fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydr4PjLPf2nz/jtcgjkVgkEomNRCJjIyuRtZGRkbHISGRsZCSSVxwgJGln50dnd/a799y5uylN03Tmw5WLwwH+F1f33/b+7f/99/M3//zvjwP0d21/+u/138+Xfv7D/T/c/6Gf/3D/D/d/6Oc/3P/D/R/6+Q/3j22QfwghUP38pqcECJCyD0DKQ30sScVkfwvZDz+8/Lzkch5y/YDLWx8/vuugR49vXMPnHv/D/ZO4P0TzYckb5R87uEK9HFfw3A/KP0DwaSkBSIWkOuZ4xKXkYfmzwx7+nD7x+WEPSh5e6lfO9h/un8SdvAP0a8mXCslF3QlJIl+Kyx8ajrjTXDUQvnQU7ADBjmbaoHCyl0D1LnI5hhz/ycfUuNeffijZrzv9v39KPq662ucnKxXyWvIf7p/H/UPsvoz7J77mcOSuZwAHvGF/XgEDFWwnpvcTVTUhn+fwxivldb07lTxENX9sXZK4r5/CDvAbJ3twDP52/sP9k7iTT6n7teTzhdnIJK4hP+x/8IO3Oah7hciul0esH94EIDNZlPsA6wHr/aXDRx5e3J/sF75/6sV3wQPJP2F9Qh+qklfgznnk/I9T+Nu+xedIfU/JexFP/x4ce7Y0z717+rOnt14ZOmANZ4KhqgmPybvCSsonXyk/VMrjCepTHQ6Hars2B07cX495Ee7Iyh/n9RNw15f97q/wRabfU/LeQnLivq4K5PweQvZDzoWlqhT7Xx+WT1cqRn7v9UzV55zeBadTVU8PR+6Xcrnu/QuQ84muH1u9SupP/wLuBZErPX/FVi779EXeh/sHuPwK92cVP9G8/1PvFvF9SEJdeDhjfUxVEWpq69MdP+zBfweEry89RP7yEafaUxWejj1/wMOa9yLcPy6Tf571t7/Ir3D/PnV/qwo90PfjP9lUp7/x0YNA2nZrAMnAnJ9Wh5WjYacon/RoKU4Go7z34jwe/VyPOZ3/YGY+e7av4X7d/jjH76T8dKk/wLu/p+SRtF+AP7C77++4n46BvVbUB1RVZT8M60A5MxTm95NUqEHGPZNfdqrDIFcsIJedvbaV69gLIb9yeAKnT6qO+izubxjfv4L4hxf5Qdy/j+m3Sk6IPziyghsACN2FuNCc/vT0WlKe1lWFnAqhflqUtDwW2jN5X1F3OD79irrDF9W9pqdW9x9O/Bu4f8TMPEPzt3JPKAAQoFVJkWSan1J8SghABpoAzTjRdBJCd9wh7WfDsqt+fZfYFX3nsujz4VlWWHLQdbgoMNnlmuxkp48tN5py3v2jHlxCXVdeou5/C98PmX7owd5hyX4r088oT//S6knhHjGlO7VA91pRjszl+S37Tq5FqP3ljeVVSvbDyuXtj6enyeVAdVsoFYeQ/QByOCgfSfbDiokj9btL+eFk1cuknBQP+yzuJzg+0tr7w7g/pP9U8hz6X6L5C14/VnIqoLmkgE4z92dMa0ZJqQOwa/mxMtDDW8qpCBDCoJxwJx7yu44Qk8tj+aei8AL6kdD9kHzQEfHjO0mF/P72Z4Vf8+5Xyn8s7g8J/vjVfpngT1CenQmUx0zqDmjG8QguqXCvhPnA+i7whO1AZ5k/Vhu4aHwu328pNfG5eVAI3NUZHsJ9qg3nIx4XPsT+fDp825fV/fr0Rdv/Lj9fYv1ZBfhgZOmXsL6b6fdQDhXiUONYEE+FR2SvWOcSRvGA9EhhP0N18qOEPzEzB49Edu7rwoeGp8bvgONDg7L/psilkDyqNefCQzX4srq/WtdfAPd7Lv6zrY4vM/12Cb1Snj3MgfJKhtmxnFUoM0QcgAJwAL4fT2jFPSsyX17ddw4fBJX2l3LYP31X+sJ9re4n7mu3cQKzevms0Ien55cfVIlDbfk4VW900PxYJ/P2F/nIZf8S38dMl7/2WyVQlRzbiDXQx5Ka+JP8U6CEMErYcLejkYICAKdZyxnwneNcK0odwLdQyor2Hz8FTo6fADWKk/p+UruP2uInW1U/rf3P04fHL9f15ORmLpWHfLip+ssQ+9/C/bXr4PfE3X9BOWTKC/RnyknlRnb3Qlg2KowSRJMxkggWFKwWYVsZcCxkwAVwAMoIY8ApYRR2q8OAh0EHf2fVDaGc9pm9OT/CDn3W5XLvAiC04nH/BVyd+onicyjnecv07IY+qe6/hOPnd68+a7Z+wrtf8H0d91XI76DiCeuz7QZGgTLgDDgFSjPH+NS1crONoMByTWAkH18RjwcL4HNDXStp0nuGp8WaQK4uiDACh/bApc1QHFpW/VNU52x4zk6/wr2qFKeHStkfVYRP4/5Xb8+Y/iDuL/Pu6W9UYZ0DKSevUrBGF34lvsCKBKcdwijQjsEoqaKAhYIejzk+GsE6BopCqTysqjylylHCyN5ixo3l/byD34WkXq3SvXXd4PC07mYi9dNT4bOf6zH4xn8P969tv8T33dxf3nV16gffnC1KMiQIPcsIMgCOL4n8WHYoUEH5bOW2eCxX9HBY2bDEShZXpyhLdQBfyjeN2jKV+0zVRGalxUyOYp+dfYIeVTdXgyTEhOAvKwMKO7r7G6rC9CaS351RL8fUT/7D/fO4f1bd62d4l991/eTUj7gj08mcZHeRKKfZjtcEI9NpH+R27wwDLFQgccdQpShTIPF4LB8ltfJcE0TFfVL9XP0oyZUNeKmWVY3d98nxOxKAqturNjOwPz1GXY7u/BiZOfqYU4AGD/gnh3e8Avf6101ZUegHXJPza5BDEwfQn6j7QeCLlrOs5bX0YmECukAMcrhbRUFSIihwWsUySQpP4iaACwqKso6Ba2VdMfBU6daRuS/75aNzDaSQLP6hjVH6BKrOAThkMWDQpnbze7OzNE7PkJ9arYdm6iWw8yLcv4H4bwy9vwL3k3KXv84jysmlBIpZP2o5O6rjybFUoCctPyhuohMkI/u+ApkMwKmiZoh2Ygipk2GU5BRoOglThf6r5BdbXxF/Cl/WPqf+yqU/q0gAmrpdzWviT1L9rD36UPvx35+r7j8c94fQ13+KR9xDRryUnJ16bWCyM+YMOKUn0CuzwRQjLHFJqx2mWioNVQokXqdUjeJgFFeSG5U23TT4iBujyQdj5B7fXt8rihEq6Je6J3aTU6t7aXtQQljVnKVVy5VWTVWabTdkQ16eXpqqpzYpPC5+qXf/e3F/mEfwjRmRb3iYOrrH956gyiKzo5EotCmQiDuiaahSTBmqWio7ZjpmDFWEECaE4dCxfTPV/l1Cx8CIJOoEgDJRzqlACip3pa/QPzl7sWs8PbWkD63YlG9MM9wlwlNZdLK3X7OK7+3WQ8P04U5ppeY3fAH3ax/Nq8c0vSZb5m24r9/lV9svEX/CPWTEIbdQ2QH6XQtLa4+fnfqR9UIbPhqqCu6acQWypbKnBgUeEHcGLRCTWW+BWAaWwSjpXgcUV5IzIZRMJ0G+FUg87UHp6eMWbamodaO2CtfUj/SCPpTQJJyfPgpEwoOd6x3gs+r+xlCmD6LzS9Djt2r813B/n7rDsYlaZTI+iKmnRl4t5+IIejHlNfH4FLGut6LuLZUAwIRoADQDU22IuK0lX3HKQKpGM26owpvDaXso83Xde9R+rYM2mfs94yAFakoCwt5CrcKPWFKr9i7ncKAbLtTjG78G07flzBTKfx/uH0wi+Ky6P46pFxoYcABRC3na6BlxNC0owMglko2g42NPzV20HTNACDCgDCgDRgFDNJKD5KAkN4LVbp4CpUxoxrHCtFTWp8UKgBeQ0M/yX9ubUxu6NLVLRPXQJ0Vyjtqu9wAHQ5/EHsjBxlxlPJn9y0FfMzPP0PlbcH/m2n/1RXaCi2yTS0kurJ5X4bYs5yWaXvqPoJZzwhVIwdSJcvTlhbaTliOauNNTMwk7iM73PaWsvly66yYAAKEYDSEEXwECAEh2T039EbXA10pfc18a0Hg74pRXMn9Q+qrluhv6bGzSlZGqHyrHkWrrAhfgHxd+uan6MA34pay/sf+ayy4lp5134F5H8p5zX/eenHW9ilrwHXcq66jizjrLZDN98i1FdNGp30WLO5pxo3i5tZQ7DKGMUkaYZEIwIYByygSnXDCFSq+bxrQdp0nd67pUq3st8zX9hqqTj68tWe1wjrHXqu1e8or3UHv1m30YmC97ZP/9n2Ly8JlA5FUFv83JfBfuzy77QzkzFwF/pPcV9Lu6J8RrG1N6JWt13N0wO7tnxA7ZQhARd3zEHcEUocCEkKqRqlGSK8mlatDVSA6accUBy03bdV3r+9s8T87NN9vfmo4QaADwnGiK8Mx1NavN1cnco8ALpkodTi1XJlgVqaxSJCorf8ghK6MWocaXPIy6l4JzIJ7AC1LEXj3C48r0i0M0zyj/aEbkW+qeKc8xx9rDVDf0cn+nJYihQLLKqRd1L9KO6l4ijMhfzTqqe0/NoC2lTHJQFAwHIxgTgjIwHAwDQQFj8KORrtVK8r7V3urt3i2t3Gwz3C1OU4Cfgu6ofFDdDj41Z08m/hyppFJQySkHEOcmLNk7kknulCA17ichL4CTB5Vgf56ffkrdn7H+rOSnbW9k/75Y3SmpdL2KNgqAqjeeSlplYiVFrKLaJ/lEyIqrriksoPfUDKJz+g6UcwqSEk45jm0yHBQFypRpO6PaxfvRSN/fhrvtunaexs374F30vuta03a6aRRT5eQnpa9NjmG69jOo7vUNCjW+ePqjpeFnmd9T6qGaYaEm/sr7Q/wP2L96AOhH0PljuH/ipQvuFe1XD1NTflB3sqcDJGkvoZhiYAoodQQGeToJ+UPKB9EV3CkThDJgQChTHFLmDEDXtcPdDncbQnSt9lavrQ5TF6ZhdW7xPmyrbhprlBFQn/Yk88XW7+3aDL1h+tCKrfU+mxxGisafjc11JoXcX3Eg+KLq+z9Q25r80k/sqP8duD8MyHxV3es9eqL8FHMs4RcBKXaBBsYw3bBGAG9YY6hqWFNgOrE+ittdtAgibk5YfEw7+o5JAZKDYaAoNACKgqApFmm1CFM328612rV6tl2Yhm1xcfNhmXTTdF2rGZQIDxJ/Fy0+LTXtxtviqcrV1mKvQHLKFVNF41MMhykBu6vZ3XwOZFUt1z2Zp9jynfT8/8m9nA55XSDyL9q+Ng7rou7PvDut1b0Y9yzt4tRuK5rXsAZ1sch53TYtLdFBdKO4lX2k3wk7Cevy5s1kpRQU0L7njQkKgoKkRFG4Sxgb7lo5W+lavToX1yV6H6ZuttIIoRkMoptyRULoR3Gr9R6hv4v2Ltri6fHKsdKmyBLTDWsUSHw8tWJhD1Pu6FcjxCH/Ms+ifdD2Q/P1wYs/HfdvySN4WPi5uPtTdYeLuicnUzxMbWR368J0bQMS7kwXXS+cIXNlp+h6gd6bqevaYZycm1fnUkcSB8XBCGYls5JhOxWlHV1NmLrg797qUdKx4Zrx6XjTwHpVoMf6Vog/yfzB1TBdvl3DGpEFvtg5AAHHiE3VcqUlLpkFHB7w/jhgsx/6Q3H/xuk33uhX+qR3f1vd60bqDnoR9ZTEm7uTEBSEo/YGRUdPuOM2HXXdCTvLfrt3RjDNuBEMN0T8JgF3rGQo7WHqNu/i4sK2xm2J2xZm5622knXM1OcsO5Ow5QIK9yjwB+IrvtHe4E4S+NyWrXqg6igtfdhyLbifYvBnp37678Xq/pObp+//Cu/G/aLu5KjuD7x7NcZZHECn8qTutXtBe4D++C7aWsuLh0a5RRxn2c+y92ZSHA6SCEAACFAKwChwCppxI4SVUjcNp5xRUDwZ+rC6ON+XVvatnircp3x+fDqKG9a0SVisisXK33h7423HUhjHMH3jbcOaxD3TtbozcjIzdd9TjXsOw+/Snb/esb169fdY9or53d/Nyv+B7aLuv4y701ML9ZASU3IEciim3PEL7kXdUTsnYYt3x33cKUQii4PoqkskHEDRysNIkaRdSdfqOI9xXYN3vu99f7NGCcoZSfmSSDOeGT9rlr1vRnzqhMXCcqspuGMtrXHfvx3TSd2x/cpU7WcedT8xgDo0WenNAxF/EI3Hl14Rdz9B/9KkyJ82yOO5uj+KzJznJGI760wly55BL8pXbPpJ1AvZVxdR/DpCiRs5Xii6GitlIX5suNNybXUIMa6ra7XkqRfWSmm1AABJiZUy3TGasa5Uo7jVdWAUN9zwypHyeqfYG+QecS+uRlQx2Qdh+H1OzMq9VCHHR3HHB23aF2VEvg70H75d1P2Bqu/e/diTyo4Cj3fzOlhRQngojXXwcZY9SnsxMHX8cZZ92SmWY9C2brsBkKzu0ko5SuqUHI0MQx+WRXK42X64W2y5Lo1aW60ZJwB30TphUc7xsWzlaX0ZpWmBt6Mi6sXKJ9xZ8vH4e6AYlKSZ9eMo76N3r6fmOxFff99z+Re8+7MQx5/G8bfh/lzd6Und685UVvWllwZcDf0Vdwx7o3C6bJTraGDdiCz8eXPzfa+bBqHgAJQyIGClTE6mUncjhDVqmXxc1zC7tdVLo0YjleSUMs04nrkQX7bCPTaXUenxXlR2kHiU+eRwmq5jpuCOtzVsw1TqLo5OpjYzNE9IRqu6fDAyx3DNjv9Le1W/LPDXWX9fNgnwe67/fbgzIY4RmV1mqpJy86V1BljqTmIq9bxkD1MacLWHKTsl8l3Mw6lTqca9UEiBWCnxOrBLVQBYKftWj5Im3JWcbbc0yrV6zaK+tno00mkpKDccnJY15eVT6g2NDe7g/on7G29HcUNdx8eGNaoyM2jij36myhOuWIeUzFsPfXqU+X78+VoC8MO+yfXHZxCcvsLHr/PANNlp3ym/GPcSf0yizvZ8EpX9TN02RcqLIqIxKG3E0hgtIfa6ZFf3ZhTAjRBleQMJgLEaw8AahcSHoUchR9B9f0Mng4WCciula7U300nUfTN6M5VPLLg7fcfKiZTjDjZYi60/4Y5NVfUoDH9KiAeyTztMiiGvB3HkXHeod0pn65fmd3/j6V9B/FdxJxXx5af0eO9dgyVfAHfwz1zrei3tSEaxAdiDU+J9tZ8pgZE6MljjOIhOM56RAEGhY9C3mhAwHEYpfH9bGjVKYTj0rR7u1krptETinZaSg9PSmxvivjTjatzOfVUHSvSzjk6Wxmsx8bjhly3+rfg6ZB2jNKLGPQ93SimTj6X9oPGvU/c3LPvPR/yX3+XduF9Ar0sOMyKVgAxlAtMEyl+6sF7CdrghMUUdy2NR9xIVKe3F0yNyaQQzQgABdOEAVDcNpwCEWsnWVrtWa8ZvtleSOzeHLbhWOy2xGqC0b/cOWS+IF3V/aOhHcXP6niqnvtdxmxPxtZkpMl+lBx/iMyVJOI9qTbGXXdyr5+fidPQXm6of6X7/idsr1Z3kYRyQo2ZpqPWhhYp/4KO6l6hFEfWii2Urcl47B1T3A4LVtjSjZtxpqSijDCgTwzitzjEKGKVZWx2mYTRyde5m+7hu270bjXRKYtDG9/3SKG9uRdRX47yZ0tOi7tUFOH2v62QKyesk9remK9CjwJemao17HYBPuO8KAvuIvke6flR3qEte0av6N1JervzjNfYt455cOzwMy5TO1DrEnvqV8riN0p4rlNfeoDYM12hgTTlyuRo3iG400kqpGU6IB4wmYewYYFhmlGKUYm11GPrZdk5Jp6VTcpQC6S9OJoFupuXSVC3XkKqimZD7IvD4WCxN3d+0Szv2u6Vepyo+A2XNhaqpmr5H5V9gpxz2vf3fL+P+DR1Mp+03TTXz7u3d3r0OuosyaWgJy+BNvKBfek8RiCLwtQM+6/dRXAvo6LC3m1/bOQw9epK+1Ua1HK+aEIq4q4x7w5HvwrrTcpTCtXqUonzELu1m2jW+up4i8Eg/hpJOgRq0bQ9wpzKxDhwjknhXJDgf0+5kYG+qVtIOZ3WHfbc64hVDs98o+SGUP7v+9cN3p1959zyeY+8R5KV3aZ88A2MRp6wBpktApm6wYoi99jCnDbFbqh3fjGs7b6335mYl04xjZhi2XIEQDmCl9H2P9t0wQLi9uW3L4s1tNHKUYnXOKTnLHu8VSzuv7YyPiPvSzqkylC1HKlHdUdQHnZzMVd0VpgyV9HemsE2P7dTd0kBpp6ZBHrhlea+9+tm7lwrw5UDk+8t/4PY13B+pe2G99u4pEFlu1nX8EYWtdKYi4gV05BvjM6fWah0Fr1W2djJrOzt9F3Tne7hbvGJFYZQiTMNsu7XVRrBRinWeQojR+7XVKPBx2ZDd9ea9mZZ2LtxjjdqNTWa9bsUi66X9ejUzydHloHvJJqBM0apvrsQis5n5RVhmtzDkIPKv8O5/6fbZ5Lbn6r6PJq63IvAs96RezcwpJlMHIhH3OrRXW3akv/jpc4OynZ2+UwAgIAE6BjjaAzdrVPIqfe9a3TOOARmMuGP3U1w3dCZYeVDXcX81brO+9vRIf3JWGX18+6BTN/AhHKn2+ExJFFMgq1yx4ziP3JmaApFppw7IwCPeX2VmvnP79hSxz2b7PFf30kiF01y+qFICeNGwQ55MtjGlC6bY9xtvpyrKjvQXUS/7icXK2CR1N86bG8aJFAUr5U0C9jdZyRBx9DBoadJQDyUx6D4aGeak3GvW9fXmk6i383bzycdXrdgd92zlB21R3YuZqb9vkfmyHWfm4DlnJi+KRkr46/SYeS9/mUM2AVaOf3Btpod8v5v493n3LPOpvym1uuoB1/WIntLRWCx76ZcpTVXsbzr3a2awVjMvVzNjXN9qAdwIphl0DChQRohR3Eo5NhwbqWEe10w89q1iJysKvze31SRR92Zabx4prx18qQkH6HNwBrlHdS/VuPiZOl2shCOf5UWW8ZA16yfcz3nACXvy5Xz3v3R7Fpb5YCDyeWQGjq5mx73EYcRR5ksLtTiZkgRWh9unS1qir+Bejo1XjMxYKRVljKZkd0UTQQJAM66BYDfqaOTY8LhsYVqRfmyqLo1C445OBmV+s35t55p7b6Ytq34t8E5YlHZsqpbMGaMq4lVbsglKOLIexXfOEgOolquvEt/J/iep4a/3XqHuD6PXn22wfnuK2BuR04+OVT2mt0PqXUrQl/ms86oEKSxTT71SD+Kss2XQtKC0l3BePaii7lj1x4BMCtG0M0ZmnL4bIRgFDoADlzgAADBCDIee8XlK0m6ljOsWQ0CZd1reeOtaXQxMsS6F/i3LeapdxduUEE0OvZcOJqzSt6YruN94q3LOTMkETtJOaJ6VYM+IfAD6wcdU/SHHXHc87Avrqp4yw14ivd+6PVT0Z9/rV7g/8e6F+2Li92T3ehqZMl9SSSLADQdDlNZq8gM5mF2agIhR8TNF3RH9rfXbzW83H/ptaWfFFKegGWjG0SKglbeS9Ywj377v47oi+murnb6XBiiCvt58Efgk7Vhe+ZyCewlBpqaq6Ar0eOOqcT/liomUNsNT8/T5WNWTiF+UnVTqDi/y7n8L7u+8wl8J/EXdyaWk0H+YYabuYxJ5opXSZkWBLx3s5b6P0B/C7VUeYur9aeelnZfcZvXNmFi/L6Hf4haMEMPdCpquyXDY892VLCmQ6GFWnHBm6H3fJ9CNKw3TUgG2m0dXU+T8bGaacRAdOplJ2JI+gGH4k7qXacaqbqas7tW6ZQCQvPtJvi/jl07QF/S/wcz8cbK/c3uu7tULxzULIK/xm4Iz9RDVaqqwU1gGNb7uUq0THusKkIIwGXeUWDTTEX/W9dZ01ihBgQK1RmHiAG6u1WEeSzsVc8Jmm7b15sN9SVqePcxmfbgv+FJpoa7HQI03E1r2SVjMCq5TxE6JYqrSdZbj7oeh2Wk//8IPfv3Rf9ULdZTmFSli69+cFPlZ3N+h7nuuWB19L5NZ75nuTGN85jTwp0TfsfF66L+sgjOlb38t0ZJ2DvdlbecYYv4Jy+TRvmOn0mikEQIzZ1LGb7IxMgy972+z7Xzfh2lFuLfbgsSvN7/dlivuWCVOgUg0Y2nslbZ30aLMG9V2zGDoXeVk9zKQt8yk92g00/6rJpWKn+zMybSXp18e3nGi/J/B/U11P5mZw4AmkV0NTpd3mnKjHshccMfR2cXHn9Jm9o4exDGHBTfv47ol2EOMMc62wygkjs7uGTeK94wXaU/z5t07nFEsbCGufrstod9Q4zfr0771682HfisN1iXfWEpLA0UdNb7gXjKBSwxeVUOZRAm6HyIzNfdZ1PdQTFH6h6H3vQJ8wcxccf8bzcwL8t0fqvshm6AQf5jpl+5ThJa+1XocE+5j7xLCUYIzB++eQ92or0s7L5N3bnazm/0SYxzuNm4LQr95b40yQhgh+lbfms5KiYgj5WHow9Bvy4LVI4Yw3K1UTde1Tt83m3BH0PEx3Je9suXm7N62zqkEe+ovhmWa7i5Sx+reVD3ORJDT3PPtcQ8AnLY6V+CcO1CXfNnMvAKgvxT3t9Q9/b9792q6vMMaY4f5rJku01QURa/z3f0xm7zuaVpvvlDu3IzbME6zX5yb+1b7/hZWH2OMy4Km3LXa97c4z2FZwhYS3xF3Am7zNErV4CIfuCH63kyh35D+zaZ0mrJ/SNXM3gZlHtusaM/qiZbKUKZz+sB5VtTLVMC7m6n8+umPUxW+KEXs7zIzX7gpvU/d85+k5PHlyVDxz5mm/K0HfNSWpsoYQ13HLtVTftig7dLO4Z6Ve4uzX4ZxOm2zX262102D0MfFxXUJyxKmIcxj8C6uPoY1hi0GpDzGEOZpNG0nVcNkw4RgsimbaTtc7SMuydVgD2vx7sXJ4P4gutJsTQ3WpquTItPwLqYEU5SJPAv2PradnPaTmam7V8+hyLOVycd9GfdrZ80fp/lDF//B975L3Ukh/jxpHj22WXFmpTpdrF7nqLRcccMQxyhu3kzbssTLz7bFddtm75dlq4l3s2t0h0ululYv8xCmIawubGsMW0I8K/q6OFzFYMc9b7xpedN2XUuZCPMY1zmuawxbXDYU+9JULZlhpUs1xR+bPQC/J/MO0zwAACAASURBVADnQUylS5XSkhYGlbo/Nu6nkHt5uLZWv+zdTyV/i3c/4f6RQOojLSeXkuzdzw1WXjdbRZ5OTOXVl2qBL83WEol3+r60cwhXzs/Qz95X6p72G90RyghlqNa6aXx/i2HVTTOME67egYgj1gXx8og+fvE+rnNcffQ+rktclxjWGEJcV1T6Wt19M96aFH1PiUDo2qtZlhLrecxe5d3z6pP7RGL73fSo6+VPcIw7Xl583VjVz+rl7wb9ax0Fb6p7zf0+iu8SomEne6NAMsJOi+wpkHfRosajNMbtF6DvQccQnVucm51bbrbHpcXc7IZxQnBN2yHZw91ui0O3c7O9abthnHCn0d3N9lI1Relvto9hTYhv+LimLWxoh8KyFA+DxGNFvYu29C4N2u7jsnNMhlNO2T7sa5/ZneTVhgmk0Ux7C/Xpz6ubqv83todpM+/D/b3eHWCf9jqnv5cQzT4VB8hT002BHMXNMD2K27JsvxT1K/Hoxme/ILu8aU3bFdke7jaui1RJ42NYZ+9vti/VA7lfty3GJcY1xjUGJLsgXoO+xRBwC9u6WY9NC28mVPdb0w2iMyoJfD0DMI5gwhBk1nVRZpWpcM/qfhirBBXaKOGkTnKHvwX3bx+591Dm3437r9Qdji+c14M/RSTLsI96CTsk46OgP6O/fhbXZbhbXILPMjBCLPMQt6UiOD2GhPVWYX3aQmoAYEs3Pa7LlKI0KPOD6FK+e9PdRVt0HafZSKuUpbAMRXXHVmnGHSp1fyDiJzmHy/N/EvergfmsmXlT3XGPVq4Grg6+qLs6rrCHiQaKqWXyYfVx87kd+XXqt7A6a5RuGiW5ZTAwGBiMkgqmmGz6VsdtiWE7ynZFdgw74mWLIcZqP0V4QlzXpZ3rBqtRKQG4jsacVu+oZpWpcM9zEJR8mAI17HTvWr9rfvXvl3H/4U79jQt+6N2/mu/+TN3r/iZ2svIsJ4owwuokeENVyYlKy4kp7q3evIvb8kH6QwzrMg9GMMlBNw2hICgfMu4945SJrmuNAMXBGhVW91i/a9bjdlT0cFX6sK0YhcS4e+lgqqdBrRfwKRm/edqwk7pXZuZNt155mN3XvAL3v4v4tyn/CO6/8u6l5BSLpMeO8ZwseTI2wBVTYVvjFsKyzNNoVMtxCTEOnIIRrG/1Mg9xySYkrHFvzGYZ3pZlHoziDFcSxiWFVVojexAwSjowsJLhOns3CR1Law5zyq0WyzykwEtNdrzsn7dSzba4LRiCrLtUMdyOTganHijG/TCDEkAOy1T3yQxv7j2qo+116YMMyZeq+89H/xqCPD2+G/cPqXsm/pwmWRub5N2xU52yYZziuoZl2bybbTdP43C3RgiVwbVaSNVQJlD+FQfJ4SbBKG61UBwYBQKEApTF9wQFzUBR1nWtbppRClR3KxkTom91WrNJCyuZ09JqMdwtZYJTGI3cFhfjmtoBhfW9F7b8bGGZZitHI28SrFF18gwOZUq45+mT2Gk292zc687UAvST/Mdr9P3S9/SlfPe/LvX3FGVfL97mI7i/W90PxNcDnUrmEwNOCauX2FVMhaGfp9H3t0Hb4W77Vlspu641gglI6o79QYMAlUYp0fyxhOQEQsQdN1xzT1LSdW3XtaMUo6QTg5ZKXCTeCIYCj9CPDfdWu1ZKDpQyRtMH4OryRrC0o7g1qm/1bDtcss+10im5NNxpOTb8ZNxLB9NpcUnYQ+zlV5sXic/yUnccnSE/MX6EHXdeNL/7z2f9xPTHQ5An3J/0qj7uaj1lwNcrk5V7d/GvAvgwTvM0hmkooCNPCFkDYATDoPigwErprd7une9vVrKGEAlA81+ZAkgOIi+qislhSvJ5GhF3x8AofrN917V9qzErOK3clIexjg2frfSCulZTykYjg3eGwyipaTs3O2/10nBv9dLKpeGbbVwrl1YOAlf5k2VmpXqIKiZTVNCXdQqKmSkD9qAS+Esm+6ORepcbAIFPmpkrHD8f9+sF12L/buIvyv1GZOZRJD6n9VXDWJPA16FJ3/dhGnCyO0Rwtl3fat00eY1IqZtGqmYQoJvGaRkG7VqtgTQARgjIuVSMAgVihNBN41qNXaeUMqxRmPqL6k4oDHd7a7pBASKOixokjVcSUTaCjZLGGKwWXlBsBrhWz1ZutkFpx5lqsMJghUwZkU1XwjINazDXl+1rqdKcHEZ3v76zWpJkHvuYt4rz05eamR9rad6Z0PaO6PubQn6l/LmbP4z8OMQlb03n+973PaYuWqMwdJiWR+VgOHRdK1VjFMfBGYia1aIBaAAE3WWPAjZtRd/qrmuBctN2y7It8zDcrVFtaqTansmm61pgMNyt1QKXER4UzLYbjZwbGqYB/YkRLK4uTN3AwBpl2m6eJ9fitJIyTSPc6tlKXLe1Y2CEKOkDJVWGJVHn9f2NQN2NCoRgqL2EZapOpuc/39Cr+s1m5ltWqvllhfxVpf2Cuj8uuWYZ+L63WiDumMaIxFujSlPStB0TYpQUHTOaDWtUA6BobXOBEZKy223Pm/Zm+7CtmERgVFuSBYxqb7ZvdEeYBMpRsK1kc0NR6TfbhNktDV8arhls926zTfEzw916q/HItOK2kXND54aiHbKS4cxhJXeApYXHSopvDrSXyWTyL3IPy+xhl1Ms5qQ+u10/RW9+HO5/fn3J9+H+KXW/1o16NBqjQAWVuIoGmvUyGsMIgesrYTmTjZLcKTncbZi62cowaCuZJMQITCRMaQw4Px5mdzW6i2EroOOGC8kPd1uyynAJvr7V6GcSwUZutkF1V4TEdZytNGL3M8s84CwGs+22e7fdu9lKfETcrVF7QhhTYjfuh5gM4D1pD8JUv65nkZmzma9brbXFf8kywn+Rq/nydgZ5V4+K5Vpw6hcJHGoHQBVRTt6m69p5Gudp7FuNi/qid8dJkToG1ih0MncJrtWbd2PDw6B9fzMsLcBU/vhGiHkaN+8xB3jbIg77wKwvjM8Md4usL5NfvN+WZRgnoHy42xi3zfvZ4vzXdGnldu+8oILC3NAYVt/fJgZ4nmUexoZv9w6N/mYbFPilUXND0/r0eVYZ7F3KsXZK6gk28rwDlXxDSZg5tUwv8FfEXxqz8Bl1f0jz/1G438C9ioadFftaeI3fXE0N/r3Rr49GJhsjZde1VgvsHrKS9a3GEUaDAGtU8Pex4biaewOgCGEUgACn0Ld6nafNe8yQQRsz3C2Cbtru1nQI+s328zQ6Ny+TD1sIW2h0Z9pu8T51F83OtXJpeJjHpeGCwmxljHG2EiP0aN9R1zFMFKak8aORyd40aZZMXIumZMgcF1vO1mUHHXeK3tca/hbgu6RXT1+3TMCfBvH3XHZF7BneN0ue6Pv5OcNoiWs1Rtb7VisOgoJhoDhYLbquZbIxio+S+v4WBu1aOVvp+5sEUBQoAAbRZ9utzsV1WRd3s/3s/eL9smzbsmzLlrO+QthKBliIIcRtCyEuy8Zk472rExG2e7fO09LwjsFmmxiXMI+aAfoZtO/bvXNahmkIU+cF9VbPDU3dtwqslIh7aaemHqVDT9xOedH4wy/vgU05Fxb6T4X/PO5fyXd/Au8v1P16THor1U1jjUIPg4bbGqUoKzEZaxRK+yjpoG3YVtfKQcFspe97SYjhgCexRvn+tt27pVFudmGLcVvjuoTVb4tbF4eWabjbeRqHcVrmwXsXVh/jFmMIW3Cz67o2rhXxMcYQlkaNknqrvdVxGUYjvaDoZ3zfe6vD1IWh3+7d0srNNikY38rRyEFBiclQJspsePVEA7lf6Thh2MGTPO5KfaT1B9MDr5kS9S9lvSb+3U2OI7SPmqVV4YXya8s2z1kOAJDCLDjzerbsQjPOUw8RQ2kvTiauzrXyJmG7d9YoDQRbtymGw2Bp1LJscfXrPKHjZ7LB2AuhDOcnzks4MsIkDlwaxmlbfNzWsK0YionLsKcJhOCU7BjEbcEbS8/4aCT2N7lWh6mL831tdZg61HhsrQ4CBgXWqBJyPa0Bv8dkqobpqffoqtwXwA+Fpzrxj+H+5fZ0Bes7vPsHuIcSgpxtN9wtrhFpFFc8df5jkkx2MqJvNeKO3Tq40Dvi3gAoypbJx23F2QQIk8AAgFYsHRpyeAGEMqAcuTdtty0+hhCmwQu6tDKGnIIWNiV58PfNNmEeFYVRUmz1+v6GoffUvXrv1lYvrcRO1rHhrtWo67ltCkBKjgDsl3PwLUdxOWTDnB4qL3PyO680M3/R9rVG9hnRd6r7O1qxUjVWC4cpA1oYIZTkAkBR0Cy59tRIZdC3Oqx+tvIuYbaYSyOwgSsAhruN2zbcLZMNASAABP/oaTt1viQrRYAD5WUINmWKMNnoblt82MLaaswOwOQwI4S3Om5zGDT2SWFYc56nNF+Nv6O6Y5t1buhmG4xIGtWmzEc4jM0jOHaJEFwlGK8tdxDBvvd2D9N3dTN98/b71u34iNg/g/W9lD/lnpq263MjFbtRBXoYDlayYkWkaiYGumnCMmG3jkMDo3EePIamnAkBQAmTaFoS5xSAckITPZVyMsoU9jc5t8x+cW7BiA32tmJUp3QzxRgw3h9WF9fRaWlzhPRm+0S8v8dlKA4e7Tv2OjW6o3THPf0C6sWBiyche/XMr8FeX/dd9DGpMONeCqHUm38Y908lRb5M3auS0tGTnLeUumk04zLZGFEsO4bbZ9v5/haWCdupYdCUMqO4ogzzagiTx8+jhOaUWsSBsowFAFAEfRgnTAzmlAPlje62ZcMYPKGMN+08TyjzYR63xYdBh0HHZXCtFhTGJqfR3633DoMz270Lg95sgxvmFJi2w2zkjDQt1a9W8HJXquX5ubrD0yf/qfsB8Y/0kX2DutPg776/Ie5IvG4anLsUh2IoybEb1Sg+MNBNE1e32Wa2ybgryTkFa1QaAI4YUUaZAMp3MwMJdwDwfU8BnJstg77VDDgBoExh5pmSnDJIp8o5DijzMWyIMnYqjQ2P24R+BsP5SPy2+DCPJQC/tnq2KT7T6M61erMNp9lMVaKeHVaFe3JiWd1zSaXm1c7h9f04/OX/aNy/JaHgxPRHhjLFV6s7BQj+Hgatm2a425IQdmu6ks6Os9XdJYyS4kq/SvIwddhIDVOHwzisUTsk6Q9MCWXAACgXlBsGRjALpAPSApkYeEEHBl5QpyQ+WimN4sPdEibxknCCmpS5RSiqfowb2vHg77OVcVt8f7MMULznhrpWDnc7z9O2uLBMSDxmImAMZ5mHuPZjw31/y+aqePRa3Ysuv6HucNnJiFdPfq6615S/XuMfNlU/ke/+CnUf7hZzyhudxiuV6Y3KtIw3CYg+th2Hcepb7Vq52WZQYLUAIEZxQtMkW1nhQDPutJwbOuUxqXeAAUgHhAMg8ZaBY4ALqWJjtCxtsDSqb3WjO6PaYZyYbErQkDdt3NYw9JhZEOMStxn7cTGKv87T2mq8ZQ3jNM9p895579zsbraPi42+DVNXfiukuvgEaFbsqtFaefnKpx9hh0sZ/Fzca8pfL+1l51PhyNeqOyq01QK9e005E0Iz6BnvupYyhfZdNw1lgDlhOISCADGCVVUOCCEdg7FJM1mjDA9AEPcOCC4RrIEMDByDO4AXdBCwttoLujR8bXUYesz3Qh+CqcJZ5gHtftjWtdVh0GHqwjKNRkoOZe6xYZxwVW6Mq2IWAz5iO2FbXNymMHXe6hp0qES5FvJa/C/ifsb7pOskv/GfxP00rKmuAO/G/SXqrihYycqcXki5khzHR+umoUxRJgiTlCkmRNe16zxhGxGrCmWHT1CEdEAsg4nBlPnGBfcIAefm7d55c/Pm5lotAe4AGsjEYACCGj8xGAQMokPlDtPgzQ2Tw1yrjWqBcgKUUGbaLvj7trgwj5ttgr9TBqlVLRvetDj/8Orc6hyGaLBbarZyGCfTdjFuYXVWiyzgUENcLHxlZvZbwInm0zM46H463w/FvUb82f6XcL/ufGKs6ivUnQJgX+kohZWyjFHCIAzOY0qYBBDYfFzmIW4ewx1h6pZ5qE+nCDE41JpBx0AAYMYl/tmHu43zjGlba6t10wAhlImi1g0hHRBsHqx53JNhepQUxR5XGB4lJZQBUEpZ17WulXF1c0PjYsPUEQpd1+KkZRjWbHSH2zBOmI+JAo9T84Wp4xRIucpdqwvZux0pAn/S9vNd4Ghs6pvDv4T7G6793X7mtepOAbD/EuWw0R1QDiAwooIdnLxpscG6zEOYOpT2uaHYv5PPRHAcUwuk2SMU+52fAg3TgKksqNNJ//LVoB7iFEtlJQ8M0uOcqS1N2b8Tg7HhhDJKGadccgiDHhTEtQ9TZ7WgDJTkiDWCjv1WJdyJT8vEqxIq3CvXfbXpB+++s33k+mBu9mN+qJm5Mv2yEM1D3/KH4+4U/+TYDEXTUnJXMDKDwAXvsGGHvTZ3Ca6VPKUPEhyOrY9/aCiCCGS2Ha4PHJ0L04CnzQzR3MVDesZ7xrFWhNndbI++hQJVklOmBgZzQ72goxSEAt6FbhJuEoK/u1YGf79LsDq9ujdVPfZezfs03G6e56nrWoSxtuy1Htc071GbA97XtirJdflQAX4i7t+1PdPyaxj+fbi/RN2RaUwnRPuOG2UADATlRnGMVMbFFsuO4XbXahTlBkAD4dV5i2ynPzkAo+DaNGHBtrj6QvIOJYRwCmEaXKvLegd5jgCc8Ch9hGPgBR1l6iiiAIZDXB2O3+sYeKutZLOVVgvf35Z5kCpNI9x1rZKcMiE5zNNI84WQ47/k0SXWX6wckN+wF+D79/+q9/0buD+E+FNZYju3R3w/RHkpwanqwjIpDilrQHLFYZkHnA6gPGLfJA7Sw6xaIwAABEBTLdd9+DOTQwkAdhiB5ECO5UAgT1YM6zyF2W33zkqGGQRoq3JKejoSw/aWpbffJLhWhmW6S0DQvdWDSuU3Cd6mvlWsCa6VOL52UJARPSBcc1y9CLvxesI0OX63U+G/gfsb1eDT+e5fVvfhbuM2xbVH5Y6bj9sUlin6dradEcJKpjigVUD3srQyDHq2MiwTp0AB5M56JW3lQwgcsYBHFBzeRQGwWYnTFjDZkDSGmlcTQlEAGAQ4BqOkmnEAQoGMDceUtUEBDty2kg0KMPEhTebR8LHhVgusGFYyU+KoV7IvV1rXhIvW1/eHB7zDa/Ldv2f7k6Oz34H7V9RdSR62Na599G0MW1imuE1xm2KYom/jtsZtivM9DL3iEKauY9AxGBQMAjbbhEFTAHn52Mvf+ETRiZjCfnkbJYSh4cacYcoUNi0Q92rWAIrUOwZLw3F+G5FPZwTcJBgBVrLRSKsFT3PdpGn9cE6/m4TRSBz+hxX7CvjZjRwLr9XjVImv94yfiNRfgfun1d33t+Dv1ihCmBFs0ClVBoMqOBESJv26VmLA0Up2k4AzYXirZ9tJwDgjIRQoZZSJHFKsre5Z6Y7Ovvxb9ikQig1lJhtCGQAnlDHZ7KvHZBeGb6QAXtAVp3MiREPa7gATA8x0x7mZSkQfO3qxkuCy9BMDw0AAjJK2F5YPN6ad+8t/DwzR4dti4U9E6q/A/RPqLgEMAwukgaTWPeNjw7GXp2wdpK4ilWflUBwoUAByk0AocEIEHH8YYFS+0R0AfYzAGe6qvqZdCsCSkFOOMSLKFO7suAMAUCYbDCwqpsLsWiBYA7HdjP21+DgxcMdtaXicZ+zETRs/HFBmIzmZlf36Tw9nv356unP/E5EquH/7nDO/0bsLALzjl60B6IBYIKMUg+ickmUbGHRABgZrq3vGNeM4ySNGG5vKp9SPhIKS3M2OAK1oqMg5A5Tenf+jCDpQjp1EJXaOTVUcf8Sb1s3OezfP0zyN8zwNd2tZWoQAe2onSrBPd8rED7mjF6M6S8PDNITZeQ6ep4avy4+OAT9c50Ghj4Vnj/60kMAP9e7fmyL2Itw/qu447L5MI4S4j1LMNg3oHBiMlOxaqOTEwJvb0vBSjkkBvK5s1QVgiVTNME6pAVuZmGJh8vNd/hNDhBXW63UqMTsNu5yGcfLeYb+pbhrsA9ZN0wIhBCgQDWQEYoHgpTIKkNvSBKiiO/Glf7eIOsp8EXt9MeD79T/W74O3uRi5H2xmvitn5nW4f1TdacYdVbAFcgdoqcSErZ5xzOIqG970MS93aRSKpQVyDLGX85N9FwiOKjpYgIM+XiOV5bLTAG3MgiwbeiTMY8MIelmOD1MeksUhpAOC9x8AwNkncZQTJofhkFmbZX67d9H7pVG7qxG0yDxCTw9f8EkUsmqcvB2W/A/33zITQZr5lzJCKNAGwAKxUlrJesY1kEFbaxSlDICnxalVy5u2Yc10zPfacUekGDdCcMpr3pkQ8zwRyoqukWriyNPtfq8EBLJrF7xpcdZI3DjlKPNl+jGceQ9xT7nHQPCuxQjhlOPwWRxdbrWwWuCExmk0IG8xyT7MDk18CvJoifamVnpyDqNehfts4fcafmy8/kTcvzdF7GuTEeygfTwykxYXwOQWKq2ULZU4PRiOK8VlTZ2bfd9juAb9scnZ6oZBk4bvAwAYwXAcNw4K2Z06AAr8UdryhZAz+dWV0jITQdmhlOGsSTi1GD6WgUtGtTnVPk2JxCh0OI2wlHh5o5GjFDi2Y2z4PE+L977vnZLbvcObWIF7qr2NoGjz4HzdF8uSHVul6Q+s/z+G+5X+D75lJ/kI9BuU1yWMEEWhIQTH5uk0GQakhU5xMa9lCdPgrcaRH5hi0EDO5s0+Fbvua9z7VudPpFI18zw9lHI4qGAdtU644+DUkqbGhHCzQ4+Ojzfbx21L8zR5N9uOUBBMYSobtmsxfQBnvEnLIhjpWo2P3rtt2cLQOwZhWeoQTYHeC5rEXtBj0/thGPK5g6lc0I/D/RtTxF6K++fi7tgPijEWRUhiXQjn5rAsZWmjzfsy4TXOoUeZwgBl7l0CUdTdKCQel+Ug+ZzzPKGrzpAXLSfJaTNZTTVaqgYF4Dj1Es7bgZm66Fsa3Q13G3AZ4XUOyxTmcVu2sIW8AlqIYQvbymQjKHetxi+yTH6eRuQeZ/PblmWZvBd0s83u1/MOGvok/ILq8iu89CxVT6/4n6rAz8P9922fcjU7yUegS0kJieRCUr+M7jbNBZqOZ5rxbVl83xfc47qszs22w+nEVud001AmbMrv3XE3iifijUL/g54CO0dN2+2g4xspBxAl9bLeAcrzIgsckzQb3REK8zzhhB/YSI3rGtclLC7MY1hdeLh0fQgxhpvtKVPD3eKMYjhIKixL9D54h4tP4YjBlFdMCcKNbn73OcXPXHqRHur6pXCv5/8q7p+d+eyk5Q/VPZfvD+WJyrFIWRCkoCSfbYdT9SbgvY/LEqYBiQ/LgrND1uouEXchrBY4LyTijt6eMpGCIYA5sBRBx9hLSTfHZPQafWwo46QDOLPNzfZMCCR+W1zwLsxjGHrf37bFz7aLYX1CfJz9gjeEsnmrcTjsMg9udn3ubJqyumOCcRh6HAubJF/JksQL5Nc/12Pwjf8q7p+tA79U9yeFSeXLulscawsFNMeWwTpP27KFbYsxxnVdnQvziPNfb945LaVqFEULBARAQJqFBhe+K34GgBIKlAkcG0oACCEkpwPgfDVd16KZxpgJRtBN22EFKPHHMg8HEyIlb07DMg++v822W+bBuXnQ1lsdtkfExxhjXCY/z5ObHcYx8arSvPLjpJsm+fVsXZaGh6H3fV/Kw9DXuCfFThTnfXQxl9JyKJB/0Mz8ciqlX7ma96j7G9xj0L1yMkApI5QxIXrGl0aFaUBpxBVVUeC3ZcFp3WmKQhKAsnCkwGXGdNNU6k6RztTDSjkBjiO7lzk3ghueEowlxQkzvNVpgqc8yg4grYqDLVff33zfh6HHgVE4CsT3N9dq39/C83W8sWu2LA2Cq/wh94LCVAVhcHG/MCTWEf2wbZYlbnd1fyby8ETd4W9Q9xc3Uk+4f5z4D6n7Q+5r4w6AqSgcB2Xj6Icy82jYQliWZfJx22bb6aYh1Rtx+kicawm35N1pCr0ndWcSq5Pvb5h0joOjcZIjl6Yp3R+91YV4QlkKtjAglG3ep8U5WhwYrsvqNEawbfHPcN+2iCtDYV4x4p6mJ5Bn3KPLkXgtw7TGbdvuHUug430y8QwHVa9ewDtaEfifb2a+cUKlmvu3a8WbuH8uMgO5b7U0aPOs0wyJRxXE2aVXl/NSptH3fde11TgOYLgysORKcrQ0uakKBCgTAtnCmZVGI12Gu578KI0XuXdh0GUtsc02uJgHAcBeJKPatA5rtQClwxUTWo163Lc6xWce/eDcMgh62Ya7HYAMIvUroVMPyxKdi87FeY6rC4O+lybpQ01/JPNwefLvmZlnY/beQfkV98+pOwFg1dqqqZCyQjx26KzbFmOY/YLzWNxs79zs3HKzvWBKMUWBUKCCcskz8ejgjSIA2FSd50mqhlCwWpR5aQYFZUPuMc04LkPwd5wEb1DgWtl1LaVMqibGDdddGqWwkmH0E0c8pbloliXGuC2L72+p7XH5wfTJ0jmFyQWS7yk02b6ruIW4hbi4pZWOQXfsVSqtoEvWAFQhqLqwlBLyk/Pdfwf9z+aLfAfun1T31JdTVxFSprbDSEjptqSUOTfHdcEtzOMyDzg3GEavkZha4I3CNXgJUD7PE06Vigu9DyqthY3Z89jJ1TG4ScDFzGLwYZnK0gPeagIEVdxpaYToGTeKGyFwkrBkZpxLcZh1MYKFZbqa+G3xuBZIWe7PGmUUv0sYKUnxx2zWMQw/MbB54vdTCP1BpLHafaMAfizuvyP790r5d+bMvF2CxKdxFUwCg65rN+/D4uLqw9AbkfomOwajFEgh7iDuKPA8r9iFXaEkT1S2j3w10ggmKZGUaGRdUhw2moj3d6wSdwm4jsjSyjKNnmZ8WxxeydrqzfsYYtwWbLZiF2+8hOIxvFPmSMNqySh4QQcgmCFcS1rrtwAAIABJREFUOpjuqQOugvS4W3WJXfpPa8WnZ+bhx2ZE/tjtpOWfU/eHJcnPyAYYTmndh2nw/c1piRkHo8yLHUiG89Ghh7ZSSp66nAhQbJ5hEgGngH49rftu5KAAQdcM7lnXw+rifMeZDrA/qMQEU4y8lV5Qzbhrk793GnF3mMeLxmY0EoD4/lahHtZ54k2L4R1kXTcN5Lw37F1C4uXFf8Pl6X9x9z+D+2vVHWBfawCXmMRFChSH7JgFJp/4vrdSYn0oTkPQpO4lMI29quhe6kkNjGA4SBRVH9usCDp2AKVooJaI+MBAA5E52wc7cceGJ2l3LkxDmUpybDgAmW2XBT6EbUW4U+iJg5Ic8mgPh8O4GAxAmgOqWbD3wtxUhTqSfoi+PNwvB/9E3P/3q58/foXfqO65HFucgnLFgQNYyXBKPSMEDgexUjotwzyORqLM43QdkqdTYCASp8nGVmnfaqsF2ndFwTBwrcRIS+moT5MAtxIHH0kAWXlnCmkB7lGKUYp5GsMWwjRstllzRNJKRgiMRsawxbBti8MgJjDA0dn4vS0QFPV7Hs8l0m/k4FsubdBrTtvp+OqNh3PszufPA/R3bTWXJ1iPe+RzJZzyvtWSg2YpXHmTMEqBom4lwx5HK+XqHCZgbfcOswl4NRRCSU6BdgySC5fslmeAcVoeunVUmhQbKceZMHAsrChfixCaBV5R5rTEcHiJu2PLVVJCAaxkYfVhcYaDBtJVw1aQ7y4Pd5J5MdUK6RO9ddNzv5hHwJ9c+vUlgH83Z2b9ZNpMpcPvUfcPc08ZYM9obnMC2pgy88xsuzAN6Gdwxq+11UZxIxir1prWTcNxUXkGoxRzU6UcqoT7IBLiOLuYt9pw0Aw4TbwxQk6KKygwQrA3ymUPk2b31RLwDiDlOk9lamIBaYitzb4Fh2XJI5ZHHd9ZrdHfDySHe8DllvC4VvzcyMxvwv33jVX9APdGcXHsTmqpdFrO09jS1E61Uo5GhqEfG+5UWtamnIQysEYh4jj2D/OuEt8iaa0GglFIKxk2UseG0+xhoEoO3h8zwU7L1bmwLGtOYe9bnKMScH2okkGJ3ag32+OyOfjbuVD9BNML+gepfw75qRaVwn8Y9/UP5Lu/h3uMoNO8bDTN08A7LbuuRbWWlBgOY8P7ViPuPeOj3Pkujc4T4ncAXFVGUmK1cFqGbU3ET50RgK1SpIiesMl0cQqu1XH1a6tdK5dGjQ2nQDHMj3kHONp1nsbFe1y0Y54nysQDVKvzn8i9PpyMzWPL8vxs/+H+SdzfZPrz3GvGvdVeUHHImyc4f1cxKxzAMEh8M8BWJs4PXJqe2A+KXf3LPOCUTEYwDQSnJbMszeE4KJAcFAWrhaSEH6kpCgnVU80Az4/BUEWZkhzHOlmJ9Y3PVhrFcVVuzAu62f5kSt4yJMcKUT851JLH73ss/P/h/kncXxeZOXDfAukZH3Lo/WZ7BrylElcZQE9SEEchL0+9uc22C0O/zlNYphi2GJcYQtymGFZBuREgKNA8xQ2OfL1JMAw4gNXCtVKUqZNO0RE4gUo4vpeDogwT7ssoExyH1WNHmJJjw5XkmMZztSlvAHpyPQ8LHwr9uULlwpcuEPDXbdelmt6NOyn/klPJI6bL7/x5CaXMCIEItkCWRs3TiJNVWCkL3KjfKKvbvQuri8sQ1z6ufdzmGLYY1hiP/ZphjWFmQlSfR/D+gP1NokyGB4RSRiljQpTWI3bZ1pW7EEoZ4FiqQVusn5jQhjltSLxL3NO5oZh//1CWn3iQB2HFA8LvNEb5uC/j/jcS/3A+go+uvHdSvvcx/bgEqDXK9zfDUxBjlKIDsjQKW3iUsr7VTkvM9MLHzTZxsXHzMcwx+LRtU9zmYxd+wByvRncHkwIER2nMtitXVO3smFB2uHheeWhcpSOuIYawLVv0PswO8xnDPIbZhdmh0o9S9Ix7UWZRuCr0Y0mueYZj4fFNjwurc75c3X8++qcc4N82E8EDyqFvNU5vHRcbwzpbyQEUITY3NwcGfatxISScE70s5RUGHdc+zRuMiAcftyU+/AmrUZyyfBm5pxLdi1G8FMFx23s5CYE8G5QEoJQBQNe1cVnKjQQHoW7ehaEP/h6G3luNy01u9w6n3HBKjpLuV1D9XMvgWHi9sAfv+dXZvoD71yZs+fPbdajHR3D/pHfP3N8k4JocuLzobKURAEAEpNkht3uHK5viXEuY7oKpuWHQwd/jOsZtStIen46dizGu80Qou0vAFiquL4AhdsNhNNJbbY0yQggKFAgFkoMzhCRDQCDPEEYBOOWMwupcXCvXtC7BO8zzmW1aNxgj+iXTxls9SmrZDm06e7VT9uFSCI8K005dZUuVhsPOl3F/uP+3bO8c6vEE94+p+0PugdA8m0BO3AWcuB0nE0XccY4AJTkmwIRBR9/GbQjLFAPq+vwW7mHrW82EwGUzMCxjeDLumC6GxOMB2JHEjyJJCbFGdUCAEMzdvTVd8C5sKw7BDvPobRrk4ftbmienxYEjPVov10oM0idLcxThz6j7o7fB4+KvqPvDAW9/HN9Pf4U/uvKeklxRRqtDKNp3SnDV9kZ3OFQUF8aIiw3+Hvw9N0+nuPYxrDgA6uLaYwyrktwahab/LkEz0EAMA8MAl+RWFCQl5TE1aTMoOLjWAg7CorPtKFDf997qzbvgHY4txBGr2OWE6r7duzANuEI8rqA2NhzzlkdJyVGYn+kxyWKd29KVsqd/Drp+Os3h5vBiM/NSS/Nb57l+3TwzB/6PB1zflcLVHCEnVQUARQHn3MKZ6xrdjUZutolrn1jfphjG5Nofz/YSYwxxmwkFnHcAB2Ljahnobe4SsD/V9zfXSiNA0jTPY7peAgSgZ7wBAALYpKYApZkbhh53UM4Rd9dqb3WYBjTxYR4L9DjIdWlT1y05RFUuQZbyS8zFcHqhir5cG7iwvyl9nZ9rZr4L92dkfzAQ+Wt1v9aES4nkwCkwCpzi8kagKNOMW8mslLgqE6aJN7qzRqG6x7WPyxDjGrdQUm0vup5KwqAJBSYbozguhZdsdH8bjVQcFMfEYMAxH5ISms06SjsAsXmWbYwtKowUtTrNdaqFYYB5DbhATUqnmacwj2EeMXEScyddKwcBg4DRyLebnc/MzGP78quyf9W7P7vUDw7e+6p3JwQABOWcAgXKKHCKXZtMccCpFTEFktO01DClzLUy+jbLOQKNrn07Ep/3QxiNJBSMYDjDjJJcN42SHNeyzFqIVoHQGiwAjMYoQnANGQrgWl2GgWPrNm8srTEmWbLs0xDmMXgXFxf9FKYBB4C7vILNdu92/1Haq9mL7LiX/3NYaT+o2Jmj7Tm8Vp3ie8zMjw3U/PKq3nH9H1D3X5VgBjllaT0mRkFRZoRQHAwHHIehGRjFmWyGcQJguE7vA7Ix6P7gZzGCEQpGccPBKI6LzVOWBlt0XStVU4NTQCeEUEIoIR0DIwQlBOd8FBR004xGJtwV14wblcb74cgP18rt3oV5xGlT4zonP2ObuaGu1aOkTknNigrvV7AXHZ5VTdVHcn5y9A/UHT6H+0MafiDc18t+xXleqO6UAaWMUYAU3cPJ2hkOfzYsjZ6+SUDcpWq81RfcY4whhjVu07W1GlZHGTDZ4FhsI5jhgAZGUeAUcJLeCjqoAyCUEEbIHQArhG6a2XaCgtVJ1BXHKsqwiuJ6aam7dxo27+K6xLDFbYvrnLKFbeNaiXNsOJwm5MR7xf1Jt/dAZF1J4FhNDiEfOLz9ZTkzPx/3F20vVXfKaJqVgOZmawKIp9l9MWIIwBF3a1T07aVdirgPlwZrCFOHk4el4KNgRgjNOCYOCAo4nQHdoxyVRc5znnUYhicE82E4TtZX1UkjhKLMSmYZOC33EOQ0xHWJ2xZDiGEN87i0Mq3F10ovaJiGizofsE37FOpre6zeJy3fq8Fe8h/un8f96+rOclI7o0AZ4HhTzbhCLjlYLToGmgEA4DB+TiFMXaXiZWeL2xBXdxD4sFktuq4dRGY9J8kYBhKAZ9xZNWg/XyXBfAFGiM6FfatHIykBXBctibrKFyxYGsN671wrMSAT1zVuK47lC/OIDdalTdMoLK2sPrD+jdZRFSi3ncPv/EFA5vlZ8s4rcP821n/OENUr7i/x7sg6p0lrleTIkGYcg+JlUWnTds7NBOhs5T7/6B5uDzH4uNgD7ttshCA0D+5WHGc0MIIpChxAUTbbzihOKyYy9oTmVdOafOU44JUDCAocgFM0RUwznhbIFjjPR+pdCtMQVh83zFELcfNxvu/hSCWXhjd1ZJGcdw//Xfgl5Pr4i/f+XNx/FOVX3L+q7nk3N1jTKH1F09Bpw6FjeXUaAN60y7JRJsaGh2UqQOcWaohxCcsU454OGaaOUCBMjpIaIQzPiQMqWSbJYbZdvVx1damEkrSAa55RnuAcNTQvqyZwUQaOM7MyK9koqdNylBRzBxLuYcOe17itGJHEZYSxe3WU+4CPchlHma6kPXN8hPzMfPWuE/P/eL572f5QryoASjuXHB0Cy3oJDa45LJlhwChQypZlk6oxAvbW6trHdSy9pzH4lP0bfAyzayUAdF2LCcOpfcnBSqkoKJ4GJVF2UEXIMUfsTFWE4EATisOsWMqYp0A4BZUEHowAHF2FMy75/pZ6lxaXvXuIYcVwJBI/NhzXLDgYl4tC1/Xg3JF0qR6Xp6Q+x+u8+9+1vRFZ+u2ziLFsCZK08+yMeZrRzuTls2fvh3EiBGYrY1xiWIO/h6mLcSmIJ+i3IS7WagFAvdVh0BiZwZAiBn8UZZxC3+rchCgEpUkHANupuKIvAQzIKAqCprXQKBCRTRGqO05lgzlhyczMY1mjIYYQ53sY+rmhiPvEIMwjpYykZdougF5kG46V4frf/k1Olp8Q8pPNzLdQ/mz/3T0GBdeXqnsSeIVLslOmWWoLYof/TQIQwAHOhMJNQsr7XYbZyuDve2pk8HHtMcKtm4ZSttkmTN0g8qJlaN+zmelbXZbXKQyx1JkKFMCmNSqJktxKiXyjujNCsM6gn0lTOAlwefrIjPuMa9fEEDCVAHEfBM5h1v//9r7X0VHe+frfeO3IkSNjIyMjsUgkEousRNYikZVYJBKJRSIj84qThEB773N/7fPZ/T7bZbmQAk3pyeFkMpmJKQkFWaVyLOeAzwB83n/S/q8Ezg+y+y8YXv0lYZUubmHPhR+o/4HbM3w/i/JUgsFUIxqWGXA8HBURJaazqlUsMR22LUrDHCC+9UPBJ7jvo187N1RrYxEBGBHC5lLCMG2UNEYYcL/IA5A6AjQpoi4iyQjXRukYFkbiWIEKWRUU5s4+Sg3tjqiRmOTh9xWIhy0yJFAo7MPK1lSFqAj3C9ovppenonOf9Wn39ID4Nez+bbj/QlPMO/X8sO97gutPsTszw0ss6ZkkZmB0x8h8q5gVI/cdM82d9fvst76rzNJV3qPPuvt99EuDoRwjum0bN7ZuqDBTu28qDF0lVj6ysWYsqIhsBHQT4WWE60JrDgEShAg5YlU0SlYqEPxcShhpSnpmnv22eOf8OsylYCIffN8xibus2jMln8wpFzX+JHk+oWe+7USwfUL4/o+Xl4z+/C0+BvfvsnssxGBqEO5RvteFLojQYX2UGlEDClG3rp/nkVhCh3Xr5852Vnk3Y5Ke30e33NfG3iyLKjpr/dK4oYqOkBbaHQqqKstCc5yKHZADatdyGN3xJlpg/A4BRTpalmBNAtwRuTJ6/w5u6N0y+W3x++bn+9pYCJ61SRNwdVWWnKH8uZ+aOrK5Fee5LZz1zYsu609M3vvStKD/Ddwv4P68y/sFrF9md7ygB9LoUqU0QkMmWyQ6rCltBpIdsOhaM7ze3dg+ahs8CNzm3cOv3VzK8BgLq6fKuuXul2Yt4XOm0E+1zEYY0fliJ5GIWYhsTPSOjDqVCrXXwoWoqOkD/PAEQFcb/psI75F5iU1Hh3VbkS7hYQVONVNTjYrXUiPc3zOIc12eSl8bYf6pECf+nJj5Pd3C3q/z9oag/wDcv8PuR48sGiLB6zCYwNBhY6SAw7G21Cy6rFpljBGGyzukud9n7zf0U/3aPUq9LktZtWtZ7PfWL40b27tlZG1Hc4IHgZKjehQtjyWsLjGaDSoKL/yYdwTGSkLvMvifGYPeJ7COtGpISRnHmzY39FNj11JHuNtB8dZU8dZcu5lnbZLZKl9Jmpe918u/H+r8/XGIf67nx4wzBzN/g91TSDz4QiJW9UnM6IPdcw91EVU3bVm1gt6qmwO7u4d3i/crtHtnFRLdrGUxNdZvvV+ahxWYZUoOcF/6myKKWpyJqSCygdHJxkzFQb2ILoSVpK8QerSKCL5iSckcU5lCMIKHnx9+nfyy+PkOE+SKeau1HRXv99aeYJzf2au15UVf9GXP9AnseO+3jkTwk04EH3FX/nfZPSJegt+v1RiQt5pLBq8HezYo040tjDN10yo4z7jZLffasFtH72bvV78PKGnbZun7qakGvLs08FTprK3NAXcdBQkTSaT2WjMzFaIstuPXQABujr1VDKwKU8h3qQK1H0OqYR7T4LfZL4vfg5gJ2h2ZoRS7oS/kJFlyDCfUvlI4TxaaF4U/zu6f7O19HOuXjZ8Bfb7x+eaaAPxt7R4nYutDzBRxeke0nwQ1DK/apb/1TTVN863rlS2XrvL74Pf5ZtlvvXej96t3s187LZqEESW4Y3Jji/7rVNnOBqM7xAzwiuxozGQ5tDRmLkSVObsTF1ZrCQ0DjQQEDxkG0TVVNlB7NMtg8dvi9xWpQR61nTu7dNXS96NiN/Ql57g8wH7GOcVb+Z5Qz4/8aZ+Z99Hzu8E9b5b/U+2enSFGtBZdWG1EJ46vdcK6BdynpnLzo2+qaVqRzetRh5lNS3/zaxeHmWa33G1RiqiOae7almkw7PcRObgftcXFax0mZSOFd8VUMlchtAYJEdzUOmuJUH+yRclB/BDMMpoIY6twV36UGkoGSYYxec+HZfJrCMuxNdVw75CfHkmx0SF+duLlp91L4Vuv52Nw4s+JmZ8W7r8E7i+r+iW4f5ndY75sxcQkCoGhERu6rNqQlN2Wooq6aW1RVkojJdg2hyTryNpuNbux9fsQOqwu+EVC83TWdkwPK3fmO7NfB78vbh1DdGw4dVXGMGvhkqiNjsFtiL5EtTEtU2ctccTZkeubmAjWTFgtMa0Jpn0E3timyc+zW1c/z9EQubsxBL4sq3aa5gD3caiYOCKU4xZn24GziQJpH4VhL/0J/+M1+Hz6HyBmfgbxH2mZ/wq75xlVmRlpukQVumyQs5dF67IRZdAYAPrh3s3LqssGUQlYNDO5sfVbD0ZPU1fdUE3TnID+sNIyPax4v/t1gP9MydzVRa1ZE1kJQThSKA4iQge0VdxZe9CqCkmPGYHEFBdWI2UxHjjIgdy2Ddx7tn13x6RZ753f9h0JVnXZ4LtAu9chB/yJlL/G7nxhdz7+fg/uL40bvyfcnzX6y5J/hd0VnU5i0QitoctGVIHsqgA9s6qblkSRsrps5mVRtiRRdQO489xZvzRwHIiO7uvSVbps1rK4x/BMhfCg2K2j32cMOVWKu8pY5kKOaMCIMWZiJcHuSFKA5QgNAwUvilng4IX6102LjVvXT9M6L+u67n53++7nZXW7r5sWQNdlQ8oa0bDMtDB3HhjlE7tH/ubwnMmED+e8nvAdzz/D/ufg/kdo97fQ/1YbeBfuX2b35H0VOlDCLFqU4ZjdJWWCJ+YYWUwjd7ayJTGHDVFaeOkQeW/wfvV+8/vwqG1d6K2pkBNmMdIrXSseCnbrCO+xO4cQYh3T3XJabjZAyjKf2J2Jo4EyAREWGhFFzKIKtFI0TlD4NM1A/Lru87KuywJGJ1HEcrOMaN1bU7Uqw3rG0P/E7penwTOnxw3+pph5y279R8D9G8t32T3CHX4msLuDZVU2gaiJybo6ppapZDbCRhUPK7ViW5TQA8x0sxwkjd+8G/0+tm2jmQH3O/NU2EGxYW6YpsYC7mtjO8UN08MK0vENhjurUt4O2EZbplYxEyPAGJ4AOnyfzPbHVAhDMo1wFLMyFRZjSSEQdtdWZalFt4oxLxvuYpPi/d7eM/oI1vNkLKecUY4bmttbXhhz8iMyY+ZvhKQ/C+7Ex43/Z5RnJUhqV0T38TQVCKmRCs214amy8CnAyE7J3FkLsdGIJaZb14sqRBliDgNJbvRu9lvfN5URdkOPpF8Pax5Cg2Ji7hTPncXcucFwp3goeC4FwVZtNHUfKVQ5RJjp6uJmuVUM9y/Mf4Kjgc6auxburO2bqlL6YU2neFA8FRbbo+JOcad4aqq9K/18Rz74/d4O6mxMvGI4Ny8+HZfuLb045dRkfvPpHb/bRFX/E/HdE9wRgrTQ/KgtSBqxeR+lxrYbqrmzcyldZfx89373++z3kZlJWXhHijLEhGB6IZjw+KgUA0N35oEp5UnVzIPiuZQQyqtguJ7PpSCBh4oRITWFhDYtEh8YhlcmPBnhnIxGgri+0VqKMDibXwe33EPMM++93/zW+/mOZ4t3MxzX9nuL7NuDem1Pv8Cb3303Z/HTcVk7+VGT9p/iQfATcP+cds9+BBu9COtCIykSUA6vXQSdc0M1FIxQ7inItd8H72a/D50NchkSGYOiwNbelX1TWaGHNaNi6JmlviFnLzx7u+SYXmpcvEVjiFjH4FGtuFcacCeiQrhhmkvZu/JmuYvNZmos4kuiifql8X5288MvTYhXvPVh2vj28Pu4d6X3s98HN7ZuHZGK/qLdc7H+rnZ/8/XW1X4oilgq+V/D8UPVfutbfKDF8hnTX9Du8A8xwhhcNBLgDugA5W6oHqUOyQtKGQp2Yxs0+ta75V4XmphgAUQ6Oy3shqqrjNVsmFukYFd8J9qaCnqmYdLMFRNCBsDvvLOqJMIUQYS6lpi5oIvszkRQ/49Sw+V4MDyXsiLH/HJHg0RD9Vvv1hGOmX5p3HL3fsWTx+/z3pVh1tXSAO6LkTZFfE92ldzEHgsPywylw/myEU+9mmh+zjLzYaz8Fss7+P7At/giu2clmHgqxAgmWgCmyGfd2EepMd0uSWo0A8zSCPFQl2bpKuSQqcoSRklblIVmZUsRJUQl82KC6X1gQi6QIbI4eHooeG0sYA2v4JJCBCXNjO5yy2SJKM5bHQyveARZWVMqkbFNHo6hkm72azcUjFD03q8QM97Pbqjg3uOGyrsF7P6w5oDpAeXDrhJ3OSt8zeRMZxvNz7P79ksMkb8Q65eSl9v/BPdonjiB+vzG6z82zs1UwvDWQuR1N7ZA/N6VbqjA9LVRAL0bqrtlcCQO0MII7SvKiDLbvotiW5T49MM4Q9QxIbsqJA3cHlsmuJ7PpbixhdWliT69SCICdrex5lBBKx5BpQR27w6gB3wjGPd8R0z3MNNqadxQeb+5sXXb5N3DDZVbx1Hx2tj93p4NKZk9hrJ+6rVfmp9wMhW9OPC72v3if/LL3CF/ssP68on0mefSBxj8H3Cf0BNCKQmnBGOPUiOgHNj9Znko+G4ZNNxZBaBjKioxwVSP0L7bvsMZAb+vIkq9Vdg0A8EzddE9BjlkYJQcDMPHBpNGC1F1PNfEbwIVBP0DuKO/ka8POp/vIV/aPmD6rBsqt29+632Eu5/vEDNuHF7YWrK+5zuWmYuZ5rnF5Lvfs7tfgP5ziAe+/w2zzCcrz8cr45ILyt/FvYnvFcKF1cIScDy2yCxwszx3Fr6QieDnUmod+6xLA4olZopOCcoYYambNv3ubugh37toxZ9S4mymiulR6oEJIgeZXFvFwgIxA6NhDneObskwyKCris70GrsZbmxB8G6olq4K6RKGCg0VIsevg18aTOobFYdoM+FGRWhHqGd/DnvMFd6nM160gXTSt4eZfpnbzK/N3rG9IvgvjKq+tLuffqVrS0hwh2t7ejv+3iF+i4mRgYWZkPKAmZkwwaI2cVaR6JhBUpiVMkbFvhmcE3ulgW8gHsb4O7RK3M7HsyTGVALWu+BWcADRiGYOLmV4/iCD9tEyOwsxtnQVRJpfmiBm1g5PsL6p3L57tw2KwwwP+mfUXlpEVq8XRc+7/HV/9wu7/3FOBM+k/it8Zt6yuxMz2D3LWZqIS8ewwMdM6LzBcNAqqVUpW6JQlMGkO7z7sGYtCzdPkO8tE6A/ZChPfdnQKw3hL8hSaAxL36epRvhTHANLqEOY4KSEiQlhjZELBM8o6DF0RVhxVxk39Et/827z+4JnDowz8XNyQZJudIbfazN42n+7PXwb7p+Ey8ex/vPC/QL3L8n300+dQfyE6Xdxn2JXYGrcqcHEc+BNUBvzdIHw65oMGqIY4Zh02RjRNkaJgcOMn+fE7h1TrzRAj8IJQ1EqyJukW2CevzPPXVvQaTzfiM75MoNa2jnsiJTgGRtzCjDm98Wt08AEuIdgkWe5/czd/BLhHzgR7381894zbn4a9L/WieAlu38G7l+1u6epQ2xgRrweQyBMzdxZe24MxzhucxxOhdVu6JUxtijhgA6Cr5gWIxizvEct/rDmYc1U2OBRU1lso/+qKFhmKqaOaWB61LY49x9N8mB+Qz4Tc2ctesO1MTn+SBhJy5au8vvqtxk+m3AUIw4RzShH9nl16oxexc4J25eOLLa/Afdn0H8YNP9jrG9fFO7+hzwik1bp6uLcYI4t8wR3yv63ilO69b6p3NDXhUZML5yLyL1rWaxlkcDdKx0QX9uHNTDX5HCHWQYpDOArr4ST+gJybJq9erUAHrtz1+LjItyPBxEmND1q6/fVbRN6yfB6P7Wq7AGSOQZcC5+4/EnFnJvil5LVPIPmuQ18G+4/HzTvH7/OZ+D+RXanmLWUWTO3bcPZZfI/Ee7y8kMwo5SIhHkeH0t/g38lkj2lD0aUXYw3Qck0TCB4wH3pewTnCNnf45Bqy1QbRSz5GA20CaLBH77vr14J7kaYVM5CAAARCElEQVR0BCSTsLC4+YGc8W7f/fbANJRRcZ7JI//Qyy6/+7n5wS+v9kNw/zlb5L/hFvaWdv8A05+4NgP0P6H8KImymzVRVxfRkkjnE7gg6qw9X+S018XJ0fP4mLsW86aNcKGZKEw7IuGpqRJ/Q6P3SgPuiPECwGH0FHCHwwwrpqjFM4YkjagBsTzodD4hbe7aQfHDGhGVGJiIjGi3LWB3t+9+HdayQMVgi8wulU5Kf9JTJBSmT88OCf/Tm6GiOPfTcH+Jg19jiPyFKP/Hb/T2cqHZz7M7pa5qxu7Xo3V0+uUzu2eNKzhyKQkZfWujEOW0LjTgTsIiShRjhkfLNCh4pZte6Udte6WTskc/FXC3cW4e4p+GMCGB3Tnk+niDaFHSN9WkeGoqSSElmYmosNpvCyLMJLijr7yW2jJfLvVpdufL32MTlf65mLrPu3/E8lW4f43dAVPE7jLMXV1wNOTlJwgnuD81rgzx8OnFbGgEfIT3vAphMVhEgeDHOLqUqB3yfTECuDdiDYfAYEZY2RLTjpiDOkqfa3VmJ+FDUIcyxYB7r/RS346o7cxMVJWl3+apqbq68Pt2wJ1pVNzZNLGRnjayrfNHXuvxpPSjbucvafefg85vsXyZ3d8S3ac/r9kdhkLNXJWllotIIWJGBzGEo8g+8gw0rpiYuC700vddXdRGWR0SFlBEPDLvvYC7NTDMQ8R31moCD1NZtWXVIvkZKw41ZGYmpExLMDqwlJlBhBjGn7lr00x0XKEutJsfyMkaIqSWwSo6KZ4qm+Pz3OV8afp8vX7Rt/2WZeb/zPL59nlC5QXJH8O9iXrAMHKPmeMS8SXMwmIEpnc5UVv+mUTMbITdOCCYdYhwhIeGYlZhFmkKTIAeZNAzpd7XfWuqqbovfQ9HX2Ge5/HW9ZhnjWDc6XNFcWH1s00wh5ww4/pu6AtVUCbHQsu0qipLv69+voPdu5Nx5omoI1rDdbJdemv3lXXmp9n9Fyy/W/K9C+hOKHxb4OSAx4Q34N4I5PuJ243Yqizromnbpm2bqiwVayP2mCaarkxETKJ4X6a+qWLOR9M3lTCzYhZNopQxY+YtM6hgkRwU+81NTeXneen7ZJYZHiNC8+myqQtdWHQ3iIlERUPkKxnNzH1T3cp2Hh9u3Py6+3Xfpolh4WGuyrJvqkJz31RIxLeWBZ48k2I3T7F3edbuR1f137fM5MsvE+6/G8qf4f6uPn8T90gXDPN2Ut6x78qCwDJFg3XdtG3bDPduHZdtmoZ7N1V3un4kaeF9mZAhFUqmq4u60FG7q6osk3NYGGFV3Cnulfa7AyiXvlewzDDXRg2PEcGPqrIsrIaDABMJSwHxfsAS/VZWrPumGh7jviz7uu7r7nbndgfE38qWhPumwgX7pvLb6uf7Fg1Hg2I39ProBhOfLS7JFpQVPm1n9phrEX1TzDz3U//XWPw34f45do8liqhSmpl1cHyX4d4dgZZEpzhKieCXvh8e4zou+7q4fR/uXWgbLF1dYMOtI+AOdu/qoquLYF0RjaRfowreMjBHYsM757fFjUOrjvRjVijpma4uAPeAQ4lihjLkEdXGgNTn8YHaun0LcHd+X/fh3hmx8/joKoO4aG7f3Ni6oU9BE9ZSV5jWxMnyE3dxL8NyZvBXbM+XQv4O3N9ysfoPgP6b7J48YeDpLsxLf5OYMkBEiTLKGGVD6Dygv22b4TFO07yv6zZNQ9Uh/W9twgz+wzgjB9yNsIjqKrMYeQhhekfwD6MAdwz63JkbJh2zMmmiQhh6BpfiCBdmMqIDFiPYjehb1yOg3zTN0ELrsszLuq/7vq7rsqzL0jfVPD7w5Oms9W4LYVOHHpMMR8UPayIlJ70W+P64kbEulIzsFB82AebMWXvkb4mZZ3w/+8x8W9j8qpHUdyr2sZp/k91NhHshCuNNS98fbsBIyqVYRIko4B52kuExzuNjXRa3rn1TdXWB0ADoidXGLP2tNgaWmaosobm16Kmwi5FJMRA/MA1xvAmKGYUtU8VkgXgiwwHu6BKE3Ksv2J2IqCpLRH4c7h2i59VNi91pnoZ7N4+PeVmWvkdU187CMrO6sXXz5OfHgwmuBNs0HfIlwF0i8o+nYPZ0edrI2sAB+tBT/bKL2FtuM78tu79fww97uX2T3U3U7kgWwERLfwtqOBwG3YBYjFiCsifhaZqHe9c31aO2NnPE1cLRj0BgnKnKEjS/lho+WGNE/IMDx8PaDcpHA4APMPLV1IaRG6dvqiJ+mNUsSH0Q27swF1ZDcdVFI6KYFSmbL4jwWpXl0t/qQneV6erCb6sbWz/Pfn4sRtAs3bpyMGZy9Bdj4mQKFToKj/ua0JwVSrTipJoyf2s2Uw76n3Mi+DdA/7L8nd1XcP8au1uiSmnhw/q+9LfgWAJLvNKIeNGIhbMutll0pDiiwz3s+H0jKMlisKnQAD2oHXA/cbzigWkUGiLBJ52TmH64d0tXgeC1hLw68RuRkoNv27YB3kiUiEJYpcG0U1MNVbfUt8G0tiiHqqsLXRvTWQvt7rfVDf1iBNVz88Mm4D6ZFTnfpKf1sSvZMZI3mO95RL7vP/P55S3PsB8TNj8H9y+wO6JzVUqnRAB9U+FZv84DOnmDaTtraymQR6kRWxd6qW8Pa/iYCJVfP/YKwgQoZmYMBmGEFd7kgPtB8EIDE9aj0EPCdj7zo2Ia7h1yKEBwG9F8jLAmS2i+lpI5yBVr+6ZCN2Opb1hjPLUqy64u/La5oXfbksP9CLF0gu+B+Vj4bGOnV7jn7EEhRPINMfPSVeYvu7+N+5gbQ4MhYaDo6mK4d0vfz+MDKQC2aXLjsM6Dmx9uXdeygFqopchYL7s+MazvmYMNMYSHqMFwYvcxA/0jUzJQODnrD0x9U/VNBX9d2GdEFJ1Qnm5CWJNwI7YQnqo7TO9uXf22e++92/3l5XY3tn6e9nuLSDhomXCeifcv6pQzk+d/M6CngvwwIRYixSxE6if83d9qA7/h8rJun/Eby36IE6DfQTk24RQAyY4JE+hTYuSlbyogHqBf5yEkJd2WhxVblG7ojdj84zIwPFcjvAPnHBDnRc8g0BJ4fczWyVgJuY6sC0fLPhHtmWSRn0x4quw2TX7fvNu8cz7FeH96ubF147CWhRt61A3JPNDwdPYdKf+KJ04/H5LVJnsCoSOkmb8G9+1JuvzR7P4S7m98kRxsZ0C/Rjn+WDpSwXR1kcMdHcq2bYB4BMtd+tvS90t/c/MD3P+w8hrbl1ZHp38oUXIC+kHwUcfn7B6mZRQ6mgIPMJ12Kf/88HlCrIyBBcavq983v6/e7WHxV9xj0mrqTM+loLe66NA4TfqoM6+/qMtRo2OHgpgRZs2imc3nHYBfUvifYqL5Obi/y+6h3MQYRhbT4RQ3TGXspILaAfquLsDxc9cO927uWixu6N2+0VW8nH7zrPHlbeAAPBMVEfEJ2WEDjB53sSFymSZ9Bf0TwR86orN26fttHkOCmm31GxDvznB33ju3TsnwH5VMsd/b1AAGxTmgc/GWAfpp98ruzEHP6B+amv07Q/xrcH/jChdAv8PuKSUveB0bZZxIypmYwQIdD9AD90t/W/qb2ybJAxa8QHxeofj5TzK3O3dVxzPTw0QzKa7KEhkK8MJo14k5z2Y/OheimxEzqkbE58ImLd55t7t1ddsC+QTEpwW+NOm75V/qhPlMrx9t/g27zfemZm9v6PjfdvkXtXui9gR0y1wgTAAF799A7dY+wz1x/DaPRXDOTS9hVnAx6JFyOgNFjr58h4gbDnr9YqVJlP+whmLTQmgDjBzFL5gk0/n6B+q5qwvAfV+mkGJyWfw2+307OP4A/e7d7rcN0wvxbEECs/3e7t0C0A/qAPEJ89dduYD7ciR/xRD5EcvGb7v8i5YZFXOuF8I2JqHWHMyFSH6UEJ8IPvVcM47vt2miCMG6afdl8fvmtgVmk0s9ns1yOeYlJmzKEY+NqalIWUxiQmhVVqyMeSnWSVgUa9Fawhgw3ujqYh4ffprc/NimKcJ98fsaEZ8tYP1lXMtiiFJqv7d+mvy6u3XammrRPKp8QPXIwfw2uNNQ3bkNfDeN8B+3/Lzdnd8ooZebaVeis3su329le+F4IH5fplvX78vit83vq99Wty3rPATfxOOnP0H7QGfec2Vm5pKDtRHCfS2LuWuP/FDpQpJVn+hyRbwTbPxWi6i6aBK7g+D9NO3L5Oc5SJotgn7fvdvcOCAIB7J7JwuSG4e5lFHxo7a1ijcsSPDjbitMBiBOEwz5NKgUhmCPQdkv2t3/3OUn2T2HuLxd+Kx6DuiJYqSFSX5dgDhUChy/YK7Z1gkQ7yoTc5XJ6XPPqH8P8UTMrIls7F0IxRl6EeMX097l9IuMFsVGTq137uDyPrj54ZbJLZPf5qjjd+82v61ud/P4EGW0aGERFkVKkdKCPCIYtA1LzNQd7mrYDeCOFB4aQ1gfu+FLCf1l9xcQ/2cXsYxLDszJ8RvEwiOJXj6Hjc5tI/5aRByCByCjHUuYam1UXcAFN6Fasmpc8rS+tEucSp47cMdh8dH/1H4YIzWQY6SsqIKUDXNUVMGsiZFDELhXteGuMkuHFnvD/PGlq5Jmq40xYrVoESWkmBUyV4Y4awGvKlgSgde4cTD3Uc58pfNwfHbP/zvs/o+jYB8zLmXYTXdWspJ490/MpNI6bqgMPSoOgmQt52gkcuby/LKnmkSGuxB5Bt2jHSS400tkPwEdn6hYtKjCqCLMPolLWbW3sq2L5la2t7Ktm/ZWtsgBX6pSl02hCgTjxkahCqMKIzbBXbGGbxnWp9v1fEspFtKLXTq1h/huXP9n4P5Dy4HCg935dH8PslfXZzHcG+MauE8DfsyKsCGaWYsyLBgc0Xl7SJqZI2llfM+cu7zSaTecmBUGeZCXnJfgfEtRRYSWl9dfI5mCUUURmwHWgP6tbIequ3X9UHWnjfiuLUqjClFGHS3/GPbHbQy7lNE8XANCoJB8FwdL9B2Ib+H0LzoR/IcXPng3Md+Vet8Cekbzp40M8XEdUQ7QK9Yh1TAiQB5tQGUXkSSKMnDLGe7RlzhCOcSjieDgJ0aMyAvgDsn5jmqYpGewmLiA2suqzZ8DacHT4Hk7LTjdxMvGDwr3h1inWoWNvOS4mUfdUKW/cP8s3C84fupOnUB/QXmCfio5UB6PP+SNSFxL+uWMAvGzydcqayEZOiNT5nqA8rqlh4kBSQs0RoZasG/SIRAnpSpfgviC4FzhnJauxzrQfNeHh0D2Lh4Fl1NeXhna6bjsyyWe/hfuX4T7W6A/y0f1FvqfeF1d0H+m+aht2IQ2oAznuA+y52gDzxuJj5+RXcR18QrZumxqVYFx66KpVfUWZ38Q9y/bADoA+VIXTULwO4+CQhVh+6liqHARv9pfuH8B7s/a/X3oq+fdi6p5bgMkHMX6qzbwLHjy9pABHTJAlDl1CY53DZ7yaZ3vPi9QF3lLSNtA2wGyvHm82rhsv1QyaddkrVGXzcsKP28/737eRew/v2TY5Qzi/Ar3Fyg/8/rrd7PDNB2Ifxf6p3WCvhZlzFn8RF2kj0UuTUU/PRmK1DCULc0bTSK9laugBNOk5mGoSY3novWBZpOyM5wvHoGbqlekumXrp2dadn/+wv2zcI8mkKcBpotlkEgdjwI+DMZPrJ8JnjceDmfb5WXj3DyEifWlY0B4FGRGHpJkCMob0rUV4USKrSJ7dFww9wy+oz08PzHeomGTXZbZXI7BlRVrrPNnVOrYpO3UdJkVydF5/Qv3zy3/7+/rT379hftfuP+HXn/h/hfu/6HXX7j/hft/6PUX7n/h/h96/X/1auqA7NvUDAAAAABJRU5ErkJggg==

1933. 1993.2053年癸酉太歲 康志大將軍

(๑๐)ขุนพลคังจี่ไต่เจียงกุง (คังจื้อต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกกุ่ยอิ้ว หรือปี พ.ศ.  2476, 2536, 2596

ขุนพลคังจื้อมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า คังจื้อมู่ และมีชื่อรองอีกว่าเต๋อจ้ง  เป็นชาวเมืองหลิงโจว ในสมัยราชวงศ์ถัง  (ปัจจุบันคือเมืองหลิงบู เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย)  ขุนพลคังจื้อเป็นคนมีความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง  เป็นทหารอาสาร่วมรบกับจางซาว ยกกองทหารไปปราบโจรหลี่ถงจนได้รับชัยชนะ  และได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลและเลื่อนขั้นตำแหน่ง ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นจี้จวินกง ซึ่งมีหน้าที่สอบสวนข้าราชการที่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง บิดาท่านมีนามว่าคังยื่อจือเคยเป็นผู้ต่อต้านหลี่เหวยเย่มิให้ก่อการกบฏ และบุตรชายของท่านคังเฉิงซวิ่นก็เป็นผู้ปกป้องดูแลเขตหนันจาวให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งครอบครัวของท่านเป็นผู้มีคุณูประการแก่บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการความกล้าหาญในการรบ

ปีที่นับเป็นปีกุ่ยอิ้ว ได้แก่ปี พ.ศ. 2476, 2536. 2596

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์     คัก剋

คนที่เกิดปีระกาจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์      ชง  沖

คนที่เกิดปีชวดจะตกเกณฑ์  ผั่ว  破

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์         ไห่  害