1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

พิธีถวายซก นับเป็นการสั่งสมบุญบารมีอย่างหนึ่ง และเป็นการขจัดความคิดในเรื่องสิ่งใดสะอาดหรือสกปรก เวลาที่เราแยกแยะว่าสิ่งใดบริสุทธิ์และสิ่งใดไม่บริสุทธิ์ อาจจะเป็นแค่ความคิดปรุงแต่งภายในจิตใจเราเท่านั้น จิตมักจะตัดสินและให้คุณค่าสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ พิธีถวายซกนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ริโว ซังเช่อ (บทบูชาควัน) 2. บทมหาพรดุจฝนโปรย (จัดอยู่ในส่วนคุรุโยคะ) 3. บทถวายซกแด่คุรุ 4. บทตันตระขจัดมลทิน ริโวเชธรรมสถาน (http://www.riwochecenter.org) จัดพิธีถวายซกขึ้นทุกเดือนที่โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ (แผนที่ http://4sq.com/LYUYkP) ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมและ/หรือร่วมอุปถัมภ์พิธีอันเป็นกุศลนี้ในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติของทิเบต สามารถนำของบูชา เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และขนม ไปร่วมพิธีได้ตามศรัทธา (ดูรายละเอียดปฏิทินได้ที่ www.tibetancalendar.com)