fbpx
พิมพ์
หมวด: เทศกาลฮินดู
จำนวนผู้อ่าน: 4056
3c7b1aedc8edc7f15e442f1fb0af7e1c

วันปาปะโมจะนี เอกาทศี ควาหมายของวันนี้ก็คือ ปาปะ หมายถึงบาป และโมจะนีหมายถึงการ หลีกหนี ซึ่งก็คือการหลุดพ้นจากบาปนั่นเอง  วันนี้ถือปฏิบัติในวันแรม 11 ค่ำระหว่างเดือนมีนา-เมษายน ของทุกปี และชาวฮินดูเชื่อกันว่าหากถือพรตอดอาหารในวันนี้แล้ว นอกจากจะหลุดพ้นจากบาปกรรมทั้งมวลแล้ว ก็จะยังหลุดพ้นจากคำสาปแช่งต่างๆได้อีกด้วย

 

 

ความสำคัญในวันนี้มีปรากฏในคัมภีร์ภุริษยปุราณะ เล่าตำนานเอาไว้ว่า ในสมัยหนึ่งมีนางอัปสร หรือเทพธิดา ได้ทำการล่อลวงพระมหาฤาษีเมธาวีให้แต่งงานด้วย จนกระทั่งหลายปีผ่านไปนางได้ตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่เทวโลกตามเดิม แต่ถูกพระฤาษีห้ามเอาไว้ แต่นางก็ไม่เชื่อฟังพระฤาษี พระฤาษีจึงสาปนางให้กลายเป็นแม่มด และสั่งเอาไว้ว่าหากนางต้องการจะถอนคำสาปนี้ จะต้องทำการถือพรตในวัน บาปะโมโจะนี เอกาทศีนี้เท่านั้น นางจึงจะพ้นจากคำสาปได้

 

 

A63608bf11f19a0632213332d967b04a