fbpx

ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

F2499db93ee592a2b9fc6c1fd7bd4f6eด้วยสาธุ                 ด้วยศรัทธา            ปสาสะ

สักการะ                 ด้วยศรัทธา            มหาศาล

พระผู้รู้                    พระผู้ตื่น                 ผู้เบิกบาน

พิชิตมาร                 ดับชาติภพ             พบนิพพาน

ขอนอบน้อม             ด้วยวาจา             กายาจิต

น้อมอุทิศ               ด้วยสัจจะ               อฐิษฐาน

ว่าข้าฯนั้น               ต่อแต่นี้                  ขอปฎิญาณ

ทั้งวิญญาณ           มอบทั้งกาย            ถวายพลี

แด่พระองค์                ผู้ทรง              วงศ์ศากยะ

อีกทั้งพระ               สัทธรรม              เลิศล้ำหนอ

กับพระสงฆ์            สาวกใด                  รุ่งเรืองรอง

ข้อฯขอป้อง            มิให้ใคร                   ใคล้ราคี

ขอคุ้มครอง            พระสัทธรรม          นำอริยะ

ด้วยข้าฯจะ             พากเพียร               เรียนศึกษา

ขอจงให้                  ก่อเกิดผล               น้อมนำพา

เห็นมรรคา              ทางสว่าง                   กระจ่างใจ

หากมรรคา             ทางใดเป็น              เห็นปรากฏ

ย่อมละลด              ปลดเปลื้อง            เครื่องหมองศรี

ย่อมละทุกข์           ทั้งสุขเศร้า              มัวเมามี

ละแม้นดี                 หนีความชั่ว            ละตัวตน

ละทุกสิ่ง                 เคยอิงใจ                 ใคร่อยากยึด

เคยประพฤติ          สิ่งอันใด                  ให้ใจหมอง

เคยคาดหวัง           สิ่งสุขใจ                  ใฝ่สมปอง

บัดนี้ต้อง               วางทั้งใจ                 ไร้มารยา

เมื่อได้เห็น              เป็นจริงแท้              แค่สมมุติ

เมื่อได้หยุด             มองเห็นเป็น            เช่นนั้นหนา

ถือว่าได้                  ดำเนินตาม             พุทธจริยา

ทั้งชีวา                  จึงพากเพียร            เรียนรู้ตาม

จักสานต่อ                 ปณิธาน                หาญพิชิต

ละถูกผิด                 ดีชั่ว                         มัวเมาหมอง

อันธรรมนั้น            ล้วนหนึ่งเดียว            ไม่แยกมอง

ประกาศก้อง          ทั้งกายใจ                 ไร้อัตตา

ดังนี้จึง                    ถือได้เป็น              เช่นดั่งคิด

ได้ทำกิจ                  ปักษ์ปกองค์          วงศ์ชินสีห์

ให้ดำรง                   คงอยู่ครบ              ห้าพันปี

ปฎิบัติมี                  น้อมบูชา                พาสถาพรฯ