fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9rb+ruvP1868gI0fGRkZGxiIjkVhkZCUWiazERkYiYyORkXnEJCG8dJ/9+r37/O7t5cOltKeb0sVizcrM5P9Fb/5b3r+Qf/zRvP0yHN62r4E0pCnbl5cIAdJAtQeq/bcfeFo3xz1Nk7Yh/1F8C+7Ph1Kty/7mffv/uG4u2w1p/t8/DqC/a3kbaz/wgMvGe/bDcaNeyJtP3/Pm0/rVwZwO7Fc8/oP7Z+AOBAghAIT8LzZIvUGavAm4AfvzjEsgJNMzEnbabjJnw4HRKWkAMqOXjXpntZ0P4LCNB1Y+tpAsEAJNdRNoDreCckM4kHHzgqRf3RZerZvLdtP8B/dPwf1//tjZFBBX+85XG/VCq/V+VeRtenkPPb6NXv5JOgCo7gBwPqrT9o883rjj3D7+g/un4F4xan2G66ff81KF4LTV5P1QQ638+oWhKSGZ1wklDSGENk1m6/SGzO4J0JQQShqaN8r94Y/r/U/v7H64peSdhFxo+CDqCxH/cf8f181lu/kP7p+D+45HRm9hWj++8NJ5Ky/kgGyoiBwKnZ/Y+kDwNb6BZHxXC9y880zz1XVyIn64HO35tL3e85nH+z/lP7h/Bu6E1Cg8nvqM4CuU3/1S/Wql3qGi9h3ZpCL4GoU08XdN2ImzC4tDxeUJ90Cu7H76qPSv9sugZvq0UbE7KeK+3k57yGHPZ52Z9Eh/mJD/2P274X7E47eL1ONVUfP3mchP2wWF7AW7oy4ve+CPBA/7vzopn/MtBa4HecP3p1P4Nv2/4zS9/pfXnf/B/VNwv6P2W/J+587DqwSqzy8igRw1wwmCB4FxRPBO4U1Tg5tdIA43e5r84dnDqZ4eiZ8cXipxQt4gu44/GPwEtyt7vrbwd5Ju3ifZ4e79hd//xXBnLDL2ObhXYIeL/Hj/4/pP4EzkLyg8LQBnjEKh9hrNV2SfpAu77CnsXgv0+p+/Qfyn47xlenLZA586hx/7N1+G+6dA8yuW+sjf/S2q0/wWwdfbr3dW/65+/Spgbq6BiozhpDEoIeyoT9gd6NNTgJuL4XphXLdf3BxOQL/CnbyA+Cfhvp/Ed7znO9j9/wDc343468mFG/h+5Ec63BwOouXC6HBm2RPuEehwBvdpDxBKCKP5DsAIx8sDgOXrhN0iGw4fm2KD2sOpjqc+pP34X+D+k+z+iVP+BbifqPFvBP2nxcy9gDlw+T2pV7q89tQPLxVD/ape7pGXYQflnQm1FbIpHPdThDihjHCEPiWMEV60EBw/6u6T6Qn6x2vvyvEHxL+Ia8nd+g8PuGz8MNy/AKBfAfd3H/bpxGZkvjzP51deSiBS/eQXgoTMnU2N9Yw5gBp5AIwSBoTTvM0IR/JGlDPC83sS3MsFkCk/kX35BFrtrDboy7tBZXc2lZW5j3Od16REtHXSQZWMcJuAcHAeT+vvDlULqdfLP47gTx/8x+B+xi2U3XC3O+2vLo4TkdeEB2V9QTMAKZg7AC7hr8AUOZuSfbsAlxHGCC9vEESUf1L2n/4JTX8uXTn5KaWHqOBeAr0p8a8ih7zY+MPjncLmU3C/qt7b7d+2XMH9WTFzOsn3lH3/Cxx+1/2GDtW6UgKVc1KWBPfEuLBL8IJIShgjoiBYEFHju8C6epUxIup35uV8wZSLAbLsgQPcd0eowe2GNk35CmW7TmE4+5WVcUlIyjCDw4DSR1IJcP19w0xXjvzliH/19EPOzFm8vyD3fVetzv808p8Dvt0TzJguMgblCiR+ZaeNoshruJe1IKIloiWibDPC27xdv+2IfoG3gvJRiP5yycEZ8eVSvPGFLjeBK83fyvob8ni1cfv4Arv/Ffh+G+7+EnC/D+77OT06iCecvzjnp1CsovOLbiEXtUAqFV4rjSLQEegZqayAuCWCEdZmrLcV7uun1+uhhn6bPlbgn6slUxE/JN92KGGE8Prgj+x+SEdr8gDWSd8fWJ+cMw6O24fMs2q46osJwAXlV8T/cui/Dfd3fMJrNNe433U6IdmB2cV6kelkJ/uT8bJ74awodaTzQu2FdBk5iPUjQJm4A3TZo6CtEa9o1764BnDdQ1vdBAr941qWILiOmCvWP8met8X9hewPOUL7OX+nasfH17T7FSt/I9w/Eq2e0f2WK1O9dhgnIvnHI1cxU93lD9K8Fuu1BC96QxzJW0JbI1vTDqHcQ6uY6KHtj0Bvj6Su2P1LCPea7EWlf1DT58MTxeIs+G6KziFHdq+AXmgeCb45JCBAlQ92s8a7AG5/X/Feze7Xp9+0/L/L40fg/sEjP8L4QDYHFj9cBpeQlNx66gf5e5TCB77MWN+Vd9lQdzjWtNO0Q4iXBbFbFsUSeZf9bX6KL53gftX6LRGMyIrvBVQq/xpqXzQ9O5L624K+PscvOf6688vs/t28/p3gfg/WPwX3g3o/QvvVqT+K9VrDIPSvo6F7qFesmNoxvEaWjDBEaqFnkTFa4F6ovaedpArlMSFUyo4SeroGTleOYkLTrpb44nwAu6Vz8n9IDi1Iovxa01fEn5ycIu7hXCZyTjI72zWF4L/Jd791M/6KmPUVtfsPXLc1Y5/hfNY3xV+vrZhDPArAGgL7D7/jPon1ApdM6rt0EUfxjRxcs3jBrqbdxAZ8SdPObwEIODMXC0hKwRjFg6aEtgDnayMvulJEpz9dBcSc7RvyImlSCHt1ci7a/Q3fZqePn9Tuf3Tufi3uX6n269P3wb2c8Vq03J3hOmRNiK9GQ7O9mLYZEA5Qs7gsIWlNqCqHjOooP066pVA7wl3TDqhkUqYj4i1pCOEtEKIGTQhFwAPlQEhbaZvTLeK07LivlL04qJ1k1eMagAEVp8GE1/HrK0lD7oTNGz/EJ+B+C5QPvfpLljdE/HvgfvbXj/KdFIudHHj9zFv1z5wELlABiAkqGJEtESxrYgmtyDFoTzs0UgoWVWbfwuI1tc/iMbGhXGZAGV5+QHlDaUM5UEEINJQPeshfqqm1DSqZwu6453B7oV0PrSzXIe0K+hmRJd7InmmhfH7B/ekUnSKckxr8ELn/V97xzivhBPcd58c46WDFkAMJ1flbZfwfahmDAzcSB3Sydy6zMJCIaYRRDbsalAXuhc4R7vi0uiaRyAnlHIrEAgAgQDkhdNBDQwAI1LeLAvcTzRdqV9kOKneeonNYvm4ZYUAFxtwkJaXxI+5Pkeufab5imf/g/q3LflpfAL3gPe+tfRj6Ysi9pKPwAnG2B4K7gKnBrTLFIq2izq4hXm/PTE9syGlWhBAiWj0ZS6Ui5DhSQwgISQglpKGE4ic8qCgb13sIynfEusqxbCF4Ba2kquixnOkgUhJbSlDjGfc5+4BQ0rDsS1LS0IacUg/I3XadW/ZfF7FvgvsLgi/IzkA/yBjc4JV0yayWI9Qs1qXgghEuoS1RKUKn6JarYrmivPD6zPTCHwt/5CNmvR5jjDHGSrIf2REStZ8uG0T8xAa8AMqrtY7vM+5rZV/EWLmSGZFABSMCqEgS7izoX0n5Gz0Dx8M/cdC3svvvV+rfDfcX+e7keOrrcKpOCkBdzsmea4W5uOi9HGJTfIpiJvFl1tBlOcG9QHxiw4MNCPSFP4wYJzaIVk+ziTEg3KfZTNOMixo0lx0AymUiKSC4UfcXiJ9QfjqMGvcnyke400ztxZvP2xIIJ4Q3hJFmR3zJMGvqxjiX/OFC7ZAJvrkkFHxTrerPxKY/Yr1/+bBPPJiQfehfV6uXU/rXfu9Gdgcq0IcpMkbRroSkGOpJqhJoMpGXALSI8rL9qOh8YAMAmTLijRiNnr0PCekxxLDFbYveB79Gt0Zngl02a7xdzDJL2bFM8G6cpOwIACOAgUH509cLD5XVwAZ094usL5GrzBEt3sqASkYEYwLJnuxq/pVvU8f9OR3j6NK8YqPfy+6/G+73Sb/Vea+XU8V08Z4T0Clh+EsXlDOWBExS6i9EC1J4wXdC9jwDodM0A4NhehLSENIM7WOazVagngDvojNxXaJ5BpvWwS64xz8nN06UMUIqwmwaJFK8tE6hcGL349EWvsfrtlzABfdsj1gkqpoL3BkhrClwf0nz5NKk8if6zPwtcL+67B+vULmTLpDhn+Fe12dkQwYqdieF42nJSkdRyxW0fZHptOsrxNQyBhGGEK/Vi6bdfsOhHBgQQoDyxdgYtxrp0dlonpuZMsrnYJfoTHQmehu9jc5GZ/Jo1PmC7qEtf33hj5npWTzqS3G/API1oDFyzbcvxHdW8JKxgn4J9MTxp8ieZl4vG/WhvWL2r7D729D5Jrh/c0LBH4/w3b473J3NY0/QI7undZIxJaURkvlYLHapMiZEpV5UhZjaR6/hjtstEQAkX2bIc80wPTe3xhhj3KJbo7PBLpuZ1lkXrEe3xDVhPfg1BheDi95FZ8w0ZoIHoDhERVsiUCPhjaXcZzTt8NgeWVztNE+74tUgu+PTgnJcn2i+yQTRHKB/jFwPIh4P9tCx7Avs/kYp0/Xp14Aev5Hjb3H88evzgO89Lr112W+UDPJWyiGhoow1Ir0hoz/YgOZdTYonp6XAqzArwg7N9Wa/1RBCCOU8+DUGH31i9HXWRvf+OW1mCnZJWF9NdGbHenDR++jW4Ez5qsP0FKojAAMbrBhnkaKCdBj5qB75IkzJCxXNq6xqGJF9uQZoJ6mSVDGWxtQqr+aVlC+DULQQzakL8Xdr9x/LmSko/064fwHlJ7gfBqx3p/2Y1lsNLWW7PQ+h5xGlbMXINhsXiGxVBnEqQXyKRHFdQw1xn3V25c0BBL9G7zYz+WfCOsI92HmX7O4ZnYnexeCiW2PwMawxuOgsY4IANJSrTjWUEgKadrad0wG0Uzmeky+E68dF2ODtq89ATzRPVWH6StLs1N4AmjaXyPXajvhQ7LfbMz8Apt8J99tj/ng6565cDo9T5fVBtV8yBTj6D2g5t8ccgT5jQlLVV45H7YcgqpBZcZkqw1FBez42QoNf47p4u7hxcuOEcK+E+xLXXbgHv25mGgdldRs2G92KmQVAaLUmPbRGjEaMRs5WTks74VO8Bop9WRCPC96+BjYoaAc2DGyQOFRMO0W7JGbY7ksSwoEWduc1tVcNz2on/pbWv87ut2nA34r1N7a/dMyfClJ3uB+5vX5S4b4eWqoywFKeIxrPEgVrrdp7aIcMi1oGFE28C5jTIpKSvnpGlLHojLfLOutpfIyDWibtBu2fu5Kp41Sj+4ZyrMjzdonemmUG/LJC5hwEzghDfNt2tu2cQJ+xjkd7S/OjeBTcI8HXkgZj1prg77yaOqPmZvjpErl+Gu5XcPyYkvl+uPujALvd/iPcD2exPqHXgutCQvtPhZKdEoY37nITxwBuwJHLo6X9YMMsHkaMaXw0i4ci2XFtxUjpzWFxzqK31lrMisGrdBxUFu4mOpOiVWeXSU/jw3sfvQ9bsmg2Z3KvbUIIGfQwjQ+j553d2xk3lnYyYirXHh5h+RYF5biR2J2qIeNeUsWITGt0afbR1hS2HqpD9jL2PwD9y+x+C5pvxXrZ8yMFTZ9m94rgr916j1jPiM8pA0jq6LIzJortqJhA0PdHRkdMILUv7YQAsnJCRt9pXjysGI0Y7y5CIqUIzqyzbgXt23Zs21HrRevNTNGhak/r6NYQtt2sRBHvbXDmAh+qpEKU2zaJGdvOVs61pjdiMmJEfI/ZsRkqUsevj7hHjxKlfIpcs015SSM75RfUYgZeYf3LcL+i5Pdn/97i+8Pa/UzwdVxY7rBnXt+xnmRMCdFUJdYL/+E2Chjk0ZnpRKiZ6UuAaMW4tNN+VA0wIjE+U1IGZ5SUraCIdavbddbrrDczxTVj3dvk3ngXg4/BJ3/GmeDKF8fojzEiR/FAGWPb2aoncryVkxHTwh8ptGinfSxMPHApiC8bAxtG8Sh6pq+8GmT3hrCG1AqeVWeY3mYWXIzIL6aIfcG9/ofhfj3+j8N9TwXbib62IHf/MVkxtGTASpnHTWVlzCHPIQKGys1AfOxipp1sO6OewTQYjFCtnIycBzYA4Yp2Rj1nkXLChl755zT0yg16HBSifMmgj+YZ3BKdjd5Fb6Kz0ZsY1ujWHe52waSxWTwWNa/tc1VP2864tu28qmVtnwX9RqLOmWw7I8SXdkpqXjxm8UD5PorHKB74fRHuB3avbPgGWIlc30ggu0ia72X3v3T5wrjYkdpr23Hn9WM3gTyASjgjHBkLVTuivIwroYTVmfMeeRtHK5EpUSFYOVk5ZbUwooxZ2slm4kfMzeJBKSEAo9ZG98ukx0GNbYG4X7ROT52JYYtu3YdXty2GNXobnYnOBjsDkEEPrjerWla1FLhjhJqgn9GP0WrZxsObmR5FCmTHfA0jyofs1eD5yTnDkrFd0mSXRmRfsmJ3cpwK89aI/PdOVvMpXq/hftDrUMdJFdkkNyZ128J8gfJziiodvM8qFkkOaa+YG0s7PdhQ7I6FP4wort+EAWKCeL4AkGiNmPA4R63HQWEBB2NUCKqk3Mzk7dIKqqSM5pmI3DyN7se2HQdlpnGZ9GZtdKu3C+dss8Zr63rjOgT9c1VL0uvqiZcB3nnKNWDUE3k9HT/T+PRRfdMSsx40DBUyo58xlDSHjJq6LzHciPjDj/TXsPuPNCZ4VaX6frjfmDNVnHTnuGPiQEkaQYVadGphdAzmSmA6isfSTlOGe2b32Ypx4Y9i/+0Ql/Oup9sZgFBKxkH556SkYoxKKVSnGBPOzGPbCkG1SG5jDFvwa7CLGrS1Nnqfkme8DXaWUkS3Yx3pPME96ZnnqhabLoCpiBy8GhHlRdXUkuaK9foGeEoryDSfT29Ta3f6k9r9r0N5AfcfL4B3wP2ujOMEdGQdXsxHVrJEMscXasffu5B6vRg5o/eSg9RKxqAxIicjdxlt5byq59o+jZwZE4xA37beLsEuZhoVE2PbWt2Og2oF5Yz2bRtXhHsi+N2gTGLGRPP0doner+pZUL6qp+vMqp5WLWuLWH9i2Fprm6LBypEX0C/tVLQ7OjOFCxLiM/p3gr9od7jR7uQntfuvjUo/dKjvQ/yF2uuEmUrSHDN+S2/ePQks07yqxlkwkntUJoYR46KS/EU1bJJyeCbDO9vea/ZGVrW4zlg5WzmP4gFA+rb1z8kNGtMHxrYd27ZvW0oJpzAOKponwj34dc+I9DYNP63GP6e4LtGta/tc+13JuMFmKb+svalvLLuOlzP68TXQ640x0zxe9uW+h2cGVQ2mxZ8qnm46yp9zxUr+AK6/q7zjb4T+p5Ybaj/5j5XjDslPoMWFLGmuSF0p7TFr98cd3I0Yx7yBtkyJFG32Qy6Mm6JJN1gC0LdtUeSI9XFQfdsyBoxSo/tgC7tv0eVcMSR4RLx5bta43mTmXvCiytBf8Aq06mkLx2esJz9eLWhWIu4L+kfxGNqE9QL3WtVgwJrXojn7Mx+wZX6A3b/Jgvz+7N/vhfsL7X6UMbQyifneP4OqVL2RFbzKP/NwHHcsoEcb28gZrb0sFRbXGSPnnV/35ZmW3gxsUFKObaukbDP0reqVlJQSJaXR/eaWGGJKDjPP6Gz0Pm5bsEtJiw92sepp5YQfa9t57Y3vbQY9An1JvJ6hnwZc5WzVs6gapPYC96JnSioBJs8UuBcFX4ZXz3BvKJBzGnDTwJHdvytF7P86o9/BvViRuy1zG6eW7jHYX2APwirHHUGPI0q1M1MPzdQDTLU+XjOtVubgvuE6Y9RTSjG2rWKCMzq27aKTquGcKSn7tt2eA7qN0bsE8RhThcdqonlu1m7TYtTTitGqpGfcYL22a585vje+twh6vNvgVWHU02QRX/M6CvfyfRU9ZAIDFbgNVEpogQp0ZnKxb+3PVHbkIZvg59j9lw8t3R7zF+Be5z9eBlNP2p1Xw0wSEwcS3GknuDiFqlMefEFVg4yYUgbaCUGP1nsdnq7ZB8xk/0wbvbH9gvEoY8AYRXbHIVVkfaN7j7oluBi8T8nAO9aDXYJbvbZZLy247bV1g3WdcYPFW40b7KKQ3Ze1N0XA4K0AoZ+oXc0F7nWo2tNOyq4MM+16Jmv3C7ufSj3oz4iZHyhfinddf7+/CXB9/J+F+0HA3wepheOx7b9EpV6oHfVMKXEo+bGF4DHVpAzQHHJm2qRqksMtxoS2zmTcP1HEu96svUFYEwBOYWxbM41unNZZc0bRo0yZwFigHUMMIYYYvce6p2ie0fukWNrZqqcbbFpQyfTGdSZdD1ll4Z9GiK/qafvFyHlRM64L3OdqVBWv+dOoaiH7yoXck2fgHut1FtN3wf326d9C8N8AdzhRezXpaa1qeN1ApvQaKDVsKsN9qIZRy2Bq5T/mPJl2SnEhgl5OFpGN4Ms0X6JJ1xtMC6OcEgAlJab+Gt0LLjBytap3g3bjlGzH4GKIwa+F4OO2JfjihZRJHRff27U3KGxqJePS+5ck63OoWsaexqN2P9iRlXDf4Z5bL12p/Sgpb4D+Y3D/ixD/WbhXg6qnxg/HtJk66bfyZDBgLc5MjXX8+ZHjEe67iGd6Ztpk57savc/IHuzaoo5PceqqFt+bPtuOjIAQFFN/vV0weMU8AjfoYOfg1pRTECO24kguZAgOodyb9IfUc+0T4pHgEfT5kljy5bFU2uaJMsao56LmOQP9oGekQml3lfJ5SPVF36X7mSsJId8yzPS3s/vX4H68XdYQP1Spwi5mOGaGpXt05cwg3BHxyOu7J8M0ypUsYEYjRpMVRckdKOajq51vOSEcvbatoIoJxiglhDOqpMQsMbRrxrZ1g97MlHIhzTN6j44kFjrhAFOJSgu+kdE37Q64x0tisG5Y856n7dGsXDBOxeB1vqP24lPlUg+F2gZD1VORRzWl69EteD3Y9E1w938Vr/tL7PHR8o49R6w24MlFzNQlHYe2j/KYTdBXBRAPNhj1nHIqQXHccamH6EvYumbe3X1ANAq1tf0iBGWUUkoop5xRTAPGaBVbEiDZR7cGv8YQYgzB2Vz2sQQ7x227wv0g4vFvqSWFrVnhrGqx/VJsyt2cObJ7An2b/Bm0ZdPYc675qGqa6lpVdsfuhBBozh3FvjLM9DfC/QuJkCe4VwK+lu8kc0zBffIisQS76q+yz+RYhplK2kxfJf0iF+7VcXtWVkoALkOqabinL6b7UrComGAEpOw4o4oJIahiYrdlntNmps2a6GxK+kVbxtngDFZzB7cHpkmvV+jHC2A3JaudSbX3KGmepwEmRPmDDbPaab7Avbbeswt56jxTW5AnI/J0E/4Ku99ivUb8L8d9fcCfg/u5RJVkiF9bbrBU2ckSqddp7ijfEe7jMRG8FKfumWFFlKtlzylHZGPg2JskbHpj2xlBuWmHHL9Zp6RUTEgpOGdC0FZQLNAOdgkYoXobnAmIdbtsZjJ69s+pFjApJNDWYsyQ0Y+qpl6Q6VHJoBWDORGnOHW8DDYN7ePkQlaIZ5dJKjEzjOwJwBWjf3mY6RXWy/a3Dqz+UrjX9A7kKBbpJVqlWI6NwyWCiFTbUScRYAFb+yh2ZH8s7EDRkgfks8Uh56JbXBYzSMNo16A1vk3ea4vDqKPWSkrBRSvoqHWfCR7LtLeEdRPXZbMmOLtZh1ivo9LrttcW/1YKVTPiDQ7BqmcJT2u4L+2EYqawez3GvI+nMrFnRB7yTK+5A2/ZMp9l9z+i/5vY/afg/oX62orPz+e0wn0dquZ2ecByi7xzHROK+ELwtQuZDBkshFOzzVFpykuREw6pJpnRpcFOlzGHEERqX4wDYH3bmmk0usck+HFQOMjqn9PmTFyX4ArBr9H76IPRs6tgvWlX4L7vnLwbVlxq1k+pBDnD55QLeTLdb41IJAgcpAMqcp+ZwxTEVe4AHPX6T3QA/oHlZ/vMfCHJ5wzxnUvyGuqNTEXYwb00DCMS27cLntgdA9a6iLM0x8MLQNMOlUB2snPpUFHqCPcMcZQ3qKfHtl2tizGs1o1a++dUKptQvtcEj4iPbo3exbDFEJiUfdvixyKL11yODgzuwduI7RfX7389C/fF9sspTk0JwG0l3KW6wv1Y2HFT1fFO0/072P2H4f79iP9aOflBwhx4veC/HmM6+zPYEbKak1EwwuuyprrDDCYR1L0XU+1SlXKY0n2r0aUUMqrnqpbg/Kh1Q+libMSm7iFsbjW6HwdldL9oXVrnBWfitqXWA36NIcZtizEyKUnTjINCfCORb5NHmVQWfAnhXns4xXpHlNfZMrhRRhtU1Yqjttux/9QlcYDtVHLsH0YI+ZuK9074/l90Rf1EeccF6Wd2P9d5lNmuca7dtC4efKncKxYNwn2v7GR69yKLuZ6Gk3brPQFOLcGHGCKTksvObyE4H8KWMO/DMs9unPxz8lif6kxwNrg1blua6yCEGKN3K34jyrnRM1I4Lq43NdAL+mv3vSh4XHZnRh2D1HZf4zAzY2Jn93NnJVpz/DF34HCnvZL8r8uIvEX29yD+JNk/FWHvGubE7weCJ0eO3+eJTo1/KaOEMZYm4MVGYnVDJXRmDhmR4oHmDNZlpyyxPMyE0SoGrF5bN6xxS3iVshOqw1kMsB2ST5jOF8AWvVtriO9dscOmOgWUEQDZymk2Rs/b5NHtKerlBHdk9yzorc22DMp3jFkLwZ+t9zzAdBpPJYfGG5c6plSXTa4c/wPs/mqE9Zuw/j2Iv2X06xv+BPozuZ+f1b57pd2PNU3V/MASqZ3lSRvL9EZ91YZgj1bLYJOcTWntkuU7Kplt8sH5Alk16GmatxDs6uzqpBSDHswyh7CFGEPYthDq9+9Y96uSkklJGCUA+K+m8eEGXXQ8QrzIGNy2/WL7Ba+HImYWNeN+RL/tl1k9ZvGY1aMwvaLd0D76umI1Z8tcsX5cgBzk+/dq99shyZ/Jkfye5Z3H844jv2NzqP5/st731nkF+jTNOpZ0PKYE740J8uwuPbQI99IfvfQjKOy+D0Kh3zcZOxm7GL+FrNTjND7UoCCPBqQAACAASURBVO3qpmmeZjNMTym7iuZjOKE8xs2ZQQ/ABZMS0uwdZJpmu5hpNm7QUnazehRMo/NTXJoy6oQvIZ3v63aa1QM3Tr77qVnkIVqti7KPOaevMwi+Ee5fBNZfu1xOINwRPDmWeuSAFf2ZaqbFUr0q8szAmAGPzd1LI7HSN8/kmqBU2qeeRs9Gz9M0L/NsrV2MnaY5bnGbFgT9NBvK+WLsYiyVCigDIYHyhnICQDmnnDMpZStVp6TsZCuZlIRzoKz+YnYxdjGLsXYyfdtSxoAxxYTRc8H9niOZnq4J7pjgXiWHLWo+afdZPc693tPsfNcZbKAi9fuWG68Q/zW4/1o6/2G4n7X7XrpKqpyC218l3Y5RzOwTSlJaDzwhzePUFz20h0ZiKOL7xS4mhmAXk7C+GDuZUesCd6Rt7z0BEKqjUuVZ9YDwVrSa8Babz+ACjDWU3gV4BMXMYqxZ5mmah/aBIqehFCijnM/qURi9tizdYGu4235BoC9qTkNLbYpQ94KmLuWE7Vinguzz/JxP6bH7wM81vL6i/1+w3CHh9ORIMMV9r3oTVD1sUytgnJWppAfjTLzYcqjum7eo2U4mzTwTYoxxmedR68VYuxjV9arVgx6C8wXuMcaGci47KlVDOSG816NZHZOSEAYEyljMjpJ6VuGGENIwSt2gp9ks87zMs+p6JiVQRhgFKoALhH7ftuje7HFqvxSZnjLdM9wLtZd+UrVkz4573UcJFXzpLYOh6p70C4Rckgi+a5jpb1Htb3+FT8MdrhqmZEcW1FwVPJQRVlqNOpUijyEX5KOeQcJDo2YUD6PnzbqT1lZdv1rntzBqLVs56AFFdvD7+0BIAkCl6vVonF/mGYRsaNHBp8M+bAMhAKyH1qremXmYnss8Y2Mm4AIIBcaYlExKyhjlnAAILoyeMYpFOi9Rac3uRcYo2qEtgx0HMDwtra5Lp428cSNj7uaa/HZ2v47D/3vgfuR2uOxBiB9/ht0troU7+u44VN5mPYPTro/igWNPs3jYyZxiyhijt4vq+hhiCJuUgkm5WtfrcZrmWMFddT0QmIz1W1CDJrxN82FA4cLmxZoQ3hJGseLJTsYs8zQb1PdSdoRRoAy3OWecUSYlIdAQwhlFWV8Qv6gZPfhZPQ5GZLbbD+kxVBTQVwV7JX2AVP3DztPDX9ffMUn8X0rtXws8KjI/Ah2KcDxSe9pf6ZkcsBZfErV7SqFhQuWpRh9sQD/eru7kiMe4xeBHrQc9hLApqWQrpexGrVXXq64v3qLHqWYABj2orie8BS4qcXXm8vxlaNb3HAixqi/sbheDdC5lBwyQ3aXsgDHKGAFgUlLOgXLgom9bjFaR0Wvo12nuJ/+x0MFl5vg6Kj3lh9UjTD+h3W/Z/R9H8ycO+yPLzSm8iVnLSYcjtV8XLGPleSMNOaE7qWjHmJim2Vq75ZGgaXzYxQS/TtNMGZumedAD4o8xIVSnpFJd7wrc7TK2beqZSGj2WxIdAmWEt2XhslOD7vU4GTtNs2wl1kgkuA96MXaZZ8S36hRQTgCkFLKVwAVlDC8AIICGD5NScIFRaWJ3nfMi1ZxC1VzYkZtC1pJ9N2QadLf2bmE0Xa57BsGB1I8JwN+SIva3s/v1K7wT7qecmctGhv5Bux+avGWmL5PE430cqZ3lyg9Fu2F62tVtbrXWxrAukx70MM1m1Bq4mKaZci5lh9IZo1WhOrsYtGWs6hHu+QDLBQkN5aLV0zQTaBIuGAXO0h0pQ4gRcIO2qkevc5oNk1JJJVSH0gXRj8Er5pPhrUZwwTnjshNcoNVYDJlkxbS6dBHD5DDUM6e+A4fZaY7sfhHucP0dvondP0uQ/yTQv3x93p/FvZgPqv9XBvxR25wLzwhD9YJBKibEY//UYXqu1tnFmGk0y6w6NeiBMDqND6E6ypiSChiTUjSQ4d71TMo0kmqtVb0RvMFq5cx2AKyhvNcjFzRxYFO+TN7OFW9SitU657xzfrVummYpBbI7wp1yrqSSsmsoRdyjo4+gp4wR3lKpMK8deb24kIXgD1mQ1azi5Sw1DU2m+12/X0IO2b9ViljzTdr9Cve/Ef2vnr4J99p3v9B8TTA1xOsJm6qyYkjWZBIzVBVLfpoN6grK2DQ+VKco51KKhnIk9TTwSTmXHQEAymQrCW+BMqG6GOI0G2vtgwp2iDIY4W1D6SsOPO2XrbTOB+e999baaXxImSSTkgqRjSIKGBt6pQZNAAijQ6/QzueyE61mbEd8yR2Y1WNoH9gwENsJNvTUbuCaL0COpjupaOWtL0K+R7v/dYh/RfPvFzOHk/pay+w7D79ZVZJThE3dJZgzJhhT02xQbKhBT+ODct63LZNSqE62EmNB1A/oABJCcA9hFCjfQthCcM4bPTPCCCFNk3idEHIqWoZq+7RWg97c6r23q1utG/SgpFJdBXfGMFYGzoAL4KzXIwFQUg16UJ3C3BvRatXqQvBI6sjuJSesoZw0rIHUaKA5wr1pMp3Xjju5ujFQ+Pyb2P3nYf39hR1XAfNpMQM3GE8DemfSL3uLLVNcBV5nw1OyJ5BRwtSgh+k56GHQw9Ar1fVI8EOvQEjKOWSfW8quhjsO/RDOgw9bCNM0T+MDhCQEABhu3DLf3XETIGQaH855s8zD9Bymp5KqUHuvR0KAMJrYXUihuml8oKBSXT9qPfRKqE7KTrSaSlXYHRGvWp3gLveEsLpP2CVN4JTuW7T7hW/uHr8x3/0H4X7C/cehf0HH6QzfEvxJ5Bzdycz3uWFBSoLv9YjWoZRimTTllJAGFQvlHNeUc0KIGjTNiVyYCACMNZTb1cUtbiHEEBdjG8JU12c6fC+1k6bBJAXnDM64rTqFcaqSapnnBgCA4U5gbBofZpmHXg16GLWexsfQ461AoYIXra7FDHJ83WDjNKLUJIizLN/vpoQnb5juJfn3W5yZf/qq+NjRvoHyj8D9RrvfpEie0Z9vCjVL0eLP0GzGA+GYtYuQQtccP0oIiiEgAQAuGBNAaK9Hynk6KMoaYAj3ZZ4R61sIdjGi1RkChyO7tZjqbbPMi7VunNCOzOyuVNcvxhKAhtJBD2rQwNigB+eMajXejoTqRq2xBrwBIlspWo1Yr+PUPEWHKK19j/1kTrZMOYd1uu9trs/58d3zqv7m5WpBntbvhvsJw0d8vCD4469xrePeXRomuOyQL2UrM4sDMFBSlvGsrOCZWWbgYv9clth90IPfQgwxxGitBZ4zHI/Gy1tr0hBC0PVHL9KqHmUMXorT+MAbzjTN0zRjqLpZN+hh6EbkeNX1Q68Ibwc9yFZy2SmpynjqwAYpSyVH3TiJkoY2+zRM0BxNmHSqGzh+qX3dVF/kZ9j9N0P/5LL7i7b5ENzvtPvRhSR3BAp36wL3lEvT63EclFCdUJ3qFDCWkhYJIYTQ/BRhB9mlKaEDsjtQLlSH7B5iXK2DFKEej/nNA0XdtVp3hHtidym7oVf450atF+NwA4U+yhjUNsukzTJjECKlQBseffc9d4CpqiC1TiCt6QAu5w2O5swfHt+aRPCPY/qPR3uL70/A/fR4QfAvGJ2QMglCzqupp2JFDZCG4hmjnMOuZChFdU4ALXYcwyespANQYEAYbYAxKbcQ4hb9FlbrgIurqD1zeXHmmyYdMID3Pm4xOL/2prB7IXh0P5HpG8qttXZ1q1t7PQJjDQDhnEqFEbPqesEFMIatTxXtlFQIdEwcwAmyq9yYWq/Tpqb2G9X+KvOnkPt3GZG/H+u30L9uvA/uN9r9FuAH3F+5p9pTUiYpV60e+hT5NZQCwZJuCowBoMnIkN0xfSBTe7aAcuY6DjYtxg16sNZy2R0OlDLCOQiJC+Foa/KG8hJM46dhmV8MIcS4WZvg3iXcU85LFgNQvqJlaS2yOxr8SO2q64f2AQxQg+0lSzg5B+Y/7t017mvzTgT/IVuGfKl47w08/arl1aG+cQ38Ce5H0N7g/k+S/SqB0g+pul51apn0ND7QVSSl/AKK60IL3DE36/D3ABrKgVDC+aK1VT2WOA16aCgFBozRFmAgZALQpJkATosWtG9b1fVcdoRRa23EIr8QV+tOcAchp/GBY7qU89W64LxdzNArs8yU816PVKpxUEOvxkGhdpetxNi0rs2DPB12Q2DvmlSEewPNcdx0d2buYo/msv210uzbwZpfjvu3D+8dX6Gg6tbZuBtyurodFRNX+gefjVo3SLGMDn0l3DNnA03SvLB7ntgVPzrdBzCCHNv2QcUyz6glBkLK8qACF5x0kjE1tu0EMBBiBHeDRrEOjDnnzeqm2cTgD3DH9aCnaSYEgAvKufc++oAlIKPWatAgJCocM404dICiX8r7DJljRjvktM2a1Hd2eHWiXz1+r5j5wZlqvnBJnM/fkcbvMX5h+tf5B4AJib0euewIaYAxFBUF6EnVcJHGNTt1/mgArENVnUK4T7NBF7xvGsS6pArnONCCSqqk7BatVasR8RPANi3+ORnBKWOp+UwMi7VY2yGzcYTVJOi+EwAmJYYKeNuRssM4ZDEW5Q0+VV2P10ad2l4yZJJ2P/Q9RXanzR+y25vL9vey+w/A/XfOL3mC+0vtfovuw7suF0JVDiJlh3lgGKQyKRml+EagSckAZQ3lwAU2FGBSEkL2MupsRCb3hiX+Vp2axgfCvYD+QZoHaazqpewQ5Vb1VCrV6qEbp/FhBMeyPTfozdoY4jTNBzHT9VivTQrcQwgxDt2IigU5fpln7z0W/pVBYkJInneWYwJFKrC6Ee41wR/O5P9Eu9dE+MbyT0Pz5+B+i+9bdB+QDsedZ+UDQnXjoDDmayilnJImR5+UJRnDkpiRrURfjxBS2mMk6DMKjMlW9sjumHUzzS2AYqKWNBPA2LZGcCP4BGB1y5ga9KBaPU3zqHULgHB34xRDHPQAQmYvsletHrW21gJlQBDucQs7u+MtCAvGrbWIdYyJCcBN6UadNX2AeK1kDmf/HSDfH59qeP13hapvfItPw/3dvvvFk4H6HYc35WQvoIIwCuW3R2qH7KUw1lBe6olOmToIfQxVGaOCC2stlvPZxRDCBRc9tA8qHqQ5SPkcs6K5Po0Po2ecjdUNetGZ3dFMTGMCPQ4nrc5QzgmhlHMc0irVVXhVpMwfPQztIz3tVbIg4TIPx26030L/cro/It+/r/fiP47gzx3wB3F/fxbfHFitf5nDlXB6CxdAM9Yp23kuC/eGUqAisTtPGeeHyw1XWcxQxmSLXqRd5nkxVmDeAWVK7oEpShqk+UVr0eqhG5d5tpOZAB5UuEGv6hnNM4bY65FJqQaNaQJ2MYMelnmmnAOhwEUIW6H2xO7oq7Z66BVu4G0BU+RL6UYDDA4R6jkkfX37/MDjXwn3L4iuCq132v2cOfPmL3T8BOACGEv9jLIbQwCA0N2QqRZMObxmipSujviZq3VoRNrFMCYoY4oJxLdVvSbNQAjakX3bLloP7cMIPrbtMumBkEEPwYdtWrwPMQRMAMbYFytiMTkZqCAAlPOa2nH4Ce12vA8gtSfESyVbecp5LIYjySZjUxJ6q0nfyzr7kntJCpBD4sC3JhH8pVj/wpHfMMarmPXmErjXNwnWQmIYij1bcG8t3EtmL0If4X760wCkb9syyFr6h2GY2AKg4456HbH+yGu8BoZuFK1etDaCD4RM4wPTELBSFrs4OeftZFSnvPej1pijBpQB5UjtKLSk7DCcRaxjITmm0OCgbGb32+Ekcrd++Xgn2//74F4f9sdpvsDqXi/uw0g3wvImZ69cKohjYAiaXbujZE96RqT6CcYaSiljgx4qayKJeERe0xAc90mtv2ajuh6x/qBi0booGU2agnWr+omQKddiD4RM01y3QLCLsdbGEBZjscXNYuygB8oYIQCMYaY7VveVOnH0K6dpxrwxVDKI+OTJkELnpNnHj04pX/mbnl86Vxte199hRP6ly6s04C/mu9/ln956MoeLouzCCDXbiHv/upLyhQEowp1y4IwwOk3z6UBwiL6hlBBCOQXK0ChUXW8Ef9BkyxjB7WK2aUHEozPjxgkpfwLA7YGQxdhYdXJyzizzHMK2Wjf0Cou1lVSYkgmUYwFralWQ3RvsnrBZh4O7yaOUSkmVvnVCPLlw+R+o/aPR6u+F+89OzPRZ53Q/py/yHi9R63sCLCj5AkmjYw0eACbJ7GNMnKN1g9dDETMEAImOMUpIyhMGQqQUi7GYcf6gwqq+bxpk921ajO7doCcAI/g2LQXrEyG4Uwu6GLuDPUTvVmttcD6GgNUbfgtSdph/BoyhkimdORDxdjLeB7+FaZoR5eVVJmWu4ahY/ETqhzS2MpbUvKZ2Uij9+1LE/l64nzb8B/TYLVZvAX2l+0rgHDxLFDBJuxMAylOOOwId8wIoAypwP03pXEyo7uoBCUFTcRMA52ya5l6PKNaR3cdBIXOjakcu996nnBlCcAOd+MXYELbSC9ta653Z3OqcR28xhpgKZ4HgaABwIbionZnNrTEE7/3QjaXPcIpWZdeURq2HE/gevoZ3vq88/pVw/8Kg2BmvdwA/EfwLKV/9aFwwpoonk1oMMMGYaGjCOg6pFqwLLoCLGu4JLHuXasCYFUeLHlSg34JipmSGFdUenN2sLVliRnCr+gcVBzHj/TLpzboQNu/DND5GrbcQVden65aloYM6VMUWrX4L2LQVm/uVcVkpO6AsOzCHHOQDqR/Z+j3yvbm4NL935r14zJn5NqC/sfN9uL8njbPZcgv0+kpIo9/4lMuc3U4TKzMmSr57A7stk+AuJAqGXo+ne0jKGMvbBADlMrL7rB5lMBX7z+wCBmBz62Ytsvs2Lat1btBmmTfs17fFNOmkM2aZnfNo6m+Y2k52uAMVu3aXatCD9x4degxhE9yzHYnNau5P7J8e8ObT6+M3wr1G+TdPQvb29vXpC7i/23evf4YXvwVASRbf82cYRX8DFU6S9WzXM0zKaTaLsacPHXqlpAQgWEfHGODsHThdx6CHBxV9245tq1qNKQAIeiP4Zl2wywTgPVqP0Tk/jY/E7T7EEJyZvffT+LCrw3q8lDODTEppyv2Sco9Huz7lu0uFnf0wI7KkEEvZNX9k90NCL7nSORBy68bkz/yWtko/ifjTxjfA/Y+XwdvvLHC/81luoH+g+4NWr3cCFzx1nONpaIkAkL2zbmovWlLEMp5W61brDn8JO/DRlP2rOsU5Q6DbySzGpoH9VjMpMRXeLmZpJ8T65lbZyr2ntlut6gc91OxuJ4PXwGIc5sBM4wNzZgghQGgtZlIFd6uTGyO7ciWork+m5K5nXpzFPz0+RPD/GrhfIf7xUqZYiZn7ASPyNsHfvAs7gSHc9/FURoEAinUpBXrt6Lsju0vZOeettXC8ppSUwACAqE6Ng8IeAdM05+4XPVDBZSdUZyezWROcD85v1kXvgQs16DwFX4zeY2VqLOy+RQxq08Q4Oal9ta4ExynqOHiRqcYcDSUcHStpBfgG4GIvsn734xMC6DfC/dUcwj/F9J+rVYUzeb+IRt92JPd+osjxGLCi81hS29N8AWhBCsk5w1ThvQFB/hOUMSUlIQSrQ2Qr0X0nSKtdj8Ld6Nlau1mLpB636H1YjMtd4UPcNoQ7MMA5nrCaaZnn4Pygh+DX4NehV5gRiXnIJHe7FnxHPMamQAVljDFRzPg9f0YqeSgs/Mzjfziq+jfC/bPOzBuEjb/3aeP6/votWFGaBttbrQYtWo0mY6nTw3Rf7BxW+qajKkjFHwcxwzCDACgbesU5jsim7Plpmic2oIbZrElwty6GgGiOMcaw4avRezdoAhDCPj0fxp3LPOPIEabBYNfIdACUJ3Bzjt2u8SrFI9+/rFSq67FEsLRTfR9iL6f8zaenx6+D+xXTP27RfI7dCbkq8jeHlO6sSyqw5+Ogh8W4GEPqdXqo0xOoarD/TKLPVvd6HKYnVoISwgghQNk0PoJfx7aVUgy96tuWyw4LtNOECGENzkRnolticDH46H3cNoxEUwv52VhrMTOMEOqcj3FDgl/mebWpDM/7gKJ8mWehMtxzdAGU03y50iqLs4ynlgrA0nDvOjxUhonKC9fhpBfr8n5C/ophpp9avsN3v0zDdHMNpCcXLVMPNqGGQcpcZ81QeWcrBpNQMLk8TQ2gusWkGVLt6rxbnTPOGe/DNBtU3ttzWGftBr0YV0ZDz4/g98W76K0zszOzGnT0Hv8JanrOqF3MlucOwWlw0Mv3W5jGh5IKJXhJ4cx3oRSHJLjz5E6WZMmyxv5QjKnsyHzg8Z4h6/rx74P77QXw7jffI/t2doOX6QP5dcqwSILzNOnF/g7Kez16t2I2L1AuWr26dTF2mo1zHt30aZqt89H7PJVNiO6xPQej+4zwLXoXnQl2CXZGXvfPaTNTdEt0S6J5b2Nw1lqU1DFr9eiDknKZ53KZLPMcfTDTuEw6xhj8WsRJtpUIKrH8VRhqmGzXiJJAhhqmPMXZEJozwe+kXncWeMeaHG8Rv9uI/LXLDZLP+D8a8eXdFzVPpaIcG0Tu/4pJaZ3H/lvAoAEQqgsxLrkoyaxumuZsmIQYtxi3GNYY1oL1ddYxrMEum5n8c1pnvUzaPydn5nXW/jkFu0T3DHaJ5hnsHOwSwxqDj8EFnMUyP/q2XeYZK1AR7n4LZpkJo96HxdqiSRogQMrXIQ0BVDIpA4LkjCDKkO8R6GW6kdQw5wv+zN/N7r+zOvt0bu8i0rvnV7smc2H9YFIOvQIglO9x2zQ+FmNRqWPJqZRiGh/R2+htwbR/Tla323PYnoPVLaLc6H4cFC5G97hkuJsY1uht9M7bZXsO0T2jNzGs0a3BLtGH6MOi9aCHmt2996rrG0rxAsBuCLKVhBBM0yeENGlQbA+4cWLuQvBMSsZUNlWF6tTQjZhqdkkWOKR5HfaTPyf91tu/OgH4x+H+qXLVC3xvxpJOjHN3ZUD5376rNK2mrL4DJJQbK1upBq06JQR1ZkZNYnS/TNro3upWCxrdw+oWwY0oxwYbfdsqKfs2veTtEr2JMcYQYthiCEjtm5ncOG3PIdil1HMMvSpwx0mMvfeqU9baGEOp58Aq8lR7lSqwBIbdxVpN1J6FTcmcQat+Gh+9Huteln98/N/R7r8Z7ndVHIfg9TYNvsqXuZL/LujrDxWq47Lr9ai6HoTs9cg545whTyfmzmi2uo1hNbpftMZ1gbuUAjewlddmJlyiNzGsyaIJDnkdB1m9D3GL1lopuwJ3s8ybNTieuswztuKQEif7JXsxCiFNjlybnAKU3JhWlzE1EEnPYAMmTC6YZgNUADnn8TY3lP+2OfNXafcfb6j0NXY/Yfh+KPX4Cr6UFO1+uVTuzQHrhDBKpVKDFqojnKtBq0FzzhijhbBbQYWgjNFWUKvbGCxqGDONeD2gHamkRKAvWm9mim6N3ke3RrdGZ+OKseyCvL5NfnPrYhwmDjApi8OD46lYsTpqjfTPsXHf6SrPMy+k/JmU9KtGrc0yY38EVO1cdmib4oT3QzcuxgLUaQVvPf567f4jKWI1yr8B7i80++FnuH/PXQJgerr3rU4qCBDuQFlSNZ1CdpdStILKVkopcI8QtBUUXcjC+kpKxYQQVAiKYsboPtky3sR9JvkQg4/OGMFVq6fZrNYFHxDulPMyqmoXYxfjvcdMmOC8XR1LXecz1xJI2QTHilX8J0M3ltJVs8zY8kANOt0BOrVM2rtVSUWy4f5/X7v/YM7MNeP3E7770Vt/C99HuZOCOdiZPREhIcDF7uURQghpKKU4/sIoCInyXXAhpZBSKCkR9IILxiilhDHQgq6zHo/cj9cDZ7QVdGxbNGe257CZKbpndCZuNga3PYcJwA06+fqT2UKIIVDGCtyxd3uq7ejVMs/erVJ255tYTlcuPmMZXcI5DkpuGd4rsDlZlTfBcB6ePz7+j2j3n4X7F1qd3aH8pYC5pNVcfhjEeg5eyzxh+BIwBkKmpjFSoevHBS3UntDMKKaFARBOAWNWxDoqn0T/XHDOxkGhjePGKRvwNgYfvY3mGeyyzLMbp8067/1qXXQrY6KG+zLPmLyOpRuj1ilhpsQtXNS9NzBtJgWmUia4dyP+W4wBcMIPxtRHoPuZx2+E+w/mzHyqHPsW7tcfpLbPXyYFH17eY1Y0LijHbomkoRQzakBIjPlASOwmQDltM2Ej1gvc8crRSc0DlnTjTsYAab5vW+R1XILFVAJUNC74Fcs+UqO8QbtxagFK4w0cUsWcmZILUDNxpnMhpVCtxiAbRwwWY4Nfg7PB2dU6lOmF7FWrse/7+7F+b4S9+fiXwf0E/S87M9eBpWvVx6vbwKFRNZZjiySC0/RjAIS36O5hqDpNM2FUthKx22a4l8EdQogWVGN7XYCil9LFwIBTGNsWzcp11qj1cY3NCBatkeDdoIOd3aAHQjxmFsSIzayn8THNBnN3cTQU/3hKXKMMuBj0gDN9e7tg4sNirF2MXd1mzeZMcOsyz0nK4yxO2JjgJx+/Du7/ixQx//nMmdPpe23I1PvuX0pl1/l5mZUAuBi1JtBgcRBA6jNDpbKro5xjVIpynFXUnj4HCMp0Rulu2BFCABQTlBBJoQVIHcWkkrKzui1VfFa3qN2xNwF2GpvGR4whhhjChtnz1mKxiADKUohKc7M+zrEhmX9O0TwDJil4i23mF2ud894u3i7RGazXRiNy6BVjqiHNseSU1JbkH6fIhNM/rFPEfiHcf2q5hfVnm+bV7uEF+oXFD+84Zk3uPfHSawCp9RfAMs/jkBvfcZ4GaIBhtKoGzVgS7ihpKKcAjDKGzUq57HDWjdMRAmMDIaWzEuZaYg2r1W3db8MNelYPLHfCfgSEUZTv3odlnrHFANadHG5QjCkpF63R1ozOINCztZ/6zNjVee83a52Zo7PBeWwNgunvV2p4z+OdAuhfA/cr9Mv2Z+BewfhI4a9HkF7+RrXKAS68clnOygAAIABJREFUXTCVIHUOywmSDeVq0NNsEGqU0zIgT6UCLlDcC9WVpnkEcCIXIE1yfnL+VraDgGCH1KEbkaqxA4JQHfa8nqZZtZrghGQhTcuBnTYwl2GaDf7bUet11sHOKfOsAN2VYSwfgxu1Hqancz6GmMaG3Yoplhj+AhXXEaJ7I/K9679hmOln4X67/W64v2G3X6BfGZGnEdfL5wCBZZ4R7g3ZZ6fJg/N5CrvZlEx3FPSpFeP0FKorAcCJ8tAdRwWFM6EuxhECOBfkFqL3QXV9iNFvgcuuoZzLDiMKEBKtw9IkjHKOEqgk6mzPIbhnXDPQvY3eHYZsMZvN+6FXi7FbCJs1zszeLptbS0dsTL955+Oj0eq/D+7fJGbuMPy2kr/5kcqzJGq42JzxdunbNrnX2D0vpxMSzns9TsZOs+n1qAZNpcLa0zSHHgPgbNdIBDLDocuZdmKvamttQyleLZtbUzp72GKMqlNlOu8S7KpOMYalG0xSGAflvd/c6sbJ6haX7TmEzUa3FgETg4vRx4A1IiGG5NlvIXi3mmn0zyl6W9gdB5iu7Qb2YSNy1uu36x/rAPx3Le/xIl9fA28D+s5/hBs23+F4+NeDHqJbnZkVTpXKaEN5ARx2jQQhh+mJXU6H6YlkP01zGo0iJBUWEZJmqEzbUBe2AhDZSiUlgQbtc5z4lxBS0huvDyxGQWU1ar2PyMYQg8e5nBD0FdYR6D5RewwxuEVr2UpsPjNqvUzamRmbTqpWp9mm3v3465MIcPmRbJkrjj8L95rgb0/42yL+8G9yLs3m1uBNgjt6NbzuxpERzwWXHTZWR8SrTgFHh4SWQR98Z1O2SVUMmuhyT7PKYXPaA+V9qYd62k85V60uxU073DHfYFuTtjFTwnr01RpT892iNZNysRa7B6Po39yams9IdSXmj5d3/FVJBAXxP4t1/6LPzJ/gvqdCXeF7MeLvdt5cAUzKGFx01pm5b9uGUuAsK5PjDQJtHEaBM9lKLH5Lf4OxegabDP00T1jp747LaWayes/YtkbPuNjJjFpTQrEQNgZfoRw3ch1g3ELYrG5j9Kle5AB3jyNZOP8UtoXCXgaYk4y1VB/qSnA/mv3iKfm1cP/mJIK3NfpH3PebMwlXmn+1o7Ijz78MIJiCs87Mo9aVU3lwbvDNIFJXa2DQUFrGNYGzPWGLEEw3R8pWnUK4a0EL6AvWC9BxY2xbjCPXWWMisVW9M3NwS9Ikh1qqolhijBHHraJ7RO+zpFkxuxgLSk5wH3qFFVio3aXsSNNcM8PuEoD/nPT7dyQA/+Bg6teWV1C+DKzeKpy78Sbcyejm1ujW4Ky3i1lm7BKDViMh56YUspVFnGDBBCGkISkPsYZ7rW3KETAC9VJuHwAEDmvo29bqtm/bYOewmRhcDFsW4ric1Pm2PQct6PYcYvDRrcGvlVdjo1ukFLKVGHIg3FHBY2KClFmAve9xMqH+PmfmhO9fNc1qdZoL394x/WXHceNs0lPGsFFRcCY465/TqHVx/dBUQRCm93NabfOSbo5ptOWdSdu8ODaswaimxTg/OKPjoDiFcVDR2xh8sClzOBuLu0pBXR69wcbwKSEHz1tw0bvoTVzNZibKWPJPB40VJ6kkZZlPGTjf/vgtMHqF9d+G+IScy3k8qflbBX/3SPtV10dvgjObM8ukuaBC0CpIrf7MdVgLu3QQQkrTCyFT0AkgW1nSzk6H8odjIgSn1eacrbOOMWL9a3RY9eePDqOPwTszU861oKVYFpONMfVyM9M6a6xYRWrHmV+xpNA/p2XSSqpjv8i3Hn9U6tfHr8DQ21j/VYjPp7bC3I0z84ZFAwclng1JM43OzDiY+udh2OOH1n8VOMNWTfldqeE6br8NhdNfpZQY3WPefLBLjBuCMoSkWPaRoyTf10EPwAUXlDFKOeWCUsZw9FdKAYxRqXDowCxzgXuqHJ9Go1NHg48+3v8v/nkA/TPLx3MhD3C/Jfh6G0777sLT6iVsZZp9QEIueN5vF031uVftxIBJSRlOuJ74vtRNV8bjW1lW+J6+bddZSynGQcWwOTOnmu4YjO6DMzHE7D+aYOehV0xKnDSKADTpYKEBQjnFTHdshpp8zODNNJbCKyw4VJ1Kp6DuVU3eMCLJ/4VQ9X8B928q7yD1QNI7zBlywT4cL5RkLL64QqCs7v45EKCcYmtp3IP962oVRMhLPVOeYsOCzZlW0M1MMWxYBhW9MboPdsn58aZvW2BQdwq5f+ABcC6lCHZBvAdnje7HTPDY5OMPn/PigMv22wry3wp3/0mCf3UeD6f4buCp7rFx83tU46znuSNPT5u3PgYfspX5goFpfJBcAlsqPP/g4gGgXjfT2LctdiAberU9B6T8uG0xuKFX2Pjp7ZSJprpj4SjYMD2dmVECebtgCXnftqPWyzwfs8Huh43es/77hpl+LdyP4vsoNk5QfcXu5f9wvEB4K1SnBt3rERdsQIA7sUUw4W25eE5/pVwfOOA6ao2iue6ve8voJ9XFGKyzVlKOgwp2xrJuLejQKyyAGvRAeItZa5CFE0kZl7yhKf0h9ZxBqxMAOMM8n2l8LBOOzm6bNQXxZpnTKO/Nabt/fEjq/wf3T8H9bYK/s2XeEDxpD2+H6WlW533wPpjVLcZNxuJStofpiemQvR4Jb18dAaVkHBRa8lh10ex8iesXqp00hBBKyTJpTgHpHOu+OWf+OQVvxkERgF6PWG7XAGAPHO+DD9FvwYe4heBD9D6sPpjVYaY+4W0DrFzAy5w43pkZFfwy6ZIO9oVhpv/Y/Q24f0TH7/iEM6lfwtMr8A9P8f3Iu2rQw/RcjI1VOsrqQw30jPu0RtyLVu8BbtZCu+cIhFR1UofjuF4j9TYDo3slJWMwti2BhkCjpNzM5My8RwIABAATeLYQthC3GCNuBOy6l5ctOKwOMTblLRvLpFyMRU/TPydsifO2NHp1zFfhfvs1vwb3z/ob/zDKv9zwmtxQ+OHpNUfg9P96P5UK+7VPxu5VoRnu+zKblAU5m3qnGvR+ybFc2V2EfqWtq5bnbzkzmGGP4SNjQHJTMJQc+xdP0WcrVLf6EGMIMSLiE7gLyjPWXYjW+dWH8kUo5zjrPKaOYW7cmZjfye7HL/IDCcCfMjf+YaB/7chfIPvqoryyCi//igpkOyT4aTYhbFsIdnWI7xrlw/QsuD9dA+nXxQIOyEbk7Z9+9UJ+YAIwYzAOqn5zwnodiHMOXPR69LlHdgG0WZ11HtfWebu61Qdce+9XHxZrsXSVcu7MXGqdPsTu16/z9j/+Vnb/u6D/qQNO5/StkwqvcX9z70Vqxxi0Bj2CGJdpmhHoe4J7zfrGTsby3NsotyNlQKDSsoRc2L3m9X2bENX1VCoCTSvoVdaXLwBCEs6BscnY1ToMNsyaF+f39erwAlh9cM6vPuBUlotJlzR2XmAMCKOvTJjb0ux6XX0dcnr/d2j3z+qBX7F8T61qTepXgr83Z2ozBSgXqhOtplLhRoL7NBdw1+jfCR7nNQgRJzjAPdjJI2VKCvlGK903GREYFpfcvyFt4vgoZuSXekI8kgR6543z1nnj/OoDUj7qmdWHNL1ZDFiWher/Q5lht1/kj4+vwf12+/cvX1A15Tz/4ZZ7l1lwxT0ISaWqlyTiEcE1wddKprJrhum52BS8ZhHfABeyle+Z3OvmS2ASDoGbNxTfU0guu2Tnc442UTpOYydjC8GjnilwdyE651HHI+C3ELE9gVBd82H0vvlF7h6fgvttScQ/DuKvHPxHQtWrVjn4M3dAOf8THPShFCF+An12adwZ8VnSFMQvxlrnez0u+QJARsdqj1LF9058HMOR1/jhvCoApyCkaLVQXY34xdia2k2W7CVgxfgVI3IX4mLtNJu3D/jD3+Lu8a1i5lslzQ9OIPz+/XdwP6DidK4v5vr98FM22gvca8SjpEEEHIB+keyIKiT4xSayT3+FcjXo9yDmBiI4VeX5DZnZVUelSuYmAB55GRfDA16Q4I/svmPdeUR8PcMZpgT/NMH/XjHzU3B/4zJ4B+gv5/YlrO9+kCPuhQQhCW8JbxE0iCQkSwT3Wclc4L4YZ51XgzbOY/Unjj2prgeWLcgcZ+J/QP6QRLCbmLXHl48ZqR2rZmu414gvx4ahKqK8xnoxKIvlimIsFddWkfEfa1WB3H+Lmy5iX5po8u/S7n+E8vvuUSfcviZ4uA1h9ycAiHJcF3bHgBVTBmoZU+v1PNLkikou70Gvo8mzO/E36z4v/P0yhC3fKbUoywXjwEU57APcq5i1qHYccy24x3XqtRoCXkW9Ht844Le/wqs99eMHxMwvNGq+72DeRMvbJ/xwieBULQXrJzFTJE0d/yF6Vh8K0Jdqv1CddX4ydrEW+4QBY7saPtqJ9xbkn9bY0waEbEqKZb4vIbsfLtFM8DW4t5CEewlYfYhI8WmQWHUk34dI2bqw9XvyCL5pmOkWzb8K3D+5VIglp+3LxtmaPORzcV6z+8mfKXtqskQiT+k0FmneYToK6pmicESrAQhOcfP6snv5uJpKeNhcdrv/CABUlAsVb0qF3XGdDjhn0Xgf0IqpA1bn0gwi3nvsb7zP5PPux+2t6fbxM9Ou/99dXkPiDYK/e89FyZQ1DlUSzktuiXW+gBuXwp0YpOIeoTrcmGZDCJGtbGokNAfWfP9ofD52SFE1Yw1Jqh2EvOoZXCPBW8x424k8hJJi4HdHcgsxxKi6nnDOZVcSBz6bInZf6vF95R3/Mrjfave74aSbsaeUt5WxXtg9h60cpUIDBNdc0NWZLcVzzmToF4e7WDSi1Yj+aTYNAPAyPdiZ+A7XX3HTby7KaidNpXcl0fd0/GVUuEZ8bcj4UsWEvH7k+Bgjuplq+EAewXtEZP34pi4uP4Otn5157wtwvzu9L4eTyqv7RUI54RypscI934usTx8LwAX127qFgNZegnUm+DLklBxMY9NhACSdTQghpNltmdca/TW7781WAfArpG9R6ZkCd9HqYXpu4cDlCPjt6NKgTRlixBtC6mV5keCvnJlqTa6M/gPs/jNw/9+h/DOjqjUs4ZbsSUXwZ/jyFrGSEENFQ7EGIv87xrCnAGUsVeYDEEJaQf22onCvqD0T/OqKnmmA4XgWMHabTfDHQLt2WNO3ZAxrl7ATdz7+M7uXnAjZyqFXflsTkTtU7yk3+JQjiWNSatAZ7u993EcaLx6/iDj/d+B+FWe/A/dvntuXt9Zd2JBUskl4C1QA5TX7EkIoY2W+rjTrr9b7rKUABGAaHwXoNbvb1WED+Gk2wBlpALjA9nqEfES73znuDfZfapDaWUM5Ir7W7riBgqcBggsBkK201pbij5IhjNSOiMfxV8rY3tfydTHeR9ffkSL2dy2vRgk+6J9W8CUJvvekTq77cVdD6a7RT5lYQCinBeWL1mYacVZHhs1Q89RiXNDkRWZVg0/LjPLoyQjVNadmqG9G2a9tbChz2Ge40/3uVDlLDRBAlBOomp81BEBgEFKMmi3pmdUHDEu89w3lqusbYO8U7/+ntPs3w/3K4id8f4Dd77FxKWg6C3qclYDwFihPs2iU9+FUYZylLqHT6J+TM3MM22btqLXgAhhLY6UAwKC4k0XPLNaKVid2J0R1fbE/3wWfV98N9gqpLJBYalBcQm0GDRBs1IEXKs4SPI2PNIMkAJZEhbDVJU5Jyfz/9q7WzVndab//CnLkyNjISGQsEllZi0SuxEYiV2KRyEosEhnJKybfCf3Y7Z6zz+88XFxsCpSm3Tt37kwmM7d11QcI0anP5yMrvbq9G+5vgv7/nWw/UslXfN/Nvy2TtpFN/dxiQykJggQbYIgMkQlG2U+vTUMhz7dl0uuNZh0pQKlSI0UtMrEuEOdppBl4InhjgB9nx+4WZ7G4ikFwzpH+m/ohBFncGa+Y1e6cI6uplXbXdh3UOo96mY59J4v6vizLsrSXKwACVoA4qyGcdVqsr0Hd9JPtmh5uz/ROyfbr4P5Tppgio7vy64v3sh89xX/5RkQamNKdlPkaOTIhXPb3VkqCu6YEv7Ttu7ZZu65NI2Vt5A2CGj5CuyRZAGl4asKJZXDPEXNyKWu1iBRlwKRaqCVyPqthUv3cX6lTWudxncdjW22gYBMGnipvFA5id221sdIYr0nnDZFovDdu33Yi2F4b6v1reyjN82q/CPfI5FI0Hca4D40ublmdlPW1aSivmJS1wzrBfVumY70FK7X1ofWhj22ZpnGc+v7aNLWoCX9d3yVLWokgqeug9U1uxgbgZKiKmI3z0N5AE1WkzJkZpyJKWZsc3PM4qZ5C02yflJ14O5JNHzvlUu07aqhMsGVZnJ7xXvtBTdwI9eVEk/Qrv3mtao6e37+fMf3TcM9xXpxPKtBL0FBoSErL7wnxTc0Mu/f9vk7HRkEYXZIMcg+/6XUhbTP1fXdtyQzi3VSWRY2zTU1jg6oGtshcyyOAi+ERCwNT24ox14iRcWSiQuS8pqiRpLu2ZSKsb8uk19komRzyJq73Rgn9gLOu72gZK9VfNulaqme2J4cm7xMzv80t7Bm4h2eeM86Uf97QCA8RpuO5VS8qGOdD3w9d210p1bqsRe3Sq0+qP27zodc9ZHfzdz+29Vhvx7bo9abXTamRIK3G2TgUOLhXRnPTy2jFaTSRZBOVFWadaHYKzdNoqA0AiE3NSLpsy0TNb1bDOhDcl0OvJbhTN2VagiFyMq2uG/VOFOPb1fPBNFPJOexsnev7IhH8csQ/47z5CrtHc0zlFpDeZ18a+FMiUjV8EMFT5gLaWymHvtfrfGyZHjBw2Y59N8eDEuVdEYBL6eaeUNTms0QNgHnQ9KjaYdaD8It4U1Og3Kjhcrw2zbZMep2O26zXeVsmykqgCe7bFmv38Bt44mfWSO/YHTl/3g341dHqr45E8GYngkS3fKnyyU8d4blklrH/AExAU9eM2J2sGTRm9WJG9fsynxCkPvRm88CYvDH7eqOPIK/35bZiLcnRl0sJgN7WUdLudXtBJlIfLPcGq4KDIW8lBJ9Ur5dRr4teF71MFAnMDrIpz8cJv3uFdqzrZgyUl9Y0VAA1zgm3B8XM0yH3evjZODOv2zeexHpSeENVt0yvf1W7Fy17qZUmvjVUwBQBlJKJUgx1SuESsPt0j90dwR8mmC6JeCaEmpfbph1b1+0FMMoyCRkXXvshcXgomyaD5nptmu1T6XWhXDQkZrprO/V9ZIUss3v0vaZ5gQoqxkiGVQjTssDT2/NWSHgbu/8RcM8hnn+FZ+FexABkJ6M/bvYEEbq+I+EeDlUjMbNMYaefwmVbDLtbcb+vNyG4U/BMmuykbdcDVswGAQ5Y25eu/WDpv0TwoaMYAEDFOaMa6n059v3YDLt315YGr/syn1bewD1ifikvFcI0r0qNFeJClB/4/jqCjuxI/vv8A4v3Eoi8W7i/E+7P1POr2j3AQYFook7ABbRANOPUvqOhKqHcGSIHsszc0b6U7cjjRh96H/oeACgwgVvH1F6uAICCJ/QXmEah7XoQAqpHX8YKOBpMG2uj3o5t3ZaJgjxS0OrzrqkMd8I3Bb4EgGVZziYKku2+LSx/xB8gZr6L+FyjF898SbtDmdTTMt3sxAwTjCT70FHiXOlkDBH80LWaUiAVt303eRv3IOej1vsy16Im54JrPwAgVBVFwKOV1CXLDAAiBaFObR1uqyKa55y1Us5qoORkJr3eMk3KfKNZDVvR7h7CPeN+6peoL1JqpIkCW9vS8o7g0j12h5Dc37U0+xWC/Kfh/kwlX4V7PM9UYJNwYgnTkyQGnJIhQ2RmmZlOh3p6P7bt2NbDLG4+bFJfPasBAChQhzExcmsOsvI9rS5i2/U+nVP+ZeIJMyF4K+U6j8e2HHo/DsPusxoGSqNHcL/H7msO9/ZyVeMsG1khdH3nPdIebck0wo9ZZnIF/GvFzPv2/DctrFU9/c+YK0JwB3djlmkkyRii+aFr9zvsrndD8Hr17G5NNJTGsVOflpXNkhEjbyKCN7W69oPR+vmqDlftCsggIwQnE6QdPGyU+niy32i6P/AwcE8bwzQvzlumvVyxlomBxdvdo/4nPELYLwXezt9n97OZmv8G3CN0J+XAuSAhSMemtahJtRt2v7QG6wG77+t0D+56S8WMBf3Q9yhqWq5KH8eEAMAwCGOss1CpEWt5KnxdlCVEgnt3bRO477OiBnxtGoK7fhHu27ZNM8VQqPxM06OtbEE6334Rkv4kuJ+tU7rnieUv0QIOR/AF7U7TTDFGUrgTwfurBvH7egPETn1Se6sQhbwAVKch6RCTRCBnuCH/ZIK7cRPQ+6FXZ3R3KbApQd853LeSR422IUOACfGFAHrPbL8ISUXE/yqsH7mY8bgvmSbD2SX0zcHB/do0ZqhqhXtTMz/NdAfuNM0UsbvdtSZjC3JuRqKXawUg5CVZzYQQD1WTAZ/vnUzsMSZYLWpSYsc6mxHnejNw700K7KFrt4d2d73m7WG+rSbqBuNt1yeOA2UngnNfsQr8d3mTIdLtrxg3/s39zCbzdP0TtiiK+CI/hksWwuV5Tsm4maZWSjV8mGSOOdYduxNodMrux2GWwDln97brEcGtAQ1FmKlP15O9stxq7UnyyKf51GO9OSukXsZpDNjdZxs+g/t6rLcc7lbMAHD2ZIDL/Ie+L2/eFEWsCKZfuN/B93OIT6Fwpl6y63Y1EIKDuxHuBXZXw8dxc+weqvPjOI5jM1jX2y24xyOePGzr9gJQkXswhE6RgSGSSLHtehI8iaUvoUzODdxnNQTCfd6W6TYa4U5wn8YxTDJVYPetIN/VOANlqiEx9n12f+da1WSe8veze9HiXiw/gntEgRjIFCdgorvQ3Ul/CRZE7d6DgHxmGillbWx5xrckww3x+hYq4GjASi40hGBknJjbBDGNamaUmAlgndY7bcnE7uTjboabVrhPqqdMkQT3dVB3LTO7sdnHG403wML9qXmm50aobnsHu28/Yoj8EbgnNX+9lQY/c2G0Gl+MyuH6aGJ3ovbE7l6Luq5ZUzNKaGonILUHvdZWxqyBbdtkAnN4AgoLU1UVY1xKo8VFHbmI2dUbJhoeXfAETyc8cXLOOGdS1us8+h5mXbZPNauhu7aD9eCfxvFYb8edbVtzHzJy7wGAyrJ7OLuUOhGUjmjr7N7wPhexxOPqx9whf3DA+roM8yAugLuclcmUA33TStlKw4UO63SsaxY+BxHWeTyOkAi10b5mwOfh7luF1rKRbqaGMukBgJCXorSlQKf59FNqeuLIOatrZq2Q27He9Dpvn2oKphGuTUOukXoZ9T4fR8kTeFuPLfX3DOYKoFOfz7gR/FOGyCKpvw/xhO8fXLR65vX+JNzPvQXcGYwuRl0BJaE2SuZiEd9IwVmKMKuDumtrQK83vd2Mz0zBMmPQr4YPIm+K50im90CgQ7g2j0tJlplUAQcv0cJdytrDfVv2dd4+lVuqIjgL1L/pGhBh6NpDL0GbpdFqJHjarncf3KlPgOrh4r07xypcyPdddj8T7u9G/I/APW+fL8L9dEYmUTjlES0Sl4cKnlYzFT0PQte/a9PoTentdqw3a4g8SnA/5ml05tGKMbLSGN/3rP5MCGOIDL9RtsgcOXLGmpoZX3zyhVwXYvdWSsQHFEvJK9d51OunXlO/mtDW3l6uT2byeIng38Tuf5ATQZHXXxczqcX9DOjhS3uPg7vDOuelhhEDDg1ZVYjQ1GxSvV4/7QwleQJ7uE+qryo0CKaJJPBuM4mXFbLarpcrUzsdKdqHlLWB+3rT221fp7m/ipoRneceXamrFt2GFQC0Uh7aS3yaH6DPE/JSMfaqdv8xB+AE6K8Q5JNY/0HhXmT3F+F+YnGH7AbDr+GZcALV9P6FNz7cKgBgDIauPbY5YXc1fLjnWFsk5dSOmqVpSBQxJv9e6VdC0jND1/Y1c020iut/b0sX9Vaco0O8s/0Dokur9uB554Xi9tXMezlTvhv0P+hE8H12P7W7x+M7S+fIeOCvgrVdpMetu2L6qNLibnqvh1awVrCpmd6mcDw4T6P3m0LeXloArBAYTbVCLHOZMFOwBSfbQLsjIEdrOzHPTu7Jzd6xhQQrdEE17AchkqpRanTvX25rlKfJdxKvxXQPy1+NAJyPUN+tZ/4hh5nXa2thF2M8B3oikUPTPCJFCyMjTPyQ/OHlcXB+DRGCFSHaancAAGQcuYl657I1Re91cYbzmiCG7jR3nYKe2dDNP4RbU7PjOLq+c010vq3PsPsrHw3wFXY/m4l8N9zfHDQvr/Od/RHcARLWjYGX/wcs0k0Zsa5Z1AbCUtJuUrug/VxMGwhNYOltOvRKju+0hUAvTs6jqM/CMraX6zTfWzl6Omov341hZEz/FsRDb+3l6r7T5AO9v+mjAeBtcH+fLfIHg+bdn1V9bn/px3Uj1MhiQXkGohi3qQ0EUkDHz3QxeAvymubgoalZ/B5QaqxoAjX74DwGvLtHqXFZN2Q8bVsv0ippOgDmErIml9d1doYjAFDjbMymzz36ye1FYBXx8TOGyH9i/zLcczthStMF7k8MLdGLuyPfwAhkEoBRINJy71LYECiaBa3RLlzHsn854jQv67qV35V8wMNqoFMyhftu6+yWkwOAGj6+kDb+4d1vCqtUfPn79zdo90Rpn/BxdDMCADKReSEUbCbRCZsRSalRyEtRfpg+wcHEOwuAGj4M81N9wpElgF+rGp9flmXbNXAGNpTYQ98sOrqRZeXrgOah+f1QIadZMGPObLu+buOcZCcfdLcCkQH0fQ7AX0XPn4X1o7SaqSi5I6qP70QEZwg/e1T6FmCUko6y2yk1uhmZu547/gMAgEvjVoCizlVvvpKVnr7c1l3rhPtf0TO2hQsBcC/yIzLeXlrTIAHayzUk+/tPf/Il/PLlHb9wL/2UBRUensT834xIE+bZvwQLJXpJgeFZXbcXNXxm/js4AAAMtUlEQVT45AJnH2yTp3uzuHEJRqLqdFKGiZQmoQJEpcbjOCicwcOp+/AJnpGpPkLYaaMyJVfk44BYIVYVcCmxlvlU0b80zeT2P4vR3wX3gnaPMVdidy9xEWQjI3AnD8msLuZ9taQEdxB6kWVSP3uneaXUWLwBAZIMAka2MEZwD4OQnTHoo+HDg+t1e6nbSxQ3QTSvDlV/WLtvP6jXf+HKvaNsd4/VTDzqdDQcnq6b3qqRLL9N2QoJ7uau79quPxXubqvcsXJXuLRZQwozSiznSOR8mpddaybES1M8xeme0FkLIOhDKgCoaPmVyVEMlckOEgnvx91LeMymqL65vCOE+48h/l/HdxHuIRI9zSbII1nt46X4+7u+q9tL0a0meXvp4qOz5pOSkQQC2EVxVXhbWk7a17puhz5CuX+nkL69VDUm23zwAADIORE8vawYeyZD0/3K5Nu7xcxvnlU9a5ZfmmY609zJS8/uwWUuZTbdc/pvcpiuGAOgPfM9iZ7i+NuxOwAisShFGy27DORHztZ103oHxPINcMqvpfgwjEup1MiEKDxHNEyItuvNGxEReWSZKVcy76nSCgS1+Obyju95Fz4D9/cg/k7dXqxtisFIRFvweb53wj3SOVxKYxbMeDzOXBlTLUDFmMli98jiftZ6ZCOFvFTZB5wwPVPDhxA8v+fhy+gSE8TWSo3Iy1WWjaybHr3b2Wk+qfThz9xkt3f4u38b3HewfrxRxL8P7s/+xJkVkjayruSAKXvdYALFNHp1QvBmyy0zVkbbAevjkIucsaFpqKE9rdeN7DfKmwxBiFjLru985A9TSW+WoXzf3ukXkJLCVrQMpUJv5Tk/oiljct7V7t3LO96N9Xci/o3sHqAw850JiD9Xn4gIYILaQVXGdMmWXhC7xeZg+4fiWwBMFuLcIYzysIZk38p26vux/QC3BjR+7APdjOhSLJH91Liw02RZNrdat5dd68jAKpoKw2cH/aSzcdkyppfib22Pv4vd72D6DYh/K9zvE7yxf3i3lkjxMCG6awuA3bWdVD+r4Tb26zov0zxPo1Jj2/Rt00t5QeT+cSd9Rf65ZxtnrOU1LZNNvkHsJoBT36+DWq/z0DTw9a1qm55yR96WdbmtapyVGik34DSvy7KoeUHkxOW7PsJIqMhsTPoUx8nJYgMoXn1LjMh3E/xP7ffh/txXsD94RMaYFBy/5m4tiIDYXq7IuZS1Wc7cd5TJgzKSutSN2zJpvbv5/EjhZ+W7Q2dzUnB2bZoPVg99H4mKeBv6flfbseltmZxwhwxu+cckL4XgJp6M1nHk1miF7W1ZgbO6vWy7prR+9HaTwPV8e3rwgG5/U0jUXw70O3BPzj9nmTn7f6c/cyRm3GgVpawr9IkmKYCeGj6mcdw+1TyN6zwu07x9qkNvnAdrWCEuFWRPScfbTTK8Ns0Vm67vTu2nAMs0U1y+XU3I8U7DKFQr2Lprq7ebTaqzF+IR2M3BnXwl7DPvwD0b5UTFop55C9z/IEfIJ/ufV/zdXSES7xjfk80cVYwhsPbShuw+q2EaR0L89qkoJa9e53kaIwqvIH+mMRSGp0tDVQYkZqS9vWxbnNVw7Pux6XVQ8No4NZxdAhNtxsT32/P1426TjWy7fts0hZqxtkuv/sMRtW9+kSdcerUyI1d6GAJgVX0N7omSySHyO9H/PNzPbwvp4u4W2dECXYlAQzdRu9B5xO4G8aqfxpHy8U6q3z7Vse8exznPF22WZ2oGQXDWyvbsZvfMY9/3ZVm7vgq6i/tiJr2H477MenNwDxGfbtM4CnmZp5GS1bgtGLmmKjwfuZ4Re/B29u21qkV8/8/DPYJdJCsiBGBeMq9MItVGuggcJrFR30+9GbwS+g+9ch5YHjNpkf2D0d9muNacQcCW11c3+jzznoVqmeZdTUPXQnXeD9w91qLW62wChBDWtbaSJkW81juKelqWru/sB1Klvf2xAuqyUiNj6YhJb0Ds/iW459RehPsvRPz74B6APQdbYRyZ35Ok2nNxOIa+n/srAZ2C0e3LbOek6ImZaM/N9eef3fK6uFYjqfQ0juugalHnl575FADoru1xmw/KRElBabSLDqLzgKmivuceHA43w4/FyAoZ3lB+yDdWMxUh/ptNNGeWmVfaavDT5ZiP2D0z0/g3MCFabiJCuiMhnhILT30/KUPz26daphkhejYgtk2v1Nj1XQl5IQWGsz/QSmkM8+cLIwBg6Pt1UFBV3kCehA94dJz6Xq/Lsd6O9WbtMzHik9GqWzxS2d8u9h2w7O44O4C+ZXT0ZTTdgxHwSBz/63ywfgXczx8SACrcEiEdQzPbQpRTTF2HeK/j+ysdp77X283wORPTOGoT333Vy9RdC2sg7vCb4Kzgf59Vl6qR20DPei6MmzogztN4rAuFXjr23dhnIsRHcqa4eDerY3EH+8OH3J8oe1P4z8N9y7qsZ+B+4u/ufuLYbOMK5hLjPOF1U+C1ixlNNE+xF9d5vPbDPI0mace2UWD1oUux7juBkqitnI4Hz+UJxyOTIBouJcLzXA5mCsxOhFEMeL1MeiNqv8VwTxCvj21zXmtGc9sfzq0urOxwM8S6X/Ne2ZOW3e1JcEz/n2H3h0LraRmWITxgEcRcwmRlAADgjHPGHcop9m8oafreI75rp74/tvXYNhIG6zwaY+KJWebOybOrCIzJtr20TLZt14MNznqf16MCGvcYxrngjFIN77Pal9nTPIn4nZLt7JTwnhL3IXIbkwOt42cK7oc7PrrhvwH39+3B/9x1o6X+FN0/IABl0OETWF1yr6ZmbthKCr5rPmw47LaV7b7Mt7EXFJ2GcozZz4oxbz8jkrnmSMSJ/owldURfNzwzfQTeXXfW7yEgR8Y5Mi5lTd9l7q+3sd+WaV+nfZ3CAqVCuDZNZXoGrNCzuP2OplABzxsAhqRueN1pd3Ppe3b3//BeIBIMjraQXjUFZgvcvmTBPV6KIAJjIBg2NatrxjkyFjehEu2WOpZwS9+SNVTXXBGiS64VYVCAvDLB+eBP5ZqYvRr8YhVjFXJkvEJufxCWsTvLK2Z+ZPTnH1L7X3b/Gtwh/JVzrEeF9N/G7ZEjuiMDEIgcQAAIBAEg/A1Zq3B1yPAdAj1XXGev8wbjG16CsOBbCGQy3AFExUzNw71iDJFXTCCr3c65KTDOkdXIODKOSKDHE7gn0He5ropAL6ugv3D/Atzt74t3GMX+3Dnu0R05IFbIrWw1/29apmkg4jEk4ubhqS7zkkzMFDnc/flSR5DTPBlzbGtkkvO2bnopL3XTt3avgyNdkvJidtZKeeG8lazl3JTdjqxGJl1TcT9FTPNJG8jFPbNVLZx0x79w/wrcn+L1QIMGEHf/Km4xZP61xIKO1x3WkdGxJkC4ct4SzJOTnidCcMjcafuMMV0TZztQOnATjqnQNR8O7l3z0V2Gtum7y0Blc7yzB293T66bnlqFbQwSmaxMj+e6DmYrzGw5/G2T3XU14i/cvwR3H/bxBP1Rb5vwU4J7BkBA58T0AAw4C/RMAHoQyGoHeoN7Jsh6WLFUYBBQQqWBIIhKjQIRDUHKwUsQDcuLY+jw2LKLo/BkD08Sjp9C/Ot7+IlJ26C9tpfyev6F+5fgHtE2ev72/WmiW1hC8ARrJ2MstTOjZzDQM5bLLbhleLR7TdilI+0OzeEx3wnfTBqgOKFiCsy8pILBUAz6OkG5hfjPIf7L+1+4fwXu6GVuSbJjyOiJiGROlRpk+zN+8EptwJKxJXjH0KxGL3Vqx+7u6IePoiHmpuMZ4qVl9PDoCL5lF4dyL9nZpcjx7RnHPylvHu1Tozr1ObVjekl9To36C/e3w92pXyeF3ctELiPm/UAi4oMCMu6HsJ74U74nVWMaAHLbAMhUQjvJ7mIbEMhqB/oz9PtmwAz3J83AYJ2d4j4R5cWTrivwHULz4VtISeWHeib90LhNtiwaJbs6/4X7F+CeW+tio0Y0JkwGi3eGuYHE92eKRoay2SEdnyECWAOfVf/USwCIijHqH8xJJu2YOFL2YWvJm4dvA8x3CNGenGfm5vK7mJFPrtw2vfssB2thn+AGskk57N+Sl3/h/hW4n/rfxuCOTYTJWLaohfwNfihctLRkhqDUJJq+qzBKxrhA3YXTVNQeaKyMzNl/rKASfiABojBEzg3zOQRDw8vZzcgk2qsJdv24hW7wYi8Y2NiXdP4v3L8C95zRE54vGrSDDiFpCYmrTdItUNtyhbyvSM4AQOhEYP2lACv/Mh9XxK0iMXJbiZWYklzbcPZyU0ZOpsMKqezbiTOenhWq4Iw3vEbjFlmB76aQRXfmz3HHiv01RP7d/7Rdf+O9/w9eMFAFeUINQgAAAABJRU5ErkJggg==

1938.1998.2058年戊寅太歲魯先大將軍

(๑๕)ขุนพลลูซายไต่เจียงกุง(หลู่เซียนต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีโบ่วอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2481, 2541, 2601

มีอีกชื่อเรียกว่า หลู่เจี้ยน เป็นคนสมัยหมิง(คศ.1368-1644) เมืองต้าทงทางตะวันตก (ปัจจุบันคือเมืองต้าทงมณฑลชิงไห่)

รับราชการเป็นแม่ทัพคุมไพร่พล นำทัพจับศึกด้วยความกล้าหาญชาญชัยและมีไหวพริบสติปัญญาในการรบอย่างยิ่ง ไม่หวาดหวันภยันตรายใดใด  ถนัดโจมตีฐานที่มั่นของข้าศึกให้แตกพ่าย เมื่อสิ้นชีวิตลงก็มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นเทพคุ้มครองเมือง

ปีที่นับเป็นปีโบ่วอิ๊ง ได้แก่ปี พ.ศ. 2481, 2541. 2601

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       คัก剋

คนที่เกิดปีวอก ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ชง  沖

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ไห่  害