fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydLYOrOteG35/x/I3I2EhkJBaJRMYikUgsEhmJjURGxkZGRuYVdwjho5122pk9c/bmsHsoBcrMXFnca2Vl5f+CVf/WB9f//Vt++fJ/f5yhX7T+6T/Wv+XV5R/u/3D/i5Z/uP/D/S9a/uH+D/e/aPmH+z/c/6LlH+7/cP+Lln+4vw138m/58cs/3N+JO6WEEPozX9e/ON6sr7uP1o/xc+z27Lbpaf/5yMuFPnTU9WXvf/WDy9+NO2OBsTfivrKV/5nI9+2hOQf0A7joifTD5ze2b+25v//xAx4893PXeRn3J4n5cetbcU8I0c1IRnv05XvwQm/s2RGSgU4vsKGnjfNH9w97+/K5tnde3mHdfyPuaKXn9TXcM9bp/i3JDP/2BKAbk/uNT5y1t++HhncLkjsPgPt65t5F7y5vse5/QswkOB5j5aesL9zqY9adnDm73qa7/+23nz8rvaWnyx3p2IN+YudLkf3ccgb928VMjvt5549dD3f7Zdp9Z3Ov2KU7UM/b1/+uz8q3do+XWxI9t/l3DP/xY7o78cZF7y5vse6fXl7D/Ukx8CPWw02+VcxcSIiD7shBusHuKslJRnm2DxsXZ51b1yXxR9N+IP5Sqxw4u2NiHyDyyl24f8Jp+3vFzIGM32jdz4i/XbsfdceKbN4cyPYunbVD/fB0OGjzqwfABf9XkNyw6/mnH+z/Zklzq8k9tbwpMpOj88OJP1v3Wz/I87jvFAs2do///efZR5eb6f8He39D0JxV+/EBckAlf+Kclztk30HtQwpfFzN3ni0fLi9Y99/C952bf1KJPaHdd3CfdPvO4h/byAZtLkjOzeeyTW2nnCI5e3Lonc9uPg1uvn1yefrsVxDPl8/ibtU18T8c/fPtPXPnT2j3478Ty1e80t0n+1OOsZjjxkXr2q57BUwenT8uWZu9u/FsG3jdtL94nde0+5mV34L7l1l3koN6tuoHm33ePn6S95xeb2fNJrfZ9HTkBTC3ulb3LeGemb868YPl07C+buNftu7nt+9bz0i9Dfcc+hfu56Z2P4uPbOe14Sa3T8j0xYnjfZs4e8jZV+Wo3DbtxxMuj3tRVDy73HnOPLW8bN2/wK6/De77rFt1fEa9jPsNC7xPpDlDegoinmTO0exvPGZNYffV+RW25Qz9LdN+2rw8/965nzzgkXO/0bpfhh1/hc96Kybz8J0/Zt3vy5ij9T3r9eztun3gOX8wHL/wIl5/UixXUfvs0/WY6+fAy8x95rz7j5rHlydx/xCRH8v9hzLmC3JmLqE/CBKS03v8txc2x6vmLWK3f3/SLT4PAcgLoDP0bxz62P5nj/nwxG+07h+S8QO7Vx8h+wGf9Qnt/iT0mba4kDmH4+n58ic5kz8szr2q+5ug+f7dc2O3//jmUvM8BuLTuJ7v5nPE/9357pcN4wXcd8Qdhcpxm+4OP+r7s2o/sL9eYb3m7jL5y0mtbHznQRua7SermEnH7KKWl4p/f/rN5RUp8rKO+of7M+tbtPve8t4w8ztjfkH8/jvo6RgSec2/8UwzPSK+p3zbma+7hrY1kvxHypc7DeOJ5S1KhvzD/b2435QxF3HJc/RkO/f4JEgxeXq9m5w/3i5+MOFp40x8Dvq2n97Y3n33heG/wPItpv2V6/ytwzvsZ3yMN2j37f0B4d3/rk3+XpdkXu75kZCDnjusR9APZGcHMEIoia/5Yee3x4tndF0S/3nTfuvSj1/xTbh/DfH/e3vo/Xznb8U9t6U5pxtvW1Rx3X/8/61g5Lp91i3nB8mNx8lhjUzT436AnjHN1q/a0X8pe+5b9xeXvG197gt+tHX/dbg/od33+3bBk4vu0t11dlZ8x3W6WArwUACdw7oH/YA1PmLrfmyw/ac597u3686czB2T+dPpqYXeffv48g/3h0KQD+J+i++jsT2F2zPGb5AcD9pdOX2cPRj2KmWnWBjZ0cn21v3ANNsfz/KL7ClPrOctJ4F+sMhbm36W1OOFvtW6H/qbnsy1ehz3tLyN7zt3+9HNv1W7b4fQPQMXWvyK+MxRzbBOhpyuQG9ahWWg0+2A7aMz8emYfQsh6XFxNvnsKqRDso2nQT2f9tT5+cGfSiK407f6JtZzyt9p4+/f7Tus+4Nx9x37OeVHvHN7nwXpt4PTdkYhPWygGWTg0nWbbnzTzXKzG5Tv+D7Z8ku+j7jvrfsnbfx5+8HlNTHzlTkzifI3S5oXnkuPWfeTRb/aeRFivxGq2bbjWWtboacAS9xmO+ueWegc5WylaZsQSklB96fsW0L+oNguuJr8bTuz90fo1x/sCWP9IuVpeVPc/Qvk+xfi/ikl8wjuN/m+CpRcEB93pz2ZCc/bT2SdrKY6M7fRWicZw1YbzyhhlBbYYISx81tSUMI44TS+jXvwlhy5396elMwt3A9xz4Tuo7h/Ugxly8uVCB4D5dOs39n+/G3f2n6PdScZ69eWPlfvJ/p37SJ7Q/e7k0TZ7PpKebLTbG0JkXVGWEEKtm6z/U6s2C5IUZAiHcZW6FMDiE1lbTB77s/hmsvQzSXDJ5LzX9HVCVfnvBH3S7tov0rJfAfubx3N9KF2Pxy2xdopyQw7XT9LGb25P8o2vQGgVy1OaZFeSb5nj/IB64IUnHDs4aS8dQzWvFUwwtNDYK9trtG/LffP3B4Z/rSeyQ9+a43I9/mpdzh7zw2f9cw7cH9Eu+/bwEb9uWmc9FAmCfLoIWWZaDkaXVhoSnfIAu6C8jPNFeGMsAoH5AfvWwVbN8j6FSc1f+Y+h55cgf4x7p+GHsvLruprw+H+wPr8qI7Hcb8pY3LH84T2ZZBx12cZ/U6a+aB7657JGEoLuiqWg15P4GKjWl854VW2bm9pte4pM+45z9bcxpO9pY/bdGsDB9d2L3LI1fYF1p+g/B2432Ll3dH3b0L/Hbh/oN2vootkawo71X5WMrmMIfQQT0whlIh4Et9JgoNXTnhJWGIa2xXhS9/VvOg46zgTVVUxWvNCtXXw3lt7aAnpdbX66wblsaURtm4UJ8pv9VJ9IHJetOsv4/4fWP9gzky2eW4T+8AiyaPjJLfo0Og0hVmOuoURBsWSDHZJGIhvaNXQqiIcrx0lqq0JpW3b96JZ+q4R3TiO3i6S0mY189XpOYArr22pLHa483X7UufcIp7sNy6k/aft/T/c34n7B9r9uCNvEcms02x/ZtdXjb4Lq69ChaTAIt1ENl8phGLJkW1o1dKqpVVFK2xXhBNCRkrdWHec2blzY63aWrX1SGkubKq1nVxyD+Jzk5/kzV3iz7gfXtdf0vOI/8P9q3B/RLsfXNSdrtnOvVDtNGqYLQhD95J9DZjsLC42AHSObM9Eu7IO7gtCWkLc3Kqy9EsP3J0QAyF4FCTKm/VqfL1aLnJo5h5wwuHUUsJIDGIWJ+hvhSz3v5U95f9N3BNMvwL3x7R7br8PzK9GfXNA88BLgjtyw2j0HSmNHiQENKxsk8HdrrxiZ7tSnhPPCKkJ8Xpa+s7OnZPN0neqLEdK02FVah57644vzZ3aaOYph/Owgl7cwP3gvF7Km80u/FHt/tszIt+H+5PaPf398j7UrOeIZpRvFr1gFHwXnPCCQkiUCbuD0mgyoHO+eyYGXmMPNgpCS0KCmYIe3dzCui+8GAhpT02lya62GX48Jeh2P5yUBeUF4YxyRuDI8rVboLgi/sJzpRn0Lzqsbx3e8SuiMS+sb9XuJ2FzCD7mEQyaC5iCIV5OeUWrYmUdr02myKsVxPZqlbwD8VA1La1qQoZ2mDjrKGkJ6SipCRkIAe6HptLsQc+/jueCZ33mrJKmoEdBX+xZv3Rh02/pT1n3+5m0/9H1fdp93Zv9BdfPkl7feo6yUGO06AXhxWo7k3Q58rfSn4hPFn3gteRd2oNX13WqrVsSWR8pnTjLcU9Pg/OzYtP0+bOFVri31W+OxBerviekIKSgF2aefWTmv1m7f0Fn6s9f36rdN+KP7unmkhaEFMk9XQPqUcBAM2xKZuU7WfTcrufSpWcCpl3yDmvPREkIo+Uo57IoOS8YoZyxjjPQnxv4dnVz02MhGfs24Z7dTHJk2dpK1/A8ctE4I/xDtzWpvheDM28a3vEF3N+i6m1f8fzdPmLdH9PuucCh2b7VSaWMEhb1Lo3OKBA5sb6T6QciczTBN2TMYZ3KYVbaOs+rZnMmSGqEhBIC657rn/QVh+1Dk6uy6A2PD6W4wWh8Uq2S5lLNH6379nT8bty/RtK8Ges7P8Kfibvn2CdTT2linVBK41N+i2msvmlSCFtgMQufNyvZicjEKMhOG2nVagk+hBCccV03iHYYx3EcRzWObduXRZl+gIJQNBhc86z+8+DmZuzXlZNyv0ZLX5Doxd6Anq6h2Jz7TxL/Puv+63T8F+D+sHbPH83n3K+Uxlhs0UbKOSkZjb08nJTV3hltTob8TPZ5pYTNSgP3YLVflJtHO09eTXaevJJ+mf0y21ly3hBCSkLy01PTStsHV2EXusmkDohff6gSap6uyu028Yn7nd/zLbif+f4VlB9+irfi/oB235v53eC6NTRBkXQF074Lq7PVlleZJ5qgT/Dl/B1kuuTdXA5LOUreFYRUvPFWBz1bOS59t/SdnSc3j36ZvZLeLMHoYJdgdbCLkpIQcin9D/TnK25SFKLZ2/iKcEYj8RWt2Gbjb0Yn11DV55d3W/c/TvAfxf0B7Z7e5eSvo5CyZJgkYBjljG5d9E2GTrO6icmow6If+E4rKF/KERuEEK+VneXSd6Kqlr6z0+CVDFoFrSLlzgRvgnfBmeDMOI6UkLkcbj0ueiZEsbUHGHhRCNxzkzXUXOcwGo09ftjVQY/yJs8wy+T7t2n33Df9Rerl/FN881jVTdUk3reUmGi6Vic1yRiWOpJohVh7QidZzVzDHMzt2agD95Kwsij9MouqIpRG0y5Hv8xBq2BUsCo4E7wP3tW8IJRqtQRryIo7rpOumb5o4N1wsvS5qkmN9qDsGS3hmjPCCeVR1eSZQhnx8Vf4JPSv4W7VV8uYBNNXIf6pm/msdj8wn2v3bUQpWWUMIjN43KdOpVwK51r5lnTJTTtWcE8JEVVl5ajGkRBSMJqUTNBz0HOwS7AmeLPIgTKmpAzeBGcKRivCzxecy+Fs9RP3ooivoDw9oCreVLQqizKKeMppMu10J+Lzcd95P+vK/Rfhfh7Pcbn/TawfNt65Pt9Q36HdSfKyUvBx/ePlI/EKSljqS6pW3xR2MQGUxxmHK6Oeo59b4qUcCSGcF1aOixx60bCi4IxZOVg1hWUOyxyMClbbueu6wWsdvAveBGc5L6BncsR1OelywtsE/dnG4z6bVd5UV5qerVH5vZjZvNUT4k8Y+Bdm77h8+zUjVn8L7h9p9wP9uZ+6y4qhtEBMOnp1mXsKUJImTt1GgBtAn33TnPhk3RklEO5IcAf3XsmgZ2h3b61WSwgheJfkO256Lgcgni6Ym/lb1v1g6atM0nBW45WTEk82POWSgd9y5nbrl+J+h/Wc+HcPWn0/7p/qFX5Zu+c7Mj0Txcw2KqKgnK12PTKxuncwh3lkvWciEXbpROZGPW3jXnrR1LzoRWOnwak5eqvLHLTy1gZvgl2CBfEenit+MLAO3HPiUwPAt8zlkO4wsX6w7qIQ6ScF7pvDuiUanL3Vb8b969f/vbcGwQH3S/Rfw/3xuPsqaJKTilh7NOopUpFbd/CRW8qDhwrcAdZZsh/WmheUUFFVnDGM01v6Dp6rnYag5xBCsIudBisHr6ewqGBNsIZQWvFGl5OpZ8CN7fR2KcepHNLNwHNNLuzAu3T/ohB4m35A2HhGS0Y5IZxQfjbw5GTg7/Oef/pX4v7ZEeVv1e55oJ0mDxXJg1HLsjpXMrldT7hAuiTRnPR0LmCSrU04AndCqRrHsigLRiljZV0v8yyqquaFVzI4682y9J0QAiNWg7PBGUqoN4td+U6Um3rGlU094wawMfBuKccz9BDxbdXnYiYFJRktSep7Oo2HOhn4b7PuXxmF/BIxcyss845A5ANx98NYVZYMPPIFEHxMsbmcdeA+xK77biqHJBJyMZNLl6QxcqWB175rK0a9Vl6poR1g1KFt4MJCqTs1e7ME74LVXuugldFL8N62i20UjHoOei5vgPt0ZeNTc02qJimZXNKQTdWcC/TdEzP0Riv4y3A/SPazpLn7s7xPu+9kTIZ7gbgE/vxlUSa9Dsc0RWASOiBpXsVD7i8eQE82GFCKqmp4BQ1jpwEOq6iqgtCIu9XBmqCVN0uwS9AqGB0W5a0NIdh2SdYd11ftlOifyiEZ/vS0SdAnSQMDn7ftPe4lI8CdZ9ad7vXMc8vfhPulRT8fcPsneqN2J2tB05Txu43HW/uSkmlPvh1AT5TLVSfkYmZaQUd88IB70tk1L+CkDrxe+k6No2rrXjScMc6Ym8fgTAguLCosc1hUMDoY7Qz6WT1Muy4nK5ZEOcx53gzS/SQzn157JtqqTwY+gR71DKsZjcSftPsuIvkU92/C/cu6V0HSe1j/XJN4BvcHc2bWfVG4k6zqYupXSqzDxifhnsvfadXoifUU/06iJcGXVugQWHeoF3CPjlVKSQxHBu+tDUoGo73zwZpgdVhUcDZ4k5QMzHxaVbtrV/lDZiqHKcM92fhNz/AGr8lvWXHnmZJJFTA/Y+BfmEb4lgJ+K+4/an2ndt86mEB8kXBPfaiHtMdq1TPJzOfBR4CVw33Juqln12nbLmocvVa9aErCOC9UW9tpsHIE+m7ovFmCkm7ovVYhBIRlvNZe62D0rv2IJbfx+EbVTslvxtuDdR/WBJuDfId1xzajJSUFoQfiaSbfN/vyldb9VtD678b9aNGPQzlSWhjNJM02/jo37ZyUZRE3Uog6iZm0IdfXZOBzr/EAOvbYdnFicVL1onFSwrojg0C1tagq1dbeLGGZEY2x0+DNAtyDVsEar1SiHM8KGHtAn4t4GHjVTgcxgx8hiZktc4bVcXA3qwvCGS1jOT7Ks7DMQbt/Q9z9Mr/ql+aKvQ/3C9+U5Bae7P3UfCO6qnmGTC5mcqOeiIddH/Y9Sks5wrImx/Rs6W272E4Dd6iape/8ohpedZypslRt7brOT6O3i5vHYLW3NjgTFhW8g4CxnbbtYsViGxX3rMJmKUfbLlA1oB9iZl71zFHJ8CZ5qFnoHeFIto5nzeMz3ylm7A3r/utY/4Z892OeTDY8NaZAriEayop8mFI+JGI17SntJImZ1KGT9AwkRB6HSZJj0x6d9pMZeL3IIVl3r6ZeNBWjA69d23olHZLdFxUCkghscCYEH6/T6Wjd8douBx2ftzTgjgBOEjOHvLHUvFclwwuydjNRiJkic1W/s5vpgPsvNe1fmu9+KIi3s/YJeroSH0uZpkypZOBROiYZwoQ7tpN8R8LMIQoOKHd2Ha+N8pPpOFv6rigKzhj0OrxVp2avlZNDcCamDwQPDxVRSDfKaNQbFUFfN5KYse2CjaRtpkzVpBabfq7cW40GHqO2j6D/Ke1+FjC/BffP5us/rd3PqTIb+QfiU12NNXtknxw2xEGiUcZM5TDwOgWz8XrIYDmYWARtkhkOi6l5gWK/nBcNrxY52GmwanLzaOUYA+3OBixuHeQRQlgMLHrSRaldmbU5wernEZsp63jKtfvZYQX3a5GCQ84MiCffq90/ayB/xPrZ9vm0dt9FZI7k77Q7KQhlBd0VGkgGPo+7wyimztQpC7cjBJlCIks52k7mTmqOux4WZMsAenioKTvSL3PYFh+8gWn3ZgnOhMUkW24b5XoD6KHmYxtYhU2y8QjAq3bKu5lEEaHPc2Zg42MUkqaYTLGPu3/GW/2H+xODyj/A/TiG47hx1RJwwJb9W2QDl6DjoWUPMibZ+LzrFFTlIZqzdrft4jptW+0ng8wwsC6qquOsF02MQioZgonuqVFxwy6qrVOD2YiHz5p5q4n7RHze05Rwn8qhrfpcvudpwCvuLHNSi1PcPWf9Y+j/MtxfCyV9bN2vw+5b79IKerL0uatK88gMMmfydMh2TZjJ0Ye3mqIxSbhjO7eytl2WcrSddp32kwuLaXjFeInOJrCOV4zic4taB62qoJVX0k5DzQu3qE21I/7YLrZd/LRXOJmOT6DDxufdZIf4TOpbRcfqKSBzHYJ8XM38Zbhf0n/r7fO431Qwu5aQh2e2fPc048Vq2rNxTIRXp5yZFJRMeubA+iH+nYNoO+2tFVVFCRFVBaMeTXvX2WnIWDfe2uB9CMG1bceZG3pn7NG6r0omeai5aYefOmcdTFM54Bl16FiNscgtYaYkR9We8t2fRf1vxv2WmX8N9yvZfk6XScTn+iafoaCAiId2h5jJS2vkAXi5cg/bmZRDHmLP1YVtF9ebYHxwtheNV8pJpYdl6TslpXfeO++8D+dFjQsvJs46zuw8+cntVE2nXafxmvxXOK95ZGbKcIerGpVM1eYdq8j4X/PD8oAMu9IwT0D/a/Ld30x5vueZ+/nYul9Cf3MY33Gg6qGziWc5BXk4EgM7sohenSdCHvITE+5+ciH4gCpK3omqUmWJTiXU+1Vl6ebBL7NbJrdMwS5Bz171OExSOlJKCVn6LtjFT9FD9ZODQMJXROd4WPJO1sR6wh3NNc8SO4xmysrOFGTLHk0GnpxUzTdo91+H+4H7Z9B/QbvnZj3Rf8oEXgdlsw33rcZvLmaw5p7fIeM31zO2XYLxwYe90fYFoxNnE2clISUhLSEjpR0lktKJM1WWbpROKjdKN0pJ6cKLhRfA3avJ6EVJqdVyiXsy/Omxc8A9iZm26iFpkp+6Dt7ja/HAi7g7fRL0d+D+65TMfcrfgXtuwi8N/d7ep7n1dhMCpzKoBcnG75HY39TwXZmNIRu1lBJUkJhl6vlamvgQgiOEIvjYElISVhNSE9JRMhAyUrrwwkkVFuOkDEotvMBzgBCi2tovc3BWq0VrbfQSQgjGA/po2jttO62HBUHSpOOTfAflB+ueBjQRUmA001Vk5hCFzAJiX4777yL+HII8vL6G+17A5P9OqubCxq9/UcponDePU1rk+cDQ8UnKr9HrGqP4UlwS1tT5Sw0eQgjOeyUlRWr7Mi19Bz2TpjAYKZWUqrL0SgWlwmJCcHbucPMdZ97q4J3V2uhFq8VqHZ8e2sWI5+otTGtGZOpYzc38liWW0mag3TfW8xFMKTJD9iP3/oh1/+Hon/Mdbo1s+izuq4C5CffBYd0N9ciL5sWpxbaySimRJpUkSKOzoePnLN8wFfW9vfheNJRzwopRzm3bY2xHR0nFKFQNDLwqy+CNt0vNC1Y1hDGIGbcs3hpnrDPWGKO1VlKG4LxdxnGEsNHDAnMO7/kAegor5ayjSWNoNiUFITz3U/cpYoTsiP9q3H9dLuQh3+GZEOSDuF+a7nvChuaGKumZFfp1Mr3U25rP89jwWDQvdTlN5aCHD0Af2sFqFUIQQvCqLOtaa22dV9potUDYAPeBkIUXqq0ZJWVdM844LyhjWi2ISwbvjTXOGG+tMWZWelY6+b4+BERpYNFh3QfeAfqkZAbeVbxp1i7VGIKEdqfJVaWnyEz0eZ5i/WXcL7d/5np+EOXG/jHiH9Xu2b9NnN8WOGkg32quduNWGd0XnFnTaVKIJplJPSw3UV8/8M6XdS2qyhpd1jUXrZJSa22ssVY7IdJMNRH3siSMoW0UjBZFkV3LG2OM0c5Yb6011hprtZ7LwfWTddYaq4clWfRk3WO4vWrRsZpqEKwhyJgqA+KzaMytOjMfUJ9/+sJopjsw/bT11t3eaQOfwv2g3Wn+97ikfTt8y45Mph3zW2CcR+p1arIsmmTdh2xWgj3l3vWTsdY6b4wNPljjeNUwXvKqXOaZ8KIR3ax0O07WaFWWcFWxLrzoOGOUsJIzzgglSsrMA7DW2UZ0znvvvDPOGWOMMdaiATjjzEq8aifbLm3VL+WYQjEpWwbDl4pYY2erPpD5podUmY8p/wLr/uuGd3x4h3d/iqe0O0nEXzuwWwRtH46keQwek5KmcGSS7wXlDY+znEIhXIZftFpEO0g5SzkrKZ33xlhjLIj3zouqGsdRaaOkVOOIafcOuBPGeFWykkfcnQ3eOznYplZlOfS9MRqdU1prZ1wwHg0Aa7Lxelhwq8lDhY3Pk2RiB9NaQmydknL3y9mHIL8T91vm803rGak/2yQe1+7nUPvF/7JUglWMpomCN8+MEoYpeRkrimyymmYd1ycKsYPceWOs1hqUSzl33dCIrqzrRnSjnGelu27ouiGEMI5jLdqh77tuWORwxn3ijHE+9H3fdYyXoqqcNd7aGN901ltbi9Y6G7w3erHOe+eD98EH531wwXlvjdPDkgubqRxE1QL6FG5HZUwM1dsXD6N7SfNZ2H8m7t8K96du7I51JycDftg+Yr+eRPfEk+yVpemwt3l6t4lUtY6zzTjvtVqAOOZXmpXuu7YRnRCCMMZFK+U8jNPQDtbZEIKSkqzz4Q19j24mvG6uKmfjOHbdwEXLKLFytEYHZ73zwTvoGS5aH4KS0hmX+m3jhg/BB2Mc7Dr81KRnYN3XymEcuO/naVr9md3AjgPw3xCIvCVmfoWq+Rrcd2DfdFGPLWFtBTSDfh3AmpUF5rtpqXlFq4ZXohDeeWucdVZrbbUbxzEy3fdaa8a5EILwshYt2sDQDlLGdHajF16VtWjLuu5Fk0DHKilVbU1YwUrOSl7WNWGs5oVf5uCd896Ncuk70Q7W+RC8lLMxZudCZNzn1h3E57kDafZJRi/nnTwk/X4K9k/Wd/91rup34b7X7llQJsUbL1pDclmjdSdrPvDhUc7W0X15UFLK2RlnnYeuMHrRWjeiI7zkVSPlTChlRcGrpqzrcRwb0bVtv+LurdUQOUIIUVUw7SkQCdzLusYTo237sq55VXqtgvfB++CCd94iq8wHKWetdTj0bq3EW+Omcui6IQ9BQsysUfZie7zcfAEAACAASURBVKZtsfZcuG/e/7dr9/8G7l+SIrYzQXv1cgSdZqetOxkhJCsLzHK3FaxTGgvrWWOts95atygnpZSzVsswTpTzUc7jODIejTevmqHvy0oIIfquC96H4IIzZV2zkvOqZJwl7Q7oO0qWvgs+oCEZvVijYzG9FWVoeO98CGFWWkl5HfjfG3hY94pWq5i5hfu20m3js7D/7bg/qbse1u6HaEyO8rYjhW9Oe7NhrHQz8HluMCOsoLzijTPOO++kMsbG2ndSjuNIGNNat23Pq5JxznhJKKtFy3gJ4r3VwRmvldUKXbdlUaq2TnYdKTTBOzwFlJTemhBcHKl9pjkEY+wyz9f5wwEK3qp2aqseripn9WrdU0134E5zMXPKHfj88g7cfyPrn/IuPqndT9Tv/l2EKmm2P0+nYeus6owQxkk5jmMIwWutVUxOVOM4jiPnDWGF1rqsa8ZLQE8oA+tlXWO1arLTsMhhkYOSsu/avmu91gOvgfsyz7H0gPcI9SgprdbXMDtvnZdyhqW/dUwy7W3VN2uJPEazDJmYFppmZSIH6779NtflK7X7b8f9sZEcn8M9t9kn4m/Rf/ookz2rDIr6FQY+ck85YjLOGICOVztLKWchhFYLr0rGy64bGC8zjd7Woq14w3mBEUxaLVot4ziKqu1F4/SsxtEZB0I3U+7CJcrW+RCCM9Y6K+WMmI919qrbK0g5w7RnkxekmSXPHupOqe9F4mfs/I/Od/9y7t+N+0moZPTeGqN9cUREPOtnTV4sS+Gasiitsd7ape/6roV1t3JELBK4s6Io67pt+6IoatGCdSGEENHGN6JDEi/OqnnBWCGqyi5r7ykKb3gf1p6j5IluosWHEILW2js/jqMzJoQwytlYe6A9+GCNRcQd8UckhGWRx1zMnFX7ITLzNPA/Gvf/fWno/fmw6cPa/Z5NT52CW5u4kDs5+GSLTgB6SgmhjeiMXqJklxLCHXZaSdmITklJOQfZRVGUdQ3Qa9GKqsIBaCRaLRirwXhJGasJwazC3prgnbfWOu+Mdd6jg8l5H4x28zgr7XxsAFot1nmE50c5t+PUjpPS5ij0XYi5A7xZR3KUWdbARVhm/U0m4j+//H24v9Az8Entvu08q5vrrqiV+P2jIB4cU0dgj4Gp0YvV2mrNq6bvOpDNqoZQUouWMsZYEcVM1QohetFYZ2MjaeuJs4GQNvbrUFWWLSEYvoRikSi35K1BwDFZdG/sKGeljfNeyjl433WDMVppk4g/e65aLVv59t002agieIjJpF/jTrg/Tn1+5N+He879u3En1+UGyJHpm97sFsDZXNXdEZuwge9o9ILgo5IS3UBlJRB8ZFVDE+685FUJ666ktLO0WiLa2BJSE9ISsvQdRvHZaUAIEhmRyI0B/a7r3NCF4EIIxlptnDYONh5Oatv2WmulDdZRXgdqKt6k2QpYmiB7b9HP8v0W4t/rqn4l7mn5KtyfkTRPavdLM59zfdw+5JftsAfr60ZZ10rKrhvatocgYZwTxghjrORlJWrREl5SSljJkeNVFIWoKuSBVYx2lJSElIT1orFyUGWZRqwm656CkuBeUrr0nRMCGe2ISALrhHvXDcYYt2WIXUdphnbYW3d2WnfEb0bkeev+C3DPKX8z6y9kOjxi3fO/yV6wX5r0i+29p5tL+U3FSjnPSo/j2LZ9LdpatIQxhBphwtEDShgjhDBWMM45LzpKChID6iUhjNCSxPLWCy/QANp1uGpLSLHmvifuXduqsnRCRMOvJuf9KGe4qtDuKYfnzmKNY7RkLFb3vUT8Ssxkv6r/Eu455e/B/am6Ay/nu1+p850Peh2MOfyP5p1TkPIggGG8HPIZ4X2WlSCs4FXTtn3b9n3Xdt2ASzFeVowm0LEB6aDaWpUlNLpqp1q0wzhJOVe8YTza+5FSVZZ917W0AvqSUjwQgL513lurtbbGtm3/wNDBEELgrCaUbZL9Wsmk32ROfPqV/cP9qQbwbtxvuJ507Zuc+65j2x/uQrIfHwHnt5TyqjHGSDkPfQ/rDnPetn0jur5rgbsQglBKKC0YZYRgcD8IpoQSVhRkLbDRtjUhXimEaOAJDO3AiqIksf6MbWpvLUQL+qHSuvDCWaONsy7ifrNjdV2cNV03ZOOVjjL9lmahN7Z/N+7/uzGB8DvR/yLrfgU9pWTizI21nTu/9H7pe9HsRMol9Wkep203JYTOSsNPhXYH63hFYnrXDX3XtW1P14us0oUUhDBeFkXBWMGKoibECeFGWRNitUJNAUR7pJxF1RaUVIyOlE6c2Sz9y4fQVj1Yl5S6obPGGr0g3n+nYzWs5xvjVut+qV529L9I+T/cb+N+W9Y/od0Pan3980XuZWPnzs3tIgdRVbs/ZS5ozi2HEkKZsXaZZwj3ZMuTgMEKw49vRNJJSQilRVmURVEwXrKSF0XBOFdliRHZzuhk3aOB7/t2te5QO+ug7MisMbbjDDreGT2OIyI/Dnk1d5m3zjNenkx7buB3y+GD/46YOTOdU/VO3J9M1n/Ium98XgnzjHvV1k42funt3Nm5K+t693DYkb/pImOsXQcrDePUdUOsZtq1oDxf8eWIZgNuVhQoQFDxBpH4shJg2i0qsZ76WRGR3Fj3/pjO7kPDq4UXdhqMMaKq0N8UfPDOo08g72myzntvQgjW2VnpFXdyet3h/QriPx33717fF4jcG+MrfzT/k8HurvbeL73Xo507IcSFhqeEEmaMsc77EJyUSNta+i4NXxr6Pr1ikMd2CcZYUYB44A7x03cdjhzH0S0qsr7WBtNqGXit2skZa1O11JMun5UWVbWsGTiISCJiw6qGVQ1GUYXgnfftOHHRDuNknfXOE5bGK50FywXeL3L/D/cn1ue1+2qmN41OdkkyeKGUUMIZU20NZe+XfpFDWZT5ZcZxhAOqpDTWIolFa92O0yjnYZw24scJ2YuEMkoIYQVjBWUsWnfGOGNJ6w99j4M31hPuWlutrY2lNQ6KPPWYWmeNtUM7cMZE1Wq1eGOts103AHcQjxwELlq8Vdr4EEa0yQtX9QPEP6fm/+H+TtxvaPcd6rsGkJ9D40EVo6qt3dz6ZQh6WuRQ1jXMMzLXKeeEElZy9DEhRLOBO47jOGI/lDuSCGDXC0Jjd9Kq9XHWMs+zWhOJtU7EG73EAjJ7626sSbhr5NwbRxkTQkg5W60xygQlPZQ2xthk8vPeVuc9oewxVnfRqv+Odv+x66e0+0neJC/0sE0yO0YJ50XNCze3EDlBj1ZNQghW8ui1ogO1rgEosiD7roMyiYM8KKWUUM4pY0giAOsI1cO6Q8zAuiMfIWl3rbXW2qHkktYgFSOYlDbtOMWoovdIdiesSL28ONcaa43eBrD6cOhtdd7Xoj2JmSvSSfbL/Czx/3B/J+63tfvZad0Tf3gY4FKUEEpq0Q7tsPSdV72du6Ant0xKynacKt5gsFJZlDDSqeNJq2Xo+zUuU2wpYkIQVlDOEaEH7ngUKClnpRHzgaU3ejHGIJEdKV/IF0hOZ3zrY2EZxsu+a7XWGMWXXr3z3lpvbTA+KSJnjTUaOT9rOPKK8NOb/2AgMsfrnde8dEbflwB80u4k0zen1Jib9n5TRKOcMRoV1roXjZON12MwMhhptUTAEaOWhBBQMn3XMc5ZySklhDHKWEoAJrxkvEy9Ubl1R/0MaGskn2mtrdF2xZ2LdlYamjuEELyHnlnTJD2eGLnfrNVijLEot7TOz7rl06D2mPfOOM6bxwz8095qfuSPxj186YwGH+58HvdHsmQOQUZ6fQRaBcMgI16VCKdgRQavk41bpqBHb+dFDoh5o9wAhE28EmNwUitGa0IwUBXCHWGZZN2HcSK8ZFWDKh1KykUOblHWWGMtQIeGT96qMc6tFZSi39z2SNoZ+h6SxmoXQrCzVG3thHBdh7RKZ81hvIgxdh2t9wG19x4Ed5efi/v/viiJ4I6B/ygc+SntfiVhLnZcNJRatKzkhBWEIYZYlnWdBpvClPaisXPnl8Evg9ejlSMGbQB3Quhm3QnByKZeNLDuXTfkuEs5g3VWNQgsIivGajkrbZ09F4x3KRLvY7Ww5BV03QAxg6/QakGPgTHWGeOksp10Q5ekfxJIZ3ov3dP/mqv6v2/oTD3w/ZGqeVK77xN4bzeBXL/sQpiMUYaaA5xxzquGV40QohFdHHUqBAIyXTeIqoLO8csQrLJalkWJKyCqw6uS0hJXgHWPEXo559pdyhkz2Cy8UOOIZHfV1hjJcUyG8dmG99b5YZzKomxEJ+WMFoWUh9wDtlZvBcbW0xPxxrhLmF+Myfxo3A98v1PEH8ZlvxX3K+2+Z5yeLfnukwz26GVieDVCkKmHSAiR8gWSUO66oazExr2evJ4WOfCq4VXJqyYOVxUoNbP6qeNojAOLSkpWNTDqyB5La99112M11h0w0rPSePLgDhGfSR1hfddhXeb5eJlM1TBe5lRfGvX/jnW/JPsNxN9SLDnuH93Yk9r9hlYhB9Sv/VZWFJgjYOj7yHolatGiEliKmqfcgUh8XVPGCCVd7KwdgD4UDpYUlsHkkquBDUobKJmJM0xWgxRfVZboGLIH3v3uFR29UFzDOBljg/HOOCWlqCpGSVmU8EN60SxyQEDz2H6ipDki/ZbgzI/D/Q7TLxF/h+mDdX9bzsyFPLnlq160DULHcbSzBOuMc8ZiGmOeCAA7jXQAJEjyqsS1WBFVULT3kfvRyhF+KmLqflFe61RPhotWqwV57egQhZg5RCGPYma17lLOjJfjODrjEMjHnB+EsorRXjRlXWNmesrYIgelzaw0EqTzS93XM58m/sfh/rXrWbo8M7LpGe2+kyYn7Z7jfUPYUzL0fc2LmhdlXccwfH4CupAoSUEbRGZYUSDcjj0Iy+CYXjRurK0cgh696r2enJq9UiiLFzC8OoQQArRN6v/XxrXjZG/NMJwJEinnshIokaCkJIwxXjJWEFY0vBJVVdb1xBnS4ygtDglk6TqHQUtvEe5/K+6XJV3fgftJu9/0Qo/EH5mnlBBelZyxgqzDmtZUSdQTI5QW66UZJSn9C7OFEUqFEEVRJNyh4NEd23Hm5tbOnVe9X3qvldfaZ4PuUD0YYXjIGHdZK2+/OO9npdGxirbHq4bzhhVxetReNKi9qtpatTXyQM/XUVJ+GJ/5Z90fYN2eXNX8o/P2k7hfG/Uz9IcWcBiEffrzHrpcgTOjpGC0oBH9eDmajqeEEgiJ5ObyCiOZKGWs79pxHMGcVzLoMfZeBR9CYFVj9IJcl2Ow/dqwY/ICr7WODxlWtG0Pu46MHZQMUW1dixa4u7F2slFS+izhTKvlWdP+OPp/De6XtfK+Nt/9ZgjmFKwku3aQyfec/7ISPoSyEpyxNGiD5Q8GsrsgoVRU1RazL0rGS8IKjOBGfiV81r5rl77zy4B+Kzt3Q9/H2jXGmlMu5KVdt84aY4ZxQqNivGRFEXGnZcr054wtfdeLBsSrtq55EUKIPqv3Wus7vNLT61PLT8c9wfQG3A8bl58+djPPaPdTum8O5Yb/UfLkuyklnNXDOGG6JcZLzhihrKCkSFenhwsSyhhCmcAd1j0K/SrG7NU4YrwfttU4LnKwc+fnzk7D0neLHKzRH+Dug3e+HSfCy7ISlFDGCsZLQtHBVVBakDiGkVLCVFtjJlesFaNIWwjB38L9LWGZn477/97VsfqhVvmqnJmThEmfXRRPPR27bdOyEuM4oqQoK4qK0aIoINn37SM/jxJKEZ8pMIipEhjHhJAOupZSms3Q97EvljFelUvf2blTbd1xptr6yqf0zuhglxCC9wY1hJe+81Yj+h6FO8M84IyhUD1jBaHJwE+cdZwRXiAh3lq9H814Tfmnif87cM+x/qacmYNo2env3QE3wjd0fybjJeq3jOPIaElpgfKlBd1fOgv9EEpTwkyy7hizl4oXQGercUQkJ90SpYTwAp1QQLPjrOOsF41Vk3XWGQ1eO85Sdk0vGreo4Gywi53lrHQazMF4yRLxtICkKeu6YrRilPAC3sLQ92eWL7X748TnR/7D/Z243zDUB3RJfkD2x7gsHBwvwnkDT05ULWMFDm54Rbccyl3SQjybMcIKZEdivpoUskz9TXGWsqoB+gQqiJeUFrwq0YeFjtteNBWjiJB6PVo51LyglKhxDHYRVWVnGYz2ZnFq9loHZ6WcUSF1lDNlmAecUloUhGKkH3oJhjH2gt2n+JZk/4+4qv/7orSZL8P9Rtz9FGjMPryS7secYVh3531wtizKWPOa0poXjPMD6vnX4xrJtJd1jZKoqWu2bXteNZDymNOmrGvCCszBlDeMtPCqtHO3yMHOEmJ8kUPwPpp279yyBKOD91ZLbxZnDLqo2ujFMkYJJYwRMvC65gWhdOhj79h90D/B92H5h/s7cb+t3Td2yU6ubJCe8+Izm82KotBai6qitKSMpaM6zggr8ufH7hGRtaqiKPou5pYBdFh35CNgfyJ+TdQpk5sby3XwUlSVqKpglagqKKal7+wsl76zWgXv7TyFEIKzdp68tSFYDOEz1nLRZpU2SEEJ+gceIfVg2j9H/O/A/WtZf+Z+HtXue0u9fXKwv5nYudE4oM3ZrHQIYVYa6ZCMFWtoj3SckaxlYGO7zE4gUUIZoZxxXtY1Qu8p8aYRXS1aUcV5y9a8NA7oKY3dWDUvkI3DGcN39qJZ+g6421naWQZn3dB7axC1CdbwqsR4KJStTPf5IKZ/l3X/LbiftHukbKVt0/F0d8h1ZAb/MPgIIzZSr37XDawoVod0u0BqRPBQ474dHZRQOI3FtmLODEppShhGIVV6SSSllFRsi3z2oql5AdyXvvPLvMjBzlOwxqpp4HUwklclSm5Q9uBA7Ivlc65qvvzD/Z24n2TMhX+abefm//zBuoF4Bl0lAKOEl+jbj0VPt8d81khYgZQBAuWTtSwE47FSWgB0QphoB5RW5byJFeJ5SSjFxGaXWkJUVTBaVBVnrBeNN0svGr/MvWisHL1W41pEsqME95weSk8tL2qYtLyG+/MzAnyOsC+5+BfN3kFyXElmrHc2fSertwfALnS+O4mSsijLui6LklBCGMuNJT1+EyWMkTSpE2O8KkHtqo5onIqesVSoUWuN6H4tWsYKuLBlXWOAdk5abteDVVaOhNKKUdQAROAShfhaQoa15p7RC6uaT5N6IP5PWPdPTfnyU9bnS7w/od3JCfqjQD8Km+NZZGsH6L6x8+TUbNWEMDm6ZggvtpMpa0Q3yjlmyY8TBnzwqkQ4chgnUbVlJSDNCeWZgWeY7wCheph5eAiY2unAXFoqtrVapPFwxuIrIZiAW1LaceaW6VYX0ofL6zIGy1ut+69D/93TGZy0+7URv6T/1AVLCSWiaq3WMJZWjl5Jp2Y7T+CSR73BhnFCpRfrrF0LgMUCGNqgMIbVzq5ji5J7iiz5vLgkgjYYR1JWAm0jrXBekXhzVvWoVYacx6XvtFqQ9Y6BqpwXL4D6HuJfwP35fPEft37B7B2XRvyC+MsA+16AL/O89J2oqoZXcP78MvtltnIUVUUpgd5w3qMDHwOiUT0vlc4zesknfPTOY9QFjsnnPkhtAMNE8mBlmjEhBihZsQuwEEoYw05MbYnhI0pKa7S31hmDejKHUXkPLpfC/XP0v4b7Z7n5KetXWHdy5bDuwD8znqma2AwKb2fVxhobahzdPIJ1v8xL33FeFIwO4zT0/ay0MTDc0aIba1DCxRiDgRrDOBlrQggoqorieIAejQQB+Bz6I/FVi2o2SKtcAyw0xXNSrYTUgYUaB4fqk43oXtEjL9r4T+F+OTzij7P7Cu7vqwBMLqDP3xzjjGsr2B0rqgrRPULoIgc7DV5JKwd4gTga5SBdPyHmrcYREzvG2Ux9QBUXYy2agrG2HScUw4jNIzPz4DuZeTwr8rkSEIwvK8E4p9HBpagsnMaPo7BHGvGNOzwW4lPLKOdnWX2Ln0reLGZ+i6T57J2/qt3P+pyQyyYhqqrjjBDSi8ZOg9dq6buaFwWLLaPvOiel1dr1k52lG6Uz1pg4CV4q2uidD85CuBuj0bs5jFOy+nKtuoFiTAcxs1Mya1drNO2xKMiak8N5SkbAwNk4ENZarzUmprTOo8iMNajs/sTyA1zV3yhmnimz8Qncb8TdLwz6BfTZzl40GLJU88Kqaek7xA/jtRlb+s5OQ1hMWIzVzmqXajjGsUfWoMB0rNyLYRrGWme3cqdqwXxmKIyhxnHT/Wv5GuQdxGzeqhFCwJwn4tlaBgftATWVjF6clNZYb2zwPhjMNB8w+7Z13hlzHrV0f7lD/P2r5J/+Zbif7/+tgcgrGXNh1XfbJ/cVPZQMEXNKWPYXwwGYXiYsxoeYgm7W2aut1dZYb6111hkYdrNuWxQ3tcbCwLfjFOcsWGdAyOdESDY+L2iDWeRpnMO1gGnHCJJk3cdxdFJqtXitw2Iw9DuEYIxGsVU0xWdt/EHGfM7Gf4GY+S2q5uHyMo/jfqXdj2OZjjImd2UJIYQ0PPbU1LzgvMiSBCghBHGPYKzP4i2QCrDfUAvYSNxHM2/j9jBOm2+rFtRiR1By3C/JnRVCwE/FrNypZnxRFEiPR24Z1FFYTBoKgmpN1nkuWgxicmPttXbeI//nQdBvvX1qeR73WyP5/zi+n/gpztuv4X6Mt+Sg77cvpMz6H6y7auvEet5OxnH0xqIyjDMYRRrnBei6ARF3Y0yq3BuMB+ioOo3YfKrNq9XCRYsCqIjHJ+iHcRraGLGBUOFVg34rukp2SgnFFMA85tOj7k1wG+vIHcATQ7VxhkrMXLnMM4/F3T9e3iLf35Qz87tw/7LCG3fj7sccgiPw6/84L1Rb911b84Luz2O8dMbYOYb2kHnrnccMj4SXMfCiF2u0dT44b50PiEt6H4x3xjhjkXPmlkW0A1zYKN+lTBYdI/oQk6l404hu6HvkF8TiAqyI/bEs5gbDl21EZ50NIaBGNlYp54g4punrOrzVxrVt/yDot4h/nP4fjfv/viJb5s6AppcDkTe0+51UsYOVX13Vrus4g3bPMx7btreLHNpBjWMvGoS0CS/7rkPhdtTvTRW/8krqmATYW2uNhcK2xi59p6S0WYgm1d9DMnAtYmhSCIEoJFmneSJx+nnk8BTQOZi2W2vddYNoB9So0ca5rgPrtqltUzs5uLbFtjHmEVKzX8NziL/JVf1i1r8Q9zvN4C70n9Lue3ueB+Bz+vdmvMjSa7O/NUHFonEcRVUN7YBpaoBaLVrKOZIld+W+1rik83BbvTW2rMTQ99ZZJ4Rqa2NsHoOPPms7QLUPfY/gTPRTU/CxgJ/KUMkDQ78b0XXdIOUs2kFpo/UaKjIWcKt2cv3kus4JEenXmrAn8gte8VZ/NO7vB/3+rX7kan9Ku1+nsp+gP4uf9fD1hXHeiC5qjCoWNO27jlUNYUXXDZjYcZSzNs6umj71NwVnrbOw7ugPcsYZY1U72TlOP7ZFZtohBeBh11EpCYmWa/XJklCGDZh2jAmMGTjjhA6m6GD44BGXNN6H4I1N1t1qfT9T8hCT+Rzo78P9V6zvaJOf0u43nNY981nS+8U5uNiai9Jiusk0XUcjujjsqGqknPOJvg4Gvh0n0Q7WWV6VjegQw0H/VJopW8r5wDr6mIqiQKV5KBlKYw3uZNdRvgbBltS3GmfwszFnRhu3hk5tkvKubbloH4H1deL/GtzfsT6v3Xexl60F3KucegadpBBkGiuNHnuwWIuWoDwYL0U72FMJpCTi4TVaZ3Gu1hoRG+QUwM1NtdgRcQfrMS0Md4OYzFbMo2G8RNAd9TzQ05Ry1JK3ykWbKtVY550QTghtHEZtP0L52cyTyz23m8LfJGa+Hvcb2j0TKoeozNW+fH/6jBIa82/XgUixVEa1zWswbBODHctSQ7tvuFcCs/Ohz9Uaa4wxekGIJk+WBOtlXXfdwKuGEBK9VbpVJkOmJLKFkTiZT3KWBhyOcvYhoDUaY2elcbfGWm3ch/Kd3n374PJu3P/T6D+p3Y/hyOP/bucWHP+toY+Ya84KtuKOWDhmmYz4nko6Ou+9VtAMwK5t+1q0mM09eG/XjLE4a804pmgMSo6pcYwzVxK6yhieQjFYY8XtSgD31AjzSNEoZ7jRSHZIt2esXafP/oD1F/XMT8c9wfTHWX8E97sq5WCs79BPz/sY6l6wgoJ4QjCHMMCCHUW/krPGmd3sAH5RmGJp4gy4D+ME9R+8Q3g+RWaSmEFkBunHUDu1aClhtWiTak+5NNiAaUeWWMJ9VtoYDcpRJB4h+a1Fej/KWd7F/Rbx34h7Cl883xv/OF7fhPK31Zm5iEKe8mn2TwgcSjlPrBdFQQhFRyaydpFZjrA6elWzWb686yfXtph5BtkyCKv3XZsSJ5ErlpJnnHHOGIui7y4gHk8ZA9MQ7nHsLBKD1/Rg6Jkc9/jYMXASXLLoYZ0kXhsXQhDtcAvkS4v+OPT5ke8YvPd8rtUfXu8kQdz9Kd6g3XfVN3KuD6Ozj11SJOUhEhQXIJTzshKpzx8VJJ33xhitdZz/MQTvvJPSta3rpzjXkjFSzgjOIDSJ3v6U+J6gtyudWmvCGGEMMj0PPgJ0lJ5M3nM+TCQ9eS7LCKeAqXU+jYh9HPpn0X+fmPn5aWG3RNfDyW3v0O77lnBsIKdtSnjVGL2Q1bRD2RBCKGO5mDHGAu5o3ZOc8SEsxrWtnSUkjZXjOI68KoUQxphgPIBGCDJlQQ7jFE8PYeh7whjjPDqsa9ZAHM+abHw2U1qaIy0aeK0Rfb9kHV/UdcOdaYTvE/8tuB/0zA8n/pAWdt5p32Dd72r3A/308JL+xYIZhFBC4KGiLzP+0Vbo47TAXTuOI2ynsVZrbbVOoXfvfDA2gt7UklI3ylHOjBVCiFlpbw1ikVLOyG7H+Awp59Tbit7TshIYb5q0exq+ncw8lExqhAjeY8ist/bepom2UgAAGptJREFUbDc+zErfyoB/i3B/B+533r623qLqPXd7eefvz5m51O57nX72UfM2Qek2+D/WNqKUc9TJWLV7N45j1MTGWq2N2cDyi3JSuq5LE0ciP5EwVtZ1VPzOB+OREYmupWSSUaYP2e0A94A7+gFSN1MqQAnTnri/tO573P3l/JK3iP9z1v3ss74D9De2nCPil9m/b8qIvAf9Ye+2e1/3eqd7SMSdgngGu44GAOuOPh2AhAi6zXE31nWda1vV1jvcCUV6OrLHgg/IxkGMEsk5MPllXRMS57cZgXsmZmDga9GmyvHJT019VUPfpxj/Hdy986woykp8aOM/vbzJuv8Kb/XcMp9MeX/Iun+s3XcjsU819NIl1nn2eIlA+1rmrkSUBpEZ5OXurLux1mQjP3zwziMXV5WlqCoMs4BXMPS9d946i2lwUIkJ7uasYhYNXOSyElotXTcwXqYuVYTYU7gd3B/KGdSiTbgf5k894B58wCDAQx3Js2T/NPfvEzM/XLjfuvNLQf9Z3B/W7jekDd3LGRrFDE1ihvNk2hkrkDATcfdRuxtjkG6eE48Ke5DmGM9B4sCozhmDYX7GaAQcIVHQ8VSLlhDGOE9pvbmYSdIFMuYQdM8d3+Qk3Me9rAShhF31sH46GvNW3L9AzHwr7pc/y40f5J3afQd5thN/ykQ8puFdiWcZ9JRz4A7tDpJQW8YZe2AJuHPRYgOzdPCq7LvOxrHS1hqbsmVq0SJWw6uSUMarBlK+bftU9B3SBSY8pQ8gI/JQRBvSyBl3b75KF0II4zgSQm5VCX7RtL+G+yUxf5zjO3d7f33g/t+g3Q+K5XDITvfQFXdOaSp3EYf959YdKhm4+2jdj2kz2jhjbDtOsNmxtG9Vdt0AJWOdRYGxYZxSikHXDfiitu0Rzgfu0O749jSSNeWHpeodyDBLuFvjjsk8uXF3MR56xv0yLPPt1v0c6PgC3BNMb4P+zg2/JTLziHbPIjOXNfW2tgHcVzED7Y49lJZrILIbxxG9RdAkZ+uOohfGWGtswh1TcWi1hBAwghthx7btMbqvFi2GbqAGpTEOuK/avRnaAXI/RSSTb4oKZyljbJlnhyIcd8RMCAjOMH607vdBfxz9z+J+Swy8m/XDxqusn/sHvl+7H5vDqVlkn1DGYiWjjPik41OFutQDap3H3L9n2+lXxaLVUlaCsILzAkX5vDXGxo9g1BGL5FVDGGtEp9UC3BvRJe2O6tg73Ndurzi4ux0wDAoRzFsdqznuwYc78L4ei/zR+e7vx/2MuD2Z/Bdw/1i750gf4zRZKln6S7IC1jSnnK0FXnLtDsQxVgNpWJjJOsG0ljSyyJkpK8GKou/irNkY5ZTqA0NzQzUNfW+Nc95rrXPca9EiQSDhzkqeUn9BfCM6CHolpTO355r3IRn+S4ov9cwnlr8G90eCSF+t3c9BmE2oH1pC3GIZ7mxv2pEDvFl3rUMIxlqrnbcmhKC0wWjRZN1ReCM4L9ccYNQysLP0WqOpoG+1Fm3upCKKr7VO1WZQMEzKeVY6G7hdJl8CVh8Z87HwgbkfmYn5BPf91Behf18lgq8UM68Sf9bol3u+R7vvAzF7M3+6xj7Nfa0rXRC2xUaAO7B2xppVM1jnZ6XHdThfrNjoPDIcwXTftV5JbxZvFrvijmIyGK2HiCRwRA9rSg5DDsIyz6xqIFryXtUUd0+lxewD2j2EwHj5COiPE58f+aYqYo9Zxz+G+336b7WB53H/QLvvOpho/v7m/7IoezLtq5gpMcIDbBkNj9Mbo73WXqkwKztPfdcZa0Y5G2u9tQhvQ2xAuNtZeq2CNdY4VOAAu3AbxnG0ziPXcla6Fm2KQrZtjxGuaB6oeYb9rGpSwgza5DiOsfTNnTyCEIw19Y1xq2fQv1e7H6Twz3dV33E/b9DuZ5O/HXWsSEPjuKGjn5pb90Z0fdfOSmMMNkZbOymR5j7wehgnZ0007T44Y5LSEFWF+d1RpwBZA43oML9NWYllnmPMZE0oSOkDQ99j2MfQ9zUvSkIYIQWhoqog31MPFOKVVuubWWIuhLXS5XB73OqfDkTe6pP/W3F/Xrsf9h5PWwdB7ww8y3BHTWpMlQGNjnFDxmg1jmocU6qMNTZ4h2SBVGiA8yLD3YNpjAlEp2lUMiFY46ScIdCRK49gi9HLxFnFaElYQUhJSMOrgdf5aNd4MPI0vbsi3ocQlDaYXecrQH8H7lYdif+7cX9eu9Ozk5pvw5Simyn3U5OYQecOEhhjT9Mq2VECe+Js4cXCC6einYY6H8exrGtKiRpHr3XwcbYPhNvxvV03uHWYiDVuGCdYd7jIyzwjVD9SCutOCaOM9V2HuDuEFhTXFoi8rWcwhnXNi/wS4l+Lu58Trb6GsD8O+oO4P6/dD0ccx32kqN8ai2R0zX2HdYdUQMo7Bjsj/oiYH+ruCiFUO6HvCVFINA/GCkrJ0nfrY8E6YxG0QfpXyjyDV9B1Q1nXnDfoOdJaW2OVlB1mFV7bZCojzKuG8AKuqpQzKrv7U49vHInig3VeG8dFe8D5Q9X+OP0vdzP9urSZWzGZB9yPr9Luu5awi0WmZKyURJA2UjQQRnQcR6OXZDgR4fYrQMZo2H4lJWIm1ljcSVRBFjWyrVYLFAgqc2y4G5tKASMvzRprjZuVLitB1mHaeCagzh7lHGVq1keBXcXMTXdVabNONXyx/DntfrDuv4X1+3x/RPyXaPfr0XsR+dR/mQKRhKbMmTLV5sWcSgAXUZSwxt2t8+04QUg471MHkJQzbsca7bP+qeh6ihZNIoGIPibUHYi9pM4749AzhbwDwkvCS3SsUs47zirCUwwHmTxxHO1Rx8T/Q4DxUw29t4Rl3oH7kynjP4L18w9y3v4U7p/R7vmb4z+KvqS9dY/zCEQxs4beUWrmkD5grLXOzkrHblG1wLQjFQy3BYFhjDHGWO2cMegNHccxZNnp0PQw4cAXsfyEO4iHzmlEV/NCVC26n+JUTd4H5zEdmvcmhIDXs3y/rErwIugv4H4nBPnDob+884fv+au0+zFNct3LWCqazo5+6jZ9QJojchxHk/dc+jVQYwwi7qmir3W+71rcT/AeU2xrtUDzYFSHlPOGoQ+o1VHxBnXLrLEh+DzvAKkHSIqEO5tGigztkIojoNpMO05wppGbcCB+VjqH+lLDPC5s8k9fwP2MzgMG8setz/jZX6vd88MzJbNpd7oLuvOqaXgFRzBVy4i4+835i3PXOG+NxeBRrbUzrqxrQiFm4vxkKOlonbfaoTjMJtydH9pYL1IIMfR9CtfgQXGYsg8FtbGBbWPMFuRx1hiLCjOiHVBTKU+nsc7ep/YbIzO3xO6Xhd7z5Z2Inw38H8iZWT+9UkAw4ZH4OFA1fhiFO6PJuseKu1rnye6p1yl4r6TEQyCEELynFPdA9Zot03WD0gaJ77PSudE1RiMPDK5CMvx2LT+GQh3APSW7Iy1n7VK1yZznrQjzHYxyDll40u9jkZ+w6F+M+1tjkbcQfyfu5xv+Mzkzd/LeKY24c1h3QimhhFBGCcGeFHfPC0xjuMaGu7Nx6phxbEQHiK3W8ZYoVVIiWwYFxmI2mFryUmSz0mkyYeQDu7WrFcpnXMtKHsoQIFSq1oCm0ubgpWLWg3acctyDD+fgzJ/Q7neyTd5n3YF1/voluD8v3x+x7k9r9xsmnxISi3UhKZKxXQpNqntRtbl2hxpJYgY57sEHDETCQOwQwtD362OCwY9EplcyvYfx3XBGRRVLQG5drc5CzCTi87kp4acicdLldfz2Sr0dJ7cmu6eFV1ui2Iva/QXc75jJxwzkj8DdXkn2P6vdr5zVfQdTQShD/gylJaEUyQWpjFEqMJ25quvE2T7A1lrjrNHeeVFVcRQJYyi/gbLUjeg2pbHi7p3PR+i1bWwzwUfrDtxRvg9tD2uqkCrljO/Ngc5VTbpgWrpuOJD6h7T7Iwy9A/fz2zfj/jXW/XHo75p8aPeS8ZJRng3pKAmhjHNCGWRxEu5n3P3ahYkKAghTQqkLIdbAfsF4yaoGc5jldjddBxNTYsDHWjd4h3sqCZ+se8qWKSuB9LVtPGH0Vv1u2gV/zCzQajnD+ie0+9evZ6zPlv6d3D9zY1+l3c+dTbEGQUnj0GyWNAwhBIkoa35YmyIzqG+RwEJNYDQDpMQoKZd5LiuBL0E2L+YwU/oYBU9mfhzHvmsRZ9wClD4Yu1l3THGTWIfQR9TyXGTGreV/M9yPNekvQX9FuP9Q3M9gvZn1W9r9I0v/iHV/j3YnBNWlUeUixdpjA2AMuKeJkA4zGuTcYEIOZ5y1Wqs4PwevGrKO+0ai7yHymC9Is0kca7WETeLHXtVxnVc+BWQQoUfUEkNd4wi9ywSCbPBeagBf0dP0Q3H/kvUS5bdb90von9XulGAoap4wk0bNpUx3xGSSdU8zGuSGeVbaGm21w0AnBByhqnnVxMn0GMOTwejlOBXCGmrsuxbdpXmA0q1iBsR3+WR9qH9dtbFApLU+nJjOcD8PY8XUrQe4XyT+TcM7/jjKr/8U78D9bdp9na0gzmaaRWNS7kCKySTil3m2e1itsd7GImHOWGcc6oR12QyS+F4hhJISY0R2V3A21cIG8TbDHTk224QffZyENS8ZifK/xtpwu2AezPnB8Ofe6n3Vfh/9/NMX4u6HjWd643/Q+lO1O/pNz9Y9hx7yPQX+zjkzzji/Dr3DwA74lOASqiZFgeI0qHan4Ec548qI7WAEUzLJmCwEMzol+Y7OV6SvxbAMaoFcW/a9fM+OQYmlO8R/wsB/Nonglmn/Xbg/ebffpt0pYxAtvMqmH4sxeE4pupwoZYyVPDmsazfTVeVRH2wmstFvP7TDWjOeEkr7rkMZVKMXJWXXDUYvyB/GiRi3keNunTfGLPNm3WPiQF2nsjPoxoqpv2sjsVovc5yWXqsFNaEOdQpS3+qLsfYvw/3JjKunCPvzbeM7tXuePrBXMpxHhUMoI+hopRTh81hrV2vMaICx2Ki3kZxUNIlZ6TiaCbPfEEII4VWJA0gWmjTWYggpDPwwTmYtKOC8t8ZarRc5pIdGKkmAh0/XDQh9rnWdDMpqp1k9sEaBdNAz+77VtwRnPitmLtNOvgCvw8YPx/1d2j3PloFw5zxOjAGskVyApBfYZkooZawWbd91mKvarsWv06TYVrtlnmel1TjCDJM0OfBq4Ec5i3ZA5jqrGqVNcBYuL5iGdUfP/9J3qiwXXgyEdJSIqhJC8KpMRTjSPGTBe7uq/GTU7Tp/PAKmkfhsadue5MhfPDC/GvcE/WVm2Fuh/3W4v0u7x2klV9NeFAXyyJNgwOjptbcVmWMxB4ZxjpHaxlrkzBi9oKApoJdyRqS8ER1jxWYuKeVViSA94SXKBRu9YKx36lFa3QNvnceg74mzjpKOkprEksVlJURVQckgwQasQykZTKmDR5DZSiSskcosh8y41BrX31/2K903gRtvX8f9LGa+xsD/Otzfo90z6QKgU61dLAgIiqpinDG+FVqK9bcoJYwh0mJXFWG1y4mflUazQTctTDshFDPYDOPEqgY6HtIILi86ZZPT6Z13o0y4911HKE9+KhIhYcLBOsKgwVlnDBzctFqtQ8ps87ve1rXK0pHybJtebRy4p2/F/bz9VtzfQPz9jqTHepq+Q7uT1J8aNUyqeyqqqhfN0ndL36lxXOSwyMHOcpnncRwpLQihG/GUlnW9zIjE++Cd894ZF3xIE4xhMB6hLN4ixXcXECFKSszNZHRSHT7VJ1sL9louWlY1qEmGpBoESTHAT6vFGo3W1XdtWdchQPrfr563faqNy+F+WMNcN4DnMyLP6uX55JPvxv3+LV3e86dwf4t2Z5zzKrqkcPjatu9Fg3Xo+4j7Cr2Vo50nb9fyLJStbYnyqow2HvXDHPxLh4gk5Dtm1UuNBBXlIWnwKIieQCy9513mULbjBI8T/btpTjLkxCsprbNQ6pQSVnI1jiHYEGy4FYQH6GbNGPMY6rEz7fTa0h9AT6yv7g2h5D2VCPKNn6ndP8T9seO/Q7tn5cGiw1fBXlZCCFTr7bt26bu+62DpFznYaXBalUVJ49+XxetRWtY1KnhZY63RECSI0qDnaGgHXjWbnqEUvU5wK1EFEnO12rxyRpqyGM5AH+vJIPgYA5omxoI4LwgljBVuUSHY4E0I7oaB94jSxPkAvbfGrrw+FZzJrXta2btxfyvxvw73F7X7AfSyWGdUpVRUFcRMXLtWtTW4h5m3clRS4trbSH7E5osCc0om7a6kHMZpaIdFDtZYXjWsaigtRTswXlLCUOd6mWcI/STirXaxjLD3zjir9aw0inmkcdnrVMZWSdl3HSbGIYT0ognOxNW7TNWkNYQQ+q5D+qS31lrtrW3HKeP7qZhMpDyt73NVH8frp+H+8MFfqt1z1tHHBNAJpZSSsigbXomqwmvifuk7QK/G0RqNq7VtT1hBV1MdsymLAoEXqAv0DSkpw2KMXoZxqkULuAklhBSQNDotaklSHhOEmNXjTKm/6IRC2NHoJVZWorGAtRrHYJdgdXAmeBMcVM0Bd494zjrVlEEMp+LNqkx21vv07iDZ0atQEFKgguXLKWJfnDgAkt5wk/ndPmvsH8b909odeh1ivSxKTCZDU30lxmpe8KqEjc8tvWrrqGrk4M2C66HlIHif14ZniGnWNaCPZhv2W2vRDqCrrJANz1jJ8UwwxlrtkgqKsl7rPNldytkaB8Nv9IJak9tM34Qs8v/bO0NmV3kgDP+mlWtXRq7EIpGVWCQSia28EllbWYnEIiuRfGKTzSbhnDlzb+/MdweYnEygQNvTZzfvbgiM+zr78l73bdm3Laia6N2X+eXv6BTmB67zPD9fbTceyfEyFZOlZRBQbtXKgL8tZv65kvVIXzH9rSX8Ne0e7xZGgmYcPwIEcISVq4R48e7Rwff9s2skfl0fk8z8kEeISQZTH4IndzMlebqTc1XT6DXD27LKbJB93+UyMgBC+Vx1NU2PZVm2ZX0vb52cKo8M8QkcK3ieL5U39u5IlavW6b4tr5z4/b1v733fLPpD3ydXGr93vfc8RzePR/QDJJbwKe3+r5e/g/uPtbulP2wP0sWzbvYj55gds2vYNews7ipmXkO/Tvd1mWXqdNU0zjlyzk7clqfqSRZFZkIJsuqtxYVP04NQs92I6CSL76PVxbt5faCknkRHTCXt4x+PiggA/s7a83OfnxH69xLc/Hvf30r8OAxjN0rHopeOrSHxj16i/KSo5/GrJ8b9kOw/9+6eaQy/dLiAXccFQ/Ykb3u2DowBEZiI2amCV+KfXRMz8UO/reu+Lvs6D32HYkLk9PHW/t68wxAv2e38hG5xz+KY7/e7c360Ve9HKcNGMkC7zrNIatU2WRm7sWoaIAeAhMDsblwP7W19/Ho/H9vrsS/ztrz2+bnO07Y+PPrrLApHLnd7TtO2Ldu2rPM0tDdEAKRwpRAFXW7r6MWLhi8X7p/EPVUvBd8p6JFyRAQKrxIAhdXQ9g2kYCOE4BCYiBB0+Ol5v+/bvM5TW9f2/N6CiLiu5JrhcRh8nNA0Pr/Z3tq6lsghGlxYCP0k7qpphvb2mkaZBPicJrl8Umb3ibhq25Y5XGgZujo5f88kdc9ETMmbIIhhNOzIOQDn74aJflq6FPvfKIinlPiDTuDC/ZO4B7euAuXIqXtvL1soaSjl3gAIgPSXNiEXA7JX4aGtW+RVRBcORyywQFM8GRjeLvJkfaRYICEGEJGBfI3oQwLEiqlhaphvzDeZv1fzrQ6rrIUawoqwInLScMgO2TnnzNdJvgsSgv9S1h0Yj1AagHoQv3oO3L+6auCHNvBj3K04t6CnjjyVMUlD6Pc/D1rOlDb/8zMp8eQIKxR6uBJ6PE9cMTWyEUMBa0jqCJV1Y2mYbBdjIz1PibXciEaGxnSjrrZ1lxWxhKxYY1B7lrwKgLNeACGxz8LN21U6U6j6wymqf4q7Tad8wfRxO3Xq6r1QgXOxRlLPJzSgYV3gRtO27lZI4tTLSsGIV4WmoTtYspXXrh7abuzqQYuuZg2px1Br6eqh70e7ZTR72iKGpPYQTJcBOf5/PNlZw4V9+By4Z3x/o2Q+rN2/gz52sn7PuJp4VsyEhPfu0vC/Oiewqmtkvn1PvMoMaag/tt5aa+G7qluttdzaXusMfQXXctx2469qbLtRWNftFv3W1HqUbCnNTE1Cau1nrKCq+XYa3FczxvRNFvJjefeYXY/xWpKlMSLeZ18wcp8Im0RhY9DZnn4y8ibk1FVveG3DUd5Eb02Nd/9foG9BEXpkS0a8cq+sZ9BnDl4x7fsxs4HDWnZrU6+vtZytqlv9CmKThx+gq4cz4f7H5SfePcCdZNdjouP4mhm7QzQAE+/CQV9RRAVg2iiZDhuJGjuxwSUhk9dFQfcbkVN2BWx0tpXpthOwq109ROVTyHd1xod+OkHW7KPvqx8VsQJwIbaJ0i5Rbufy7n8fd4zIKvTlyCraPZP8ejQJax6Fqdi3MNExxjV7WDLOmyXmtAMBQCAHEDoNTb9ABEjSPpiqprzTUFMpeoyDkLSworbuVG4J4lGvH4UcNi7XcDYJryWmR5Ys0IX7J3HP2C6YTkDPeU3/sqPNOUtLKPsUDLkd9frxnVP70nKYzcgiP5FVGhfGEDArodOI8W5uEqlVSEOwlj1tVGrh1iAVjb1p1+Q/gHzgmKmMn/DC/ZO4H/roVNcc0p/bRSmCLNLFWcPpMlvLU0D5sIuNNCz36F/NEvC+E8BYp2lKSRRiSIYYyDI682LQ1wi7DulI1Sop5bHD0aNMTkmgt/lW31lduH8S9wMZ8xX2Gf14vJZBnx+dm1f2oor+DGhNCiXXLxSvxnQ1xlUKR301mF+YAWhCqQKOiSMdELA9QEznh9WYevLDapXNwII5g/QnUXdF1x7rC/dP4p4LlZz3Q29fApr1E6VswcNjrH8ve5pAc0Qf40YsXoXUEsKEwLQHsFtSq8BIPPiHY2a63zYsx5I8xRAqkEt6Ca3JSCYxEgj2wNTkyXj/YS7cP4f7tfz/lwv3C/cTLRfuF+4nWi7cL9xPtFy4X7ifaLlwv3A/0XLhfuF+ouU/j2yR49VANtcAAAAASUVORK5CYII=

1920.1980.2040年庚申太歲毛梓大將軍

(๕๗)ขุนพลหม่อจี้ไต่เจียงกุง(หมาวกูต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีแกซิน หรือปี พ.ศ.  2463, 2523, 2583

มีอีกชื่อเรียกว่า หมาวจื่อเจี้ยน เป็นคนสมัยราชวงศ์จิน (คศ . 1115-1234) แถบหลินหวงฉางไท่ (ปัจุบันคือ ประเทศมองโกเลีย เมืองปอลอ)  อุปนิสัยกล้าหาญ รักวิชาการยิงธนู  เมื่อสมัยเหลียวเกิดกบฏพวกโจรก่อความไม่สงบ ปล้นฆ่าราษฎร   ท่านได้รับอาสา ให้กับราชสำนักไปปราบพวกโจรกบฎ เมื่อรบชนะจึงได้รับปูนบำเหน็จให้รับราชการทหาร มียศตำแหน่ง  จนถึงรัชสมัยฮ่องเต้เทียนปู่ท่านได้นำชาวบ้านเป็นจำนวน 2600 กว่าควัรเรือน ไปตั้งรกรากอยู่ในดินแดนหลินหวง จากชีวิตรับราชการสิบกว่าปี ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนเป็นอันมาก

ปีที่นับเป็นปีแกซิน หรือปี พ.ศ.  2463, 2523, 2583

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                                       คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                       เฮ้ง 刑

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                                       ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                               ผั่ว  破

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                                        ไห่  害