fbpx
พิมพ์
หมวด: การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์
จำนวนผู้อ่าน: 10419

Solar System

ภาค 11.การคำนวณหากำลังพระเคราะห์ทั้ง 7และสรุปอัปป

หากำลังพระเคราะห์ทั้ง 7และสรุปอัปป ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

การคำนวณหาสมผุสกำลังพระเคราะห์ทั้ง 7 คือ ดาวอังคาร (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๓) ดาวพุธ(แทนด้วยสัญลักษณ์ เลข๔) ดาวพฤหัส (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๕) ดาวศุกร์ (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๖) ดาวเสาร์ (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๗) ดาวราหู (แทนด้วยสัญลักษณ์ เลข๘) และดาวมฤตยู (แทนด้วยสัญลักษณ์เลข ๐)  โดยการตั้งจุลศักราชในปีนั้นลง เอา 610 ลบ ที่เหลือเป็น”สรุปอัปป” จากนั้นให้ตั้ง”สรุปอัปป”ลง เอา 12 คูณ เอา”ราศีมัธยมรวิ” บวก เอา 30 คูณ จากนั้น เอา “องศามัธยมรวิ” บวก เอา 60 คูณ เอาลิปดามัธยมรวิบวก  ผลลัพธ์สำเร็จเป็นกำลังพระเคราะห์ทั้ง 7 องค์

วิธีทำ  สูตร ก. (จุลศักราช)  - 610  =  สรุปอัปป

ข. (สรุปอัปป X  12) + ราศีมัธยมรวิ X  30 + องศามัธยมรวิ = กำลังพระเคราะห์ทั้ง 7

Unitcircle

1.1) 1345 - 610 = 735

1.2) 735 X  12 =  8820

1.3) 8820 + 6=  8826

1.4) 8826 X  30 =  264780

1.5)  264780 + 11 =  264791

1.6) 264791 X  60 =  15887460

1.7) 15887460 + 16 =  15887476

เพราะฉะนั้น กำลังพระเคราะห์ทั้ง 7องค์ คือ 15887476 ลิปดา