fbpx
พิมพ์
หมวด: โชยติษะศาสตร์
จำนวนผู้อ่าน: 5873

Equator

 

วิศวเรขา หรือ Earth Equator

หรือในภาษาดาราศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่าเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นเส้นสมมุติโอบรอบโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกเหนือ-ใต้ ซึ่งเส้นศูนย์สูตรนั้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่า ภาคซีกโลกเหนือและภาคซีกโลกใต้

Pixel