fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

4447d706c006826dd984f8071c9794b3

วันปรศุรามา ชยันตี
เป็นวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเทวสมภพของอวตารปางที่ 6 ของพระนารายณ์ (วิษณุ) หรือที่เรียกว่า ปรศุรามาวตาร หรือรามผู้มีขวานเป็นอาวุธ ตรงกับวันศุกลปักษ ตริตรียา หรือวันขึ้น 3 ค่ำของเดือนวิสาขะ ซึ่งเชื่อกันว่าปรศุรามาประสูติในเวลาโพล้เพ้ลหรือ เวลา ปรโทษะ กาล
ปรศุรามาวตาร  อวตารของพระวิษณุมาเป็นพราหมณ์ชื่อ ราม ถือขวานเพชรในสมัยไตรคายุคเรื่องมีว่ากษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออรชุน ได้รับพรจากฤาษีทัตตะไตรยให้มีเดชานุภาพเหนือราชาทั้งหลาย และมีแขนถึงสองพันสามารถปราบศัตรูได้ทุกหนทุกแห่ง อรชุนมีความกำเริบเที่ยวรุกรานฤาษีให้เดือดร้อน ฤาษีวสิษฐ์ผู้เป็นหัวหน้าฤาษีเหล่านั้น จึงไปฟ้องพระนารายณ์(วิษณุ) พระนารายณ์จึงอวตารมาเป็นพราหมณ์ชื่อราม ได้รับขวานเพชรจากพระศิวะจึงได้นามว่าปรศุราม แปลว่ารามผู้ถือขวาน และได้ฆ่าอรชุนเสีย

 

663ab9c185169fd8ecca8d4f8be2055f

ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูเชื่อว่า อวตารของปรศุรามา เป็นอวตารพิเศษกว่าอวตารอื่นๆของพระวิษณุ เพราะเชื่อกันว่า ปรศุรามา ยังคงมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เพื่อรอทำภารกิจบางอย่าง ดังนั้นปรศุรามา จึงยังไม่ได้รับการบูชาแบบเทวะซึ่งไม่เหมือนกับอวตารที่เป็นพระรามหรือพระกฤษณะ หรืออวตารองค์อื่นๆของพระวิษณุ
อย่างไรก็ตามในตอนใต้ขอประเทศอินเดีย และเมืองที่ริมอ่าวอินเดียตะวันตกก็ยังคงมีโบสถ์ฮินดูที่สร้างอุทิศแด่ปศุรามาอยู่เป็นจำนวนมาก
ในคัมภีร์กาลกี ปุราณะ บรรยายเอาไว้ว่า ปรศุรามา จะมาเป็นครูผู้สอนในด้านการยุทธและการสงครามให้แก่”ศรี กาลกี” หรืออวตารปางที่ 10 ของพระวิษณุ ซึ่งถือว่าเป็นการพบกันระหว่างอวตารปางที่ 6 และปางที่ 10 ของพระวิษณุซึ่งหาได้ยาก นอกจากนี้ก็ยังมีบันทึกเรื่องการพบกันระหว่าง 2 อวตารอีกในเรื่องรามายณะ ได้กล่าวถึง ปรศุรามาได้มาเป็นสักขีพยานในการหมั้นระหว่างพระรามและนางสีดา ซึ่งเป็นการพบกันของอวตารปางที่ 6 และอวตารปางที่ 7 ของพระวิษณุ