fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOy9/09UZ/r///oT7upxeglMnavJuDnCgEMB5wQYhmEZCPnwRdOidoqnjLI2QTcKhHHV2BLLROOuItGkMYZdY4yVQnlNN9BNNrSy204X2KjxZdnGNCrvdTuS2JCGbNhdNpnPD9eZe+5zZgZRGb60nt4ezxzOOXNTH/d1nvd1X/d1/08kHHpRFlj+R78hKoh2REU4ePFxZX00/JP9z7IztIpKItzF/7kLOX5x8ZJe/AL31OE+z8HCTy7wpy+evKDLXuC+yLhnWbP5/2vZZE/dyaX8ruev1Qp58gvcFw13WI0b43um/wjAoh/Ej0y4M8FlhouNP2L82PBA/cl18kb+BJbs4caTwhndw3UnX+D+08YdOAlxuOt4YvqTdMji9hDPHONP1/YC9PGtS7zQeGi4Ma5KujbGfyPxAfAC95887gBgwB10kMZRJX5kiT7qTuqsutgq+KPiLuYf4qBN+MKJf6b+O4Vf5wXuL3AXDaf2EWB+ISEcJ9AtBlPNnxVHvL51CbAz3aVx9Bpbl1Bn0H+l4ZkvcP/J4y6KGeDcgMhoAu0BDBD0P0osneNlDDNeY3zI/K0kzpwn/mhoOXT4AvcXuAMYxIxO/S5Muxs+CvAlsLTGG2O3x6ke8SPXMnFvlUTEG1oYfVhs3N3uiNu97CA+e82fpv6Li/s6eeNzPuEZN5Ek0MOXWDBEr0vaGHR7nfjW85e45SRkXGA2ydfpnsOEn4rtKAXWfbXgLvLN67x8uC/bpseJn9FDo9ce8eeTc6/rMBp9kbqvAyPqxsaS/G2TtM9geMbi4W4gZrVAn+y3WGLcEVCW408uxbZoYib2LPF8EiekvvHEW/cksiaJx1N4iEHA6E+mBvdnomdFlOXCfVm2WF8zTmCIiIKI1zxiJrG91+uLhN6e2AMTeg8NuibxVxsraWw69GFRcY8vy47vM/wKy4b70hjzuE0nHvjJmAmOczKC7uN82Bn5TURtQtscf61QocROT/7tcdpJOLkYuBsoWS3WPWH7XIHWPdWtQPfSj515Sr+7cCWg0cou3DMT/ZEkZ+hUTYKuqtjAEiic+N7CIuE+D0Mrmfjnfv+sejEDAAyAAWOMMcEOMgCmnaWDruMtMbA4nQsoybboBQDC1/FvnGdL/l0Q/73xB4tn3Vc+3/HVfr4n/Bhwp00QJrG9qDrEi1iS2+JFTmwXU8/Rk0z/KEGui98cu9V4UryLnxbVFNOfpHOLhHs4lJj4lYz+C9xp0/chhb0mL8qVTCacFO4ShUTSvVGIxzrAhm/Uy/3k/yX5IuEJwncJv9piOSLnoXy14z7vNT8G3A1ihiUQM27VqxcMdGNqxcw6eeOziBlYGjETD30KPDPGuj5nT+MF7nwTJIMoMGLyQZQowjnQ3ZX0mCU4jv86nQoSvloUVUnkEz9OJILEjutiW/cU2PXFgfsF7sk2UcyAwJ9OujMjT/xY52bR+0yS6Bime2D8o54oZpLtY79MrPp6VfPcuCd0O66WPus8NVyAa/LHgPv8YgYMomXpxMyTbkwiZlLrmXmii33lc5/M+74AN/yPAXfa+KtfL1REESFeKtwYZ+zjj5Mok7hHCV+f7IYnfp3wEKZ7oPZliypmnuGnq7n8SHAXxYwoMHSqI07MzCcqdCJHJymeIGbgyVJmfjEjiKLUiJmfcPkR4g4gUMhiBjIeUFEus2QfRdJA9xLR3aIHXffNTF8RncSP+xh7cqxHrP/eF7i/wB3AYN218wJkOu6jtyUxq8IbIJFJZzGMYw/U9XQNFws3JH6BiHUTL+YtK/bQF7i/wB3gydY9zsbHTrIEH4XrDeY5kUCK3R6thv5vZnzIfNzrb4w9iwFLiXX/kSr1nwTuOrliaAN66z4P5XSd0UAnYD+ROopdmgB//UsgrmnFHmIQQ/xkanBPDfEr7eXzI8QdRAQTWeIE1h0EdpnxowFxnQvoido94YthnldK7Jfhu9SLmZRZ96XA/ac2eY8BRL3S0WM6GfOCx/m26UZ+RmAurjzJfQ4gfB3/xnm2hN8i1E33vfEHP2Hck3nZF0z8jwF32nRGN+4kiNZU9+MnKBzgNlY7ZsafGm/UuWAMgkT/B4QH6x9o/DbxGYuEu2G8KTVzmha5WYbnHRr76eCuV8XRfTI/t8ioeFJU1brrE7vc4x8oPCHxfwK3ybrF4qMS+N0Xoas6z1Smp0FngWBFFtfGx1fvhZgxipnYZQAGMQO6AoKo0B7OxYRRocSJGbprdYmZVMbM8Lq9wH3xN51uEU5rx6g7rxc8ugOD0ogTMcLXGCsgfp+hPlxoxZQTE25LqGpEMcM/pCpHZArkewpxf1b19SPBfT4xQ8eoc/bpEMc40A0CI4GM0fUTEmmhePljeEZC1WQ4w/RPo6PFw/3pu3rPwPo8x89V52et1arHPSpgohomdmA4BgbAUNsDCh/1gkSvUpJrEqFJCDfqxEyiu5dbzMRbxFQqmcXH/flqtTpxj8ttIGoMQcAwhrHryZYDAuO3Y+w2xi/DmN1OoE0EiSG+McAghPRyJiaGdHJFOI49X/eE2PO1Zyy2mEnBDI/4Wi1ahX+iuOu3xGIGAZAxge/YseFAuMX4kESygtNrFEii92W+/QKcM4nEDIPF8MwkYz3ZmRVVnli3n0K8uwYMCh8JXIxZd+1kIuJjP6LbMbYHjCKH3PjGLLTBrotNIWbPRcz1cCf4qP8Co3AHSEnSvIRtYGVCvxDcfzyzmVC/F/mO4s6VDDNYdw6xHC30I1m8Pq4BkCKCuL0IqChjBB3D9OTqne86c57ooyh7xCa02GJmdZWfKO76opEdvUqAlRk5Tmjd45uE7mTUuiPomYzbC4gKvMapkmSgG4VNij0zq7QkA/pHOFc1DvR43PWihcVMuBw17ZxsWTgfJ/HjHkJvD6ZpJIjr5ur28YiLnc8E7wvDj4TugXjjC9zjyP5RzVXliiWJXdfhzgUGRxkZk3XsRs/ruH+S4Rfsb0zKR78LhIOE0kUnbfR6BsSOafQ5sTbA4s38qhMzK6qeqwF30EPPi6zHndtDWcSacRMOckO9V2gJsmDdeQOQBcrlRKZdM/9RjSR2i3Xoi31Ogdl5Lbpe3hj6qrwBrCbcV1r1VjDu85hzfV9TY1TAPQaxzKJKRjbZy3LMLHoBSjaBb1l8IYi3A8gsgaSJwx2Meibax4znPqGS0ROf8EURPUwN7ivZG/Mjx10EXU7Ouog7gIYTAsgo2WSTXZLs/Bglmz3HEWVRpvOcaY4+gmJgXWszmi7S6sCSyh6qBgiaR5QzYp8TDE1Bf9IgZgRrv5gBwPFR48uN408Pd441CLjLTyjRIXYiGyWbLaMEQdEglmwKKI/Cjyo8TmBIF9CVsskum+w67pl2TK0FmMwYstieDpAxBCYDQ9AdIDBkDGifqPDoA1i+IIJ5GsBy4/iTxF08MCh1jW+NxVgBAGAMZJMd0Y6SbduGutaAHxnIJrsCSnGGOxKJ2HMcAEhnFFBek3LpmKDnhTcDsvrR7yKjzuWNXvQLlp7x5moYmRLdlGKHVTirPyl0YAXzvnjWPcW4Gyu66Opr1eMer1uSGniB+KjTBO1E8GtSrqeguKHeC4y9JuVWmZ0KKDuqSwERQCbWnZbNCihZ1mxgjNAX6adjlGz0ipAk7aXBv5cZNI+m+PleE/fRfRR9Y482TsQblX6CAIYU4L7Yqn2RXzvJ6v/0dV4xuCdzvCRWLwgK2WBNuDNgjL0m5XJYrwX76JkEd4XtDQQ4eaW3XMkEBgooVWZnldk50O1nAMiwOMNN0HPDL3LPTb4k2UnSSJIdovtoIVUjM03S8AJMr23mFTOwVGImBVP1lrSsVtwTemDkeNzJrGqGFu0IymtSbuwxDIng4gx3ldk5M/WgwuMEgG0b6qrMTk9BsT3HMT7UT5aVmMZYXCTQG4AorzI7yfbTR1tGCRFvyyh5TcqVJDuCIpvsCEqcphL8OYI3k4/sciEDhgMQ9IzYvY1ekwLPzCql/Pl+hWXFHfXHCR0vCdQLRrWHLaNEu5tpWBOsCiiIMgAe8VX9ItO7w+b1FBR3HW/5avQLbYiIYZXZyWUDRpsKt/rcxhPiYiFVoxEv2VCy8U4tPxCcOTGXjrAXVU0i13tiGbO4EZEvcF8e3A0OR2OXNNpl5OpFIUOrcOvOABj4LFurzE6C/vVX8xvqvTIiA9ZQ7w2eORc8c252LkJKBiUGKGuEMUb6/vVX8+kJ/IBzX5zh5iJHiVaDrLtssnNPDj9gjPtzkIGslzSa3yY6rcTgjVlKz8z8rKz8xvCU4QPLjXvCMSN+HPUhokIuxSxrNiEum+zbNtQRefxZxRnuI7Lqs2yVEbKs2VVmZ+MWB9qKKzzOa8G+s3vVr0a/GLscABSiXKihMAAAp2Uz59tn2cq5p8ZDe5JJxRlu3thI53CfZrTOSszAxxQOd9dEg22i3y/WJfaXOBwlnF/UAOAlwf3Zq7dAxJ++PisGd11PlIQBaQnCi2grznD7LFuLM9xudHNQOKObCncCgM+yVUZsVNsnv5288/U3wTPnxr76/bVgnwJQrmTKJrtAFQMGNlOaz7LVCiZk4LNsPSKrxD1vA2TmiXuy9G50k9UnM09dZ0myQ7TmfM+iQ7YsttePTOmGY3W+GsH9GDuzeLjPH+++AnE3VDL81M1yOXAn25ZAnXPTroCCqCAoIu6cvG0b6sjKAjBABMDXX80/Iquvv5ovI9qKijpOXXBaNp/dq6qOzLIcc0F6ekF6ul1ibgC3xBo3rG/csL7asr7asl6RmM2UFvWYxFoOSRoi3mfZSracH1DbI3vP3faEO4c+SrwCTDPzUdxBjPMxdltjYTMxyFOj3RMay8V21/zkcY9zvyAnI6bXyRmCoBBMRBgZ1G0b6rZtqHv91Xz+RLLHtAdAlOXgmXOH8gqzrNlvudSGem9DvdfnUXwe5exetbe5kvYf7j7Q21zZ21x5KK9QIz6KO38a33Puq8xON7qp7VGrqzI7qTUiat4bIp4KgkLWXZLsSaIP5nPGx4JlhGjgxcM99SVV9XzW+bVLiLs4XIoccdItiPYo8YpssmdjBRFPVpyMKLHls2z9Raa3yuzkTzsiq7xkWbMBoL3WFTxzbnyo//FQX/Dovg93Hwge3dde6+Ks055+1NtcqToyMUrXEVk9lFdITyPQReh9lq1cyos+HKKc9vw3QlAQFeKej0wx3ZgUH3+FuH1ciFiU+9WBu1i9xa/ks46RLZOYiVl3g9IlysmC2jJK3OjmZduGOqLtiKwSFCjbfZatv87dfyivkDGg81nW7LN71dHOtuDRfWf3qu21Lp9Haa91na4rIbiJ/lu79wSP7gse3Tfa2Xa6rqROkhCg1K0ekdXGLY4jsvrr3P0GA096iVv6X2R66W1Drx1bRgl1LWwZJTH6NSmvaKAzORaQrAssi891AzENkxLtviTEGw4WjfVnnU6+VLgnHDRVuFgn604eGASlwvbGtg11towSki5kUIkw2vPn/jp3/69z9zstmxkNVzJo3OIgjs/uVcuVTNWR6fMop+tKzjdVkkUn0Ec720Y720It5aOdbb3NlfWS1FDv3VFdihJjAIQ7Ec/RJ+6pDnTAXTfkLCJVQz1sAK3vYcsoIRsfbdWowx34vNjoryRadD3zsIqse6pwT9a7WImOyIS4KwgKRCkhYrjJdKOb6weOmtOyGQAA5Sxr9q9z91/MP+SzbOUW0OdRyIqPXQ6c3aty1ukkt+i9zZVuBDcAnWncsL4mx9y5tUNCSUakxxLxvIiqiQq9cEhc0fuHrHuF7Q36XcjAczPPuyg87CxOx+tcRgZBs5q0u1ixZMfPyHpCvhfWw14m3A0xXpojj5SMAgoNhZJU+EWmlyTELzK9BJn2LERugy/mH+LdPtWRSRqGzGV7ret8U0ysk2k/XVfScerC6boSjv6hvEIEQARg7BeZXnomlV/n7u8vPWUgnirD3zbUPumNRC8l54Zq54bqgvQqzj1DHfFCSD2PqRS87MbB1Bj3qcE9BVFii4x7Qosef8FKmZod72jXdC1Zd2KC5G+F7Q1uLwkmks4i7gBgMMBER1mOub3WRQOoWdZsK5gO25Eke6ilPHh036G8QtWROdrZFh4eJElDhp9Qs+c4iPX+0lP9pafEA/HruML5RaaXoN+2oW6HzUseJKK/wvaGc0M11zNcweuFjcFXA1Ho9VOYFt+6J5zekTL/4/NWeIEVWylTs+OD16NuaVRomEbs7e2weXfYvAQQkcRxlxEBoNStOi2bOXwEIpEhI7bXushUl+WYScyQz5ETTx1ZYp2s+4e7DwAwp2UzRpWMSLl4fDH/UE91QMSd2/vD+fup2tSLrbC9scPm5dY945WfG/rl0XB57qjhrBsoT4UjMvXx7iuwLCHuOtMeC29EO4Hu3FBNiBRnuLnJpANC6mL+oSOyyqLPE+06l+/Xgn0osbN7Veq4ygin60oatzhI0gSP7hsf6r+1ew8di/4Z0jMN9d4Kj5Me+GnNBwYDn9DG8xpSbal97rB5nRuqd9i8FbY3CtKrEBRyrYLgqNHNCteluIl5JON7qy9wX/m4x0f2avEwZNezscK5oZp3T50bqokbQodgOpy//2L+IQocQFkGQA46lddfzQfGZARgcL5JUya51nRyt7fXutprXcGj+6Z6etprXY0Kdh1voS5s8Mw58kUGj+6jGzncyQq38RfzD1FTPJy/n+pJXpodNq8btXeULaOkIL2KqxqI9suF8EkxdRkIuBt977CYnhlDn2/1Br6vXNxjGob7K2wZJdlY4Ua3c0M1+R8Jlx02L7edZNo7t3YQCBUeJ53h/cj+0lOk6ctyzCjLZ/eqFbY3GDBA3FFd2hrwy4gIQO6a4JlzKNsb6r1jlwPUf+1trgyeOUdmHiVbf+mpT2s+oEIPp4NPaz7oqQ5Qt5Vw/3Xu/sP5+w/n7+cHO2xezj01Wuqz7rB5s7EiGyt0uDM+EwoTQp9iMbPaEV9RIWJoGEaNmXYEBdHu3FBNr3iy6Jx4okSUMcTTr3P38wdyo05Kgw4AINeaLiMGj+4L35sInjmHCKojM9eaTtXhw0/nmzTu+Qgrne9trqQHctxF4jn0xLrIvUg8F/E+5y8Jd3p9ZWMFokLEi8Fkej3D3fBi0Izu75SJmVVXVhTusU2MBlN44AAZdUKBQOf9PCJGLL/O3Y8oAwO0FbvRzYET+5HUHsgzEzy674ivyudREDV0ynLMNJ7KXTE8eIZL+V9kegnoPzVc+1PDNZF4EX2SMWTsqR2S1hJxp3ZLzhn6HYl1gl4fLSy63kXrrsu3sdjDTKs33v05ZFiKcY+fwCHzvhpRzrunZNFpT9x0bu3gGJHxBgBbUZHBW8Ip7C89Raw0bnGU5ZhzrenlSiYSJ4z5PAr5Ycjvfnav+uHuA8Ez5z6ucZLVH+1s42Rz1v/UcI0/nJ+kj4Nv/pa479za8evc/WTjD+fv9zl/SdadKxlu3eltlvHKzzVJQ6OtxtQd2oSVF9M7FoD7U967VNpdjPVVqJ9KFp06qdlYwSU7t+gEOllQLXAAZQAg+8pNO2eUziPaG7c4GCAiegqKPQXF1AB8HoUPqbbXusY/6J15NH13eOTjGufpupKxy4FB768G3/wtt+h0TIjz86LO6akOEO4ceo4+QU+/Do2wcugzXvm5YOC5ddfrGUCd3x3E2R1LI2ZWEe5PE7eceuueNHCAq/biDDfHfduGOo47t5oX8w8hIgA01Ht9zl+SeuZGl1M4+OZv+0tPfbj7AEUZIEJNjvlQXmG5kkm+yPZa19jlAIkZEjB0QPSLTHND/uU7QZF+olzcUxszEM9VDbfxXNXo9QyX73FiRuyh6ud5LBLu4SSDMivZUfPccfmpt+4JvJAU+ciHUUnBk0/GjW7eSSUDTzZeexYicSbyZyg91QFPQTEwQICaHDPpmbIcMwmY8aH+0c628Q96uYz5uMbpV5se/vm6wYRz6z745m9FHS9+EX+9cDNPxJN1N+BOPijakxMWmEzzP5ZDzMwD0AoEfZ7KJ/u4AnDXvJCoBffSvz0ZeO6oJleMWGgkdVPhzixrNjfnyXAf9P7KU1AsI3lpoHGLw77Z8vqr+Y0KHsorJL7P7lUf3r0xdjkw/kEvSfnxD3oHvb8S/TDUW+WFoy82Nm7jOei/zt3fubXjF5leLmZIvpPfXXTOiLHBMf9MLPw91jnl/yvJyi8q7qu0JGuiK07MkJ7RsgkQ8WTdqZNaYXtD9MaQdqdnVXic9FG0qQbWuZgpVzIh6nyUEWXExi2O03UlZN2DR/eRquF+ybN71eDRfSLQX74T/FPDNdoT7qKwoTNUARJRJGN4h5WbdpIxopIxDjbFvO+wtGIm9WWRqxf/8lnRYgb5VFTyQpJqJ+K5C5JkDIUl0j76JCQpz12BXHUQo9zi2nMcPo9ClKuOTERsr3UdtuPpuhLqld4dHqHBVO6oaa91EcTEbjzudGDAXeyz8sL9M9zGF6RXVdje4EomGyt0dp1b95iYweVIiboqcDdw/5Topx53ENyRMs8vIGr3bKxQQOFhYaLTnZLdAcD2g16/2sTdjgS9SB6XNxx6GUFG8BQU00RVCpsh1/vd4ZHwvQliPXh0X091gEDnxBPig2/+1oA7d9SQpadbyCNpwJ273un3IjNPrDs3VIMYDJxgtoe2MZbgw2Jr9+VuEk9X23koX0G468QM76ES8TSemmyAid7rnoJiEseiP4TDTSZZ1NxfvhP0q01+talcyfQUFNPkPfKvT473cyUz2tl2vqmSg043ctNOWHMzzxsDP2nA/dOaD7hbhuw67WkEjasawl1n3XUDq7G8YqKG4WcWG/dVRHy8C9KwX37cUbTuQhCBlnuRcKeZHGQFiXgS7o1bHACIsh1R5iOpopjhSoaO+0tPEYjjH/TeHR4hxI/4qsgLyefvUTnfVEn2XrTlhDUHmkAXP4qXcW0jema4dufOGR4JnI0VZONjTveYF1LWmfalSLwRT8lKRt/gZQ/HaZsVgTvfYnEERHlxhpugJ+Lp1U9DkpwVurM14CekuCmlriGdEW08sTj57eTkt5PjH/RWeJyNWxwyYq41vSzHTINNRDmNqp5vqnzLpYaHB8c/6OVYcw0jos+tu/hRNO1iP5V+CzrwOX9JLVl0usfiCGIZ4rmBF7K667qqsNiT91aX/1Gs4dO7IJcQd0MogYzRtLoYzR5DuQYo9JeHnWzbUBd9ACYc3BGDW4hLGiul8ij86M7X3yDKiJBlzeZ5ZsaH+h/++Tql4vCrTfdujzy8e+Phn6+PXQ58uPuAQdgYEOcCxoA79aEJd27gO7d2GIQ7j5wRHJHxSTjmyUSwuNb9OVwcy8B6QvSfcirWUokZg+tdpvlslCGMHJE07U0MIqCRVLfqfculki3n3kZDV/VPDdfuDo88Cj/SWJ+ZfRR+RB/9apM9x1GWY1YdmXzS6oe7D7TXurqOtzy8eyN8b+Lh3Rv3QsPBM+e6jrfQFBAy9gYxIxp13lWlNwyZdnK68+bKI2cqbG8Q7ohKxis/x+gcLr2YEeeqJsozA4uo3ePhWMm4J6vqPG1g2XBPiL4cy7mFWoZRMvN8NhBXMjuqSwkgrl5ES6+Z85lZ3X5m9lH4EeeYEkSOD/X71aaBbv/4UH/wzLk7X38Tvjfx/cM74duhe6HhscuBgW7/+Ae9D8eHw7dDD+/eeHj3Bl1JlHO1Ey/fDW4ZIp5kjIh7QXpVNlYAKiAGzOiC3WOgC0EyRu5TKWZWuKR5YvWe9CssuZiJTfLQZnignXIQkJqnXt0vMr1axlNElO00z4MEAwf9y3eCj8KPONwzP3yv4f7D96Rkwvcm7g6PjA/1jw/1h+9NPAo/IoLpeGbqQfjexL3bI38bGxjo9lPWsYfjw2Tvv394J3xvInw7RMQT9Nzki2ImHnQuZuKj3kmy6+bvxRYz48da5uvU+91TL2aMdV2CUYLlx51Dr5/kgXaebYsvGEa+yLdcWrqB1oC/c2sHjwQmsAbf/O3kt5PckM/MzM5MPSB7rKEsQH8vNHwvNHx3eOTe7REy5OF7E2T4ySMZPHPu7vBI+HaIzs9MPSDWH44Pjw/1j10OaLEGZ84Fz5wb/6DXYN2TjTFRb5UHA/NR1cST93jiDdAlEhM7rdGfrAbclw7uZ63YEooZ3VIFvOfqRjdN06asG3SDraiId/t6qgMx6ULlh+81oz4z+yj8iLqbwTPnaD8Rujg+1B++HQrfC90LDY8P9VOvlNoANYDJbyepYcz88L1o8gl0Mvl3h0cejg9P3whN37zx8M/Xx4f6uaXnuJOl79zaMfjmb33OXybUM0S8LgWsMXve/J6ZFEVEzlOWm87VjLto3Y0pCcT4GTe6eSc1y5pN3b6e6gCXLly9xAz5zCzZ8slvJ0nAjF0OjA/1h4cHxy4Huo63jA/1D3T7yYTPPJqemXqg9WUF5UPChpvz8aH+cGgwfDv0/cM7M1MPyOr/68Hd8L2J6YnQwz9fD545x406sS76IkXcxZgZPsAUndiB+ljIJRAzCWn+McK9rLgnJl7LlxvNo0vJUOlqUjJ3vv6GgJ6di0Qikdm5yMyj6e8f3qFu6N/GBsKhwXu3R75/eEejf+oBEUzcB8+c6zh1YfyD3rN71Xu3R7gJf3j3xsPx4b+NDZC411rIB72a1qeGMfXAUML3JqZv3qAO7sM/Xx//oFdUMoQ7WXeSMW+51JhbxlZsyygxjqfGOqnxyQj4KJP4J3VZxJabxSWo6tLiDvEKnhdbRglEl+sAoE6qPDs7PTMzOzsbNeE/fE9GnfqRY1/9niTHQLefupukZMiujw/1k3AP3w79bWyg63jL2OUAiRnyvRD0JNkJ7slvJ6m1aM1m6gG1IlLz/3pw9+HdG9MToekboXBokLcTEjyDb/5W7KdSJ5Ui3TXcITa6FO2tJspBIOZ3X7qIyKvKhkYAACAASURBVNWFe7LaPkmDLRPuEO+lIUdkhe0NuqA14G8N+GemHmgCnUpUZHMnI/nICXSS2kT538YG7g6P/G1sgK4Jnjl37/YIxQ5MhC7yfq1mwonvaFua+eF7UjtEOWmY7x/emZ4IPbx7I3w7FA4NhocH/zY28Hh8mIz9QLffvtnic/6SrDsNCVOUGM3c4yOp+qyooobR5tQu1VJkq5T1cFyXIxxKcLxScBehR55ciXK6k6+Grmio9yLCQLf/+4d3dMRHodRs/L0J8rfEvCiC0SVvOrGOCO/By4hYbVlPZp5DTyqFTDv/yMU6QT9988b0RCh8O/RwfJhwD98OzUw9uHd7BHPMjQo2Kti4xSF2Usm6ixqGJXbL0MBqdOOeGcEfQ+epD/uTxH3+DvSCXUypxR2TnU0w7YOcknQPynZE6G2uPOKrAoSBbv+92yOkLkh8c4FOZwjWyW8nyaky/kEviRyy9wPd/o5TFxiwNrMJGbwHL6+TN+6oLv3b2ED4dkgTNtGhJWpCGuITIVIvBqM+ffPGzNSD8L1QuZI5PtQfmb4xEbo4dfXY+aZK6rByLySJGTG3DBNTH8c0jD5B5FIsRbaqiwH9BccAL59256ADgNyotrfXujDaSe04dSHXmt7bXFmWY0YEKgPd/snx/u8f3tF6pQL9ZJjJM0O83vn6m4fjw/dCwxQO2XW8BQDaX1oLAO/By4BYlmMGRG7mw7dD5JgnE641g/FhKkT5wz9fD9+biIT/8f3DO0d8VV3HW6auHpu6euw/d/vn/vqbub/+ZurqsfZal2jgKU7GllHC0C5JdobJYtzFCAL9MsK6w8UNEUt9WeTqJRMtC44BXg4xY9TunoLiciVz7Kvfn92rjS5VeJyNCpYrmbRwEsUzIiIiUDYBcQSUDDA30vduj9wLDU+ELvo8SqOCNTnmshzzQLefAYvhbrX7PEpNjjkfwb7ZMjneT9BP39TQp0J2nSTNzKPp2dnpyON/D3T7j/iq/nO3//6JmvsnakIt5VNXj8399TczNy9NXT0WPLrvLZfKcec5rzXQUYyTiZuwB8BB16Xa0HP/08Y9nMiRuuBI4GXCPWbdzzdVToQuDnT7PQXFNImu49QFzDHnI1B4OjHUqCBFqNc1lKEsAzBA8HmUgW4/SXYqtEANILgRGIAVTDKCG8Fg3dfJG1VHJgnuZsxor3Uhgs+jjF0OhO/FHO1at/WH72d++H4idLFcydxUuHOg2/+fu/2RyHQkPDF19RgRH5m7ff9EzdTVY2NbS47IKukZ8kJGp+rJ0elL8SGQxnwbydwyL6z7ytbuSXHXoEdZRgT7Zgvl6aW4xamenh3VpT6PYt9ssW+2hFrKifvTdSWNiiZC3AB1khRFQzOGDJiEkoQSANDMPZkxN0JZjrnreAui3GY2ASMxI/vVJl9WGk1g5dNY7ZstlNoSUXtCtKK46/2T926PENPh0OD4B71TV4/N3Lx0/0TNQLd/MtA6c/NSqKU81FLeZTZz015he4MvzMT40JLobo/tY5FhomWPWfco/KsM90WuZ8Jx3wXHvi8H7tpmz3F8NfrF2b0q5phlxIFu/9m9KgMWPLrvb2MDnoJiQDi7V5XkDPtmS7mSaUdWrmRawQQoN25Y/866NW1mU5vZVCdJsVc9ALEOACSBPAXF5JUHq7291tVQ7z3iq2qo97bXuug8gd6dZ+ltrvy4xjna2UZRk6VuVUZs3LB+ICt7bGvJ1c8/o9CascsBAn1sa8nY5UB3nmXscuB0XQmxHmop59qde9x5JxVAZgZfe8JOKugNfApnM6Ue9Mgi2vhkVlzU7isVdwSwb7acris54qs6XVeSa00f6PZTekdKbcfHRCs8WgiNHVmuNR0R28ym9pfWvgcvUwHQSVx6sozYdbylvdbVqLa3BvwN9d40l7vUrZa61e0HvY1qu1v1VnicKMsToYu0vMfHNc5QS/n9EzXnHbljlwNTPT23du/plqRL5vTrr8kdpy6MdrbdP1EzdjlAV37isHzisIRayrvzLJQtnkaaaGIHj3GPumVQvzaTIcBd3MdNYhJ2qwN3kfKUSxqDdl+RuNtzHIhIKw4c8VWd3asCYmvAD8BI0gSP7vOrTTU55q7jLU7LZllz0WC1ZT1nvctsJkXO8QAGNFvv7F7VVlRErDeq7aVu1VZUlOZy24qK3KrXrzY1qu1USt3q2OXAeUdud56FOJ4MtIZayh+PD4eHBy+Z06m0Bvxdx1u68yyjnW2H8grJrtONY5cDh+1IbhmDkkFu1/kywkyMHSCOeW+VicSLDhn+G77AfV4x86QqLQvu9s0WmjnaXusCAErB3nHqAv0UEUY728YuB0h+kMnXxDTiO+vWvAcvf7j7QJfZ3GU2N2OGLgkRgIy4o7pUyi5wq5oVb6j3StkF4MpFW7GtqKjUrbpVb/WBdxvV9o5TF05e6e04dWHscoCWWQ21lI9dDnzisExdPTbzaLpbkrrMZiK++sC7E6GL3XmWTxyW3uZKOgi1lH9c4+zOs/g8CsmYt1wqrbkneNyRaUvFQxIZw/dG0x771VYR7mLFkh0/I+LxcK943AG0DDB+tYmfCZ45R8uakguScK/JMRPuNlOajLhO3thmNo12tn01+kWX2dxmNjVuWA+xjIoAADuqS8FqJ3PuVr1u1StlF9iKijYV7iQ9Q2LmWrDv6uef/fEvd+58/c2j8KM//uXOROjiVE/PZKCVWJ+6euzx+PBAVnaFx/lRoeOSOb291tUa8JOe6c6zTF09NtrZ1mU2k54531TZuMXxlkulKEi0FXMlw5gcLcZckDwEUtvD0gcRrBbck8G94nFHBForhrLb0SmUZQAgYRM8um8y0OpXm4h1T0FxrjUdc8xuhC6zefyD3u0HvWTa3aDzaqAsA2Kj2s4Feqlb5RqG7D0pnGvBvjtffzP57WTk8b8p4rLj1IXpiRD5E8kJMxlo/ajQUddQ5rRsvmRO7zKb831HP3FY7p+o+bjGSYXW7qNSbVnPJTspGe5/ZIBk47Xfl6t2IcDd0GGNZd4QTq4C3ONrtZgVXoW4AwDlm+aBBteCffQPSsmptYx2Z86VK5k1OWYEcFo2o2x/Z92aLrN5fKj/WrCPnDMYlQFETbmSaSsq6jh1oePUhYZ6b6lb3bSt1FZURBqmod7rV5tI3tA1d4dHtOji2bmZmdnxId340VRPz0BWdkO9t66hjHCvaygLnjk3dfUYyRjeWyU9c7quxOdRuGpH1DlkGOgHUOP3wpCqwSGzKkdVF7+sWjEjI9g3W/jH4JlzPo8WREDr4E0GWu/dHmmvde2oLlUdmfkIkt3aZjZ9XOPsOt7SdbzlbUnSTDsXMwAoy13HW3ZUl2KOGRAlOQMQv74zsv2gFxAklES/PyBKdqutqKih3jsRujjzw/ddx1tmbwz/fb/z4xonWXfCfftBbzNmkJdm1/snaRE/ekER+h8VOvhaCfYcB7GOoHANw4s+CpIJZbkiIld7WQ24i5tb9dqKikY720jb8OXbKZpXRvB5lHIlsyzH3P7S2uCZc56C4u0HvYfyChX+CDKAhqA0el8gStkF2w96AZAGoWiT7NZ18kZw5aa53LveP2krKgJX7o7q0rHLAQr5CrWU39q95+MaZ4XH6Va9MgIZ+F3vn+w63vLh7gO3du8hR02opXwidLHLbA4e3XfYjjU5Zh72yKKDSowHPwsKhQ+Xxmsbluh41XRVV2ZZZtyjq/Pd+fqbruMt0zdvhG+HynLMtLTGaGfb3OT17x/eocR3KNvbzKb34OXRzraOUxe2H/Q2bljPCQHBESnsGQNIc7mvfv4ZTQjUrDsiAKyTN0p2K7hys3fuatzioCDKTdtKs3fuqvA4J0IXJwOtt3bvubV7D+aYMce8Tt5IvqD+DKnj1IWrn3928krvySu9u94/uev9k9UH3qV99YF3s3fushUVASO3o061M138I4vbgzFELE7VvMB9teLeXutiACjb/WrTvx7cnZl6MHfr/4JnztECMg313pmpB+ND/WkuN7hyifUus9nnUU5e6W0N+LW2oreSsT3nBHH7QS//UlpUdUd16Whn28M/X3881Pd4qG+g208dhrHLAfJRSnZr1/GWsa0lt3bvQVmW5IxN20qtYBrIyr5kTr+1e8/U1WO3du/5xGEZ3PjKJXN6f4bE95fM6d2SxE07i+Z/jPoV4+S73t0eq7l+oGk1OSKXojz9/PHlxZ3+be98/Y19s4X6heEbXaOdbeQdn50IRWa/686ziAOoH9c4N20r3X7Q61a9Ma4Fs27ECGVSSvxLKcX7+FA/rcVHDseZmdng0X2qI3PscqA14L/6+We2oiLJbi1XMkc72+w5DgmlTdtKwZXrltglc/ogpt/avWcQ0wc3vjK2tWQgK3tw4yuc+N+tWXPJnP62JAGjjjTqNIvQGo17/UdhMDXmq1lNuKe2hqsNd9q6jregrZhyODaq7Q313uCZc5Hwjcjsd13HW5oxg7N+AkzBM+eufv7Z9oPemMEW8TBaegYMWgN+t+rlV9J8keDRfYfyCqm3QOmwe5srs6zZZOCvBfuyd+7atK2UyfZyJbP6wLsAbPtBLxGPAF1mM437DnT7y5VMGl79uMZJaucEmLToBtHRoq+kkW+hwomUTIz71YR7ZHGHVOPjfpNFAq9U3N2qF1GeCF3854M/0Ly4SPhGZPrG9w/v+DyKhBLmmLl1b6j3btpW+tXoF+DK3bSt1PAoFv+BMQbgVr2btpXyH49dDvzrwd3HQ30UMFyTY26vddmR2TdbZITe5sqJ0MUKj5NEvJRdIMkZ6+SNkpyx/aC3wuOU7Na6hrJrwT56yZCsouPWgH/7Qe9At58OWgN+CSUWVeoGI55EskerLkr21TiqGklFEME8yUIWlh5n2XG/8/U3AEDxiTM3L81NXp+eCA10+5kMkpwBwACBHOfgym0N+MGVOzT6qVT8s03bSvXaXXRh6Cxla8APVjvnyY6st7mSQo4p3bsdWVmOOR8h15ru8yhTV4/51SYNd7t1nbxxU+FOwt1WVMRkqGsoo5njIuVS8c/4Mf2UXkEMWJR4ZqhYnHCnvf73EcKBV5nf/X+efzA1Ie6GSR6GKU5PqtIy4m7PcQTPnOP/2rTOteZI5xuCJppVLxHWGvBLdisNwWqbjgmdBWUA2w96NZc2aA/uOHXBnuOgL6rJMbsRZISyHLOMeLquZOrqscdDfeSgBFfuOnljmstNRl0q/hmTgdv1TdtKReKpbnQ8NPopnd+0rVTnXjGoeHEP8XpGEEDRVrA6cDdUbHGqasBdPBlekJRfXtyvBfu4LzLphuBWvXUNZV3HWzZtK61rKHOrXknOiLnYBd0i9AKBQ5LvO4qSDqmze9XHQ31a/ALTIuNzrem51nTySM7eGCaU01xuwp089JKcwQDAlUsGXir+GTfqrQE/t/qtAT+XNNsPegEx3qWo1VKn5nkNkxr41YF7wlotQm3jJ6rGh/6uYDFDSibpxsUKolT8s7qGMiYD2UtxtIguITrWyRuFM0CsRMduY5CV5ZipSwooA4spGRmBXDGzE6Gxy4FH4UfVB95dJ2+keBup+GeMMQBGUoooZzJgjtm+2YI5ZpI0R3xVBDoN5Q508wrrOp2QwMzriBeVj4j8Ssd9nio9e4XnsetP01tdRtxbA34+byPBJhj9XGu6G0ABAATSDIlw1w8zaY9AltCOAvQ2Vz4e6ju7V83euctp2ZxrTafRJ5plMjsR+ucX/zsRuhiZndu0rRQQbUVFAIx/hxvBjuy8I7dOkhq3OIJH931U6KAo+e48ix21aYS8GGbgRespvnMS9FlX/dTsRSsJpXkyS78icX8UfrTAKxu3OCj2sF6SkOJeDJuYN1fvhWQ60GPtoSbHPHX12PhQ//TNG8Ez52QEAIYA+Qhn96pTPT2R8D8a6r2R2e/Gh/rRVoyyvbe50mZKAwZuibW/tPZtSToBJoqG75ak/gzpy+LCTxyW/gyJO+C7JalKYkbdnkC4CwfzdFVXl2cmVdCH9S7IhKk4VhruCF3HW2J9ynm3mhzzVE8PzbF4D16utqwHw43x1j3OQNIn4UfQ21z5eHyY4nPaa11EPMXnTF09FolEGuq9lKSyXMkMnjm36/2TaCu25zg8BcWH8grfWbeG+9ffg5cpeuySOZ3Gm66/Jn9ZXHjJnF4l6foWybV7gpNxXdVV5ZlJIe4G6Bc83rRcuHecupAkx1jirctsrras7zKbB7Ky35birHtCz4ye+ziJDDU55uDRfT6P8uHuA+SaZIyRnhntbPvngz/sqC6NzH4XiUTI3U7pOrqOtwyNfnrySi+iQtO6T9eVnHfkitDTUOtUT8/v1qzpptoyfeUSj6SCCH1c9C+8wD1J9O+CuV8u3B+FH9XFU5t8o9yKNGYZPLovNtGTNr2LDwBAP7gTJxi0+2pyzD6P0tusLVFWrmTKiG6E03Ulo51tZ/eqs7PTkUik63gLzf2TsguIe/tmy9Dop2uzylGWfVlpPJ0BzRn/3Zo1g5h+/TX58VDfJXP679asUfT8xmpmiIjU6y6dolktXVUDXovJekK4nyaUYFlwL3WrXcdb3NLCpAyB7cqtlyQSylM9PSzu52AUMwhCHGIiS6/dQ85HGnI6XVdC3nefR8m1ph/xVUUis5FIpOPUBQp4pMgCzv34UP+u90+uzSpHgGrLel9WmhuAptJyVcODxox9CdDDnegttIoTb6QK92QNIOEFKwP3r0a/kFAqSE9fyMXr5I0Usvu2JF0yp58AU/DoPoN2R0Qpu0DPsZZZl1HWLlQAQMouSHO5Rdbpbzsyn0ehzBnlSmY+AiVv6jreEonMRiKzFDVA81ndqpdGoGjqd3ut649/uZPvOwpFXiqNajsJm8lA6+DGV363Zg0R3/7SWrHTSTWI61TEDgSVrwsm+EninkzDhPUKZwWKGcSxr34PADZT2gIuBnJ7n92rtr+0lrqq5x25OinDAEC7jH/kqyQwdBOaaS7tQMouAKsdrPboi0FjzgqmshwzjTcBgyO+qrHLgcjsXCQyvU7eKBX/DFy5VDRhY7dKdmuay12uZNK0VypfjX5xa/eeNrOpW5JGO9vIP0MxkjGI4YmOyB+LmFmEeiYkOBniKwz3a8E+e44DAGymNOVJFwPAOnljhcd53pHLPTPNmPH6q/kA4MtKUx3Rmd0MUJY3bSvlK+EwtGfv3MUpB6t9bVb5psKda7PKAeV18sa1WeVQ5AWrXbufadM+PAXFO6pLj/iqpnp6IpHp8L0QQ5kCxQCRJoVQoWZAx/bNlpocc02O2VNQTKGR78HLU1ePkXbvlqRuSXpbkuIM/Hzd1lUcIiZWL7WVXNnandztVjDZJWYzpT3BxiNUeJwDWdnvwcuD3l+Rdn8PXqZ5TDzDI3m2GWM0dWNtVnn2zl3VB95Nc7nXZpXn+47SJKNrwb6u4y3Xgn007YgaQ/bOXWgrZtEZoj6PcsRXRetrD3T7I9MTR3xVDJEBSChp++gUWEnOoFlO1AZQlinioLe5koLgL5nT+Z6I51+UqID4cdXPVf2fRY+IXIwqLSnuiH61CYDVSZLNlFaQnm4FEyUUsJnSDJ7J11/N/6jQMbjxlffg5T81XBvbWtItSSfA1LhhfZ0kYRT3RgVP15XQ8D4AVHicFK0OiNUH3qVp2hUeZ0O9lwqtne1Xm/xqU9fxlpNXehlq0WZoK6YDSv4xdjkQmZ6QUCIrS7gDfY0+T71m8uUMehd9VOi4/ppMqWmmenq4mDkBJiuYjF1V40HsWJAydJrBarHuL3AHgKuff0YHjRvWW8FkM6XRnoZs+LQ3mg9KfAxkZT8e6uvP0IYw34OX35QkN4DNlNadZ+nOsxDu5DUnPOoayhjaG9X2Co/TVlRkz3FQrgFCXCzUALJ37gKrfftBb0O9l/QMTZb9z93+scuBeWK7AGIZDdbJGxFBkjPcqvejQset3XuuvyYT7sQ6WXdFSuiTSTC2KsqeWH91tVh3sWLJjn/0uPPAgXfWraEDK5iImcYN60+AqctsJjhof2v3HgKdWD8Bpjaz6U1JUgAK0tMP27Esx2yXGE1HOuKrAgbAgDGoPvAuzQWhiacdpy60BvyccsqpRCnEOk5dCJ45d/JKLxRROLsm5WnZD0qxbd9s8RQUSyiJwgKi7xPD8mrBo/vmvvjDZKCVJPut3XvogPZchScVM5BczMDqETMvcO84dYGUDAC0mU1vS5JBvSCAG4Am6ZFGp1F6wp0mxVGGa3c0g3t3nqUsx0yjPHwtJ1tREakXBliuZO6oLuUrNPnVpo5TF6Zv3rjz9TfBM+fuhYa7jrd0nLpAi3Ff/fwzylO5o7qUEm/QJPH2WldZjrlcyazwOGVECaX4MVr6a3DjK7d276FRVbLo3DPTLUluYXRViMoX+6kgWnrhdMzqrwLc42u1+BV+ylmqS4/7zA/f04Go1xNeqQC8KUl1ktRmjtl1Qv9tSaq2rHcDIAMrmGgsk4ikzJKA0FDvtRUVUY5fe45jR3WpfbNl7HJgnbzx7F717vBI8Oi+I76qx+PDwTPn/viXO3O3/o/y5j0KPzp5pRcA/vngD2OXA3N//Q0ZeFpPARAAGCBE56CAgXjSY3/f7xxELT5MdMu8By/rJEpCMaP3x7PVK2ZSXp5yPHWJcUeUrwX7iAubKa1xw3otB5h+UwCsYHIDvBllnZf34GVu2nlXtdqyvizHXJNjblTQvtlyvqlSkjNIspe6VbLllCvPU1AMKFM2G1pH++7wSPDMucjsHC3Q13W85Y9/uXP188/WyRsj0zci06F/PvgDZQM+4quiZcZEgSEoEKiTpBNg+t2aNVSIckpJQKyTjGG6G3/snpmlIP4pb1ky3P/4lzv8rQ8AVjDVSVK9JFnBZJA0VjAVpKcXpKcT1pRepv2ltW1m0zvr1tRLUkF6OsXbNCroRnAD0AQ8svGUEAasdtIzlNqAcEfZPpCVPXY5EB4epEyofP3hruMttL/6+WcD3f5I5P9RQo7JQOv9EzUzNy/9525/b3PlO+vWvClJVRKrkyQqXHTxJDMcerLu9GoSR4y0bR4xAzp/jN438wL31YB7suh2BKB+p11iCEDuSJspjWCqlyR6DzRjRvtLaxs3rK+XJAWg2qLlD6N73QBuhN7mSp9HkexWjQ1ElGVKhtqotrslRqEscyMjXxYXPh7qi0QiRHzn1o6u4y2dWzuCZ85dC/Y9vHsjMvvd3F9/MxlopTJz89LY5UC1ZT3V6m1JeluS2swmnvedO15IevFC7yWuQ0DQJ4n3+o+JxMzqcUT+dHFHmda+m+8SABp1cgNQoQWYSOW/s25NM2a8LUmNG9ZrM5sADuUV8pmuCNBe69Jw52FjjAEAotyottdLUneepVuSKPvX46G+yOxc5PG/B7Kyh0Y/JY8NpQ6emXoQCYdCLeXttS6nZfOO6tLI7Ny/Htxl0R42JTOjMAHqQLe/tPZNSXpbkqi27S+tpUCxbknijnaB3/lGUkURzwwiftXFzCwR7gvW8UuDO3e3L3Aj9O0Sq7asJzva/tLaw3ZsM5vqJakZM+iyXGs6xpasY+LbH9Ge5nLLJjsNDdlzHCjb7TmOQ3mFjVscZ/eqtLi2X216FH40MzNLMY8UYrA2qzzjlZ9HV92QGdojs989/PN1BripcOdAVnb7S2t5j4JMOMWE0RSnd9ateVuS6Jp31q3hES9PCB+IOxkLIIidhFUWEZkqyp81BnhpcF/4PD1xE/us5x25JNwbN6x/M9H0DhACqgCAXDGjnW0VHicwWCdvJI8kFU9BsV9tsm+22IqKZmenZ2enNxXuzHjl51oUTZE345WfM6S3iCxJdkQZrHYAeVPhTooO+N2aNVy3iLjzbGf0UbToT2fdDa0kxv5PGfenCX5cLtwb1fYnKhm+UdwY7ZWopCG7Xm1Z//qr+YfyCqvMTpmW0I6CAXrWaazmiK+KViemNXDC9yaCZ85NT4Qejw9TLMP2g16U7eSTYejOeOXnxPqmwp35vqOajUcFUJGyCzYV7jx5pXfy28mpnp6pnh4KZOe403RV0YmkZ92gZpIEQoJIvDCLSc/9ouL+TN7rFVEWHOO+xLjP/PD9U83TU6LFDfD6q/mNartfbdpRHU2RxwAAKjzO8aH+makHd77+puPUhbdcqowojPaIe3bEV2XPcYxdDgSP7rt/ooY86GOXA4gwfSNkKyp6y6WmudybCneWutWOUxf++Jc7kfA/tFXhI9ORuduRyGxk9rt/PvhD+EbXROjiR4WOjwodFPvF+6misa+TJAFsFo+u0dGeBHqdBkoV7quU+Pi0SisBd0Qyrgu/g6JoCtLTu463VHicAMwKpmbMIDfIoPdXUz095CXURDyDciVzoNt/LdjXcerCQLefoZ1/PQNAhPDt0K3deyh+mEqb2eRG+NeDu13HW8aH+iOzc2Nf/X77QW97rSsy+10k8v8ic7fnJq+Hb3Sd3av61aa6hjItXw0DWiytXMmkF0jwzLmPa5yce7cU85En3FaS332erIsruTyrqkk17iev9D4xTVj8RqwzQJspjdwyl8zpnzgst3bvmQy00gK/MzcvTV09Fh4eHO1sc6ObbCWl86W4gNaA/+SV3nIlEwDP7lXnRkZEe9xlNoeHB8O3Q+Mf9K6TNwbPnNt+0EsDUl3HW4JH91V4nOVKpoQSTcyjapDjhfdQGzesp3Xky5XMidDFQe+v3pYkoW+p+yN+gOgJOkrojBfDDcSjxcP9WWd8riDWn5L4VOM++e3kM9xV11AGAIfyCqlf+HGN81Be4WE7HsorVB2ZtFbZ6bqSs3vVHdWljVscjVscR3xVwaP7KLFevu8o2oql7AItoJeBPcfRdbxloNv/zwd/+OeDP0yELg50+/82NuBXm6Kt0aCBGIAW7WjPcdAspyxrNmWxpMiC03UllP2G1tQe7WyTEb++9qzoTQAAIABJREFUMyKk/DW621m8dDHudR+NXdVF9swseBLQM5fnffkshPWnIT6luFd4nDuqS9mTLzTeBYCNG9Z/4rAcyis878htr3XRxNZ8hJocsxVMqiOTVlpVHZm80JyMI76q6gPvQpEXZbutqIhpcYuswuOk+lR4nDRfqVFtl1AyKgrAuoYymrgEiA31XkrOsaO6lEBXHZmvv5rv8yiqI7O91kXhNKOdbQT9Wy517HKAwXxyZgWImYQGcrXgPs9vtKxzVa8F++CpeqkAAMAAGjes786zOC2bxy4HaL4SLT+WjyAjqI7MgvR0mymtvdalAJyuK6m2rHdaNpO9/3D3gY5TF2iOkq2oSDClmj8e9O3PkEk4zeUGqx0QEeXgmXOULHK0s+10XclAt59eLDU5Zl9Wms+j+LLSqi3rD9vx4xon5c27ZE63mdKuBft0A6Law4VQAbFbzQwnY5JGJ4Kix6kUMytZ0jyxbgv4LVKK+1ejXzz1PQh1klRtWU+5pwe6/ZTwaHyon7JiIIOyHLPTsjkfwR2d0HS+qZLyXhzKK2yvdY1dDpy80guo+NWm4NF9lB6MeBE1S11DGQAryzFzqYCyHWUZgJUrmeND/bM3hqlbfGv3nvDw4HlH7qG8QoqDpzbmy0o7bEf6XoJ+7HKgW5KAsVK3St8Ur2ie4JmJUzIpc0SmXswsJuuL8ZzU4U6TiZ7hRhpF8nmU9loXRSwOdPtHO9sGuv1n96q51nQAkBFqcswU+kvkna4r8WWltde6Dtvx7F71WrCPpmuMD/VTg4lKhegeAIABpaFBzVe/Tt5IrwBas+nxUF8k/I9IJDJz89Ljob7xof7zjlw3AoWjUWDwYTsetuN5Ry69hUIt5afrSi6Z0xvqvckUzQoQM6sO90UqqcP9Ccmsk2wU6kiJGu0SO11XMj0RohRfR3xVJGAo3r1eks43VdZJUm9zJc1ePe/IPe/IpQkZrQF/9s5dKNu7jrfQYr/nmypRln0exb7Zog1RocHVDYAyALTXuigyjFaLnwy0jm0t+cRhGbscIHNO8v1QXiHNHvy4xkmJf883VTZjxmhn2wkwUdKoeDWSXM/EfqIXL8Y/qRczK1zVrDzcEbE14BfdagvZ+GwPRFAdmQhgBZPPo9hMaYjAo8cO23G0sy14dF+opfy8I5dS1QWP7uttrjxsx/NNlaojszXgrz7w7o7qUsqOdNiOlBuMHi5mHqO/OEyIeLquhPg+XVdCKoUE0nlHbvDMOV9WWp0k+bLSaAHh0c62mZuXxraW3D9R83GN87wjlzxI11+TEeXErpn5/DO6j6kJIkhI848R7iXD/eSV3qf3toOYdsa+2UJrwyMphy2OmhzzEV9VtWU92VSCnoxrM2ZQMLrqyKTkM56CYkrY26i2Xwv2DXT7a3LMAMy+2QJMWChB+zvGnxxNEDnQ7acMHI0KNipIT6YpgsGj+x4P9U319Mzd+r9I+B+Rx/+emXpwa/cesvGH7djbXPnh7gNvSpKBVBAMtj5sRuxUxM7Hbkh5iFjKcF/keq5I3MP3Jp7ndgqIKVcyZdRWkslHLZCm2rK+GTPun6j5cPeBqZ4eMsNTV4/R6uzNmHG+qfJQXuGO6tJd758ElINnzp3dq3Ydb2lUUI5KGNqslAaDtuiLSHVkUt+3ccP6RgXtyCCaYMyN0IwZnzgs90/UTPX0/PfmSCT8j0hkOhKZjkQikdnvxraWtJlN3XmW3uZKynmmPVrnpElqy4WPhsYh2vsUBQCvFkfk81U+FbjbiopiIS4L3mLkRbeyHDMtBEnOxyO+KrvEaF3I0c622RvDM4+mI7PfTQZaRzvbPnFYyLiSpDm7VyXch0Y/pdH+ruMtvqy0XKuWmlRGyEdxYSgGiMCAHOrU60WJkXf/iK9KdWTmWtNJ50z19PQ2V/735kgkPBF5/O+Its2SpOltruzOs6iOzKmeHkwy0KTXMwYDn9y6L37MTCpZTyHcyZTYk36RVOBOs5ufdhOFO/eFq45Me47DjizXmq46MmmAiTwh//zifyORSGR2LjI7NxloJdzJLUjmuePUBYYyRex0HW85u1cll3k+Qj6Cm/KeisYVEYAR1m6EI74qK5h2VJfSSKrNlFauZFKQWfhGF0Efte7aRtU4bMfuPMsRXxXZeNE+67Q7QJyIN/5I915YfEfk6sI9mR/paXrYqcD96zsjz/sIhHIlk+eebq91kfuvUUESM7SiPK01EIlEpq4eu3+ihlBr3LCe1ik4eaWXyXbMMTfUe8eH+hsVJEnjy0rTWDfEISICQFmOWXVknt2r0veWK5kkqzwFxZT1gMTMPx/8YW7yemT2u8jsnIg7OSIJd8pGD2C07POadn4cu1rXZ11FWcQWH/d4K/40+VBTgXtrwP8MSkbcSGDQbAwZ0VNQTNmoj/iqFACymh/XOCPhG1HUZqeuHrv+mky4Uxq9s3vVk1d6GchZ1uyGei8t5U7ny5XMmhyNQslupQNgJGYY2X5FYj6PIiPsqC71eZRyJbNxi2NHdenpupLJQOvsjeFQS/n9EzXklecbTd9+D17uba70ZaW5JTa2tUTwmK80v3uKi7Giz1nhebBecOz7ouM++e3k03kfCfEER1CuZJKJpUmo7bUu8kWeb6rszrNEwjc4ZzM3L90/UdOdZ6GxnvZa19m96tXPPwOrnVgfGv1UAShXMgGBUi/RFpvHDYyc7nZkbgTSTqRkALDC46QK0EAS5SYY21oyOxGi5T1IVk1dPfZRoYPq0IwZNlPaVE9PdNU9EDUN30UPEjjdjfY9+tNVIGZS0g4TWnR+vCwRkYjXgn1P626HRP1UK5ga6r1n96oUbk6xWU7LZorKOmzH+ydquJD4+36nQbuf3at2nLrAZHtDvZcS2bmja+vFNqaHDBEAyhUt4Kxxi4Myh3kKiiniknAf21oydfUYDS1Fwjcij/9NK3xEIpHHQ33U5KhYwTTa2dZmNiWJIEgUDin2U+O97wCQEuu+KoZXRWluQHyZAoCvBfuewd0OetxpGEhGLQ0vse7zKJQ9nUaaepsrBS0x+2Vx4f0TNTTEQ2FblNoXUHGrXmAseOZctWW9G0FbuYazxRjKsgYZIjBGSZp8HgUlZt9soaDfHdWlb7lU0lE0syTUUn5r9565L/4Qmf0uivssne9trmwzmw7bMdeaft6Re8mcvuLFzKrAPWGFEwr6pcL9WWLCCPH4M4h+tYlwJ+5pjKlxi4OWhvz7fqeG2uN/j3a2nXfkNmMGRbA0Y8ZAt//klV60FTfUexnA+FA/RbkYVzBj5AViAEiOSMKdxnRzrelZ1mzeXT67V20zm0Y728jheP9EzeOhvsjsd5HIdGR2LhKZ/e/NkVBLeZvZRBGdFR7n25I0kJUd10s1HAqxkPrzLF7XLHLMTLyZXHaUnwp3w+/yJOfM4uKuLRezGFuuNZ2z3l7rOpRXWJNjrrasp4Db7jzL1NVjkXCIxnfun6j5sriQHJTBo/t8WWlk3ddmlRPufxsbIPcOAOjwYiyasVom7U5eyLIcs8+j2JHRnCbC3edRGjesD7WUPx7qG+1s+/t+ZyR8gxIZEO6R8ASFHlCPuVzJdAPc2r1HHDKaV9IYHTV6R6R23aJa94TaYAWWhYT3LK11b1TbQWemnmvLtaaTs5xMe3ut64iviiTN6bqSTxyWsa0l/7nbT5DR2CqN7xBttF4SFHkb6r07qkvHLgcaFVRA8D8CALAsa3aFx8kQATHN5QbGaGiJBqFoPoenoLi91tVQ76Vuw9jlQKilnHRLJHwj6oucjUQikXsTvc2VpKkO25Gi3MYuB1AnT1asmElNWFhKRFdCvpcW945TF54O96iySCD3EWidR8KdYmZosNMN0IwZoZbyv+93zk1ej0xPzP31N7z7SPEqp+tKcq3phHtrwA8IrQF/8Og+GiKlUAIZESiERqsGrd0HAMwKpnIlk3I2NW5xVHicJNzba12KxHqbKycDrR/XOGduXpqdCMX87rNzkXsTY1tLeKRae63LLrHJQKtdMrpmIPopwXG8gtHLmsW27gYDv6jE8+otAu5iVZdbu6MsP8MUbO3eRKcqPE5yy5Bpp3EfCjQ/31R53pH79/3OmZuXIuGJuS/+cP9ETailfGxryUC3v3HD+t7mSoZ49fPPNNxBppmpNEql0Y1QrmSirditegERrHZtqUpEsu6EO8kYMu2qI5OCfumr75+o0bqqs3ORSGR2dvq/N0e0uMimSoqmVCT2UaGjccN6BlDXUIa24vmUDOjETGz8VS+GUiBmnsZALifu8YiHn67jsVi4Xwv2PfO98V5IACjLMR/xVfnVpvNNlXxglbQ7dQQpPW8kfIO7SsgXSREEwODklV5akAwAvhr9goyuz6MwbWVhQFmm1O8AoC1ASTM8GOQj0GAqrdvh8yh+tYmix7rzLPQy+ft+p+Yamp3jXdVPHBZtCZ0N631ZaWU5ZsrzAcAY9RNEygESQC+Ex+hc7tH/UmDdn9J7vQy4x0cNzH9NinHfftCLz6rbUf8Bo/5vMu1HfFVHfFW0gCNNEqUs2PdP1ETCIcrT+/f9TpqKQa73scsBYFDhcXacurA2q9xTUGzfbBno9pMWKlcy7cgoOsCvNtHXp7ncKNu5GOOLjlE+GcK9vdbllliopTx8o+vv+52RexPRTmpUzIQnPnFY+BQnal2UP9UQx5uEeBChN1r36EFqrHuKcX8u4uNfQQnPLBXuDfXeZ7uRNqOYieJOjsgjvqrWgH9T4U636iXmzjdVUtDvP7/4XwL97/udFJ71cY2TwgfItUjOGTLwo51tvqy0802VNTlmiveiNSXpO9NcbltREZFnKyoCRO5059a9UcEqiX1c47x/omYy0Pr1nZGTV3r/+Jc7k99OzszMRiKR/94cIVnf21xZJTEKfKAs2wDIBAudwLQDxIgH/UiT3kWTMjGTgq7q4uA+P/1PU/lFwf1pE/watnjcpewCsu5+tYmWxaMfMNm+aVtpe60r1FI+/kFvJPyPuVv/NzcyMjd5/fpr8v0TNROhi5TLl6gi+Z7mcgPgw/Hh3ubKxi0ORWK51nSbKa1RwYFuP0MEhjrrjkgr09MK2sQ6DfFSt2FyvP/kld5d75/sOHXh5JXeO19/o8mZyPRE6OJ5R25vcyVNFyRX/UBWNohyJG4AFeKtfgLatZt/kmJm8erzvLgjliuZT74s0Y3x57QELwBpLvf2g95GtT175y4o8lKKozSXG4q85FPvOHXhq9Evrn7+2VejX/zxL3e+vjMyGWglc569cxc9TVtgtcjrtGy+d3vkUF5hM2aQR5IW/GgN+FGWAeVN20r10hlsRUUyYkO9161601xut+rdftDbGvB/XOMc++r3J6/0Xv38MyL+j3+5c+frb2hpp45TF4ZGPx0f6j+UV3jySq9fbaq2rP+yuNAQ7Z5IwBj1DGOimU/RMNMTz7zAXb+1BvzPkEwm4RZ1BQIAELWbCneCKxcQG7c4zjtyEe0ASHnCTl7p5eXq558R95S5lxahBwAARitIVh94t1zJnBzvp4QFqiOTTDsiUkYat+oF0EwpRkNoaNEbQJnyAFOVOk5d2PX+SVp6m9Z4mhsZ+eNf7tC6TrvePwlF3uydu74a/ULKLmio9yoUF0m1SWLFoyf1xj7WOlLkmYn3b7zA/UmbX216qoynC92sdim7oNStnnfkUn7GNrOJ1oex5zjQVkyrpRLoJ6/0Vh94N993NHvnrrVZ5R/uPsAZOnmlN993FIq8WdbsidDF03UlH+4+0HW8pXGLg2Z+IMrZO3cxRM6fnfqpKAPKtMz82qxyKbsgzeWWsguYbKeF58c/6L21e8+91/+/yUDr3MgIrXBG37Xr/ZNUPAXFVjBRGDAI6kRQL8aRVP4jnZFffOuebBw+NYQtO+iLgjvK8iJZdgAASvxLg0GULo8yu1PCXnGxgE8cFsqzPvNoevLbybvDI4Nv/paWE6NF2Tk3DfVe7pFExInQRfquruMtEkq2oqK1WeWiaQcAWWdiUcouWJtVjrZie47jLZfK8xTc2r1nqqeHiKeDW7v3dJy6sKlwJy9n96p1kjS2tYQyO7E4xZJAyQAY+ql66/6Tnd5BJZlPZmHOmefE/Xnc7fEbrc1Eyxkcyis8lFdIFp1WRCLiif4TYLr+mjzV0/N4qG8y0DqQlT2I6bx08+U9GGPASH5AkbdRbQeACtsbDfVeBLAVFSHKbtV7LdiHgmW1gqlKYhR6+aYkUcM778gVF6gZ3PjKl8WF1OQGN77yeKhvbmRkMtA6iOmDG1+hVfj6M6TBja+8LUlfFhfaTGkJYmYA4o26+FNdDHD07p887sn4XgDxz4n7s+UJS7bREpO0tCpB1owZNE+CLuDrTtLCjpT86PFQHy3bS0lJKYk7jRYBAHFDCp5W5gCrnYGMsh0ANxXubA343QDttS6tEowBgFtiCoAisXpJosgzvqAkrVnQnyF9WVz4ZXGhGwABBrKy50ZGHg/1XX9NHsR0wv13a9YMbnzlnXVrPip0uCXRlwgC5aCjXy/rDYqG/k4N7gt2XS8/64YzCY9TgHs0DeJzbcmkEKFPGmDTtlKtF4sIAPWSxHGfGxmZ6ukh3Ac3vkKW1VNQbCsqosFa6ndu2lbaceoCFHlJiFOBIq9b9ZYrmYfyCqst60Ur65aYzZSmSIwM/Dvr1nAp1f7SWiL+kjn9WrDv5JXeTdtKbUVFzZhB1p2nkKf1hN+WpI8KHZQd7cldVcHkC5I9RY7IeBu58nGPr/nTtNLnwf1pl+VIuCWOtImeTHO5N20rzd65y616JbsVXLmS3cqDumTEZsx4/dV8ohMZKAB1krT9oPdQXiGt3QcUpMAY9R3JxhPr1Qfebaj3vgcvf7j7gOrIFHGXGbOZ0qxgoql3fB0ccaizNeCnkSa36m0N+K8F+9ZmlWtV15YuA1oJeSAru16He7w7MpGxF607xz8lKVGfnpuVUp6yoT4z7ijLkpyx8OuTbcaAGUQAWCdvpIGe7J27yOd98krvOnkjuHLBletWveDKtRUVzfzw/excZObRNAG36/2T2w96yUF+dq9ql1gzZgCD6MLcjHtp8n1Hd71/ktaZuWRObzObDuUVCpnFBAQRpOwCQGTANm0rpdEAXo1rwT5y7bcG/LNzkaHRT3e9f5Jq0hrwtwb855sq3RLrMpvfWbdGxFan1A0fhS6sSDlE/06BdQ+nyhEZT9iiIZ4s6j01uD91uG+SLSHukt26aVspILpV76ZtpZu2lZ680gv4/7d3/j9RHXsff/6EKQz4ETjq3IQ2hy7bLlaf3SyLuPXLk6Yabbx6YSsrX0xJbBoVA7295KqpEslNrpRocnPTEIkxXgUle5+IT9KgkqfQAkkf8og+xjREktaFZBty4w9bww/7/PA+Z3b27NkF4UAx4WR6Mns8e85sec1n3vOZz8xQQWWQKsuMwaPKsujk4+nodHwuEQyHvhv5VqJ26ETo5rH/KM0v6HO5P+AMG/kKzhgRRkOv378XuXipz+We6eq6E/pjY17OV5+EgyZm5u8S8L4XVAZ54C1ihJdev38PDc6hE6H+kbsozKEToXh8FoMA09Hp9ms3+0fuNrW1XPaWHeS8Q9NSNuJLH0mldOJXoKtqiad1jvVMJXQM93Sjvsy4O9VJld1Q4wDu7q1UWQbrDiUz9eMU14uAe1NbCw+8BTmOhQBqzrUDr0MnQjcivYdOhMbrG4KcwZESJPJxkyFBGPnv8XtHzp/CTk/Nb+Re9pbV/rtX8KRdN3sLVFAZrDnXTkRUWVby0XaJezAcevEi3j9yF20LWG9qa4nHZ78b+Xbi0ZOmtpZ/ejdVc36B8uUE7Uy9UuPIMJKqXnQId1uj7hDxKJV6dh73Rcn3xeEeDIecsOxEGay70TcVBOsO3PP0NzGeX3OunXuKD50I1ZxrB+6QzrDu4GzywIcHOT9D68brG87QOmhoLJO9Z9P64ZM7u7XCROyl9OR0aFrY+7ach0HECiqDRIQyfDfyLWNGR6L92s3S8nK0OROPntyI9JZ8tP1GpDeRiE88etJ+7WYiMTvx6En/yN1DJ0I9fi+KYcYAUyrx9hoG/5TWVXXWumcS7k4Qv7y429bP5cS9JXyUOcS7bbB7QWUQWyNRZRm0+41IL9MJ+Rf/+oUqy9xVNe3Xbt6I9EYnh2HXIZeno9OR1k8xdbUxL2emq2so4K/m/Ayt6+S8z+WGy3Io4B/dvw1rsWMf4GOiyEdkEs9Q30gIHnjr0IkQmRLr+v17h06ECiqDiBRov3aT6dTU1hKdHI7PJWDdH00MokjdWiGcpxcoX9XiqXDbX0xF3fF4d4t1d1TPWEr1b46HEqysdc/T31w84KmHLe5UWUZEJAz90NTWwgVnRAWVwaa2lhf/+oULzvWifYffj04O94/c5YLD3gP68fqGB5v1Hr+3mnOMBHVo2kHOu7XCO29uuFXEOzQN3vqZri74NLu1wtqN64OcYVdUkz+GMlBlGWOMCVHy0fZHE4OMGBccRl28o3HBg+HQ6Hf/2T9yl+nEA289mhg8dCK07/D7V3Jy9nHemJfToWnMnG26OuaqWkCPLlT+LgL3hJ2ld4z7VyzYq+IeDIecixvIgLt6iGQ7Avu67/D7JIiIccG54CQEEx4qD4EXItbj92LMtZpzrF0KV2CP3wvT3q0VRgfuYGT0AuWPnD81FPAf4Xwf59VKAIJiZYWU02psrvlGQcSYwFQlBiFUc649cvFSJ+dw2/e53Op8U2smXb4rXhxKmnqntHsWF6RD0KcXcnlN+8Is/SJwbwkfdUi3E9kMM81XlZL7iiUv1Zxr33P8NBPJ/RCAOxZZh57BGC2Gh6BkRvdvw37Cc4OD4/UNwP0Lj1m9kh1EkevaSaqeUGTJEc5L/FVEDBEKKFuua2f7tZu391Z0aNoRzjGwatXu9ueUj6mOSOOTc7inQ//q9nLlki3Ky23dFz0BO9PzrJ9129uyNgI63Iu5rp0wr4zRUMCPWJoevxeBBtA22Asy1t/brRVi2/gOTUMwQmNezkHOb++tYBZRQcJdVcOYzlIP1IcOTUPHvamthYggOajY037t5lDAj1HVxrwchLyvDjGTKc5kleM+729ZBtydcrfjEGkc57p22hEvfGmXkkd5KAV3IsZoqq0JMS3Y1Xpu/GGfy31MFJ3S8mWHFbGTMPbdWuExUXSQ87/u22axtUx48HCryGBERB2aVhtuZoz+sGd7MoqY9LN/+Xufy93ncldzXs05FleS2kT5X6gYdaJUA2+elKFVcsC62+L+usQRrCzumLfv1FFM+Sl+dyEQX552ox3uZq0QpQHgzkSQyKDisrfswWZ9qq3p6y2fI35rqq3psrfsiBnucquI97ncHZqGCN4LlN+Yl3OE84pN7+IhSVEhdAzHqiGNMjq3Wyvcc/y0qn8YY0Riz/HTPX4vnELVnN/eW5HmmbENIrD0GVLFjAPa3ZaP10LMLJn1V8VdmSXkzIFw35SjPETl6RO9RTD9y6asYkJHiC8jHzPFTO3G9eikjtc3YLNIGPjGvJxOzq/k5AwF/Ij0ig7cmWprukD5Rzg/Q+uo2EMkVIHBhI5pShZlATT7XO7acLOqQ8DmlrrW8foG9ICrOe/WCtUvrwLPjAp6po9LTkstntPplXA/fDDk7MQlH5GVY+Bu7SHY4C503VQEOqYRMeEhMhSAIJrp6po88OF4fcOd0B/viMJfnz1Fh1VGU3Zy3qFp8FSeoXUIXUyGeSV9MDqmxjImUh0zRESd720yO6mkfIu21LWOnD81Xt/QmJcDR6SHJ90ryu3pzhlVuaTmHeuqZqHfabx+c8QXi7vDnVQiQjCj+nRMwGNp79rHM1YzRsIQG8JjSgIiott7K4YCfhDf53L/+uzp3OAgBMzo/m1wQfb4vZMHPuxzuc/QumrOL3vLRGnA9H2alCVbD10Z0TeK3aFppphRZYlwV9Vgdh+Chy9QfnV6UKTNOeU5dp6Z12f3jtca99pws+PAh71vS44l7lQeSu+t2ogZ82AkDOtOOj7j3OP3yvl1t/dWzA0Ovpie7XO5OzmfGxzs1go7Oce/dmuFzW/kHuH88/f8Seue9H/rCLOR1j0pwaVnRv4C41tJ3JvfyG3My7lA+WdoneW7KXAnS27+gJSGxKx7r9FmNRa8fvPCvBLupeXlDvpkiKiY8o+JonTct9S1prxGCGyM+tUnYSJbN6Vp3UknxVB+4RFz4w/hdIelnxt/OF7f0KFpGFjt1gqxUk0n5415OWdoXYm/SpQGmAouI0Ziz/HTJu7JzirK1uP3lvir1PvRu91S13oj0jsU8GOirbm4UjI0gMynZ/C7JxsCC/evB+5q8ZalkIuK0V8w7sJZ1okoSFS7cb3EHR5Ji5g5fDDUEj4K1v9Rfzxy8ZLnHS+qhigNGHQw07qbS2YAEkE0N/4Q86Z7/N4+l3vu2/+CLb+SkwOfzExXF0Q8XPJUHuLurUR6Ko4m7srYKhEJ3TP7w/Dc+MO58YfR/x02WiTAKXQsDTJ54ENMgDJxt7oa7T7aCBhF3jg1zJTJReMo8ZaMw6y/erEXiLuDIZDygBdcqhR4JA3rzojMzfcOHwx9XBnGdjFffRIeOX9qrP/W9mBY7kPPzKmoTOipDBG0ytz4Q0w27XO5H2zW4ZCRg6kQ8XCNGxOdULeTTnIBdpnwSBrP7z/709hArL935vqfR6+2YeGNqR+nSOhUWUbCh6+gMUGIGHBnaglTSisshbf2ih0WM7a4pAfSrFrcM6HvBO6OH6X5BVhiQMVdCFFzrn1LXSuRTiRI6Ex4hPDkunaW+Kuwne/WwsI6V8Gvz57eiPRixSWIGSoPqZ4ZAALJjpgZEA/T3sk5erEQ8VjpANY9XbsTI7BL5SESPu4pxnrWf9237fbeCixSgIXy5gYHIxcvYehAWnc5p/tKTo6HMyJBTGBRNCNjnPFeR4HrAAAKQ0lEQVSyJPQK4iRL4pxnZt6x1aURrxYsU94Z3NM/Lg13uYe1g0ftxvXHRFHzG7lYd0AQleYX6EJELl6KXLz0ePjrWH/vWP8tnJGw11JBZbDEX5WIvbwR6d1S1wokMO3a0O5wiDMiRsdEETwzc4ODgBJO9w5Nm7n+5/H6hlh/75WcHIzzt4SPmrgr/m8ixowYmILKIGMi17WzYtO7u7YGzu8/O/a3m1M/Tr2Ynp0bf/hiejYRezn149TEoydoo775fuL23gr0VmHdT2n5GfzulIw3QyLBGDEmiBFjgjEihisO4p5paMlR0+487kuoigvBffeuCmeFTGl+wRce0fxGLkLMiykfw6st4aOjV9siFy+N9d+KDtyRKTY2EBsbSEw+hrBhQu/48uT1+/ekAwdzrpNiBgcjXRDkSiL6c4/f+4VHwDODkMm5wcEHm3WMp56hdbXhZkO7Mz3VVUJMeAzrTsRI5Lp2Tg4PGBvUYC8DuXU2FkeNz+05fvqb7yeGGiNw6mPFDuzCZxbPqlrMN6qeGdXr6WAQgQr6MgymppfKgfq5Urg7foS9b2MRvCOc+8zIGR8RlgGTrP/faN9P//0gNjYw+8NwdPhObGxgrP8W+rLuqhrFgSOS1l2hBf/F+nuHAv5Yf2+fy317bwWiFKFwZrq6urVCjKfe3lsBH6hVzBgn3YjJAfylgdnHw4nEbCIRTyTi6j7x8pCrRiLaXuLuU+YHWjusmXqrKcALJ3C3nC2ZVR5HsNi5HQvBHTvXOXhgc6Xajesb83KqOZfWXeI+erVt9Grb2N9uQsPE+nujA3dw/uWnCTKcLrqMo2HMtO5MpIoZRoxu7614sFnHSo4IkOzQtET050Ts5ej+bVdycuAXH69vgALJde00PDOKmGFMbKlrZSQwjF8bbk5EH8v9JZWMYuNjL43V39uahgL+Dk1DaFq3VpgmXYRyJUsQgVES56x7lt7qak5LCAOeF3fH3e0HfrelduP6g5zDC4m1kwTRgd9twXYdHV+e7PjyZKT100jrp32dLX2dLagAsf7eFzPPbAd3DdylV14pb5CzB5t1xAN3co55enDG3yrinZyfoXVYiWDP8dPGWjHFnlRHJDFGTOhkukkiFy8l4s+NXV3jc4nEbDw+a+bjUuSc/cvfX7yIPx0YRDPSyflUW9NQY+QC5SeLmKpeSF5NShumZsgB664iYhvyvsqTLe4LK/kKixlB9Pl7fkyU3rPJwB3WHbsGYMcOmTq+PPmP+uMgfqarC9bdejBh4i5SXBkML6QLlI+lG4G7XAMMCF6g/MveMniEJh49ofIQFacEI1hHe4gZuwfHn4PyeHzWNPCzcp+mRHyu/drNF9Oz33w/Ae9+n8s9Xt+A3fk6NM18hVJiq8hJdb2bF5zD/fUNhFwe3B3cFhgHYsJkwuqnMNd/2LMde4+puEvoIXJiYwNCN3by2B4MI5EZepDmmTFsos4YlmuUiCPBIwmnJOZDTUen4W1U9YYiKIxjauxWYvJxkngJeir01+/fk0tyj9c3TLU1zXR1/frsaSL2Ej1me/8MyfeqYkZecbarql5Mv+03J3tlcXc8SAYeGHk21/ciItq9q0ISDz2DhdgxngoDDz0z+z8/JKI/G+Ih9hJDmMlIm5TIQsMoVpuIw5zDLSjNPNbT21LXev3+vRJ/lV1QpHESusfz7qbRq22JyceJ6M+SeEAvz/H4bCL2cuLRE8SWYcOFoYAfY17YwmnPpvWULCel5NWRJcX9j9zScF/geOoqFzbLgbvT8/SyH0LQ7l0ViBoA4jDqWNoOndeZrq54fNa0qc+nxm79qe4DRpScwZrm4pDSN8gZQrWQevxeWPe6is+IdGJIyk9WZAaewgX3vOPdtTUQuXgp1t8bGxswiI/+bBQp9jIRf26c48/hRwqGQ+gVdHx5MijIGGAiZh1GVc+kVjH1Rzjod89UExYVi/Lb476wL66IdhdpZ/lXlxkjCSZIkOfdTYggwMbZkdZPR6+2odv6ePjrvs6W0vJyoXswpCoHJo39UhV3tkJM8iyYhS18Sz6HSH2OYt1xYfeuiqmxW9HhO9HhO/HHw5J4Q9XEnyfiz3999vTx8Nd/qvuACQ/nHiKdkQ6HEksZSZXll+9K+QmW4Eha9nj31yVZZhuuLtzlofJNCuW6ETWAjNCZ8FCxNQkd2yTpScpJxZ2YtM0Kr3Ym31IlhMlZGoVmnnMPI1/Rhh1usbvEX7U9GK6r+Gx7MPxxZbiu4rPDB0N1FZ99XBnGKNjHleFdWwO7S3/vecdLwseEDtzxQEY6ZSReWGqaqcoQ+oYWzCnPzOueljci0tkjjdc04ol0AdMofFTswWZgyYz5EbaTSCcmWEr8iZFhyY9kR3Nm0Ekn8pHwidJAib9qd+nvQXltuLmu4rPz+8/WhpvP7z9rSbiIe7YHwyX+qqINO6SBT3JvT7y1SLLwsuFaw31Jaflxt07DS1M16m0qagJRYmZN0I2hJaEblBd7LBWAqR/VbzGjPqQBnSFaS9Y9tDPCJzJAXxtuRjq//2zNuXYVd5xV+mUFQB1gAq4pu7KZ3JuR90Lxsa7hvhpxt2j07ElPS7YX50mGpRd6sjIIXQgfFXtEessg9GTLkKUAQufcY0BfGgD00DPgXkVfVgDbi1luk+oICa9wi91UHirasCPXtVOeSfjWcF+FuKejb7Hr6cTbZjIwnZYxoESGpVzPcjZ9MsI+kU5MZ0wwpjPS0e9kwle0YYe09yr9MkmCbTPS2GepIekVRp7XcF+duAu7cybrnkHE24FuyUsbjIvCdIao96AmGBeFcc7WpDClvjGdSMgqxISHyAfoizbsEKUBdGHRi4VVlhbaUg1sk7oxJb6e/YtruK9O3FXoaT7rnsXSL1TGJK27QbzP2ggInXMP6oO9pbetTsx8PiVlEiNDFEFgYONV6bpRz2pGfsSEFXkbEgkf/kk+SpQG5BnX3WL3Gu6rGffsNSEdfUt9sNjdjC0AM10f2cBNbRDmbTSSMkmpRdAzjIyd4w3fkdpdVqoBE0E0AsjI62Q2DrJ9EKUBCKTko3SPUZHMc9GGHWxNu78muGd3xQg7+tNvyCZ7UuS4Ug0WRH/G5FPtOiMfCZ0Jn6GOis0+MSW7wujXygxTagITQbVuSEOu1JaUG+B6kg/EQ9Zwfy1wz3JYXJOZRD9lkTqqdWdMBgXojNmAnhF6Jjuv1naDCcPGS2Mv3YgWj5BsAdAgMOFh5EMGdcDSIKTzTcXoHhjyLFnZhIcJzxrujuEuhE8Ij4Cn2ciswMdM+fTMvHfa5ue9zTffM7N/N0uRlvLR/res4e4s7gvB65VYnPfmV8os4mnzALS08iyicr7SzdaLa7gvH+4rid1SX+0qdqffoOd70v9VXlz4220fbnmU7SsyvNfmpZZXlBZtsy3PGu4O477wP9uKXVzg9XTKM5O6JEwz0T9vfZ63MJlAl19cw91h3BfxF1rxiwsxt/N/0fbm7L/3lWrXAuuMXTEyFtjyJ/t/VZxNSx4hCVkAAAAASUVORK5CYII=

1929. 1989.2049年己巳太歲 郭燦大將軍

(๖)ขุนพลก้วยฉั่งไต่เจียงกุง (กัวหลินต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกี้จี๋ หรือปี พ. ศ.  2472, 2532. 2592

ขุนพลกัวหลินเป็นชาวเมืองอันหยาง ในสมัยหมิง  (ปัจุบันคือ เมืองอันหยาง มณฑลเหอหนัน)  บิดาชื่อ กัวปู่ ผู้มีหน้าที่เป็นอาลักษณ์ ครั้งเป็นเยาว์วัยขุนพลกัวหลินร่ำเรียนหนังสือกับบิดา ท่านเป็นคนกตัญญูรู้คุณบิดามารดา เคยรับหน้าที่ควบคุมพลทหารม้าขึ้นตรงกับเจ้าเมือง  กวาดล้างโจรผู้ร้ายจนราบคาบ  และกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่เป็นระเบียบไม่ข่มเหงรังแกประชาชน การปฏิบัติตนของท่านล้วนดำเนินไปเพื่อราษฎรทั้งสิ้น

ปีที่นับเป็นปีกี้จี๋ ได้แก่ปี พ.ศ. 2472, 2532, 2592

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีวอกจะตกเกณฑ์        เฮ้ง 刑

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        ชง  沖

คนที่เกิดปีวอกจะตกเกณฑ์  ผั่ว  破

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       ไห่  害