fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9rZ+kuvP1868gS0aWRUZGxiKRkVgkEolFIpFYJDISGxkZmUdUEsJL98zszt7v7O/e/rC9dJrupntOilOnXvL/vFn/2/7b/iXb//ufn8HftcFfdCs+NV4UxeN49rB4+W7F+dDi/IbXNy++6YX39zm95M3Of3D/vwt3ur0C/aun7oO3EVbchq4Dr2ZI8fihxfkN7+//8cjT/Lm+c/Ef3L8Od0Y/9w+7z3fC7hlC+YPzUwc02VvYvXrIHq1y9vAVWC9YPJ3Z64f5u7366Ff7/8H9y3D/C27Fwz07jRRQRKxcgP742suRT+NQBGAVRZH2oznP748TKIoiPCgK2mfZq46pEg+5vDy9YZEdk84h7efv9h/cvwz3uzX9CTtX0/7ZG7vvv+EqD089HFbch55f+NJbADhZ5Wdz/jzy4j3/g/svwj38yre/3f925Dp+YTLF41PZTLkMFmHnFXO4PvyMG5B5mem1j6zj1Tu/PJmzp/uKycB/cP8FuF+g9s9hmmX/0hB7cXCC8seu6skR+IQbmkPt4f1fo+3Jf31P2R9g/c7Sf0jf/4P7l+F+/NynB+zN4OWp3znmgXxcbxGCweYFa51x9zQT2Pngy0hm9V/f5/Q9cPEzn2YZBS/O+zl3f/HshegfVP6Ru1/eKn8hjf8H9y/D/WZ0H7D4DpRPE+MXjrl91mHpH/B6mPCMqxwQj0cULBj44jieFcXVip+mzfFBxTP0D9xfEJzsfY7Iw6OF04QpaOJmI5mTnRzTNzsAUPwH9y/D/RF8H458zLbf+Zj3ox7Az8JOjmx2G4EXB0TTfnm2uLw2XijC/utT/gybT6M3VnJ79PDKd87Di4e/Dfey9GX5P0fh757/p78FvADoZ0z1q+M/PIadD7qY8/NbsfPrDvgm4/0K7od1fzyyOL95cT4XeIbyF3T3x4NvQH8D8TfB1LT/Hdb9L4J7Du6voDyHe/bbP9i2z9CPr4ywj55Ij56scsGKk4WOOC7ywz68h6f9CyMCgBPhLnJAX/j35YAnkZ7eKpx3fkwiM3EmRI70TNmz/d+EewLKL+Hmf7/90jm/x+grrL/H/Qcvz/YOunIy9GH8ePYJsofNjjMBgAFgfhgDfH759SHk6E/kvsjuAU6AYydAn1CYOP3Zu72x/CegJ485Z+rxow/6ntD/TXC/D/787ZdO9T1GXwH6cfzNHHjBZ64k5MD3sYMACHAgu3gk6AVNmBzBBHS8Hnl/SW7mT9MgQfQkDWX3eVj0WUIJ37d4mCrHs2dZ5pUhzy8gaSL9Htx/jxj8OLh/4vw/h8t3BwDAK2HxNnIy3jeIx+2w9AzYGbJ37Kb5cD8ms+7hU05+ajDq12vIabJBcYxAfPhwewqF3qSf4nrEhay/j6deHAM64JfgfkH2X2HdLyf5ZvsI7tnvfftbvsXxffxpDtxZCpzHCd8YYYcHTAOUMZjqwFUO9GeHMSiQ5ceHhzn6kQFCAbfxx1mUrPtpbhxfJIDvuAjcsfjw+GnwDcpPED8Rqu9yVe9Y+cmIzwH9aN0/Afe39vg28hh+ev8OLL3sibewC+bwGGHsDPcT+tl1Mlz2s5EiPzhNG3bB/fGwuJzSbRrABbiPgy+SCOBTOQX5yy9Azwd/w7r/fHzfT/tx/4twvwCUZf+/wDQ7/3868oWxv9jyHPQJvgBX5B2APo8Q/vCysWjXIdthaaRgh9UvMJ8MdHFIsGZhkCK4hxZ0iEIHZT/TejiCvncN56RLFifufo6t3jMiiwub/z1lJqH8jvifDP1XfOaLcH8G6A2q92ffXhZOL0pQvtj4K11hEW3sZqEjoIubOU/wxRONSRMDowOQjmRxAqQjT3C/uMVF/vBQcuB2z86q5UlnPEdYD62GnWcFjdzd0wvKf0+ZeYPy74P7/7vdvg3uryD+G9z90Vo/jry2669IyxnZuWE+8xAGCFAywLRhdnx6yI4RTu/JToPHs5ePo/cHxth1MJ5GcSZXz9uL3+CR0L989nP0PXvq9+B+B/03KTPfBu77Ob+iXl+E+4eAfhx8/fBJbEnGOHilmD0sgWAHmJAHJ1jzhPsSeP5UCRwP0HPaKYHHmVCy7LNyxLPzs5cPzWYdg3A9SfTpFdzZQWwuv8o7+aV4MX4AOjuquI5/g3X/K2iMOVOvN8d89D53vD5ymxeM/AL6nMSfTHvk6HcCE03sDZcEfRYBTeAus4f0VBnvaWPZPh1ZAqcj0z3EaZPb+2PK5egvLtPgwd99QP9nhJr48H3K+1W8/IYkgkeH7+f7rG/O7Ssz9tNQfhrJpMYbaz/kc3Y8PHh53CkzqGX7mSaToImAAsoEZdoXUKYdeqoCnj+knXxi5FMivXlk9uUd3AWUJ6CfJP9k1++s5sjNPN2ukvxLoeZNqkw68otw/4y48cNx/+p7fY6MPcH3gux75ha7Az8O5jT9YC93o57bVHa+T4wlh+YjvgWUAmQFvOvHTjQ0UgEXUFYgFYYD4pHhVQx4BZzFtwUoMaM66T67/vDzCV++ETuD/sJw4BH07/PGctzfpfd88DvCTF969sduv5QRecP6u2efqM6FwBzIyPSWBO4ANYiWmEXSwjL2kpvnCngV4SuxqoWa+9bNaqtRsaoKB4RtlrgoPjeyE00CfRWuADJdB9J0yhlRoljZqd45GMZv+sjpb/b+mc88a/NwM+SPxv6/fPevbW9A/GYfruMs28kv9HjeKeFKY8pkUBPUyAATHJN5Lg+bXVcgG1ReT7NEM9azxAokbQprsvcVSI6lwnJR3Jt5qAVBPIJeJraTMx88TiM5CQfjL55wH1k+A8CLZBmTbTJCn92fEiTh0CJzIfJSz3HT4/+D+9fh/hl8v/Zfz9LEQWZOrud5J7eaZW5WLxAkBJ/5Sd2jUqxyZvVu3sdOj+M0Tnu7OWe8Hc1Yz42cqmbu22mcdDvuY+eWdpZYZVhXWN9I0eEA5NeT5BDTaQceX+RfhN3hDkAafMbgk0WO4nqeE5aAnk+Gg+ScW3rkYvx/cP8y3DMgP3L3x312uo/KdEZgcuqCJ7Xx9DAY8nwTUCIkg002PoBesapBpVg1CFgU14MaJHrTO++dHhSHGkFxqDkMEvWgvJm9Hf3ebPXpDRWrzteNk7HPhR08q0MZsbmRnIIVEfcAWUzqMOJFsvQscpIM90U+E3K7fjftwL6xVvXPMPXvl96/Ce6f5u7nYXZ4pdeY/yGfZ4YcD5IAGDxFlkGcSAjdl8AV1opViaVUwMm0k3WvgHOERfGtE6bjW416UBWDRXHvrXfGdNwtbSdgUVxhqVilMNh1xapI9GU2B2Tk91KAPFQgJhK9ySctO83eR0f21Zbd3oSiXgiXl6jTN8H9DyD+H4L7F1OX71j+0K6fOXpk6tGW35TsJLlwxMCDcyNKOONYHqYXazLAilUBndlIQrxiVYMgEVoBNYeaQ8lgluj3xvvdm950fGQwS0F0P8E6vWH0BHh+gAAZWX5Cf0kToIw8PotS8fg12Q30ieRkV8J7iSA9flLfM2S/UN//ddb9Md33K4j/BL6zR8kjvdn1m3xRRvtHtvBCVxKeZCTosjpvB9YD7kuF9VS2U9kS4ntsetGppquFqjnIEudGDhJNx713bpJcCAAUcJj2ZN17VMe8wjr5CcnkcywT9BPVSXM1TeDsa2YKfYGZqxqNfV52eK4VTJQ9zx6DSGUg4+u3so+fDfc/lVDwOAc+d/AZ0h9w9yeR8cLRT3YdkeI4J4JOWJdYEZIiYzlgR0yDQJmbc9qZyrbHZqnGdVs3rfWq576VCG6Si+Km45ME03HFgQsBiHTmCHiaPPEj4r6MBKlUrEq0KnrJsjpP1yfrHr51Um+K9PtcSwcze525qhd95rGgKfNTf1OZeV8t8U1A9/8Apfni2d6s+HsbDxcakxv1POOKZRY9iBtMxGiRjFJgMOQSM9hF9pKoy1CW0ZyrqWwn3q7baq2zzjvnjfUFg6bi3hsSJedGtiLihgW1m7QSheGtko2nz+pR5VeVCPfycv0RcQIH5xU5HmY+7BRQprTNIqXUnxKJI72JgvujRpmc0Qc/NbsC/FISwZvY6jdZ+oTyPwj3X5qZL0z4fT+PrR5qYzBsGI0c8sO6Y4A4y7UO5OVhOE/gbiLBSIb8shGT6fpRNZ1znm5dowpgQyNMxxfFvd+8m7dOlEKVQoXrUCZ+VyDzy0VSNhP0D1chSPiB318c2bOxD1v0aB/91yeftYC7PXnq4fEyc+b3wPTHcmb+Cbj/0gm/seVvfdOT9hJVi8POBUAwEYw6Jr5eRksZCTqrmgjopL1cIJ52JFYFY6rp5r5tKg6IwBggb5VsBdQIpuNmrFuBUNA58mmc1m0tUEBxtfFpyylTk+GeCE+S/yVWF8mSZXCnr5kEnILlJOdMbC62pbj95E86zC1BEuDbuoh9K33PIf5q/38I9wzgjyY+YT2ZdozWnXK5SgZYsAh3RBJhiKDnXinxdbpPdjT5nRNvm4Odn+CeQA8MEDmdR9ePXaOyM2XAGEcAIRggF0KothSqkkKoFpDOMHTs6G8flBv7KpNBFdZNkD4P6pW+EX27kgl2NvOZanndGDzmUV6B/gbl32TdH9OA/wq4352NT/sed2jD1fiwbB4EGnMPlCYd5qAuyAVIhTWBI6CcVYmp58Iiwf2C76lsF9Evop/KdhMDAhSsTDMzzD8MN2AMkQMAIJZCzX1r594trVuHqVMFKyOPZwCFwvIykfIrSRM3MvYJ7gprhXW08ZJjWWZGPZh8JkomAE8i/VmmzDzXg9Xc/gjnvLHHhJlfEiIfa95+yVJ+iPU08rsSzSs0fzd3zx4nvh6te2DqZUJ5yiVEDNEZiVUCh8QqN5NkNZsM6wT3C+IX0W9iILjnFo4QLzm0Aoda6FbpQVG+wD52bmrdErd1cEvr9dQqCYD0JgyQvN50n51Dcwid4b5pDqVfpWtUMvAcq0DbKCYV+Vv6cc6x5CwUdVHlb+2535CZb+1E8Kvo+R9v38bdL0m/ufiY15IeIaTiQHwwcgniIgqOtJF1P+gKb3tsDvBlKCTTTnBfRH/8qQEQoKl4K7AVfKjFVoutU6ZXpldmrN3UEuKTgad7vYyp+1f4IN7S+9NH0CABPd9popiTZmwSUmlKp4kdoB8ZzmP2RJZBSftw6DOZ5b4j/pIa+dtwv1/6/67s32/j7idNJkN+su6YCzIs5AWETIGSCbrQE9yTOcxZQTKfAe48g3vcNjFsYiDEK1ZFyYIxgKEWikMlylbgLMXcSMK6bpXpVYJ7Anq6n/uWeEKPDb3zIvo0tdJMi+TqZOkTsUnfiKLCF8QLkGTpkwd/keQpFHUW4zOfNWK6OPXHO7oSQKZLfkfTvMc58FeA/ret+w3rCeJx5yEfhicyU0Ynlf7kZMgTa89Fj2TaE9ATTU8GPmF9E4PCOvyZGRtqMTSiVVJhSWRmbuTWCUK8m1piNXbuD6BnOwyBAVQgw/vLkT463+isFtHnZv7C6UmpJEKfm/mcwSddMgZcy3Pg6QL6U+DpAP25H0FKIPtt6/63b9/M3XM1Jq83PUKnBQsqJCLPlceDwGBNBv6Ae1Aeg2kPvDnzGhOvyK17jw2dkyxxaIReRu+82ZZBiqEWWqmtU7pVus3IzDq4dbBzP0jkCJUoic3LEgEAAenNCdybGDY5LdWYBmkj7n42801yOQjr9AUlVuTI8gzxJTww+HNGHbsYlDeLnN2JzU+H+5/NI/gzuvu588QlD6wMxRlMpOt4MnXJHyV8pJ3kFG5yzP3FxGc2MZBx3cSgqynAnQFAQXDnGCSasoS5kXMjicaYsQ5kZmn9tmydAuRciK5RgcdHuDOApRo3OR7WvRovlv6gWLxNX6QTjcK6Ew3BnQbpyxLcCeXJfwW8ZlO+zJ286DPFwx58J3f/S1Fufp1xnX7fV7WqGdYzJpMoOyfKzuPVPHpyPBm/nAMQ3MlwEqzfiI+JXveo6GwqURJ7KRlwDEXcWycI7rpVbmp1q/y27mNHKPd6IjJDiC+jCrKJYZNjsuibHDcxXOdABv14UTrx+OPyFeHOseKRxwcDj4/R1gzuRfzpz4gvXgk1BVA60A+F+z+x/ZJ3cbHoV6g/kJkD7pDpzRwrEeU5Gf/eRHDvpj0nxxcjmsRHekpXE4Fv4i39vStRTo0aasERmooPtWgFHyQGZSYyGb9vdu7tOjtrvJ6cHoIuObWRpOEmx0BgZIT4GevhDKvxcF5FR/dBnczITDL8PF7ZDgMPZXFY98zAF2e7fqbveV7kOUfyyDL4F8P9l7Y7xm87FyYTMwHPZD2RmWTgc7veiSbCvTl0GN7mXDn3UA8nVU66CpR6GqcCWCtwbiRl/FLS79apQYpB4iHLrIPbV68nryevN78twVWdWje1iLh1SmG9yWmrJ11Nm5zog/Z6iaCfNjkFJVROdC1KMzMHfSeaXnQ5q0lXuQR3xiRptaeE4aN93znqdKQD351UOOVLflvx3velQ9L2z2X/fh3uL7h7dJ5IYg/0nYw6lThwkpnpnsc/cE7c+4j1PmKdYkmJIRC2kr5+3Ms4DaqRuPtWTzWHoigI4gywZMARhkaYXu1j1wpsBdK+tybZcrcO+9iZddXjaOdet2ob+33sdDvu9ZKAHu36lAaPE6snMvAXM09wpx2Cey1ULkpeSHxx+Kwv4k0P1j0Z8kOi+aYE4O+G+F+xnVlMZtBPskz624SEMMqNKZngWXAx/ZnTJZ6A3osuSBxkFLE5UYUb1gnfh58qp02OWz3RqRDcZYkMsBQKEQGgEuXcSI4w1MJNrdeTnXs3tXrVXaP2bXXrEOSaqbXrbOfezsGc7/WSPoVGonUfg/9aT8Sm6JzpWwR1UnT0BUNqTeatyohymVGas9uKmTt0zilIt8fqvmzw55Z3/MwNrj9wMuw5qcFA3GNCGAWV6G95x3pzGPWGMJHIQM4KApjEMPH2oM5iCPiWI9ldwvpeL3QuJQPdqqEWlShLFuj7UAtZIkeQJZqxDkL7uu5jR1pkEOOnlnxZO/e23wnohPjDujdrmAB1OI29XrZ6orM9BEqy7qLrRZfYGmE9eavkqpJ1R6wI6wUrb27rRaI5Y/ttL7GfBfd7199vbgL82+d8hvhp52zdkx0qY9utQ4pJAUWZeajpQp+T3YtRP6I8uTxSB95MRldXE4GvZBAITC2yqCqnfQRARFniEU+N5vwgNlNL6o2de9NshOO9XvZmJRpzWPd6oqdoPwf6CffVGKCPTS1UQjzPQJ/gfouzHpfNZOBjvuSzLb8j/rtX7/hbuM2vnucTvsNu0mQOBp/VniZX9Q53kuc60aQrfkD5DTTEkgnxEe5TQnli0oTCBlXJAIARvmWJxNdbgbJERAQoWoEhRWwdnNaBvcw9GXiy7vvY2XXemzWY9mY99uuFJlu07hO5s8HHqIKnkXj8ycxjQ8oMaTJJopFYMSYFSETOmMzoe8YS7+ufnaWYPKEg91l/e/WOO2j+r8P9ivAT8tlhdSAymRhdygSZkoLneXCRfNMGFZn2S3A+hXXIgiZVJO4EiCcUmmbbm5UhyBKHWjQIiEjWvRVYMkBEYNAKHrA+tc5oN7XOeW9tDneaAOmdCe60Ez69nhLuD6yLnk41gT7tENwT1nOg8xhkxZzBn+XIf5y7v8+h/Svg/qvnCXe2mHH3jLKfe7HjSYK8qJCkx+VJJnc/NckyObJzRnHZMc22t5vCksJMCksGQBp8KzhHAMYYuarr4PTq1sHrLcJ9T8QmxqHGA9/NujfbydjXy1KNCfd0kiTR5OGnXnRLNSbTHgJP0VuthUqu/PFzneBe5kQxSpD/AHe/1+z9jWnAv2fd2eX/aN0zSnOkfJRZvVLKGkDkFzITtYsmAT2J7kmQCaDPDGqSAvORvVn3dtPtWIlSK1VzYICSeLwUssQSQJYoEbZOuSg7unX11vptIazvY0dwn6omTKFm3dst7IT7dW+2Y7JFik9Oxcm65z5rxmQSdycVMtl1BonM3OJNF+se6PsN6Dce/3urd7yZAz98+1WX42JPEugvMabks7Lcukcyk0pRc2UmYT0J1UHIwyaJeimOkxh8svT3nb1ZTbMNtdg61QrOADhCK/jUKIlAQdatU/vY+W1xzpEc6Z33erpYd4aAAMFPbRPKydhHfNdk+Nd0FUr7B5OJ1j1Pp8ldVQI6URpyeM6aTJm5p/mCxtc2BK9ygH+bzHz12U9vf2q9mt9zqc8k5nwlZXCyOqmfDOas/bQR3LMYqiKzl6JLKZiabPyRtUIqZARZTmYCFtuxZNAKrpVqBSehhrhNJUUlykGKrVNbp/w+e736ffZ68vsWZPglKDN27mWJAAUlnJ3servZVpOfmlGdldBP44TytEMkjYBOkaYGVa7MJMSnZOlbrthdhWQX9nIx7enh98H9D9St/tkUsVdf5CO4X9nigfIbiY9/qpy4k2mn2s1k3bMwU5N47ZE7IPoQWw1BnCS0j1epJGJOYVkAA8YoojRIwRE4AvGZVnDqh9oz2GqhlaKUYNMrrye/LSE/bGr1oPyuK1EmxLCiWKqRPtQ0kdgQcc/OJDzMvFUS4/PwKk11hTWB/qJIsiNX7Ir1rKbp2VV9rlX9xfKOf6qw44/r7t+a737LmTmqOlL+I3EYHmPmAmSKuSQmk4vuicOEYqJ6OrLMqzFnzMmFnaomLc2umk6WODWqFViWQWjXrZoaVTIAxgYp9DiSFkmh05BTkDIip9aucyXKvPaZFcVUNYnSnIhNpDoE9yTUkL3PVUgy7STAE+JziYZ8mw9KVwPinw38HwszfWYm/BLEv/nc8pP8VU/jYt2fgk25dQ/cPbW/S01Xku5+4u6oGlRLrAk64B7p75GESKJ7fQjhZFCDGQ7IZHoZZYlNxck3JTKjW9UKXnMgL3brlFaKtHY7995Y71xIEVsCmWEIsSdjNKcFLNWYeatrVD+3nM/szUonTw9TjIkSxXJlJifxMln3lCWWLe965u5X3T1ly2TcHQB+v3jv790uQupXEP8E9cehfMn2kmX19pkAX+bKTKLvSzUG/TFXrCmASgJfTIok9SMY+HYrS7K84SymcaKeSrLEFGEl7k6RpkXxrQsVHlS/59bBe+uNNluw7nMj4daQMY4Uuh1P6mS72VYT1hOhP8SZzE8luNN+su50xUsM/uqqnhb+Pvmpcc3uU8HeZf83XNU/v+XW/ZvN/O+Vk58wzR5xnxRJTOp73tz04rOmzO90ic+DTSnpN0RwYr5Aym5P1r0sIXEYagm2bmvBGBVCUFyJx8ULCPfkp4ZIql79vjk95IUdbmo55pkRB31PeEo8nuy66XWaAIcQmZLgz3mReSpBLVSeMxOEyGDgU8bvHessg3UE93nJ7Fy0+blwf4T+92D9NxB/BfXt/ia9U2w16O5k3TmWl7xIwvchz7EqlyCDqyeD0BGSCCgVrFn3ZlVYA/VIiucwjRO1g6THHMtWyUqKmkMlRSs4mXkz1qHCI7YeCBkES2vnfh87aroU3hX5icgVBSAHCJ7roRFlxD1lAhPoO9Hc08XIunei4XkrDiZIvX3np34YUv0e3f0NjL4b69+J+Atlv1OaT5z/3ZjfbrkQeaynflp+I6a5HnIkqxKd7c+B1SMXUsY8W9qvJ/JW92YNiMya+GljqCOkajrVdNM4DY3oGkVAbwVvKt4KThljcyOJxO9jl0j8PobOknoZu34EFlbG5ELcwZUrM4m4B76eGfgrmcmCTamaieISobEeE9dEyEvXyBvE75rMtzbNSyj5JsS/gvXvwv3Ror/5Oq/hnuP6aSdXJPM8vvK86Om1lCkv2MuqPJvktiYqfMgdMvDjrh9Du1P6A6OI0cZSG+ONnfuWIVSiTCgnoE+NmqWYmoB1iqRSMHXr1NSorlFGr85Yodrjm7JEmgGA9aJLggyRmUTfc+4e5KZqDLM6mvZU55FygOkaGLl7eY6hpvSB8Olx5b1rk+tTcdP3u6o/OZj6yXP7xHSFu3W/BJvOuWLZqnqBP5dHhxnMu5+mThuJ0hCfyStWSdyIBaNB3l6qsWQiNrQp8xMTqnXWOudpFYNEY1ImMJn2ZN2pnC/hfmrU3LfWaGu01VvXj+nLdf24txsB3fR6b7fDurdbMvB37h5sfFbWRGQmzw9LhR0MeAyjHspM+GGvfWYu1UynDjOp/8xP7AD8k7e7ab+NhIt+1CIzAZ6x+7p5KdiUYqupOpvIbp/BPZL4MRezA1euF8JcLzpAvmltbOjp7p3zzulxnPu2FVyW2Ao+SDE1iqq250auQ+fW1RmbuDtZ931bnTXOaKu3fVv1spRCAaDpNW223928E8RTVPUK90yWoZ1cmSHQE5khPhMKO655Mo8ZkefbLcyUD8JPK+/4+dsF6B8Fmw7pnbCeVtI7GroDp2V+j3gTydKp5yjlA6fYpBiCLikGYjVHFLPdtnqqpNitTesXeO/trr1zzlq9jFTH1FScCEyy6G4dnPOkuBPcWyX1OFq7e2ud2e0eEL9vq2o622qy6wT3xGFoDhyk6wnxhO+UBkwP85Aqe2iudNnyzLAz4J86ocJ3uqr/MrhnYH9t4i9pM4wx4NRCLKwGnFV7EJVPHfPyBEmiNCRonGqCYuwmZEdGqOlV50APxt06vSzeWbPpdejITx0asXUq9FcaaztP4Wg9uXWYGpWw7p11ZifE79tq1nXfVj2OptcEdCIzpEUmuCes07ndEZ+TGcogqIU60geu5vySBZlM+y0N+NY/7PvaKj3mFf4tNU3fnO9+7LFjKjA4tRBjyWeF6LamOo+0ugut9HI0ZmEV6ZK5SpNq/gnrbt6dNo6QfsO7c27fVqq5NsYQgZkatQ7dQdaNDpeCdQ4cxjkfNuus9dY4a+yuCfR6WWgjAx/gTrnB7XaRZXIbfzThyOAuz+UdGKtUT4kDQWu/xpjyxWoucvu998Zv9Hf/uzJ+vw/ud9R6dwMAACAASURBVDN+BX2y7qc19472qGS9goHPVkuNC7yUaQmk5LnmeZFH+KmenDbW+QvAjV6NMQnrzlhjDCnx29hbu899u3VqHTpKC7Nz78zunTPbMI2TM9Y7533AunfWW+ucIQNv9Gp3bXZt7e6MNeu6txttydLf4U6s/W7dr37qQ1XHxbTfk93Db/+Kr+dP/fvIzEV6/3oSwRN3P2H+MPEZ0MP+sXowT2I8rbPHsUytCirgnWgogaxPcI/VHonN781qnbd6896eAe93vetltHZ31gaMGk2In/tWL4teRmqxpAdl13kfu1ZJvWpnbQQ6Yd0RmSG77oz2NgzafdXLOI2THke9LAfcmy1nLyk5LIc7UfaU754yCM7B1JKayD4sVlM8GZn36ZC/ngD8fwbuX3/52YJnv/UV+KeCj7yHbba6QSDxCBgDiiXlkHGsOtHQqnfkv17c1r3d9KqTUdfjuI29XkbnTCIzetXb2NtdO+fsrvWy7Ns6jdPct4T4degI/WZdp3EyxnibgJ6w7pwhoFtvjffOe+fMbrZFL8u6rfT+zjqntWm2xONzDzXBPQky5Jw8tlWK/TYwtY/NLDrCEVJ9Z8VfjHyL7v5Xw/2L/sbZnpwgfhvPLX2uS5Yp5MQiaydxJvVdIe5OBazJYaXwu9WLt5vzJwLjvF+3de7brh+nTullcc4456110zgF0Hu/633u26lTXaO6RtHCwvu2OmOjzfYR6947Z+1u9WaMidzGGr3StDG79jmLsrtelrlvdTuaXus2AL0TDXkXFwkyhZl47KmEKWUg9kMtjqTfVwsZMABgxSGr5xVMF+L+71NmvsOfzsH8Kpsg81zPIadkovBQJGlR6bBSFxPRupeJzASsV+NSjdY68kfXoTPbEIiHJ/bhNq3JWhPuiaZ777Qxc9+uQ7cbvVtLlGYaJ+e93bWzjui4j54umXO7H8TGGm22hTxdb12cYlH3MZqMPc0E66wze0I8ka68LrsTIQGY0sIwFmJfVuGLBj6XHQPiswzNvEL1YSED+OYUsb9ChPnMmf+qdX/hqh52PRB3dniu2UJ8vGQikZm06C6tcsGxJCu4690547z3bkvmdO7bVkmjV58ITDTnc98S7une6sU6q5dl6lRiMrvRRq/OWrMtdtekuhi9mk2HBbaddSYojzQrko33aZpZY/RKWKeAlLfb1olWYFPxqWqIyeh2vMC9FiqX20l8RMwTB47i1Gug+n41fZ05A98pRCag/AE4/hPN3e9pP5+Ae47nd6Lk2aizEwE9kgswNF2iiqcyljuVlEvT9aO3q5177703szdrsKxu9qbfOjVInDqll9Ea7Z0lkmOtI3B3/RiMffRQ121VTWe2Ze5b4iTTOBm9GmLnxFj21ayr08bZSN+d83Z3Zo+f4IJKQyZfr95Z760Z605AK5C6OA2NMOuac5tcmaEUyFx5jMWptKTrLagEeeNfuC/acW9A8Ae6iP2x7Q+WZucjX3yTR4jfB88mP6Mx7Ir4pEjyWNpHAVdBWNeDN9p75+3oZuW98X73dkzrQuplHBpRibJr1Dp0Zl+dtUQ1nPfGGOL0aUtWv2uU2XWr5DROZtfeWkdk3xqbBBlrnNkPyuStp4vAvtJ1IFIg42a1KE5YHwQMEgeJrcCtE2aszTbMfTvUItdkiMykkg6M67QRgSliVxmWwz1PHHiKLt1RnmEffjTcv397L0F+Jd/9LYHJH8e/UBZ+ysjMIcOnjmIcSxa5u9eT97tbWm9mb8fAJTwpJLu3q1varRO0lSUAg0qUrZLb2FujnbWEeuv8pvU0Tl0/7tZau6/b2jVKL2MlhV4WujJ4Z+2u9TJavTmjozhjkgpp9EpboPXOOLNavWydGGoxCGgFtgKoo/yi+KK4GeutE4vilECfs/ZcccdjTUIOGFSsAlJOWAR3nhYWd7Iw06laL1H2vLjpt6Oq/3MQf+ls36D8i+UdJ3Cz88Mrz7mRzmMasJhigMRnyIVF5NvY+01tnZgbqZfFGLOPnRlrPahBIqUxbp0w22A6viheMChL4Fimup+m4tvY79tKKY3ee3IiyeNMxj5xd7Ovehn1soRXEcRjXIm0SOusd8bs6zb2dD1ZFB8EdAIoJWHrBK1CbOdpHTrTKzcrvzd2nedGOj10olmqMS/YiyXYcbU9SMmP6T5h/aLMhPuTe8py3/QY/w4y83f5qXcJ8nL/abi/N+qvfNaM2ODZwLO4yEcoBEFAb0eymtM4xRCns7uOQaLFbIPZBr2MxByAMY5A7QboPhRkMGAI0zg5o63RXaOIn3SNokxgKnTqGkU7ehnXbSXEO2ut0XYnZzS4Aa2S5PKuQ6fHcZa4Dt0g0c2qa9TUqXXonB68mb1dvd0oCcfrydudGjwl4k5JMjH5EQuGWYovFidbfph2MucXceZRh8krtb8J7m8e/qjtXoPyqrLpE3D/CtDv+6fUsbCDgdXQZR2RA8DQCL/PZqydc97v5A56Nzs9kKWnezPWdu5bJUsGqukqKbgQ69BVoqTZRCmQ29gTU7d2d2bfxy4WKBG6kKr7CPGUH2/31a5zq+TUqKlTU1Q5Kd/GrvM29rPERXHTcbe0TcVPk2EZ7TrbeTK0+o0evN1qDom1E5kh657c01vH05ssUwDctRiAy/g95PR7ZObvygn7sHLvK3B/8FbP2ZHnA05UP9p4jMQdUhYNxZ7oYdePWycGAWZbiB97u1NGjHez35SblVvabeynRhFR1oOi9Qi2TullnDrFhaikoC55lRSVFPu2Ekc3veJYHqo1Ct0GA98qGVNidrOuKVuY+u9Rso2dJztPdp0HiYviflNOD7LESgqy8XPfbp2g2ii6OHg9eTMrDnk89bnpALCwgPDBXl4EOV5GVb9diPw9ieOfxvoj9O87n4P7A4qfgX7l9+fdw7QeEyBWuOplURxmicnbM13Ytk7MEgeJZFkJVYR4yoGh/gIkv3SNqqQYpKhEiYhTo6zdCe6yxIMSIKZqvaTeOKO3sd/Gfh26ZN1DidPck/HWg9o64Wbl7ciFoNkyNYpOjyYDndg+duvQTY3K4V4yUbAkxSStPSozJ+4OB+6Lg8ycivdOZOZbMiIfwfGT4f7qVN/Mgbdwf5JfPsD9LS6ShvOUyWPr+tGucyVFyaAVOEkYBLRhw1ZgzYG2TkACvZuVGetFcUpyJGiSUa9i7dIsBeW4E40+zgtxHzvTq0qU+7baebK7tnqh3El6LYGVrPvct2Tgw0dP0vuduFCN0CB0AkiLnCTMUgT0N2KoRW7a8QgqMWDZSvCvfrNnHTjcXiVFfkdG5B9Oc//+jnkfnt4nvsKbX/0Z6y9ozZn95JFXROT7tq5Dt419U3HOoEaQDMjYk+xI7umQePOs3CTdJEkG2TrhpjZxcdohs23nSauwgPBQiyNYg5y6D+xjp8fR7Ovct/vYbZ3qIsTJrhOfobey60wXHzcr7yx9XMWgZjAIaBC2Wmy1oPOcGzlIbAWnVu4YuyKfg0o53B9bQF5jTHm++x30lwnw48jM/3h9yU/A/RHW7+36mwNOgSdgAIyyAKhWupICICy2IRFqDnpQJEcSVQiWdVO0mbH2++yWVg+qa1SrZC1Uq2QlykoKir9qpci6z42kBkwR7hNdFuw8kS2nrVUy7VNDSYoZkXWnuec35b1rlWwqLhEUh1ZgJ2CrxdYJsvSL4kNZEnfPa1JDri957cVT1VKR/3J5mOkyE2571zjr72RE/kXc/fu200/8ULz3jsffXnW9BhCx0ctIaBtqsQ6dRADGJAJtNQKFb+ZGtgK2TvhNeTt6M3u7ebu6SXq7mbEmCk6mvZJiaMTct3oZdatomxrFiqJAAVCUImS9U6uZoRb7GE5At+PUKGLwdp6mWBcydcrqlai5N733hj6L8EvBprmRQ1lutSDTPkuMawCKlCGTYqhFisGFJnh3if1A/4273/tt3MJP36zM/EVCzW/A/Q2N+TUbn7Ma1XRTo+ZG0n1TccmAAdlL6AQoDg0CsXnFYZJgOu73xjkT0mko3WBvpuhxkmDSKjn3LVXrmT4oLYBcqBaRC9WmJSbJutNG1CUkVI4d7ST67vR6XGHcRlq+RBAADQL5CbGrh5gltgIGiTUCye2ZIMOKUyCJQcFi8OhqzlnM9c1mwlMW5IPz+jvFe5fB/zUQ/zG4v0Hwe6w/HnDh9mREW8HJQaTVTxlgHYn7ILEVMEkg694J2Gp0k/R2jBm5m5uk2QbdKiLureDEjlIzmX3sBimOyqZx1MsyjdPWpVbAk517t69Ja0+6Ci2iHeTILVh303HvtrlvuRCcQc2hFbgoPktB8iiJM4viDUIreKvkUaHHci73JkPm49uTq/pd3P0vhfvvneorKL8gKOdjGcAL9IdnkeemvRWcgqOKA0cYJBJrn2Q06qafGzkImCQExDvn/eY35Sa5daKpeCWF3dZ97AjupldaKcobowIoShzQy2L31Wlt1pWwHu7Xmew6sfapUXbuybTvY2e3dauDu+z9tm6r5CARKkbWHWeJWik9KK3UVuPcyAZJXAoBNUCeS7Fn1v4gtycn9bLz0j39/gTgvw7ur872Exzs/NvfpcUXwaYnoN9nCNnRrVPU84hkGSLuAFATdRnruZGzRIK7d8bt6yxxq9F0nNxWN0mKtrZKDlLoQbmpJeV7apTRK6npVOgUUhIo8cvszuxm02lheDv3ft/JqBPiA3Fv1D52Vi9RVhfe70avtBK34iAZDBL1oPSg5kZSW+1ZYtRnsJKigPImOz7ZjRfy4uP4M+6/wVX9G7Fubi6HWR/238L9M1LwB2TmUapnLLXEINOe1bsG+YYjtAIGAcFB3JT3VPDh9rHb6gD6FI3qGjVIJOwSk9m01stIWCetk5JkrF6d2Y0xVMjntPbbEhY42BZyUvU4Eta3sSfEm3UlrJuxJl+5LIEaldUYvNWtFtTvgMgMEfoaoal4bs6jY5qc0cDdWQJr5Ou3ZvMfrGJwPPweMvPz4f7egf6KxHSH6SeR/VKOiTfVdNTUjkQPWYYWp9fXA6M27cHAb8q72XvrvXV6IJ5DuN9qHGqxKG52TXrLNE45eyG+rseRSjSc2Z01sZTJB/o+tXaezLrqZdnHbuqC80r+q9kWgrtuld+Utys1XhUArYBBCjLntIIf4V63qhVISyow4MUJ7pnmeMoPy73S9LDIJJoc968yxv5t5R139F8g/rlqpl+SXK7ovx82dYdpJyf1jWNQMpAlEmV3k/R74/eGaAyJ3GYb3KwGKUyvvN3tOptNO2Odsc7sJnbAozomE2kMtY7x1lhnzbq6wOMDiff7qseRrhKBu889EfdFcTdJ72ZgYQWoBqHmkKw7KUK6JYlGZHwmd0nj/UtNPf4O9/SvV1Udf4S7/xVwf0VavpID/Aq795H3Vv8ygsgrKciuU1vqpqJCB2AAnEFZXl9eMpAYbDyxdjfJQGNqNB3farHVSGuJmU0bvVq9BXxvOuzo1eotsXZndmess8Zb46z11nrqt2GN31YiRX6f9TiSJ0AZkUScTMe9HTmWgABCgBC0Pv3Wqa0TpqfVt9UgkSJcNUKrZHRGc1sOL0YA4CGeGm6fCjP92+BunoTUr2QCfwa78Brr9/lBd5TIRZSddDqOZTR2jBaI5Hh9h5JBHdl8ojG0MzJwU6vHcavRzj21Mg0WfV2DXd80cRgbW4I5S/3xrKPWkDa0EEv9ley22rmndeVJnyFlhu793jQVLxgDYIgIIkSXiLvrVoUkNqWGWjQIg8SHn+S9Lb9k/z4lxrzZ/9Fw/+aEgv8Fd/9k4Imc1FZJrdTUKC4Ex5KFdZFiPJUD9e8FoOwa4AiSQc2hxmMTAJSkNTIgrG81kpKol8VsC9VTr1uw68RkyEl1B7LfbDboNutMKWKzDHPMb6qpKO0MC1ZygnstdKvs3OtWzRJNr0JBlhSKQyVFRrsZJC/16o8e96fyjuPgs1f65LD+ULjnKP8j65C94u5vpkQG989Y7re4vxIeLgQ5qRTFpJg/xzKRmUqUpFUTPaDUAJKsOQMBkJSQQYoQ32lkDWxkAfSUqpUL7WZbzLqa0E8mNh3w/tpvMm/d5GPfJeu8NSTdbJ0IbrFESsmkZkfEZ4ZGkCYzN5L4zNYpyimYQ/l2XFIqq8HLAXp5yOA6nr32GkPNJsC3FO/9ScRfdr4H62/2Py1EZrh96Xd+aZDC+0mFbJXkQiCGGBPRGI4UquQUB62kaAWGhSOlmBo1SEFYp0rWrVPO2KlRDQCB3vQh0EONxKgCg3RxvYxmW2I3pZWuAFSFHUj8MQlcwD3t2D3Y7OgwuFlR4yMQoql4SCJoQzSXluGmuTc3kpKZAfGReYdf6eKVFk+D55fe6piOn//fBPcE7jcZ8N+ku5+t+SvtEQAAkLdKUgYLLZxE1XeAPIkWFLtJXarNtlD3aurlMjfSzhOtPEPR+1mKfezcvpqx3sa+YtAzGBlQaHOQWEc6hACdaEKwSSnKNZiqZpBibqTZFqs3b4++kxHxqYWYmxoVuiHUuCjuZsWomQgiwX1owmlT/tncSEqsp8TgVkAlxfW3uwVKM3y/cFVfB1N/One/rDL5uP+7cH9FZj7a7sB9b7mfGU4WZG2VLIVSTUd4raQAIRCDLEOHIWIrOHGVUFph91BVLZAARBmOJGlTd1/KjaFGNCVA4jZaqVniUJYAhSxxEDCU5SzFLMVQlkNZDnFnljhVzdxIq5cT4kMLEPpnzVgTn6HIVyuwQCTrPtRCqFaotutH2sw2UGK96VUnYJaiVfJ9Nu9dgXkVZ73lzFwd1n8H3N+nan4R7p/l6+zlo2wfCxQFCqFaKpwTqgUy7ZCpFkQPkJdCdf1ojba7RkTi9ESLKROLZHuaOYvinMXuREXBGUgGbcbmZ4k1MMmgFVwrxRkMtaAlnKZG0Vpl5ONOVUMhWGfWCPdI850NgdWOzxIpf6FgAIhE39NWCkW4X4eOyMxWC5qfcf28Y0nul64qXEYyV/Up+zc5rD8U7q8WVf0tiea9Lf8l6w7wKZX9A+YjBCInuJdClUIVKDBkTZ2PZAyEmPvW7CtJK5UUTcUD66DFlayzegtZ5hIrBsAYK4qSQc2BtPySQWLzJMxvtRhqgQAKy4pBJUpiIHpQZhuovR59yjb2c9/OjbTUdCk0bbJNxYnPpISCpuKAx8aYLDDAnRBvxppyCgYZr2l3Nn4duVr6D3Nmbm/yjQtN/i3bt1r3O4LfKDAPRyIWrASiLowVDBBx3da8FHofO+q62AreNcot1NN0XLeVVr7OFwF2etg6NUshEYL4jShLlCVWomQAQy2MMa3gZOaJ20wSFJYA0CAoLGll7UqUlCZg99Wb1Zl9qcZWgG4VdXoK7d7dCe5uHToB1FTMzYrao9LS2xdWMzcyXMqE6Br1ipR/Kj/sBvS/T3f/U1j/Juv+oe7+LpXgRFMASEnk4JZ26pQ38yCRgOvNvCg+NUovIyJOnRoaQV2Q9m0lYTtlblH4hkqQEFFykCVSdzFZIgBUUkzj5LQeatEKflYqcZZYFtAg1AjUuYBaT1q9uH31ZvN2t/vq9tVR97x1paYgTcUp+dF0nFLbh1jJQY0jZ4l6UFOnpnFat3UaJ9V0hH5ABOS0EndRxHzfc17XSYgsrjI8RA4T1cZEXY4ipr8gZ+YfnQNfgfuv6e5hEHl6OtVWUw0exSa9XRfFzTZQ35ipUc4Zsy2AUDBWSUGlSZUUehmNMV0/ciyp8ppYwTRODKEsoRIltROTHBgCANBlYZZCYUkJC5xBB0XiNuTChpR0JVsl/b55s/l99nryZg37+5x6g1G3a7r+pAYhoa1frB8fYqYDtUe1eun6UTUdCFGgKBiGZmpHHtiVqR9sHg5+D+mQc6uwk/T+nV3E/uT2P6vO/gjuGX6/wN1JjEHENESR/9SPhfapkoNUdtV0zhqzLce7IAAD6pfUpSWtnXXWUkyUeppyEfT7wGQ4UAoxAJA/WmNo6UidMKrowibdphWc6rj9PlPWgN1Xb3e/z35bPHUFWwe3tG4dnLV2nkL/MCnc0qZ+qJMENys9KL8pt7ShV8KmKCA1jRNiqPAoYsZv14+QxZKyhMcn6w7XmfAcb4rH/0RI/XC4/3KGTNePqTqnZKA4JMu3KC4Rtk4ACzHUXe9mW/aRet9l74JA0SVq1q6XxayrM7v33ltLAiXFrcizDKXZoiRXgRCvsJwbGVogdaprlMKS8g7IzI8MpkZR1yRqyuf3OUB8Hci0B6yvg99nZ/Z16IAxaltA2s7WCT0o3Sqnh60T3s1uaZ0e/N74faZmIdQTaqgFAyjoe0YFNtyeAkrHExe/9A/2mfnb4f5L9eN3KH+M9aiyRNPOAEKdNUX7qV/SIJEoRyXFNvZmG/SgTlhnLGwAiMgQtrE3+2rDUmHaGj1IpFZeqXRjG/tKCqR8hJhkVnMgHyD1ouka1VRcALQMegYNNRDuFFWv6kG1Amn5VbcOZhsu985oZ2yrJGWtE9xT/4LUVtLraeuEN6t3s7crdf+jWOwsMdmCaZwy4Bbn/29K/OWot2nAPxruf7bnzK/C/avcnaX/snIN0goHGfqBARTntfqgEkeKWLghskyLp+sDdXMnWA8SJYem4tSKmir0trFnCIy6d5RI84d6l9JGQE/9OZqKCygZABXdpT4cVK13MvDJuuvJ6dV7u419yNstitSdZuoUndUgsam4XkanByrl9nb1pndTSx1Vhya1eTqh+ZVQ8yaqek/9pdtPhPsfTBG7w/2LnUKyP8JZFv/EfrpMI+LcyJqDLA9EfxB/RQS6OKQ2ewDAWGyjB5ID6ZipYW/o1tspGmwqDgxqfkwnKtym6Cz1XSIiZK1rVch1oQargxTUd9LOvRnrg89EuNt19t65dSjYoZNEehIRzACgkByoI/bWCW96b1bvNirLcpMESopMegukNzhR9kvvjY/K9o7xnwh3/w/kzPxqJ5wrgt8+vO4LAcCAMdXEbtTnwxhmj/JnA9CfVP00yAAwMBnqwUuIb5Wk9JVWyfjSgnSbSpRJkqeGqYg4jZPVWyt4Mu2twK1Tqb82ZfM6PbipJUJP0LfOW70QXBNYCYgsF0kAyhJagVOnBonejqEay8y09k6cHuziZRYXJzVNoizh8X1q5L8S7r+H+zPcruj70MZT7hcX4tRRItFxwIfZw84dO14scEmD1Cgv5TxOnSK4BxpzPpr0eB4zLssSEEAPqqm45EA1pnFNDkVYJxvvlpYeOqO9noJ1d87qBZDfvMviNBDADFOnWsFrBDe1ZNqp7184/uywPqZAPiZLwutcMfiZcP+zKWLmF1l7gvt7634ffDzg4bCwHPRBbvIJ9eZTMubDkgbPhShL6JoQliLWRPabkE0fwBCoAWW6epShUBAVB0q/IdNO0CeVZh876rp60HfnqIm721e762mcCvYOr6woyMeYpegZdAJS/SEwBohHwOkFX38fVc392vzZfx/cf6/F3wVqCWf58Eus36nIef9DtefxI07PMIDI4ImRD40YGlqojDEAyU/Hl4ELUUkGiYGMFr+jL6U4hLLUToQ8haWlLvJuail/3a6zs4Z8UyofMdvizWaNXre160eAqC9lgCQtld6zAWgqTnkHHOF6fSjOey8fno5+TJ75cXD/Iylid8S/efgR3D+psr969nrYjcF/+A6vDgAIcagkvCAi8XhSGwHgKnrQfUQGGf6SQVNxWtuDIwy1MGPNERbFqV0e7bippQa/Rq+tQGBQlkBCPq104M3qjHb76ox2RutlEapNJ0yN5PU4ml7V2XUqXhY+Jc6E29mWX2SZn05m/vj2q6bdv4qqPpntzyOVXf67uQH5Zz1Pm/gSShkg1aVVEhgQ7kNrAwayRMDDxscGB0Uw/AwAoBIlRxgaIUvkWMrgxCIitgLLEmoOVGQdCsBVhmIAmiQE+qjNL2YbSJck2ZSazW9jv9VCK9XkX1OInO6/qsv+pPR+sfH/Vri/efgR3N9b8ePP9vTsC7CyN3Pjs1afASCkbJmgM4qSuDstNZxe1ooTsaZkMgCAIqzMWomSFicjWTMEpETJRYhYUWKCLArKMPN6q88+asAZg0qUyW8eGpH2qUPTUJb72NVE0Ii1n5zUJ/YCNwLzgqkfb/Dzo6r/ENy/yOPvgPs8834H3Lxh2PHcM/N/956IwBhVfhBwm4oPjQjJ7iUwgIJFcAOwoqAj09tRG3h6bVrFIERGo9RTSUGXBQYgICSZpRKNU35iFOBp1Z2UtkDpzUNZjgz2sVNFUQArkAFSM6kH2THlS6YsGpaJjEn3zIs5LgmS8G0dgH/49r4v5Fe2DxH8Gaw/ApcQVz4x+U/On4MNIQCGnu6E9ZSZSAV1FLIlDpNmAok26WpA3QpCod020ELvrZIhcZdqlMg3Loro5h58IwEunmR4iPETOUIfU9OQjsfoLsOhlLMYbMonwBF8TTlkZ6X/lfr+c+H+B3MHfuPlZ3w9M5YvYTS/lZGCXxXGp1e+nBBxBBFDxVMUZ9I+4Z40GVLf576l5VenuBSw1YvVi9kGu69mX6lusOtHEIJYBwBcs3YZFOyAd8LcyU4DABSI2CD0DJqiaI6Dj+mR7PFDmOn0hqfXHke+ePhz4f5HEP/Kxn/a2L+AVv7gHUpfMZ/7e+KLI+8HP43HeRNXfqS4bAlAnQsI9KTHV1JQm4CpU5SaFreFlpB3ZqUqJBCiQAZCFIhxSanzrcgmaxq5qYok9jdF0SB099XGHgJKHykz6cXvxfgfzt2/efG9S8XqpTXkp+GeAeq0c+xmhOQDu/4RO7+95HY8g6S1U6ne9RVC0HMFsovjODeSCrpjWepAK/2G8iW7hdINJadxutRZgxCMyYKVd9zfMXcPf9ZQNACqKHgcgcsR2eD7MNO75QxuWs2Pg/ufTYS8F2h/sf0GvEbwe4P9eV3y8fby5QHuDBE5lohIDfdoIhVFQdBEpIJ/KMtgjn9BegAAIABJREFU4KmajuBO7NzpwerFm9nvszOrMyutdzmNE5H1aZyo+m7Xe6jcW2eKK61D1zUKsSKCBIfXeHCPVIfBAaqiqIGVGVHJM2RSc4Gco19SaHI+c+Et6fgLg4efXN7xB7Fubkb9FzIi4QPu/uqpD33Wdzb+filJuQaIgEhJBKExE0GPQYB7I5qKk2gzdbH2YlBmG9zSJg5DSwdP46SXZd9WRCQas27rpjWtdeCscXq162z1Qp0iCfRUUNJUPPcO4ZzAyABkUVRFUcLpmByUAbFP/ijNhEOiOXTGBw/1vv9D4Z5b92/LHcjx/avv84jsGxzZ7YmXmH6z//zez9YdKGGGi7BGdteoUBcLAELwiHiy7mlVAoI7ddmmVMrUfYDae4AQXT8K1W5a29hrwznn9Gq31erFzhOBnhbuo+XK0rXlBOgoJuJVQjkQmWuL+Qvz+/D1M5Xmosk8yTLFz82Z8bdUmZ9TyPcefK/4zM17/WA+PNn126Fk11NiGQIxmQR3LkTAhhCUSkDu6dzIrRPEZBLct7GnSGfXKLMN1mhv931bSXZUTbdbmzWKdLSEfMI6raBNrGYduqTrx9uVu799qnj77NP408CduMPPhPurtJn/+Yn5L+bMPIxfdZurO/vyhZfBlAYckxnZGe60Xna46qfMGVEOjVgUp3ti8InJWL3QCsZUdOeccc6QaReqdc7kcDc5mVnnlCmgl3HrVJQjr27l81crTv+dBy+vfenCQgbr+07a/xEYeo/19+P/PNyzP9ozd/9QMbw/9eZVr3SehxsDRCxLINB3TYQdIhdiaAQiUvUT9VIl+k7NMKjqlMRH0t29363dSZPhQlhHrd9ppWJDfqrZBjtPZhsI8WTdgQHH82IjF6v8ZHfTwzf4zp99kex+1WROL/7huvsf3L4v3x0+YeM/VMpfsZ3PzJzTEGPBzGNIDSiAAQOqcgJG5KegNC+y7tTwem6k2YZt7InBb2Pv7bobHSRIRLtrZ523xu1rAjqpOqH+upGDxAahKooqBkqTu8kyps5urP2uuqTXppSBD5SZUz+ZQ+opirT/I637Pwf3f64TwQcCzqtXlULVQpldW6PNpinJpAHgkcnQfcngbEsBIuKBhdAPFwJYqGqlZF2SaKilI7U8oFRKgrteRm9Xsy1CtQUiIFIWu15Gtw6E75T1pTg0RdEyaBl0UDQANRQ1gxpYVby+It0iUMWj5T7b6Qde9Do18j7yb4W7+UUDD5/B9xdhfRmUJZYMEIAKSUMWLoMaWMugYlAV0ADUwHgEOhaFuCk2WTkR4yK0fqcOH5TXzvEw8NQvoJKCBHgKNuklpgwwFhpTDmGpeEo+kxwagAagQagY1FBUBbQMOtHodqS1KVMfbYWlLPE6M+GK+xt8b3HW4nbYAzt65vH/wf3LcM8g9QF3Tx7lS2Xm/CqkVdOx5FjSUpKhdFoKapcnSyTQSwaqKBogkDGg6fHmKoIoOSgOKvT5AICw8Hwi8QeP14PZBr/P69CRnF8UBXW/oYxILgS18aB+2TIa8gZgKMtWYIPQIExV4zStS7w7a7113lpvnG5HyW6u6Yu89vB9nin7e8Q/DP4H9y/D/fPc/f2R+UMGQBEijqSgU7l0GTkJKwGOxncINbAGg70n8iAASkL82cBRTCbMFg7U7YPFdgAUYSVdkrpShrSCZdTLSPmPtNpCyg8L5wAQyvwAZFHUwGRR0EJRgxRm037fvbNU/aTVsXoHrT3v992sq8KQAJozeBYGzlGqc7QobxCZQrCPIdXDQ4Dfd1V/L7vwp8D9l6KqX+Dun5ghEdlQAiDyuW/1SBWfK3mQ69B1ognL7gEwAOr4VQMjulwxEAD1+cJRSTH37TmRJk4IxoCWfxJCqJYLUbCSwF0gAgIXokBWMOj6cd3W4nhhWOIaAWqhZFHwcF0ChaXZtNOrWVe7zuS/0tWJFkfQSm1jb3pFSxP7fdftmM7smmxzsfGvTT5cDnxN/b8v6epv2X67NPur+H6HewbECoL9BqC4pl4Wo1dvN5JBiC7PjaQEXRnywoFH1zBtnAHl0wJjUAB1Tr3PNi4Erb/XKkl1pdQ+e9/WaZwAEeDIeaT2TClxMYGskqJi0PVhMZxONH7XJPJQCUgiY2E1TA5hyR1aFKQd3br6bTHr+j7h8TPt3uFJZb/vf6t1/+HQf8yI/OJ2/jt8yN0/3Gf5csFdo6Zx8sZN47Rp3fWjXhY7TwT3sPaqwFbwmpLVGZMMGohdHQGaoqiBVQeleYYOQxgasQ4dF4JCqkRdqJFqUOtTNAcBMSW2AyIHBhwrWuWdFgCc+9auM2UUB/eafI/YxIaCApxBKzD1ZLXzZLbF61W34+kjn0X008PP6O7fGmb6jQLn//12yf79CtxfhIEeHn0Ye0r9r1lcbtLZuI6jNmbXelnWoaNF+Wg1SVqQTPFQb1oyqIENZUkkPoAegChE9veOUapECYLtLrLi1NB57/x9WMq9Z8XRBI/c3aEWJYMem61TVNAN0ecGWjAQgZbKgYKaqIFEIF+WVpXaOuV37bdllgjFQdbfcPc8TRIy7g43lf1C39nvwv1x/6/Yvpj3m8P9FXy/FEO9iDbU5WtqlN212dd9WynWE1ZajRyAFtUYJA5hRXkEAKqC00pRtQQR+gbh0N2FoAwCWSLVmFJPbSqioxInSqHZxl4PKkrvyzROEV7RTURkRUFV3ENZlgwUlvvY0WeVNBkYIEBqTkb4Bghw5wxmiYMUg4CKAa0k5dZ1q0VNp5tFmuj3OZzU833usJ7CVedCqjye9Utwv9vyvwvuv8FqPoHjT+Ge5f8j0voFJQOOpVBtgYwalEqEQQoqM6V9Wii4FaiVmhtJ0kaDENZDLUvqWF1TaCl8CJu60AqPCFio4ovLh9DKSiREUshJLyN1p4n04NqRVCIwgIqBHsem4skDPuQRKEoI69YPEksGVAxF6udWi1kKWsye1tHWSo0sXTzy4r3DcAOkpN989Y5rsvslNfKA/m/lu/+ez/fh9s/1uf6lLmIEoxy9n5cdL0N5o0ZgAEIAEV8ePDzCt+JhGTBac5j2aZVGWeLUKN2qoSzJzNPaqGHNSiGoq3Xix8SFSHSnPPi5kdT0VA8h3hTaDdw8VHoPyaBmQJ1TMbQPiE8WBTBWMhAQlmyoEahZTSkUIG5dmGmtQFq3TCtl13kkPzv7lIePfjGSH/9m/OeSmT9VzfR4ql8RIj+ru7/OHQgPMTb8jS1RiWkQoSeHjxw7UvGGWlCaCq0smRbco4DU1Cgy8HadewZDWepxLBgI1XaN0oMaGkHpA8dJkC7EISUD02GVKGkBs3spIOGMIrhVAXMjKykuWCfuXjLgDGqkeSUGiYDY9WOBzM79Vgsy6jQZtk7NEu08jdfw02sh8qZL3iOp+f53uKp/Eu5/ZHt1np++Ot0R/AjqzwvwaVbQghwAQH2FqB8YZ8AZELL3sbPz5NaBlnKnZqW0XBkDUFhqpWYp6J7g3grUy0ILgQyS2D82FQ8EAI88glS92lQ8FgtFSLGo56R8LwABoLAcytgoJKfIAADhzCWGZffmRhaI67aWIpYL9oq2BoHcEjv3BPfHZYSLU5+ZNB4Pfug2k+//fieCV2TmZwo1H57S507+U1B+ZddP63Owa9pjlCODpo4AjAXrWAvCup0ns65k4ylaSS1FAZFo9CCFbke7zrMUW6emqmkqTox8biStENYKoIQwIjOU+B4WH6ZmY6FPYwbxDHYlACsKWRTkQ+ffL9dAJAbTTn3i97HjQmhj1m016+rW1fSKukzOjewE7GM3lKWdpzOaLy7paz81827z/TwW+0twfwTETwP3/Zy/6a3yv+4vpjq+nCQAcDAcBhA6bwlOCwrYdTab9tb4Xft9s/OUmq+3SgJjZl3Jf9XjSIsJ63EEYLToKbXwTR5q2BrRCgyNgiW2AgnrZfIZb05qkJKKYpaChBrILS4AQFEykAg1B4lAuQl27oVqtTF61fQt3DroVm2d0K2aw8KUws59DSeN5eSJRuBmYtFxTFEUENcOyS81fyAB+IfD/fu2R2R/qK/f9tllNO1iaFeEFJpJPiXlmXhrnHPeWSqw2MdOt4qyFBkArSc8lKVux61Tuh3Nug6NAGCtAMqN2TpBi0sSmY4MPqxjTEsnUBPgQyWhM8wIcVlAK/ggBcVu4eiKk44pSgYlgwaBrjNbp7pGaWN2vXtrvXPeaFqVyfSBxGulKHfygPL1bc+32/A5DeHhVf/B/ctwvwD0S7pkxluuYk6k8BwYIKLE4K0qDrMUVi/eGu9cqCdy3jtr54kEGTv3wNjQCK2UVsqs61YLs65mXYeypFbX1LqalrQmW06cilEf4MjX42IHASsXDYQXIcYU1m0tAADIV45foAAAhGDdaT1h0we4b1prE4sAnbPzRNZ9kNgJ2DrVMtg6BYcAfz2Hj6qZ3vmp8D1w/2NY/7Mr7/0q3D9BUZ7zfl9OjHzqCAHkp5ZBjKegktVLxLr3Lvzn7W7nnsBUMqhEqZXat5VYO3H9uW/r9AEFtIL8QhwkUmoA7VeiJNEzxvxvJ3y27nMjOZYBZDGYmpr+USSVJiqJMLR667qtFDYON7ubXpmOzxJnibMkh3UqirvdhleXGnbD9Gn/PA1+Ltx/FMpzuGcQeObuHwjwjJ2fOJv52IGxLIEBSoShFnMjafGjDOsEF+PW1U3tPnatkgho19msK9GYraPEw6lGyAVFMsa0PDcwRoo+JQaHRWzghJWLQWVFwQGa7B05htU+SIA/alMQaoROhNBpLdS6rfnpe+eIydCK4YPEVvCQTXAgFz4EOrzGN5ynwU+E1D+9/UZU9Y7mj3H/arkOkmuEQOTJunMWbKTfFk+2nYhvhL7T6zp05LYCMGd2IjMJ7saYGpjCMjnBRZHnxRT5Kd3P6mTUoQCAkmpKUsygKBA5x2zWkpyPIcA0SySXmprv+ctNT1uNM/nNZTk3smXAz+r7qxUNAK78/E3qL93+fXB/Iyv9bo/Iz+H+bM0vhp/ijiAEx5Is7iDForhd59AIwFpvjXcR9Pvu9erWYR87ADB6naVwxiZX1RtXMxhqcS8geoYMu48Fo04GXQC0gsvysMFk2ilGVrCQChFpGM5S6FZppZqKd/3o/dm8rwPRmE4ABYMbgOGU3AY3z/XtOmTF+eH52Z9LZr4f5a/2vxIugK/j+0X06XbMYd0RkFMfaiowJek62HVrvDXe7s5Y7wylE0brDtvYJ7ibTZt1dcY2CArLuH4wFEVxqIeH0neKJd0PSH3WS4C5b6m1xolaxAZPZQnUB6ETwVXVSi2KD7VQTRf87IB265Y2kBkBLQmvDKZGBTHxHmY6q6IHuM/dwqL8eOjxf4a7fxP0771/f9dnvaSF3Qc/d/I5Xr+W7545rzcaEwcQKcuFavbIahKZ2ccuGnXrrXXGerN5a51e/UZ9vHpgMEhBZEaPo1nXdeis3ihHEgHKDByZjhJtZxTRL3o2DZbxKQSgOG56B6JDJREjxhgArejUCqyjFkkBhAB3SnG2xhvt9UQq5CzFLHEoS0p3y1PEHsJMcO0aeQ8tZdL78fDHwf2P9/69n+RXct8fwPo1G5/b+vM7RetOa2+kIokjL5zgbo23u7fG77u3u9NriLZuAzDWCq7HMSBeKSqhaBkMUggqsXtMrrqe2f2Yosx2Binyp9KlKTkl5HvUHCjRd25kiJ42Klp2KtPWYRH6eAylwg9leSzjcZzOkwT59G1eMHiAbyjvMF/jvv+z7dGi37/CJ+B+AcfX+MxtzeuT+Se4A6bFlWoMy9ztY+f1Goj7vnu7B7ivq11nvy1uHWiSUAaB04YsPQWeqgIEALDz2r53Z+61g5hW0aFcyOuNMSq3JfQT3FuBi+KUmk9wV01nnXXWeUdMbNvHbpJAQmRIci7L4K3mb/+ksr9qmvdGnPmO4r1frQz6p+F+AfcvpbzDV/H9Yv8Z9ERmGECEu+JQMSDj53ftrQ1AN9r///au1d9R32n/LZEjR46NjIyMrURGYpHISiwSiaxFIiOxSCQyr5gkhEvPtee75/fu9sOyNFAKPU+GZ+6T87PzbvDjYx2GYRwEkURYnWP6zlFirm17o7kojbqEDryF8sOIArhpeTs4gGIzBeTPYEC/icHuHM7ZFFppPQfH6uyX2U9jUlXZ08RadYVQaXUtzq/lefz/2ZFx83Vk5heGhb19wfMTQv8e3DNofIa7H00yx72ZdIdUe0MiWAWNlA+r/DTu9NTJ+WX247AM/TpzX3YJiMvkeqMXN7LLxj0eXWlvAhSAFCAzQ2RKitvenjVXgIzBC66rEY08UWUEAO7KlO6HgIgMBrs753M0ZYD7MA5rmLduGXpnbWNoLKgxxLyrFKIr7ZtJTLsosaSJHhTTswr7okoE/1uIP1/kh40zJ8R+BuuXKE9vI9y5WaSJcOd48bHW3Is9cHcW7ZNb3eDHYVqWAHeAeRhaBA4f4C7svdE3IXSEe0AwwAlMcIDRyQYilBBdabl+03YYbsH6AgFD5p7k3I5aQ28022dAazfP7vFY58XPzk+jd918t03wqjLcqWDjzH4Gijj9kmUpn5YHiEd8b4HEL4L72zD63vKyIIKPxCp/Urp/2e7+HPcIGBNMERWCIjZyE2urzNG9GwNQJuencZ0nP7sM7ugej0bKoakbo4em7o1my4zBoKqmiJg85RmB2J2aBxsmVCUZLwGaQqs0GQABBBJw5bN4XhCE7LhtDFkV1NCxthwD3LXdyhrIPM53+7AcRKB7Q7UGtudE48zhknZRkMkQmc2HXaT70Tr5grJKn0fMx7F+2HgB6PONL83V1+F7P4xBJWXXjCJpFLClXBEUBH1pvOuiVjow1v00ejf42bl5ru+tII0AY3tvEZy1jdGc7dEYbYW4CeCiX2f7TAzwOj+3AnKSgisBGim3jyMCAdtMY795AAiJI4x4LqDHvlVb1sM4DOOwLrOfRj+PnNmUuHsjZUFgSY51hPv+9RaPv7Q57bXZF0n33w/3fE7+Qe5+3kYAgEoDp0hPbR2kXWnKmzKSigT38bEOzdJ3fnww0Ndh8NPkp3Ge567tBGkA7O9VbzQvliTbJQvAAlACUGwXE8vVnS7nMvwwHiEhpJPmuyi+skcecjWlStMNoZGSw4C5nNMwDuvMisdj7aqemT13OaZQDq3ZZs+1ORKO0L+ww/yMZeYMnd8J98vr/DzcX8jdk9fJUMhirnTU7Wrt536sbaVZ5Ouxtkt/X/p78CsNvZ8GJvHLurB0B8Cm0AyvptAlwDIOrm0Lrk0QgYuwBQVcoucZ6AmgwOO9IIXs8nQ/O7u7CX6DsbZGUlNov4x+duujWh9VSGgyXJpYlwQFCIVQ5c/BPaw/VEjsKOlfBfefJzMvQPxHpuWf4O784loUnMlREtQa5rYYC/JLO7V1yj9iuHNVUe+6pe/8OPjZ+WVelinAHbHSinNVu9IWgGycCbWWcNedmEH/LHA8HLYX8BLE7SBlM/GefQwZ7reoavNkXjuzToP3k/fe+3l1zdwWHO/eaGDpXiAYhvuRtjyV6+cDLsMhv8fdL+0bvxDuZ45+OfJfc/ecQCDn/vBfnUUdxwn6ubcxSSJJd25wt/Sdd4NfJj+7dRqGcQCthUDOM+IKHDchWMdluFdaxRzUDTcYxDZ1bZc3mTkLeAJQAKH40WZ0R6Qg4/NbkxJuCEZSGRPAp7YeC5prtbrGT6Wfe++nuVZjrRspGeu1hgJQw1aB4+3ieE89TSdJ/23LzJkS/GYy8wz9z+bAc7hnf9VXcHcIxWQAsdYhndlV1iqoNayuqbTqSvuwirOwOSk7YH3q12Hw0+DHx+ic1BYQjCSW7n1puJ6es7bCEG9IexCgEBye7h4P93iwhD6yBfbni1BC/nYQtMCdQgAyu3sgMwSVpoJAIoy1Xjuz9taPdu2q9VGtQ+Pn+8OqsdCVhkZDpemOcEPYyMxJiF9nM126mcRp5Otwf2a6/v1w/95yQOqHMI3Pj0EAADbVSQw+yEqTdx3nlc5tUd4US/dKKzbnucqyiWYaB+7uO3Dl3thloN+kOxQIvdF3LiVpchtiFO1CSAA3uK7tLo19yQmFADcEk2zhEXOxZipbmAAyuHMSCRudOgNjQWtvV9f4ZWS5XmtgMlPG2pHckqTA3TUkw/mFr+Cpm+nsbPrF8e6/Fu4HyH6fz3C/JLZCjrXuDfn5vvaWH/3c4qsvDWurzN2ntl7cYxgHbjRgy1rbSpDOpTs7UwvAsb03UhYIjdFGEmZuGjZKKoR5dP292vAEm4sns+GIEHuToIbI7T04HDLBi62QBsFI0gCNCeuxoIdVa2/XzviRH1m6jzYZhjuXij/Ui9w5vPJpAMHxBPk6PX9OxvhfhKRLxP8qrPuf4e6V5rh2sAoMhWIVfhkYHGNtuaQjp8BxFbF1GPzs5nnmphrc+lSQFoAEwOxlrC03cnKPR89pE1JWehd8FYrGSFrnpb9X4lj/N5GZ8CpAmJweENe/xhAOibBVREMwCBIEII61LRSMte4MrJ3pDa2dmWvFAr7PsF4hACIJUQBeV8bL1YZtIG4+p/J82Os8OP8rEQTfhnsG2NfY3U1S8kgBKQ4U836c2+JhVWUNi/Cu7Zi6jM65wa3LzM5UhrvUluGOAM7aO4Jr25sQBiFEiSE0Una3MscHxxQYScvkUmWBcF0Hh44A4I4Ju/EY9QCRySAACA6YUQgShELw831q62CZ6czqmrUzfr6vnUnx7uyNKmKWtzmWLtsge7LEx3fv6anwsvruaeRPw/H9a352Cx+brgfUvoXjz9giAZgYKNAa0QCpSpNfR6U1aC1IS2154ZbtqVlS13Ys2hPcAWBo6jvC2N6ZzITC8Az32sq9wsdp1Os8EdEuduAEKRTCihD4Ho8J15xZIQUAKAICkLHazFjrQF04LbXQigAJOgPM1li0M9fnlzq5Bc5y/d2ZcJ4Ar7DMfAYufx7uz/D9sVs4Q/Z7/tTMd4/IaXtAChAFdwEgBaQY6An3jG/GfWIyOdzd41EhuMpyqAzXKuJgw660UdfcGDBzd4b7FieTCVcMcTVQIOj4wY2+c/WExJ553oZ7IQBREDysqjXwFB3Gob63HL/JaglX6SgJuPUxgFBbbM+FqnoI3rzK00tsXuRs/hXSff4RQ+RPYf0wcrn9Jtxfb3ePAwIlkIo7034StBPwjHiGzjXc25YbHFiSNyE4P4i5e2O0jbFcDBqu1juNQ7Sn7yZDrqcSwE0IE/vWJAFPpDjnUBDxAkQCUXC9S1KAUGvIJ6e2FTsKtK0gPMEonAcAQvDmQSsN15wbYeJlZEmre531oL9+W7r/jEvVn9JVXwP3HPdfeijt8fkC7p5E+25X0PxiNzAigSQABZFAeZDxG9aJJS92pa0QxkJXWnG0TF+aOwIn+XelzWIJQ9zYNA6ASTvcEB8qJQkBEDr7qWwCQDCNkMDUugwDw4njaTLwFM0nKj+ygJQAFIiCW6AF26iQe7NMissPI5wYsJfueRRkjvK0/T27+wHor0M84/vHzTKfv3K4kMqv4e6KQqzvWOvFPbi99Vwrv7TcV2OsNec0T23NzcOGcVAkbVkDKVvW5S0w35uWd4Te6O5WcrTMWNsk4Pt7JTPSy3Zu93gki96utgxufJh7F8e6kCLeCAmUsdVkhHsOfSBBGtGkKZrDXZCOHw8m+/C93P4pfvWZsh9/wysrzuu4+zPi/mrE/xTEn0W9fwDuB8h+EeuIUgJCcDCx/bEvTaVhbovVNb2hsdZzrfw6znW0Va+L937tjF8GP1rv/Xy366Nae8uHsTDm7One6GXoWbq7tg30fYN7kOUKQSK4x+MSPXmMzQ2hQCgoaKK7e4rPoScvAcTKiQJSAqUAKSA8svizYpsewfN1bHvP5xHHgW3zBy0zB+n+vxVEcBbq/3HMDCLbHyVCU2r2OxpJrrFWwdwWfr6zU2btjF979r370fp1DG+XYe3t6v3aWz+VfrQcfxJsmgK60nKCdglwE8EWWSFUCE2hN7uHADaQB7jn7puoniZGUQJYIdgpxqXwKmvYVxCSUxVU1nCFYW7JzbW2ObV8vlu/9svQ+7kfa+2XgcsRx97IgZSr2Ik7Vjv4UPJeOjL3sB7V1heQmc8j5oNYfzFxP8D9q/R9J1q+yt0VgVHAnca4IV6lgR0xhYK5LdbONIbWRzXXys93P5UB8VPpl5YZzvqovF/X3q6Pyo/Wr/1YUDDkCWgKzQnanMrE5Za4E2UjZQqNRCEUSYXgBpfk/cFuk6BfgygJGg03LSsMFxwq92pwjW00jLX2Uz+19VyruS3mWvm5D3cxWj/1fu3D48hPbHf307D2oXfIWOsSQAPcENS+/JPIOUymUuMpXiC9fZGq+oYJ8nWg/8Eggkvp/mG4f5+7G67aXupCQVdbburCYvKGIVBWYIh658iqWsNcKz9a7xreSATGj8EnPxbU6PhtAnqjV+eYvnMWXykE85kQGslzD0ERzKO77arHZFcemQA/KLiNHoc89KXpDa19eCh1JsB97S1jnR9EO7gvbZy6Q3g0+XXtjF/HtTN+6hsN5dl9+4zEPPc0bYeIVETqy40mL0H/Gdz8MazPXyfu/kXcnduaMtyntoYIdy4zKhEqDQAI0UfDfzCJsHZmrDXbBB9W+ankyqNzrdbOdGZXnoVblw1NXQL09ypxdw6nIQg1w9gTtDpX6NBO/jLqUAIUsXckAIx1CGFnHcMqcE2Ykyy8OUZgfVT82AkPqKkME3WMD6XRBqAzSXMNxxQUgHk1m6fepT2yD29eoao+c828Gu4vLpr37r18GO4v4e6cm4YARoUNmXYzR9o+JvacKcoqrj0Ut8ciuvLjh4ykqa3nYSgBhqbmttpsemdtlYMcJXtVnatLS/tWe9HSJwCAc//SJTEdqjn3SgMgdibkpHKvVpb0jONaw9qZsQgPK34iZfo4LirbAAAQqklEQVT3uHbGx8iCsaASQCEUcDHr0vUcx99UVdPwi+D+Olvkj4eFPePuH5P0J+RevPuU/TEfxad7nr4SundHR/I9FkFbTZaZGkRvdKWVYuOfEASgENZ5qUurtE6fRSFyP6vZvDlZeRlAve9Uw/GSBQGAKBAaDZ0BACgIFECloTNgCGodIgg46jM8CnrLs+ImwAhRQs7RL1TVnXcpUvaznroNflpVvYTCzxgifwrl797Om8sFPj+P++NbPAKbfUxbW9P99yDs3j77ChDYpHJij0cjJXuaeqM5ry/BnSMi3eNhyxozuZj6A8uTKE3fAcddIltDoXbjGlLxPeCW2TcE7mVQaxgL6gxUCAZBATRSXhYj2O73sPe5jTK+/X4lgrOw/+PI/tT1fx7u4bfO1vAe+HLX6XH80ryDqRnYeyL/NFV2XwiwOtcU2rVty32uo6pqhKBYhEORZLgX2grMuHs8nTqx+fcI9OktoqDUcn57KHG3YYlguEQHgAZQACREuSNn6ZynCZarpO9t/Hxe3G9evs3dD7B4Z+8emm89BzD293p+2vN3ZGx/W4/t3bVtX5pGyhpECcAk/oaQfKFMZtzjcTMRkcwZEFktPvjzNz6ThWqdc4g2Hy0pDo8JWsjVR24IY6HvGGIhSYisBd9VEEHGbc5RAwdLfNr1u5InfjnW/d7u/lncb13hd5/B81vuoB1LreD54DeeKhEQoQVkpdXqHCdrM3e3HDRmdCqxZBCWybnBIe1M2nwqJURK+cvCJA9kOlMiM4AC40zr+t7WpRWI8ePHtKMCRIVwR5AxpbDSm+aAUUKnqJ6Di+CQtXSYS2n898L9t+UxJbg/w+ulzpnjMs/zf0PS8+vCSPL84HyXEAKiM5RH/Lw2Ro+FbqQshSgBLMmutAnuCmGdJ/d47KhCxLeOZIZRfiFi0yq+4rgAAUjANRTm8ZGZ9ncxvQhwQyiFuGNQoEFAY/SlOD/oqVuMZDbBDnPpq6rqYflhsv4LEf8Mc5dwPBxDdGSjgbvj8fhs/MjNzyd/R9ID+GVx1rqq5SgxjoscmporpDKZmcdjNhO/jBBcCeOZNXD3uhprSu0au/TdOjT9vcqPSZQahUgp5ElPYOl+fr2pNjzd9b0Qsfm/SO/4cbv7l+D+UaZ+GsSMy7z/QQ4W/0wf+uMr/qW5kNgy9MwWGO6ubVUsGSkBxvZOqVlNdu5SiALQnJJYLzLr+Dt3Bm8BAEaSe7TL0A9Nve+msB1DAAUBZ5SreFM33AVFHqD83ldfm+FfV3jj2eA3IP7HwX0J9+wnf47FK6PK1s5ld9hu0Eji9GTMbHZPbZ3po8evyzYFjO19dfM8OnaplkKwdFdCyFgnNSVthM8HPRW4nKq+xLfY/XcpiflaUrbhOfObXwRQIbiq7Y2+RT4j96Xz0vnfzt+7djbFA74B99zW/jPS/cXLG1f44VuA9wTzae9FB+1n9ANjCgUCFIBGEgHlBvh37DPZ3zVfD029OueXJcG9N7q/V0YIGWtvpADJPDkIhShAMNxj+bELywzmjBlE1CAEABApzijnhL2utDUICTAWukitc0QgM9xmp6TwzEEheqMhU23x4hp2WinALmFvp6oSwYvLKr0Omrl0f3F993fv5WNe1bep8wft8dkoSg5fATAIGqBgc6HRN6MVyZjVhkS3eJbnIl1gwgEAw33w89pI2WY5TUaElFC55UFvGOKzSQArhDynrm7Wm12ynwDkvCpBmg0yy+qX1c+L5wzaKhYETjmEwKE4IJZx4AlJMQF8bO9HfTS3BW3bR1X1qKfi9w2RX42y+iDcL6H/AtB/G+7vG0muOQvAE2NLABYGGm0QCsASQCJwGTAp4Wa0Leuu7ZbVD+MQU1o/IO9Zug+DX/09cncm8TqGlUvYpWswmNJIKYTcn/CwtTEKfhBprbS+GQ1au0e7zoN3XV+aNgao+Wla3dAbPd+tq1ohBJee5I4j3B2E/biN2ed47LnJW/T96i28uOD1D2D9lYj/ONyf38v+9742OOabOc+uS7sR0DjIIOYSje7xmCf3uLWWpKXCUsFUXhHctKxL27Xd6v2y+vreikNGERym2VaWyLXt4ka/rGyZYWdTAcglwYwQKrZczZGUBkuKTVXjrsMGQAQigdJakeSHEmjd36vypppCI+06LIyFdlXLLTK7tuva7q5rzkFxbatjHXrG/fGVXcv+7X733ibDr1ck770U8c9g/YNwfxv9J7h/yhqTv61LGxlI2Km0VlqHwkml5T/82N67tnOPdh4fy+SIFPvYK2u6tlvnwS9D13a2rEFHJ+ilET/Cch6GdRj8srq2rUHUIEohSoKbCGHljPj8HDLOBAQoTzEzT5VFjAuRIAQipbWUICXU93adF7+sfl3X1Xv+x3N39evqvffOWmft1NYhnidmIW41beLXnOQ6XivK4vj226rqS8Mhf3Z5EdwPaH6XsidB3t+rA89R8bnPcA/Lve3vFa/XdeYO2kbSTUuuV7G4R1Pqm5ZG5Sd7Smwqa7gXH/OZTMALlvEGQe3rJanEczCF/m7uJLh4e4kw1gAET/UA6uNrTWvu9O2szdtIubbNz/us5NM7r3jk61Kz/x/A/fOWmXd5fD4BuraLP3wc1lrFxZZ1EvMJ9/M09PeqLm1lDdMD1v9Aa268+py87wRepWloar96duVw2ExEfHAkJT6TUkW55p7J2nVcyvV88Jo9E3VtF7pkrov3K+eYe79GuHN/A+cn1xtKbaQkwFjbvfU9Ps+eE/fzBoSZh6+Q7h+Ti39++Yh0/3i8O7zD3c84LG97yoChIFGS8Tmx4cU9WjfPQMBAD/YZZO8/7U52uRn/1FJAU+h1XpahvyNwKAEvNvpNWRWQAEoIruN+E1Bl7DkYBFHuJvlTcbsF3iit59H5ZfbL4tfF+4XJzFnUA4AlWWAovKGEKAFaPJz/wG2uafopw+P7cE8Q/1+3ux8OexPuH+Lu1x6ovUuViEgprXmdlkLvWM2yTMBdIImikIrLdrbtTypiTFUWK4IAUAByj9UaRJDuQhQgSpbi0dqoNtEOjdEKDxZ3yGLiryvXJZu3iDE2N6OX0PJ78esSBLw/I34FRO7CoIRQQnAIQ7u/hoMx9BwRmb9NgZkcePbVXNUDmTlg5Xfi/uNw/4Bl5m3u/mxk95ZbwhPlWGcxr21VWcOIX+ehvrcBYc/cq+F9rqTuFVYBrHRWLNqFKClssHRXGOrUJRrTGH3jybVFjKHUNvRNeNLuVGwHR+QhFtquG5NhxOdw30DPZc/4Gtj/oIRoDG2N+K7cTNtki+b23AD/bbh/BC6/EPGXV3WZ4vQm3D/C3a9xvxf5FGtbUyiiqy4R7x7tPLm9LL+OWdi9Igg2xANIgJsAy3CP8TCWLTNRmrJAZayzzxWFYHx3bcedQjYBf4V1dn8mrxAR1aVd5ynAnbEeBHyO9dX7tSn0DWOPkEwbllvo2EXgcfquXJzvoB+v5TfGpfxyuGcge9vufoDo6QjuVkcERIok17bOEc/Ka31v/TweXFT87VLbfPw5fccc8QzxArAkuAlRAN6iy4kpe280Z4uyBwpADuMAIN08z6Nzg6vvLdAWrrj7spzJRz21v1frPB0R7w+UJhhnuDD87uqFYDdzKsVxnUn4jpkIfka6/9rlGdzfHdnD/evc/eD1TyWhtWboK61hL+NZbZ3Hx8ZnAADQlvU0DtM4KJ0iyN/5Y2MckbH8HVP2hGwTHa5FbCrPzQ5G5+p7ixC8SMM4hCTuq+/aWWYC2qlru8WNy+Q20CfcB6t7WNbZ7U8oAEAJoQFs9BVc3t3VZWB+PWwT/evhfsD3hy0zn+XuFySeiLXVtIa95sq+ybq0/b2aJ8fFo7Wt5tHN42MeH2N7F0ed9bR5BQtWSZNENwiWZF+akPzB9CbCvb9Xwzh0ta2sAYSutnVpBSGcfUy83n8jkXKPdhqH1bl1dn6a1tn5ZQqGmmWOdsnV+3WdBomhbh5TKS4WWQJwBMTtJLCP2yfXUn7Y3wH3d2N7vhoR+Skb/HEPIhKEaugB+pRiThLiWWFdJrfObl1mP7l5fNy0FLh1hzm+xNU6VO7NuSwoBCXE2N5DM0oAK8SN9Yx0GDCNDhGJKYiXTSKYfWPg7oCAICjEciqtu7ZbxmF2g5/GdZ7WefELrxO3WQK3WZdd/M7uFnAHaFbHt13p+gRfGoQ6OiAAmeqD+KvIzCuWE3DDeofiMI5X25CP7CQzUejsRUSkkkmeEc8CcmzvUoJAipjY0aPtGsQGiy2XL2I0qYDImXvR7h6cAuIAqYi7beRpHt2mJgIAgSAiokJb92hd27rHY3bD7IaVe9svOasJ63V26ffJp+Ue9Ge4Q1a89XTvEevwt0j3l8J9w+sGtpyznBY84h4QAYg95YAYNvL66MA5DvwpCYAC4we30unbLMPdt7/3eva4F0/OEDurPrnBOLg7bTwJ0c3o/l4NTc0siElRV4cNtj5V1nBbHu5zf/wpdld19dVxeyuwdvJQfM+r+rcu6dfM4Lv96GkwbOAlPpBRHiFOAiWmpgBEAFKgBJBEitvXxCY2MoYJ7x4m+caG+9z0DgBiH6xzCc0AGbENingjcSZE8Z8t2yRJI5juS5AmuhHduMdOvqE07wooDw80UggKEGNTQOIT4tUEQKD9t4drE8+u7R+Z+QLc3wT6Bb63PxXmb3fSnREPpELuKBGCYogzCCj0oFSCdGhXFmYFzxBK57+6jPPrFEK4qXSYIYwAiCGYgJsW7hAYY1vOcAy3CRs9uymtFd3Yc1xoy0l9tqxrXdqy5kGeDIgG0YSTI4K4kvfiNBIXIXY/RZoA/+D+abinHxGz9WEwE/CnPwbupftuQ4Z1QvNhg3SCPktEIIVoePywgaBYviZTR8QlARCIkE8iQCIohhcvSR4nYVzERdsqbae+aCqbALFFFFtWpMBtVqcbjxNbskRPHz98V/5FhbZ8TLqdOBsD6MVuTQHiYrf+B/cvwv1CwB8pdS7hMPyNN8qemEzMYcqxHhBPjNcg5qOMT4DmWcGg5/UBr2nj2cJIPawTvOQJcAnrvMHyOEnltFdmkyFBmdszQWxWs5G3rTsfIv84iInChckTp3c+J3nhwXwdhEKc3vwDhjXpf3D/CtxzoGfQP+ujmIEbM8pBjHvuLZooO9MSBMUN60TGapjNB2ob2TwD6Iz1DPTqbcQT3d7A+lncXkrfhPjDYSo+IlS4EkWUTeBdD7Pj4y7dYPz4Jv7lfvppW911bcua1/nGefsf3L8A9yTgMyqMsJ8DtE0MxGxwx2cym8y2pMGEhozZy4R7XtOe0PMESFhP5CfhnqGjtL4U7bw27wn7g5jPt9PBaTptzyXcsymM5Bv3XD/yuvjU2rB+mGM5ytNXH8YPM+Ef3D8Nd0wQPwI9abEXJP7pQ+CA/u1vTzn/CYhPz4TzPAlsmM60Z9MpIylCNLTNireozgFtb4P+kspTnKUIJEDmk1xElIfyH7l0j9QF9g+o8wUc5ur5ankXX9U/uH8a7hnKN6tHJuzxEvQnoF/szdGPAJvA2z/oEXZ2zMMzgVUCgZSsOjm/P6gBdER/WKfJkCB70CblnrccngkRnSrx9WjD2c3VWLSP+Gp5FwLlUzQJ+LNGewn0TGlRuQLDJ/wH9790Wd/etbx3BsdnGP00rNN/cs2HS5oGP4/x7fjBk/yD+7/lL1r+DzI6/ref7BSeAAAAAElFTkSuQmCC

1936.1996.2056年丙子太歲郭嘉大將軍

(๑๓)ขุนพลก้วยเกียไต่เจียงกุง(กัวสี่ต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยจื้อ หรือปี พ.ศ.  2479, 2539, 2599

ชื่อรองว่าหยวนหลี่ เป็นบุคคลสมัยหยวน(คศ.1279-1368) เมืองผูหยาง (ปัจจุบันคืออำเภอผูหยางมณฑลเหอหนัน)

รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจถนนหนทางประจำเมืองกวงหนิง ยอมเสียสละทรัพย์สมบัติของตระกูลเพื่อทำการคุ้มครองรักษาเมือง  เป็นผู้นำกลุ่มข้าราชการต่อต้านการทุจริต และรู้จักเสียสละ  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนาง

ปีที่นับเป็นปีเปี้ยจื้อ ได้แก่ปี พ.ศ. 2479, 2539. 2599

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                    เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                  ชง  沖

คนที่เกิดปีระกาจะตกเกณฑ์  ผั่ว  破

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   ไห่  害