fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydLYOkOtOG379SsmTJ2MiSkdjISCQWiUTGIlsisUgkEotEtuQVlYRA98zO5+7ss2eG04emmW5m9srNnUql8n/7Ov63vX3D+AUAmH39uKcQngAAAgJifIyngOyC7IRX4k78gfA6Hic+f+n6dq/uxI9Il3fawdNlPF7Y6QjmR47f5fnbI8D//XGA/q4Nz18X2p4eeeX415wcQI7PMJEd+U6HTzRjRkh+RM6R//BC82Xn8lJ6w5dBBwQ8Y3kCPV3lI98v7Ryt8/yOT9H/D/cP4v4W0N9O7ccPZnhjIgajukPUykMK49PIYFDKqNcBI4hnhxfSuYjnI5nYn9/seHI6Ej4aTj+Qn4xPnya+syMID9d2eS+4HvgP9w/i/i5Mfwf3gboc90gCHup+PE3YHAxnkGFQ+KSUCZ5I2PEz6UjG9BPu04efPvrhJnB+H8wRPuT88rnHm58//2Ae/8P9U7i/henfxH1mZZK6pxt+vL/LmWfvnjuP8xEMPxJlPn+rs1U6zj+f89Lja+derVE8P3v+8IudjrzytvL4H+4fxP1dUH4D95fn8pDIh+ReEjZ4BiODHfEJkYn49Hg55wR9psR4Au3y/aRdZQJ/vsQn7wlwuryjoV5+Nn8DyC/nP9w/iPtXqfsnuE//xKeT4gvJzCRu0tOz1YlHcpNyeHc4nia/kLuI8DO5gXj1K/dRz149vXZ6eu4zwHEZpyOvfvR/6v5R3N8F68eOvOdgPJarOyRKD3WH5G0gymDCPUJ7cTKJs/izp/YBmcyfqY78xf9iE8lwx9iK0v+PQ/G6T8+eXUmGevazmH3s8b//cP8g7l/F9Bdzf9gZyIGMuB8UPcH14PNQ96PFHG+VDmLWjHLAT4ye/pfU/UGHjxtNju/D2x5HjlaXk/3kCvKP+A/3D+L+Lgq/n/sL7MlU48Hk5enl8eH8wysl8T7/bPzh46KipuYGO91Ojm/MbPWDsb8ezY04HkeefepxELIrOT1+Gnetd63/OIUfv/iP4v59TH8F9w9M/4r4Z7hDPH6CDK+oXc+EA7FH3q5nns+P13hqN6efz384v6T06kugfxHuH4Lmz1Oebx/C/V0gfjP3j8ciGHFLFB1PczPzeDJE0s7uJZqZ43h+5ImBeOIo8JUzMzPz4lM8nuLDkdc/+jO4J1A+xM2fpDx/+s43+S1MYxTY1488Q/x4chxJx5/KOSIBECLGR0SkzM9kDuL0tvDsnEf38fj46mu/cjIPr57U/fVHxM8EInNuHg/+8O2j7fOBsG9V90RTfuR49nBEvigSTJEKOhOfXiUAkhMQKWsMdPbo4RFe2E/ov4G9+Fu+CmV+4OKJ8OX9N3x/Ut0ftz/O8Xeyvv8x745vOEJxN4KeQRxVPPtZOEQ9IR5PoPgjp7vEA+VP2sBbdPYl3/5Uqk8HMrKzp8/vBk+6Bx/E/YLLX6fun7jIX6L5Aq9fcuTJp8UjlLZDnoGS3U24g1AOoT1AOCcqfTg5nBBuC2E/Noy45fuBuau7fmqg8eu8+5MTXv3or4rM5Or+w4n/3OV9P9PvVXcRdYrqLtAHghP9mYfJX1LhIBz+J7aW+G7HS5gM0utu52Vzgef9tzmZZ6/mR54ef+nxE+r+t/D9eOVfgftLaL6Z4A9QHlk8toggEqJKyCZeT5gGspNXyZ8SPMUazreL1KhOxB/OJ+H3jHvM9g5EH03HBdFH4n955JXHj+K+js+J/+Ho//LyfnXCNzD9di2nBy0/jotUZ5aGItAB65flXJ4quMIdXQ0GSwPZnSFZf4xOKXWIxeRkvvq0g6dzTu4d4qnpAKad8Ic6HXmu+kdL+lp1f0r5T8b9Ldf2ZtxfgvXNTD+lHB6O5F+P6p6OqIB7ru6HHVcCNKJyXBHqIyxzNAmVP0XI5Pzs9aNZz809XroKZ199OhL6sy9Y/Pjq4bbf4t3zI698fQL3R+i/OjLzfw9fPwr3b1Z3enbkLN542VQUbxW8TeQ4tgFltRmbcvT16GsxP5jx/YB7MkX5/eGk9/lNIDQbzCDEqOuH1Ia2EU+LgOLxH+aHUhTm4Du1B7ywnnT8G3B/RPyLWP8yuD+A+xvCqb+E9XOUp69sxCcamKeUxyMqevfAOkEgHiA8VagQldV0X7p18BXro2FIU4k/klrCtfFk4fzsBDy1injZJ0uDB+IY20D6lXO3kbn3ZFde7N5+wL6/n6qnYce/os/6Es3vGTr4LNOxr5YduVgYPGOND1g/7aRGvlEhKpUdkUcVt4q1qLslJlLq4FupSDzl3Ke3PSx75ppObSAPBB0h/4P+HPdzA3h49fD0CGBt4S33Jcvv/TTQ87Sb+/j4Ttx/GWL/+dw/HR17sxN7wPeJxf4c94/90dyrRNzP0qtQISglyCa4IUCsUDGyQm5856yzmlgRkVLI8oNJ+1X2JqGdxDeMn65OBuncc30I8kS9P/Vf0x0ge7xq/wGotcV+3/d93/e1Yh3NzYHxofqZmXmJ+K8YZnrXq3/59j6m38R9ohwzyvN44tW05EEYOa4SqZjgPth1XG3rVlkefV2xtpqIyGqyhq02qW0o8TxwPD01gBjAobxLcN7gyYbnx+jdn3RnIXs1QUt7hH3f19WXcJj739ZV/Ye3X+L7fu5zx4JnX5689cl/J5ueTEugnEzSco7ol0Uz9V3viqYqhfW2rVtN3rK3XCBUrB9biDrdFhQj59Yo9zlB9Y/YjgQ0VQ69NMu4f8RwUoAy7acwpRwfhnFPX9ttX+q865r1gp/8dwH9P9w/hftX9EflSO7R8ZXeZzLlCtTlaS7qjFwgy2OBvPpSI1aWrUJv2WqqNfUlr770lmtNlQ1ncvYOqcEU8Uj6lPSJ4oJO/j5ZnbxrezU5mF6K3iYf+sXk8pq6OVi/j/vaWk2QwjXnjnDW04VXDPx/uH8Q95eAfhvlFyHPKb9I+6GgyUyryHow2fQEd9kssVWICFaT1dSXPDalt7wN5b6MEpT0li2xpQN6SwF9RlWgSc3gtGX0y7URnSI8eUQ/hTJPA7qIkIauJJ8Hk7rT2cZs++bHpohe5/R9of8p6Knv+09O7/gK3D+t7o+Uqwz0rA+akKLMl0e+xcmIHidMhV15JACNWLHuXSExmb7k+9zv2zw2xTaUfckVl6l5ROjTvpF9BUn1jztA3jkm1OpB4DN7E/Yv8ZxTvFIkABCR+v623yPu935fG0pd3IjxYyc1p/uRe/yawhvf0zf9ltD7py/7l0D/ivIc9xjAzrT8CIBECSfKYyysTpZDqSDkJnvkAk1NtiZbIctHi7q3mm5EU+nWwW9DObhybApR9+xnT1sVjU1sTkn4D/RVtiMmBzPKz/7+CONk0cksLx8REZu6Sajv93Ff6hSTeXQsEfrYBjAZ+GMnNYKfq+4/HPePOvWM9bNjuXRA82h6UtBoMA7chUJHhaDpqJCnnlxD1pFVqABRI2rEqXQ3xPswjE0prqbV1DrnqJCfrWKbEWmXI5w5++K4jRxeX4Q/7++m60+/jhCfIpiZ1TlHLYGIVGZj7vvajE0RR1Mxj1PGP3r+Yg74A/pf493/UtzXc/rD2wLwv0T8Ve4fo41ZPDsfMyKJ953schLUIu4IlBXZCgOdiVFPzpOryTZkFRn51BvRjWh2Zp7Gqe/6/ta0bVOV6VaQuC/wwD35nIz7wz4l1vM7D4LC/DYVWE/92rPDQTyEH2lZt6yH2m9DiQBImDqpeAY6V3TEi5rnY1CAH5+8dxlv+oY5TV+ZLfP0Ij80IvY5dc97qPjoYeAYJOKjP/rQB03kyVaTzeW5Qm7IdrpqyMrGbJAIlGI2FeumKkdfC+699wn3nHjZqUNDMo4KR4XsiPzHxmYuLTB1LY67E4RRqjxk+UKQXjnrMmmf9rWtLEOC+SHK/v1x91emMr2fntdB379V43+Hd09YJ8ovAfWjV5pG8tWpO6iYTkglj57QFKYPZJWryXpyna48uY5rZs1sWuecdVYhK7KGmbXVxIVh1gVSwj0n/lkbsMnwCPr5JZ2IB6WQQ/8VlELO1D207XNUXiky+56kfdtXvw1lxrP8cYOsQ4rYQ5Dy/H+5c0+wfzru/m05M4ny78L9o8ltH1L3p5Tn2VdZSPsghjP3cuCVmxYR4Jx12Ty53rQ3bm7ctLZpneu9772X0A0BUohtR3sAgAACfYVckU3vfHY4RjYJXCbPE6/QiLl66L8eQRsVjQ0ed7OQxIak5mnMbcy+dYgq/RkhDkJdwo9nN3/uop49zdcNM321ff8duD9F/824v6ruafcxBeAUZ0zhF0UmRhVTRzAFTAQjUykndqKKsReR22TTRdFrsjdd3rjpuRqGcb/fl3nZlkVw14E1YFTnOB0CIAE1ilP7achWyonMy05FtsiaXxawN/mWfHw+HIbIhFp2FHISeDmnLM6DSvtQWU4zSLIYTPYXPl/9y2H34/HTlQjeicu7WH9l/4+wvv9C3S8HLjleJ3XPs7skmKhOI5qHrlviggpHhYt8u6jBSctlC+5FVzdupm7cliVYg/u+b/vW+bGue1f0rpicmZzpXdEXpkDKRBEBsEDy5Cp1dHabSL9wH/XeOrLRzxhHVu4AsWthDktGoQFkjwl9haiYzWlQaR+2pUsztuAJ4g/q/nSkKevTfjQQ+dgf/TYn8y245x7m/ZbmV+p+hMjOyTCnaPrZz1zM+rFfRNyFJCE++WmhUAKOCfTwqN3Ud3v2dd+2rW0XZ6fSCetpm53pC0NZNw8B6vNNo4ldgiT8LjwG7otAf5FGpvKofErJzHYYUQnxCnmZl5O030dWaaLJ0SPFuB09V0z2/Zu6qk/pfw8xb2c9HfmWEM0j+u/B/Ym6X58TooybxDBF1m9LLjazuWd1J5NssVCVtDw5jSTqN12Kgem4Hrm1xK1zW+f3eb6vyz6PW+evoJducVa22ZnJmUKifQAIoBHTTSM1pCbam7xb7KiQR2mNx4AXFUX2u2QNIHRLFBlCrZBPuTH7ut/HyvIxSiVwy2gUnrobeVjmCDfmdB8W/ktwf6TkL8r+/WXu/qu4P4ce0kMSeDrmT0Ti866byrp6h3uJuIhJqMi6qKxCXk224/qmS09OQL9xM3LbczW4cqzr+zBsnd86v9XVVldT6frC9IXpXTE7szi71scm0Afig15igSTv33MlH+q1S82sUjKMFXqxLrbAeCOyWdzGFFQcuJM5oCdTUHHOjRnWwSNFWw94zioLf+RkbM4jqb/+/oqieU/bwA+H/kOs729R9+g4z8OlpzEXuZXnHqagwpGVHeEjCGcWb2l01ZC9cdPpKih6lHPZetM2ZAvkBPribF8YGT31zH3Jwrq0gbW2U+lkJxEfRy4RAdOn9Fy1XOd9g9TqmhTg11XSe7nyKPbmIvChW0KF1Wab5oP2fdi3UaECisNS1zHXiHu0jUnUM/gf6M+O/HsZka+PG7wZ95egj3KTZ4Cp1C1ToBSZIPBwhB0P4ytdUuViOsBhHoSwhFqnq56rnqsbN5Pxk/Ejt46KivXWtiLbnrnWZBXWmjzzFFm/D8M2zWsduBfiBXqdGi5gum/Ip4jMp81r58k1uup0FaDXVSUxnPgryN3JUCG/Y0FFQYWhwlBRUNF7f+TG7Ou+r01Vpr9VHJnKk+Yx2Bs8wo8xVnONz5yikfGFfwz3pzGZD03eex6ZYZP3UFMJAHEvj5226NGNO7SQMzccPboOBjroOjfymHR9Mn4y3WS8o2Jw5erLyRlh3TNbhVZhX5jJma2utnW73/etrpK5T8TL3SCFODy5kduO656rkUMgX24p4d4SG57g3umqip4+4C6GPuIu+5VyBRWnyOO+7fdxHbwic0qweZZeFgXl8PEpS+xBz08xp79A3b+y6sYr8cc3E/8GdT+ZmZCqHkMQuYNPZkZi6pVyou4i52EMX7nEutiJTlcd10lxxcMI65PpEHEq3eyMZzYIQrkI/FjXi7Nb5+/7vq/z3Pr7tu3buvpSpH0q3Vrb2Zmo7mCJU4vKLZOg32XXI8R7ci3XTcQ9+bEiyrwja7VxZCsutzw3Zp/2bVJkkDLEzyllsd+fqXskPsIeeh2J+HMw8ger+/eW33hpUvl7cH9qY0LX6sw6olJkECi37Bc7m936g18Xe9NEc5zYEsRz3EcW3LuE++TMWNetbSrWtabeFcnMbJ3f922rq/u27aPvC2NVyJfsCyNRGh2GnKBAIx6pN21/7BzQp7Hbjmuvo8zrKnh6XVXicJQrqEg7jqupywZQ93XfhszGcMb6kTR/7a1mpuvq4I8oTTzwt6j7T9t+pe6HhznPwVMYRxkZGR/Gklzg24qTqTLcBaO0CeViJ5LczuY22dtsboaKvjCeWUjxluWpjCj1JYtjuQ9DXzIr2qb5PgxjXSczI7hLqK/jejK+N+0BPVcjt73xk+l649PF9KZNV1hHxIOV5/J4qpwj29rcxtzFxrDEJclgLu2YJ5Nh+Ns+hOFTBPLluDt+Udx9/auCj1+H+3Pvnhv3lA2S5X4ly56CdMnUSmgvdUxF15OHCYhzI6ZZYo7i2kXdZ3Obza3RlSh665yWSwESgV+clSjkWtvJmUbx4Mr7MNzv233bctyLGNn22k2mi2apE/TlQ3vjc8m/cdNyLW4+qXvFZRVlXn7BisurjbmP+3qT/qtE4pPGxyneeTW/8zBTJu0B6iPGjtcjn8X9e/J+ZfvioaVvwD1D/Cztj7oeh07FtRdomEzomMZoTO538+Bjb7wwFGyDLgX95GQOHO1tNjfJihHirULPLPueeY5jqDK2uvpy6/w2lPvo99EfockYfdeIBfJkumiWfBT1RHnQ+GCuTJuuNjXUZGlclPne+z2PxtzH1jZWG7F2ycmc08hU9ld98O7HftZJPfuYT+fMvH888n9jO4N+gj2q+9M5eNnAChoj6eNUSMhCbvEueoAwXC/WxbQd1+IWjqhIVHehXDqpix1mO1TKIWGj2DMXGPx674pG8diUElzf6kr4lu6pDEhJUHKt7WjYIHjmnrnjenL9ZLrJ9bO5HR9nw35vg+THi/Qi8+GmxHXHdcO1KH3LdW+7LPJ43/d1H33FpYQmY2oN5/lkqZ5H+KuGgacT92/MD4NPrc104f7v2j562W/x7oeHAcn+U5eOqYAulr3IzLr0Sl3mZIKB4UZEVAaVxMYkDxOcjB1mO8zl0HtvNSkEIvSWJVAjvdWxrtfarvMofEuwsrI8dWOy71PpWucGV/as0n1DiD/hbm/pxtJbkfxwq+l0dXDPdce1yHzH9X3bDtr3dd/6ikvLpbCe/AxmMv+sNDE9ePfMob/89RVJBF9K4WPV3y8uApxf+Ycu/lXvfpnAoVJ+SMCdjIq4GyokJFdQUXGZYtWpVyfjOL3xIu298UJ8Hg08WLS32Q6LHSbTVaw9s0LFigCwrNvWNn1hRLMXZyX4uDi7zEtTN21b37ctHHFW0mm2zveFmYyfXD/bYXJ9QNzego1xvTQAsTTSICd7E6UPei8xSq6F+6kbj3yB+7jv01jXWm5xZBRyQYWmgsnEoG0S+HMVg9RzPXIKztkxOf9ZIs2nvfuXsv5bt0/j/sy7n2bi5ekxJg0lokkjL2nAJYHeiN8l28ZIdvIwAll0zDKoFKT9UPdymO1QIE2lm1vvrKtYT323Dr7VxIoMgow07aPfOi+DrPvot7aVjIOUPTY5Mxk7Ob+4cXL9Wo7SooLGSzPL2oA0yMn10oUNUfnIvdiYvPzdfh/XeZQB1yJKu6i7KEJgnQyeipNRNrP7tcjMg8wH7r9irupfun1W3fEB/UtZgeBk5N/PRANTxLFGlym6uFvho02KqCsxCbm6BzmPwAmCS3ycy8ESD67cRz+3XoaZZGDVIBiEnlXKHRC4t86LtIuTEdzF0Mv7L26UD424+960CfSg8TZekr2JiU+X3XHd2mZbshTf1e/b0OjKapOEQNLFNBU6C9GEKM1F3c8VhjGz5y9/f1VX9e/dvkDdT44GgBBZZB4g6HoYN425IjKAamJiTMA9arl07EQXUzw7Duj4g7M4qCRyLjZmiTu9ab3l1ZVCeYVYICgARDIIo2Fh/T4MIucpaSwFIu/DsNXV4EqJ9izRzMzlsNjh0PXk5rMttcyDeNtN3XjfYvDx3u+r722XXLvc6yyXBRUqQs9kTuNN+WINR281j8z8kniET63e8Ve3hJcKE7wZ92eDqtewTJq8kwxMsjGpk+rEukSDm0IcYgkSPSEScvQdg/SmHupajoLjXA4yrlRrqjUZBBk0RcRa0+SMpAxIVnBifR+9ZMCL2+kLM5VO5HwuB3HqixvXcgyuPUEfe7Ei8OGCbdwxbW+7fV+Dk7mP++rXwVdchrwJKgT6IroaUXdJnslzxWKCpIpd1SMMn+z793RVX4fjx4Ymv2KgIJf2B+jTbL1jPofMYBAzk+x7SoEMo0ui67oS6IXyFHMMiMeuYQqxC4ii6Gs5Cu5rOW7NPLiyUSyJkEI8ABJgX5i1tuJetroaDYuW58NMkzODKydnJuNnc5ucl/uGqHtAX1jPvHsu7SO38pKwvi1LdO33fev2xXdcC+6i6I5s7t21JMcf6s6E+hqZwVNk5uTQr3Y9Pf2kmXnE5UuHnL4rJpMudf3IjegFdadoZs5Bd1CYlRWQPNgi1BGweYZgk3GfenhJ3UPsz/U54nM5LC4gvlaTPF2raWvmrRkr1gahwJAwg4gakQA7rfvCWOKpdGNdj4ZTxF2cjOj65EwK+8jdQzqsazUFvbehc3z4mdgAxHGFm1J3qVjtxzqwnv8Fcg+jY4c1T5w+WRqR9jwv8nAyLwfdAfBTcfenfuCLdP13FJn5HO5n6NOA36mrqs6zGVJqu4yqJvt+jD5ymWc+Cu5p/FKoSu5ljsQL5eJkRN23Zq5Ya8QCSQS+QDIIgGgQeldYTVIbdaxryZSUKM0cO6+DK6VvMBk/l8NaTeJk5IPyLVAeoze97UKIxnZzOezbdKT4rn4dfCvSzqUjK+pexH5qCL3HyEzq7iMcue947aTic8v+AvE/a4j+kfjvYv2j82vPoMMl3fecJ3OMpIbITMgakFFVG6dxnHJj2mx4Mil9z9VJ46N5EHWf7C0ZdyFya+ZGMREygEIFgDqIIBIhAipUTVUyGUbVey8zWWeZpu2KrW3vwxCikPYmuE+uT9IujW2tpjw+I1cixMv+KRqzdfvsxa2l5JnLhA9FRtQ9zxXLkoEpi7vnZiYLvH+Ld/+9uH+Xk3lE/z24P1iaNMYUXE3u2pOHScOrybU3McOkSb1VXUn8LrEeBnHS6L1srl+rSeRW1Fd2tmZeq6lAsgpb28jSNCKEDsABVIieuUJUCABgNSlUVtNseHKmZ9W7QnAPlt0O6VOSuq/VtDVj8vEnW29vk+vvw3yq4ru2Y103umqicU/2XaBPsUhDRQxBXgZW0/I4ePXuKV/mYuEPpQcZfPqhuH+jcf/cdPIM9KejqpiH3vMh1TCkksXdUyBSMmTE0njtKi7T6FKKzxw6GjU+dxeyH4gsx8n1VlPFJStiRSGbB7BAGg03iu/DPJVucGVKrmJFGrFnZQHE30/OBxXPLLsQn1paHqUR3IPGuz5LFtj21e+jb2I2QUgNisEZx1WSecEdkUNkBg7LfhlmOnn36GEebXs+2eNH57t/i7q/1Md4fyDyQd3xPD81TFySnLCTxoeZbMURd49ORrKppORdGIw0raQSXOLcSWJT8DEdEY8RFqghZjZWk/RTW02yPFNfmNWVW11VrC2X0QWTRiRS0uq2Zrx8iih6fvD6uRH6LBqz79tNAu1y7wrp79Jb5ZAYnALwYcgppA88xN1TefiTcb/insF+nb/31ZPifj7rTy/7/ZP3no2qXtWdUOfjqVI6JuWHJSfTct1mTqY9x93DzGubEhK7FC1JndQUg5eu6lpNRIrJNHXTOifSrhGtJgRACAH4MOCqw4A8K7KamExvvPR3g4cpj09Jx5OxSU4mO2c85Qtst/swyC8oTqZJ0MfJTcnJWC6ZTEwUU7FW8Gm2xyln5pQB/3u8+zcQ//UpYk8V/fGEX/0uOd6vqnuYs5eXSTrSIdGYmAiZO/jetM0pcSCOMUn6Ycy2TX4mCWoS+IRjgdz3N6uQyeRaCAhWm6Yqm7qRHSYjd31EtNoQqUo5iWbmfv3iYXJ1T/TLxdzvafbGfd+GfQnSLk4mRKKy+IwMM0tYhrOcmRjMPSpiR9wfpnck/U5cHyljX+vdvzoc+Y1R9g80iZdxf6buCfpY/xGk/qO5VFkp0IQZylkKZEU2DTYFyp0PPVTXT64X0BP9wUyXYwqKp67q1szMRiNyqqALiIikwsC7VdjUTWsbWVo1dPeQmqokIEt8YT3hnvVT58txOXNb5szG9PvazuUgiUBtTH+XRzEzYuJTKQ59zhLL1q/MKhFcu6p5ZOaaK5Y//dyoal644mvp/MHb29Q9lTvlVCSMY9GsIgq8i4UGkvLJRM8uztY7UgbyHJWULRM7pvmOsL41MymqLAdRj+ouWcEE2FSlJa4s65hvgojOOqsNIChUj6xfnLp8Sh6TkYNZgfZ1X7r7MEhCQROz31quW9ukgVVH1nElQfewxQBu7meyCU2xbR6zmY5w+5NO6jlH7Ou8+78B/YOWQ3bkUgOVCPWlPGJknY86Ydkwkyi99FnzhJnexoQZeYzDqylmIpY9B1FTgdntPl2o/LMrVCpjQoLx1jDJF2BsOWOKbAbxbsbUopLGy8VszXyahLrdxMaENE/bdLl3z0LvaXqHpkKl2pGSRBDXrMxnMOX3qzPoL46ophbwdbOZfmyqzPfg/kzdc+4JkVIhyDB9IZ/KFDusgrukuXdc12TbmA4poEwuzqXIotqn0Z/YPc29e287QJQoZIIjBaPpGGcMN3prwowQ+RVa28zTOLc+wX3YlQh6+qwg7dOYzcsbk43J1V1CTyn0LpEZR1bHgFXSdSVDZGfvHrne2QgAACAASURBVEPv0btnfua3dFUvwY0/zeLHL/79uD9T98PVxBHvoxLq2bvzaeZe9O4yeS+FaKTkhmj8kZ2SMt0zy57L7dbM9/veey+XI3Oajq5qwD26XgSReWbDioKPR5j6rm3rqe+aurkP4f2n7pD2/OMkGpNJ+7pv3T4GaW9tk7rgjUxdjd49+RlzqUSQpUM+m82UeXeMXVVI/dUz+qEp4Kdxf+yb/l0C//UZkcnJXDNnjnV36Sjy78imKpBpUra4eQm6J6U/hpmybMTcTCeV3Zblft/v+z5PI6JKEYz4GK5ZZa6WUbGi3ntmHXHHvr9ty7wtyzqPTVXOrbfaeGbP3GqKqj/eh4D7KRqzerExMYUmOJnWNm1U9zZBz6UEH6WrKqNLeZnIs5lRedG8FyxNci5Pkmi+eoGAPw7xu672/XGkV9X96t0T7nhZloOOStB5IFKi0RJ3P09okmmgPlf3yd5SD1Kw25p53/b9vu/3fVm3eFWHcz/MeqSEAJx1ClXb1rJWmZy6TON9Xaa+a6qSWVuFHWIL0CF6wBYpl/mtmQ8bs/X72syt720XEiTjxO1c2lMgUkLvJo6nqodZHaeIez6eeoAe/jGeMP7A/L/n3T/XOH+l7vio7kRPSqJyDFBK9F3MjNdORjSzeR5tbzuJSAbobSdZisG+l+NaTcu83Lftfo+TKO77OnhmEyr4waltKjLWyKwrbG0jiQa998H2ICDi6Ove+7atreEWyQN6Qo/UALRIFeJ9mNOo06lA+9re5/5IFHN9bzvZUp/1wD3LIAh+Jlu/6RhjylZdPZkZzKBPd64s4B6PH6GZr1t5769g/RH3dw4XvKruF0uTzMxRgSPN6AuZwFHjj9keMUFSuPfaHYNNzqdaAKnzKk7mvu9iPAJ4236/7/7WE+qLujNrZt1UpUJlbeGs67131rVtXVkGQCQqi2ZZxnUe27bWiJ6wAagQK3lELAEcgGeeunGb5lPa4xLa5LGZtrVNb7s0LzHhfkmVKeI8pjzNPU7moNdyZqKHOUcdU3/8sDpfMb3jbzHuXzEc9gZ1DxlZ5znalC8IrOJsppj4XsiKHUJ8y7XXLo255oliaRpoyPutpm2Z922/ywjmsgzDOE/jOo/r4HvvkU0i4bhqQIWq956I+v4m4XYCgji2el+XbZmXaWRFDsAjHawDJOgrxE7rg/X7uK+3rRlz1o9SHLbLLXtrmzwdMk3Yy8ZTOYzWxWW1n1VTSn/tE+QXyj9tZl4KyPx84h/pf+fFv0Hdcwd/VJ6JpTiO4u5F0PiwXmlab0xYlzTJoO62C7jL4gX2Fvz6uiXWxcMs09j3t6ZuuDDWsLUFoY7adjROhUBEUpnDGnbWYWIGcZ7GZRrbtkbCCrEFEHVvACoAB2ABKsQWaZ+Ta79LRru0wwN310tkJuEucfdGV0U2KTutTpWqD5xyZhCjnwmUn4aZzpSfiA+Pyd58fjbTH6f2w1f+NLL0ZtzfEnd/KKBHspy0WJoCTUqZLETgqbDELdeOCskmqLhMoIcpz7abunG/3+/3/R6ngCbk7tsm67670lnDpBVplY/OhHgdIhFpRKRw20nhPASoLC/TSIRIKGa9EeKjtBcIJUDvinO+wG1u/TFLVeqK2VswM7GrGnDn2mQ9VBmXSCFIqeOQJYRFMxMD7VncHWLc/RhD+La4+3du35I586jo73yTN6h7+srV/YgzpG5rqo0q0Yk016njOmUFt6m32o3buu3bvM7jfdukY5r6pkndZWva1hpmDgJvDQc5BETKBmgQWBFplY86iRFr25oIkQLo+VZGM3O/b/Hj133rxqZoAG66PDqmtpvLQVhvbZMGmOTxlBYWF/AJ6g4UKgA/4o4Z7nHvcOwX7lNvNcbe/zHcL9y/H/1fqXt+8CLwJKtjKzi6qqmWWD5VueVaojTSsZvLYVuWbZnv67JN8/2+TX3Xey9rzuw58YL7vt+3zd96a4ug7qSQKF1c6uEBAsGRN5Y8T9/f5mkkIlKUpF02T8G1r/N4pMesfl/q1KP1zCH4aLu5HIT+PCCT434sxPdQAfi6dEdWWCYbRoBob0691aeRyS8dVf352+uUvxP3X0VmLq4mJY0d6+haChWXwhKqkg2P3HJtiUMA3nb7vt3v+77N21Cu87itUdq3beq7Q+mD3m/3bduWZZ5GVzqJw0gERh5JK7lqCpOcQKGKVxscrjVsDSMCs05mxhNWEfq+MPt+j0Zm3df2RpTObJEaxUJ5UnfR+4T7pbYMZuv5PFupBvFYbjJ37UfIBbIWcKL9TP1Xr6v6k7fHUNLl8T24/yoyg2fjHnur2RqrBRVEirMESfHxFVmpgt1yfV9v+7aug2+qclu3Zd1Eerd125Zl6jtmU1lu23qeRomUN23b+G6a12GcgFSU7PiYqJDjRADAig75RyItlbrQGhbQfSS+Q7wR7duajaHeVl+2AG2U/3Af0C6puwQiUyJkw7VM6UjFUFM9mfMAU1L0GHnM1B2yX+YSfnnWXQ3//1J1/8noX6Ls64O3eSfuL6h7jv/h3bPykXSWeTE2StIkJRwpa5JVyk1917tinsZlXsJyeetmXMmu4cKOTTnW9dR3fX9rfDcM47ZuwzD6Wy+PTdsaVwKpS85M8u4ACBTSZ5AQlEobAiKRNewJb0QCsQfsENfBnyYrLfUtxuY9YRuJrxBzyh/HU49OKhmEkFl0TZI5EsLy6UsQu6qQtu/vqn7dlI7fhPtLfH8I9zeoO168+0XpU2ZBEadpclxS2GrT6GqaR+l6busm0cZpmodhbHzXtK21RWW5dW709X0Ypr6bprnxnb/1wjq7pqwD8enCUmQm6mDEHRFIgVLhZEBSZG3hkTpETygDq6Ph8xjqbTTsSU6ABsADJOJbpJARGaEXB28z3IX18yJkdJT8Dc3yWtD9UPfYVY3NOOuWHl3v49UvKnj981l/iv77k9s+pO54nvmhLlY+w53TuqrTvMrg6LZuYmO2dbNVO82jEM+KrEJruHVubMrWuW1ZBPeybsu6daUzrjSuRDZAWX+UKFXHifFoBDzUXV5i1q50N6JekUe6Ed2I9nXKusbbvo498w3RAyYnI9k1LUCLJJM5Ulf1gruUlLlkyDz2TV+o93v872zi4+Ojj/+gd3+E4yfj/tKlvtIG3oD7y+oOD+qOWfZYnE4fcVfIClQ+C8SRHYZxmuZlDdHGYRht1SpbIpthGJd5aapSIcgyTKLxTVUu8yLSLqIuGxmDbJCICzuMk7NOkmRYEbO2mijmuGMkXvat4aYqPWGvSKBffZmvvXHftlpTz0pagki7R2oBPJKIfeqzyjCTbDIdW3B/VhPvgDuERS/jSnHs6PhjPxtWugwwydMfWjTvu7h//fLe8Cv8St0v4OfQB1ejDg0L0cmYDR/ob+pGIi0SSt/WbZrXbd2GcRKp7r1HQiKlEFiR4J78es46F0akvazbbd2mvqssW8PCetgUESlWMUtSKUQApawtEu49q8mZo2j1vu77el+XAqFnHhV5pGB4INiepPcSgE9pM6LuaRJTWqXjcHqXyRwYiqEe986D/tQNP2Ls+CDreT/255qZb1yp5hNN4lV1jy3gVe4zBy98q2PxJjIFFfd7yPES1hvfST91WbfGd6gNakOEWmYHIlpb9N4v02hcKR7GVq2t2si6Mq7c1m30detcUzcSZxSBt5qcda1zMhqV+GHWzrqmKntFnda9EhsjuG/3dbkv430YGKBnFvkX+y7RGyFeQjQtUsggsE1rG7ExkuMua6kS5R7mYmkyuJOZOYz7ORD56F0ewjM/Dvefub7kI+6vqvuL3Gc1U8MOI0s4UnJphnFa4vjRfduGcbJVy65p23qZFy6sv/W2auXNhHhnXd/fuLBJ1DN1t0C0rdsyjU1V9t6Pvm7b2mojQDNrElcjsXnDpBWzsbZwZcC9V7QOft/XmBsz7fvaaT31HQNIe7gR9XRIewfgs7hkGmNK6QOWS84yZGLF01M5yDygdPwxzzSfdP4YRD1L/BF2/Q4z8/NdzVfg/mZ1f2rxCY9K8JQ0nlAPw3g/5wX4Wz+Mk2bHhbVVO4yTv/WIjFHgm6qUV5UNZl3ZkgtjXInaOOu2ZRl9PdZ1772ENaUEjdRaEqzEurjSudJZW0jYx5VuZDWVbt9SUvt637Z18C3S3HqDINJ+I+oQPVIHkPaTunvtRN3FxshNTJFJGTKR7yMF8pIQlo0En5z61cGfeX/str4f96c0/4/C/Qru71f3nPtrDF5qFvhbL1Bt67Yt87Zuy7wM4yTG3VYtajMM4zCMxpVIKFU02rZOrOdmxrgSiaZpbtu6935sSvE82zJ77STTywAoAACQZtNUpYy/ithXrGfD+5ZszH3f5n0d59a3SJ6ZAULohvBG1AJ4gBvRDUNcMgl8mLvEpeVSftlYTOaoeJoNKuGh7jF4mpmZI46eB92/Oe7+b+P+NnV/ydWEf9Fsgp+yXKZJSUHUh5FdY6t2WcZpXodhRG24sK50je+4MKxIITRVmVhvfNf4bprmaZrLuuXCSirv3Pree4lm9q5wAAbBAhQIOl6fTPsQUa8sN1U5Gr7PfUwFu+/bsO/raHiZRo+kEJzATdQhdogtUhsbQCsjTdHVyERsKSaVyuKpmCQDQEAqevc4rnRW9ywjMnAdZT9RHjX9UPlrLP7fw/1zl/pRdX+ReymlQqSWdZOM3vu+T9Ms0Ev3VNmy954LE4Iz2kgGmJgZawsx7k3bDsPoLVesp3nclnmJMftlXrZl2dZtnUfRdWFdBJ4jOgqhslxZtrboxcaEZZXuEoq5z32v6D4MfWEUBNzTyKvALaHJRmY8xXHWCjF1T7NKMqm6L6YITPorZcNh5z/duQuaeZuTfb92Vj/r3f9S1r8I90+o+6OrUYdl3/dhnMq6FZO9rJuypb/1mh2yWeZFNL5pWxkqYtaIlNS9da5AQEICDNkHyzJP4zCMMruvsizzMwokC+DidA0LICtRFgh9YfrCTMbu63CkXG7Tvq33YbgRjYZb5xRAhdjFLSUa9Mw3ojDBLwtKymhxWkcyOZnHwkmAmE1iyqg+dUxPxF9iNS99/3u4P20Ab+5eP2j5Z9UdgCRQKLjLIFEYVNKGCztNszh4dk3Ttn1/s1ULoakgIgJRcDJtaxUWcfhJx1RewX3qO6vJRdDzzcUU9k7rufWrLydZoizZmH3bt1UWtBkNe6TKsuB+oxh0j2lkPWEDYDA2BkkyI6wQ84zfPEMm9FOPFCPMh1Hz76TtSbCfxtoftV1+5ofG+76L9acp7+9pri+I9AcoT/uqadv7tu3Ldh+GtbaDK5u6kfgjsmnqZpmXZV64MKgNsun7G4LK3hLE0PtbXyEWSLIqE6MiACK0mlhRgVAhakQjQg4gCzYVMhUVY5YLc69ocGWIxtz3fd8kGnND7BWNhj2gAtCIFYDkSHZxulOvqEN0AEaSZyAIv+QUqDg/HVFlK2LnSTJHkbCHrurh4uPTGIv83V3Vb9h+Ux3gj+L+VerurNvqapvmdfAy8DnWde+K3hVWG2SD2hhXutIN49T4DtkoWyJy/k7JuLdIFoK6j3Xd+A5AycgUaoNkAEEjsqKKNbNGbTQ7ZUtlS3YNu6YsmtY29/W2b3HOyDrsSzeq0B+djG0AEJABqhR2jNnwvaIWic8+pwMIfiaMjMUqpzH368Q3XnBPPU7E2BRS1/OgPzUCOJ+RdV3/JdxfEvLfre75EXLW7cu279vqy/t939dB5nCsgx/rumfVakosLvMyTTNqIz5H7uVc2LJuJcGm977VRADMRvJnyrrV7BBZcJdsR41Yaxp93VQhSJ8+QiKYyyKLXG/7XSz7ODsjndEOsdO61oSABqGJkRkPKDULPKH0fSVE00klJgolmSpElaXHxL7ptZAGZI8P3v1qXPC8n8Gdn/jjzczX476+7N1fbxLPcP+8ujOZ/X4X1rdlFsOwDn4bytWX++xHX/eF6Vmxa5QtNTtJ0FW2TO8TZ/Ft8zRKQgGSQW0kIsmuIWOAVPQFiIBEaBCsJqRsGmhsEo3v9m2NNmbd13FZxorLG5FkgN2ILAACWAAPKLhXGHB3cm/JpR3DaKukSRYx9prXSzoDneeHwZn+Z3BnZD9Y+Bx2hB+O+5clFDzOY/roePBB6+fUXaEKVmH0Y1Os87jO475OY1Pss+9L3sfA/eDKnlVlWaBHZGXLAgmi1hEhKUJC1AZJISlARG2ACICASEZPOUYe05YiMxVixdpZ50q3r9N92/b9ft+2fZvv6yItx1ZtQ1YE3gAgYAkgIcgbhY5Bi4QIRVT9PGiTQjSV/Pahh4oAp47p8+AjZIQ/D0FeVP0SjDxaxU/EPaf8K1lfn1mXP+Tdl3Xb93Wf/TaUTVVOzuz7tq9DxbpiPTbFvq/bUPYlr74cfT2VrtakbIlkgJQ/knbT+1P2AYQIGtEgMID0TYXvyxYKJMlQP+Hc+n1bQz7mtu7bOAyjsqWYnMZ3ZdF4QgUgxt0Dilk3AC2SBIWa6GRuEreR2DygdFubsNQrwYNxDzRnnjx698OTH979/JN/d1f1uxZV/Rne3dpiX29jU7RtbRVuQzk2xX3prCbZtmU2rkRUgDg2pci/uHl2TaO4QKj4qJeUfRISoEJggEZxp3WLJFUds6Elkri7i4XBJCYzObPO4/2+Sdhx3yYxVynbXoi3VUtADNAXpgHoWTkAibIjQinvBpB6qEctVUmZBCweUtjPZj33LFcbnl545chLj/g1FYD/Sdw/o+77Uo9Nsfpy6jtEWH3Zl0yKEIGMMa60togjUIxs1sHvo5dRfTEPU9+Nvs4/XciQpHUFYBB8BF2MdaT8Sbhd4uXr4Pdtvm/b/b7t27TO48iqV9QXpnVOrJR0ZzU7Iqo1NQA+xmEIUGLtVSwUnFhPoKd5fQAKD1ZzYtOvcoB+fjWLwT8g/UvifyLuOeIv7X+Q9a8bZvqwuk99J3xvQ2k1AQLJYr+EEnhBVM461EayYhrfbcuyr/PqSxtx34bSW8ZDECPoCAUGRy66nohPrCd17723xOK5x6a8L7Gqx9Ldl9vkTJrHJJs1LGFQdg1AoFxajqxCbCGoe0oOa2P0PUIfRljVyX5fnPrJhWfAHv3ZHGGEc2t4pbf6j+L+ibzlA9sPqTsR7bO3mlpNsrovImp207wuy4jIMmBU1i0pYjbbuqWpods039dFkiWlyAzS4V4I0AE0ihPlrT5YT31TE9U9TWYtiwa1qVh7y1PfbUu3Ld02lGlWXkiJQeoVeWaJ/AAiATIAA0gWsYm3izIWlLzUY/Iyuw9QsscejPdhx19/+j/l3R+Z/rIQzVdk4X9S3Zuq7EuWkU6NiAj+1i/zMk8jkEIOgz4yt2jPZobmX/dt2+d5m2aZtS3JkmXReO06rQdXNopz1k0IxVDKCSuLpqkbLqxsTd00dWNt4S1vQ7kN5WhYJjGlhMcbUc/KI9VaZqUocRqyQoi5xHnOrEumZCpSIAL/XMEfHi8H3nLkpcefiPs3bl+R2/M5dYe+5L5kQLAKASGM7xQWABCVzNKQVJm+v23TeJ97EfX73O8hYBLrqd/3fb/f77tM+BiGcZrXZd0AkdlYLhvF5RF8pJjxSwVy07ZkDBe28Z2zjgtDWgGppm6aqhxZ9ayCk2ElczVk0qokxrjYiVQIAMDZTSPEeTKsU1KkHJEojSTVZJ3Ug/tHRl/qmD6e80vi/yXcv2L7pLp7y1ZTqMhLYWxf/iUC94iIigvbtnXvita5qe+kY7rO4zbNUomg72/Luk3duMyLBExkFghpxYomZ7bOb52XsL0lTn7dALjSMRvUxpWuqZtYW4a4sMwaEXpWPXOndR/LEMjUjS7WvDZZsJAATRbWPE3pQCwQPNLc+sl5mQXikZ75Gcz8yWFJYiDyf9fM/PDtc+qOleVYnY7j3I7w8jBOhDqeym1bl0VjNVWWK9a99733MidVIjaS9CtJNcim8Z21BbORfJt18Fvnt7YV6OfWb3U11nVTN733iMSsJY8SEAEISZGSQDi0GPqmybsLo5LFXoX8+OBkZPQqgS47JYC0gRagZzUa3jq/z/PWjJOxovfBz2SgS4/yiXePp+D5yLWhPPzs5YUfjfvPnJ39GXUnwgKf/QAigJrmVQo1hsOkyJiybtu2lhQxUCoFYrgwgChRSxlqJWNQm9a5gFddrbUdm3Krq62uVl+Odb36cmvbufVjXZdF40qnyACADMwmJS3wqB6TjHuolARQYfAwwrqNqzUdNeARDUAViorhjUjW6JPqrduyjKyk52oPNg+iM7YTzadXj1OCEzodyXcv3P+H+8dx/4C6SzbgiXdEJCNqPYyTPEfEWNvoOnYafkIrYR0RyRgyRhIk/a3vXdGz8sw9q74wkztvpVtrO/p6bv3o66ZujCsJNWmVe2DM6guIaw/2Pc5LIgAETLoeFvaQvF8MBeDL6GpGw/dhuC/jfV0kyVluHWKN8BxavAwrZb4b8DgQjoYbwmkQKv3AKXSf3vQnIvW9uP/R2Uz61EQgzGZARFKxvsCx1g2yAULEUMtOepPIBpSSlBhlpf5jKOw4DGNfhNVPO62lFpJAPxoW4vuSZ+Hel2Nde8uaj5VqhBSNGGLtrETaQy0NCt5dop8Gj8ijZIYZCFF/GX6SNtAXRoI8vaJR0RhtUofoYzfg9VDMK13V6089Ap7oR4Qfjvu31Jx5faTpzbh/zLtbTTIeBOfjiNTUDRlZxZeACIkAkVAH0JVCNuJYRNElZMmFDfadqPde5t2JfReBTzIfQI8NQMR+cqZ3RcA98u4zM+PTKpMxpbFCRACFwZ2npZpkykhiPVXSKwHkRhEqcyDeUhI8UgWnr7N3f27l/9e6ql+cIvZI9oXyx5fegPuH1B1GXzPr649JA6BYn1EEnhSKqyFEZCBK5exIKxnoyZoLIaI1YVVrEfhe4omyRcRnZ0Tde1dMpZtbv01z6xwCyH1G+qmnASY6cgFapCrrpDJAq4kBiNBkCWcNQKf1WNedDgsihBuOonNiMDQnHhPf0ak80p/b8zSkepiXx/3jvX4o7vvvyZn5UKmcK8gI54fTwesRxLEpRl+TknyYM/XpiygU7E1PlQqtSynEkPKLsYx1ajCsqEKsNaUth340nLt5KQ+/dV40vnUOMcw9vREl6MPcPMS+MCEyEz4PCMBrJxO6bTa/O8ROEADBapIW2DP3hQmTA2NRmmDfz47j8n1xMy8fub6U+Znj0L+E+0W/P4f7i+r+SHl2xFsem+JKOTxtGhigl8RepZ71XFNtpvBVaxL+ak2NYm/PMl8YMfSTM6srt7qap1F8zuRMo1jGleSxxZPGi48PY0zRvqcsy1S9Q3LrZfagNQxEiKpA7gsjxPsY5RRjI7jHv2Qi+Kmbv76a/8wzzv+Sruo35sw80v/OCdqPTD4ceebrI88KQdLCzodPpz+X/IdzIT8//RdXIlUIou6d1q2mw8eHuA2PTXEfhsGVqSPbu6JX1DOnLQXdReBl6aUiCqoK87uPIwAoy9zIbBKrqXeFrVpXOmfdWNchHa2ut7bt4zpnFxWOPCf3kpMcyT63DYyO5vzqkx7rP4P7WybvvQf38Fc+8fhi7/VM8OXZ4x0ie+fzhzxtR9n/QxMQ3EXjW00SpYnEc+J+bIrVlaFTK2Ec5snYufVTN2511RdGoExotkguGmKMuCsIHhpjS5PGVrGWRUQQqazbpm685QLpRrQv21Q6sTQAVyrjX+Xw6/mx42+WAX2+ATy0ktiQfhzu35Iidpm899Kr78H9xW7pW7h//OEXaH+R+4cjiRN5WQKFBUKrqc1NfMmzM2Nd98ytJonPeObBlUnU78Mwt14qK3VaSyO5xTVW0zATAko6JCYPDQF3jWg1jb62VQsIZAwgNL5b5qUsmgpxbMqt89HMnPwGBqnGTLkPphPZ6eS8eZyl/NxKAPFrqoj98O0Vv76+vIL2r3D/BZnn115tCU/JfdYYLhb/gvjlOaAkoEvnVfyMQC+zlmZnPHPvirn1kiQj21jXU+lE5qVVyJwSGW9qkcowGooYa/Um7AgC6JXlwLpMJCc0riSt+v62zAtpJYk00oSKh67nQ1f19PTq7E9Kfm08F/T/Adxfh/tpG3gD7i8r+GvAv9oSPs99di6gqK8DkCiNEC+PISjZes88lS4MAzHPrZe0lsGVU98J96nGr0fySFWYmn3dAEF6JrLwpbAu6g5KkTFcGC5s07ZAZGR2X8w5O2KN8lavPsWHp/mRV75+aFf1e3F/48Ff4f6MxBcNzovc49N28wnuU08g6BxqRBkJqjX1zJMztaYKsWc1NqXPOqZz6+/DsEzjNs3bNE/dGF9SPXNakEMqhGHm4OWzNKKzLhU/AwAZF7NVW9atjJQdYwuyvjaEOH3WZKIoZ+INyY4c56We63F2OjXDPwn7P477ZYDpzdy/Rukj5b9f7zN1z62BFKcOfdbCyKRSCbmM5uie3od5m+ZlXrZlvg9z6NrGEE0Vc3pV9u7ySIBSTp6MQSRbtUDoSgcURspAKaliScbIb1DGlbgrPNx4Zkvw5FuiXzrZmNS6z/uvvM3Pxf3rF2Z6ivjj/m+pM/Nt3J+aYdRIRESNWKBovGpS8XXCqOsH5duyLPNyH+bQf42zOoR1BiA4cabIcGFjg1OoQ1ZP07a2av2tJ60C6HT8RTh2fCt4CXF8auUx//TMpcdf/4lxT48/FPfvzSB4PXfgN1UR+x7uc+8uzzLiEbKhfsQWwwxUCcVEXV+2aZQFu/vCDK6cSjc2Zc/sAIrUPUXEULQpJPOEimUIpBUiWFvEkngYdmK2j1wRxStJ1CZ3lPN+wvW4Axxt40T50TM9nudN4Ifi/vWsry+E3v9kjciv5v7AAhEw+tUDd1mAoMzqbUhh3rGu59av8yjd06l0khwv6fJz68emnErXFyYs9RHNskLJZSDEUNkPCJu2BUJbtWSMnNmcegAAIABJREFULGssa+lwYYCOa0OAFsA89CZPfdPEdvbq/2ZX9evzCF7C+k9UEfsI988/9fITIpyCVGQewss2LxYQofcAvSKhWeR8HfzYlMneSMX3sSnHphxcqRAQwJWubWtrGJRCMkiKXRPQIwIAMe5hFiyCmHjJ0ZfakC4GNA+tDr1PzAHF45QI9yHv8TdM/8VXrl3aH477H1hR9Z24f726f0jvL5eDCJK1EnAHBAATC+ilZN0ye5SKeQK6rDc/lW6Zl3XwAvrc+nkaxdBvdTU2ZZWSOsV+EEpRYqnVSlrJNCtQyt96WQyQjCGtkEJheBd6qMcd6KruEdaM1exX+pW6P8g8/mjc9+9Livwi3L9R3d/AfUb5if00qMkYwietc5a4wGv9MJcpvWcW3FOaZO8D6Os8LtO4TeO2zMs0SmMYm7IvDEuhpeTjjUE27Bokw64p6xbZiIEBDMvPq2xJHB2vPetgPHk8nXF282n38cjDI/wFXdWfxvr+m9X9nXofqkOiYlRWU8W64rJ1rmItRWbS8mNpJSYL0CjuC2MVjk0hKAvT92GY+m7rgnGXl9bahlneTSlZxJZYMvitLZLGIxtZFlNWMxYPgxgyeRjO3crzY+ptAOR/B4h907CfB2ryV19+Y4Af21X9vxe+/viFHQD+TnV/A/cpN0tWqrHEVpvWOdnCbCMM1YBNTNk1AJ5Zyr33rhib0iCE+X5NOTZFX5ixiX5mmmUQSib+SaK8jFU56wBAFgmUaiKp5xpC74cpiR7m2VfuTOLJ11ffYmZeevM/D9BT0L/9gz46YxXxRN7vVvcXuM9ZD7hrqlgn3AukAknqH8ksJFm5SdJ0DQY/YxVWrHtXhPlQhUlDrVLJY/XlMo2rL7e6Gn291lZUf57Gsm4RwbgSySAFjQel9GHRkyS/6Dsu37nUY3ZufuT5G73w+ONw/03be3Lcn+L+Z9X9EppJuEtHkBXJSmNSLd5qUyFLSzAIChXH2RhyvmeenCmQvGUpuCesT85I9Q6ZAtK7oi95bMpUxmOsa+FeYvaISFqJwJMxoFTFWlJiMLcgr2L5jPjTq68c+dX3z1P330r8+38K8cTZH1d3+T8BUihNGlf6AtKhOiRZTVaFpQ10nHuhUMnijgqg1dS7Qrj3zFZTmOJdcl+YMBsVEKVIAatQyKApxcSvtZWAPRcGAZGNrHVcxzqVF3Me/fWV9Qe+k6Kf6H9sCW/9/g/3D+P+h717pFy+ZA5RWOsoFgROs6eTh9EY5FzFUqZxhaSwrqlnlnnWBYJVyGEpmZM/FuJ7Vwjxi7OpokHb1gCAREBYWW4Ue+aQEnOy4696dzw/hevT/ynv/rfg/qfUnbJPjEY4rGykzzIvAi+UJ12XNiDyr8K6pmHtGJm0kYko4LGPmZRCIXUkXZF8jjh4a1hoLZCswkZxSlhIqyqUcA5BPjqZZ2b9Ytkvr750/uPjf7i/z8cfqH2PutMV6MuHhK98GeJ4JIg6ESaXorIVmhL0BJSJOqads0+IVwbwlC3JNkspln3JrELlPYXZSjgycEt402FNNUnDlEmA8V3fR/xL+xe8nxL/pZOd/4rtQ6sYPOL+teouizPmqym1SI1iRiUlqiWuolM8EUGSEy8fLuoeOVYqczIXMyOPGJ0MnVB7IF72zwaaYk8X48QORtU6l5cCbpEm56VTK7HLwZW9K2SleS8VAiPx6aNz5C/+Gx9OfjxyecO8Qf35BQJ+N+ifu/KDri9S9zThyFteB7/O430Yelf0zDKdwmYLRFo4DRVJTcb8IkTXMcVq4KTushP8DEDyMATHNLzoiTHbf+6YIXp6uT9YTWklBckuvulyHbxMjBqGcfR1Kk+ZpgjeiHIrf3xQBPYt3h3Ojy99fQXurzz9ydv7p+1dcP86db/+PEFYmrRFKaR4eN+UzOiyRIAiOvj0HpIilvdWj3B7dDWi/Ri5x7MgJtUMYgkR/6j3Z9TC/aGpm8GVUrNg6kYZoDWuZDbMJi0WYlwpdbfHuh5c2Wkdmk7WzBLzD0/TdQJmFxMv7SA7O/E4/3OlLD7kB37E9p4ZTE9x/xJ1F+yMK5u2HYaxaVtkI1XeTVy0MS2DkRafedzMQTxgTJuROr0Yo5NC+YF7VghJhSx2jJqNeH7M/cDF0qRHAhhc2erIuq+tLawtwoy+Iizk7W89sun7m7/1vffDMPau8NpBph+QPT737meX/+jRT8Rnb/Xpyi0fgubPs/5RV3PR4g+rewBRq8Z307zK2hvLupV162+9v/VIiihmpcfJRG00xLKfEy8TLw6dB5RESBWhRziIT+oOcXDqAbLjQGL6oByfvIpxUQPRbFlbYRinaZqHYZSK3sMwTtMs0C/zMk1zWbfDMFaWW+dyI56wfaQ/A/50JL/I03f24x/C/Z0zgH7W9vTi399V/aS6y+TOaV7v931Zt/t9l420mqZ5mZdpHo0rCUhS0hPxQenjkeZsb47LOUg4PhQgsZoBDcevojLIgqWJaB3UwPmt43El00+ZW9tYW5Ax/tZvy7KsW9/fEFkOIhtkIwv1SGKwK90wjJLHdhb4M/ER3hPc52u7Yn5h/ovNzJdamm/JnHnpCt8fiPyMuhNg07bDOG3L3FTlMi/LMvb9rW1rJOz72zyN0zQ3dYPaWBXqRLdxNYHc3jSxCHUVKw4czTCZ1kh58sDiXtIdn8kkkoMnhuP5Sx3EywmyzOrgSi6MKx2hDotAIaM2aSEqoVwyapQtNTtpAE3djHUN2QfB+XPhV1dy+dnHrx9tZr4L91eawRugf9Dyd6s7EcriM9YWoZipNvE0CcyRrFAASjVVCUSpMK+P9evCkrzx8arxiJm6xxYAiIhWoSKDiJI6NjZl773IeN/feu+TJj61MY8GJh2xAGNdH3eLHHE2sl6av/XKlrJw2jBO4txk5UBlS1ZUsT6/8Ytm5pUjLz3+aNy/HvTXL/Jt96iLln9A3QmQC3NuKnRsUoklgUIGlCIIC8X0hJ5wVNQXxgOOhtNy7Hn0pkBQqLJ/5fBBUpi3qUqF0BdGHHNlGQBYUVOVVku54ex3exWy7BFKgMoyAgGgFA+TYqhSckNM/LJu0im/33fpq/hbv6zbsm7SXx/r+pHVy/el1b1y5uP3N5iZHxio+bqLObD9kLqfmgaRzOEnY5CUBOlkPT0yIXYhsgekROBTzXUpDiNHRkWj4Tbz8SLzAdz8QiGudAlgFVpNspoIxDj9U5qv/vjZOQrAa0cU1h2RamGykTHSQ13WbVs30fXUV2na9n7f79sW+qysU1WPw6BfOsovHzmZ/Ecj/5Gu6lOafxTc37mdgX23ume1rjEFoa0tCHXju6YNN/embu7btqybdFiHYUTEsCQYHOWQumhypGJ6WhJMNhsXPY0d08PiypGABkC+k3v3i0eXL3rm3QuE1jkpn0RaCe7SXKWa0jIvsvLe0TXf9/t997deDjZtO02zZCzDcVU/x7v/27h/XN3DahwkDt64kgtLxgTWh3GexsZ3+77f7/t+vze+m6aZC1trmkonY08988gqEd8BdDFok2KUJYBBSDlhh/xFK//Sd2b3TyoebgJwdfaIUCFaTbKAlDRj+V2GYWx8x4Vd5kXUXTxM4t7f+nkal3kRV9NUZYhIPvUn59vLybu/4Ru/bK7qv4f7R707SoUtjB1WVzqZt+9vvZAt8el92/f9vt93WSZ7mmZEHA175hviaHh1pRSkTuvJhNXC8JB5qdarY/UvjUcqGEEiJ9qeB4eQvRqeyAAtJdoApTfimRGQC+tKV9YtsxHc+/7mSoeEsp6UsqWMMGxrwL2sW5nVKk2i8V2tKX5s3vbkpvSirfp+7/79rP+cKaqPuH9M3UnHBfQAZFH2uE5TKCdHpAT9+7rc79t925Z52dZt3+9c2BZJah7diO7D0Ev93riQnawOkKLyKengkkegsrxIcSaUuZdHM6MQWAmCYd1glRsJBAaQiIq0XmsLIIUUGxQRkJJwpLKlqLhovPBtqzbMcCXjSlcg0Nmu/DAz8z24/z7Kf+eoKhvSirTKfkpoUBgqcrGt2r6/DcNY1i2SQTbCh3GlQpDkqtFwz2oydnFWVk0S4jsMcckmq8BYhvxHFVYLy6Z9pFwxFfIoE8TB6WfZYwgQlpLU8dVo3EMFDgAMifSy1CsoIFnzlVNFMTHrW+ZnDo1ng9pIKhuErkXm4l/CHU9AP+yf+iQ/SDh/H9wv9bN/QwVgOB0QQQ9rR7IBBNTGlU78jGYn4cjGd9u6DcMIgH1hpCrGjWhr28nYUZb1ArgRiZ/JV9qo4vphFNe5lmmsBiBtKZHGqghaVPeTkMdVglPpPGketSYCikAS6ji0xAbZAKJxZVm3fX+ThIIUltnicLJkFsiC96zIMwfcMXEOybdEX3O6CwEcAZijiaQfjj/zz+D+esnf9w8zfdi7X7+knmio869E/5ZpXOalaVsJSkpkY5kXJFVrkuoAN6LVleLgj/VKAcLwE9JjaFKYLrIlxJLPaW1zLu2LiCE9OFl5ifMEM4OI4XxsFId+JKmUF9C0YVxJFjXwt15ikf7W7xKX2ffE/bJuwzhJJXhWNLjyZNKfePf0fTqCGfjJ0KfG8dO9+xfj/qjiF76/X92TqKelgKVvJ3AgKXHq27qt89j4TlzNsm77ft/Wzd96RNo6HxaZUTSVbnZmMlZYl0SDDnFUlFZqLyP3LlP3tEBkhegti0KrSIhcvUpORp7GdbFFU0OoHsAzQ4yrutKFsMw4SWRGs5Ogk8QiG9/dt22Xfvh939Zt3/dl3SQhdBgnLszgyoDvA+9PgzbPwzgB+fwNvty7fxH6X19W6ZWLfE/u+0XLPxyZEUVHUmXdJtxJK/nnl5EXufULJYGPbQNEyZjdplniM6srF2fz+MwNsVcko61NnFskyyrJUjNFXOK9QGht0yJJd1NnJiHN/0g2nWPNveRzRPsHVwIAF1Z+EeFbLn4YRjkugRoZRlhiZEZwn6ZZhlrLul3mxRo+Bpt+elf107h/VyjmqaKn/d+VEYlSDV0rluoUFNa0kA1JBbL3/b5toXDXuqWD+74zG6twcmbqu8nY0fDWtqsrp9J5QC9mBuIq7BTyC9qs81rGDqs8zq23muJ87QN3jkAnsEystieSr2JQsnUOJZm5bhrfSb6X4C6OnAuDRAgk5SOlK5JwH8YpFB4rzDTNrnSN+v/2rtY/Vp0J/y2RI0fGIkdGYpGRSCwSiYxdWYnERiIjschIZF4xSQjstqftbu/t+7un5XIgy9fePnl4MpkPKjre6T/IQ9NM/6LYv0j2g9af1+73WPnNqqaU5veP/U/FqiJUnG+Ip2NY7EavQFQCoGlqJni/+cmYTIQhAd68TRUAV4fcZ2cV+ZvhEthx2hUhzzrFBQ/3ySHFQDFwWcGzsRIPhMTJqRQjIiDFWDUxKCRabGrACmDUGoRAiZwRUjYtoBKIQiAAVKQ5gR5jml3E1sL0PttFNi3pga1SSrc8aZVHzAc9w2PLzDvsft17mt0fouf3L+8x/Vfg/j12j5Kdy3Gx5bGKcEelhABAxXQ+9AMqhVAxRJou+pY03Qgg3WhGrcMeNt36cVxavemWBUwcsya4j4nvxxQbdcRACdEki40EmYUyiiOJZJ6NkknJYAoL5FrBKJCn/aNFlVK6PCF5N5pouAPEKTbJrvA+md5l07Ixh23wdUzGdKfdHwn0hyI+s/rl9NeJmd/mFvYZuJctnzPOPMnuVwtNEvGyaQElt7BLyWBujAzSAy/Rt8TchIBJ17bv/boG56yifXb+ZmIBVBHZnZ0LWM/wEJYJ3gC2ieCbZK7BZKzLGl2lMkz89Cplys5F6KUQHVUEkiQKIWIZD1RCStm0vAiBseAeYkQfygZpMoa/jl/XyRiBUgDwS6DCWoEYK3w4+nwA7gLTJ2g/Gri+KBPBL0f8Z5w3/xF2B8DUijkLWCy/iMjW99Wt+x7ansurk0DJSdOXxe17mO0ipORa79b0YQ++74KzbIN/S55kNyEmibdE7XkZivA/FicpeUYEEgpornAHTFhvUplsPqujSkVnY8x0mhR10h0AAEASO4AJYZJoSfq+27fVr85v3vedJVlF2QIAQELcqgoglqQsORrOcIYz7h/wOxzXFb88E8GLnQguuuVbD3/h8m9YZg5oAYCAjqpZtx3Fvy67y/rFUd3EqXgpGUNDP3A3QKhGrbkKdgghOOdvxo+jH0er6A3gBvAGYCWyPZ6p3WCKERGQJU2TJlYzA1KqsKcO24uQKc9Hyk4T4T5qXYMgqgAAuXRrrbIViDMr5WTCHJXyhjhWOGrdVBi2ZTKGKxtbifHxELgmpm41JPGeMJ4o/GKazCPXPFY9bRzAfwW7f92+8UmsXzZe8KjbnV7/Z7V7qWZIiAbJNBENt6oahCCJ62Ln2epWR3qDmAdv1u0egr+ZiWQNOBF1VLGBctOtX1d/i9NPrN2dInaZZMQz6KOxEqNzQZcy6WWmbIXoK2QLPSWlzslwGgnJ3ybi3jRUA2IledTbV2jocEvmPmaI+gpjCnljdKP93O5u8nMbnAnB26GdprcOgH33J4mNEJPkrH5X5i7ETLFxT+95VSD+ae3+MV/+NrjfQ/z+K3wa7l9i90TlkIVvzOkFYtTamp4kcmnfN8TdTbv3++zeEN84qgNhQnCKQtiDNbeq4iwXTYVso9x0G/bd34y/GQ4BYXbfZzdhMWxNMa8xh4cQOllgmCMViBHwVlUF3IVMrjKZ3WWSQF1DjQQJskpvLB6/2qFeF6sb3VG1TDeWPXaow+a22Wym3dfbZtqw9rv3fm7DtuxuairkKdWxQpPDtM+mlqyQyt2y5d42U9ptXidmXi3cXwn3zzznP2OZyUldABARBUwtBWc2027OksRR60FSX+HU0kSS+Zg3Rq2X6RY2t5lWAFjTE8jg3B7CPs+Mdd93m26Z0WeE4Fyeb2LhbgDNOX+BSmJGptjqqVam0l3MsSowDWpVOjiDvqOqrxBR2qHuK9xmw1j3cxuC35xdtArbPJGcWtr6JoTNz+3WN/v65ufWz23Y92BN8C54u7tpm82k64nkCJgBfZjWyw6QCP50QCL1B9B/Ddx/Xsw8i/h7jf6w5Xvsfgb8H3FvGuoa6hqyQ80QsUPNf+YQdtPQvr7xi97PbQjbvq1dQ8G73BL2PTgjACZdSxBh9SHsfl1Zu7OIt4pmhBnB910W69kWWfrSMIjZjt4BLKrxiwvOudHUcPhLMtyzx3zOysTZMogqO9SmIb/eCrhvu5umlng9tbSZNoRtm40d6rDe/NxyS1j7sLngbVjn4MzWN9y9xR1tH/g+k/1ju3t5YLrQ62D0a+H+mYf8Oty/xe5iasma3jS0mdYOdSMhQnx9CyEw0+/rLYHbM9DDluC+uRBCsAYReM7fL47lux/HfZ73eWaCnxA4hnVRTZ5gYjEdI54AdXKH5PnRiSisfvc+rN6NhpOwsu6KFncEnlLNp3RUdQCNIob77qYM931bN2dLuNuh3rd1d5Md6mBNpPnd+7kN3ga/hLXfV7uZdqqVwUMsloPNNHg9muG8/fHvS71Qfq2Yed1yZfcvWmb4r941tJl2aqmpkOHO7G6HOqxzZr599yHsfm7DZoM1wZrgpxDCvlqO6SSJ+zyzfN9nt3vv+25RzdJqK3HVjZXob2YEHM9JyDK7qzS3agD3eebp29172/elv2S20Ge4c21U1l38dTK7L1r5uQ27XRc7tbTNZiLJeib4t+DM1BL33ixvwjpzx9631c8tTyA8nDl6CO4HcD/1iuft7u/N1Pxn4P4NdpcgTENTSx1V22ymljK7+7kNe9hMm5VMZPewsx0jmjL8FEIIwduhbipskOzQhp3pPezbuqiGFTz7wWfngiO/ZKJ59pRkW+ENYNPt7n3YQ2A/Ft1SKs2Xncly2CuzewfA2r1R5Oe2r5DXh25xtgbBpXK4nV8C/K1ZzgVv/dyGbdi3NTgT/Lavb1bRWOFFqIhH0uUjMXMn3Z/W7j+5/HK4f4vdhSGyQ91RFZzhP3zXxKFqCIFNFsGazbRb3wS/hBDCegvOBGeCNcEZ9pyZWgKEjqqpVtmBLGr3m2GnsUki434iygImR7LmtHu27xfV+M2zD3pwzi9ukJQrUTK7l/kleag6VthXOEgSCHaoK47OTpYZO9SH1kaucRDnoFiQKBCNBH7FIULs4Wu/r3bRihNhlwPTs5hJhvYS4tneXm4XI9lfDffwjxWd/Bbcv2eZYfXSV+jXG1d4ZFK0Qxt2y4I+rvsmbCaEEHHgzGbYlBFCCB1VIsX/H06Usws2Gmc23VqJS6t93+2zY7PMVCu28cfkewImIva6iVgPwffdpOsmAT2zeza3Z8Rn3xuRcHwaThZIpLo5ahcLQRKJVAR+hrIQnAPHDrUlaYguRsYzuxeGyALlD9m9tOS8bsLy13oQXJ7z4WN/+vmfYfeYBQCEAsF0yDHZXUN9hSQRElAAgTkybEN0Q09cGLwxDfGR7Ec1tbQzWPew6XYi8jeztNopcop4CMtZaG5VdauqW9VNteLIj0niPs/h8C8OS6vjrCociGclAwIwETyKWNYv+ocdpHtYBiFR8tAPXXK77wBGrXWrD5WdFXYU3aKvcKwQI5sfKvz8K5JhHt454OVD1QtK/i/g/h6+P4f4Z9idZCq7hHGElT4SgDkpOwAiHJRZXAavdxy6tq0HrCRJ3N3E803RItl3m245/sP33aINQ+1WVbGIZK1Y28QRanxBhKlWbRHglxGfc8bnQiC60brV49jDCWpXY4oQQrMvfvJicKPRrT4fdxwOIk63AeA9gqG4BRQXON/zwXW5M77CMvMVdvz3sf7wK2w/O6t6Pux0SoKy5GrXCuK7/npZlFzoq/wZx57rwAzjSFSZJnI5e8CzV7AfrB/HbTZj4tcpObEYIgO46iZjfffeAJbBHyzfmd3zQiJiXTc6ZlR9f5gIQkzTm0F4A2DzKE+43h3HzA7AibMP8j5d6omh6pNi5oOAid+5POyfX+yldzj9ArvnknrifB6jWaZIi77CoR9KZAsByUX+OEmA0K1ephvzulvsOPaTrv04bn1j+56Zft/DpluniNMT8ICVp04HSSOgVZTZ3S+W5550ssbkUO48mVoDYSWbpma4z7ONX+EhuwIIIebZsmuDlTiR3JxtmlqUpM0+ocBexKIVwsCfDZHvtby3flrMlJT5Y+6QPzhg/boMu5Du17Q7XlFe4p4VAtffSwqhuLTkLDSibG+a2pp+cTaEfd+DX9ysW47o2+eZVc3uffDBKnKKDBf04zLZteIqfwYhD3aXVpclnxLcUaaxaQ2oW10BRLi3el3t0f/uf4UAAIa7lWhJWombs0SqRCIqVebeaYUw0VH6oZiBS0+4b3lv/Zzd/QL01yGe8f2DQavveb1/Gu7fscyIjz7mwR9Xrhv6ofiI/5B4Fu8CBBBV1vTLdItiZFs549KqG55e9eMYnA3OBecW1Syq4ZmmW1UZQEPEs07B2cCRFhLrFMGtC3bnjEt8MI+wG0Us3Fe3lhT7EPHT9MZJWy3JiaRfLFby6A5CACLFkCgAEJrZPUP5PFotb3Rh98ejh+P456eZfsxt5gcZ/b5/fttn5sva/Z7e4z+ImK17Qz/cyZ3rjgABiOPYM+JNQ7bv3Wh4JpVT6mUvGn8zq27C6ieJObxjImI1v+nWb95pxUqm9B5jEc/Cl7VQrFYJEkAQVct0A7yK7Kt2N2aSOLNfg8R1sSkINh5CpKhW/H8B2BunUOe/QLtf2P3/yIngIa9/Xcx8h93fw31U78gz8x3A0LXXy9+NUwEAEJqmrgDGCt8QnaKYXWxxHNzkx3GfnV/cjd2/bmaf5+xQwB72bI50iiYZS12zkb5IShOdlhnuTSqZzUWMu4Y+FhICxNAPWcxMJJfpBihLCcKDAcGxvOlemU7KK36m5b31K+D+dYL8JNZ/ULg/ZPcvwv1Jdn+Ae8QqkesB93QfjmS96yLAFVjZ4TFmWVIUnHNa+b5jfPt1fUOcEVbdsEN8TiLJTJ/z7Cm+mjhit3OQRw2nGCVO4KHZdJhw/R7SdKujmJFoSXK6+pN2R+SKJkq3IIQUYkxWyHcHpmccP+wb9+vvVt67Z8pXg/4HnQh+E7sfLYgslNkXJUZq50NRXlsEAMAgKbrBMNxVs+qGlXrUMzcTnLsB3KqKY4V4zJrTLWWnMTbIcBQSs7tKySVRgBaidLMhIQjk0A8nc3jEVQFJAZDYfUZgdndLgns0YQIicgTgNL0xptlOCeVx5Y2KDgbH51m7F+OG9EhPDFXvR6iv1jP/kMPM158W4Ay5F7I7ACdiZ1sk1c1Zs0OyZBatuXtAzITKjpBh9YtWOW3qPrtJIlvZY2yUREY8exOMSZQPQkwkmd2z9R2EABB9FZ3MeH5gHPt9DwmdH4pmEOPYl+zuFns5AyUSVQJgWZxudELqb9Du781EvhruL06ad//MHyyfgPvr2R1ENr13AG0/njuTjLOtDyQ8sN5lg4bTKvjg+873HY9W93ledcNW9pykYEa48ay+EAahEaIVgmc9S42eUuSlwvNQsf1xHPvd+xLuABdk5n9g6AdLknujVTRNb2eAAtUKJQoEt9jJGJKYSRqKA9ONDrYuGV2ct8XB9MfpL4L762yRP5g07+NZ1c8tJ4i9ht2PDyTIGuJ4MeqE44fzpuOjiwiqFdVN09QSFSJupvU3MxHZvmfc77PjeI5c7YOjYMdkc+Su4gcb4Z5COpqEuXHsh67VrR76IcJ9D9P0dtEYd0pbCCGGfphqxZaZRavJmLP2Fk1Ts919mW7LdNOtxuvFjive3eMkdT4W8F8E1kN8/Iwh8p9YnoD70+yefWPyXxGwkpxAXQuRbZHxvzjviA9vT7Uaxz4aJZ3lNIs2GWp4hGoQahAc9cyZOW4AJuUjMALcaPw43pIjV5PWLLEAYOjaPLt0hvsFahf8LkbrAAAQkUlEQVQJL3SjZ90y3N1okuI/UMwlZgWAW+wy3caxl1HVi8tv2XI3Qr0cXNB9eqAXpVV6uPv7l3+P3QFAIFx+EGV0MwQYuracV0KooHCkuXQyoorhPk1v+7YGHxpFPFo1CE7Rqhu2stcg2DksJ4Pn0SqbKTlRx6V8X51CQ9hrixE/jGMI+zS9iTSgjIh6hHjdajtEuG+m1a1OHSH+5orK62qX6WZNn+VRhvLB7kmbwNEB7m57Qv1xs1ebtP91BP/w055hdg+8z+M+sntxCQFQmN77gY0VfCgQZ5aUxxmF1slwt6bfnA3BGyI2RE5Evu/Y0ZeDNmKqo5Qt1QiYSO6z2+d5Qril6SQ21ygQLIHSPCsKEFjJoWtL7X6o9Uc/RIrrSTG7U60uB7PRneHOzj9PDFXffZBvaff/9lKg9TntXsA9fyKScUYLwUI5vwJiMtHLVTLkEYZ+GMe+a6gCWLTiOSb2i5x1ayX6cRwrHAE5Oold3jnCw9+MX9ectoBNk+xgI+Fgeka8ZNnAaZKS3RDyYDD/V4wbUaI1ffSZGVoqKqfyv1QrpuZ5tn69LdOtBHRxvayaSrgfY9FygFwOniG9En4v3P8JF7En4P4z7B4zLmkhOqp4SHfc4bDMPOhkjSIBIudmylNO/mYMYCpaRoMkJmktxKxbI2DVzT674ENMMSnEIERf4Qg4EaE4wT06IFAVnQgkRhTCWa0fIoIfEK3pw+rXxc66FXgdiBJV3Gmm6Y3l+1m4n4XNeSxcHlbe/vQ8SdD8cEKLJ7AeflmU6gXuz7I7lxotT+bRKmK2vpu3KR2PACDy2+BB3xEAkIUQw90pipF7CJx8Zp/nnAyVbzECTghWke87LmnGtpoY60QEd1hfVONGs6imkZDpNpPuCcVCCIC2H5fpti42xn0vbraLOCFZ8P8KAWIc+3Wxtu8R43Uu9pV3Wy4iHh5svlS7/4AD8L8O7g/g/jy7s39ICXgGNue6iK4EfAIpqJRE9cjrPf7wC2HUegTkejUxE8G6viEuWlmJvu9uVWWIeFKJHRBYUrMZfkxJlwygAbR9D4WMYbhbRcG5fXZuNJCky0Vk559G0TCOQ9fyoCIvgLIU1VhJPn/oWju0tu/TiPMb2v3dn2+JmfemY17tR/D6idUPHuzT3gQXdH6b3QEAWQkUzbwTvckb3TUUC6zWg241V7a47yH54oMkDtrI1ciWVgcfJolcaHvVjRvNraoGSVyNjLNuLKqJycZSWo6R519rJVKoB7O7QbCKdu93N2HSG1e+PdaAKHlE0TW0TLd9nq3p18Wy734+EisuiiOaph6EcKMpJMrp9779vSMfnvuEi9g93L/of/Ix1l8p3D9+tq/MPR1Ae167F6gtSR8QSCLD3Zp+39awBy40ad4mLBF+vj7vdVRlzt5nF/YwEXHWJDZNjoAmGSV5JtUqmvCoMT8R3aoqwf1QPkPKGNxUKmvoLCcOpAPkSTEm7K6hjipr+m02bjSbs003Ut1kFQIYv1Zf4chwv+j13IHO2+KdlvfW3/WZKT0if9jf/WfZ/WHL+9+ixOgdfL/G7uePzoCXSBIbRUPX7m7a91ieaZ7t2Vx/d3ZqUHA4FGy6HYTY55kLOXE+AkPEJqAR0Mpoho/+wLWaiDgVMAgeSBCn/52MCXuIAXvXUWMBrEpxnSY20ndUTbreZrM5uy52XSzbnY7jMRKwFsIIwWImfp13tHuJ/gvuH2Kd++d3xcw9Vu47wK/C+gdwf/ia+hPcX8Huh5K5DDolSKKqqbCp0Jo+bG5xdnXrPFvzNjXdCPc2TFHcABFQgoAOIPjN990gRM5K4EbDmGYQc/weF3UyzO61ulWVQRgkYfJ3byqlWz1NbyHsbrFZMd8LaAEgpMx+DUTV0A+zXWLmpj2smx/GkZMRxFO4lI0QkLocpMHuv63dL5j4MWp/vYvYS+H+JLt/fCIioIAq5dkbx55LTi/OxlLalbzrbocxDiupG82pixoJfhw5ubtf1+hQAMjlbjiNHs+k5hp9Ee4CdMonQ6R0q5Vux7EPgV8yCWrZ5HfBVqpDxrWzuUCsX92+revm234UGOs+CSGwkoiY/y90AEVfghKvD+FeHvAQ5SINfJ9zAL5n9xcB/VXd5vM4/uQXObD1LLv/ge8BAFAq3XLh1dkui7PmbdKtploJLK5Q/sO8KOXQD0PXDv3QNDXXkOkA9nnedMtJl1jPcHQ2m2K46DaneGe4G8AaRNcQ1Ypq1TT1MI4hJL9fvt29khEiyXcEUrlqLFcV5mrxbT9y3UlAKVEN/RD7p5QAUKW+ez8O/rjlj7/f9Yi89/t96VD1X4P7px2An2d3QhXRbG6DuQ390PZjWw8VaawkVpLqhmo1jOO6+ahhSIkYoi3gBPR82Shm2ItrmW7T9FYna7oluc8uGuMBDSDr+K6sw4ow6fpWVaMQnC2ji/WYhBCACPu2HpOpZ7vHWSmDELG0IPdY8zYdNH8uFhtyzr49LG4DTK79sQ9DAewH7ccXv+t1Qpzw/grLzM/Q/L8A968YIp9kd4bjZMyxTG/zbKfpbZlum7NKt0CxP8yzJT0AKREDms69LKMuQV9IqRs9dC1JrAsvgEGI4Bx7wL9hTMLBrmO5wkfW7gNXq4RosWHXSMbR0LUA4grD4rdAvBAoedjKqmYypoT5wx9OxJAQfMX6e9sXqN/vvELMPOT4fx3Z30Dz5578BLHvsjtRxXAcxvGC+Lxe3cqjvVhxkhRUGe7vSKHcgMjT+zpVhc+IZzHD6QmiHSblI+CgVc6kF9PRCGFEzHTHXgkNkoxAP0nni4YulTSrGqWjsnKL3b0PYc+EXvzERr/5Qp2fhgnlzeHaIt55ruP4r/u7v2eWedj+q5Y/wv0TF7ng6nvsTrXKeVpOcDfGmp4b/eKGfmi6Ubea9BBrr561/YPnSDxGGehnpxeDsM+OMy7ditIGtyJuNTfGpDQAKYkALaqxfd8eIILr8PHBlhAAWEmqlW61X93ufQg+53KKWmbPkmbfvee8S/llkfAa75iGDO8NVcunOJ70W9r9IXT+39n908984fLvsXujiEjx1OnQtRwoxAv78bLsXt3a9mPbj0AKxF3iDS56enkcAZDqAzfijt2FGITg+CYO7cv+j7nGQT4sL8ccrWr8YktXmayYId/8sZhg0YGTMX51+85Y9xHil/UeQtiHcSzkymmEUGgm+ONQtXwCAPy9PjP/HNw/M/d0B/cn2Z1IMeIZ9LrVMTSua9mVl5HBWM8aJl+vFWJMBSLPPS7ucQ6PQVJOkpERbwRwzlQO5mC9PqRQj/JVkIO+J4n+ZmJKbnEFX4m5i4Av8UZUzbNlW+Tufdj33TPu91Q4ZA/7zplZ183n3nsn3/9ok7kfpPLL4YVw//3LS+H+lHZnuNeKSOlG60Zn0I9aZ5pfFzv0gyjd4tnhEYAjSqvjkuJyJ5aqnIUv+3hlxHOItFM0EY3nKmVZ/7RFZo4EriudX0n3AaUfrY0it9h1sWFzwW9+82fQ827IHeBQbh/cqMD6Y4LPo2YA8eJopl++fAD3++VPcH+K3UmxniGqqI6Ij0si+KFrJ2P8ukbFIkCBeAOYJE4IbwAG4aLlT/2vAGSVkvpeCJudxrJqz9TeJknD+WSyWSML4eNGUVPH7pVJtTyFQYmIQ9e6xW7O+sX61cUqf95FuO97Afp99z6m1jmgDEnAHAi/3BogDY+Pf0994b8B9w+g/BWsh1eyexXhTqpRFNn9jPjJmH1bOXXjkT4gbYzHRcvLn+9Y2CugzDDMVZm4KHtS8AzxtgB94s6rbDjU+LFbkPCF4wFACCI1GcPsvi7Wr45VDXN8XjLZ796jTOEv50udWmLj5UXyeBwB38wi9h9e7nF11/Jn3LNwTwq+IoruJRfEj2O/OctZThnizOvZneu+rx1td5BLsEh5hgENAodLm1SfLPO6TjaQEmclpg+mZdl0BeFZz4BoFHFSjYz4zRWgX9fgtxL3u/cxsdT9wLSAb0HqJerP6uag/79w/y7cn2J3qkp2J6oaRY2iUtVkgverm+SRKoPXHQCixEsaPUZH3heR50RqTta6eADPLrFNnXPL8BIvI0ReChufAMBLe7mbTj39oESuvMCTaCXofWT61W/er85vnmW937xudXSVTJdPT3XdLVrE+blOD/gX7t+H+3PsXsK9SmTfsKph3DPZj2PvF7fcrEGYSA5CSBBNpdjEEQvFlHcQxXOJJGQOuBfojx8JnVzEOK4vASSdVkIKAFBBpbK8SR8dd4ofIHKKP34crOSoNU8sLNNtuVmGvo+Id5uzzPEM9LC5zdmha+F0k+I7pvsX3+t4FaXvKE59FsRfuH8f7s+wO7vESFRYyYLjVRzCJtwzzXOEx2BuNdDQD5uzfl03Z7uG8OooJo69A5DFJ8eb/tjGFCuoCh1SCBXkmV0QQiCW8bV3R57GiBmQnP+R6iZmwjEm0zxzfF5b01vTNxUK5nSBcLkDHPiGO8Qfz5QHrsX4Av6y+zNwf4bdAZJLOkpESaQknpk+WeVZx6+LDav3q+NX/9C10UvsVP0m65kzLEo9f5G5VzVejuyKkxERczvm/pMBVZx/Uc/FuyXRLwqBCLxcCFmAEAgCAQRCrN7xALIl9MW5A1z6RtET45F/4f5NuD/D7tdNBERgBQ8oEVmXAyBixAVwrKc1fen6++BRSmSfZSvAebcUugKuB5+X8oCsbe60+1WyP/w5bv340/xYfC/meRQC04PllmO3eDY4rnEaVnBP+gv378JdXCH31ZZMTI+ge2njt/qpGuu7Rx9vnQ/gDmeIAIDIwRb59JTWpjie2bk84OgPUF5QlBcvugOc0ck3PTDNJaiEkGmXA17x+PS4UfE/Jel7OAt9cdwd/8L9Kbi/B2jgvx+DNMbYHX/I/OcEwJgB70TKd+z/4AbJ4f3j3nWG2jvsfmphymTon9gd8EDP+aMTxR7Xx/MiAWRCsMwIBpBxjRKEFCjTp1KcduNFEtwRMvrjrXML5I3yMeJXA/iPORG8DO4l2vIMPz5qwRL055bjr3tdivbimHzKGeLnHnJ6tsiIRzcoFe2BYzjRduobCEcjJjF9v31/qXwRjHQb+Tt28sTZUmCxFuddPL57WvN98xXuH6b41nC6+/H6+gv3b8H9wPQ9xAtMQ0HnmCCb2f0e0PHPDCgBCEACEEIFQLyBUElURWN5hXTlfNMDgokIi2c7r/MDEN9CoqqwfryQPtZY88ESFfAaqFhi1y04GwHuwH0GOty3wOV0zHwPmTvEw+91Xf9l92/D/V5LRGwVPaEQMKLEfWapLGkyyg8QMOgFSgY6oLpsSFQZnQBU7uaOkeFY7l4Q3FDbUFuR5o2GWk1duaGpK5e2HvK6oZY38pH5IvmaFem4FL0lPwZUqlxLVJeWCmtABdyXrj2KYmP+Uule5X3L7b9w/yrcT/rkIsrvMQ2ibJdH+x21F0omUntEvJQlwZcQv4D+PWImUgrrinRTKf7zq4Ty95YSwQxuRnbG+nsLH/bxwR9f4eEyNn/+NB/zcJc3/sL9q3CHgryzjDkU5D2jP+oJWCqQAu6nznDie95FdeoDKJnv70FfLpTWDH1e5w0meCKV13mjpPyGWqqbD94AjPLcTy6dp/yIj+QlvxzyRx90jEtfyqfn9vtbn56f1P8A5PKL2RSPXlkAAAAASUVORK5CYII=

1935.1995.2055年乙亥太歲任保大將軍

(๑๒) ขุนพลหยิ่มเป้าไต่เจียงกุง (เริ่นเป่าต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกไห หรือปี พ.ศ.  2478, 2538, 2598

เป็นบุคคลสมัยหมิง (คศ.1368-1644)เมืองเจี้ยนหนิง (ปัจจุบันคืออำเภอเจี้ยนหนิง มณฑลฮกเกี้ยน)

เป็นผู้นำทัพต่อสู้กับว่อโค่ว (เป็นกองทัพโจรสลัดญี่ปุ่นทำการปล้นสดมภ์ชาวเรือในน่านน้ำของจีน ในสมัยคริตศตวรรษที่ 14)  ขณะทำการรบท่านก็กินอยู่หลับนอนร่วมเป็นร่วมตายกับพลทหารเลวอื่นๆ ไม่มีการแบ่งแยก  มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหายไม่เคยหวั่นเกรงอันตรายใดใด ใช้พละกำลังความสามารถทั้งหมดทุ่มเทเพื่อกำจัดศัตรู

ส่วนตัวเป็นคนกตัญญูรุ้คุณบิดามารดายิ่งนัก   ส่วนรวมก็เป็นคนซื่อสัตย์และรักชาติยิ่งกว่าชีวิต   เมื่อปราบโจรสลัดราบคาบลง ก็ได้รับอวยยศตำแหน่งให้เป็นผู้ปกครองเมืองซานตง

ปีที่นับเป็นปีอิกไห ได้แก่ปี พ.ศ. 2478, 2538. 2598

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        คัก剋

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ชง  沖

คนที่เกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ไห่  害