fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9r5+kOvP1+69EliwZGxkZiUUiI7FIJBKLRCKxkUgkFolE5hWVFOFHz+7O9Dx39nsvH25fmqa76dnD4dSpSuX/+dX9t/7+CmFB+InLw1kJ8XCceDiG3yvF7bXH5eUrQhxfEQ8S5zcIPoUvH/xHb/x//ziA/q711b/9/255jT8+go/iRyGQtpI96QF4eUs4Bo7j0g899iW7eVuEY8Jz+pDwyDtF2CnEwzHxSwScniXvTY6H+BEA588HuH/Lf3D/2+D+u8vr+w9BHxAARdx4ffyx/5fX2asP+dUbxatjUrYWcP7/q0++Hn969h/c/2q43+GF5w1MhMrxUtwZUS7wjH6+JM7L807xeCbiegDtfJIl52MCU98+5rz/WcycvuLpW/6D+98Id7xtpyhPlUnYFoCJ8EDBL8UNAIx7aAOjRMEoLE46hx9Z29DB4nj1LFReqIsHnXOTPY+H8aHA2ub8FY+f/B/cfzjc8fee4vkx3Ui2BSY7X63w4mmyPNL8w+nFwz/4fRfOftxzO+AXr7/8qP/g/tPhzsuFxeH89BGpyCgXT69i2C/jej3mLIRebIjbiQl8VB0f2ybhgA/Vy++ImbOA+c+Z+cvg/jG7X9CWIjVgUUS4Bxkj+NUIcYEAEgHF9VUQItwQaEPQ17Fi4a8QDGVMTZuLOIEnv+V3jJpnkZN8LKQvJTbOf87M3wv3Z1gne+QTtcv7UzweJYYDjo0Xb7x/ILzYOKTOIek/+H1CAOL9gJdE/viRp5vGB+/6j93/DriflMmx59DiEiNPB6ECEgSiQCZ45mk6EkEiPcaVWRwAACS9BeMGwPE5RPN0KyB2hxAK8z0EAECIg+w5ur3v+cCVf8X0V3a/vOUe5sY9X4a7Ul6pfxyFnzzty/qj4Q6vdPkB94ShCc0QQX96ygTPcI87UfBnSpZDx7fwo4jK5+zqMPqjP4MHppM9iYMCUZLf5E3UPLeNE+KDJo8XzcPnnKH/Dnb/i+CeIvtTF+r3g/sVvh9kyRF0gkRUKBjrTNt4QvPB6OmjRJDq0DOIHxk4jyInnqq47zwvLyydx2zRY57ol299cVzY/QW4M1b+hB1/0PqD4I4JMvDp8SGyTHV2gHs8BgGlkAhSigPfUkgFEkTYQBGOUXwZCJQi0j8pmah86BoQrG3YtElD2DQmFom1f0iaw7xPVM057nwVpz4KHr5HnLXNa2HzLrjfd/789WfBHT5iTQA4h5IsSCDytAqIR0KwIqxH6CuGNSBv0+MJ9Nd7gkxvAvS9DwQfSR0vLyWukbj+2GMRL7Zf7rzGoE/3hofDAL4K90/J35+y/mNwv9/Q8TXiL0hKItHI8QGsqA7IogoUDjJsoCKUg5AGlQKd7udXj3sCqtMtgt7LQa24g/vwfMRZCwn6XeK4gz2miW4YTt2WZ+f++p6T/hHnQ74iZi5A+dvZ/U8u2tcg/txy0bh4swIPozBS7IngCZqRvzVT+x3KCrQCiYDm2BN2qnhVqOTykOK0fbkhQBIMCHH2MW9eUHRyQAAm0SqeJM0hbA735pU/A3xgDFU/KD1I9dKbnJlLCPiPQ/njk/zCHenb4I5PWD9kOknz8JiweORvrUCagF1N/M2YNuHVeFi8DEx8Sp8QLwNt4jHp9RCuFlSEfmb9KKuOC+AabFxD2FSqAUCIX8XpsoebBHq+J3z4wvWwz2r3n4/vx3N+/BV/+Dm/jePH5SLHH32PFDeHfmC0RZBFvU6ARpXgVZoIZcauOaFZM+5pP60pspOnOsX6Qf8X+RRP+LohJACXKoQfflY7LDsOrIsT7g9MXwRKOPb1AXcF/1m4rzdT7xWqfuz6T8IdXiCeI8KDuRlYqUC/QDDAOnJ8wDFjl5EN0qAqCN+gczDmfPyxEaGfvpSeA0kd1jzhOow3n5T+o5UkhZDikDecnwJx9nOC7EmzURetcjPgH+32R4XzNe1+R/l/cP8F1uFG5/DM7ql6iXqD2RcBz3APsCZiJhxnmBFMczAFyBxMEVFegCxoPx1M1wDoIqX8+FgcN4c760sFmrF+eprcoCARPC/W449wUzVh+bg64FcG/BdD1Tvo3+3MiNvy18L9YiZe4J4+npQAAx0jyBhSieaWKbunAM3BEIILzBj0RYr+eA3kYHijAEnvomuGXmJ1RF9x1vrycmJ8zlKcfgsIPBH8sQ1Hadolrg0bB8cHqKfs/iLtmlj1x0tfZvd38/p3gfty8p8NWz8FdwZ9iv6Tf3dI3iP6DEyZRooGNEkLPNR5gGAEpSS452AKzFIKv8L6dx6T64EkEEPf8Mm8UPlSSBAnZc/Chh/TGsyj6CCpuEzTUpfHC6BZ8bxINsFnnZlH2/FviVm/fAv6c0Z/aaXDORiNGl1jNEAYQBjVtkpAxo8piAmOOZgaixKzEjN+lVd6WmLO2wUqIv474kvMw10i3jcyzOI9JLucTKp2UkmTyvrwq9MK5LOqSUrz/3x50jmCH/5YzPzSYv9bcP/tcIcznd9xf+iWFPGpz322Aq9KmgPNMrK4jQguMeuk7UxdFy0gEg6YGpU2bdmJuB2cEyGIYiXAGe4Zi/5DIyU0XxDKkzOMUbJODZwjnAUJ4qhXExBVTRK/igvNn4sOrnUHcA1pX9UafLZE7GOO/OvSq++E+0WxpBsnT/1in0ci1HeNrs6kTlzLgEsRyUReYtaowg2961umu5T3ylx/ZFYLQaq9xJxuEYeeuV5vDPfI7hH3pO9jZko/hrBpLHuLZB4c+t9w2B9yrumb/qt3/w64PwL9lH855YxO6c/DF1c30XLR3wYVwZEQT/qEniKqKwTSrDwAABhlxRUfUmlDpV30USSKIvTzEnOLeRoY0GlkmHFwTNtPnr1mM/6cJE7+MlxYn+SnEq8GU3v+8qPuP/H+w/+D+xvh/kEWKTHUb3BnQJgTTR4oJ6HMdE5QiyjMWKbzalCFG/qRhBECQCk87vmA1tpTbAeQ5UYpZN1QYtbcPjy9wCzmJWZ0elm8yZC4f8xVpZKG/xRnJXMNYa/FlRG+iXw5Sg6uMua2898K988qrl/B/VmmAyCigjOjJ6Vd+qRYQB9BYdTKFDKyQC+ixigxvyPy47s+v6a0Sc4d4ytSSd32nVG2QNVJe4E4rwWqyPTq8vT4ISHCvpC95tqHZGC4vAavl+r5Y0zg70ax91LKf9nwji+f9q/gDo/UfoSkB6Mz4tOsfpZFuyNL6JO1RErqF3avsWiwoG0AUFKL4/IDAClS6ACeLgkhALHtu2UeXN+2TTXNLtPaoOJbR7pxtncOUqfzoY0nrB9GU4p7vOj4o8fT6YTFGfQ3aL+oMhCnJ2+C+zcg/hut92+H+4PheBQFnBOlJrH2WLqweikwKyKMOHZkuDP+GOsNFjkYQoUImldP85xlVnDO8n7fhzBIQmlDO4nqpUC6dTTJ59dYJBdhRsoqi8RfYmbjjYh1/AvoB7hDGr9S+inYNSxsIJE0twGBL+oFHoeJ/Fx2/x/B/UtjVfG8/cjreOL1JGLDKHCDgZ1qgMRNt5gXB7jzC90S/mos6Epgdqcly+w0z/u62qa6ONmPOfaLCkIARjkjvj6+MePvJa1F2wnf50lGNkX88TMRFfIfJJSUsaS5G/OQ1s3/5pJS/r8J7h+nUb+UVb0HqUkKCRWGoisu0yWHTgeCT9YMc3Vo9+CBELAs5oS8lNRrLBpVNFh00vIjAAghEFVbdt57v3sl9TkB+ZBxvI99BgBCeSctfTJ9F6E8OZmAcr750JkTzavjp2X8M5NA9uxRHkMQKYqVpz45T8VkEH/QL6LVL9W734Hy7jFNIlneBvfff/pncIcTAyUWMp7VKp7MCs4cBcmeJQ66TbBuMSd41Vh0qmR1wUDvpG1U0avygDuAAFTatH2X5UYwbwuRZbbtu7bvlDaMdUiqCiHZoA/vVMkfzl/NcLfRni8xb1RRxtsRKzGLOQv6TGYH4uMjZZGjsNGxyiCC/kD80REtihlk5j4wD3wVn9Tap9JMHwxl+m3Q/CbQ/ds5/stX6Qteh/M9N2H3VMOgInbHxE3PMCO5YqJuKc4ASim8UcWg6kYVKQRpg9ZOlY0qX1+TAADr7Nq+c0M/zfOLyO+QNHQhjbo+EK+KTtpB1Z0qm3huge9VSRs2mvQEfQpOMswUaHqMgj7LMKM96hA2x1/vSc9IgF9JmosZn+z8mpj5tpoZRvn74f4FJfME9xT0D6qdb9PnEO1U+mJlQfwXgR7UsD3keE5Y71Q5qDqIlgT0g6oHVfeqHHXdqIL+dSPbJcEogBDQNpUb+nV2fgsi51nbCAAAvpb4K+ii6vjqIrWjqiZcDCWff6VsDDzCr8viNt/NCPTmrGrgLGwobA2Rq5CpjGExw3UCH4Wtb/Pd3y3fvxHur7bfJmZOcOd/RXUWrAaVif/kVhbs30UpzOFpTtxJtE04I1GRMjrBkR4NqrM0gQMGACBEprVrrOtb11Qhe3PN1BwQYqAPqh51zd9CG11EPMGdLshU3JfJ/SpYq7IoMQ9XuMwY+gYzJnj2rwj3QgTQh8ejkSVwa6fjnE8/5PQ3EG/oRPAnWPlTrH+w/Ta4/2G8ccP3fSOh9iOLJBVoJXUasGZRwFTKEudZzG1ECWO9U2WdAL1L+JWfjjpgcdT1w739+jTVvQKA5LJE0HCZmAmgQEWfPKh6Mi1/C8mbCPqKzqfGolEl4b7GolZlADfmVhaEbCuLAjMrC9rImOxTSZMOyUX1Wth8tDzVRn5auz/i5q+A+6Oe+STc4UnGYOrJnLMqMpoSx608w4zgzvf9RhWEkhLzLsrxLq6jbk6ID3BvCIWdKlmqioPQAQCV1FlubG6r3LZN1Za2Llprrc2PjTLXShuINrwAgQIJ3GPWOt2Ouhl1PepmMu2om8E0AfGmHnXTJPGDlQWFrfTrKmWJ42tVFhH3dA2Y6NhINFRPFrFOF+GhZ4BHAJ6H/520zYce/Ft7RL4pTr3veZtF88sC5s/A/U7tSUnM2W47LDlUFnMK4Fi9FNFejKFqHqVCCvd6UHVqmASZYRrC4oXRsty4ptrGdhvbbRq2qd+n0S/Or5NfJ7/N3q/e7z4s+zK4LLPpJ9DnE77HrCXoj1k7ZQHx9L2DaaKkIcQnTK/KRpWEe6J8IvhS2RjIhkeDGXME/wGF+CByTUnnRuq3mPXLoerdmflbagreAPcLwR//JPchGqTa2aPgtYhRXaOCsx7FTFAyjSrJBjmJGWmbRLJHuNedqdPza/uuLa1rqm3st4nWwc/jnsJ9Y6z7fXFWqW1s3dBjxNCoG6cPfAd2z1qCvtNB4XSGBX1FPlKlQuRKcK+xKJWtVUnavVS2UpbEDBmU2S1mxaTK4IR1gTe6uYM8+V/c9Y6meY/XwM8H/ZfgfiGVQ7Jfxygl7E4JVPYo2KkolQ1enrLk6xFQSCR00pJmIOj37D9KyyHjoALcU3bPFCXhIVNyG1uC+z6f2X2dvd8I6q6xWWYBwVrr18n1LYGEID7l3WQi4rN2Mi3xPeGeznAwTbjqVMU6vg6aPig0Vm6VsszumcysLMxFwfPArqScRkDSrUnAQ01BouPOjtMXQ9W/fX0b3F9GqLFPxuHJBJtCFlk0K1J1S7THtkZnSCGUg2k6U7PLzjQfsUWh6ondJUCmdWk0oiK7oi3tNgZ29wv9nChm1tla2/ZdW3br7PZ19uu0TaMAQIEE6Cnvpqx1OiA+POYdsb7TbdA8WdsZuhdVHV2uquxUxWFrrcpSWSuLWpW0M9zimOmjRRN0fFJlQIkncRczt+zBQ63YV9n9b18/CfdLncwDtUdOSmoE2HOMGr1I2J1xENQtFiR/mdRJq1wMbzZk6ICoNBoa2IEIbVO5piqNdk3lmsrm1jXVNg37NPrV+cX5dfbr7LfZ9e0yOO83v63ez36d/eKWeQAABAy8nvcu76esPR7zfszaKe8n0/ZZEPF91jjd8iXambpTFT3SDyS+599L5kxq3dDfSqIJ46FQBctIJDFrMgkPsCN5CVWfAtafDvc31xG8Ae6v2D1WDaDCc90fY520O2OdIjaCeEk4wHC7PyS7qXtVjlk76gB31vHBkDHBk3F5T4e1ZYeA1tpt7K1SZa4Dr4+96ylgHaN8n/22htWv3m/ez37b/RbYHQAzmUVwdzMD3bQB6Hk/mfAqnQztIaOGg1eCe4hiTU2kHmie0q4yKyLQrzErF07GAd1n6/3iu1+qBq7o/6Fw/0aUvxnuh5JJBlknBSGo2FoOel2GtAvBvVEhaCMHI1J71aiCtEoQxFnL8Si77OGAqCLGrB3zdpt6ROWGfhv7TOsI93adnV9cW9pt6v08+nXa15WUjF/nfZ293+PPnPzittkphfs6z6VbinHOeyL4Oe9JzEx5PyeUP5jG6bBBaxBgxO6mjkZNmcK9iATPKC+UZREv0RDiz9FqjFlFomduy13P/Lu1+6fWBO4nak8bxaT13KTXyXZgiBO1U469UraOOKA7PkneBgtGTLD5TEA2bwQHUAVffMrawTSl0ShxG3vXVJnWCIgAmZJtobep38bWNXYb+31x3q9E5EtTtQVdGN0yuH1did3bpvLzsnVuyvvZDnPeL8U4JWKGntJ2kPjFQCo/BB6kZyLc6QfSWinLf43stOYXuEs0iApiEbyIHB+3o++e6JYT07+/iOBfsz6xO6SDcZIg9WB3/hc9LOfoQBPbERT6rCEuHEzTqJL0OpNlYjgG1idLZExixzFvS6OtCuzeNhUFrEobGpLnGkt87+dxX2fvt212+zq3fbdPs9/iurptGvZ19eu8dW4qBpIuc95PxRDCU0J5ZP0pyhsi+DG68oz7PiP0N/R7S2UpZuVo1RDNy8xgRo9JzCqFCM2QRdK0I7bVBsb5Fenn///Q6QzemVr6Lrg/1T+CBG6EFIV7zJYf7F4mVkwI5lTF/Ef4iKnKmnRwIHVDsA7qhSwRTvoQv7alLY12fbtNwz65ZR6q3LalXZrK9W1b2jLXbaG3aQja3c9+Wfzi/LL4bfbr7NfJz+M+Ob/O+7YQ3Em3LMU4l45ATzunvJ/yLnJ8R7hPDcrO1GMke4poOXJll4aMyIz+PspS3f/dlExohYOli5jBx+oBXn7u8I7vXT97zq+1+7V2gIefconIqfJRBh+aorcQz5mA6eDJGBbozRS97ZjoOdRLGiwS3NtCh9TS2LqmWppqaSrXWKL20oTg1S8ucvkcPHgy4xfnJ7Ij531d59KRkiH1slRuTpjenQl+jFedixdAIuUD1lnPhD8C1ReQMyODmGEpf4tWWcyc5k34rSKCnzx479vh/tVQ9QXWk8FKKpYMxH/II2A9wZ3sixjSXdidlUNQCJE1p7hNJgnDa8zbAPfugH6Ae1GURmdKusZuU+8Xt69BvvvFBYJfnJ/HfRr9tu7b4td5tsOUd4HO7UCRa5A3B8H3jig/78NFGC8APu0+a4jmGfGsZwplKc1URO0ekqyYkXCPBnyoY3tVQQDwsohA/EB2F79afirck/KBc1kYm2uUIafamLQIlnKoJOUJ8WSlM7UTf5/kMpuAKcoj6NfKkWhZmqo0ui20KwpXFK6xbWmtUpmSrqm2qffb6smQ2Va/LH6Z/baT6e4nF5JQyzLl3WwHIvi5dEvllmKc7TAVQ9igkykGWlN7ntQLyxgKTjhUZe1eRLFeRFJn9z0O7T0IXoiLOXNdvqeI4AL37xHx37i+04i89Hnk8UpHNUjqPzDcKe3C0WqsfKxiaWHFXiSLhIQ+u8MPyfsp74lTZzss80CkXqEqc+2KwjXVVDeuKDKtrVKusX4evd9DpmmduGzGLzOzu1/nfZinrJ2KYS4drQHupHBKt1SOaX4uHRN8QH/ej3mbIr6O1jsL90sl8GHOnOAeqgmS0kiEOG41ePDiVDlwzTd9vgPwdwapfwPc79SOTO2Y2jJxfFqRyBiufS0TUmcjslEl3fEJ7qOuGzZkEvUy6oapnbZZMU/FsAyuLfRUN4Hdm2qqm61rXVORLeOKYhtbchv3bfGT834NZZFB1Tiy5JfKTXm3FONaudkOS+UI6Esxko5fipHuOeF64FsNwz2R8qTgO1NXypIDS3omC9o92jKYZTJLK0l5XNipT8GHvvtF2PxEMfM/xfqXxqreEI/RgI9iJh2LyWKGWrJQLXh03Is049hw+p2dmVhNPsbAlNAf9HRijLgoKrbZsZgpc+1sucQa4La0JNw3qhLbdu9n7ze/UCVwYHe/OL97v8zkozPQ+ZGwvlbBpSFVQ3wfyD5Et92YB6yPWdslRcKEeEqx0Y3u4HiZUUcGiSZq90tbDnkAPZ3C8rVqf8dY1b8L7u+4I92wDud/gKSBTDKAw0brnSsI6J85NM9IlEwds0sk3An3VKEVXHZd91kTBIYdggue+oB5vwzOFZlj7d5UW9duYzvVTawHbrdp9Ovk/Rpyq97v6+q9D9p9cSTol8pxeEoQ3+qZwL1WEf3F6CgPlUSxdAeYimEwjYtXI8epTZTvRPChOjKGrQVmhbInak8qgQVNb5Z0Jbg7M5es0/uGd/xFcL+f85+f+U24w9kDPmpmTBy1cK9x5/LX8pxVpUFAsbKKywnL4PHlsfg2inWC+5S1EejBP3F9MGesUgHfXbuNvSuKWslK4mi0K4qlqbampSthX1fv5wD3deYSgwD0KgiVuXRbPac7SccHYRMvgMD3pSMjckrhftbuHLAGA55K6JS9+e6v2P3BnLmTOi/vTjP9LTr+q3C//K3DmgZVbMhYzE3sLMccz3fzkwsZw1POpxL0yZmJqr0eE2eG2D3oYx1iStdUXWbb0lpEwj1lndbZUZqpy+zSVFvXhlKCxfl12leGu/PrRHVjgcIjc8922Oo5IL5yWz0f3E/axg5HHopPL29d3o95S2qN2T0NWLkAmJJN1I5GoklJPeZWqSUBV4md2P0SpIpTL6kvZlW/GZTflVj9woDDs3Z/EPHp5GEmtoBMCT42Oo2dkuLwtjFr61Mmte6zhgeJHqEqGzWs18m0yUPJymyHKrdtodtCZ0qWJmr3qd+m0TUVVYxtU7/PcxAz27qHcR4bZ1WJ4NfI2YG5Y0h67CTVzqxfRT0TQ9UpOu5pjil13ytlC2VrVR4WlkxyTHF4Rwr601jVcycCOLceSLZ/cEWk/9YekZ9quZHA/SW7s3aP7U6Pjr4qkfKcZuJYjQZzULQ6xtrGMcnXpBWRaSaVTe5Qo1u62Q591lDlDK0xydpu00Bwd021zZRSXaMnQ+47pZzmOOhpPjBdujWCm64BwjdDn7YDwdthKcaRKyWjHdmpqjNNo0ryZ+qsYfleq5LZPU2pUlaVh87cJuC+KRnC923Pl8XMX7p+bXxtwu7pxlnMnKNVpvYi9E8Mozpo8DKhvIr17l2SbKLU6SUbz6XtHKqyZGeDfKkcpXsyJa1SpdGuCRFqW9pQ/j4773fv931dA9apmmCZ/eLWRIgTdi+OO8F9jfKdE67kzMSAtSMBQ6CnHBPtoVoxciTLeM1nscKC00yxiODUNTIa7cBKJglSHwbsRXL/G4Z3fAvWv4D4F6HqQ77p0us0Gaiq0mL3TlUs4ilOpZ1c5k4+DLFjHELRsTND0CfcB3vEDsyyY97WStZKtoUmC5Lqw1zf7nMfzMejMizImG3sp2IgLX44j1GaE9DT9ciwhqxTN5eOjdGjcjNvidfp2iYxk3oyXDjAQGf5/lQWhjfqObP8mdrf5Lv/LbHpepPsd0nzGz/kY3YHkBg53qDCpHc7h61Z4khyzUyMWXlsR8nFM6RYDnMm8j1hnQpaiHHHvCU4Bq61wza70mhCfGdUl9m20J1RrsiCfF/cNrsQp67TPo37NLq+rXI7Fw0p8jXiO8U97VySl2il7cN6t0O4UEnMEMebJo1TwzDWI1TNJJqLLXNQ+wH9h06Rl/KB+ETwyz8U7u+vmXlk9PsBv/o5TzzyqlbsNLsYg56nmslkRj0IKM/CDQioHrhRRaMKkvIkV8iC7LPA7o6NyLwP9l+saQnquWmXwZGIL3PdGRU4vihcU7nGbl27TcO+uJBaotqB1e2TowIEJvgLspnXeSeLmeDVxLsNZ1JDcZiqIsfXnWnqrElN91A+EGsH0m4zB9a52D02i2S1cjbaT2Xu/N+Pg/t3WTFv+i2/Yvdk8oIYsAYPnkGfzN1FlTPUbYtseIJ4RykYLEK7gdR7iZUCxPpUocVifeI9Tbuv67qubcytlkZT1olUDZvx2zQcoN9mGtXh+rYEqAGI4/dhZqzvQ+T7zm31vA8zx6mpGc+ppTEPzgzx+pi3dXaMcqqU7UwTtfvJkzmxu5D8t43u+0VPvhAz8C7f/U6Kf5Gw+ex643W4Uzuca8W4j3va9TdwfGR3HpxfY0GjfurYlig4kqdy345qB1jPkJgJucym3Tqq7N2Xwbm+neY5VMsUususK7KlqZaGhmn3VNQeQ9VpX1e/LK6xDUANUAO0KNfKEbgJ3ymv01O2ZVjuU5zKHD/mLQepwXTPmk6Vddaw9X5JMDFl3L3IXxQRXPptiOP5F6YRfhXz/dOI/B/C/RH0JyWTjuLjSSTJkeTcahNHZHMMF4c4lZ2pj75F0ZkZE5edVhIwBPTQJWnbt65dmnadHXW4Jk/GNZUbqJ3YuIcR2bSsOxUO+HVf5wpVDdAIUQPUIGqATmlWNcToB83XM50Ab3MlMKkauiynYugS+d6okoxIWpNoNTexAdu57XWUMcFxT9JM8OHwjje0VXqVpvk3wj3FfaLdj3xTMnNqVPDpJKnU8LpStgxeTckxa5dZHtWfDpKY8o5Wik3Xyi1DBDr1BFvXqW6cybaxP2G9j80iZ+dXF8rC1skvy7at3m/7uralbQAagEZADdBIqISoARoAZ7JU1TC+idHX6ghVmdQJ633WcGK1P8RMcx6xmhc3PYOogl6/lqAi/KLe/WHHF+D+91YQ8E94D9zvjuQJ7gh49IgZ494AACAASURBVLzmKQyS7uY0dQe3RG1UyV3eo5Q/fMlR14Hao3ZfK5f2eSRqn+pmtaWz5aj00lRtaWnEquvbZR7W2QXrfR7X2fnd+233276v69JUjSSsixpEIHghWNs4WzLHsz+zRhuecM8pMAY9kTqPzo6PDdfMZDJL273zEBkZagfIXD9NOHwOVfFe3Z7GrG+am+li5/3jIP4H4P6oZ46UEwBeel6TP2NAl9Gd5EpJahbJkzE1quABb6EI3tRUHUnKeOvcPs8nrC/L1rXOls6WzmSj0S3K0ejOKBYz6+zW2fll2bdlXwOp+3VyRdFpJHA3QjQCAuJFfARoAEYpnSku5gxvU4kY1cmQp0TFYRSzEsrDII+s4eIwcmbYcWeCSEZ1kGgh7R7qZHik0smZiXi/mzNvgvtfRO0X6/0zRQQpxB/FzOmRmd5cwtaQag2zkdG4PpI0FnNqFV0pG3PvsQmwqae8m4vG2XJp2n0c/bZv0+B3v6/rNvZL0zpbuqIgrPcoe5QkRVqUjQTX2G1sl3nYp3lf3L7O++KW2nQaA8oBiMtJz1y2G4BGQg3QoxyNphB2ScoKSMezemG4k6ShCJWi8zprKDwlRcf+lZKae2sm0xngTdXEf4UgaT7qQfBWMfMFvvwn4f7nb3/N7leCv4zoOwevNK9BnMMjDvsoUNVxbqMmVfDH4I+iU5Wz5VK5rXOuKPw8+23dp9kVxdK0qy2dKZwJWB+VbgnuSjYAJYAVIghxCX1cGwltALRoRJQuQjQioL+GIGZI4VD8WgI0AB2As2VqTXLOi9QLl/6yM0MRKm2kzdU4k8qkHqJVgSLRMHCEqlGV30vb76UEX62I/Isg/gHc/zDw+FDJXPVMatSwmEk7X4deYkkzreDBR3Znl4bgTozut937fRt7ZzLS3NvYb51zReZMMRpNWHcm65TuUQbaDuJblBBCT14P2mYuP2+QgqdLIr43wL0BaAFalHPRkHxfYxKgz5oxbwn9xO4E8Wi317UqC2Uvkp3+PgfcU3Y/bpvJ3fXFtPF3qn/T7B3/OIJ//1S/HFjfUH7n+JOBcC6QjFXBybwG6RSqORjqSlAEdg+mJLkxAegxKiW5Qk9XWy6Dc7bslA5wV3pUQcn0KBO4B6RGko72C6/RhIlAj+47QCtEDVDGV8NdQhzv7ZTeuiNaDSZSEDMNPR59ZrImDNjjUhnKwaGKs9Ykk8cfPsypYOZqwiQW+6mi4G2dCP4iuD+i/9XTX8P9vuB9xUjz5M+YhN1VMgSkiB5lpSzVkJFwJ7hHUvdknvht98s8Ku2KjEoancnomFrJFuUoJWGd2D04LRHxBNMqRKLhAggoT6VLFDO0n+FOB4eLRwjW+vSqMwWneCla5ZrkmGlqiOCpgoCHvBjMkjRFnOoHjsEchyFzm8UgjuA4l0OeQ9U31bv/jXB/RfOfLxFLt08ahpmJJQ0mc9ckhTRhuBNN2BQLyDKy3rcgYPw+zUtT7ePobNmidLYk67CX0KN0ReZMZhFrANozGtmzLo/ITh/LC7uThokIpqdtpHaKUBn9dFWcVgmtEC3KEJWqkscxkY4P9WHZkWOivBKNXUoLBziZioeA4Xsm8/ezjIFXQeu/C+53AfMlMfMBwZ+nNuChCYAY5U0q5YtkEm2ePrvEzMqik9aZzE/Oe7+P42g0S/MaYKqbfRx7CSVAp/QoZY/SmaxW0oiorRnuMuXyYzvVM+yv054OYJDYCtHcxEwb3x6uhKjs+apI7XbaIKCTjGmiOUO2DHkynIGmZEXadhPChAWX0t8b4r9dzHzb+o2FYo/a/Q/q3T/AOjzqGTjZ8JIrhCnfRO0RU7K3mBeoSsxGpV1RbE27Na0rshZlC0BWOmV8XJG1sbKF4E7+YI/SIuZCFABlgvIqui6saoIgEYdKaSTQddVzMCpEI0QrRA2iou34IUHnHMZOuABalNFlr7n3Bu3ps6bKbRnhnsksVg0ck4xHQ4aaDjDcZTpaT0S7/Tp/wUXP/BVzM30L3D9A+RvgfkF86iGcJoxno4aCs1ATfxI2WYGqRzkZ7UzmTDZIZP+7U5oTnL2ELjIumTD0yHGqRYyIFxH3J4Jnam9ROlNQ/9RBIgesLRxrYHcBXbxamN2byPFdRH+XWa6CZI6vcks0TxVy1O/3qJABqdjDPbnskPRR+nC5d5hJli9PNPlPXxWfOdtUqf+2av89uMMrjk/C1kPVKJCKaD7qGTbgO6XJXZmSVBHhlbZrAJI0ZKiXAL2EFuUgsY9M32ns4gFWBAuSHquYJQ0MLURLgociVKbqlLABaiGKJLQtAbp4ANN8e+wBTqa6vG/LjtJMpGcymltY2WRemtSNQQQZR+hRAhVjJhVTRj/GY78IUtM9755X9ceu9+zvq5FN3wP3iG+NSVENR66Ee+o9loMpUI1STkaPSo/ySBKlcCe9ToRaABRE8PLg+B5DnMpgbRJb5vAik7LHJkktNfFdLUCXODO5EHWEfnlmdwZ6R9sAJGmI2knMMOIzmRU0qkOeBi7J0AIS0mRqWv94dWbOYibi+7gA0r1vZfefDP1L9vfPLcjfgPvFrrk/hloaiOBm6y36EsGabFESr5MmaSO+S4BKYo+ykljGMLRHSRqd6LkDIKD3KFNpkT4GQEfLPHgsJ4vmCE8Z8XSjyJOUk2VGjx/ewUn8tFHSsAtJ8qbKbRFHMJ1myhZprx59poz4Z3xtyKSLeLJn3tpW6R/H9Aen+gj9+8aX4P7xcnD8vW4saZAdItRJS9bfjQxYJ3Yn66NkmEowQuTisAUZ6yn+GnjQ2e1RL8DsHsTMRcb08XNyIUjDUDDQR1JPxUyXcHyLkqi9sV0dqZ0L3GNB2DWwOTvuLFiQqyDTmrDk6cVrh2MMH3xRzPwttZCvbkEfXAPfAvcT7gEAA/oRUUkRtg1IEjCjDCq8ksjUXsYEZw1QAFSoSL5LgFyISiIFrCnjpulS9tGbBPTHoxCNCCgPDnqEbA+wWNMCOJMZIYKgItzzB4rjLR3rH4AWgNi9z5ous1QFyZNlc3ZJxtbVMraAvKeT0j0n7X4AHcTZorkMYP3CaKYPIPUz119S+G/cpt6BdUi1Dct3In5S7WM00dkMOcGdtXtmO6MqiRLAMLvL+CjChXEriRHJHsEH84WRyv1UybQAo5QUqjqTUcjb0YfI4+7REeUniCeUc5/rKrfReM1OeaUjQXFrsHEImNgGlTD//Ee+mzNf990fc5N/Be6/cEm8Fe4YpTyqKG+Y2lnGXOBexvxoCUAl7CWAjKFqwuVJJpXKGI8SAOCo9PDaYzkAsXtHvkp0bAjuo9I9QImiBHC2tETzMbptieAjyg+OF6JFyR2UuM0vlcfE2STjIL0wkx7PVnBwfBKb4oW/PxjPcdnzc8WMuC3//MXwHjFzQJ91PK0K5BjdmE7pLkH2heBprVC1hS5QKSGKlNrjG9OysKQEkhEfI4GkauAaaLIgEcIhDhI7pRsZQN8I6OF0WzgYPXI8rXegJw02glhPytm50QCcNwAAf13VTsttDB98ld2/Ae4/CtyfhfsvrYOrh4MAANiinIzmAq/2BdwJ8Z3SFtEiGiFSdq+vEI+Zf/GUXUosmvbsxnQR5UTSFKqOCM6WtQpeUGB3Ek5JmilQO18tQlQSQ/FjnA8+TPqAGVeDCU5Cc+P2+Jiok7SCQNy3xXn/5en3NLz+P6BqvgT3P12CQqW80iCRgtQ2SSHxShZ7DeCKogAwsQ0Fi5w2QFxwRimAPh11ypWP0WU/vPNUjSRCvGeOL7KC5ZMQQ1Iq0ySeDL+XPfg0PE0KwpJaOqoaSLr7Jk0HUoclMWFARGfmF7WQnw1VH9H8t4D7N6PV74L7eVzCeacWwpmMVXta1xUZXRDcc6o6LLJKogIpAXQsUm8Pghf3woFTIftpQ7AaOUWoiSYJcAfoASwiwT3sj7eI9F0tB6zx04pYzs4FoWkylY3ahzqwZHlSKA8HvTrqTTUzfwXc75mmx+v2241IuOEeEbBTmsYi9Sj7pIAxFTAlQC6ECfW3oCK1q6ROq45F7SdqT3okUQ6LgoRO6SP9FAPTNgqYlKFTb7FWUojA7n1iZR4mfZqcivmpGiA0wUvre1El/P0QmCYbQZiI4/ndiDyo/jFy/dfA/ffd9w8/501wf4A/jU5yJuMKGYJsGp4yu9dK1qEuFhHACMF17SmjN6pwtpzqpm2qKreZ1ihxaSrvqdm1X5pKKQQQXHBYsqRJGLpPVE0rhEUUIHLaGXzMcwVBcm0w9HuAVL1gKAILBQIQU0hPQAdm7PR/DOK452OL5i2D9/4KrPNJXnJJ9zP/h+BuEeei4d4BLZyonem5EoLgTpqeLxUjBI3QI6BPdbOv6zIPSmpxjuIAoC00N95YBpcpCQya5DgTNUxPVQmJyDFCIEAezfgj2L1dJP1Z1Rg4SD3phpeOykut9A8j/leCRQjx+o3/Srg/Von9o3AfjV6alsaYtmfJzjKmTkLVBqCItgPGHBPZNeu6uqHPchOEAWGAYSQEtXt3fbtNvXelUshxHicsIcoGFMF+6eJjA2CEEEIUAEGlXAqAWQsB9FHP0P4CgHid6sAI62clw3T+LGng4O1TYvVVgfvFg/+59e7vh/sHhZD/KNxJyWxN60zBxb2kSS5Gexqq6gCBmFKV4GyptEFUlL+6iIGj7gREJXEsZKexRKGFULHVIrkix/xeEBL7mIjycKXFEIJLbli+X/RPl7B7IwTLGOb1pCTm6TG5DhnBAOn1yYhPsk9XoMNbtfs3rG+23j8u9/1H4Z4L4Uyx2nJUupHPQSrXtRdkeCvJYzbJJCmUVTJOY0Q+vhAIoOOAJhZFhMs64eOjuAVgkFgrmcksy6xRFkGLKDNKDHqmAAAAlXj2PG61vZs5Cc23AOahUiBcaZc/y8cmjHg44sGGvyz/Grg/gv5nsHuL0hXF1rWj0SyFz9odLtq9kgEcGHIzChBRxqozABPD3DoO5mCjhps/HlZMWugL0AsxGrnawg1923dt2QFQQ8YQyBK7S4A6juirk1KCkJaKKO/PuA96JpkEmM0W1iJwsPuzODnR/vmYlPXvb/83wf1S7vuYFf4n4N6jdLbcOudMkZqJqWpP06tFEqcS5o8NxCLqe745XEzJtLT9gvU+DU8BRikXa7ZpbPsOQdN3kMqK22m1gmDrPTXpKWBlhVMD/NJc50VcNp45W7x8cn3tZ4sZXt6D9QvoX736v4W7EqKPg0RJuzdnsZ7CnYBbRDlxWYwQVPhOB9irjylSXdScxQwJ65SPe4ARYbXFNvYOkQIDAih/e9KN7MhzdTfV3p8dGwmQAv2C4YuPdLOMHvZfn57STKeP+4lwT1H+ZqyniP8Z7F4DUIOk1RZjTPrUcPIfk2IvYYVoURpx/VdXQmghdMR6SvAsZk7lkJxXOo/hCGQsYQCYtHQmm4yetCSyz7QOeBJCAFgh6th0kgRSkEMR3EzwR5ZKiAKCv36KRBNfJTowhzRJa9av6gVueaVDxlz7AP9EuKcof3/A+vEwjv8N3DEqbwgNM7h7DBWHXZTMhd1Ho+X58wwzeuw7wNQegZ4UjSU5/0Ye7N6dlQyx+6SQsD4ADAC9BETF31skg1/rpI6gT7DewamsklIKr5anAPRyxAvp8viuYNwcy78P7pfHfwTuccmF6GNK/+hmqnSbovNc51gCuCJDOEJVvjDKG9Av1QRppfvB7udhGX2k5wFgRAjF94R1gAHAFUUmM+JPGshnk74GqQXJ1H4Z5dQcmVK48PSr2PSx9uvBd3+wIE8H/0S4pxB/tf1VuH9QM/M/hDv1yRhVaCZDWB8k9gm+0w7rBN8eJSvfPPIlKxYGfdpjg1aGOzszTVoTlhbJUPt2hEnhKOWQaJIRoZdBUZjoclZJ9UEfbZkhHdaU1tIEPSNSx/2kZBJrJZUxfFiCb+CUQmrH3Gz48PxfA/dfFid/QPnfA3cKUqnpF/U0daaYjKbq314eKGfEc5kXfQKeBzelcE/TsWVyr+C+vpdxel2itgnrA4BDnIwOpxQ1SRcNFogRgo16iUPVPlHwl14GXUxOfRRrfqhSxAfPXn8g7fpxcL9j+m0WzS+LHX6jTP9XGP6DpT2wHmciKIrRaBqUPQCMMpYBJ3om1b4ymi0ciZZnQ4Z5nW17Jvj27LunLgqBfsSo3Y2eFHaRtumYRggBEJry4SFmuEqs4+F8yT2k5zIbIbRgBk6D1ZssuZvucESr8QbxC/HD+38c3P/h9X8FdwlAgamz5T6vNGne1jnSM8T6g8RJy8Q3hAbAmSKB+1W4syFjz0zPI5vCeI6kJUF7xmIvBNkyxO6Ub5qMHpKEUScE0bNJTM8YFQS351JGn1YU02Od4PXqySQwPXTOCfGnI19fJNf3/gf3P1vfBfcK1ai0M8U+jn733u9+ncn1G6Vk2TBITBvFNBK2ruUsjzpj2iYuZDoiJCX4tHdSm+qZSPDsydDFRqe02mLEwz6nKwQSR6g8e/Bsm17ytWmTguZ1kukDgfInf+OHg/+D+z8Dd2rHvtrSb7vf5tUWncYWkrYZEZRdLDwk0CxNlcK9SHi9TJR0kYiZu5I5NR1Iw9Nov5AtQ0CnlfRV0DMEVgEpu3MPyub4umvPvT4dsh2LER5rBJ6clpNQSan9d46nPT8X7l9V6j8Y7gUqqvjdxnY0so7dLC4ZotTJZiYepcyFIOten9n9Xj5wG9B0Gr/HpHsxy5naJ4WrLVZbOpMF+c6N+ISgUVScxI2DtQ/zlL+iv4zUTgNWAHgRmP46JBWvLPprEMzP/4P75+D+W20KHxekVqa3BjLFec0jknoJzhR9bJPUSwiV7ABKCItYJpWS5RPcWbvzJXTvO9CzfCJql5T8krPRqy0I7n1S2NgASAgdEOhUzan0ErjnTApxpnY+gVjGnKb6rwljcX/62tUR16enT/sP7p+D++eXSz3MK7iXCeJrgK1rCfF1rDmRsbg3DU8ZcKwuLv4MzSPZJgWMjHgqYzzYnTwZLSejt6YNcE+UtxYCI8pNLNWkS+vaX1KIHoDuFeQ7dbEIubpVBLCYuUSxpwMuh71oPXD/tB8Nd17e9rEfmO6/1yzki1hnm7xOIJ5Y4+ka5A3XBSxNRS4kMSLB3SIW4iSE7gR/KSJo0lUeYqmNjjslUynBNCpNBD8ZfVjpcQgfxKHiRSw5TqqXj+mf6vMP7AAWa5zJ2mtpJ8CjankpWl679cmrP72IIEX5e7D+asDen7fE+X1k35cyQTnf+u80z/K3PF8YNcBUN5UQWghAuLD7JUhNN7hsprxViR3UntrtUgZqN3pSSEomVBNEzqYhfIDAWOdRKUnF2KFq0pqfMsbNizVz0RQXoKYYPaFZPO6E+87L5ZGooJ8Id/8dNTMf1Dz+Mdx/Y8qU20J4LRI7hWHaZdbZMkyHRN3cVejp3gC4ouikHSQWMcdEOVWCu4kEf8F9WgBsT8mm2NI6rSCI8p3mUKAZcmgjFe5pUQDfZKjkuExCgjaW5ZwSTOTlS+wA6uTc6ug1pXUEh7VyeCsPtswpx/RcEXkVQv/B/RNwjw2r0+W+J1nIQjEJ0Kk2vVN6NLLTeBga8jBhqBCXmk1vY98jdd894K6EMKjYGymigP7QouFCsWiecDIVA6k7kxHKV1vSLGirLUK1TCJmJAiId5hLQRvnxVqAUen0i8ifoYTxUeNZyArVNTaFBzXycnmsNbh94E+Eu/immpk3wv0Pl0pioOHY5i4IFSVLgApUreRUN/swUykBJZsYWL0EZzIa3WdpHjoAGpGd6pn8ZgumBH9MD8/snrTL64UI5mOEe8B657axX23ZcQcOgFaIWgglQpUYR8ZcUNCcqoKPVk3NETGLTggqxWmEqIXoJRiQF1a+J1nvxjxh/VXm9S/Iqr4f7q/G7PGr3xmqqgToWggESQEorV1mKbG6rzMDnfNKbF03ADyNh4i3EgnCgCQ5kUdqz8/CprxNQlYfOaYDi30czOFMEbDeuW3s/TT7yU11M8Ti9UEinQ+JGbreeAB4leSbjsL6JN9EH8I1bb2E1Zb0k0cpgaUJuyyn/0Uxc/Zn4psuBTOngpwfWjNzx/QbLJpXo7DfFap+qOSZhmkIPsmYSmIjoVbSmWyqm7loprpxtqSamVBHEAfyhWoZWzYAeWySgYl8NyBT8ztNdpZxEEYqadKKSBZOpF5oXZrWT7OfNz/Nfpq3ruVyhlFKqocxEe7yXE1wBKnyIZ9F6p9uI20UWqOU9BXmlXp59mZ+IXPELZD9cXD/lvVxnN4He/4U7h8ueEwhFwDKUVqLchlcqJnx6z6O1DpvlLKXYfqANhZC9jJ0/T0+VhzynZ1vVk2P7B6cHy7hipPSDBKjemlJVu3r6rfdL4ufl61reQ6cJnYPjn2bjm/sElhT+0jqaRwkEBcYk8EvxBBriXkSv+L36iJTP/1VEQHca99/ILv/bXDHF9sPB2HSD6MEmrY3W225jb1fZr/N29g7U5AnTTPvUfPrJg5ppYHb56tI0O2CeZ0ny76XRqb+TFL7LloAyiVtY78Ps58D1gPi520fZoolqAqfPk1HyqQvpenThujwrLbYW+uaamvaSUuKtueiCXNOJcOjZqPjgHRhEha/mImP3uLT8iq6/cHOzI+H+2eKCJgFCeudRupsWqEiHR9CPYlxMnjpTNZHyUFDWht5mgsh6BlUDPoU8eVtTYeusuQgiUKB6T65UJC87WGd5n0cCZGM9SL+CSgyoYQUjWolLqf6YQoGRqXDwCiExZqta2mEFGGdis+4Hd8VzSeg/3r//XpJj/vXwP0DpX65GD5E/ydQztBkuKfJJs0wBVmgqlBVEq1SDEqek4yqfxsAFf8BpQhwZwWfwp0hbs/j+iLHHx3FGoBBoiuKEJsSyndPoN+n2RUFtzcjx9PEGHGqm2Vw2+xc31Ls4Uw2acm5qr219IH7MA8SRympn4ez5Yih9DLMDkJuD5ztlMNEP+mciPirmIHjsAdd9O+A+wfQf7W+G+4qKaLKKWylawDkNrYEphZlp3SlbKOKQLpG0ySpFCC6IuuUPsl3EAokId4icuKJSizTBP7NgD/pmZ76VHZtgDst2+63fevaFiWTOoUHWgiB0Jad9+HgaZ6n2cXGY3ZpKjLsqVPNvq7ee7/5rXODxBHBYehxMOLRFFue28IQptM/4+9UE4jXB/5ouH/VkPmG9VNQB4j+DHl21NgOk4KTKrfbtq7rusxD23eub9u+o5VSUc6EC2Ab+zPcA8EHVRNdTrpL0GPaXfUV4ikftNpyH8d9mgOGt33rWpqhm4Fu4rU6zfEw71cGet+1fRe2m8o11T65fZi3sfeT29fV797Ps0M8xpFEHd+e4ftYAAP3isgL0C/vSz/nJ4eqPwrl74K7ARmmHWMlg2qa531bylxzi3O6IBAg05pwQ0Naa4BeHmVVKJD1jIqkS+xuleqUpmIEwmtq0VSxVUbN/e6oOMzopWn3ad7Gfmmq0egSDzv/wLoQ1loylNqmwqQ/O0pUCrPc2KZqm8r1rRv6fRr9vJHFubd2H0c/OUL8EEFPBI9JjunRmYkAPqmdqGee8k3nI38u3H/m+mm4U3l6atFIgCyz0+wC0NODJWa5AZBKG0Sw1pJCcKZIWzSyOXNS8LFFcKOKzqhOaatUJbE6B6+Xci6KWXuUU91sY98pXSdFyHnMG8QJINHvfpkHQFBSt323r/Mal2l2bd8pbehXuKFf5mEZnF/d1rnVlqsttqbdx9Ehcn8OilbTAsnfLCW4mzTi8v943L9Su/9zcOfWX4R1m9u2qVAiJlhXUtdFO80uQmduy46OcUPflpaKIsNnCuC5mWT82DxBPMG9VieCry5J1mQISCNDeEBlZxegy1hZTnJFCJHlZp3dvq774vwy+9Xt6+z9RiJnX9e6aFGi69tpdss8bE27T+NqSyo+25p2iH78EBswPTI0/fdQRPD7oSr8bDHzM9dPwx2ic0dMnOXGWivS2kpEm9t1Xb3f/e69X/220xRK27YSX7qhd3179JmJcGd21+IoKzBC1EqWRndKV6hsYsZfEJ9KnTLW23BIynNAck7HDb1AsNaus/Pbvq9zW1rSLa6pXFNtY7uvc4hid6+0yXIzzbPrW/J/GPFzLKPncd+YwPZAbqT4h0xTUlZwCJgb6n9oEQGt4sXyj5/YV+BOixFCgVTapFin+/46u32dl3lY5mGf5m1bvd/8tnu/+s1Ps8syuwxuGRzdqTlUTUF/rSNAJHZPywrSlQsNbFJeZq6knly0ErPcoEQ39Pu2ELjX2dGp7uu6b4v3uxv6bYqGzO6VNkoh6RxXFAT0yeiZW3rE8azy9hc7lo+yS9cD7pLmJ4qZ/xGs/yS19BLu+MfJJkIkSpp6gD9GkcZt+8411T6vfvfbtvqNUpuz9/s2tts07uu8b8u+zlYW1CadpppmBc/+j7kVA3OFsD3XMKYl8hyPHli/DfuncIIuzra0wbWMFs2xbPu+rq6pvF9pB6JSCuk30vCo2ehJyzHp/t4KIQ+j/aM6AiGexMyvJM2Pg/v/aP3z4rAHuP/5YoRQKk6zEcHO9osb+n2eA9B37/qWiJMofxvbbXH7Ou+L27fFDT3GTFOq4CWINGzlpu+nYslbifzFeyFS5+md0opcpVCAKHNd5jrqrsdlIyXWNtW+Ld77bVsBMCLerrYMcEcYuPbzitGnIkd2Zm4VkeJ8zEnjwL9cu3+K4L8O9zvWrbVtU5H83UbSALNf532e26ZyjV3mYZ9nenVf3DaN29hus2ub6sA6SCV1quMNSKqU5JLJS6lwWiXPSVkdbfWHRQiAMB1Omeu27/zq/LZGbt+fSH7f19lFxLdlJxAyrdumIklD/cmG2GasPn/f9fufdt7P8MWb/z01Mz8C7kiqI4W70ob+7a21bWldY11T0SNBnKLAtrRE7cT3BKBtGvZ1VtqQk0P5HdtUF1PyUmsguQAAIABJREFURPMR9BcrXcdHHW31gA9xkwoEd4llrv22u6ZamspvzvvVbxSbbvu2eGoCGHNQSqFrLKkam1uB4PrWNtVs9Gw0sTsVZpZpGeN5cEZqzlx0S0rnHwuh/+D+P4I7SpQBLGGPkpqo3VpLfJmuVW6Xplpn5xfn+pZmBvbb7vqWBP3SVPs6E9BtU9mmYsRTrkcpNKgyJQ0qg8oiEtwvyp4uAy1EpmSByoCUH0QlIoTIrm/3bXGNLY3ept6vk/crtf7z5EUe/O7bvlMgXWPpKaJCBMoksHyPRQRP3/d6x7PFfnsLv/wf3P9Mx3/0Z/3VEqidFsQsN+TQWWsBwCpVGp3lxiqVaZ1pXeaaeX2b3b44v+3b2O7b4redLoZ9W9q+o3qVtu+m2U2zEyHNiRQT05opSVdRmeu2oA/v6NZBN5YYVEQp8yJRT9iiEKIttBTQFnqfRmL3fRr96qKqWTlspZ+zTYP3fl1XuiBtU43U7ADDkO306+5lMycxcysWOI45SZpTXeS/D+5/WBP2Rrif0knaZFpnuaEVAIiPMyUzJeN0kSJT0jUVxabb2FNN/DaNfiM9M+7bwgTPNC9AMOJpg+CeKWmtbYt4LTVVW1qrlLW2zDUCyZWLQrjm8EEIRPDr5Hfvhp5mmN/G9mD3eQw6fp1o2Ir361Q3FnEhEb97m1vKFpe5ptrJDiBPo9IjzLybLeewlUPVD99CYuffBPfLEL7/eah6onatmdqVOqZqov9lmc0yS948qYV9W7Zp8H7dZhd0PMn3bSGI00p3jNNEjkhzU0MuRKZkpnWmZLiuchO2tVYKP3K1zy9JgG3qvV/3dc60BiHa0vrVeb96v0W4r/s6e+/9Ovlt9ts6Ge1MsY2996vfvZKaED8aOSns8YXhfmH6uP1rC/7pg74G98+61//8+ntzdbwX7odqj9Ruc5vlBqNkRVSswgOCrRUIbWn9PO7r7NeJVLtfXVta8nAo0iWtkikphUA844H4D4QUodCAKygx3AYiqbOTzR5fkpakpwjgTLaN/Ta2fh5dY4UQiOECOEh9WwnWfqLLYHcm25p2adqta71fp9kJgCw3baFptMdjiHkJWM9G5C2YPrP+feeX4f6XIv63Z5Z8G9wj1lPJbq3NtAbELLMpSdummuZ5n+d1XSkf6frWr26fxm0aXGO3sXVF4frWL85vo5/rrTXelZ1GxcXA5KCTMR8teRnK1J6gfAIYpqqGUYZCjFJSbSOdRltaAIGoYuGAJ7jvazAo97n3fvPbSrXvo5Fb027T4LedbkRZbiajxzCv/Quv/VoReRI2cL9U4uvnyoOvw/2Dpz92/YKq+SLcESRhPVAygT5BOcWd+zxT9En6BDCEg9vUb2PvGru3dt+Wber90vip9q6crdyHYiykESLmm44sqUmsxnNtYxyDF+8wLzWCEADQoqQhhbPRrii2qXeNpZdcY/02HxHqMocwtWspKzwppHLI1Rb7NPp5nuYZAay1k5aDxGd9Ip53p0f8/v4vwP2z0d4PwvqfI/4Xf/lfLaRhCOsXOm/7bk8KaI/9paUolth0G1vXWD/Vfu39NnhX7kOxtWYs5FKbsZCcIpUAKCCtGzOxcNLE7uxSCKpzxDutxvpHJk4jxCgljUJyRbE1rSuyWkki2LbQfp1ivsn71dH2Nvbe76ORDpEQv1izNa3fdr+tWW6Uws6okSTda8v8cnppAAoPx1x+i/hyVvXj8c4/c/24A/A3wx1RKW1aImxAlEiF7NM8E9APBz0km6xr7NaapTZtodtCuyKziPtQ7EPhp9pvg5/qfSjogNnKpTbkr59HTgnCfaraGe4IgAIARIiYoxpIrRjCU5gjTSL1SaWGZ1aFZndWqQj3zXsfAtbFbV271IYmNqNW2qFt09jTrwaAttCDRMUA/mW1DPADQ/8Z35cP+RTcHwny3dAU31Eo9uo8f/se9RW4E9attYgKEADRNpX3e+oktk1FyB4LeVmX2tBKcN+Hws+1X/t9KPbWjoXsNC61oeLH/EzkvPDop1hjI8ir+aXTUQBMCsPYainDXLC27DIrARCEAblNvfcbBab7uvp12saeEklkrg9xJu69tastt6n3iwPEMtcOUQshftHi4YOT/JXkAYAvjWb6moH9v4b7L8/tm4dmU16JYtPQ8w6RTRjXt66xBOtOI62PWN9aQ+plb613pZ9q0u70xtnKsZBUs34pFJOHmw4AAgVgoPaTPDjZ7XFDCkG8TnCnRjG9hNHozighAEFIEK7I9m0JRQTb7P2+de1iDbXFc4hUL9ADkIJfrNmnOctNpvUopYkx8QsN8yBmPnBmHj/h3yFm3nd6n0a7UkhYVyq0hgMEa4Nima2cbeg8w+xOjyRRltrQxtYaMmH2oeA4lfQMXSFLbWgMB8Wm1KeAmJ5HD16X1LR8el0CDBKpJ0JPPYp5sh3kUmHQQnhXhvzA1Ptt3Zp2H+Z9cjT/BxP8iDAbTb2W3NArhZPCPJ7G/RzEi+qwj4rGHn7Uv027/3Nwp+ypUqh4gDOCVYriy04jJfZpg9id4M68ztS+D4V3ZVinmp7S54yFHI3kic2Oat6zaj8SUIJyUM8o4afFef7r+twqx8SB4RQwkBXTotxbu4euNd7Py6i0w4D4IbaJnI3epgEARnM0FDm5Mac00y8qCCCpGrh+Dnw9VP1Uq5a/ev0zjCeLza1SKAUGfICUIADBKlXmulayVoHdO42Ee2brQ7K39hDuU82gJ3anWwFdPDxu4/AlBfnuJ+FOljyB/hwLngLBKmmNTc2sWS8xyrl1fSWR+v7t4xg6NHnvN7/agqew7BOO38YeANpCl4ebnpyHOOTNLTw9Zw9ufvz98c/h/ojm/6PgfhfcUWKmNUqkThs0AiOWlQuUaBE7jVYpRjyzO2kYRvnB7lHGENa31rAimq1k/B2e420ISCT7u8I5lVXheZIC6llwtEADaZIJABtqJoy42uLAeoB7yV1leMDepOXWtUphmevqQX48PDsXFLxUMve6A3hbidh/cP9wocwouYEqERgxZgWUWEmkcaWXUPWiZJjOeWVBT4d1Rs1WUn+YIpE0SggpOMl6DGzlAvcTicbnFNEeHYMBahC9DONCmN2pkRNdFdQBb7XlMdpj937bV1tSO8h0cKpDXJqKEgs1wJ2kU0Z/4O9bcuAxWuV3/Wi4i7h8L4i/P6uaaY0YxhylI6lZQwMCIhDKa3WgnEBMPswB96lmrBPQ6aVUvo9GpmPzLnpGguAQgpI7LAkuZjYKIQHqOOVGE+cgKAAqVDJyPF2otZJVnPpma9oD7suyTyON5KAOSkO8KmgqnkxrAGgAxEugQ4rdRzFzUy9Xz168B+7fhvXvAvcrJfYbP+ST7K4QAFWSwGeg0zVATfRIzLCA8XPpXUmP+1C4xhL0LxqGLgl6GvwZI0nPpEOz07sKrQUq9cFQPQCIbShjs7GjAVMJUBrNtQkFqtC3LOqZ1ZbE61vX8lzER4u8OKVwD+CKTCkUAurXp0F65Em4XPfdnp9Uzc+F+/tR/mr7TyLsj/5FXi9K4QVqKdwzrZXUSiEgEJqDz+hKP9d+rlL1wjqeDfilqQLBt5Z9nrGQ3PY6jxlWGm0dK8ZEpmQoGoupqEedoLm9XpzMjBr3VdRlG6QWgqqLS6PrON/YYo3f9r211E+GmihRz+s+8nobZ+gmuq4k/qbpfhC4eKwgeErKfj6r+jeul7Kw+871e9kdBd6xHuCem0xmlMNvS+v97NfWz7WfI9yjCcOMnuI+gL42+1DQbYHg3mk0Z+ckyveA+ExJLYQUQoGES0lthA7JFZ5KKU6pJ0oUFjF+cqhZsIhhmjEAVxR+nnmaJ3Lfqe9AH7U7NdsoMaDTIl5NlteqPRU88HDMc/nNvwnur2D9J7Xvn4P7K2pnds9yo0BSzOr96nfn18bPlZ9rwj2RfcrrrGQY7vQ0zctyf4GrKUnfqyQdwBIgbWom4pnzjEvHPJix0Tu3X6WwNVOyjvPVrLbY53W15da1+7z6efHzPBsdev/GJkpp41+rFLIp9Lk/dHLuj5/wQ8WMeLG84SQfq3+/uSLyjvUU9AZVpjVXtmxj6/3u196vrV8aP9d3N4aVehqn0tOxCBY+FQMbIWhCG0K8jtTOZfHcdwCFkIeMCeEgdeXmOT96GearoTbzRogCVWm0ReT7ADn0qy33dd2adp8czwLCbTb6RL53sSasNLr6SMBcbfhTiuCFk3P5kHfD/cvQ/yqsPzjJC7g/VfL+ObgbkNzli0HPiKeWAUyroV3R5vzaBo6/WexE57OVzOuLDUbkWMgqGvm1klzgnqeSBpjmBXeupDO8XahhUmxqnjoaSQS/NC2JGYvYKV0arXlGQbLei8JPbrXlMcfTNNPkTUPSFJJwT5dXW1pXFMcNRjwQ9Ouqgd8y4H8c3P8X6yum/za467PXflM1SE4cALCe2bfFr71fm+DPRPORbfi0nCZdScZUEpngeVQHuzSXggLuDX+pJqBXuU02+ZuDxEbC0lQFQKZkhYosSLI1ayUbEcXMuu489c22+8lNClO4c8xKl1mZ630cAc6D2FO8Xi6AM5RBJBrm8krc/eUigvXPjLwfsd7P87fNmc/BnbI8ZL3fEU/yPYWaayrvN78PMWYN8j0leGJ3cui31rgiI/RzHQH5950+QmSTIJ77npKfSI94ysADCoECciFqEJUQBHea1X61ZZgpRKlaSatUAVILUSsZtXu5r6ufXJjgaV5pCgMKVYcE6z2AFkIIkWm9dS3B2Fp7MtET1QKPYuYcrT7rn/cM3vtD+fvP4PuX5T3fxu73Pr33yDXT+ui3BJBpHVpWbINf+1AHdiP4xYbCAaZ5ugwo2UQET0xPV5qJHfO4/W+oNTC6SGZbuJx5wZOiFXIs5KRlI8HZkqwYaqhdK0kuPrF7C7BQb9dpPibxm2YyItM6ApLvBQCAUAqnGMLYpkKBd/KGR9XyJHuuhwDAO8XMzy8Lu9yFPlX289sgP5ZXKDeoWM9kucEUbIihiYWfQ5VvErASponOGehcHxbgbiT1ueaVpLlJGqPGfpHSDf2RYU3AQyWTEe5iLKQrMrqQXFFYRIpTaYIQilZrJRuADmAbe7/tXCW2r6ufFw5VyX3nTFMdv47miQeAtqnC8PAH0F6g/6IE8knbvKkTwfcg/g2GzOOp/m+1+yPWFchMyQPuMru8a5kH7/d9W/w2RMRXgeBbS7AmfAfQ24PXO400lV8lsUTRyFCeIGMlcJpwneqmLW1ohhpv/yQIEATSRCAgyjCeQ/YSShTOZBd2J7hz5cw+jn5ZCO77uvrN+2Xhfr99mlsFaEl+AIxS0hkohU8WzalQ8uLBv1I+70szfWddJKP8bXC/Q3z948Dj03C/VMsYVJRqxShmLu9qSxv0zNr7tY8KPmRYCeIcrVI55FIbEtYkYwjrZNHQ5WExcDxjvVbS9W2FKn+qJqCnNLmxjV4kVRDQdPVUOFAaTfKdimeidVPt6xpM9233m9/XdTJ6hKOOoE8sGiLinmD66k+ZEvbH1vyT8hHvYfc/d6//13C/Vw18fMw3wJ2NSOQUDyrEl3BXCsO4z835jWPWKtUzl8GsnF26jP0LV0IhOx2GaafU3hnF1bynUFUARHbnGRDKOIKJ4U4TnlmlqGKMEqs06/y+rqst9sn5ZQlwj85MOrlkL0QfGbuGj1zzxFo/7X9MoD7eB97E7j8Z7vdb0OOe74E73qJSyZlUrXnuDaXw/k7XU+PF2W/jgfip9q5MnZnRRMSb09jWlPLHQjYSLNKckCHrZIVYBldGl0YmQCE80cYxxQ0eczm5IitAWqU6o2olK1TM7jWIRohRSr/tNHojEvyewv0wIoUYABAECFElvtC9SIb3X65JuFwEt2uG971PzHyDcH/c/ur6itq/H+68rYRI4a5APsA9+DNbSDltQ1iXJvVnZhvMwdSGP9G/kaRGijC7fEiUkj+zDI4ryR7TTHTwZS6nRkLQ7iqEqjSxPdWKkXYfAPy2Ui0kW++TCnOppkWRBP08XlofLq8EzNWPf3HoW5rmfbOYeTPcv7b+4p/jCS4PcAdZGp3JjOBFg/oe3hsaL0ZHcq65dCytDEtHgXDp2GwlafcSea4lEbqjClA0VbfEdT7YncSMYLiEIgJREKOjsEJQqUyL0hVZqt0riVwPTBU1HYCfZpqfIySbloXhzmmmLj6tQQgQBaRFDK+qI8WN4M8Hw+XOcOx509DsV3veAfefg/VPwP1RyRhU1H2Xa2aepw9ADlh3v7mg3ZcmLY3k9TJ+L0E5aCHCvGUxMtaR3dfZWUQe8fQqVKUIlVbaJnYvjeaJLDulJYABSVgnL5KKfv2y7PPqt5XGZR9pJhnYfQiFYiI0I0DMcsMR6weRa+pBPhx8za2+t/HGf3C/LSnKY3GYyLQujVYg2YV8BfcYsHq/rWS9X0assrAh3cITSpYorFJVbvVpVMexTXDfEnY3tyICjGImFkUGxFOnSE6pdpmlCVzJ1KeymZYGNE3OIfp58ZPbuja4kChTF5J2kjkTGjwhKG2iq57g+ATfqwefPr1cKfzez8L9VR7+P7jf4H7GeohTC2WJdOkpdyS9LzFgXf3akzMTTcmagU50XiQzAI9Gd0q7vmVDPYTFIjTQowB0n2auDdZC4HnwmxQCkrmcuAChM4r6ZJAhQ9Fqp7QCeS6KLPZ1HaXcupZnHePY9AL3Pmp3+vZM63NVwFHoyErmHKdeKwvupvuXQ9VvXkl3vfMzX3kyv23OfALueIe7klluDlMyNy/BTo6kK/02+D0JWF1Jtb5BoBtdAlC6h3C/DG40chlckRSopbFyyu7cZC9l96M++TwZZS5EpzSzO3mR1A2KRjYxuzuT+W2dFNKAJq6WOZQMQC9EGMAay9GIkA92f1g+ctyv/J+mWf91k9V8gO/fQ/wv0H1e8AnuSHCXGcWOSohCWfnBPyFClpt97gPQ12apTSODLViiGI2mhM5UN2SH1wBL045Gr7Nj5k4RT+zeqXAAd0dK4Z4WlqWDAE2AuzZCkP/YmeDPGJCK2R2AVLsriknh1rQ0Z8E9pToiOMRRShUGNIWs6gOIb7rluVhSXI/j/e/rRPBX1Mx8kAb+BiPyPpIDI4B4PAfVJH4wOJpmFHN967eBgE5Dh1xT1QCjlKOR+zSvsyOIE227puolbGNfpnAPY1VDMfBUN66peL5sfaouRBnaEJxmnafH0ejgzCBytFqawO4sZgaJfnJb50aErWudKS6OexfrZyajJy1LZnfSLnCy0Z8TSSFL8KKO4Lbxpi5if4KYfxLu9zP/w6v0T+GecirEbSqYQd7WOhUSiOr/t3e9bpLqTPdviSxZMjYyMhKLREZikUhkLBKJxEYikVgkEsknKinCj56dme15793vLk8eHppmeunek+Kk6lTVbdKgUqHuUplrQEQE31SOln0St3Ha+mltXZtZ8o6vrXMo58ZVEk+9sBMl8DL5VukPyMxFY8OIH4xmv3sVVWKVsjRnSD4Zym+0bp/nAWGxxTp0rBo4fJEoPeJiy7VxtRBcPhsAlNQvfTMvdAYvzh6n3+GZ+RZu/hXj6xP1lxC/AFWerbvkdApUgRknWjHaXFMpkOS3kbFgBplS3zmDij7ZF5kj2ZaU27Isk19b521JcPed61DOTcVwp0oEVHqAELyNU6t0iYGrqLOIAJMie5durIPRg9G5ECSVCdY9D353rkhDSR7rulBpyLVxR+GNaOB7AI+4DcM2DC2TmcRUJ2vUw1Rf5F+nReqr58DbrPvyU47IdHszxF+p3t8Kd/kC7jIEOKN4JhbpJUfh3PtMSVdazqomju5QjnVjVbD9vigIUh1KyhtaJj/WTSWxEoKIjbdlgDvIUChPAPGTEmCbFm9LG6FM7OVY3sWsVnPrK++LgupTl0aHSFOuW6U5O7sR0AjhAAYp93kelCbG0j/FmEYt93Xbp6kDsIipSyWNJT0h/pgNcAE3XMQ27woz/WRI9UdckI/s68tw/4hsX+CON7inuCd3NVVcUkIYkMvkK1Rz7/OjmkVgCL6pqtySEMAXWeAMErZp2sZpG6e59xQBnZuK4N4qfZR4T9L2SoBlWXxTlRHHSlxFBEqcJPIH3G3ZSciFCGQmj9wdFd+ti3yGMlZ7iSfTHgfxHJIY9BIr+akfNm6vKM0D+fm99I5Ho/5jIoL3w/279P0r/xlX6w5ndyQw3EFSqVQC1jL5NrPbFDziHN+pAQajy1xTIkhrlIuoWoduG4Z18ts41XGpOijtiyIVPPIzhKz7OnmGex5teVioimDdL0muhHhvy5qqbijFOoLSaCVEhaokMsPV81q3jdNJ9CsEm/ae6o1t+75u3mSNhMRuv9BFntzqcCxVn6688JnfDjP9mGxG/FyY6dG6vxvuKfPG2+A1q1XqUvzIN9Xaum1ZHMoyJs6FqupKEplBgMHoJsJ9bqqtn9ZxWCffQNCjE8NuM2sSusKtDQqAdeiI63NUVV7ITNKzMo1hkXWnugMWkfzuJACmMpFN9EW2AGvj1qGjYqjdbQwYy+vt+9o4l4RSn+B7CjMx9F8EmK585rfh/mN85qeIO9/8z1t3GZW9d/p+BJiUJMlKOsiPvo3TWDdltO4OZa2kQ3ksVW3J/QV8kR3OGaVJoDsY3UnwtgxoBsn1h8m6z71nRyRHoyLYjhmbWneekB3GOtdGU1TVqpCrGrQGApoI932cvMnucO8Beolr60Kd4NG7hx/ywzSO46qHy+7e99+G+9fp7+cRfzl4//j6DX8a7TGAGsNJd+tOTIZLzzEzbpXeloUQ3yTWvVXa2zJTkoBIjkiyoOScWSdPRj3AXelGwtw4Nt7cyCCQmdZRWIrIjOayShA05QhCClA37j7WTagwDEBumVZpSs2uJLJnphEiSAmmaW3dyScTdb8DQshn3fd9mju4Lklfk5nD/J/87sn195Xudzvv3c3kW0H/s0zml+NtcBdUDQ+fDLwSgkoAsIGnpgCNhCAQ33bCbgPgUDYAvu8aVQgQCNBmlrl7L3GfZ6qhTs8Esu5U/4hMe3EuL1PGVCb2uxsujBq/QmrdA9aFKGLI9rDuSpdG5/Fjg2cm3tto9D76ffSHu10eCU2DlPvoQ2Xsbe8lvvCpPwkeX717E0LyO78B9zvov2UvX8H9cXsDyh/n7afHl+BuQGa5MTe4Y6J6v/AEgss6hgT+sW646G6t5Dp05JkBAFdoYgsB7uuSwp2IeydhbZ1JIkSMeEJtq3QaVT15ZoRguD9Zdx2cpEa3mWV92B3uvcR9nPZpPei7EB1K0r6PCpMmH1uH7Jq5KSDj61eCgkd88/nvemZe6UzeBPcfIeuf+S4/BHetqcDG3bobkLW6VmEPQaIi29dtG4dt9I04esXUSrrS0udbdXhmOgmUDzo3FcGdRItk3fPYYIM0LbxU9Z2j1fAJ7sn6D5O5cdykEL6pGO6cmq0jR2Iy46L7hegK0Xf2z1ABvQD3eSYDPyrqrvoQWnpemz6tXE805vzyTXD/U3QE/2O4oyqNzjJL8aPUF0lMJl2nlgncic8sttymhel7aOxoNMOdrTu53vd1W1s3974GUUkcjXYo19YFsKJi686eGYqqphrg9Cvg2ZNz8buT25Sc7lYpWnlTRZqLdV+Hbp/mtXWj0W3Uu09GhxjTtq+t28Zh3/bFFvnVTtORgCuT+ZWOQNxY0Zfh/oiPn3FE/gux/g24UyYHwlFjg53xZa4vNIYRXwmxLYs32b6M1BIjbexIEydTsk2iOevQ7eO0Dt02TlS+1JvMAaxtYt0jQU81MwVAGliFqIsUQUdwLbVXAPjGOgCd1EOlkh4FyJrLwJOBBxgVbsOwj9M2Ttx8j7urDkbu6742joJNc+Oq86r00dI/GPtfuerpujeVVXp8+f9xfBLrGOEuATKt026mKZO5eCFTxM9NNTfOF8XcOIeS4c4G2IBkzwxx9H3dSUoQ4F5kNcA6dEUMCeXnyNE2LSwRs4euRlDrGPbMMJk5/O5F0cjA6VujKmW53GQVFZEUaaJikYstt2GgCRwou9GEeG+yfdsXW45G79u+Dp1LJAK/RDxdeVZE3qQEiZzmrXr3/+9Y/zzcGdOIYFCpSJoZ7qSsuq9TGe6txm1aRqP3dR/rphFAPFtFuOvodD+s+7pvy7JNC1Uw9UXhALi0Bll3rgZsEbdlYc9MupA9tJkxBHu17kXWCKAuk67QnJTNJcRqIAMPLUVVh2Efp33dqJkHdW4i6742bl+30Wj6pvs4cYml19vH6R0PS1g+9R9L7/ifwj20xlZREpNKcEujK1QXuKcMvgbY59mbYl+3bZooo6LNrBKC8IgYTDvBfW4cheLXsa9jYLVDuY5DlXTvYAGwRVzXhTwzaTECds7gmczkiY33RdZhWJtSXjZBn9RpdWLgHVW+DpWVtn30iy16iQx3CqmS3p3KwHdkuz8Ur3+WzNzWr/9quL/B//iPwT3psBdbTHLBayVEmWsqVXeBO4GvoIyk3ocQzLbPjZt77215wBHAoWTPTAjFr9s6dAz3QWlS0QQFLypWzpQArFNIA6sGFYAAQfXGQj/KIrmmiBMpuGJMgHsBUCJJ2QSBnkoBU64qd4snPrPYcjB6QBgVbsvii4JkwPu69RABDE+U5uSNCSCGJ+rCaSL8Uvyb4f6zKP+uRv/z1p2iS3BentLgBi8fWPeShF9Uf2vf93Xb+sn3nYlJ3AjQMdypWwZV6GgcVTD1thyM3qapvtEVJjME99QXSVFbSDxI19uLmhmCOK1AdGycfTSjjM6ZQcptGNbGbcuy7/vWU3+ygvo0DVLSOjUQm23v5bksw4dRp1+8cfPnvCm945+eG9/B+v34fXAnAvMC7oJUhPd1Ku95tUr8hPrxbtOyTj71FbZGBTKDkmoy7vu2Dl1QidlyMHodhxTuvFS1iPPUO5RpCYPYwEOAECiAlqoK4rnCAAAOOklEQVT8CLJChLzvpqJ2HQUAO3ysUiWK+mjkFESRfVSJhejpuo1Ge5PR8rSXOBm9Nm6xpS+Kfd8WW0jx0SI1JSef8Luf/vY3/O6Xg28Zy38M7h+8/G24pzowuAkHdCQAd9NenBFfA6yTZ8EgOV5UAndXaMcdjiRso6drHHN3GcS6VGUpVb0XpLpJrLtJpmi4bQESznAHILiTRIzWAKzLr2LmXnP2vgeiMk7he7SesL7YctRyVLiN0z7Nk9H7uq+tT1zvL7QDzyb/ePfVE+G7IoJXpv3fD/ffkxJ8Bu5syC/olzFt72LaLSJ3czdntW0jYW19aOW17+vkzfHBV9e7N9k+z9uyeFNQkd4OYDAJoCEQbh0dLLW6kpmUg5Fn5jIPrRBzU/mi0Ik2gZfXMRNFUDCYqxL0EimQtO8bVeMgAx9oTOuI1u/zvI9T2j77Lhk4fC8pqk+85bjgEqh6K9y/S4jvQ7zYfgrubxUAM2lhuGOSGRSqoUejWCRQ4xBm2gx1nTw5rfd1o7ox6dZhgnjyvs8TWXTO/6ij70XHT2anSrpUJa88a3LIM6OSucc+HNJd8qeZUPiX9WGiBmGF4GxuIjktwOYsKWTIuk9k4BWORu/rstiCHgIOWMV45SRwS/6IsP4wwBRffpfMXAjM+2jMj7tifh7uj2SGaAwtUpnJpGpERXr0CCA2861Gamy0TctYN+W5YVGa09QB9BJna3yRUWSqjWKbKpphE7XvRojWKLrMUsUYRCOEUkGTmC5VuQiwDY+FolU6rU3Apt0BuJjeQWsGFWdXQZko1uz7tvUTN48fjaZCNLSiJbhftl9r3j+mNwHxv6N3f1SG/aFk5kes+xGvIRqjQJIrg30veYQCcRuLSPlBNBhPpIQheXqZ0CQAyGKnu1QuRj3aGwFUqatO5lURc0+5OtIR20qa70G07kduRyzxXgTrLs0Z7iFbT4Z6qB3KQekhdzX9FAgSoKDmrIUkRxMjnusRzNZs05Ko3kkYiXQQTfl1nzgcb3L5s0zsTWTmD1qnLk/rjffDPcRrWEObwro8r00vQjEe/FYNsI2+l9ihLFEocTXwZE1T0A9GUwkaCvdUkYewjaePpahqGQEds7MptwMw6VtmEz5D4jNeA5Dtb6PWd7HFOg77NO3jtM8zFVSqJBpU3JR41HKfp7X1RGm8ycgH7xG3cQgtawJiEQAEkK6BcI9IriN6CNEFTzPhPkPezd3/cSh/6f6/zsS+ZN05dShQFFRU6a5OAG2S2ouMeObBPAFIvN5JqINK7NgQj7zVJkH83LhBylRNWSQ2nj65Ob+Vigho0l4aU9L9D0Y3EopEPVYD9BKJTXlTbNOyzxNJ8Pd93+d5Khpvy7pwrmxd2U62nxu3LQutViejh1g9bzKaGwuLEx/kAecDgJM/6cD35SQAfl0R+Sq3490k/n8B+suXegfcLz5HUstkSrqmck3lm8p1bdh3znVtXbgsswokglQJENNZQceD0S0A4exSngIRXGnb6AkhrTnxChcxzW5ERnzwGwpxURkEs5kUVLKxkzDdiTdZnTwlrBAOoBGiA9jHaXXGm8xTG+F94bjB8zZNg9KhzYHEUC8SIT9WoWybxYWcnEUEwGeTCCuEZ0Jg/1+F+yNW0oM/BeuX7/I+uF+AHmI61rqudU3lunasG977zoXRd+vsERWpe80N92EVGEsSHHwmGjYEoRS6QreZ7VASh+EDcpWUCS0pAOq4piQcF0kPD4ox8W1UyWK0NYoq5h3EHcO9beNEzx9vy3XotmXa12VbluB/fNzWbRs91V1Ku5Q1kIIWxIHdyOdFlNZEY36//kB8uP7tcP8jEH/XLX/6b38JdxV9LAdlR2WtdaUlA38dXTvWDSHeNRUbbv0AtQB3CprK+z8tNUpU2lhry1z7Imu4YkfSWamIWgB2k5dXPhMEP8zLj3QqgLmpfJHlSXyASBFpdShCJAF8362T39Z5W5Z9XfZ9jRl61200mjodhGRWlHRcGv2yfNXdD3NyzL+45m1+9z8r2PRjcCe+y1inSkmVRBu3KudDmyKe4D73HkNeKwAAJh7ANGTjIq1PfZJZbmxTXYe1lB1SxdVqGbUAJUAd1YvVjc+QdiAQKhQdSm8yqoTqbcn6MLq+BvCmaDXmIdYjQIgA93HalonMfBREXDdS4Fwqc1D7Gv1AaeBMVJjoXDlPogw7LvhtidgfRNYf8f0+zQw7YUgfxvn/mZIB36VNN1faunAMet93y+SVNkqb9GNTSpMmxTUAR8gJMcuNaypXWldoKkPgi4x0BHVse50ODvhfDDwHocIEU0UB0Cq9jgOVhqQi2jqJDJRRVc8US4Gkr7NOfpumbVm2ZdrXbd8fiM04TbkQDQBJ4cmJSWXGXPodP9wezP3TZf9eReSPI/6tikhMnOsE9ExJspSZ1lluLNn1dH9mOGPd+L6z1l4KXl9sPCOeKA1tmZJU7GWIbR+phOpgNP3JocuNWD+eGCIgnk4aIbi5sYr1ZzQvUht7Je6xER/13qHNlfZk3WdPlXMOxVsK+nWjsFeJYjLa27KPzcza+Cj7GNkv33qnIvI/OV790OkKNVMy9ehlWmeZzXJDoC9zbfOAeLL3rqlc2ZKBd12LN1ouowOe8OpC8sQJByVAJ8NbnQx137uIaWYylRDcAruOxalTtkMtnFAiDUAMrm1EEat9MNxrJdtY7AAAEJAg5rp27v089ds4RdAvB4kn0B8mfmszyx7PTsI2DFPRtLGnthOiESIlNifPTFiUnt4KL0/r1L9wfwfcMQaVAsTx8AnTprQhrIeR2Sw3JwYfbXxC3x/+iSgoF7xwjGvWU30YQ/4WeSwuGeupGoyy8hIDH64vYkoK0aosN4BIB0qbTMkawgp17v2+bp0EX2TydLfom4qt+zL5ZVn2KXppgl/y5J1cbDlb02HIh+oAVmfIW0/L1mDpf6kUSLbk2uP3/Av334J7GlFi9dVFQaC0SQ082fgsNxUbeLbunZt7n3L3VE1JXvCUhDCgaa9ja8ivQAEAIA+1A4Klpyp/gGCtVdqE7sMAANDqEAAejN7XZa7NWDfVuamTzS1P3WXy2xgpzRTd8OuZzOzb3LhOQi8x9i0rx7rxphiN3pydreHF64nKP0SX7t8exXHltx2R/9XxAu6nPFTW0Aa4S00t4bPcFMoGHp+6aMpo47vWd87mJ/ouY7JIujTkiu+xCk0yDbjZL0CV21MaxIfBGiLozOCNEGTRaQ7nqV5A6aloBiOnopmbqko8IACCHFDsawoL1mXa53k9PJLpsjWUma8BnBCj0WvjxrpZKk+JTqOWof2BEAVhWmDU0oSoaiQteGEvUf4TZAh/4f4WuB9admqSmuafKYVK6mDjo2kvc33i7k1FXhrfVPPU+75ji5UW2SvOEaj67Gw5gV7AIOWA0BpFS8hHInA6d1vYoURAKDHwqLAaVnod+1FLqls2Gl0mf8JLc569hHji8QeDX7djP8++sSxqCMWYIEhoBgy6zjL8Iol24HP7JKvsr3X/PbhfEvNKo6nCdWrdEdUF8RcDX52Xrb7vfPdAU4lSG5AkISYVceqVH4zexmmblrn3vUSSKLZKG2VZXHgRhR+G/xaWh+hBhyRjtYygpLJ+oeVGYt0RkJmbK8ODiy39PPVs6QP053lbJlKJhrV4rMfkojQaDmtNek2avYeNhxAFpnAwRDUnpA8BOvgL96/C/SJaggu2ryAFAASUqBTecZ9SGmsTN3xpxUsSHgk6AsSMuzxqemslfWN9kbE3nZae7LxINCbX7P3kXQgXMdDiNTKCklJj17FrSLIW8CgQgZ5dPLF5MjOhn6d+nvp1HOg55koibxiVwseIwmFEQAGICbIZ8eEnToAOiY4yuR5/Q0TwXx0JucDb4DWqTC6Qx/6gOPRYRgyeHEQEpTDTusy1Ukdg9cOJlJxJyBPntn3Si3GfV8GpGP6J46shSESFoCUag1mhbKGsUdbmts6aOmvqwtFBllmjLIIOAxXtldQ0MpnRUNooqRFVGIBSkPsziOT5GAjuz7/88xC3M3/h/g24w4vfN4W4ZIgcWAGJqEAQaE5LXH6JoOMZDeL48+PDL86H08vTW0IAcrbGSTl1WckdPOHAukC+Z4kmoDOzNrdVfuC7YqAT1gtXF66xLQ9Xhr0rW3orvSb8SdZkWZg5BjMFWqKRaMIkibdBtwRUljhYa8nHcdmKgg/CBfFKQPEX7t+C+9lmX1/Kp5cnWJMl44OHAfpyTP/9AQR8wekxAslBap4vW3KGn/h8Xpw+Knw+IsZbVVIbzIyyBP06a2xug1FP4E4oZ8Q/Dp93H7zkP0+fGGFKKGswk2hoMiQ/7OW5+vD/8hfuvwP3X5KZy0ECd7L0ybECeXru80tUKpzRSmqJJlACCMSAztA+ZQUE3NTrzFBOn/JPQEmoCyqEQD9SlKf4vgyGKR+wjb9g+jO4T58PDzOhcDTliD4ZZfnhEOcDPR/oUan/wv17cP+YyXxg7x9G+P8gMoNKJU+AlPUeuE8hDvqEcpo8THZP9EkTAshCE/8OQ9lMhgMeBCArC4L4YctTmv6455E1dwJzoTp3EF/eZfTzmfTpcedOl0+7XP8X7t+Gu7zB/bVpxxurQfV4JmU7COTCP3GbC+LvB/fzBrNgnhnZvM8sHWeZzbIA7kJZm4c9jVJd4U5+JEa5tdfV6mn8am4cpjqZGClSOeuvse31k+O/SLfKt12c75n2f+H+bbh/QGbuxD05ZujHgzv0L9OAl2sX/pMOovX0KD+4DZwMf3hERPfIMRm0ubzMZHYQGJml9j5MjPwXg67hPc+iR1DyjKIzKaAP4Bauzhqm70qbMFFlprRJZ/LpkZXsM5n9H/2jSw9Cyo8gAAAAAElFTkSuQmCC

1932. 1992.2052年壬申太歲 劉旺大將軍

(๙)ขุนพลเหล่าอ๋วงไต่เจียงกุง (หลิววั่งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ่มซิน หรือปี พ.ศ.  2475, 2535. 2595

ขุนพลหลิววั่งเป็นคนสมัยราชวงศ์หมิง เมืองซานว่านเหว่ย  (ปัจจุบันคือเมืองหุนชุน มณฑลเหลียวหนิงต่อกับมณฑลจี๋หลิน)  เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดุจไม้บรรทัดเหล็ก  ชอบศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน  ต่อมาได้รับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายบันทึกจดหมายเหตุ   ขุนพลหลิววั่งได้ร่วมกับบุตรชายชื่อท่าซือทำสงครามต่อต้านการรุกรานของชาวตาต้าจนสุดความสามารถและที่สุดก็พลีชีพในสนามรบทั้งสองคน

ปีที่นับเป็นปียิ่มซิน ได้แก่ปี พ.ศ. 2475, 2535. 2595

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                                       คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                                       ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                               ผั่ว  破

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                                        ไห่  害