fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOy9/09UZ/r///4zJtmmm7suY+6OSI/u0A4EyQzUtkD9EIcydqgZ6y5N1ABrdEH8EjC7DWkgRk0joIKx21WjNhHEdijSrNgQs5pppc0QBSelafYE7XpiyOZk4ybn88PznOvc58sMAwwtvtqT43jmcGbmzJnH/TzP+7qv+77/nyaP/7pmuTLGmMdjPv66PBOL8JP9v5+doWdoNa8dY8zj4Ywxzn/yR9e9TN/WT442mP4KJhxp2Wl5KjzyNPvTPooLd3vqenCGIxfxue6L8JP9ivuCcbeTZEFruffYfmbu5NpOvMdtp/An5jyeW1/lMY/ntGXuJJiE/zzuG1w4H49VODyWt3Lf4Jn3cPp8y0eLx/yK+4Jxt1xrkxRTe5d/j5Vzbhd188Se4x5AxrhtP22K+41tl5uDgb5H3LarrEcvLNjyWN/BJN54IhQqs8xYDtBhtRxjfqhoKT3COwofbfxe+t5fcV8M7ua1thgExripsILzYAJVfOnHCIdyem7H1ibkjtuFQDz+aH4Rm5fIciPz4iw/WR68lE+ngkc3ll9xXwzulmvNrSwKWmtQa1DErS8R/yTINrNAZ4ea219ibghaawWfWd/Osd92cxAFNB2mmfF1pTCbnRmeLrSAmcuv3n0puFtuo4KpMJHjJkAOUeXcfrQTfm491LbtJN48yv1/66dYmXY70n2PfTt77GwvyYx45gMyv5X7R/8amVkK7vqFFOus3K6sFrm108ttf6DjBR0mIXe+ynyl7a3FEiEwTS8TSuZznHH4Gcvq0Ht3uDMyZ78nZHgf12XeorU4dQf3v+K+GNzNn8HGNmfifxYdZlZ2xf9cnIntxRa8bQc6fZSTdUfps5UBJ/HW4iF+rOUjsloyy7nrW2WW/CylXV9+NTPmGgqZa9a4Cw7eGUdhBI0Jq821E9Dczq7Vc1j+WcsTbTvuHeYDN+qj2WDtUPrnxDuDWYSywS5Lgl3/lK4wuH5WVveKXJqZ7EBZKasId9aU23DXL7HezOT2T4DEhFA09JZSkr7ApJdx8/4h3AoYN9l1JdiA2GpjPJwxifjmz3GjnBjv5qGX4IsbHy3sSbPh8VAM0djgLG1UXtwwMRWvuRFitP3V/DDrHuc75ELdnyHcnegv5CWWK0iUuQJpsRjiQTztLSA98ZbiY/FLwlvqh6QFHYXBukp45M9xxiTrAZL4VuJ7GtvCt7csLoKbWZKzf+qq9PMKvKhQS8CdWFm4TK6IdeEnjEtmuYLOwCG2TShsWk7HOF5i3e9ibmxG5jnBzOjES0LREBSai+zqcOuIi9BzQ+N1dZfs7yPcEyzyb+dwfjOTmdF0xGf/DpYlN2ZGxH0JDK0g3Oc7eVw1LlxElzYgl7i7i7RbXpKJeEHKDYXmXDJeI/DHJUGSwb1EyIrc64hzzpkfxxhwS8IBRpHgtlJhenqruRe37TS68ur8q/Op84ULJZ6zXFVVl+aDf064Xc88i6/AmMXMiGQym85zU+atQi9CLdLPXUqOuW0UpOcsnkSn0ywDxKskwC05ngJ0kWOJSov1AIF7a8kR9lMZEE7VAT1JQDbEZ96zYI1fqpmxYfGsqLsNaFd1zxL3dJEZy81ceOoMqIiux8K2SD0XioENdGaFmBuMGhqs4yuiLDEmmYouFAbspDJguhpB1KkMCH91FgAb7sZXEfi0AupC/4LE3nm8y5L7yIxI0oolft5imR3uJBUWObaBSj+nXdYsIXDhEAKf68VDEHIiXkfNfHQ+JXxNr2Il1bQuDqW3/5WYtom9uCEYevP8zbItbLjC6rpnocRnWDhbejPTs8J3Ztyd7mWBZoaZ2uW03E7mnVaeDhbu9VYtF8yMZdv05ZwzJuXxkCvNVotilgRR5hGItEJvvVHgTx7BujC/GbUUifcIeu+hDeNbe2yxS25s0J60OcP6odYoJG3gd6F4JEu/sVjc5XF34lcy+unq1rYQUza4p4nMiP/cqHaIvKOUGH8zV71iOq+6m1pOOwMOfCXO/Jz539/a1eL18uewP+B2Q5A48zMP51xiHosLEi27WH/1kL0xQPeYdVkCnZvE0xe3xu8tsk3oMwfxZnjecrRwFBPj/XirpXl3J0ArFvcM96IF4s4FzUjTLGSlN0O5YEL4nHHzPsA455KxbfpsQEzSSwYGe/J4CDQzJjEWkHiAiAfWnEsSC7R4vR2hNcfz8o7n5QXyJEl/wwAVBrLy9FbmO9jKA87KEdMUS4IVcbo/0IVxcSU2x+JqYLI0Myb7i/fuoro7n+Zu9TiWpeKe+QyzC0Tar/g8xKcj29wWart6Ww9nfj0CaMQBDeKBb8AEXSCeM7/EA3iUWMCfVwKUOfPTU4kHNq1a9f4LL3xcwr9s+qDF68VfCXRs02sZk/JZiP5kLQY2C2QJBKWBXtwQLpVAryvHSyI+Z5GZzIGOJVOey8KT4fSy/gom7pkiMxmIF/2Ltc5qaSey1ixdpD1AoJNsQ84JU4kFQr8rJUyBe+h3pThg06pVx/Py+l/0hn5XiiPxVxxJL5FYgLGAP6/EYD1glXa7ybH+NUC4U01X/46mVSNu7ehm5tv1r64LN3+sxfVmco1vPFt1VtcvlcXdySYVFqaNa++Imlspt2zTC8x4IudiC5EYIrTAnc9C2AMhZ0wCx0DWn1fizyt586WN4BgoB/MqqtduqV675Y23W0LRWG1s24bCCmmVL/S7UvwVG+JLAHrod6X5LERPJR6wOhyCGzvJ8AREvRfqvpItxGnNQ7aL/bzEz78sPjKTTSzvGeV+QRmR4kUXLYpJObdjLvhyQdpFg86sFU2de0HjA6KQAzJ/Xolou0mtQ78rBe5vvrTxj9IfHt4+NzWV/N/cxJnI2pGLfWciaxU51RFa0/iqr33/noDEz0TWlvp9RDyVARQb8c4A6EXDI+JuRV+UfGfbFneszObs5/UwWUEvdFfNRTPTgv76LK/CtXOJzNgblZzheLvnsWBtJdspnGbtM5+FIMCMSaHflWIniCR5xsZW/upW/qqWaHvzJf7gXNOZyNrGV33bC7yNr/rGGsJnIms/jFSeiazFdkdozfYC71b+KhUVbG/31Yjyj48WV+NWExDU3cK6S7aCtZXK5ubF++K8lGcmfslm5he8WkC3RmYYtZWK1p1Ap7JhN/YC9NYWH2NnQOKBfBZiRg2STAs5DVRAQSQADeRJgHW7r2a7r+ZMZC3nTKQc64NzTVqijdYH55o+LuF4lQg9cHd6HnI4ZPeNQqgT76EWAI9pZswWK4+NdQ4mLWEce/6wia/Asb5hHbqDuWYU/4r7gnG364rDvlMxsMi7pQMrWR2xGmqR9jweIg8D/c7jIUJKVHE8glFx3e6raSuIbffVNL7qA+4doTXQcij9g3NND841ad8PaJO92mTvg3NN1za+fGZvE16OwoP3QeHBnuq1W4j7YF4F1RCCeRVUIFE+RX8vBjFtTQTpV/E6255ad2VelmpmfqmrcO2ckRmrjWdCUgBt6OoukXE3iKdIi7lBlBSuLybHDKqgu9ggGYaQi7i3FcS6ive1FcRKX1wVkLjE2O/5b998iQ+cav24hH9cwr8MFunEh0I665G1Nw612N6qrSBGH0Q3EFHsRWODp/ksZERyRHsTcLCewdiQiTfJdvUwP7mZeUad+mK7d5CZsQBu0XiLrtNOwbqIHkZM4TLJgKJD5iUWyGchWHZARtiR32griDmlHavEpe0FXpzh7/lvyaZD6b8MFkHp4XDaCmJ7CivwbuBefOftvhqUNHy6KPak94K6m7EaCiW5Qc9tSm+L1WRZbU275KZ7xxK4yXLNceg9R7jbxSMj8eTXbYlcYn0UBKBNlMw6uMEj6eibL22sXruF4AvmVWz31QTzKoA16CRG2wpiPcWHuv3htoJYIE8qfXEVTmnTqlUtXm+L13s8L+/axpe/DBZ9GSwaawhf2/iyCLpYZug9xY/ALUXEHadHko/yCaWnb+caunG0yzoF3l6FzdbJsJybmWVT92VsaVpivrtrZMb8EWxpj5Z+FUaLaUDgPkChPWa4c6oUil4ZnNEGcUlCTnQC3HPF7YD+4xLeVhCrCEjbn3++xevFY4vX2/+i93G8b6whfC0/71p+HsoGXi7eH0TK6UNJ/qlaTIUwmFcBAxbMq0AoCTcoJnBvKr2Z08ad3sa4ji7eJhvobVXbXxjumZmej3gL6LbIjB16bmBv4m5JMRfaRKnlKJ+FsEFVQPIt0FGRPLEyasMd6+flzeeK288Vt3/2zkcVAWnNK3VrXql74+2W3vOXPc8BHQ9j7Pf8tzhLqP77L7wA6MnViB+BPUT2H6U/iIjjJOkp1V/hx/K4jjsTbL2rtzFbYSmxTLzE8yFuX3Lg3TMrZe5wz1lCgeuJLfCEhWsnSIuo5Gb11Mz6Eu7RQn1UaPwHEEBk3epKm3shEd3uq/mj9AfRTztx7/aHYWC6ivfd/NOlFq+XMU9FeXDH1kO3kjOrS6omE58+Siac3yAgmRTB59AbOgsSlTechhjDwUqWBvFKfCPk3kDjUbZtOWdWK8/diOfieWfL/ZLMTIauTM6nSwZdy5XGu5bPBb6JcO1cIjMG3+a2GIehNBLBrweMhlU/mBCdumjWRS9BcNs8DLikx8/Lm0tfXMUYq287uuaVulA0NnCqtTa2jXFeFn7NuM+YRAip5IxxLq3ygXjC3bmBM6ESKOKOMgDoKV0HJZkM/brVlVB6/cp4RB/PkX4sEm/st6TIc+HkhUGHLRviMUszM8uZM0OUL1eFdeH5bQA9Q2RGFx0hYV0wMLptzWchbKxbXUkCT7hTfIOC2c5Ii81gkKh3Fe+DWT9X3I5PfePtlvjYhCyr92W1vbPnjbdb2jt77gwNPEom5PHR6aH4d7eGr/ecHuw/3tt5YsfWQ6Sd8DbH83Q3T1VeRDZdz0QskDht0dL480oId/qyuBRkaYQNZ0iemZd0QdIualPOmpmWwb4vC+4ZaqhLz5kxOytxN9eu21Z/XonIPdVNoYUAHdVT6DqCfaKugz8x9tJTfAg2HX69xevF2ZWFXxvsP35/8OzYeFxVNVXTNFnWkuNqYlS99bmauKav5vZob+cJ+kYtXi/eHO/fVbyPpF3kXvRUB4v/bLsXUWoavh0oF9G3Em9vh7KmDUv4Xly89lngThXWJY9EIC9LIFJEPN324k/bdv5ZfwUT93S9meBedMSZ1YzqNTP6gdetrgT0ED8wDThc3Qsg6yreB/hEykXcPy9vtnUL8oXfVVOypshacvzJ8NXH8b4nw1cf3j6n3vpcvfW5lhzVkuNaalxLJZ7KE0/libmpm95CP2Ns06pVt6u2dvvDVJDEz8X9BCfWtH4nPQL9P0p/gM+h2jZAxyOI3yBttmm8W8ur2UlcTDfIUt0JdPxqi/XuTvu+PE5m2XFfuLq7RmYM2MWKqV3dyafi90awgu711Wu3NK3ficgGQGlav9NWGYW+nituH974IawLgfh5efPwxg+HN374/gsvMMbzeAhxmNrYNk1OaXJKTYzfHzx791LP3Us9IF5L3NCS40/lCS2V0OTU07nU07mUJic1OfXdrWHGWKS8tMXrvV21taf4EOEuli54JxRCKoow9DhhfBGSdpvMB/MqNkibgT7d/YQmWLeMebFDYHbE5zQQuQw9PJxM5z5Ek7nCnRF3i3KItBPxwoAw1AuJbtx4xK2cAjJkXSCHzvYd6CjJKgktYQfWPy9v3rRqFWNckvJxbtND8afyhJZKPo73Xe85PdLVAdbVxCgUXZOTT+dSmiJrqr4+nUtpqQQzbk+3q7b2v+gd3vghPoU+jtDHaQB3FAAS+z9Kf6DvBdaxB49Af93qSoePN6F36L04pk22ZoYel1xVdUZmVnhOgWvhXCju9sgMN58CEgvrEnl3uBeJBdatrhSrp8G8ij9Kf4DxBR8QSGKdYBIV3Snt3f6wQACXpPxHyYSWSj4ZvjrS1YFVl/bkqJYafypPAHeBeOXpXEpLjVOBafF6vwwWnStu/6Lq5BdVJ+mzbGJPBRKnSiaH4qco0tgm3Il4VGnSZRG75dVYRSfNsmQzMy8iuY6+Lwvxi2oowCVzRGaYEWpkgoERt/XYC4jHBoXkoG1oKO0q3kfxdVBOuDu1XHQX4O/25r7tzz+PUB1njEn+tvoGLZXQUsn7g2e7D++7cagleaHrcbxPSVzTkqNw6ibuJO3yuJZKVJQHGWObVq3a/vzzt6u2fl7e/EXVydub++izbNCTvyJPf7D4zyCeZB6GHpSLJmfd6krUZAh0ziWPJSpPoUlJj0viCgtBSY/wn3MjR2bmWVwXrusi7nbxEFIgzciMYGMoE4bUnWps5GhhYKCFhDuZYAoy2vgW0b+9ue+LqpObVq0y7jISY2zgVKuWTA6cah3sPz771dhIV0fyQteT4auGuieAu6bIwP3h7XN1obXeAp680NVW34Avt/3558cawl82fUCUg3uI/RdVJ3EyhLto5cE9Nv4o/aFp/c6DxX+m29cfpT+gtopH0cHbnYwl0cBWW53P0fzSJ6txGveFmxlrZMbShurMYqdfkRpZ8OsCdBH3g8V/JtZF3GEYCHHRzBBtX1SdlKwl8HrP6dmvxrwFekGsCkr3B88+Gb6qJq4JldSkpsqaIicvdKEba3tnz/RQfLD/OFB686WNNw613K7aentzn6juieglm8b3V3WJ6k6U0wYZeqybX35PvA4weLYsA+eoB2kGH3ZfcmdmntE1XRfbxUdmRJVPl9+razwqqSLo6Ev65ksbUb2DAcAjoAHlPcWHqDJq8zPE3+flzdRYiseRi31qYvR6z+ld0Zq2+oYdWw9FKsNzUzdh3LVUwsBd1RRl+vtpTVE0RdbkpJYaf3j7HG5ZW/mrNw61fLbeD9yh6IT+Z+98hJ39VV2izBPu9F1QnoE7bUDaIfMbpM0g3haMdwtKGu3W8wu8pWF1peOe40E4ltbF1lR38xpbhzs1e2xw0iT65fBDQuBF/4poDKSdWKfII4m6qKOiugO7z8ubhXqqflZ3L/XM/XP87qWetvqGka6O+4Nn4dq15LhJvJzSLIuKqurjeB9jjHOpI7Tmy6YP+l/0AvFE9BLh/kXVSdJ43Gc+e+ejz8ub6XbUX9WFbdy1Dhb/GRv4sk3rd26QNlOgBrjD0lhdjYV4azgyi9jMs2JmljfffeGr7dqJxBuGxmgQEYYPQDc8MjDwqWIwDhsQvIPFfxYVsat4H8wxcKdtIh66DuBavF7hFs8ZY3eGBu5e6jnYGGmNho81774/eFZLJWBm1MQ1LfGJlkpqqiqgLuuh99T4/cGzjLFjzbs/L28eawj3v+j9sukD4G5bofdQd2zjXgRvA+L7q7rw1fDtCHdcgc0vvydGafJ4CGuGtidbRDLdQmYmp1XVZUiHXIErQBfMjDPz0dLPmvw6FB3qVb12i03dUUMlaQcWYg0ViIvWmYwN4X57cx8i7oyzgVOtGworGGN3L/V0t26pCEilfl9rNPzgXNPD2+c0RZ4eiiNE81SeAOWaKj+O92ny6ON43+N4n5b45MnwVcaZPD6qpcbHGsLH8/JuV20lxG9v7pveGRehxyklopc+e+cjRC0JdGyA9f6qLirYFIskaSdLQ7gLbU/2oGQ23l3UpiXgvjwZvyt8tVw7DE5L1VNz215DRashtSmSutMK3CF7orr3V3V1Fe+jaii5ZHEl1oc3fkj9lSoCUiAgMcZhY3ZtrikKloaiMc4Y51L34X2P432t0XB36xY1MaqpiqYqqqK0d/bUtx1VZVmPSyauMc7npm7eONRy41BL/4te4D69M357c99n73yEbfAN3OFtALqIO9VfDxb/uaf4EOFOtdXqtVtwiajymsdDzzFR491rq1lBn2Mz8yzivqhztl07K+XYNu+5UHdqQIWu0yo6GVTaKHJHfhd1PrLsZBXI1Yi4397cZ9ZTuRQpL2WMXe85rSauPbp3L1IZ3rW55u6lnvuDZ+8Pnj3WvLuuesOx5t1q4pqmyJqmaYpMOTNaalxLjWuJTyKVYU1OIQrZ/6L32saXp3fGgTsUXRR4FEjswekBdGyQwKNIg3VcBOAOXSc5APH5LPQcC9nCkcKjJR843cx7YnBm5eLuHA81x3XWxea7O5qZqGGVG3ntktE9LyCaGSfupHNN63eChv6qrs/e+QigfPbORxSQEWMgooEha5GIXkKCO86lIiBVlAfRhqolPnl4+9yZvU3JC13JC103DrXUVW+IlJee2dukJq4hW0aTk5o8/r+5CU1OPpUntOS1J8NXZ78a0+Tkh5FKqPtn6/2EuCvxtH72zkd0zmBdXEXiybWD8s0vvwdLgzqroe6uI1GaAfh5llwGIheVSZsN6MtRhHKCu3glTdDNLh2W+CMkKp26i7jbnC5qfvRocy9UQSTabm/uI9wZ46V+XyAgoRn1xqGWsYbwjUMtI10dD841ndnbVBWUIuWlNw61KIlraGbSUuNaclRLjmryuJYa15LXHsf7IPkdoTXXNr78/gsvIDjz4K9fg3KsTtYpQEnnD2ND6FOFFcTT1dj88nvAHd7G6/v/bLnBiwu9LzkBODPcz4q3WVpvJlszExl3kXgKtCMsQ63odB9H4yKIB+I9xYcoykEaCcphkSkOiEcb7vTLc86KgqXdrVtuHGr5MFJ5sDEy1hBGzsyZvU0VASm0URrp6tCS43qTaiqpKbKmKJqc1JKjWuKTx/E+TVU0OdURWtP/oj5yweflzQ/++jV9KDamd8bp3HCeMPHYSaCTqyHc8d1tkRmqsyIGL/TmNlziQqqquWhmytwI/38ddzEyIwQfLe2pMDMUVcjjltoqbYB7NDCBAxJ4gE4bUHSbmhLu8NNQd5xeQJIkKf9gY2Skq6M1Gm6Nhm8cark/eDZ5oau7dUukvBRWXkslzIQZPRapmLjLSeAOdX//hRc+W+8XdX16Z/zmn1yczBdVJ2/+SUefvoVobHBDw7r55fea1u+kawJ1h5V39OY2k4EF1rNKIlhCINLZZ28Z0oCXnfWl9mbyGIgzJiT96grEJaZPmaT7GTE9xoY7VhAA4sW4NUCBXpKmEm20Gqm/prqXlEit0XDyQldrNNz4qg8+/nG8b6SrY9fmGii9krimKYqWSmqqQrF3E3dF1uTUxyW8/0Uv4Q51t602ewNdx2mLNoai7/iyoncnyiljbN3qSqOeagq8zbtn4dyXHplx7c+x8nFfch1DvHbChTaJt5oZvWkQuu6UdlHdqW8E1B11VspCoTiMSLyI/vTO+Gfr/aUvrqLMWEnKrygPtkbDUPedNWU3DrWgKxNM/N1LPXNTN7VUUtNUTVVMdddxv/Y43oftz9b7Py7hx/PygHvqL0PTO+MEPVn5m3/ST+azdz5CiAbCD9ax02ncbbVVCs54ff+fkUpgNtXZzIw1Ucx9ybWZWehfV8i6qB5YFtCtZibNSDL6UNQ24kXc6Z5O3h2PEHUxPYYCMqJzINz7X/TqzUwGAVVBaWdNGdR9T2EFIjMIRKLyOtYQ1hKfPDjXpCU+EcyMqqVGtcS1J8NXNVV5HO/7bL0fYRnRzAB3m48X1Z24xxch3EE8qisUnKEkAnh3dHESG1bdWpqErPeMIxFgAyHL3OG+DP1WlzE+swTc6R5phGKYxb7rg4RxCr07WaenJO24xVMsEtDDCSAiSa6GKqlYCbIWL+HuAQcUfmmNhhF2RDqklkqc2duEwa/HGsKP431aStYrpvDuqVENKQaK8mT46mfr/Z+t99+u2opRx6i2Or0z/uORpOhksJ/cPDb6q7ooNIlvJ+YRHCz+M7w7NB7qXr12i9jGZBlRVQi6i8R7nOgbqmTE5hedIvYTduxYFuIXW9OwGUGzqiTMxmFVet24k4ehPmyik8GvTrXV/qouSoSkFdCLlVQbZNsLdNyp+hYpLwXlrdFwXWgt1P3J8FVNU87sbepu3fJl0wdPhq9qyaSmyloqiVyxp3MpRCSfDF/VVFlLJb4MFn1cwscawnossmor+RninpyMzcqTrotm5mDxn/uruqi6giuAKCSgRzjShrtzmOxscmYsCpX7BOBcO5llaWZaVLK7liZnRmzNtk7bGyAz42rc0WGP7uyidwcQVFVFI7wtJmPDHepO4VHG2K5oTUVA+jBSWRGQIuWl3a1b9Fan5OhIVwcCNVpyVO+rSouc1FKjqK1qiqzJ8u2qrdc2vny7aitmL/syWARRF3GnpyTwhPvwxg9v/ukShWiotkqUi5FZCkoKue96RUiIRTqn6s4Ivf6TrdQE4Ny3odpYX2z/WlczI3bEtkq7/iPlsxDdo20yT9Juq6SSd6ewDLKviHVUW0VBhbrTL+8t4HXVG0r9vp01ZRUBqSooIRYJ+97dugWZM5qc0lRVCEQqT+UJ4P5k+KomJzU5iQFTgXtHaA3UHWQT9zb64WSAu1hPJeMutq1ufvk9PIpXyTrGmCTIhykoZh5B+sWsqv4SpzNIF5ZZaCCSQrmCjyEzQ7jDu4tVVRpjgzIiqaoKzYNl7yreR3IIuOFkyLKTfQdhXzZ9sP3557c//zz9/AGJR8pLK8qDm19+b2dNGRmbG4daBk61tkbDZ/Y2wcfrBgYDb+g5MwktOfo43qclk9ND8W5/+OMSjvEI3n/hhWsbX/6y6QOxqiqyLtp3isxQRLKreN/7W/V7FzbIxJNxp2YmoZOHbe7BhTgZ8cdayb2ZRHXPmYcRLbvT0mTXvcNhZgzaDbFnZsp7gDLdxZU0XvTulA6OCitVTNGMSsFHoE9ir+dsVW1t8Xr3FFZwrqvfyfd6ob4/Hkm2d/YAdwj8jUMtbfUN3a1bkhe61MQ1LZVEc5LxmNLk5Nw/xwlfNDPdONRybePL+pDwTR/gnW3qLhYAGBhR3VGYxVyJdOpOcXcx3G5NFMs6g4AUaoXP3mEbTWmpxLsquvOAjNAL1040jNbBUK3TFqC2aqPclnO56EUAACAASURBVP2LKCRlhIsmHmJPsQ5Kz6JsGTD9YaQSK2fszZf4my9xYl3TtNmvxiLlpTtryiDqaFulQTjm/jmup83oxCe1VPK/MylyLD3Fh5AUiUSxDyOVqb8Mpf4yhPe3mfUHf/2a8iJv/klPjbQlitnUHWUeqb9iBoHRqureNVu48pmWZTAzmTFaMus5ID7LU5pP4E3cycGLM7wL4UjTz3CJ8sPEUWVofDzU0qjxRQxKopkJqWAUloHkU/T9wV+/Tl7o6vaHxxrCZ/Y28ef4my/xPYUVIBXdOw42RiLlpXXVG5DjTuMRKIlramJU76MN0GVD6VVlpKvjes/pH48kv2z64HbV1uSFrtRfhj4u4R9GKh/H+wh3Il60NGRmRNfuzIgkMyO2NJG0U1XVOj2lIS7U0OeYfs857R51V81FiliukyLTYf2z9+XDRSUz42hYZXozk8XPSDTfLwYPskUkMdKGGHcngaeGVTIzJPOkoP/6x7cINd691HOsefebL21sq284s7fpy6YP6kJrGePeAh4ISEiSQfIMHDySgY0Rxa5pSaPfqiJrsqyq6skjB7oP72urb6B8m8fxvm5/+MNIJeL3hLsYqME2xB6PZGZ6ig+dfK+XGlah7pQzQ7jTWNgu/ZgsA4n9ZGYmcwfnn5XInwB3y73S0HajqmqRdjGVACOH2Rw8hiGgITdEEy92iQDxzv5yD/769Zm9Tdd7Tl/vOS2Pj7bv3xOpDO+sKRs41bprcw3jnHHOuRSpDAP3nTVlx5p3Q92nh+IYcEZNjBvpkDJG4NBURVWV7sP7sEYqw3cv9aCtCvmVd4YG1IkJeXyUNF4MR4rpA6757u9v1Tea1u98f2uXqO5k2SkyYzfuVFVlwpWfD3dqaVpyitgvqf+eibuYAGwReTEyw8VEMRpNiYY8J1dDKWJQO4xBAGmnsTfgZ8T0wwd//fr+4Nm2+obB/uN3L/X8dybV23mCpiooCpZ6CzjCkei/t7OmbNfmmmPNu/V+GxhWaS6ld81WVWOMSEXT1DtDA1D3Y827uw/v6+080d7Zwxi7MzTQfXjfyMW+gVOt6tQ3j+7d+9c/voWfufmnS2LoHayTn3Fmib2/VQ/UoPaih2Ve2e7oqCpOIC5Za6v6Vc/AfC5yZtLR/2ytOUgAFtSdUgm4qO56giSNHyaCTkPggnWbd6cEcbgaitLQY1t9w8kjB9rqG9r37/EW8B31tSMX+1aXVBUFS72Ffm+hn0l+bwH3FvpPHjkw2H8cTuZY8+7pobh663M1Maq7Fx13RVMUnXhNG+w/Dmlv37/nWPPu9v17ejtP1Ma2te/fM3KxryhYim87O/W1mpJ/PJJEOytZeVJ3MURDwRmALnbkE5tUg3kVjqRfYbBIc1I3cX7tedQd/y1tbqZlcO3PBO4W5TAfjFGVnnNaGsuYSoAeAxNgLhpYGhpRkXAnSyNmWVFurcQlUO4Lv+st4IwxwF0ULM0PrgPuTPLv2HposP/4yMW+3s4T3a1bzuxtksdH1cS4PgKwnBRw19VdkVOYzwOgY0W5YpyzojJ9lfwV5cHUt184pZ0Qp8YmbNssDXl3yosUu+05eqly63bW9n2pZsaGS7pg9spcl+DETNwpHMmF//HPbHcSo+8BmqAGj7bMAhoSmka4xkDpVHMVxyOAmaleu+WNt1t84XdD0RgVQG8BLwqWQuA3FFbcSs6oqvbk38r0UFyd+qb78D4MrqQmRuembuoxGcXIDFNlTU5pmjpyse/kkQO9nSeIdVqFcs4YY0zys6IyAh1r6i9DOEmbk/nsnY/ItYudPKDrlP1Lme6Ck6E2VLE9lQnEp11yZ2aeUWlfQl6+KRXmBgk7M6OQ5vAblvYmTJ5K0EPXKXkGuNMAehiggsYSE5Np0aipGMMhqarmC79Lv3pZ+LVQNNZ7/rI4XNKjZGL2qzFVlke6OswQJEbMw0gEqgqlvzM0MNh/HMa9ff8ePGID5crZmBmQONSdqq0i6NgWO3mQa6ecGcqTEcdUMptULbN3mN32srMyuWpVdVX3n53mhZ72QoorXTurepjEi0NdU4VV2NDztmFmKFCD0a6BPmYqRVbwnsIKUnfKKfjsnY/iVwZFlBMTk77wu0zyry6pYozHrwwqiqYJBwDm/86kVEVGDFFJXJubjmvJcYqyP51LyeOjmqoM9h+HkyHKdWnv7PEWWAjjlg2OQog1He5Qd/j197d2UfcOjBFpDbfbejCJTsb88KyIz/F0Bs+Kui/5diReO7FVVQRe9zP2gVH1fGA8lbjJfTCvgpQes47B2/QUH8JYSxSL1Fkfm7ChHGtuYZL/jbdbVE1jRWXT309rbsuje/dUWdYUBeO7z341pqXG1alv0LR0f/AssW7i3tlDNqa384RlAFJTMg2onuOt0TDMjIg4WfbP3vkI7anAvb+qixIHqEuHOB4q+mULrUtmLqT4uTy7BqZctKqucL6zoT/d0/S4C5EZ7uLdBe6NDUlQdwk/pMQDNDxBMK+ChqAA9zAzaG0Va6u95y/bII5fGfQW+llRmayoypzMisqcx5garyiaqsrjmHZvVHfwcvJxvE+RU9/dGh652Dc2Ho9fGeztPHHyyAES+N7OEzvqa5ntuzpknjFWUR5EHgHhjqcn3+sF7pQ78P7WLjFFlCbwEIdEdai7rZKancDnLBC5DOkDPx3oTplfmJmhBGC6s1qTI23Z8Ia6ixOLvvnSRoq+i9MZ2NS9v6rr5Hu99W1HVQfBvupN3kJ/KBrTNK02to22XRdFljVV1VQVkZnZr8a05Pj9wbPf3RpWFXmw//jUVPLRvXtEfHtnD+qsvecvI/iT3swI+7kEdQfiqb8MoTEVZgbxRzLuAB3SLvbZE3owcVHdjafZgW5QTrejXE9Ws5KJdxqYJZgZyxUXMiKFsIw+jJ6zAytsDH5gSgmmaivmMMI8TTSMXqy5JT42IeKuahr8NJP88SuDsiJ7C/2M89UlVfErg86CoaqqIssPf5jUVFXTVDUx/vD2ufuDZ0cu9mmq1tt5Ymoq+a9/fDs1lfzu1nD8yiCI7+08Mdh/vDa2Dbjja4rbLgvnRcFSeBhUYQn9k+/1nnyvl3AXR3Ynv26ppJrdZSxRyOylPUeRmZ8E6xwnyWQOQWad7y6aGTHiblxd/fdwUC5ZtwOMBTDIBGd+yDyCMzQxPOLxTet3Yrbr+7KqalpiYjJ+ZVBWlPjYhEeSgHh7Z09+cN3qkirGOZPsAg/QH927J8/MTk0l/zuDpiX1/uDZf/3jW03T4GF+nPnx0b17iYnJsfH4naEBIv7kkQPeAnEcTMHEOYEzrkCkMnyw+M8n3+u9+adLUHc8AnRSd9h357wdnPl/46MMAmaIumT7mKyWZyLffVlwz0D5grp3MGbtmm1QIPzeYj6wG/EcxkYMwyNNEpPE0yRNZeHX3ni7pff85UQq1Xv+8htvt9S3HW3v7PGF32WcMcnPOKtvO+ot9PuqNyFPBserqgq/DtZhVKamkneGBlSFhtnQJhOf3hkaUFVNU1Q6ODExCeLHxuOsqMyofIusWXwNlXXhEI44DOm6jXV4dxrylwYpoQq90TyHt3VmumcJvdFLOzeRmZ+7SCzmbEWnnp1rt+Nu9mZipn0naSfiLVFIe4WVcshCvyvFbR2DaRHuqLz6wu/6wu/Wtx1Fo5Iv/G6sucUXftcjSd4CzhhHY6oRiGSMs9UlVb7qTQ9/mEQb05N/Kz/O/Dg1lRwbj08PxeNXBu8MDShyStM0RU49/GFSVVRNRdqMpioqSsXYeHxqKtm+fw+T/LhpWIjnEl0BziUUM30VeEQERiT+5Hu9yJMhdcckbXTHE3VB9IQLrqHSYTnr3rHyg4821l0rpll/C4BuMzOiiaGn9NzM8TBzaThnfltuMDWyUlLNmy9t3O6rYUVlvupNvvC7OuvVm/AUiqtXEorKGGPeQr8v/K7OQ1EZKypr379HVkzWYU7Ikd8ZGpid+npqKvnjzI96ZFNRsUDgUWf1VW8i3GGWLG4Y31LyM8mvf0e93sKYh3sYi1SG4dcpMgNdFxtThYnHSAW4hW+PUVulKSaFuSMNETe2Mg57/YuJzIhMLzwEKeJuVxcuwG3+zRqatAwLzPU7Ne00ZhJFtdWfV4La6obCCoC7uqQKcs4k/298AZ11w0etLqnyFvpXl1TFmlvMU+ISKyrr7TwBZxK/Moi0md7OEwgspr79Qp6ZVZAipqqqqmqKoiqKKsvY/+TfCsI+rKgM76YXJ9O4cHDHucQkP2MSzlCstHsYg6Wheur7W7soCxLEW+csEJtRTegtDUzEOtM5JtINvi1bXNiV0ySCn53pDKfqir5zI0vcLWZGMPCODEnSdVHaGZP8eSXUtQ/JkjREB3X2QxoWcBcMNOTcNA3eAv7G2y2+6k2sqMw00ZKfce6r3jTYf5xEvfvwvvbOnt7OEyMX+xITk7NTX2t68q+qKgqMO6T9yb+Vk0cOiJ/uLfS/8XYL7iT4EG+hn9GGZK66tzGcjsSl97eauMPBUwrk5pffQ+3FNo67tdueoRqWDePas/mW3HTeW0JE72dmfd4ykBF3Ll5Es6bKLdouUm89jOkDFpBP5QQ91B0b61ZXisqqByV0yCUx1A9dp7xILN5CP2MSGIWoo5UUgcWx8fjs1NdP/o3kMM0wMQqx/vCHSRQ2nANW1BzwTXrPXwb6pq2X/B7IvOTP4yHTxzMG3CHzCL1Tlw6apYPU3Tamu0g5+ZlsQTd+KRL4JXTey4DUylznlfD5blMm5eLlFqNy3PzPSjxVZg2xFxINJK4nkFFyQR4PQTLzeMiwxeL7Gp/KOcS1vu1ofdtRRg1ejOsvlPzeQn+suaW9swceBmKvyCl5ZlZVDBsjsK4qiqKqtbFt4BgoA3pf9ab2zh6PJDHGQtGYr3oT8xj1VFHajfRg4yLxwvXFwB0xmR1bDyEmg3C7OXYS54wFxBFPLfUiQdezr7Da/H2uMyKfCe4XWyRM3N3NjA1Ju6e3xufJ3jAK0Zh3cC6tLqkiY+BeiFBgOGOc956/bGv4NA0G45xLseYWsN7beWL6++mx8bgqy0/+raiKaWPAuqpquo3hHJFN3ZoXla0uqYqPTcDDeAt4rLnFLLeCmVldUrW6pOo3voB+H+OcMU6sw8nQ0KeUMiBEY8R2JRfiswTdXHKcESkvl7ov18RMi11x7dzNjLWq6rTwtoLgGHhM7Mct0GN7O+FnJ/FmjI+Nx9s7e0QEiFGAyxnbUV8L1uNXBhGQUWRZVZQn/1YUOYW6qZmEAytixFvwbqtLqto7e3T7zqX84DrUIvRarFHT0O2+Ec/Bp6P/NXXEFkccEPukUmlP04fDEuDP3szQ40rEfYXAnQ538VpbkBZwFn2FHVci3kRZiNgY8UqjKcpWVMx3QPpAUbCUMd57/nJZ+DUmssC4UXM1dkh+hGgmE58+undPkVMgXpFT8OtoctJvC0ZsR38Hw8T7qjf1nr/MOEfVeXVJFefMV72pvu2o2cupqEwvMIzKDONcorqpY6YxGm6AC+puXir9+xj9Uy0750N9+c3M/w1Xkxl3m4MX4+w2ypm4lws/oWCALN6Gm602zmIi+CdvAUcIknHW3tlTFn7NJntWFHh8bAKtpEiMeZRMPLp37+EPk4/u3VNkWdM0WZH1N5T8TPL7qjdRzUF35JLfV70pfmUQPoczpj+G323v7EFoiHCHmfGg3HLGGKPueTRRsOFkLAaGQuweHXHBqYvJYY74uttEk2zJ48y40vzswr2QkolLSWZG9C82FefiHnEXt+8XSolx+6a6rKUgmR+Gfd4CTsFHPVeMMes7m3C0d/aA9emh+Nh4/Ltbw4mJydS3XyCzQFU1VZGRUKkLueSngA/EHrXn1SVV9W1HvQW8vu0oY8xb6OecIWcBJ4OoJUVO0T0c36hwffGGV7bbbIyQ5ctdE32dSs8dj/MsOR4071nEfVFOzKIcdLlFRbfZayuxVpXmzMWqkMY7SoX91s7RjKo3LXEmlgfxFBhj9W1H4WEo9wsaP5n49F//+BZtqbWxbab5lvysqAztuMjS0eOhxn6kGdOZxJpbes9fhn33VW9CCsPqkiq91cmw74xJlOIrOhlrJdXi2k3hSA/3/MTnpmv2M4R7ZqO1CNwtQ4gZVBOWwh04fYur5Y/CDYFilOLBXHhnHWUgVRvb5nh7xp8zC8rqkqqRi33IkwHrd4YGCHd5ZlZVVSTGeAs4Bdchz2+83ZJIpe7L6htvt5Dq+6o3haIxvY2JM84lxIX02qpRTnzhd3/jCwiZNsBXDKuLQ/va+bZcXsd29tJusz2/pHFmMjQwLQR3MjMWFi2sW1imbYsvsb5YKBXUJGkrP/qvR68pC7/GJH+suUWIRdtuAIwxTnzjkTbuDA0kJiaf/FvRc9lRpywqA81ISus9fzk+NiEriqyoZmC0qCwUjXl4Hj7LW+hHqqavetNvfAFUW+vbjoJ+PY/N+AbOcfDEDtcCxq4Gxl3js1F3/LeiRwD+GXCfz8cL1074DexpYfQ7cQuC6Yk330QPpbtk4Vgrqpwx5qve5C3gZeHXmICJUOokxhh8C3Rd3IhfGUxMTE5NJfOD65BCrLMefhcJxsR6/MpgIpV6NPf0VnKG8tJwHzA+SQLuul8vKnvj7Zb42AQS2iDw5jXhJPCUJsAN7kV2XdQ9855MS+7NzDOxzmtmssfd0ZuJ5Icqo8wGtvXvIsSWMiK0DTHLm9tu83x1SZXZrmT9BJAXisaQtg6+IfOUFzk79bUYX0c1FNL+xtstsOOJVOpWciY+NjH9/bSiaL3nL1MTb35wna7uBTw+NoHIDNLX4PjbO3v0AoBApEkfTS0mOWql5rd0hTmdw8mwLIOZWbZ1GXsziXBnnfKOS0ZmxmIfHEEYC/lOyM2XWByQ3hT/HGe2QKWg3frRRWVGkozlpqEHRhgjsk1RH5tAKAbdmsQ1MTGZmJiMj030nr8Mab+VnKE9iYlJeWZWVlRf+F0x650xPZxvwl1Uhrik6eYt1QpmnXyGM0bjrplHWT1M2qe27bTLL7c3U2bus8PddjFF+27XeGOv+GcXkTeeo/lGz69igq7TP6EECM1AdBpM79Mk+WPNLWg9lWdmH/4wOTWVnP1qDAnuj5KJ2amvxaA7GpsUWVYVVdX0nh6Kqskzs4mJSdREofHtnT3eQr95Vh7mLfQnZ34kdfdIEtS99/zlWHMLKyozz9nDGPMIvTfMMdo5M2eKNI7k4tW2iTQpjv7aNDnuzo1fGO6unfeWFJmx2myLiBOEFtF3i6Sb/+tREfgZC+mOYiLp0UDB53JkqL/xdstk4tPvbg1D17Gd+vYLjCUG4g3WUzrosqwqsqooqqqowqBNqqqpqibPzMKf6JotfKS30D/9/TQSJBF5hLq3d/bouAuLQb5k+BnrX9yeZFZ6+ytdl9yMRPCT4L4s80s6g+6L6s3kyqz7DscfSO9tNwTU8PJ4yGl9xNs8ZwwSbrdMRWUYKgOZjxgM1Qa9SLwiy/+dSSlyCrg/+beiKnqnJp10YZEVRW94KirjwmnA88C3eCSJFZXVtx1FyqRHksy7mvASsZP1vOaEp3majZOx3RZWKO4i5TnT+Bzhbr+gruLrBqktaulKvEXd0xKP5ijJjELiHSR/bWxbrLml+/A+DAYG1kcu9onQE/GzU18//GES0BPrmgp9V5ApCfpprA9F1UC28LEc3p2aUfXgffUmjyR5uOSix+ZwGu7cuv4hm22XxTqu2ArFXaQ8l7jbzIxtO3vcBTPD3NgmlK17Bact/PiWYyhZXG9hZWleIabgMs4YKyorC7+GtMfe85eR6ytyj2orZiI42BgpC7/2VvR1KcADAWmw/7giG9KuKKbM66sqEK9qmhofmxBLeCKVwsB9YpzH+AppCDb6+NnGaM+s7gugXFyeCTOTM9xd/brscO1ZmHjz2jGLmWEC8UwEmEIpTmrTyL6eaKV3CHIcJ3wK45zUnXMpFI3VxrbVxrZhmgMMHYOAzMjFvsH+4+379+yorzWDOVxa80odYwxJARgib0d9be/5y7gDKHMyRu4QHsC9qqpq7/nLxjlJ8bEJjPyh406rWBe3LBxjKKQDN4NBXyjxz4yZmXd7qQUgm4Lhhrv9aroRL+i6vtPW2uokmTGGXh2I6Bmzmrm9sdG2auDOi4KlYD3W3LKjvhbgSgGj/wcDf4xxtGvibXjh+uLf+AK1sW2cS/VtR/UmJ8nvC7+75pU6ZCj4wu/u2Hpo5GLf1FRSr8XqPf3UWHMLZwy9pULRGHo5GV9cctLILYxKgn13OSzdHuubZKfxKz8Quey4Zy4JaQ6ga+camWEOlIlywcqYJsjh3fWJMfTccZeoji0QyQAc46woWBqKxnbU18aaW4ykAOMn5pLQh5XD8zCjY3WsuQXYoY0JMXU0YOHd0OSELLHC9cWTiU+Niqxy8sgBxhh16WCcmUqgt6R6PMJAANYNxorKhPEzLGg6N3gWezyWPUy07HTMSsQ93aSqP3ufDwvotrmZbJzb9xKlLt5e/6sxwMat5IyRWSXUTQVvRJ9B6s6KyqDuAYkzZgxNLPm5KLScF64vpmmVrAunI3FofnBde2fPmlfqcCiSjZH+PnKxT5mTVUXRJ/PgHDn3ljezhFsyOBAXdU6n37b97i92XX6hSQQ5wt1+uW04MxNOV6vjbt65tLqkCvkq92VVH+3RcMDWO4KeVwMXoe8sKssPrrOUNMYjleFd0RoaHoMxzphUG9sWisbwtDa2rfvwPuNPdFJmMz6GXopfGdyx9ZDhgpi3gLfv36PIKSMZMwuEHftdrkH6ZSlmxnYT+BX3ReFuQi+2nzojERlC8Vx4zpFZ1Xv+sqyosqLo43XpXYG4+Cq9Lss4OkqD9vzgOkFQeVFQn0W1KigxxvS4IeerS6pC0djBxgg2NhRW9Hae8BZwQdf1c3rj7RbGeW1s23e3hqeH4rNTXyuynPr2i5GLfW9FX/cWcM71D+WiWRIblST/mlfqbEAjO1JPN2D2m4CTYFessxV1WnLfveOXseLakZmxGhjbMxfQTQmlGwFnjLE8HgLr8bEJY7hd8Yc10985l5Cai+k6es9fZlw8jnEuVZQHK8qDgYBUUR7cUV9bFCw13sxf33Z0dUmVJOXDqe+orz3WvJtxnsdDQiYMb+/sqW87mpiY/HHmR1WRNUVWFfnO0ICqqqlvvxg41VpRHjRvCWbqDtPj7oxxxjyS5KveFB+bMHy8HVkpoHeJYg7q0z3NIPOZll/NjCYvZoBLXDvLL+EQbfwIVlvBHMSb6p7HQ73nL49c7NMB4iK9VpdhdMcORWOhaAyJXIZ7Yowxb6G/ojzY+Krv4xLe/6K3IiDVhdbu2lxTUR6ElGJGPkgyAi/HmnfjPZnkj1SG41cGMTokRs9TFcUYKlVRFWX2qzFFVQ82RkD8W9HX9UIixBzFS0O5YuJfbceVhV8T51GzHZNZ6bNh/VczYyV+IdwzxtJHZpgNemtJEPk3fcyaV+reir5uoZzapswjjbqspOdmUZciDLZBn+Mt4NsLvO+/8MLxvLzP1vs/LuFvvsQrAlJd9YaK8iAOCkgS5wzpvu3793x3a3jH1kPeAl4b24Zxxf47k3o6l1IVRVOxqrSePHJAUzX0Axw41VoVlHbU1x5sjJjjoVpA5Bi9VVYUYag9/a/eAh6KxuiCtXf2eNITPK+9mWdZ+YFIrMsSilnCoAm4dly8iE6nwlyIZyL1xkasuUWsJYoGiNleZ/wXisZ0b8C52ZWJBF7yc8a2P//88by8L4NFt6u2jjWEu/3hSHlpRUDatbnmYGOkrnoDTFHh+mJMs6rMybs212yQNt841PI43vfw9rnH8b65f44/jvc9nUs9jvc9ONeEqbT1YeA1ta56Q/JCV3frFtihomApEh8Q9DR9UVGZL/xuYmKyvu0oVTkwcvdvfAHGWPv+PXrSBOex5haPYxaaeb17FtDncHz3n4T43L+tayNr1rhbr7V9ZiY7pXaaDTQt4m8rNtZBCPQEFV3ja2PboKZGVyYrIpwzxjatWjXWEP6y6YMvmz64cagF3NPj7aqtI10dXzZ9kLzQNdLV8fCHSTUlqylZnZjoCK3p9odvHGq5P3hWSyWTF7oenGvCqsmp2amvZ6e+VlWtff+egVOtD8417awpO9gYOXnkAPXWo2YyxrhHknALSqRSuCNhXIPkzI/JmR9Xl1R5eN5b0ddvJWcwGfLqkipxnAyPS7Te4zrUtfG/+8Ab4sErF/fc58zYiHdlfVG9mbg78aItEcuGQKZRKhhj+kB5wuBErKhszSt11IFILwJG2MSM2NBJ0JgdjEmMjTWEH5xrGmsIfxks+riEd4TWtHi92wu8m1at2rRq1fYC74eRymPNu5MXup78WzkTWTvWEN5e4B1rCM9Ofa0lR/8z8TcD9HFNHn1wrulRMjHYf1zT1DtDA1KAP7x9buBUa3frlrb6hviVQb3DXvhdc8AZA/FEKoXM5Pb9e1aXVJWFX5MVWVZUY1BVNth/nOYjcQp2Bo3PytI8E949942pItOLGhMKl4zMjMiaAL2LkTFRpyLBzQM5Y2teqWvfv6euegPjDLNxvBV9/eSRA73nL4eiMX1cLt3GMMaYObOA7aOZMVQq54yx3/Pflr646vf8t9IqH1UQaI2Ul0bKS1ujYVWW41cG9WLw/PPbC7zJC11nImvPRNZqqb8/nUuh2Iw1hOuqN2ia9uTfylvR1wdOtc5Nxw82Rg42RroP76M0YOrwqjecVW9q7+xBYWCcj43Hf+MLQPVvJWd0peZ5HkmKXxm01vEzEZ+1dzfDMis3EGnje6kmPkfDm1mkwuTLxrhN4gV95+JrBKeO+B1hyDjjLBSNvRV9HUEYDBCgj8TLGdPnvuP2t9RZZxhFw1vol6R8fWBRzjiX6HaC0cIileGSEqmuesPdSz2aokwPd6b1iAAAIABJREFUxbsP73t/a1fpi6vORNae2dsEydcmezVN0RJtA6daGfMgO3Kw/zjj/OEPk0T8naGBW8kZWPP42ASIhzUPRWPJmR/1rq5FZZhEDePv6RPspEHY1aYv0Luv+Li7K9k57uSxqAqree3S9WZKa+UtB9tU2eaIaDwwpus0I49CiYScM1/1JmZ9IZUEfS30ewv9+cF1RcHSivJgUbC01O9jRrYwPDcEfmdN2Xe3hlVVkcdHUZdtfNV3JrL2wbmm/81NjDWEte8HHpxranzVxzibnfoaE9tUlAcPNkbmpuPdrVu6D+8bONU6Nh4H8YlUCv210R3EV70pMTFJoSRf9SZ0dALxHknKQHC6P2Wp7mTcsbHicM/AdO67NWXYkx53q5kRiTcpthJoMTc24sUAfH3b0fjYRCKVevjD5GTiU73+R/FHG/GW96N6AbfhjjyZSGUYxEtSPg6rq97QGg1HyktLSqRIeWld9YaBU633B892t27hjHWE1nSE1jS+6tMme/8z8Tct9Xct0VZSIjHGYN81TUtMTHoL+NzUzdS3X5zZ2zRwqlUeH52aSqI3t6zImB8T6WXo8Y1+tJwz5LFRw7ALo1lQnq2fyc3sHc/uuthYpHntxIvuoN4i6Vbht9wBjP91X15UtuaVOr22R3U+21wGjDOjsYkxbmQHmL8+/uEAEF8ULC0Klu6or90VrakoD0bKS+nM66o3QN1L/b5IeWldaO3OmrI3X+KSlM84qwhI2wu8kHnEYcYawh7mCW2UqHNT+/49oY3S/+YmBk61Ji90JS90YVADCPyt5EysuQWUoyQjAoMbF4S/vbNHN3IZgZ53Z6ZlhZuZnwL3DE+zwd2lN5Nd57l9h/jElmMg0fAsj+aeolUHnZ2NUQnEACVjjO2orxWaMq0fy3WNR68iqPtb0dcL1xcHAlJ+cB2l4AYkqa56Q+mLqyLlpb/nvy31+yoCUlVQqgpKO2vKdtaUtdU3kKsZawifiazlnJF91zTtUTLx4FzT43iflvhES7Rpqb9riU8e3j4XvzIYa25JpFKYAhYJ8YjP+MLv4jxjzS00zKWH5wlc2hs3bHvEP3HhmHTjEYjH/FJxz0Uzk0PNXeTcBrdYuaQqbB4PQecUo4ucoqoUycaEBcKLLK+1xPKNLWLdW+gvKZG8hf6dNWWF64sPNkZgSHAc+IZ3j5SXVgWlioBUUR4MSNxbwAMS55z9nv/2zZc4iH9wrunDSCXj7M7QgKZp/5ub0FKj2vcDmiZrckqTk5oqa5r6dC71n4m/YWCm5MyPsWY9Y97a3sQY57DvmGbH/ILMsnDHo+2Y+TX+l25mRO6dxWA+3O0/htW7WNl3zSuw98FD1ld8bEIc7kIcZJQxYZQlS5lyGcuAUW210I/gTH5wHYIwu6I1dJC3gFcFpYryoO7mjUWc8QZL46u+utDah7fPzU3Hn86lxhrCA6da/zc3oSU/0TRVkVOTiU+nh+J4/O7W8FN5QtNULfX3B+eaIPAYmIAGGzMq2Rz0ry6psjGbwbuzNNBnWpY6FdmzuGYTa8++855rzoythuqMUAovoBKAWTHQ03RHfe3AqdbJxKdz0/Gx8TiGJhXGnOHCm9K2pQO4+ZFcF3hJyn8r+nqkXPczxIgk5cPKVwQk49w4Y6woWEpfBKWCczbWENYSbXqr02SvlmjTEm2qIqNKfWdoAIPYPPxhElk3D3+Y1DTlcbzvcbwPo6XS4DP6SPCMMaQQS35LTmUastNtz0u86GRWYmRGXJe979KiMiIt3tEm3AbpJkA2g+OixQQoM8KOZsmALTH6reo9mt0KGJU+E34pwCvKg95CfyAg7aivtXVlKlxfvCtaAxtjfDZDXmTh+mLCpTa2jTHW+KqvI7TmTGQtrLyWaNPkcUVOfXdrGKPwYTQyTOWHJEpVljVV1lJ/HzjVisgjWFdUTW8VZowZ40BZ3Jorso4/ZSvtbGUHIn9S4peWACyqt/hPgF0AkDFRNR0W314sjICj8W7cGPddLFzGO5rFQDw5zhBxB+sIwNPfvYX+XdGa1mg4UhmmN19dUtVW3yCWih31tegPBUtDNVdNVRRZlmdmVVmmSfw0VRGHYdJU9X9zE/+Z+BvyN/V4/JXBW8kZMjB6ZMa6OPleEvG5mYrsp8J9GSffWzTuLr2ZHGbdUQSYuMPlVYwxfY47ziVMCqDP4suMhhiupz1ayhS32CcuvJ+3QM9x9xb6NxRWFAVLqa7MubSjvratvmFXtIYxrteJi8ra9++JVIbpfKUAh8AHJN4RWoOkGiTSCJMPp1R92D0r7vrgY+MnjxxAlTQxMYmIjS/8LhLBrP2w3CF2Iv5/ysyskI7Y6XAnM+MKthNF8SAH7YQmpxlJy8KvoacSBvoaudi3o742P7hOSJvhzk8i+2uzN2Xh1xB9x7yQxLq30N9W33CwMdJW38A4Q0Kir3rTyMW+tvoGscKKLlGM6wKvZxYoo5qqaZiWVZYxKpML61gSbQg4oraKFBoPnafZjmbH2vXpAmwMlmfIzKyola6d5dJbOTZlGn+3uxr3UA3NWuqr3mQKHmcMbUZkavRWVf3dBLI9gYBkqRwbj9S2ig2cGApV9+F9bfUNbfUNnDE0AIWisTtDAyePHAgEJBoMo6RE0ifRZp7f8982vuobawj/b25C02DTNU3VVBj3dEvyk9rYNl/1JmTO1Ma2JWd+ZJIf0UG94YmJ+bo6p5kTgEl3jP+FnyZNCH/l4i6q+wqRefM6puvNZFduE3zXsqEjjVm+zBJhHu8t9MfHJmpj2wrXF8Nh11Vv2FFfa5QH7i3Q3x6tp+bvTeWMc2psorGqoeW9nSeONe8+2BjhjCE0FIrG/vWPb4817w6Y4RrGGIPD8Rbw0hdXIQyvfT9gGTBV1VQ1Le7/mfgb/AyGz441t0x/P220NzHbBMjC2bs8zaD6aZdnwrvbEoBXAvG4aqJauPGdwbJY9V94Iki1sVfyt3f2yDOzc9PxB+eaBk61Yt1RX7ujvlaemdWrmMb0GIyzSHkpqpXc/AD9/uAt9GMuJ9wcamPbioKlJ48cONa8+1jzbsbYG2+3hKKxWHNL6tsvejtPRCrD4i0itFFq37+nLPxaqd/35kv8w0illmhT5FRaObebmU+6W7fAzyBPGCveHXWDdAS72piFeBvLnWGF4p5uZKWcfcSi0oAZmzcyY5CWdiezQ29IPE1BKvHAYP/xgVOttbFtO7YeQjt8e2dPKBqTpPyDjZHJxKfdh/dNJj4Fx6SOoY1SRXlQjHgaJoqjzkrz4GEmPah7W30D5ywUjWFI4TtDA9/dGn4r+rqFLc7a9+8B8ciugcCnty/iomiJtsZXfWhRSqRSsqImUilFVcl1GYPhzEM5S0N8hoXTT7ZiW1XTYZ1j3JcyEsE8kRkLbxZjw2ylgBu7dbEfONVaFn6t9/zl1LdfzE59PTYeR4+hgVOtIxf7MER1YmJy5GLfwcYIiofpfRnHeBuCgSL3z3VzzzlnLNbcUri++OSRA2f2NrXVNzAYaMZ6O0+MXOzr7TxxZm+TWFvljIU2Sr2dJ9rqG8rCr9WF1iJE87+5iflpT7Shmx8mMGvv7Jn+fvrHmR9VVaMQpCjw2dgY7nZk2uXXqqpO/AJfgmtHZsbVi5NgW4uBa6dV/Rgc4C30H2vejUE4MCj7zpqyivJg9+F93Yf33RkawLTu8vjo3NRNVZYH+4/DxIsTkgUkqSqoj3MkBhPRY1oK6KmU7Z09RcFSvDPMDLpZYKTsk0cO7IrWOFs62/fvwUDBAYn/nv+2LrRWb2RNv/xvbkJLfHLjUEsgYJxYUVnv+csYRN6Yi5hnkzbjyvcCvPtKNjMrGXf75XZ35uJOfReFW5gYV2GccSZJ+bWxbTTlBpJeDjZGejtPyDOzmqppckpTZE1OaYqCDUVODZxqFQIynBmpAUQ8FUAaqglmJtbc8htfwIl7e2cPZv5Ay5T5BsaZnjxyYLD/eOH6YuDe+Krvwbkm7fsBd9hTf9eSn2jyuCaPHmyM7KwpkwLcW+ivjW3DnDj6qNmc0fh72Rv3/ztm5hnAPVNkJt1O0dIzG/Gx5hYYiZNHDsDJV5QH41cGZ78a09FRZQ0DeiVGlcQ1TU7OfjWmWxrEW4z3qigPIiFMnxyYMRQn0ZzUtx3lXIJpOdgYYYxj4EjgHr8yaLStmnOCUdowJkdoq2+QpPzSF1eVvrgKGTX/mfibpoxqmqxpqvY0hT1jDeG3oq8/nUvNTcd31pTVVW9AfQNTEycmJuFn8oPrTEIdEUYubC8iAVh81a+4L8DHu1xuu0G3QMwdxcD+lDPOGIYm7e08URZ+DYdIUn734X2Pkoknw1efzqX+O5NKXui6P3hWk5OanHx4+5w6MfFUnphMfKo7ePF2wlld9YaSEqmiPFi4vtjD83CvMPXQ46lvO+ot4L2dJ04eOVBXvYE/x994u4Vz1nv+cm/nie9uDbfVN6AXn/ESA3rGGPN0t26Bxa+NbSspkQISh5XXof9+AH59eih+Z2igKFhaV73hf3MTD2+fqwutxZm079/zaO6pPDPLisoY8zDGi4Kl5shKjgi6RdGFPXaszR3PWtx9GSnPUW8m0bcIP0Aa4hlz3V8ULG3fvyfW3IJhCPAGheuL717qmf1qDEPBzE3dvHup5+6lHnXqG02Rkxe6IPBzUzfrqjeQlzELEZfqqjdguDw0MFkSKZk+MPxg//Huw/si5aU0qxkmiPzu1vCx5t2RyrAk5dvAou3QRgnGBtBXlAcxRt/OmrLGV31VQenupR6Mi52YmNyx9dCO+lpNGR041YqEe28Bp7E3UEZjzS3M7YOy2ZhnWeFJBMsLunM769W8dq6RGXKfjhZVMQjDra/EBARvRV8nIiUpP1IZHunquHupZ6Sr42BjRB4fVae+GenqUBLXtFTyxqGW5IUuTU7NTd2MlJe6uCPOvAW8ojy4K1pTFCyFv0cqL1rswRa8e0V5UB+QjPnb9+/pPrzv0b17g/3HdT9jq4CYnHkY8+BO0t26BRXcwf7jNNvZjq2HNryy/a3o6+A+Pjaxo75W+35g4FQrXh+/MqiqKjU29Z6/7GEO2U5D9gKIt46stDTclzCIxc+P/sLPn7EsIjMi78J+u4NnnDGGKTdqY9uwh6Y3KimRTh45cONQy91LPa3R8EhXh5YaP7O3aaSrQ5PHR7o6Rro6nsoTWioxcrEPblis6eHzAhJ/K/o6fDz1BxX44KinGt079PnajzXvnkx8evLIgTtDA5jLyZUt2kbVs33/HrRYHWvePdLVMdh//HrPaYTwv7s13Hv+cvfhfbNTX3e3bvnPxN8wgEd+cJ2maUZtlcevDHocb+78xIVKe06rqksbtuXnx32BxDNmt4l2mB1jEFjqrOaPprtssA77oTczSX4EDTGk40hXBxh6MnwVYq8krt0fPDvS1aGlEqiwIquxcH2xiCbjjHHOOUOXpUBAkqR8a1INx9R8YqQUM/WNdHV0H953sDGya7MZjrTRpn8fzjHMwY76Wgygd6x5d/fhfbBedy/13B88e3/w7PRQXB4fTX37RW1s28CpVi3R1t26xcPz5JlZWVFQwuNjEx6aRdt2hd22nU/TLjmLuy+2j/PPz/qiXA1dO1PjzRYiEyNnRqTFwRtbGworMMMMjcd7vec0pqiubzuKrkZn9jbdHzzbGg3fHzw7O/X1mb1N8DMjXR1qYlRTZC2VgPFojepDazBmzN5oFDhvAZek/JISKRCQqOsGZwzT9B1r3r1rcw0GNz155EDyQteZvU2t0XBd9QandzefcsaMBOMd9bW7NtdEKsOt0TDU/XrP6eSFrruXeqaH4k+Gr8rjo3icHoojAPWfib9VlAfb9+9RNQ29E2nw7sxYL0bjcxN3X2wH5xXE+gKJt4Du8djF2yKdlv/MvwqZkmAdVdXezhMjXR3t+/ccbIy8FX0dYURvAd8Vrbk/eLatvuHupZ65qZvdrVumh+Kaqox0daiJa5qqzH41hsbR7sP7IpXhnTVlZucM+iijaiFJ+eAeZWlXtAbj3ZEPaY2GDzZGdkVriHUnZAitoM7rLeBt9Q3oHLhrc82uaM1IV8fJIwdGujog6uqtz+Xx0bl/js9+NYZt9dbnj+7dQ3zJW8BVTcPI173nLzvHvM7so7JZcmdmFjWI7opjfSHEC1LB9AqQS14AsxcDt20MqR6pDCMF963o6xjdxXxPxhjnkpR/91LPo2TiYGPkyfDVkYt9CNTog/TKyeSFLpDa3brlWPPuioDUVt9gROJ10nVADfQlKT8QkDCa0q7NNa3RcGs0jF58FQEpEJDE6SkNtjy0pYc1GWOctdU3tO/fg8ITKS9tq2+4cagFlWzo+uxXY+rEhJK4BjM2989xeXxUTYw/undPU0YPNkZkRW7v7GGct3f2eHieM9eXUoLFnYBY0B38v0xxd1eBXAY6l2Vw9wzfKPuRCOg6Oqqq7nlgNuIZw0yoGAhS99ySHzPv1bcdHbnYR/kkBxsjSuIaBF6d+qY1GlYS16aH4gOnWtXEKAw9Mr0wCF5d9QbMyaEPKMl1QAG6pTpt0E/HwPHrvVq5OVI7HQ9fhO0NhRWD/ccxPhnuFahMX+85fX/wLNyLlkyoU9+oifG5qZtaMqklE0B/9quxO0MDyQtdJ48cwJCRyCPIrNzzCr/7kptA5BIC2D8D7vOe28JHABZBd3gWe1Gw/U2fFzIg0U+GfBIMVurhefRqCLw8PjrS1fHw9rmdNWX3B8/OTcdvHGqRx0cf3bt391LPmb1NNw61IHkdAo+kFww9AA8DUrFyLuExEJAilWFUNzFaASoAGIOJUCJF9xYibZN5CziaxkpKJLy8rb7hzN4muPb7g2eh4urUN+rUN2piVEsmNDmlJkafDF+d++e4mrg2+9XYw9vn3oq+LisKRgm2d8hK49QXbGxyM0n8M2RmcnR6FqmwmxmbfNvnIrPdBvTJft2OdFZwz+xtmpu6iTEcIfP3B88ea96tJK5pcgqBGlQ60WxUV72h+/A+BN3R7y4gcWpqRZaBuNZVb4hUhhG13BWtAcTmDYsx+HgCnXOpKFh6vec0pu7A2EyopJJrfzJ8VU2Ma6nkf2dSWiqpySktldDklJYaV299rqWSamIUgZqpqaQ+hZNkJuvblgyV18yL6d3Z0tX9WcE9R6uJu4uZMbEXwoEupQHcgCc60hq/dEmzObO3qaREQkh7pKsjeaHLW8BHujoeJRPy+CiIH+nqOLO3aVe0BgJ/rHl3QJJ21pSh611A4qV+Hyw7sNbXzTXoo33yyAEMkgq7YkznpNsb/SwN27MrWnNnaKB9/x4arwaBnes9p1EanwxfVae+0eSUJqf+O5PShxkD8bKsJsbVxHhv54n7g2cPNkbiVwYTqZQQuHLxKvMqfdpluSIzz2KgZuG4u5kZG+WWwb0sws0ZY7r9FW4O4k3c7vc5Z5idr77tKEaG2RWtmUx8yjjbFa357tawmpJhda73nEbIvCoowcG31TdgTDy9tzXnFJl5K/r6rmgNcn0RjUG+sSTlox83GXdE9JkxKyoaB441777ec5pabXdFa0jdgfv0UFxLJf47A9b1/DZzTSUfx/u+uzUc2igdbIz0nr8sK4rl+wvLoqWdcEdld1GRGVea/y/CnQ53x0W3p3xZt138vWlSuf1NXLx+UVl7Z899WX0091SW1fq2o2Xh13o7T2B8ges9pzVVVae+mR6KI8FmpKsDcZJjzbvP7G0C+pBwY15Ixjkr9fvqqjdA3eFnAHpJiUSVUZxPpDJMZwlpl6T8k0cOoGc3nAw1MKHU3b3Ug/qohqkq9V5Nis66nNLklJZKPhm+yorK7g+erY1tUzXNVd3Fp07XPi/6uTMzv2TcqaHOLTHGBXA6mjFMhC1ov60NypolzHXcZUWRFeXR3FNFVd94uwWDcu2or+0+vE9V1Lmpm+rUN2jIHOnq2BWtwSi+8Cd1obWlfh9uC4GAxIxROsiHUCQ+EJC8BVziASqQYtgRTWpoWkK+DVqjIpVhVFuv95zGHQaBSPXW55osC534BNbllCYn1cRob+cJNDWoqurMz3Hddm7Ms+S+N9Oy4f5TDDiz2BGA9WuekXjzr2bkW0or+4wxZhQGqrcWlSFRsff8ZWVOVlUtPjaBOYTzg+t2RWsUWZ6buqnIKeCO/njwMGf2NsH0BySOkaxBJ5JzAC5NdoDBUzcUVoQ2msMQlIVf00PdButIPkPd4GBjBC1TAP16z2lky4B4eXxUSyVN3GWR9ZQmp9TE+KNkgnN28sgBRU55eB65Dq5fYGFmJYdU2/ZkjruznOG+nKwvC9zpnNh8X8RyBU11cfUwAtCii+cGONb7ttHwKdHIAqbyc14Wfg1dswf7j09/P51IpfSBRTmPVIYnE58iwi2Pj9691APagPuuzTXQ4IAk1YXWBiSOpqVIZRjpwZjRoKREQmgSqbxMODVKOtA7i3DmLeAIO7ZGw5Q7gM9FNRqtqiNdHYhFahhaTFUNyqHxMmI1SuLahsKK5IWuxMSkcBGZ5eosysaYi6BQKxr3HFOebjvrGraJu9PM2JgWw4/0DAA73bmh58KkpGJ6DaN4CGbwwlhc4K9wffHIxT55fPSpPPHo3r37g2fhZ2Df66o3QIYRb5Gk/IDEUbPEVNqBgASBRwZLVVAycgc4Z8wSCOd6+o23gL8VfR2hfdwWdkVrRi72ocUXPaRQbb0zNGDiriiGuhu1VVmvsMavDHa3bjl55IDo3cUlg41ZiHf/RfVVtaWFOXfK2aq7u5nhVuxNu2L8T/ptgZ8xs6BwsG6OE2apuaKoSBhPD/PYUJBEHh+d/WpMU1VkIF7vOY0wC/qtUqKvuCIcSYF2TGUTkCSh3DJxZhtyMpwzIK736igPojfW9Z7TMPSUhHO957R663N9uCW49uToU3nCjM/ISXl8VB4flQL8YGNE/GjXqqor4vMR/0zNmp1L3NNhnXXuu0C5+Ks4DTuz1DiFX9GcSMxp3DkzJi+w3xRMU8QZKqk0WzysxezU12hhfTJ8FSGatvqGqqCEeZcw0y96l0pS/u/5bwEuZH7kYh/C7ZiojCiiMcnoHJBso1dwK8OQdsK9t/PEjUMtNtzl8VG9tirWU1XF8DNJ9dbnj+N9jLGBU61OVDNXW7Ovqj4DZsY59u+S6qyuik7bC+28JzQzOWumDh8vHuQ0M+JzycTdcdfQnxWVYdILJB2A2oc/TMrjo6osQyyv95w+s7cJdgXzz3Qf3ndmbxPy182IJ+cBie/aXIPcASFHjTHGd9aUWTwD18P26GyFVljgvmtzDaKQCEQiPbO380Rv5wm9sYnUPZXQZPnpXIrUXU2ManKKcW70cuI2R5OZ+HkX08zkTN1z3by6LKEY0ZrbEF9sArDdtYsGnS43t+3itgPEGgBj4mR6XMhMpALAvQVcn9IDQ1RzziT/o2RieiiuTn3z3a3huX+Oo+II3Ev9vkBAQia63uHaqHFyo4+fTdo5aqiWMzbrD4GARDYGCTaouYJ1lCsI/MkjB+4PnlUnJkzc8ajKuoNPJZ8MX30qT2CUEcPFBdLZlXTV1nmWHAcin7lsgnRKnx3ujl/CUk/9/9u7vtcosrT9bwR2YDkXRg6ZQWr8OmsiSUjijjtGXLGzidMS2hnIQjaMIkpi1GC8WLxIkDEMptUk4s3MoHNh2lY6xgwzGWiCE8rPKCWaUOjHxxRO9ptCcnGQXJzv4jn11qkfHfOjs6M7NmVZXV3dXal+zlvP+5z3R0A9D9IVht4vLHBAiLf4rSw4R0sj1ZuJ3sUNtDdC4TvQ95nc2NPsVTH38NVze8EyoUhCewHcW3fUYVYIWSDQYbBQv9XyLRx6HwiSZum9E/WseyzcaZqJCgsjfmbxXgFwX3JmlasqlNu6eK8A89/R1luXqGj4yGCcozagh1ScQ0COjAYDv16CZOu37lEm8FZgPfY8VybO+JfPz2aKSDIBLqNjOQRvpjMfH/Cq2DnnnEFfZ9WNPpPhnHGO1gBKnDES5Vt4dnTwafbqgmWi4Pp8Lj+fy3emmiEyopIeDHxPKkmKCuZQIcvouX+IiNT+Dj98oLwyUWUY6a5uojGoEI8gAoI77iTI4hPTdwSUGWtSGXji8bYpzElpT/adOMpY2T+aGxGpv7lmd6zZjrXrrzfwpYmIdArx3OANXFYS3rNi605khkAdRjwPEm6fedNrPl8PGH/VjkbtmSrk+/ozWmM6VfsOrctQKwZwP991BNZdSild8Wx6fD6Xx5QnDDwkdsxAITLsb6m/kACPFGwssNZGlXaGGtwN4wOIm1A5d+2o/0dzY2tTcuxyDzgMJrYI9xMDZ9VMk6+7W1K43jTTrV/zI9Kxs6ODZYydOtSKL9Urd4cIzCpQToeVOIiA4PImI96J3IVWH/bDWIDMBBGsb4Sxrr0a8V01xHt8XY2W/I0sGhwwTu/mzEg0pNK+OMN5+Rbe0d4yn8sLsyCllMJdvFegWjEIDdhVZUBzpPQ8UJ3WHXUw81VVRnllAtOlB/bWUklenBkFAOOYlvRBxOGAGrU2JRFCg/QOGPXT7Z93tLc8uJ6RlgktUkzfkVYhFCj2cvymdOzH5m3G2NCZ44yVNaTSjcmdYci+brvoAxTII0IlqkSwYYgvWRCBfqrr5+7hQlbxxaz1bc94++8LIV6xG9VkjzHG2k9/oTpKa0OGGYmPP+nu689UJD9VM51GorUp+Wx6XFXYcxzhOPO5/JVjh6k/cE2N8Y/mRuTpQZeEjScxEXkefSeOojmZUaUPXIbEKFj3zn3NLemDmLUFR/pb6i+YVyJlBnE7p9s/v5sZFuYkZppejt+UtuXPMTn2q+e2mHsoHevVc5sx1tHewlgZw/xDcXCv1sCXTojc4LjIUnbveO3U0trITKRMEgvtjSprHmv3jtaxrFxC7FZ+qrcHL5dv4cjxq9i7p4yreK9dO+oPbWZeAAAgAElEQVSfTY87hUkppXAcKdyX4zcRH9a5rxlJqIA+QA9uDdqNrA7Eu5/vOoIxEKpBQIFlhvFBR3sLvAKME3xsZ6oZEQSkQkKXvJsZds1bSnpHkofjBDR4y5SOJV2HcVaXqMDXocjZSoC+AuLO9LTXUlj3VarXvwHco1EDyx+zLNzDP0NM+bAAc/GJSIC8BLxb/2AjAXGGM0bd8PzbhRdujrZhJClW19fN5/LCnFSSn5CYWz11qPXL1qahnv2oaHfozxUYAKA0iBAGKOfmLGQngZfrrVUZQxKgclUpHfvA3lqQGfis8E1h4B9czwydOY7gGdAVKaVKa3I9FdKxkVouLVO6jt4V0CuEHYP4FUE8dHDp68y8yXCP3oJi96yZzBSn71Furr0emnb19hvAt8FAIYxEMITGCyOrbqSBoWrqFiZh3cEcEE2AGjKIn0F9JfivKJLRk0oOnTk+n8tLIZ9Nj1OKN/XXxndCa6fskLuZ4dPtn5MKSdmApEUC8Sg+czcz/Gt+REnvgRAxPygScO87cZSwTN0NlmftKycztC4dmdkY4h67XbJzXuXJ46oVIzOx9tv/VySYLDwSjMQm3oD3q1kk1R1Sm1g1Emrx7g3lW/iz6XEl+QkppYtoAhRIQsj7oT9XUJgkwhhRZGbhyRMp5UxujCTzfzQ37q73axAggxvfUrl1O3L2dN0dzitpkShFhrIi2dFBpzApLUsLAPax/uq5LcyCtM2lRXsmN8Y8n7glfTC2wrW3wTQlnnGNrCxTcqNEcP+3kJlSwn0di34dNQMTQm1xxPsjIu7GwDjnbBNvAI6JzGziDaERsok3lFcmfA2Hc2YkUJiOEikQNDZ05vhQz37Q655UEplHnfuakccEvj6fy+twh4NbVWXQX4QsJ2igNTXGTG5s6MxxipLXyYzOZzraegnu3sSqq8HdUmvLlJa5tGiLuYeMMdQH1h/L8/UVGfjSp2YX21MiuL8JWJerTs2OZn5o3dw1ah/QdRDvzhXc209/8fEn3cpbJZqPCIItXh0Yzsu38JncmGvekq6ABrJgmSgaDOsOPkNwhyiJic8H1zPg+qh/DbjrfeIRJIyJWDgJF/svRKPEAHcEACPEsrUpqcJmzAJaUb56bkunoILDzElpW9I2UZNjadEu38KRWRLF8fJPXwt3YvAlrUTw+4B78N4ar8fEIj7M7MN0X3NPGWeMNaTS6EKKyVTNxHPVQ88LikQcgVNQkp9r3hKOI+YeIjQS1h1aCvgMwR21A6TrwrVFAY+eVLKmxrfuCIgH3HftqLcffZcdHQQp8qPEUs1wYSkGuKO9BXo8iuapJqy2qSBum9IyX47flFZBWoWlRVs6dkd7i97xL4rskIFfCegJ6PjJ1gr3YvPwvwO4B65mBLIR/qKl7THtaTHwKz+VM87KKxMU2s70jyfu7pGZ8soEKhlJx5ZCLlimFK6YnX1wPYPAAWQt7apSadogM1S+VEo5n8tTQbLOVDORCs4YCDpUyNam5Iv7U9nRQaR+U6Wajrbe811HkOEBIZKsu0padYWUcsmZlbYlHUvaFkrNKFfVsaVwnk2PH9hbGw/ZCL5jd8Y/3qLOexvbTnU1qUwyNmYmStPjyEoQ/9pLoekpkBnms5S+/ky6q7vMMDTGz2HXvXAD5dTCuguzQPxYmIWn2asIHFBwRzHHpiSUGQ3uAnCH9N6TSupCJMWQVRlG575m17HREwqC5vmuI6genB0d7DtxFBIkWlIiZduDu+PNNJnSsaX5gzAnpVWQlimtAmJplhZtwH0Zvr5q4s5KqMy8dcsy+F4B4gNA93szRWCs+aPBWVUd4yFWT4g3GDOoQka6q5uCIrXbBddMO2OMl1cmkAq9eK+gAsXmHr64P+UUJiG2kBwJ606TTciklkI8mx5H2PCVY4eHevbr00wqysAwamqMnlQSYcbqo1LNCJjBt4AaoXSeDvdf8yMqcsY2pVXw5ptsMX0HykwI7qHHekBfIjJTDEa/OaBfe5KhPbHby8I9eKED5ESDtLZLh2qY0wcHBWOKkXtm++NPull1Y8XePYEP9iPJ1AejlxPqSkvHkUKgpPqCZSJzlOi7Et29gu7IoRZCSMe2vhlAeaZAU9UyRhOou+uNnlRywTInBs62NiVh4KG4g/SjRD3gDqoDuL8cv6nEGWvSKUwqc+7Y0lbKDEVKnm7/nAVVxRBeeWSDXiqL7Il+TomqiK0YMb8x3KNnvppR6l/EUHGlmJCZQAHUAOKDh2kQZox5Pqh3vJo6pVACcgDIujPOOKuur5u4NrJ4ryBmVSaoKko69xBAJLhTkWsIKcpVFQJvmc/lMTNlGB8wr5cGIh+r6+ugZi5YpvXNANVjGurZ39HeghL157uOzOTGfujtfmzehnVHWTynMCnMSSmEdF0y7V4QQYHgvrRo24++o46WMddZBzrtjLTd0+LfS6i7x6LnN8f0mv+EFcM9YGBCk6T6RsBy+7AO/AvHyxgEd/U+PKXEJeabdgoV5ow1JnciGGvBMqXjiNlZlOJ49dwG3BHlAlkGk/96SLp0BUqrYm412DKbwxnFgDl1qHU+l8+ODmKWCm5AS/ogileebv8caubdzDCUmezoIKz74r0Coht8uNuWtC0d7pht1XEbQvZ6XNUSpXe8LSHvIYgXi3pfAdxDFzNotmN4ja6YRxHP/QMYutYoTOO9RqJ8Cw/Qd8aUsTeoezAHsBbvFRbnfpSOM5/LKzPv2BBbSHpH54KeVBINhK8cOwzdXQpnPpe/mxkeu9zTmWo2uKqsVL6Fw4rTXNVMbiw7Ooj8VD1XVc/fI2UmUOsdFThImXE80T0Id6+tWjya1+aqkoVat3XfsClVLKXJyw6ddtSorz5mxrfq/oWPIj9g33U3NvRPvaxXImBeDabqxorkpyqFz3NMSXTHe9GYEsrMq+f20+xVSHuvntt3M8NDPftDcD/d/vnY5R7YeCgzIDOozn6+60hdokL5qVWqKRqcXRT+RTFUhAlQwAzKCKPrztCZ42T1Z3JjL8dvUgE9FSimFlNaBWlZyPlAynbfiaMsaFJCpn1ViC+Rqxpr1EuE+GIQLyXc10TfQ6YiZKGLIT4AXx/xgdd9s+3HP3qvGImKvXtg0WlPUHdnjcmdl86dFNN34KoScZeOHZLeIct82doUsu5LizYqdjzNXu1MNdM5VNfXIYgSjP/L1qaJayMzuTHMK9Gs6un2zzGxCrjjJUpXBZ+RVkFFzlimx2QsX5lBNQ7hvLg/FXb4I+BeqV33filar3uaaQPCZgBrfV1KuMeOz9XAPXQxo6pLHPpZ3EGBAzhiwqob1X5i+0YCudj+yDESPsVnnDOG0hpi+s7ivQKqAT/NXoWlB9xJeod1B9CR5zExcFZKKR3r5fjNp9mrCLOhEyS/Fky9tSn54HpmJjcGHYYSRAD3zlRzSHSnasDkS0ghpGXSxKowC8KclJYll2zAXbqOplSFwb0Mm18G7usmMyHrXlI+8++A+zqse+AKhqx4LOJ9eq6rjuGKecyrIhai/Ky68eNPurW5VY5pVC2rlVfX1105dvjF/SnAHbU3nMIkiA3iIhUb8Yz0UM9+gF7B3bbE3MNffvrqyrHDrU1JAhPGBqVB9aSSdzPD87k8qAv80V076tEGHgYezm5L+iBEfWpLpiZQhZSWKS2L4K7mnqRDmR8d7S06zyuG+BU9SlOJIAR0Z6X0d+Vwjz7993UmWxbuUTITQX0E8f7/8cGQjDNU1AgJjpwxcHevbJif5KdsPGMQIs93HVm8V1A1GR0HMjz0FkysqrSjfc1ftjYh2J0a5UkphVnAxCrqMalTLyujQHaUMEDWEvK+A3BHipNXcKajrRe4x2J9MyDNW9K2MCdAcvsvP30lpu+gd410bLgQ0gWf8QEbW36Ds7DIWBYBNx22PrgvI0GWAvRRWEct/bog/tplWbjrtiMW8QT2ALKxW2MgHswVslU91FAVA87KKxMos4FX1cdwQyV/MMaZD/fFuR+lkNIVT7NXhe1Ix3YKk6DpsO4KtfuaIc5gpkkIIczCs+lx+Klk3RljmE6CSA+4o/s7uDuifFubkuisBrj3nThKdWaopTDKJ0nLRBkCWHq0rFHcBnCXUrru0qJdSvq+3mmmqIe6AXwm5K2WIH9v+VnVFSw+3JdTZjRWGZhr4sq6h7iMh+yKvXt8QHv7GVP13VH113dPkcrk0RvD+OB0++eqn6OU0hXzufyr57Z0XcAd1h2KO2mRyN+bGDgrXCHmHoK7380M62QGxX6xUAunp9mraAwP6w67joUOzo4OogiH9c2A9c2A560C1lJM3/nlp69ejt/8NT/ycvymNG9J6VIh+KVFGwlNryUzrwd9sAbTmprVxGLoLZLe1wd3/QYaYe0RkqK7oiHrru1mjFUkP/VEd9+5xWH5qdmFxSXTtkHiVVFslBBjqgZ8R3vL4r2CtEwppRRS5fK5jph7SDlNVIzgy9YmmlidGDgrXAeJRa55C7376G9B3gacXTAW0HHkQ1ESE9l4HIa4eUQUg8xMDJxVWqTtSCmk+YOYvvM0e1WRGejuWp+PF3P/HcX0Gqn8ushMLNzfljiCUsA9fKHj2LpOYIiuMKbPDenDwlMbmaEPF/pAc/axK4TjiPzUbEXyUyyadWeM89ampJ83JCTa8aGtKUQY4u7oWgOKcupQ68TAWeE40nEW534Ed6cuk4yxzpSKriEDnx0dfHA9gxh3uKTU2gDjAfU2qOzMxMDZH3q7f+jtVnyGujWZP8DeqwAyx/bhLoV0bG3Yvx70xR4+d2drIDOx+NgAMvMGYl3GZjMVnVrSgc40Rq6Zde3gTbwB1cLI4usjpjG50xXi5f+5oDQk1Gg1mFh1fZ3eHAadPNDIF3AHX4eBp97wyro7jnTsl+M3XfPWlWOHq+vrCEkgMHBAQd/vZoYnro343Sq9LG+CPqR3LEM9+wF6tOMT03ekcDG9KsyCmL4jLXPxXkGVW9IfrgM+QwWeQvheMegDfeVLVFYp9ul/3AKgE5mJ+qcRahOw4CGbrpt5r4uB7tUGftP5/5mHWVxYXGo//QXxGfrJyysTz6bHXz23Ce5Ps1cxhQkODawjCwkGnuCOdpAUUqZH/wLuyLlGaDsmShEmCfERk1Cw61RkhqosAeuIJgj0JxMCcNc5vW7g9XCxtXN3tnHx7v/RWJfLKjNREhNyRkNqDJlwzpnHZKo00+9/MI5DK0Y88lOzH3/SvblmN4UKYzUxcFY6NtLkAHfpOK+e2+gfryZH0Zl1n+ohrKz73EPkhYDM6E0NwHmoSUFHWy9iehEmqap39OzHq1RNSZl2bwOIx3yTr8FLiVsKmmvTmfsPx6bermtBOR1Z+nj3jVnekJy9GLjHKTNR3VEjMYEBwIPHqxpJWt8O/U2EenP2MaQ6xxUoDqwQ731mZ6pZpTJJuXivALgjSoxmmrAQ4j1X1YUyg0pMFB/GuQHiTnCHpZ/P5VF9EpoM7hLovIe+HVTlXV9DlETEmLLoUkKOVG21XTcAd+EMnTkeQm1og+60rIjuHnrXuuG+wRb9jUI8i1ziOHsc8y8UJhPyYiv27vFlmchH0tPq+jrTtoXrOs9fmLatVX9XB+/aUS/mHir6blmqlYDjwGZDeifigfgwuKpq9t4q3M0M96SSVPka+ibESoSz46lTmGxtSiLbA3cJHIMYYDoeuj4CKtGpmGofKE3GddWsE+pwhOi7cMXcw4AiUGTjNY9SkpkN5usla1YTe9qrPPmA2Qj8DhERJkBqYpDuwxghMclPKWHP/7TAU8Y4q9i7p68/gx6rKpAGM02cMcbKt3B0NCDpHQXrdOmdKA25qkNnjkvXlba55Myici+Rmer6OoIvFW4H3FUB4SbloV7sv4C8bLLuepV3hApXbt2OSvMIw1Seq5RazocVdVj1ijdRiK+Qu5OFKhHcS4r40oM7es7LPF0J3GOUGRZEfHgY0J4AfhkDmfGCvKOqTgD0iCFrSKUV1jVvFR81cW2ExBkQZSRSQCTRmQzUdy9ETEjXeTl+85efvhq73ONH/+6opyj27Oggqlqf7zry8/ePUP63tSlJJp9oOkiLSnvVcN/alKTKewf21iJYUlEaZHuocksBAZ5alK2Xu5cxtt6SqOuAzm+5rA/uZCoC6I2LhQmJlCG6r3aq9mPxGa++nfcGDNrUgPxQjA0d1vCRIeYeggQrb1UIwJ0MvM5nlO4+9xBe44PrmZ5Ukv4WqoOHCSOsL507+eL+VGtTcleVQcYbBpsWiDBOYRJ9ROZz+YmBs30njhLiqfX2xMBZYd6Sehw8bLxwpRRSuNIqFOMzqyIzwH2JclVXH1342kW37iU281G4rzUAOIh47ScIZq8GEB+As0GBA8XGjF94jHHGGOJnUG4pmPahxtBj87Z0XQRaIQxY2ibRdyIzmGmCKC7mHmL+9dn0eE8qyTjj73HGGJl2zKQCyhMDZxcss3Nfc8NHBgp1APGw1vBExezs4r2CdIWKYndd6boLT57czQy3pA8avIpxxjgzqjhihp9mr6qGTYR4L79padGu3Lo9YClC139lcGfraiO88dOoodDfDfRZ10RmQqZax3iYvuu2KZjTRD2yA3cJleSBkgSEY765Zvcm3pDu6pZSPnVE++kvAHfkldIt5sDeWuE40LMV+MzC0+xVyuKLWndURZV24dK5k6o1H2OMM0TIkIwIxD+4nnlxfwqlrq8cO4zYGJRkms/lEZWJIGTahuUWs7M/f/9oPpfP38j+s22g/fQXHW29H3/S3dHWi+pL0rYUj7dM6VhIblpatJ9NjzMWGPP+ZQ5KwNEHZ0wv8V7q9I4NwPqGI36tZEaHc8TMB1702Yu22sQb4Gv2nTg6cW0kfyM7kxt7bN7O38jCGe3rzwAQ6jM4h0Wf/595TK+mu7q9mpL+D1++hT82b796biOg92n2qjAnITKGDDy81ezoIFTwX376Cu3kcfJo+UT8hBCPVCl4n4iogTYP645YHYw0pzApXSHMwsS1EcSrSeFKoeR1JbKT1C4kWt1L18v/cCzUjpS2qSqrlXHGOO483q/gbfotCzyc023Yrxi8/qJ5G2Ddi8F6Q+LdS6TMxKE+sh3K0TYSjPHG5M6GVBq0ITs6mL+RxXomNzaTG3txf0q4jk5squvrzNnH5uxj9KtR4kxQyS/fwn/56StUSoKBf3F/yvpmAPRdId6bVUUJdukUIMvs2lFPOg/qFJBdB1cBKR86cxwlayhOBt3/kEiFjcW5HycGzj6bHh86c1w4jnAcD/FCg7n/QEkPDfEF6YDYWH0njgLlYctd9EH03q+Hykpg3Z2NMvD/pmU1p+3DvVjMjI+5+OqnhHiqe9qY3IlYwnRXd9+Jo5fOnVSi3rURIP6xefvi199qH8bKt/C+E0fTXd1oQ4mSqAHvjbPyLbwnlQQPwdQ98RkYY0rJo6kfvLq7XsWHGcYHNP8PxAPK87m8tMxL505SaVXcIgjlSNU733UEM6+MsY72Fh/uyyBeiM59zZfOnRRmQeX4WQVpm7/mR+CwhjzUFbuqzDP+pSqJ+jYCffUnD6ATmYn6qUE6qTesCccEe5FPvHbbZ43JnUiPQG4E2qsT4l/cn3ox99+UyaFYEWeMc+iSqiEZ52TjVc5rdWN1fd2BvbVI5APcMfVDMb3nu45Y3wzgJoCUaoJ7dX0diDuRGUKzmHt4NzOs6jQ1JeHOopUxsH7qUCtmZBkzGGN9J44KG3AnxItwyICUUko0R7hy7LBr3oJAKczCr/kRaZl3M8PFJJplHrppLx2ZedvhXmJlJiw68vC2MvPllYnG5E7wGdj4vhNHgfjs6CBYzWPz9ov7U5VbtwcUGKwA+i1cCZr48OpGeIG4YzSk0i3pgzDh0GewQD3UwxUBd9hjxnj+RnYTb6iur6NzgxUH3B9cz1BQJGntMP/QaqDK40wv9l9YePJE+axuyMYHHh3tLYzz6vq6U4daH1zPIJAGsZPCLNzNDDNmREH/msd6uXuIyUTh/iajPzanaR2p2VFlJvQCD2FUM9Kba3bXVu6qrdwFxLekD3a09YLS9PVnLp07CcQ/mx7P38gS2kPTtNBtFOI5S3d1P7ieeWzenpuzfv7+0cWvv73Yf4EyLag5nt7vFyMhQGY4dx0HjV0Rb9yY3MmqG3EjevXcnrg2gvruVHkPY+bKscP5G1ncpui6XOy/sGCZC5a58OTJq+c2wut9G68Rm/yNLNqekSr/NHtVSheOLJxv5bvjL/cJfXHwr3eaKeqn/p7g/hplJmzjfQIStPWMc9aY3FmR/LS6vg6Ib21KgsGjLwCZ+Znc2C//+1gPvAl+HYOQgo+++PW3/2wbYJxXVRmdqWaEK6KGzNCZ4z/0dl86d/KH3m6I5bDuoN1AfGeqGeEMHe0t9qPvXMeZm7Mqt25/f9uBlvTBvv5MX3/mYv8FJDS1NiXp/oC5JJpMbW1KEgyRzW0/+g6gF3MPNcQHiI1wHJqCheyD01tyVNoKviU7OtjR1rss0DUbsy7dPWraY+H+xiI+emJrcFXDV1Qz8TFOqsGCE0z0pLUpWVu5qyGVxlrnM339GaLyE9dGHpu3O9p6dQeAM0a5qpz7H1pl8GfT43czw9nRQbLri3M/0pwo4oGJzIBwk6KCqMbKrdtR28N+9N3cnFVdX9fR1gu96NK5k0jMg5o5dOb4TG4MdpcymM53HdHuPfxi/wUc82x6nGy8CoEMkHix8OQJBg88AaJJoO/qKMcWs7MzubGL/Rda0gejik34oaWrriObKRbib4VEs9aUFB/uscpMuB0838QbLn79bUd7S7w4yRlIArC+a0c9+AxQTgsSJiaujdiPvmOcM1am0Rj6eu++oVgNG7vcA/jSQnCnVu7Ichrq2T92uYeC0YH7u5nhi/0XKrdub0zunCrkyysTCAFAnyaMJcrTg8oOlCOVqXNfM0TAMsY4N/pOHMVQ+fn7RxrcdUqjcC9cpzPVjLsHvF4UrYeEL12hmlSqImTmy/GbCKNgjJUR7ss8CYekeE+ceaPj3TcW8WuNiFxGmSFQf1D/4VDPfuBQRzka65HdgyNI3ipx977+zNCZ4339GRJqLvZfsB9915I+GB4zjDPOOtpbMMOqwiqrGxmE8579CFQk7j52uefUoVYKAvM/jDHG2X/xPx7YWzvUsx/V8yaujXS09WZHBxtS6X89/9e/nv8LgEYqKkw7lEpUyp64NoIv2rWjnj61ur4OvvJMbuzZ9LhP3+GwuhqJl+LF/SmwdnIGxPQdMTsrbQcRY1p9SUvappi+4zXcJBeW1moYlDQi8ve0BO06oU633N615p6t9bpGcm6g369fTIarmJnG5M7abZ+FlBl9gUoDShP9TsbVbSXd1Y3cbYQbUPKH7+DyACLCcGeeLQwOhXRXd2tTEroKbD/yVlHgd2Lg7M/fP0I1DsrwaG1Kqk81EiBpMPDzufzCkyfChiIpPMS7KDD/8/ePfvnfx52pZrQ7pgbcL8dvLs79iMqSKpLMsVFOdexyj4ZsHsE697l7aSIif0+LD/fYbCY8Dckm2g70Pg8INdWN5Kfq1h0EBlNO2KBh4IcKa64qZ6y8MpHu6q7YuwcxZIia9JM/NFQX0zKCT/05nZb0wfLKxFDP/hf3p+ZzefRVxcnczQwvPHniFCb1WAPUB0arSlbdWFu5q+/E0Y623pnc2FQh7yszwlULQsGc2afZqw0fGf/F/1hTY/wt9ZdTh1qpliUY19jlHmwf+nOFUaX/HSHrHkR/CYIIfpdLAOhlZbDP6rJy/xJrs3+hsBnekj7I/JBd/kH9hw2pdLqruyV9EHAH4onSwLT39WfyN7JThfyz6XHVTN1HpYFyHeVbeMXePebs48fm7Yq9ewI8ykNFDIGJGwDRl2hkGVUcMQjQT2ord2E6qS5REXwLGVpmVHFg92+pv6Di5FDP/kvnTgK7pw61NnxkMGb8oaLKq/NaxZiBhb9HUDY49xfGcFiVt00Lj6zLdAb/Du6rhrv3s5Z5PcM4Zwklv3B1lbWfAT+JWm/iDYxVcZagbW2Pwd9TrciYkajcur1y63Y0NMXxnCV8S+ZrMTTGvG/kgbGnXlW4CWFRA/N7+k79LQSdqk28YRNvKK/46/vbDtRu+wzLx5907/vT32lN+9/fdkBf8K7NNbvLK/5Ksw2QpN7fdgBrfL6+/KGiqthOXBO6dMUQ/47MlALuXg9hdU05XV8f6JzptqrKW9Q2YV1fyiv+yqobyyv+im1a8Ko3ZoI3Ex3Z3F9rsA4fSS9FjwHE/W/xRhFnCZwDgP7xJ90I3P1n2wCWS3+/iKWvP4On7ae/wEu4WekL3r7vT3/HqMB6c81uIJ5VN+qwZob6amwwIxG061VxWNeXd2RmfXDXyIwRNOe+iQ1tEGhCxj6KeAI6fE3YQphGWtMAUPcErg85zt8Dsg3NPPsgVoD2SQJnZXjq/SHeMMZO76Uqwnrtts+AWsSsA+K01jdC2/qCkYAhQWNAvz/gnkDjHGv/NuhfSX8p8xHPg3B/SwpvvGlLETJj6LgPGXiy6IRvbNBtOop44Btm/v1tBz7c3KTzgdhFvw8QWfIMoUE3mSL3fTpVrh9AkCK7/v62A2TXQ6Zdx31oABRbX/z629gxEDX/cbc4ultWEasJ/mn0lGl85h3c1wZ3ZeMD4Gbch4tmwo0Q0OlHimKdflRs69Z9c83uDzc36Xd/WtPSkErrT8lSxrJq/bv0AanfYWiA4dMo+Ui3zQA64V435zrJibX0QDzW+kgIsSCgn85cvwPQGHiPNfyhIsAScf7+HBNj71zVtcC9OJkJgDsW6LrDGuuQhZwz/GYfbm4iV48cu1pjH/3qUdADE/oaoCfOEHIxo2sCt74QCsm0E+KBfrL0y/CcKO6j/EfHPS0dbb0w+fhzogOY7gO0TUDHv3dwXzXcicx4UkmIvQT4epSs6zZeJ6Zhnpp5GT8AAAGiSURBVOq5aLHkHpwHy4ebm7CBkaCUE2Mf1jpHwrCpNfZhqITGSUhswaIPldhhABQSHHXDrDOf0Aa9hI3QTn04IZj5n20DZNR1/xVXg8Z/lPt55mmduaq/y0UnM9DsNBED4mDAefIQH+H0gZEQ5fohfY1GSHjwhOh1aAkNGKJbUXVPZ01kGnV7SeiJjorYO0bsKKK3A5S12z6jD1eD0zty35/+DvQTldJt+eaa3aFbpY97Yx8RPwx+ipZ5p8ysEe46mdFFD1/9ILeVcxbwYkPSjaaHqNmiKC8qqvYEvc8AdwK4A3Kejw/lYBBlj1WHdIEoRA9CXnIU0zQ2gDldUY0dRVg+YOor9I/Sj6T71fvbDmjmoIqVGcTd9bP1BjnTzNM7uK8e7kEyUxVdx+4MCgiv3xn70jIbkWmXogcEXzWiL9EwCD41Ys8ztHCWYGXLfHXsn2CE9r/uGoaPX2ZDuyG/g/ua4a5dwWXXIfLj31Vfs1NbL/NSUHYIRiYXe4v+XcEJdv9M9I3gW5Y7mfgTCPyBRd4evnQ89iX9hJe5FMt8GmP/D/LgNtTtkmsEAAAAAElFTkSuQmCC

1926. 1986.2046年丙寅太歲 耿章大將軍

(๓)ขุนพลก่วงเจียงไต่เจียงกุง  (เกิงจั้งต้าเจียงจวิน)  เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยอิ้ง หรือปี พ.ศ.  2469, 2529. 2589

ขุนพลเกิงจั้งผู้มีอีกนามหนึ่งว่าก่วงจั้งกวง เกิดในมณฑลหลู่ สมัยราชวงศ์หมิง  (ปัจจุบันคือเมืองหลวงของ มณฑลซานตุง)   เป็นบุตรของเกิงหรูจี้ซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการมณฑลซานซีในสมัยนั้น ขุนพลก่วงเจียงเป็นคนสัตย์ซื่อและเที่ยงตรงและมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อบิดาถูกใส่ร้ายจากศัตรูจนถึงกับต้องรับโทษจำคุก ท่านได้ใช้เลือดเขียนคำถวายฏีการ้องทุกข์แทนบิดา จนบิดาได้รับการอภัยโทษ และเมื่อคราวที่ท่านดำรงตำแหน่งนายอำเภอชีผ่อ ท่านได้ต่อต้านคัดค้านระบบที่พักม้าเร็วสำหรับส่งข่าวของทางการเพราะเห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นการสร้างภาระและสร้างความยากลำบากให้แก่ราษฎรเป็นอย่างมาก และจากการต่อต้านคัดค้านของท่านทำให้ผู้มีอำนาจในสมัยนั้นไม่พอใจ และปลดท่านออกจากตำแหน่งนายอำเภอ

ปีที่นับเป็นปีเปียอิ่ง ได้แก่ปี พ.ศ. 2469, 2529, 2589

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีวอก, ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์ เฮ้ง 刑

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ไห่  害