fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9raOjvvP182fURo6MjI1ERsZGIpGxyEhkLBKJjI2MRGKRSCSPmBDCS+9r7+d797fLcrspBUrbk8OZyczk/62T/7d+fAXCgFAABoQCYfTB/rX/oPb/+58D6M9aARh9ZIj/9/hHPf6D+yfhTigApwQAOCMUmYM+GMPtscGAUPpgDDj2jdvGv33+433+wf0LcMebY0T8lULybxkIu6WZw/3h3z7/zT7A6OOfmPks3ON3FzkDgG0cf+gA6aX0SySCiduRfv7t85/sk265/+D+SbiT7fvNcH/9oiHTOTvZ3/HN9dh/+/zIPoQC8H9w/yzcCSEECCEEtjb+n1pxe3wK25bjXukoOByR9vj0PvkCt01yt2t+mZfd4Lzna5Z3z/PsAr7/Xv/g/rmVEEIgwXcDOMkgnb+2/24Qd8zBBfvx2RnSGU/b87Me9rlBCMAToNyj/+0+k/WGVwH+frntct88z2nLP7h/Gu5nvt6xlSF832HfmJF0ztVwOM+lWzx/FzjcTM5Qfpv1HzfHPPbt+T57cz9pvlv29HF99bRn3ABv73a/z+17vv9e+B8QQh7/4P55uGd0e1UrTxFPTviFW8STHL6X+0XG2XAQSMfWfsd5ipV9udnvcNv4b5ef1kvfhjvnK+f/cxT+Z1e+f5VnvN0jPuP19HeUMIRcEZ+/dnibaye5ly03W59v+UzPeMXy7nle3t9eKmb+ULh/6coJuWNZchLV1//y3rC/drk/XPpL/lLez/LXDj/oQWa9/ds/2+OEtv+M5t94o1tt9pHznD7FN+CesII0+QeBPl3waf0Y3O9kzBHIOV0eOsHdjheqP90Z8vbtreAOCM/Y/Wbz3fb77vLnsntaXgT3b/Dl/wDo3zgDIVesHxl7V853N4G3EH8VKuSE7P2gk3/mht2fOWcutH1hzv+Mzk/Lu7edD17ZG0Lue3D/EkH+j+H+Pejv391FnpAdy3e+mjPPX3e46yGHvyMTHz2dp9/3InLeZvd7fJw6wn/M7i95x1eImRNQ/ix2v36QT4qZJ9r9KLFvKJzcIz4e+KSH3HL9YZccr+cOcvndM+lFIFMyp+5xVGPnxk8tb9xkvqzdT8uLPDM5Yn4z4tMVniD+de1Odqxk5HvB9a0peqT2m4Mu7btzHH/i/PmVm4GcH2/FzC2pP1VHn10+zu6veovviZk/CN+3cL8+/TDNE3Lm2hPo7yCNL5xVePbyc789ydrbsNIt3rOf9iCPrkjI3D452Z93foK5H+R4eNJ+yTm/J2Ymf4/4Xw79Zz6ZD1/2ITsGGH2w7Bu9OAHP9J07WM7gzzCYHXt2wB8Dcs6gv1cshyMOu8Fx5zNEbhHz5MVPLNcO+mzD10D/ajHzBsp/M9yv1/b5y86iHWPELyEHyJ2d7oRcdPkdrd8i/vQEIAPxZbfD2+XO0ONjPElc8/Z74ufHl2fdjNwIri+e+dvsfn36a9dn0uWT7J7nECR2v4X6Ab7XoaN9p5v4sjNz7yfNTYQrsnPr8wDlO2RTQijsT/M903tmN68Dck5A+sTy7jHf7F63ouh7YuYK8Vdj/XFZXgb306f4zJqUDN8Tfp+40u/9jYdoyv2HuXE7Hs90Os9JJh3xir2CECCPbZ9HeokeQQ+7gn/k20+nzeKvHvjw2Bpkb5Cs8UiNR2rsu5z3jq/uH+mxtZ++7+Ow+e6Nzxf0Fbjfuh1fZ7O+DNxvY/2r13zK6tjY/Wxh3siSo7KHfCM5HXlSN5DtCQeChytnJwSfYZ0RPN1ejY1s+7NbwZn49wv79QSfP/0k3N91sf9aX80zn8wnrxZNVZYl710J/Bzlcj9cenMbgLTzBnQ4HH6RMXGX00q3V+lh476mlyic97npGEfon1D0TVieT/fG05ec/BXDTJ969Zdg/avCZgMyOeH72khf8RHkZ5rPz3b4jW8k0pHO4Rlb0yNME7JvQA/ArntmlE/fpPy3Mfn0pS9Q+6egf70BpeUviHf/CLI/bLPu3+EJnwdb9Ezbiaf3g09n2GGfd6jUzsCdM/fWhjNnwxHWOZRz4r+l/L0XPZM025fwBvRPWz50H3iT3b/F9engvwDun+oYH4H7vQ16wHcC92GXgxvmgPiLCYpb4os7+8JVZuBGtoMVWHrEngCxP8THU2PbE05949grTugnd9DPcXXC9+HpF9j9U8vt4bjxH9w/t5ITqjdwHqB9g/hT+3Dwmyye1o2GE7sD7JAljGSYPsE6337BPWSPh40X6f82u1/hfnr6OXa/3i++tpzO8Hend3wJ7ttXeAD2mefJgcC3LrHhm+Q9ILdNyUbqm6iADY6QITJrb87QC6a3fYBQlhrAb6H/nPtzZX8i+GuXeNYfSNb4EIivO3wK928c/iK4/zWIJxcdckD5gewPPL5/7zeDrBH221GZmbgr9WhW7mQcrczI7lhKhQJsBcx2rCe480csAnXYJ+sw7NAZ2BH3b1M+3T5fzsvPyP5DMIW3XnxneYb438vur3e9v+Ka8Zu70e43lutG3PH5NcT3pM7pxuu7UNm5HHa5cmB3BDTw9IiYzrfEx43d2bZSArGRHRIdrNhJUsTEQRRl13Y2hZ+tOQLPEcsfAeuXlz9GzPwg3L9xO0po3cF9QvzBO34E/dEfn8xUyKRLrsshI3XkbwqQSDfFMjDg/MES1jnhDDgFSE9TB8AGJ5ym7cDxQLo9pdup4tgCgaPsYTnQ01M4o/8Z6MmlfQ/ND90OPgbxfMtX4X5NC/p8/Mn/Eu5fRX/25T0B/fUlkoM9R/xule4aJuP1nNHTaG4qB8ez4sOIXcSr2PAdsY7rgwnCBeF8e8xf4oTjSfZesT0CoZTwBPrLeiD+o3/zKc3/tHZ/45xfCiJ4Y0jydUz/ymiZ6/V/tX+St7R7rsu39ln5kKRhMjo/K5mDeNiK3FKAWNwZAO3O1EgARTQnQKvtETeqDe7XNR2bOkyif/6IA8kMOOofRHleh/GC9YMj/6JqTo17TH9Zu1/vEmn5npj5gZiZ9Rg284PBM1+6EZ0RvvP4dWD1brdDO9ctG1DQib7p9QzxsbQq2+rKc8IT1nmi7Y3F81Vlj+LYVne4V0Qk7kfWx5sJqiC2AT1W1t3Uf7wjPRLTZyh/ZE8fF7g/MkxuEWdA7iuIPbLAr8cpNu2433H3B57wRX73HwiHPDVef51fhfuddj8B/cLxBDJNv50g87rk+M7VeSrozIDTJDmA74yeI3VDsKJSYSNbxZtPT50h1zx5I7cT0iWdJE1G9veCHk5wz++OR9B+WcM8O/DblQi+ipv/AdzfSO/48JoHu+c8DfvXfLRMD4gnu9/6PD66D/HkBbXp0c2Sy/GNic+o1SA1SEWEBolP0/YbrG8dI0e5ovJA+SDyHsVPUods5sTRiXlB/K2aJ1fEfwflz5ZvmKpXvfvqKMgc4s/ar+wAn5Hym4c7i4U8+xzPgN8a+zBTZqFSALZ70LGBccWZE/2sWDLwKSJyrYKwrlmlQSq6g15Rid0gPd1eEte7gQZ5Evonmt+vZ3MEsc13lFw6QNgd6GMPhxvcZzfM7yH+Vrt/1VS9Rf9XyfI/gvutefolP9LuIYn35YR3AjnwL1jfNp31ehrAT8M9iTITqnALz8SGyMC9gVUkWFuuENlWNrJQBQXOQBFuuap4VTDKCC0Y44RrkBWXFa+Q0VM3EKkjgVBE5O+b314Yi+inD4apjJRAyoAhWyRPhvt0QzsZsgdknjC6f8XfXr5tqr4iRegZ1tOW/y7n4124Z5OiXPV7xuhADu2jUs/WnNGRzk8Qz1AudhbfIH6VLhqkZVqDnMcxd/rdODr2fpl/ErLJHpFuEfiYQ//cAR7sJOtPRsgT182B4OGI+xcK92+ImXex8lLv+8+uX0ve23/OG4v1Ooq0375TGxjsjTivUHJyn1CO0hkxlwMdtySJklbLlWXa8voOLlQpo5RhXBLAqMkbdAAhKn8jllkISdYn6IPgmQlLN+f9xvFsi0FIYQj7Pe3I8eSC+zcA/NHl1WLmj16/YarmaXt3iL/w+iEWgJ14/aSJo0CHSKgbv/K8gaS+65bUYNpyJQsFh5+btLZdlrW1LeOScUmQcQEY41epcDV5k+LPLV0BUfCcRqbQSUof0c5hwDcpD2Q3ZM+WK2S4P138m4g+7/bGYX8x3L/jiNwBvsGb5K2d108DpRvK8+ir6E1PAiY3DTcJsavqXLTkjH6gdqYpib5nxmVrWyT1olCMS0I4MM64BMYBOIlu/nu4o7jfjNrY2ZK4UlRGxGdOm/RZUkgCJXyX74+DiH+ccZ+yyAmQc142yfK8t43pb9/jckz6pR7/4P5puD8j9P1GnCWSJm9jPlS0Pe43ilyp57hHMCWWzRk3B3p8ZNpy1XPTc4O9zzu3ruu6rq1ti0IB4w/sfrtqAAAGwE8qXxCeulC+Vvzg7Yl9IBvB3d2UaXyAcByoQnfTJmzuB18vBJ9f1CeW273h97P7Txmp34B7PsyUQJ4e4u+3DyploeeQ7uw73HelDuIwwg+bYQoixzc6GQ8Qx5Urz41lGuEOhMzTvCzruqxD8K1tG2NMJYHx59A4tGpW5X3ptArY/Jg0Qj9dP36WCPQj2Sfv5MVHeVU1JNP0311eYarmuPmDUP5tuGdyJUd86ga5htnNslypo2GakzrK9IzRN+VADyhPyD41em4S7hH0SpkheKT2aQyNMbNvrakYhUrkiL8P2AJC0vnx3bGBEK+4vDr4k+5KnyW/U+EjRFWTY3132sA96Lfv9vPgztuvM1Xz4dWfQ+fvWPevPosdOAM+j/fKJDtyG2zD75RAgkJ0dByBju0E9wPKueo3Lvfc+Kzdc0OAKGUQ67NvSyVLJRvFtOQESMEoZyAYMHorGyI4FBHn3sV0uqXk9xnsk+maxZXjt3sXftjte2AnuKdvLJc0H0f5R5ZvBAD/TNzvL18zoB/N1INPJo+TwcdDjBcl0U+XK5l9NIfupmGuYXLM5Y2Ecr81Wts6W8/j6HurJReCC8EZhYKCYFAwKhiUgpcF1ZLDPgq2x19hl83vGz03iewt06n7HRC/cXz0KVGZ2jnZo+V69FEmE5YSAuQBuzF0jgDbjdXHIWAs3/ORHRjDyL5nqv7AYGq+/uDQ0rfh/lS7bwbr7nZMdAUM1z1/AniCO0K8ZlVCSQJQxWVCWLJEcwGTIN5z44vGc1Nx6ZqyYJQAEYLXStiqdI12jfatdbZujKmqSqqqYMz31pnSKiFEbq3Gj9VvZ8b11NkS7nMrdid4EGmIKoGegUginhJOdmFzE26QcTx5Fc2/KL3jx3D/29YMDDnQE80f9Ppms7I0opTc0rnvBdkd7T9k9JpVidojlW7UnsPupGccb3zR2KpExVIwVgpuq9KZ0td6ai2ui7eL79bg1sHNQygY67SwWpZKxuBbQHEP2IX67dZxBH2NjQT3HPFRlWGDyoT4xO4x7ihy/I71YzQl+Rrcb7XZK+D+50qabybvnf87ZSodhHvyNka3DERXdC5qk1WKuE9Oj2ShRpxtfsbUQKD7okkrZ1BV1bqss29tVdqq9FXZGz1YPdl67Mziu9W3i+8W362DXyffGKMYdCUT0Yql+EEs0443OehvyJ7pmlVpxavFj4P3qxzuuV8SCAPC77w0eTTR54D+BvS/Z6reRkR+G/TXqr8vLgKcX/OXLvIA9L190u57qYxDYAyJQE+MnsvcSOp098Pck/rRA9MnuG+gBwLrPM2hnwfvW9soYavI7mNnlr6ZWttpgT1h7Mwa3Dq60XWCgakko8mRCsmt6XjjpM1Bn9j9ZLYm0KfIsxO7HyQNXA1Wmt0bcy/NVyB+XV5nqn6DMv8H6zfgftHuG6nH9mEkNY0uoXZH4Z7DXVHJCceRywT3BJ3clb4LmKOF2mdwd7wpGBOCUwACUFAYGt0bPTR6au3iO2fKgjHGeGvbeZrncfStXYaIeMVpKThGFhBCFJUIcV80Qdh+00snmk+knjg+99Xg01zB56omOaxIVhkqE4SvcdG8SMzk7T9IyVw/wmfgftTuuajZfphj8OPmcecnL/u+bmImubETtfcZ3E9OEhTrSPNIvU7a1ralkgVjEn0vgheMOVtPrZ19O7W2MWay9dw3i+/W0a/ztEzDGtwa+nVwpZJGMQCOeoYRiqc9P/LG8jqn+ZpVqZHwjY2KVxWvopuVSmR3AQJgiyyAs4JPWP+aR/LVfvdTuucfB/RvwH2LYSS5vz2j+WNEOxycj4cAgaO3LqmXvJHDHTk1d8jkpD6INgjr65YAFIz1RnvnKi5do21Vasmn1k59swxh6ZvJ1lPfrGNY12WZhnWe1tGvQ7+Gvjd6+zyMAAPgTtogrJMW3wLbieCdtPtVobzJQJ8Jmyqx+z7+CiK5aN7MBXmlD/57cJ/8nydj0mV/ycje85h2jj/l5mXGFjBCdsMUiZwdqT03SSsuD3Df7FHHGzQZcycJYh23DKL1RSNAEAJVVc2+ZRQ4A6OYr3UluK/17Nt1XYZGWy2NYq7RyxTWwa3rso5hHfo1dM7WR55kltdBdJ6bILqgOsQ6Cpsd7ry+hbvlNbI7muBHJRMt14h12MzWLYAs8vqex32eoWP7/ziFyLYVLgegJ/57s3dMP+uFfLGF+gonUiypdZOqlxg/S7UmDHP4keBPGgbv+Oi8S1xoeX22UDfZkK9Jqfcbu/uiCaJTVPq+s1XJGAdCqqoSgivGaiWW0K/zNHamMQYAfN8NwTfGLMu6jm4N/eK7qbWM8aqqUnd20gbVoYwZVB9EhwSPnTCIzkkb4Z45KNPdCeGeG6wss1uSzUoJR7hf9cyR4L+1wLdm77h9+gMZqz8VH3a9/g+suZjJ3DK5C3KndrxHowuCXgRMLnAR5TWr0PLLFUJuIGIDgZ6IFuGOcBxUv4awhlArUSthlVCMFYzaqlx8twY/hx7dkXPo52mO7sjQY2Nq7ei6JXTO1gxEPKdoUdIE0SHinYySBvkeL2zn+G3FT5TgfrZYNrgj1hncwp1+U7uftrw6m+l1Uv6Xwp1gJjU5Cpic4+lRu7OTXt8T4WgaOq12ay9JAl7nvJ6IPDVQSUfeFS2CflD9Gvzina/bBrFOoTHG13rx3Tq4Nbipb9ByXfoGbda49s3s29m3c+jnZsi7UAS66iLuVYfoR6xfVU3PjZUNIj6aqkfEKypZ5qLZQsdOtVdTePBOLJ9dXuR3//n1B+H+jQiIWzED6Svdp9MAEiVpJPizmNm8MVsydb3Dnde5sw+J3EmbUzsqisS4aEcOqp9KP7XWV6WvSluVirGCsXWeFt8t3i0Z3Cd01yS49w3CfQ3dGhzCPahurNxYOWxHlG+gx56GF4YNy2srG8Q64j45aq7WKtuEDUMvTeaDP5pAn1YyP+B3/w/h/nrEn0ztzyD+ImByxEOu3fcoKDhYq/ljQvw+rrSROnJ84k6kUkQbyvRtSzeIFuE4lX7SPpiqUUIXTDFmq9L3HeJ7Gfw6uHXwONI0dia6I4NHuCPlr8GvoR8rh71oUHs7qA7fLl0J2tDp8tJdKKmak545BY2JHfE8DbISQskj87vfW6tZeNgjM1Rv57IkjzRt5d8H9+9VTzjQ+R4htj0h21wxmXzPo3xTnMwJ6yf/Y7JTdw2zq4iIuY3UE7t3Y+UQ7oh1xZiW3NfaKLb4bh3dOoYl9DNqmL6Z+2adxqjgsUtgWEFwqGEQ61Ppx8qhZ2asHBqvubxxvAmqy0kdmf5trGdiRqR74GWElXzNEfls11cX3vgBuL8e699APDmo9nOczM14Kpy1e/q9EwjQ//gkDqw+SZokY5BuN4dJFNlT6X3dItZLwSsuGyUohaHRVVWhu31XL97N07zOy+pb7AM43rT4bhAtyphJ+6hnVI+NhPUd7tIm3CfEW9nkg6wnz0ymZ2I0ATkEwedhMy9wy7zCVJ1+1t3+erifJPtV0nzg4xBylDFZbbDtpXxumQT3XcPsAe6bnYpAT47Ic5T5RvPoDEna/WBEChv5XvWj6RRjumCl4K7R6JcMplqDX6dxHXzU8b5bQ1iXdR0Cwn3z0vjRdYPqJ+2TdkeUI+gR3LgxAR23o+7adTyv0U5NHH9SMmKPB8ZYMX4ZbILt9vk/HFW9wv0HhldfDPdbRr/u8N5HIJl62eMH9h8EUnxVgnse63vrd08yJve+76P0CHdpY9TKxqYIvqC6JLIjAZuuErziErX7YGtflaGt1yEs07DOyxr8Gtzi3TKGdVnX0GN8AWJ9HcKkfZLsid0T06OqwQuI9uvG8WlFd2rumbmVNBhKkLM72dn9VGPsNcu3S6L+sJ55Gda/1iXu4H50xSRu3xNVNxfNLmZOFqrIUjrQa5GPMWmQp/jHJGMitasuaevI66KNBqXqR9NhtIxiTHFaEFJQ8KrwVTn3dVLn6xDWeVmncQ3dFhLs1jGsgz8JGHyK0E8aJvWHnN13at+8kAj3xO4n0BeFSn53RDw5uiPvosTeR/8P+N1v0zv+gpVkZJ4brBv69x8pMVYu3E8O+DjGlCkZfDyElfM6hWehJySoLtF5CmJB4T5Wbm6GSnDFWCV4wZjiVDHmq3L2LeIbx5XWeVrnZRn8GnoMf1+DW6ZhHUMyTxHTczMkdsctJ5GTVrzU5INHMXOyVi/uyOiWuQa+H0dVv7j8gN/9L4P7pcDvNR4YyJ1nJvlnrn53hIUvGhxSjSjneyRWGlWNY0yqy5k1Od0RnbYqCwqV4PjYKIHx7svg1mVZB78GP0/zOk/r4Fb01UR297l6QekyaY9AT2o+qC4Km03JxAZvrGySWwY1TGqnz5tHDeVwz4B+LjMGB+h+FOLX5XVw/0PTmj4Pd3jyt4uZfHZIQnM9cwp2Tz6Z5IjEIacYO7BpgzRWn2zWbNynS3BHAp60d9IWjEoGasvfG2y99A2GzazLui4YFuZQyUx9M/fNaLoc6EnPILLxzDmvYx/AjpfM00Tt6WaV+2dygzWNMV3hjmnae/RvnM7jUCyMkGNJsXN1MfKKELHbQMI/FNxfj3ff81N3KZMXgjy6I+mDHepEg9irJtE9GxWhj7nYu989cz6mMR1k9CidhZ20R9AjIudmCKorGCsY3eHe6Nm3Swjrsqzrus7TOvg19EvoZt/OOM6a8XoyfBHfeOYk4vfRVtXnpmr0uMsmDg/LxjKNHkkEeko/z5M8eBTut/Fh7/L1/XJ7APzVYubr2Uw7kx/Qv2mYE7vnteOSfwaf5sNMOcensJmc4zGIIDrdN5MxumhwVDXDq5VNxaVgEP0zjZ59uwa3jn4Obgn96lsMm5m2yJkE62SeIp0nrKdX8X3x1YOFmqLEZJOE+zVQjB2z+DhJjki4YP01bpkX+d3/RLh/z3mK+L6AHg7/UmxTVi6PkptspttR1Q3uCnV8EjP7mI6wuXMmkXHuUUFJ0xhTCt4o4UyZ8rLRDzP1DSI+hhL4djTxFjE3w9wMCdxoD6Rbx8ljs4+zqg6pPUd8wvrVEXkqpneMgjwV3vgc6H/M7/6nw/3zh5OzZt8HQLZ27neHfC6na1XrlN5R8UN9vOSR3CVNFvGb0J90RfKFJ3fhpP3ovVWiUaIUXBfMKtFrGUyFuJ+2mLAl9Ivv0PWeII74RnAj+lP7OvyUuuJBw2yemTTYlAv3Hehxrp6buZzySgSv8r3/9XD/pAVCyF3MzA76w7QFKVws1YXM8/dSQaVksKYs1TzfOYd7jMdKDpkNdqjdkwUZVDc3wzINtirLzSlplbBK+KoMTTnYeorxYW7Zgt1n346mS+DOIY4N7AB4/hQ/g4/J3Y7OmRQfluCeOP5cjIBwukWGbalM2ABCIAvzgoOlejBSz7lNP1BF7E+E+yssbHKQMcfx1PhvL3JNANKcLZBNoJeXtz5V2shDCRA0aXA+eWbQ5ZdAn5uPczOMwS/LuizrOobRdRWXWvLe6N5oX8eSBFPfLINfcb/RL9tI0+hsqaStSsR9jvXE93MzJH883gqS+yjpGSdtDvRE8HleC0r2VF/pCbv/nlHVPw7ut+h/9vQ53I+hv0e0X6zVVPiXbFO4IOiz1NVUX+4M/eSfSd53BH3u6s5tSiubCPRlXVccUXLWVI0SWD8MNQzmcKzBrfOyTMM6Rst1dB3WT62qijwIAPTc5JImtZHUk9l6cphiI5fvVjbXYaajmDllMH1rjOkHRlX/aLg/o/mPwT3T7ocI4Bt230Mjdx88gj6PlEr5TTglhmUaA2lQ5JzSmhLuk3qZm2Echnma0+QF8zRjoevFO19rDBEbbI28johffTuHfh3cEvolxLpioSmtqWhW0bVRAv3xSc+cIiVP0TJRyWzy/UTt6lAvEuHOtxm34cAXb01t8BXov85U/Zn1p5KYvhf+gF/+RbunjbC1D3mrmbChubWal4lMM0XWrMJk7aTj96S+FD+D6nyJbvQVHw/Lsi7L4l1vNFYRGzsTs1Q3gl98t4S4js7aqsQC8MkSwVoGaOY6U548ktgB8K5ygnsUM7JJkiYfUk12aipDsE1UBkeO/6KS+bFR1f8kAPiVcD/h/vPQJwcmz4GeNsIB9IfCBNua1Z9hkE08RrggvGaVIvzglEzZq0w7aSN5rxvWj4w+Dn6dp/jqsmKdMGT3sTOoZ6YYNdBNfTN2xlZla1tTSZrcIYQAPLpSGMUaxbqSWSWslq4pR9PlPsoEdysbbOcyJvlkRFYsMrkgU5DFRcxkBa9f4YB/kZj5s8ZT30b5h+H+lt99R38i+K0DILtvE8AjyhEE6IVMs1+gi6beCqjHYFqmfd3e0nhaGmMaY1rbeueE4NZU0+CwTtgyDb631lS90c7WvrW4OlubSgoGFNB5EcfrAcAo1pWiK1m2ikYxZ0pna7Rl0buf8lNzMXMKh7wW29jnNQB2R+qH2Tu+Bu68/Qox83YE+W9bry7I0+PH4P7M737MWCV78MxG7WSbt+M08Vjmg4/sLjZ2T86Z0fsM6mFNn14AACAASURBVHMi+HzxznnnfN/t5AhbdCYAhbhQCixufNyCisLDKuF10WnhddGVrNcyQR/9987WrtGjOXhjIrtnFirCPYaFHecni3A/mKr4rd6Mqv4Cv/ufFTZz8rJPF23zYbhftPvRHXnoB0dHDQAQSJJGHKu8CxCMUEF4xaXYpm9HI3Uah4T1efRjZ+bBbxJ9WaYhyZoM6xtEssRlILcTMu6YohQKxnotE9Zju2S4JdG814WrldVyl+yyweCFPIjgaqQCZANM+Uw1D4R78rhn5mke/XVoPw6bs5fgcT7m2+z+Z4W8v5u592G43/ndj+p96wxwdEpuxA8kc8MDxAAylQfVbNM41qzyfZc0+uiss/XgLOryZQqhrechrNO4rqs11eHNM07c4ACXJwQIMC5RBfVaIr7x0esi1NLrwhmJDUR8r2WnRaiFq1WnRQoFS+yOHSCJmTxUBl0xF3c7bANJCevbxR9CIEk+0kQOQ0mH7bed46twfzcR7rett3l6t40PwP1Ou+eUn/ZIAnT30kCcszc6atLke3l44DZVE1dU+rqdhzCPYZ2X0VlXK99upuo89Vr61q7ztC6LqeR+awEoGKsELwUXgheMsSRlALAWNhCcUpXXSjhTdlr0WoZaOLPD3RmJazAymB3u2BOwM4Ra2KrcSV02lquUoop6RhYKx5WSmMnYHY7R7Xl+Ksl77MeX6zGvMFX/lEjgZz3zjT7wJtyfaPdLmscB8STndUzEzANpFBF7WAEm6hMuQEyhnwc/us5qKRk4U46uw9FQdJuMwa/zZCqZRyKbSmKcjJa8LqhRzCjWKNFsj1aJTscVqTqRegK9qxXyd6hlMBKB7mrVlWx0Hb40GOlq5XVhqxLBnYQNricXJM7Vs00pDMkhQ/ZSYbB52V8l1w+I/2vEzPQBCv9Aj42A2vB9+W8n+6wzbOZXiqXJ5E1y1Byix0BwwquqGl03ui60tVWCAuB8egnrleDzOOYahhCiZZxSz1TSaolRYuhPRNDjY1cKq2VXsgR6V6teS9QtzsiIdSODiRsVp14XoRbO1kNT4ktjE1l/Z/dj9C9SuwCxldfca94fU5bIKXDgiPdPoP/H2P0n4f6DM9V8o0ts391dzMyO8jPi99HWTcNE4oc9nAYIZVvqkyIcCPWtnfoGfSBGMULI4Ow8hqHRitO6oNZUvrdR9D6AECIELzlg0K+ppK3KBPe01gVtlEAfy+Zv2RCfsG6kqxU+DZuYKSj0WgYjrRKhrQcjh6YcjAy1jLPf5IiXTbJTZaHQ3Z7M0xQN9kh6Hb/DY82wq7V6zmg6JjQ9SW7aLfUfEDPfUzW/c37JHO5vxsxk2n3vCWkDbN7JfVQlSZqE+OSdDG3tbO1MaSpZF5QQYrVsFKsLyihIBq1tM9OYKE4lg0pwBHpvtNXSatko0SiRmB7hbpVwtYpw34RNYvQEdGdkMBVyeUEJvloWdOqbYGTi+FDLrswIPnPOpAGm04yqhMBxDmFCUmllkn+sTy8vZfdbNP8RYuZFcIcnf7fATybsTvMZ0xMCkdTjI1AAVPC1Es7W1lQ4/UZZUCBQCfCtLSgUjAjBIRvQZRQUp2VBI7ir0mppqxI1DAL9oGQ2uEefeiZpMo6vQi1CU46dHppSMui1HJpSMRhdNzTlAe5aoHxHn0zO7uiWgT2TA9DjvkXL5FWtd0n4YvH+XXb/W+F+1O55rmr6oW5gf+wbh0iyLGoyop8B743GqWZqJXCGa0KIljy0NWCRXNgtYgogGVGc1ojpSm6PzGSSHXGPxiti3Zkyh7urlatVaEp8DIjmppz7erA1GrihKRWns2+nvvG6iHBvyl5Lq0QO90jqPAYO5HOmwo1wT1/WTUDYp6APd+1vm6p/K9yPWD40c51zkTlXb04eY0Nh804iMlyje6NNJSvBBYNKcCCkLGiv5eFeQggBIhhIBjiFAa5GMS05BnidQI+8jvKm08KZMumZSO1NGZrSNeVg9dBoZ+TY6bEznRZdGe8Sc1+PrutKNhgZjByOBJ+KKB0iZFIaB4ED1h9JuGcovRPuhBzHlk4VgQk5pXRc239lAPD34P6e3z0TMidgngvUkFSwICN7oAAMOMK9VqISHKfRE4JLBo1iO1kBACGcQUGhFFzLfa0ERy9kXVD0SDabnqkLijoeeT2xO1J7ZPemHDuDUWVeF6Mtp77BPRUDZ+sZO0DJQlMORo6NxGNxaEkWCh9FHiFzGkY9VpLJOPj09CsLPHn6V8L9G4Z1jtcj3o8y/Yz4S8xw1th2TB0FZKFCW5tKaslLwVGUWy0ZBcn2t0dFUwApGMVCeTi0VCLEC6YlT+yeLNQIdy2R0VGi9Fo6U7qmHBod2nqw9bCltLqmDEYiu/daFhTmwU+h77RoFBs2o3ZoylCLWonM0b6PK1FyEDMMxDL6dR7vAn2/Hhz2xvJSMfMHrV8Klcnh/qbf/TrUtLd38XEIsLlx7tiqxFhFLSPWS8F7ozPeiwO3nG1GquBlQXGtNsRnY0y7r11LjjobIxwjtZvS1SrBHUOFx86Mrhs7E2oZmrLTwmqpCzYPfvatLlhXirCJmaEpUSOlBI6iUCnQN4vyBQAW2nodw7qupZL7rYpkX1kOVGCf6gC32p38pXDPcf/dXNUMeU/kyx3Ks3Z2Z8i2UtdoTLqLIBa8LKir1em+wBng9MSSRbeM4hQblYjjqZuGQecMyxw1cWzVIq/XypnSNXqHu+tG182hR5PUGelVUSvRazkH12lRcei0iNq9KUMtUe0UjKVpU9OK+dcAjIEYXRcnvhwd45JxWRRKFVopo1SMYcYwZgzwHIJ3tcqDwLK5Ow7t66QdqQ3kaxNN/lfrj7vev6TBMmieQH9P35fBqGsuyLmjCMHR124UU5xWAnTBFKdWS5q/CQCjwIAIBohyyQCBjkZqBHQ2imS1RFsTqxJ0JUNVE5WMKXujx84Mzg7O4ix8uLrNElUMXKOn0NcFVQw6LRDoSO1eF12J04whysW+csm4bG07um7x3RzcMoQxeAR0RLZzQ/BpHYdhCH4ex2kcRmfxa7/MTHNo5xFj5NR+EPKb2f3Xwv1Ou5/BfxL1uXY5vXZVPbYq0ZNYCSgLiuZmWVDXlPn9hFKg8GAUCkYj4ln0xuCUTKP3cwhD8NMQMM5sHsd5HLExeu9ba6syKZneaJ9BPLR1MBWiH12TnRa6YM7WXSlQPjlThrb2rfW99a2NwO2t77vWtr7vfN8VhWqMQeaOO0Rq98s0jMGPQwT3NA4I7liudZ7maV7XeZ2ndZ1LJcnHlqvueamp+kfD/fOm6jH48apfIIcypB1vfJRZZnfG+si46FepOFQCGsUqwTstGOx3Bc4Ao0/4xu6V4FVVjd5PoR+HYRrcOAzzEOYhjMOwTMOG+Ij7acSN4xB8TPBzEe7Y8LV2jcYEP9foTgucfj5Sclxta1vf2qhAWtvaFvOq5mlepmF03RT6dQhzCFNr5+DWMbhaLd6u07jOI6I8XdLWCNMYxsFP2zU3xuQOyc8uv91U/alome9FOmQgv3pnrkbnWb0cmf7cAZCzbVWig7zeTM+ujHWRspMBJSSXC1VVIcuOrhuCn0NIWEd2n8Ywj2HKOB6xPo1hjvQ/jsMwer8RvB29D00Z2nr2TTBVVwqcaBsxjVjPoY+It6ZijDMKztZL6NcxWFNNrV2mMHo/2XoZ/DpPtiqX0K3zuK7zPI7jENULQjyt4zBMY5hCXyvxKWTfbvmNcM9R/oMc/2LtfiX1OxIn+aHHMxAgQErBTSXrGNnCdMHQ1452J6O7kwfzIwpGTSWRViPcvR+9H4JHoE+Di1jf9MwyDdM47PJmiPQ5Dkj/IYF+Cv0UemdK39vQlF0pRtc1xuzUfod1ITh+ZJytex3cMg290Uvo13n0dTv7ZpmGdZ27UiyDW9d1HgNKGlwP943eNsZYU+GXepxl8jLC9OYwE/xOuK8/PWX29+B+p90PiD8x96EDnBF+jjdA1Y5KBlEuGGZJMy25YLv2p1saXEy17q3vu9F1vu+m0I/ej8HPAandJwqfxjANYaf2YaN8RP+w3RPGMHrvbD0Pwdkai0s2Soyuq6oqAtE531rvHDI9apiqqopCJde54nR0HWYVDrZeR78uY280TiUyD2Gy9brOyzRYU5VKCsGF4IxxxjgwTjEl5vOOeHjy9B/cPw33bQQ0Bz6kf+T0d2u9njen/wCpPcE9OWesEpXgJY97MyDocY+83ncTWop9N7puY3c/Dj4S/BgSxy/TMIfYjo9p3eh/HIZ58NPgMF2wK4VrykYxHA1A0k32KPI66nWpKoxdww8nBPe1Xtd5GpxVYvbtuiyj972W6zSu6zxYvU5+nccd0/vj47Dl28svZfdnEwj/4NzZact7fYBcKfog4k9o3yF/t/NJ8UdlgvGPlYCuZOifUTwyPcZFItwLxtCX4jegpzYiHh99b7uShVqOwaM42cX6EKYhYJeYhzAGn0T8PIYpbvGzbzHowCqhJS+VTOBGOk8L0jMwngAqBLdKLNOwzlOjxGDrdZ3XaXSmXHy3ztPUN0j5ByPneyD/87T7i+H+bmj+h+3XBOonoIcL4rMvPIP4oUNs/5dK4tASOhZxyNMoVrDI9BWP+1MAa6rWtnvRmN7ujd46W1stSw62YLZgNSUVJZYSS0lXCmckDiRNocdusN8NNkkzDS71kMFZtJ4pIQUliGxcUX4IFoN2KAVCHozGj4UW9jK4dZ11wQZbo4fRVhHu6+jXoVuXkZzdLtfJZ2L7mWp/W8Hj3eLXwf2K6de4aF4U2HMD5t1GvfjXD9R+cMScDV5CgBAMZlScFoxGuGvRKFFu46NlQXHfUslUICk9Yny8LphmoBnogtWU+Kq0lFSUKPJAuHtV2A36lhKLsQBtHfNig5/RER58tAFcN4Ue4Q7xxkLRfKTw4AzKLVShoEAIoYQIBowCdtpK8MV3yzRgqgoaqbHc9jyt67xOfvZtqoxw+JK+ujw79tfB/ZeviNuMsk+JS9dx1LTxeXv7sxvcMcixLiiG5mKQI4a4AIGCMVPJxhiEuLN1Y0ythAKiWaRzxZiCCOiCkILEtgJS51hPHaBgvta+KvORJlyjOnJdrQTCXTHojRZbuI5iUAlghHAGhBAc8IqdlrFK8MHWa+invhkajcJmncc19Os6r8sY2vpV6vzZ8qvFzG9eCclhjd/lRdjcbrx1X2ZtCoBJd6XgaIaWG9zRTm0Uc40mQGrMQzVVbzSyrAKigFSUVJQwQikAhYh7S0l9XBPNF4UqClUwVlFiC2a58lVpC+arsjd6Gyi1g9sfKYECiGBQKknhUVBSMFIAwUEACg9CSEFBcVpQwKn/dMEGqwerey19rdfBoa99Dd26jK4pr6C8svunusPtgfAP7l+C+ykG5oTgN0JnbhEPqW/USlhTpXwOICTJ915LjA7wvaWElEoi3K2paiUUeSjyKAhhwCkA+u8Q5UmvF4VS5IH9oaYEib+mRAiOViZ6VBrFfN3WiH6sgXrUSxSAwqNgBGk+pljDAwjBAB4U7pIRuY31NluAcUqQHaye+2bsNKZoZdp8n34j37Yvz0LDju2bgJmt/Xvh/juzs8kTxr7CGA4b9/bhDNm5rKmcrX3dYrYeo8AyPeNMqQvme4tGId4HKsELQhQQRiilAIwzCsA4Bci1ii5Yb7RUVUEI9o16Eza2YK7ROEqKuGeMV9t9wBasoqQ3Gu8k1lQslsh5QMrRgFg8AIe9CCFsI3gsiJByZzH8GD08itMdw1t0F2T4hh3pj5cg/peaqv8p3L8SRHBwnx+1e6L12403XSD9lUpiUNfoOkzHrgRHPYNjTK4pK8HHzihOheCmkmVBUZRjRbCCMUpBCF4qSQBQoyvyUEBsVSZHYZI9qTOgPxHlCjrOSyWLQvHHAw1cRR61Ehi4htebr2wzT1mclAcKSjAqsxJxtUr0RnelsFXJsRwreX/5u0zV/wjun0T8xQV5tU2vouaNLhEfXKPnaV7nxfcW0/YwkaJgFMebulJUgvvWohu+FLwgpAACBCvhMcZ4wRhONVMqKQslC4Wi3FclOsgT3C1XyN9VVaVhURwrTR2DcUkBklLC7EGSAZ3CI6WHI9ZxH84AR8q05Ohrsqaax7HksAzukIT6BKMvN1z/AFP1xSFit8VCPp/Fl0H06H55C9OEHAPFTlKoYMyayrd2K/TFUi0kdORhWobV0jVaF4wAKYAwQpAoC0Zx1B0d4aaSUlW1ErJQ6KjxdbvDnTw0A68K3DK6fUwUo1MQ7kWhrJZ4WgpQEMJy6ACBbY48/CyYguoajUE12N9KJWsllDLL4OfBV4Iv3h6Ciz6G0ZtnHz7wDzBVfypE7DZt72vsfgBs9pV+Fv1ACAHFqamk7zscVEqFHeuCVgLQSHWNxj6gJSeEoIebxRLVFONMUITkY5y6YBUlOdwrSjQDtBDy6Q/yYCzc02ppKsnYFqiT6n09HjvBJ7KHB8UiZyGgKMJrwPBJHKjyrZ37pmDsWVYS2WoS5HW//gpT9T+NmfkM9E/qZX+4tU3fRH/aq2AUy/AiJlAJSAYJ9EaxPqsHtgt/AIQ7bFhHXq+qCiOufFUi3NEORpclutgbJdC3mLR7HveCd4lSSUaB0rzLHoQ7FjKNwp3C6Lp5DHMI6VTY05bQ+9Yu0zDY2lQpOfXp8n0xA0+e/q1wv6qXDxe8PiL4DtPP0J//ZRsxHalgtGAE1QuWCTCKSQYlB5TvztboHMQ3YhQIALpiGJdC8KJQpZJSVVJVGIjbG11f4a6Er7Ut2Ojs4GzO7jH6wFSlkllM4hk0V7hTeEgGs2/naV6nEUe+8NbhbD0HN7punScs2P0RjP6QfP+NcP/BELETyj+f0ETISc5c7NSnBuulvTnjFaeMQkFjCQ20RCvBkdS15ApIWdDQ1qjg8eQYFIn+RwxcQVZOYqagsLG7RvBZUxVAulKMpvOqQHzn0eo4tIQ2ADAODP0oZ9BspirkHvdS8Dn0OBVUHkPm+24dve/tuixWidE9hfstQK/t7xz4d8D9yuLXx+mDEZG5Xj8EhOG3+8bwEx5xAg8iG0smpeJHtRJYJcYo1hvdaYElf50pY1DkpmcoBUqBcZlitpJwpxS8KipKfFVWVeVsXVVVQaKvxqtiz7jDvKTeDsGj8i4KhbGNOFC6LVmZL3hEjzs8cLypUQITONZ5yqXRMrh19L6167oYxabQ48Uf5pe5Eev5RO+HS/g/5Xf/8RCxZ3DPmf5NuOfqezdU71JUj2hP3eIQKmOr0juHeWveuSQArKm2KnYlTiWAxQgqATSTUajdGePocZeqMpXEUVJGSII7hhtUVYXjqb5uvSp6o3cl4xw2EKZCcMalYEBp9rGOj0jqdGt0WiC7r/OYsj2crZchrFPwrV3XVUu+Dv0Fwufl5do9Lb8O7j+7njB9C/H34P7cDL1D/GEHkt8cgBAheKMEVqiLeXd7KUaW1l7L0dlGsYpDo9BTEq8Bo2vQY6hllO8Yl4tWKY4oOVOiIo/hMZQgu28pGhnNO9cYYyopBC8YTaksp4UBKWjUM4h4h8lK87RMAwbfY9ddx7BMA8K9EnwJ3TNX5DP78vvLbzdVfxDrX3s1g/tFrZAbGo8Pzyg/7oATmiJkC0bRW4Lz+iLo0TNTF9QWrCtZoxiO5BNCcL7IlKuKwr0UHL3dGAtgt/AYrwprKqkqjA8bGh1MlWoKTAM2LCabmkoWhUJT9Rn+sCAYZ7ANpj7GziyjxzoZid19a5cprMvoW7suSyn47Nv8jvE2Ot/Z9oHD4dj4a+D+bkH6D8M9N1QPRiu50er3KdvbDmhuomcGi25haSSclN01JRZo77V0WOmlZCUHPJgSUqC1CiAY4LzBjMuyoKWSBaMY9FtRMrUWx5VcoxmXMQC4KpNknwbne4vGbnS9J2q/FcQbu8fp8yhQgLEzyzSs87LO4+i6WK2gtes8LtPQGLOuayn44m0qS5/kO/7B9jaHsJljrNhHsjtukjy2U/xquL94VPX09EtVUXevCjlp9zsnzFN3TfwPEyCwmimOwMcCqIIbHEY1ZTCVazTO29GVzCiWWcaArnfBoCwoo4AZ+zHBmWyxMQXzqki6HEd/jhrGCsFb22LNGUwg1JLzmAl+AdODADyw0A2CvgAy9VhfYF3XGQvXINyXaViX0dk6sTujqbb1ebbIUxsOeP8G4rcpwX8v3F/pev/IdCNf9LvfGabkSuR36AeClaxLwTGwpDHGViUGY9XbDDOu0cFUzpTOSKzXnnocpaiCGHpRNrXN0VQtCpWyOpIFnECfw50zwCpIvreYOIL7SFXlkuYkEjCzKhoPFKa+WecFZ8CchpBqgWAlsMaYdVmqBPcnC1waX1v+PFP1xXC/ov+L7H6WM08t17T5qHxyZV9QkrA+er/O0zovWNEuphFhhnVnNjEjGsUo7D77hPhSyYKCYIAhK/U2FVnicvSTZM5H9LhbHJ8ah2Gdx8FZdBDJLRZBqipWv7jgiW1ZHQUlBZDZt+s6bxN5h5QnjmLGmmpdFi35Ero34P4RyH5h+QNM1Z+F+7v7PIf7UcJctTs5wfwE+nxHBjE0vFYC46vmMQzOYu3FtA6NHhrtGpxYhilOt6uIIZFI8AWjWnJrKgJQqpj/gXDHFdk9UTsGGxMA39pxGBpjUiFS9M8wLgmQW3ZPn51RKCjhDEZn01z16zymSmPrPK2T931yRL7vmbm+fO8eerL8kabqT5XceAbrz7D7LV/fhYLlML/oHyCEEEah2FQNhm0hqWO90pSlinPIuFqh6z0/dYI7rpXgyM2Y8ZTgnoCeVt9b9GD63qJqT3DHIVUUvAd0Pg6WH90i3QsKo7PrPCHa0fOI47XLNEyhx9mPjWJz6Em0B87m72l2yP1dD5sf77afzhP/m03VH6ww8z24P5XsT63VnJtu0rqxHhhOODM4G2s1Yl3SzmCtd6uEMxJnDjOKnXoao0AIFYIrTjGYjDGOkTM51n1vdzvVucYYjB/G+8A4DPM44g7PEjCuBI8iHsXMZqqu6zzF0k7TvE7B2RqrenSlmH17e+br+b8jZm5uRISQP4Ldf1UWHyG32v0e9PeRBBdPJm7HqVKR412jx5BU+1aDd5t0IMF9PzmQglHkeMUpFj9KeahVVbmmtFsFJAwXc7bGgVgheK1Eqq2OvkgCjAB5BvocRgh3wWDqm2UKid3XeUTgr1NobbtMg9UytDXmYr993heq9tM5/8H903C/aPfs17mTK7dqZzt2fxXrVtdKoDdjnuZxGAZnB6ujiDfV2BlnpNWS5lWctgthdPPcC64Ya5TotWxt2xttqxJna8IRq1oJNIV9rTG+AMdTGZfA+FaWMTdKDo0cQ5HdKQltvYR+3eh9nuZ1XdZ5XEaPZSIlg7mvC0Yvp7k//5dB/8Yt4h/cPw33i3YnT3QMOTlinqMfUzwB3SmYmp1NwiGckTiHjGs0zpFU8uidoZgKTQimXeuCxeDHquy3OgLoYEmelqqqENxTa6fQj87Ovp1C7/sOKy5hqQIFpCCEPx6U3DizHxuYgBCswBFjZtIyjyl+Bkdb64JOfZMCtg7lBzIRnmX3nZOyr/t/fNaa387u6zbM9CMn/2pRsZ0wzn73e8Q/0fM77CmJk3CUgheMYrgVZyAL5Z1Dm9XZujfa1Qr9M65WWL+OEVIAKSBiHTNKU7WMRgkczL/CvbXtPM3z4DGUYBqHIXhft6Pr8hpjmNydZ+5dF9is1bqgM1ZKWpd1XZcxLFMst70uCw4Sd1q8Tdo/pN3T8qvh/oPrN6Yz+IB23//bVM1Z/ED2BKeJjHPS0TgxAc5KECeNaWtUvTjkhPPmIdaxykVkdyCl4DhrH+aCYK306rI0xszjOIU+mGoex3Vd12Udg5/HEQPIcrgr8uBb5t4zbGGJPJxcezNWNz2zLssUyoLOnc56/hfx+rXlDzBV/wvEf/4o8oZ2v1irT6V6toEzKAXHMJKCMRxkdbYenO21xIJEuLpa4ayOON4UsX5c1Zby1xttFBuc9c4liCeOb4xB54+v9TQE9JdPQ1gGj6HwCfEKIsG/jT8k+KEpR2dHZ9fDMlccxk5X4n3D99nT//t+918L9ze1+3kU9amhuv2fNIwQvKCxQhgWIygFr6rK13E0HsMkcQb3TosIcTjAveLQbHVpxk5bnPRGCRxnRbcMeiRDWy/eIeLTW0xDCKZ6pmfeQTxAXdCx05h0u0mavivZYOux07dwfBevr13+wf3TcH+i3clJnD8n/kM/kQzQo0IheiHrgipOe6NTLdLZt+nR2doZGWoRYwnSKbPz49AVVrUeGt1gblTBLD4q4esWpy2YfTM6O3Y6GBlq6VXhq9JyhfUlK0oUETSbJoaQbODmOIKDLpqh0bNvg6mwZ3almPpm7DSWx9sjwh43f4TEegfphKdwSHKftHRznmv7H7sfc/a+FTNz9cEcJP1F1RzwCYQwIKWSWnLFgFFArC/e4WSRSMOj67DRG41TyLPoNCQkllaKcw1IVWGhJWC8YIxRSHVSGSEKCNbiaxSjhFhTWS1LwdPMMzgmVRQK/ZKlkg9CAT3xby6MkLqgy9AtU1hGv3g7h36y5VYLcvsW3jnNR/f57LHwXbi/qGj6f43yr8aHrW9o96MBmon3g6ZJ++UbseyW4hTzg2xVYt3GDeV2dN0SQuL4qbU4DWqpZCZqY9wvpuRRCqnKElZ4xNQ+tIOx4CMGzACBqqpwyCnFh21BBAyzYGO/yu9k25tClu+EBF9ymDs99/XQlF3JijfcOm/C9CWS5qXa/UvOjf8x0L935YTcaveTRCE58u/+9nsBjoNyBogKRsFW5TQEW5U4GDT71tfamXJ03RzcYPXouqlvnCkxiotRQJcOQhYj2hk7DKnixlQPA8vLOFsjjgEAszqsqRDxGGKAGVKUAsbQvwFBzgDiJyAcHpIR+fxm8AXt/inov7Hz9lKK+QAAIABJREFUS9n9z4L+ly54/zaPoCd3TkbcersdN8Z6G4xueRQxHtiZEuE+9c0cequErco59HNwwVSj6+bQd6XAMIGCUQwDphRKwX1vASCvSpDCB1JoZJ7qgdfGGZhKYrB7qiOAWMdKq5kIi2tMxQKC4p4SUrATk3+OoN9k929xfTr4G3D/qh74FevXi+bdaffdJM1u+ZdwSHJEO8WZR02F8xfgdqyJjnqmEhxrEuHsk3Hss9bYGF2H+X6xRiSNKXyY6oEBwNdQmbwkhu8t5mvjVRYsZv3hXEuMgixUVVV4bQhxupVSwihILOJeFjTO8S14mXWMd8H37g5fwzjctb8tZj6cvf/r1m+oGnLV7tuWGza6RLonEUMJIRDlB9aZYcABYoyXVWLqG/TPzL7FOrpTa2ff4ly+S+jn0WMaEUacS0aKjYYjuJvSNaUzZeJ1LBKWZsxLRSExrh0/FOa8WlMxGjEeszGQyymgi10Ibqsyzg9Va19rHA3AQpb0vdiyj8P0tcuX4P6RXLhfu95e/GdM1bOM2Wl75/RdwZ+GnIAAAQqAcMGEI2dKjJOJ5aoF15JPrS0YtUrgpEiV4FNrR9c1SozOLqGfQ4/1FjEzmrMorzFjNV9S1Psp2wPT+bBN8gIbcDRBstrtnEHBWGPM6LpxGKbQz8HNvp19G6PZmrLTotPiImz25b/X7j8jZl4qaX4kWubZFX7GEXnS7kcxk7M6yTbuEr5gLAZptRYrhGGEulEMkzOAQCl4aOtI6n3TG10KPnZmCr2WsTH7BrUKZAFbBY1FjvC+gfjGEtjpaRpsQr7H/L3sclNA1e63xlJhnIFibPR+Hsd5mtd5WsawhH4Zutm3i7dL6EZnx86EWlqNXqODc/4S9XVOu4ZsnzNqj/nXny3/i2f+vWLmp+D+Rjf4UNG8s3a/doATvrefLobH1ErEyRyddbWySnSlSHXCMPFU4tTvfYcaxvcWO8AcQik4RjLOvh1s3WlRCo5KGifri7MNA6D8wChLLC1WVRW6bnxvsavgDNdoP+TO8UTq5GiY+tZO47DOyzqN8zjO6Fz3zewbhDs+nWztatUoQZ4sXyD4Ty3PDv+9cH890N8tq/QB0JOrdj9Htt8MpeIenAFOaGEqaZVAA7QrGc6+1GnRKIZ16nCkaXQdonz0XnHqWzsPvlZi7Mw0hjm4qW/w8EaJZivApCXfyo8JnNUsVqyGzd4EQghhFCrBUx3tGGtQUMmgwGp48CCZbVoAsabCQr7zNMc0jhFHA+zcafS1z309dmbs9NCUvZacfQK3b3pmvrX8pJj5hY6a110MIWftfkT85ng5Rc4QQghg7SSjWIXVB7S0Wias91uR64IxIMRUcmqtYsw1eh68YOAavQwBt89jWMYw2Dr2lpI1KmZvJNwbxXDeL5zj18SpQbAcn9hnCtES2xi8IBhUguN0CRDLamPRAfC9nUI/h7DOC05+PYV+7uux06MtJ1uOthxtOTRlaMrBSLx3vQG+d9H5mYPud/22Z+YWzb8K3D+57t/gTeLSORg43yFGsWd1lNB5h3DPgx+xCmQpuGtKHCWdQ0i4t1U5OrsMfg691wXWJsDpyhD0iGmTzXtjN3BnM+HkHYCh/sHeWAout1EA2KprECCmkmNnBmcHt80z3JnQ1kNTYgRYQvxky6Eph6ZEkfY1mD5D7TeXF8XM/E1wv9fr+/ZN8B6dkHSL3MI5CzCjVBeR2hEZKda3VkJsM1Pbqpx9KwT3tZ7HgE+XwY+dCbVAuKfiqYnmE9kjx2NC94na64Ji6JhiIBkRDBQDyYAzQPM0fR4gpDca8e0aHVdTulqFDe74OHc6tm0ZatlrmZySWbGAQ6rRtvmdcnnb3vvzZ21yqb/36hCxvwnuz7V75q7J3TYk6gG2VWVBuFcC2V3kesbVyhnpaqUYw/lHayWGRkd2921v9GDr2behKb0unJGpXDBivSv3WqoJ8TmdYykyXbBKQMVBcYpj/vheGOICx7US3DV67AxW4sbUKpxixBk5NFHGjJ2e+mYT8Q2qGqPOHsk3qPpHXe/wGrj/GNZfWSPydXB/S7sf/9JLSO1ASMEIFj0tC1oKvk0iGeHuahVqiXB3TYkRYEYxW5WKU9eUU99gPj86+7wuvC7Qxk0cj2M9OO0HvhHKla4USOSI8pJDWVAVGZ3gdGg4WzfJPO/4QXqjh0Y7W2N0Q7JuMfs71DIYOVg9OrsO/eybua/nTiPBu1p9DZrHJ183efMtvxfu/x3KvzCqSj4E+rQdRTAAMCBGMTRYGyUqASgtEO7BbDVQjQxNOViNcfCD1YpTZ2scZpraOKCD2j1sBG+VyBHfbCIeLddGibqgFYfE+o1iJQfFAMMW0A2aOW/i9QMhDhPDa4WZ41jsabM9RK9laMqx08sY1hT62+m504ORYyNDU74Nx9vtL2H6b5uqf/r6hp39AdwT8ly7kwP0T5pnr4pRUMRKWVCcgCkRPKbnuabElCWsLVMKTgAoAE5qUFUVQnyw2tUK9YxrdFcyXexaJbll6oLursaCoqzHKSwVp2g6W1Nt4cfR+Zg+IBCiJXe2xirEOdZxOp1GsVALTCVZBrfO0xr6dXCzb0ZbLn0TajEYqSXPTvlRjH5teePwvwbuz0YJPuk/JU+1+7HOAMmM1s1NIxkwIBjum+sZxGisjGcqxPpga8xFcrVCxOuChaac+gYzjwarnZG9ll4XU98gspG20dOSlFKzAb0saMUBHxWDkkMleKzmTnECvYNuAEIoQDJMcZQXsZ7qgiR2H2y9hG6ZhnXoIsH39RK66KsxMoUVfITdXyvc/wAx83q4X1n8hO8Ps/tFxuB3eoB31to7BN3miESaT7MEI8fjrDXoAJn6JkWhuFpF7kfiN9GiDU2JCj4YGdpaF0wzqAQg3Cse241itojKPu2A9ZtMJSuOQbyPROppdBU1mGs0etBxjAzhbhQrN1Mbb0qDrae+Wdd59s06+HXo507PvllGPzTl2MhgZCUO04G8i84DfXwe3JdTvRzuL4L+48nyIxf5mdj3/Rs8B4oRkgOcnPrBFkO76fikapL8aBRztZr6Jnq1MXGpbxDfwUhnJMJ6sLWrVagFcqrXhasVTkOZbFDk8lQ5LM3xhHlMvrV4N1AMMMyGkmRb7+AQDCQDrA9TZ3DHqb1RzHRahFqGWuKdZ53Hxdt16Nd5RBfNMg3ojw+1CLUA4M/KCryp3V9D978O7j/lirll9NT+ZEQkOYP+nISa5e7tPQCpHQgBEgeb0IJEm09L3ms5dmbPxQ79FPqxM0jwwUgcvllGP4c+1DLUAovpIeKHRuuCKUYUIxWHpFvKgmoWw2mQ2isBZUFLDgLhDofwmFToq2AU51PodCR1hDsyPTpSY0WQWoamnPt6nmYMnlnnEQdc1ymsvh2aMtTC64JRaG2LX9Wx7lceMZbnZefu8/yQs9c9PwlctmPS97eDCKbPmXr/szWX5tfL/lau6gZ8chA0+caIJIQ77KWU0NSLYQUF7UoxNBplDIIecT80Ggk+GDl2BsNUgqnQrh2dRRfNYOuuFCUHxYgCojj6GUlFScUh1znYuxDuHB6cxX5Is2svGKOEOFOi/xFne03jVnjNONEx9kYcXl2XcfF26ZtlCkvfzJ1eB7dMw9jIwUivirdp+g2Cf8nyiuS9rybC/S+hfwX6h8XMRbsfMX5XWAbblO5wx+H6SgAGae2WnxYo35HmMS97sBr98aEWQ6NHZ+fBj86iisBk1uiUbOtGsd2bzkAxUnLQaCpQEg2GgqVoML752uO0wBvOaiWE4GNnBlujnYoEj752TFxCARZMlYZXUczMfb1OYR3c3Ok1tMj0Q1M26h1r9SOvvrtcD/8BU/W3hYV9BO75lo85Z0jG5gfxQk6+92M32Mq/AADAA0icPAxLOvpaI1lWgnclQ1N17MzU2qlvsE5LYvehKWffrPOI5VxcU+INITola4VnU0AUI4pBRQkiXuHQKW7kIFksVE0JIQRYCo8hhBBSKwGE9Eb71rpGN0qk+clw1LYSvBJgVbRTQ1MOCe6hm/t6mcIyDUm+r0M/GOmMJNuX9DZML3t8sQu81FS9yoPfifiPBG9+ht3JFfR7+8ZyxSZNgzgAyRdpFBs7g8G6+BRHT7Eu5O6oaa0zcfxy7EyMvO2M10WoJXotOy0S4qOkYYAEH9sQEY8RMpIBJUCAMEIoxDxAslE7IQQjZAZbY/wm6vVOC6sE2tldKfCSXFMOTTnZeh79OvRzX6+jW8eAITTrPK7zOBg5GEkIae1bMxpcMfpZsB+cqcflV1cieHEQwUm3fOniSUbi5EzoZ49k3t7ZnRBCYjV3xalRbGh0HPPfjL+pb6bWjp2Z+gahnPyPoZajLdd5moewTAOGYYXNKYmBN6EpbVVmiEe4E4yNKShRQJKMAYLltknBKLI75oswCq7RMTymwhleRV1QhDvG/KBbBq1kvM516FHDLKFfR4fDq+sY1iXCHQjxfXedHzLZx7cW6nnv83/5edLOlxCx7040+SWC/DjWT40XXOp00esv0O5nEX+i+eSloRToFmaIFQQkA12wzY0oKsHRIzk0GqNtEe6D1c6UGAIZjBxtueXLdYOtcaQJX/K6wHGfwWqrRIwR2FBeUMCpB3CFLckaDYmC4RSWxFQSCKkExyjIbTZjUSthFHO1whsRZodgD0Sn++ybZXDr6OdOR/8MtkO3Tn7udDBSMniX3ckn6fyDh8PL2P2PgPsV4teP8AG4X7T77nM8yNKLeMccaiRUrJOBVSusEpiGh2ohGqyum/pmRMQ3JWoV15QI62CqZQpTa2ffjK6LdmotQx3DiXEuAxPNViIZKSABHRhgfC/USkgGOLkNRhDYqiyAECBY/ANjwpwpTSUxHgHtVMVp9EJuQ7yYML4Obp1CHGAKHTL93DfrFNbQhlp2pSiVPPL2DUY/CvePlTx4kal6HY3/nXD/yHV+V7sfkH320hACOAfqFiaZpoePesbWSPAYl9soMXYGsT61drTlYGurxNgZHG8aG4nJ/1PfDE0MF8PYFSyAEcOJG41hj5LF2GOcNgwrx9iqLAtqq7JUEoUNo2AqiTZrCgtztsbEKy15aEqrBEba4EABetyR3ZfQr/OIkn3um3XoltBt1mpYpxCMDLW4QfqbGL159uEDf8BU/WEx813EXzX67Zbva/dj/YEz6IFsWjkCK8n3uqAYEJb7s50p0b8+OIuIt1XpjBxsncab1skNje60mPoGUz3QX4mSxirMfxVosGKyUir6hZ4WTJxVHB3uxJpKMExUBSy86hqNEb+1ElaJ0JToucde2pUiGLkJdz37dp2nJTH64BZvZ/S+T36dRwwJfobcNyzUVzngX5Sa/RmC/K/h/pGL/Azc35ExxyHV9IdlHGETM3QLkEQ9gwNMrtGNYuiD70qBI0o47d5g5NgZo9jouqEpByPREzI6i+E0U2ujiDcSU5wwZbsuaMkBAx4xNgYdL5XgJYc87rcUvFFCMQaEaMl7o5HUsVJSJbgzJca9oJ2KoivUcd6oaYuZidEyfbMO/RI6fLqGDsNpQi3E83ztr+iZN09y2vLSSgS/Vsy8bt2/uycGa/bS0VSNcH8kHc/ZLt8bxWLEb60wHMXgFtehfwYFA7I+OmowVwg97uiNiflNOIWTwUnlmS5YyUEywrD6QFXhqFbFAXm9oIQQ4Aww2BhvQdZUmK+ERioOgYU21vlAJdMogfFhmKo3WD31zTqNi7djp+e+Xge3+jZ6332zztM6eszKfQ+vr2LzV4mZZyM1fwHc39fu+7P9t6PwoJmpitOPJbijnkHEI5UaxayWWCgP8zmGpsRSBTjAhIgfOz12piuFM2VoyihpjBw742uN5WtS6FgKR0vRBIpTvCSrZVnQWgl0QaL/sdmqg1Qi3m10wRK7N1vQ8tDowerJ1rPHAdSYzbQOfvbNOnrcsq7zOk84UPA2NI9PPw39Nw74vfHuvxbu72v3c/A7ECCUHExVlO9YDV1LXgnoShGacrJ1p0W9ZX4gf0d3ZFMi4FxTZgr+/7d3tX6y8krz31gb2TKyLRIZiY1EIrFIJDJ2JBKJRSKRWCQSmVdUEsLH7Ofsfc+59+yPZx5mdmZ39kyl6a5UV5fr8HDlKRTzleorjU3Zvs5DJ2ueUJCIQTMDmbsggf4PqNaI3uoi20UyXjswNvnUlFicuUryVDbaNRw6uHfNNg3QCzhx2NitXbUODzs8HNztikuQh9/b271EDP9uN9T70TxMnNl4cZjVET8PP/DPhbv91UGTP4D7h7n76TGKcvfgDY2dHUR3hEzQ7WOTRxRN0pZqeZi5d9Ed+UytGezk5C8ISOvbnI1WbuOpyua+9cvAKd0h8IIqGPowEiJl7uscPHoqiYTA2GE0QGFVNJqRaKG2xntGdHfMTJOvw8NO/TaBimmQr69dtZhqW8a1q+y6WLuuXdVX+sNq9fbuD79+zLuH4yvkxv/n8YyT+fT73z+DD8yVzg/CG4xdk8cbEaUsFe99Ho3mvs6xwYStHGTMfZ1vYxcCvDPCrvRkytG7AMChABk/rhLYAMLUAxA+eUIB6JoFdL+aua9zbOjqRDKJusi6umzirqUUbywvFCGuKybIgJ3YvS7GR7V2DWjHGXtMXbMN7dpVfZMj5Nt1tnbdxm4o0+xdd7EfovzXStUTSv4KuD/D9+cQf4ByDPqQu9AN6gPcpSThxzIqppRFys4f3akLkZH3rU+yEzhcY24H8hlk4evwgDB48sFVM6HqxTZtX2lkNS4z8VpIzQJsI3J0DGaqtNpDe5mhWalwSQtDwpBKgUdSls7hwyUzObTK3nWjseNjG4yd2m1oxya3UweixtoV4hmj1RWW79Iy31wCr+PdT/uUf350v2Xcb8/fhfsncvezLlJ6uAvf04RZBiBnQhQHOidTTqYcqjJ0DPV1Dtuw2eRjk0OqDppyMpX3vajmts6YMFoV4X8yzmF4MlWjFWJ2xk47AKkjEnTQkRgcUmZJxpSSAzdkj41m7L9itaBUQNY0mcpOwzr2a1ctgPU2bzhZBug6YciBqcJrV0Xp+8cY/SrYf6dUfadh4s88btfnF1fpjuYj0OOYT+J01ysIdlsLkvSWMMEkFVs22ATtm3L0ml5sOZUpmzJbh8c2jW5XtSk1U615HTu0b4fOj74pA+Jd3t/WXQlnDlUoZxKWpXp4mCBybLRSTOjCbvRuKYwAD2OzsEWQMeUJwSlkKNO+zl2ROvVL19h5hH3kNhi7jNtgJlMhcV+7ym6btasd27FSKfNp8KQQ0aDJixf2fi9qeoqe9aTq9b+BxA8lYifF1a/JIX+xYP16GrYHj6e8+7mViYK8loQQJB0R6ebMIOIi9E5N6eVfzdI1fVMiA4FqclumdeymJp9MibxlasrVd/eNVYZaFj3aOpF5Qo12Dd1APJyVjFZ9k8MAFfVorhLoH0NoRzet2/GtM6MVPBQyFplfS1gGY12sw8OO/To8trGz62LtZtfZtasOj6kpAXQnfLebtSv2fZ9H4den7/j6Ge9+AvrrEA98/2LT6jPV+yfg/k7uHvAd/y/QMthSDWYELAnblhlTaIRrS9XX+dwb7Jg23k6jLdU6dnYe164amxx+YGWWLF2zDo/FVAHxs8nBxNeaNbM3I3DWfMEQGFZKWGwpib4pTV00WuWpm3cZOJmudLtRkCGgIHaGZ5Veuwpm8yDd4YNtrbVja+feruNYF0vX2HW048NOHZ4Af+B3MPpyTuYVcF8uifurEf8rcL+uzxdpZuJv7B3ZkP5KF9eZhCBXqsJgGhZL8BVzfZ+mBIhRZboAbyrfxJR1dRnUB65GxN5T5TotUFxCM+MoxXTnIgPWQbdD/Gi0qrTKE+fv7rUM3OYs6S1lgQ6sKpVGK99WUs59a4fH2pZYjTZ8LZ0dWzt26/Cw48Muo12Xtfts+v4TxN8um5+Vqqfo/heJCG7j+leSmY9y9/ODgZMhH9cR49Hnn7LEznzwLkV7xzo8oBcYihxg7Su9zeM2jZOppqbMvN3k3JupKbexXcZuanLXXgRTmrro67yv8/BDgHXovbq6LPzkYQyKQhbE5DrHQb/oRKKwhnYABD96pvB77fCY+3YbWqcUsKu1mx0fdhns7KO7XaEmcN+d2rHazYFvoXk8eU24/zHcvx4gP4n1X0zcb6P7p+H+Qe5+6clmX6c60j3K3TF+DCEWpna15qEqJ1PZZVgeBhuofZ0DqUvXbMsEI7GMCYjHmD6wgeikRpoB36UeoK9045VeoMxx3cBENGge0ZIHdWTwf2w0M4lUimBI77QDlR6rbDHVOjTr2G3TAPtfu852m+FHAFnYNpjJlBZtH1AC280u41Rn12k2L8lnXs27v0NBvg70vygi+HF0vwF9nLHHNnq+B1T6oL7PJWWZpzIlkbDbcEXvRZ4Qup63qV26BtHRFDmyCFf/mapvylQSNqogIAPil4eZeoPyNCiBa83eRk/1dY5WEnhqo36oiwwsUEqChECTOMhHKQQmBCLph70wfjjI0G1sYW8NlzwsADs+7PiwdoMIAtJIO/Xb2IJ9X7umKz8lnvnJ1yuSmWuF+up85j8kmPn6uxWf4d138AtJe3QnInjT4a6z7/KyAqT1sG7EGsgTQsicTDX3BuF/fFTbMiKcO1mvpEIlKFX7OoMPGbZUISruvIgXpTCAq5kxIgp+7UYrGGELEsGotUolCYG+7OBw3eYKPVN9pRfj5DGQr411tsLivauw2WTXxS7d0jWOhp/6tavsNm/LZJceLkvPUP7C6B6+vjWs5homr2vgx3B/sWne9T2/c7wL9480MxTF+XN0Zw96R86Q22H1YxwJQi7s+SPSQ4oYGMZGq20e1uExNbkpchAmGYtCJU567syyK7wE2klwKX2dmzKD/qzRypRZbypgHYxn4GRg9pT61tWgAUZpgf1aly+F/qmchzIdIWpwk8kaeM440VhvoDKwc2/XGc1NtebLlI5Tj3b8rSO7/iZ2gv0wveMsK/Nr4BsSsVu4v46L/EXTvPd3VT93iGsac6N333eagPWESex6d/ctEq6PDrhPWcK8pd4HKqk8oTwhdG+g3anRanxUjpGsCwzLBujRbQTTYHTxgaJB9gLxTOGsyxT8bVyRCmqSSQgKCbpm1/MRzMPwxgadIrQPZeqsur3osisz2A2EKXyI/YupJlNuXbMOzdzWG1pX13ntqne07z9JaW5fS1+O7rf4+B0i8j9xfAvuz4J6/EDIbVxoJxK7RyTFJSx6miAX0yycNVedIzBjRAy2dSATgPHLOnbr2M8mN3WRuqGqQieyzdnZw1fOyy5sqTZ+CfkhTQq6GiytIiGBsa9eNYnCuoksf70VvcKWKuoBtwyKHGtyHXs7j9vQzm29mGr2w8kWUyHYeyuOfltGu84nOpKi2xd+/Zh3j4H+7O6ff7w2dxfHytV7y7hZjTIUsAIbT6GbCWoC3EV0d/M8ctWWCpJ3NKrCngB7OqBoujLDAGEk8RlTW6qxLpDVhKyjK52Efe+FRW6j1WzyGh17iOWprFIJuRhG1+P5tWaT7rP7CkWaqVDJUD3WeZ7beu0q6AXWobFzb6chjJ7EgQnDW9csJndMvF1nk6cczS++w6gI18svgjs+/xnv/iL0/F1Yt3HufkexRzh3mA4sO+asSz9xMmUJiVjKrp8obOK4CP2ohqocqhJzmmaT96aCRfC2jNs42mXG/D1TZixESrDWoFwl0AAjzIcAHygaZ2ta5GNdTKZsNKfAeuq0mdDPpMxBhBxeBZk7xn4Mfb/Ng6M7/W8JCxJ9WNvQr205NvmChL6r1q6ZTb52jV0Guy527oOa4Eq3v/zrL2jv+KM6PKIP4wD6m5iPbj2A3ufoULqzp2WwJKRwApU8IU3OGwPCATAzy8MgKUfROZTp3Bs7D3YZ1+ExVlkqCQsJ1hrYbXU22VXmsFiqMOGjq8ttHsa6aHOFlF3SrgCDFD64mtXHyZWaSalknecwOXUoU5PyWBdI0zE4O5A2SGkW4xA/m3yqM+eqZ9dtmYYyvQ3efwzv/p/C+unkTzgCznee/d75dw/qGCcGz1ESAnkLsnlkOwiWqRQpiMvAS6KElVQocjVok3dllicEUfs2dnYel4eptGLhrB5hnwTJJGpKwB2Je2giQRurdsPgnd27ZvdLodMMuQ2AjgTGFPnct6hQITEoZDCjdB2xXZnBh2Nq9sR97SpgHbiHhszadWpyTPW4Rvefh/m/Jpn5Y+HuYrf/V7y12XCFKb2xpDTyuU54n5OB3SW4sCOiA8dtrjC1ZupN3+Rl6kyioXGHrwakY2i8WMdu6Rps9YPUZxfpqZDCj251naygUEzKwC4LQYKg6fXTyJwmGfKy4I4Np5qmriNXD8a3whAotEohrcLVaTIVtpYirFeLQSfrwy7jtkx2uslnLudfz93vXvGibqZfKFL/WLjH9eihShWHkI8KNcOOqTeWCdVqwpQ6rLvRA0Hr22hGxhx2Q8MLNRMUYF2ZGT91bGxyu85jXaQspXCbVkzCJfTSWbxjjIcmEUaRIZZjXzZjkbJAh4frv/bTPoIccugMZriGufLoVXVVdc4YV481kEpRSAH/buxDTZjfBIqma7bBOALerkOZyshLOQLqN+P7sx2rF3Uz/QKwfstWafmpiCCGt9jj+wHxoTaFcwsfpgaQJG+5kVDqDdeBQiZRFAUJMnXRmwqjfcNSQZbvmjwwHizlPKGuzLZ5aEulEwmuUwqYKFEqAu5FSiJzXu+uXRVDVQN5j3wdDanw5wBwNXNvqjCbu8150OlYZ1OdjZVqc66kKJnio5Dud7W5WkzuOgy7ZvO2HGhptYtzF2tLtPPtmN9TxnNK8uzuDdqPT6W/ILq/GO63b/V7mpkrMeOxj6HBUgjFlEoKs75QsELJ6EZr+PFJGYuHeTzMo6lrretMF5kuslRzkhElgkTKLIh6NsNuAAAL9UlEQVSkEIUieImhAQoZc6N5m/qxLtB1iqwGeYWkt1RSKlwhCxds8PTYxoL2xgFdJblKgp8MHsdebBhbaVIHeryWoHAWQvgNY0lvkkipJJVUpRL5ups4adxAbc/VNHZq167qysxx/YICWxsWAIUTTjx6b7FOx3USLwn6O6L760P7d7Fuj7z7/t9JAxk+KKKEyX+GrkJ1czsSKhQhx9BMoGvWoRk6M/Vm7s0ydji2qbV2tdtGnOQ6E07CRfDuQphHjC9TbnNepx7WHZVWmtlBH24fQqTQovnWJM0C7XwoTF07tkoCRVNF3KVLY6TwA+ZFKsXQ99vmmjq2za7LimPbLFavZgK7D8NrbCkED4WgOJjq7KQYu0tpDtg9LYl37obP5C+I7n8a3K+5+yGwR3RNEP2CZpF+aAeSBABdsXsymHhs2tdFhsMUOSbG2G1e5gmIx2YtyL4weLU3FVqc0G439y16vSH9zVWCWR1ub8vbo6YsAPTYLwnWGimLMMIgxrpLhEikUjR1PXSmb8oBLLuXQ27LZO1qN/swjyzVwDdIVbQU+p7ucnTtV+Vi8rFSZZaccP2JrxO4pRCS3MkOdHoB3G/h8l8titw/g4u6/RrkpX9e0LvDbg4WdhmLhEkIwZygWxRZfuEzCngEdHUJIZdd5qHv4bwnhMhTGQTuU1NCNWC0SllmLIxW8NOD1WObK/AtmU/Wlc9nnPNMIsN3c5U0dT08TFu6RioQkcFuMpXOHl6pRKmk0QqtHuOj6uoSVjnYY7LrkqY6Y2o0T3W2do0pM83OVAf7XOjPQiXQldnbCeWnvmwh9obuvbGb/NXr7njbz18a3V8d6f8Te0xfh/utS94piacI8dLLIffQnhDsKxB5cp2lzAkTC5kwaeZcJUolhUqKJDN1sTzMUJV1kVm7MSfgfFIpujJbxm55mPFRTUEn05SpdBS4ZzYZ1jGFQkeII9cT33jqmMdE5irpTTV0LbpdDwO4E/9aj7yUZcqsmXPtrkJjXSwP0zfl8jDb0K7TsE2DXRfQUJBMNppxeam9r87cljA0hq74QHd99svRUYJYiIT8iRDulgS2JfgXtpn+IuXMzzQzIcyH8B6lNxS2VMOJTlwaAz4E1rtSUq4zlpQyp8wBQ4VKcp2VWWKKfGpKYHrozDxNQuyCYTRPrF0z+bl8UEFiGxVCSIiKw2R3cKNEb1IIBPhaMxKSeRjQtBrqCtDzYQhCULdgPwFCA/RDdXU5VOVQPXpTIcBv42jnwa5LU9cYy4PqFqNEMhYlE0peuBXMJm9zFV0tP491B3eiBFoknFyPF7V3xCj/b4f7jfT3AvrwH/uO7DC8wGUO7J7sIS5xEkpGVI0AE9Azt3VT13adwXiAZikUIUGH/e9iqvFRdWUGajxw5I2vOMGjSw8QiNLQhBr8P7C7BL4SHkxX5IX1qZld+1+Rd3UJqxwX4Mdum/p1eNhtQ1eUn/jnhufAomzQ6QhWvs7anJ/gnN49p0OAJxbExAmJhEkR+zXA34D7Vd3+7O6ff7xW7x5Xq35ANig5lqRUAqCDdkz9i6VP2b1ujJHMVFoViatWh6qEo+/4qKZxmMcB+z6uizQhKM7RQhpmcAPiRqvQkxGG5iEf3luowmUHCxKke0JPW6edSQ6nzOh2dY1RPsZ3dQmJmB2HdezsMhut/Dg0KDdd3xbECJjCMKHbIwoidPnVn/yi85L4NjPzIUT+2+H+JKifQY+2PUkk6U350A47JMzMCJ8GRMJI3HOVaGalksrbLQFDaMObTNWbahoHxyr6X5SxQDUZSMOg1G08qdJo9qZ5wf9JcPynOKZSBMXWLT1C3lshZYm3ijVZJG76DSL91JSwtoTjUl/pPHEq5dSv0sKXFqEvpExDdH9nmyl+/PqEm3cd0P/q3P0vymS+C/eQosfnN6D3MT4MpVG+VO3rPPUGeoIcWeklk077LgVUuDJXCUwynBtMkc99G32mB7CS311yVxJFAHpgEoOaF9/yb4NuMO0llonrwDogCJcsIB4Qr7TKdQY2qdGqq0u4cWzTsE3DWGeAO95kJBBidHmjParWp2Tm9vw2ckcfyOFf57B4Xi0R+7uw/g24HwB++18I8dFn4h1m4OwOHVX8kcmjiyqJ0PokhB+Ih6ZSU2YXun//7TEusbuUQkEgBDZWoRfQJDK/z4+rjFJJrhL4hHmFmbisguN7FiSJpC9YAfSQx/dNuQ39NnZ2HOw86ESGFU5eDQG4YylGA5vI761e/6Y4qJ/Or3evxx8sAP5j4U7hA9+hFnaWSFC0Bw7c7uf+1p84a47wKUfpkDid7DjxvyL+RccPlfZfFK24Pc6dLg0nbNHxObfKLXyDUpZKJag3kNgA90jAMIhh7s34qJgSJ22O3jZFW0LkqPHr24hP3sG3uL4qesR99x/cvwj3GJcOWnE8D+cUo5zOj/htP/dgEDLK87k/4qf5j/N0N8R0ujx++tQPYTJ6miRikBhpqnHotAy3ODjJOMmYFG4D8SdEQiC50c1CzJSkzL4zMSFiL+aHqv/4Z+5/9bNl/M4hD7SMSK4/6se7qn/78V24U4z4U5inCEDneH8EYgz6CNMARLj15a7DyvMT4Mm3vLI7CY/jaYKYKBGAnXttEnPVgPI7WNdp+eVD10VSaF3jPP7WvniwfsCXi8RtFb2zUeqR7Tt+FX6IeHPgDksRh3DbTD/ZVf2fPBDdQ/pBIT3YMR8lA9cYfwU6xZdyeYx/HvHuo41hyrwjNQI6JcT7+X7LHhYc4YMUwH2AuMzSVGf+7gn6OLJoJWTHNZDpAuB+dmuyRuv62YPnAyskXiqnx/15rBQI6+G6nP7B/ctwD1iPI70P83SM6HHGcsxenicw1wAfZwiHoM6JFB76HHIG72zAiQvzHCE+vvWIV9EtAK18PhPjPjviPsZ69m7gL4oiDvPx7QHxaXm+Pa6H8wqJLx3XJRFdScKf8A/uX4b7HfMYpS6HbJ6OD55Bf8nId9xfwzyuyEQsiHx053Nuw4m/3aFP7MM8X+L9EfeHk2gBBPQj9l/RD8R/aQ24lRDynGP+8ywv2iEeZUpYDGEBxGsmHEJInZb/4P5luJ9z96hU9QzagYE5xPuoNj1n8FHgP+T0l8AfnaMy8+GfkPK6S4E4LAZ/sLs9Rv3I6iZkO8dlkPk6FdC/ZjthDWTRSsh85vNJ9H+8NuJ64Lo2wvnl5B/cvwn3a+5+KkzFCfTHDP66HqLidV8DT7OdOB3aF0C45XAdEOenefSLaJ1gMXASTuhwTUjoUAYcDgR7rIQ4478F9zOsuzwnTnVOmU/hgndRnLOac0pz9/NdVZCWWtf0P827fxfucRqzM5B7bXqJ9PuzKArqNwlMYOhu+JkzIXOgZUII33N33pkZjnAcF7uCmMQh8Adi8UN+5ssszTVx//RLnmY1z/KcIxcUFwn/4P5luN9lMhEbudMycVZ/YmYOdPu1eD3B/ZaiuQM6HxP0ODk5BulTyk7qxM+c0pIrPxPImXdSlBtypjjXmvHLb37UlYe5lKQfrxz/HE6yf3D/MtyPuXvYXYrZyKiAvU3co4wl3nAJdOQxzHug3/EzvGfkfMhA2N3u0L8yMxHuY3Im87VpWABXfuZUmN6SkveZ9ylm3zGSZ64m1KN3dE04CXlLfPdUsP6D+5fhfsnd9w2maDFQFPM96CMmPkK/h76/pc/xM6cjImrC1hJHWYrnZ+IiNQ7/iPTh/BT4PfoDM5Md0a8vzMypQs308xj8vL78MGDruH79xPEP7l+G+4V39yE9/P8U3ek5uKMMPipSv8zP0F53MjYRD7XpgZ+JSlIPfbpdABd+Jovi/S0xHzOV2eUK8EHe8qUaIKyf0wo57lLFKwHP/wf3L8P9yrtH5eqewF+o98NdipbBcas1fvyz/MyRnJFHfkbero2Yx3SKl2j36vP8zO3CCGIE3A36mUS4nS8K1shwoAplDOHPlyGzul5qon9DSf6CSdGDQkiKVAb+wkj0P62Z+S7cr7n7Md6H6O4hfkF5XLZeQvsJnS/lZyKKJmhmHD8TqJsf8zPvZRef0c/4xePekmusDoXN+V8pZlRvVl0kZSNK/g/6gmVWprqkgQAAAABJRU5ErkJggg==

1930. 1990.2050年庚午太歲 王濟大將軍

(๗)ขุนพลเห่งจีไต่เจียงกุง หวางจี้ เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีคังโง่ว หรือปี พ. ศ.  2473, 2533. 2593

ขุนพลหวางจี้เกิดที่เมืองหราวหยาง มณฑลเจิ้งโจวในสมัยราชวงศ์ซ่ง  (ปัจจุบันคือเมืองหราวหยาง มณฑลเหอเป่ย) บิดาชื่อหวางรู่ เป็นผู้ว่าเมืองซิ่วโจว มีชื่อเสียงด้านจัดการปราบปรามแลสังหารโจรผู้ร้าย  ขุนพลหวางจี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์เที่ยงตรง ยอมหักไม่หักยอมงอ ไม่ชอบการประจบเอาใจ  ไม่เคยเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล ท่านเป็นผู้ถวายฎีกาแด่บูรพฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ซ่ง ให้ทำนุบำรุงประเทศชาติ ปกครองประชาราษฏร์ให้อยู่เย็นเป็นสุข  ภายหลังท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าเมืองหงโจว  ได้สร้างถนนเจียงหนันเพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมาสะดวกสบาย คราวที่บ้านเมืองเกิดทุพภิกขภัย ท่านก็ลงมือทำข้าวต้มเลี้ยงผู้ประสบภัยด้วยตนเอง ท่านดูแลและปลอบขวัญผู้ประสบภัยเสมือนทหารภายใต้บังคับบัญชาของท่านเอง

ปีที่นับเป็นปีคังโง่ว ได้แก่ปี พ.ศ. 2473, 2533, 2593

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                  ผั่ว  破

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ไห่  害