fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdr3+kvNd9/5XIKyNjI5GRY5FIJBaJRGKRSCQWiURiIyMj84qTXAIz7bO7bXe73+fph88sM5220+7hzLnn/vq/YNf/jh88xLsf9C0+ZH5HCCmEICFJ4FymByWRJCHjOZ9cHyRS8eR6nE8QkgRltzghkR6Jf5n40/lc3O6mrxLP5+efN38CXU6EwNdcnpDf8sf//XEM/UXHt4S7fHXLoE8gJnk9V/FEKMF3E9yJpCBJAg+q7PmK0nc4n4CfmP0UEiTwuOAfSrglovjZ9Jz4d8NN/BumayB9gv+2+RPi3Sfop6fd4Y5//oP7/xjc73cTZyuihGwh04nKn3CFuEpPuN1m3+H8cpVfKumb8FVxwj3exveQCHQhBC4SfOQXAOM+AfoKccpP6HKRnFin/Pn/wf1/AO7vHTncoz5h7JIioUSk9gzuN4jf70oSMn2TG775s+d7RWLxjOOZ4EVG3hc0Xz71xO50Z25xMnr23RLos+/zH9z/Org/0/l7WBeJsCWEOCmRsXuS7IpExt8iw7d44nihsi/JsJ59eYS7kIKy2CBpmCyEEKfQzx6h84QyNL+p3SO+X7P7JQD4D+5/EdyfpflbiI80nMQ6gKij/CAlhJJX2pYRvpruUH6WNECwOqU5K5kEfX5QZKBP0I+IjzimPJgGQBn94n4Z0I3FX8SvfP6fdv8b4f4syvODniGenStiZAst6aJMJCl+RGaP5Ac/8/b89H0yJXOR76x5Is0LyoTNi9v4a6ZwNgWyCetEV1Xzkt0p83Oe2P0/7f7Xwf19rGfmSX4ilBAR0EpqZnEltCSlhI7ULpRMDxKfpy+8nKRD5sqH3w1YzJzsrnIxI24Kh3LTM7dNYVPygyx7Esqv9mWuZN5id3z8B/fvDHd5PXlHpqsr0CXl5E0Ryomz9eURoZTQSkglNV8GhdRSnF+IJ/BdouzayN4crqEtU77iyJWDh3R7xrK5gZPeJTiojef4yDj+fle8rd3x5P/g/m3hLl/dMppvJzexITNxkvAqdUKt1kLFu1LL7FwLJUlpoUz2iKbixP31MgDWs5MkmUSuZxTbPmeIjNAiEzxvWTrZg6+Q/XSeTi5epPg07a510PqPA/H3/Aq/Ee7PuvymWOQz1hmCN1JXUmsqANxCaiU0TnTk9YhpRramIsJdxC8s0l1+B8DjlL4/Pvv8MmQO9xg9pzCahf6bNJ9QnvS9uDr073iXbEFeCf5TxMzfBXeAO3/NP/z6vxjuuXR5KVckCZ1DnE5kRwiCzinTGwxNTQWfGFwAVCihjdSF1HjESA1qxzNVelo8TxfM/TnivKL4ejiPMy+bJapizuuiauI1kJ9f3PoI9whrxv09Y0VvGZH0ITHDKHkG0Pc/+DXffovfDXf56u471K5yOocQJ8qUSYZypuSCoXy9Zew+f/YhH8D0i69KbwW3u4U86T+CXmQSS5w2kUx6RggpuSyH1CVspRchLOM+RahnroqjVfFVoWoOlJ9nyj+M9fd/i98H9xzo78j0N+HO+uHU30lqs1yJfEwPxmhFDyN1SYWmwtCjpOIhz1t89va4kRqPR77PrpnzhB5RIJ0cr9nzkU9XaXwvynz9lOJNvzLSt5fCmyRsTgdTnn/8q87Jbj+F3Z+PPw7lH0H57XX+Ye3+0n5RT7cv4M6IyfU0C/TiqrMByvIJ30bqWhqgvKTi5Qk/n7+EH4nfU2o8fiP7HP1KaMrOo0d0y+BmuBfJ0xSkYqqVKf9C82f1ZQR35k5+RprpHe37/RH/8hX+Gbi/5b086/UT5ZTwnRg0IkxlvHvqExFtFoY49AnOa2nweHW7VQa3uMuPM/oBdPC9FqqiR8R6+unmqpFyvuf3H0lXqZObmBHiybmP0KdT2Wf5qVvpQRIzmT/zmUUEz+z+nRH/Dtx/q5i5wfr5EfkEcdggyf24CuVcYDzkQyfS1QzNK1IrerS6rqWJINa1kFpIDeWglenaARaKkrqkAhdALU28Ep6vkHTLbxr3gCFFsRwtsNTJfruLkSqyerUsL5ve6y7eZfyrcgkavXIqP8bufwW+X2L6pQD7AT32GXB/C9/q+uDddaGEcpbmJ3oyTgWsdaLeQmoAkZENoFePpmuHUtcP+dDGbOtaPRohdVLGylob75IgQfjmEfHpG+Iy4DcEQw9cbLi6ory5yv384ITABe7ZW5ngxHC6BkSm6eOf66xQoEzEy9faXfyadr+Bxv5cwPcn4f4S/bdH3gb9J7H7W3Sei/UT5VAsROomCaIyzuLFPNBklq2lYSKvpXnIx7auwYXgw7augpS1tno02hhBiqHRtYOQ+vQ3SOLJRAStz4xeS9PrpszC35zm8WBFD53p+0JqBLVFlsfljBgbqWzmZNC/l9+8IvXz/J55/cVQ9R2Uf0+4v0Twz7/Uz4P7e0DPeZ2ySFRlAShucyswt1ZuUGN0PuRDkNTKrNOwrWvb1IxsITWllI0QQhuTFaIIIrJ2JxV787RQtTR8CfWqfkY5vHyOa3NeZ38z0Xy6eqnAL0tM8yKeRNBzURrD/eJOpkqb5MdztMr/Rx9m9+e7n3c8Q+rXX+3LC+AnbaUPw/3mvTwd/FaeZDpRDENjgjPJYlbGLBtuASWjvNcNSL2WRnIBcLI+hBCCuAPj8t5/LTy8t00A7r2qO1m0uo4/V8Vr4HbV4TXHQJkeWqgo7qNHGSOQIkm1a/2mPtmdpLhQw7XugGn+VPO3WpqPs/sX8PqHwP0jr/xXQ46vYfeLvXjm/9l4SelPnYeA9KgyfQyQmSRXgHU82Oq6V3Wv6loafrs/u4rwynMXj7JfJysrv2VtIGmAeHzzTha9bvCj8zgYj3Bckb8F5R6OkqfXdJU0muV7qrPPahAu7mRKtYpE7cReJP0qu7+To/meSub93+JnXvNnwP09gpcntZ+liPyOz5HfzT3EwVBjlOdw7GRR0SOD+zXrfq0UT9dAxu5POXnomV7VuJxY2OAH4UfjwOV3e7UIZ58zVriwT9OG49fcjGevhouNSbIHnxWZJdxnb00/Cfd/tNj/Ctw/5w2+3HfPc0lXsZ6kakoxxhOV5fOBhgJ5zSwSZcUCcD/kg5EHjZEjsqJHRuFEJE+9nhBfaTMV1Kh4yBe9ofEa0ELhKup1w5IGl9ZDPljeMNNHak9q53xrSnosxz3e05jmldDiiRqe/Mq8xvhsGWGOF7+eVX0fH988vfpW2Pq12v3Zf7xoU3blTs8x8TpD3NCd3SGLQaIMbpbsEY6qxnlJRUS5EIKkkForA8QTEeJXoHypdKcIRykTZK4ELwXh2+Jywg8C+vllMOXfnFDme0S0rNC4jg138/j1om1IUbwAJN1CWLqye+ZIokvwX1bv/hamvxDubyVNz/woyCz975oI/WswalLmEo4HcyeQDcC1uu51w0R7u63oAUuRSAmpu3bwzgc7+dEsld7bB2O9lDQVtJoT9MUV9Phl+Zsz6G/n0eNPr/MhY76Wlf1DRuhzdiwxvWGOx3kO9OTKc2vsOVAkY3d5Y3f6nHr3f9Pxq+z+Mnua4C7PVFGRpdxzN92khBHOow+jTh8wFy18F8dUdCzfYxuR1Os0+NH40RxVMRVUyojyRlGnaCrIdUXYRj+aqaD9QfuD1oI6FYtX8NGreirKqehOoOsmB32udvLo4pLQTW9f57WdafqUITYyhzsHr8mYjxUHedgatXuWfhL/wf3PwP0s+WIvglNIzGr8f89KN8cH2y+triHZb+BudTwHIgFKIeTDGNcVriv8aFxXdIoaRaWkLun1qaCl0niCH40b67B1e/s4qmJ/EK4NaPoIZd1MRck/GrcR9LrJY9kIelWzmOGTglOw6a2MSyyT1DGgBoSwkrTIXfmT6S/9UIngU7T6i1nV2/Gdlfqfh3tO6jncFaUKdUlPNV7Jc2Q9YDJ8RJmeU6lucBfIBuxuR6/qShtQNUgdyG5K8zCmbeq5a/lom3rth7Uf7NT7ZQp2Cnbxc31URafICEEkammef9yztoGsL5UB0KPiT0x/k/KscG64B8er06jJbUqGvhRZ9Txx7aQ4xxl8Ety/BvHiK6z3PwN3dZUxkmJprrmU78KJS2l2zh+1ujYJ+hDoLGMYVTdk53cXM6xm6FW9FjQp2ShCM1BTmrlr966xU2/n0e+z31d37MEd3h7B2+Bt8D4EF4L3zm/rCuJvFCmikorni2oquqkozwtPNxzRnieqxgWAXydX9ifWM8rHLRP8pbqG4U55zHoleHF6r9+a3f8n4J6LmUuoyhFqbj/jQXboWK6wennGOm5zwDHacKxmSOeko/Mo1ml4GLO0JRDvtjlss9/XcGzBHsHuwR3B2eBtcO689XZbVyPJiJPdb5fW87sKLtHzJF0D/B6VUzsu7FPbJL7HIyxpLhZNJPuzEZYjV5Y0QPx/cP86uL8sBbvkTRnuxRX0TGnAR6trrtoFuE+9rhvG+ksNw+w+FaUSgogKXGsAgaSmNG6b3bb4ZQnHGuwe7B7sEdxxwbo75q41kkhJnJRUrGZYzQCI45YvrRz3N7WT63v8RvjVWNW0ui51XWVAZ7hrMlea1yJHf5yAqbnEILJ7ciR/Fe7PaZov6GnKwfT58P3ympm3U0vJgoTnwKCHXjfpnZ3ZnfmPOZLZ/Q1kX7gWiKylgSFnpIZYr7RpSlM9mrap3Tb7fQ7Hlnj9CA5Y98H74Jzd964d7L7bfXf2eBhTS7OZEYhfE+LX9BPXK81HlKeLM486OD5pE8TxK5e65mvghLsyWsGrjYgH6JNjk5F9Noj4A+z+TivT890PAz18Ose/BPdX+e6v7fZb6lSniQDReE4mI97WAQikkxjrmWQv77rF9BDQzLUAX0kF4F5IgoCBdkdIuvZDsIvf12C34Gykdu9DwBFYxIPpH8Z0stjMiGNJoM/Pb9ceXlj+XsQGzo3gccIP5kwPdk/ZiYh4Ia/Ufk5pPbU7bj8mZr6yZoZR/oXU/vyLfBTu8hXiX9T3gt1zDcNhGXg992H4TZ/ZHXYH+PKNePHC7qsZWh0TqEbqdRr60jSlWdrSzqNbxr1r/DL5fU5wt8HbCPTgg08nwQdvw7EpKXtVg93zn5ID/Xa+nJdifNnsKUWXKeEeJ0B8mUKXCHcV4X4q+IzdxUXMqEzSRD3zSb77F8j3vxPuP0DtWfcGFzzGgnVlcpTj/zs3HHMNkGP6OUBksj95d12JlJISKIeSaUpjp94fu7e7nXq3jH5fU5CawH0i3iNa9ftKRL1utnLCAV5npscP3cqJ7wLoOdmzI8kHHsxxj4u8vSIeHC9JazIQ7lHVpMLmSPDijFa51fXDkwieofOpWH/n/KNwf+fur8P9LXa/KZm8x9QgVDWpbfQsIVQmp/Yb6E+IJ8p8S8cD9HPXGqmFpHUa5q6ttDGSSklLW9qpD3bx9ogWzbEFd4QQkhuTYd3uwW5uWx7GbOW0lxNDHEwP6C8J/Teav6j5hOy3aJ6PMmUe8MdJmddT0uTsnoQ7W+8qFcx8RLs/U+PXKJnfAfcfjln/Ce7yH4B+r5MxJnPcOErLM478H89AZ9txzShzfcXuucxYzFBKehhDJNy2hG2eu3ZpS60MBgJ07QD3PaF/S0Hqtk7DUpVLW27ratct2CMcqzv2YI+9WjYzgsXz2yUje6b/u7DJlFiO9ZzR83NW8KWuY8yaOB4Ju1ehqrrV0nzqjMjPi1PfwdkvvsJ/PH7shf0wu792IfOOjVyvm6yCiv+bL3DPca+b3OkDepZXhgzz62R6IwmM7rbVb4udercsfWnmrvVL77bZbfPSlpA6fl+jdrfWO2utdbtNds0R9iU4F6zdq2WHnjHjVk4n+vngy8CM8RWa/jzP351Mn7P77QQoz6U82D1lpqMjmRVLXpaLfF6o+ksWx58/fl64/wDcXxY/Xnrz8kJ2vDtzKjHOtEjsfsamrHEzyd7rBiB+GRSykjk/VY1tU7daN6Wx8wgWX9qSU6p2HuHVVNr0pYkK3vtTz7ioZMKxhWPDp/ZqWVmmPx17tdygz5qeoX/Gr6ZnxOOk1XX/aHvd4G9ygztnnSRpWJNnm18eqqbaYPR0f8bQvJfXwHcG/a+apz/M7jnHK55j+lwbcysBvxlweYVJHs8x3BniHB1Opl+vQOfn9KUpJVXaAOJLVTal2bsGd93Qz13bag24B7tEuHsb7BHcHlOtQPy24gJgOt+r5RncJ+IzkcMhLGg+x3p0KgH3R5uze3nVMyxplNR3U/LS8ntu1wHB/ysrIr8Q7i8ETM7uSuZixuSxaXlVqzj4v3+prshgQyYR/DPQL3Z4OfWlgRuz9sPeNdGIrBLBT/3Slg9jWq3nro1iBraMO85Uq93CsYZjQyALNAPr+XHC/aZwMjXPL/6k+fTL5nB/iXXczW141jb3jqdsmebHnJm/9/ilzr0fg/szu18Qf9XupszKRW7WW/62HkHAujzhfnlidw4KT2cwIa/XTVOaVms4M0D/0pYoe3RDX+n4iJ36YNcQQpQx0Yl3we7h2GJdjXPhcFG0MOKfaP52AeAV8t3To8wOCJhb5MpBao51wJ3DVq1MciGzUDVN6UCl5L8J7h+OWX+M3V/K91vtQIxTOWsYo7EUqp4mXYbs/tGCwpkXl0TqrA3OR57ZtBrbprZTv06R3SO459Eto53HpjR9qpGEHWmnPnjr9zk4F0IIzga7+m0J2xqc8/MevcgM5Rd8Z/J9f1LzixmWKno4t98oB33uRT7D/cQ6GUSrIuf1TMzAff/3wf0D3+Fn2P2mZyR3GWPCRGT3a5yasztsmShnH+0pYKoxB/pSjex/55n8m4AGzuy6Ad92Hp/hDqZ3y+i3LYkZH4NUZyPcjy1sc1jX4JxttxzWfNhmuwmbPQF9z9U8C3r8RnxbjSuDXjdQNXmStcysyVPPoO+WK2ckz9HWnxSqfjaYvv/xS3C/UDvaLlUqj7llUl/EqWzIpPd6Lj/MdXkeMgJDN0WBW7vvfWncsqCIoC/NUpV2Ht02710Thc08+n12yxgsV0SmshnAfV/8tsCFvIuWctqr5Wi3/O7+bNEklPPd+NZUjWeUkgg+Tza1V47Pk6wcsD4VEai49++joert3f9r6ghuH38P3O9eZD65l732vK2hfQpVc0Mmt2VY3rDJeEF2hvvLbTm5be1LY+fRDf1ZMzP1blmWtmy1ngq9VPqoStvVfhrs1IdlDG4P+HAWoapfFr9tp+n+it2PdnvW9HuG+MUMfBmA1+PvYsZTxz/B3SSvluNX/DFFfM9M0Wok9VQu9jlppmfJ+xkc/03A/TG4PxF8qh2AjDkLfbPujZzjzwR7UjLRoslqB5YUpDJl3nj0ppiRV7LzuPaxRGzuWjuPwTm326Uq4ULuXeOGPuyHXxa/r2GbTzGDaHWaw7afP8uMJ9a77YQ7Hkma56Zw4lXKpG6GnN1ZxuTyPdcwuXAH3O+dH6d8T/vpP60i8pOA/s2PH4O7vIJe5fIdwp2bdHhxQG698//xpSggi1kvFk3yH8GOLIuf2X0rJ6AcniNcmhiVOgvix2f9trhlDMd2STChBtge4dj8tvh9ZUDjxwHottuAb5s+e2obvvuUhwKpM+JxhTPin4Ge6xmYM0A5B6x0kTTJiPx1uL81nOhPI/IbwP1tjk9lYdyQljP6De55Fp0dyTwNuWZFBOyys0VziRSTmAF/sy0Dix1VkG6b0ZTttsXbPdI5sqpwIeFL2iNmVQ97wh2BQRdRfrSbbbYjB30C95FFtze4s5t0aveUWH3J7jffPQ1gO6sjT2fmNCI/ZfPe+9fA9zx+6XX+E9xzlL+oEpNZmfutTiYe2ty1u6oj0LkD9Rqz4t2fgcLC5iTUDFX9o4Ub06QMa9Tu2xyLw+bRLWM41uD2rBwynNrdHX5f/bHHgpkM7ozyHO6u328ZKHu9SC5p1wzrJ9yzxGpeHQnEw5NBEQHke2T3ax0Br6j/WPPes2P9/SsI+PX//Iv8MbjTKzFzGpGSFI9GykNVTq/ym3isF3i0XEGVp5kWM6CU4Iz/krt3T3Be3fGlGpFRahRBqdt5hFezTkOUMbGCwCfE21gcZne/r36JXA5MM8Qj6NuNH7fpZLuZNi91fE7tj3YyPZfN5AFrmeVZc3bnosiLksmyqr8aqr6fhP8rEP8lcH8rqypTqHo27LHdjt6lh3xU+inHxCWyQICqz6gOMrfociXwkt3zxCpDs3+06O1otQbil7aMvuTUZy18NgHdxpqZY3PLckI8E+hnbNptttuZ6XPVbpvzYmD04/Uz7m+O+3NhcJndPouZS1b1WjPzS+z+jmT/5hD/x1/k0+D+ungmn/yYl/4WPCFMmfJaM4P/70vhQHWmTpcsNuVH2Infr/7MVk6MP6zuQIFkXxqURqKyIBs7gyEcJ68Hu7vtVOe2y1i8ucMdFwMLetzyl9yE1vJKuN/STIxyk1VHwpzJmzye4tRU7/6h5r1fLRn/RseXwz3X8edSRV5MwG5anjGJbdeIULPqEab5S9NQNTIpcuUMrL0Xvnvi4KPd1mkoVWzeg/kIxK/TYOfRLYvbFrvv3h7BHqB2b/dwbCeUu4uAedYwN4VzWjdPeia+L1Uj8k1cH/acbOof7a1cjMctcQVBnBUc06tps434INw/AJpvcfzS5frD2v2typkzt/rIRpuzF5nXil3qw7LBFbfwNBfuIH4A6CTycspPbLf52W7r+jDGSI0aSUgaVMDPXZuzuz92v6/eHsFaf1ig/LhqGHtV6pHI22hK8jVmn/QPq3bOMeWFYrmqyd333MuK5owy90l63Jcd2T3Ozfu89o4vI3jG0+dD/FdfydvsTk+IvxcDs56pst0EVebStGkEJP9Pw5Y5s6rJbj9VO5dbvZ3VB9y3dbXWeue7dmibGgQPx71/tDxUDIh32+KP3R+YsuSCD3Y94XsLVfMHk5LZ7+ol+ZUMd37xuZK54T5nd+RT7xWRWTL1bGWiNCaSePDGR6aIfXEr06eh/K0Xb3/6relX4U5Xdj+XAPMAApP1eXDZDM9jyRv1L62o1ZjbLznWc5D52dp939a1awdg3Vq7TkPXDjxnJpruQw8xY/c9qXYXnOUBHHbfq0dj1yRmupO2Ge6R1xGwtlH85HDPQwsOVW8FMy/FDOv1s0FbGdYzl1ambAzBZ4iZd1qZvgKdfw3cn0NVehYzPAD1kU15zj34Rxq5kbdjnwWSusHUJFYvedkMUzvwh1GmOLzzOKy1QP/ctes02HWz64ZKSbctblu9PS6OOwYROP8wRhtDSmJi8NoPgLXr91y6xAeHg29P1u92nPBlyZ7SpYjg0Z6hS4pW8+a9E+vKYAJHNlnpOiaSzrl5/6YC4Bzrv+QmfUzMnOweu/jEZdJvkUl5Jvg+DZnJy997ngt5LW2PxcCJ74F1Zw8A3dpE0i5s6wp279oBO1YxCs/t1u57TCQhkxqx7q21bVNrY7QxWPzyMGbuWrtubjj8bAF6YN0NB46j3dxw5ALmJm9yGQNrNVcyHLbmWI/51MTrTO0kdFptkM2ZuQ4B/r5wz5H0+XB/Cf3fAvc06vocbP2S4+/mTGJ3JFMhdS6FhFluEsDy2xZcAJ2zGgkheOcx8LFrB+zLnrsWwx+9s84e7tjdtuKr8OS5a/FMbcy5wEzJuWvdttp99xuU+n60m59txusR+rnQxy2UGBsybLDi/AxV8RfIqt6j/4h8arJl7gkmnopK8iwR+zc2730g5Ph5uNOznsn7PPIdi3E2gTLPtWL35qYUrbIMWLP2iKPd3LK43TK471hPSqZrB0awkJqU5Mi1beqHMQ9jqkfDh9AKi7PjL6tk29RuW509/GHdcLh+B7ih3XEC9J9eZCZm8kTvvYLg0cZCsXTbZvlUsDuGzFwmRQp1b80m+XnOzF93vGXLfI4R+c+hqsy0Oyt4nhT5yNZMYydjmwagwquJkSvKCpKYYeHu+t1Ovdutt0dg1e18cD4GmtZu6wqeBsThVfM50I8jB7o2Rigp5Ll/TwhBgh7GuG2xdveHXarSdRPTOYDOYoY1PUOfUc65VfB9/2gvdZHXHm0uec9nvZ+jZrK30FR3Hf8Lvinc34fUh4TNO7bpj1mTPwn3W6h6b/WgbMQ7OJ4NeG744P3u0YlPo6LbNDcvsns/+GHydvfTbNctTXiM8aW1NiQBU+oasI4QF4pfuSAlhBBKgumFkkKrc+NL/B2zPcMkiOQ6Dd7Z4NxSlUulV6P3rolR8myZ4zN233LHPSd4nOReJFfO3LCedzCpzHEXQvLimtuMyM8YvPEX5VZfMvpbv8vnwP1Zvl9FfDIlmd1vk92fJxTcttMs1ej63Tsftt07H+zuhjbYLbgjWBuc886jdQPOTPVoTlKPXcxCpK10EfMiLd0V8vy9nrZmM9znrnX2CNbuXTMptWq1VOVmir1rWNWwa8lO/Ja5kEztOPI4NZcxXA55k+9ZcRi28AHi9zkzIPhPzap+Z6z/2iXxIbg/175fgE5pXXBUNUJhZyr2b1XZnr18f2otTayIrEZnD4/CdEyxc4ftKj9M7tj9MDl7eLu73bZNDbGeyxhOOvJmC5Evhk+Ef97NEJ+eSUSqbWrvrD/sZoq1oLWgzTyWqgTZQ94A5SxyWL3s1eKO3S/t3sVZOmzR5KFqXgt562M6q2VSYHoxIilzZj6/iODbwv2Tjl9i9xvHn9CXTyknNmq4dbXKgtf+0caNHaZf+wH+YPDB77OtK9vVbqyXSq9a7e3DrlvwHpYLmyq5uyKkRuEUYzeH+wX64hW7Y++2MW1T230Pzm2mmAqaJfWl2UyxGr2Z4qhKty3BbmEb/dLartrbh516ty1+mfy+7u3DjbXf171rbgXAOJjaOcd02+HB5ZCnmOF8qpBElN6mPsWI/A/u/wz35+KZC9yfR7znEzja63hUNHz4aYhOy7YcVbmZx2b0VNAkadVyM4VbFr+vS1Wu09CUxq5b1w5C6nyW1OYAACAASURBVOrRwJBhuCesS5Gkec7o2YM56FWMaJVpSgO4L1W5arVquWq5VBp6xjsb/B62cW8f8eiavX0sbYlV3Xv7CHYKwbuxZnbnHNNk+vJqt2eZ1CJVUyffneKuySuvfxG7/xUK/o/B/cbup57hOPW2IzvWA1NhkqTpdVNLMxWla2q32+CcnXpbVyDRzRSrlqOkSZKtK9f3q9GTknPXlpLcNkO+r9OQmzBJwZ9r1KOKOeUKA51IaEY5vgPGSiJFFcWMVrjeojtkJ2Daz7VfWjeVuOuG1s7j3j7C1mE9d/9owe55YwfgzqXR+MtgIj4v8NBUXNpST/9RxT84rxH+aWfmZWz6l6L8d5SIMbXf2D0/JBR8gZkc0O5CsYapslRrLQ1PxXBNvRoNhEE8jJJGSZOSru8381i1nJRc2tJI9KQudt0Aeq3MqXRJkpJCaqHVJZDFVaEuviTeGZBPxVyavjTbugZvN1OsWq0FrUYHe4Tg/NIulV4q7aYSq7c7RUtburFmssd24qUq81A1N92Z1M9MqjoTTGjHvvTpZTXu57b4z9ma/Vcrmd8E9xu73+AuL6BPTK9A81nbB+C+meKoCoB7LQhcPim5FvFklASyh7AZJc1dq0lCcjDBz137MMZIKiR17fAwBlhXEta6ZP6G3MdX4RatTyicREeI22bv/FKVq5ab0X6fg9vcVKKuGJvml0r3pQlbh/OlLff24boHdtVPRXkzZ1i75x3Z+QZtVEFmMgYFM5kRGevDKHUziQ9r978R7i/V15fD/Rn3pzmTyxv4M2xKgtpxTEUJ7oQ+HoUYJeF2kjRLWrXshYBuniStRndE2IFqpI5Y74d1GtZ+aErzkA8jqWsHJFOb0mhjyrRNm4+uHbZ1RTV8PKoSoMdQg21dnT1wBR5VCcLuS9OouIcebVPBTm4ql7Z0U+mXNmydn+u9fRxVkWP9Jt/P0QMpjcqZ1LNUJutJzcSMJEFpSXwMRf7dcP/Jr/1VuDPi81AVJ8Qxa25NQtJwkAqaX7XajF61nCQNUnREHdEoqVM0g+YldUQwvyeljqpsTrjTOkWgr1OsdK+0KSWh8J2TqYA7OrXbpsaxTkOOclA7s/s6Dc4em3msRgPEfWk6RWj9LiU1isI2Qrj7pQ12C+EIdgt2gtqZipL9x9vB2aWHfGBzAd79uFTmTKYKlmdcC0nJnMF6po/Xu/91Iv4G95952Z8E95tFIzO4S7bhjdSF1GUKYadCr1rOCdN89EJ0RKMQk5IJ7nKU5Pp+7YdGiL40SmolJVN129R9wnpTmhvcTWJ3lM1c4N6WkOwAOrM7EqubiSEptAoQX0oykvzS7u1jqbRf2uA2LnBAIDsV1JfmlmaKtQOPtuSeVDJpmqxR8qJhUp+eFKSEkBclw3Hqr7d3fHNAv/+yP3BZfgDuOe7vHH9jd9g1UigtFGRMScUN6w1dQN9R1DMN0ShpkGLvGtf3lRB9aQpJhSQAF5wNakfECWS/hDsfUcxUkdeh4HESxcyxb+aBGBSXAcS6JolHmtKw55jDHXZkp4jhjpqZ/tFWjwabakpdF/mWDjD6uWlMxYBbEAmdsqoXdhfJaPp2NTO/G/1v3f1CuD/TfIxT2aVRUmsRI9eHfHSygM0ySNEQNUSNEAx0QB/xa0WiIYLnPRW6FAKhaiGJG7GN1E1pHsY0pYGgh2qPB0mGu87Yfe2HpS1B82B3hjvYfTUaFA5n3Y21kVHPdIqWSoety1YThxCcn+ujKuIbQgZ3tiC5xj2JdcVp1Ey0KNQIZLW+pyEDJUO/aET+3kN8XefeS5r/HXB/k+yZ4IlkLJMUCnCHXp9IANwViVzJ4O7ePjZTlJIaor1rjqrsiEoh2qY2UheSHsZokkbSw5hKm7WPTgvI/pnd+9LkcAfBY4UT5o3xWgQOVZdKw2rc20dfGiOhUnTP1O73jNoXP8bHW63zUDVX7UB8Hp6ebkxKJ4nTZVcZu3O6IGL9Y9r9r4P7s4D5A2LmRvOv+V5ToYQEx5dUQMaA2sHfZ5xKVJEYJR1VORUad/eu2cyjITJCwHMsJAHopaQiBaNoZQLWhVYcqoKwWeGgT48dTKZ2HG1T23m0+z4p1SnqVIQ4qB06HoolbF3wawguBB/8CmoPdgpbx9qdayGrR1NmM8Oety+Jc1sBzq/aXVBmRDLBf+IE4O9/vG9Bfkm9+89eAKe2ST1+EpmjOaP2JqP2jshImgq9mQKmeylpUmqpdENUCDF3bVMaTRKkDru9ejQA8Q3rSCH1yZkB1pE9hbFj1y2OKphHXmm2ratflqnQcGMQoeKygcsO3Pu5DnYKdgl28nPtusJ1RbCLG2vo9VzJ5J4MC3foGbgx+aq9BHGZqxqOU7mE88Ps/nfFrO+j/M/DnZjyZfLgjdSjpInEKE+sNwnrvRCg8M0Um3lMSnZEjRBg/VJSIQSwCy+SOZ4lyg3rEDPP7J5LGrC7nXrW7nbd3NCuRjPijSTo9aXSTTLgYynBXPvR7A+KRs3WPQt3xKnl05ywa4vMpT0PfzeeBcmP5CnVDzfvvV9B/t2OZwvydvuH4Z4XDEd2LyX1Cb4NUSkElPqYHgfcl7aEmEEUO0jRKSqFKCShpgWkDoJHaglKJlbOvGL3HO4g+K4drN0h2ddpwFYzsLvt6s08GO7PB6N/f9BUUKci+l1XNKW5DSBoU+UjKik0GXmZIROLH29DNbjykQshYy1nQvzH2P0v8trtk8tun7TNn4d7jnspSRGbjEp2QlQkcuEOggfcIdahZDohoPLheZeStnWFgm/KCHoW4jnQhVZ4Doi8L80jYZ3ZHe1/cRbNPLplQbsqgmM7j6OM4MbB51MRj1ZrQB9xaqOI1QtIvdU1qJ1HJnEPh8iaNtiBEbF3iYgyuF9DVY5WP2m++zfH+g3TP29B/l64A/GksngU1A7jpRdikOIGd9TJGBjzKj7fCFEKYecRbqORmls9tnXtr8Idvdi8bjJPM+UjOkLwwDrke9vUbreuqd3Qo0agUzRKWo0epBikmAqN2geQOoSN64qpwLlmRgfWc/8xX5t6bUXliiN5EzDZ3YT1rNLzk9JM3xzuz682J/sfRvxvhnueSwK1s5IZs3yTkbR3zZKcx45oKnRFwkgqhYAWd9sKBDNwYb0D6Pk5EI93gxzr50Qau2OcGN4f0Lxn59GuG+R7w3Su5CAFTuItTgoC1lHOibkajHUeNMA74BGSymgyqjQ+6dZ2nRntJ/TPjsQvEDPfU9K8dWW+cw38AbjL57t5IilXMqgMG2TU7qUQaK04Y1khKiEqEgYEL2lbV3R4APS50d6UkeCB766NdTWAOB7BLXJS1u7W7tba4ALsGu+821bb1W4qm6Rb1iKWM8RbSWsCeqdokGItKJYAFWX/aFEKxpsd0nLg4iwZEDrKdC70jXo9pZYipmWuYXIl82G4vwWpTzqeIfVR3L//Ov/piv3N7M51YBDipYhwn5TCp9iuWapyStDnawNfYoQwkpa2BFj7jMiBdQY6MM2eI4/aY4ee2d3a3e67tTuUjHfe28MvLewXUPv+IFyEkF6DFDMcVQlSl3uhNk2bplWrnNcxUC2TMUVe5StSY16Ee9qIzXQuOEJ96iX/pnD/HHB/wSXxO+GuE9xHSY2I8GUlw6W/uBI28xjlaVOeiBfCCKFJVkKs0+C2hfNKjPW8Ngb2y4nsPRK5tXsuZvgyaJvaOx+890s7FToqcqJBis08/GHDuqXewuKoyqMqNqP3Qu1GrQXtRu2FWguqtGENw+PBwOuX1BLldTKnZBd37U5ElGt31jlfVhH5DVXNh4/fCPez2IvjVOAYGgbHIEUjREO0tCWg3wjB10YlBEerpaRW63Ua0OTB1e1M6jm7A/dxWuq+A9AYGox52fBnEPUGb+Gdw03HlTZIsRodrA3bAZTjiFgv1KolsL4ZvRbUyVjfn8oE4lYfGLIiKXUeFxNhLc4mVJ70lLE7u5Dn/9EvLav560LVvxDuKOtluOfCfVJRIUxK4cGlKsd0PZTJsoSYqYRotW61RpqT9TfwivRq9Wia0uA8avd+OKoCo2PcNjt7eOchYzCnCUrG2hPrMQBNRQ2r0f6wYVuB8qMqNvMAxPcHgdR3o3ajoGcStRdn30YqIkpNG5kPwz7j6bUTsZihTLjTmVWlTysR+w/unw13jkdZvmdwl/jspBRsx808kFqCtmlEZPeKRCeLThGyqkhIZULFWmv9YePs39TJaudxQtuU0TBb3LHzZ90y4gvnrkU3qh/NUunN6IlEI0QpBIoawuH8PFywbtRuFIQ7JA34fi0IQeptCF6aqJF6as/RCVnlI2aHEF3EzKUc8vzf+RfD/c/Uu/8M3OXpOTZEnRBdEjOTkhHuiial0KeX+5W5kwPoGyEKSRVFxK/T4JZlW1du2ca0gnyFPFYNd7KwU2/33daVG/qpIG8Pu+9+adGKulTa7vtm9JRC50lJiBnX1GiuZawD3whS44OFWguqpYklMSB1oSkWRWcZpdNNv48YuN+9Twr5uBH5V2P9e8O9zPpQx2v70vm4EJNSo6Sp0KtWeZVB5HgOW1nnSJJCCZIl9/KB6ecRoaed+qUq8+CVNT3eEJaqbIjs1Pu5RrZoqbTbrbMH4A73syNiuG9GA9a2rk6CZyWT1PykJIoFMh9Gp1kaZ4f1Cev0IMUJOdnEAaJbnPqp7P53wf0nU0t/BO5RtJCYlJzolDR9sttjR7ZS4FGoeaSWAG6+rVLyVaPwjCQwU0pCMOqWBbd26m9NTDnccWGgjxueYxyqscfFqwz3AqkupYK1R1UC0wD9URU5xE/K17RqmRo4Mqyn2FQk0cKRaF4nE5GdotXzJJsS9Xns/ncdz6UE36+IYEqt1vCq0bPX55QvxCgJLdibKVALabK6mlzMKCmVlELJONdXSZIklFRSonwFOU6uqOHKmdy34cSqX1qu93JYUeZccBbthQz3tSB/2OjGRCKPU0MsIz7BHV5NkQ0XyBo4WI4nFge4KX+Q8GB+zrcim/n6reEuvmJvxwcM098D90KIOQ3SmJSKrUxKchXkhd0LvZkHrgcjT7+S3XemcyFJpLZYdK/qFBIMUsRvyAn/IhYCoF2DlQ+mDKB8N8O689uyFrFZVgvRCTEpGexxivVE8JbJvlD7gzhU3TSVVHA/V2o/5RExnDRl/j5r2fNbIcSlq+MvYvcvgfsN+j/5en4D3CF8V61WozfYI1qB7BnovYjhINpSRyE6Ik2ySl0gDZGSkgSEriRJQislZSnPQgO8Y/AlxO8nfHBpF6SLn2vw+v6gTlE4tuA9qB1+y6plI4QmaoSYJPltcW0H3bIZfcamJimZdAsxM0qSmeEoOPRM0uXiumQFArkRmZ6QiZnPNyL/Cri/nyv4NiVik4xz8OK0MK1Wo6OqIcG4HIVYtdrMY+8aVAjrjNSVlDmvKylZ6lTi7IfiuR03uK8qu9VyNwqxKZRP7FXtB/x01IqhNKAjkkIgR+b71vU9k/ddwDDTa8ITVh3Lnq8+jEzjWi9hKJ+nv3w2pV5cA1b6e8QMf3wy7n8pE/wb4F5IWiVt5oEpRZvRmyl4mlKu6SFmsC0D7F6kghklJUlSMsK9EAJYZ6nz7PNMJG5wB1vHOXhLGwu/jI6lXQUtbem2lXVOX5rV6FEIRQLZ36MqXF1GrCfnEZLmcqtp1ZHgCwztg2R/ZbaIJ+PldiU8A/0LfPcvA3r4RI6/YfpbihnkI11TY7RvxvEyVxoTA7TQR1VyW1NFQp16XRDFGuCYar3CnZXMIF9gHby+RqzrWORYxAIvIHUqNJeUrdPQKZqUlEKgo4o1DACdZ1IvngyovaBNU0eUGnYv0kXkQ+ifoH87eSlp8H/0TeGeo/yTqf2G9W8Wqq5a7V2DUpPNPOIkaxNHiM1XxGN42N41PIGDSDKzMaPjuGEdvP5ayWi5VKWf2tVov/QYp7Emal+13DTFVJHRKxqUUg19p0infll+f1gLWhXhq/CFLNnhyUTuL9SMSOMSiSYx84x7wcC/Yv2m3en8D/pXwv2Z5r8H3BtFm3mEbfX76tsmFVeVcK8xOv2CeCVHIdzQg935Q6Wsapnqw3IzvgOpXyeqnliXtGoJxxD1MMzr0Bu4XYtU9/IgtJ+iTlhJqYhKSYMU55PTSf61zOh4kANWDM7MXcXE1pnFfsW9eFI4L6+N78vuOcTfOv8Q1u2TAf8NQtVVq6MqXVOD1Lc07HdVxJUnOeIBU9f3jRAm0fqJdXmWi1VXds9TtizcZ0lLFd9GMNyUPRk79ewnYgFTzs1AcKcI/X5CkhGiFyI+E2FAus1xH788PQfQbxjimfGSyxXGbl4gkBP838fuXwX3t2r0fyxa/VK4G0l+nP3S8zBrJFP75ItPklZFR1WuWuWI37sGOSYiUllvB7P7S9V+hqcpSJ2KWBC2aon5MIhN3Vjbqd+Ti8KWIpsq0YVERWRpiIRGpglXAr9pJLfnEgc/sf6EevXcUL+mim5ihi8AvsMe5d+RVX3GdI6qXwf6PxqR/wT6r4O7kYRlL2NW63IysUxIVVAaJdS8G3qsucMEJSLJNTO5mDm/W/LaU5ZKAuVToQFELEZ1Qwus7w9ajbZdZac+7Es4di5S343aH8SxZtQ2Ws4yzgZohADWefb8fEe8ykGfNTdJlWP6GpLmpE7Xp73SP3QxKL8tu3/y8RK+P1/q80VwlyKmkPLZYCjrXarStR2KFsN2hO1wbWfrCmrnqEq3zavRDZHOighib4ekKGOu4zpQVbZUJXqlOQwA8o6qRAPe/iA31pvRtqvQnBHsYbv6OdbkcDNa70JIQQ1d4mmm+QvBq9Oj5GBgVZmeSYC+oJm9xcxkzN8Ezq86b78xu//Ja+BPwH0q9BjLqmRDhOlIQKTrezuPbuj9NAdr/bIcVXGzxl03geBNhm/W7vkbxVk/XGjumJ5SMcKq1VLFBjxMdTyqcjPadiji1a577EZdqr4eWbiZCH6SxF4kJNkoxERiZaArupwzu5vHXqhV0aSu29Fe0fYzo18s9r/Ld//3wL0hTKRQDVGnCLUAneLEqkbkurePzejokSsF5bOZIpF94YZ+7xquAWbzkXOooPZJqVg2rORU6L40KBaYJS1VyVhfjbZ1FbbRb0tYRjv1R1WEYwvb6vc5HCtonkk9lyKrIkxA6IWACzQpBWqfKAYhs4SYUbEQSJzG/6YTwT/ZiyeURUbk97j2Uj6QvxX8u9n9549Ph7smwoJpYL0UQknZURS7cQdT1uHRl8bOoxvrSUk/THYeg12PtNAUsWOnLkqGqX2QYlISGiYaMoWelFwqPUvaTOGmElbMURUIQI+qCNvop8HVhW+bsI1+HlDEG7bpqArW3Lm3CLDq1H/Ikn0zj0ucqi6qBrInQl/JVUvNUM5u09/5HsXeVE0Wp1JO+d8a7uKPDCP4jXDvS7N3DUrSjSRNsoxNqHLO+rKb1PCxGj2l8oFzBZ/RfpzdMvo+qo5JKS4AjhHqLUglgUTpUmnscnJjLImBTEdOF1FpfGTqfdu4ZdyNCtsa1kTweY1A4vhRCE3UCTEKEaUL8J25NIz18xEtN315E6gy3Z1FpRcj8sLo76aZvju7/8/DHfKjiVg/GXGS1InYe4oSADTpQeJD6iDHOUnyw4RGoc1o5KQge+JggpcVMkqiNQQWO/ZnJLiXbqz90nt7IMkV7BG2Pdg1DI1fejf0rnsEu+BNILrvKdAEwc+S4EWmNK2as2QWXwCnC1mkK0Gdj4PvG0WcVT2RnXVy3Ak+/1QuZujbi5nPh/tbev0PlYixaSgFEVGjiIclNSqWu5gUxXKlwKQU5EFHhMwrMvx+HmxXubpEEIkyyS4NyIZqnwqNCLUvDTbK87JfWOx+mfzUuqEN3gZ7HFXhhjZ47+oSjpAbWt+3flts3olXKFwbnBxFgTF4OpYrawUiZzrnZJM1yna1rStQ+5x9dtWqPAsjMgonJvsb5Z/PimeZ7PnucL99fALcn5OpP9zT9OlwV0QYewSsA+7AOh4v0oRr7rzm1dgNof8jJiwhtcHukNe7UavRU1EywWdTGqPX7qeWywQ2o/3S+6kLdgnu8EMfvPfTHLwNx+adDcsagg/74fc17Isfer8trGSA9bOmV0WbP9pBaTdgFDbFKX5cXfhtC+vmmpq9HTxzN8o1tV03IW6qJmNxOok8p//z8W+eVf1MfL+FdftGVvX3wp2IUP0nBenE7mB0TVITldno00aIIukQDj05onV9b6fedrUfprUfXNu5vj+q4kxRnXDXWLR9VAX2PO4Pwv4wv/RhaILdgrd+n0Pwfh79soRlDYcN+xEXiW2Hq8uwjTDm2YmPs5OSAR9/bgJ9ir8Vlx7k7H5URThW1/WuLjfzYBW0F8p3FQqD0x/5VWn70zm9Sj99R7jn8PpkuD+j/2dKI78G7kQUhTsP/wfflxlSKxKaJAgS49vH3H1HbdmxuW21+x7s7vfVbWuw1nXT6UKiTEDJ1Wg/tZiZgXSSn1q/TG5o/dKHbQrbFOwWtiksa9ocZoNLS/Oc830btjG+jSTtnrcmzTKtBxSiS1Yj7CNEF0dVuLbzw3RUpauLoypd9/DzaI2ydQVhg3B207FEgm7lMbciAnF5Qm5H8v/Rvwbuz/WP36NEDKodE8sxG6OQRMgZadPhGsDdtMYD8oYNPpTNuG1Z+8E767fN76tbRj+PIfjgvVsWSKDV6FHSUmk3tG6KG8KQKsLCRz+1sNWD28OxBmdD/uFCCOB3750Ph3N1mQ8GY68GxiJeeZdeNmokjwqGz+OoSsDdzmNY13DsDH3XIAJ5cGWOyU3GvDKMspOc3Z+cGfr+2v0ZYZ8A+g+0q34du2PWBGZ9KRmlPLJOWHWksz17HZ31utgYjOmkzh4Aup1HO/XB2hB88CH44J13u12qcpYErO/tI/rr7QM1YW6bw76EbQxuD8sY3J7xuvPOx42oLsSO7G1FhnV/xOABYSsuwl4II0STFkghbIXo8vPgh941aexMEjNo58PtURWue6QIuEioTkT+VETwVC72V1VEftXxzZyZHO6aqBBCk4SOLyVNSrZalxluYvWLOqdxbKbgBUl+X7EhbO8at4ze+Qj34IP3wftgrV23sI1Lpd1Yu67Y28csiSfAgKT9Pkevvav8PodtDocLDPcQ4rlzmDVwDo2BklFxJAGR6DDoRohBilVRbOfTck15tLwAgStwAHpXFzFxax7irazqU3h6gXsW1OLj3wT3l9T+M+M3vg7uRCRFHIZBRHPXYohpqzUGtJ+b9xLWGyFWo+08YhqMO3Y79RiNxLsg3TYHuwZng3MR8cH5bfNT67oCBY8cX26mgGcSjtWPM6SFrSu/LHiLuH84Z7uToXmANai9EEKlVFcc7p6q6mPMmgKPc4ZeQnxk97qwdYV98zyVIP2dc1J/NiJzar9UIvyL4X771D8+54vhDoKXQmiiuWsRsyJCjaMehTDyTDZNSgLrTWnsuoHXsdIaiyAxHoxx7/c1uCOC/tgwxNQvrasLN9YoewTjokYA4WNY13ipPH/4EOx+Dk6CatdxBSyRKIQoUrE+VzJPEks7VJr4Hg+OcW02mcMaBYeH2f2qYW5F8JmYyUPVvyWr+slYt2+Yjz88j+Cr4V4IoYkKSUtbtlrDfS+QXCQykhrkXAtdCbGZAnuAQe171yxtubRlXxog3u9rcDbsh9tmtyxuW4LdQ/CArz92W1d+aff24cZ6N8p21WYeKHWMxQLr6qcuHNvpyeRYDyG4OBaP58ysKr5aIlIiUnteezxLcm3np84vrZ/H6AIde7A2LCtmSto0V2wzutU653JGOV3Laa5KJl0P7L6n7/DvgPtbqaXnJ7x7fCncseNXkWi17kvDmaYmGZFGiE5RJ4s4YncasJUAq30B8b40fWnapsbdvWv8Pnt7BHsEdwRngzuiw+K939cTplruXeO6wi3jXqhg96MqbVcH54KHFnrF79OMkuDYZ6hi9GyEkGm+EpfrTEqCs4+qtF3lu8rVpe1q39d+6FHXeVRFDGE5O6tOHIubds9x/8KUPE/+Jnbn1/pRrD+f/2R39pfCXaejlNSUpkyZJt5IA68dtWJLVS5tGal9WYByHE1i91zYBLtFTXKswZ5qHhUysdJ4rKNRaJSfx7CNITg31lG7P3845+eRJzyyK9oRKSFIZBU7QkwSmdfiLIzhycDZlKUz8E0rD064U37C5J395XPtThcxw5/6vnD/KMr/Efr2lQf/R+EOMdNqvbSlyaaCdbxST8UuIciYpjSwZfrSLFXJiAe7u6Ff+2Fpy6Uq964J3sYZd8ca9iU46+1u55G52Q0tolU/j5AoiFbv7jt/bPuJ9dSnB9sR1FulNBNCVRRyplHApeumsG6ui12w1ig/D9jldOmQMlpkSoZRzuZMzugv2P3f68y8A+vvAXccrdZ71xSpOKxRNEoyMhaNzZL2rmmbutVxJzDEzwXrVbm05doPbpux7xcBa1Qy3vtlCvti5zFs42p0tCMfhEdQjHBUhZ8G29XBbq+o3bq+51kJ3KeHkBqYi7ZpFliDxY+q8D1SWmtwIbjgugko91MXXHBdfxbQa5kj+1L2+ErM4MJ4KWboO7P7l2D928MdcerctSZ1ZqCci22Z1Who9KY0IG8sXepL02rdlGapSqzfmLvWzqM/dkzodUPvljHYLTgbvMfcyXibClTYnPFLj6w+8vnhuCDe73HjEmN9TljHMDP8NXj2aiPEZgo/zUip2ky6uKYK2xS8D4fzfWvrKhx78OGoSp7GUfIuPf47ZygXLGCudTIvM03fF+45kr78GvgGcFeIVoUoJfGc3lbrSalGUSFTlVU/QLUjSMXYMCMJHI9b6HVYNOHYsG7A22PvmrCM4djCscaqQ4z4Mnqp9FKVyOmgQdtvSzjWsG5h26MRGRW8d3Xsn+Jua8Z6JYROYqYUcTHgpJTrkueDdfJ1Wgc46gAAIABJREFUnBhl68rVpW8bb/fgvJ86N/TBh7BuGByJxR78FxZ5zcyN3cUT1q9ihv5d7P4+4v883AWovS8NL+FAeXopyaALTkuIdQSpc9emddsCHM/Cxs7j3LVLVfp5CHYNbg92D3bf24fflr19oKcpLhtTimcq7e3D9b1bxrCtUNJ+HlFHEEII2+zqOPbj1DCpbBMboFQSFWUyIuN7iJZh2/002K7ywxSs9c4H5/w4u7ZzTR3sHg4bthVZ26MqVhW3b59YZ8edTqFyj1nzUpnMl/zW7P4Nj69md/A69Amw3hG1WiOriu7pXMkUmKiYPkqJHQQa6t9vi99XN7S2q/wy+X0Nx4rq9nO7UzZVGBwPiwa3wS5hG90yBmeDt2Gbj6pYteI2vClbD4g1rsiUgVDLSO0SdfmuqcM2LlXplsXtNhwu7Eew6a1jP1zX+30N6xaOLbjg+p4vqpcZpf+Fmpn3ISX+aDvfl8KdkpiptIGSiStoZJxWMEtap2Fpy+rR9KeSOT+0Mus0TIXG0gG3jGGb3DLuXbOZwk/t3j54BuqYD4FB02pC/Gq0nXo3tLGSPuVckQ2F4ZjHpl0atI1FM6w0KhJNKofE2oVgsxTV1dMMIQDi/rB+6MO+hP3gmnj+84pLMvWu10UueLIigk9i95+fXfFXH18N91ISVDg69Di7BHjZusKqsP4RV1rnX1s9GjuPkPVouMZsR79Mbqx5Xcdlx5OIq85iFylhH6qOvaTZOoNYVX8dtz2mb4g93YUQknFGRIJ47Mek5GYKH1OzLz38LDJYlrDtfh7C4Th7JZ6KCG44fmb6G7vTJ9TM/PyI9O9y/NLL/mq4a4pwR3jX5KXtWrplgZJpm9ptc9vUSZjSwxi3LSgsW9oSBI8Sc/R350PzbgQfOZ5OYcNezfx0zmMCTl4XApJdpy1KTL08wW81ep2GiGqbCZgT+j4SfAjBBz91vm2wyQwdHtm3pRu73+Au3hYzn83ufxH0f8aQ+a1wF6JRUbXDn2EZA6yv/WDXze67SavSH8bYdXPbvLRlrJypdD5o8jaS4FxQw2OvMx0/X9d45HQeSZ33vCYNA8muzj9CxBzDfVKSi8xiODGP4Ugla0nQnDw/TH4ewrq6toOgErmYuSRK78IGl8NbWv8DcP/hyqpvenyPKWIv4J6m55k0fB3lADAW3dC7bXbbzMpnaUuUQ7ZNvbcPYD0OVEpWYE7tXVracU6eEXGuXTxy0JO4kTp2fjRJw4DXlXgSD4J4Pc5UaE7Nentguk5MAvgk573Nyd7Po2vqsG7oF3nN7k+ppXfYnT4qZt6qRflbju8J9zRlAPUCoyQQNhzD1ejUiFQeVYkl8ZhD1imyXb20JSpmz+mQV7iPIqNnSoO70iTHfLsB830+DP6c9JSwXggRFxDQnXd5J1Ra0xcR35Sm1dpOfdhGj8vAHeFYL6reWj8N/tjhu8dvf9UtN089d2DyIPXDvvuvVhR+r+Nbwh3gALWXyZOZlJq71nWT3za327AffpimAgPA5CphTqu9fWCxMM8e40FiXJl40zMdb2jKN7ZmsSzTeZ++A8Q6eqw0kT6FxHmLcsg4NUQWbujd0Pt9TlUMoWsHJAeC3aJw36a8GTaE4KcBlZKDTOC+OTMpZhXPaabr6+H/o08VM3+XpPkerdk3uIPUecLjpFSqQY/5fIwfwolru80UmLKEYkYkZaZEw6yO7gr+CfroJT2RTecyBX4mpBFyXibBXWYFicCWIqFEpPbNPGxXT4Ve++GoSuiusC/BuYcxS1v6ZQruQAIr2D2Du/fL4tsmrJvJFxxckk2ZLs/u5C/mpmf+fWLmA1fpV8NdZXMHyjQnA8tTj6qw6+anwc4jLPC4cL2uNvMYuSNOn2OJIEjiVg8hTa5qrjr+BmsmcqZzvlR4sZmOALzEjlIILWITUykEXvbaD25Zwrav/QDphYJk5A32rvH7GoIL1oZ9CdwmiD7DaQjLbORFu9/8H/GP2j27Tv5NcH8eIfaT3+F3sDtjXSmu4gK1pxUGBYpPUG7F20kxVDq2z2W7ytDVSoJ4tXTx5NLkKM8f4Zl78Q1Hm1bXGJRwERV0ATpk2N41m3n4afbD5Jcl2BAOt1RjKWkqaO8aO/VNqneIxcnLyNQOYeP71tVlqzXjm9Gcn1weTNfhZxuR7zS/fX9V88OjlH4n3E3agQovEoh3Te3n3Q8Td9bddvDy+K7UOREJni3zSdKkpLmojnQiCFPel6pcKo32P9QP7+3DDb2d+qXSpKQU6QtYMJCQghSRTig3CetuWcIy+m3x0xy2NMDjsOB4Xhbbao2fFSsutzkKm8TxbllsXW2x5P2uVRLKiTKD8gW7Z5flz8P9A81v3+j4ycaO3wN31MwYSV1aFb8a7bYFRV3cZZePWeQBL9hEiXVl26WsV/L03UGK6mpICyE6RXv7WKfBzuNU6NTKvXAJcaVN0goMIJIs34UohIgDXJNed2MN1e6G3i8LnJawzH4aUA2W9gqqpdJ+nO08RgETK42TB3/sfho2o9/y0Z/Z/QL3K9Y/xu5/L9x/VdX8BrjX0uRN+1PUJOqW+jkT+wnuPC934lUIvAAskX1aTSOxbgDQaYi4HWQqYrX92g9LFWuJb+1z+cp5GJFNKnOHBjuqYu8axNOuqV3Xh3X104xV4LauMOMAb1MYSry0ZXBHCD7Y4wJ3e/i+PapCEz0ReQ7la/EMUX5l5gblt4a7+NJ92e888ofgbsQ5mKXLFip1aafSeNv3q9LK9rStdy8U1hNsRufsnsevp7Iv4hh4bPVY2rJRBIhjoUhfmv7R9qXRJA3vrKTTiCzglqbHO6LdKNf3o6R8qIatK8vrnLC4L01iAuJLSW7oQ3Cpcyo58D7YrvbTDOv9/Dtf36BuEM/fBHLcfxK7fxm1fz7c30L29zAiod27q2/YZCmhfOXvbUEpb7E7qiLNcjmHdeFkTCWQ/B3O6l9ejIMnFJovszi7LzkzXDhQpPFmfA1gIBmWs2IFyBFbRjS/VJ6ghAOd4IhSYochR6vbFIIP6xq2HXom+yPf06UXoGdPyFhffHe4f/7xTvPeD0TYXwp3lZwZlACU2YLVjscSCcGrIU8oJxGPfDtWNe1dc9mCFBGvbovhVy1ZKZ1LtOW5PYGnxOCVrP2wVCUWz5u0IAR7Lbu4N1hhRSaH1GtaR3NqsDTcPbWulrauwnYgfxycC3YNzh5V4ecx2APDKC8ZpTwkJcpPcm2Tixl86tvVu38h0N+/LH/AVvpSuOs0XaPiLe/i3K/Ul2YqGIsqLnsxD8whSnpGQc8sVQlajYSaNx8pNWZ1AVNm2AP3eWL1NCVl4cfZ7bYvTSlEXxpEpVXKsFaYAqnlUpWVEHF8jdErRvxRXPnNKyZ5LqQ1Crmk4ELYD9d2tqtdU8f5H23tnQ3L6Ke5lBc05yf381c5JvE92zu+Cuuf8X2+Gu7o2aso2pFlKgbuAHeloEP2rgGS3LaEw8awL9sE5vt2UnGy16YJU0h5ghLG7mEFSC6QOJDFwby+9oM/rNvWvjQN0VSUjPUyveAmrWFaKl2K2K0H4z8POXguJF4YqD0sayyF9yHsh28b3j7i6iJY64Y2HHZlO/JNF/LN9g5+/F8mZr453BnrqdW6UzHPCj2N6ex71yxV6brebUtw3o8z4M5zBGxdoVkOopmBzq5OXvV1qZDJ7iLxtPZDWNap0HHETddiOzHqYUoqYvWlEPFCkqQpxsexHE3F7TqnpMm2Mrm6DIc7k0vWomvbpm30YZvd0Ib9gD8jLuUxL9gd+L55kfzx2XD/n4b+l4sZEbFepsEy6LZGJgjLwyZJS1seVRHcgRZmf9jNFHA5IIttXU1K2amP8wIyBZ+2I6lOpYXxSo5C4C5bQGmXfGnnkavn565tkrleJFJHhx6E+2YKOJKrlvg+sRpHKdT23HZKbppcU/l8AKW1WJFgk7vq+xbjbo6qaOKf6uY/ngLmRvOfkWb6vXBnMP1xrP8OuMu4mAmIj6Nj8uXuOAq9aummMqxrCCE459oOAgCsGctppj6O+CqIo1UU0sy3sFWdy4oB9LUf/DjbdYurnWSx9gP0Fab5lcl956r6SdJSlQg5ME6sTxH2ZorNPG6IB3n7trnX/Q5TWEbMFVsLcnXhl7jlbyru0efFrsnvvkqpfgzuHNL9UobyB+H1xyH+O+EOrBdpTBL6OZqUdUIHKnZEAq/ZODsXrGWCR7S6dw0XHTDHY3AAl5QNUvSoa1cSneCAKVslnSxQz4i8Kfdfo9idF3MjDbxUJR4821iJpkInuD9WrfI9kjDpL3A/9rDNfumxCAR7+cKxx+HXxYuujuyPn/8v5OZMfPzDYiaH+98rY75HVhUjxMDrhaRGxbHXmKyEPg/AfTV6M4Xtal7O4afZdlXY5tPY7prNaBSc5NOoMbI0T1ex/zhmxWFTof227V0zFSVjHaW/WghFsWSgTGY8w10LUVEcxdGlViZgHVVA0aWRhPUHfprzpFLY9rBNrnvYNNz9qIrg3FGV1qjVaCHPwPQC62uxwMtQlT5TzHz/sjB+tW8V/PzT6/9SuCuwu6RKG5QfQr5PRblUsZqqLw2GH9mu2kwR7Bq8Dz74fcVYorjTVEtcG75v+RFeRc29HWzhs4zhosjNPOy6uWWBsQgWh2rHLh2W75Hdsdu+0IqIJ6E2Ce5LhUlMCqqJ3U+/LGFdT7jbw+9zsOtRlXv7wCvfTBGcw1rwO7u/VTNzdSH5HeAz2P1G8N8W8W8FGD9TyPnVcC+EMJKa0qDoqkgKvk8eeaeoLw0KB9w2+2nwzscRX86HbeLBuUdVTkq6oV8j3JVrapjxed3vfJblnM5jlwZTcj9UyeMGiEiQzqJVhKpNjAGUTm2yXTbjcjMPLP3DW9NU6FXSZh5+n7OFZ0c4dr/PYV3dWLvuwfWewXvf1vCdTv4memZ0cdHxFwUvPiFU/cq6yLdQ9esv9ZnFb/j+c+yOzQVYvgego1KlIoEpGrmBDeXt7Y651fDvwrEfVRlLaIw+qnKUZOcRkxZXLcOywq2Phkm2ZWCm6EKyCLl0daRKASWkorinwKQeDhYzCHn1NX5l7Y7dxbBQ8SL39mG7OmxoZVrhP7q6sF1ljXJjbbsa+a/gvWvqLFS9EPyV0W9K5hPr3W/U+Hlw/xCs33mpb8H6h1/8p8M9rR7D3o4YrbKSQQnN3LWjJJSkj0JMSvWl2Uzhuoftaj914UjDFufhqEow4lKVoyS/TBykhnWDDT/J+1QCzjH14iK7z/aOfCAeUe5FIrHaUbwgVbImueZnKvRUlJsp9vaxtw8kyzAA0HVFOLYQfBhiagmr+Y6q8FMbN7BqCs65oT/h/lxEQLcSyItN+Xna/caX31bJ2DcY/Scv1C9ld5WmohpJmqSRVAjRl8ZOfUeEctyp0JOkvX24oZ0lbUaHbY2zRQ/rlxZRKbKVHZFfFpY3Yd0w3XdSqr/C/ZJbJTFR3B82SDEVJcZsmDRMhkQ8Z3aPq16VnJQ8Bb2I+xdQ4ru3j6UqY7LJaExMWLUMx+bnEXmloyodxuWNXRiaWNhsdDj2cGy7wUiCq555stvzxz87q/osgv84rN95qc+Rxk++8q+DO4a7KyIsqMEaD5MGAmMwGBbrwQBBCmkzOiwjp995f91m9GaKTmVwNxqLZbCfg1utzzF6PCRVyTQ7UrluQmnkKdyJKM1RQl6MpQvsI64T5jF9CFWxL5LTZEi7psGrR9jWsO2uLsLQhGV2deGWMY4aLihsKxa4NooexjyMEcTd2vcqSJHJ+uwkXhLfUcz8Dug/A/2PFgDn7F4kGWOEANYx+RGInwqaSMRlqKbw8xD2I7bG2T3a1UZv5tER2XmE6b4XKizrEUvHFKuUvNZyzKeFKennndNMPMka+OGRG2VmzqDGIXZ+pCJ4jnqhYYD4dFu6sQ7b7oc+2D0cm+1q11TB2WCXsHUxVC2UW0ZY72g06dohs9jv5WK3wslbKuqTWrN/GDHf4nj5yn/AnPkt7E6aqElLxTC6OsEdDawytrFKsnXlliVYi8MvCwZSg8U7InS+ge/DuqGliMVMPpVgUmpSCu8bsyTX1N55v8+jpC6zZYAnuO+xyEdEc+bC7unoFNIFclJyKmipSlxLoO1VSz91fp9dXbi6tHUV9iW4LWwr5A1SZm5owzYD7kIIJeWLrOqTKfnZoepz8PcFcOcX+lF8v3/82Iv/OrhDvfCqeIPYFI3Sbbm05VQQL9brS+O22Q39URX+sH5f/bKEYw92BSNCzDREfhpgRNq6Cuvml8UPUxQzafE8WpCQuorz3ZvaTn2w1i0jRpRhebdMAGJ25/YOzHBldo8hLInYGViVcShxW6Y6iNhC5fc1DI2ri7CuYVvDsbm6cHWxG+W6By5dVxd+GvZCxa01ZyVwnlW9mpKvrHf6dXZ/iyA/G+u3k4+CPj/5eRf1N7A79IwmWQgBZIPdUT+DbQVYHrY/aNUq2CPsh18WP49++v/2rpZLbl0J/hbBhoKigoaCQw0NDU0NBQ1NDQ0NTQ0NBU0FBQX1QEmyPB+b3GQ22bwkx2eOd3bvZO6mVFNqVVdrP/fZONAldjeVcF0b9sNPixuHTYq7dI1d3bD9nRDdoaRPTRV2mZAW34lz/1eB3VGcYXFjCrjXJbsD7n2NASGYpJDFTDxpmrVrq7Dtwe5h7BC2gfHCWLfoePLzuEkOdgfen7D7y7a9t7D751/vhHvJ4l9Pu1eMVZwE45jQhH1qts2sfa2JeikbiZmSGS4iHHuw1i+TN5tfJqsbHM5vSmoiOw+7qkwl3Dj4fffz4udlk2enEq5Z8E2Ko6lR+bHzEA4TdmPnAVtV9Jcgvp3HXMhI8Kd2F3wuxUx6fm2g3fmUZYyK79+NfdhnjxiCffbjEIL3h3FtFfboakZ1MqxLYndGJIguev3h/kkh8ufY/U+E+yPE7QPl/ya4y6ueiRdjKM6c9ZOUlLSkgI1gTVinsG1HU6PDPzsiod1RrrHzENbF6cGt665kye44vcKhj9Gd1e1WUbA2WBMOg3hKnOYiOYyz9FYZO4szjGEzmtu3scFtiBnd5RhuhA6c9nfJjRLh2ELwwdoQgl/GYE1YF6dvsYlbCd93fpl2JZtYbeGPkp0uv/6X8v19SQSfKWZ+FvHfUzD97XDnhDTdKpX5sAbQx9RLiVPPWNPIdXe7+3nEjACnB5xEZu1u5wGpY36ZnB5s27h93aTIfgE4xpC6iqijmdOuKn9Y2zbQ7n5FuFJdMUbEwO7wRZa1SNjXYs9hYnctaO1rfIas+PTAbpvH8TV+X31sx/YhhHDsYZ3yAROMkG5dMeK4FDNXpX6i/KmeyT/zphSx70bMb4D7o0Z/+swXEDOKMcF4lQ5WYX+vU+Z1PqjH1N9d3baK/LqicOH7zq0TBr3DWaWJomdGSb+uCDPC2eqUzkFHfibDwLe4NrW3Jvjg1zU4B4vL2tdakOCcMyZi2ZQJxmTq4stw71K5Jm9h8c5nIWKvreBxn9rXbuyD3aKB2ZvgTbDG6jYcm9fNVhGGUYZtR3BNQye+S7nC7nR8gv5dIfLn2P1OHnz9repT9L9aA78Y7jwdW3KefZEqdXsg9SV1wcXsyGD3o6n90LvD2LbxZvPrEM2Pid1RvTGVcOsKnQMxg1Ok1GrEZ8Gtbnd1s/Ng+tvRVCEEN/Z+7ndVuX1BRiTGjOEzB9QuLnDnOVr+Upnp0xlTJacUbhP1WEV+7sOxB2e82YI1wW7BHcFuVjc4VfV9F8xhdOfGvj7dvw8Q/1Yh8h1wf3VO+ZXh/nPv55PgDmTnw1TFqUoEj6ZVDCzIPoKFU7CbX0Z/mGCt61qo25yvhK3qye7zEuE+DEdT5+mQ2LBiCe3q5uc+RvL64OdxbWq7TH5ftaBeSkGU/WGYxJT7a6Hdt4o0UmhSyzaKNloQivrQ91Oy2hvduX0NwQPlfu5DcN5suVHVtbVfJn9Yqxs3DjH5+nq0RNdta/6BBzHzk6eqd4WOzym6/z1wr6nKkh0dHr2U2QOsBWVfJAbZ7aryZrO6AcGjBJnbO1BRMbpDfBcOmBZOCHVBwXHihBp8GjFZu7GP+eshuLEP6+anBeMV1kYyxkWaySFT6q86tTuHc+G+MtPXGMkNUQThnps8jBJWN35og92MEn5p/TpY3aDT3LW1X9dg7dHUdh7O1uzvZPdrZeYn2P2V+eRzEPbbgf7ZcK+pAsSjiE+qPWv3WEgR6OKrrW69WTDu1PXa72tsWRIxXwl7UKtbZGSHdbNtg+5p17UohBfynVvduLFHiKkbhxBCOFwI3jvr1gmFSJHKMhj+KtK2NW9Vd3WbhahzIMcZZczjYXAV3Tgx1AkbViXCOqEbFbyes7wh3IM9jqZyY4L7g3Hgnt1flGXoDcdMf6ht5ovBHbolFmc4h3avOHWp7o4zJrSZQg1b3UCohH1ycxGiJGMTqiZCBM3R1Hbbj6aOrixMo1ZSM4YYgk1JqxurWzf2cSxeCMG5YC1OQ+0yDbUSKfi3IbboXhChs6kYNFLNlSy1e/br6zQEHKkKC0UFBbOA1W1YJ7tMJsF9l2SVQMIMUjeM7qo77V6Q+h2sn1Zm3sfufwrWX9Vkvm+r/alwb6QCtWfXuyBqpOpEnP4OxEPSLJzsMu2SoMVzwEbW7ijj5FS6cBi4fzfJ/TzOItYiMTIbhhk39n4dTH+zyxS8D8EH74FgzLgsxfqie57keycwEFOgherU7skhrImyDyLXIjcp5uhmk1YJbxY/nxkb+FAySoTDhsMaJQrtfg/x9Nzl+bduVT8+ofyy1wf4/g7Efx7ccWKaZDGv01ZV8UifOXMG2h0ll01Jq1urm0sWpOSbIBAqQHM0NRAT4T4tUB0jZ5uSmOAHYwK+RDe0dz6YA6VJBGFT6lJtGOBOqEum+a/xXLakdlgjYUOA7xI3KEcunPw6B2tt24R1Mkr4ofXjYCqxNpH4/WGDtVYJo7v7yswDxNl1q3ph+h+H+wclyK8M+qcV96f3vxzusYMpsXs6cmJ5ZnwszqTSIaDp18G1tV2miPUiEBg/5vsuwtccmxR5+rbpbxiXMDC2qwpeRcREro104xB8CIcJ3rt9C9auTY1Pm1xoxyErZyQohs/MQsD82BQ+gpPdGznUKsfaYBzxXEk/966t/dz7uQ/rEsyKxIGcrBSsDYeDmIlwTwWZR+1Or/1h7Me1++MO9ZPrM/jzBrjfveH/eFzwqWIma3eZD1nTVhVRqWB3FGo2yf06uDXa2WPUaEHw2DtiOt/R1GHfMtz9vOBgFbvVrUJg7w2zn3ZVuXUNzoVtD+5wXev2xS4T3Ih5lB9aaTljnJ3DpBB/ACWDNRDPVs/4YoHmw6FWM7FeyrO+PrSwxxglkBdi4ZY5nHfejYPRXZcmuN5tVcsn2Ye71R8aVnPHl59Ten8byr9zAfw+uHMWtTuUTFmOFJxXqfSORFIUZ+IkpiIQ75L4LmLXnOtaNwy2bfy65sQ8t66IiZxTOB5sW2sj3djHWvhhgjVh24Pd3LqufS2IBGMimX63YVRciiTfa8Zmwd0wXHwEqf8jnQeLGA6FzixOCyc7D36c/Ty6sceeFV3YuGzbhMMG58NucPJw0S0Pxccr07+F3Z/C/TNrkZ8C8UeC/31iRhCBtqFkslEMJ5fIJkAiKbo/4ZzBqWTG9+UmpqgK33duGFBbzEM7fII76BaFSMzbMLrzc+/2JZgDI639tLh9mSuJvGlBTCEAdRgbqTiOVxOm3TjMaZN6ZnYX0ZMpDq1ekkvM6Vuwm1/7MHa7kn7t0aiFxg7fd2E3aDw/Mtw/LESyF1vVH2L3D07g/6DizOPi/K1wrxgrKzOlRUzmeIIi612ndOkyu/2Eu+SboIYYooDhgsSRasHuYk7ZMhAwVrfYD8xCuHUKzodtt7qxuoE/DEIChUhNZLd9qBVnsRaJ7I0I9xRPcFbfs5hJQe9IJVibOpbYK2GU8LNGITKyeyX8MoXDIUUHcI9/it3nXTXmKbtT1PVv6VV99eXPXSWS3g/3H5LvnwR3VNk7ETMInsC9cNVGuFOcDBNzITPiU/RpQ2yTwraNH3przK4qzDKI7F7F8LAcX4NzHLgUd1WF4IM1iEOyxthlQhEQ7K6J/L4Ptx4nTSKFEeAz5HEiA8SMFvETCckzCyerG9PffN8B4q5rwjpZ3WKfuisZ1i1YG1wIzru2nvgFvuzOEflhr+qPipmPkfTGV/u86ym7/z64oyyDsuMj1mN2ZCLLnD+KM6M0sfFSiFwAdyVt2/i+C4fF6MnE7hOKMMlAL+BpcVNr58GNvW0bGHL9YtxhMGAVfdmcEeDu1nWoFaXijErsvkkeY5iKLr5OJHbnsZsJ+2Y/904PYZ/cOFjdIOq6GGJThXULzuM6mnp+Fpr3zD9Dzwj+54M3/tDri7F7GkgtVSHfL3BHmB5RDnWBywot2JeMXxGHkDXshLs7DJQMPhP8um6c8klTh2QlIeJMeiUju4fgDrOrCoMp0coEz8zAmN/3fNKEdMuOyOgORaEu1WTy2KY8MQEHTJsUu7ptgo6m8rN2+ubaeu3rjPWtIoszJhsAd9dWs+DsmXbP+E7/EO8tRH7m9TGk2NuFzfve2w/DPWeg1vxMLHpk9yxmMIly5qghSjRwnCYCJQHQDHc/L3mo6sLJ7SvC6IYiZwYdHhH0knvnw76FfUNyQZ1SN1CHGRizyzRXNZ4R6fTU6G7j0RR5Yfc8KTaPDUyfRVY3fpnCOvlZw0mGmBBYCYI5IrvbkNj9FeIvxfinp6pvgvtXPlp69W4/vn453M/U36dipih0ZPk+82xtl6X1F5NKO8ZQSne9RpZGTj9FZeaEO9LCOKU0GLFwQt0dNfuT3Sk2qg6MuXFYdA++F6kYj/KiTp9CpS8SA6GyEXJJ/YdQLyix58CzBPc6ViGtDc77vpsFf3Ziek/wLwzA7xIzfwTWn0L5a7BBpcCNAAAR1UlEQVR7zS8E/1y7c7rbrca5AGVxJqdaVxKJF5hbDRQiG2wTse4O/AHu6bBT5Aupwk4POCjtiJC6AXafGNuG0a2rSM3aMnZh1yhxnrXIwh6MOL6ZWDwlwPZDxutMpofZXZLrmnC4rN39PE78yuiv6u7vd0TagtT/CLi/+l/43XAXid0z4uUDwVdFZaZO00zzBI7ysGmLIyN5R3FuNUazz6kI88juQ5rn8Qzus5+WuZJNCpmBAXji5Hrt1hWpxZyRRDE+TZYssZ57nUZ+snueSZanH+fxwpndfd/lskxwIawb2D1T9SPTsxf71Pxv9O7mvT8L+l8A7jKdMeX6TMXpDvHI0GvYqd07yiOW7s1hu5JoyDD97Whq2GbmVBhZOCF742T3LKwvcIdodsHaWYgmQQdiZuLkxsEaU3Piid1rnM5KMQtxVmYSu+et6nLFeoa7qcRWkSmGDLu28gei611wwR8GW1Xwd0nzv5Dd/ziI/yjWPw/umdoVj7i/262WU5A6urJ7ngef55WqKsJddxnuORh+4+SXCcXKOCg4TZxMWOdxq+p88CEcFnEaIE0iVjE2E8NU4Y5IsMjuKH3uSs6VzBPlCzETJ59l1X6uzwdex03U7nFYQwjWTpwYP8+YrtvQcw18gPh3pIh9Mtwznn77CvkMuKMzqE5WsCTfecnueYdaavchDdCLZvcT7pHdXde6rnW9Xps6OhDB7uO8pbmnOq2cktpnIYKLs079vMyCK05lptLEyc+LO8xc1XnAQc3YJmN6B1pUcx4B6vpTXqKF3yFj3apzn4onj6YK2xbMga1qcL6cJPyK3fMyeB+7/9yG749D+efCnRMq7ie7C3XH7mjQ1gnoOrlQypOmXd2wydsKuFvdOj0cCe4gV6eHC7sX/i1gfZMizzp146CJ6sSgOGaC4T7sZq5kxemEu5KwVWJN1mmoAeAO7b5drWyR0ZXw4xzdBOnCxiPsJuwGHzVHUz+F+5Xd77H+1srMfy/n/bnXJ7F7XbSl1lSp1LFape6h2MfEqzy9MbM7Wq2xccSY7F3dAPe4T12mXd3mNI5m5oTmvaUYtXeKmVSLzGOs3TBoIsWJM2Kw4DMGP5nf17mqId8Rfj1X0nUtfPlNOluFizMXIpeHfWo0AM8jGq9gH7BK2LY5mjqsk59HfNpY3TLGYqwSXcTMheDfWXd/xPT/I7J/GdzR8lOndmzF73eogPtc1UhoOTmeCFlcYTfBHGHbAXc3DJpXHRG6sP287ErmUZIzj7Pky0Jkjt+I2l3JyO4+OD1jUnbeqoLdd3VDYb5OEUuwvLuxB9y7pNqRqYTKadbu5/hsQVtFrmvDulklXNegiQmGGT/OTg/xvMkHP4+M8TtYp1/+ZzgiXy2AT8bWG97hx5883/eh9Ha4Y0DpCfeHgkyTGprQ4lmyez5pCubwh0UmOro3oHx2VcEOuSmZD/DntLUtxUzWMxnuwaXxxOvaMQbFwlgUMwsn2zZhN3bbNa/yBmMWAqmUeTBThzCCZDOOsxIS4iPoJd+VDNb6vkPcNhAf1i3YEHZzNHXYtuBC2DZZkvqDXj//FV4Q/NeF+9uub769O0vwLzxVlYndVepSLeGe2z3vsc7ORKSFkx96v4x+6DG+xrYNxMyubla30d2OsySWyt6Sb1LkraoudqsTp13d8hRro7uOqLqy+4a6u7HBHJiUfcJ9nXd1yy6xLNzhIFiKI9W8nZgFh3km7MYq4cYhIn5GD6EL6+b0EJwL5qj5E7g/vf/D2P2Xwv37fv7tcIdcqdMj/GGiaPiPekAQTo5Kby1wD7Y+mspPCwLRtzR6CXAP216Oxp5Pv8pZd7+yu1ibOo+xRl4fAl5gfmyILZzcOPjDht1sw4hQsShm1iluVdM0sgz3eJgq+a4qGO6j4yAfCOjGrasbBz/O0Q+MsVOHC9uOeZpa3BH5Rbh/bCL4iuz+MaTYDwibrw13OGGA+7NR9drMkXk9fhRwaohpXgGjTs9Oz24Y4DHMrpVd3dANNKcjnqfsnobV8OwSs22TR/ui6C6jZyZqdJgx3Ti4sd+UrBkTjGML69bVKAGU54OCONue066k1W04TDicX4zrNVZC/DEOg+QS1gV7VqRgo+gefAjOz0J82xH5j92/Jtwh3HP0aZVUTZ0QAMWiU10PPltd+CI3Jb01wVngDHDHd4+msm0T1m1Ok8bKAe1lZSY6Z1J9xvQ3VGZc16IKiS4i2H0bYigj4q+bODUp+XrkzM+LqcT5Jq8GfVTWbbKzA/p+Mbu6YXmPnBkl/Lz4cTia2uo2LbyYib3H0ntm9hLiZ4pYwfH0bnb/4tej2eHuu78J7mgCgrNXpXFfsIJlNOeZYXf9exkcMUtDI0dA7rJk98q2jdVtLstkHwHwWrI7Wj1QRYntHc5ClqgId0apTy+nHsB51qUpfCNnmNONl827VV1YHjDA3vXaz0vYNsxMDes0V1Kl1qeI+L47mirsW9RV2EsokYDO2blJvQM6j0AnVi6JN7H7178+2Ix+zwL4HLhHJ0zuc0us3BENt37R/TaM+7Ztw7g203DrG6kqLiVx7GgF4wAHsJt9hbHBgmhXN1jhc9Ed+0LAHYXI0vI+JFwa3YXD+WWCkVid/jAmGWsKuEftlAbGD4xhnsJZmcnTVTnhlCBsOyZz5DPgbFRem2ltJt2Psxpcr8O2+8X4aUmIDyGEo6lOrDNOjGJpMt4zxnhcA8WV6f/vgPsj+r8A3Mu5LperVl2tmlvXd23ftYvuF91v87jN4zaMuHH72kiF0WWa7kJmBKC2q5ttGxgkM9wjywraOM2CD1eCx+PR1H5do9OdsSo63ZEZxjoqXACSL5wG7D3SED9MQSvnxGMVbVIgzGxXFdyaa1MH5wruTjM80tfx2Xn0h0lwryVjeDsUL4oQJ1hqKD6eN/gc4IzxvxXuH1Qef4mYqdiFzs8rDYbuagW4637chhPo5b1I550jZ7ltb5MisXvlunYTVG5Vp9SxmquTQ4F1zIwHDSN6CVXIjHUBo2/21gvaOE156DFjMPBEuZUQPzA2c8L4EKvbuaqxXdmGMdgjfOuPP6xr63CY4Lxtmzr2ePALc2enQHoeHwL5W2iD+gf33wP3e1JPLNjVCnDP7A7EQ9uUBL9vG7gNxZzS+57q7pXr9Sb5KWYKG/CWGj6ykhmuIjvvASrGBEu+diKwexZOkO9N6s4G5WcjJLAOEeXnEb0mnAR+A4vug3Mh+CubP/lzNLVr67BPtm10+XuMvrVTxBMrvlU+T0R/r5j5wNH5+XAvp+92heGxYwy8jsdSz0TEz2MWNtaY8jUhaSBUJk44nAq7WZL1d3jQM3OxhR2KKy+GgbGs3cHuFdi9CKPE62BHq9NSydNV81+Kg6S1qXOAR81pm8doM/4W4m3bIE8PJ8exY7UsvBQsnqj9ot3x5y+A+zfV+a+Fe4n1/AizQM2jkgG7P0f8MELeWHuBu6RIyRAqNaeJMatbHGFmJVMeZGKKRn5+KEs3Ge5EdZqzJxiv2KndI8FzWjh1jCFZCQZgVRhm8PprU++qQtAk0DnUat+2k939R3j3s4bch50ma/QoYE6xTpebsmhDRD8bq/RHXN+UK78Q7vn8CEnQKMig0lIxprgs4d53bVbwkDR557ro3hpDgpcvnrueEQegOGVj1qUWKTjO8xdOC52Un6XOlg/5GdMJ7nkYU2T3K+J1SgQ5mhpwrxnLO2BY2XTEHiMiQbTo3m578D5e4SOOx1xBqwTGxHaCGKEiWWxVy/sr4rOw+Qvgbr9VirHX2vzr1/kZuHNGFS/onDFkhkEQx0uoDPe8Yb0TNhnx+7Z1tWJ0Ij5uIlPjMzJ4s3elPLeaGNvVDZiO3pUUapdtLVkCQahEdwNjHcWIG5zmRtsCi1HumPrUpRi9GHOQRq4mMmZEtA2jO0xwNjgXpyeE8Arudplgso8pNFLIWIssjpmu9xHr5S72rxAzJcpfFRm/z6P/w3AXhQcGpvYYl15cRFRxKYWSQkmlGnmP+zttAwV/khmRyuXIdISJDF7gXjHWiVjRH2491EXWMzOdjsXcXxf3soxlgoeY8dPi1tWtK/YSSCeuhbop1Ui1pOZxXRTyZ8FlPgEluim16N4Ze8LdJRPmU8TvJibWz73rNXq4ag5GP8uOLLrh77etLBL/3wP3d1w/A/fs6Y09HHlyQfEfSqUqLvPjU7IH4rOeKdkdBL8kMxZa+xCDgcOpoVZu39y+2W13+2p1m1u2o84hlo+ichJTJnhsVbWg4Jy1NrgjWOuM3YZx0X3ftcOtH2q1q6op7AkYU9yld4jfFTYhzh6pFdUG59OEnFLEpBvnjiYay3YlYTPObeCPRUmgvzx+Avr/wf29cL+Ar4Q7wuVyoi/aOPh1jQDfgnMg/pYQD0nT3Lpcj8fO1RpzU6r8SxWLEbunoRyYYEwSbfMY9sMdJuyT61pMazodNbkwf+fUFdFugLOkXkq3TnYe3DoFuzt7AO7bPJr+huhTWCxhgsBcy45yABgRI4ixYI8QEV9w/F2hBhrHeaimo6l2ddtV5ZfJLyYnG4uCxUteT7vVf+z+frins70Tf8/RTw9Ax7+MFEpwKdX5+KjjUbEB4u22W2Pstje3Lv8LV4yNnKFKkxl65KxiDFEcSLjOLty5KNeUpUlUJyH0c8Vm4YQQSaTWaEF2mda+3oYRI81KrMM6j5HwdWIExthNqbWvrTHBHD4j3uaMDXfuX72PrO/9XEkswtTG2vi5D2OX48ckcWL8esyU2J2i3eAf3N8L9++56OHL9CHAuRTqfEy4v6tOlvLdO2+NWXRfaPjYcIQA68TQYlc3zSuQfRxHnEIb53Sfl8dUlOpLUw2+hFbZKoQ8tovuje7QgJISmnh+WRxXRbcWp5tS2D84Y91hvD38YU7En/LGBe89sO5c8B66ZVe3mGOsb/6wflo2JQH387SVqHAT8PSX839i5vPgnqldpGde3YjLJco1wPIyEJxXiewzu+OwSXFil1UTwwtGzjDeUXDeSBXH3dQK3d+4YkIGsYoTpdkEkFuSuEgxODn7qSvM912KSKg5yWi45SolTkIUrU098kuDRVcrKBlrjDXG77s/jDPWH8bvuzvMiX5M/0siR2Wjv4hvY22km1rT32bBK06C8+ilAcoviOf/4P55cKdnpF4C/QHl6eIkGZeCS8Ylp3iTv4w/xiSDJ5IE8byiSu3E4yJhHKqJM+wfIKI4Z8RJcEaCcUFEjOO7QPz5k+ni5yNeUHBGnAlOQhLnJIg4ZyKC7OJGjMhLKBRSqK5W0f+TrkX3a19DrSlOcQOTdupSqFooTpKT4CQkE5yE4Bx/teDnX80oi5mEeMZRscFp6z+4fwbcv4ny53CPvXtccpIZ97gXuUZ5vRTdcIMfS0sif4hzzoj4iXJQ4An6tBjKe3yu5J/B+im+5JRWC1FaJ/kHsBLiAiAAlJPI778WqpZtc+vyhS+lUrVspVI3fpNK1UJJdf7fxYsqwaVIvxbB4wJ48ts+Cb5Yb/RPu3863AU9QfxLdmfxn/ACdNwD01IoSReg3/gNV52+xHdv/Ca4lKROZLAIjhOOJ2FHIiwxmpHKSQJqkqq8rgS7YO7pJYgyIvOrAfr1FfrDrW9une7H4dbrfoTxPd/khVHLVgoVb0hJUpT+rvLm8mtn8Nj8tQbgXwT3R43+mt2ZLAkeNxn0mdIkqZLm63QDiAPxN36rZZvB9PiYl8cHF/CUr+bW9QmX+DI/f/eT+fUBx/zGyvu71880D8QD7o+PsxqwAHCDJ/EG8Pr5BbHC8680EzyR+Af398L9kctfbVJfafcT9CePJnaPWKd7MVNn9Ct147ebKkD/FPFKlWh79dhfgZ7h+PFjxugr4JaPIO/8ePfl3WP5H5Zflh8LeRk8LkVJ6h/c3wv3u33qqz3rt6U8VA0lLfGE6Z+JeDxC/paPWQNkoOOmxP0j0D++XiG+ZOg7fD8C/RW483W3DB6/VRL/3dp4fM//4P5GuFMB8fIPvz5+cwG8ejyVDyoz+DRgaXngUQrF0qcBPgfiffoyf1fRrfw0wP35EVF+Pjy78tp4XAOPyqRk4vLJV3z/aiV8sE4+/mTA4/8AwhRdiQR1EfAAAAAASUVORK5CYII=

1913.1973.2033年癸丑太歲朱德大將軍

(๕๐)ขุนพลจูเต็กไต่เจียงกุง(จูเต๋อต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกุ่ยทิ่ว หรือปี พ.ศ.  2456, 2516, 2576

เป็นชาวเมืองหลิงปี้ในสมัยราชวงศ์หมิง (คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคืออำเภอหลิงปี้ มณฑลอันฮุย) ยามเมื่อวัยเยาว์ได้ศึกษาวิชาบู๊อย่างช่ำชองและแตกฉาน  เคยได้ติดตามร่วมทำการรบกับหมิงไท่จู่บูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง บุกตะลุยไปทั่วน่านน้ำฉางเจียง ปราบปรามเมืองที่แข็งข้อทางตะวันออกและตะวันตกของฝั่งแม่น้ำฉางเจียงจนราบคาบ และต่อมาก็เปลี่ยนไปจัดการกับทางทิศเหนือใต้ของแม่น้ำจนยอมศิโรราบทุกหัวเมือง เคยนำทัพไปปราบโจรสลัดญี่ปุ่นจนได้รับชัยชนะทุกครั้ง  จากความสามารถในการพิชิตทั้งสี่ทิศ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ ครองเมืองฟูโจว

ปีที่นับเป็นปีกุ่ยทิ่ว หรือปี พ.ศ.  2456, 2516, 2576

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         คัก剋

คนที่เกิดปีจอ มะแมจะตกเกณฑ์         เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   ชง  沖

คนที่เกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์               ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 ไห่  害