Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1953.2013.2073年癸巳太歲徐單大將軍

(๓๐)ขุนพลฉื่อตัวไต่เจียงกุง(สีตันต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกุ่ยจี๋ หรือปี พ.ศ.  2496, 2556, 2616

มีอีกนามหนึ่งว่าสีกัน เกิดในสมัยราชวงศ์ฮั่น (คศ.25-220) ณ เมืองส่านตี้ผิงลู่ (ปัจจุบันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเสียนหยาง มณฑลซ่านซี) ศึกษาวิชาบู๊แต่ยังเล็ก  ท่านขุนพลสีตันเป็นผู้ที่มีจิตใจห้าวหาญและเด็ดเดี่ยว  มีความเชี่ยวชาญในการทำศึก เคยเป็นผู้นำทัพชนะการโจมตีฝ่ายพันเชา และพันเฉิง ตลอดจนโจมตีเมืองอู่ชุนจนแตกพ่าย และในที่สุดท่านก็เป็นผู้สร้างสันติภาพในเขตซีอิ้ว (ปัจจุบันคือมณฑลซินเกียง, ด่านอวี้เหมินกวน) ให้มีความสงบร่มเย็น

ปีที่นับเป็นปีกุ่ยจี๋ หรือปี พ.ศ.  2496, 2556, 2616

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีวอกจะตกเกณฑ์        เฮ้ง 刑

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        ชง  沖

คนที่เกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       ไห่  害