fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

17c5bc26fe798b324f3162dcc6d1d01c

1922.1982.2042年壬戌太歲洪充大將軍

(๕๙)ขุนพลอั่งชงไต่เจียงกุง(หงฉงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ้มสุก หรือปี พ.ศ.  2465, 2525, 2585

มีอีกชื่อเรียกว่า หงจง เป็นชาวเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์หมิง (คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคือเมืองหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง)  รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณเป็นรองผู้ว่าการของเมืองหลวง จัดการระเบียบความสงบให้กับชายแดนของเมืองซูโจว ขุดคูสร้างกำแพงป้องกันข้าศึก และเพื่อลดจำนวนทหารเวรยามเฝ้าเมือง ขุดคลองบ่อน้ำใว้สำหรับกองทัพ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการทหารได้เป็นจำนวนมาก  ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นซังซู ของกรมคดีอาญา  นำทัพออกต่อสู้กับอริราชศัตรูจนชนะไปทั่ว นำความสงบสุขกลับคืนแก่บ้านเมือง จนได้รับการขนานนามว่า “อุปราชผู้คุ้มครอง”

ปีที่นับเป็นปียิ้มสุก หรือปี พ.ศ.  2465, 2525, 2585

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         คัก剋

คนที่เกิดปีฉลู ปีมะแมจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ชง                 沖

คนที่เกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                ผั่ว  破

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ไห่  害