fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydrYOkuNbG338l8sjI2MhIJBaJRGIjkUgsEonERiIjY5GRSF7xJCFA9ezMdPVO793ty62lqCqKnv7l8JyPnPzfsZn/tp/c2A9/6E//5JdwvxyW72QXi738zeE1Fg7+1VOWPWVhJzsa3359ev0UuxzFV7DrN7IfXg+7nuqjLyLG/u+PM/QP2r457kQ5uIxuV/Sj0fBz72SPPZa947LPKIM8O9n5QfbxSe5ffTn4ev8nz/wf7v87uH9ExfUd11ef78tAve9QfjfI8br+52bLb++983n/2Aevnv95tfPyexPs55n/w/1/B/fLz4vreUHJ63c+zepLo/t46WHTL8Szy0f+gku6vvox6Ox2yh+f+T/c/9G4Z/LitNbEYB5vWOY6ll3s9E3Kx8+y82146dTN6YyMGD6f7RLLXrl8C955echPkc4Tz0/pbOk3zA/evyv9Lux2Zopn/g/3fzTulx/8TYkypi+v3V7N/MinWL88Xo+nkUBPanPcEnvp0/H5+SqLQ/P8TPbWc7xlIzC7MHoSH3fipbLsJP+5qv9buNPF3D9eO3c+etfjRLdbxFXk5BIm/2/2qfOf5S5CTp1xfjh7lo+/pxC6XNj9A/lL9xvXf7j/7+Ce/7yU7n+1w+8fzhTwifuH3OcO5is/NddF57nZ5QPPb3m9k773/nF2u5D82/4TM/9w3HM7xtOBi1ZJB9llpyikVjIjJfv4qXMywRPPG7VB/GDSJKc6v2hnOr830zhJBdH9I7nIoVMgXY6cijwTUXcJ/592/5/D/fLzsXbnxNJjeFVL6qvzSGban49xDL16ib1iK/Kba/fzldvb6Mo+0X0//+Crx9u3UlLv+aggYu/Q7lIeUv5xEH//4v9XcGcZhRGyRDCnzPwz4sSoEjRXnJ+f5WkvO9XTul+4vzqgp5m9mOx0VTfW09PrSX6C9fO78vM9iL8cxK/zDuv+j8MdQzRt/xO4n3ATUWCVZwdPrYL9StDSFELw7GD25qsQup73gx06R8cpkdIbWPZ6HI65wr5+JDs7++hI9t35KMXzy+WdQ+4TuCdQfp2bP0x5/vRXzvBdcQ+YMnZ5CqN+vuc04ZyIV4JcX3Ce3s+zV+lBfD5aKN+/qKZLUITY9Z0XnNnl0NNPvQ+M7Ne7etKXV59vY5fTfsa659w8D37z7bfG57fE/TTJUbvzIE7YhWPGclXDG0n7VHFOxDg7WcfHM7jDYzzyUDXsVA90d1GjjrjpnMtrp5i5+JTs6p6mNxPek958US/Jkbh4Beni6FOu6k0S/CMM/CdY/664hx9AHC0xD0/Txi77jPG+4vvcMM6J3V6l8/1h//qYPc3oxTXg8YTzVChJbb9C/zzJK7Gey/r8eHz1JtjPsZSrerz5t3C/4fKPs+6/e5HfA/dcZOdPeb7PboiH44IYEQlY92MdslfFeR6WDxK6n4Rl3/iQNxdtc9HTV6lDF0WTKY/8RNm52Mv9yztfneHiTNAbXNWndf/mxH/i8v4c7vzVzg10cUeciaeB5ySqQhITVSG3qSLifcUFV1em+QP62y3ilPivgc4d1Yt2jyY5HGGPl/L/n0cuEpzuKLMH8dn58gv4jHX/p/D9vPJ/Ku4PInPiGWckQGQUNslmp4NCcL5NFSehJdmxEpwvupzbluGdt4+zeJBluCe1E/0EdjoMxFhUOHns/wx8nwokiu8zYpnpmUwPUeYcJEF/DS9miuaiYk7Z9Cntnih/Ev/N0f/Ly/vhG/5G3Pmrx9smHk/FB0/TvuAk5orPFe8r7npp+/pwk+Lq8dncnIv7d71wDOgi6KPOuWmbi845/3MJtTxvEK9Fzov7SH6m670gvvlz2v1J+XfG/Weu7c/gftMqT8rpDuIL9AWLTF8f4w4TnAQRl5xA/DZVTivFFX+B+I/FzGnvWSboWdih7OALUPHSndMr09l/coyvY+giZi5vvXwme/+nrfvz6fu2J1L/o7innxvcT6XOrzY7t74CTGOHM0Ek76/GlwTJgjFvBs4kv7zncVtg+XeJl9BHcx5BvxAff4Nw8Lqfe5fPsPr1Dc9we37wSfzzKP1mmikH/Qvs+nvg/g3c/yqc+vXWne6K/JUVf6AfOc6g5yf6nMcj2BEkOQmtJEQ8MZ59kJ9jhkXc01OWDYCk8mHgGRxlYtlBFoU7ETHGo7Hm6fEaGY//hixa62uokdh5hJLQf8btU8STrjF4Rr8lZl6GHf8RPutHNP906uBvFDMfKpbXRp0EZ5ITLHokm2QaBpyEIClIEgnFleLKraZXJEnGN5+jhbPLmel+o+BXk598YhG1+2n7wz4Lvxp7pmwps9Th18+FylX655L9fOkZormqn+zoL+L+lyH278/9y+zYzymxL8D9pS1/ab95wvepzmGwATQnIUmmfSIpSUqSuh60kmM12LbRnOy8Lk3RMVYw1nDSnBrGCsbOD7Jz8BBJCme7C6cY0hF0BvtvIVGKuN9UPj3gzEVKdihPV93ezc535J+76v0z1fWONNMvvfpP3r4G9xz0m2K57PDTbD/kOAlBUma4S5KcncfNYuzcVYKOzS5NUTE2qaZjrCdqIu490cBYxc/z4BFan+LjBXfGGQkWRQ4jzpiAsMl0Ti57onCPqiRKHYqFD8lBPaOHpzP6LCLIhdAzX5ulVX9XzPyLt0/jfnM96ZU5v1Euc6Z5JlpyfQJAJUnBAuuKq2TjFVcNJ2I0t63mNEniRD1RTzQSTTKwjqeuqSsuBYv3iqj1T2nErqadxUcY+PM4Z5cMAELynFiQNFlBcniMR+6M/kURwfXxfLiij6f/4f734/606C9xv9tvuhpdeuwk6KHOQbziSnPixCsuNSfbNlMhJZHmNBVyKuRIlG9TISfVyCiB0iZICiaukuY09jyomnicOEuDNuWqLrIeqH9QaZxpE7rtXA7Gj921y3k6dnnPf7OZ/lbcn+h/ECO/bDIJdIoWPfENk59b9IR7RWXYYYwTNZwm1di2GYkqLidJtm1so2zbTDKAbhvlmto1NU5VUSky3NPtIhr+ZPVxk5EYACxKnbSTxTTFxYV9Ecq8hi8vPN8OXkG/+64vSgx+V7vftv9Rpf4+3G/SJT/40pxfBIyIbmLi7MbfzZzjaUNlhY1LSVQwNhVyaQrXdVoFM++6DnDn21RI2zYNlWnA4PG1vY/X9tQ8LP9Fro7sh8SfFWlXvi87D3t/Ep9hf/418r/Mu2YzfQ3x7O2h9/ya/1bcb4jTB6BHjc5k4j5X6jnfIppzEJk2PG2yrWBMKzm37T6P+zxqTlpJ2zZ+7G3buKbe5zGhjyMYJ+n+kN80AutcSZKcnSNQROtOJOG8stPA4ylPmh5FyClUHwP2kfiUTs3C5wHx5IZeguvRL80eLq5q/Pi3tu5fhfvfXe/+DDXe7Lq8WfdcH4uM9aQx0g4ec1uOp1rUWtTAXUuaVOOa2nWdH/uKS9d12Pdm2efRm8WbxY994l6LGufB4MG3JPqTWBJXS58beMYu+j64sDFpxc5aNCLG8yKz+DTa8dNwR+v+Gv1LWIZdX0qe7r8P94+K9b8wzfTSK33GXmTcl4KrFITJNUyOWsIdTAP0RHzCXYt6Uo3rWiAOreLN5M1yrMthl7DjtsNtu7WH3zfjYOCb7I5xUzX46pcKh7PsF8k0/VXb3MuVWaZksmKbsHPVNrnbeg6CU+bcXN3s/b+L+42Yr5nTlMP0ftBfUv7mIoKXtlxkOaNMtMDzu6pkEeVKEi1P6ZKseL5pUXeiBfRLU9i2waaV1ErqgvA4FXLRpe3rfbO794fbjs0efj/chs+mL2quYikNuVPe5JIm3qMy9DPn9dw/ib/QH3C9uq0X4X6CHbm+e6bZSEhRy9/A/QdTmZ5PPw368UYb/5LpX7n+X8H9GXMUH6iXENkQSQpzpXiZ+JYkFS+T93niziWO5LqlynDHNqlmKqRWslZUlLWuB12XVSHnth2aohBUcVlJ0krqOnB/OHvYxTTTy4HUZIMtKavc8KdfhNJOgFvGJBTi9CkMj4B9Rjy71dtES/0q8fSojol/i7uwYZ+w7k+A3sd6Yuu28zbcn1f+ftxv0D8DjhfTDitOgfUzZK54mdvXJjO0N1ueHpOAmVTTibZWpCQfJ7Pvx3Ecu/dz21ZlNbft3LZFIatC4loLQfBo/dx7Z491mVTz8qvTweetRmbSi7LoTSZpBGMy5qdi9UGWec01fSD+OlMkHjyHQuI8o/syGN6dZvoC+f6/gvvLaOMl8JIsei5a8vD5TU40VwSTIc+3STVa1JPq6kp75474M8+m6/Q4Gd20fT/opq3KqipQAUack1ZyaIpFl7tblmrMh1OTUV5HnZNfIQZnrsRS6CbZ+8xFOXV8kPLJIjwmy76OS75ULE8dn33k050Itt8PdPwM6z/Y/66484eSuSF+ZmeSPwfFAkQS69XVlNaZ8f6I8hvrWmldl/M4HH4/juPw+zKPwzBWZeXMNI/DahazmKqsRGwoxokKQbUi17XzONzOnIYcruF2kUnhxKKdi5mHjudMCq4Yk6kGAf9EsdxA3D3Xs1vOMwXLLg+P6vbrIPg9MfP0R79SybwZ96c//SszVH4a95td56dG5wp/eMUV/vwh8JJ5qOA+SXYwVGeRlttOckkz3LtJNZPqXNfqptVNaxZjrdvcZlY3ty3jDAePfT+OQyilm1YILgTnnDgR5yQ5ze39zPm3P5XVzcZHYVbK+Dumx6wAQabYPDuTrxfTHmrLbqb9SvwlEnO3+Kc/+9Yeke/zU3/A2Zsv9ediMj+H+w10oruMkZSbOqFEhjhAeRl+qa7eZyfaKou9RFveRMqx0y3VaMdON23wSgupJBecc06CKy7EMo+7X51ZdNPO4wA133W6KitOXElecdmJFufvRDso/RxsN+c1/RYhFxaHMYy6IKl4SQ9Vw+7aJg/U5Hb9WSh/D8iwZ2Qme9unXdWnGPj+NQW/O0R/AvePIo9ntFFkZj7Z8orKUlZ5QgfSpc7YAtyD0jnfiXiwrkXdSALuwJdRMo7nFTLOiTgJxYXgohRlXZRt3fZ123NRMs4F57outZLpzLZRtlHpTtKJNtdXdRa1bE7oT/qTVMMY4CyF5xG3kRfJx0SmZFKYMpqPO/HJrKf9RwQ+Ev+OpnkvYfrO0P/lJJXfx/0pY4KSSRHoXNGmcgDwDThy0G+BF600+ANwSbTkm1ayoXJS3dAUdPnhXAguBCkllKrKSjdt1+mu030/zOOwzKNdl24YuSjxu1RFwN2OzTZVsO5pjN1GY34k/S5ZlirGbbjCRlzdDXyWimIXScPvoP9Yu+f4n2af6F9a7/434U5PJSNIkgjVJpxBnZeSZCmrPKxeR2VcZ+o86YrMqHc4eCW+4Zy6TqeOR0JxwbkUVBVS1+XQFHZssfmlc3N3rINfp91Ox2Y2a7pOC6WEUsRo0WUlaJsqyKTkGGDs4TGYfKUT/VncpsxSByVnyScJT/M6ypP4OP81xuAT6+djCsynnGosl2FnSJ7oOtX1X1gA/Im82E+LGbqZ9pROF1xRDNLFjGmI63WirUWt+CnTc4GulX4Y9Sa37nMxLMWwravt63gBMOlBzAjBK0nAfdFlJL7zS+dNf5hxt9OxDruddjt5O3MhhFKC821qjlUffkvfNSiNkZYre1wnVE3CHQoNt6ykcJK8gaohoRhJxm6CnudSnoiy8uA88HWJS15KBnLTHy38vwz3l0UE78SdMsr53a5HDQP9enNMk/ZNxEAVZEb9wnd+ZC6GSXW2rwXnjSQpzr8358TgngpeFXJoiqEp5kHbvrZTsO5+nXZrD78dmwXuu538OhHnQqmlKZZi0Eoe62DHbi6G3FUYlE6sJ2Wf9AwGMMZzKav4NGxnlIYkC9omVphd3J68w+uLAPyrWal5BPIcAP8m3H8wl/xtuH/kqp4hZ0QhRRZnFFHAJETy/Ggy7YiNJNyjme8GpWHap0IKzmHpT4PHeVFIbDDtc9sG6z7DtA/Huhx+O/b98NuJuxnmQQvFJ9XMbbsUw7Gt+2aXYrh5C0lT5SHROm5pDCczX8oqJz4T8Y8kVF5llFXUPE37k+1LiilKn38T7j8/Bn4f95uMOQ086qXECfopbQFBbh3PKLvSMJ+wpslZvNr7IGaGpiBGQ1NoUac/dqgXGLQUpOsScUk7NgH3uXdm8nY+9v04dr9ORSFrRd4MEPG6G21fO63mtj28cV1QTfMVeozJIVPz0GZ4rKjsRAthE228gnYXMf/AMtbPQE2qnYSUT/I9Kys4C2RiDUES63lp8DtqZhIxXza94/bzZ8fGT1v3u5I5I+4xDqN4mf78qGpMcCDGlyWMOi1q4JWM6DMmsxTDoHQlSEnOY5CCc5oHvegyzKYgkoIWXc6DtlPA3Zvh2Nxx7LoudTd2ndZNa83ozdR12q52mxo7Vsdu57bFF90M/KB0Co+mQVtHX7bOfjUM7Fy+BwMfExFB2DzD8NmEV/qgoiavmDkd2es87rcuZ/Buqv4s3J/A/SJjUrOXVOoIyhsq4ZgqXuZOXp5Oyl3Dm2THYEhKGhRKQZW43ObnQUOTVGWl67IqKy7Eoks7d3YeINwPvyEoac3o18nb2a+TN0PfD6tZqkI2krapWZoimXZsT+6TiM+t+3MD5aeCj8nmDyTNbXWGzG3NZfy9TiarJfhs3P1XkpH/M9vP4Z7P25AUM+fpDwylnt/ZEWqsb/GNYDJPdZ7ijLlpT8AtxTC3LSpe8rCMndqqkPBTQfk86BCcmTs/97t33s6HGf067W7Z3RK1e991eh50VcilKfqK57gn6C9qKuIedpTW0RvBVsoKqgbyPT3CtOe4s9O038oK8jwrf5aH/VC7f17M/ENZ/5LJe/z0q6JpT/UwsGSlrPKSgRyCpGfyjH0O0/zKR8TB5KoScc5pUl3AgHOoduA+D9rNHXxQRGm86ffNwpZ7M3g775uFn+pNqJfEUNRKul4uxbBU41KNy0PBz8UA0LElrwPx+GTv8RT/GmknRSQz3GNRTaiPj7ifnYdfavdTxMf/xRLhd9a7/+O237op/RXu+WQlgalJqSgqd0+BeG72gl1XOuVufgb3/CBAlII60c7FgL+4EHzRZVFIBNG5ECQ5QjRSUFHIbWq8nY/N2Lnr+6Eqq2EY7bps1vi5r+tKKF6LuuKyr7ife4yrk/hqPMdbNSbdBdCHRHz0XzGw079DDNEoxUsuzqwTS2ImlQdfGrJSXEzhTnySMCfx79Tuf5za74X7Q7Wzc1Z1SrgkJVNf3VOYRkiClMdJNCeyc9G8ZKIC5M3F0FA5KA3zpyRHWKYqJBdC1+Xctroui0JyTpUkO7Yw6t7Ofu5Xsziz+HXyc2/nTjctIyLOcfJk1JdqXJslD9GknSGLmSYzjy2XNJfQe+6zIigpVAzOxFVJziQrpZ5k0RmljPJg9NklKpMiM7+N+z+a9d/9FX7Fup+TrFEykHCHk1rKSmd2PRcAIAbc56zPT8SfWzWaZqrKCn/4opC2rxFo13XYKkmcU8LdLR2SSt4MYWfp7NTasdVNC/s5F4NpphvusPFpsCVLn0AfMj2TftmbcM9dGsVLQZJxxVnMOt1aUubBgEehWF5Hk6n3S+3Yf7i/EfenqypS7UByTFPOBU/rqNSxJcpvdj236Ll6yUHHjmmm9PeFXtd1WSvCpOyqkFpJkpxzqgppx9bPvbezN4NDXBLb0rmu1XXJsPIqpxzxXMyc2qYac3fiBj3EzEsDf8p36BmhOJMvQu+poOAWljlLBE7n9D5n+1ORmR+D8o8YCc8o6k9c9k9Y94g7V3lDuXS/zvVMk+mZm2nPrXtuPpebUY+0BRCLYalG3bSMhch7VUjb15UkJXmy7rUixjmO+LnfrPFm8OvkzeKdPezi7ezmzo5tXVdFIRHbrkWdcF+bJac8XUm6BY3VkEBP+zpC/4zMlLISUcGLm6t6FkheQjS3udupKuzqoJ6P8Fb/TQ2vP50o+GkxIyh2AkPiMM+qqKxkIBn75M/lwcfcul/MamLucdA2y6A0kWDRug9NgYkaqCAYmgJxSYh4O7Zu7tzcedMfmzv2/fC7NwOse1VIoZRSFREbq6hnrhY9OawYn0nV5KDnBh5wIybzFPGw8a+i789AZF4KxuihXF5OXf2EmPlBz5Z3t9/Az5vR3375RvQruJ9pVCCe/rTJpCXih2tAJmmbC+7XeEiCG0dshv7aLIqXN9yLQqLLgB2DqwoX1k5tyCvZ2Zvh8Nvhd6gaO7bEOfxdXZdrs9hmSWPsRD9ueYgm3ZqSPLs5rAn63E8tZcVFKWNkJpfvH8zre4qZK975fxh9rmbmpR54a271+OTk1L8bd37aoWwmR9Y3psy91RSW0Vc/NY/PfGjjX2kJDADTTGuz1KJOuKfSX5QPoM+Mrks3d/Og7dwhjXps7vDbvllvBuBuzSi4wgnBOvbzkQb0EajBFY7VkKx7EvG5ds/FDEK0KT7DmeSifBQD31xVOnG/m/ic8Ev6CQ/fukTsC1n/ksl7eehAUJzJcasGQzsN2DZELfJMZIo/Dldhk4diEljJ3OZiem2WtVlKWQkRQuxKBqUOi455qyHJOjZ27vw6+XXavT387jcLt9WOrV+nrtOJ8sB6MWD/Iquyq4J1h5IZq7BzM+23SuA82XT2KeAqLQsVXVW6u6qPisirab8T/8/A/UuUzBP9z+L+mLBH4ibc86A7ci51LPE97/jX7BKgzzUDoM/5uwn6tVnQSAMaRgiuJEcDGUzTxhztRtJUyLltXVNDxO+bharxS2fHdrOmKit8yxqtu2km+8AdT1NsHnY9cZ9EWl5FcysigJ9KCL1fSoLzWCTPiKec+It1fzFz711FBF/Jev7zTtZ/dzr5T1v3szLslk/NLX3KqN/EjI6qd4gzmJ6RGeAVOIuvJoFhmgl/e1jxVESw6NJO7TzoShL65s1t603v7bxtzs4DagesGf3c27Hzm2WcDUNgOiml9SbiiyGn3zRTEjO5cE8FBT+w8agyypvwvJq6Ss+4e451Xi52I/774n58USOxlz7GOwORdIm7Z7OWRJQxeY17mPQZjbqO2j0FOlJJTB7syw15nmYCiIPSuKkryYE7rDu0O4Q7/FRnplAZZifUinkz+SW4qnYeiNg4mYB7a84vjd5qLujTYINRh47HL5WKgtIgB+7PlBM7a4DPsMy1bCbSe6uZOf9zzap+NhD563bxG7H+8sp/zs/+OTFDeelvmo0qYufHfIp+EjPIrc7FoLMc05lJzfKXKWN/hkeuAfgzzcSIiDgPNh6UQ8rDhQXQ3s4ehQOIz6yTN4OdOynCFOiikNAwya7n0CeRk0dpoNfToE3C/RmZecr3UDaTFjwLiyAk3DPTnhPP0sOJfjTuZ0X8t8b95c/bLvWlgf/hb/RzuF/KZnIxc0s21blpj4HI2EnmjOilBP6F/kzPJBsPIsdqyLtuUYwk1nWFEGRVyLquFl3asfNmOvy2+9WvEyy9N4Mzk507xpM+Zn0/5GTb1uDb79omc1WTn5qb9uGVw5pH30MFAcnrP6O4hgHotXbPnl4K3d8WiHzJyqfHwKew/stL/aUh8Zu4n3+qS+O42NE3WXcQn+Lut2Lx3ENdYo1AOmgzs2ozJU2cX9w1IiJKKdV8mwcdIjNzb80I4e7MZM2o67Io6/MknCPNBLKB+z1ik5n2PBCpr9r9o/hMmuSRzdFO7mm29gGs+wXwZL7zhFNO/Pnsc1nVjxq2fM+s6qe3X8SdpxaQKH5KIv7psKbsUp2VjKfgzE21J7KThLBRTAuuKCsJzGtLAuVNm+LuZ1eCuUtOqh27oSnQRu/UyIzyEI3rTPrqZObTXSglU5OSSXomWfeUZctVe9oYVndiEfdL6/dUEZnkSlTmUbvchPypZ36/iOBpDv/D/QXu4ppsCgo+78FSPyZ3gvu8JDjPYs4PpR40xmKIZLR2wSwLpVZriTgRg2TPWU8zVt3Submzc2jCgQg9OoplxLO6rkwzuc7cgjNpH3Y9Jz4Py+TaPU82hRnrAP2cqc1Taulsq5TVyeSP7BTvdNmLr6Tf4tMlYk/cv23NzB/APRRFpsqZbNG8YOlTvinNVU3JptRyY1Id4n3JuueuoZ3XrtPx3i64EIxzTOYoynpz62otit2TwxqCM22LfgR2HrBaE1xVXZermbfNrWZZ5pGRSKKhKOQwjLY1gD53YWHgwfpSjalm5rTuH+CeTPt1Cl8KO6YqyOxmdVUymXbLJXsmbz6l3f8S9z/N5S//Fl+Ce1YrFufvZVknlcRMmsqU9oPkjejDaibnNQ8C6rokoYqyritdNW1R1lxVqOsqynqejV2X1czOWWsMQK/ram7b0InAzt577yxAd2bSdbnMo3d22/zmrFnMPA59PxRlS1yRUEJwO6857mlLuN+se14zo5W+KZmc9az3xmVqGEvEswvlF+1+UeovgP/dyMxLl/QLymb+gbjTTczwuDBqvhpjik6ivdZtTlNePJNyk3NW7J5UjeBqns22eb8f+77v3odt997v2+b33W/OzePQdRodTy+mfWqdOcPtdmp101pjcBK/We+cNcYas8yhIQcaFqxm1k2bFHwei8TITBUEw1Wy5xHJZNq5iOUDdJvVwbMa4Nusjjv6V9/0JP1m+N/tqn5/3G+i681FBHSFXqZK4LRKUVoyMm9vDR3fZFI+FcGnMPxYDTeHVSsN+LbN7d57vwP0sO/9tnnvvV1t3w91XYFXoXhdVxgAumnnQa9mngdtV+ucC5/a7La5zVm3mtXMyzwu8ziPwzwOZjGbs4zzp5hJeaWbz6qv28sZHinB9Owzc20yA25Tv9fMVT37KuUJpot8f9/U7G9O+Uvcf/Gzv2LdeU58yjrlNZK3qatoFomZpnkjsVuUJln3tVk2t/n92L3v+2Ee9OZWUB7MMwy899vmNueWeazrqq6rqqzqukIPGbsuyyQzX7oAACAASURBVDy61WzOJaO+e7c5tzlrTdBCAH01i7Nu935b1xSCTAlX00zJtCdJg52bnkk5ply7nzOYXiCeNwGmbF72LaF6S6Sez9KA+Nfj/ivpgt/C/dpfSah8IYPUElXxs4do7raiYCavpJ1U5zrjvd/3I2777r3uRigNZxfImCMae3CPlWpAPBq6u9VAq2zrum0uGHW3bZvbrN1sYH2Zx9Usm7U4F0z+MoccEyoLYOaTm5HL97EaziYLGe4v53akoPt1keHUN49fbqGZfH+2l8lKIs+3vi/N9Mc5/pkL/lw67Odwpw9wv8z8SMH4KmvrHloBK13FxQv0NQy/Nov3e1gyMjwG0bJtziwGciVJlM2tu/f7vu87SN2sMd0wbm5bzbKtK1zYzdlt884s2FYzw6Iv82hXC4sOw785u1mLcbKaZTWLXc4oDYZlsus6k+9P3FMvsTPBdGt4fVnIINfuL3zWS5op1+vZnI9P4P7jhPw/Ynvpan8K98yLem3jL2sF3zorJWM/APeMdTBknU+UY+ep1CHTddNCqc+Dhs6Zx8Guy+bctrnNbZu18Yh1a8Tdus1Z5+zmrMc7t6CLouHPcF8Xt5rAvbVmCWImJVPT/jMgk8/qCgXup5hJ2h1kizPH9KpO5hJzf6HfT6mDRNS3roj8WtCfZv7NuOfQR281qxVLdfD5Ol4oggf0MJO2Na9A3/NQTNTo3nvvN4vFUwE9uMfTqqyqskKgZh4H+Ljb5jw8VOc2Zzfn/GbPEwYpbzdrt3Xd3LpZu7l1W1e7WhCftnk24BsVBzfJntdCpmYbCD7eWohlk1PF1cCnf9LTrudGPjfqp8zJ9r817uztlTNPi/6L1/NXuD9N+yV+HAw8CVj32A0YM1lDvSTmL2MRPJTsOrtsmwPhR3rY9937w21A0/v98Nu2+W3z3tnNbQn6nPvVLPM41HUVcLcWcjySHUYOopCbs4HvdbXWbtY6Z7d1davZrLnZeBwH9JDyuh5y657ij4g8hmgMIu73+Rw85rZSZyXKiL8pmbw8KPwdrtO00yIH/zbcb9z/Ivq/Kmb4vaDvfJo101MpPpN8Vrsuh1+ObZoHLQQXileFROjQ2SXK8dPEPy29937bnLNunEzX6brSXaedc9vmMvTnbV3TPWFzzplps9bZJdhyewINuO26WGOcWdYg8Zc1yP0QwHHzZBdjV7taaxczz+Zi2iudd5VJdj2t03YGsi4Tl1Ih5N2aX4i/g35pN/M57f5b1vEPbz+m/G24J+hv4Uiec4/0U1p7EeXBkqRWet/9osuu07WiqpDzOOze29XO46AkB/11XcEZtWbcLMS381sMnmx+25wPIcggtTdrt83N42BXOwwjsqerWWDaN2s3a7tOr2axJopyM9823BMQhl/mcZ7NamazxAhPuNVYa0Y3d3Zql6bQ9ZCH28OMbK4UL+McjjCZIy2izdhVu8M9fa3dUw3bTcQTZV1nYp3kN57e8SW45zvPx7fhfhMzdLXu8hQ2WWIVBWTeDMfaHavuK14r4pyGptimZtHl0BRayaKsSai+4n3F0fmRC4Ep2FVZDU2BLtUocK8KKRTX3QjB3fdDgp5xBuLdavxmN2uXeZwH3XV6W1dnFuesc85ZZ1drrXPWbXB0HYZTiOj7zTq7OLN4O7ulc30xNEVfhclTiy61kgH3Smul88jjba2HS+HAuXLBR6b9+uShal4lWt9r3b8z+rco+/bQNu/E/SJpXkl5fkqabDFhxdWiS2emvuLo5Ki7cbUbSR5Wz1OqKOuirDHZtJE0D1ooVTUtCmZEWTPBhVKkFFYJLsoWsRdrTDD2zgqleDSXummHYYzVAQtEjlvNMIzLPA7DWLf9MIzjZMbJYGeejVndPJtlHu3cDcPorHOrsVO72+nwm1+noSl2tyy6tGa0c5cqw5Sq8m5hyDq/WjWb8uBjXgB2ETM5zjEoc6M8lzffcfWOr8L9I76/BPenmX9a91PNo6Km4phT1+iCAPG2ee93s7pQnqUUV1VR1rWiWtGiy21q+n4oylo3bVG2QnFOYaFgLgRXFWRM1+ltc84udrWrmbkQiY+ikHbuSCgUzGBhYXil0P2kVFHWkC7zbHQ3eugltx6rRj3C5ja7Bi20udWv0zxoZ5Z997avYePrSqeQ68WcY1HVrC0eY5yIZd3c6dQzLAM40zGXjOolpRoTq+zzuL/c/4bb8y50q/D5OeJ/Hfccesqgv0TiMekJO5gyxwQXZW2dX6211m2bHydTlDVJTpxXTasL6ivuzeD6wq5LUdZCKRLBqAul0ABsHgdnYbCjx+ls1+mAOxExEkrNg+ZC1HWFdGmk1sLG434yTsYas23erA5h/kWX3vRQTc45ax2sPpKyq1mGYTz85u1s+3poiiTcuSjxu7MwUykVtYsr3Mm0xxZ5mUUnlllwdk7nuCGeCfffjsw84fjOuH90qT8YA2/G/cb9qVB5LC4QYYVhgelIRNxa5/0+TsY5t1oLE44l3nXT1ir0qvZLh0bsdV3BnJNSXFUMS6kqhXgOHNDNbdAtXIg0E7Uqq3nQSlV1XeFtiMqHMLy1ScPopnXObZvf993OXV9xN3ddp4uyrtt+tdY5tznv/d4No1mMWd3m1t0tWNcJSia37vmaBdcyAYj1m3A/ZcrjSFYnwF7EJSmOjO/bNO9LuP/x5f3Vr/Bp604PTZ+V08S5rVyU42Q2tznnzOqsdX0/hFp24qKsUcS76NKO1W4n1xfwU3FPgIIXgsPYcx7st3NucxayhwshRMCoKKQdu6Ks67qy6wJHdh5Rc2bdarbNzbOxq9XdiNqb3XuILm/neRyKstbdOI9DcGH3w67WLMau1hqD9NatSCYu0XEW97IzfsWv2v2WNcqQT6Bfdm6YX3a/tZh5IvVnh8SnrftzANxx74YR6sVaB3fQLKZue8iVINzrqq841n90fWH7WihVFJIR4T1CcRIqbERCKZLcrnaZx6Ks57YViguucA1FWc+Dhqu6Oee9hw5BkBGxGFTODMOYiisRKXJLt8xj1bTDMA7DGIvsD+93BHDMYrph1PWQpi9lMZngxrDQGe8WcQegKfp+Ap4Z+Be5U5YhHz/zlsjMl+H+98H9uxf2W7j/yMBH3CXMuV2tWZ01GesIyDQtyNYFbVPj18mOjZ1aLD7DYNGJc1UJ2HjoH6G4EKicGZpCKE4kRVkjnlM1rVKVrkvUSCYPFd9uVmetNYuBq4rSGpzHTq0dG2tGUdZQ7c6G1G+qQcA9oe+HvNYXTipjqewxLL3EItapZRJKZU6DnhQ8iyH3uJMdi3+LuJOeftq6/3j703R+M9xf/ogMek5cWeusdbobV2th3YuyZoKD9a7ToqyBu1u6bWrs2Cy65JyIcyY4KUVEGB51XdVtTwL2XummRZy+KFtUO0LTIyFat31RSGtGa8w8m74fHIy6c5vbqqat2x7VYHa1c9vqgrBa5dAUQqlxMqGEeD/MGuaaeL+bxcDww66j/hlVvozlcRjOznQSP01zDMicFvr0Vs/kUcKcKOf/Wh9GvydmXtL8j4b7py/+C3DPVQ3Vbe+cM4sZJ2NWZxYzz4aUIqUAXBDxhewrjkWU3NLpghjnXAihgDtPt4IURuw6LQVxTvBcl3lczYyZrKEuYDXzbIpCunmax0F3I1xkeJ9YTRsKHqGbvuJDU7i5W3TJBIfh39wG0w6PFjmpbhjn2dSVhlsiLnmlS31v9FYpaHdKYiaTLR+omhey5vHC51zVfyjuL8fqV8Xdfwb3BD03q3POdcNp2rthhF6vmrYbxr4f6ravJOmCjnXwdrZzp+uSiAnBEbfhoVpHcSHAfddpXZdEvGralP8H8XEL0M+zQRuC1cwQJ5vbvPeIzEDeiLJOy7LaqV10yYWIBTnRqK9u9x7yHW5A3fbXUrAQf8SdjT0bnZ47t7Iw9iD+6q3GJ49IDaO3tUT9H8D9bfXuP4n4HXfBFSgH6LC+ugthb920ugs5TqB2rJ03vdMKuDPOE+hwWEmoClM92paIMFogY9IjKl7CRA1j7LqIsrbzAN90nEzUMx5VX2YxyCuhJVNfcTs2XIiqrMA69Pq2BdY3t42TgaQJq9AE7c6Jxb6+jLMgaXKxntQLz8Q30SWgftHt504g/lQ56YPvwP0fwfpLv+IX3Yy3Wnd+feTjZGDXV7ut1upuTH5q1bRMcN203TCidMxp5e1sx8qOTa2IiLgQjBHSTNDukECoASal5tkgwjgMYZI1oDeLOW38YoZhnAftrENGaTULZjI5F8JEiMoPTYHlQOzYKMlJKLx5ng0qNIE+6guQjlWqiqxLYoKdqp3iKthZycCp1DPH9JozSmPgo/9lH6T3Te/4R+C+fZBg+pWL/zrcOQlr3Wq31W7WOogHs5hUDAOPc54NUqqLLrepcktn5444Z5wJxYl4ClYKpaBk5kEXhUyxwr4fsIOSmFzHw8bDfrvVoIWBWQzAdc7Dbw4naYqlKXRdblNTFZKryhpjVodwJGKR+35goqBdbTeMddvnAUd2hh1jrJ3RRwVhecHXM+4ekc7yrJdPvKVm5n9g+8U40ru1+1lcoLvRrCESYlYHoay7EbjXbc9VVdc33Bs7d0tTMM6QSyIiLoRSFUmOYrK67ZHuieXpwYq71WzrullrLe4mq3PWWbc555w1qwuTlZxFFSTyR2YxKJ7RTQtXdWgKO1bzoLmqVhvmlKzWYhKt3w9r3ea21W5mdd0wXhJJmSi/ZpESvpcjl/fdXmbEOMtHxUfgf2vc2dtD7x+FSv+0q2rWUCkAxy5kZ2JcHAYeAeyibPuKY8U8xAEZZ1wIrITNhWBEJFQ3jGiqkTaIFrsYt5rN2lABv66YsLdtLoiQ/UhzRTDzY3Obtc5ai4wSJkktukTt16JLt3QQS9vmMXxSowTvd7gBMPyMq2yC0lnwSEQx6H5zTAPcmVlnlzc8EqrPeUw58/8y3DfzQrj/ycgMaFfWWoTbwTqcVC4E6iIh39Ewo2ravuJQ7dtULbrEX5ILgTQTQuxwKJNAT41i8tkbzsX5eKESxsdpUkc+Tyrv29H3wzJHMaNLVLd7M5BSwzBaY0KHG78jWeasgwqCt1qUNcXsEot5pajGecoupZLG+JTl+juPtafBwK7zsm+eanJw/5W4v3RY/xzuugv+XN32kDQQLcS5KGvdjYi4626Ew9pXPIiZ4KcyojMmg65JaUZ2isYgAgPWw5TT9Ogcmhmk6YBp/useWpOF1h3OOpw25Zjmins7o/1q3w/e75vbYNrn2XgUFKxb1bTwxWNmjSjrBHb5eSFjKA2C+/7rOoLrWbK3fHfc0887cf+I+z+Aewq3exQeIgoJQ8h4CK100cvkQlRNuzTFNlXeDHasakVcCLiqYfJHIVN/PKCJ8gEI9zDJOu8wg84CaMixIdC+78lKx2GQpi+ZxcC6w1sdmuLwC7491JAFXXSYNYTtN7ehRrIbRooT81jmkt74vKD+iKo/4+6v3NQX6v374p5T/n4b/7tlDl9h3aumdahrx3RmG3BHJLFue4Tbh2GsmparSjftXHE7NshoKsmJCEa9KGRRyFBD1g/oMAPtEcx8mN4a5PvmAvqbtUnBb86lJjPJqIc+Nm7D03k2MO1LUyxNsbtF1yUphVxsaMO0HzFLtUMIYRpUrHY8Y4lRemRhxyQ/wDFj7PwAu77nrl5ORUP5ZI/PT+/4euJvO2+g/Pn0V0p9vsK6z7Ox1obwxWLM6qBeipQQ7UbEJaHg50HPFXdzZ8dqmxpdl+hTANyF4shJQakjxB5kzBKKYVKTmSBsVpPsPRoTYAbq7p2LnWdSf6VA/2bnQS9NAVl1rN3QFFxVuBHZ1SZnF7cF3BPghRdlHe363Su92Pj7/islczX2lzvA/XTf3lV9J+4/Wcr2N+HO67bnokQoHRM4UBnWDSN0S932CMgwrmCYUT7Q98OiS+Du5s71Ra3Cwnow7TDzFxkzhJnaRSGF4FhKGwODOK8KiUbYaAe5mtmui7ML9L1PHbS933efNxVb5rGvOMSMN/2iS1HWXadhwrth3ENwZoeIRxphnIzuxuhvniUDl3+9S5yF3d/AXtDMHqr9RcCG6Pu6qjniH+3/DvTPp7/is34ed0xnJqGKsu2iUndxkh4MOUKQCLojRYoqK/S2BmRu6exYzRXXBQnFga9QSigFPxWzNxhnRDwuxJcbRexz3bSMc64qJjgXZaqjTOMtNNR2K3pqg/jDb36ziy6dVosu/TrZqeWqguharR2Gcdt8bHh2OOeQXjWr6zqNericQzr19kPL/wD0HxJPr4j/9+H+NO0/MW3vLbgjzRnEq1AweGYxzoVoHQKRuhuhZ+q6EmVdt33oCFBXmFdhx8aOFcLetSJ0nikKiZ54QvAkWfHDiUuOvA4vGKsYE4xxUQY8OK+4rLjkxLAIa11XVdNyURaFxF2ibvt5HDZn9x2t3713DvcZhCNRc6+bFlWTZjHO2X0/Dqia/UD6yZpQFpGkdRZUPCsFTi2fdHiu3a9q/pTq14DkecY318x8JetPzj6L+yfe8CncuULiMz1F2BGOafLkklupmxblALpp8VLd9vOgQbnTCinVsEpwWRWFvE1hRhanYExy6hU1jFWMFYwRI92NRKwqK5SWYz645jRJmgq5NIXmNBUSXWtQ64JM1jzosHTCZpemmCsOb9VObVgGZzZmMSu6PEH87MfmXJjLt4aZr4yrU3NcEM8OXpzRy6u3x8twyZ58Tc3MP2X7Ac1/Q0WkCHOu8axue9QbdqitXS3C7YjJQFSklCrs+jCMdmyWpsAsVTs2c8UZEaYypWEEyiUxTpwTaU4FYz1RxZgkIuKYxC2UmiQ1GADxwnqiSdIkqScaiaZCuqa2bbM0hSBJxBhxXZe7d36zQ8JdlwjUoHtH1+k4aXX3foc8c+uWfsFxMhdF8pAhccCe6usmwdPxM5iTHXnsf/tA5J8ZDF+IOxdlnWdYEIeGqeuG0IAOiiVNSK1i0S/m1w3DmIIhmKWKWvPzO+LZJZEkRowaTlMhGx6g58SJOD6i67In6ok0B0AcnQ4mSbZtND+JnySNFMYAJ0LTMuDeR9zRCAQTBSs0LEADvX2HnwrhjqK3vh+4qnJRnsHMHjuP/WwUnOA/ndpXxP+H+y9sv407VxVX1flcqKKskQclyUkoJjjjLEw2FYoLwXicW60Ugh4won3FnVZOK0zbS+vB87PrEBXRZveKJtU0nHqiijMKaocRiUk1wL2P14gJ2lMh57a1bWPXxc2T67q5bWHyAX3FJSPWdVoX1EiCmOkr3qtAPIYr2jOF5toDFkKzQL8bxqppk/qgpK+jOs/1dxL4J99ZvcBDu9P5t7iKnH+fmPlzuHfDmM/q4CQY51jlVElup3ZuW3Q8LQRpJStJQ1OgJ17I5uhymxpEQqDa7dj0FYeMAeuoM5QcuoVJorlt0VlyUk3DWMOpYIwRSR6sNdSL5lSV1dy2duyAeMWZnTs7d3bssHI8jk+FHAlmnmkla0V9xYPcLwiRIlxeWEPBjKmXKmqA67rqhlF3I1EsYsxE902O34lPaj5/zDDPIacM9nSqb407+3s6bXw97gOWnw6WXTEeAhrJYB+rtmODiqskEmpFu1saSYiB2KkF7ugtA8IYETQ6i7XkmpPmJIm0knbspkJqFbxPzUkriZ1e0VRIbENTYMZGIF5PhSDX1Isu7djaedis8evksZpN106SGk5K8oZTX3G0WNIFub7oFcHYIzmAgXqs2va1HUObeUxEjLe7U72kyCHlOyf+Yf+i3fPP3vfz84Vj/+H+5bij0CU97ftB16XTCj1+UyAPTG9Tkx6H6AXaRiWx7rTy6zRXHITxiDumfGolwbckWprCLkYrqZWEHE/EIwITNtVoJVN2drPGzZOdB2emVOUL6MOyw87atpkkVYK0JK1kmMXX1xA2MPPp+l1fHKs+3GD7Gt3zhOCQZ3G66iWA/mT4hZR/6Hh2Qp79IR7Zpv9w/6L+7lfgyzraXyoKiWQk3LtGEnBBWW+sdqx0QZs1aAQ5x0c7tbZR21QtTdErksQkD0EYSVRwBuUzqSaIokJWkojE3LbgPo0HsL40hW0b3bRKhuC9M5O3s7ezN71fOte1tm3mtoWIsnOHJbbdaqx1ui57RYWgFICvFTUyaPqQEdPKr9Oxdsc2uaU7Vj00BWp7GAm0eo0dxS6Y5qCzO/E/Mv8sGwzXO8G3FzO3n8+S/VGx+xcXAIuyTjuhU3tBlaChKSpJ0C1LU3jTD03h+mKuuO1rv05LU+xThSLbueJ4CVslqRBUcVYIIgrqBdvQFBWXXATbKQRfmiLHHRZ9Us3SFHPbog18VVZS0Dxo76zr2qUpNrd6O9uxsfNgx24etJ0775y3M9ZQ8M5BAk2F7CsOL5iLkogrGUPyfW3Hypv+2KZj7dAR2/a1kpyripFAEygSinFFUbpftHus+EoeZ5LouVTP3NU803Q51XfE/W18vyT+L498Ae6JvGEYQ4f/ukQ391pRIaiSwUA2krSkRZf73DitUmD7WBstg0hYdFlwRkSVIK0kIoyVABhx8iunqpD49iGyriQXnDPijBjnsSkjJylISY66mqqQdu6cXawZ67pCrtTOgzWjN5M3i/f+cMtmzeZW79xm7dAU8GKxYbk/LkrMJbdz5zd7rMOxmePYj7U7/HJsqx07JjiRQMYNExRTApW9Ivs0/Fdv9ZGfvT77p6SZ3o/7DfQ/M5sJ/TGIiFDrwoWoCgk901dcSQ6HTxekJYFypxUifQ2nRZdExIknxSI58RR2F2F2duBeiLConVBhHeOyJqWSYEDKKS0BAuLd3PnNeuu8mZxZvFmg2r2dj83tbvF2Dgtt737frJ271cwIViJab8d2GMaibEM/JjPubjmObd+PY7fHsR9+mduWCc644qpCA6bwL/TSMc3i9Oe/ZaQ/l/zZW+6i6F+Me4L+V67nPbgLVbe9KOvY6Rz4B+EBwY1wpCQmBcHM14oaToWgoSk4MRl9PIrZH8Tvi9hCjEedEBoTKIVVPaqyIqGSFEZndzQhQ7Gkkrwq5Dxov067X3fvdm83a3a3bNZA2a9m9psN8/y8LwrJhUCEvicaiI0UQvK6aRlXVVkNw2jn7jj2Y5t2vx5uONxQFBITy1FJkQn1TKRfE68viX9Sn3RRfp5vjfuTsN9n+qUJ/5mq4DfjnjdGzbd4VAilKpQ3IipPxBZdFoKQxy8E6eL8U597PHS4Dm3gZdb8WnEijuZ76BdJaakaxmDdhVKCcwy2opBSII7ZRA0zeTNgc2byZsKKfMDdmx6zvxlJZxYYeBCPEJBu2uSm13XlTe+W7liHwy/WjBAfuPJbCikCe4myh4OPXFKazZHSUrm4gRz67ri/bbvVP36b2UxEpLiSnApBSoX51Ha1VdOG+aeSN5Jkils8viesSyNE6DfWjeg2o+Oc7qKsiUSa3101LRfiPA84Iy6wvI3kIS4peFVIhCDd0iEQaefBzR2mjIQV6N2yTY2dh81aZxY7tcAdNQhpQ9+bVEPRV3yfKpj5kDY4sc4G81PJ3KItuWjJTTu9iMHTNxczf98w+Dn634W74BwJVCKquDyOw82Ta2o7d5tbsaYkWn/9zNkgY1DpXpQtPoh1O1BhBg1TxA7XdV0xfooZpaqirDmnomyLQpJSBRJPg67KCnEeXZfIf81tWxQyLEHs3O69Xzo7Vn0/OK1SbRlMe1I1YyhVQLkOZ0SMc13QsTaHm4pCXsrDstqCC7VXsil/8x3sDzNN/2Lcf70ZwVtwh5dacUlEBWeTpMNZ771r6kk129Ts1nrn5nFAT4FrT8nzLKE4TAaVgp2ikPBTi7KFZK9rPK2Tpi/KNissY6jJQS4MQgg6HsSDdSgcITiKYTDxz3u/WTNXXCs5D3oglsOdiE8GXqn0u4R+G4Wg3U4pgvTKhF8c0OvBi46/DIrwfx5ezsbGvwz3ZyulP2HdMZ9aEnWM9URTIQ+3OT25pp4KaRvlzeRW4+apKivxysajC2mKb0YEOIrP0AkVWKOXWOrNFFK8cFUhhdGuI+qcIP0p+M5CcVQjQ3ZDay3zuDm7OTs0hW7aedAovxkYA/QDsYGxHPpJ0j6Pm3N9P5yhQgRJ6xJtT1Pw8Vohk+z1VbsnvvOY+7mTvSmLYP6bcH9O3vvFRmKfxz30cueciFCzBRScWfb9sG1j2wZV5k4rZxaskpdX+ea4h7WC09wOIsZ5WmZVNy28VeCOnmQo0CWlkh5AKxvMIBFlje4daCBMnMOXxY0CdxvdtFh8eNElpnQIpYamwNBN23g18FMhvVkOZw9n50FfZHnQ7pnozv8tn6b9vnPu57L9EZD89rjfePoS3P+EdSciSVQxpjmBeNfUm7XeOts2sPFhakVfo3XMTdIgCQriw5w9BXssQiyykDDVmA+FBh6hdUc35ncMdEtFe0rdjUXZjpNBF6eqadPalxBF4UubVklO8owp1XWFgpyOBbue7D2UjGtqbxY/94fb/NhjAF/Vx8PFZDn/H6iau48aTflz7Hxz687e22TmCfSPn34x7oWgirGGMSAyqWaz9vC7nVeoGtfUtlGoPq8KeQvIBNwLCZmBLVyCUiQU47xue/TtoKhVkLzEijcJJqwUgu6nsPFb7Iwwz6YoW2T4KU7skIKqQkpBqa8B4vQNp44xzAtJ0A8U0A+4j733fp9HP/fzOAjEQzMpAi5TbjVpGHYRM2fONImfJFyShqHrK/js98X9naz/Jdx/u3UvGKtE0DMNJ5SDH34/tnWbGju1x7rsm93dYudBN+3NXQ1zsSPoaQsvS05KQYtj6hDaqWK596z4nhPnq1lCj1+3oa17WoQDXX/HyeC2wIWgGNKuClkwJhjDVJIqjts0QwqmPRl417V+7F3XejP4sfdzv8+jHVueK/Azvn4pdMn34+OLCoJsXKTIPV0/+w/B/UuUzI31vxf30BQAdqYKmQAAIABJREFUNp6TblpnJm/6zVrvrN9savBy+G33/uawolg3dYxRMnQimMcBAXsilhQ8oB+Gses0pooGLcE5FwKLu4+TQUtUdMtAw7DNOWedcw5rCEcNEWb7VZIUV5JYGLqctJJJuOdSfiqkH3vbNnZq/dgDd9BfyWvC/6FfPgjO0FPEX4Mzz9eIvrmYyX++9uv+REvUnHgsKbOaxZpxNcu2uTD5bdDWjGh0EQttwspLRQwOCsUVV4icLPOIeDkjBu0OPYMYfOo1meaJcyGwUsg8m30/wPpxHFjYNbT/tbYoZFG2RdmmcxaF5CQqSQVjgvOCs4KxhlOdZo3IYOMnSa5rXde6rvNjb/vada2bOz/2KP55OJYvsktXKX++HA/c33YhPvvg98X9+Iq+eZ++njfiTnH+UcUZljVN7eyqskJ9uTeDNeM8DptbV7OcQ4UH6YzMPzR0XVfIT6GaHCuTAfFuGJWq4JViOTEoGS6Ei+sVH8d+xB/v99g5wyFvhXm0THAsWoZFDUgoTiwW3LNKUMVlqjSGXbdtA9wBum0bGHjXtZV4MnpHND/6gvgH08+BkR/5vrh/N9a/AncikpwqQSHG0rSbW6s4m25b191ab+d9s5s13jmh1DVEE7404d51Gv0i+34gYgKLbXRj3w9osIo+MHF2FSfOw6KQW2hiCgPv/Y7FC9KCleNksJy336x3bltXrDhJJFKYnBOTRAVjwB0lYpjojXkkwN2OrevaRZfJ7bw5o1F5PzzXXLLHW0F8e7aTQI+R+HS2b437y59veEmfwR3Qob3jambM1x6GEcLCO7tvFkWIu52cmQRX18+GHyU5xgxEPKNQ+wUxE9ZB6Ie05FM0eNyF5u77cRxYSAwGPvQL4IxxXpTt7kO5L3wJv1k7D1pSled0GCNilTxtPCbCpkdAj2EQwjKXOq68LOzikrIzDnP1Wa9nyDJLr9zcz1ZE/nqV1c9T9bXs/taVfxHugvOw9HtdFoVc5vFw2+G33bt9s4ffUF/uzeTXyZkpVDhG3Hlsiwfii0IywYkYAvC6aft+SPVhsO6pLykRhYYw3h/HEVd5P47jwBoEjDO3GrR4B+gocF90iYBjE7o1EWVuZCWpKiRaFVRc1ooqQajOx4ZE20XBXAPk+f7t2MWFffX+H5zn07h/DfFfvv1WUeQX4U7I1SvFhZgHbefB2QWd5ryZvOnRwjdI+bnz6yRCGeP5E5qH8eDQMs5CS0oV1hPGkmapVXz6HNbWQyUvGiFF+e5xSW41MUzkdrcsTYFcKZIGDWMVlyghZoIPw4hcFar2E+uCc8ycyqTY+W92hiCvdP6kcL/WxXwo6z/tqv56puYbbd+mAJgIbU2V4HxuWzu1du42a+zcDU1hzWjNqOtybltvhtT4pes0CQWNDjJg5isuBS5GhqkemPaPxGraSTSY1W0bFv0Li9VsbrPrggVFuKqWefTrtE1NajLTRdC1qIXiCMkzCqvlpBBq3fZhzgrnkkd2WS4+cu19yvdc1aQDdDl4KvIkdm6JpSRp0mnpU3H335rd/I2274Q7xbXEIGl0Xc6DdmYKlK8T+sB4M9h58GaAttFNCyuOwCJjxDnBT60KKeOyjpgfmNZHWOZLpglhmXk26HUK3IdhdHaZxwGOZgIdlQJKci4E58SF4KJEy+KibLEcjVkMesb7zTrrUFvPcr5z7/SG/wv39PwIZW/IHy8uajZkiPLzfFK7/2J91bfbvhnu6SfMnWtbWHGUHHozzIO2Y+vMhKd27tzccVURCU48htIJySZdl8h3Noj8MFYxhpewsEdyYft+0HVY4HKZR9d1rutc17qmXprCO+vNMhWyYaxhrBK4jYi0CCYi+vAQ5nFITU9RfN912q2Gk8hlC+XBQXY7mmvurPIl/9fNn7xIJz30fna+38L9L+tP/hHbswnHn8U95E0FQyhdceh12HgXd7wZFl26uYPUcWZCqFF36MvFheAok6wEVZwhawvc57adB41lhPt+sMbs++E3u8zjtvnD79u6jllVo+taLL+qlSxEYCbMJinrqgyV9NhJq4xgPe5xMphrgkVHnj7p3T/NHdArw/HgQ9C/OiV7vJr//61i5h8haT5x2V+He1HIbhjt6pHfGSdDJITgUDV27KBk5rZNDqszS1VW86DDskfjgHUEQvmuUrD6qU6hEhRWsIltSuc59IqZB22N2dbVrkvqHdkTDU2BNncpnyuUwuwnZLLCDJJKp0Ut60rn69Bj4Z0OK6u9YvJ0U69wvy4CeAX6/f3328NlkPybxMyvT1/6e3DnQoyT2TaPFatTJr9ue8a5rks7tcnS27F18+TNsm/WGmNXi0bSF7xAXtsXZUtKibBWNQVXeO7s3BVlresyTM6I65PNg644K+AECFWUbd8PdV2RUMgMYPl5ZFgxy1vESVJIvlZR1UAdBZEzm74f2AuZcQ/NXM35+fxVNCZ79RJ9OQ8+mf834f68+O8RiKyadnN+P1P44WffD92NWDSGiHRd7naaB3347XDW21k3LZbYhmLGWjHYn2eDRa6zZeZbtI2P2IkAQ5wAhdvLajesrRDilUIhHIk23Gh2cD4Klc0JrDFTBEuRdcNYlEHJwN4XZXvHPcOXXYF+vPoSfXppxT/S8Z/G/cfbH2f6L3H/ReK/Bnc+TsZam+OOXI/3O9aoEbFRjB3bedCIf+9u0d2ISAgohx3FjjUGBetY/DFNyhZK4Y/PzhU/2DKPm9usdX4/nHXJMKPwRihFJMC3yB6JCHPAMRKquHzabQSOU1i1IdbqPBG965sr0OcHXlj9G+BX6sO5Ml3067i/pPmbw/3yV3ju/wncwau1DovUIdfjrPPeW2uhUrAeZVG2wzAWhQydveycUqRIlwJTzEUyi9k2b1ePEjH4slXTkuSE0F/q60Ks67RzzlprrQOUfT+ImKLCmgsoOAtFO7DuLOwIpbgIywhjuRHdjWnNQFwA1jKo64riqkyM7jFJFmsE0k4Wd0/eagpqshNmls50nvL2GhH7dJrpn4j7y7H6x1xVnixfWqwL63Ulhw/N/81isAg1FiTb3IqPpJIvnAchESz2hA5fq93Seaqmjf2UGOeEojHI7tXatO4ppZZjnHMhQsOmGJNBWCa0M+Dq7NZU1pjyhwuAwglXuDrciLAQVbC7VwN99TYvLzwCNfTqYB6AScfv5/zWuLMvWh7+549/Me4oUexiYh/F6EPUHlhOFQbbrjYVtwDfxHragVzGR1C9uO9Hvgx3XYcFc3CxMOpYxjUMiU5j4hLF0svQlSAJd6EwNwodTJOOx8lh3XFvCUJrdW7dsIzmOBm3bpBnN8ivqLIbqzdBcuM9e/H0gB8xnvDBd+D+Zab9S3D/wTD4K+jfjruOmZq67VGPjrgKFlxH20TY9RA09PvmvFmdWZ1dLWpgEu7zbDBIsL85t++HXW0SGJmfSkSMOHfOm9WlmaxoUqBUFWQMidsqUQjXmMXUbZ8mxXJRBt+g7ft+wG0ERt1Z5/fjCIUJFh6CWcwl98lSAcFFnwSCL4IER+6Ch52y5fJSJpbofWLmH6Fk/tJ+/4Sf/RO4v2qB9NFPDGvgvi+yRl9cVV004W7d/H5g0vS+734/3Lp5v2MmNUwpLDosKBYi7vvBrtb73VmHN3SdRrcCfDWAwGLW6McUxDqJwDpXTPAUk0nQd3EV2NCUnThX56TvUB8WYk2h3my1m139vnu/H9BjQikQnynsnMuLXj9tf3rMigjY9X95QcKVdXqfdv/m25sG5Hute9W0eV8XLKeKiB7oCRpm82F19hi6ATSwlxD6KQQJ3QxFZFaH2dar3eAmpoYuXIiE+2oWRhRKLNEIG7acGENtvQjcc1VBLK12g0bK5Q1Yx9Z12p+1lQcuHpv3O0R8plgejF5N+53ax5GXxGee6jk2/h24v2l7L+7oaQEFnLezQ6ZGdyMy8ONkNrflYcpt8875zXkQD9UOuz5EuR8U/Grh4JrF1HV18fuwUnbTdsPIiCF/hAngmLJNLDY8Ip48VFHWcV1sizRW6twUvN7oqm5uO6cC5ikFv2MoXrP9Cd/8YB5UfHHw+gZ6fapraPJfI2a+Ge6h+TpiILEYHWmd5PANMYR3y0BBn0DHr9aCbIQs4e8m7jEe4IOmmd3Eg4gi4owzkrEJhwwuKROceAzFxLBjbBXfIkwEJxvSBVcOARa859W5V4kzzILFXYur6vQ771nVC6cPyrHz+sM/HkXvxv1/Gv13WncRQCfOi7JNS8ILpZIwQMLIWXfjJggD75NqTzuImYB7zNPrYllBClSjZgGrDJzygChwjzWSsJifCGIG0UbBOU6O6AoeMVCRC8MdBp40nOCXxMMhqdv+pmSCXr8Im/O19PR2MPNOk9sb3vw1cfevxD3B9MdZfy/uRVlD9XJOeddS2MgUzkuq4Ek83NC67a0JkCUNg7Ph/pA5qcGZ5qqCeeaqyrA4p0FF3xRNhsMOFv6GuMIWlgWOMqaIOges29WbxTxZ3/cgxsLSNFfFfWX9SfwZmckTT+zCfRaKZOfLGEifLiLYfjMh/5N4/R0c/4msKsIaUAvACBW8qBFH6BDseu+934/M8zuhsc6tG7p8JRsP6YIzjJNBvwAe7/2Asus0ej6mHkn5D+OccU4xFMOJw7uAbkmuQpzVUZNSeGmcDIIw1rpxMvaqZ05X2++41Pyrz+BjLtNv4vyldr9KmJP1czCd+++YvPdb5VZ/bPtBBcRf/QpvxD3laLiqYu/SFlIEAXKkJO1qUT3mXxWQwVtFJ8cQgmxa2F0oonEy85DFH4nwTmiPS+frK+6om0flYxLuCCVVWRQo5phaOKndMCLujqDQ846En23zSITFtVQz8R11dobvBy7sS+f07gNcklhvdVW/eVnYR4rrVyrb3ox7DHekdi4oa9HdqFQFO2oWg2DiSx2M3qUw4cgxkVKpfy9KEeu6Sn98UdYpe5qGGZbTeF5f4D6GGrFKAqQLnAqUGyDHlG4mGE7ev/ZTg3V3+2q3zW2X2eUPUnO42Y+IB9ePG8Er4t/UieD7E38rC3se3P5O685FLKAFdik4g/gjsqpQ5KkZb65mVms3t3XDiLR8qhWDfU2t7bpORzIYEUdFDWriUa+LZZsyVhhF+R5wicnUhDuUDIQ7ZWGlLuKOkZn61bz0OpA3QPT9Kd+v2v3iwt4zr5lUP3fT6TI1jzd/304EH1H1hkt9edlfXjNzWV6PhCISxDkwQqU4NiiNVCBgVwvic2Ks897vKCVIZTOgcJwMpndgVYxkA9OsIqx3gFikCuUx1x9GjDMOpQHciaf8QBer1pAdQ+9InBxjwKwOvQjyppP5j1nd5vzmfGqIkAcOLwo9l+Tn5b28CZyj4HYzyA+8w7o/fdZ3gP7GkXO5tpfVv39zRaRQKXeDJjAgJq6jFKR8CmMPw7g5n+MOG7nvh1tDwWMKmGBSUhaKCT9xjkWdewtYlYmRyEZjVAOhHDLO5IgOK5hGEAlXnu5LAfclzMxK/YQvrC8Gyj7gfgM1Q/Puid5eeu2O3t95u3G9ybp/f2/1OSx/veT9bbjHqnG0Z0mTiYqyBYspmJ0C8EnJbJtPDKGrI9iFSoEuv/ueRF2c2oexhAxuXVfAPdB8/jBixPm5VitXlQjT+eoQjREqFEFkXke4I60OhQ8v5btd/bb5VP7AM88hR/PO93Mnd2Ff8J6L9vPF94mZ7yzcP7rsl4L+b8OdBDzCYNrbvsiWUsKGORNZo6/TWGLfWZd802Ueo4DJaSDUMP5/e2foICfPhPG/ZeTIkbGRkZHYSCRybeRKJBaJRGKRSGQsEonkE5OEBLh7r729a/u1+/JSNgtstv1leDKZZGK4Zcq6j2oMw6gYAOEDjonnfipHj8WONVBURD5gmKHnx1EMkrnpp25+YJVzJfgp2+z6DN98Mt4nojPv5S3mN8Tj67qqrxYz34f77Q95+1e8FHeBSAH3Mg6FHtlPjS0fNUcgxpVKzwBt2xJCyb1dp8iLx4LvzMtEcseAuRfBX85ZV498HicNLUiECRw86sRk81hBWPH9wWnvWVO5yYevveWc4aUWFreOwyiUysT74V/BG75vBU8ueXK3TOaxwZetRPBhA/nL+H5/+1jlX6rdBacNY6cHR4pH1e4DCnjdr6Ydh/FeGMyOc2/0/di3TaZhAIiwb6zWklcliEHtHF6vQzAmKoWk2NeeVTLA42OA2XOqVJQx9tmWxnJtuZAlE8/naLv7OnPIe9+PblrGyZEymP3VwZ3xPsTNjfnPve4X4rNrX7oSwRfgHmF6DfTv1PZ7ZzPFRRV5Obsoi5nLNG4siJn1is40LzPPpG4spyYN/8JIhEOlrUbejJZC0fNpk6yrpYgJJUPUADeS1AnILPJE1VhJtugizP0L9fdTonhWB/tnrnXmCSs8G92PFSR+Rcw8knCgDOcqwfEphLiY1PmY7j8fM/OWHng166eDT7F+HRz4VdodiVAgijgqSUKwL4+DftlYRrVtn+0JHfbMrOs2T4MtCyDythgQEaXA3lBtqDdUK9QCa0OlQlsWpfK5D4RSnPGGE4FQSDGdaHdI8AJuD6y7/HwUOqan8HhZXPCDLTf3qm9x56B5HgaOgKeUQwZ38vbSFC+u9wP92BziVb91vPuLcb8ivlxM/jfhfji22e/Ocb8xejGu/eJjCh71sqxpMpl937d1ncbBaJnpdUREnNuKca8k1oYkYSVRC7QSJaHVaCSWCgWRFhhXWs/rly7MkZwgiaelsoCJuotlGOuuaZ799MJkrCC+3LTwUlB9P859A3Q0r1San/2JqYxJq5Sed6PsT8E0v/f0jpfh/hEP0vfiHl6Hd49jx1lYs7GMTkn7bLctWMp1W9w0T0PfNmki3/hvT0LM3aM3NNii0zJad01gJSrpEx8QcXIm5KUJjrsAcA77vOeY/jqKc0F4oID7GCxynk/rA4BnxzGbZ+0+z/M0T2NvyyK0KEipPn/jG57H4wfnrhvI7niW9a9bieArxcyniL9q9NuSX4E7CAJBQhEvxejpUYo7kSLM8G+adu6bxU3L4tw8cG69Z9OmSwZEOHllyVrh3D3mtqoNGYm1oVqhlSgRtEBJSAgUfOuULrKEJ/meYpdxBuS5R0ls76OLiUeCWdhk7qRt43XrfX6RKMwhypUkniBqlVzK46HRL0omeXuKCH5RAPAPyt9fgPv79L/VBr4F9+PFweWShMq2mCs4lPC00YI7eexxRyCGQRcPDOtl14bm9mEl9oYqiYMtnFWDLbTwwqY2JAVqgUYglxMhApQqWvowdy8X8bmA9j+cE2pzLrShb4e+ncZ+GvtlHvd12fdt37ZtdX3bCEXgg10izZgIbkw7oIHyI5wmiSA4x8/kDSc2pKy2r/DMfCyc8DO4v4z1T9fnJbjfLVdAPkYlvOGZdUTI6pZnOXEMFg9J9v04j2NMTGC0tM+W+5RNpYWgwRZGS5bv69hYiazml64aKj3YwkocbGE1DrYwAo1EQpQCASHkCcOoZ6TAoyT7rQCAfjoIIRAAAS/Yzfnj+enEyw7zkn2Jls7098HxUQDZeRcNc3yW/v2/+eYl2TuWr3JE/r/irsW5xPsB337VdbPMs18+6Wk5Gn4ah7I0Wst1rG1ZhHhaACJOqy2IEMFIdMMTEAmxN7Qvo5VoBNYKo9oxAptKhyXGkv5rsI5SIGdZCsBRiitH10AQOSAIiXis1A+cFUYX5SGMco0OaRmE0uTP5OD+7+e4S/Lm2k4+bd2/ckj1/xh3eSZe3Bv9+JI0jcM8u6HnKHPBqavdOKxTt6+jLQsSgtBPRGLnphD+nrUhlgulws0NUiACVBJd/9S85gCfw2TdaWUpUAqsJFqNFFj3EgfQB82zBOG2QgAsW5Ri3IGOq9jHj4hDpY2WeMiVi17PxUk4ODqj0f8eNVHQ/ZD4MD/piHwr1uprCPvloL8Wd84L+SMrMCEi+hXWEUkIJWmZ532Ztr7a12lfuqbSQBTyDPt4+og7gyYREWFuDVOBgHNbRctpyyLpm2bwIfpMkUagFNhU2gi0ZaF4gdUb2KIOj4kQBAlxAIpgJO7LuLumb2wYKMq0eFqBa0liwtPubbZPnfHcMD89zPRnhc285ZP5WN/jVbgLIolQKuQkMFaj1pLdgrcvIlSSrJJuGpeu2uZuHZ77vqxjvXVmd82+jbYsELF81Ky6/aoewrsU/fw9QESU0dcOONhCiDgem/Udjy4pAHJtNZYKtcCh0qXCodLcMagNWSV5bzVyxuB5bF3fzePo+m6ZJs5qZpVUkkqFc/vYXbO7Zl+HwRaHPY+2Ou0NJ+WYNa2U6Iz444y8B/wi6/5HsP4+3x8g/mXWnZDI08MdStc/a0NzW3HfsTbUVJqHiua6HCq9u26o9L6NS2e2vtqnapu7rTPOqn2qdtexOur7ERDZup8SrwaeAf0CMhihvijiWHyUa4GlwkqikjRUmqFvKl0b4oN96ba567Rcx9pZte/Luq771Lj+ue/bvi/b3O2uWcd6HZ77Ou6u4ZLaEKTzBxNTntUhUeRHneH0Pu0DXC58gZj58ajxX8z69Vdcj78YdymQ0OPOxKxzbzUuXVUbshp7Q5xJvTe0u85q3CfbG9onO9elq+XSmaUzzqre0NKZfar469lRA0SI4jQTNPLBOSKZaTb/Wd0TgFLBQIiCqJJICOzE5KoOleY2uS/dOnVNpbe5c7Xe923f5q2v9um5r+O+b/tU7euwb/PWmX2yu2v2qdona3VsXAfjJ6bhBPf107xriqfLwo1/NvPe1Vj+/tDfVvtHKvxCMYPo3YJNpY3EderY0veGSoW1QrbxtaHddaXyuC9dtXRmrpSrNbNeSewNuVqz6DDVg4PPgChJnprAlHb+TvuIyI1/nfdgJCKCIRBEtUIpAu5tta/j3Jqh0vtkl85s27a7xtV66Yzrn/u+bJ3Z3LDvC7fPfaqWrtpdw33low+QHGTS5VBWqeKK6sXXPFU16ftPdFWvPdQv9s/w62sbwDfizgxajV64C1ynjr3gc6V4TNQGWbxPVhK6WveGmOxaYW/IWTVXSiJw+Bd/vU+kgYgomhz3VLDA1Uz66R3gs2uk9jUxpTIYYpnY+EriXJf7vrBbc+nMUOl9HTbfMuVgi316ulpundm30dVyn6qtr1wt98kaebLKp+99U72cjrPS9KPk459KVpMef5nr/asoT2XYD9r41+LOuFiNhGKwRak83+zsM0EtLJ0h8hGOtSFXS45+4RJOzWe051CQ4vxHgOJk3e+4OfCIiSCjrMcbaeFHXvmgNkRIXFXGfR2bKlSMtYqV6Go5VHp3jbPKWbUv3dyara+447GOtRFBMEWCL/5yuCU+FemZw/0qgfBnu6q3uH+lL/L1uF9r+yuCCEqFhFRJJPIOPuab/X2CyGqsFe5TZZWUhCZQzr4XHh7q28ZoaZWMPPJ8Zy9mKF1lIDGA2bAj3nRqMcE9UfDxI/bTS0IpUAAMttiXbh3rSmJFyA+lpTO1wrlSTD+rL899LRffz7bytLZSCmgOa16YnQzXW9yp+R/E/Z2Akz/XOfNh+f5a3I1ERGRiEJEB6g1Z7U9gN9/WmaHSfHeOeMFwLBTNY2skWiWDVaZxcoAA5FeG8f/YyaAQoneQB4KjRxxFUZ6GeMIBnksQm0prgQDAnde5NbtrDIFE5L711lfcPrmTzf3v2PdgqbP11SHYT17IYwAprcbVEXn643BcZkMAAPiyZZV+xEZ+cEtJej3xbx18I+78iiG8RFhJdLWuDUXc2UsjBXqlkfjmeVR17hsp0GjJY5OIOE4OkHzK7OoRB3pO0jgWcIJfLjDVA08/BILCgfwyAC188DAAsotm64yViAi1ws0N+2T5iTRUeukq7o04q4ZKW4n72BotnVVwtKcboZJW43J8llu5BDrb9k8MM72P0W++/R7W/frSAntzqG0KBv725LpuTGH6x0MIYj3DNXg+LcS5p0JhjDyDeNejsk3ThrhHRFJhTeATNDcinvVMLNQE3DK1QEA0AufWOKsAgLvj+/Rk53pvaK4Uu+2NltFWYw5roktu/ImprMKkcxoLzkImfPpbT+/4Du5/5Pyvxp0u0WNaeK/l6aW1fDat0ZInSRiJtiy4CkKpkJ+aUqEC0YYGtcAjr0EH4LNphVKHlgiyIaE/NcTZKCYhcEwly4fotwEA7p/EoVNE6A0JQSzGwqMidY/e+CIh+/aTwomaJZM18SYQTvsdcX8fKXjVpNX3t1+E+/X1VmQNT3oyhbFlAehDDMBH7VLbjaxBAvHFIWERIExgavwK64RIQKrtxgTxhG+ft+zWE38AZYjtfXgrwhtADcBBafz9klAIAkRbFqGBZQId8m+B7Btj5yH79FDumBOfDy98Gvc/TsB8ovLfj/tbL15VRmtpywIBWb6rMJdvWVZEDJ0CaaoHHHM2MFp9XTyCxBE8bzCcEP7gY6USM3/8cQCHiIiaMrfI7QxYBNZavjKC1LNJlom8F+in47xumWbHTPn4SzPZ87pllf4U7n897v8RChlzOx4u8NMJhLzMr9HSVg8u4d4q33ocRiQVrLvkNPMpfEBhKQQkRIlC9f1IyqRkYKAnRjImd8iBy2QzpszldwLk3gKv942AiNO8HAhnAj7RUam2P6pwcHxGO2c+vdVL14j847bfEXcSRanCssB4J9yFIl6o0WjZPx6Q4M5W9dm0YdlHgSh53nd8rCfagHhpX/tsx8lFhiBzOBIiyTCH+hA5uXbHeFkiJmIQfLgUkKh81MjLeCAigI9pi9eySol8h5LjI7ipZKJhzl7JoxuAnxQzfxnrr8P93ZdSOuDOq1lcNYHW0j5boZTWsm8sBtyj950X5mXcOSmI1+UYWPIwEaIoHzVn5Q58Z7qZPfHG95gzHeyJJzqgD2bVFCYmzPE5KxEQMGTI8U8MABCKdPG4NJsbdY5wU727/xJXT35bfFn2jj+yZhx5AAAOlElEQVRa0nwj7umE1PsThAhrFT14GYLrOVpLTjxtCtO3DUXrXhjjne8xPkxQSARy6IIDF0Gi4Cw3ceIfHtACArBkMiS1PpbjSP0piCLDC7AszTNZgDt0iAEQ+rZBpXwNuGMNME4OMhOeEp9Y96RWx5d/hPjk2k8EAH99BMGJp/8D3P/zxZM743bgnqgarSUvrGe0nPsnIhJ6McPBM4AYlk6XvGRN243ByMVvwrjSXd+P2UzZ5EytZVNpDssJLlHIBdYRY8OX2erRhLTGvGCYt+UIfdscbn5OowB4pLxMvj1V3YcWP+qfKfvjYzi/h/SSz07vOCH+UtyZ79+B8lfhfmvaK4lWyVKFbL58phC8aBHQzYxtIah81LzWxdw3cSUCNsMcwh6yBPs8MyFLNaNGgEQo2AaHlDXJK/kttiw6LfvHg6fqMfFZ08iOAEImbsad80b52VNEdd3Eha3jYqjgw/Qv356gmnZML5W89kzThp10oH/eM/NWXOGr8frliL8Q99uXEWgEVlhYwipgxIFWFWGt0Cp5ku9EaKoHodBaDn3LFylJvAkiABRK+UyRpHhdGuBwMQAgBYIQBSdA1UXqpsx6gYTkqnKoNOPufZ2A0ocV3Gv3uS63dd3WdXfLNs99YxGp78d9mfdt27bdlg0ihHUtAYO7JjweIB7k6isWZpWMQihVRLmoOS580UoEXyPZ4YWL5r3fLD/WYr8Cd0moAXgKXI0oEa3ETqIlrABqhebuzuy9ZuvOFlcQSYFCkApJ33XxIFHwGr9haWn+Z/fryq/rNk+zKEqAq5IBBLBlMVTaPR99Y/vHwxTGkGTVbbRMNPXRTgCQkOdcL52Wc6V44b5OorPd2tb7vjWVxsPgAgAIpbyxT9ULxPpAKuvzSh7t4XDDJFof8t7t6/KqLq8XM+nrs5X8+AnfNKpKEXeJaAAsoQYwAi1h/3h0Eq2SLZ8pFFIS/YJYlobFTN82zDf5yf4UV/Ntu5GTf5AoxskJlebnQBRqccs4OVM98FR34G6sN+1z37jngw281hIRJKEpzOn8yCkiWonr2FnC3c1b33aqGiq9bbt7Pvd1ib89PFUAANtuhPSOmZK5OTp99en8+Ef6/6tx/wLiTwevx/0tS//luPuXREQkiWgEDwuRBqgRK4BOyxoRkZxz67rxUujpixMWcCwkEQrO5h5Y4pWEffLKZ3vSwUIpXoZXXH2dAIjoqnKuS1eVc9/M7TPqGQSUglfpSLqG3E8I9Fkl3fOpAVrETktXlRWhq8q5Utu6xvURYksDBFs98nw1eaWywlOfGy7F4V8DzsR/jd/9FdC/Usm8/+nVun8H7l5ycFRjXTeu7+q6sdXDitIqaZWs0a/aVZZmXebbQVamkL+cFziIVBiSnKpgnBwAhQGcqGXRVI+mafFYH+/QJE2l50flqnJuH27szriTxz0REIBCAStoAEOykzjoplOVez53t7jn2D8ey+i2bTOF4Upov6CS3/lwZSBACrweSgS5NwEY18TkE4JOiZVJCyG//Kfnqr4f5v4KNf8WVf8vuCP7XkxhytLY6lHXTd82c98MfevGbh2Hvm3y6Ug3L1sWtiyOkdrcc8KrsIuizM13NIMxjuD8mh+VN+1ju46dXyXmZN0zDwocJhQREYZK72O7L253y7au3EnlRYDbbuTBWkDE4IIEwKFvgQUbHLMAPOWIRz2PnkbyqQ/Soeu1wSVF+Nm5qidEXuSl+Ums/7PCH6zYd2l3U3jWGffn0/aNreumb2zfNkPfbvNsny3h/Z1ZEvDDISYF8HIg+LYJ0culgGXurEvjxuJZYArjng8mfh0713vcm0pzynlJGGeTXN2AhGIcxm2e92Xa123ft1Mihn3f1233U0bCIqkQQpdDLdIqZS0pDnNFrJOutj8GjK2C0vbw2wUAf8l2Ggt7h/jvCgDmMVFdlAw9c38ifhr7eRreugP3Gm1Z9I09qVnMLPZpekeC0nFBihLO7XNtayZ+HZuTducFZ/gAzjcEQHRjty3zvi77tu0772+SNK3rlv4c/gt0br1phBHua3/0+GYKTwxCEJ5yIAgHXPJ34H5l+sdZfy3uWktdlNqv3a6YeFs9bPXoG8u4922zre6tkDKfVolo7p/sa09JIAQlSVFcYBqi3AhOvTzcKgG3b+za1nPHuHdz+2RHpBczSDyIi0gnpzfvp7HfF7etbl8Xv71BvC5KFv3RFTPNwTGa0Hz8tKiYEnufu+N5IVZGXEAkHjzxfyvuP+KQ+QTubwY/+hQdWvosHVpGER+FTd82i5tuw2YQQ0YxorlvhLiRPEqSLYu7uPPcnXf5VACwdV/72gXcbfWIoQQB9/SieBdy47Ctbl8S3FnSXBJPjsN4qpRQNE4uCLDcUXOq7d1PSLQ7d0sE+M6J4Hi4f7gnhf914WvFTCReKcP7SPzzafvHo2naeWx9rOL1DoL6xgpBc98oUlcw6NTakkgYyIi/OLMRlq5yz4cbu1TJsN89DuISiuTB4G9ptFymaV/mdZkj8dxVvRr4bV2v9Znmue3GE/GJFr+CTpCoeZ6WDh53mewFwj/cP8z6F+F+mPmrgX88+rZ5Q74TIk5jr7Wc26fWMhczaT/05H9MXIdeIcDBGniFMz8q93ysUzf3zaFkCuNxBwwzpw4hgwAAaAqzu3l1bl/cvrhtXb2YuU0av22xYoAIKBBQCNq2bZwcHGuWBdz925DSBGJjINY/Xr2AZx1QAilAiWH7C3D/T1fjhy39T+F+r2eEUiSEoox4xj2Fvm/sPM+Iaa4wQiQSBRCwzJjbp5KsWY8XELxp2m9H45MzAbF/POa6dOPAQ6pRyajgNwzBkYeO5tvaslimaXepdd+8dd+2fd8y5rcttBkffsMr/mktl2W1zxZAZG4ZiPLmEPdwuCARQjOAoGcC617b/K24vw/31/vdeYaeUCRICaWY+5R4WxZs413fcTDwOIyLmxc3LfPIaQvm9unGoW+soGTe0J06Qcgoh0j/qasa4HLPh3s+3DxEJaO15CCF9LQkLMtDa6uHGwc3D6tz+zJ7654Z+MTMb1uc5+Ebjg/2LJxb/Zyso0dNKfRJ/zUi7vfeL5mXc8lfgPsJ37eM/QcGDV6LO0f58p636JG01eMw8G3jpnF1877My+IWN839k4QAgiAqAqrvdUCzVhDkAyXdQT/TTxQlD3YaLZ9Pe7SJ03ckLSTmCAEEU5ihb904rHPvJQ13VdftID7h3suwvIaczx5FGuRzGnU6XOnB4YixMHhmMHFN/vQw0x+6vYXyjwyQ/RfuyXheNhB4KsQgSESEnk17IT3r7H3ncda+bbZ5diMng4fAZXrP5M6pgb8Sn7UHQMRxGE316PuR53rrokS/JBNiGKI9XwvnRoPIOkRwuszn0/Zt4/rOzcM2e0nDIcHbumbcr9ux1ExyZzh9ZaQ54RtPTGd+9+OvBY4z/1pH5M9uH8P9uonkII7bi6QcCYkzh8U+qy0L5mYeW1sWYbTodOejFUHitjsCThJsjiCTRNWUpUFJQlCy8G8cdRcpKIlBTZziQYT4LiuRIMUDCB76sVvmcZvnYOMXjzvLm3UTSsVvhHjzqECChgkfxX0swehchxhvExztoecarvpbxMxvh3t0kElEiaR4D3TMyUChECVlLeQe9IP44IxLTXAwh5F7Sjp/h2cjsZqY11z4GoaNRAFcVZR+nzm5BaAQ5H1N3HSzEbTHg6WaKYwghYI9JwJQAI+GQmKh4cZChzGj2PaS7qnfC4jW3V8u/ln378Q9tegMsUQUELDGALoISPGeN98AfMj7Cf2DzoNaTLwZuS7w72LDOFpIFC2xzhKFIlEoZXTxKI3lPW+6eKRbIU3cXw8KaXRRFtIo5TdBikQhlBKHo/D06MsRD7zm5WmwwHEhHEEEAjF8BOIf7i/H/WqGUwP/rnUXyht4hl4oZoKZI1GItAGEhwDb15M0yvd4KUzhPp12w7pSJlJeGmvL5iVbvCF/BYkCwuMiGSfyvwswJVhc/lYPxIPTPbkQ4sDq3+CI/FbcT+rlCvot8cITH8w8kBJB2zDoIhxE4nljUCIxvHlRFBsSAwQyDL6I3Jqyigifhi/le6YWPSU+Rf+dNtCapq6b1vhj+2x5n729NAN+Mhy/JTP/3tJHcw7BhLPmgdhUgqQJxP+z7l+C+8nAv4V7TnwKqFCccx3Jm3lMzHwkXtGZ+MjoRzZdPJQyqQi5FS0H4irwrWxE/OPG/tkcZF+JfzbtqZGcHgJcvawlJ40WDtEi0n0cZoJgO/7h/lrcoza4GvjrwR39hzGTsS8YC0Wudph+vJh8Lr+lPPLNcKe4l8YW0pTGlqK84p7ynVL+cwontfSp7R+rru3GtEnc6p9T/+HUcziV88aX/MP9hbi/I5Q/vt0LIbov9O0kPgROsie6U+DSJPgERccD4fRwiAy9Ze/fKb8+Ft5qLe/I+tgI4zG30njM2wl3LjxdXoqSP/qH+xfhjm/Q/5H9W4X3DpnLCQKIcnUubx4g4nhuHM+QVFMFNcUdCQKJdFZTShlFiawiL65OJW91PE4bK5ZTPyRe9f7l8RtPJemeRPEP95fjfn2dOH6H6dP+Ldzv7w+Al++6aidKjsXdp1eJlW6+tYhklECkfes4gJB4nI7uZtI/8SUiEW9CnVqUCM+l4yrKHmKpF+vQeCBjxbzeE/7tP9y/Afcrmm/B/db5b6mdW/oR8yGn8/kxqgTT0ZxbEUWX58PpWSE5zvbSKpKOx3GaSMshbQBH6KJMmY5KDMPj5dylSfxXcPneYywslPzD/Ztxv3J8agbX025VzU1XGCBvA4Anyo/z4Yr1tSHFt/Ji++XtHq4050zf4Shy96h/OIjgTomU5x7JU/NLyD57WmUyjPUP91+G+xX9Hzr/ZjvCpODEd1aYDdEfo/QiXgKQXwvvSR1Ipg6FYxn2CcQJhXCcfIwoAUo4mmIw9jyUlkqpw8MYGvnxVsbj8JYwn9n0P1qzWVqa6q9HAAAAAElFTkSuQmCC

1915.1975.2035年乙卯太歲萬清大將軍

(๕๒)ขุนพลบ่วงเช็งไต่เจียงกุง(ว่านชิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกเบ้า หรือปี พ.ศ.  2458, 2518, 2578

ชื่อรองว่า สือเหลียน เป็นคนเมืองเจี้ยนชาง อำเภอหนันเฉิง สมัยราชวงศ์หยวน (คศ.1279-1368) (ปัจจุบันคือ อำเภอหนันเฉิง มณฑลเจียงซี) เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักความยุติธรรม เป็นข้าราชการในยุคปลายราชวงศ์หยวน  ต่อมาบ้านเมืองเกิดความไม่สงบ  ก่อเกิดความวุ่นวายไปทั่ว ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถก็ถูกปลดออกเป็นจำนวนมาก  ท่านก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น  ต่อมาราชวงศ์หยวนก็ล่มสลายลง เมื่อหมิงไท่จูปราบดาภิเษก สถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้น ท่านปฐมกษัตริย์หมิงไท่จูก็ได้เชื้อเชิญท่านว่านชิงกลับมารับราชการอีก แต่ท่านมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์หยวนไม่กลับขอเข้ารับราชการอีก

ปีที่นับเป็นปีอิกเบ้า หรือปี พ.ศ.  2458, 2518, 2578

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีชวดจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               ผั่ว  破

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ไห่  害