Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

วันเคาริบูชา หรือ เคาริตริตรียา ,วันคณเคาร บูชา

Gangaur, Gauri Tritiya เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองกันในอินเดียภาคเหนือเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะรัฐราชสถาน และบางส่วนของรัฐอุตรประเทศ มัทธยประเทศ ,หรยาณา และ คุชราต

โดยเทศกาลนี้จะเริ่มขึ้นในวันแรกของเดือนจิตตรามาส (ตามปฏิทินระบบปูรณิมันตะ) และเฉลิมต่อเนื่องยาวนานถึง 18  วันเทศกาลนี้เป็นเทศกาลสำหรับขอพรจากพระศิวะและพระนางปาราวตี โดยเฉพาะหญิงที่แต่งงานแล้ว เชื่อว่าการขอพรในวันนี้พระแม่จะประทานความสุขในชีวิตสมรส และบุตรหลานจะโชคดี ซึ่งชาวฮินดูเชื่ออีกว่าพระศิวะและพระนางปาราวตีได้ทำการอภิเษกสมรสกันในวันนี้อีกด้วย

ในการทำพิธีในวันนี้ผู้ที่จะขอพรจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่ อาบน้ำชะระร่างกายให้สะอาด พร้อมกับทำการบวงสรวงบูชาพร้องสรงน้ำให้กับรูปปฏิมาของ พระศิวะ พระปาราวตี พระพิฆเนศวร พระขันธกุมาร บูชาพร้อมกับดอกไม้ของหอมและผลไม้ต่างๆ  นอกจากนี้ก็ยังมีการถือพรตหรือถือศีลอด สำหรับผู้หญิงที่มรสามีแล้ว เพื่อขอพรให้สามีมีอายุยืนยาว ส่วนหญิงที่ยังไม่มีสามีก็จะทำการถือพรตเพื่อขอพรให้พบกับเนื้อคู่ที่ดี นอกจากนี้วันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์มงคลสำหรับการทำพิธีมงคลสมรสของชาวฮินดูอีกด้วย