji2sZYkXFwjXbT58Q6yMDDgdloYCnevaK4cDEtT0j4FmjPFGuMSa3xYiVwjXVgi6OlYz0s7MQ7Stq0lIfMFxIBcI3IHExYEpi/XSBeUPb4gPHUgPAvXGM2ZG65oGtqTal9NrGfXLrRdzFjTcB5ZLepUXJWIcKHEKHqlFqkjwkUQMs6o1xvLtgFNg+0QvYewQbbs0DNr0rUrayylGJ2txYV+ksJPwU/gwoXSiC53PGs7OMma3+zth18mEWtKslIs1qoivaimqnohEqHGC1CQtmuFMN5cpRdhzyD1gF/22jlcuMxE5zunhsgwk5pwgeuBrCa0Vc9E56lYiJb4Q1sgRIAmXHhHXlvhou3WDsJFG5+ScTAfrTWv9XnJ86WYcCE3FuD7tDYTW+ECLUIGGL6YtopBM2UlLly0Z48lXPgICQoX67cGOxNEWFzhAtWImwbCs9bon8QR4SIIGQfF4x1O4D2JIFzOnj1rPScpcwt23ATPTE272AoX/PrE1sV/H1stLgli7X0dd1ZJ3cL2/J+8+RZ9F5AszhNA3G5uQ3S5Gd9BuITPRDunhrAJIbhBEy5QJLF+EHMtcvDEUWpxb80pQyirJlwC4VlkSiMWhP/o57fjeyfFz9K2R+NbQ4Btx4cQIduAJlxsn5f+9ZJwoTBnHu5DM4krXOhP/mgU0qv5aJRFNVqFizbhWM9OucoY2XYxHabh/K2V9NdTDFBc4QLtiEo2kE0p54WJcBGEjMOjcQlUnNN6QeNVedfd1kGSjUdJ6vxkxQFIKqsIJyQrXOL2ibQlKR2GZ7cev/WWtaRa+PG5UMjW9lNTVZ3RoroXr16+ePWy7Uco9k+bpbNwwRsKpYSDhgsXOrPArjaP1YgSCM9yEwVx4colrirU4nZLjhU+FCxAdCbfO2k+2l6ObY/vl7HGh1KhOGVNuNg+70x0Hv+eCzoqcRVFxlD8TQrCBVYHLlxsP8IXSiNofypLFLbDs0N40QxtF9Nhhs7fGqKSaZJxLS7IF6N4IBEugpC/aA1uuHuIB3UiI7q4sKj5Gw3a7h7w+5duRXAmkSAS613oPX5ex0oQwH/UXCNdSQmX1FSLSsbaBOCk40cCfv+DDzyAr4M+Cvj9ZIOxrpVW4iW9HD8VLu7d9vCBPbafYmOjzcZZuNBvbtpyOqeGrOEvSAqz3ksTLmTssf3qtYhaCovRcn0xLJc+thYXbT7WvO5Y4yP+lAbUhEus54X3iuS4No2khAuP6uB30T6ie+EL5S/NoGXNe4/17Fq2ue1ixppG3G+Nf++JxLj0HhlDTWfrUiSFCBdByDi8EissK+2tbaitohWdKy4sWr1ylbKUiUsqusUwjNRCbpNtGa3t02S+tn3BU564cEG0SspRIwnGxABtxdBd4ezZs7yKLrKKEPiC707LJMqQcLl49fLDB/ZgDZ98fSDt4wupkUISjZAuRLgIQsYhaYK82R53N7a9mqpq9L6h2IjiwqJtD30d76lq3EIk4hwio5HUnm0lVqEUK+lqsmhlielOajHVOfHzSSTx6nYbKqtIuEwHg+2tbc0NjcgFQ8m78tIyWupM9F9848P3btq9uaCjsrh32/FT4fQOLiyFLAgXmJRgK7rBS+VqiHARhIxDYZtUwcwaOaEWf9O/+Td/Q0dQMiSp6BO0j17ihBNsC5Ah4bL0AjPA6gByYDoYnDx8WHMAvbBnr22BFuQQoQAMTZXq7aaFjz/9ZNP+nTC07Dt2KFZ0i5ArsiBcqLMB3HwiXAgRLoKQQQzDQL0W/PrH73WlVHlpmbZ/o9YZ/ESchUikumJ94sIlhRhbW9DCMO45yQ4bV7ikS7WoJI0upmk+cP/9mtCJRqPILdKWFBITTQNgkoGUSSG0yJZ9xw7B0LLu5cdOGr9a+oDCcgRVkRDIIsKFI8JFEDIIBUaQoQWbfY+7W8t86XF3FxcWbd54nzbCdDD4zk9/2uPuTsR9EytBJjUCfn/cLO5kx3QWLulqokRQUX9nEAX8Yl+fVfPdcett+PpoYogEKi8tU4t57Mgnx2lLLEN30vjVupcfK+iovGn35tHZt5YylHB9gMjZlEueXJeIcBGEDALhUueqhW+ozlWLjQ3Hy0vL2lvbRr1ebHvFhUXffeUVbQTYDBIMm03KOZIIzvaP9AoXtApKdkBnEnGczYVCCHBZiESsE2huaOAldqiJN74XCJcBj4dOSLlp0cWrl91ve/ELe9P+nR9/+klq4wjCdY8IF0HIIBAo8FlQTgo+gogZ8HhQno5+u2sjcN2AbBeH26XR3EIgzsb2ozQKlwSjalLA2VukKTPrAk4cOoTk5wmfD54+BOfim+KGFvgEYYlJFmQ7w9DyzskPUhhBEG4cRLgIQgZBGhG14oN8wZ5HfXBAj7t7zaoS7XKrDWDC54vlvrE1GKSFWJnJ6RIucQXZUgj4/bEK2lptPFaVAwdfnauWjsyFQqQ+eatFxWKYEkfLdpYgXEGIiwgXQcgsKPtBf1I+UXNDI3crVFest3oZJnw+q+sn4PfbWhGWUvUkLra14NIiXBLPvk4Z2+WytfHYFvpDmAv9SSYoLR0aEiepHGzJdhaEFBDhIgiZZcDj4YoEQbiGYaASHcwnv6vv0q37KWK5fmy7Cy2x8ElcDMPQUpaWKFwQSpxp1aIsy+hwX9uYGIQo4Xwkfy1EIqZpogwPnYbCxwnGGEm2syCkjAgXQcgsaPhM/h3sfHA9QLsgh7a4sOidn/5Uu9ZBiyxEIlxGJFukLjW0LX8pwiWFDgMpE/D76UZxw5yta/7Si9/B17QQidS5auHg63F3l5eW8WHLS8sS1I6S7SwIS0GEiyBkHPwW55sclZVbiETKS8u0wv/AMAxnLcL3flunUibgN01ZuCTbW2CJkB1FU3u2WK1cx959lzpF11RVQ73VVFXzLxRiNK6rTrKdBWHpiHARhGwADxEPqpgLhXrc3XOh0EIkwnviENPBYCLVzFCiPhP5RLGA8Eq2kSGYC4Xen5lNV5W8xIGhKJGu0aNer3YOgleQWxTw+9GTiM5B/VwIGodhJdtZENKFCBdByAbIdsbmx+UIfruXl5YhpQiti1C11rqDxmLA49m+bRuMGVl7PdPR+cSOHcle5d2/f9tDX39/ZjbLs33skUcS9OOQM6u9tQ21cZVSVMoFAS440zRNapPpXL5Fsp0FIY2IcBGEbMBrl9Fvd3yEWiDY+bC5whKTVLn6Pc8/n2UpAO2S7CUHxsYOjI1lf6q7d+1K0JVG0ULtrW2IaDEMo2LdnUgHg5TEt0OSBd+gredLsp0FIe2IcBGEjIOkIfyOh1sHex5Vzi0uLPqqq1YphSogZHFJcPy5UChWqZKMkrnu0GknqfviuaaDwelg8OzZs1AnMLcgwwiv9tY2qE9E5loDkiTbWRAygQgXQcg4c6GQNYQFgaK0Cz7T0amUQs147IKJW1xsq49kgWUkXOJGOnMQMIT/nQuFAn5//dat9E2hMI/mxUPgC/0p2c6CkDlEuAhCxtGEy1woxNOYYX3p7+1Vi/srolsSlwUpCIi0sIyEi0pmtjgTPaQmDx8e9XpbduyAaqFB0Peb18yljyTbWRAyiggXQcg4mquIfrgjN4equSil0LoIZ4pwSS+JW7AodxpGmrlQqKe7G5FJSqnpYBDtiuAtwiU1VdWjXq9kOwtCFhDhIgjZgGIgRr1e6BUEu2A7hHDhVpakLC6Zrpkbi+UlXJJdT0pWV0r98NUf4JuCIw+uolGvF1JmIRL50sovb//ebsl2FoQsIMJFELIB0p6VUtPBoLVjH9XPpRjbFIJJs8/1KlxQJLfH3d3j7sZVr/l8lA5Gbj4091ZKPdT2zT9urZZsZ0HIDiJcBCHjkDqZ8PmQgcI3b0TAYLMsLy2DghHhknaSdb1hqpApEC7csoWygZF/+K/3eFpgaPn818olCFcQsoAIF0HIOJAmeM2FQhM+H29zQ8JFKTV5+DBCPkW4pJ2khAu6BFBzAwgX7sirc9Vuf+Hpz3dtLOio/LeP3/2/3l7CDWmCIGQOES6CkHFgSjFNE84gbHs4ophwQdgEdk0RLmknBYsLiueqReFCjrxH2h7/fPPdMLQ8feAvIv/wXxPvsCgIwhIR4SII2QDFP9RiVhEVNMOnFOPS3NCImNCkNngJzk2EFLK0aLYQLnj//F9//9+0ri/oqPwfH7nzr95+Qy1+p1nrGSkINzgiXAQhG4x6vdSHD8lE5aVl9Au+uLDoxb4+CBfDMEzTlDouaSdxeTfg8cyFQqjjwmNcJn8WQLbzH+2sWXHvWmpsWeeqzWaTS0G4wRHhIghZAgXjsRFO+Hw1VdVkhkHJf02siHBJL8nGuMyFQsfffx9Hvvn4o19w3Qrf0Gr3Q4Wri2k05Itludm1INzIiHARhIww4fNpXf0Q2lLnqqWdO+D3w2dEwqW9tY0CQhPfaKXkf1ySKvlPz4X6csdPhf/k6XsKOir/oHX9n969usfdjW/WNE2oFquTSNxGgpA5RLgIQkYY9XrrXLXaBgZpQt2hyfpSXFh09x3rtF6Jibs2pMlieu874PGgw2JZ+a3U2/nzXyt3PeiCZIEMQo9MzdZimibKH6f/GQRBUEqJcBGEDIGez4jAHfV6p4NB7J0IduEd+5obGtGuaDoY5EaaxGVBUgExaWQZCRd4fxI/edTrvX37pn/TVoneznd99Sv0lfFXj7sb5i70YqS+39QKQBCEtCPCRRAyAkI7saWhbyJ/NTc0kl6h10/efAtZtdhik8oVaty+XbtFFl5b676W7CXPdXU919WV/ak2bt+eYBjKQiTyvR+NaL2dqyvWkwwd8HhoWBhX6IWMMKq3KwhCJhDhIggZYXSxkY0zKC2PTfHYu+9y19Ko15vIXgv309NPPrWk6SYJHCLoaJ0U78/MPrFjR/ZDQHbv2sWr9Tvw9IG/QFk53tt5zaqS4sIiRFLHRYSLIGQUES6CkBEQA5HgybxBNAHvkvOFpmkimNcaC5w56KapuYren5ltb23LpnZBGVzE0jpoF+rt/O+eu5/3dp7/5Ty8QgnerrmhMSchR4JwgyDCRRAyAnrZWMUEdn3UceHOoIp1d+545FF+ZtxEGL4TQ7ukb/pxbornWkqMC2qlpH9+dgT8fugkklzaCRevXna/7YVv6Es7H9B6Ow8PDfGyuQG/v85Vi/gkW/nFE8cEQUg7IlwEIVOUl5ZZnQso9k9xLb8vB9Ldffcd67STHcJcFiIRLaUlC/VztZsuMTgXka3pnF8MuLEETi4uOI6fChf3bqPeztZlrN+6lcrmctdeeWlZeWmZVZsWFxZl7FEEQRDhIggZo8fdrfkXAn4/DC2QLHzPe+7ZruLCIs2REcs9sRCJWCM2BjyejJZBs0qlpWcVTfh8WdAuVi0y4PEE/P6LVy9TtvOTrw9cvHoZTiXt5I331JBwAWg+NeDxtLe2WR180m1REDKKCBdByBTonsh3epRvUNBrVAAAIABJREFUQTaKdjK8D1pshG0S70IkYmtcWYhEMicC5kIh603Tkg4d8PszaisK+P22ESfbX3j6T771FWQ7Hz8VppOtXh7byFzkE8H3xI/3uLul26IgZBQRLoKQQZobGvnujh/u1oQjSBx0LOLHrVpkOhh02Bcz1DEHFUqsx9NVxyWj2sU68seffkLZzl/ta7149TJ9ZH3Mn7z5FlXc4cfpS+Qh2IZhaLYZQRDSjggXQcggUCQUUYFdDTlEyD3Bn+WlZaife2/1Bm0EvpXGEhBEUmXWEiTg98cK+01jATqYkdLu6rK6fvYdO3TT7s2U7awtqVXlNDc0wNyCOrlUObemqhqrzSNa2lvbNH0jCELaEeEiCJmlvbWNeitSNC7CXPCi7NmnnmixJiLRVuogIAik/KRx8ogFifVpGoWLihG4s0Somp9i2c437d7Ms51JM9n62jZUVkGLIMSHvjWE+4x6vaRUoEfF3CIImUaEiyBkFsMwykvLoF2QUkR784DHw3UGjC5W39B0MDjq9SZe/Sxde7+zalEZKPlvGEYa548EInVttvOm/Tu1bGe1qJle7OvTbh2NRosLi7gZBlnuNNvy0jI4jKBaspMkJQg3OCJcBCGzLEQiVPYDmbTUyGYuFCovLSNHEvxK32xs0kZ44P77E98RbfNiksWaM2xL2oWLWiwEnFR5OqsQAXDlaNnOsQYxDOOB++/XhMtzXV08YhrSEyYWvIcJDZaYHnd32i1GgiBYEeEiCJkFcgRF53hzPnyKtnzYYk3TxKdadZYnHtuR1HZIBeJSI1aVNiuZEC4qSe1y/FR40/6dtoP0vdSvZTs7T2zy8GHtwTdUVuHrME0z4PfXVFVDaJJq0V4S4CIIWUCEiyBknPLSMvxqR31b7HnNDY2QF9PBIH6yU9do2FcQsLIQiSSb50wukqT456k3f/3Flb/+4sr/9+bbzi4sWE+41LwDJ/zT2I9xJEPCBSRSWvfi1cvFvdtshctXux77wq5NWraz8+0gULDmSqmP5j/ihebaW9sCfj9CYcjWgjo0kDIQoIk8miAIS0GEiyBkHIRwcqsJyvnXuWp73N3QNPhNj6K691Zv0Mwe5F1K/I4pRIn+o3svpMml5h3aR/809mN89Ju9/fwuyd5iLhSKDgxiqItVG3/72WfWc0gh/ccHH3JWbDCoaMLl408/qRx4gvd2jjsrLah5wOOZDgZRMLemqppcRQjBwUEtULrH3a19xYIgZAgRLoKQDepctZRbxCEFozkdnuno5O4e28JoziSrdZA1c+Ebj2hmFaXUv/ztL3DQrN3KpUbKFpcrg8MJKiSH0rpvfPgexdvSQcp2Lvc8Qr2d42JNIx/weG4pubm4sKjOVdve2jbg8eA14fNZfVjw92W/5bUg3JiIcBGEbAALim33ImAYBuqwwWHk3vWcdkIKQiRxYUHVeH/72WcXqzZCOvzL3/4CRy6sXffrL668sHbd/3fmH/lVS3EVWR1PKoZCsi1Pd9L4FQQKCRfKdv6jnTVu318mPiWE1GgHX9izF04i59I4c6EQJKmoFkHIGiJcBCF7TPh85aVlNVXVCODQDDBzoRA18Fu9cpX2aQrenwQv0Yqw/evf/T0pld9+9tnljme5jtHGT2o+igmXpBSSVbtAo+B17/faKdu5cuCJ7u+8kNSUbFepvOxW5H9NB4OacDEMAw0QEKsrcS2CkGVEuAhCVkHVMt4gOtZr8vBh7cJkjS5KKa0tohX0TtIOUqAuaYt/nnrTeu0Sg3MTV0jq2tK6JFP466bdm9/88H9PdolsV/U1ny/ut1NcWDTh80lQiyBkHxEugpADEK7b3NDY3NA44PGMer0o/z8XCk0Hg8id5k1wsEGmYHSxdgHUphHLdfWbvf2QEVpArnZ5UpNRlqyiBBUSQJm4n/+XE1bV8vld9x344D9SSf7EsV3SinV3IroFoUX4Uka9XlRqaW5oxHeX1I0EQUgXIlwEIQfwUvGchUgEOyXCdWF0mfD5vvvKIAwDKVT0j9VNusfd7ZCzw4WLNYSWniLZyVjToRNRSMQvov/5Dzs3WIULXn/eU/fGh+8lPhnbDgk/fPUHUI0kJa1mlR53d4b6WQqCEBcRLoKQA6aDQV4h3jAMCsvlr9vWlg54PHWu2uaGxh2PPgrDTAp15a3+IOfCuGQIMWu34s2VwWHraWkXLrEUEuABuQ6v4t5tCcoX3smIWHvzaqtXSGtEUFNVLdX9BSFXiHARhNxQU1Wt9ecb9Xr57ojWRT3dz+P3/XPPdsHoEjdsxZaA30917ZwL41Jqz6XmHb/97DPSLlYnThpdRc4KSSWsWpBk5H7bG6sPAJ+Jdf4dbb9ro8iTidCfiAq3oBSyRLcIQq4Q4SIIuQHbITlxUIxOO6ehfnvZmltQCbfOVevdv18tmmdSuGPA7588fJgqw9pCAbNUHY6H0P7r3/09P3mJwiVxheSgWv7kW1+59dvf2Hfs0DsnP4grVjhQgdPB4ITPN+HzGYYRjUZXr1xlrciCMi1QKij2L34iQcghIlwEIWfwlsILkQhaDXODBH7cd33rWz3u7tmZWTo+4fOlUBh3IRJpqN8+PDQU6wSuHrhG+e/Hfm5b63YpwiVxhWRVLcW929xve4+fCm/b/vALe/YmOwd1bUxuc0Njnav2mY7ODesreUtFtZhzRFIGqsW2kKAgCFlDhIsg5BJoF6TDGIaBfCLks+AEVHaJRqNwJFHubrIOI6TkoLFALIONbVE4QLVuzdqtdDBl4ZK4QuKq5abdm598fYAaDyG4mFxgiUOl+ZDPjHq4tVu28Mbd08EgVh5uNRRugbIU1SIIuUWEiyDkEupPRG4jqkFHISmVd91dXbF+LhTCyfj1j745Cd5FSyxCdX9tA/7N3v4Pbln93XvKvt5Ra9tLmWQN5f6kLFwSVEikWh4+sIfH22rto7UCes6Q+Av4/Yh6HvV6dzz66Kovfbm4sAhxLfDiUVzLqNdrbestCEKuEOEiCLnEMAw07YNMQbYRXpSOCzPMt/e+0OPuxk9/7NmIz4h7C9t9ndognzR+NTr71sMH9pBhw/12onIkNeFy+ok2SJPLHc/angNZc7Lk5q9868HR2bc0CQXVpWUDTQeDCcb99Li7DcMwTXN4aIjCVpDPhYYMWHPIRyRFm6ZJ/aQkmUgQco4IF0HIMaNeb52rlnZiwzB4rTOqeHZz8cpoNAqDAXwcsKM4B7tQIvTFq5ePnwrjte/YoX3HDj18YM8f7azRis8mVQclLenQSTHq9cYSKAuRiJa0bHs5hAhsLSgi19/bC6XY3NDY3tpGa87r3CACScwtgpAPiHARhNyDJgC2ZUWUUnOhENxJFevuDPj9zQ2NAb//u6+8AgNArCyhJ18fWO1+6D8890AiKcSIeE28nTJNO9knTVm4wNDifC3F8dh+ShoOHaMgEN+fmSUfkO3iU4uG1DK5BEFIOyJcBCEvgMEAbqP21rZRrxfWBXgo6NWyY4da9ChNHDq0EIlEo1FbS0PX7l2VLz6aoGpZ7X6o76X+ZMNOsyNcIB20IjcOJ9uuBo/ygd2lzlV79uzZ1StX8eVFLX/crr21DYuvpXoJgpBbRLgIQh5hGMaEz4egFnohmYX+/OGrP8DmStsz/Ed8t6Y4mHdOflDcu81ZtSCoBdG+iQTNEFkQLgG/P9kORNYKe7DWaKedPXsWPYlIr8Alx+NwA35/ss2PBEHINCJcBCHvQPZQe2tbwO/ncgR2gtUrV/nfflu7hLwk1m374tXLtu2UbYNaEJeq3TcWGRUu8IKlZuqg0GMV23/UUL8dolC7BbRjTVV13IgZQRBygggXQcglvNwZ/sSWGeuHvmmaG9ZXlq255ezZs9pHqC/33LNdWsjL8VPhTft32gqXWKG4cKzwsve2ZEK4IPQkbtBxIgx4PBOHDtmqlt27dsGs4lBEGJlE2jTEZyQIOUeEiyDkEvRWHPB4etzdNVXVda5abSudDgbhxSBnEMrpWrXLQiTy9FNPNdRvp336jQ/fI8ly7/faE1QtBGmIWAaYNAoXqowXVy0lzkIkUl2xHh22Oa+OjkK1kP8IRf01B5xSyjCMOlctviA09JbEIkHIOSJcBCGXoI4LtkxrfAnq6jY3NGoNdBCKgTZGOEIOEQT5/tVsgEJbNu3fiSxorlpGZ99KfJIwwKDCLFcVSxcuhmFArzh3q04BKrKnldadPHyYolho/sh2xsE6Vy0fh0KDBzwerSGAIAg5QYSLIOQY2FpsP0I1ERRG0463t7bdesvau26/gwq64KM3Pnzvy9/+OpcsOM6Fy5OvD6Q2VcR/QGeMer3PdHQmGwUyOzP7ms8HHWBVQulCq0dHJfhItSACmksoJGoh89lWncA2lvapCoKQLCJcBCHHGIZRXlpmm86DzVUr2AojzUIkshCJ3P+VjbetLd37fI9S6o0P3yMry73DTz/Vt4tvzO+c/GCJqkXjuWe7fvjqDyYWVQjMEnFfQ4ODtVsesAbopBFMSTs4Fwo90tTMWytoJi7TNIsLi5RSsH5ZLxdziyDkCSJcBCH3UEk07Tjyg+AqQqAJondpZzVN876ae/98Y3nR3oegSx4+sIesLNAKeL/v2CHYYNIyYQS+pHZtIiVuUwMdE23lBcW10LShRTATqqWr7IQLegJYE6oFQcgJIlwEIS/ocXfXuWq17RyWDGQ4U2QG9lfwxofv/XlPHSRL/ejzH3/6CYZ6f2YWYTFzoRBCPfYdO7Tu5cesrRNTYOnxKLHKxC0F6CFbxxOqDFs7DSFspaaqmsKiyZrFp4r4XEmNFoQ8QYSLIOQLda5aTbugTTG1g57w+dpb24oLi/pe6n9p8tU/e/5BSJb/+eG7ClcX31y88r1jx2Ch6XF3P/3kU8892xXw+8+ePdve2rb/r3+cJ6oFWOvNLAVE3uA9IlpIo6BeC0q2jHq9c6GQaZoICoZk4XlMda5aHhwD1aJFRguCkFtEuAhCvoACuFpJNCgVisa4ePXy83/9/X/7dBUkS+Gj9z7S9jj1Ll6zqqSzvR3b8FwoNOHzYZ9Wi1v7Es0G6c394WXiUgaGFqwYxBBcRXWu2mg0yivh8gaK8AfxWyPzmWc7L0QikJKiWgQhrxDhIgj5xajXi10W+6VpmsjUrbqnetu+Z76waxPF2MIxhHK6KDEClVO/datSqsfdPR0Mtre2kQkBRf1Ti01Jr4GEk7IYQqLygMczefgwlgulViDOPpqfv+PW22BoIYuL7b1QLJiCdmlkfAviIRKEfEOEiyDkHXD3oKbIqNf7w/EDf/rguj9oXU+OoYea6mE24C0AEUNKm/Rrvgl1rQ8FTAeDyZbSz5xqASnIKWqL3ePurt3ywHdfeQV/omrLq6OjNxevJFvLXCg0HQzyvokIxeUNLNF6GsNKY0VByGdEuAhCnjIXCrkedN10fxlJljt3b39p+GVKLeZFUODp4K0ZV69c5XnppR5396jXG/D7mxsatdpxAx5PIjVUMq1aQOJpSjCQwB9kmuZzz3bBqoTSLKZpbt54H18HyDht/qZpkppBWDQ/P6lOk4IgZBkRLoKQj1y8evnZie9Csnxh16Z9xw45hNaiKSOCTynABS6SDZVVZ8+eHfV6kYuEbOG5UGjA45n/5Xxc+YIwlOx0SNZK3FqhBpBKqQGPp7y0bHho6OhPf4rCLdPB4F/96MDam1dTsRYehIvFcZ4AnG7IM0rngwmCkFZEuAhCfnHx6uV9xw7dtHtzQUflH3ZuuOn+spbWJ20jLVDPHu4hisaA94QCO4oLi24uXvmtnc/AQgMvyUIkUlNVTaG7sZoaZiJp2RkqcWt7nGRNe2vbMx2dPxobQ48ntZj+YzW0QKygvgsUSaxeSPwcicYVhHxGhIsg5Asff/rJk68PQLLctHszrCwoQg9pwkvQUmUXXqIeWy/tzShY1+PuLl295o5bb9v7fA88MoZh8GIwAOJgwueDUsm+aqFp8GhidAbQRNUPX/0Bngv54S97PKtXrrr1lrVa7A76U1LvoblQiGKAkPZMiwmpB6Ej0biCkOeIcBGE3APJgkAWkiz8BIrGoGxeqBnSGWoxHcnWWmCa5ot9fcWFRffV3Pvk4084pPiiI/Tenp6G+u0ZLczvwH96//3mhgauojjI/a6pqp4LhX7y5lsV6+6Eqovlz+pxd2vpQpAvNVXVWEmEAU0HgyJZBGFZIMJFEHJJXMkSCzQF1Cq+wGZgDUTFG+TLwN7gIEqQ0/TR/Dz1QcyO6wSRN7jjf3r/fedU5Bf7+tbfeRceh4ek8EvgSoPCo+NwKlmLFAuCsFwQ4SIIuSFlyUKgrTRZGmBOoFAPbM9U5346GCwvLaNaL8WFRQ9suv+j+Y+0MaFa+KaO+FbqCE0V7ZaOYRiwJGFwzeZhnQl4zeerrlhPkoWXYEEQD5KZyazCo48XIpHy0jJRLYKwrBHhIgjZhkuW4t5to7NvpVyMHxEw1oDTuVCI6qq1t7ahtj00By8mC/ny2mL270Ik4mznQBax1g4aaUoOgsYwDJwQ8PvpWlhWnGulaHE2L+zZC8cQf6HBEJQKNFmdqxa342siNeUE4bpBhIsgZA9Nsrzx4XtLH5Oq1SFoA7JgOhhE6lB5aVlzQyOMLlTrBXXtUJANnpS7br+j5fHH9z7fk9oEIBSQlmx9PdfVte628vvu/crPf/bzZAc3TbNx+/avPfjgbWtLyZqCYZERTTVa0E4S6wA9VOeqRUQzVfOzbRwtCMLyQoSLIGSD46fCaZcsnIVIBClFsRJ6Ee1R56rVbDOUBkwGGM9LLyVok4AZA4nWKNq2EIngPTWGnAuFfjT2oxf27D38+utJPdFH8x91PP00yvbTc2kWGphkykvLbEvG0XMlWGpPEIRlgQgXQcgsx0+FN+3fmTnJQsAxVF5aFvD7SXnAEAL3kBbbgfpseE8upx539623rF2zqmTzxvue6+qa/+W8wx2RQY04klGv9/2ZWVg4YAuBiKlz1SIBO279N/CTN996YseOu26/g0exwHREk9dkGR4clWl4xA9F5mpNDwRBWNaIcBGETJE1yUIE/H5EtPAoEDQ9pihdAGsEGTBM06QTeM4wvEhfe/DBF3r2HHv3Xesde9zdCENB3C58T6i/QtEwsMHEEi6mab7m8z2xY8fGe2rWrCqhOXMVok2eyujRCNA31hp07a1t4h4ShOsMES6CkH6yL1mcge2B/qQSsfwcrSg+1aLlMqi8tKy6Yn391q3tbW3DQ0OzM7PQFjDqxMqaRhAMFfZ9zefzvPTSNxsbN95TQ5aVDesrixc7OVuzfng+M/7EyXRwwuejkruIIF7KcgmCkM+IcBGEdMIly7qXH8u5ZAEodc//RJQrHTEMgzcXhGqBuwdJOkqp8tIyuISo/B0JiJqq6vV33rVhfeU3Gxv5q37rViQ0VVes55cUL/ZnhsEG3hy8gdlGi8WxWlwQh0sHTdPkOkYQhOsYES6CkB64ZNm0f+fxU+Fcz+h3wIfCj0CCUKwrGVcCfj/8O8hFMk0TLZfVYokUHmUC9YMzqXC+1VmDXCdqU0CaiYsMiBtMFWoJc4C/aToYRIwLnD5zoRCyoBE9wx+zvbUt88spCEKOEeEiCEslbyWLaZoIOtGcOO2tbc0NjRAfpD9g5+Dp0wG/H14b2DN4CyEkKNl6ZBAV29zQyINUOMjf5rOCFsFNSbtQejPmBoMNJoxSdcWFRXz8hUikuLAoJ/2VBEHIJiJcBCF13vjwveLebfkmWWApoSQja+gJFwqQCNoJhmG0t7ZRrTboBhIEiPZ1nkPc9GOE3dDcEFOM95i5NcN5LhTC+TARWaN9A34/CZ1Rr5fbYwRBuG4Q4SIIqZCfkoVAlVhb1QKwx8O4QmoAudPQEJSMg6ZI9Ce6CmijoRAct3Zwrw26NBcXFmlXDXg8NBSMOiQ1Jnw+hM7w1G612AMS97J9LhT1R4vsOGskCMLyRISLkC90Tg0NBydzPYv45LlkIRAFgr3f9gTEjmghKcgt4i0JuZNIkxcAgb0wk0BP4AiMLtA9EBPaBHgOtlJqLhRCKjUNC7cRBcrQ+1gZzujHZK1TJwjC9YQIFyFfyH/hslwkCwceGa04GweuIlhEtD4+8Mhw2wbsNJoxA44nRPXC3UNdgZRSiFNBbK+mJyCtuG0G5hwtSIXkCFoZ2D4mjDqa6hIE4brkxhIup8+fK+mvz/Uslsr18RRW8lm4cMny5OsDJ41f5XpGSYBoWSqeO+DxIHsICTtIL9LyjdWiatFkBMwqmsSBmjEMA4YWqleLJGe8N02zuaGRNAraIpKZh98XqUmaxqKuzrynI6QS4m9EsgjCjcM1wqVzaqigozIQns3VbDLEhSuXKgZbsOscPHH04Imj9D7XU0sC7SlSGwRfcUl/ffhMNL3Tu17RJMvHn36S6xmlDmrwI6WInEQQFppqocZGVimAQWDeaG9tgzcHviTk9fC4WpheIE3gM0LtFnRyRrFdqycLY2pCBPKICsDgRYOkfa0EQchbrhEuFYMtgfBs03ifUqppvC+HCqZpvK+go5J+f/ceGbtw5VLKow0HJ0v66zunhjBOxWDLhSuXAuHZFe4taZpvNuBPkey1B08cdY10BcKznVNDSqneI2P4lpOdAPbvisGWzqmhpVt9Tp8/R1IM5pb8sbhcvHp537FD141kiQXUAIJCoCEorIRUC7wwtoVxcRVZR1CQV8sGgqsI5yD+1zZeGG4j8gRx0w5ZWSC2bPspCoJw43CNcCG5ED4Tza0zomKw5fT5c66RLpUOD8JwcBJipWKwZSY6v8K9BY9Z0FGZpvlmA/4UyV4L4TIcnKRnx9omOwLk40x0vmm8b+n/QioGW8h0BFNQPggXSJabdm++viULgQbOKB/HLTFU4gXeJQgahwRj0kDW8W2r+HNQUWbA44HKsdavQ8VeeLikz7Mg3OBcI1ywqbtGulwjXafPn8vVnJRS8OY0jffxvS1lEBSCffHClUsl/fWnz5/rPTK2vIQLf4pkr4XsCJ+Juka6Dp442ntkLFnhglvTC38mOw1tSnxAGHJyK1xuNMmSLJAmAx6PVYIg9lZrIwCQOgQJouU2q8X05uaGRi5HTNOMlcUtCIJwYwXngtPnz3VODV24cml5CZe0MBOdHw5OzkTnkxUu1zciWRKEKrwNeDxw3yCTqLy0jHoM8fMpwhfVcknc4EUWHQmqFQQhcT4Hj8kK95bT589R+CftarYBoRTgSVYZ10jXTHQe7+mXdMVgC0WAwvdkDQslKwJiL5RSM9F5+nFPcRgz0XltDgdPHMUl2kfwp5T011NMDCwrGE0LlCHh4jA+zZ/WAf4m+sj2edViRMgK9xa+CK6RLpy8wr2FWxcOnjhqHZ8Whwe1aBMj749mieEeMZymfUpfsfOzaxfGWkzbaSzlW7MCV1esT1OGS5abdm92v+0VyeIMjCtI8MELBfjxaY+7m9xJCFvhRfDQhAjRwdAxoloEQUiWz0F/DAcnD544SvsZDsKrgq0FO82FK5dOnz+H/b5zaog2JBIuFIehlGoa74PygGrB/o0T6Pa0k61wb8HgK9xbMNSFK5dor2oa7zt44mj4TJSkDF2IjzBzTJgO0u0gsIaDk1q4DAkXh/GVUpgVjxTGbGM9L6CFhezAApIEOXjiKD0pom5pMWl8zEFLfuYTC4RnaWGxyDRISX/9cHCSviwH4eL87PzCWIsZaxopf2uxcFY2yaJJln3HDl28ejldg1/fwO4CjWL16Qx4PIif1VQLMAxjOhhExIxWNkYQBCERPkepItgz8LsZ+ysyh+nUkv56bLSwuPBf0iRc+A9xxFUopRDti4O0lV64cmkmOk9GhYKOSnhwsIvjhzvtr/QDnTZU6293qBxspSSqwmeiOLNzaqhpvE/LAbZaXKzjY/69R8bIsgLri8PzIhuLFpbGCZ+JYp64hCs/DE4SAaKHFgeyAMIIigGnwUpBFjKaM5QWD4hJxOIS69npwliLGWsaKX9rsTh44ijEE65NIbsKfPzpJyJZlshCJEL5R9ZyLEiWtrZRpATs9tY2yWEWBCE1fhfjgj1jODjZNN43E523zVsh4cIvwXvuKiJoI+eQcIFLiHZ9CBe1uLdh6w2EZ/kIM9F5282V7kW7qe0WSJnehBbjEmt82i8RIILIVuv49LzcqcF1BrZ82wXU4lK5Gw7yZTg4GQjP9h4ZQx4yviB8BHceqQoagQ/oIFycnz1WijJfTIdpOIysEvvWOBeuXCIzFf79pBa4LZIl7aCCC8kUlGzhthaUucvR7ARBuK74vXBBmMLp8+ewJVhP5cKl98hYxWAL/eRNQbioRUsG3pNwITODa6Src2oolnDBFs7vVTHYQnrLdgu07tYOwoWPj9gU5AA3jfchT9tBuFDikrpWuJCfxTpJbSZW4XLhyiUydJFzykEx8BIp8FglLlz4s8cSLnyExIVLCt+aBoKEsAIphxiPzr4lkiXtIGwF71Grlz6CaylWtX5BEISk+L1wgVBQi79lraeScMHmjUvgxdCEC3lJnIULxsSvbRIuRPhMFLnZdARbIEJA4LvhwRPc1aJtgfhUGw035VHGDuND0tFsNeFifV66lgsXCDIK101KuPBn4eqE31ezEvGHtQoXbcKxnp0ejUfnaIvpMI2lfGu2IPoH1RGp0o+QD1ACEU9sRml/5wIwgiAISfF74ULSIa5wwRuEUmJb1bxI+BOOJ20QTbiQWwqRv9rJFYMtmnBBPgvsQ3wobIEUdaFtgZiP1QKkRRk7jA+Jxl1j1vG150WlWm5VgrOJ9vXUhAtXQg4faWHI2p9aFLbDs9OYNEPrYjpMw3lVnb81W2BrgUMzryrtCkop0zRRQQ5dGGFoaW9tk5JxgiCkkd8LFy0h2XoqqRMepqoWtYitxcXqP9KEC27N/QUcrcArhcWQwYD2LTgd+JhWi4t1Plpet8OMqcOXAAAA3klEQVT43C+mYltc+Pgk6ahzgjaNxIVLwbWF2ugu1o/oXuRXKljMvuaByda891jPbs1Xty6mwzSW8q3ZgsjoisGWpvG+lINzhYyCfGmE7koEriAIaedGLECXJySyTwvCcgR2F3ReFARBSC8iXHJGFoQL7C69R8akVK6QTZBkBIeRIAhCehHhkjOyIFzg8oOPT4SLkE2KC4vETyQIQiYQ4XI9g3bfyPkS4SJkE+mSKAhChhDhcp1DkbMSyioIgiBcB4hwEQRBEARh2SDCRRAEQRCEZYMIF0EQBEEQlg3/P4BvtC0WQAW9AAAAAElFTkSuQmCCข้อควรพิจารณา


(1)ในขั้นตอนนี้จะต้องเข้าใจว่าคำว่าเรือนจะแตกต่างจากราศี เพราะเรือนชาตาหนึ่งๆอาจจะคาบเกี่ยวสองราศีก็เป็นได้ทั้งนี้จะต้องคำนวนหาจากจุดศูนย์กลางของเรือนนั้นๆ
(2)ดาวจันทร์เป็นกำลังสำคัญของดวงฤกษ์์ ถือว่าเป็นจันทรลัคน์ (ถือดาวจันทร์เป็นลัคนา)มิต้องนำลัคนาในดวงเดิมมาพิจารณาอีกเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งสับสน ทั้งในเรื่องขอบเขตเรือนชาตาของลัคนาและจันทรลัคน์และบั่นทอนกำลังสำคัญของดวงฤกษ์โดยใช่เหตุ
(3)ในการพิจารณาพื้นดวงเดิมให้ระวังเรื่องตรียางค์มรณะ หรือ ตรียางค์ที่ ๒๒ จากลัคนาในดวงเดิม และ นวางศ์มรณะหรือ นวางศ์ที่๖๔ นับจากนวางศ์ที่ดาวจันทร์เดิมในดวงชาตาเกาะอยู่ และรวมถึงดาวเคราะห์เจ้านวางศ์ตรียางค์มรณะนั้นๆ (ฉิทระเคราะห์)
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKwAAAD4CAIAAAD+TJpuAAAgAElEQVR4nOy9dXAd17bu23uHdsCMkszMFJNsy8wxx47ZMTNTzDEzxAyxZQYZZWZmlixZzNLSWloMjZO+98dy9t7HyX3HNzfP97yqPWqUSrWq1GvO7p9mjx7jG7Ml/Mf+q4k/cPa+C7zn//pzAc6hAm4GhYMB/N3H/35AISD+VwP4+Cb93x7A/zjjv/PfU/F7Y4wCghDD/wtEJmgGVBPgA3QB/m8H5ByUg7530P+L9h8I3rc/guD9z8TvnFIDEAbROaeAUN5uR+YxkFegsUA24PEvIAycgTIYDDoT/N/9j773I9l/IHjfGMR7zgV9zwXed8p0gBOq+a9gwoWBcuQCqBetyUcN3xMgmwpOBaOCUhgUGoVKBP93//33frQp/weC940K/p5zTt9zAeM9J1QGiP+nbnh71pYGN8u9YkLXEV2bvLx+Hl6VgTGQd2sAFAbFgPivzt/zjzbl/0Dwvv0eAoC95wL6e64bHgFdJ14B3Sc7OlTKO29A+19/nl+jYLGVUxZDxb9BoDEoDPJ7EOjg7/lHm/J/IHjfKNO5oIAQAowKRgS8gA7u49ABB+CGBcgwfG6QF5GPT546cPvW+X6t61/ZvzH2dtim2YPD1k8/v24K0h8+ObwW7rgXJ7baXlzesnzUns2zjuxdcfvGsYtXjwuo5J8rvgCoAAUIoAui6ETVODE+2pT/A8H7xjQNlAFgnOuUqoxaCXEAOYAFyAEcACAg+6AoB+fMWd2vX8LRIxHrl2Yf2iGf33dwSCc8P/9821L25OKdtTNhi3q9Zwnib9JbWxB5DHHhzkf79i35Mef1yQy7SwNUwMO4CuiAJqBxGAJUgH3EKf8HgvdNKASGgADlTONEBzMEFM7NiteieV3QFXAv3IAbmnlI09p9q5faO2nokuByi4PLLGgYMKyktKlr5Z+DS/4cXHxtm7LnxrVe0bzwqxW9tw2ueGphu7ClHbfOarp4WvD+bf1Ph59Nz8jkgBewA+pvrgM64PuIFPwHgveNcBAOyiE4A9dBfT7IGtxwZdCY52kn90buXv90ydjwQW1vDfvu2YDWxpLxGWO6Y9EQY0F/fVnfxPGN5ZU9s39ukzKziWtx25xZTbwLWjimN0gc18U0q59nxejshYMyFg18OaHDkuCae3t0erV8ke3BdWJOAPGCyeCqSjUPNzwfccr/geB98wE+QBUAZ9Bl3ZKB9ETcv+OaNi+9Y+/s2i0yqzR62bR6ZudGnl4t9e6Njc71bSHlo+oWxMhW7h/r4Kc2ysSGvgXt9MWdnJOaadPaqhNa5fSrhzE/YHg3+YcWkbWD5B6N5O7BzjZtckJaZDdrG9u3v7JhnYh6irQYuLNBvT7qtUL/aFP+WBAwgBkCTgamAQpgMFADVBcAZO7xwfVxBiI0fyCmAQYYg06ZAAc0zgy4PEiWQayubBiKvi/UM2vqvQoFeZ18vG4AmgejfTveprXcrLGjaRdfx85qj476oOaY1gVT2mFML/ZjRwxui/HdMaI9pvfmU7tpk5ppk5oaU1qKGV0wvTcf2QvjfsT4IZjUHyO6oHc3vUOIvVFV0jQELbvY6lXNalD1Za1y2qY1uHadpzsNXzLgdkA4AQcUH2TIAjoHJeBeSh1cOCkE+z/OL308CDjROZwMTOXQAM4EM0ANAUARXhUfa/3TAMIM1UcNBQAEOOByqaqsAR4IE+wOxCXmhIWfaN3+aM1qz5vVsNcPMNUsYqpXMSu4anLjcmnNy+V838jap0HOgG8zB1XwTK5jG1/VPLJO+o9VzUNryBMbecbUN4+vZp5QyTyxmGlCQNa4wPRRJWKHlIv4oXzcgBqJA2ulDK4U06eYuXf9tE4V4psHJH1bOqV61cyGFXwdG2Y2r/GwcZ3733VE2CWkZ8KlgIIKuDTuMajH7mMGBxcQhFKFCZX9/wkCAkY0BhcRRKMwYIDIIIwZAKBDJvB+nIEIRRBFEcwAYDC4fQCge71gGrJiRcyjjLkjYycNONy4yqkWla52qhI9uq56sKd153eOA90dR7t4LrXGk6540AEP2+FhK/V2Q7xqTZ82JRFN9BeN+MsWePsd3nyX/rpd5ps22bFNs942SotsGPe4fs6D+ubbwc77zd0Pm3kffeu4W8l5pbnzXD33qVr2zXWzlwRHNCqT1bFOfMNSz8sVuhNUKK5Ri8hp402b1iEpEVYzhAfwUoACKqGyaqg65RwMgv9bderP2UeCgDEIUEAFBxgYNyH7KVSXYDAYBAggf5yRQEBx25jmJrILBkAgHA88cbvjL4zN2NvPumsYTv94f2LpqMX1jw3N82BZpRvLiqZdbZZ2ran3dRtfdCNnTICSWhSZFZFZFRnVlKQqsDaipvpKdhfD8r2W0UNO7qqnfo/Mzshox9Ma8rT6Ii0YGa1Faj2kNUByHZFUyYjLReK/yEkNsiZ9raZ9zSNL0IfVM36tjKut+ak6uB6MW00R0RM7e2FXrzdz61+aUiPmzBSYjoGnQ9iY4WQEnAIcgnPB+X+pY/7v28eCQPghMCAADk15q0WfhNcMAZ0BoPhYK4Hb6eGaG8ILV2binVsR5y5umdTg/JqGB2fkztjb9OGsKr7HkzcMzXV2aa1zyyo77/W33+uo2Uco1mGgEyCGK+5GsruOsDUl1mZqTlNLerDP1c6e09Lj7WmQ/rrS0+PoqPu6QvkRvj7c1Y672sDbEVofuAbAMwDWbjC3RFZZ5JTSshvImaWM7CJIr4aYkMehVWlEXx7Rw/UwJO5StYjrdbO2NUnf2DB+VT3P4b7P1/eM2DGMJJ6C9zVoBgSBADMgGAfj78pYf5aEjwSBxrghNEZ0UIDynIyrpqtLqTUBgCYAMNCPFBj6iKhZqXjLGoHz+7c8PW3gmo71VzUr5D49KPVQfcRNvDinkuGYc3h7ub0bAqxvOxsZ30Vdz0XlJhkJFTxZjbmzrSulumaq7XPW8Hqqu7xVTe7SXtS008ourSlBS7deIc2cy+LK7XF19nk7KmpLn9LM5Q6xWJq4jHYya2v1fmt2lzX7PvXic6S3RXZVWIvAWxGmWkmRbSGPJundYe6L1F7ZD1pZ1Mle78S0880QMfHZjOD4JT3040P2D6u4sGupG0d/cWRGAyooA2VgHEyA/0kKPhIEhj8BTw1NAbiw3Ztv2tUOpoeMqh5AgIBaPs5IQFG34t9+7CAdWljmxrzS8+tL95Z8qtwuab39d5grvTjzKUlsnny7XNaz6nJGC3dms+yUhoqtFXN10dO7wN0H5rrIrIDkMZ63rYzMVt701sze38gZoqfPhHWFljhZSRrAs7uTlA6u6KbM1AX2Poa5tyulj54+lmWNVZMHIXuQltoK5jYwtTQS6yKzgUioAVMjx7PKenxNLbE8MmqJl7XIuSayaGK31Ui7WQTJbQ5OkyxXm8mvBtpvdl/aQ9o3J/jAit5Jjw+AuLnTRoiw5DjwR0qHDzklHwkCIvzxK9VUgNLU8+Oyd7ZE5l1OFY//TsGsH2ckUJ21S0tdG0qrx3z2envTiz9VwONm/FklxJVDfHV4+8PVTTg6WeLrg/fw5DRy5tTLuF/G8aKO6U5d853aqdfypl77Qrna3HW1huN6pZybNZLPVU+/1CDjXIfUkx2sFzv7bnVU7jVDcm8jtlvcpTqm+y3cL7s5n/V0vB5ufznAFdFXpAymSZ2R04ulNREZTSB3ZinBsLU3nteDpT3szUhUOfq8muN4NdnX2WlqFX2qtPG0/eWlhXMud1Zfd8u+2HjncMl2a8yRRY1615eOrPt5y9L5+C0q/B8NgQDAmYDQDED3RW5vYd1emyWeBnd7OBgA8ZFiAhiWcztGHFjVesnY4l1qScEB0tKegf0rS6Gjy9z5ueWSJl+u61z4wrSGcxpIcRua3p1Z3Dje/tKQopHzGqX90v/5wnbJezq4zvVke9rgYG+cGIVLsxE+DRdnOXb2de3sa9/UL31pz4gp7a+PaTG6gLSyYp5f65a43qWhY87g2CHf2mc2zp5SI3tSxaxxpS0Ty9/qUeJWz0oPBzY806nGrYHNdnaUwkd/eX1e3pur8zzeFPRyQ3mR1Sr6clD0yTKPfy0afaQ8rKPxshe92/nFuhLxW+s8WVJhRi1p+g/1qhSRXC6LAGRd/R8NAQQY0QiExgDqjd70rX1rBRJ7EMLhYaAAoH6kkTiZ5fXthAf7755eeHzn6AMbh22aVWXRsFyn19R4c7DFtObSyn5S+KKvto+U8KSx7VxxRNVP3fc343ppPK5vOhfofpoPKYExW76O3BCQE9bEfrYDXgxmj/uwNwWQGISY0tr9oOzTBQ6v7TSiQ575vapObR104qfvnm/ud3VpRefV79JP1k84XMV0smHa4Xre7WUdm6pkrqySsbpO5rra5t3BcZurPFxV5NG2oidnS5fnf354ctDsNtLCjgX7l5MWty+ye0iNn1tJB0fmt50cKC5PUo6PSN7w3YXNIyf3DyaGk4PJhvY/HgLDpwIaAM36cOZX7s0F1dcbAYubMgP4aMJLziEEJdTHhQJQgFONCEPWfdmaPRnMDe4C3IaSyUSmyxttIJk7nkKPMcy3felh9tSfPKZJpogfYh70sMSPTY0dqrin23NGu2xDzZl9fNYxHtMkc9z404vLHJtb1nptxqLuXx6fVzHhbAuvpRVYCJOrqI7SUJvD1cqr1FM8LbIT6sPe0hFVDJYSyC6RfF9CTnXH47yIKYdH1XGvfvzxdkt++HvK8X4LO0izvpXGfvvl+kFNa/9davy51L/MFxvHV/vlpza6lmlAof/DbwcQ4ETW/BD4TFdHSe5NedWX6wCz2y/P+0jjgBd2j7DJcDNQnUBVoTDVgEzhFaCyqsPtBqMwNIDo1Eehq8wpoMq+RMEjGdstsAFiNrTpEHMpn0QxzsAoYDEXc4HlwFqQDY+2fee+s2Bl38ryky27Z9ZZN/Frw9PDnFHJaiplNZXQ7U2ZvaPZVcNuDU5/WxPZDTwR+WyJEpSgjKi/Ibt8zsOv7Zc/xZVi+qXKqWd6zOkkqffmhU2ufHFKvdvrhj8KXXhk8cSUi/sQcxvJO7KebQHsPsNJ/kIIOBgB1/1pyA+7ONwAwABQHRA6YINg/0pmCuYB7Iw6QTg02F6kjchtnv81fbuT0TQ3BBigcVCAawIeCo0KQNHBGITBiBcgQkAD1UEJBBXgDJyBQ6cwCIgGpoIr4AQ+CpWBUSEI+6e0V+VQOXT+V8l1OIVgEIIB/iweBOeM+sNfr0azXHY3U1eunzZ9Sqvje36Iudo1K6FnjmmL3XrV4XzttD93Wu+5vYO98gibfViOZawtZ6LJNCU1ZXxSwvik+Jlx0TNTExZHPt9jzbwm259kp1502A77vAcdOeG+nFeaLR1eHQqFTv+S2fwBBBREB1XBqfDP70POiYfwGMqT/iXHFQyC/uZMBdyMOgWl0GF5GT80r3nOl4jeAhJvgAi/qIZxcF0IhUKngkNn704w8wEmgvsGDAOECsaE8Gsxfw8BCBeU64yrXMiAgC6E8S//i0pzQhAhmBCcc/hdcAYhOOeUUsaY4lPtDrcAAJ4R//rB6V0rf26yeG7vNUsnH/51jTv5GjyPhHGEqUeYelxo58CvA5ngGSAZ0M2QzVAdEHbAAzDD59V8NkAB7IAGcAhAMIi/Rn30BxAQYWggChjhAuSDjsKZSSZXNXYbMMAA/Z9DVCEMCKYDXkZcghIYsLx+O6RA9swv8Hod1AhA5v5/KMbAiRAGFYSCgeCdczsQYWAPgU6gM0E5Z2AC9I8g0AAdhAsNXAWHkCG0dxeKE4i/JjnNQJigXHDxm+6QUkop0VWZ6irAZMsbe1aEy51tGAoA6lCAzCd3Lx8J3bV11ZIj6yed2zZh8YJGa5a33rKh69kTUxLf7s5Jinekp6o5FsgGfIQ7da83RZYzwTQwznQIAwzUXzH6Tbr+YZfnv7M/gMAQhgqigBIuxId+S5pDXec0lgPxoBwKIBjgA+yAD4JxQKOGRwgKwBobNaJk5oRPjGtTkXEeMBPGBAe4DsYFAxWcQhcUggDMEMZjXdlP2E9+ka4QOrjhz5T9HgJB/CpxL+M2yrIg7GA+GIABUAZh/0vOmupfkzgDETAAHczfh2QooDJxmg7OCbwT2kJ1HVa1uwZPBf7VwAAA3A1qFZoVhg3UAWIDcwAxXER7vE+uXtuwfcf4wUPqzZ35/aljS+Ojw+PeXOByDojCBBgMBpVBZ2DsL4qk/lcrAVXACP/Q2wFgsquLbNpUIZ6AylD9ELgBC+CGYAAMqnv9gYM9KXp0+fSxf/OeHk7jDgPpBqdEAFzz92dQISg0RsCpAHcS7azXtZ4ZP3HIHDK4BqaDUlD6ewgMgIExkk3keM35EjwHzPNOsUU4eM5fctZk6BoI4RT+O4wGwmEYBLoXQtatKeJBL/7iR3facrvlkGZECgDc0Dn3cuFmQia6SjTo8FewQMFlrqs2wAfIgEcwW47lbcT9k1dP/jJmYPCMMe2tiS9heCH8RRYXoPmrMH+J/REEIBqoCvbhMQGQY1fn5WijGL8J4oTmh8AFZAOudxAQzec/njP17ZhK6aMl55H+euRu8BSDU+MdBBDUr7zVKAGnDLBoyiGnbQnXZ3P4BGRwFUwHJX8IgQYQEKImq/YX3syb4GZQD/yPJQYHN/8lZ8337xBogAqVcLfbQ7w2cJ9wpm/uIj1aEyQnL/RaDwLxqkZB3YrQXGB2wCHg+k3ITmXCdQOcC+EEPICTsmzACpjhs4LY9OynMQ+P7Vm1YOO8WVx3g1kgzO8g+It0iJIAB8CIgOBgVpc9Gqa78GRDBYi/WP3fP3XoTNGMsOycMbo+F+QytCwo4AQEYEKAc//h3w2b2OM29kwe8TWOtseDWTznumKoEAJMYdA0GCpgAKBgahLVD1hM36vuGSAPfyf/h64qnIIzEM4INAIfYAF/lnhjauyln5wv9zJGGCdc6FxoAqqA8n94viilhBDA7fHaAVi8njhLug/UAGdQnSnPL+1acuTnUUPaSI9O9506vgaQRODK8cDGdZm5NeoAlEyrUwfw22pOdUp1+rveE4PJgA6oDDqhrhx7WpwjI/PR7XM+ZwLgATSX3crYXwCC5F9RBGOAwWmq0/4059EmOfoCrKkwQOkHQaBRLvhdh2Oe1zMKbB/Uh9ABBgowCMGYTvHPNg4Ib+ruIW8HfEJ3NNQvjybpZxSiAADXKHQNRAMnAuAy1+5aTFPdzl6GbzFYyu/bBDVF8QtrCJMJsxNhBnutZux7uKdzxInx3uiTjFHGKBcGF7qAJv5UXvKPpiwDoIAHMAuYICyyOyklYvO8bpsm13t1aJDpUYdHx+sd3drxyc2NlvQYTYMbcBsaAKrrhu7Po/+2mnMOLgDbe86E4EJwyt41MTMOgRfP7i5dPB3CA+iCa39iOr836bdUnQAMSpK9nldRx4ff2dj+zf5BcMeBsA+BwAAgHLr7cHpSMPGOgL4G1ALhY+/SBFRw+J+qNQAwso7/ZBqVn6+rRE50R9JeDZoBMMEMMBWUgAhuQNxVrfOjXlbhxnimHBUGftcPLgCAcRANPBOIAyJN10c/39XKcWcOrNdhZDAqGOOcMy6oEP4o7s+YEIIQYhgG8Rtw601CNvAoyZzlY136/lgxKG+/lhWiTw+8s7tGyu1G3sxqD8I/eXSkUvLNwW8uz+3crGr4tYNpiRHQZE9quiU+GQyCq5wqjPgY8XGq/K4BSZdh93KbDo0DhgFNhax4AaZ47VvXL7RmRkLP/MB00P+7Se9u+wIABLHrcrrt0bKIPR3fbA9B5lnoOR90OwDAiPBeSYiu4jS1gzZT0AQu7P+EwN/Q/Zt+iJnO/OybWhJry/GjHZCwQ4WqAkRAA1fBKHRwDephS2y/mOdloS8U6i1igIO95xDgugbDAxYP/TH3XbXubxW7tTl9ux9aLOBhFIyCc845E4J+6CPvfzXO+XuzNgMDlq1LBpZs2r5x/cYuzVucXzsr6vBi5elPt/bWsSX2paSf29zp5OqvpnaSYi/0a1FVWji7afeQgAcntsKSdC1srzP9reA+QAM0Rj0Q8rukyL+5LOwa3IZQCNMF90dWKmAYrpzd6+aunDUQWiwhxD82zjnnfzJQlN6FGP5Qk3DoOtKPO68OSw+t6707C5l3PgQCH7wggPY09nWZtLc14RtNjdeUmd5BwCmYAGe6gFcAEOYLK8hP5bGqBD/QHDG/yPB5AQNQAQWMQQNTYF0bc6dJ8qtKULdCj9KZ/yn5vzhngusKqBu+Z460oykR6z2ry5u3t0f2Q9AcItTfIBCccyGY+OBA99+NMfbPWbvdbpvNdt3A2LDTd1UycuyotjUrT2gTMriENLd+7jkdpWHfSaF7q23cU/vunZ5InorkaTm3e2+fU/iHptKJVR30qKNhy0ffP7sdyMrMiDFlxdltqYAXUH5HONepR0CjVGZEASVE9mWnvXpw+TRk+6PT23o2KvIsfJmiKEIIzjkhhNI/mUCU/ugaU2ZOyDi/PX5RA31bPSeeekUCEQooOOGACTCD2aDo0LgO6oXuA1EoBYUjclPClbppNz+DMhbqwX/2chKkMWpnGhQVgGE6v8b7S211SQEcaoHXq6zwpgGCKBReHToog2rNulgr6myAZm7po5sMvFAF9YIa0AEXqIsxGIBbgwspZhom7nbFlnKY8Pe3B37iGVd1mFR4OLjg74SYQkAI/iHdXQbjhhAqZxpnAJhigGuKzfMqEZvOJwwMu9on/OKPP+8ITbnfd9+CB6aU4WOGfN8ueE7XkJNzB6eGd4051TD9emdkjEJc/3UjpHl9pNWj8+2c3TRq1XfRu6vtmig9OVJh8YiSswfW+PG7ILgTTu0NlTUly5XCOCFUZ4LowlC4RiA0DVxAY26VuzMstl/3hb2KeAPo2aa4q+fCOjQPaVijJvhUEIsORSMQxp+tHfz+zxgItBz97dWnP9VJmlUq7eUKb2oYXFFQCYTQ4SKwM+aGxvyqYS8UN3SZM87gSdiber9N6t38cA+Eto1yj38xMJDJmJPrUHUBeEwXFnk2VfctzYtDzRCxxgZfBiCoQaFpoOAMalbmlYpJN0sYtjYq303xVhPwgqsgoDKoTOAPirTM5IM5b+Z79zbJnhGY1Oczy7VNsD5URbbCPYyzfyNACPAPWQkMzvwJTJUSxjk3qDkzKyPDeeJhzvKLMbVXr+5z48yO51GhtohWW2YuO3fg1J2wIcNbhgR8Mqhe4KIB3ywf9dnyCV/Fnay6c5Ik3k4kb+anXJpe7xtpcmkpJ7wjEvshe1DaqzHCsevkzt7r5vZs17DKuXOn49OiAEGpoRkKh2AQdtnFAdXw51/VpLjksINnHty553JkA9rFc2d6du1ZtEAx1T4GmuVdtYX9dRD4qCYzF2CxXljyanZTy4xv2JY6uDiUxJ9U7W+8/tZJgHJwAQZChOwQXhlMBbj2ymVanva2kzujLtTBhn6CsrcCqgaPEKpgisHTgEfmC73sewIcG3K5DjZE7CY3l+2AECCAjwPwQr5neppXz6oh1B4C9wEvYfACXuaPqRklb7ze247ISTjSBitrvOpe4s2Mvs5ju+CKAcnQmdOATgX/9zVAgH5IYOgzFJ3qhOiCUQFhVz3nXsXtuP5ywqnHPQ6eXE/vT0zfsvHhvtFH1myPvj1y1bDuw6uMmVLp6uZuT/f9uKB3sQU/Fv2+hRS2MnhK589WDKwwo12+78tJh2ZUPjmobPjM/MarXjAN9uWMs2dPenO7zcsbvTYsqLVs1oB7F0/ERr+RvW5AGEzXme7V5WyXkwCgFBpJffBq/qBxzpQUCOKy5zh8GDdtTbV636dFDQPRGWRd+BTZ+pdBoAvupj6Z5MB0237q54zBknni1741ldnDufLbA5zaOQgHpwAR4KACupu5FVAVgMjUvcfMaVMcKZWppwXRF1F2icOiQOcgglsIXoIfN59vZD2U27Ert+VIA564zUtlnwAFdMDLAJjgO2KJzgVPfaEPAGK5YJzDx6FwAAQih2Ud8sWuMR+vh0XFjCF5Esa2d57Yh2wLdAuInQqFg3P8cw1gAkS8y+z8N6YLw6AqUWUIJsCjzMkHXrz6bu7yiZcet9i8YeD1CfMSZ56+tiLV9+bUvYONW+aeNa3u6/vzlceD6bNBtoujEbnw8cF6nqwSTy59OayZNLJh3tZ5Pu2av+TSKh0y98zB69lwjlYdFWV3CdCpxDzs54mSK+nQud3LUuLjqKaAU0I0QBBBFBDFv1mFTF+du7Z24sz9mzdB9+mqz+oRE2dtCCjXMjliGChj8Gnc5fVm/WUQ+POEPs0FkoqUa3EjS0YMzhU7/msjrI16dRRSLwhXKlSrAAzAXzDWDKcOnQAQXpAHHttWV2olJac8pwOY2EHx1isEg+A8keCaIL+Yz5XMOfGZ+2j+zLAGNGWnrMuEQxVEhj9yjIR3lSMlH9QmVBsJmIkBgCsUBmPQEmC9wu+O1S/0VDeXjesrRXX/Rj7+C9JiwDmoT1BZgPkjXSH8Ymz/3iL6h+QJKJiAITQZnDIYD1IjNz24NPfcmf77jm6Mfbo3afG6h93NT1bbYg5NHlJl9thyo3rkfxA2dWl/6e2xQqs6SU/X10JEz9Q3ki+9RMbdHyx3519eM7TOJ9LM0o13dmu0tkveE7PyptzM73tbzBvXJeVpTWDo5nmlR3QoFvcm0t9F4nbZNU3RiUZBCCgooOBu+IWpgwfPnjaV6F4BQ2FY+Utop+9HJb0eDEoYZAOyptn+Ogj0d+VK1bB6WCoSnqlnlkXPrpQwSvIs+dS7vb7j1i769hLg5WCav0SvuoTuAwM0BpYO7Y6a9a016VOgNjBZE5edFESA8mcEBw11sumMZLkgqVcDU8Ibael7VNkHDhezu6D6wAQ9R71DZVtJw9dc9U2DUGUPB+yMgOkO15uV2eGdjSX58HMujC3uXtuD36qOVSgAACAASURBVNkMWHxwWmCj7649GAd5twb4CfjQjKFTcxDig6FCVyi0ZLi6r+g/NWzt/PDjS8I2p6ctjH7cOXZDy5XfS6uGS/fPtd+8uHmRv0tpiT0dGbWQNizncvdLK77QY0vC1GD9NCn6Vq2YR/X27ZRwd93qVgFvVw1VD8/Hyelv5jSFZcLbG3m5taQvocPJVQ02rV6dEhMDxnRFBrimKxyKwTQOONyEgenwZbmcWc4MCl/b9k3y5vnys7//zZw8DEzW4aWggpK/DIL3tlHhAtzmc94Ifz64WMLQT/BLfmyr5doSDPkhkCP8aXmbDh0Q4MIKngoRD/qjrtViqA4M4mKrFxkUSYZ1J8zTYf0++5FkviXFnf3K8igEnjVAos4tBo821CihXgfvBaOyL6sid48FuW1wEDDO0uFKQOYF34l66q9Fsyd9kTDg02tTO8EaBxg5QnNQl1s3+4syVAgmGBeUCFABzoXgDJyC/UFM8N70ffAaAPcntpjd5j1mxtOpyzqfPjLi9YWx8Tubpm9vgKvLZgyTbj7tMWh4z5jUgTt3SxNnSdJX0hNXty1HJSO7e9Zzyfz0K1gaRV/M/eJs+eBS0qQquVY2rHtnQu/X85vhbAguhhz+4StEtEJEJWb7ctf8gnP7dt23ZPLLq/t9blkX8IK4qY2B6l7AgMbhZVC9ugC4QM+OnWaPHF5UkuJfDOAuE4Oi6oBQ32ld/Hk1/qGdCH8AAcV/cUUl4ABjeHtdCV/4ZEzR9NmfZy0tmhra1fdwFbRUGFYwh1POylEzPEjxIMrJngrvT5D7IqcV0gYiaRmPPIPIU5YLi9KOj8oI65m8v1bK/qq+G13xdip8e3y+6zm+ewo7q5IDGl1ARXXKigljCth+zhJ1BsALJRKv57qPd5bXlkyfnc96eBBeboacDkaZynUIDboXTgMgAn4CBCd/AgIKw6DEMDiIlchPTekrVcduKIfYy/nu8MHurW3F7i7r2xbrWatG+8alXr1o+fJic/3NEJo0COg/adpnL+52tb+pwX11k1/mfXRMgrt+xq0im8dLnmPDV4cU6/mllLqrJ3tUR7lfLHl3w9BhUnp4MMyV7h2sc37FwF0zQmYODIyNvmj1WLKp5rJBcwKGAl+8nLUDdJ8nZYPXdKNXh+DNi9cW/tvXi8ZMNSdMhO4x4FN1ANpfBsF7G6kRQ9MMJuuA6kNWRGbouMRF+ZSdlROXlzTtayeywiE/p0aUjlQvkr2I9uGZh9yFcy2SRqSHVYv4pfr9+Y3Pdm9wpkfDVXWKLqmWa3293OtrSVuDpXMDgh7ObpB+cKhID4P+gCsHFPdS2defo6xAWcF3A/c4HFyoYCnICsedtratJZSlJS2La5DoI2DxFAwMXAYHVGg22IgQVAguqOAGuP4nIIB/uzKhUiNCcZ7yZv3MEuYj6Wf3ye6W7c3Jr13c69v0KyP1qFO9Ze0Ac0LjC2tKms40zDzVIvVpidb1pAu7g2MuB6UnN8xKrGmLzKvFFLofKiGly5UpBRI3DZlYRbo0pz6SGjrf5M25ELyp/2ev97TWk+qk3m4bdXBcv2+l/curxkT+mpD8YEPoDug88dnzu6HLkXZGj52CjAm+t3Oib27oFlKpZe0qtUvmXTalny15JgyNQqUcwF+3EvjzK/90gOkMZgVeBlCDRl6xHW6LS53TVnyVtaW4+maxkXUA/B7wiohXYM8g3yY5Z3POjX25usGR76TQxtKOWl+GVwo4Ubn42oDC64sH7a5cYU+pgMOVCu8t/8X2ctKeet/cmNTmzbrhJHIlshfAN1D1lvS6KxJ2gyNBQANPh++G9nwBzhS3rfvCtbyqEjoIWhqBniMEo4AKwbgC1Q4XFZwJ5icAXPszEBAADHDK8lmfdSNyZuLNFGd4Z2doQ/Pm2urRXi8W1tk0pejzc3u3LRnmSakTe7Tult5SSmgzI7bh/uXB3ojlelSvGzdaREe0ptm1XFFFeVL5N+FfXJ/3j8iNvQaUlCY1/rsjprot5Us1osn+SZV3j6uYfKts9sOWpxe2WtT/H2HrK+akbA0/sfDO/TM3joRe3Ll+x7hWczp8cXtLEI/p7Hkzpk1VKXTFjMGdmjco+9mFfTNU83JQzqARBkD+yyB4r0xDrSpUUMDGuQuCCAbvCyN+i3ylrOPk164rLZX7wzIiZ8J9FEn74lcPvjmw/pEmhXeXkQ4W++RSUPFrxSpdCay+t0K5VYGB98ZNujpszLKK1TeVKHe8StnzlYJOBn0TVvDzQwVynSgeGFr4m9ONCj4YH+h73QL2EZxlgju5YdPTt9LIwb7DJeRtn8ihgabzY5FxjejwKOBCgBowdE4IZZwI+O8C4BqYAib/GQg8gKGqRoTJOlexjvE9ba4c7JG9ORgXW9P7nU4cqjdguHRmX5eRP+bq3z3v/YMjLY+DYa2LhKHJ5xfdOF4y5WnN/XOC2rWsUSpQOnusVFJkcHpsPUqaeF62CZvb4tDUIV1K5nEnteJKMW96maf7h45uJj0+nD/6bND+n/ue2dTdFjWDZKyMuzU95f7PTw72OLu8MR6vwrO1V1YERx35PnT198e3bq5fumaTSp++uDJy2VQJ3h2QGYOhEwDe/68ggMNfIIKNeG1M9QAQVl/6cbwJtoR/kXOyJr3bzxwxEXFrY/cO3Vbzy9Ayfwsr/fdTJf9+MSjvtTzlr3xT5fI3NVdWrrioWlUkJ+HF89DevZaVK7WiyOf7S+U+GvTVqcDcZ4oGXipZ4WrBUoeLfL25vHR64dcJt7oAdnAPlTPd0bOVBy21vf9Qtn1FT1S3Pl8BLVpxc6EDROOqSxheCMapoDoEJ4Ib4Oqfh8AFKG67+16GZZJmG5Jxvrx5U3vP7vbiWlukDtt14tvWo6WG1aXp4+rm+rs0sn1AzK2S9tclUh7UCp3fds0CKeZh6bWjvjkSenTRnAF7tpW4dqHS7l2S2VvHFdVhcAOpQ2D+TUMHn9n5DzmnoD2jyJvTEya1++TZsYKJV4rLcTcm9Spx7VBny4vJNGHV5klBkYd6reqd+8SkOut6FJzWTooI69W8vtSmQYNaJb5tV6sQM+26cywE4ghUEGhuL9d1y5+EAPRfumlGfRBeg0JVoSnvxE8eLrwgChQGWYCAglKLIb9KfjgoNrwmXjd2Hs5nmtDxXJW8p4v941ShL08VzXWuRMFbxYvcKpTvSv7c4UXzHi2Zb0aBkueHjbFHPgF1w3C3CgyaV6na1uLlQvMVOZ4n/4VC31wvlf9yYIlrxYpdKRmwK+iTfbXyXJjcKmJjX/5wtv1i46itn7PTX+NObdzvzLLvcMVOGJgQhHOAQlBowi+74lwDBNOF5jagA+IyI4fd8nKfttUgl0C9KgwdhgGDgnD/jrQUhAjDYKqq+3wKyEOnZbvVPAGW9ohqox9o5wgdoFwZZXcWsXmLPj3YauOgr5D205PDTTLv9Pa9HoXUmSx+sho92/lyuufZSMSNIA+b40XbZ1vKHl/c/sb+CT9+XyDTvuLlhdbNA6SuZXK3LpRrfHcJyoiYp0UjTpQ9Pv1TxI47MCPPy31dosJ7GqafIh40SrhXV33QIHV1O+fx4FfHK4atbrlj8ZjWdb+cM7LV2R0DT6z9Ie3aLFtMeXemBM9yOF5BBTUMD03RwQ1wBvG/VU+UwKhfSkgEwGxAOtcUqnk49QAeBrvGuS4ogcGhC06EIRgcQIz59fDUi8EivNnjKV+eqxewr4B0rMAnpwt9farIN2eC8l0rUeRusYAr+fMfz5trb8FcR7v1fbRgienZfbiyRU5m/zp1p5Yq/0tgmdD8gSfyFjqT76uzRb6+Xbbc3XJlLgYVOFTss71lPtlQ/R+/NssTs6S5LzwkdU8hPCxPHtQmr3+AL4Iz3b8TpAroIERogjIYgAafrCqqSdHPe3zbgC268ZOsTHe5l8i+UKbdB9U5k8EUMAVUBVVBNZ1zQ8DgUKlQiAC/bMtYbU4ag7Senpshvn2tLAfbInaCOecfFle+u6FtlvXOlXpl0J1fWzw92in6Yt+Uu8MjL/Z5cHhE5IVZby9Oybw1Putqb9uJDp5zQ1OOrz6/asKdg3N+WRY8spl0eHarRT3Lbx3dbN0EyfWmSVZ0VdvjVqknQ8SLgYO+laL3d4073RWmqW/uVjG9rIWohtZ9Lb2Xv/XEtou+Obpd9TLT+nYKDpIyHizfMrW+99kM0+MA5Hyl2VsaOWuhAgY0DX8WAgg/BEwAeAqcgmyB5gTxcUYJZZxRwRk4BwMohA4GJxCnJ05H5LCr/fKeaPGPo6VzHynw+bmiuc4H5D1dJPfJgDzhRfNfCyh6uVDAsQKFQosW/rl+k59btl47ddzcUYNHduk4ulmrqeWrrStWIbRIqZOFi50unOdk4W8uFS9xpUSx8KJ5z5fNc6bsVwfLfLG3vHS4voTznfGwIx7Vjr9UIftZL8ESGWAwcA6VQeXQuM6YD8wAFckZt03WCy7PBs5XC/6zw9Pb7RtJ9QMwHkBPhwzCvYx7OfeB+8BkcFkVzO8yYyoXIL860+fZ48fR1/0sp0Lsexpln66JlD5O7+ceLeDuvl7TOuRZO6yY+/lSPWadLWJZ7O1pKY/npt7b44u/5nh71hV90Be9ld9ctHtAjTPTx7lvXlz8Q8tBzb/pU1ZC5A7Po2VIC02/XpdGhwhL1/uhFTcPlyzXu4XOyHN5TrWXOxuTN/3d8fW0lNoJl76O31UGMe1y4r47f/C7DVMmf1epzoyuFQ4tbvd9TencygqJ5/MjtaCaVUfLGg09HlCAPwsB4zCgcwBgOTnT37ytKNu6Cd8oKPOofY9wnIJ2B/oDkOdgGaBu6AC1c9cb9mD5/Yl1jxXPfTR33itlylwpGnAjIOBqscJnA/OdCMh9pnjA2aBi+wNLrQ8quapK1ZgTx29u2/LqQvjcIYNr5M13ZMHSUXUajMpVaF6uQpsLBR4uV2xPiQJHS1Q8GFTqUFCxc0FFrgcWvhZQ6GLR3Fcq5D7WRHoxqwx90kfPWQTtoICVQAXPBk1kPhc3HnByzJDXqs41inVd9MuZr18MeBVVL9PaMiqhFqWXBX8I7n63aSyFC5obuhe6D7oKQ4NBKSNUpcIjYGHI0D3d1azeyJxqOfK9O6yT92RNpFXyxpVVjU9tjqBBLUpW/0rS0q7Z3pwkqdeQeccTcerI0qFG3DOangi3w5cdb4q9pUffjz9//PDchSUkaXTTOt9X++zEmC5Dvy26YUzLGV3LX1hZKPpgydMrq45rLi3sGTSpnXRoXt0Xc1roJweyG+2RXFWLD4y/++mJBVLO4y6tGktD+taonz/fjzUbnVjYKnR+zxalpSX9P0082tp1uZ4em1uYi2uOKZo7nGnmPwkB4YKBcgAcnpy1SXHNUiMbmOOC3WlNmK0RHA2IspRqKzn5BeI8+DMQG4gDzvjHC/tvrZH7WlBg+Ce5rxQrez5P4Ut5ClwOKBQekPd40W+OBxQ6GVRsS/HSK6tU296j24k1K46uWnbv2JHDq1atHD3uzva9+36a81OV2vMDS60JLL6zfNDaoFx7S9UMLV11V1DpE4UCL+Uveqlg4KUiRW6UC/iluLSlsYToWfAdBr1JYDaQAzwHvSb0xUA/oIXiquzMqpKTVC3mQZ+D2yqkJcz12A7JjtsQPkBnDDphGjMYVJVyjXKDCkoFJxAEQmPCkAEHEKuTh4ZcX05rDtMk06/dlePdcKcezQyyxxb2ypLbXbFhUK7e9Vp4zM/in5yGNwHm6IgjW7qVK6BF3YU5FbrsMSemx959detc8vP7D46HhZQsUiufNDAk7+WZg3tVLNeqVMCgRnVW9JduryuyrE/gou+rH5zZe1D9v03rWNi6YSg5PNhztBGiSiGtpDelZNqVOsrb6V3a1Js8enApSVrcrWP27ZnNy34+rH3jffPqz2gmPV9fJ/1sUd/bfDZTfZt1sk7O/OnbAfP3BIvfGvyY2+xKv5cVtSX5caO0Z4Hm5DZUa0NRlaGUYCHwLIQnLP7ghDWF8hwsVPRGiTzhBaQThfKdLFjodJFiG78psK5AwJ6qtaYUKj6rRLmxpYqt7twq4cSv03v1Ob9luxKfpKWkeuITVk2bvnvpvCndOrYrWWxwrVpL23fa1rv/yNr1RtWoPb1OvekFi60vWeVw8epHS1Q7WqzCziL5dpUtcKZD1cwbW+G5rcobgDlgDcAqwVsu+02FlOfBmQ+HZd0cf+OXdvD8uvOXtm41gsGpen2K7t8YC5TBMMAMZAAOwAtdgx08DTzVGxkWeWj8+Tn1dvXN/Xxde5+rHrEEI76zZdfwtJ3dkFpUc3wimyVPigT3tyElpQ4VG8wIzhcVtsnx+hZzxoDGC/m5khHhjH3qiXx9edO2sEWrprdusXH8sMSomwP7tvjmb9LJdUtPDQ7pnT93n6Ay9aRPRzQOvLjhx4mNSizt06xrldx7FrRdPDxAOzNa2dMna1EdxDejadXdyXUj7/TvWlvqW77gwOpfjO9Uu2mpUvuXt6j3pXRzw8gHu0Imt5b2TGh1cUZx98V2JKEy3I1eP64EXASi/NsXMSHjA6qmfgi4X2Hof3kPZ4DmYZ5UYn0kpy73JY4zJbez5tS3eop42aeKGgB7D/fdebfmt99WtMDpwFLXgwpcDfrqfGCBM4EBh4oGrAwsvvnb+hcHDTk2fPSJkWOHVCjbvXTAwv5dN8yctWry1PmjRo/7ofeiiRPD9+5Nj3gcvmPjwmGDDiyYKz98hKi36uso07WbN1atWVKn4YLiFXYFVN5dtOLewmX2BxQ9UKrI4VrFHq7rZ7xcSeRxBusOVkmoAcRVymVq68ke5UteiKw1l7Y3gevwjl9+oMgCvJQ4jXdbVro5nEK4QVWoLvAsiHjI9y6H9t+3osWWWUGXfqmfdLqf7dpc9/31qqcVs7RCbHfH7hFZu7sgowC03K50yZcuQa/du/EnIcVLNPxUqpv7sz5NGkTdPZv68mzUvdC0x+fib54cEhIcJElVpM87Fi5SXpLunv71TvjuGkFfe149uzet1/DiXwdLUrPPpMPTf+hT+bOzcyYu/aHNieXjWpaXrvzaDreHRS2oauxord6uJTJbxt1v2KOxtHZcx/2TB64aUKt9+U+GtwyOvNh7ervKD7dMm/OdtH5QwTd7R8ZsD7m7rPTFjZI3qRb0brq2HvwqAFWF4iMf2Jgg/ft7fTgXnAtwCk5BVciJcD3XrJvt5slWZwcfLUXUKiS55d35Ifu+CzocWPRa8QrXigTcLVUsvNBXZ0oX2xEUEDagX/SeXchKg+yD05F89WrUxXNwmEEZDGKKjb1/+XJWQhwE45odutOTmQjFCUOG2w6NwumBxxs2ccqo4qVXFy63rkDprflLhhUtdTKw+IFC+Q52KZiwrTnklrJaTmfFvd4iHncvQwml8j14nj8In316x/fA1v37ewEABygYh6H7k+savDqsKiIf3pnf+8TkuoemFL+4seCrUxUSX9S1RLXnWSOgLYG2xPD1FpYeePODN3SYdV9HmL6Gno/Yv4TzC+Eocm5Xx1+mD0ZS4o65y6rmLzm623eON7czH4alXt8/of231T+VxjQLubJ2A16+xZuoH0NqnN20OHTBtEX9BuDKwRvTus6s84/1ncvObV5uVPUik5sWWtSv9NZZVR6erwNHbzzumLK+Ak58jxfdfXG9Zv742YFfOi8ZVyPj3miSNGLFBKl9dWlSq1JdA8sOrV5eedbb9aQG4mu6L/ZZ2Um6vyPQ8qKmNbma2RLido8H0lXNTogK44PU1f/sQGIChEPlUKigBhWaDoOAcQEVMKwMt3R1IuQJj5YG7iz76aEyX18uVPRavmIXCpc8XaT42aIFN+TLta5Keeh2Wc6KMb91QXcaPgCUQNYYhABjftq8Po9qqF6fQ9U9Blc0JitcVoVi+NuqOE2/e/3A1PHTSwQtKF58fWDJsHzFL+Qtcb9I+UP5pbMNJWQ2hq+2T+8uMF7GXgM2t8Lv3zu+cEGw173G6lt99doMCC+8dvgs0MLNkUu3zim6cepXhxcVfXkgJO1cJcQvgHIdNM0vgBQU715aJl9R7atV9wyeOUo87G3s6uvY24yb/67aPyG23MwmKWZJyZw8c1DNL6SCNcq26tlmZOMSlZ4d2ovkl2/3Ljo2Y8CSHzoPaVCvR5UaY5p1H1Sz0fXl85w3zuqvn1XJV7yBJF2b2/3ugtaXp9ebUOursbUKXt/Q5OGx2rbEENUb5LR8hthKtoNlkhd/a70ydvmkCqGr1n7zt7yN61Tu0VEa3U8yPR0M06xtI5pObFN6WEjhpAu9nfeCb2+S9k8sGPVr67U/SAd+kkhiIyU7ly09UNYWOrxhXuWN4P/bEOgcXg43FzIXhAquQpfhFYoOmA3c4fRn2Gac7PvJocD850sXv14w8HKeIqcCiu0vXPh4QMkNhQN+Klwo5/nNnOw3BlwO+GyKU1OJqnGFwG2x+uxOMA7A6XAAEIqSnpxos5m9qsfL1aScdKvV63F5PZasoSF12hX4Ykr5InPKFl1VMuBQ/iJn8wc9KVn5YuF8J8pJ7FEb2Hsb+lxgO8VLAnhlrFs5PTFqk8+22mEszTatFta7iQ+O3zy69cCKdkfWtH504vv0R6ON5IXw7tStW8EjABvnVAX8TT6GHwPlGbEeld2zRdY43OtFt//g2B3Cc76E9iXkIvB+JTySKWrQgFZFgwpVqFez4ydS4VZVv109ZiiPfZx6ePWN5VMa5Priu4pVQoqXr5y/fNsKtdoW/McvQ3q6Xj7J93XRmvnyhHwtDa/8+dhq0rKeJffNbL5vRmmYxghXR5+zmC0zL6JKWvaXd2/74f7m3pMHlg+p1i6kdcch4/oOHVNr0fy28bfHm578OKZu8NltfbqHSLYX418drnF5pTSlpXR+UeFXO0uYLjR4fai0Fl2NZNRxOPvHpcyJjDn4gRp06bdtKKiAyuHgsIFmgzgpVbV3GwnpOkwWcg8s3HZr2eqAvNeKN7hUqNr9wLK3SpTYVyrfnkqFdhSotq1U7c01G2we0mPRiM6Pr/4qNDsUJ+R3b3EZN2DYdyGtDKcPFNAZUwnM3sblql05dhocOU67BqZlWDf8NLtarn/8WK7QiKCvJtb4ZnL5z2cHfbK3WL6TxQqH5c11NSjPkRJ/e7CsgR43FzhqKAf/H8beMiyqtW0fX9vt3jZKz8AAQ3cKimK32GK3YiEqJooJdqOACioiSHe3dKd0dw0wTNeaFdf/A+7nPf7P6/N7n/Vhvswccxz3Wue67yvO6zzF4kZUwmCOtrZUvnh7j/bBfXp9013e6MO+4n2CJlcY8gUhgBRIIFAgJwc5udJ8DGcAhv96+3ExYCwpzkcBkwIKpFjAvwWjF6F4N3zcw/m0Atg0wKZKRmdJR/6WTiDAe8aoTk5Nij588MS2LftuXXDOjfQXdZc1+z9jZ8f43nC7st9xgY71/KVbjuw/xv+ZA301I201yBxlVW3tmsSy92fvBlx0KYk/Md5zA4a2DNTLinizRxgIABWv1BbFrO9+cKQt+sHRHdrezxPsT7pb7zw6Q3WNutqZnVZbHCzUFsycPTC0rb7H6sZxnfUUmZuL10Tes2lP0Mh5jXSHGj3fjMRdn9GRRBkYmzXAt20cdOobq/ivQIBLcJCSIAVASRBhIEDFwBeDUAxiCWASIAZA2i0d5kMPMHO7Hjlm0FWjNKbGq83IVlH+QaWmUucmqsxKn6d6X4F2VFUDhofyo8IdN60HPgPj9PcyWjAQjguHRWKxl4/3wNAgAAiEQgBgjrImxthAwujw+GRYEv3q1QYjs3Xapi4mS50V9J/TtN6qqn2mKiUoy6QpzctSVsqSVS6maSdr0+DbQ/h5W9RxnRlxMeuZfsR9hYD7tl7Xth5eZvHGQy4xTm+Yc22QFSgiRqQYiEkQgxAFEicBJL/h4+L/w0DGAKQoUQH8t5zi5ZDkPBzoIJGqihmIqGeuuEMWuLNw1srWks148Q9WfrKoPi831is3xYc7VlYc550T8hJGGvp/xHQmh7bGx/amJkNnZnvBi4HmTzOnIbLI1IAL595t38mNC8aHV2NSGUBpwNcdaZ0qGENwHtI/uDY92PbSSkrS46dm2vILz69ZskqXpqdAs9ygt/SctvVty+Wvlsx2Tri+BAqXsCoXXHVENFSRiiBNYa1N3ms1f8eZvof/qPyG1PjJQp0lOfA3mzG1o/sxYOJfzWAC/tPG8M9xQMAvGqYEJiVzYbKpjAMDYJiYEEIvtMeWX9ySRlOKVv8rXm1mNpXyg6qSQpVNUJmdpqThO9824LgjCDjNJfkvb10FVj9zuAUDwQCrW0CwAaCzqwsnCAzHMBwTCoWTD350aAwI4DK5hIS4ffTIZisbx3VbXe3sTyrpPlHTfEVT81VRilOem6o8L0tZKWnmnEw5xUDZP+uPLvp2ZfbLK0jcNb3CD3pNCQsZNbeqk+4HPnUqyDrY1uLM5H4YY6Wg0hEgMYBJBQEJAQIAwW9a5/+E0MSvdssgYNHiqt0Qe2rg62YBV144gogH5sCIAgjm4Kz1raU7e7JCmOUJ0rbcZJ8bPxO8gFvHLonqSPYbLI7EekuA1QhdP6G1dqw0sqvwPasr/m8EoSJyz/btqfHygrLMkUYzKTabO4gMNiMA8oAhQvYfjOGT53Yj5V+ubNOifnp588Srq3c9Lrk/81i15zJ9wQllg3NKOk42sqdOWf2ZfPdvtHlZXc7q6xdm9Ccfr/m2qid817s9s7Ef1xtCZhS/URAWGMGoHJfxpxh78ctSi5iUN/n95AUiAXTyNxj+q2TwP2O/BAABEsAJ4IG0vd3/it98+WyqYrzqzGSVuT8oaj8oGgkqijGqstHqmsE7dzDzssdGewFEGM5xveTI5vShIGALRj09n6JiCZfNEQuEIoFQIhJLJah4gjveNww4oGz+5OfbXDV1XgAAIABJREFU2zfY/X2ScRb0DhX7fLpB17yvrvaKphxGnRdPkUujUEu0KFnKc2PU/wy3RqBzI+BbpV36kkEqd0BJPLGhIM28rWY/AAD+z9w/IRJMOIDkG0iAwAAAcOHv3E3/cUGdnG3FJADEELQ8EwTvHg1cA6NqvNE/QKTAH0CkzOkEy7ky80x3zTdJb+pYZXB3nCe0Z0NtkjQvWJD/vS7x5WBtMLs/qafIX9iUza3KLQ/3e3Hp3JZFx9QR2qcrl1OfPRKVp5P8Ayw+BaQIkH8K2MjYqCEQV05t165LenhxzdyaYNetNrTLt9+cP31n7dpj81eeN1xyfhplk7Lefgurmxvmr19M/YNffUDUvALttLFXQm4sWXbeBklxV/16avZI4oaCx+aC9KUwZCoemiaQLgIY/XVDCAKAj/3OUgBBSZT8Z0wIQwWYhC8GQgRSAYi5OIeDTZA4A4gekFQXue/w0vu7iEZLos5JpcjlKNOzKVpxqpQomkKomtpH+/UTpfkTvBEMhEz+4MqlFhMTfSIxS8Qdv3b2FJCASVCJQAg4gUtQIEhACckYSzw60V3XBCIpiKTp3wNAIp4YGgYUw1taL2pqutLVHqkrBanMi6bKJ1NVUhWnJctNzzSc56+HiIqM2A0qaLcmNqIuGFSXjG5KD9dhd5/HAIRiwMSjgJcLhJ/+GxD8mzqXRAhAcKDLhxO8lRm0BnpMRSxZlDMb+FNASO2uPdNX+6E28QW3IaYvP6Ap8T0w64DVBG25eGvWSFkIuz4G603HBrI6c8Oa4qM+Xr+wREPjxtGnmgj18YnDGd6ebSkxtcWbhxjzgSnHHUQwPlXCdvV+upZVlnR2mZL7Dvks74Pvbh7V0lm12HLXcrsTelYnVU2O69mc1bc5pab/wMbo9lKdg8+OGg5nbyYaV7huRjbIIQVelpKqZYw061rfRYMhuxlhdn3xc2GYwhUqk2T9JAhIAgfgS4nfCPYgQAAhZEl5fYSwDbAqwMpE/BKxoEgiLsCwbBzPBGE0Nv4VRMGBDpSv+tNKFDTTlGQzlZRzlHSzlPWiaWqhatRYbR0XTY2L61YePOIQEOpHgrAwNc5x7878mJiv9x8dsLDzfP5yqLtXzOFJBSLASZBgooHhjQsXH92y/cyuvTlRsd7uD5fRaOssrLatXuvhcslhgc0xHbqTFu0mXfmTqlyoikKCCi1Hc+4PdcVIhXkBmgi0OJBNltCxUNJkza6y6c/a9vkqjWx4SZCAT5a8gADg/jfHAQAA4AQpIGBUjPWgAAC9MOrJjVrP/LoWsjeIOWajA9OEbARlGy3QRhy32LMa8mrTwu6dOTQXQQypyluWLpX/e6riX388v3yaWVcIY219VanDlcVuDvvaUqKcNtlSpiAnltvVZ4QQQ0MHVu6TQZA3T+1EHFMxZwmInR3tNcpj/TxsKVD8svHjmqwPR68c3fo17IfP0/h92+/pmJyhmzjT9E8vWnlfd8Fjm8XJaspeq7RsTixEePn7Ydw+/+O6gRSHlhjtqkC5vpjlia7ytU9NoGiruMoY8Lnj/A9AAvxS/CB/a7SHAAajHU0dNZmtVRHtP33af77pqfIZqPsw2vpRNPIZY/oD30889ByEH/02Tg8ymlEgo5GuKJelSMlV0stSNoiiqYeoqQQpKpfddIWBbomE1dRWLSU4BHNklaXpcGUNDE5E3Xyyf+eunLQMEZsLKA5SnBBJgC+0Utf8+uI1McrctHDxgfUbtxsaf3n4ZLyzB3j8S7t2HtKhn9KmXacr+9LkQlQU41VocfJIlqpiirpWggVVmrmqOnB6bzYykDdzME+pN832y+Xp0HGfIDH4Z7wWI+C/CQwBgARMSrAlRCdHXIMCADQSY0/5cRtYXzdAyi42w4zPUuzrREBoqz0XUZ8m//yW8/mDDsp/T9GUUVyobb7MaKEMMp06fa4cguxYtsD/+T1We+XHO3dy/QK6s2KYtUlv3E5WRvj1lMV5OF+Yh6jS581yOmzV2CRHSrfnp9gFPHCMenWN8cG59uEKyD397vwid5fjNOPFG+xObFrlYrHwKk3/rKrOWS3DC2pmV2h6AYZGUeYK8zfQkcwXpsBYWRu68/Vh2YDLU9qirHxPI+n35HJd1cYilg0k00f7kCHOo0mlCFxKAID0d/JtCAMALf4AsecgYDfxZjm8XIj6LGb6WHd5G7UGUHsjlceK5jMqLSVtq/xtkFR95VRlWoqyQbqyQTZFJ4NKj1RRClaV99bUgpZ6QLlsgGGMyyGFKH8sIzkaCEw6OBJw7/Gj61dO7t4JQi4IeZy+bsnoMEghLybx4LrNX5++AT4GYzyn1fZY1whIQDI03lFcukdV0UlLxV2bGqgkk6AolyuvEqX6R4ra9B80jTh1FVHU6oEEVXHudFYetStFtfybBlq5C2oOAd5FAMaQwhgOk7QYggRgp8D4Jxh6xmu+IR4+hPVcgr5HMOIHrASSk4KJ4wCLB2m0hPlROPIWhO+Bdx1YOwUV1qy4hSPPF0PH6vFGXTYbAbHG0T26yFQE+UtOBpmmg/wZsnbrZwNz9hU3PxWj23Kaxsicmcj0v2apnFm3j4L83Zzl31n0vL3A3ePEqvxgt7TYL5oaZhpq9gaqK+5ddO/rvAr84L2LpkBbiqMaAv4WHB8ryLmoqYDY71hy8fkjLbtdVPPNuuZH9Q1P6amdtza8Y2h7xXDte/VF/sa6rltt9jivXwW95oLmdU6LTMd/vHlxBPl6BBkN3xHrTBsJWw0N9tAth3YbAYAAAAfpJBv/t8fBSOvDpe0XlOuPTBXdpOKucozLCoM3FUeeUMfezxR+my4oMWBX6KD18z8bIGlq8rkKuikU7XSKdjZFK4OqEamiHKyiGKCtPxQZCUKeBAgOn0OgIgmLIeKMAy4FjEQHRvua6gZaGgK83rx95M7oaAECBYzAxyeAxS2MTYz09gUGM8nbV9gxCEIAMYENDu9TUTqnqequrRqgNDdWSSFLkRarNiOROjNhnmKYkjz8cCCrrTkZs7gFeiPZJklPpvLyVrCz7NBoijRBix2uLYw0kEYaQswm6af5veeR3pPI8GmEdZ7a7zxv5PyckYszGNemM1/JTXgrokGaRLgBxJpB1hIoWE2MPQD0IYicoW8nL3vdqM9OdtomtHatZBwZ757FGf1x9MRRGUU5t1PHuxJjh14+KT2wO9TCuGjHxuGn98RVBYXxoY+f3N631PLFRcf+4s+MqhdV8ad/RrmHeJxZaqHjce8VgujQ5K11qIaaNMTG5O+uCn9na6TFcyd4r8M+7U44Zxn08ebz9/d23Tyz/7KHxbqDGkb7jcwv6mq4mes/UTc7TjFzUjW5bUi/Z6p8xEx2JbRvJvot7WmIy8q/8vwUsfyl2e5/TcStSr45hZNmJilWEjfKANElBYKYBMHvskQE2G2FV+fXXKCXOCqOu5uN39QYfmA4+sZMFLwYTzCANE2s3EhYpQsNNgEGSJaaUqG8YQpFI52qkU2lZ1DVI1UowSpKH5Ro8Zcu9xQV5uXl1JSUAoYDj80ZG0ZFAiGLDRigrDEg0MbyotcP7r597BH6+UN9URGIxIDhwOUl+gfkRcYk+355cP4qoABcScRb7/1UijNdzUOL5q8sG62smK6sFkeTSaLOTZhHCVGQI5M2cPN00SJFcZklv2RJ1otZ/JwlQ9EG8JkG79S5d2eij/4knyFDT+Z030KajiKth5COw0jbEWTkEMI9ibAckfHTyNjNGYzbMuJXc4Vv5AXvqMKvRpKQ+d21jsB1B841GNgtrtjC+HJg+PsORuwKGFPm9tFdzm5QVKApz5jSX5Q1lBUHmZG8QM9m9/ND71zHg55DY660s5zTVdldEor1FQ+V+rakX8v76oDVBR2cT1tprZOSmKlMWTx3hqGx1nzFebJRoR/Hun883KEAubdRr91kiEvC5TWOh1c7uZ1SsDO0P+ZivnqfmsE+PdOLVpav7Rb66ds461idMbC4Yan3wlztugnlGLSfALHVne20+9vle9ONoWxLkisyFr2y7IVa6Ut5QZaFpPIPXJRPgJgEgpT+XqIWYbLFMFAD/DYY/gnMOhgrg4kckpMJohRWz73BumP8/CUTRQsl1av9dJBkFUrWPJ0UFcV0FeVsFVoGVS1SRTVYRcVPTcvZxPTN5cujff35CckeZ88DTwgEOZmbSEgAEh0f6MIFrMrCnP07N3MY/SNdbdvXrmT39wCO1uXlnN7lkPo9+NPLtx01LcBD80MjDimrXlCne2hpfKIohFEpCSr0KGWFFBVqrpphvIaGMGppf4JcayTSGinbEWXc/d1GkrZm+Jsh940x55Wy4M0s3mtF9mtd8FUHL2V4NQe85oKfLHydJ4rSl8ToscN1ufGLofkhtHtD812s8Zak8ba47YGo/VF/63kQfSQF7/kMe8nAsuHkbbwvJyHuAlRshL5LuqoGy62PqiNI8MNrn+6cbcsP4ndlMlsSx1tih2sjh4uj2eWpRENx/0+vieaQ/tx3YfdX+7uYsVJe9SR7tFX7p2UE/TVbGUG0p/9F72nPCwr6oK+naTIDSb27o9b/RLrnofO7zZbaLzXfsMbCYdcUWSt5rfV0kxNqBme1Te5qGd/XMr1pYXjFXP26rvJtAwNXs4WXfvqvGqxAKr8edraRibuj2/BqV9Ah9Q+7kDRXaulTPVbcZsiayen9AIQYCMBA/FulFqR3VAqCCSAEqJgvFrFAOoriHAmMYzCE4dli3ndh8W5W2WZR7a4PekiSuloO1SBFVS5dVSFbRSVDhRZJpQVTVR/Pk4u+cmWwqhxIGGhsubBrf29FLRDAEovGxKJxsZgQc5nDvWLO2LULZ644nxJzxjD+hIE6JSHkGxASwWDfuf17gj+8H2jp4A2zYIwLDOZhJdWL6poemnQ/imKICjVWVTOGQkmmqKQpakdSqJK45Yx0CrsIYeZq9cVbcRK2oImbuKGLJcGLiGBbiLHihKoPhsoSRfJYrqw0TV6aoSzMogykyfTkU0YrTBmVK7ltFwDaASYmvZlA+ssQvbfVZajz8XDXM/b4Kt6wMVq/a9xzD3w9A0XOP6McqbMt1WXs5f9C6vLjTjosZXXmDTekoEMl/MEi6WgVNlzP66hi1BZMdPoy6r7EvzgefHNN9ecTaOZHUfWjjrpXLlc2IX//rahsZ2y4ScCKWrpMx9RsgfqUv4u877y6ZfPw5pJduw2X7doyf6vDLINFFnbnDG1O680/r2V+QcXQRd30Ot3wgbX2fWuKu47SdS2j0zpLDrQFbwGhYegNW2sEOWc+ddcM5LIhIkjaB0X7+KmrhelrIYU61vgSJFLAAQP+b2V9EaYQQCIEQiomgY9LSRAKSOAB8EGKQxshLYSuW9B5HrqcfQyQGJpqqpJWiuq8dFW5bBXqPyCgBVpa1n/5BFIxj80iOLyP7o8uHzjG6O4VADkuRQUAPOYwAMoeHXByPOz5/CGJ8kgxZ5GFUXdDNfAnRlobTu3e8eD6tZ/F5YADyeDAOPuwEu2iuqaHpqYvVTFYRSWaphWjrJKopJIspxmjSoPiPdBsDX1/QftiVvYKyDkOqXsheTv8WA4pRvDDWJg2X5C3GRuPxkbigFEGnA5AR4BgAiMPuIXAKgZhpxSAIwUB/BNCAkECigteM3peDXe/EQnXModp0LcLgk4z3Ld2eW47v0pxOmIqi6yZKY8kJH6xNFasSPnaVxrPrs8U9VaOtxb3t5T0tVV0tZT317+sz3pyZ5dF4qNdUP2p/aMbNN+PCd6ppY9QtWkKSkvNTHc+f6A1dy6CIDKKiELyM3dXN5Nla//UspqivthG0WqZksUmi0VXKFoHdSzPGy9ynad1TEHvtJ6pp53u62Wqb4zVbmpbHKGvtM95ZkX2UdOfbVo3E3HSVwnaY/f9gFn/96WVngojMfrsFDNI1BmufgoCHKSAAfe3U9kIiQGQIOTzcBQHDAghgBAIgQhQFAgxIe0A0afu0v3NcauS92gHGU2LlVVKVtJKpOpF0nTDVVQTKVPSqMhjU622sEBARVyBgMXj8YSCl673Ij9/AwCeVNLNZLBAyMF4gGEtuQXnd+6GMSYIOKy+LpAIOT2dZ3btRIcGa8IiiJ4eYI6BRCLoH+BnZe1TUrpApfppqgeoKcXqUtIVNTPl6XlalEhDBLocxCMrce5MYNkIOixaqx4AsKUAwB8CYRVAKaA/AR3/3ZLJXx//KDWR5L/YWBKcnICh4/z2feT49bKcGzXljzPy90D3E3H1rTdXD1FnqJrYHtNetHcqXbnyZ0Z/Y9n86crrqRpHLY1fHzQNvXkw9O75N6fW39hMe7LTLsB5p6gkjFv4bTTrQ3fSc28nS05aioPeQp1ZtEv7NsJEgwGFojpXTmGuvIyaGjJ96sIDNnqrtZdtX60ou0Fd9aiW0W41/eN0g1MGpleNzdyMje4bGdw3MnM3NL9qaHbBwNBFX++avo5bts96QY/SUNIKVxOk5sYmVgrCyqQNpB9pT9PrTdQsv2lY+XpeZ+EtIAUECQQh+q1yF0LiQGJCTDwBhAAEQpIjhIl6YOaDqFgyEtJdd7WlxbameElrjn25m22YJS1VQSadqpdE0Y2m0mNUVROo0xKVkSd0avHTJ9DbP9wzwBwZA5w8s2X3y+t3QPrr7rIFEwAYCEQN6dkuDnvtLa1jw4O6m+s8n7ivXGA11tkKqCjjgx8xMMDp6gCpBDhsqK48rKpyct68dyrUzxSFcHXFFGVKurJalJJMmPkfwLAnBfOlIgR41n0VqtUFVye9I6XoZL8aJwF+q/NIgpgE9B+ZcpIkAQMC/6dsSBIYMOxFHavEXXsSvmz8EXOmpvxqY8Jpbt3bO+eOa1MsZZSWKGiukKWrffd/3lmUsY1m8On0GddVNteXyF1aTN9vSDtqpnR1OTX9yaneuNfcsoCBHK/+/HcZ/ufqPh5qe//88pLljmvXlcR4siqC5iFTTNWN9TQsZsyjzqWqLN1hQ7GQ011liFDM5LW2aunupetd0DJw0Te5bmh2w9DU1cDE1dD4tqHJVUMTF0OjK4aGroYGbuWR6wQjcoycrW62s/Ovrx2NngsVC+uD12R/mMovsi25bZhzb3pX4R0g+TgBJCH+rcw7IkJHAQZBXC0ciQl/Z/f4vMzbs0jU45lN8eZY6wboXzDEnoUJ3oBgbCTjXPCW6WmKCjlqJhkUnRRlSroaJY4mF0GZ/ZGickJGYRuFfmj9NkeH/Yc277RRod8+dgrG2CDEYGgM7R8CidRhxcoXN91GG5uBxeVxR1ERGxOxAVBmfxcpYK/SN719xikvIU46NjDe/HOPBtVBds4Nba3nsopec+Wi6VpxKvKJGjQvCpJ9nAICAynMFpEIzrTpLFfva7kDwJZMlsMIICX/UfKVAA4BvF+yJ6SYICXkZNsAF4C0CbBiEOkDx1TUrAPduxiVe9rKrraWv7FfTqFRdGdNV5f9S2Em8peZod6hdUZOa4wirzpW+lwvf3/yx90dPzyO1X9+2h74ovXL/db4u72ZT9szn/QWenYXv82Pdh39fhwSPWNcdu00mQXDcR/PGGONNT4X7tlrrztk63Blx77jm4+vXbpVw8hGwWqtrO52C/1HBvr39Q3u6hi76phd0Z5/Qdv6vJneZVP96yYGrkbGroYm1wxMr3UU7h3v10h5a796NuJkPO2ONRJzflr+06XVfguyHloHO1oVeWjUJLmAmEECACn5DzsBCczB5sjPN9+42UW+ooY9/VtQvVFSvwZatwhqVvFqzQBoAG8BE4lbP6ddpccozv2hapxN1cmmKGWqKsaqKYXTlLzmzLutbXRQ0+j5tTvVP4okY+x3t+8eWrPe3fFsUUgUv6HtZ2LareMnfV+/lHLZQGCSEQYACiQKmIg73FeSnnL7wrkddqvuXnDxuH51x8pF+nIzNsrNPEBVcNXW+qpr/G6OQpKeabiSUrQGzdcUaX9jBrgaDn9JYIaEsaq5SFsw/hKASUxmIyj8aof+DvUk8EkQkiAiQUKClCQnxXeFQDYA+gTln5Gw5LFRKozqwYAl0b86Idi6LO/B0oVyixetVZSl6c2ZtlqLevb47sPr1K9s1e2NeVrkc6jEd1tXoHP79+sdEc/6ol+PxL5pTfcYLHrDKPFpTn78M9Z9INenK/AQ/Ay5vFD22hatym8nna0Qsi4OSivrXsbCj64m/+BdVlu3zd9lrrFy1ZrTBkYHrYxeGhvdMzS6o218TdP0sqb1Jc2Fl6z1L1nq3zDTv2Vg5KpnfFnX5GJn3o7BFpXwB2uP6Kt+d1occZwiTNoW6aQzHHXoxVaVxBvbf9ykl8WeB9EwCUCSkt8qdyEAgPM7q7Kf5UZsI7oXAXM+OSIPo3IwqgbDJjCmibL+EHM2Ap4KE7UVXtvC1KZmUQxzqboFVKVsimy0GjWCrhGoqnF2nvKrnQfEg+O/wmwuG8Ri5+0OK7X0Di1a7nPVLcH3MwDG4TGHhnqBxEDMn+jpBB679keWnb7e40suOIMLGIBEmBERsJCutE+LelyDeo2u8U3f3FuGEqVuEE7RitHWjrCfiWWtAVIBhT8FoMjt25wdIS9mvQBgAAGTXgu/HvfvZaokvyYQ/lU3EXNAWAxCX5y7Qzy2mM+VEzOVpP1yotY/CQa9v2uziBN16cJaA33zrevX3tu3xO/sprs3jl86pHfvqH5vyq0srzVN8dvagx07oy+3x3p0xjzqj3tWn/mwLtXjZ/T9+nB3Rsb7qg9u8Q+XwM+Ay0vnZr13/HbR4tNeKvz0rLp3JXyN48CT8PizF47arjtstX29yjpbldXzEBNT4ztmJreMjW9qGV/VML2iYXNdw9Z1sdEla4NbFvp39Qyuaxte1DQ6O1K2caBhju8l4+vLNXsjjkaemj0SbhZweFbeQxtHXeTyEpngo3Mq410AHcEBCEL8H0AgACkAF+cDYATPTjqBoBxZGNcAhirG+hsVygpRBHA1ABWAYWBCqCHiNx0p0zbLmmZQqGcQo60RKq/jr6zmtXp5Y/g3EY/JZk9gGA5AYiRKSPkgZFemJu60syuIjATWhHh0CEAsAhQADff28rt3vzohEXCxmMfk8rmM8WESUMAFkp5WJ32NWyYGj7S0P85WSaQaRU1XTVFRiTGS6YhUBf58kFgB1w6GL+SHb0n5aAvcCMDGJCQAiGDy1J98y39/kf90ygEAMEm6UHAeQzdIJDvZYgfp+EqMsZ4YtseGbMQDNtxOh7K0+2kBHt1J6e+PHdg7GwndtSQx8MbFAzNivBYmPjGJu69GVjm2ZTu0ZBzuSH7eGP3yZ4R7UcSZYu/jjY/PNb0//3SffOpLFe7Atoa0oyeXTWcXBjjbzSSq3+W5rGg9dxPCu6OtD0NqiffKTVBcB6nJrW83jebcWjB/gSn90GKN0zttvYxMHuts+DrH/KmeySUDg3Mmtg/nGt8xtL2lrGzPK7IQtcxfKYvku7tUuW8ce+889H5708uVNY8PHlOf8mjPrCBno+ZsXzG7a5Lkif2+YigFlAQxAQA4jO3ABxRhgApjhjCuRw7Nk4yo9Y6pdrf+Pdo1Z1QYAwQ36xDiq4Tk6dHTp+vEy1Mj1VXi1Q2C1Oh3TPQLfF4SKE8sEQKAlEAJwMUSLpAo8NnODg5nt24drq4GVAwk2tLbFBMdHPP1M7+7C/g8kPABxHyxQIAKSJCCkDlSW3ZSk3rDQOeRppavDCVRRT9VQStF3fATbSq/xEI0qMnupqN91jB822XXlK/39GHwE8DQhAAkUo4U45G/WIP/j5lc4n++xUYBzQQ0HERZgOYAzw7Y62F8J4xuwEfWiXoPtRQ+L4p8GOp2tsLnhjMdOaeM7F+l+sl90adb+uM/DnNz94gKd4yUnBkuutgQdb0m9EZV8OVY7yXhNy1erVKMvGSb7bOu9LtNlI9c6oe1X64vgeEUz9MU6HscuslM+Nxn0Nmbc+e76FWY2D9U9PlzzG47qHSBgXeb7JZvtD5z1M5thfqVJQteyVu+VLDy1DO+ZGJ6yXjhQ0ULN23zU5rqq8ayzWFg9y6tP99uX/x+k8zXrapX9ZH+LwdvzFfYS5l+de2sACfTgcpIICekpBSD348pIzhgQAAAk8C+8QZnkgwE+ucKGmcwKuaN1+0RtD9GAVBJP5BdXGknDmhb3vuwfX946yHF2sbZdKMwimyqNjVITeE2XfHbiX2ACoDA+Vy+GBeKQCwCVCgWiDgcmGAFPXk6lF8c+/KNy04Hc3Xa1p0bAFCRcEIknABAMRDhQEhJdHxiWDLa537m2AmKgosqxYNG/UZVjFZViFGaGW6sVeqoDxNLJEyb7sJN0HMv1XMXiIqlTX7ixueA5RDQgpMighQTJEaQ/6NF+58uEoQEcH/5fUkngwmmaNhWNLBL2Osq6Hki7Lkrab9dmXSBWfNiIvt04Quj1+vm8sNerlZHEh4fKPqwr9CH8vObXOxdpCiELmjeiA/YAnMNcPZJho83Jyz8duav4Lu0nIh1A3UXU18t3khDar6fEf306KuwqcmWkTz8DL5fvYzNJc/jE+wuNl91/HFuEVQ4tecsQNvcQi/fEGY3VbgHu5k6b9F0MrJ8o2/lZ2p5U8/omqLuZXWbo2aW82+c3iSpW9wSsz7i+irfY8qZ9+Qy7skk3pmT+nzLQXPqfjMDx6W0i8sUhL1VAOgEly+R/j5aRgiY5IJOYGgAylkCwsUDzdqDbUuYfWdBWAeoQPzPFB9GgBRAyBY2ftvgswxJpilkaxmGKs6No81ONVK/Iz/d1UAD6+wAFEc5QgnKxQCVAM4XCMU8MXDZ31++hHH2eHHFz5iEp+cvFBZn88UTY5xhAlC+aAIAnWCMYhIhgDTl2yd7I10nVaoLRdGdqhisIRemMu27HBK38Q9JlBVgS3Du7thn+6GtOOejS0OiJ1YX2hzrRLBCpZAxOVv7zxjFbx88/q8SbrJaAAAgAElEQVQtAAcWBiNSEBOTKSJaJpj4wmk6wW68P9EYzGpN4LUFo02+3eW3YfgD1J0q8VR9sn76y41GcS9W26sittORzkQtXpnOcJbCcNk2SZdDb+2Mzspp3aVaZXkri8ItEjwUE7z0Qz9YFCcfKvmy89r6edD0pTv1rLR7XVeJAvgXle06nGm/tXL/Q8a14PfL5/AiD0Ddoda0tfURJxs/fvNevbvw+B2xV3HQsS866q42Cz9ZWt/VN72lZOiqYrZm6SJa8MsNMLzS97xs0/c9tV8seiON2qNptx2Qs5vn0RBk72LLU+v0DlvKEeM9QOAi6eQ28JubggBwfm2NWAuQOUBkCPg+EjSVJH/R8iVoMZAiwAHHAZ9M/IcD0lxt/GWQSHnZCEXZGMr0JDUZP7qi0/QpcfcfMirqQARAoiQuFojEAp5YzEIl7LHb553Qts6KkIjcTwF3jxxra6xmckZEBA8HVCxiSYVswABwor++7tzG9SuUFC+pq1+lKD2gKgRrzv6ugiTpI5VXjKFyG+BrW2rW3HIwgbqMquCnZaGvqgMfFPsdKog/IZIG/V+nAJAg/VelCIMRFLoIcpKEAgJ2wGj3NX7DTU6j10RLLLM3itv7EWt/khmztz7rJFZ5kJm+wv+s3t2N+lUxa3zPL7u3U17SMp9ZpQDj82vSVrYULkT5ityxeb31em0dd8rT9uV+sPC+MXf7SqQx53Let+2vT5rDUFLZpwPQc5SRbwyBFbFmS3gX3Yvt78KX7Ox7dKg5jpXs6It2ibl2tPT1p7FHH+FtJH4/ou9Flp6i4zLbdxbz7xnPf6S7+Ok8Lb1t62aVhiwbrzZ4cVA+9o5m3jtFqN4FvfZl4YbblimqyUzVlZffbKV21IYOYgGJ/ytl/k1kiJBSKQAPAEQoKgAYBzGOglgMUikQ8JUvMSXYpmz2DolkAMMAgAMYDlgPdMdlWE+LpkzPNzKOp8hU6sgHzZvuT9c4o2awUVF7n8WKnLAQXn8fzkMJDgksSMtNtrIyAhQtCA4VNbVmfvZfa2WBo7zRiQESUJI3AVz245MXl9B0FlFoOzS0j2rpu9K1bqvRXmlSv6giwRoI3FsFFeuZBYpZ6TO2rEaKPwRCeXP+54ePjm0ha36wf3i2F1zPyT3wj4QlkL/4Rf9+Ef9yDyIBJXvEZD2gYiABgNlV9WAg/zFWVSKsrZ9oah/sjRnpesP9eaOh8TpASF/qDui4VB5yys/NoTZX48hSJPXDxqbiv4FLB57BlkV/bVyEoNK1A/22nz0Np6sge3eZ3to36+bhqcXx+z5cme/hKhPgvg5GCt/utYWWDwW3jJpP3Cs03yCyvwvPyvxXrwahAzD2dX9bJnqfs2/KWnF1b5bt7hLzrSNbLqZtOKc9bYWd2VVD45taJh4WGz78IYs8uKIIvdv83JAlU5EEN/OwqzIvdsiVBtlc3ztbTd4QQfQUZ9oqILKHFpiCEMOkgAFgqOS3GRNCAoAUAEjBLxemj1JpkxgAg3ZgBHN6VCc4q0AAIBkFEBGASwngAeASqPNb4b0AyTfST5FZEimvEqunG6infos69YoqclljygFtld0aau6bD3278DjkqtcB02Vezm4gxZNCg7LiwrKjg3apqfbHREJrg7S19q7b6TUbrNZozLDXld2hT3VS17murPeBOj9U0y5WY76/PFKze5b0u/JgpQ6MHC5553JzjV7Bl33iet9VxpqvDux0MlVCS7+ySuKaU+L/H3vA/+9NIEUYNi7FhghyhAAmJokbbrrfU/x1uDF1sCNluDl7tK6IXZc10RzU1ng2KeB10w/PmtCVnVHLu6M0ij8gHaN+zttlViki0uatgkGrUYZqfz0yVIOQHXLjpUbBD+QL4u1KY44esVRKeLA7ym3J5QXTElxO+59aCD/DPx3bABXeEVc1kg23/9Q0YK2wL7vwoNDTkst5PZbyPHLNXjfrTW4bVgYuN/XcopHvsXcwIfTDJY/Vi57qaT+UNTg03+brygWfT6yRHS4yBMaMNbOQZ7umQ7MG9GpyM5RZqS6x9+Z0pSlme8k+2YcEXNLqT9UH3jvgV7LFIJICwPBvQCABAIIEAkiCAEGaYFgXeP04AAEcAVNJxNsLIAbgAQoYChi0AgglIMSBAcwybqGTDwWJ10EyafQIeeVAeaVPquof1env1eluympXFFXOUtUOyisdpKjuVaAc0dImGivzv77ba6O3WH7qcT36SR36XiW5bbKz9xiq77XQvqCn46ShfkGV9oSq5aWkE6KmFaZJ+0af1nJJVfjNEEr1xisMSoJoorLvl9drwciXqOcbtlupfTl3+KylMr/Yj1kaKWgo/79BAAAEDgQKpJAkJ3BiVDj0frzOvT/3/nhFNqOhrLchYrQ5hdOY25TkUxRxuTr/YG91Yl+Fb8Enq5G0NS3BGt3RGm3V91ilXt5HzbNfLgSGa32KhbBqr6h8M156PP3Bkq0UJDl6j/+brSnvzp1bOvP1PhVJ2v0qX+dcz+0wlBTrvKPp+gXM50n8vCV1llulTh7xTg4wcBXC7kasXfTzzN1bNAvPlUtr398XZgZIcgPHssJz/L5qyh+2MXllvPyeoflTbfqZsPfbgOcw3ojcWo/cXzuFyN/e9808ZL/iQLKFoFYJevSTn6iVeO/N/kDJ89RpSV7J6vUc49ZJCQAp/zcgEAEAIQUhhgswEIVio38COoABF6TA5+ni3FI+MCQAOHAARoEAXAIksCXkBMofFXcFd7stSFqEJFBkElSUYqgqQQoaAfKaX+W1PeU1Xiqpe6jRbqop39JVdVaSPy43++PBre72i1fNQQ7Q5x1Unuuqr31LT+e6psYZNcoJmuJ9DcMH6novNHT96dqBNI0wZYUMS42CDSpCf93xoOlEAYLXWXcnWWC14V7Oq2HoQ9+Pmxc3mbgsM3Y0lxfXBHSkf2RWZv0XEJAAjgIxGT/yCJw5VuXYl+ncn/pM3FDLa2vqq/3eXxEyUBhWHfYgP/BMZ6VTbc4XgIrOFHusygFa9nOylsGIH/Qmjqd9OKiDRLvNT35kISxx4uQd7orY7br8T/f1Oq8frw3+cMTjqFnm6721voezby4bzrz78YJRhe/Rm/Plyhwc+ZdeFlLXdK69BG+jmj47AuPG4J6dqXZrWi89uymvEWy/tjcjRJSfJC6KGc//3pWdaEg5sNzqtablLZulr9Tp+6MCjwmGDo+2ald+nn9jFVLgYeW7Y/q7dVMqghCyax6ML3l1BHl3lFbwVS7P06w6XLet7DBAtRT7fTX9dyCQjkhhlJQCV2gMAj6bEGAAJIwBVIEEcCkA8IAECQ4gZkCK/cBtapLhnzH0abHq8+JUtaKUdMJkdb4r6XyWV386d85jhTnuijMeUGQ9jbVPKUw7rTL7gqb8bSONKzTFBxpqz+n05+rqj7Xozwx0n87T9FLW/qymFaipFECX+UhBcu1l+u9ZQrE9I3CuMBIZjFAQ5qys/363xP/aaOFlov75Sbt5b46se3HQbij3TU3007GK5P8CBOMkLvonXxYTBJtVsn8w9fpo+hdRXfVEfQW7NaKn8FNj/KvKoOslQSeHa6+0lHwZrvMdyN42kLIg+CLSHbq4zN8BulKhNuPJNltnizleuw3G4r6/3rX26bb1D9ZtbnofzmiI6Cr2DnBbJin1HIm+eUgJyfLa5bgc+eHl8H63fvshV7j4vUJ1hfi0H/fxF7L6KrReTaVYptvuhPDcW6rUCZ9nvTkJjMwUdmHsYL7XeHXcUsMjy0zvU3VvWC99Zml7fvUy6qWTc9PCrKH/lLRhhYMCslsGSblkwKlFiBadkayVT48gpd+ocY/Vit6bVATJ/sxaTmApUvT3HocIDr/QgYEU0BYx5wRIfimXidHlQNYBwQVpJcl5DRwfkA5iAICKcZQgMcDYFa0xc6DIAEJtGy8qp2/8K4T+VwxdMUVHM0RB9bscNYaimaiqG0/R+jhj+vs5sx7NmflAdu4bmtozOYqXzNwv8xQiVenhNLqXvNx7VWqqpmWytl64hlyA3ZRkRyqwxwEVgZRHsNJ4tZeaXyEQpApRi4NPrcp4dCD5jkHWbatHOxRFpaHjBV8l7cETNUG9ud/+730AbwBS8M9QDgGkqD/DbSAthF1cxK6OY1ZFMGs+V0XczHp3vDn0YmPE6aEil976z8COh7Yz0L5Dkrdbkn1enHNH2pQMwhFhRTmal8EM90/yeAY9Q0Rrh7TuJ1ZZ2uD1UJLl2RG49/E6uZP0Kblu+z6e3eTuuADGwpiFrvnb9gjPfq3WXYBfCEw5cBDq144/3pO54x5E1cU6urYFefAyfKWZJcyqiuHSqL6ya30VHie3Os5X262p/1TPwl3T6NIy28u2+kf15q7fbiTrc8UUBt1a4hamv52S99yu1GvZF2fZt8f/dN+NDBZpjpXolX1BamPNgZ1A/CcQ/O/AEIDJhXYBAPCyQQggKOQLFws5aphEC9BMFHhAAk704jxxa/VD6LPrikMG/BQhcjn75cJw46mBqlPDaXMDFZS/y1NSVAwS5bQTZbRilSlfZeZ+09R+r6ruq67rJa+RrKUbq0RLUdOOp2n6q1KD9XWi5qnHUCgRmrMrr5pA7kk+sHkAIwBSkAJR3+FtSr6X73aXG/x2P9N934/7xgW3rV7vVR7P9mOXfe/Of9lf9LG/IPD/BIFQWgUkf1K9AAgSQNKV9rI/M41TXjNaHjha9rkh2T3N+1j8451d0Zc645zHy1xr8p50lj0T/TxM1q+LujrrxZY/ofjJzzhPtL+RbGsdTYodDv7ML8sdKc4GVreoORdvShWHf+30PgOlbkOBLkV3T+feOgZDTUs1kb7KZ8DwStiwmnfhc9/S9b3bH9TduCwoMavbu7jgyrder4wrZivI5qjhLG9ILhutruzMDxxtvDZQ63bl0Fkb9W0mFt46Zh7mtk901K4v0ntuJn9PFUGs5yKZ/hrA3MWqXLNLGfE9bHHMGBGVOLGKN0nbrGHArDNuSo6f+nDDl18cqv8NAgCYJFeQgP3LRBJATIIIJwQEKcQFo0COgDhPIg7CiRq+FEDIgXY/PI4KSfoNvrM646kgHMKkOI4CORLNrz7IiXcP3qnyzgL5pIxEqs5OpGlk66gmUVUz1MzjZOnxc1VS52nk62jEUCiharMC9RFPM+Trqtm1Lw91RVzgVPkCSPnoL0twDEBKEgBMaVswRC9hvDZoeW5f+2wP1Pr4nlDt+3YQa4rvKU1qLorvK4/syf/0b8vDJp1UACWgRYqVAS4lAQAEvwz6ACVhoPvH3ZG80PH8TGF1Jrs0kRV2IfK0ZcWb441RzxpS3v7M9R6oju2secMf8Rpqnw+trpBztNt7vaD89kDpGxhsgYlO6CmCwXJ2VfJA+le8JKTl/fkm32fdoR6u9nNyfJzOLDUs+uoT4ehywUwv8NiS+JOmZeu299nfH95xjvnpXFXIrvEQ4wyT9f1vg1wXWjuYKPaUpnVkJzCKgwbrfgyUJ/akfB4viMsMiti4aMMyy7N03Yd0y7fqNm42a5/TDa+a6N4z0j1hrqVw1kExw9+SleRyUhNJcjErfjMbRpe3pZjC8F5XeyTmvk197H0AlCv9XZ3gdyD41YjFCSExqWgLEiE2joEQAAMeECU+rNhNEEKHMJW6QG2s+SmOp7KJaBHBBxIAxoDLl9Z8a/l8MH3PH0mrkHBTxI8u+15lRiB9urcM8kkOCVOZEqyEfFVHAsyRiE1IibtOf8BmkDKBGAFgSgiST/6q+uAAfEICIARyGEqfjAasbXpA63+7Dio9Xbf9xUu+CK1x7TkhHUUxXQVBQyUB/7Y8fFK0hxTjRC9JdgCGAwEYzp/0Uwe8f4TxvefHbWbxd1ZRmrgqj1+ezQh18T9snP/0cFfSu/b090053hNNSfX5T0GS3Nlg2/ZttfdW5Mt+uYbII8Lmr6Ol2e2JISWfHgmKQnqT3qFVn8fS7zR+2bNOFom4uePaJsptB/O3Tru9XU6luj5egCAV765DRXDaiu0jh98wd58c/LJ7vPBcrZt6warjZfsu754188nJjcPFqZ1p0T/rv7WXRHKak0Q1n4W1ftXZ747sNlNX1je0vGu+6ssc7SvzV77TNnKnG9+jG54zVt9P+5O2d5EcdF32Oar5+QAd2k9CnV3ll3Ul36xLPtpB0zPojwSSRfyHiuH/BsEk7VKKE2ISJAAggP5hogEHAEIAHWVMf2uGpyrpNU/8ecZg7inAupkTR5mwgoA6AnAcAx4qAhgiGUnCvDPjUdvbvZZnbF2dtM4ge9WUGBMkwxrJWoBkbEXqb63q8DkwkuCMt/jAROqkAi1GkPjkiOg/vip8kAonuRADtXjp/dYnf/W/spjIfXBqM8LLvEw2hran+w6WRnfn+I+XB/3b8ggcBwAC5+H4GAAHMOIfeSYAsQiIjK7my/15V8eLvScKI5i5KeM5yazE+19OWCff2TOQ5teb+ak776OwPbmn8iMIS9gjh1rDtgefUTpuhIS6W8FA2EBGNDsnqeLDQ1bSC2mRD3T7Jj9fMPLj2PWNWudXKr+/uK4u6tX9/WuAPwK17fZq8pLypMJnl9hPfZPsjnEPHSty1xaVnCk+oDtw5lWazY4TsnNzAjy4ZRljuYkFvYH1aakTVfl9Kc+rvjuPNPmmx13ZstWUbnrMcu2Hv1QuGS3w1NR7RLG6STG5Y2X6kjZzo/rfcxvSN0+UXY+6Yt7gt+LVLqT0zRaXNQgz+3jkLW2fC9og6f6tlNVvQPCvgWSClALgPFI42WJEK14OBZo2OSETNxCBxzxmAB0vPQoEjyAmQBQKqBdIhkDCmlTFnPwXDMeEUimfIAHlAyOKqDBnhCmQaZZ9QbPY9XeA6J+cixLjgGMAwATAgAQgfiUhACRBoJO+ev90wEZG0vb2ReyuiD7r89h2LOsiK+9Jb9Lj1riXteEPq0Lu//v6MBzIcZzoBVI8uTGgwAACcHZtUeohZuMW6DvLa9rLrXcU/LxH1iditQmMdM/vV7fe3GA0khbAzgsRlgWPl38ZLPtOjo8CfIx8vgLafZP9thSGbID2l1CX0vnl8WjYK/hxdTBs73sXaub3rdzRD6meq13Wzoauop74968OL429e6I7L6qnOqC16IuoOR/K8nvfPezcs6PtwWzIPZKmZU6centVjhbtdKgj1Xs0O5xXnlrQ4DVSETtc5NcQvnGkcNNI56beHnsBPNFfYqdkflLF4q66yU2q5gX64mt0G191C1d960MGJttmIsjZwwqvz/y9j4bEntl93Rqpj9xS8VUJ+rbza7bAeDHg/y0I/iVlhcMkYZ0EEPQMvpXrckGExy3gljz+Uh4tOgjDyQCEEB0CLAGIakCBFHRLWaPAA+xXCZ8D0CuBGhwAxdKwPsOBzFnw02qsSA5jxABIOTgwSZBOPmdSMjk/K5WOEwSPmLRbxnH4hwDIByCBlPZFcX96hr5ZF+K1oSF8/89Ax4agi2WfrtYG3yv4dPXf14dLAesioAUABRIw4GMAADyC86MwYVtz8nxh1W5iwB7t2j5RfRhaw3iln/rT3kW7HzlioTiU9HUs/etAwpvhAq/OH/7oEB8V+ZVGnx0teiYZeR/8QotsvTsYfK/qyVkoDe35unogbPPdQzPLMq+5XLNl5J14epCS+fBCV+iL5gC30fjXJ7frVZV4sEfixf0lorwwKPmSvmThxJM5EGpfa7yFudRpP41S9fFhR9yrkZxQZll8bf5zRu0rtP1ZQ6yOqHl+ffWcvKI/yntWHr3hqGZ7TNX6mpq5s6bJaRNbD9Nlb7Vs71OMT1IN9pkZWSrMQbC2+9+cLG9Zy5a4m3leQIZzlfBGLXalZXdJAAh+YwA0CQL81wj75D5MiABnAA7jABOAQ8JekbcZ58ZMhgPCO/kHfJk5lHEJ+qKABP4v0oaAB0WT/9PZf6ar6zxggknj1SHO6n62hpB/koBRnJUDhbqQqATZykNhyjyiGwWJBEBAgghI0aSqDE7guASAj+Kj/+gJ/asbhIGUN2kORgjB5x5d0nG2KWlFTdDu6oCT/QVP639cry241F/qJO1wBXYYkF1SIQEQyBXdkAgLAEYBGEIMgAAx0e/uvcDn46s3T09GhRxm9s1hjdjdd0NCnl78cPYylL0W5fgl3Lngd+pA2q2LKScu+B9Wi3bbg/J4rV2lY4O+5w9Ns9uF+Pqpp4Yp/PymHnBs3ik15J3jnEy/te/e6l+5rTSHiiR/en7v4OofHnuz72x7tU3307mN3k4r31/cFOpxYqIyvjs/eqA0ucz3UsG5jfD6VpeVbYapzVHzOWRBBBQlccu/DZQ+7E7bVv9gWehZBPoVxH0K39KX2p6dtWK3WX9+1CI5FfVFbgZmT8yW+OhbOZmb3qGbPaeY3lbRP6s67SBl+rZzDmqM8iU3tyJ9Va5QfLzhjRUn6GTmeau0b04E+RsGNoLjAJOUgkmXGegFAgAnSYIQAQAI4cv+UTftnpMI9+JUwX05Ilxd2vYduOU4gGAyyBDzxNA2qRjZO3RtZOgNYOgkeYcgEwFCgCgngUeyiqCQDgnyeNxcVvoyibjvX/kKDhIChABAECROoAACjJyQSMelOG8yiP8FAhADBjgAoBD1YSGM3aqL2tIUcqYh8OpI4buOwkedlQ+KwpYmvdOeqL4KaBpAm1hcjEqLJ8EkxZgAIiABh+G40hPWS03WbzK+cHV+a9EMdtvK8rhVr0+ueXt4Hzfx+kDYvcgrR2+ssQp02v3FYe9T+1mfnNY1V1cVlyZ8free2f702iOt5p87pcPbpf8fY18aVuP6vv1se7D3Nm3zFFLJUEmIIkJEykyIDFEkUsYUFVIyhsxClJmKlEaV5nme53E1rdWa1zOe74eVvX//3/Z/37djfehDx1NH9/lc9zWc13lmLPx6Vv2dnU7lG3PU+iyfT4S93xP64fyDs0eak959OrWm4uGhwrsHGz/dbIn1r/1ym5cc3JUV0pL+qTgqmJ8QkOO6EzfP185bkrXUwnXleGHETTLiLll0vzbZCXX2iHWrDZwrrxkKvuqDUHXjg8RobaIj68Xm2XPGGLhq6V3WnH1l0vTD06d5TNS9NEb3zLhpBzWH2mmN37VIh+BlmVZ/XBJ0ZVHYHrW8S/Mfrxt2wYAA7zNLC34UCXopWeR3wpXku0AJABqdmY02usWW/Wr2ENwjTfkrQ3nGdpANQJdC6VHKAhIZCylYsCTb2nFVJkyEUkae6RUT7D1rfg6+jeFCBzU//p0rOg3Ff5hD/8fsl+UoQM5BxO9plMq6lavm30Eg4yiw4EDh7e05XTk2EVeXFTx2LHh0oivZvz3ruqDi1turg3sy1l3aTdQmWNOd11gksWw1p3RYpwFW+QubMhtPaM2d8MswQm/FH19fEuL8aShf1xm5qzvWCannqaiLxXdP3bVdFnNxX4DNVu81g0+v1hI1NwI8y+WEq82wDr5nRtRcNJmVBA2oD9bvCdnJZFmi3jXj/dbDVqpm+mrblhpURAXftNLrDDmLnEBURpAFr6mSMNQn9OSHi8uTBMUJXHF057NrlI9H6WKz1zqzgo4bhB5feGejKqouymqONMTM9F/2690dRGPuIMh0cmuNHifpufmObMv0s5g+ZehsV51Z11Ume2houelMvTBxhu9YPfcJ2k5Tx9jrTbMd0ZeICdRCx1nLeUSup72dOmGnQsQfneTvsoiR/SgScCRNsd+LRyod8pcyskGZ1lGpx2ovjKqzJbo9Rwse6PXkuUHyFf+weVlKmccx37c4WEZGFiuDCg0BAwkLjgJJQ8owgLAWUWPooCGFvv0hz6A5OclJSIgVEMshk/3jWMgplVPkZCfDSZRzYYZRnqEILFiQgCIn0rIwbNPlXVOaQ092RbiQOSc6Um2aU60a4pasHEugwtt79+DlekTkXcvkp0fpVg+66ybEFVCuZssr+RXHbjpufXRrb9TXg6jZK4pbU3x7RvWD2Z0hSyoDTJLOGz7eqVbyzLrly/Gub0970q+iJjr1/Uu6NXuNLoGaRzlx4+q/6rzzIlC9lhdphjKv+BtEe9SETz4EWmy4mnOnD9jVJEWUBXvE+Wy9v2/uvWNmTfG3rzqYPnDbmhN2S1CWwLUV9hSnoLWSF/go0nzFvj8JcdKBzhArxNuj0hEtBwRJRjFHpkX4TOts2fD180hFj0Vr25K8b6qlkQ5z1McNnOc7fpKXlp7P9FnXZuleVNU7PWq6y5hJJ6Zq2KtPs1SfMHuRDtGR4eS05g97rTHh58dk+g39dp6QV7hBlPejSECLmd63kesRbuB19FewNRykoES8x5PqThBdN0Ygai0KPGWdCQBfLIScBdU7kf+euCm7sJAynAQcGIb7TvilOAg5SEgA0ia8UyVvD6/2HoquCIbsff2VKKKVZrYcC+A7LUysDOMs8x0ETDerAAsZQ7V/eb7o/km1UxYTal4fbn6/rzVyfXbwzNgHE1Bx9MquPkkPNhzZMt5oZp/7Luq39o8URq7m0p1QFw6GARpQEdEabI7Iz3Fee4re73l7fuxNh77VH9cWBeiX3tMi03e1hGwKOa6ZeFm/IHCNJOtxSbibMP99d24qJOUOJn+g6H5qOKEomd8Sq/vt3hTXtYS//UxUrM4LGICymYpcA17KOufdNrLakq7Yu8J4PyY3AHUfX5zfWhN3F20pVF1iZ3FcfdZnUW2upCILpdm1Pqe+ndgq+2aH9MOI3nN+C+G6mfhwasi7fcNeuU+Mj1t56jAhrFjHtW8Db0NqkO3EwSN+nXNxlKr7zDm+0/W9Z+udmTjr2GhdFxVNd01NW5VpG4cPXTfmTyL11eaTWwjP1ZotscYoWIoMPV7qPsiLfwQClpOCL4GEBQNpAQSfAQpUlyT3VO0xgjw7hp++C92hYKS9Cx1MByABR0LKggZAyRgBUM+QHI0GlgUFjoQUNLs5AS8AACAASURBVNBrqQIAEgAMj/OfJj4xXHBujCJ+PyewogWbpO0bhS3b0OMLxSOGpRiGAsCxoClwELGQsizN9XJCKUAABgzEQIus0T0taLNx/z8vrtK7vEol/8Gi2g+mjRHL5w8lvj4wdzs8ct3WEaNm/pEZk3Rhy6ZUw9M5hrsq98+QpRnHv1KLtRxWs/F3/hLHEpMdL6aOfO623G6z6r37O7iq4LiTy97eGCHO3406t4jTQ2pfLisOPNhR+LA26Wn2y0fozt+oQZxfrSJoIJKDiOqIueunE7OHEjMHj5BmXqt+bh1gTdzZ8esuPQIiRWZ4aFOkf3f89bibu15ftkoJcn3mteP1VYeW7Pf12eHiugx+cw7kDV0lich+4281Oe/eQqQfq/dfhtwLtR+dmejr2Vc1Cz6sqq6/ByaOzfEsC7L4cPyv9+ds5+msIGb7TtTy1pnupq6zT3v6Lg3DA2qG7tNm3tHS269lbK+hHjBLfbHz5v4PPYlNM4iPfkNfHiWq7o27aavV+C3tRyBQjo84gOuN82hPRKgJc41ofPCb5KNuVdMOULlQgGTuiWRXoGj491MgbYYwCkw62FpQPyC3SwHIKvFyIrzVa/b9jARTQfN0WfNKSZM52bWKljoCV1i6EUx3rxs6elVkOEiUVgWcQggOCjHANUglAY0NW9+/mhrgaBrgpH3PblbGnXUWw4jIcwuFFadCnxjEfzm7fr1Bnz+J1Bc2GzQI8f277Rev8q5cerPXFC9ulZ/ceU9DJWHOcjytQGBdjPmxBGdvL8u1dPuH2ky3kDMz/Hf/muCrVvZodf0b+5KQPfUhD1ojHjSGP5RnRO6a1+eR2zTwZvseJZ5cJ/K+mq7WJ6wXjhJmmj85/GtTyDoUeYpTLhUkfuVXFtTEPcl95/Xl/oHPjw4UfbgQfnln7gs3fubz5rzI9ooUqim/s7mgoy4HVbHdUZdReCrZcyo+7yy4t7Ip7DgZ/gR5u1Bm35N/rT3jTU/2156sz9Kaz1x15SGLfYsW+EzQ9Rk5+6aKxikV9aOjjTwmLro3YfqZSdqzx04xX2Tob6Rh6Lxq9Lt7xJwhAz66rs2+us7fctiDI0vREE9//+cq301wIBiOxHdWLslxMpZGXSBCZ0rvEJ3R81F8hiajAAFISCRBrd3HOFnZD0BAxjYK/+TL10ChvBf++2fkACQlCBwFrwnVdj/hkwG6cyDpgbQHDB8SORQA0wlG8p0UxgE0BzlA9y4V0STQxcg7gbz2Vk9W4VBXtr477vGzY8ujry9TZJ65sMrg2KKBXwLWHLDuY7r0zyvee8NeXg0+Mc/DXEUcEiR9/1oeElx680T4ckNE3q8+sSNQSzPO/Bj/Yjxe5Akffnxss6cz+Ta63pQ9tInxNHxiOzjs1Jz2CNfsl1tFia8bwm6UvL4iTguzMf7FdjlBVy/IDh+SHzeoMmsi17FbULI/yJW4to1A+YW69/vbo69BIeVX5LWlvSTLPggLnoMX2ZPxDDUfUfq2J/NZfVaIrDVHWp3X3lDQUZuDysjuaK9U/7k3NxA9r8xPLCMqQ20zLu1lsmzZQofOrMutKa+EWQmi7MiOgnfSotzgC/fnzXWbqOc9craf5vTroyeeHjXfR2X+3YEq9oNH/TJJb6GW6hntv2aeXD29KHbM/GFDDuj/5LOKeHV4dOydLVnv3OjvnAKWFTI0w1AgOI7mwDBKFT+0AcXi96M67hFNT/qAigUAuhs0zUkANEtk8T9cZgOXRpORHJOooJIV8mpG/t/UBTk4SIvlT4fS3uNq9/9EPpkMaScYkHTve85CSfj5u1Jgeru7HDhWSCFVACs53xPyS5C73738W3fdGohtu8oXtJcaB1wm3vjpnN4+6cQmzYtOG2ZoEQdsp67VI6LcliU4mzW/OpuV9KSkIKzg63Mm+QMueWeeXI/s60hya7vr1en/uO7QjcZj/i2uNyWXvO9ojc5zOBa6ZUOks/XaSQNvHDIvibRti/QXpz5qiX/QEBfIL733wn/h8ilEWuDmstDFqDTsydSX5ZqR6SvKA00X9SMifR3Q2tBTWyirz2v8GtCR+ujzTduze+em3jtV/tKz8q1Ha+y1snj/rC/XO/O+tVRl8KoSufx7vIh9imw7d3PihRPhuY84e4iI9Z2XdGNdeoBlRdS5urjnbTGf2qJe1yU+b00JoapL1FRXTTXwVJ1/a4LW1WGTTo839x+36OrkudvEorNAlNlcpyUqywIdj/KytqydOKXivaUow6grY0xd+tjWQj1lAFBQXO+eHgsCYCmQpLIrJ8miWwN6HhOCx/0FofOAcgAcWr5vdPFpUvxDGwVWqEwUGYatANfx7yGFBABVy7xWZS9Pqrf/HQE64BeAZBQyOQ0h0A1IwMmVbm7fI4HSiwMcK6CQJIAlpM5QOEFkf8fnF0Gtlbxtp7xjiaBuY3rUXOvl/U11hi2ZPMFkjsboIUR78ZOq984vrCfQYdekCQ8Ki9+U1kZmp72QZkUg6MHbjQby0BPIdrm/WR2Rz+JWOxZZe+LWZzwJwYVLpdvPvFps+XzzTluTJe9vuqe83Vr1xocXc6Mqwr/u64vGvDtbLIjd24malJVV0WrCrP6omCrM0Pp4dnDDGxvnJeoum5akfwih2ko7CuP4mcHoSIj2t3/iaelgqJr38HhT6Pm26IvVidfqs+7Xp7yrLQpvKP1A51wUxO9G8SFk78p5ODk9cu7DSyPyHpiJE++3x18qi/AuC3/UHvNZlBjekvKOl/qyMzdCQ23xVAMXzUW3J846N0Lv2IBFHsPmn1q+eZekZ0FF3fKxAwmDEX1eumyKez7ebOTQzm87IFwL3gRF62BZyyiAD0BOgwXFUjRoEAAjhURZ8bM1DxvjlqPoJHhRkNXQaAaEFNVrQs70snF+IInJoZ1mpQxDAq2A7N9AkXMAK6ZD9HHDqPnAWLHHZEVNKDiO4iAHOJkYIgVQAbQC4v94bG+5CRpAC4QeRakmb5+o3/WZWp559Pp5lbqKOVV5TmUFewOfrNu+s/+zF5aLNuh7HbbbNpw4M+93QaRrbdqjurQAac0XfnlkZ3lsZW6UJPVpib1z1QErvNmPIufrG37B60Se8+0802PSg/7wCqw3PZ5keujm4j1v739uKCmPeWld/cavI/ZR1ZegkqiQlsqPwYF7RuoSHx7b1UU7JV6aXv50S6iLaZDL/Aubje54OIFpza9K7Sr/2lkUEXf38L3Dyy7untvyLeDovKlhJze+OLwo4fpmYdGNyiTPtnzf6tKrpTnn22N2dsVYxLqPf3voD17Y8q1LiayPVsmu66iMNFHaR0HuK0FmRGdkePfn9x2pn9vT7jWn37GzcxyhsUVzwbXxc9w1zS4PNH000fSh9hzT9mIC3LgunllZwkzeN4vq9CnntxDXHYjQ66O6szZF3Zhxw26goOobKErOggYHhgELgqYVCsgUygDc9oQpWg9RMiCTA11cE40eigaHHg7dHAcWrIIR/RsEcgpM74ZnKyD6d2JIAmAU8rdzcWNJi/3ENsfxwroQDkovw94FIBY5QDXQ/TcEOICDFCwLlubYCq7LJznC+P5VlZf3zPgN9/18tBmBO5AMYQ6rKH72zvzgcbVRcwcNJYjwHebcZ9+6jy7fEm60V4WgMkqcEyavTiorjhdXvCndc7Lb4VDD8YXIsWFS7PKP+OB5mvjA/SzTI21HbmHvjVijPS83nWoslpE9iugXuwoeXywOvlT55VVzejLoCrEw6pCf5faNw2viD0T7jC99vurs6v4xN2wlmXGrF+pV1n5rpqoEVQmtOSH2JmN8d+qjIdJl04yVf/WRxzyIv2B53Vo9L9ShJsW9NuNocd6p/PSjXV+t5akbv3mqf3L6qz54UXromtTX1uU+jnRGvjA1SpDzRpj1RRgTJY353Jb0qTXlhrQy0Nvbd8BYCzVD37EzvUYZ+f4099lUi4iJk806CoiuVqK7e5K8RReCrbJmA1RtTwzQfew64dGxGevG9vUyN5E3poNhpAwocCxFgf2hYTYLiu69nf+XRS6ut8PIAIIUIFLO1JBsM811QJnKKZVfwHEQKS3fAQBdioyJeD5ceFRfelWrJceZ5iCFlIUQDOQo+v5wimR4FNcsACkCJVP+NoZP0g+YnkvXPDU3GU1ISZzSWOh+xU1fTs/p3SaRA9LEnq4pbM9PXNP4ZH+VRD/diheOvNwLHYUPJdWV8po2eUWDODephReUevKq+MLDPJsV6DzAr1r53FgnZese3P+SYOacMWMbrL1w6Fa25ekPa4+23XiV5X8lPMQ2PdqFiX8qDr5H1xb3iBtLEwPWLVI7vGt55LunOckxZ44ffvjotO6MP6M/vqsvqWyrqhJ05Lx6fvTRLX1wz9D6bMavxLn583hPz9XfsX9nrXPLYNyD+dPCz5n47R167+Dv4tDFiYd+o5uNwDtR9/kEmi6IM/aIop5LUiJFqZFd2VG8/OjGkpj60ti2hHxRUnBP0qMA/xfjdBw1TIJUzO78Mm2fgcHN6eomb1/poZ1A2xA0D2abCZAD0LGNq9eKCVC5c3z4o5Nq3RnqaB/d1nCJBV/CQkkYYFnuRza5YAEZw/J/eP4AQIOjertDfL5lJ1+FRQ8LCfc/BAE4gGMpcDSo3smwWJg9lvvwm/z8lIaTo7titoKu5iACWDDK+bNSbpRk0cOgk2U4hpHSjJClwVCQ042Q3X4XuNBmzfjCwhkFKQ5xoTt6hM5gQHIKsAD5oZM/XSHTZIQOXHXQRy+TtIvrS5+tqws73JL1qTorvjwnvrkmvi7lQ53flWZXH/gHZd1Yj46zSNoWvkwjeeYGxZ5XuJlQYGKZZLQhb9XBHrtL6atsKh96VT45UP72eEP0rc6Ix91RH8mCDF7em8KYB7fP2o7tT1iuMNi5YanTAZPywqCepoLOysLumpxlM0a8u+0Sef/Y+Z1G66f0o9K/8D75FT7e0/B270ObkWFOswquWrqs+EOQeiz58aKyd8vQcLKqZEVMyNJje0fym896u41uzv8oSf0qTkvgZyd25SW1FSe3liQLM+MaP1/pSLp949K9iTP2j55z6S+TC9qr/FZtHFBZvAa0Pngj0DqZLF+B+k2igsVoNZc1/NZZ/QfVPivpzVA0L6yPI2oKTgN8Cr0gYLgfeiUrt/ch/l+tdjkOyo0+GpBVQ570z7r/9w0vZesPLACOZdvBAVAI8icx4T8zfhp1x0Z0hcxlhA/A5APNoLuVIYdlGZYjASmLnt6Y8r2ekXHtss4b4W+XOe5Uq6jUjw7ZVJzurCBfgwMNOSCjybftPcukpGkP/ya6il+5mKWfNi/xNiq7uaE+5kFDTlhd6ZfSivd1EaFdj30y9u7H7ajYo7vl3zxRZtZ1fkm82ky+xT3hwQcJpqtTza1Yl1spGisa1tiknrLu8j9Q9/RIwZfLLV+ftr56Ssd9gaSopziSbc44Y7/x0aWTmdGvZJ2J7bXv0FVMt5ZK6zN2LBmVFOR53tp03kDi2+3TeY/dyt9eyAncn/5wq9/usWTKBUG0+yunuai4jrqryfeXNURu3rSQ+PJkKaSvPjwxiQ/b3l4WK05NEqUlCbKSu3NTOgpT24vSJDlv6yO9pQVBp096q07fO36u9ygLV1UDn5cv5kK6iGvvj6Y1X+4NPLGJcFxJJD2a3/ZNR1D5a0MZIW0fU5c1pSttYeHboSmfbaSSehoAKIaWsj80zBaQ85oVg2WKJ+DA4gdDJ0gATsyiQM6VgWH+Z9HYiwJaofxewrHJ7YIzgAQcZLW7xJEjqPsTOzxGIGYCJzSV8HeRPXvlfAcoggGO45SC/DRAsXQLSZZJZDkKSQ8nB1gIGl/kpO5/+WhDW4fFoT0jUuP3U5yMBcX26k7UcYgFghRcNXhlrw8Yhy/R4m0x7j6wrtnvaPG9Y5mBR/Kj3Ype+dAx515vWNDi+qDK9m60mQ0ER5G9mbptHqtm0mHpXnnMFa8+1Tt6idY4YZtjsolu29ldVf4OmZHeVV/vtoU87Ah9UhP2ArwaWUEqU1PYXZBaGPmuLjW4Lfe5vDyxPS3ioLkuut9mvjl6ee8KtGd3fHtUG3Wq/N3VqtBLGU+PBZ02R+t7cc4tn43Td2oRxxYMPrxwQrDHEkHg2TSPVQG7Rgq+udZ/8abKMrtSIrtSvnSlR3VlRHdlxXZlx3YnebV8vSooCDMxttbUPaiz8Nrg6Qf05q6HcLG4bCC69PcY9FWU3KvK2iVtdmhIXvPCcZSsaqGgZRAt0G/O2vjokP7bU7OT31gBfIYBQLFQ0D8EgVBiwpOqyqUB4MCh5wcgkLeCbfke/KWMpAz4m/5DKvmJlOJ7JKDzO7vOAt1ggZ7rioQZXKC2/Mo4xEyF0FTUuYTsnke3L4b44P+QFAPLQQzwGFSD6gDVDaYY0vSGynNx4Q58odVxhyldzbekDFilbi+njBkiio1UsC1c09cvh41CdDSKJmvXGC9qOrGn7PzunCvbcp9sy3y9X/Dl+NP1umWH3RWOoa2b7yii7VBjhUrrt6rjJeuOPzFYmrTbCRFZ70bPTVeb27VmWdnprUW39ud/uVj+5UZXQnDN5wfIzWPy8lBTg4ZaYX4Omuq6cz6RVRFoyg+56LpNXwVNIUbjCLo8sSM1pPSTf17I6Yq3HoUvTmY8PRR+ZSNq76H5wZ1pGjFmcxr27W7YfzJt2wqnMYP9l6t+PTuHF3eyKORCXdJnXvIHXnJIR2poZ1pYV8anroxPbdHHG2KvZYfenz5t/Yy5btPmXlaZ4rpuvSHb9VdPEQHerCB3I7LmkqBnaUuLKsVb6GowELztko7xnbUzBSVO27R+vrFDszzmECdpUjK4hJJu5ocg4LpfUz0PIY8Hx3A/VnypBcvjGHAsWIQ0CexYjuJAclAAUkACSCgSyg1goEMuesywDQopIHkhi59PPdZWXB0j/zSD67aQds+HVA8deug0+44AKMdIFKccT8pAVzPSBH6HK7jKxqqLYa93l1WucLKdQkteSFmwEAIsqwBNgWUhVyRz4IMfU+JtkWJgkDFQM2OsdvbapYWH1pRd2FQTsCU+eHXP1xPv986rP3Watn3PWYdleKyQlq0CZZ23Zm7S8Dk9Pvc/bdoXZGED7+cZk4yKNNWzXDfm3txXEnWp7NOVnuz3JVH3at98avkci06hOCe/4nMkOrqo8m/oykZZ+h7D6ee2mlxyWLF7sQbqCgpCAovDnxZH+rdEuFV+OFr0xiEreFdTkmNljE2w9syCNWbROgYvRxndGvxX2rHjjQ9OVAaub/jq0pb1vCjhY+u3V63fXvFS3rSnvO1Me9+V9r4p3LE68sr7m2c1Jqw2WOijoeujMcXN2moyuv+SV/aha4Zkvl6paHTukI+s7yZIgcrlJfpdectlnWqZccOFZS7rVImWT6dyQ3aD44MBQNGcXMGxxL9P+AdS8OCDA6WIaqfmQJzFgAEJGh1SiCF7xbQP7uo+BlrJQZCyYGT/7ipSMhoAwyeTTdjAUbJHKihR5UQrZN3zmY5pbKsqx9eVSyxJ+TWGTv0eV/79xWPEtYw8u7E+8FOIu7g7l6EANANlLBdF0qFQtPWQeTQnRWtk0endlSsPNY4wbZlonqVmmDfLOE5Lp3jF4mjHWT2XdlfuWZ29woJ2eNa04W7LkZsB6zSKgvSRYsH3NcjU1y1fb4VLr15OsaGdntautgpZrp5yZHnzBzdeiEdnsh/d9KY55k5z7COuNLro/f22pLCysGcdXz/xvka47tDet24Q0/bK0sT067ugqpRnlQl3quL8qz7frXh3uzjodKr/npIn+/P8trW9PJphsD5vmnb5xNFNmpo5E4hG0x0Js9Xbjs6tvLGj9tX52lQvafztji/XWhPudmc874x/2RYZ1PrlYtx9L6eNtjqTXWfM9R2i5jBhvPm69ZodTRpNub+i0TD8/JT6L6aFqX1FHapk56Itswl+zciejiF1JZqteTa3bI2OLR5aFeMMuhEcJ6VFAKvsGP4/QECRYCAADSn5vJHpB0UGBdAKyMEXQQL6My0wauk4AgjAgoWQBU3++wQZkgbACuj0FWTgKO71VDZ3hFzk2M0/Imq3ljSoynljhNLlYsVpGfOJg/SHIGAUot4ZNhSUTAgWIhnLMe8VYlde+/q27oNiYRKJJg5AW2SB+44SC9vKYQsl+tuzJyyoN9gQP0I3Y+zsYJPxLTvX1SxbWW64njr8ss0uGD4fkjavDt87DY1HULIreNLQBH3DLAOrxh23oxbuz1u11X8E8XKxKpPo1/3prCTdL+fDkc7kx81xD8jCsPovj6iiLy1xQaK0L2xRxtb5g5JeO4EfHRP0oDk7tjH9WV2Sf0Pi9Y7Um/mPzmb5Hy6875RwflvQLpNbFrPyzawrjcw65y5q05pVMHE4dnum6WhnG49rO7pFdMejJMRJGHZBGnO9M/FuQ8ytytDrlR+ulbzw8j/ibDLNQk/bU32KW7+RNgOG6q8wM5YIZjcVEmjUO7+G8LQk7l8g0Lmns3jXeZs+zSVEQ3n/ymy9qCfLl48g3p3c5r5NOyboHhhwIBVkNzjy/w0C4G+VJwokQAlpyIBukJByAESQQ4kA7v/ixMiwFABFV1usUWfAMDZitix3JdBJAmABfgT4T0Ay332bf6zIzkKkZMRSrEJ5cygA0KGMYHtbS78e8RIghoWcAdAeXeC7N3/jnuTBM2UrD2RrrWI3nebr27b/tSZBTTd1gF7+IOOqiVs6d95UnPnwcoY5rn2WewSWXtvaFGOOLx61+1YWzpqXomfJeDwMmjznlfrIJhebV4cXXFo/JtF/VW3M4bSXzqh70Rh3DtWPmr6cJHOvdCYESDM/BntZoeurpcEItjK8Nelpd+pbftqLrtR79XEu4m87Eq/PvLdniMMsYstI4vaGpaGmxvkmu5n1Z4Rzzao0l0hOnsT1C6WblqdPm1FkujT/jnWdz458T6uPrttirx1MCjgU7mcVd9133ngzPXW7CWqOqpMOTtCwG6C++LdB6uWVWpz0L0VdH7ZUozV5EFlt//DUvJWTCNQdpgV/kB2myR9MdfoTD/ZvdJ4/3mH5jIsHbWmeWJlKMRzz/3EdsK3guoBe412GpAE5KAEYZS3Z2zWi5GC+g4Ch/wUHhqMAyLua4xZ0BI7i4uaLK/dJ2DYRC44FxNWQFirfcvrHAPj+FFbZZmwBZAwNMQMoKiF52NWhKeAvBBnMKEEgTC646pC4ckf6BOMuiwNfdVe2r3WWmR1pHLi8aqJxxVizjIFLyzV3dm/xadp8zl/HOHndGbysebxAL8XVECnHEHOude+qaJVZSTrLajfurXXe83bzgjduy5Dr9957zv0zk9Lf7gu7sSLSf3l7gn1DxPbCFyvJvEedCQ8b4v3k5a8Xq/0kKzjXGONSEeJd+Noj58XhCP9FwWeI567ErX3El4uGFsOJrxdcvu1fVbDaETZ3eXpLGqZtyNlnihC/xpO709V0c7Vnxtoa5h5YUXh86xeXvc+dtzxzX/Xm4po3Z9y1h602mHF64PDNo8ZvGTvOcvJSm7/UJ9+7M0zWaoAWbfDmoGKOx3ZiwRjCxfJPeflqSdtvkgZLlx39rQwG7pr5++ND+peddDwPzOWVJZFiKCiw+P+4DgTyYKE8kmWbWZoFOlkA6KHF78HmASwDEoxcQYJiOPbvVsG/3VkZZYYp6c4wE7xRRYYpxG8UEH93ZVJwYMDSNEgF5P+ICv3XFw2OpBR0lpiMAFplPRIaIrAAWuSKNTKpCcgbHGQ0AHFGzlWnj8Zbs3UsKk1t3s8wyVq2jbR2rRi6sGucadmEtcmjV9XMPyzZ5N5ksj91j9Mz/R0yz5gIk21fNyxrDlvV8cYSIa7Vcxflq+rjoFv9LfeDM4ceWD7g5Zl5aLwE/lXwA1766qW/XCHL2yNK31IZYlQZdjj21m4IomMDHNbpDSoNn174YV6U34oQn6WhlxcEnhta/HkYGrZ0plmWhezQJoivVy9VXdlZuPk4TobVaxt0ztrzZasKQk4LrjpVTZlfN1EvYvbYGIvZabvX5F86m+DrGnXbLiXYwW3N+qnDt0zXcus3YtWIceajRi/vN2NFX7X+RnrEVaeJz04NjfcdG3RYZd5g4qA5URAxU1qjRnYMK/m6wmohcdF2wS37SVt1iLbytR21+yH/gN5y/IeJIbhefigno1kKHBgWpNJQihWAX8LR98WCJ+BawcoABSAhOV7v8TM00APw/vNx4KDgChX4BBpUh7ix8q6EFwxFb4uBBBgWbK83B0eCYSDjIKbaDCi+kUK0HbQy7meTIElApvAUd/cH3xVyOShwaARAS+sVgkjII6WQkQC6ovOvH4ow3Vm76GCC1oaaHacj520SHvTNnm2Zo2FSPmVByvApFbqmeQb7cPQNrr3t3Hrs3VAdhKTjY/bLZeZ4+wDBR1ouazdfm/3WWkWzD7F58Qz7I6YZud6o34S6xe8iZ9c1DG4uG9gWZwzpzPZsQtixwWqHdhfv68ZFg6KCF9TFTWV5u6M+ThG1rCpNM7Kx0Xh+YMKri6PzEnfnJF98aj0/59BCruzmo8Ub4ZGYPmhh+dBdcaYqrb5r8e101TGz0EmqlbP28kaaNxns1iYGThyvT/Q1/W3o7hlTLw7/y+qP302mztoycNyC4ZOXjdMb73ptTH2TWnXJGFY8O/uSJTIPkJUE6uegdhZEfQQFty6fIGpyNCVtkyHVkzRpdNYcKkkwkbV4kxxEbBcH6gcgAGgWUvaf91EEgGMBTsiQIR08XaAaZI0yhee43kEDC5ZhFYyyTiT/LvdoQA5I5VS0mHqiPE6FKBl0KVgFzVIkvgtOssr2MUiAhgIQce0bxG0GvGZDUB2Qg0I5rdQsph9TwgVMlwNkieBYGhKKA1g+K88BlaKAjOKAzujCa47RK2yaTI7GaKztPHz9g/762l3ueYtstQ553QAAIABJREFUanTNmnQX5YydVjTZqGblCfLwc5nLQ8bRL11vbf0eD7xOjl+36dUcrZyNMxG8AyG2pT6mJw11HAynnNijd8B6UMzzMcJCw0teRE/jYH7RAC5zY2fCYHRNKklbMOhPorEkwkSzT32aQ93HcRVf9GODphZ/0k54ND4/xvPKaqI61Bwt9684W4RsN0nfqktnejxfuhbu0bljTGvH21daLvlmPVMR5lDqZhKhrymzOFs6ZkaqxoLjMzZMGzhXU28fMWjFr/1Wa6g56uq49Bu14k81Y5X5FsPUp2+2Gykh5xYWECWFxMdjupIEM2kZwdaMl5aqtxUQyW82ht2fJqmx7ipdrmgyyY4YdvrgL08u/fL8libZK1/I/QgErHJZPQ3oBKRgFAxDUQwNCIBqyCMohqJYkgFFciT9vUnE9EKmG6hnUEKzLjR3goYTjUM0DgCnKe4EqDowHEPzFXKAYxjI5RxJgQFKKCoKtFQpPE9zAMSQ5LCCc21NCyCPBw0ZBwYgWYATgSrp6drS1qXNcuFgejsKAAA+IKelQHt08VXH1PWHJGsvRo5fjxuR8aud3hpaiY/dTR0yuW3y7CZ1neyRGi1WLvFLbOPN3OAZBtdXX6etTdLbgMBskefb0o2u96ZMbg/0dDujde/awtvnZnhs+anikzWo92dO6DS+39z8fhxyl73Y2dffkuj8NPXhxf5L9AjfPWYnzGYKCs68eUCIuw477P7dcjEhqTw+dRxx/tJgY1PC2n6+rpHhfvOZQU5zkLA/c/dO6lhgwax1mRN3wf525uJln6ynINOp++YubvM5nPatWmP9YsrCEHP7McT0Xwn9cdr7ho50GD/RY8wMj4GznDU3ev/0+4Tjp5fUtw+obyEY0uisOUHmzhcU9YfgV/DV3t8mmqtUk97O37eC2DCDCDo/rSFpC7quvLo8+dvbHTIFQ3IKcD/KCb6vA2Qx0kqW6exlIisrBEYpXyRmIKUgJVmSopR8MJpiWiiuhEUYgyck/MFeAOMD+iqoG6BuSSh7KX2EobJoso2k25WlBguQLGiWpehPQpEXFFngOqGUjmBlkLIgU2TCc5w4BrSUA0Vx3/8QGmLRoab2EQqZu3LQSfeGEhJQUBKAF5V/xSHD6ihj5RczyRLXw+sOXXuptx5er3JU5jeOm1k/akru4AldO45mrrLNsvQqWHcW/smZ0zbEjDRqvuGH99HNHk/f2T/79rbe3D1whtOFQ49fm5jqhLx0l4jjdtlNtzMicgL7ljz/tTx4UOnrX9E22du9z6RRhLP5NPcNRlSbX85Toi1RI/z68M/eRNrtAfVxu323j0V9zCPnU1N+mrlrjO65aSr4al/jcqLV4VbBYst4tS1YcVG87ai/7gDUe+PLqfSZJqzrmx4771ejRwSoqnmbeSwZY6sx3lFX97z61DP9Jh4ZrucxwfiKheXEzCLLvEKC36pbm7nNb8evgvQ50go1UGo9VeNSw/pJGnceXE9ccRyNprPypnno0fn2YcWO+URC4HGA5CBg6P8tEqAGXTU0v54lRf85GwILSKFgaaXKB/7RCO6UU6+FigsiylFKn1DQ7ix3imXPsNQllvRjFbfFtC+FhyybT1H1DNMGCEGCAygGLANa8aK7256T3gCXAgg5FizDgAYgBYpBJoBKARJI5WIsDdAgFf6dHfoKvgWQDLTRveQDBlAopEB7ZNrl/Rl7TsHudty0jTj/nDn3NMpgM9wei1acalRZWNV/Uvlgdf4WO4HDqU7n25/1rXEzPnrE4pyxJilWy9vPuzFBIRVJgtO30mdd/qbvF7D0uv/l4MsJaYGnj5vMn91njgYhb3CuSVwqLFoorVySF/vLMbf+S5f8Ouln4uj6FfU1fiiemfdhEi/fGp0OuaF6XqemF8ZdsZgzUHXYwD/6qm81XblZfzTSTkkfBRTZXc1aYflJbXWr9mEc9n87eyqKfVB0LXTmuJbdL3Dmw5Pf/rhMEO9We0QfCtuif2rk4K3q049PMTqta3xq2ATLzFwnFjtJgTYEGx+4Dyl6PUNROget89C+9NODAbyihXkxi17dHCar36poXtVdrcorH7zNlHDZ9GtN/GW5QsCChx+WiGClrCBFQU4HEsACDAuO4iAlIWKg+DvysvJOcOUkeVWqOCGX24FzAHcI8hOQuUN+AQgEngJPgMfAYwo0A5BymlPIwTJQVAJSFnJSSSJlUinhealkDsd6AdkcBdCQokumjP/4JO5ZBbkKAwAyhqNkANgSyB6hc7i4cxGkH9C7CS2joRBTkHWEf7lsk+LoAZe74VOWCQ55wfNu92ZnqYktDsbx1Hc0DzRkJi+JGDS8w3JL2pI1ihNXP0w1w07f0rHLZANWZ/9i/FnDSk9l6+VA/gTrlNEO4cb+lcZ3SxfezBlpdaO/mcewuZvP3/d0Ob8tMHDtOosBtna/95lAzDbRGkwMtLf0JAYRu+aMNhjXX0Oj36jRxKgJP83ZdFbT1G3EotV/rbbtu8339x1eqgfPyFIvI686zu5mhuX2pPnbUkes4i87isvPPh9bgZIbVV4zm7efaVx/oWqu36u+lo9GTTxOELfMNa6deTZCba/6bBOb3YaC+hv1TQNBq3htIU4t/zP2libL+wk9g7+9J46vHjN3ANGScTo7RouRTG2sJKgelY93xmyZQwgrD0rrdaUtFmAglYrBKX6YGPIFcKbxhhaxEIGEpJf0yVUxrDKn+8ZIo0DegvgKyD2QBUooR6HCji/fpqC8wX0D2/NdFKi3Bcz9Iy4v5dBEI5XjwHEcB5YDrZw78FvHkDwTyBNIVtnGkEEpuct+5feYMOLRYKWAjGKVY0sBOKDzlELSV9g9CQKwUtBoVy63Scojy+971Jw6Q51/krJiv2L/bbh/hNOryEm75G4Pq402t8ywaJ20vHjEqsqJOws3PE5b9TBlbUDniY/5W3xezPLw1Tu2XnP7ZMszs868XvK0avKNrKXvOvvaRxC7QonNgcRqfxU3l2Wekb9oHdJedupXNavh+ieGz92mu2Li2JFWQzUOalreJDY8/M3xRZ+Lz4feCFO5nUScTSI8S4gV1wjzC/2cng7ySSKORXVnv0fNoy8nl3ZaeX7TNWjZsSdEXRuuVyINFyD4SGfOyDSTJdLjJz4brwuZt+3hhB3Ntu9umeyKD7C+eUG9PNdK1rgXLdviP1qf2qF7w/m3hGBCUj2KibkUesj8rvWwoONErD+REdhXUm4mTLtY994/zO2g7Rzi6u4+vIL1vLhz8XfOgONYEj9uGzN0XbvMW85GASIwABMOJgpMBNhzLHOQURwimXWg3GluP824MvDh6CCA9z0//P4BC1AcJ2TZboZp771OegeEJMN2/BsEoraJcp4WFN69N0wvmYAFy2NIv27+r+i8DMkNsHxwoDgJw4CSJZO0I8PakMIQuSgZSFbIUtMTboV57am+7kNeeQm/EKnbg5JNR+EbzHg9Cpi1NPPuM6Sns6+D269f/bjb2WPmCiN1Gx11+0nTXX+Z7PL7jLNjLn8xfFVi/qVl9MV44tB7wil+gH/FLy7ffl96v5+Bj8ZW331BGc7NtSM2eqqt8hm35uKMg69dougRhvYnLzurT7FbZPOy/yr/3xZf+HXDzfnPap0L4VqBMdfD1xfwB27wMvWMWOwT89P2q4SF+5PTR9Cd0BHkDafw4tk2tIt3+XKrzEnLFNvdX86eioa9yNyL+JMnBw9yHvxLos+wvKA/IV+A2vUtcZtXaBI7lhPnTwxQlG+W5TjXvFsWfWGEy3wi/tqkz2e1St8YoWYRhHPLv4x8d2Nw5ue+Fal9mgv6KOonCsvUDpj/YTiQsDMZxTA8pSDIjyIBxxdR4QxXBcgBlpXvZ+T2jHQ/LdlFS3ZzYmdSthuKVyz1CHQUQxfTZOPfEgLfzeWUothSlmuj2QaKreY4PrgecFJwMrAyjhX/GwRS3mRR01hFz3YGir/ltAAFWBbsN173YKZmKdtmASYHHMOCVUYZivpcWe4E5qFC8Lyq2O+Ig9Fyw/7HTbTLfK8i4Cu8nspdb+etsxW7+raddH9usmiv+qxQu73ll84i4l3USbcdqtO2mx3cY3t9+W7/KfYfxtp9JPbemn4nZXeScM1n3uw39WNCO1R8s4Yf/kJouv085YSJ7yfXAr5VaQthYG/pHtV/3fnlAdlG9zL01l865nFwis6uJfsCF59L/0nXkTA6M+ZI3OJb1WsDaw2ex27J6hm65NymY7G6mwP6LPbUPvjWed0mNCdJQx/APqpC/yjOP4CTb/H01bC5kLlhfUfaLn6qaVf4zpuzF99esEhRsqWtfGpS1M8PjhPvXIlz24iM8JWSTldZtmHeY0PXxcQdy9/cZxLy/DVM4b4XngN7Cuc1ZoyLejQU3Zt5lcPbqon2akJSp1r1baj2H8Rew6HtGbcopgEAmB+CAAA6ALDKY5Cfg+wYLd4rF20jJbtY0o6W+oGqA1kBVsFSYCmwDBgWNEczENPopsADpwAn5jgei0YGtRRTRbFVDFfPogXoAiT/BgHZrsOvHdrVsoBkRb20JYCDXKnE3yGYT1WNJpvGgfoMTqFEgJwGuC5Qad21F+9fNF5v3G+Z7gibZZOTfc4gLB4P43DGT3b4bK7p+qzlqz7OnXN54ginSbNX/UZsGdHn/Ard0jcPayPe77Cy23Hk3Jn3KYsf5oxyjxl9J1Hzxlf98xEWhz6scvg0bMFVQv/QX2YXBxp4T7B8ujK6bUkKb387hi5x8wvtItadnv00kTh2Xd3Y49SJfSOHzJpi6mB+Nna+3SO1nQ8H7Pow/kDUlKPhho8jR5z10Vy+RcfIfKyuwdy9+8euXLvZeJWiKg5Z4dj/uX7Rme79l3ts3OHo3bTFtuzw9nvH/xS1EHTjnyiZg+ylRV9MzjgShyyJ0AsDmKyFdPlitO8oTjP9dFLNQZ9IvTsOubtCbCehxkOUfmnREMLWaOjqSYTnmv2iGhth+UG2zouX4um2eq7xX7+aaf6133hk9VdPVilx+7+D4J/LAdxDDpdpeAF54GgwUKAW6A3+UioMKATHAM1AOxiapYSUouUfgkjvRwZOxHLtHNcFTgIO/wYBugzJZi1hm4mSvQZQDKVsH5GgwZKJEI0W8f+gySBwHMNQDNcDiJI+etuZzT262jgl2B1NyS0XjqRYG2UuW1y8ZGO2nkWapmqmxsS8saoFY9UKxk1qMVjUor8JJ0/g8knJuT3XZo60/4vwWzct59kJRdPnR0GX3HzdV18L1LI5qrPZdvkOe22TNWb7Ti7zfDvezp84/LqvbwpxNZO4kv6nX8TqfXe8b2RM8Ij72Svqp6vRf47ZHel/4cwm0/u3zurMNh222nnkHt859/K1LqT+Zv3kZ6dn2heuuHgtjw4zA9w/pW9w8lYzM7N++ugkVfq6fLMHefhCwZLTnw02puzZFOSkkf/KCPxFyN5QEDA58caY1+5EY8oYed1k5PgGHFO/e+yvKL/JQYc1dk4kKoKt/PcZ7TcnDpsT7hbEXR/i0kki5YtKW+NYiXRoB08jNvyP4NtDHl8a+9hb1c+lz213YuvCfp7WqkxjIA2FkgT4w7axiGFBs8qNMgkUYtDlHJKADg6Qs6wUjHKaDAY9smtANDgBiWAFHgAFQLtS8vSfbWXmu9EIR4KllNnDD0DQPR8dBjR/w/cwIKRI0IAMPQwJMF20dEIn/w+Z4vn3apUP5M6dTEzpS6C2qT31xfXD5qF6A99rEnlTJ1ZMNuyYuYpaY4I1pk0TNJrHTqoZplY1ckqhmlHU1AnhhmPz7Bc23DgQ57x6u/Yvi9SIjWZDolOfFDdmvG1nt94INHI4sdvTy3zfobephUtuJxKbzhG+sf2eVxJu0eMfVA2+H+LzMP6g8wst39I/LxcTF9IMl11NuX/xutXC8pTnzx887mdhT6zc/5frq6mXUjTPpxi97/hj68ms/GvZscbSTvO4zMUnvIbMNlrr6r5JXPYsZZVdj+OxCPU9Dfbn4xw3oOdCZ8WqhCDi60mji8uJ+s/aqF1SGT4izJd4efiXoxa/3XDWS39g/WLvgn0jf9s1rZ+DiWbUa+PsCH2qaFdP02Kmy1rQulAkGtsuILqFwwTNGyE4I6pxa809+u6W7ourak98lrlsHkI3PuOAHjEAEP/M7GgKogpR5xFSHkKxkDNCkF9A1fdKSP29wIYOoBZcmryHQPcUQZsF0xMMug0caAYMZOAYkH+fMc2B4pSTRtQqFC9AtQDtjHLI0PtYBc11kUw7LX8HKhesAAD131x3DmDR8V7Ks80vHd7dZo+WuPM2esv6EuRjLzy++mmq+kc11ULjhaJj+3H2ONyPsK6HqRMH5YftevbtkDjYwOUwzhyTONiIZ22oV5tXqz67XHVa4aSJNbO1W5bM6l65WLhxXYqp2UuD+SvG/7VmbF+r0YTZ4J+nDhw6e9XxMW7ZY8/mHonHqffy/QGVe15UExYvLfZ+G2F2fdL5+/prnI6YugSabq+N/nRh8iiHP4mTpn+18+VZlTmr3KxGrDcbZnV4tOPDQbOJjcv7JT7d0JXm4HbI1HiewcJRi1dPHVoY7PjWZnJ3wGpJ/kKqcFXD5/kBDkSoK4FkZybaMuns6Ei336sCtV85ERfXElf2/F77dWFp3FxB7Q5e9bqirFmyTJPujPktueNzPv7xyov4cI64akW8s//l65nfW19rIMe0Mm0ohKP49YSok+D19G/uGebjSlw9MgjtH5jvh0qQFP5JxETf+DwTkM/BKBfLPwPNoGjIJJBIIAfILuA1J7kBkbesjWBb/xC3j4fYjmNDANH3dg2n7P7+DxCQAEr58iMKSQJQz+FvMwIWIBmuh2K7wYnB0mDAMqCYf4OAg6ITSG5pXy/g7a7+4LNu5IA3O4w7fJwjls5KMZ7TsHUtXJyEnofbnG3kR/aTB20b15knTpmUPl2rcM7svJkzMrWnpWhO6p6zpmrK/JrphmVaeomjhyerDK+eML5k7NjKyZOrl5nkLzeJGTMtSVMvSX+ex8o1MxauHHYxiAjIJfwS12Si/8kInZBG4tyHfudi5mi7bJ174oKJTYTGapnKpgBV7eTLp8OXG3/Un35qfN9QzyPNCQFiUWhkht+tT5fHrtI32ND3rudin60jTi0h7BfPUP95wMIhOqunEQXvjapeT0XaElRYFdyZ8vJA/6izw1Bt+/zQz9+8Zyacnxl2YvKdHX2Dj/6SdndicdjUym+/V2X0Lfo2obXcMCNOpavkp45qQsrvD0aT7RzfkTEy8johjp5Vck81yr2v+OvanhITskGNbB0g4RGNvJ/45Eg3R8LL/md0hEgVvYdAiElQkChnhJDHivh6UDzp9ZHCZ4AHkRs61it4U2iBiqJjItWpJhYSEI1DDwHhYFpEgCV65CeAWg40Cw4swyno/wIBQwOQd4m8umVHSHmy8qS/g4BmleoW1H96lIHjKI6juP8kGHAAFIz8KdV+6qGV7mOLNXhz66WhZsCk4bh4inN3FBzZTV51xeXTtRvMC40M8mfqRQ0ZmjZBtXSqTp6qRs5Y1XotvQb1eQUq2lXTZtfp6hdNmFA8fnzLOPVaFdXKiWr50zUz9DQbJs0VGa8rN1q7W8dswdqjhPNj4mEqcSla50YhseLK6FvZxIUotdv5RpOPuZr6+Bpv/mq4sU7NNPCPfuln7N7qaNeYrCoxX2/wM+FoolJTfZ3Hvc1TvCamEtFZ29h6LxSed5pOnFup987V+fwG07PWRHHkYLTPR5NJ/AniphkR5TSx6cWK3Ptab90G5T7SCHQk3rqMawjdiMr9ooxV1fH9GtL/aMtT6SoybiuY01E2oyKdqC4ikr4SGQl92ipV2VpT1GxI8e/z5sivkZ6j3p4eWRSyuPjzYLpxHNs1SCTtV9tGPLj+c8D5MeiJUCi7sspRci9TmKOADuA6ZBkMCRklZhVFLCPkqAha/pmRJoLsBtkCJoRqn6RoMuypXKZoWc1JFtHCJZ1SW6CUg4xVVor/igRKgQuOTRSIvLtJa1DgOIb7j8oSUPKGlR8K4GiOz3A9DCfm8M/NAQDNucIEf8Gl/dX7Nr/SnMC5OOKiW5Pjxg6PnbKbjtLd23usNhUbzKkymt9tbo49dti2s3P2/OoJU8qHqzarTJGozq4aNal2olaDmlbHMHXZqKmt46YUDVdJGjTk6+iRiSqj84hR3wbMuD/e9F5Y44J7WcSTAuJKrNabGmKBo5rDbT1br00ej5earvuycG/SJLMmvcU1fUdjyLToSeOT3ba3b7bEUsuqUdqJ05ckGa56s97i9rbFW+eNnKY55Kovgdq9sb4zA3ZOS/W3cVz2a22YDpqM0WVY/GJEwrUx0g8mKR7j72wgoi8MT/ZXl6edRIH5/yHsLaOqWtv37dtORHp1d9HdICWIQRtgC5hgIhbGVsxtd2C3YmAHiCKCNNLd3bBqzuv9gPvZ+/f89zueNa5P68taY8xz3nHFcVYlsrJujXx2CJ1djc6tRhXvdH/e5F2I1JnPR/dj6FAV3p8fXfR6fcrtXd/vHjwW4e+kP9V6MurOcIXqI1UvZkNTyMVIbv0b85xHqLdkQl/3mPbuUV/eUl9flSlq7mC/y70K9PuaB6D83aBRDljvEIAcBgDrB1w9oOhWQisOTcNPQYF1DtV7N+eFZSQeLPh4rLFkd3Xh+tKqCIBKHOTq3y1L/y2CIegfxACgWT2Y3D+0H5TVOKhx/D/nkeFnPIANm5fjOGBqJd6qwtvVePff9oZKAOiB2sf3VrvA4bg7HPoboRBi1uMbwgf2Lq+I8f8Z5VEmlH0jkFOZzGwj2Q9DSZ5M1uDg2O3gWsWTFhFY/VLrLrZRKVtUKpaV8ET1uqwBoljJNu3hmzWLLVpMHRskNmkzAs47zAg0nL7och7yOsDdn2OxNX3a5lSe+drIVWevL917wyOimmkMBAuYwinikPOp2n1S7j0hJyl2frKErzK1byJxSvVGlzMNSmfb1MbMPDeDtNlD9OcOvVfHHRTfLtiMQDSEvI0QlJlAgWnVQ1L+adnHWH68F9rngRLCxze9NYQSP+xn7J15C7ZZEh5uQW8PoifbdR9uZt3ZNhEq/KB47qWlpE12KO9sQF3OpJYS4QIP9Od6SVNajOmUMSEmBqoa8e24sfcPIlUHP/viXPkPz+YU/fbckY01qLdv/MdXus8v8qHp0W96JMjRv5zSsb8O82oADJRDvYDD4MAQhnV1Dp25eWHHwYO7rl+/Grn2gI3zKgvnAzbuJ2UuW+xn+S1c6/8j63Rf9xuATEw93IIAGK7Ef1cclGocftPWVbdVUD88rfgfvNE/tgM5QHeX8nCf6qIcewHQAvjvOwUMwcdjkbvNDZItzL8Z6alWBLWFeg+EzoTta2HPqsqNgaUsYb4erZ0q6SaIOjTZCpJhP1HSQBVVscRFXFEak5VOl1RSpE0UaRNdnCfk/pCyB7nWvSzrDrZdOtfmBdcCmU4PPvoi9lkHcv1Ta2MS8doXnusmS0FYquemfKuATjK1c8zoJqGokUHKoUwun2PVHuYNa5fcNeW+mTv9JZndJnPInUqpHu3SyLRO9+KUb/GPIKGjQaODjEfNEDnytUdNHYeae7gd/Zy8S/rl17nqj753Fo++u3hUzfvRUGHblupyOhIdX4JqnqKKZARNwqcHUVmSQWuqAMqm39kzoSfPHOrcdgeNW2GHCu8sr/tCwqtMM+8S029woqejr1elZ9ahxnc292PHPt9Gv77YcPdM1JMpKPuIoFtH0TJ5oHHqlkXo3hkq1nJueIVVwdC/ieA/i/TvpJyiv6cLMFDBj+aeU49vHz9w6OTKNdsERv5mDuus3I9RxDE8hw08m9l8S6uItTPvP9hXUvwEht9pAAxTq1TDtwP57+Omuql/MFKp+gIq+fBTV+EtSqgZblIC6AKowaBMoU5RYT8wvBCgCfBmXF2nHKqBwbKTKwxjxONe8HhJ5PGwYXl9wDRFmB8sCYZtEf17I4Zmzq4zty4lc8r1WTV6rCYDXiOBV08X1bIlFSxRNolRSJU0k6RdRGkXWVzG4uRzWZVMSSlN+l2bc3Yyea8W1W7p8aWnM70OZqGwe4yjP8Zsv2hpHrDAPOTn9JU55l6dfMEQnVrIZ4OHPfg590XOagia1jrb/aKA9CzQ7SPfsNfC/Zcus1nLcdDCOS/YLCnQbrN4CuTHqHLuJmzbypyIdm00qKrWa2wg5VwgdyW5ZRwT75qGel76QtacxzvHXY5GZ6NQ4yeTnlRyd65ZR4bT/T8mq4pntaRbXNqKdgWiznSfM9FomTXqSg/q+Bo0+HNmwsbRX66MGcy1eLJvUtnD5Tv9ENQHZF/XO7MYnQ4wyLym1/pDA1p1BmoQyOmdFRpLvNG1wzRl8zVQDQMnVf8mgt8vneqvHHBPX1cnKKBz6OzVW8E7tmyxclxm67pSZrOWaxbNNNtJN4kzkB5mGh8kcjZIjULnzYvZHXeqb6gaoBfDlUqlanBQCWolwCAGgONqDP/Z0C3tbg9WdiWCugNUoAYVBr1q+KWEfAWeM4RlDGE//k4yYC1KVXHf0IfegfeKgWfhdijeWu8tX/iJpgMbI4rcrFTz/BrsLeXLQ1Q7V8LaCPmiBdU2tuWGpmVCWSmDX0rnV9IEtTRhPVVYa8Cppki6iNIBA0m/gbCWxCqjMN7q6CRp6t6bpHuQyt1tbEa98o39oAzt/siI++m376ev8ZodJNldkUst36VGX9KvQwN9Zr6D6dBM535/x9bFXtUzHVt9pl2W0C67m9/UJpYxTbInkyqmsDEPu8F9S4+aC9aJiC3vgh5uDvGXjZzvitLfmsCgUXnmFMhakrTZJZiK1PkueF5w5hmDF3tGvvlTozVt5vtTotZXS3OfzD8TZXoqcvrNrUGzuVPcDDQuzo+ZpoXmsNCTLctOLzFaaT1+uwv9ajib2TzUAAAgAElEQVS/8iUd6qxavpDexfutcULQYK7+RexM0UuOn5pycVJnNq23iKCopkOjU3uuxQof9ObWdLwzCVSAKQEH7F9EgGFtAJ043o2pewEb7B78AiqAwcHFCykJl0+GBF62nX6GaxZHlcUKbPYLbONF9oc4rrvJJgeohocFZjsE5qv5ZmELwmbef3QGh041NvS7XR2GVMPSUnd39ARjTYZ9zTa4PBqwJ33KasUwngLvHyZRAwCmHsLVqr9uBvjwIjHUk+QyCf1cvSVRSz+bTm3y9co2M6oxtSjQIlfJTLJNDDuWLxhcuaQ9xK9nbqBy4YJ6R8daa9tqtqSOLGg14A8RJMVcbjVbUM8U1NP55SR2CZFZbWbU7OGabC4rORKDZ7+k7c5ASx6ghbdDNr3c7r6712K13JjXJaJXE3V6hLx6Ia/fya4+OrQxeFqpj1lViEtbgBcsDH3iaXNmhu1TsXGNzLGRbtwq1W73Yn5Z7RtAnPjp+ObPl82uL5medoME/bbdJVM+nEJ9KVYnw9GLg/pQvf34CoPja1DnR8/bMRO/XrF+fcot1l8jkI8ivNHDI4aFH407KrgwYNDdOKk5C0GD6EYseh5nP1QohdZJRffcVtkgqJ3e+pW/yRMdDoowRmPXO7IvhpulnfQc+hpa835x94/w8ld+TZ+XBApRmBGKCdG9djgIhqpUf0GD/0UEanULjnfiWA+mGgRMpYJcgH5lT9qxuKiVi7b7Bz3RYa8mCKJl9vFCy70sox2G9ofIZrEsi3i64QEiZytdGMM1jDU2tF21eglAE0Dvf7hYqv+YrQ6ch3bXvg5jxdBiTHlXrupWQf/fGcbfaJJ2gN5h5C6uBkwFgMFA50eXMagl7mbSVL1SDrvU0bHK0amAzq/X49VzjbNZgnJnh2oXp2Jz81Iz8ypL6zozq0Yz61aJeSvbsIUiatPnF3DppVx2BZdXxeJXUXiVJG67lUWpnelrKw78uAxNiRM2PkWz9o8IO7Zm0+kjM8NrrKf362q36Gk2c8iDxqI2Kyke7FWweBa2dgFsCutdGVg3w6XDw+OwkBxrzXtl7VBj5FJLlLVbarb48o+6cwNFY1+eWbwxCC1gIOh0UtZrVX9HkDGn/p5z+h0p1IYmX+Aenj+xPy1MWTT3RBS6ssuAOwqtckHtL7dAwxpoXNNbYIg1EAdqkaJhDKhG9Zaglq/s/f5ToMm+rxRB0/y981HtJ8fnx3RORzCEI8aYT9KzHKtnM25CuAVjm6/m3lD+oaXMjTPGzOSio2Gs61FWG/0Nrh1ZCqr2gd/80H9bCQB6frMmcAAMlMr+tOwlH97O9DEKXbPghtBiJ898lcBijcRiE1eyjkQJZzDXEgUb9bhhRGEoV7aNKzzM5pw2F63msky/Z18HqFWqu0EOAGpsGEWjBlBkQ+9hUBwBxUdQDg8tVgL0AfQCdAO0A7T8nSfCh0sN/YD1Af7IZRQaOpiUQafX8/ivKXQIWVhMEmB0qxaCtI5jWk3kVhtwujkm7XRZM0lYpcusJXBraaIqurCCIajiyaoJeg0UaguN1UnhD+mJlTqSjwSdz058SNx184LdniMsvkVUaNCRu1tvJQps0siMFqJmFUtabW3bFx6oCPerXmjzLVD4xc2q0MGo0FmW5WmWZWPc6Op60py/0ohy18Qij2NZSzBstpnS7GfrrYMenPF6dMPBnIQOBDCVjfod5QhaaVcXUW+GCd5cZ8RHoPKXVvDdKXGlJnv0yO1LnIq/rhuodO/Nsj0/D52fi66GonNz0eWFCDLWpe2xe7gPQS1VXeCwwVaj7rXJQL7eg7NTXp6aX5UcfSya7MFCfs6s1XNtlk43XeM7LdTawWKCcJml70JTo7Uu4uSTkX8EaX8/NyMmiFb07c5w9U2p7AFsEP0nM6PG+5V4qxJrVsMA9htmpgQAGJS/eDL9wJ6Vc2aft7DZYWS11NhkFZe3UCCI5HAiKORwsWiLy/x9c8IOTJ+1zdp+M1eyWp+2zICwSizcsWHr1s6BChg+bMLfdQQcqhXKx6AqBXX/f4hlnfLnamhQDlPw1P+h3P796VODCv/lNVYzc1lgAZ+Vq61RqG+BL52f62pRaGhaRqe20nUbmZJ/RhNN3EwTt1LFbRRxO0XcQRb3adg0GtAbtGldurJimrTYwvTDPKG8dCs2tAHPWPLpiF+09viG5UvaHNwGGew2KbMs1KRlmXHbCvP+te59qz0V0YGwbclA1OJkW+kbKbPc0rTVwqrTxCJL02ihDvmewP6FRNzvap7tNio1YGqoiN9ZujwzUbbTCtV8QQNFhLbvkoZXq3bMRVhZ4GbLEddW6BVf93mxy8ObhOofG0LObEj1uDQL3QxBQ0+XN75d0/jRv/unnbpkbvIdl9c37OI2Mbryr59d52c/Ai1jcPY7ejzfs+7h3jh3ibkuQrZ8nQgr+12enmGaY/YIOQlO7vFsxyu2ws1UdM5Ls+bKtL5vvJ4Mg8MLZ6q7OpU4qBUDwxyJv0WA4QMqvF2Jtw6X6lUqUKsUuApgqOhXwZKzJ6M93P40Nt0slIUYGq8UipdLZWsolDAH+31BAVcCw4+GLT8cMnePpdUaGmsRlRtOoaxj0tZPn+GX/DVRPVwahr9LShjUqpSfQFUPwzkKAACsB48E9TDvqO9fTbsUAL19P7wnapduXJ7FpBUT9CuodgPBs3oWBmRwhPUCQRNNt54u/mf8vyLommzRzRC06bPaNYV1IrNCc3Hxfi9oPzjQEg5Zy3qebL4m5HSEhtYYW3YLeO22op5N02GLp2r9NFW0d3+kV6azINmcnmZvDH9shW3RP3mcbAqtii3IJVqE01iJRs6fLExhplPpXLr6ZODXE4eg50DZR9fW254waNqVTVAUuLw6ZKIqXJx2i9r1bC/82nNyyagod3RvNw8ywwsvWV1biFK3igsPeR92J2/yQruD0YVYLWjb7UBD861HL3efFGSBrLTQnhneESbC+VzNGUyR8WQ6exxFqk1a7u280cNkzyyzaOmIVQy0jom2CAyOyFgbaJNW01DuEX8oXZa4H+2Y7dTf1CgfpturVar/lJJxUOOgxPABNd6vVGMA/QAKkANgAwplXH7Jkq07Aq0tj8iMN3H5QQLDlQa0EBY3TFdvRujc49PdtwX5rZk3e3WY//pZPtuojGASK4zCWM/jbpeJPXdu24LLW/5KAAzfPpUY1gaqvt9fYsNLhFzeawkDC0G5HOQA/4d889dHOQCQ6z5ZM3fj8u9kVjVNkDdFXCDmt/t4lIitS+n8TrGghvJ/4v8VQY+uRb0OqUOfibHM03lTs72J0Hqo9lNI3WcfSPTvWjutkmfYIDP7xWL3+7k2+Fl1RHtBpCcsd1eGuvcGuLR4O3fP9oKVkTkmRsls5k8mJ9OA8m2S9jeq0VIuOdHENMmE3eNlXLpvwdkZfPj1sihp3fmNepA1u+s7a/Cn3c7Z6NpGtGk6ynkg+mOuhv0EdHrp3K6iBQ/PTd0VhiIc0VIpqry8B74dGsqbAdVBHVlzXj2dvmzByGgPbqyzzWU/2/NL6FjO+UBzS+oYZDAW7YlYeef4ofc39vx6faAj7XD7x639XzdBUQT8Cu3/6Q9tW5tuLthpPzlADy0Tjniw1Sb5pNfFtaGgVv22QQSAf4yhYTioh9P1akz+u7lPCQAVNV3rTiX4+oa4WtpdkFpsZwuWMMThk/XnUBiBRJJPxNLjbo4Rjqbem1fErQ7d5umxkSEI45is1WetZ/J2MBmeAX7BRQWf/xKBCmAAoAfH/qEAHHBQYSCXd3qq+8wV3fagLIZ/hWMou0GeYjliRHLk3GRdVgVRXKgpzmczSgwNW6ymN0mta9mc/ymCfoJF1RS9NgOmUmD+yWri0Gm3mrSFxc9mQc7KijXsRnd+FYPbIJY1WprCmpDuxe49Kz37fc0GZ1lDsFeft/NPNiuNQi0RSGF+qGKOf4ouIU2LUEhmfyGLFrGmvnexem3PaZ9jChl311gRofJuWkLEqdX6WJ49FDg0vXaZK0CtHz1ns1DdG581riNuHEDtRcL4CNEs6fhljlMvbpAVPJw2lG3TlGzUkTGn4Qu9JoPS0zc7+8csLwq6s9pruzXh5Hz75NPbTMkETyvbZXMXNhfH1xRu+vHGtiVnesVbo7ST3imHbe6sR6mniJ/Pke8e1penuqvTwg4GoHAzVPM8uPqF/7Elc0Ah/y0CtWpYBNg/E/i/d25QANSq8NfFJWeX7PUw9VzNd4lmWt8VuB6lSPczjNcZcBcR6b5M1vS928+tj4zbvGxXTOT+iNA462kxBoarNSTrNE23aUvjaOIlfBOnbfvDf5/usH41VqvGq3//Cj4MSFSpAVMD3qm2H+pZ1Ndqh2NLQVn2LyIYqGv6dc5oBLoZ4PZGg1NNsGpj2jYKRbUioyq+S6uJWwGF/T+3AyXBpI8tbGXxMol6gy+CsPYlHZ8XyTNi+24uLuWM7WBRO/2nwbJAxXwfCPWGUC91sCv4efRYGf7U1s7WJZbRJFUskz6RTRGZn0fl1xlZt5rat5vY/2IZL9BDP+c7PfFhFC40jJxvvWy2WcFr/7gA8fsTzt1FmuofXttcUOn1wBOh49rfLVplibq/Bnw7ucTbAJ3brFn2VapqNewvM239Zg3V0dC6QV7sjtV7Yc1mfdVa0OXmOQVFycy8jRl+dpKVgdM7aj60Nl79+GnBQIFLYwYv6wXqyWYrf5rmHLP6EENqT5DBS2f4NLv0vM3DLSj3ik7eVb2ej1YlN8V7fFBS/JbfKwGuBAAc/w24/r8iUAJAvwqS80qjT5yYyfeWcGwPiKcf1ze7K5h+lm5+TmQXS5GE65A8WGzPLVH7l81feyT2/LUTz3ZtuTyFFjCOs5zhdniqbZy+9SG+9Uai0Npnvs3w+46pe5TqSiVWDr/peHIMBtUwpAJcDdCMuff0+/YOjgXVIYB/M7xtKxqou2GrMf6ku+UnHUkj1bGRZNYsFFVzpYVk6x/a/Hqpxf88GALJbJAvaebwPutpQOXGb5nmiuRwPHtfxib7ARERrG17wmdDzJK++Z5t00z7vayabATthoImEbdRIK7nSMrI4kqqUbUWp4TIzyfz8qj8Ioa4nCUrZ5ss0EJVUbOTl5m27PSytdbZFzPvRMwEHxoqejgPOglY+oztTuN+XfH7dMDhRrReCAO1vfddYTh5rbmsN9+38dcIRZtua75exh3NP+eOiHVHpyKm3vlzTF+Ja3e2NlQYeU5AN0KOLQwMOhAXlply9+u7gyUly35VGiefGlvwRGOwUIQV2DS/NOl+6Pllm1bHBdbPLSOyYialbaI8ih6jSvEov8nOPKXX/dK98JxR2oV4UKsGlMN3ccABkBIfNohTKRT9fxFCerqwxPLec7LpM41n7eLMuz3edu9ISQzZ8gLX5SbN7RDNaQvFch2ROE/MinQxOWDB2+lus2aG2x4bmx2TRJsn28brzrg0wffUBO9Tem7Hp1osE3h5qPsXg+qgSl7ap3wnVxf8K4ekX724WaXbLBcplB8AWgEG5Qr5oAJA1aXufI9Xryx/6HNuHW0mZ2yMkfgmMmhlurYa8GsowjKaqIQuLaPKKiiGdTTRP6ORKmqiilooolayqI0saieJesj6QLN6Mnn0gxXc3pS58CAA3u9qWeyZSyXB8vk9noaqmJDm+U5V02T9XnYQNifNiNHE4TfQuc0GwgZdST3JqoXtUkAwrSRJ6siCKjK/lCQsJIlLOCYxZPRrm8cVC/T11HSSPvozLkyC0LEVaKjAqygLDTzcXJ7gscsHvdhrssAKVX5YuNkBnV2BoNi49PUkKF1xNAKdCB+XsGnigzW+98P9ljEmUcaiyECEl4ngV7T/DLuYPxYbOYp+pbwserUDGk36SibX/EDN70lQYpN/QwP/aaf6btv5zD4hApU+0oKaaX3vBXWXGNUnHStO29XfMOl4yc25NlL+3bw1dTuoG1X48DUNMMARBoABrlIrAYZNSRX9iu+3Xu4MXOt74kW7tuVhuvPryMN1a44ma7Lnk6QbRlCCJwvm6EtCiER/GiFYwFxOJ4WRiIEk+jJdzjoNhxM6AfeJy9+NmHt9TMhN3Tl3taft03cKTvtkqejfCjAI0ALQ86+z5z39Mc19S4fwBABcBfAXJLt4KHt90k7h+/WOquI70J+em3RjFkEr08QpS4/XRORVUflldGEZTVJJkVaTpf9TBGXmDveogvodq6DmZs+TOfBsQbqT6IceASw8snmsPBs2zHSrFdBLiDpFdFKXp2PpbMc8LreAzGjXE3XqyX7pSfMpxiVks1qqYQNNUk2XldCMC2mmvcbTDnM1Crf7tBwOhs6b53aa9ReeCGKM/5GgARXWtcmjUzd6JW1g3o7UKbsd1PxhVdw81Jbi0p9ti5XMOBg69VKUyIuBeAi5ajAPLaBsmIYipZTe5G3qH/FLbSdb09DqbasepX94knK+oWC+usAn7dyE7MSR0MOCUiPIM25+xHy8CqXEjvi0hv546cSECKRKd4JCt8zjqOQ8KTlOp/mhCWRY9yYzft2a3Jm+AdSlv4/jf4ngH51ceC+u7sgpObf9aOTeywlaJru1zM+s3ts9O/IJzyHY2i3CgLZIn7llLNWRIJjFYS/gMsIkknCecLHUZCNdutnAcJemz3XN0JeaEclo2cNRSx9PmvNoivsJbaeVF/6kN9atBOVfVYl/E4Fi8LFc/UqNtagxTA1tgPUAVgo1lx5uIiWsYGGfn0NDHigbX94840XSeieWfdUlN5A4lTReKZ1fThNVU8R1JMn/FEE63fma+bQvsSu6PuzKvD1tMGddHpPRYCACqedHMqFsuhk4OHRQaO1EaimR1OHqMLA2LEMoyKQwu8hGgzTLIpI0hyYro5jV0Ywa6bIKuvEvunkuzVJp4XWSr/1zk2datNPT6yHb/dGbI3b+VNT8hQSVwrK7IxPnm14KGFVwyj77tFvySfvldqj5i0yRPz37jk0gH610GHdwqdf9XZvX2PnHhzFSz88I45G3mxIX0ke4Cyb6uEhOP7h27NGNF18OKaoXVyeS295pQh1b1UHGCyVNb4jw2RreOcEz5/erNYqPiR9vRhUPhRUP6d9OoDc70ZGZ6GXMBMidVXGH+mYPqv0wX92bhgMGasDUajVgaLjlVKUE+ZASoLWjK9NtprHzrHChwya/VadN3BZ7hZknvNhd3f40PePoxugANslr1GSxHsmVSV5IIy2iicP0RYE8aRTVcCvBav+U4EcTVrwfuzZ1TOyrUdFPR895Mt7lKtHt2KpAp9zM6GGmHfb/x6DAAFSgHgLAPijqd3yKl14K10/c5QQ1P6GrXaEG6Maaaxo/vb6blnD0vZGwXCatprLKGOwSBqeKyq8nCZoIwv8pgk3em5bOWnh8e+THi4vhwaJ3/rq9dMNBglkrwfS7kNE4y7yRwqzRInaRuFXatAqGQD43RBkSVm3lVEAWVtCkZRRRDdu4imJSS5HWUCQ5RKNvBqaf9S2quBaHWZoDFzbCk/0nj8xQv/K8vYwebkNWNLChXrfnrvHHRcan3FBuPO/uinF/zkN4VvD30/rHglHxtZm1T+amHJ7uZ4ROrmMVJFnfXDNvxlTKBnPjW/PCPh6MmzR1clTc3hdfI4qbA7q7XH7ckagzPEvvoLzrE1JP6SjSzX/d0v0YP/L+epS0DSlzvFR5AVC6CYqioWBp/2eL8gei1mcB99boH/BBtxbrH/GYOJgbPND+AId2XK4CNQYASA1DahwwNagUmEJZ/inlLIsa5T3zjZ3PNYtZlOj9VBU0D8hbVAPteP/XyydXOhkGT9Eyo1CmM4nL6eRIimypjjiIzQtnmcRS7eInBd4ZvfQlWv1hwu5XI6Lva85/pel+mzrtTJBtwOc3G+B3zlDx30dRAACQDykHBgHUMFC5u/ixzeEwwber66D5Gy7vxgDvkauhD3rauwuz31zatOAZm5ymr1dJY5QyWCVMTjWF10jktxgI/qcInNYf51q4rwoPzHqwCeL9Szkju+iSDgNJlZ4wS0bv8TMrpDF+GZCr9RlN+twKfXaLtROELK2ydP5G5+WyxWUEbiNZXEU2qiaJK4jCdF3JBy2jpKkmeUzD8+bMX1uCXiywYZEQfAg54DJlhaOosUwf2vXhxcz3C3j3QpDiqWvWIebAR0/I9b0bMbI/aQ6kLjw0C91fS38WP82TjNY5az6ONQ0ToFsLF82mIEeK9oUHqZnN5V9zDIfknNp8BDVuP2+ySq6awNd5BX+KIGNaX7J1/h1a51fb/ixX6Nj9+JTFhVib1ydmQOEO9Vcv6DUsfaLZ+0WIZ5o03jdKjJrY+s21rfYCQDPgABiGYRhSw+CwtQAANDZ/P3ZymZ3dbj3KDqH1gTcZJ1p745VYP6iHvUtKm0rv2PCdBEJfE9lCMWsDl7mRJF0+WeDP5iwVWe3kTTuqNf/+xMjX49YnT973EkXdJC3/pO/9kOZyzpU19+HNVfDbFqn/X0XQr2yTqzEAyH7qcW8dgsYqaK4a7KpTgFwOQwBKGABQqusrUhdaUbLszCqEogo6o4TJKmGyayi8RiK/1YD/P0WgMXP9rAUbjsXHtmSdqw1ktYk0WpnCTrphoTYz14gGoXb5YmEBi11CYPQyjBsIwjqeqdwruEBilcwVZkuNy/RYDTrsKpKsiigsM+CnThW91pA+nWyYrM9KnGUrP7/1/WJXRzPUftFpBR1t9nOvryJCp371cfO3c2lfN0zsuWP2fC2C/MCC6wbwcUXhKeYJP9T9JAh+RONZl+7FWjyO9bwdxQomo1B93acH5rlJZW8KG67/OCpXW7eWjOnJ0+rK5+c/kSXvsRpK9K2/SLoWjp7tRFAxe6jY4+5RNNsZOUhRzAJrWwMUYYfexWl05aGGT+PrXo+HAt7PExpf9xlATchA21WABlCqQK3GMAyBEgDk8sHs7t6tL997bdpLKfx5Dh8sGvYtwgBUOKhBpfxNteyKXqQj40TSedF6hjEss/U0ow3akq0Cwx0k8z9I7ucnBD2euOyD7qbsKTuTNXZ8RovuosCEkb6X+UanLZ1CFX3PQFUBKpCDEtRYn0IxOMyskVcC1GQ/XX1zq/hiJKHy0zkY6BxmJ6kwfBCHgeF/owJQd3UprgRNc//hb/eFNjaHyc/lGBdwTCvp3DoKsYmo3UDi/zOaqaJmiqiJLGwkCxpJggYif6lVDGPjFTRtVnSQVweNhOmxqsSm9QYMYAk7+RyYN6eOJqyjCuuoojqqtI5iWEcxaqAI68nCKoKgzID/S5dXqMNr1BXkM+l5TGq2Hu+TliSN7w6n1hZeWvg55ZiIhRJ22+w3ESzREm91lXWnu0GzZ8b2UV/WC4sPUStPsjP+oCdEjU3YOvLxNvT5oF7tFcs7IaT6BweTbsyDyqtZJ4NiHVDmAc8DBAbNd03kkSslRQe7awKqv6GBUh11uQQU85sSjfMPGEChc+N3bcjd0F66a6MB+mhOe0MXxZisjNj7BSW1Ru5Li5odvVZADdAZe2KxriJlbs5+A3g2rXbbZHllGCi/DyiHa4RKNYYjkAOo5KD41F3rl5c5PS3fFRvKAGgafveH07wqUMp/l/l7j+4yl3JW0vkb9I23Mc020Iw36sq2s0zj9GziDXwujQ19Oibyg0ZM5sTdKRPiktGKh2jB7RH+CQyzw2yToO+pccq+RICSPoAeaFMBKBRyULRBU0LPz/V7l2idjOLWfN4FA1WgUOI4huFqFYbJcRgCGALAh4ZgoLqr9/jeqDUfZtt8NyTl0wX5bKNCjnElnVdHpjYSCfUk/j+jmSr+HbTfsZa/RDQjVmQ3a4OxBCh0IBlV8Uzr9JgqhrCFxcJ9vWpp/FqaoJYqrKVKainSWoqsgS6tp0sqyeJSoqhQX5ivJ2jVlWRT2WlEcpO1yweG8KOxNf5k361t3tcurLbnI2X6oUgqL5xit9aG0J5qA22zUtaPyd8nqjohSIoY13Hbd+dMVJRorK4aAx3EgZ+jau4zNvuifQttFwomuiGUdzag7VXs3Kmaa259PvMpuaxkvbJ5VkPa2IFfulAsaE/jl96nQ7pXxqXRec9Gndk51yt6dlzo3CsuAccZPs6nrkuufkE3qu3vFK65eO+jHvvMCH17hI6unN7wfn/qaeGtKNT+cwXIi3oHVQAqXD2I4TgCdU8/AGDtZUnbYAC61OrhQj7+jzresEEGBgCgfvtyo5CziiHaamCxh2a2mWoSo2+2l2QdP9X1uF7wrdErX6D170bt+Dpqz+cRcR9R9PNRkU9Hhd7Vdr3LcjxjzNa4eNC+JDtOoRw2R2kC7EfVh51XF5l9ig2CtkJQDWB9WFc3qDBQglwJChUo1TimxgBTgxIa5E3vK37MC3EziyCPyfLzKCVLipmSYra4gi6sIQnrDAS1ZP4/o4bIqyHxGmiiJoakhSVr5xifpTjNJ/uc9FiaNXuWXFsHxtPqSCa1urxehqSGyOgytqqksiqp7Eoqp5LKr6QIKimiXyT+L5KgkCIppMoKaMb5dJNystkbqizdzPkmcWLOfPO+k/N8zbT4+qPczUc9iZ9ZcHxFMNvLbqwkylEjK4EMGW7pMQbwMqAkXvZ9i7j8uM/jXROg3OPXS+OmPGtos1OVWDX+nLNnumPK+nV/8FiK1NM7VtscOX30VsG3d2UJ7SXTGj4yodq0O1cPshjF9zTfHUefjkztf+5a/qcoZME+4uEPIftTN6y4vSzo8pSHH9GFt2MvVaOruaYv0l9aeSWZzQuee9NzYyKP7vjrbXjb0xk/bi1RdTeqAVSKvuHMIAIMOgFA2fH94hKQK7p+E6qVf1Gjh7dv9X9Asxk/jgnYqxmSbQSrP6hmWyimsQSLA2Tro9pupwnz749f9wptfDtyR/LInR/Q9ncjo1+OX/V8bOg95PqA4/OYPm7coUjh+2szAOvHB/pBnU7iwCMAACAASURBVF7yceOxVbzUE39ATjkMKGAQQAWdPdDWPSiHQQUMqUABOAYYBkp8EEq7y+/Upc2aYc0K1B+ZGjy7gigrY4hK2YIKuriaKKvRN6qh8P8Z1SReFZFbrs8q1WOU6NCLtKgvDF2Xjzc7a+6b4T2tU0AbZIgb9ExrdYVdLKNqAqudZ1JOZZRTmeVUVjmFW07hlVMEeWRBLpGfrsf9qs3+qMF4P5n+iSA5pcm6QBRcYI6VnwmBvO3rFnhpj0TeNggrO/1grW+w0Vyj0YLlZmPTz9Ihb15K9OTmc96vlutkxBq+jxZA3hxonv5gDzsuHL1OmKquknaUmU03QNf8Hc5b8qHmeeAsVmJB4Y3k42Vth/qzDaHAte+HqOrLBCgSVz0gFd5lQObyD4vpF7ho3fw4xsH3M2KeRURe8l+XgB5+Hns2hXatfcTZCvKDX99nbP3TaqHN4kRqxM0VK3bP9kE9GWtbUvfCULsaALBBADWOAwI59AEOyq6sI37QlDoEzUpc/Vcq6fdAEY6pMIAhNShUeH7hFR57NUO6g2h9gGIeQzHbTrA6RLU+rud2jhr6aHL061Gb3oza8Wnk1rdoy+sxUS8nr3oxccE95HbdwPumu0Dy7vCs14ck0PMAWm+8OTf9VpzV27MLYWAAun9XlNo7+oYFNwQDchhUgRxwNagxkKvl8Ksl/0zzF4/5HuJ5PO3HM7yqDYzKGcIyNq+CLqkimtToWVRT+P+MKjKvisStIHLKCewyA1apPrPdyvf6OLtUiW+eoayPT2/XoTdpm9XpSTo4ptVEbhvdqIxKK6PSy6iMMgq7jMIpo/DyaOIcqjidwE/V436Yyno3hfWIZfjYyS+eIrluoV20yzT3KCdqQZAWGrlhuX5zdmyooa4d3X0633Op8cQ3e0jwPSx5/ei6P+c+nj/1/SraZf+RUBOS83TSWhvyDN6IeVYo974RdK8Is0R7nTSe+RvumkmXGY45n1XyNXdnQ93ShseT8FcWta/YP5NQ5ikEWZ45V9kpW2TnWVOSiIahixK4T/Api19arntlcqNu8sUs6ulM9LR13Immkder5x24uGDtg9ErsydEf0r486shQgme5vKCPwE61QDDeyyGAQLo6wYAlfzX6sXZm8XwPUqpGPxNjR0aBBgAFQ6gwkEpVwKoQdH73ZC62MhwJ8H4IMP8AM/lsqb5eR3nc5N9EybNfzg25gvalYbi0kZvSxm/5fPEpU+1Fz/RnntvStAZpse8l0cccxM89gSMenXAe5MXB9qaoLEH+qEPOnuhadhQF4chHDAcB1ArQK0EtQrU+O+GM3VxTe79tuemkQH2wVamawP802TW6VRSOY9aQiHl6FNzifxGkUmL0LSJJm4i8lsM+M26nBYDfh2JX0MV1nGk9WKTEl1mD5XUyWbWcCWVHF4jm1zHMCvg2uXyLKronAqapI3Gb6by6sncciK3hMT7RRZkcnlZbN4vhrScZlykIWqh2h8lWbxeHjRjEipKWA9l2yHXa8cq/kJP/d7G+D07DK2l7ltjEcDhUDE6Mhu13XOsuT62eKPDlyjHWDP0/ZRm7/MtEQKENVvUZo+BZslu09FFDybmXrFdK0MHpln62htnFXzLqz3e9RVBOb/rvVnLXRZk+Azlz4MPts33RXXfNjFNPI76bb5gO2v2kSe8e1nc6Lu2B78y7rYxj7eJT6Qu2fPG8WA1d2/n+MfZOmt+jVr80nPNje5TycHMGYaT/OrK7uCqmn9YG6kR4H09AKCSF0YsfBGoVXvUCZQNw80foO4GfBDUAKBSwaAaB8BgsOurGStMLFrPsj3ONN9PtTpOn3Zby/P0RL+r4xc+GLU1FcX9QHsy0MYMtPbrhJWfJyx8OS7wAc//6DgD/s+E2Tc2U9u/xzw+HJz1+Aj0d0GvCh/AB6C7H1px6MNh4G8RYErAVICpQT3soA24urS17FXrU6PNizx9DUVhnu6VPoFZPHYZn1bNZpUwBMUs41I6v4LGryFwGwi8drKoRZ/XpM9rYUjr6KJSMqeCIy7R5/RQyZ0sVg1XWsnmNbIotQzTQo5tPte8is4up4qbyfxGEq+OyCsncEsJvCIiP5fFLWALvmqQcnW59XSrTr7LtjG8817mD1b7tryJV/6IubgK7YmiexijLy9XUvUQZapBR08gPrBqne34aDOkeh0K3xj1e52fhvGipaj4FjXzSNAKDsIaaR3FCFpZsUKUfWVMyQOn1cZot4vtvs1RlfWFPwrX938f2/GN0PbGsOupAM/0gPqljWeJ+Fvfs5vsF2+7dH712WfLd1oee6B1LYW3NdH8UBrxeoPBqSretQ/L15y02PqOs6cKvS7RivhBXv/NJ+p+xtbHizw3zQu8/OHtKYBOAAwbHvPBVAhAPgQAzU2Zs2fdEI++Z63Z/zkK+nMwUPRiClACqDAAlQIb+O0rIc+ia/CFfD890SaKeIvQ6YSO2eGxfvtHzjs1YmnCyJjPo+IyRv2Rh2LKUHiK3qpEevh1Td9da2Z6fb8Y83KP6b2jM2I3+B0/cblf1aPAVIMKhUKlxjA5DoM4KHFQ4qDCQf3bDO//zCYCBp2qnl9V1+lHNgTqI+RkYpLmF5Is4KaT9EqorHKuSYXEoVpgWMc3bGJJW2iSNoq4nSxuIQvraMJalqSaKy1iCkop0g4qvY3BrWEZV9NFzRRaNd2wiGlZzDCupdDLKPwKPXGlvriSIKkkissJwhJ97vdJOulT9D9p6KRTWd/YvDSecONo8iE3zv4Qxrntzit9SHMtJxa8m95aFM/QHmFI17l3LaCiamxvizjKUme2Bnq32RdKqU3HWS/C2dvtUedH8xdb7KOMNOQ/6AN5k+WZeqHjUeZJVPfVfxYfLbF2Kioqrar/UZlrm3t9zLero3NvaNXc1m/5IGjNsui4KYsUoEBPH/PEUrsLH2bdeWnw7ufYZ5nk4+mMc0VTLlWim++87l59KjaS+UzX3XMHJfYKTxSOW/KEv/px7JZ3Xvd+OTxq9nCbqRoYArUc8OH3GhCAUgGgLClJdXZ7wNF8KDaoO2EOhXvwgRT5cMVZMWxqrlDjgKlwUOUSxk4U8p0ZJltI/HV82wN0h2MjfeNGBR0bFXZhXPTLiVuTJ+/6PmnJVUr4WcvFa6nW5lJ7aefHNVW3ZySf9F0zz9HVLdjSfm/S12w5QNfQgBJUaoUcVNgwTRsfbm/5m3/096iaEuSqvsqGW6wb+1eQx6DFc+c+9J7x3co8m8PM1aPmUiQ5LMtfDF4FW9zCMWphSBuJ/DaKuI0uLdVn1rDEXeb2ZXxpKcO0ncpqpfNrmKa1FEkLgV5Fk5bQzcqohnUkaimFk6crLdCXFRENy8iyUpLolz6ngiNJ1yN/5bDSTMQPRZTkaWZdRw89jPLdEcKcaYuOrHd4eWbNz4fOP19vGY+Qh6VZU9UiZa8I+ixXmoydPhZF8CZBGa03gZQUabRaglJP6Wedc1lrhpQfvaHWqytFGE1HZTcmVv9YZk1GcyydcssKSqtfNaWzi+4S2r7KCu5p5p4dM5Rp2VtsB1dsN0xCJ9ccJibXGXwpR/cT9b5Van0onnA6W/t67dRrNXYnE7cfjG8VMJcbCZ1WHBh9rV/3ci5amzh5X4r3sTytpHJ055edyK29ohkwJeCK3yJQqwZVAO1paR+MbR4TdB+QyEXhWh0JZoO5W3AATAWgHM4YKZUqADX0tacETjM3NrRmGkfJrHcyTLbSbP8Y7R43ftaRiUGnNJbdnLrqkU7UM17UK+N1txi2Ls7edieOrsk541V2efa3q9vCAoMnGliwTMJ2H34kBxhQK9UgVw4qQP57JA3HYXiCEQMVBn+ziTCAQQDVQENdAvXeoQj90Wj5kqV/WFh8trLIYLO+jNf+MJHyajLrmzYh24BWSxc10ET1RH4zWdjGkJYS2DVsSaeFfQlfUsa2bqVymqnCGoZFHUnWosespIlKqSaVZGk9gVRCZmVRrfIYNkUcu0qhTSXfvJQpabV3zhNLnotoz+341z15LxfZ5R8Mg+pkvOblxUOO5+LsPiWsWDMNrQ+xNNA0WOrvXV0shvbgt9fQ3XUmu5y4IaQRUCOF17RXEW4LiOjsMoTnzL6yBr3ZzG36YJ9zhx7NG1t6d9KbOyHMyWiur39mzbf69mddn/TUP12g3KXipU5LIrX7q3n6U31ID0lwsd4/bwfve6thFaBPRbpvKwlJv9ClwlEP2rRuNsy58PSPTet75pptcWDaLFmLEto19nzS2ZtDO19ncbAc3SgYdzHPXzg979U3UKvVv73JAQFgQyp1+pVrzyjiZJLwvYHxWw56a4EyoxAuT5KruwEHAKUKhobb0t69OPjp0R+7d24i8RcR6It55jHCafFatocJ7scJXkd1vPfp+O7VnbVX6rIwfM0maH6J/4jpeDANCheknrEMcvQaP9HFdNpRkdlyun5g0vN0AMDUfYAByAHHAMf+IwKFEhRKUCpBpQR8eJ/oAgCsr+T01AcHl2mPRvbOLm4Tx11h0D6SyNVc0zKR40+eY5u1Q53UtIYpbmRKWpmyWgNOLZE3aO5YLzBOnaL7RdugjO/YTOU3UcQ1dKt6A6M2LVYFVVBONqoliBr1CcUkxs3x7HuTuYlagvcGvPd69NcaOo+JekdGovb41ZB5Mz9xU33mod6cpa8v/THbTro8ALXlhavKVm+013xx4u6E8ROunFzX3jQCCu7t8EdQGfsi1t6fghoypJBGqD5yci3XaC4XqcsJ0Kzd+cqpI9e04AMt2kwbSl2XBRo7W8iqG+uy+5/llP6RfxhVPeMWvpgKDZaQblH6RKKu808NH/XYgPrWd7Pp85yxj4pQSi83oZJ9LRO97UPvlFNu1H/f/jrRPhBeRBc7W+y2DEAXiifFZ0492zT2zuCUk+3oZonoVsVxm5DLa3aCAhvA5QBqwDCkBoCh/h8rVqfRxB/Hj3ikjx6TNT6bs9ICWarKQwBVSgBM1QkKAOgHZW/Pl9gX27yWGCMoj7+802KOJd9NKHW2Y7nZ6LiYjAm20dw0R/z8UDg0HG3MmA3NbgOlLlA1L+XKloSjW8ewfXTttzE9jtOMYjlGq0ztVtx9kqEC6B9oUqmaQKkGhRIUcmywF7AhHFT/FYPQNthTWPE44ud1KV+TqjWOhSaMjjDXu2LFyuHaZhBk2WThT7roF8WwmWjRTrbooJpXEM3qBa7feFa3dPQvTB2R4qhbQ5ZVk2VVFFkFRVZGlZXRZIUccimPVc7l13NN65im5aIxXw3o78k+W4nEVSKNVdO81vnOcudqbwsQ7vEzv7LIrz/pBlZ0puSBNVSuivIY4yVFy/x02j4fOzRnlZ7OyP2HHdurqXj2gvVOCL7uhPJZnw+iD1FBioxJ9df0782d6oPQrT2ryn6egaoTjc82bDJFBUdsB5+HW8pIe/cerqiF7vbAznzZ7Z2ooUZXOSTL/YGgVwM++ncdXBS+K/L6pUuH79yn3Hox6U4aOalu7/xzd06Vorv9o7/B5NOf4Y+3d/m2eanrqlyNv4j90LVadAkW77wSc+jEZtc1Wieu2T37fMzpanzkjc5OFQatuEoFOCAlgLyq4rZ/yFOmLNmA+FnAeDpm9FudCS8Y6Odu8UDGkf/MgalhCKAz76nbxWXUvKu+ULxqIHfh+Vit1Dsu327MT7/tXvnGq+G9lSrbAyr8e6vnDLUFlJcvKCnZkZp6zNLenCQxNfDeM8XjuNa0s3yPC0TuKgIzhCcNjtl+HgDaWltAhauHFKBWg2oIMAUO6v+KPpADDLw/GfT1qpGRLp851XDVylWhPK3ICajY1KmIaf4WaRWwZSVMaTVTUsWWlHOlKSTuGx3G/fGk51Po38iCZmPLZgNJE0HSQJTUEyW1JEktSVKpRyjWMijVp2dpMnJ0+M/5gtNTdI9oUY4Ym79Zuzg+UPJot9vlKKcVDiNenXLeGcI2HodWz9G7tMrw7W63xjdLoXVn4mVWAA3ZozFcpm7CrVV532l93wTVT0XxwWNPrEEP44ne+lZ7FhDq7gXIny9puRZ4a+2omBlopTM6NV9P+XZD8XXfgrsLTGwMC+vqSpvbB1odK99MgBzbxGPoym7U12Fz9z5KfTV3oSd3cdo1iz8Ou59LMjz5nbrrzdy3/R8MjfaJbCweDI6/C+PONCsCd2cyuXDXL5Oj/ZEbSj7Wzd+f9cxv1QXvmT4EU9rnMnTkuVVs6sz4j3d+1ICyA1RDAICUAH01lSf9gk7SxY8J9Mcs1lsN7a/62h9I6N2cEXXnZgP0ArSpfxvjDlSkhkDOjdvrnTOvBuIF26FzBzSvh6azWFUs9O2B+nDojIb6CKj26fhp0VEd+en1CjvryYhjyvSNmDzzuHbALe0ZN2nulwXmu2VWmybruPFEM8vL24fn2FVDStWQXDHYD2r5v7i0ydUA+NPD/hn37BxoxkJtYy8H1/gAj518wjsau07m2G3kUSGyruSblDA4eXRmBo3xTJfwSFP/lTYzg2xUxbTtoTm06YtaDETNBqImgqiBKGogitoMmNXatEoDTiHdKJdptkebHzV2YuQ4BC+TSo/t7369CQpizi5j7J0/OT9p2lwXtClEAurLm9z1fHVQ1+eV+c/cy1K9j84hbrMxnzwWXU3YlP9V2viS0PrG5NpG2vpgFDUPMRCXPQG9P+re+mRB211fSJvb99wBOlfVPXH7dkRa+TxoR6jW4qi1Zd0tFV2VQ02GrZ80sG8m0ODelmMLHZ73zqEPF2css2bPTkkYv/2odlyi2fFiwuYkzwc1pT4WN7xtDXe/YdwdHHexrjVgyw8WAY7bP6dPvi1ewTve53ntXYqD20MLixCBvexJ44ioN/T4fMeD388klYGqH1R9KgAkxzAY6n9/4tRN//l7pxD2TTVIIrFTKPQU8vhnhigjjAIdz0D+FqBj2K+oq2rXVj/jtR78F4cX7wymKotXqcrCalL9Ct+51v2YnftmeuGHwC8PvDJzTtb3vrVbNMfAbd44mw2UsH2cleeR54lJAfd0/R9pWJ+giDbTRSs50iUGFPeNG48U5DUCDkq5WjGkkA8OAqb6+5z4V/RigKnh3FbnzzdNvYUWUi2hGVu8wEi4mDjxlYD9lcD5PIKUrifN0GF9n6qdoqn1XlPnM5WdTONks6WlLLN6ilX7ZMs2A2GLgbCZIGwiCBuIwgaisI8iaiILK6iSDL7FG7psHdG4LH7/FrHOs/CwQM2Rd1YzS+649qes7s9ZIa8Ofn7dKO35oqZqxrs/bRYL0VIT5EhAr86uTN7nm/dn3ASETh9bV5PhDD+cX+2d1JoSXp/t8OmpCQkRzahotbtu/fOorqRFNVet6hNsCh85/0rwg9QD690ZTIS2xP/5pfTnj/Kkpnzt6qej6p9w1Nks1TdRw/kxbadQ+XLLKxTukuOnSfsfTtj92fqVeuL13Ekfilut6d1rZlgYL3TakcU53Vi74dhnQypslBxn6ewyWcU+WXVx71nw9X/NF9tK7Ebfr0FnyvRiM2xiv5y4VQTKIYW6ewhwBDjggCvVQ4Aroa6p4n7iMVuXYzThdT36O7rmMxoq3zdl8MtsUHzGAAccPqQt1JpCF3M83KTRRrq+C91s4qN84jYsi98ds3n9Bv+grdYO0YZm68dbbB3ntEN7+T29DV80NuSNjX6BFlwnrk9BM64hh5PEaef1haslNhtNHaOCwg5s3HzCd+byxoZ2lQqUShzDht0R/zu61aDAIPX52q8vTH34LDoaEb0o0k0mW2jF/z7POZFIeooMfui5FRAsG2jiFoZJK8u+mWLaSDesYNDLqJRqCqufZV1P4teR+TUUfjWFX0nlV1L5tSRBNoHzjsLdNVVnL4f7aGO0P1Wr/slZPzpqenFghTlKPR3clbZ0sMw18dykmixzVYcDdAh63y1pe7YUGmPvnJkuZaL9AeLy6we0EVrmbYP9nI1nBt7bMmkwa1lfuemLa2MFI0e8SGDOMhpPRoiFULi9tSeBvcBax3QEskHIesIET6ZxyrfSrOIvxTWXldXU+hf0ru+LSwqQskWYfn5UW6Jgg0jjSViMY9RJdDIJxb1mHSjQufYLPc2+a++Yvdgk1XtGqGWox9kvT/c/umFrUSbSX8YxXeQT73L3WfnSAHmg1wlDK5+4iyO3ZaKIVzpxn1yOZ+29UwAKOcCQGrD/j7P3fovq2fq0i6wiSs4555xzDg10Ax1pumlyzrHJTc5IRiUoCAiCoKgoioCgoIhZFIygmLPk0F3zwznzzFzvPPOe7zX7T6jrrrVX7Vr7cwNIh7uQsQZ3v2/9gTt7jLcfFttOnXLwquGWHTh8eJCP6RYR/Bk0hWtX6HAbwr3GXl0xZU15VUdlsVAdqSA9aSllQaDII6wqrsx3QEpFxVddM9Havk6W2Cwb2C6VOsocfBmEzoDYy+wp48Dj5D5MtxihT8r5uJoVLSL9fMWxO1nFA36BWTm5TSsfvu/R4frGztb27n8LwY9duAfh3HhyX6uQrQSPAhPwtHUVYGUzFd9/DW88KCl+S0j7vgjqmYjlipDqR0HNTwJGG2Imf8R13koIL4rzvRQX/iytviyuuCSh+FZC8bWk4kspxZdSiovCimPcYn2CEjFcB2vsrEz3gQ9Dp+aOF324UgKXey8V4+HiAFzKWHttdL1DZH3J6uNzrnc3AJxP+DtCmh9DJEfIcbKCCAvhSpyZm4Eq0VR9/brd5m33yTrpxXM2v5+pPLgsqgrA4riFEjtQ2cdtKi4rAVgoVshAG+MjviE0R48oc2NbMelPK3ujN848elbxYhyMHWHpzFOGH3k2n4hNVrK+G9SrpLh/v77cduOP8vUlrhOPuBJH97c/BTde3UmI67HjgLRkTzk73oSW0yXDvfaIeT4BsoQpBXnEpePYlzDkTSs1mrEtpnn0cPQMf+K0+In77hfeZw+/hJubkL4FGfR/5xjuQbgFGX//FU++twtX/zIWFxYrKjqdXYZ1mSYI7A8rjSD8COErSU0gpUMV184S1Cnn16sSMi0VNi/iNqnidjjO5d6+nzJ0IOwaV+wNQL0K0q+DzFsg8zbImgUZj/ZlPOQOGRTxaVFAV8gYBtmj8oMDm+JCj0b6VZEJmRFhpR44akRs+blLd/Yg3GZs0f8docaADEjfpNPXGGsQbm6uLl8uv9OMSSPrJ/vhC4749bQV9Tckzx4jD8SbNuNU/A6BEDZQw8V8TuLASwvJJSXx9ypy87zS81xyWxpOT1ikVsTllkRll8Xk30kqvxVXeSWq9FzMYEbOrE1Y5So15uP1rs3rGdOVHnHm4NNVGhUN4G+PH288vr50uzcu/uNpOFwzWv/KuzhgtHHH7fdtk41l29/vCPOz2Pke/WwH4Gth6KQs+OtqMJyT+XJB+Hkb8vNlr+Ey2WQT7OqyusJh4I/2RDlr8wIQ74EZPXGsPIqkCkCsHVKWR/X6w1+PP3ygfym637Xv2QkwUicE50127+pNnNDszLJJfvweTD5hufqLp/Wzyqmv+659OtD/F/TvBRXfXKSWMhyd3/qjVd1Rv4omxtWx13RR3sTowOyWGwYBf/lAHZrgmFnP2zqtfOqdQ9MLmfwxMPoG/XQN0tcg/Mtg7AL4P8WH25CxBumrkL67Bxnr23BrB378tNjR0SCt1mIocMyRC369DXfm5NU5JfRSxPXShY2KhczKBRzK+Z3LeF2beXBdh0h9+yJG9ifcOJA6DTKugIyrTFnjzNmTLDm3QMosb+4jkeAeQVSpjFOGgWO8d2CDn291fPjxtLhWH+/s1LTmiLg6ol92cGTuz9XdPQj34Mbaxq/19d+7m9s7aztwD27AhxDeeX7Z5+998o/5NPir5w8M/fybuPoXtftRFb7TgZ/sVyb1+9MOl+vwFIhwl/IInFVz6FOw7uFW7GbjWtCWf6XB/E5MfllU4Z248oqE2rKY2hthlccShhcF1JoE5P+eOzVYEP68NaCGIJWFApeK3DOx4M+S+OqK7es5g28vNeG3YLhl+mme7/kwEv6I+jWnNz3A+uWp5e7nwNd9+9v8QSst0kji0KcrWfCJ/sNGsHUDD595PB1QijGyhpsmynzsxUnZOtKcx5OR18qTOvIiFq8eQ6sd0j7Mv49N9NjlR5Nvnmx+Tv4yKgwnBV8PKfw+JwRvab29ZDeYY5N88wkYviXY/0qrbNo+dcApr8uJNmJ1/I1m8fWUU6eOWpg8sEXUa3rBoaEpf48OXdEgd+3y1IgpA/OPMrapdvGuCSfsm8eKjnT0ZFT62hQJV1/zG3u/Bzfp8O8u3AX/26AvYxPSNyB9lwE3Nxlbq1twdw/+/vWm7MhImFmtLVi7SoY/ShQ0gYh2oqhOiogxTciy8JBrGSeq/JD3qUMB/Zyh51niR1lSJ1kzZkD2CMgaYcq6xpozxp47ARImRWhzoj4N3BYx0hbhPmFHIhM7QoMaEqNaaGndXtiMqMSmhIzWoKhyD3zCtfHHn3/srW78gnB3Z2cDQgh39la//d7Zmobw7kC1yXSnTWEoT4AToESA3FzQ3MB84yz720nVZxfUttYdNz8R4ULTy5bUTh+nYzIaZQfEB3lU5yQ1v2qor4iCJUnld1JqK9KaH6S1V8S134lqzUoaXFcw6dM0gxPnCggm73qT8t34zuSBSpLUiWRRxg9OxnfbJ9fl4U89+BO591FxeUZ4d6WAvoxbmpJ4MX7ow5zai0ktxoTAQj1HdojZYQBunfT/Oyjz94Ls14tG3yZl7/Ye8NdUefFcWIgJRHgGawuA5f7ENh9dbyPe+4MFpcFWtmoa4oqmWd1XRl5P/XhHWjm3H17neTMkMF8O4FX5nWmvcwm6qWeuil24CU48Uai5oRVa6RGV7Uw7rlE1aFAygmnobkeQu6QMWgxdzuWGpTjJvC4P6Mr2zEVonNPSeyFtk+OUlVR6KbDjkgPe3huh72sRcbCmXN9/yAAAIABJREFUx/n6s81/NQJ0OvivGTIGg8Gg0+l0+h7j36a6Xwz4jb5L/7sOf8zDzfunkk2asozkFPRFFagSilRZnQwJUxqb2xHgWQ8o7UzhZ0HMEEi6BqgTIOMmyLsFaFPMWWNsmaMcGdeEaLe5I84oIpOs0PGe3skkSg6eVBgaVBMeVJsY34YPKCeEVftFVoYlNCRltnvisgg++Q/uLe38O09lc+nNXH1tijozMOQG9YmYHlriw+YG+q3hH49IXbkmtzsC0rFcfQUOP2/VNBbZIi3BxU7z2ryDnQ38cNEPPgpscz+ULQwKODnOyVjfkVZ+oqDzXEF/QVZ/QUx3UVR3UFClnlMsjf3QvbLEQF3Ornh9ohLooYFcL7B00QJ+5j2Vw95TDOAvPvpbxS+z+/YWVb+8IG1/Ml59JQO/2sOv7p+fmHR5geGAfW9ns729QDoF/GxV/9muNpYrcO/koSfnxFGSspufHKUBpzGPNFYD1DnzHDdXOd+YdZTmLw6AKKeInkNw/tnBB6uj31/pv2wBe+eEP9ySgw/U3p/ZByccrnjxpKGi0rpmbDpv+zZeLg7Jgwg8zE54He9rZ2euE5t6ou3M7dymOwqKkNH97fvRd/3Ymy2qH87Y/D6dF4N1Hs/qGXSO6pNX2opxhUVhxeRW9c47iAtPNiDcgTt7EIL/lSdJZ8A9Otyj7+3Bv2vbf7Z2fkP4EzL+QLhJp8NNRkdJBTXcV5DHW06+QFkxT1M3V9GseB/yGECfAH7tIHIAxF0EqWMgYwpkz4C8eyD3LkvmFGvaGFvqNYH0cQ7SUUNcMjEkKyAwDYOOx/vk+fmWBFIqAvyrPCll6NAjGP/84LgG/4ja6IT26LiO6PDKT+/hm5c/9nZ/lJVFKymBluRD8FvSUJs+Uh+8Hog6nSgzWAleDFpV+LEvXSX/vZc42+X5bBR7rd167nygry0wEAY5SYpDXSj4tXDmlG1LtDBFFgyLSk/JqM1Ia9wW17jDrzrLp3bioFS3rE6hoFidh2Gtn9GVYpvHHZiJeqUBGtfPSfPlUaZ8LMtUixz8zsJ4rbD68DB8I7PxCfn8FuvrGXa4Rvz01Ob0MbabyWxN9mDnXRsJyYXRAl/q1F6Xy41SlZLtQJwLsOWW+3LXWhFwesirpLhyf29OeJdVIneYQ/Yw0BY4IH1YGeVbUjV0dnFz+Oei4scOzt1zSreHhP48klsaOQyvWVx3ZK8x8c1J6TAdu2vTfy23snnHQHsvxRGeDrvgqpNpgunJPdpRd/R0mPHf+fC5YfxQKHNnErhbx3Y1066dJP3aL+qeksGyguRymG+dvbtBwRVw5ZFo3+QW/Jek4D9H3UPI2F37+RvSIZV6wsE5U1YpQko1UVKLKmRdyu1cw+zVDDCtwK+PJWmUOf0GoE4yU2+yp80w026DotugYpq1aGJfxogZstwIkYsg5vrHVLtgUsJjj2LcqT44GsUnD4dNp/jnkSg5ru7xgcFlPuSC4tKhjMzTcXFt/oEVPr7ZNs4eFo62VgiTkTbh3npwb8LGywHU1thO3vH9vuaxOO/wYNx97rRPoDlYHLJ/Nrb/xqByiBfbj/vpq7f94BPisUhw70zY2MmgD/di4K5iWZpkmybHE3W5lzwSS4LyT/jFoRJmVFAqcz+IVQFBoqCRoB5jBHozeU7lHXp8VX17i3n7leufBZUvT1g+zh3ceMG79hLAly4fxw7/ecYMP3I/PMkymsX/ssN5uk76apHaRBHRkhncTZKYL7F90KAB32Of9SpwAzB0FDgYHBICAlQHfSzgGMRFBVjqKwGAUtHgBMLltRfHbx3//DP543uVh/0ALpnf75GBnxwfneIcoyqEmApSTrY69HeYX5iWr3+pcPRZXk7uXQeHPV5x6ET+a42uFAVnvBXg3NHrhRLvzhn8uWsMV8M2H7nAN9bLk/gH4YTHkhpQzz2NyygvqkPz6LpA9FP1yJFNCOH2Dtz+JxDsbdM3d+AODAmtcnDOlFWOklZLktRKE7Iu43auZUa3AGwb8O9nTb7OnD4JqJPMabc40m8z594GxXdA+TRr/jgHddjIpcgYQcMElkant+D88kKjGgJJpQG+xUH+pWRynn9goQ8lx9E5EkfIdHVPzMrpSaV2hEccDQmtCQwptnNB27u5IrCOFxukuivZ/r6NaimxRNmD4nylgmTe0gThgmCZXIxKKoLzcTcafle9d007zluoJlalkADmjvP+vuHy4HQEVgc0UWXpX7U2vsXU6YFheZ6fZjaLsspLOtoPOZRuqujUKgjOFAW3Ei274x3qg6Se9XtmEkBflfTLx2zL0/p/Xmi+v8/+7bHQ7+eH4IYovIv+fod7+zXv+h31U2EAXiUOp6oUuoKPI65XSm2NOcCPButCI/DnkiecdbrbrKAlJHQsA1hrHRAG/PVBnmmKql1evi6KIu6KkngdHYEDEoWVvXfvdj965Lv23WiuA/yekn89pAPnHU9FgQuJKuWhrqjmDo2T7UL5pWbHX+hW32spPf7aI3CNU/WxosU9VYtWrf1Pytzgs4YHJ1Q37jrBt55w2W/iuPT322bwReJspNc9Zd0fArptJjGZUX18eW9A5P1Dfv1f1jb/dfj6BxBsb0IG/Pj+NxqbZeeUKa8WK62WIqWdIWxdzuNSz4JuA9iTIHCANXmMOWMSpE2xpk/vy5hlyb0DSmaZy6bZaNfZ4s/r2uUYOWeTIqqpBV3BMUeCw6sjg2v9yMV+lGJf3wKSXx7GO93BOZxAzHJDJqRlnMrN6wsJqY+IbAiLrHRyJyK8sBhfrJM0XzremOaHEAIg2j040AkZaicZZCXkKrs/ydHES4mtPlK/Ow1bGUwwFARhTuDjlM6rXpHdWVQBXoCkDTI8WZriwJclO3gn7pq7xHFucFlCdExBagAcbOERLpGR/nGutSvKq8LPOAMtOn3SJ5+sOlzv9fGRXV89WJ5T3l7R+vZU7vNjzrUljvN5QjsvpeCG+WAiz9tGBGMwOM8E5NuDjzdsWzMllNnAFdKhOlvQH839pFFxY8xPhu1gVRiwVN8vwyx2pTwlQVm+yNz0REZkqT/WTlxIWkAmp+j4resn/3zN2f1quTmtvDmp/qpH63aP0pEYUJumGZ2AV+saAs3tPK23QO0PcGJduPchvnmy/MjEPUHV5xJKd80BvOgBH/gtjxrAd57rT9xaUjlunTSHX1N+7Gb/aEq4ForNC/NC9A6ot10HURMg+QEIOPPg2WsI97b+W1fy//E22IUQTow/8MTSjK1SVfTSZNUzZHRyRG2r+RBH2TCnmHCdzMHnWJPHmNNvgLQptoyZA9lzLLl3mItn2Qqn2FMuswb2qJsmGTmkeZJp4Qk1IVHl/oElZGIpDpuHxeUSSAU+AUWkoGL/oLycvI74pIbg0IrA4PJUaldg8BEsPsMLH+XoRnRFE+xdLERlQEyCqpM9qxQPsNdjsVYHV3rQQye9RdiAsSKIoYidKhRMxQg86W5vDCEE6x/uS5brjJO/e9LySoXI6x6rBmelYD3w9bYTXCLDlZQKVe4GGfkxE6NGSZUjSqZWAEyUUjUAMOQEfkb7zAWAgxToKfLa+kp5c8/9WpfGvRHtj8+lv7wUeTl9eP6cSEMIgKP4b62BI0HuLR5icC5h9iwikaQgyA62an3qzMCDEoNyG5BmCKQAiNbf11TowwOAqRAgSIvqABBqrVfqi/ZQlOJj52xo7n77YGTladz2ktn3IbHdMc3BJGbY6/YghutWqGGtk5sZdUC25R64eHPfmW8spz4onn1m0fHA4cgMsXq6tmF4LNcWPgy7f1rr67zp1hv7kSMS8F3V4vmI+izpynr5c+maXVTHK2cbshKbGhPPGHQ+F7+yK9y+XFTYCH/8/L94Ef8/EOwx9nbg2NgDL3y+rlmisl6GnEaWrG6eqG0tv+txdmwXM76bOfgcS9J1kDYBqJOsGTMHsuZYaLeZC++w597gSLjITulSM44zc85wx6eRg/J8A3MplHwKuTIouNYvoMovuCo0tj4h4ySJkpmdeyIzpy2Zejwyppaa1hUQWIX0TPHCxzq6+jq44nWNkPmlhVLSoK7C4sO9sgh37qRgMD/tsfeFRguWuHYC/eNJRpoPcJYDBRjHArQtWo411pw/yUaiPpLrUiX79ox9pipXrZng2mP/j4sIuBN3lqRRKMbdq6KfAg4cUzKuNLWo83DKtTVsCbC7VICgovf5mgN9QfD1Dbkqm7+Rpg53yycvHXwwxbP3WXK8jrM3AfwadLxf4krmA9+6Y2brLR4OxeCtFEX2gfWygDbbfedD+FuR+1daIlw1uPBCLGVpTvKHucQBCDUyirTTdJYQpiIc/fT1JA4Jjk89XHk+uvUt7+eC5kI725OjrLtTbnAUuVjIc99X9piWFo52Sa1tjvXhH77hHYnBn4onrirXDaiV9aNOztb2Tzw7idu8iuxNAt+e2awvOE4dUYKL5YX4w3C1+NvqkZmTNldOE5v6M/wcPOocKB4lA2rNi7pdH0KT8h9N3fr3EfE/tAR7cHMLzs69sXJMVDOIldWiymvS5HQLxOwaBFxbOXCnWQi9TEGDTAnXQMoYSJlgSZven3WXKWcG5E2zZV7fFz2036dTxSDKGV1A8M8j+mUSyene+HQ8oTQusSMwtB7rU0QKqaTm9SSk1DS3XS0qPe2EiHRDxfv5V0ZGN5EpRQhkJMY7wc0z2Ne8CKHkFe984EWP8+4QZqHYINmSfa7WdLpQs9YKvCkxWW+1e3Pb+vpJlb0nBT8nC4uIqjEOFiWk8Fhn0QtH+J+eOdBFBu28Dt1JVmH+4Ey/MryfsHsUnQ+Upow9W/jF07k44wSE6vVMkyRBMx7c7j24NGv+cT7v9ZMgvBOooaKzIiSmrylvfEPDF8jzGQDe803Q4PQQBHt3G3LdeRz4QEm4raEYFz848NAX0WF7eDJZ6m6aERwrDXAE9gAcL3MROwCSiI5a7IJSTICsaWTFJagCWK01LUeu3n/76sLvH6lfXivOtoHvo2LwmdfCK/3WavCtSP4u3qTg4kOzm88kb72nND+KC6zp0DW8YmAwrm+SoKNRZSYNzzvACevudMBY8oPvgtbPYx5VWPbGi80OK13x1b5+Vv9ss97uWMUG2nOWjzVT18vajIYsuG2Tk+sU6LO+sfafIdiF9M09eP/Jsjs2R0KBLK+RpKidJ69XKG5RI2h79JB750FUN/DrBzFXmFLH2bNu78+8w5k+y5x5CxTMMGWOckQMcuHadSySTBxSfENLiH5ZSM8Yb3y6j0+lD7mCQCrFk0twfsUWTtE4YlJ0fHlUbLkbKsbXP9fXP4fsT/MmZdo7Rtg7RhKIuarkDCnXsANSGnZI99BoBzlVoKsMPO2FrPWApS6w0gfF2fKVOLNchPTqQ92/L5TW36LkAbAQA8loPYqJ4NkCz840gYehYPlY1Kvehu688JvdlvCzH00KdAjs7wEHmrhkK7UMP3RoTeYI3ylR+jGiOVm770KmzpdpjfV7pOZ4cyVWMNkV00j1Op6km2DBV4ISG05T7wpRfFobZH0IPOoj2yiKqfCKix9k/1tmcjuO62IwxxU/ubupqBI/VXt2lsGuUAk+UBgdKM8MMsguckzM8gDocfOZ6FlenZl/udz+fiVu86c145nKm3MSWw8tVpe1brSA9lLbvM5a26ebIpOfsMPX32q6rh0UuGXAO64vfUteflNG6JkYE1wIuT8gX5cB4JfMnftEOOU9GsP/qdu1lQamOs3Lcfvgu+TtFTf4NXwiUxZK6zcb453cSkHfZEpS/crr5/+gEkD6DgM+mn+P9y2WVqLIqiYoatHkdfLFzY8I2TYddjvFhepmovQzRV9mThljz5zZl3HnQPodlqxpUDDDlHGNPXzgIOakvjXVyC6ZEl6GJaW5e8SQfLKxmCK8dzEan++Bo6FJeVYuMT6U9LDI4qCwQg+vRBIll0jOIPikY/Cpzq4xDk7Rjs5xHsF5Dniqoqabuqa5jblIdorDg4s532aPPD0X+2zYf7rP7dWUL0YK4CTBx3GtjQWT5WmHtlyXDD8pO3mQiNTx0RUMNgePozkDZUBnCr4pBVcRJfL9jv94qGYNDzjDJdClZBMlovKq2/lSlurJEOG3vXrv+nSaSYc37+rebBR/eyHieJIq3mifBieIdJBYn6k/FWNymeowEGNEEAaTteSFC7kKPMBYVZ6HA3zI1BgNYHlXZ9iH4Y2RAGgtoAdAZb6zhiyLgRhve3bQiexoeSbgqabqZ2Gurqh+4cbs1x9DP35kr3+zhSvmmzPGcMEFvtF6P8RzMs+o+FSV+u2vTNfe2He1XpFU3tVSgCWojXzMThLhl47akokMHMd/Omf04oT2yxG3d5ds4Sj2ctjh72dQLZlgptn0bLYa/Jv5aw31+Tvm97soKGZywTYCh63hujPf3Dvx6vWzf3A6gHQI4dvlHwkpbTqGkRLy4QrKaXJqmRJGZSJWdbyIkzzunezevWxhl1jjR9nSbrGnTXNQZ1izZ0DhbZB+lTW0f79nq7YlVckwPCS+3ssnHYVNwhGy/ClVYaH1wSE1Pr7FwVHVgZFVgSHFZL88km9uQGAZjkDz9aeRKNlEchbeO8sLk+boHEt2IPi4RZnaplkjUuwsNPOSPS4dNXjeZXCvVgg+sIBvHd9eEl7sVFloMe1LPPiqzzYdBT48s394Q+7aSTNLYaB/UJpk4fEgy+ZolBbSABgrAh99GaKK5N+hpJcFlFzRQyR+WSVwiBaJSiCY+xgLV2CEa1Hskwny6wOuT46onU051J0k0Bxj7SXPqbOfKchW0VGGw54XhOtyP2gMySDayhwCQgJ8/HzcB9jA2wS165RDJ73AZLwcnMrMChLWAWDiUpGphqAqFzMNY4VXVzHm48JqKOpysdqY6d1/OT//tPPn16JPC6a/JxXmjgqsXNbbnZP5cZW3J0U4J9ZTufcxGF7G90/dCcp+pG38WIf9rQH7e2UwpaXdqsrFeEq+M6h0vUMRrqR8voqAkyHDlMN/u5Gn0sDzJoe+aJEXp4y+DGv/7TcZJDOPKKOiPNKx6T16hRVhKP/ZB7P/BIJdCOHXb+up6e2WtikSsiHyCslyylQJg2JRi2p+lxN8bh0HsD0cQRfYYq6xpt5kS73FnnKLJXsGFNwG6VdZQvr2ebaqmCRJagYGxNZhKTloYgbSIzWQUhkeUhsRUUfxLwmNqo6Iqw0IKiH55vsFlERENuAJ+XgiFedNxeBTXd3jEW7xKE8qwhrl5Oin4Ziqi6SaO9kZmyuX5Vl20OQvFQkPUsHDNq6n3TxvT0vtXnN91267dpWc7gS+PfIZaZW42qBDMQZW4vtcjfSCZYCTEvB24Y0NMCIZaGsApvv1YfDJ+VYvU0UAeJhAKAFVmEiJ9NScrCF9HUiMUQCd3kov6zH9cSKtwYLVRNUI/YPJLjoWIqLSzACjL0wxEr99rFCMAxzkAKysAuyAT4iDaTFc7n60/HFXMB4vD29QqQFSBgDMjjU6GCqQLXRtDoPWyLgEV5eKQF9T/oNWRpp35u89fdzx+2vR5+emv2/I367lXrmk+/WO3P0+pus5QnmuKl5dT1XHf4OO13n1D5qCa7uMzYe0VS/Jik4ZOJwzkIPThM02qRc0Tvgt80W/BRwLu0LiWSjWvlELjvlwXchUvZAmAWeCzqK4Oq14AqOKjaoGES2TVHxUmy565f6TfwLB9ub6KmTAmJg6gneFtGyQnGS0rGy8pHaeuEmFsHOLkOvJw8guTsp5jvArrEk3WJKnWJKm/n19kDbCGtp/wKtN3TJdWNXf3DUe6ZOFo+S5elB98fk+OFpoUEWAf5GPbw7Jj0b2LSGSivwDqiIjm0NCmjwwCa7IaHunUBv7MEfnGKQH1Qwdq+UcaOuTaI6O1rEOjM3sMHKJ0VeXLAg1vp2vslKjA3udJ9MPzWQemM3lb/YGF9I5xksdyVKg3Y9/7aY7/BQuyAXeXok5XhFgoCPMexCMNpe8HGw0ZgJNIYZTraHK0of4RORVD4CzdQFvZuMuNjvFY4TSfWQLvdxIqoI4Yc4aF7Q7AAH8oD/U3lSAS09W1tzMSFZCgHc/EJcRAPuAqICKLAtfjKHapAfHLT/JC4HKQ8FKvpIgHGuqA0BKuPshAEqCCV2RpBQTN4yyEUpGTQkwkTxQN+dmP6/0/fhA3f5kzbivvDmhDx/YLV3VfzIkspzLc16fM7vskkPvU/ByG5x/JXNmybXohkfWECF/CNM4XHfx/FKnM7zosFQhNXvG9GmX8dcq2/Va1GXSvu8XhAYDpUqpamWViFMD+XENJwMaB0X6/4p3bqnmjh3Bu18KCVp6tfhPINha+/MLMmB4WCXFr0ZGLlhOIkpWOk5SiyZuXC7i1CLseoLHvYvT99y+sCusiTdYkiaZkyZB+hTI/Z8QoE/o2OeKqAeqmvo7YVMxlFwUJivYt4xCLIiNqouKrPYLyKcE5JHIJd7EIrJvRVjYsejoE2T/HAw+xRUZ44lJxXtne2EyzAnZOi5h+KAUam6TB6awqeVZ0fHZwweAj9WhJ4UKz5MPv085/K7eeCKB5VOr0jUq01wt38NjRmcjNHIMwfaU/d5LXF1+BlwqP8wK1FUk3Jzs1Q6CazUhvsrg1jEy/U0rKxMQkDDyM1ZYuJK2uZwAGccXpwvs9ABGUy4bZ2cJDubq+5Vo2tWb6y6WxarvBwcAAOxCgJWFX4QFcDIBTl52sF+JBYynR7yJlHoer9PkyDOb5ZBnyyvIAozZQX1x9GEAEIoiZBm+WnS4Lb+yPb+cnZB0EJ44OnnzxbNjb5+H7H6xXLl44PN5mY1pw/l2lTfn5d4mstw0OphJ6zRvnQDj97jG3/P3LOlVvrZseG/d9kmx/m7Emesv24nwPHouQ2J9Pgi+S3mbZwKHk4e92R/Wg402Ss9Rz/gM+8y6LOus07b1d0HdbxD5Sjr4XGaUW1Gg2/ufH/4zBDvrWwwIf+3AqPTqoIgyeWEnOSkrdU0fSfUsWd0SQ8tcVc3QQ27dHMR+loBzIOoSU/Qwc/Qwa8ol1tTLLFEXmf3OMmG6+U0KhHQyDNRinPRj/FHZHi6hGM+M4NAjaO9sBCaFEFbsFZQXG98UEFSKxWcFBpf7kPPJlAICkYZwi7eyCfXCpBFJeR6kEk/fQnO3ABQlwT++xB4d44HK1FI0N9dUe3g1daDBaLzLaDKN/3Gx8EKl8v0KmfcDGrPdEq/P2yebcczUhZ5MwyzOjC31n0IaHIjBHLp4xMxZGrioCJajxF1E97tIyWlyHeIEoJsgBK97/xyWgJ9EVr/ootDAUo83NsCgKN7ZXJ63o66WgHI+xKPHDgS5WQ5r8uwzE95nwgcAMwDMrBIAdJLcP2fiX5/UetWEaPRigu/9v45rBZuzqO0DSV5YOZZDihycNKx3kJ41RckRzylNFOBG4o1O37n5aK5p9WPC5ore5hvS9Glb+Fj/zQj4fPHQQIqr69ESkbZhnhNDEu4NTEXj3Kc+EJ7DgpHF01Vdg6YUaBJ2mWbD+F7c6giWX1vCN953czT2ZqlXGsz6gtgvphp0hWh1paCqaUlm+Zdk8m+DlDvM4c95k6fJxyqyYsJXV3/9ZwjoezsMCNf34M25peCwIgMNvIigvYIyRcagXESvTtr6hKztCT6n1n0e7Sz4Tib/s6xB59mDL7BFXGCPvrQ/5AKn7wAXplfQpkzYiCYjHail6I9yTktKb3bzDCcF5PiHlYXENuD8q+yQ2S6ucWhsBsm3wMOLiiNkI9wSMLgMHCHbw4tKINIwuEwisSw4uBrpGeXsGuiBjnVwCnFxTfbCJmkbONHKEmvaEvNrfF4cU75VJjxR5FDqJp1rK+qnC7LRoCIaHM8FnRWgPhHcPW5YG4lRA0xeglJlBKQqOzifhtfbB7T3s5yroBnJiWY4ge8jnqfTwNZDt48TIYqsoCWrzUhAzogN6AFAlBEM1xevxWjnO0jXYzVPh1o24TWyzHl97awEWMCFeuTedPxStc722ZCLoapXqILwJf7ViJnSfuCP5NMR4VHj4SuLDDVkZcGIyToKqJkBDiTfQRUDwZbR4Yf3u149DNp9bzxcx/vtpv/ujBZ8Ifd5mK8z0yb0eInC6anDXddZjy0qdTxFVsyVRHS024cMi+u90zeDEpYTCJ1PLaSdJvtP5+XGM8DLDovK2H2nSqXg4xi4mL7gJfBIlf2xiniNunWRFVHhzAJ33cK+tKH8FNpIeR2EjP8Mweb2Kh3St+nwxetfBEKik22YqLCrkkqgslmlmFE9r1knv1UfP6qFA9sGiO0g4AwIGmQKGQKhQyD8AggcYPHpZfM6xaGbcUAtiZsXJyzgpasTHJZ0PCAygxycHRRVEUc9ERrTgfdtwHvneHhRPbxSbe0jnBGxSI8Ub59ckm+BFyYdR8hGeqTgPPMpxGJnhwALM4yVOdFIH+uEiI9KPu6ISXALjSRlJgSXpkxVS3ckg3zswQQLzlx70fku+y8TfqtvKN9fWK++MFq5pPHhgn4uUdOQHQQoqoQb6lkI89WQnWQBUGUDFyrTwjwsbUXA+6uU+T6DY6GHAjSZ2iJSi/0TFADwl+aMlOQ9g3MYjUQuJJnf8FefCNIZizAfCTM746NlzcfuoADWn0V8umLztkXhfX0AVQ30RoNHnbLzFx0lWUFuooEUJ9AQ4I9Du+HkpNsCw53FVV24hNFSwkoGQuVnumbv9n1+Rd18ZfCsT+3TCOFuPfh2g3/9psLVcqfk5BDHplHDk5Mga9Jp/i+q9VpOSPoxe6dZCyPoj3mrZHBUXfZ6kv16PxkO6MFB0607vsdo/CQb8Chbsj5SrFMOvDNUhBT/s7qWRUo6mi3DAqceijdMVOCi52ra6P8Egl24sQs3drY24A7s6RhxcAxSkPaQk0TIyXnomsTquZ2UtW4TRlVzYhtZic2AchqrebIkAAAgAElEQVT49TP5DYKAERB4GZD7WXBd7MgTsraVKtYVuhppuqpxOprR+OAmd3K8g1e0AyrWE5/t7VOBROYGBpcjPVKcXGJxhGxX90RnRJyreyLCLcELkx4QVEbyLSBii7Ge2a4uwUj3EKR7hLNDiKU1CYFO8/Qro2Sfsg0tjGoYyEpCHSvWg58wv2fE1u+zvboG3o6xL44qMFZc1hetvt50+DKiFWTPqnMQGO4HRHO25SdN5jz7cXqWfqYuNC+j9zcb7YVE7YUBfFzVEa4bqcMZa3mwjqx+Mc14NFRqLkLvQZDecqrlhxibpQTrhQTzHk/+aiuQpgbe9/v/nST/HLfdnfRcOWmXbnkQTqfdPyH1a8qzOkwUq6dyeyCDHwAXXSN3Az0bCXFFwGIrI+UiLhXnbu8Z7BJRSLt649KbJ9k7z01nj/DC+/ErpyVm27he9Yk8qNYZcdIqCKAFh+QfuPnVpaWhIiLijU8ALMxeDcNfZtM8YoC+X9Vej0FUBWrf8RO8Fyc3XWsx1WQLnxZ+LXN72RV+MxAxpK0+Kam8q6C3KShjHZWrfmYOOf0tQdb2/cWrO/81Xvb/82zD1V24Cve24Q58+/yHs1uImICFvpq7jT7CRNtdz5SqakiTNM0RsC/jca07hD7FjenlwfQf8Li43/M8F/I0r/NJQdtmUZ0cKY0sBZFweUF/UV6coXUaipKJ8ae54dK8vLMDAisJ+Dxvn1w0NgONzfD1K8IRst1RyW7IJCeXWCw+8198IJHZLohkhHuYFy7am0QlENNQqBBH1xhrRGJUbi82tja2ot/Tl6IhA+D9KHjXa2dGD76wgCuhLztCxso8yv1ksAYgQpMtFstdHC94tkZzfqLqytkmw8P7yyNoEbZ+7hLMlxtJ3poH05BcU03m6da8RKkDMVYiM3mBU+nOy4XmSxkmz+Pkb/nvX0x0ehBvco4oVIMA19JFX7eZwgeUvzec4AxhscG6x1s60YkDvsx6PaQJn0d3Uw1rQjFvrlRLABZdYQUZTm5RwCzNzBWCsGlOTLw70Nl/4/TRobMXRi8/n8tmLFgew4NPXS6PqjmXz2vda+P5OGixiFZLcUcnJVN1WmZO5uQ/M3KE2JBf0SFNhtLJbklGOaU1zT0pTi6xRmKwL7XHQ7jc/eAYzfpHZ+RxvQNZOHRFQU1j7RlqQN4RdfdhE28kKUP/xB23ia+BUmbrz+e34PZ/huAv49seXIVwZ/fH7tYviPaOF+M3wrsFh2NJhnLagtzWwsJYOcV4SX2amEW5uNNJSZfT0i5nxF0ui7teknXpU3Lo1rBuN3Q+amJTa6qaaaqcoi4T5uBa7O6biw8qcUGnuHomBwWVkH1oWHwWkZRH8i3wIecTSXlEUh4Wn+WGTMIRsn39ioxMKObWsaZWYXaIIHdMhLdfBjmQFhxExRPTDc0DA+KOkmNrwzJbMuquOZhpXkkX2x01gQ8UXl8UeXJCPVqZBScCiBrAy4rFDIBno5WPrsd/epCAsuWQlwX2UiI0SqbeAV1tAKIQHOdzQ75dz33a5fr7SiFcuRXnvJ+mqfG5PmPSX/ptmsHzFMHZaHCJotVPFr8cK/XprCW8j4EviCsXNehzjreK5LN0QY+nDsEY3O2zWTivfjZHLNVh/8fLrQ2hjib80k5qFioCkryAFWOJmOxpgUtv4J9Py1tvbr5ZHLxyefl5OVxxO0EE89UGD6sO0O+gZpt5f4zbzqNE47GOPVdPq5y8Uh0fNCMlsyuiO8YrMSAjWxp1Vq91KK++tw4bXKitMuiltnYyqYOs0oaRPUvQbNETTLYyJ5BDkoqOVhZ1zGMy78m4eqFS9Gum7C++I8uZwz+f1+HmP7hFhH/pcA3+S3pNh1HhWf7eAS4GehcS0cOBFhvVVHi8lD5+69HJ3tOZJcGm6AS7gFADPFEd5y6PcJGz9FK08tdyCnTxDkMRUn0JsWjP5swiBxk7TxMf/4AaSsxJYnw7LrTYP6YkKKQCi8/y8KIGBJXhvXMIRBoam470SMHgMtHYDGvbMBdHoq0V1sMj3JuYgsGlYPFUvH+6f3CeLzkLi4gjuib5e6RZu6UaeVGNMARlXVECQnivD7l8VG68CJxNZemOEb5R5Oymq2ovw+ttqyrKB2K83Uz4uF3UeIw5wGRF0s36KrQ4Tw5Wpy5M92Si7OYD1+0F518LDlP5QeEKoI8i1+cr/LkTC6dT4Lz91pzW77sq8JU5nDdbvak5XsrZm8p5o1F79xFu77HFz4ukUHUwVpnirrTfWAJUZflIsAFppkPyLAcMBQ6GWhvQ8LjdtX+Heu6sb7/8/mV48s7I6LVvq7rX4gA8azd3Zt/3efWfD5XgOadrAYZdw9dx7e2m3UslxMR+F1KTT35+TFt8fKdq4+3whqEOQ7vn2i5/5FFDjn6nLF26RQQjFQ/WIG1Om3r/1XVrVDUjWoUrVk/zdC4ad8wpF0/uG/ioNfyuBINb3Vzd/icQQLhBhxsMuLO9xYAM2Nt9heBFtNXRXB85tlBA+p2JW/A1+30RtXk76NO47+7TrA9Xw170kz9fiHk9EPTirM/Hi36rIyHw74W3Exlwpf79ROq70dzGcIQ0EA73L6OENLiRKhCETDQ5MymlxT+wFOmRQiDSnBFxfgEleO9sd1Syh1eqFybdxTUOhyAhrNBIlyAfAtXdI8XGIQZLolH8i4ODyknoLBwiGeOYaOUSZYHL1CNGmhLR2DDnlasWa1N6X9vZXlRyPCgTmT2hXxLvGmyj3FWRlBLl4eeqSdATJhmqptooZNrJkTWkOyL8KJY6EY4qc52RJ1JYXl/RX57Se3662EUIwHkcfKXPeA/gd/D9PmC8195+bUV/SnjTbzZTLfe4UW26Sm6s8iB8bgXnlRcHAvBqgKgtaswPTuQGiQAgAoCrqnE0EpdIQF9qbYI/fkM6fXNvZ4++ByH8sr124c7i6aFrnzctJjM44IDTwmXBHwty9BdKa61GFyjGZx4s2bafBd3Q9ugd3LEJ4abZ/YMrYOBdQNGFEf+iDzrW39CUAS3bF3knRj2DL4rK+B1kbg3wbfWIWPa0vqGpnidkbutdf6D3JWgd0zjybF/vJ+upHzfrq+lwd/efVYJdOn2HwaBvbu7u7cKtDTh3/2lVRWVvaeqnvqqnPiqrYTpPk0y2T0fcy3WAI7nv6inwZs2vgSQ4V71xLRPeKoF3q/vDBOF0zE2a5DhVHN5IHCCrjmalGgopBRKSIqKqif75Lu7RBCKNQMzxIecHhVSEhh9xcY1zcY13RsSZWwaZWQTaO0YRPUP8vWP9yRmeHgkYQm5wRD3Bu9LdPZtMqiD7FOHQWXhstpUrWd8pxDywRIWYqBUWV368ofd02c/hiPcnXG4Wyzy+JHO1xxyvD0ylAclT2M0E5FIOeinLkBU4b1ZEZWOcbh894mKsoi0K3k41nKvQgJv5v+ddyuJtrOUBXKh/PhhyPF0rEsma5g6S3EFzkmCNPzgdD5a7ZeADPvhCf6xEeirP/GY60kmPS5gVfHk8XpkUIckGfOyM83wTj9FoC9MTcP3P5trO5ibchvAPfW8XQsb25ofVL+2PtivPP5xYsfrUb7/Rj1x/anJvjmNrWf7zOfOLdcQTb78491zmnKSDnttsPY+kT29Ida/tb3w5G5ixJKcIS5NriO7eLojnWUdPKxpuEQJ6ZCwSlBAnOkeueMlDpPYyrxxN1kvs7BvQOy0dP8VWNKPWcOFhX+0a4w/8J43h3t4enU6HDLi1ubuzzWDQ4e8tODx2y0BNuSaKPIHXWPLXpjd5fK11epCt963F632183KFw+0SgydNdldz1B5VW34+6fmnw+VVleb6aUP6WcvxKA542vtldZKNsIC1hok3NhqJjsERkzzRaU4use6oZBwhG+WZivfOIfkWUPyLcYQsd1SyvWOUk3uYOzoWT8pwdI10dovxDy6OCGtDIDLQ6Fw3ZJIrMh7nne4VEIvyTTVwTzKn5JlFFKSeOFd/6czgUNDJGp3eKpEb7eBCm85EMzrQkdNCCzwcic/GH0z2NHfgBa5CrM4KchZCh6N97BUOgzNVIWhdMDeAudZtpCMIlPYBtApwFAMlQYppBPGzIWYDiepwIfvbkO10Md+1VObdGZVPV3QKsFxV3lrxhnIII6WpoRaCsxEXAK4mFhhHy87SNrj1Fe5+2V79CiHcZcBf24xvOztbkAF3NzfgZtNTGHFsqm/B4sEx4+spElePM315KQ/fqi2c1Rnp8T3/9Omxm/fFJ3YOza1xXF0VbYUCDX/EO36dQSJeGst+I+LTNMzyY/MeEaLHNLQhNfmRpnexDOnojcWbjkbQSWlFTr5A2Vn71HPWnof68ROqtXetm86sTLVvwI1/9J2AvgchhAwG3N7e291l7O3B7zvw+Zc1E3tUpC/lR2MarI/6lO4Iz1HhNdrnOu9PVZj7Cabzhdb38szHk3XvpJncTzF9nxf5tSzieZr190rPhWSr1Yqw1yWEE7E+fk4OTlaIwJD0yJhcH3K+OyrZ0Tna0TnGzCIwJKwqKKQ8MLg8KqYuIqrW2yfXhphpjIrzoGR5kqg29r7uqLAg/waESyoWT3NwjbB3DfEkJrgHRuMCUvC++Q7YDBtyvmXs9eC2e9iqdOsA6+Rkx3QH0JiufLc9sjbO3kAOZJB1nEWBhyEXQZ1XEwC0ka23uYG7gaw6NzgSQxAHwE0bSHCBEDuZs8WEU2lCN1ul4Dfn1de6G8eCLkVywnHXH2csHxZqHHUGTxs9L+TYaXMBMzEQg5KYOjsY4+PBCQDGBVFXVj8xdgVuwU/vpvd2X0L4d21t78u3P38h/MGAOxDubf7dgGv5d6Df0bvND81vN5rWIUFvGYDzBnBa/kmnwo1+Qk12Sm9RZfL521bDE4dLu2WyxxQqRrB33y3Ia7x0VSm1NA61wDWU9L53RD/WU1pL8H8ogGjiDyq68+FuaOx3NeF1Edl2GQeNo7fBmbuGvt2mZVcdy+v+zvetwa09+j+AgAG3GHCbAXcY8F/ZUnBjfXtrc+/G+CyFHGVm7IZwImc7Ym8VVbxoqn9TnfmpIR32V8KbNfBxM1xshG8a4XIDfB5Pn42AU1lwJH/7NA12Vn+vy3nRUHo+K9XHxFRLzRjrHeaMTHJHp/qHldgiApG46JCYvLDYgpDIAjwhjexDy0o75edfgSfkI9xSkKh0L3SWh2emq0eQBzbc1SOI5J+M9ArVN3EneOeHhFX7+hW5oxLdUPEJyU3UjBb/oDxNHSSPgFZQGC3FzyAIIx1GkkuI0PV0k6ZlYh2sJO3NhN2sRFT4gKfRgRA3LC8A+oJCfqbqsgD8nuz6djrt2+nEfFMwniAKh+zgRes75ajBVOvFzsSeDKyfEb+DBMDpyub7Y9sK8/F2jnqyKlVVVZcuXfqvUvrf7y64vsf4tQd/7mzvrP6B+U2XTt58UjTY/nvReLocvDuHmqziaI0AL5pYPh4FJQ7ix4NyNI59AMmn1U69cK56Qsi7kNFw7qeI8JSYridtDHnscVnd5VklqWdKQr+yMc9UtY8DXYPamc7GiRUJrTlB1kdGKnxnB8HgYqFAwCVtP5ryYfh9Ce7BXfgPpo3/Twh2dxkQwoVny10d5+2s0TqadobMvJ5CUoHyCkWWOrWO+qdw1u3Bmr3xRreOYp6eDV64GDY/gJ5tR0zVuo8UuPbGWp8OdajHExNsXQMsXE1lDIz1PPD4lMj4477B5VhSDp6S4eQRjiEnYHwSvAgJbshYV0Ssm3M8EpWGRKV5obNw+FwMLscLnYUhxLh7hjq7B7iigl2QQY4IP3ckNSCooqCoLynlmDcpmxJQEB1XHRJR4uQaqqHjpqzuYCzP6WEjYqbD5GLLpacD2NlAVrLr5OWqpCBzUyngrrXfWFbaVFbSWlHi8/T5Qn+HHLx+Z5T+ZKk7zRZcTBDfu4T8dEL/djUhGyGcaCdAMeLLwBlSzCQqYn2JVnpy3FwOhsYdjc2/f//e3t6GEO7u7m5s/De2VwghnbG+x/hNh793d3c31mBl22TDyL2447Ur9/VHssGLdmf4xH51xub7JYkXzSDfS7Y0KMFx4Btr/gWl7tcWFfcxBcPJtRfeHFa+Iesa2vCacPxVVenlO5LCH9SltzO97ynrHD1gYXzsYVbeELQPW5RTHJWU4x4eAYNPOyzzz+h4p6pyw40vkA53/t8ggBCurW1ACHe3YWRYug8hQscoQl7RW0kRb6LtZ6rla6ZBMtHCmuoTdAyxOqZ4A1uypWmsuWmMuX2imUuyiWuyCZqq4XhEziBH1ZCmqJaqKBOjr55u5ZhG8Kv29q8KjW9Ky+8mhxZSwooooUUEUjbeO5NEyg2PrI2Ja4pLOBoWUe0fWBYYXEEgpToigt1QkVjvJKx3Eo6Y7IXOckEkOiNicYRMsl8enpiJJVBNLXys7f080DE2Dr5OpgQrY1MiziEy0uXR/KkroyXUSCOii4inKffo8cyKYDd5MSDKDeSEgAwvMFdjvnulorPSuzLZpjzGvC7JtjMXNVjuPdpK7T8Sk0qy5AdAR5StIIb4aPb6n+9L9N0NCOEeHW5vb29tbdHp/876WV9f/+8g2KTDTQbcptPpu7uMF+/gmdnvOYPX1j9HvOvWfFtt96iXA35EwG3y08syFQUG5CCTttqzNvmTOi3vFOvu2tTcxB2ZLI/rpdVM8XSuSLW/pVSNvpIUX5WX+2Fv069s0u6YplD/gKvy8nDq0HTRudOIPO7eGe6e1yWoZAwHT2MMhgE3/yW//H+BgMGg7+3Rd7YhfQ+eHxxDe/jr2lHldSOlVIN5hbzFJP0VlaJ0dRr0DY+rGR5VNGxSMmsRMj4nZH6ex/bsYee+Q8j+/V494h5npJ07FO3b5Iyq+QViRIRiJRUpprZprphiN1xeZMpJv4hK78AiL58sL3w6hpDuhUnBe2eTfAt8/Qrx3tlobDqOkBUaUUr0zUJ5xXthk3DeVCwh1YdchCPQLKyCHJwinBBRKK8kDJ6KwSe7e0Y7u4W6uAfbWoS7OHvr6Gmz7QMp6d6xiR5RvsbheD2spdjK1Km5ntL66khaJi7Yz0xVDhhpHdBRZkkN8y7LiK5Ijy9Pja9Ko4Z4eCjwA5yjdmFKwNW+ls3PL+HuLwg3Idze2Frf2tmmQ0in0/f29vb29v61aRj/m2fqf4NgiwF3GQw6nb5Hp+8uf4CdNz9mnpt+/zL69wWHmSix3Xsan6aVvzwx/3jX8tHtsMJKywW3kOToSbvKFcHORzIn72ocv6fVck+s/Ra4+FXo3Ddk5bUlZdkvYmLLino1SmaNxArZhnmB9jnH/Au+Zx8EFF1jOvec49TrYBuspwjvwkTvFtxmQLhD/3+sBHsMBn1vD+5sw5/ftzs7zitYp/CrR4jrphyWThBSzJLVKRdQzeNTyxe3aBSxOspv2aThcF3LdULG6byYc7+Yez+3y8nDLp0HzRsFzBvkrI+KKeeIyqfLa0TJq4drGMZpmUZbOFND4o95B5UhCdk+AQWkgHwbh2Bn1xikR5I3KceHTCP55pEp+Vh8ekT0Ef+gIgyOisZRPdDJ3sQCMqUY6ZGCJ2ahvJJMzH0dnMODQguJvumuqHCsd7y5TRTCI8QnIMLCzsbNw9nM0ugAAEL7gPh+QLIVs5QBRkb8WVmke/fO2tsph4S4+/kh9LWENVT4DnIANgAOcwI2JnCIE3z5uAh3/8CdVcjY/Pv949rW6u/VX/9asa2tnZ2dnf9bK/C/FvZfbko63N3d3aNvrq3DkcV12pUnL56nwrngubADcM7oxYDgyi1juOi99iL8cr/5PWP1nJQ7tpVflHpeaNU9sCldkCt5KNp4B5xZ4Wh+rlcw+N5M642YyLKYYZa6bW5Qo+qJFfnuh1oFE+Zl9/xTn8ic/r6/4ZWVilaiiz5cXVrd24YQMv7Jv4j/JwSbW6sQ0tfXNiGEa38ZWxtw8flvGUl7QV5bBYlARYlIBfEYCYVwSdVYIbXkw8qJvJrp3KZlIvZ1vFblfDYVkm6Ngo6Vsu4N0s7V4ralck6VIqY5YqY50iqxchpxksrhqgaxJg6ZxvbxLliaT8gRcnAJMSAv8n+0991hUR3d/5ti3jQTY0Upu8uy9N4RWOpSd+l96Uuv0sQFFRULNiwxQNQkllgSS2JPorEEEo3GBpZo1AQjig0W2HL7+f4xui8BkvDzG3y/z+/1PPfZZ3fv3DlnPvOZM2fmzr1TUp+QNDs8ssIvMC8kvDQlvTYtY0Fh8Qeu7tIgUWlC4rzI6KrwSFlG1orM7BXuHhnisLKomBnhkRXCgFynqXHewnRxeEGAKNMhIN3WO3qqf3xuyaKGhiPpqUunjHF+kzXhTRZrXoXX7BLTSZNHvTf+ZdarrNHj3pmoq8t69c2XWKNGvfwGizWK9dKrrFdf0zHgb9m7FwPoJUkVRdEAD7u6aRoInAaCAebJpgA0TWMYRpJDbf39RCgAoEnAMDVBdZMUfrEPot/fs3tPOpzNvzWNBXvtu3bwv5kzqvMT23sb9eCsI+45ZlPjPZePVG+33Hlp/TntxntmH97lN51lVR1xXNcumLETZmddMuE+5gbMjymcV/e1yUf3A3I2TNzbwfrw1/HLH49a1/36N+A71UZxdR9QcjUJQACQw3kMDegBx+AXyTA4CD0SdCY4m+vHmnEkE98M1NNJ4BlI+TbF4wzSJphk6bnUsJ3nGDrNN3VcZOGw2NZ+mZHLIjPPejOf1Sa+a9geK7Xd642sl/ItF7CNq9iGxabWFfZTq109a/yCFyam1qdnLs/MXpwuXZqYPD88sjI8anpsQlV8YtWChXviExYEBlUkJi2SJC4Mi5jp7VMoDq1MTV8UGS0LDpkWKCqMia8KiyxxcY+3dQyLSSgTh87wCcx08Yr1EafOXrJ5ScM+T2HcZB1zYxMHoZfQ0dqGNWoia9SE197SfuPtyayXRr/++jjWy2PfeZfNYr09ZvRkjrZhVmre4DerAf3HYxhCwJPXOAPVBRjOYL1dQOy4erX64zWtZ5p+mMFqTbA4Xm26Ydl7vYdD1Yeduy/YQI1P5MfH7fco9bZftvz4/Ph1Z4zWnR5fvcN69g3fNY891p67cGLvN8nJZ3VC19R8HrTtmtEByiZ3v/7eS29sOm+x+h5rXcdLx/B6WUzftSNAP+5FNKSG8QTSUCQYKBhGPnqoWlq39t03TdlTPKxNIyZNiNTXT+ObFxlalxvZywwtpxtaVRraVPNtZ/HtavgO87RtqvSc57LdFuoJFmu5L57gVqdvWcezWMC3mm9qU2NsVWVsNd3IosTQosDJrdhfJEvPWjZr9mfzandPn/FJesaSsIiKyOgZoeGyuIR58Qm1weIKkXh6eES1t0+hi6vUyyfX3UPqJkiNipWFRZZHxVYkJFXFJJS7uMd4e+UHinLDYwvF0bkhcWWpeXXrNhxfsvzzkNAcjo4FZ7Ix66VxrFFaL72m9dIr4958a/L4cRwWa/Rbb09hsd4c/eaEKxevAwX/CAkoAIpGaD5iCAygSw1957o642fPXb9t7u19Wr/MsoDz2Re/dapLZF3YNHb7ChacjEurk5Y0fbS38Zsv4leVciQTijf8K71hdGnzpLorY1adEn+2cfXuLxcEVWZ+eoa14gjrgzZW3QntuZ/bJq/NcF0XXv+tcF/zlePVwPwCym4MQEVgw5oxHIIEgw4aSABQKCl7Oz8ux4nPc3vnbeGYd4ONTAu0dKWTdDNNjIqMjYv55mU8ywqudaWeXdVk6wodp1l6rvN0BQsmeyyaJFjEs17MMZ/Ps5hvbr/IxGaetXOtmW21gVmxgWm6pV2ml9+02LiF6dJV6dL6iMiZYRGyxOTahMTaqJhZsfFzAoNLff0K/QOLvbwLgsUVcQlzgsUlvn65cQkzY+JlkbEVkTFlYVHFAaIMb888N4EkKDQrOnGaUJzjLpTKZm9ZWr9XmjHf0TbIiOvIYo1/+XWd0e8Z/OuNya+8On7iBIPX35w0YRLv1VdGW5jZAwOUaohmMNA3DgdWBmgaaIai4SFNqQEeUdB1j+oLm7GgcrWs44LbV/mvnG7grJrB+mb1Gw+brR9etLv5ZXDdzrIF65auSatrMsxZODbWctaecXmfsgoPjKo9NWrlmeiGQ2u/aF0o3RD28QXWshOv1J9mLT31Wn69qHRDgeOcaR9sdFshu/5dAVDXgGHUDBD0s5Ng4AtnaSAIhqABli5v4BvZjR3P5RtEvvWWgMdL5XIztLXTjXiZhgZZPKM8jkkB27xIx7JEx7KU7SDjuMzmuM3T81ig47GAb7dcz3wB26zWzH6Zud1SK+dFZnZz+BYVegZpHMNEQ3OJpWWqi0u+wKPQ0UkaGFSeIJlfXNKQlLpAkjQvPHJGdOzMpNQFfgElIaEzUtMXRcVWBYdME4eVRsVWpqTPkaRUR8aW+AakCb0KHB2jprpHicIyg8ILHN0Tw2PnpkiXhIaXB/qlCVzCx2pZvvK6Huulie+M0X/99SmvjZrA4Vm+MmqMiYnN1cs3gERbwvwNC4ZDAqCAoYBmSAoekIyaZroAHpNAJMz/KHZe9ZVf4pT7XY4ueXtnHavvtPvlL3SIXwJa5718ba9ga9r4gzyjW/+y6B3vbjTjywnFX7xRfXjM0h/fWXH+X5uaHfdejG84pbv5/Csfnh07bffLlccnxM6ZW/35Dq+FEXY2wbE2HaeKAf8FGCDQBoXDeSp5KBLgAw41g+NAY8BQAL1qqmHdxuz82ekZsydP8NLTCjZix0/mxk7mxOlyJWxuMpebasCVcrmZXH4e17iQa1rCtqzQs5zOd1pp6LjK0H6lofVKU9s1fKuFBpa1PItZ+mZF+qY5PJNUXZ0otl40lxPN5UaZWyTa2qX5+ucuXLxj7fpjtQu25eQtj46VhYTKAoPKgkPKAoKKQiPKk9PmxcRXicOKwqNLouJKRWG5YrZ4bE8AABrMSURBVP/SIP8sL694N0FUcEh+RMx0j8Air8A8YXBOSEhGWGj6omVbcosWuQpiXnl1yquvarFYY3Q5xg5OAoYGHKOAga77DwdzgII/HMMiAQFAAENjBNzHQalWAWBqwNR1hzpsK95f/2NF3zcW9BEP7KDH/X3mj4+6Hl44dkcSC05w4EujDR5TvrO2aLY2f6/2e1bhkffKPreoOTBV9v3Yxs4x62+OW/Ida80PRmsvxwQsc4o7yitZXrF9vywka2tV7A8bpbf2VwCtoAAAeihSRQ3rTSVDkAAbcKhoEm2epWagF6NJgNWNm7NzZxrzAgz1xHztsHHcyAncKB12HFtPwtNLMtZN5UxOYetK2ewsPf1cHX6htmGRgeMKM7cGc9cmvvVqI+s1Fk4rzRyWGtnU6ptO45rkcE3SOOw4LifOyCjR3CzF0jLF3CLJ1DzEw1sqDivJK6yXZi2KipUlSBYUFDbExM0SeGZ4C7PjJLNi4qtCI6aJwwvF4QVhUYXhQdNDgvPCw3ODROnewjRRaLFfeGlYfGVkQnlImDQmJsvLLzW7YGFJxfKx40xefnnSa69qxUnS1TgQhObtTkN4AhL+cAyLBDgDBDC0moBODJSYCkBFQa+i6SRpXr5uybEq9TFr+Q6r35uM4GxQy8rxB6re7Tue/mMjCy4IPw0wO27jctzSYezKyy/NOMOducer9lBIefPk+kecbT2j15x59+Adpx23JZ41U2L2+G47nP3ZLqNRE+8eXnNsbezjY8uAxEgAgMcAFD2ceYLhyUCiyLuVZ35sS0ucaW+eZGWQqcNO0OOmjJ+YwNHP0mGnTtGL1TfOmMKN5Zmkmlrl8/jlHP1KK6tlFtbLTa2X2Xmus3BrsJi6ythxKc92Idd+Htt+zgSzCj1+mi4/TZuXMkU/WYuTqMWWsI2S+BZSvoXU2Cbb2qXYyWO6UFgen1CXl9+QmbUiJa3OL7AwIKgoMWVOVm5delatb0BGaHS5u0+6syBpqmeKnyg/MLQoSjI9JmlGTGJlRFx5RFy5NLcuLKYiPmV2bNLMmMTq9ZtOyJXKHpWKAlDTlILAKRiCBPQfZTiQMQQwJAMUBYwaQAmkGtRKoJluArYcOhVTvGje1rgT5/JbFoy+vlj/p3qfTaVGHds94bTgt63vwg9hD5u8NvqPEjXuKVi856D7jK/NChrNSt0/uaH75R3dww8Ld7Y3ZDS06Nns9chPGGc7UxR149Dan5q42GHTXw9UAaXGaZImaIp4svPJiJAAALoe91VXrnJ3TLXip/BNpVy+VEs7TYedMUUvaZJuqIGR9N3xgeO0xDqceD12jo5Ovq3dfBOLGja/ysLlfZ71MgvX942dlhvYLTJwrDVwnKNtWcEzztc3ymMb5OjqZ01hS6ew07W5KWy+VJeXNoWTzOZLDUxz7G2L3KaWu7uVTp1a7OpaJM1aEpcwO0hcGBU7PT2rtqRiZWb+ksj4GWExFRFxleGx08WRpWGxZTGJspgkWXhceWT89JCoMk+/TH9xQUrmfFnNxz+e71JT0KemCAAKQEWRGDNEYDgwQngmEuC9cgDAAH668dA5ROoxJ3/L98vvbeJfKGHtyR7fmDzxwVcuR+a/9mkOizoipL8NVB7wqV1Q+EllcRvP5a6e8JxOTGHyvtC6n5w3/JxfdmiJRclZ29BqQ+uNsdHKfZ8sEuvA5fTuo87XDhQB3YWDGgBIDMjhvJ/g2UiA4zhNMavrN3m7pThZpeibpOgbZxialnL5+VPYiWzjMDYnTmtKkLZesL5BlLFxtrFRvo19mbW9zNB8hrHtUkPbleZua4ydVxjY1xk51Ro71XCsyoxMygyNS3n8Yg6vUJedq6OXo8OWcnjZupyMCZOTtLRTdNhSG8tSa8tpFmZ5ttaFbq6VU91Sff3yEpNrElNrYuIr/YKywmOnOwuS3LzTRBEl0ZKq0Ohyn8Ac78BsP1FeTGJVQlqNl3+WhzAjMLQoOaO2pLLh/Q+/uvzznV4VqCnoVRMkQLeyb0RIQKixvl4AwAE6FeARLvVoPDhr9yb41pta++65WXr7ykxu7TXq/TrozHJjOB0GbT7dJ002LC5fKPI7a+jTwU86P6EoP2JzRN0Pwo+vLp3+wzHftft1guO5ox5vnn2y0q/WgaX6Lrz5Q53zX0qBuPtke1ISmJH0BARBKpRK/P2VGxxtQqbwo7W4EmPLWTbOcyfoxUzku0wc72hs5KGvbz9xksl7Y8zGjrEeO8leS8/PyDKTYzzb2vlDE7dGvvNKnl2dicMsM/tKvlmOiXGpsVEJ36CYxyvkcPI47FweL9vUtNjYuFBPT6qnl87mZHDZEg47Xkc7gsOJMjFJsrSOdp6a7O2bKfBK8/HLSJHWFJatLihdlZI5XxRR4uadJvCViiPLxZHlXn45di4JwuCCJOm8JOm8+JTZgaFFweHTAkOLfIUpeQXzr1zrVJPo1a9DDRH/32UACRgCB5ohMFKBMSoKvvyqmRVcb51Zd7dt1t2vHH+YN3pzEuvmOtfDMuO6YFb7V47wKKD3Bg9OFsOJfFW16a/heqdM+DLHKLFnqK2DR9ho/Zq39e6vq3l0uvK3daLmIt1vpW/Kd7l07LK6e3YlQ6swACBpwGFYi0qelQSYGu8CgAvnfo4Oz+LbpBhY5XCNZeb2s8doh0dnl23Z/FXnvR6lCr//4NFn2/etqF/vL07W0ffU5oZzjWcZW60ycmsycFqlb7vI2LbK1KbUwCjNyDDfkJ9vwMvl6edwOVlcThZPP93MNN/EOFdXJ0lbW6Kjk6itHcTmhGjr+GtN9p48xXuilpuBYZCvf05AcJ4wMMvDJyUorDghtSYhtSYspsLFI9nBNSE8tio+eW5o9AyHqUkewuzM/CV501bkFC0Pj50eEFIo8JV6eKa4CyRzaj/4/sdLFECPWjEiJCApFHWqMJpg4PdOec66NruU+U1bs1vPJNzabrYzm9Xg9XqdF2v/DC5cj3xwxgK7YfPgolXfVUvoNCfbbC59wFsfNLHYjbVRZnvno0g4mPDgagDcnHW23uVIkfZn0ayHH/NbZrHg/rc0BSoAhqCAAGCIf4YEDGBPdrNjGDRSpqGboOQ0TTE0NJ/40cA2nmOeamJZbedc9fKbtn2gZIBigGAAZ0DNgJIBJQX4qVOtfK6XtXW5sdVMa7+dfPe1WjY1b2sHhUbIxG7JRuZubJ79xClmRmZu2fkzZ81dtfWzvV/s/frA10ePNX9/4ocfmk+eHDBgpwAwCq7d6Niz/9iMqkUTtQytHP2EwcnuvnHC4PSwmGIXj3h753hXjzQ3T6kkeX52/mp3n2RnQYKzQJKcMT9ZumDuws8z8hYIfJLsHIJT0souXryFduaicKAIhqEZTK1Ci4ZJgiDRVuRAANp2ELUPmh7yVvKAfV0wAByA1AxBKACsd+vnR2zS3i/dvO9ca+SvF9m/fzrhRoPllXr3K/XBRyqtOjZGwcOKm9ddVFd0oM3owpZ/Xdpif7J+3NWtrB93sB5ffwuuvb04nPX7GqH6U0/41vnkWta+lSw1cQ+gjyB7AADd2RgpEgAoCKqHIHEAuNvxyNEn+x2tIA6/2NSy+N2J7kpQMk8mnXAG0KaIShXd9+uvnbOrGq1tSrTYOYZuG2wDt+g51hraS48cu/P4Jv77vd7f7nTf+O1R+90eJQEUQI+CVGEMRqJJK4YYFLKRT/bVhF4Fcf1mx2ef70+Uljq6h0z1jHT3ifX2Tw6LLgwU50fGTBeHlfoHFQeKSly9El08JY5u8V7+WV5+OaWV63KLlkTElFja+FtYeefnyxo+2HT39y5ggKFApcRwjNDgQJE4TeMUpQYAza2jP/MTg0jA4MD0IwEDBKnsA4OwKu2ghMOni2/cTFSeEn5X886uZNalOtelAS9lGLE6j3h9vesduGEGp41/+0JbdTYaa/GDC3bXDr5+8QDr8ddvr5S8TO0Jub+WC4fNWndbXj8RTUM3gAIj5ACA7nSOHAnUBKVAq2sAwMkn7Z1JPuZW0/UNpG+8Y0cAxjBP9j986gxUGK3CMbj5s3zSpDC2Ya629SoH0RY9h1p7r2k3bgEoQEXQOP2kUnEGVCRDM0ADMAAUQxM0SVADZ7FUeJ8KV9DAIGRVavLXjp7L1ztPnb3ZsHanwCc2UJweKMoJDsn3C8wWBuT6CHM8/NJ8gjJ9g7IFvlJ7F4mfqNgnIHOqIMHRJczeMcjWxsvVJSBEJDn5fWuvnLrfKe/s7NLgoFSpcAIDYDQDRZqmNSD8HQkoHGgSuTCGYSgKHvYBCeFlK9lBCQs2z954qOa3C9IHu2wPSVm36m3OLPM9vDj0/iG773e+e2vHW927dNRHXS7vt+845ARtQa1bJ53dNP7oDNaxesO+3U4/zmX98tE7l44VguokgIIBJYb3wNMFpCNFAoLA1WoVAOA4SeCUhYNwCtvdSzBz8sQQnr6vmup66rERFXAGniJFg0Qy29QmXd9xqYlglYHLgsaN50kSgFJRgJMMRtAqglbRaKoFKQe0QAaHJ07l3weAkoE+ilYwDIa2W1bilBJnepUUDdCrhHMXb9QtWZ+UXOrhFeMrTPYVJgtFWf4hueKoacFh04TBBYGhpX5B+WFRZQFBma5uUaLgZEl8fnbW3NCQ7KCgdHv7QC/v6Lz8WXNrl+/64iuSeTo+BmAYhiRJRIUhbygPIIEacAxwAm0IyRA0hQNOEN09jzBYt/f4u3Zig6DsotVpnRcL4HzUp6msaiFrRsgb6qOW17dpwTGf72aMal2pv7KYtT6f1bbSanepVtsH3o9WiJhfPPbO0/2+yb+vbQVATw8APNVIURQybKRIwDCgVmkWTdCiyIQ3RhvwOQkC58Jlddtp6OnXc6N+gVApcKBoIKkLFx8YmkexbWuNXJdy7Ws2fX4VxwCUvwNQACTN4BSNkbSapNU0iZG4ksB7CbybILpJonuAJyBwOYH3MJQaaBxokiIIRBk1Tnb3qjACGICOu4rDR84sWbouLCzDyzPG3FZsYR/q6pXs5Z/t7Z+blL7QRZAaKCoMjywWh2QHBiR6e0Y6OsbExVXGxpanplWHhef5+ad4eIdGxqRv37H/4uVfuhVPCE2SJEEQaCrpb0mgAjUGGA4YBTjFYBSpBuhRKx7QAGqAOY0bXSITvaclrt+Y0nGh/PpnguvbfO8fSjjb8NoX5azm6rc3J7LubXf98SP+LxvsyL1JF1d5bMwYB1sTb58wOLMzW3XrMMB9BanA+m2UTVIkSRL/2OhgiO6AAXjqbSiKunj50odrP/NxLb56DoVNfU/2wXxyv4VmgMIVNDAU0ff4wUP8q6M39e1rJplM1zavvHQD1CoA6gZDMeigSZoiaYqggFIxZB9D9gL0AvQB9A4IDEm1msJwIDX7roNCJQegaaBwksAJiiBotRpIEnAcgAGahJWNe8PjygxM/Y0txVb2MdYO8cZmoVPdU4V+GcGi7NjoguDAZD//IoFHpn9AoaFxoI6ewM4hysrex87Jz2Gq0MbR09HNd9euXefPn0fg/NkE4kASMAo1KHFQUaCmGBVFKnrgSg/TDjSAigamFahv2wDqj36TMCfzo2U2iuYgOOaAnxI82u3csUGgPBRy58upu/Jf/8CftTly1NEa4+NLjeBUrOJsClD3lGiLbAB0mxu1TGQFQQ7jgdRnE7TIDn2nKKqudsP6pn2J8QU93RSmHvoSApjHfd00ADBwtx23Nkn3dJvO1U+8ehMIBgAejJCpg0UuV5z84ZzQK0pfz9HOUuTnKQ3wzhL7lYUFVEcGLYwKqvMOyhL4pXv4Sx3c492FqUHhhQHhWQK/pICwPFHUNFefVCsLJ1FQ1N2OR8AAjlNo81ckFEU93Qb6WQTH8fv372/atGnmzJmZmZld5/O6zqR2Hhbc3Wd1c5vOjZ3jb36he++4X++FTMUV2Zm9mb29vf1D1CEXvT0nEhRk186d1VhaPLdXTlPE0DfcKYA+TEEDw9Bw73eMpxvp7FDA4ydeuk4+TxL09skJggCAex29zcdb6+avM+V7mRsJHayiptol+7oW+bmX+oVke/qnufok2jhH2LtFu3onCvySvYOkDm5xju4J7j5SL48QB1uvVSvWXWq7QVOgVBAEzuA4SZIUw9AAFM0MHS3+tSDDAKC3t7ejo+PGjRs/fSPd3eR2brfP3ROhd7/1u3tU+PhkZOv+iLP7ku6cmwfwnUql0lTEn3VMz4kEDat3Lqvb0HrhVwIHAEAx4wChAHqxHgpwkmSAAV0tn0kTfbR0Ai/fwJ/e8no+oiSoHoXqcU9vl1KlYBimrxdTKSgCA5UC7t1Rtd/quXT9fsuZa3u/Orlx28HGj3cuW73RJyBdGJjp5pniNFXiLcz29UgMF+X4eSc42wcnxhUBDTQFNA0YhlEU+b/xBBRFEQSBQk6GYXAAGgDH5I87b8nv/9J59QL1+B4QCkIpJ3DlMFc2PCcS3LzWs/vz471yWqmg0CLswZdQAEqyjwAFSeMAsK7pcF7eysjYmt8fIMAejpCpA0SFPaLoXrSEnKJVNKNGi8dJkiIJmiQYkgCMARUFPWrAGFCS8KiPXLx8U0R0gadPkjAgw9cvQ+SfGSHOS5VMjwrLCRNJN360927HfQCgKJphaJLCno0E6LnQ/hMP3TQ8UKkJAIyhMAoHEhiCISmaAoYCUA9Py3Miwcnma7Lpi1HVEwQ5JAQYUBTgJPQyoFCp5T9ffdzQtK+ksmHfNxce9WDPjQSaBwEAKACCIPuenkHrcHAAXEXiKhIngCGBwRkKZyg0MuzqJW7+9uDk6csFOTXpyeVxUTlx0Vm+3uHurgFnz16k6Sf+HMOUDPzFKuQ/FXqQMPArQAeG/aZU/EoS90j6EQPdAH0AfTQjp5me4UxpPycSfLB6a4AwTqUEAFCrVWqsd/AlClJNAaYgHgAoMKyLIuH0T3c+++LMkZZrGA1q5e0RMnWAkOQTP4UTapxQAhBPpm+AZIAAUAOoSSBxBqeBJhgCozASSEQCBUbgFJAM4CoACnq6mZ5u+kGn8vFD1Z07nQwDCoWCpmmKxp+5O0DBneaxFlA+AFIBGIaGP6RawRAYg5GAM2j25N8pn14+OM8RJIFGa1dXV0Z6/sYN22kKFH1Pxgb/HlU+XcOOA0GAkoJeABUAdbeL+mTLAdnsFXsPHu1TK4jnODr4Wxl8A2lgAx2GjJAlz6BlpEigUCj6+vo0syU+3oGnT50nCBqekJEZigQkAWoK+gAwAPrXu9im7UdWrtmxc/dRFQY4qRghU59BhlHD6oHHfyEJ4Gkcq1KpOjs7g4NC73Y8UKsxAMBx7OlCxQEkoAnAKFAC4ADQpYQde75vWLtnz76TDADNDD3l8h+RYZBAOfD4LyRB/0eyL1++vH3bZwCgUikAKDXWRzPqoUgABJAUPImccYAjLaff//DTXV8exXCg4f80CQYmGLQq/7+RBBrp6urauHHjzZs3SZIkSAyApBmMopV/QgKKAhyABgZ6qL7WX34+/N33Z85f6VVgJP0nE43/Cfl7Egx+Uu+/kAQqlUqtVgPAgwcPNm/eTFGUQtHHwJNxF0kp/pIEDDCAgQoHQnOLHQAbIVOfQf6eBPSg4/97Egy+gYThfQAg7yK/2n+yurL+H9HyQkZIRm5RCQEAVy61z6paLvSK/0e0vJARkn+KBOgha82rTICkcACGwOHHkxc+377/H9HyQkZIRjww1IhcLg8ViXlsDo/NaWttfW56X8hgaWtttbW04rE5nu4CuVz+/EjQ0twSKhI3NTS2NLc8N6XPJtu2bG1qaPxPWzGC0tTQmCyRNDU0otb4XD2Bp7sgWSI5uP/A3yZuaW75D1bDiJIgWSL52zQjXfy21lZPd0GoSCyXy2EkSBAqEv/vvf1/lgQjKv8XSDBAWMkSCY/NaWpoPLj/QKhI3NLcUi2TAUBTQyOPzbG1tELeu621Ff283d6+bcvWttbW/o4dMQv198h6zT8ot9vt7Sgg+DMIkLqCvDz0U4MCMi9UJL7d3q5JFioSo++aOAMlaGtt7f+PXC5H6TVKPd0F6Ivmn2SJ5HZ7++32dtRHIr2os0QJCvLyeGzOkro69HNJXR0qpobrAzQCwLYtW1GabVu2yuVylLOmYSDVQ9o5uPj9QR6suqW5BWWuYUx/1YPhqpbJEBrIK2uSsZApBXl51TKZp7tg25at1TIZqvJqmex2e3u1TNbU0Lhty1bkJJsaGjWZIvtQBaNKqpbJltTVoRLebm9Hym63txfk5YWKxCgTlP8AEqASaqBHKDQ1NNpaWqGuq1omQ9ei3JoaGpfU1bU0tyDLUQm3bdlakJeHrCrIy9u2ZSvK1tbSapgkQGVEgLS1tra1tiISoAvRWQRfskSC6myAxrbWVpQ5agb9c+6vekg7BxS/P8gH9x/QqEZgAoCtpVWyRIIaJEK1v2pUHf3h6q+lPzVZqBarZbJkiQSBiNouYmu1TKah55K6OlTHmraL7EMWI4Nut7ejT9QmNChreJoskfxFYKipm/7+EDEA/USman4iMxCIGg/U//8B2f4ZCfpfgrwdag8DLkRQaloF+nOAxv781qhD7O+v+q/tHJIEmjpCYZ1GC2qWcrl8sOrBcKFTiDQa1U9IgBoc8l0aEgzIztbSCgGEzOrvqVC4hwAa4PD7owx/F3MNSQKkHZ06uP+Axr9pzNi2ZasmQX9oBoCLwEJI/RkJkiUSVHxU6iV1dSgTTX2jRoIahqaOB2vsDx0MRYK/sBOGIoEGf9R8B2RSLZMNaFpI9WC40CnkogaSQOMZ+nsCTSekKQa6DEGp6TvlcrkmGkDxf39rNChrHONwSIC8H/reP5hA/g25E01v+rckCBWJQ0ViZCpCB4UayRKJ5gs87UGRtSgZ6tc0VwGAraUVygf+kgT9OxH4IwlQlQx51eDi9wfZ012gGVj1T4nAH5IEg+ECAE2gNpAEGsuQo+hfEsR65CH7x2hIva2llSYGRJn+GQlQnPHXM0Wa6JLH5qACa0IYBEpLcws6q+mkEEyDudUfXE93AepTNPWN+I3mLQaETv1BRPUXKhJr/u9v/1+QAHFL03Vq4jWNrj+zc0DxNSAj/Pt3sv2L3/9Uf9sGw4WKoImy/02CF/JfLi9I8EJekOCFvCDBC4EXJHgh8IIELwQA/gfP3BeFlaNbXwAAAABJRU5ErkJggg==ชนมตาราทะยะ

ในขั้นตอนพิจารณาจันทรพละ มีอีกกฏเกณฑ์หนึ่งที่สำคัญในการหาผลดี-ร้ายของนักษัตรต่างๆ(นับจากนักษัตรกำเนิด) โดยจะต้องนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ และในนักษัตรเหล่านั้นหากมีดาวปาปเคราะห์เสวยอยู่ก็จะบันดาลผลร้าย หากเป็นศุภเคราะห์ก็จะให้ผลดี

๑. ชนมรักษ์    นักษัตรที่ดาวจันทร์ในชาตานั้นสถิตย์อยู่
๒. กรรมรักษ์    นักษัตรที่ ๑๐ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๓. สันฆาติก    นักษัตรที่ ๑๖ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๔. สมุทายะ    นักษัตรที่ ๑๘ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๕. อาธานะ    นักษัตรที่ ๑๙ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๖. ไวนาศิก    นักษัตรที่ ๒๓ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๗. ชาติ        นักษัตรที่ ๒๕ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๘. เทศะ        นักษัตรที่ ๒๖ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์
๙. อภิเษก    นักษัตรที่ ๒๗ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิตย์