fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nO2dLWOtvNKG359x/kLkyLGRkZGxyMhILBKJxCKRSCwyEolFRiLziklC+Gh3u7u6u/q0bA4Pa3V90NMrwz13Jsn/+XX63d+4/+93++bb/305Q99o/+o/1u/20e0X91/cf9D2i/sv7j9o+8X9F/cftP3i/ov7D9p+cf/F/Qdtv7j/4v6Dtl/cf3H/QdvPxp1zz/kv7j9n+zDu7yTmufb84t/wi3z1H+t3++j2iOj+38D9DcR/9R/rd/vo9gHcT3Hxm0L/K2Z+0vYg3P+KnqfYb3+LX9z/o9vHcL/uX47vR67/F/f/+vZXuF8l7+35E+5XuH/FzE/aHuTM5Aw9P/EvPfx1Zv7r2wei+3fh+3Xc10vO/Yv7f3f7W9zX6Z7450f/ddxffe9X/7F+t49uH9PuV1C+Ke5vy1a/+o/1u310+3B0vz583H693E/B/c0X/+//PL/bY7cPR/dPiOvp4h7beF67yF/cf8b2ftxvrYzvkrO+FNrXNzXdr/5j/W4f3d6J+x9tu2fm/iXVfn34i/t/dHtEN9O7fvo8+ysi/hf3/+j2s+vd39US/oQ7fLuNYTzLTlh8nuUvgPDMG47sfGR0TK9h+bOXY/r3ymedPvn1I2THX9zfsX9n3PFyjtlJdgysp4fHF+Rt4AXi2flI3OXt4bV/OdPXY3zNG1E/X8ov7v9t3E/x+3Bk1xew0xHDkfYDtZidH453fB6If4XOPB5fY3N8+muj+7dQ6j8I9zuJEo75MznH+TlHQGA8ez57794GXiEer+ojPt6fhzs44YWofGwDALdv/hPr8Jjo/mm56f8+w3rPL/u/iTttp3COGe4Ba0AOAEQ2AgIgMjpyeg0C31+8y5sr+od7AovnZzECR1JPUueky6/vPLWeu/e+9DB91FNH90/E/a+a6NPjfmE6nEAM24ljROAYQzsm3IFzhggcGafXBJpxf3F25HuYz+I9C0c4HE9i5qR2TiH5oOAvqepJ/5wencTRoc09t5j5XNzfT/9z434J5zFIhx05B4FRrhD6BD0CDzvLjsA5CIyxP7ye8dBskv65BnsK8Cfu4SB+Xs888yfCL5dLneN73h7a4e/FzLV35hPGNOUwPZj1v7rmJ8P9qtHhrFuQ0Exk8yPfGHcu4vMU3QU7vz6JGYxYY67v2X7CAJOkCccU2u8D/8GBPIvvk3Y/NpRLbD8+Osmpv4nurwxluj78MOj+M2L8mwvcnxt32u50eRbao0pJTHM64SDSeX7kTCTW6WS/CewPgwQ6gR4u4J74XO0k/AByvHfBcvhxOB7cm6RrwoExdgWdZaA/Qrt/Zs1MovzxoT0//8a4X9NQTCnmLs3jQw5CRNDpJCEugEuQCLwAmb+Gjnk7OcqePak9eTs3xO9+zi5sMp1zlifx+Yz49PxZteSvvUl8c/30IN/9E+T7p+D+ytiOb4P7i5ST2YIZpgDIQVAgJ6YVE2LHWgjgkgl6Mj2vmJCRe8lE3jxC+I93BhI5e8qbZcPXMJ8kPtGfFA67HDNlc5U++2vY6ewFKZ9/9IdnInh/jHwX66+cP7IBvE3KfzXuF9eczMQozU+BnGdQEusCRAFSMqEwcK+YUCgLkIoJycJPC9h/Kun1TFBLkLE9IHDJxCm73SM9QwTO2B3xbE9h2dnJuYiQy/HczXTqk73rtXqEdr/K989RMg/D/TY9fWdu/c9xz82WI+hH6UIhPEZxEbmUuMfsgCzRXIBUKBVKivfpGQNSgqQGkHYVm0dqBin2i/jVe1LLdrVzvPPsx0xfYNI2d9H9KneyuH3sWj3+54WbwwPEzCeM8LgynVP1wEb13mv+uuj+soA5WC48x/2C5o6siSgbFAZkiYUBmXYN+0MFKnEvs2dkFDwcBGcoYnsjEcVZOAk+5lHiZ0E94h5jfCazc1jTD26NyvM94cR9Dv2HU9W/MrCfaH923M9dRbl6OcoVUYRwLlLMllGlCII7wkqUp51w11B0pnfzBIBS1VLVRfYaaiElFgH9qHCizknJgKBzzkTqoyUzFE9OZXZCbSBaLllwPlgruX1zsmKyn7Hzwwfh/vpAuO8C/VPjfh/UCfR0IqNoESGnlLsix4DpKWYbkA2aGguDpsSixsKALGVFtAEAcC1VbaeFoyyxSO+t4zl9psw0TyJeMoKeI8saZDLpD75NODIGmVkJiftDeI6U3yWoLxKfaXcGP70i8qmNyLu4njkt6Zgop1ietDhFYoroiekaDbE+irrEgqCvsShlRd/adSNHyaUB5FwaY+oiqR0UDRqTSaAia0sFSAVKMaFAEfopb+YxqQVAAEG/Tk48BB2/19vArrfDo8j9Ra/kRsytO5Mpol/cnxZ3OAR1JFx20CPlXIGSIGWMtfIYzgnKEMtBllgQ5R2WDRraazQAYMp+mQZT9rZQPYBBQXRyaehdNRaEu0ZtQBo0hDt9kXwp2IMUIEOYjzYO6TFGxwP3ux9/W1if56/3uj1TQgc5BI8qEfu++/PifrbSgR1kOrGV/JaUUFKUJflRhnAe+E6BvMaiw3IUdYcl7cCVnZa+adqymUvVIPQAPUCDAIwDV1zSe02HZRk/JCl+OtmdHFDkBeUGqDhIGoFA0T083EN75tUcQc/cmJs4/lJYP9gyv7g/G+6XMi+kfpyDdCG9XoDkIDRqopz2GIajIo+IUyzvsKzRkJJJu+DSTotSRqG0bdcgEO5W8B7ASAEgAJUESW0j4U7th77RoMmvYbcvQVEuka48rzyLMf6QwmY9UHfRPfWwHm2Z48MD/3mDeeqKyGfb/wnumViPnUfJVufRZMzjKEV0DSHi1pHCFNcJd9pHUSfc6aTrRjstguPaVG7obWO2dZv7YemroGqUBuRKmYR4ulEYNOkGQpo+5bUxxgd9JUBmZqUA0jOMAwhgnMX8lR1KzbIYfxLuf+hdynuZYoB/mHb/42wcj8PrB+AOu1gnByY43MGB4SBSV1FivYiiPIZeU0ddnkAPcEfoR9WOojam7psGEN3Qb+vWGd1WZam1nRY3DdtqrTG9EJIXgFyqXf/QjSK1qDJLDGgvMtBjVYIU8ZmsI1bssi2L9HB04veT3Ho/6PR7ibMfHyZmPlB09TpVXwv3v8Udz0qGcQCUIDlQTQsJA06qnTRMLtYpstYXxHe+s93K1sqAO2PMb5tfp7FUbVW2WrZVubnV+9V7573z87iWhksDDMvsRpF/BcmneG8xKXlI9x8FilJqOuEgAAQ15qjgOYOzqgFIAT7zKC+k763gchrbySdF9//0/snR/cXqAOq7CX3+oCQlo6gLkFGgk1g3KYrncmXfVZvj3pYNgPB+9c7axnRGt1pqgUpgJaGvzTq1fpu9936dbGOkqgF5+uRTi2riNVDIJx2fWC/ilaeTJM9IzwAIllz5rPP1lLPukfqoWFh+eKn25mGjmb5X11K67OfCPSOeBclOWATcM1wILI066ZY62ovXWE6gE+IU1Gc9WNkyAG+7tdVCoDG1UdpIYRBrIXoleiWGQoyl6mtjpFj6yjaGy739pEwgeZrpGhL3GgqNmhpnivH0i4jIOmeCftk8wMNBx0MiPhMmV+CzwJ4Vwse3fUTMfM7wpX+N+zuv/JPFDOTdSRAdmNBLGlmPQd1E3ClxNBTaW1mPou5l81JEn2VnZbsUfY2GovgyDX7zndFGYM76WCprTK/MUIhemVZLI3Dq6hpN+sx00mFJX9rKOsp6kxSORq1wD/MatUYdYjxLAV6EmsrTICk4BPjdmLnUDN9if9Izjxi8lz/8Rug/F+5wrfoK1S8oKbRTXUDCvZV1EjBXe7FXhgJ5Htpn2VFcX4oewzwEUEgJAEqgQZFY7420hbKFGgpRC8GAAaBC6IyWvKDGQx+bQ0/EU6RvZR1S2EzWGzTEesJdodztGth1/J62RtBTzpoH+FNn0356fPLD2v0V3L8X8U+B+yW0s+TZBQtvtx2jZE+2Y4qmhBqBGIiMcX1U7Sy7pegT9Mm9MAIFQwAQCLWAXoheBCVjC6UQ+6aZytIaIxFbLY0U+0fpYVTh6+jYoOllk1k34S6UdBcRT0eFkqMUIDhKyMJ8XmUQxExKVQ/03lbNnATOwYv8wdH9KXDH40mI7qk7JvXMh6AIQQRTdCf1QmyRjDmpl3RCGmbWA2G6FH34VgQEkIgGUYmoZCi0G+OGvjPaTcPaVNaYWoiSQw9AcT3/tJAVZGG+lTUF+FbWOfd5jKffjlo1j0ZNHCYiQrfr3tl0rqX587+cdYDHRff1u8X19ZJ+vOH6PzO63ygZEQtRBJdJFRArFDtzbyRF2anoDxpDRdZltxR9YpS+WCIigASmEGmnAG8LRYhPZenazhqzlqZWogRoEHrZJFE065E+P2gb1aYslpoiBXuiP5hIssolDUeZjBpI1iRydqiS3x3JzItM1iR74WFO/A/E/WNzhDwa9zy0pz0VCwR/XYGioJ6iY4lFq0we4K/eS9IzBGUuZugh6QIRL6HgUAsxFMIglhxChmrkUIh5aK0xc6lqITqjG4RRhYi+FsNU9NSKqAFMRT+qlhBPoKdM2qAh6BPue4xHmRs154T1MEUZMZz8l6NLk3W0Zo0gvOcDazNdn8lHr3452W/8Lb6sZiZXLxAqYxkHQAGSY3BjUggkO89E+ZviJcXRXjYpuBJ2SV3slJtxLYal6KeiH0VNMVJikgq8rUrJCwmMA5AtY5QupPTbZtvOGtMrYY2xgveyWYth1uNiRgrw9BWjauneEqwh1RL61DKJezqSfE8KXnAJIARIAEENPiqZfLK+l0L7pSLsLuD/bb3764P5H2pNEkb/UdzP0CfNmhsyKatL8reVdY0F0UOCIbdfKNaSsM4FTBIeazGseuxlQ188FKLrRgAQQvZN0xjNGHCAuVRraXoj+6bZ1nVtqqEQJGl6gKnoFzOuepz1MOtwspgxXQBpqqCvVEtSnrjvZUOgm0zEk6Qh/QZ7dBdHRxJjZ9GF+LvgnvMfjg/oZvpkVfNZuP/VENvP0e65IcMhq3mUIJOLZzLcyf0ISGXH4DbucA9L0ef7qkeicyp6wt0a49qubxrFUGHQCQXAUIipLHtlrDFrU/XK2EKNpVpLYwWnuL7qENoT93QPIbsmV/OpN6COYqaUVQrtBo3kRSrZpw6Ho3DPLZoj5Vk8P3Wwsr1xfId69/990rRKV8Tf3D4/LbpDGubDY3QXnIZOmyRgKMkLcT0GzrRTZKXjLDuSGVa2a2lnPRDoS9E7M62lXcxIpvtYqmC0K2EwOPG1ELau1tL0SpBFs5ZmLc1YqqksreBT0dOH0CevlXVmCg3MjLMepkzbUHRPXg2JGXP04JOkkbwAlpUHn7LVHXSiHE4K5r4aOHVNPfPqHf/7vOll/nZE+aNxvxmKmlw50jOEQl59RQHSyraVQTAkvCjEEuik0SmiU/R1xq4UlUvrqpkDAINaCLJlGqN7IRgAByg5UG7aK7GWZtv82lRraWyhXNvZQoUPiS2HPpZ2unXQt+d7kjQn3HdTkhfU8UTaPY3xO+as8f+0gyC/dCwdtPvBn3lS3E98P1LEv2TL/Gsj8uK4xwL3JGZSqpp30yTiKcanoE6hlOL3rAdnpgQ3se7M5Mzkqnmrl61dePxuDqAYKzn0RtZCIGNGCtIwEtEWikK7rStyJ5fJrnp01ezMlD4/yXdSUHQk0OkKp6JPMZ5uUwR9MiUJd/JnaPTWQb5nzszZd7+N8VkZ/K5nHj/xxiew/kjiT5L9nUn250Z35DQndRhkHWbIMKFriTpolK6jcE9ZYK5nyBBco7YO3MdIPOvBlXZrlq1ZOEAiXiEaRIMIDAxig1AL4YZ+7oehEGtpKLqvpXHLNvfhM2lPn0xfGu4wRb+YMYX21Pma6xkCPY/ukhciyvdTHTyxDhnr6fylDqasHPLj3UwJkX/C+mOIv43o1xe8DP0n4H7KUzGVyuT+Y96TShbHDrqoZz0cCmP0kFhfzEhBncLwqknJ2K1eBEOSMSHAI7bK0JAKDVBy6IUYS+Wm2bUdKZltmvzmbV25ana1daV11byWdqvnxD2hn/ZczCRzJkX3QoY8dY/uIJIBf1Qyt72qr3Q2sfzJ9IrHzQD85NWRb7ywV3+Fz4nuGfoB96Dai1jXTscaTauOZY+xG5UUfB7gSVGsxUBEJhxdZV01b+0iEARDg0hKmSQNB4iFYsY2Bfk2ru3mkmoKWu+8G3pS/6Rn6PND2lqFkyRyrGxnPb5FuyuUkheQcN+HfRx6ml5g/c6APM8R+UFn5vkRf/T+aNzhrGfisFQBIiWp+ZFYIRFMEZ3SVoK+V2bPGskaJ74poUzEl9ZPTjHE2KuqEAUCkoJXoTOVPBnqb6LdDf3mNm8XF3FfK+s7F8RMZVPTorsKCRuK8bk5Q/6SuZSLHUY5Qd63yvMA/yrxN/kq/Zf+96DVO74axO+J+2W0XhyfSn97QpycaTJnCPdk7VGAn/J+pSigyRHfRbYeCcGtnrd68ZMzKChjAACFIIFJxFoIWyiqILDG+NVu02iNsYUyiG7o/epc26163Jplq5e1tHRcqyDl6YS+l3qjctzzAE/cp/4m6lbLlIw4sp5mXzoI93RymSEyey570e/gvS/EHTI9E6Cn+rBkQYaBEag1FAZNq6InE4vLp1ivMkXbm3z3JOJJuAftXtqtXlxtfecEAmeMxAwATF2tEGslhkL0QtQCyIWkQrG1NFrg2lR+nNamWkvraru1C+kiopxSghx3uqrFjHnHaiqhKWWV4049TSm05zNz5Aue5TUzFzfmbvReugU8zIjMC2a+l8L5+gLgxPqhRExAmOQxnz1Go6Z62r3jRhmSNGRBJrgpuiexnlyUxYxbs/jOuX5WDBWiROy6sdRaoayVIDFTi7CHYuCgZNpt8351a1MR01uzuMpu7UIyhixO6nJKav5kuqcT0jOnyhmOe80MMJEmfz1lq4l4OEZxdn58FD3wF9H9tmj2u8D9jLife1UhDlGloL6Hedh7mgI6cSwF4Z7C/BLPiX5KHyn6OjORCzmVZauMQbG5zXvvvd/WtdXSYEA8DO+Iqr0z2rt1Gyo3T1ZwalRBF3VurSztpOZz1pOSoTSDzpOYSayTLaMC7mHc6mGps8T6WbhfpMzBkjlXif1IMfO3htInR3eAbB6l3Y7EfRK8gHuUNGmEaIrxBGLs0h+DzCANQ6Zhu2zNMvdD5Nx7771b/Ob7pjGYje1oOzcNVDjgnfPbOhSCygomVW71vDULfdrWxKBeBfm+yyo9UESfiv42uhPrYXoCXuSTz+RTLB3XdYLEPWNw84+xI/kfLAD+L+H+njf+EzGzB3iRT7yIYe6kVDtOozqSHRlGLUXDm8R6CPBl0NlkpHjvfc6690tfTWW52ck7562dyrJXoq+NrSu3hJeOJY1bhVqAkaIWYmuXrV5IHZGMCY2qCkZQuuck3PNUNQ1rItCpggAhEzCXgR2QRXc4RPqj4743DJZe/Gjt/o32E+5vVmWfhvvOPU3cHoeohvnx0qDsMpb+JnSS705IkZKhwpXUu7SY0XfOVdZPzr+wtWXTG+ltv21us9O2zt7trcE2xVCIXmKtBEn8WglbV0S8nzI9U+89TXRhJGBySZNGNuXFYRxlqHePM+nd9jEdAnyG9aWD9eRFhuMPw/1jWcdn4n4ofBdxBl2y54psyg2abCPNFkYjhkbVTqoMTkgq/SVD5lXK821b114J2xS9kbYptqHytllbvbZ6KAThXkmohagk9EqUHAyKzmjfua1ZqFFt9bxWdg4lwcNJu+d2ZJ6kphGrVOyO+wySB1sG8oh+dmCO5b8nWyaaMz8M91v6X3r473DPEtZ8gXZAkY3iy2eBTNCPqk3aZi8A1sNU9Fu7bO4iXP6AvKuV6IXojRxLNZeKNAxVCFcSagGVhFqJXmIvdg+HaoZJylMzo46nUylBL5vO9HnVO2l3cZhULI10wWuquhN/48hcuprSqx9TM/N9cX8pzH8m7phGyt3jfjNAm6b8TSvPkHyn5DW5NHWc6yJp5ftwvizebX7zfvOu7bxfb3nflmkqy1bLENGNpE5WagCtlrYxc6lOrNdCtMpMZTn3Q1Y2s1eJpYK2XjZktyfTPQl3Hocv7iP3bhT8JVuN/7vlPlqW30HM/O8z1tm7RvT3XM8nixmIrKfa9zCnexIz1MOagn0vmwYNSYUaTWP0TTjfvFs2Z1e/LG7Z6AWVlrYx3p8ahvPeedvbZh+aTVPnzaWyjXHzuA1Vn2ZfUoY8zVaZVsteGdt2cz84uyZzJq/+TbhTnlpImebQi4WQyY25KR84sp7X+l61TCqZebiY+bT9U3A/cf8e9D8T9531U3QnGlIZcD7OgwatNrGKZip6Lk2p9Yl2Z1eq5p37YZ0mv6zeLpvzhZSVBNsUbh5jI3HeO7/N3nZjqSi028a4od9W6+dxbSoqfKehfb0yBD2x3jcN4b5M1tl1W7d5aJOGSQUzdQzte1zHMJ1YWs8DjpNfA8OrG3OeQinAfmwMR+KfrgD4c/fXKf963CEZkbkHT2u/aCio1ymOXhU0t3qrTKp6N2UvVe3m2W/eu21bN78stu3asrFtZ9vO2dUv67Z577ZlnFplaHqZSsJQiLlUtinWVrt59Evvl9Gv0zaNfpnc0NI0ejRx5FSWtPfKdEZPZUlfMffDMk5zP7hl65uGASbjqJTVqNpQ5q409SuRC5nGcMGhdiAW5L8uZjKJftPf9Egx8+36U68W5On4xbjvoT2OYdtnWTop+LwwuMail41UtSl7U/aFlG6eN7d55+04NUa3ytBxGadtXbd13tZtc6ubJzfPpawMokFhECXi2uptqNZW05gmsuE7o3tl+jqATr2tkyqJdVtXxDqF9rZsjNL0G5HvnmpmThW/RZxI7EbMsDxPDf8Hnbz2C9uX2J4L/AdH9ydH/+Syrxdt8/W479AncyYtTUoKfp9BF8Oy1yRsJC+4NFLVwDVw5ebZ2dWO09wPbdm0yhgpjBS03pib+s7ozuhKSyOwbxrqUjVS0KwblJVOZUmvsY2xTUHyfe6HhDtR7hLo47RMdu4Hmjubks62bMicCXa7ChW/aeqBtC5ftNsx62nag/pdRWSsizmLlzzUH5rIg+rdv0WY/+PIvafAPbuJZwkrxpVTizD5jMg8+EJDAVwBV4AKQACAEOjs6uy6jFNfm7ZsjBQKpVF6HlpivTO6MbpWotVyHlqFaKRojO6NbLUkb1Ei2sbYxqxNlU7c0Nq6snWYVY+gt21HMqYxutISULE4/V2I7uXZbk+9S3GCyIv/yCAeE7GnSM/ewv0jovv3Knm/Had3e/LFuAPQuNWjB5+pGimAp8oC0jOCS5bEQNyMFNu6Urjtm4amBLPj1GrZGN0Z3demM7pWopLQN02rjBI4Dy0lqUR8qfVYKoruhPvSV0tfzf3g2i6BTtGdWG+MNmUPqBhIxgRjvJV1nqqSJ8NZ6FLAuJA8Mh7X7UhreGTRPcf9qmAYYxf8Lz1Nfz1p3neUMdeHr7SBr8Q94/7o0hRhjdJ9zV6NWjHBgHDH07uXyZKqacumkFIiNkaXWve16WvTalkroQUWHPqmabVUiMs02MbQrAS1EI3RkfWCuKcwvw2VG/p1mtzQu2l2Q2/brtTaKG3KHrgGrhPxABiEu9Kku879SqdJlHK7PWMdbvqY7nuaThE/HR8qZp5f0vzxCl/9Lf457gFbPFRKhtXIEDhp9xDakZ9xB+ibxs2zm2eS5ohY6qBeaCUmI0WlZaUlRXeBQPGbflorYaQgL9I2ZirLuVS0as3aVMs42bYj3G3b0Q1E8oLcoRPupayS465Rh2ndaaXVnfV8Tvd9JMfpuPcrnQ7nDqdTYc0HfffPFzNXpL62SXwR7hC9GkjrCUdhwwuIMgazqdDjuwCgr41bNoruiNBWZaUloUxH2tdp0gIV4tTV1M3UKjOWSiKG3LQxVD+zthTvzbZYCvDkdTZG901jTA2ouDSAKuAOkjEOyJNwVxhmwIT4u/B9He19RdUXxMzVfbktnNnLgEnGPC/u/xTuv7qwfxzdM+iTgue0QjxPw3/2ovn0LgQARJztNPdDIaXgsm8aI0VfB0fSzSNpcdrHUtmmWPpqm9ptc95tbp6WaVibaukrN7RuaMmjXFvtl5VwX8apMdoo3XUjcM1AUmhPAZ6SilJWRgVPiWcraPN0/Qn0sycDifg0vcBpuN4r3H+ymPkWquY74Z5vGM34aM/nI9yOrDMm6MEyDcs4KpSCY9eN3lk/j6RJbGP6Okhzeki1kNsyZcUIzi/9ts7e+21z3vZuaOehXZvKTbO3llS7ENKUfZBVxHpS8IwD42l6BZ53oO4jOfgR9LhUPLwkZnJLPXPYLx1O6UV/5czc0vzt4P6rC34G3I9HBBAxSb2E9tASAACUCMLGLyOp8KWv/BKgNwJ7Iyl4L321Tq3fUgHZuvTVNlTe2dQAts37zZFqn/uhr40dJwrtwX9EBVxzaYh4xgStILmX+6IMkuxYB5YJmIt232VMeJglp5CpnEO2ur/9YcM7vh3uf2W6fynu5wkL4jFODH0W7qkZhE0LRIBWy7XVS19lsdzE8q+iN7IzuhfCCm4Ltbba24ZahV/tXfmk88tI5r0xdYAbFQNkILk0puzpyZSwhslkQnTfe08ZgR7T0zhsLyN1D9ksMyKz2SDjT6OoyYl/VM3Md8T99VvT19S7v33bR7WGlaYvdvtec5KeRC44IoARSH2ltjGtlq0yJQAttzT3w1qaqSwNgwbBCt4L0QPYQlnBreAxwB9Kz/w6+nkUHJN0CZZojO6hoxcEdTkhcPKURDZrUhqTSsI9/pqHcXr7yW4vwgvi5RDj4xu/QwHwJxK/Ht33t2UdT4A7bXt0B5ZS1fynB21DYZ5DGHE3dfVQCCOw5BCGbghhCxXmdDdyKESrzNJX1BKs4G5oaUpU7xZvO79R2fDqVx2koqsAACAASURBVOuGdupqBhK4CtodMGSrmZ4h74gxLrOSgTQyNVsVHg9dp5djJtxz9/Hqt9/MqQQ/a6zqLdPXvtWXP+EJcL+qdvHCa242CawAqJWgTtPOaCVQAusl2rZz8xRWNzAydaw2CD3A2lTbav3Sb6sl7tfSbEPl13FttabSHvIfuQ6x/JStRj0T0+gM8aRhjhH9EN3TuNMoTu56UC9G5OG9f92r+q3311PtZ8c9bUgMcXLcX3uhov9yAIVQSVAClUCqbQypKqIb+pnG6RnZakmjlpa+qkWY631brW0KP4/eWb8ObuiTxBcIAAg82O2k3YOkidAH3A9Tx+RBPSWpAPegJ4mS/efax/Ri6S88Tsx82v6/Tx3NdC0X+1PO+jy4M5BU7gtcv/5Kqep0zgGMFOs0+c35zdnGuKknHU/DsSlbpSKCYLRPvV9pro51LFXwKNdhndptqNamsoKnS0pdS3TnSZJmd2yo6zQmqbvLfgztObr0TDpe5hx4JbrvdQXp3vGTcH+97veJSsT+uCGXZnXeLZsp+9ejO5cmpXsFB9sU5Lv7baWupb42NGqJoKd439fGDa2bxzjEydO0SrYx3o1+Hf0yrq2mBlACAECK6Iwsf+TABBEf/Jm4GgdjwBgnB2a3YgAYwxfEzN4tukfxsydz5T4TMw/oVf1euF/tl/f3iD0N7gK4nu3k/eY3b8r+TsEDEOtcpYdEM4Vtv9ptaqnqi9QLqXlv+/AC2/mVBvXRiL61V2IslXfWr5N3dpvabajGUo2lKiQVMqgg3AEZsY4KuKYSGhankUnhPCammQ8DeziG9Oy5m+ka4C8qJq8a2z/n6XFP24M//Gq9fxvcSfiy40OI1vthiDetmUobB7CN2aaWQrsbWsKdqsHomNoD7X7pvVv9PPp1cFNfC+iNDLhvs5tH6o7tjURgwZABDOu706okXNMAq1BWEKpi+EllnI60sRvW974j2KM5ZIH8RP/Zx3xS3HPKP5H1bylmXjReALkp+/wFQsj0HoVAxTBuaLfV+nX062CbopLkYrL0yoIHm7CSsA0BfdsUWmDodfKb35x31g0tzZ8a4SK/KMZsVIR7YB0B7tyYK+vkvhyzTMh1+t2/rML9pP6/hTPzv09aV/U2qL9N3nw97qikqrfNee/tOMUKxEOvKpeGXZoE0miPodqmdukrb7vNTlNXk3WvEAsOBqGSYBBKDjRPWHAka1NIWWlJM3CsrQ6mu7NUhjCWCoAhhhUZGENT9l1H3U/KlL21bplXY0JuHdQOXHHPc88T8Zklc7Zl4F6/X3qkntqZeTzutyOYTj9aXxM2X4973BgAo+mHEJMNYkxtTM0AgavrTaDVkqQ21YR520xdrRAMgkEoOJQ8TBJGmWsvkewa2xhbV21VjqVyU++GNuSv2+rXaZvauVQITAgk+R4uDABQGVOTg9RWJXDFQntIXUsAZ6cx1+jxV01HODg2+wk7t5fso/Im9cRi5o/nfwN6/sxLP3r1qp4A95fETN7xJK6vJGnehdFJJo5PhUpCJcEIrCRQwkruO5XTUPHjMg1Ginloty2bhmlb/TJSalunVDkWM5JVikhSXpCq6bqx60apagaS7YYMQBQwB1VzivFZID+Il1zCHEtmvk0304Nxv20A+cnboH8O3F/aaISruB3WlG2BAYGAAFqgkaKSoCPuJGCoSbihXafWTf06TfPQVtGed/O4rZYKg6ljtVciTAmImIVdYDTwFJDcSaVM141USxMKg3OdksVmyMgGyE7yDqSbHqa8QWS/bgT/GXG/Mp1T9QDQX5Lv3yNVzbcMa64RONVjHUtozm/gAAolIgqORqAWqARN7Rtwn7qa3PfgWk69d4tfnd+2zTkh5FiqBkEhuT1hGCtiTmruLSJjnMoKknyPvmQasnRmdT+HoybJHJuL2j95kbvkeXYx8y/29w9DeT7cIdXPxBlmNCA3pn6lt5XSVsFRCdQCaWh2KqTZKR/apa/cNGzTuK2z3zbvnHdOcKQaSdo5gBZI5kwh5cHvDj2mPOamkjz41YW+AgZni4a2owiB/HgM/yfUz89lij/88Afjvj7P6h3v3Y7l76iWeY1jLza/edLHqVrm+uaCg0IspKTQbqRotSQPngbvEfTUsbot1jvnt81vzq+OA1jBQ21wLA+m4SMADDBMDhPrYagQMnU5xT0WSEKeWEbKj355Bv0J7nPov70fHN7+s3F/5/5MuAfiBZfbarcllMHQQCPv/bpuXJrbd3IADWCkUAILDoIjuTG2MVNX26ZwQ7u2moT7ZqdtsX7baBTTtq4aIIT2yHofPpidwnNO/K5kQLD4K+zdq2cPEiDT5HmWmrmLV8vxzo/P3gi/uH9P3Pdt6uplHL1b/Oa8d96tfrV+c95vm9tu34IAirHGaCVQcNQCScmQQbn01RxH8S195ZeJFioLE2fPc1+bXMwIhMZoOGOLmVdCJwhck8oKY/nyaoJ8TqS7uR0v+eylSzW8Knvrjbfz3GLmf082GcGz4V5qvYwThfapq5s4FV5nNA2367oxm3Ju3zhAqbXKlEyXpk+qK4KeiPfhvhGie1uVyzgl1iUvlMCcdYCjV7JrFQTkXTeSHZnK3zOq904hgAPZF/l+o9MvAf2okOKjn4f7B2ZJeDbc+6ZxU7+tc6WlkaIOKwDDUAhbV27ovb8P8BygLRslUCLSzEqk3WnijTBAu6lCucGWpiTYEJEq3XuAUlOl+8ktPynpjGREpUypdU78Hbm5aLl+ODt8T96kzk8e0t9v4Mx8Fu4fuJ7nwr02bp4KDhKxLRu3bDTh+liqXpm11W6e4bhCTnrQRTFD7SR33N1JzGxrWG3YOYXo2s4KXgtRaUmDoWslCr5rhpM/eOwJoulCFLk0UczcKe6DFIGkZ/ZWcG4g+ZcdcU8B/vnFzGl7GOuvjE995pqZbGuM7msjOAqOfW22dfPrZtsuLXU9lsoacyNlAADC8qgFDz1NhDslrDRbQcDdbdtivVu9W2h6JkpSp64msmit7WNSmEf3s8yIPxM06Omg+W+6mc7hOdMrd21kv4o86d0/7hlxfyTfL0H8Svn7+uId4KlwVwIrLVtlOqNt2/ll8d7T6gP7cgNlee1fFUIiQAHQN41ErCQQ7q2WtOISiXiqIPCr9ZvfFuumnhz3HsBIQZ2nRgpDFuTB78sk+4nh3VUhM16cVPtRlBzekqg9qPJDOD995aHx0INnxD3H65G4Xx9ej7cvfkrcAaBWYihoXQ1h6yryamolbNsR9J059zcJjkDl720HCFogTcgRArwS+2S/rXZTv63Wu8VNPQfoJfYA89ASSUaK8whTAg255AUNszrmi4lbjP4MvfWIfRaPj1UAh2aTi/XLCy83B2DwsHlmvhHu16LIT8adls0wAg2KQkqDGOYE5SiA05GDQKQpIF8pd7l8MgolUDEUCAplIWWvhBv6Vks3DW6aKdLfvpdmWSIPXgmsRVwtNSj4UBpAUxLQeh40K0EZGgwrOCAisD2WCiG3dT2t/Nd1IyDmYzUYY0cXcv+Xg36e4fHWYY8feIj06R2QcgD2DaL7lbBH4n77/CfgXnIwiMcdNIBBjD+CEqDkUALs5xwqYGWsy60FkOvSS6xFmLa31Jr+mBKx4MAZq4WYytKg6JXx2zqVJb2RloYcCmELRZqeJs8Ia2/Ula2DCuqMHks1lSVNwjEUgmppjBQ9QA+xHIcxiZkFCWDHyQ3tNk1uaP2ybNMY7RzvvVcq9nkFXHPWD35L9pFHI/Lwo7Mvf3ny1DUbjs+O+8P2P47k+AzcEQBAMZTAJKIERnuIx4wVce6XAkAhaoC0G4Ea9gZgEOk8vhgQoJD7tHgGkQMYBGuM4EheZC32xpP2BkNde4NAi743CD0t/S7CctjhqERv5FSWtlBzqawxc6lorcm1qcKik3XVlo2tK1rviZ7027Y2lV8WN7Q0e7CtqxOyJxPxFLrT81eo2blV3DSb/CaRt5wfhvsryegbKoHfh/s7VMlLLWWfEIxfdoDDMtwGAQGUwKEQAqFXwhqjEAUCNbAC9pvMoV3FER6ne0uDoWHUQtAthdqAEbgvIyxEL0QB0BtJK07SDGRTWa5N1StBqbNiOBRCcIQjqcek8wz5WYZnKh8OrSTBfDdJ6jHA/yTcbxPT11XNR3D/txvFewmsV4ID9EKMpaJlU9Nr2MtvD42KIQcQDCWiCLcgLEgsQbixaICShyOdUEk7AV0roRB6Jdw0GCnc0LuhN4iu7Za+ojVZqUkYFAqlQuSMJq0HyAg/ujRHqI8nCf8D/zdpLoOfhXt+cjun0p8+5Jlxp8HUAEC4KwQjMFgoL2ws+1nfNF03Sl70TYOI89AqZew4Weto6o4jfCzkjiw8yRkzAjljBoExVnKwxhQAtlBuaN3Qh/LJ404CyRZqLeMxJhXpnF5Ax9RUaiGMFDG3TWwfZNHhguPJj8H9xP3VZf/OuHOUSdjIMKqIH00eRMRCypfmYKIl3oWQfdMILgspS63bqtzcmkumUwlKCsIcQMYjAhjEsVR0q1lL0ytTScq5RS6QSAvRFNu9ChNtp5awloZmaT3sTZVOjpSnqztLmjyN/cG43z7/3XAXQhql3dQTfWk8HhWyi1CGDoiolEngGhT8qG0EMIMAAFQSjIgMUCIeWYf9TQe1AAIYjaGiGnaaW1gDkHx309DX5vA50SbEMLcYE8BUTMSDZAKogFXAagENQi+RWgi1irFUcA3qh4z16vA8d3QnjB7P+nt/9Ky4K5TrRPNNM0QQwATHSkuqL0iTJdHS2Ii49FWYuN1IMoUEQwlMAxQAJYBmoBmUAIaBZtEFYkwCo5R3Vy/hEhgwhoC0pp9AUAgCGIFeC9EbaY3JQNwVd1b2chpgzfKXQJpEiuXT4YX3QY778TN3aR/UF8C38N0fyfp/C/dlGuJyS77rxlLrUge+p66mhYJpJ+4R0NZVL0QFjBYy0BFoDWAYFAAm4l4CdEbXQiiGNCwVGaN4XEhJIBqlbVjSbG6MZoxRgFeItCxrr0RfG6P0Hm8PsN+zmkfoXHnHZ49B/Mz9ydU8WJXPi/v/HjvPzB9p/m64z0MLiKFWcZ8LY+ubpq3KqavnoU3HvjY0Ng8B1mYnntQCmfoaQDMwDAh9DVArQXZ+2BlDCIM52qr0btu7kbzf3ForQY4+AxBcNkbTl4YesWyqv0t18NGFP5rl9A44/uTkxWQ3hPzhydV54uj+v8+Yb+O/gnupNSJSWdhh29y2zss49bWZh9a2nZt623bz0NrGzEPbaikQ1tLQWjQNGe1xNyzEdc12qSPj2jecMSMFADRGZ0Xwe1NLUxisrabZ+WiWYNsUtch6CW7SyBvK2TEwX995Zv7QXA6+JcSfPCnuJ74fL+L/9qqeBHcS6G6etmWKKyUtbp7cPLtpcPO0jOPU1W4alnFy8+SGdhlH6t1UiLRMJOl4Ij4FddI2BbnvwATDUmsJDMh1QRT83MyWaaDbiBt6alfUmbpOrbfd2mrbFJ3REEvvo4pJ0vogRZKLmPcuHRVOUvUX9X4USMd8mj1pqnpL9jMQ/yS40/rXfdOQLqeYTbkpYbeMo5vnzU5LX7mhd/Po5okGoQbyEPyyktttBdcZ7pShUmmDkYK6mch1IRkzdfUuYNa11bJvmqmr6e7h5tE2ZhnHdQpjRGiwiG2KVstMWZz1dzo9lLvkxGdvhKucOd0SDs7M/glPh/srTH858Q/GHf+yzKAxGjE4MG1VNkYbKehk6moinmaGCYpjHt00bHZap3Ztqt5IAOibZltn13ZkY1POGiQ7FnM/VFoqgb0QGkACo2mTECCuceDdPDZGkz2fJmPa1jXMkb1M3q3bULl5pJWHbV3hXht/W7d+0DNJv5z4PWp3OFJ/c7PIjx/D/QMD4b5+f//FP0l0r7Qku52smFLrSsu2KlO8d/N8ktXeb351JKynsgSuECFMWLCum1vdNJCS0QAGBdW0UZkklUNWWgIDI4WfR+/WdZqogbVV2ValbYybZ79Mfp08rbhNU4Ask99W79ZtmZa+KrU+yI2TLbODHrtsTzkrOzYLdrwf3Eqb/BM+KmY+MMz56/fvOYuYECiEVAILKQspw1QCVdlWJeWmU1ff5JFu2RZLAX4sFd1Y3NRvbvVu8av189gZXcZeHoFAMolKgltNC3Ozzuhtmege0pYNtbRKSzf1oV1tm1/GrJnFvGJoaR7Wi814jOqZesmt+tylOSiiFw2am9D+YWfmpWl1v8v+DWcRo7lHhUBiXQkkOUGzbsxDewnt0aFcrF+WbaiGQjBADiARvbN+dd6tbhrWpmoQdFjDF/rakJ7JSswYfcU8tI3RjdGaBhBWpZvnbXPedt5v2QLz3nvv19FvnuaVHwrBGKY88hTcIf8BO9KdaL713fPPOWbAWZ76QdxfGd38XfZviLuRggEUUhqlBUchJMXXtiopHm/r7Kb+MDM1rSXmVjcNbhrW0giBbdkYKcKw623z80juZIO0fhIahL42jdGCx0oEYMnfJNxpmYNKy6WvtqHybvW2uzY1v1q/TH4ep7LMeplCCD4XdR0iNJycxMyZObv2GfWH1CAeP9jN9IbxEM++f0fclQYEUjJChFouqhpI/UphVsczddu2WD+PY6kUyr42RorNTt4t3nvvXBixYUyvRK2EQqRhh4WUBI5CoM+fh3buh75pjBSl1jT/B+mibbUHGROam/Wbd1NvmwLxONnGjuYhdT0F9cx5IfRvo/shhb068H8b3V9ZHeB77dd5OJ4dd6y0ZABU3lhISUUylZZ90/RNQ1bgRovyXeS7n0c3j9YYJbAWwijt1zCphre9G3ryy21dkV4Po2yloABfcCAx03VjZ0KKTGGebMdwo8jjejpxCy1dJrg8Oo6HPqZrN9LuJh7Efm5Knt5/9npy6B8qZr6LpPnbK/9y3BGR5toVIpQrFlKmVJXmeQwJ6EW7+yX0N42lorcgom3MOrW00yoddIuYyrIxutKhRVFRcSWBEuLO6LYqS63DDGRVuYxjnG/sivvqvaPGtvSVQglnpX3jqkCk9mjRJLGS3RIuLv6pTCyD/oPa/fb8mffT4NTvJmYk1axDSFVpD2LGyL42U1e7eb44M1uI7m5xQ0sjJGzb0WphceY7CFywHS06T1utxNTVtu3oTkL5MZWjTV1NK1duq/Xr5E8bRf3Vumkotb4a7ydvJUtG46Xt1MLxbTeq5vizXBH9ZO3+5lEdz4M7UQ4IiEjnRulkfvdNQysuBaP9HODdtlg3tDSolMQ3LdqhBc79YKSQiGmi9v0IQCNF6MPnoU24h5bWNG6etnX21AO1XdKGuO722upWmaPneM444Xh2UuvZ86d/AKd338ihxzoz30vVvGFw6rPhnkZs0DQEu++uZV8b6szf1tWv0xG7LYTYeVpbTVKE3BValalWgkwYhSDwyDoDCBPLYKvlVJZkAVWx74nQX6Zhx/0s3EnR2MyLDIDfpJrHaoKztXIjZvYnD27NseUk0fN+3G9pfn64b3+L6/nz484RAKhUixac2cdzVGVvpHfLBXfvt9XPk18W2xSN0a0yVCYQ5rFRggjm0XQPoDMAoHsJACLV5BDflB9TaG81rU823dhBuZ5ZR3L997UM0oTXR8oPyuSYa2aR+qW+1DP3eYN5UM3M98L9trk+eaqKCDG6U8JKLmQhZShc0ZJqZjY73aSMm/Nu8W61jSHB7exaaUnl6WHEkxRhxGvS6+xwBTRWg3AnQyaJGUpzvXPedn4eg3rZw/xGFpCbx4Q7IgJXQkgh5I2gyQ3EowS/ODdnUXNKDXI386lx/9+/nN/9OxiRVDtAwh2BJ9ypS5WsdzeP3q0+mDPZCIzNbXZaW21M3RntV9cY3StRSaiVoIlRaZBeRlj23Yz3SlBcp2+knIEawDINbp697b3tttsYv61+22j0IEtrye+r7uCJ1jzvhCP9txnuXRJw8/ZH4P5pof2zcH+lGTxwWqVHbwhIqSS5kClVJV2RDMHgo69T1pkf1t7wbrGNCbgvK1FeC0EBvlZCCTzomXiCCBTdu6ia2qqkL+0ouvdDaGMhW704oevk59HbbigEraNNCwsD8mvCeZOqZhbNuXsKDm3j1qhJn/PUuD8e9Ncv9U+p9teKGQRMYoYDCCGFQC2QFEWK7qEE161n5tzi3WKbQinTKrOMI2n9MPdvbVotFSLus0DmuEffXUsK8EaKxmh62NemN9INrV/6zV5cyNDiNr9Obhpsoey00NqA1jqINcFcmkNc35VMDv2uUM7R/RzrT4ro487M99of0Sa/NrorlIghW029qmSPBGmhZWf00lebnfzmvHPerVTlm0X3QinTGb1Mtq+NbUxaUZXG9SlqS3ugBQAgO6jkYQ0FUv/Uxuh7acm+bZ1vDFDvvbPh/0PbD4Ww42TKnktjyp5FRJUyKcXMK2fOSmbvWDqkqdm/nfu9u+qRYubH7F+IO1kxHICiO8l3ylaTSUL8ual380iJqfdu73LaVm/7uVRCyLkfts33yvRKkIyhTFeLoJdUmpOJAcZxKIQ7fV0hZRvHl1BlwTINfun9NntaPz5PVdfJ284v4zZUtlC0IBmXhtY6zol9RXaffnTuUnrFzcw+5yeJmW+NOwQNQxMdEfQSgxG5y+jauKkPK7vHFSejOTO7qR8KwUCu0+S975uGS1NIWQLUSlRaaoEKkeZI2sVMnFtJoay0rJXI2xjdFqau3pbJz9M2VH6bj7g7v/TeNt4221BZwfumCet6c50wbozO4/bOa1I1e0hPj26cmKtFk98cHo37fxr9r8A9VptHVU0LHtCRrPe0XEIlYSxVGB46DX6dDriv49rqXgkAYetqc77UOgRurrg0CmURZteIhgkLLU1wamN70RjtIUXW0jZmm9ptav3S+6X3fokp8uq32S+jX/ptqNZWX3FPgvyA7ll2H1iGPITf/stqZ+J7P8OZeTTuCaYvZ/2LcE/Yh87UfKfonlinxa9pnZltqNzUH5T00q+tbssGkNu229a1b5rsCyhm7pSnI+XEAABcGYQcdFpVodJyKIRtirXVa6v90oeiYu/8tvp1pLi+9NXa6l5iY7Qdpxz3TG2zPSu9wHqK4eduprvu2ZMW+nARwfo3vfFvx+sfofxNelWzDWlhXiGk5AWtfqNQaoE0L3svhGu7bRq9c3513rm5VL0QXBpA9Mvils3P0zq1NHUMwIFvYPucMIWUQiCJeJqiWkNYEYQm4w0LIgD0tH58ofw4+c37bfXOkmSnlkDRvZDSTgtwDaiOruPFWLmL8Scx85I9c9RCD9Hu75xB91n2V4ogXv0tvgp3fGXOgmiUp8eAnMSJMfUyr+u6rc6v69Z1o1IGkBulQ32BW2huDJrrS6QVFABSuZhAEJwWjQJGX4ccEKk3NO3hG8uedrf5bfPOrus0zd1M03ukHUB0pgeuIu7nisikWC7CPe9KPbz4/O9OuD/IiEy4PznxL4muNxe3fRXuhZTspZ/dTmCNYbVeLk3Xjda6GE05A6AuVfIHl76yTUHdQ7Suql8mb3tKW41Amks1jN9L6LDEfb5TSsG5NNY65zz568mHoRZoTA2IXTcGMXMKyBmj8TzTM3mjeLG+DE7qJtWHPSK6nwL8MxN/Kgu7Prk+aXSXvHg5wIsXngdAEELacVrXzS0bReVCyqksqTNoW+xcqt5I76xtClpl0i/j0le1EgaB0SoJXKbhqqmTkiI61b0Q5SnoMgCauXJbNzstbVUKIenbAZEBMkA3z4Axul/kx21gBshlD9ySfrYoszd+WLtf4Xgo6y9R9Zirvb3yZ62ZKbUWQv75dXFLLYNFzYsIgCARe2WmsnTT4Dfv5pkmcNymdijCan5jqVotKwkFp1kPkLQ7hjVQI4XkTu7fdDANqcpg6uq2KklEZZgCY7CtK6AKRmSu2TOz/FLjdXrtqT7mFOLP73pcdL/mrI8A/YEt54z4bfXvE1dEGlOnhQlOG3UHKUSauJQDdEYbFBqA1kgyKAxiWGq47dw027ryy+JXR58pENZW06KqtjG2rsjkabUkcISQPMzUl+olz45HERcykMBqIWgNTS2wV0bljS++fRlH6ma6ie6vFRGcRfsxol+ezO8Pj4zu3yJbvbbMd5a8fwnuiNCWjRDyusIwTTgDDGzbGSkUYiHlMlk3zY3RBgWtH0/+Sa+Mm2a/OupjcvNMnZoAgAC0YrBtDOWvIoZyID0jJE1MWUgpgAMteo1A5xzANobamJGClqG0dVULkRZUsoWq49I0vRC27YypAQ+rPrGzYjmAfvBl2PnBrSMP2Usf58y8h5hn2V+K9M+HOwAYpZUy5JBAtpwqlc0AgF+2tmyM0kZp7zbvNltXRmk39N75uR/mfpjKciPQh54qaILsPm5JKqRgjIgKpcgq7AFAoSx48Chpej2jNNWN+XXbnPd26ZWxxkxladuOJrGZynJSJT0TovsxGOfm4znRzNz5HfdT39Ix7d2je/yoZxQz/xT329/lhV/kS3Cn5cHaqlTKCC4BUpcTGqWFkIJL79ZlHNuyaYymGhma4t0voZtp7gfbhgmP3DR7v1HXJjvdMVjWzZSd0BfRrJRt2SBiq0xjtFFaoSy1XsapM9oo3Rmd+rVs201l6YbeLZtrO2uM62fbdq7tvHPLvMYignOeebQbz5H+qOHfFtrj2x40NPtt0fGL+X59f8P1f5WYWea1LRtjahoNTRmiUoZS2FJrN880QUBDtG1+GSdbV9u6+Y3mD5sptHvv/bJ456WquTSZj0mJ57nLiTaaeNWOk7Or994tm207Gu1aaj33w7autq76prFtty8oYhfXdtS6tnWzbefd6sdpW0NlMnB9dsuPD04Z8FGo749f+oTz5zx44o1PwD3B9DDoX7ngp8QdACiOznZqy8aOU2d6pYwQSBQWUvZNY8epb5q2bPzm/Orcsvll3TbvV+pV3fxKtieCtwAADklJREFUQ/g2Z9epq03ZK2WkqrPvwdsiAqAiMUS/11bOzq40l0FbNuGmsWzOrnY81Ltv07RXi9GPsrKGmDzcZ5aHhzdR/wz/+UZx9Hk+lqq+JAYezfrp5KOsX/sHvoN2Jw9QCFTKuHm240QCmtwS+gvTpAC0bnBfm9lO3vllGrZ19W7zzm3rSoWVQiAgKGWAaztOLP8iltZxP6oaAABoq9J7v62rEpgQp+kP/Oa2dfXWbusa580jTZXPTZC3A7+tK5fmvrfo4MZE7X4Q9Be//fTvaPXEtz/38I7H435FfL2E/CfEHSBa3OwPr6IXHV9FMx8JjoAcGIYfcgVcdd3IWCbfc9bvv21Xw3Fy4PCebOVU1hjtt5Xm96Ni4DSx2dTV2zr71UlV5wXAV0Mmk/KH7z2Z9Lf9qtdPo8/5Mbi/xUR6atzfvXFJ/FExGR6HQgMAAiqSNIe3MSCbMXuY/ewud+TSAFfxGTogZI+1QADkKNuqBICuG+200HDVi+7IRctBwyRhc5ujvv5kuubHzUTwmWLmo8RfNfrtM0+KO75w/ofNlH2oGCPKmQiZKCp6AdWx2GnJzEeK1wIAgF2i+1ljBJ1gTC1VDYDROeHANTUYxjigYoAMJHWj0ohsKqcJNTNRwcBBnJy/JVcwx1fe/Tu6lvTej0X3q233tLi/Tv9LbeB7445hnD8IxkTgnnFArpQhjGmMhZ2WNPvFH8RMHtoZADBEZABUBLZnvajC2DxUjC6Da+CaWpdUtTE1Fa6l6H7qGs0i+40gOaeqt/9uQjt8LLqfpPDzp6qPuJ6vFjMv4X7TJLpuBOQhrKJiIIPVyEN0N2UPqOy0nATLGfeDuD+QR//rupECfNQc0pgaePhGqWqqzSTiqcydcOfSXMHNH4XPy7g/F8wciwtuKwrya35EdF8/y4j8xf2yvSO6E+6AClg2hxEqU/aEKZcGQHTdyACPiMcwDwAs5QCn6J5kBktmYXhV6OwEuqt03ZhkTKyTkTTxRteNuxg5eSmQPviE+8mFZJe3s9Nn5pf64ej+mV2qv7hf+H7P2pShLleEuE5rX3NtTFIdHFBxaQSX7AXH/fyledw9ZJD5EQopIZSTId1hSMYE4lFR/b21LvvIO9wB4HI8iZm3h3b4++j+UqHV5xD25aB/He6n7S+WYhU76wAQgnoQIqSnu27cX8CO3IeoL8Ljc2iHK+4sJzikoIKie9rD0CdTx6T03k68+fCrA/NyaE/4Q/yaD3czfbuymZc8mTekH0+A+80muIw43jUGMmQYB6DJsg9CnZRG1417k2CnGM8B4pipY49PsjtOoZ24K7UG5IyFe0hKIcIQVSYoVSWllEiFC8J32p3Fb85JPzw6ZK1Zd9WDovt3Yf11vv9E/PPhjlqEiTf62tBk7cnbjlwLku9wqX5kDKgKN1iWDAFVaDkpST0NDtyT1BjDEYBB3zRzqeZStWXTdeM2VJtbOUoG0DcNYyIkqVynvDnMmzct6ZPYDdmnhAGyH5zuCHcHFq/1o91Mr/fGP+1+67jfnj8j7gHXQko39fPQUkGiFqgESkSJKIAZhFLr2U7pXYwJQI5X3IH6VoOehqBzMKMZD7YMnKRwMk9gKASNA7RNsQ3VNo1+dVTpMHV1rmES9GT5hy6qI9+J0utxB/hI/+HGkF/aMc3425X3rpHyW0B/e+VvvuYnwT2tX0BLxyzj6KbBTb2fx75pjMChENu6sv1dgjGhLuOhGAAwJBsxVhOIC+75G05GBwCA4HLqasKdjmurt6n1blvGUQg5Dy1wTQWYNE+BVNQtJTrTU+YQemGpwCEmD9l5PKaWEEQKwq3CgoPOgvgW+Evtfs1QP9mfoe3TG8Cz4w5EfD7Del8bW1fz0NIykW6eCx7ma9cCp65mwMiCvOJOG/Vu2mmJxnxKVZHBaYDsvSejEPra+G3227pt7rpE/ea8KXtrnVs2a521jvqeiHWa//p02zid7+IqUp6fU8PIWI91QafW8je4vyR2H437J1KeK7H3xPivwP1Y5QIoBBLolZY0xqIxOhG/bY6GQtOqeuF9jAMIeR24RP/hiixwqerdgM/z1P0N7HxMxAv0q/UbLaNwsxAaUe6WbY0TcpABTz27YQ69KJwOoMOBeHY8CXeAwDcyRuUSyLIjAKRPfhDun+lFfgru1wt+Ntwpa4z1LWmrdFhZMkHfxbl/p672bmEM5qEVHEPHfhj5xOVl7o6Y8qEdpyQwMtyRZjA4vyETM0nrtFXp3eK3lVbpuBJPhQam7NuyyUoMJAMk1ukCrpoE8uNRzBx9l8A3Ec/Yjj7sJ+/F/ZVqk29tzrxNvv9L3GkyI3Z5PqzcG+M6nXRx4mk39OFdCDRZaZwvQ6RV+070AmAoZSF/JuGFCgEP7zh62PkxLKNAuIcBHWfcAUTYkTOQjAkGyJhgLBSQKWW4NEmW3Garie9jq8hB50DrnDG+9yUHjxUfNK3SmwPk2/ecpE8h/qWT58D9pc1IQQvUpDUF8rWZaCWZnYddB3EjQ7Z6N0ETxk4f8teByg3SQn/7ltWs5Mdtmfy20gIh3iX5nhHvXCrPjERKqjKIeep+DpnZcu72yvVMiusAUbpwalFkRjHGwzOM0+c/tN79W4T2dKlPFN2z2Rn/tBHuifI8Z+2bxtZV8mQQUSlzLmd/YaPuVVopCQAo3Ooz7ufuJPoPAvjVerf4ZQnLKNysJOwBSVGE0L4XrlEYZghhZNYxVYWbAA97hprnpki3Do4yVjuL/PzRuH/H/T1N9J244wsn+OYdLieYL1BzUjI0OHpbrVF6mazfVj+PpGcuV7LzE4lN930keXPob9pfuZMYl3BiCqVfprAEWsL9vNilFxyD4cMEcL2XDXO9R3qWrCGMqUHy/jHLSpMVk24IyA6RHuKnQabdnw/315F6jLB5Sbv/KdK/Afcr2Vdk4Qw042EQBuNwwF2Ee3FIWzlHKbgkmXFamImgn7raz+Pm1nloaTl5dvjAA/S7sZ2evDh3R9bhlEIiAiIaKcJiIW7ZFhuJPyas20ZL3IQPQJWIJx3FpQl8ZwTvrO+Wy3557HKEQHxcnXjvQ/hrZ+ZBkfIL9luUHx/dc0rw7njMn/bRRtlJ6LrfmwRC+CkCB+QcBKHPUaY2QM0DgcM+fSORwY8XFn6UUtXY6k5HiCO18xfQk1FEM4bASq0dree6TN4ttGKw31bvnF+tm0e/DttqOYj0uzPGaW5UUtghbd2je3BXrsSnJ9npuGer0aUJ741XzvBjYuavOiafbn8k7regXwJ5ev4U0e8DfNCjwARV8wY9GiwORbjTk+l8fw1Vy9A4psO9JQa/Uxu4ie5ZcN1PwoVxlJIXSpm2bDoTTMZW1qWsaEoz2gspJS84SgQOQbTQMbooOei5h3g6hiZ6NtrDkRo2O37g8fig0UxfTu0T4X4F/binyH1D9ullCCBYeFkQM0hzUCe4uRJc0i55Qcd8V8rQkXZ6ErjmSPni9d6SWuaBs6zFhtdzEACCPtwoXcqKoH9pN6YuZSVVzTFWRxLx0TGMv2nyWK4XcAn/p66l/UmIn4P55/zs6P7Oa36PdocMejgTc3ryqt3TQ4roMa4j8DyWA1ekZGgHroh4WsGGS5PjLnkhVW3QJPRpL2WVjlLV+dEoTed7a4kPpQrslrIqZUUon46trOk839NbDt9LjZDaAAsF+gwwnse7HOOMhf+XWArk6XgjcuL/jb/R/S/2t2n3HHq8awD5jy7o58ID9/AfhC9yBH4K8GknKZ/HeOI+j/S0E/QGd3zp/ITm7Z447kxfyqozvSlfjOhv3+lDwgea2pR93pCoz5WaWfp14i1CsF0gCcY4S+0hv3H9RvdPw/20vUL89QW3WuiVZ+AgAKhvBXlIbeP9IW8SuexJDSOF2FPspwBMLSGFbeKSTvaHsUCARDxB/Lq8edd++qjUxihb2B9mzYNO0q8mefEJ0f3RHatfTvl7cD+R/Tr6l0zxo1uePNx+JqWbB5Mnej6CR72ELDg/eQvJswI6TzIppaSUoeZC5Vbn0PSu1Eiu7YF+RM8fAjwvGEOFMuUJYZd1Wzb0jQZNfiOi5/MPeWh0/4RI/91wfwuTL5H9EOLhkBK89smHtC8ZnecEOmjo9KTgIOLYqEPqDJk3mm4du6y65NCnVpTH4JfS7viLhK9LL6NmqeKT+X66jE/oZnoQ7v/7jPlQX2qQD+tm+gs4/0T5H19w956T9M84Ti+4Hg8mxo0zk7cEkklRLBH0e9c9maTREuUo0zPpXMLZQqUfXROSACvItA7r3lYZz+9LpytJzizGlz1oeEdO+aNxfwDxr1/Pm6/2U3A/Yf03cL+wJbP8XvdfulR3iPO2ccq2j03itAcHCYEJCvwB6NQGQAgebgiCS2Ai3SLSa0J7iCc59FSffOhAZSFxp7Z3KIRkPLNu8W9rZq7F4i89fBDr/uMi/lvg/s83doA+nd/0ZYYXMDiH/Ks7vifKItGco0z2IqeIGw3W0EhA7O/FPWzTrSBOuICMHeoF9oieGfbJiOTpwxn/W9w/+IJ3sv4A4v8J7r/b82+P1u4fVjL/e5lpuuJf3H+3v94eXSL2nO77aYTeS87pn2ylr/5j/W4f3Z6uAPgTiT9h/faf/uL+X9l+DO5X+t//06/+Y/1uH91+MO6vEP/CT7/6j/W7fXT7xf0X9x+0/eL+i/sP2n4G7u/NTX9x/49uPxj3N/70F/f/0PYzcH8X379G5H93+zG4r1kv0i3Nb6he/uo/1u/20e0n4f7h/av/WL/bR7df3H9x/0HbL+6/uP+g7Rf3X9x/0PaL+y/uP2j7xf0X9x+0/eL+i/sP2n5x/8X9B22/uP/i/oO2X9x/cf9B2y/uv7j/oO0X91/cf9D2i/sv7j9o+3/iCtwVf1GHuQAAAABJRU5ErkJggg==

1918.1978.2038年戊午太歲黎卿大將軍

(๕๕)ขุนพลหลี่เค็งไต่เจียงกุง(หลีชิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีโบ่วโง่ว หรือปี พ.ศ.  2461, 2521, 2581

มีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า หลีจิ้น เป็นชาวอันฮุย สมัยราชวงศ์หมิง (คศ.1368-1644)

เมื่อสมัยรับราชการเป็นนายอำเภออันเกา  บ้านเมืองเกิดระส่ำระสาย ข้าราชการไร้ระเบียบแบบแผนวินัยย่อหย่อน ก่อเกิดความวุ่นวายไปทุกหย่อมหญ้า ปล้นชิง วิ่งราว วางเพลิงเผาบ้านเรือน ฝ่ายปราปปรามจัดการอย่างไรก็ไม่เป็นผล ท่านจึงได้วางกฏเกณฑ์ให้จัดระเบียบข้าราชการไว้อย่างเข้มงวด  เพื่อความเป็นระเบียบและความสงบของบ้านเมือง  จนท่านถูกใส่ความต้องได้รับโทษจำคุกหนักถึง 10 ปี   ระหว่างถูกจองจำท่านได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อสักการะบรรพชน ไว้หลายบทและต่างก็เสนาะเพราะพริ้ง ไพเราะจับใจ  จนทราบความถึงฮ่องเต้ ผู้ซึ่งนิยมชมชอบคนที่มีความรู้ความสามารถ จึงได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ปีที่นับเป็นปีโบ่วโง่ว หรือปี พ.ศ.  2461, 2521, 2581

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                   ผั่ว  破

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ไห่  害