fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdLaOrOtN9/0rkyJGxkZGRsUhkJLYSiYytRCKxkUgkFolE8opJJoF2n7M/uu/Z57l3X25PSmlL25XFmpXJ5P+ONfy3vXMTv/yD9Fe2f8Ld+K8AwXtT++HRfPzjfhDxv+KY8gF+8dzkPb++PT/pw7eX/x738H//98cx9Bdt74T7U/A93fOL/S88WIiMYyHyzgx8ke4KUbTzUxjucDpMcBuEKF6BXwXSYeXX9Ljj2WFPv+E37sJDG54dJsR/cP8GuJft9+95xU5IqHy2X6Sb3BAAmIm4eGp6KczvI0DkhjjvEcVuUVwN8vXl1Dgd9rHGO487n2Ru/Af318P9l4j8J3H/cDfDjgHJD5ViBiGDBCHtz8efgfQgkp6InHzEgwrJB4rLE578d3no/L5Fr3jjWf/B/fVw/xy7vxr3/CMnNVJc5yGLmdNDqY2pjb8UM6kNrEayzinEzG+Eyn9i5oduv/kxPoXUTz+R0fyhnbkBj9IFBOBZ86AAAIGXpzw2srA5vdcb8udRZTzdKS6vV3wJ4snO9zz6H9xfD/fPYfoLuH96IGkSalzYHUiUxwMyo+OV0d/F7pfrgyiP+Y/d/+LtNz/Gp8D6uT3we2pHvi24DgXtFCzKL3sQBBakfmb3x6tBfmXm4rIhfrfnKf9/oMGivGw83ysA/gtVvwPur8L0R3CfwZ12nvYkmZ7hW+AYi0cRxGlPCX2AhNQsYLBQRIUmKduxL3EUe36cpT/vFnnXNSI97RTn9xL8cPFv8VQQ4r9Q9Tvg/ktovgr3j6/NOxnoRO0Ud0b+jqIli5nI6EnMcBuKduwDaU+pf1jMlBLoichJmuLSFsVTRLmzuE1H/UrMwD8lZpQ6lPrjQPxRcP8CgsU79lyexYyODPQC9wn0DOtT48LfUgACyHwYyFOXuDwXuMMU+uR0tYFT7Ft+7DMZv7lTXJ/3rJWPPD3lmeR5Bbv/D8D9fZ32nXC//i6/3PkF3GOxA8+ShqldAkQ6J5gyqTPNJ86WgtuEchHhnnVR4vtE57kdWZzAfWJ3FCeCLzmeebtk9+ff7CNPl3f/kVCV8UFY+fmgpzPksy239yH+nXB/H6bfr1jEw57M6Jl905ZwH+k5HlPguIB7BnEkdSEBpBBE6jLBXQJ3mKKTnDsMXLwdEInXGX7A2oYxXOgfKL7ICNIrygEK6BbPgeIB6nanA4s7L4L7486fuV1O9Rd3vwD3t+D7NqZ/q1jgzNzwDOUZ32mPRJBxTwxD892iwU+UICTGw6gDFM+NB5QKh3tFKXXgLHUgmT9Z8BSxZbZSshxKCOW9pbg5ezOPakhA+fglqP2SM/MWTf7k7Rc988+z++lehsuJy+ENlGfUFnskghSEUYEAiEVbROhLIC4nCo9ELhPWE+Un+s93BQJfBHJQm9tJ5ET59CBp8vYQ0V5j2YLQz1/4idFP7ZeKmUdefAtDP217pPOP9NVXsPs79+S48w3FcmblTLSJv0ES3CHDGjEfIFEggpRCyhLcmePT8SKTeuHKFxGtKNpPItpTWMxXgNShkyUKRbB7YfAzuZeXw2cHPgSn5e6XOTMXEfzHYf3+s33aE74G93dA/z29Ax9wz8wNBe5P+C4lB4CUoEicIERwg4gSBUXcL0VEdnwUpBQqPRoPFs/YXZyYnu/CA7tjwe74wPR4Znd84OvnPP2Ps/tfge/HM3+r/SedGTztif9nJZNItGD3rL+vjE4hKYJEkBKSfBdSgpQJ0wgoQUkh6RYESqEkHZZQTqwvxYnvo+DJlxRZdIOTsGHJJNJFIAIdYiDL6I8MXHg7FG0+BriX8JX/L+Lf4pmXkPhLcF/Dc8T/fOg/GkrvjjreCff3QP+JhskjlBHoPMaZPZYLiydYl4yO6TaiGSLQFSiV7lJPUEIpUAokgjRgFCgEqaB4lsh9BjmQLd6i7HIZ7pBt+9QleE/yhYCVDH/GGKvwN5PVyFmcpG8zS5TTt/wQtpb/fk27P6L8r4D7I8RfCve3IP6w8/TrnodmztEnIJywlbTKFY6IsY0IUoJSoLRQSigJUosEd8FYlypyvNRwOkyVvUUQ+uk6IKVQ3JeSsme7U0YWhxzICtYzcGlc2P1pUCvK9sWeZ4Px+8XMI+i/wZl5hNSLcf/l8/kIu58Vy8l1ecNbPNMny/GyLYUiVmbdEuEImuhcP2xKnO+CUqAMGEIw70ncn18kXRwUdQAFSsa3Vjm05atNdi0L67NMy+EGIx4eG1DyeEnySeVcwtFnMW3R+DK7fwOvfwu4/0G4/5LdSyLPV/AyJM1mduJyUXgmhC2SFgoUwRoT+xJeiZUVaAXagNFCaVDcIFLXQlV5T24Xh+ncH0SJ+NjQsV/FSwEC635M/ma2MhPTxzGscjtHtGVQ+8SyLLkbiv3fxu5PNcBfF7N+J9zfAf1H1+XiNsrkumDJlCzWMWprJSFzMJJAFxHuGpQuiLwCY8AwrCswvGmhajCPO+kpD91AGTBKKAVasdqJ0JdSqGzpZKmTuT9mK7DIYXMzJ5lhijZj8o9Ie6KYSeOpVzED3IYM/y+Fqr/Vu38R7v8Muz86iY/jRDkMhSxdVAZ6plWGu1agCYKJ3WO7esBxudXpti7ucsd4hL5Jr8Y9J4E+XlswR7qKTxUi96vI+ukTZWMn921OTCBJw5kOZ2EjLiZ7+X0LPuYU5QqAT46q/lqm/xXDq98J92fQv+x4ZHfg37sc7rk4MCTKNTDctRKKIGjAKJDUpg5gHsBaArp+tlUP7fIp3BNqMFrEd7xcQ6LgIXGfLj6swcrODFHYnFz8i87Jwiaze45fU+TKYgaY6cug9suh6v/G9se0+2/Y/eInEi8q0DLTdiZ1QljkWm4IVZ/5W4GqwTRYEZSp0WLtnQuN9RZpcwqdwsduYNGWWK/P6K8S+lNni1cYFb2gHNGmPpyjbaA0h2K8jL+Qh8aTgdiHgFTkr/lZuPof3F8P9zfY/YJygDc0jASFqJMq0InUVQl3ghRTOKFQga6T5KgTshnfDVZeuhbrFutQ98c6HlO33h0DvUIwKHijPU+5v8GqSr2IQV92OVVKrALx0VkSebhAXAet0pjUKUkBciM78VCIltJe5wfYoBcsdv6D++vhfhYw4rzzBPprPHrRLSKiJIEmErwuEH8SGKDqBLvmDHfCqJfOS3dsCwGdeL1CMIgGBd8Sx/+C7Eu+p7tXrZ+uMzGuBR19+iLwyLFsAn3ybR4kTYpcL9nzD85M9Oa/Wcz8FUr9FdtL2f1qqNNvny76EeWJziN9skw35wCU2Zd4l4QKIZ5vW6yJ3UtGNxgT4UEIBUAo5436g1NYdh66UDwK+pLvqSuWZ0tMj9lNih+tsG6iyCnVXTkxhb49nr31OE+qlC3wEM3SvRfB/XsQL77bev8euJ/ZHRLKmd2fK3VM9ksSLVpFlGQzxJyxVSfYscBgcBOyGZoE917den0jlBOXx3kZICSAQUEQX++Otz103iK9Dm3ckUqFw2TP6E+qRrOgZ6tUgs5wF8WwVNT0ismer36FXwkpB+Gkagrpkq2ZYigq7vvR7P6Xwv0xRn1gd+IwxYi/OIzRdYkiWFdgLFpTQjyBOyKvgDVR+2Wb/TyHYR183zoAQXmSCKJWztXOGAeoFGJtrEGsEErch7tvrbnAvWzk0wBTJ1lfXnmY3VXidXWKX1MyAii2KYvpVBe4lzZlKd/LSLWE/Wnc9V8M949flD7L7sVYUs6HiWRGpE5AT4P/WoI2CeJEkDUYhZp4tARZg1WNVYs1U3gZlZJYb7F2xhglnTEKTKubrvNhmEOY13k+jmPfjq7zAqSrXbr6C4VQaekUtrqpjfXOhntLr3lB+fU2Cao6tavCtCmgr0+IByWFEtmrkWevRl4Qf6H5Mmw9s3tWOuLzcP/aPIlPwOsvgvsD0EsNI1PWVxx2KYZmIvp58J91C0kFkzBEkLoIjBLuDHQvXa9uXroaTKubXt16deudD8O87/tBf/u+L2PvvTNGaVMb6+rKO6e0IeA8Xi74Tfl96/LcWOSkK0+pxEpPScYxYMa9zgFrBj2llMkiVE0TbXnk9RS2lkkE5YiqEJ9MIvj1FLiXAv14Icf/uou+o69+it3PWV/Zh4k/swJDjG7Rku0oGe4JKCVcGEOMPGZc2sNAZ2pn3I+m6/Wt6/y6Hvy3L+s2hXXwS9/Sto+e7yJKSIjnV3tEf11QezZwUs+s05WKtuSlGv74HKuQA/uo45nyi6IgZdjKvJ6dsGIsNe34qpj5zpwZRvkr4f5rTP8O8R9k90vW14ndZYQ7X9Z1gYOoZEp2J7jUhVIv8ccQvJB6pHN1G003mq433d0PTOvxb9u2aSSIXzZCvDMGAMoXv7w1y5sS+hZt7gBJ1SR5Zgq7huBOIsecB6FUwjer+Twn8DTv+6pnxKO2IfC/yHf/Bvn+Yrg/xfEH1dfH2R1L0BfsnhNgVAQ9s53O40RYEWgY5UyiTxUL45sbo+nKBiIqbY9ty1hf53UcSmovCZ5pvm8dCME9qsW617dLN7tQfv0YxYKpsXo0KFODiF+zD5t8yaRtimT6pGHwmZi5+O7wIt/9aRrwq7H+i/aHz/azKP8o3J+47JnXVTLXdRmbsuGYR0mxanVTgamKeDRuuomYS8hmWF8gHozv1Y1uEQSgahu/L+Oxzvsc1mlY+nbqGtoI6IzyPfTbNBzTsId+HbyrKxCivGJQu7y8lKAv42aLti5Yny5cLG+Y7DVa6vw8CoulqinmuBRXS3iQNCW9X3LFPiFm3poK9D1K5mVwf+uDPHaGL8P9/O2fLHaRbEcFhlW7AqMwuuxsyES/JUWlrW6YMkuKJSs9GF/inqRLMD4YP5puNvfedFIZQEk4JmRPXdO3LjQ21DeCO2F9H/0e+mMajmk45nFfRnoKADRYMdwZ9LEP6Bub/fGWuqVuShOp3FikRdzHL+HK8aJQODxF8FwNAXLWZBY2nErA0v3rRuQ3zPB4xHSJqhec7ceD1A/B/VmmwDVNIAl3+o01/+RxvCZBnJFBpN6kRiRXnfF9oXbCejC+J7jrGwAAIqE8NDbc25gf5lxo7EnDhD7CfR63aTiW4ZjHPfRWawWyfKPRdIz1E/qT1KEOwD22waoqdLwGVcK9Sh2ABT1Te6ltgIvnxGmNyAr+lLdRzG96Uc7MI0p+fvbvZWr2R077fXDn8PSE+ILdowvBDoxK3GaKa32rG69vTYF1iggZT1eUF7hnrM/mTuwuAQDAWrv0bWjsFOZj3dZxCPc2NDY09pHd99AfU39M/R76PXTrNPStA4DyAhJPQN96bqR+6KXrTef1LbtG6QJVUjs3yo1EPKKWoERy5c8JNjyzMedLPmX3M+K/AvfP+hs/C+7fwe4s3MVFuxPWc9KISigv/fUaKxIzXjpWLyXc+wJkjO/xDbhTg1BgtfbOhsa21ihEAYgA3lkW7iW776OfusZqLaS0Wu+hD/cWQHjpIspNx+8bbD8WiO/1jYCeI9p0/jVWtXIsbOIVTLkaq6qAvkZLXw6bs2k0Sori9jT5VeQf4JplkAT8vy8j8im+X6vdc052onaR2R2vLqRhUq9TVGfRRjrUTZ2EO2+P1M6wY+jP5j6be7D9XPWj6VJUB6013jnvbKWld7ZvHd1d747Mxz30+xyOdd3XLYzTEsZ1Go9p2KZx6VsBogLTp8Bgtn0MEmzPXicb/FHfl8Im6TH+pLVyLdYEd0I8bYWI1xK0SJE9Mb1gs7JIEs6IP3vwokgD/lfC/RHiL4W7OFE7z61WyUvmzHVNGqZKijY7GCnO82esRBlTMHom9dRgvU5wnM19tHc+LeJyp7C1JsapjSVnhrB+TMOx78e2HEs41nAs876MxzQcU7/0rQCowHAcHKNhG68hwfb5rEzHoQV9Co5cuRuX8Umrm1o5q2rWM5HaURfUrgoFr9iSL7PHYjrNM8R/eZjpL90+m/XwDrhjwS7FuFIxsVqm5HVV6HX67avCtYhwTyjhLQagrB8KDUO3pNdJyRDc56oHjNW5CO6Vls6Y1pqpa/bRh/pG+yO1L4H8x2MNxzofS6BQdelbgSAB6OpBKKdzoHfhPfEk9c3rLOh9Uji0M1o3+hY5XjePeibmF6CGmGShKLmA6UOwiBeQ6pOdbHhxTij4t8L9aftFcC8Xxjizu4Ko2rUCo9PvSj9z6cNE51E3JbuTas+QYv3Ag6bqFjUMC3fbz+a+3p13ji74U9e01lQIFQLp+HXwxxK8s97ZffTHtuxz2EO39O0xDdsyHwu57906ePqM9O4E8czrtn8keFI1+SPoW4s14T5+QOlYsNXKVYWcI4uGSCEhXrMpKUCVU/4KEQ8PqfB5dPWlcP/JEeovzvPdp/1udr+EpzRpLcpQnaw3i7bCitmdYzj64QkHZG4QMkjGMJ4Y1gQsovwS7ks1zFU/214CGCXpih7ubW2sM0Yqaa1FqVzteu9DYw3i1DUE8alr7n4wlQv9EMaRgtelbwHROzfaGBiMNpJ6JHvbz7an/SP1zHQJiqSeGmQ6ZTWvG7YpK6wI9wR9BQYjzbM1qeCk3YtKfUnPcJBapLx/OlT9hW/9bRmR9PcarP+2A3wN7mWFRP5hkgaNzmNVhGWMdXYqMq8X1l6fPBCSyyRU2G3Mbozt6XaphqUaCO6cybAOPtzb3nsF0Fqz3t06Des0VloaRO8sjS5FU3JZtylEU3K+r4NHlOvgFzfOVT/Vw2z7UA+zuU/1QHv49KJTae+R4HUKMEzXmy4G3yTilaPP2+qmwsqqOjayRRNNSYZ7KWaSVoQyMfjqz6S7L0oA/jWYPovyV3Wbd53eOxD/O7iXPgyBXmH2H6PXzuGpVXV9MeZUZLusdBMjcthHgoFYfK56aocC+rkb2J7gbhAVogRwxnD6V7h70utT13hnDQqlpHeOolUy4LdlPpYI93Ua9tG72u3LSHBnxFNjqQYCPZ3VaO/UJ0d7p3HfEu7Rki9UTW+66M+Qjk8Er9GqxBQUuZbs/iBm3pz8QXT0Orj/cLv9Fds72B2SjDmZj+cUSKNA81W75HXStaV0Ge09VD3hI9g+ixkbIc664rEDsJipwRglCe776HlgtW8dNWpjFYJBERpLeTLbNO6h35dxm8Z9GfcpUB+ImZJuXOqRIU7CPcLd9qGK7udo70s1EMHHT6FvZBxROzM9j6mlLySyu6o5ZqX0YCJ4NiIFqJxWkEvwlaEqpHSxr4Sqb5kb/2q4n0aXLtq9FDM6Wc7lUAs7dER1tEUxUEh2Is5gPCGbGrONW6RbVjJVv9RjqIjgoW/dOniKVilODfUtjTqBAuhbd8zhmMd9Dsc0bOTSLDN7Nevgt2lc3EiIpwa971INixuneqAtnlsTyJvnDzLaO2OdPmm2JpXj7yQG8Qn3mDILVMos4LqZuRJlDpzOMqbw3l8qZv5j91K7n+pTZ6+d88CaQr0w6GOEmpRuhnvVZ+/P5iEkUi+M+6WOMoPgHjc3KkQFQIqc6JxcSNqcQoVYabn07bHOxzwec9iW+ZjDsc7kRRLrH+u8zyvBml55cWNIemaqB+oG1BXp7lQPfNojwz0RPF3N6LZJvM5KplYuK3jUNNQKqIpBjGJJhZhAlhD/kAT/Nd/96Wj8n0bkh0/+G+D+wO7Ic5d42g7ZMnUxwMQGRYs1o4HAcXL6iM4J0PWYZYw9o5yotxqWalhdCPWNqH0dvHfWGeOd49yB1hrqAN7ZfQrrOBDij307tv1Y12MJ+zJSLs3qx6VOYqYel2bK7ToyPd2lBol4VvOhig3GPes3tt5pvCmaM0nPkCmJaKUsxEyeyi3fFjMiiZkvwv3vVTLfku+ehrLPRTWIh1QxRS2WFSiAXqeEwRiqJluGqT2a2QWvE7xWghohmwRGNSxuXF2gAxY3bt0S6v5Y4gy91ppKy751nAZMg6yhsTH1l7C+Lce2H8dx7Nu2zMc0xNke9ZjZvZmWduLeVQKdehoFr6HqZ5tRHrVNEZaUMSsNQcTAhtg9DbUiWglK0JRWsmjKFdSK6XyZ3c/C5kdXIvhL4X5ld4GcJ8NY58GUqghVeaCRpK1Po5I8ahNtmYLdp3rIyK7HNUF8dROhf3Vh6+b1NhGXE7idMaG+Edy9c86YOKpKcF/XY5mPdT6O49iPY99Iu6+DX320ILN2b6YM8XokiBPcQz0Ql4ckdfjuSdUUWC+B3iQxQ/Kd9AxHq3muU5EaWSyB9hiqCvGvriL23exeancRQ9VLQli5laGqT64FAz16HTyqau8l6CP4uFHlPrC6sN7mrZtJrIfGaiUrLUnMhHu73l2FsX4Y1ZYhiX8sIcJ9XRnuZEEu9Tg3YaqHpZnW27y4cW4C7WTc02HM7ks1lDJmtPdQ92/pmVY3ZZxK7F5hRUakApPhXk7Zfr5aNxSz9/617P6dcE/szsI9z8U2xQATWxBVAfe+YPQ+5XuNCe59kaxCcWpUL8mEWd20urBUw+omxv3qwnqbKi1JnRtEarOeaa1RAC3WlDEW6hvplmPbjn2n4HUP/ToOFJhGfDfTepvW27w009JMixvX1OADSOHEEaiqJ4gTu5OSKd13CtyrImAlUif33aLFmDRmTwSf2P08xvRQaQxelTPzN8L9W2YzcXY7pICVy2xIZiZbpMqw78bpA77IFC+v9REixs+pQRCnQc0YpzbT2kwrI4+ovZm2Zl5vk0I0iOQ5UsM7u/TtenetNQaRUiPXu9um4ZjDMYdjXUnJ0Py9fVlXH+G+3iaCO71pjFkTvon4S6yT5mExQ42n1E7fCZE6pxLo5L5T0M/1ObKYeZfv/uPZ/QKpF0P8ayfzO3bPcOe52KrIkKlS+buYIpbGmDi9hHid7obkXsfcmKqf6mGtRxo3nat+dWF109bOEXz1yLhfm6nVDYJQCEZJBWCUdApJr1M6ZEwooNlMU4jafd+OdT6WcV/GdfDHuq4uzNUJ7uttWtppcSNFCCSo5iasLlAUywYlw32qh1D3oe5LuJehqjM3zn0n3Ovku5/hnnLFytUtH7PEisZPhPtbEP8q3B/P+YNn/k64n9kd2Ig8wT1xWFVod84aOBmR+saZWJx0lX2P5HlH0cJcW49rFO7T6gJPx8dYeRWpIB7N7SCmp1g2prwv4VhCzHqfR45T4wBTM60uLG5cb/PSTuuN4L6QmImBrIseZVT5bqQhp6keQj3MZ3YvnRmWNORClnEq113iaawP63/gQwLwqf0TE4BFUTzsb4M757vnYlcAccU8mYqrlCWTcrSqHE/SY3Mm2J7gHlNQUs4tiQROAovCvZkI32XwurWz17eUEQhCANE8aRsCPdnwxO7HHI5tO5ZwLOOxjMc8HvO4j77VDbE48ToBer3NW7dkYePGpZlY1m/tnEPYZqJoNaRhV8Y6Daz6sz+TB1mVi5kzoBVqSOnvVIAprkx/CVVJu8dFaxju4t8K98+OFfwO7oXRW0xU5bn0REvE6ERaNCeV+J4zBHNymL6NpiMlw17HnEYrI9DZhk9RKfuPpGS2bubTot/eam21NkoaRKOkUZIi18juseoGbQOp9nXwXefnhhh9yohvpq2LiI9ipoldYutm6h68zU0oTUnOJnhEecR6ciQT3KOYKbPETrOZWEamgPVxLt/Phfvj3VfC/Sn0vwp31u5JPsIV8aURySNNlxlMpZjh+dccp5LNR2gmL3K0dxLxawpVSdVEjm+nqF8FCAFhmL1z4d662lVaEuhpmCnO9uBJq6PfpiGmlIV5CnOrG3pBNmSmetjaeWmnuQlbN89NoICBdq63mZTM3ISlGhjutNEH5AShR3+GRyQI7udSHHFC00OoWs5m4pUr4+8jfqYz8wjrR6b/0tl+tljIO9i9nJQtS3MmlcgzzOhVKqRYwr3BilBO7B4tGs6OLMaYONt2NvfI6Ldpa2bqCTsp6XpsrRECiduVtsdxLH1rEGnynjOGJ/KRC8klCagYQcyCHIdlmhvn5yZE0ZIk+9JOazNt3bJ1c5Q0sT9MW7ewiGdGZ/e9FDOlquGA1ao6Wu+qPsOd63BwzkxpD5yyxC4Tmr4B7i9Neae/F2P9s4h/n5hhdpdwlu8ASsq8VEFGPFXYSuOI+ecvwtaS4DkVcU2jmJQ1sBZG5O5XChwlSAEAKEOYY07AskZeV7LQ7tFxL9mdVA2JmXVaQz/0plvawpPJ8n3euoX2k+ahh6hNHE8oj7hPyRGc+OkfxlarYuqqTsVnUgH4ojJwLpXKwh24KkH6WcQX8t3fms30w3PFLpL9UdJ8dXoHszupGnmW77JIJThVUIpeTaoLmQPWVEGJp6J66cilyXky9TjbvhhAncho37p5a+almQBk4/y6ncr+eueMkhWCM4YcSeJ1gvg2DUm793Fuxzyv89x1vtVNVOptHF0i7T77mQieIU7pNKRk5kKvhzqPMXEOcClmnLnRqCrnh53hntIhY53Ucpl5OIuZVyUR/HpO0B+H9W+x/vRU39FX38fuz5yZGFHlGqimSJ6Jay09zMjmCR88xznOwrb3yPHJjuQglRpbO2dQLttRlrjej2Pbj333zpGM4YSZ6MxMVB0yw32bwrHt+7rNU6iNXVqSLgvR/NJO9HaE+92v0Ydpp92vUfDQIKsbc84MZXpWPWdMnAabirmqjHVN+WF52aayitjJa3+021Pji3D/4XT+FrLf3yU+BfckFHOomq685SLAeTE9XpmDqin5pN15eJWSZPpUu2tOCp63mAKZHPGIvH47jkst9+PYj31Z13nel5VW7Lia7st8zCPz+rHMx74d+35s2zLPShuFevXj7Oetnbdu3vuNUE74jnBnA6ed5iaEOubPxJlNaYCJOb5U7c7cOPFdcz2CVE4MioU9Ys5MzgnjUFW8ejbTJ8D0928fYXeWNNmZKSZ5KHKRuRhqWRI6lqYoim2wdqdoNaYPJNCzMxPh3kxbtxzrFefHcSzzemzbvm7LNIVxnMOwjjitHTsAACAASURBVIN3rm9dzgzbj2Odaf7esa77vh/7cez7vu+990oblBql8s4Rqe/9Nvt59ytBf++3qGTcGOm/nOJ0TnYnyf4YqpbUrmIhbHMuQ3ApsZRyNy4W5EPjdZP3/gqa/0fg/uC7c7EryZXLaf0Cruofl0QtEgrqVCSast5jrbyzRcNTRXOOezPt/bZvx7FdeX3f9jBOdz/MYVjnsIQx9NSe13kmuO+hP/Z9o/IyJIH2/Tj2Y9+XKShtUGmpjJQKpW6t2f1Kqmbvtwz3NsbKUfCk9AGi+ZgrVvWsYS7ztcsssbIasCzqAEOs+F7WzcvhadFm6McCqS+azVT2gT8Nyj8O9yfsLk4KHnjJMYxrGXB2ZF3UQacGoTwvsUT5MykpkoZa4xhqO03TkjX6M6y3je867+oqDPc5jEsYtymQtiHtvvTtzl1lP459P/Z9nYPShpSMlAqVJsTXxq5+pD7G8obEDAkqjlZjzNqEUPehHuYm9KajBMlLEgElzHABPVVUA8aM8mI20ylUfUwiYGEjviZm/nZqf32K2CO7ZzGTfMnSolGqYPcqrckYXRoVlwbwaZkAriLN8/xjfaWq3/tt3/dt3UuUh3E8jmNbd8J61/mu8a65ufrm6pupnHcujOM2h31Zj3Vd+tY7uy/lMmX7ti3drVHaSGXoViqDSqPUUhmFGqR2xkS4d3McTG0njmWJ0WnjkSaC++MUPrJlyoLAOtdUutbb4BRrrnl9ilavDfG6uaqfBdD/JNyfsTvjXkFaLvi8YrCusFKoYw29Ytm6SHs0gVXfeFZ/nOTRhG09Gy+FUg/9QLdd59vGu+bWJsQb46y1Vlurdd+6dRqWee693+awziEM9+7WWGuJ0ZU2UiopFTWI3RPuFaCUUoX6xihnr4Z4nRIHKAuSwlOKVvOEJue9vjlzY6CXqb80TFFMX8JiiioWo6q/YHfxZXZfv3FF1X8C5R8/7Y+wexryAIZ+Znd2JE1cF9sYWqROuSbhOxZdAdMnU5LyZ8Yib2yZ5mM7dpo9vS3Hvi/TvG8R9+uyNc672pGAaTO1O8K60pYIG5RGqQjBUbRoo5SkwJRgzaROT0GplbYgNaACVIASkra5EHwC+hDqfm5C9CKL7N+LM8MypvAfM7vnZVYZ7inHXfBIEwsYKJII4CVw/+Pw/QrcP/jcD7I7PLI7l1gCkOUaNSYtt8tDTryeUZ/KKXKcOtr77OfjiNIljOM6eFe7dZ7DOO3bTlgPw0x1HpU2rnYEdJIxhPUEbkskTYiPzJ3ImwJTumUxI6WipwMqQrzSxhmjlayNDfUtOpJ+vszqIDHTmy6kjEhnYs5zLjKjHJfO5DiVliU8r6b9UBqyEDBFvY2UCwpfTwD+hvSBfxruH7k6fZDd4Tx7Nar2skJBWkhVKdS0aEeZEkxtKgnN8/qC7ecmZNWyH6521lrvXO/93Q9hnJZ5ncLcD2MYp34YG+cFoNLWWmuMY1Jn8pbKoFSxTUBP0rzAd7xFpZW2SluUOrK71K01rTVW69YaV1etNeROUmzKdQeWdoqFFeqenUfCPc/CZkOGZzAhahUXrsmqPa87maZjP4yqipf67k/B8ZMR/+XY+lPsDoUpKXmhSZY0pOA1qAqMQk0NrsZBNnwFhsPW3nRzGOYpHOu6L2u4e6ri651z9Y3gfvdDP4xhmMM4hWGOiEcJiChVwehnfCcxQ22i9tJ8lMpQn6E+AEqDjJurK6s1uZOA0bSZ/cxuDAmYpZ1Gew/1wI473xqTJ2LzZI5UHTJOjklLGODJbr8s3cHUnht5maZXVBH7tk18R1XUC/rfuvsFuIsHvF8SCqRQIuVIQoF4qpZKaZJV2siPb1KKQe98P4xt4+cwUkCJKL1z3jlTua7z/TAS1un27oeu8+TGSG0ELVCKEqVClKg0i3VMCv4KfWWUqlgCRTWfeB2kRqldXbm6qo2ttARAgTE9gUdVS7j3zpOYYQvS61uZOFAss2rIfyS4pySZLNnfWEb4xOgvWkb474X7WzT/IrhnSoGkZ1ImsAAJAqiNKa2AEa9A05p7rW7qQtNzFNvqprs14e6NcX3ramOttQAYxrG7NVZbV9/axq/LFsJM7F7CnXS8MQ4VhZgJ91Kzz0hCxdW3rvOhH/phJLEkC7VDVwZAJWSMUMO9DXevlTSIAAiorI61yjhD5sz0Q6j7rvHE7s7cKN03jqSiVoVkzzlhIg4qiZQImeGe5mqlVvLa4YX57j9ZuvwC5Z89/3eze/nPE3ZPaatkREa+lyBJyXAWTbThybQBU4HpGh+GexhHpU3vfXdrauUA5ToH7xxKRQS/LBsTPF0KyHkkKCttbWoUjK5QakoQyAonGY5J8KRjlEapCeukZPrWudpRfTJTOTL1qWBT73yo+t75aMg4X3oyzO6P01JLQ4bj1BwIFYuQPU7EThm/4qJnXr2u6k/efm1BvizfnYetocR7cmbytA8W7nBWNTKB3qTUsVY3FZhaud773nvvnNI23L0zpm+dM6b3Ptw9IJJ8J7HOWDeVs9rKpFjYQSdlwuwevUi2aFIfIF6H1Bno4GxBSi2VCXc6KyMBlinQgn5WW6mM1Zb99eRIDl2TQU/mDJfIU2mNEwW53ECKdpCMdnLfL6WU3g5VXyVm/i5n5tcofx3cRQH6K9GX43+x3JJEkChQgVZxyCmKeFLzRPAKdeiH3vneewoWvXNSKmLWrvPdrRFCKG3bxltrG5e89jpbMQmvz7bkRUI+5tIguEfhjkWcSifjaufqSkq1bQsC1ThwUhulrde3SOqR4wceXWIvkux2Ui8xNsVsYYk8awloVabzYkzXdN+Sc8rGS5MI/jigf3vCZePx9kVwf4PdWdXA2auRKRsk+5KEcm5QOg0J9Lbx3rnu1nSNJ4bubo13FhABAKS21oLUbLEnoEdYCylpVEhICSiTdo8oB6l5TwH9DPFsXKrI90C+jTYUTrTWdLcGEIngpTauTlO0nCdqD/VAw6ikZ3h1GspoT7GpSrFpHjoVmd2j/1gyOnN50u7ipaHqF0TwH8P608D03X31Rexe7sm4F4Ak5VUCPQJqUHHN+MaTD8NCuW+J3V3fOoEyBcZIOJZRqyTgYgZ6atOmEspLXi/hrtmGLzceZwUVA1xX38Jwt1pTDUo6SastxawxPcb5i54hXqf0AZvyBWReNPjirxeGDAlywVmQIkMfnoaqn4b7b2cG/cCtPOePW5Afgvszdn8IX098T4IeikQansodDcqu8652dz/0nmwWR5kqVmsyZ9KLpghBalSaYC0SsguUx7vUEyjvJTUyqT+i/LppQ8Or1tp18K6+0Wp+AtAY5+rKakuqhsBN0Sq1KX4tF+2osJJSabQqr1aQByu44KaIaWHnr7YcO4UUqZ4aIL5U8Povynd/7Jwl2b8b8a9g9/Jf9ihZzRPcpQJFXk1S87pxnoZOXV1556y15CQ6Y2pjBZYvjuR8E4IT3BFACowbtTndhdoid4lM7aRh2KBU2kodgU47jXGE7DDcybUEAEDpatfdGqWtd47WSiCLhpUMZ0HmIDUbMipN/tKl4855YCkbDJ+JGXhDzLxwVPV7UP4Iqddg/bd94Gtw/yC7l7inK3huSJAKtKvdNoUwjowhujWV885aax+6FgKmOgiYVmNMNC+wlO9J3iT0s72IbMioyPGMeKWtUhU1jHFt441x6+D7YexujQBwtVsHT/Er3dbG5jjVeRpVpXRfmsxB0fl5rcLYFmw7Aq+ql0LVM7EUA6ui8B+58SPh/iVw//qEf32ev7tAvZrdL63kzefqNEijUd65aVrC3YfhTr671bY2VipjlLRan/sWCoA4ipTdT8ysDwn0J45PiD8Pl6LK7C51VC9KVdZGxFtrwzhZa7tb03tvlASA0A9967rGU7BBkqY3XZv8R3JjWt0Y46gGCY+h8gyYnDJAoSoAl7HOjntWMg9Y50KBzD8vdmZ+vqr5Wpf4Aru/1QPwvAcT2TPuEUG62i3zTCq5uzV967pbY7WujQUAlIpfXUiZdHyBfoEEfYFpXjM1LoyefHS+i1IDRpmuVBUJXlXGOFNRloAzxoUwu/pGGp2+CDJAw3AP95ZGCZQ2VlseV6LYtE3LBRO1KzzVCQNOGQBK+oVc+TENppYCJkmWUswkEZP+Pg73p2j+S8H9we0b2L1IXr3uiWNSCrVrbr33XefDcFfa9q3rvXd1pZQEQJA6vSRKZU4vVbI7sqDPeoYDUzbRmdohZhZYY6KnGfFdORq6ihNErKVcA1SalqJ3xqzT0HW+b124t1Sgj8ab8hwOXncp8XoaTC2xTkqmqBBWMkIWM/m7z6HqyYzPcuZFOTP/wf012h1PBC8AQEZGdz4Md1e7cPeudr33VuuYDIgqwVspbc/vWcI9Mjqxe6nXS4izjOHMMMqy5CScMMwhzGGcXBMTE7rOh3FCqYhKrdaUfx+Gu3eOBlwpgYxHT8mHMcYxr1OKbyz7KJAyZJLFDond4Rm7F3NRM7sXv8uX2P0/uL+G3a88f2Z3YJhabV3tKM3LWtu3zloLShfBKAWmQHxcvDaKbN6dotWyQVnBYRx772tjaSiKMsaIyMM4TdOyzOu27uu2b+u+Ltsyr2GcUj6Z29YdpaY3dsbMYXB1Fe5+6VuS9WQolckCnA3GdTXIhD0HpmUDcvHHGLMm0s7faVbx4uGIF7H7/wbWvzdn5tfsTr9FUQ0rPyaVNt2t2eeVcsJ4AIjnjgAqVBoAUgdIPy9KkFqpyjU3a61QUkiZb1VuGyWdMeHeHtvW3RrK1hFKgjHKVspW1tre+2WeUxmOY1v30NNUKWutXbc99jQAV1ehH9rGd7dmnkLvfLi3Vtu+PS0cSbYjF25XYIrpL6f1gQXjvghPOUhN37UodwLHq3kUCuDfBffHMPqDgfUr2P0R9+UePPcABMDaWB5gstYW40QyHoNSaQsgAGXRx1DZqrs1MiEbEBnfKFWJewRorQn3dt+W3nvOT1O2MpVzza3rvGtutG3bsu/7vh9hmHl61DKvqLQQAgH61m3LTJ3TWhuGO80B71vnzI3mKCHKYl3lnARWjqGmaanwIGay3Z7EzKX9Rqj6Mu3+F20XuH/kua9md/Gw54J7pDQBq20/jJQMw+OLbC+SQX4xgoSUqDSzOEkUbgAipRvwfrJuKCcydg9jXHOLk0XCPE3LsmzTtNz9QKAP48RJxXc/IEaXkC4FoR967zmcdbVztXOm9BxzwmMqcYpQJLKf4lGB5Td4bZ8aJ6q/NH403MV3TO94TB94N8F/mt1R4SO0H3rA4x60WtOUIkr5UqrKkj2J8jjyT/I99xcEZaQ2WbQUQuAEm+LSD4KnwiFdDcAYU7k5DOu20zZNSz+MxPQkZqQ2XecZWOTeuNqt00jpmb3zVlsyJS1aqy1XBTuls4sUbCSlnm8f1EvG8fU+JLmedhZK/t8E939qesdbvntJTG/HrOeeUHjhXedN5SgjhSAZgSmjIVMKJIEQSboEShpah+Re5JMQ+aTjx0Ek4pfaKFsRuHvvt21Zt52cGVL2NPcP4mQiJIVDk/1cXYV7O4ch3Nu+da6uCl6XPE0JgarHYHGbNQzfjR8BcvJj/Di5zd7Nq3z3vxTuT5H9j2r3R7Q/xf+5o9CgTwI9+d+R4AVE7wWVa26l7r8Km6ITRVCjpFeOaWQAQsoo2VECogAg4Q7KUKUzQryrHYUE27Yw3MGY/IlRkoAhk56mTVECWW2sd+6S8Jgl+ykeTRUe6TPyV1RGopcPm3pxyR9ld6Yn/HS48993wf2z5/MJdn8avb7tSAIILId+BEpESVOTcl4ASiL+7L4/aqKSueMLSyHTQoAAABB52laoNCGYGrRRqEr9Qero21zgHj+I1By/GuOUrSjXgJSMd05hXBW1hDuLdREl11l4FbVOnwmbAufFw6J0ZtI38EPhXqL8NRz/1mDwR9Ifvsbup52PMv75MTz0QzWMUmxKbXbTXX171DMP71DiPgGGrUmZI1RCMKGcpgLSRoin4wFR2UooSQdHfAq4ZpLZmElGYbHVWqNNS+eVeiaXqy6kOFygn7mhAPdVr/MHPF/QXmdEfhviL42vYv0pxD/VCT/O7k8Y9x24j3CnJK1I84RyREY/oLTWmsr94j1PKCnOUUCKSml8VmqKTUEZ8h/Jk6EgtR/G6McjAkAsVqckGMMvVUI8EjzVGwOMo2Bo8IRynrwLIssYPsNHJVOEptlVP32gAujlUUL8WHZ/Mdwv0L/g/mmv+ALcP8juv8Q9KhoqktqYyjXOG+MEaXeMmV6AUirTdf4tYRRfSwAXDAUAAYhoqWoAvTJPb6WN7lJ87Jrbfhz7cUzTQqyvbCUg5bAh0scQKIsqk9bVTmpDsXVZZVJAkR2QFg9LQSYngZWbSJ66eLjL8E93noSq+Sk/FO7ijdWDX8P0Txv/9KjqO/YAMtwb59f12I/DNTcqzkhBakpdVKEfTu+Yh5yQQk8g6YIAKBvnQ5j7YSQnkRJjGufploFOd6U2rnbbfux75HhTuTjyWkxFFEJQx0ulmqzSRiRSj1NDlEHUMfELSn89f+ornZdsfb1z0uvXK1jek9X9vwzub40x/ZRR1cseBFQ0dajr/L7v8xTiYFNKWwcZKzb2w1iAvRCxafZqFNyqWuZ1P45lno1xUhur7TwFqoXddb5xnmQM4V7ZiozIddv3bd/3vR9GFvf0mhmFcTZgHMaCTPZxGpRSFSh9HUsCKBLZL8KdO9NVrD9LkDmHqgz0Qrz/RLg/YrpE1Vfh/hbEfzC7S6JJqjUACehRxEtAZSpntSbxI8k6jPnrMiWvI6C8+4FWnAzjSHLf1TcqxkTgZm1DeyhLjMzEbdtojSYaVY1GDaazip8/p+8LlJTbU0auUhtAU6T1lmE0xFcoqPkiws/C/YTmC7ZPzyoe+olw/8btKdzfmrL9Wbi/jt3TfNMIfkVZKNGZUUSWaYq0rShft+tiIZo0mwkEgJDy7oc9repBXuHdD66uBMoYFVQ0GnqjW9LoWkmtZHdr9m1f50COZHdrCPFKVQIEYKr3kqAKAGmut5YFu9MMV8FJEAKe1Ip5crcAf9k3CmKH5wC/yp5/DdzfCkzfsia/APeXsjulBkgqDEbjlFrJKGYAAYAiTi6PgaXUidaNCeMUsd4PrrlZVVMJSJqy3bgYm/I0DqVt7z2NQFF2l1TS1S6EuXE+VzTgqSEMqAL3KBUqtNqaykmdixcAlWUtwP1boD9TJ8U3/fDWl57AL/Wvgfv69lzsd29/gN05GVgZUslCSlffXHNzdSWVBABXV7GgqY4TMoxxIGk9dUC007TQkh40JcoYR/OPUgiLrr6VYoZ8HpoYBYg0lcRqDYiIaK3tOq9UBTG6QAAJUqfoM32WKLd4B/L8bkgJbRc3/UGxXBhcPPSKE6Ofri0XE/Ln++4/cPsD7J6wk2boXQ6ANAdPotKuuW3rvq27a25RAqG6+yGEeV22Kcw06W6ZZsqAj6+P0jW3ux9IwEhl+mFESTO7Bc0YpCTkwnbEKMR5yghISsFP6EKOpAENSG2MIzuVaP4x8Svj+AmdXzF96hAXCk9PLHpIfpEfDXfxrfXdvw3ur2P38k+Kyw76JbMHryjz1tWO5f7dD7RRbVRlK2p0nU+vj1KZktcpQmXkzFOYw+BMLIUX1TZJLBr8inelIHCDZClDAUYIs6ncMk30+rTlJDBBsYXIjvnJay8b18PoHIWgrLHU5r38uxTt/+D+eri/jN0FRFKnKhoXvBPrg8xzrqWGlPIFAKg0iXJagQykbpwPw73rvIhTQwAEcHgKylB2FyjNp0OLa3e3Jgx3UDrtlkBl+lDGJE2W8koDKgEiTrOSmkrLU2lipSoabxKl7Cko+kzZZ3FTKpN8xEOcemX+4jV+phH5t8P9deyOxdylspxGOiJVkklWN4enACCkMnFNycqhVEpVYRzbxittyleh8VqpDUhNrg6gYhSG4T6HgQptp/ndSUGBEIAotbIVV6qh8vAxNSBlcd79YK3th5GLkAEqcQUzE3apR8qHMraL/deH3xYz4qeHqo+QesHLfqEGzj/M7rSsaWtNnIpa/JQE9uQz4rmEYvzLOEYFSkcZc2sYZkJA1NzKCJS0TF8s357eztXVvqzbtlgdrzM5JEUphACUtOikkLGeB62KwyMGxjjX3EBpm1JoIMH9LEVEoV5EukuPn+6nJ10TB1Kb5X/6WYoHfyLcX4zvfxzuX2V3ECDAao2AaYqngZT9XRx8muQByPPcEtzJ9ZNagKQ0mDDcBcrzhR6JqmkFVioII5Xh96JJSeHeKm1i/SYyYaRGGS8CVB5eqUpICSBR6bsfjHE0nYrYnaBPgwN0Vmexcf0iTiJHnA4RWctA0bhErteglRo/Ee4lvL4F7iXoy7svGmZ6CbtbrV1dOWNAGQChUiZW+ZwE+lxyrEQLZVMKgVKZtvFhHIWUBfdBZHeUUpnQD43zJKypOBkASCmpFB5N8abJ13mCVRwkEpzLYIyjyShk9VCSgqlcGCeCeDG2qpi8IRP4U44vvmFRPOOB0fmYN0LVf5Uz81be70em8/1T7A5KydYaKSWVCjNKImOdD86S5vKC6d9k2pBTHm377GnQKSOgWuaVxkpBalO5MNwBhEBwddXdmu7WAPs/qZo2F4Mn9FFb2crVN8oSC+NIUsoYR2Y/54rR8gqlwRLhnnEMfKpRjUDanw8DhnyGO318UcC/1DU/HO6PCHsN7h+7wUvh/kV2B4DaWKUN0jKoiJWWUkoA0XtfvBEL94sS4vtxAMgYxxWxT5d7ABqv7b0nrx2l6r3f5oCIRO3drbn7Ib2hVNoKiGnJpnIAKLWJVxmpuCBwJPVhpoKSlGZDiM/LbafLTD6jU8RZ7hKXRx+em3ownPVLKX5+fqj6LdvTajMvhfvX2d0Z4+pKCGBPhgZ6XF0xlHM6IZdKPL2K5Ayz3AlYP0QSRJB627a28aEfqHjYOod1DohIy4RQdTEKT4WUSlshBOUkd50XgNbaBDBEqWjEt2280jaMEyUYt43vh3FfVq5cACCLyPMUTT5RMsD/nzTPu8VMfta/Bu6/KEPw7vlN/wy7I6JW0mrtnZu6hsYynTFLGJN8L03JsqRH+ifakZw4WbIh3VBXkZTaTkYhoAz9cKxjuLcIglS71ZbGpGj+FNLQKYBU5u4Hpa0AaYxLpIpKGwI3TQqJRWmW+VjncPehH8K97W4NQDb+y+/rMTAtHy55+kzj12/9/NR85L8G7o+w/rnsLgAiucZpclJSFQCMR5dwZ3Aw/mUyalINPQGJ/1guowAJUi/z6urbMs9UeW/flj10VKO9uzXr4KWSrr4hohAASgMqpSoKTwnNAoCM/PgdIFI5y2WaXX0L4xTGcZvDsR/rNM5hpDUxMY6qPmX3t7/hE4O/ZUS+FaoK8S9i97dg/fO0u1ISAZwxAkEhgUmG4S4l1xqIzxSX+wCiMOBPLxwhRTdxDKjr/DKvtOQGoAr9cMz3dQ6IkordeWcRpWvivG+KQU3lUpeUMbsGpKlcDn6lojg1DLNrbmG478u6LyvpomPb+taJHIkmVmfsl4hN3Sg9cEJ1jk+LuDWR/unl/q1wf0rtrxYzX2T3SktnDICotKS0dZpjUWnKDsCixsZFxbB64Ypi/A58YBQ5SlXrsi3zvG87hZjHfN9DR2Oo8xTCvQ2NpaoerrmBAOSltKmIEkqrbdt4qlcTXRoA8oIoI43GtpZ5pW1b92Odw72FtFTgScsU8Scrl/TFistRDw9B0XXg4QVj498Ed8b3++9+Cu5fZXdE8mHId3e1o6yVBGmdplNk+SJI0OOJ1wtNm6Y/0zIYEMc+t3Vf5jXcvVJVuLfr3a3TMIdhDsMyBe+cd1YgUOhJIKKCCCn7FwRKVzuaLe5qFzElQEjZe984H/phmpaD8o+P49j3bZldXVEgnri5FDPiQZucHnh69/wE+IvFzAVSL8D6hci/Ae5f1u6ACEpbWi4j3D3p+CfvABBncqTKjk9eq4iBOQmHBj73bV+3nQZuQ2MJ7uHe9t4vU4jBAwgqaEpRBM0MpJUOoi6SmtdpijoHQAhEpZd57W7NcexzGI89JtxTWNzdmvw1PW+IXz7Kn+vJ5eF6VPHEnwj3tyD+ebi/H98/gN2llAiglIyrN3rfe09DP/kFec0wfvYTA16cW7ycgTLGLfO6b/u+bt650NjQ2KVvaW2Z3vsljLQUMIAgHKfZHpTCLinNmPobOe6x0kaaFBIlzbSs4xDufg7Dvm53PxzLsA7eWnuCZdFOt5cdhWlztVsEnJ8AD6/Ah/1QuF9uvwr3twD9CO4fwO4KEQCdMd65rvPOmBPWUdGsJco1F48uTdnxTu8QF1VFpdvGr8u2bQspFqL2cPe06hPBHRWGewsAKJXV1lobnX6pAWT04EHFV44LflhrLdfVQKlJ0hDiQz9sy9y3rne+bx0LmGfOTHkrBA+npi/6f8qZ+QNwvyTSfA3uX2R3ANBKUmX3fVmj7Z3AHkuNWpsW2ePCFW/inmvr0ZQLqU3oh+7WtNYQr4fGbksgRzzcW0r6BQBidwCgWDbGBlLnxczi+CgA8BI36UiM6yysy9bdGiL4ddn61i19651Lo8KXkV7x0L5GnKU8SQdcvtBHBfTj2f3x7ovh/pFJ2R+C+9e1u1YSAdc5HMusleRHucJonCkX4S6p3gaiBWXgbMvk8VfKR1eaqJpIPTR26ho2ZCLc7z4MdwHCxHrZglJf4vVEyji9GiXlOQIaXtiM6g4Y42JOvNS998u80rJkyxTWwfet61unUCcOv4Sq4i12hsz6v2V3ePL8n8zuj3teDPdPndh74P41dkelpFayNra7NVjM6iANo7QFpfPqp7Q+nnGUZ0uZ5cnmy7EpYZGxvvTt1DUZ61MolUwa+BQAEFPTMFZtp4THmNKY1qmkGahxj9SUeGxtzGs3xoXhvswrJAxPOAAAIABJREFURSDdrVGqqo21lH5zIuBL48rNz/Y8OfgXQexPhPsjsF6G9Zee1Vtw/yK707R/7yxhXcSdVqmKi8nQHCWqltE4TxV6qYJkWqWsEDApe5FWNVv6dr072vbQLVOgxbhpvLP3fg6j1brAkwABpMt53gZSMTBGvDKpaKssF2RVqb77vm2hjwq+uzVWW1dXZah5CVRF/m5OMWcRjp6eBuKhfTo+vtPX4P4Fpvwbt3+E3QEQW2ucMcxcVFuUih9ROTu65VUgCeu0wEaxPLyMSyGkdVK9cwz09e6Wvp3DEIZ7uDPQo4titZZKQhIaIARN/4sl+2i+abk4a6pUzNXoI+IrZ7V19S0M9307+tatg6da766uHsQM/Or7PT0MFLGmO2X7rVAVxFfFzBdmBv2N2zvh/hV2R6Ts9mzERDVcuTBO+37sx7Htx7oe63ps+7HvBy3wS/XXURU1ldKK2LRidRxISkDfxygtSKnTNodhDYHyfqmITSw6IADIkTQuzkzl9bVRchulJqF1WnS7clbV3a2hgnveue7WJLiXPM1MfwlMH+TKyX98Jmceole+81J2/4ug/6lT/QfYXdJqeGm3tVZpq1Q1Tcu+H2ls8qDqpPu2b+u+78e6bDGhPNkvpOxRamPcMs976EpeJxYnWJOGCcN9CSPddrfG1Y5DZJlKGwgErvZIwYOAYtFtFjmEe0J86qs0tLQtc3dr+tZNXeOdK7j5aahasjmIB/KHgre/34j8SLbJj9s+dc7/ALsDgFIShABAVzvCumtuyzQv87zM677v67L1w0grrVJhMFc7pQ0kdUGmeNf5dRqPdT7mOwM93NttmWlhMEIexaYE9HUO3jlajZ7KhgkAAYCR4wWkKbBK22KZ+bx6VBTxaOISDKlyGP31bVwzvlaR3U9wh+L/ZxCPB0V5dXpOAf2s9h9f5Wtw/xpZ/nnEf/Ap74T7F9ldK6liWUYjVZzJH8aJlhFGLroLhJOifwGQW7/07b6sx7bsoTuWYQ/d1DXe2RDmbVsi0L3vfeHGDPdtDuHeIiKt6W6tlVJirl5dTCJJk1O5RqSQEtMqI9QfeMvVrnVEfO99ZPf80U/KJN09RaPX/ddR1vJ7F88f/aQz87SS6B+H74+B+1fYXSuptHF1ZbUlsnTNzaWFA0ic0JC+0tZqywXAEDUAGMTWGu+sd9bVVaWl1Zp0/7ZtSxhppJYCU8Z9uLfLFJYpEFAoL41qrxLipZJIFWYSywLEktZ50XoOWGVcqIO8mstqTbVy3rm+dd45AHli99/9vR2qMtPDPyhm/i5J8xPZHZU23rna2LSSEcEc734I/bAu275utCB113hX39rGe+d4oWpaVAyUITGzTNOxH8e2kB9CYj3cPYkZhvs8hW0a736gYklSSUpatNbS+K6UUsq0JFP5GUvDEKJRDwBp9SgJKONyBqpimrfa0ip8tbHXiPMUYb5trpekffrO+dDnHv1/YuYDOv6dcP80u1utafxFahPZFLD3fl02cqznKSxh7GkxmVtDt3Etdm3J9FjnsG/LOo2UzRuRnXQLZYCRao9YD4N3dt/24zi2bQMABCB2r40lxKNUiLTQDZdtQlbFj5FiXMs7lt5WSMY/rVypLRmaEe7vZHfW6cX7PLB7bpeHv47d/0a4f+Gi9E64f47dEaVCrZVkUqcUq2PblnkNw7zOgcZoyMgja8XVLtQ3mlTqnSOYUiIAgztr9MToUcMMd5rrLQAqLfdtmcNAn8XVFb0UcbzSRkqJtEAfIqKkUgWUG4MoXV1ZrWPSAQIgKiVJbtHb0RAYrzDMHC+YqPlbPAMVyvbpoJwpAOXzmeWfveI3iJkfq2oeJzF98BXeCffPsXucm5dyelGqZQr7tpHzeOxHGO7WWlffGL61cn3rus73rWsbT5RJrh8JnlKg05EsZlSc5c1kja6+dZ2nzK1Y1KmuaAEFq3UU8VIiIqkbDmHpCgAgRI5mMZUjvnWNv/thDsM6Dnc/UP1hSpG31uJlsW9xjTtz+JoPE8X+xwPeiFMB4DNwf4rmHwju336Kj5/2t7I7CIgFRwWgVLWxy7we/LeEMI5SGau1TWEfzcAgBJOCD/fW1TGFRmlDOevlRnI5agGIQoK4EBVKKVGhEAIBCO40o8paq4qwVcoYvAIi9QQ4fQlIuZzHum3LvK/bOq3rPM9TID1290PXeaVTwWFxIuNffcNv3H1DzIjLNUG8LEXsL4X7B8/8nXD/rHbnOmGotAnjeKxRwNCsC9poeSZjnKtduLd0S4RtDMmPuHgYiRCBQAAVUkol09KQpy6Z2nkAVaT5JWXMqhRhXTG7o0LIz4mv5upqCjMtrDCFZZ7CsW5zGNd57hpP6yOEfug6jyhdfQPAUxBafidCXM/2ySDqledPB4rTa/1ouItvSgv7rKp5J9w/z+4AAIJq5dEtoblvHeWNoVTeOa2kq6upa9YhGtiuufWtc7UL4+idyx6ItUrF1dkpRhQpM57txAgNAVQRqeROkjRW62jRKKnShlIhEndCCk8FgKiNnadwbMVlaZqPdd2WeR0HWqZ4HXzvfBhHmhNIU/5+x+DFHRBn2k4nEB+Ey+Xi1ez+bdT+LXB/qsReGqp+2pmhP0SJCAq1M4aWQyKHz2rdWkMDOr33qx9d7WIaY+u8c5SJFfrBGKfSEA8Fi9Rzeh/L2XH0xucnAOLykRwbggAApWSmdhlljFKScZRkUQwSqZgHY31f1hDmY127zu+hTyn1fh18OePbGAeIJTxLtPIOOGMY8sE5doUS/eeI9qfD/Z/A+kcQ/064f5bdBYEdAIySWslKSxAIiBIUANbGCgRAZbXtvV/HIQz3dRySfG8J9Nu6e+dodh8P7nDNDJFi4pNFDXG5pbbxRdCYaD/NrpJSKiXLQsRn1QCIcgnjsa5UemCewjyFY1uWMBLQXe0oP4eGfilLgl4fz2dVhJf81TxTLU+iVRG/zdO/8ZEfmu/+jXD/RTf4o7OZ6A8RaeEAREkFZ6geqpRxHQGS7/uyzmGgiuxkyLi66p3vbs2+ba652TRuH+dkkAWeFiAAFiDFGaJU/TCW/AkFPSbo8EPlYZFolbahH9Z5XudAFeXJkKGM3zDca+Vo2hSlHId7a7WVUiGAtVYUpcUev13x8NgboepJ21ye9a+B+2/5+x0u6jvh/hV2p2QsKSWpFwCkCsCtNVZrQBnu7RLGY9+PdQvjRFEpxaw0zLTPaxincggTpBZp0RsBMac3ESGXEUaBMq80f2FScTrJx0iSDkkZ8213a8gPJe/fajuHgWIMqsW3jsM6+O7WGOMiryPkWpO/jkKLa8815M7RyJNo90Wh6s8XMy86w3fC/SvaHRFpsKbS0jvrjJFSUUlUV1dSKmvtOvj9ONZlW/p2nUZX31xdUSIKmev7stLMI05d5PUoSTAxborTQKWtUrFQ2TNQnyRDFgnFC1ltyReiaSV967yzJLEo5aFr/LJsdz+s49A7H+7eWprFhwDCWptXXIvQLQTN6YHrP6duKU5PKF/k1XD/+dD/frh/SbsDAIBCNErSOKUzhvK9nDFWa2fMOo3HfhzbNoeBkg7Id4/TJprbMs08cU6pKq0chgIwnahMzgyv0a5ocWCpJCsHDvIY4sB3C6kQN0SUurs1ShtApAwzZ8zUNYT40A80J2Wd1m3b1mnovSe5hVLFypjNDU6vfbqF8543xAzfhfOzhHh9qPpquPOJ/nGsvx/uX2H3UzPOqgYAkFLWJmZW9a070orv6zzPYaDxpr51rr652oVxItbkqRhp5abE6ygT9SW4o4zTly5BYnmG5anmR+P/ChGVNsZ1t0ZK6YxprREoFeqpa8Ldr3PovacR4mPbtjm4+kYjTWSYWq0pZD6//LN49ImgeTinS8wK4muh6mNdrm/A+h+H+Cfg/kV2z//INBOPQknASsvu1sxhiBldUyBjfuqiM0PoWZaNGgT3OGMVQACIuLB1XLgm6pDEiSUvvpfd034q0m21dcYoJRXSuvLSO6u0XfqW3KR9jWkRoR8i3LVtGw8o+9ZRxnJB3Odv+NyEovEQqhYnmG7EC+aqrp8ckP8bt3+I3blFc/CwqBuDElC6ujq27diPOQwxidxYWgTGamsqt6+bqx2vUp26DUZej+8gTx2zYFFXO3H6ENcDnsaP5CkR1iEuN1Jx1OGdW8IYg2y6NIW5a3yMaIcRUXa3Jj4dT+d2bRSivDyLrNm5edL0X2T3R9D/pYj/KaOq1z2RlTNAUy0NqddlW5eN1oShhXnjrTI0OZWqVNuoZFReXpiWtE4Ez2BNpyxdczuJgZMzc0LPA+ygNhZipiRS2g+nvFOAcffDTtPL92NdNlrJlfQPqlhupNKSh59EeSInyXIJlU8n/NAvcn95USWCvwjxv8hv+93J/1PsTs1YwTQVx6N9CKCkMsu8LvN8gjuth6q00pZWFyOpkPsMrcCBMgsQfuMkUrhAn9Tmw6EqAA2NKUQBICVVcaL6qTGVLZZPoNnly3r3g6tvVlvX3CjA7VtnlOxb99SDh9M/fJc+wvV8+JDyVX5uJYK3UPWCU7203523/E64v4jdMU/yT0uOUVUwqcwyzSHMtDpSXLpRaUig7zofxpHSyNIE6iSKqGzvpT8m6FNVJmutYHxfgsGTfik+phAAoJSMPRVRRnZHV1cKda2cq90cxmWa920/tsjuEe61o2Gm7tY4hZSDefku82kUp/AoZU4HPOiuV7D7Y8z6CqC/sOfkU73A/YLvf4bdeWL1U9GeIYRcAKzoOQnu8xrGqR/GWLoxzRAFNCi1a27LNFFyPMM9rq6BMqWIpVNmdgfsvdeUDyM+aERm/AkhgFxUlIoGyyjx2NWuuzWhH5Z53ddtmea28SRmyJyhLHmnsNKy9z5TNuTTKP/lGDS/c2b3zOnfwO4/P1r9BazfffKvZPcTQ50fZL6SqRYkYx1AoKQ1HKcwh3GimUFQzIaWytDqYsa4aVpQ5vIYQgBNq4vSlsXuyWjJGHuE+/UhyN2APylNeIpzVQFba7hknzGO5tRS4RBXU16+TQW1QSrZt65CcHUFV5QXkuWsUkCUXSN3y3iGxb3XiZkfLtyfMvoHr0vvhPvHtPubuMeU68JrFsRQleC+LtsUZrJfuOgFFXix1i7zSrcZ7rTAKkCxhG95red/0kcR+VzF6dREoXHyfkREWseA8ii1piFhkjSACpSmIiI0oYmpnetI0puE4U4EHw2i9N7FJeQUtDK15N5b+knnD/MTxcx3wf0xsH7sAK+A+ye1+yPuIytj8awI92XZ9m2fpsVaWnNdg9KINq6dpO26bLR4hlQGUFLaMLGxuKSIFexOMsBUjtsXdn8uZopQMa5pI2VrTWuNUVIgCKC1yrTSlrLqqcAlVZAkdm8bLwAFQLi3TqFT2Ht/CVY5Nj3/K94OVYtnCSFeNjX7rT0/c3uL6V8E94+x+xPcA4AgZAspy3rtApASgNdt39adkgUwFWQkPYNoI9y1JXEPqdp1AniZIpbeOiGf1sI+x4DP49OSeC+dViFSbRyBAGnxMxpz5WW1u+7E7r33NPrbe+8tLV5iRXHFu15RxDmOPjP9G2f92koE3wB3BtO3wL3c8w5z5p1w/xS7n2coxz/JkWV6Vg5Vl3kN46i0RaUBTandla22dTfGkT4mN1MqEwGAaZA1n7MkcDTOu9qlD5NDwNPnOpk2Aq6fNT0rDZDxAvNcEa3rPI8xMdxdc6N1nbpbQ3BvrYlWz9VBfwL0tFNczvPcOT4tZt5CzKuxfml8/mx/vT39RJ+F+5fZPSEm4rJYEBgAgOA+0xJ2SlWgNCZnhqsXkXaPS6KCotX26MIey9yVYgYl8Wg/jILaH3Vmyrv0wsiLvJJ/qqQypnJ3P9z9EMaJFtfmCSimckobAWi19c46hd7Ziz8Dp/cp75R6DL7Nmfnm7WVwZ9CXjY8PGrwT7p/U7o98z45KiXeUqHQYJyr5S6Y7F5imWi7GuGWarbVkbBPRotTxtNjtyXIkJgZ3necK15nSr5om7zwpomtDChrKFUBihoR7GCcqSXDR7tSmIVjvrLcR7g8yRpzfK39nhZy5uO35Gf8auJcs/qO0eykxT3sw19c9vQ5KZUI/MNx5KQGyIGlhD1qmnSq68DJJ6WeXOfwVJK/jGkyudiB1lih4meYn+L/ftWkAmMVM1O6uvvXDSGUIqNBSZHdbxSIcKJWSobGtNd5id2vE+cXPwv1BXJW98CLrhXgd3N8xJPkVuL8A8b8dWvrj7H4CPzywu4g7AVFpNvKidpcaUdN4Kq3QRIHg3Q9SGZSUapbsdoAoMyKmZdTuwDmYxacpYHPFGe+/8m/slTnlOC3T5+pbd2uozgx1S2Z3WqyYHPp18MTuraWCas/e4KmKL7rlY98QX4L7Y2z3Y+H+nvGBP6bd3/iX1sqjYl2nx1AqUzobpMUpW4ZksWtuFKR2nc+1GlMOMAgRlQbBIEsOIGlEx9Ck6SdypaTzK7kWz+C0BYEcK1OhMqolFq9OtiK4K1u55kY9c50GKmLcWqO0gSfgfdBOl9D5FNvmfvEKZ+Z9CSdfgfvLsP4U7u8++Vey+xMNw7sjkafsLjwfJpU2dz/0w9g2XirDlabjaOu0ELv/f3vX6+4oz0T/lsiRI2MjIyNjkchIbGUlEltZicRGViJrkUgkn5j8mAS63917e/fdfXbvw3aBUgjtyeHMZDITEmnEYjKotIiwDvFnwDqSAEBJubMB0DQOken7SsxU+C5lQwQg5qhjyHAnar92BbuTknGtE1JStkDf2ZS2WxRfDOPqEtRFbyyPS1vvYPfluxyR74H7j9H/qg98Ae4/x+6vcA8YplTXjkgMIWLjHJx3sUqMady6bM95oTlNhCqaU0fFUEPYDPUlPrlJAAAq1RAcqcxTbG8tVxh4TnfSPxSYRgyC353DPaSlNy5Quw550SgGzk9TqL/Q2UNA8inJlz7TM8VDh3yZ3b9zSPVb4P619ryN3f8v7jFmy4hwj0eGIIL7OMUh1VAl5toN21bAvb901G0wlklitgHz6AsAVH0/PB5Pfx9vw5gbcsru7J0ju8e7xzhFMBghHO6uCyY1hQ8Q7l3rBACNNG2+p7KvFDxzKsTP2b3qAsVNfJrdX43Gfw/C/nOg/xTcv8zutKeMU89/KJWZH77vB6Utshpg125Y1gB3crr3/SCEyG7KxonkQwfIYkaAso1rL36aXHcJRVWZ9zqbpGkz3fXJZtRLMasHZ3d65nRusNZa1VJmP1I1FLwgAAbn9ke/3BzBPZ2dedBBHNoQ14G1nA7L618eZvqDwmZ+Fdzfxe5hYLJ2hEul7ePxpLkdyIo8uu7y8PNznl13sdaSOYggQCU3pUuMLkRAJEHTamt18MeXvr+C3Uv5UtwH94pEuBeOSJDaNK7vonBPwWFhjCnU0RYCEOU+3zbfP+9XpeSxHTW7nzfgjdq9Yve/AOsfh/vPsTsTvBz5Wcwc/O5K2+djdt1Fpbl5Umev9vSgXO+uu7i2QYBUuJ2y52WnIkAKyBEgC0iLCjCHTQECZFYMlS9ECN6XBEgaHSN2p1AFmjme6mtTXsskQJbHuM+3Zfb59PniXDiJ0zantjB1JeDznpkfD9n8tssrn8zHnDPfy+4V7lN53jKOAEAa4x6eZu4ZXqWafHzzw5OPj4pFCkplITVljXTtRfDrowQ0MY8Sa3vF7SfaXbBPFaCKKENAihFDQfW7pSbtzkN/ZaxEqbRN6e3pn2sbhVi5Oys5fiB1UbWncuB8tvLeES5/BOh/gO8PIP5b2D3/fmxbQAjqItc78WgUBtZaPz06N9As1eyZMc5a66eJtLvSNoTjakNj+FIbP00ihqPRFV3rQBlgZmtWKxWtliDKd1O6/E7ETAy4pwEBYvccAaFCdb4wzSrDtiTzQjWJCs2HDnDor583VU/jxX//oMhTj/vp+tfg/jPsjgXU+QaF7Ib4Fh4vKY1x5CsM2j0GEdAI631kcKcTUc1KHcrxiRgAnNsc6w8DGkCVDEH4v6Zq3HmwGoH53VHQqJbS2TMT3TJh5qHSSjWmcYCGot5TQJuIVrMQrDXF/z8ynUW5/qliNaeM+G64vw3lx5b/pIb5Wbj/NLtzhkp/seA6m80U0EtT4MjpjlLTDCaa0ASoKCzMtU5qQyxL7E5wvw2j1CaHvAPEIVVMNeBFtBbSTeW7q+xWRL6z0BWYAoAlZ3cq1USNVNqEKbbKGOP8ffTj7KcHKk2DqfVzhsstdrny0VPs5N/rp9j9FO7f6Yv8xuUnm/1BuH/WM1P8iCk0ILre6aSIUlEwjGsvpASQlWYHlBQWZpqQWRcAiN2JSimiJuv14uKhEiqgrFUMk/b83uK7/K34fgxboCEn0mbXbqBhLEohRmKMvEYU0Pacl3XZpDbpmqWb6COmatGY6sifhPsPhiT/FOcMN7J/kuO/gd15LHvJ7zE0gHlmBACQwUd6IM3IJl0ecox1Fwq1TdEHAe62kcr46UFBNdEVE73jIuUY4wVTD2ImigqljUgIPOoKYPHugekVwZ2wTiE9QcxgmE5+7YbtuWzbZq0VAk++4fJ/gPKiYR34pijX35RW6XTzawu/zzfD/Ujqvz5m5twzw3AfEmmoapgJUff9QAI9TdgLB4MERNc6CihIfUmphuaJSm28n2lqRYwYQ4C0EpajcskSRoR7S1EG/HYZlSZ2DzEz1HX7fvDTgzIR8PaH0OXusq/7umyuvYhcIqS4PhcpxcOEv1V/IjfvrfHuvz+1Ly94/a1i5jPavfiBgOAelAwWjhSU6toNz8ecPDOICe4oAK21ITVSuA4m97bS9uGfJJ2ttVlVE6Nnpk+U+dJU7fuBSt+8MFVFYHcBofgZKpCaAjYju0dTO6aCct1lX7d92/t+OHB0zdPi7KJpvWB3tvFbT+/4RsS/WnkH3D/G7lXfqA+l+Xg8ZiYchYo07m0YjXFkpAIZtQAAklQNzfukv+De1sYY56cHVZen4VilGlQ6+U9AQAXxCu7hPgW47hJCXLjGYE4UFnKc4U7sHpPMXFTMkBOMivayb/u+71QzJ6MU4jlL/DIxA3xfvoca7V+H+zdEQf747z1w/y3YnQ8enbB7TJeHxblAXrthXVcKEUO05LcOB6OkZ4JUJl4WQzUyGnYdBspTl1wlcawqpScA3l+5syXcgAAA6PuBzXtKzWcGCIN7CK+PfncaDksZcgjuFOBJcPfTo2hMJV9y45htz47KW4eVd8D9j9Awrxr/M8d/EO4fYvfoXnwp6gPcWbZr+iFRuu6yLhsVlEx+azohSoWoRdGPgFzaGG1cgn4OyIlFbMSJKjgVMwBASbHzR85MVZWKJgS/O6oUIkZqKtip2ijV+OlxG8ZUnlKgPGiZz4oZtv4muP9BiH+l3T/A9B+E+0fYPVBj2SW4RRqyQ1ZuGQEAeO2Gbd2o3hjBPRi1AOTJri5KQSlSmeSgFGHCHpwPprJm1lQaVgSFcxX7OZOSeslhM5JiIkzjKHCNJqoGF6RxlCnETw9i9219olSZqvlKvX2wR4sGpy8t7H63mPltcX8K5f+Q3bOSKT4aj8KoT6r4MKB8Adu6+fuobINoKR6GxlCDSuGfEBDTWljyzzCTNDZDiIz10BxmHzMnfDqrsg0Alt2D6xmZEhcLkYMIUp6ZzoVwTqUaivDZt/05LwT3fZmt1tF2yK/FFdgbxXolq0qp86a5qp8apPzvl++B+4e1+1mfCHsw2KAh+rdQ/H0/rMt2HyfL2F2pBoh0pazsYIK7MY4wF0NTUCT4Rm9K7CAYQuFPxAwJmFQGVZBiqXVFSHwg49ny1GxKl3ftBmUblNoYR2MI27pvMfV73w+Dcyff8IvN7xczf+gw6i+B+0+xeykU4uEoQ4rTYrSf/uR9nLZlJe2eoh1pkhsVBWBgFwAYUtW1jpu/ub2x6ZHsZZzaV73P1QrEWIODhRq2kMM9zFXV5uHn57zcx6nvg5hRqqGB3uWxbOu2b9u+7etjcq2LlzqePN5bLWT+v7p59/SOP2j5+QZ/EO4fY/fSnKylu0JFmd2Ryx4QAIj3cdrWzY9zHJVUoExIGC1VzFyQT0dUSgVWpTIiDXZmHEPw5uX5R5z1K3YHAECpA7tX5EqQQy5m8qgqxQgsz/X5XGmYiTL7XbvBT491XdfZ7/s++/F+dQc2/yy752fPb8/u1Q3/tz3kg3D/GLuf03rAB0X/FhEE6UhJFY4o/S9g8MxQuQvKO1ecDSFMpNAmZV+ioEhgEAcS2WxOxguzMN5bmbySaWsAAZRwOJ6N8nQrqY2fHisVmtz2zg1UO43c8P4+Ph5PP03bc1kf3t+GfG7xcoW3jm8fDg7vvCNH5LsJ/hXE/xS4/4DdFdLgOKf2Y+cAcstEF0oBXwoC27eNskCi0gK0kJJCCKUs/JuISHVjXOtSbQ/TODa8nxoR6uEU+2t3TdIRmLKoFtoh3TKrsZMq0FPEznNelnl+zgtFdBK7UxD88zGvs18ey/PxcK2LoZqlfcqsVN6kyoDlOM+f+upsplebX0ZV9fpnwf0H7F53gLJHJOLMwWEoDwdL1zqqXEcjNTxrEvKEkiTDERFB6VhxUmpKoyeSWBcQR1VjBShSLD8UM4Aqv1VpiTiGmkyCMohgIl+kay80JYWo/doN88Pfh8HfhmWen/crShXOyE5efOH8ouX6N5uq/+D+MXYvBfsZr0OIlgnB7sfnAKDSdl3Xbd1C2AmmUpJA5ZDSSanYvFZSSpnOGcITAAtGD2lheOaZExER25uSarywIqUGjFaHiHpGaioX5dqQPIwieShjgmsv/j5Siczlsfjx1horXjfhfEf9HKqb97XJe6/g/jX0V7AWX8828xFX6QfE2Afh/gF2P2X19AZWR5afRkDlp2nbtvs40WzrMBep/iwYJZ1C1zaNlirWo6QpIzkAGDPcY5UyiDRZsXu6FawGYkt2hyCWwofpIrZnAAAMQElEQVTYhKYYMiCVoVojab42zW9aZ78vC9XX7i9dagD9/x+x+/8NsXor3Pczpv9Maz/SGd4B91fsbpQsD/gR7s9OEPZQDMy+bRQrGyIIMLrbk3UrRKPlYJHqxlD1RmUbmu4tclqlGNMCMVlkgjvUcBfpmRAAHeHFjxRRF4no50EZEE/QF6EPBCNb25TN+D4Mi/f7c/a3IebhCF8uxzyEtfQfAP8VOMQhd9pPwf1I7adw/zLi+d/nsf7xvvdL2J0fFAFUYRqjMpEQ884JqD6NSls/Tfu2P/yTKhqk8dc0iQkACO6ULt0Zo5VEqWjSU+TyuKAqU9DAmScEkrOFchwUb+fD0zOq8MwAGhGjaOKBEqQGZUzjqN/ehtHfhn1Zltnfh0EhC4jg30LlgKkkTuWwYe9+YTbTKcR/Qx/8L4f7Kbsfoh+hAr9ASjEw+fE2+zEu09NPVFPyPk7sZ8e+H7ZtWx4LzYILQl+QLzI0oIC7QqlSZjIpEhAju6ekYi/FDEDsJJQ+O9F5baoS3FHqzg19nLBHDkdywhjjEG0yYYngUeqHn5dpJCWzjDS2ivkREhqFxWa2qqnZhZEtivW/Id79d2D34u/YHYKocK1zbdNfOqq4Sws5K2Y/rg9/G8Z8EsT7MPjpEWbBEeIFICVoBwAAg4Ly6BLoacxVVLwbhHgcTI3KhLNn7qL0WChym6UD8g2Rvvf3cV2f27Ku67ov605jptu+bxQZs9NYFSUFoSia5TH623VwzrXuPgytsYVvVOT+fraSt18c9lfB/cdPnu9k9xe7A0/TfzGlf+NaR8vgatBvywoApnHxo+jHWwi3UjkuMj1LFMJg0Xd2sNhoSY58ES4ah5OCEz3FyTCertgdlZCSFSU+snsCpZBSPR9+ey7rc96XJSK9+LsNIz1nUGrKWD84528D3bjVdnDOWguCps8muwJTiw7sDlBu5k8BiDdERP4RSzU/9dd7ZjjP5LeSqw4ECGtta2rEB6y74T4M/nZ9RoKPo6cCAPpLRwUlKe8cQHa9I4gGYXC2v3TkFRGxqAapgqywRQocyCYhswUFgEQEgyJHJHO4F8gTQsB9GJ4Pv8zz9lz2ZdnX9Yj4bVkptEZISR5J1zo/3qy1j74zxrXGDs5G9ZKM0oBmBnFkb8WRBME1T1j/O+B+RPZ3wv2U3Q8bVZdAa21J8E1g927oL9396ojg921FlCCgv3Tp49GffQlBY+xKCtG1DUolKRQ+2MGFQmDCJjE0tzuFVEYhGhQK08BwoXh4HxcgAHD20+L9Ms/b7LdlzQRfUnzfDxAToVEaV7pZ317uV2dV61pncx2R/L1WKqX4vgUXM8hW8G+F+xHZv4Ldq51Z90pliNqJ4xPBV3rmfnWzn/x9JBplY6giFqi5GOPSNH4AUEqmVIwE9+RiD2JGAKPGyoFNyEHy3ysECdDoQ8QvVBJIuLbx0/T00zIzPRMIfg+I3/Z925/znAfLpKa09INzrXKDc4++a5WL4WJcopyaqoKJGfbgEdH1+Q/u3wF3Uf+HQsoK79X/SpvE7oT4CPrA8YH2huE+kIIXAIITOQJQ+l/vZz7DQ0rl/RymlkqZ4J5DwUIPLfKB8RUpJVVtVwgKATK7p2NKdhdwH4bZT8s0Jj2zPZdtfR4lzbZulC9SaiNAodTLY/K3K30bg3P3q6Ov5UgZ2YouHjO5GWwn0mjAP7i/H+7RsMPDN18cwPuH0sZqbbWmPOtW60rbEOjpdfZjyP8YizmGPqPkfRi2bXfdpdBJMjkfyeFIWM+V8SCkUkq8yGgbkcokOYUGBUbOr+i82ET0t8GPt0Dw3q+z35/z9ly2dc2IDzS/udbdxynMUJHaautvg58mctHcr25wzrVNRe0vHJFHUzWtoxDyL4D76Zy9b2b3jHS+t9bruSNIqZQ2CrXSRmmjlYy4T/ZrYbzOD08UnhJYh+si3ochle/K3EdJTyG725PNCulxH1R7tEEBpZSPviPHjsgZaEqnDdQSyFrrb4O/j368LVMYOqBox2C2bgnx275tt2HsL51pHE1BpHQJVmty0bTKOWPu14z4ymAN3ynbGSgmW9FktkoBfy3cP3LYZ+FeIvkI+MN/DO5aSUI8LUTzSdgkQb/M3jQOQJAZys8sYnc7PPSRO92ZeQopviVbEwIEAPns+0tX9mZmK4r8mSRtgq15H/148/fRT9MyjYv3i/frw6/PeXsyR822PeeZEl/S6IG1tu+Gvh+WcfC3wd+uZK1KZTCUOwbgCekBICsxgGSbiuOt/SVi5hid/51wPyD/xHatOwNKKRWBPq1YrZOmT+4aWvG3a98PpGRCTY6iVxWXLR/3Ca2VqZoCXQJROoUNgmsbCu1ClCKagGdiJvklgZ4//jYUy3iLZD8u07g+fDRe1+25oFSU+Elqg2ittstjHJzblrVzg2tj+CTqeHFIt5bgXoqZaiz2b3NE/iDA4cPhDx+Ae+LOxC6RWeueUFlXCDQTQ0oppVJSSqWUVKiVkqRqKsTvz5nCChCR1DkXMBz3lUWXeTFbc4EZJQC5GhFjXhDEWFhBZjJnVml5LgEouYWdxg2S4UHuVD/enn5a5nlfZoJ7mp5LmQBJtu3zNPsx6XirNYTxgfQNp3m3rGQsQKR/ZM+Bv9ZU/ezy/+Ceh2wgznEOY5bFHgkghSD3iMzdoyTmxPlSSkRJoOcuedLE4ddFjDOysexUDNVRcijERsvBWYUhQrjREgEMBt+/1EZKNrtPcLM7AZtDP18EMVodQYM5isQcnHPdZXDB5k6UT+I+Tk9RMWeOsdYqJe9XtzzGp59c2yBKjnIG8dS2tDP/CuGbp8P+Inb/hXCPbj76eTLES5Sr+BoX+r0pUWOdfD1PxUBAIv7WWMEfJsnujB+JO5mYSU/8LGoSu3PNw/RuUC8RUi/FjBCC2kjPKCWlUqitta0ib9JE7kjv574LYQL+Pi7T6KcpZTlmWgUFSAxJzpQQKASCoNFfZJuE4zgwTE0twg3SW3+t3/2b4Z4esuUeyRfBIY4KQCFqek0LoOEr9CpAxx5CvSVeRQAzPSFCn5N9Zd4BeyvL3+IjMWCdnQoPK+khwp4hAgBASmmUbLRstHTGDM7ery4tqQa8UTKTcXCQS8grkTtiM2LHLlcKeQP8V+Ar/+D+frhHAZN4nVG+kBXuK6aP+FaIWoIGNIrQL7VGi2jTq1SG1hEtoIl9AIE71NNzP6KQOC+tR0at5qdGmgQpgBpjj0u4aLx0urV844LcnZIya1McJU05DzOwQEpQAuIor5CJhkVJ5GFayQm7h5Wi2eytECIWuf8f3N8O9/R7c3ZPMj2xO0e55GImwT1Ru0KNaClZbgK6RqtUo1kHoE16RbSEVAh4Sv0t0r/gCTZiAdTQTiVAI1qlGqtaq1pnLmFpL3n9bDHGpRVjHH1cqSat0wo1kjIjAJr8yAqjYOkrkpHFE1nkh8DxWcrWZc3uAv8Ov/uvhvupdsfiJzzhdckVPJc0KCPWCYKokVG7Riu14Vi3aJVqaEnYSghLK6lX0JH0FkdkDeUI9M4N9JoWvkkF4CktHhXIppU+7u/LzXTCY7fhvUWpJnRgyB04SURBYZpMBaV3wzEi/Bz/4P5GuHOBC2fa/dRmLckM4sy9iH5EjSAj9ENPUKhRBfQT9JUOBJ/QTCjXaI1xhGYCUEW0xrhWOWLlxM0FTzfuFPG0BHzrjuA76EvarOCelms33F1Y0vr1cEDPPps6D780TYniWk6IxB2ShlHpexZBKNp/cH8/3Ctj7oD7oxV7XGT5evo0yL0CQUqpqBso1MT3qQ8k/aO0pQ5gtU2gr5ZT6GcNUyI+0XPnItC7TPN9N9xNT+t301eI77uM8itb9+14G0bfjtdu8O14d0NaT6/92ZIeNcclPYL+wf29cE9+CeYhKfbUno10JHsmcMcCZLUapHYWSGcRAdzHT9OOVHo4SIjOn7iHpJGKpjDvJzb2lmNPaJU7RdUrnPGVQYdN6h78teJy2pPwzc9ZPRPSSape1B82/8H9/XAvHHP1TmRbhZfwbE+COHlQymeFOHYDYOiHbMzFpwQLEass5sIrmrVTKZ+SocwtZuoYrx4Uab3BhuuoBhuurCproVUUGXbpGdDpuUTmSjotF2n8uukktElXb7D5B/e3wZ3//edN/cbl+T2neh7O/PT7c94Xvy/zy88eX3+4/A+2OunuWSaN9AAAAABJRU5ErkJggg==

1914.1974.2034年甲寅太歲張朝大將軍

(๕๑)ขุนพลเตียวเซี้ยวไต่เจียงกุง(จางฉาวต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกะอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2457, 2517, 2577

เกิดในสมัยหมิง (คศ.1368-1644) เมืองหยูหาว (ปัจจุบันคืออำเภอหยูหาว มณฑลเจียงซู)

ศึกษาวิชาบู๊แต่ยังเยาว์ เคยรับราชการเป็นผู้ช่วยแม่ทัพหวงผิง มีความสัตย์ซื่อถือคุณธรรม กล้าหาญชาญชัยในการรบ เวลาควบม้าตวัดดาบปราบศัตรูก็คล่องแคล่วว่องไวประดุจเหิรเวหา  ชอบฝึกฝนกลยุทธในการรบและฝึกฝนอบรมทหารหาญให้กล้าแกร่งและเชี่ยวชาญอยู่เสมอๆ  บ้านเมืองสงบราบคาบ ไร้โจรผู้ร้าย ปวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข

ปีที่นับเป็นปีกะอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2457, 2517, 2577

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       คัก剋

คนที่เกิดปีวอก มะเส็งจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ชง  沖

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ไห่  害