fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydr4PkqPP3v3/GY5ElkVgkEomNREbGIiMjY1tGRmIjI5FYZCSSRxQQku7Zz97OzO7M7eUyc3T6V+bulcqbqqLq/1LY/tt/cv9/P73933/b19z+OEPfaP953P/bvub2H+7/4f4Xbf/h/h/uf9H2H+7/4f4Xbf/h/h/uf9H2H+7/4f4Xbf/h/h/uf9H2H+7/4f4Xbf/h/h/uf9H2btw5T5z/cRB/z5n/6f9Z/23v3T7Cun9T3Nsz/7k/4cf/KeE7bIQAECAkDwAAzgEh+AQpB/MRwN/nRxAChBByjt/Y8QPKdn3UPoSnJ9vj8PTKt/aXW3v8Hbi3rHwjG1/Ptt1/7r3/BtzzT4M71AEh+HRzvBwg9xfnp8j5oa9+k/NT8+VxjuHy+/mf82TI/ZVvf13zDz1PAcqXfxDuzwe/8n47yb8K92rd4W3rXg9mzm7WPVNOymvKkfq552VATsqLqQXSPqo/zfPnk+Vjz/fU+8Z5k2qONOb8/Bg4D74T9181k39+/6VL9F+CO2RUnqx7JbgeJAVj0nxE3k/kK/SV+MJ9CztAy/Plp7Hi55FTLDXvbiiHehKndjrvDOT6bfAOMXMj+9tZ9/CPVfu/BneAi1qpR5qNliP09VOv31WvpPsLilA6r6nb8cuwfA55ev/1Rc9/RrmfnIPm1eXdH+SZaa37tyD+hvvP3aD+JbjDaRZvB+8DAEJoc7Ad1094CTW540xuLyc/OHp71MB7+eK3vv3yr3qZEAK/iPu34/ul7vrn5/9vwz3bb4T42aiX44SWF9OryacA9MVF0gyeTHuDH9yuA7gZZ/L0EVeT/ybx1yumHf+ymAnba2K+Pvq3a+CfvOXb4k6fBmi2K9BwRbmQTSg5maZX4ukd93N8uQYu1jUPoSEd7mj+APTr658HL+8R7aH3afdnyv/D/UtsL/i+ShFKoEG24RtufJOnpwru5H61PAuefPBtG3+x7eclcSX2h8TfP+7+jvY7fn2q+gz9t/DM/EDV/MT5fxPc6asjV+6r2b5zfAedXF7A3rwATrjp+Y2vlPzbNh5+Vsy8aeNffsL5FvIB1v072vXbX/HT+3fDvZErrWG+4X4Htx0zRJyQwvqbJh+uB6EevIJOWwobfVN//Zxpf4P450ulJf6XtPtLt+PnzFk/dyH5vxP3Z8TbMSUEWWc4yDabFKVeBlCera+HSnx5lrSvvL3xfDsQQgnKpzpuvfMlkgXFew7n8fNxDSDVt73w9D/Hrq6RLSD/1Lr/Txf7R3D/m6ok/Etwp69+v7lnO00YycYb0WTNxcCa45lpQq6412vj6fK42Phy/RTQKcA9CAslkgUtvQX6JlwK55XRXBOX95xBpfqTj9S400eEmd6N0Z/ZvzfuL/l+Zp01v9uDDCru+SG7vIBQLTVjrF4JzWsa9J/3J53TzGiLQ7P48gm0jp2rsm//1ouv8uklL6R/eenTp/zF+e7//Jr8SrjDm7r89d7Yb7TuGVlGCc/4VtNOGADVndQcsnzPxru5SAjLJj+/67WlR/VCTjNPCaGk2HtoLH2rU6CKGWiUTTHW11SZizaqL22zb+rbf9Uz8+/Yvz3uL4n/sWnPTFPCq5GmhNPWZhNGgQJhRnWDAHwxPaetrMDNmrfQ5jg9L4+qhSBTfk4GCCD0RdLg4LwAsj2vTxVVcmbp3F5aFAsUFUOaI/VK+Itx/+f718C9Rfwt1hFNfhUqrJpzCrT9DYQBcASdM8kJB6BaCtsJAMoJxyP1LXVcKC+XQYW+XD/k5Dvvl4PZzJdQQEafnoa7QF+sMzRwn5RfZ7R11M5RP9C6fwul/i/B/ccC/abFK/QvWOeE04Jye3AQMElYJCgOs5IUKAfoaFevjfaNACwfby6J86vJ7WKrMdpmnI+cF/BFcNeMHbjKeXJ7fNH0baipffaDtPt3mZt+e9yfWWdPuPNTkV8NfAWRg0BYOeEcBD6suOedUU5hVtIa45ZxVjK/C1/cvLJeOZTwJzPP0ONJ0PWJ9p5QyAfLU42YKWaaPln3VuVflf6Tv/Km4uvDv9u6fzPPTKte2Nu4t9BzSjgHQYABZGOMaErIrEvgEjLEOO6oNKy3vbKdcIMcmeoory/Lg+Y6wTe2l1B7JrS5AzTXHr+fOTn/nCaZp43RQrkD4HFy+69zic3ebD85f7407p/rev82uNPr7+c5aCsYLkihzGjERhYzLd8VYgl8mlfXCdsJ24mFwYPJjUNHZUdlfc1tx7cj/VnqNLYfL7mG+FbkYPSq/BVNoJdUygv62WffYvwqfeBK+6lq6uBXebrFmz5nTdPviDT9k/P/LbjTp/EPNAy/WXRaCDuxA8EJZyzDVymvjHaUI81zN0f7sJ2YgTyYnBksDCyDjcNAFRr+G/o47mh3R5+c9p4CxVNirKBPcDrBISucGge4EV88mxl9IKeZP8F+PnLHvhn/UhLBD2KrH2rpPxL3dye7/17cmxv6HXdWWWkEw6le8EhFvGKNgwLoiexAFe6zkgsD24mec8ug4u4UdZ1oQa/j26fVb6lfemqeMqgnWc18Q3wJ974g/rTxV77Lv55nqk9z1l/KmXkJ9+fnzHzsJ58XwD95y2/H/eV+U8CXKWk14ZzJYrxlK1cGqqqRxn1kyrD+weTCwPaqp2RmMANxndh4Ib4TM4Pbeyv6aPvxW/B4+431YqMF+ob48ruJ75LG2MMFfUT3LeJf4X3eAHKE6oMw+jTQ0ydJml/K5fxduLf78wVwn5KiNK9GHSirM8hndY7ItsoEcR8pjBQ2DhxgpGA7sXHYOFgGzgzxsTgzjEzVW0GVN/UDbzeNi40nlztMe8J1jGFakp05uF8y1WrWDRAKJRCbqT5Ta2pI9R5swkfvrkTwS2byJ4m/DT4Y95fofznc2dPe6pbTZLa7BC6pwt/IdDHMXcsrHp+ZeTApCBlpZh1nqH7qnRk2Dq4T0T5cJ/ZuHJnqma4f2H5a/cyOdu0VVa+EVtm3c2igp5P0Npe9+m2uUh4K63W7OGPI9cgvW/fn+dynKZnPwv2XWP/TuF/EOiWcM3lj/aQ8o9ahOa9GHeHuma509kyPTPVF/isgKNlRxjgzuE6gaXeKOkWrga9XEV4A7fXT3EC6Bvcypqoae5xdtPKGlL+0cdq0s9iKfuOXzBdA44spSh2elPyH1oj8HJ/MW+P3sn67bn/i5H8v7i+jpNm0M5pFMKNCUlVZLxKla/nD3wgl8lqpHZlamJHAUTcoBgCMMcaZpEA5BQIgAQwDNPMPJvG9FfH6UXikVfY3ndNRKYvKb4VNlTetoC8Z+Tkhp8aqSjYOZEtfVc2ZTgY3KVMVzbvDTM+m8YOEzefi/nKt7ZfDnZ4zOXpxqFPCJVVI+ekMyWK6w71VL63qMKwfmZqZWZjBwcyMBOAAwzi7x5zC4R7zNK+mG43q1mmxvdIcOspx2jqXN45M4eClpHk1Le5w0E5eMQiANyvMQcDLuJmz1ux8SuoUtqTZnL/bzLEr6FCT5f/x8o6XZvIHPL2b9Xrk4100/3Opyh/A/Wbaq7W7hCRbxwuCXiejBSmkvKt2FymvrKNJnpmZpVmYGaiKMaZwpJSid+4x604CE8BF8JtRnFMwqus5R+uOO5r2WZqBqgeT9cNbsdQSj6d0Cvp6ueIAfUpMXnHnFXdyrjKpxNNC/CXXoJ2g3jKB/9aMyH/O+qfh/lbQNFOO//vRBNYZ6oVyqjjh8owEddWQG9aj9a2UV8TRwC/MrGJyy5JSSsGnlKLz1hjOKGEcgFJGtRSKwdQrxUBxQMTb+wNeOXWM19UT9PWGc7rq7175Qn+ZSuQkHEJ4Ib7BHSrxFzHT2PjiiGyI//tw/3GY7A/gXimHV9a95tyWXIDCRJbCZdBqhhw2Ygb3ql4M65dCOUK/MBMfS9wmP/XrPMZwxOCdncv8jhKAnvNJAme0Z9BzLgHqB87SPJhsx/i99QRalW9YP1wUl6wC7LTxzX7e1vJSksx9se70HBToCaElc6xd7vfXLu946ZP5afX1CbjfYqg3V8zpnOYgAARnsgRHu452FfebbjlZL0zf9lVM+Bu9LnFzMaZ0xBRjdPtu7TqPdtTT0E+9mpUcBBjFJwmDAMWgp6TeH9CPWT8Z7ydLudLaOUPlvkxquzq9brVNnodQBeWGlsNPl4BUG21tJA38KKnm48JMX39/Nuov037+JO4XJUMJh+KhQ58jQl+lS8802siKOGJUNcz8ZMgR8VVMezcuzOx6TTFEa/3U21Eb1RnFtRSag+aZb0wXc4N0g3Sd2BQsEhSDkalKefv5VefgoM6GccfzrJa+XrR4AZ8KrUzEr8Tz4qZ8XhF7gk6ug3fnzPzYZH7o/ltzB/4M7s/En+lfrX+dMQ6QHTIoAAzri4zpKj0IOsrrE8HKupoQdyvnVUy7WvzUz0oyIECJYCAYCE4VB8WgZzAr6ac+LDosOhM/SNuJQYDiML+6XdxuI3PhHgdV1re414u20n+TNw30zay9euVP4ilpTHvNHmhzJD8O90+IrX56RuQ/3D8N99fWvbop0Mve+jE62s3MVJ9jlQ03u46IP5t2K+dobdzcIDInFChnVHdy6pU1ZjLGGmNHfSzTsdm4r9Fvh9sOZ6ehN4orBgszVs57t2bW1WTlXC+q9kq7mXm8/7TzV7xZ4V6JfzLw4poByi4B11rd4IfEf2g7g4/G6y/A/TkDrPU8nm6ZVtQi7ob1iHulp2f6WbIjgjfrvqtFAVmnBXKRLwqUCMaN4tPQ21H7cTqWKdpHtI+wr9FtyW3RLYi+7uQkwSi+MLN3Y3u7aO8eL+iXBj2VeFnioP4V1dhLptvAAjTTVnJPmm8z5qEkThbgrzr+3WLmV10cP4/7J1YR+xK436C/rQM6vTEYPW38MJnyqmRab8yz+6WKjSrcCQWjeD0BKaWUkjOKuLvHjLiHfU27jfuqpRCqJ0ApoziR3RTYTiDZFfF6OVX0696KeOQeoUd5gzerxsZnv5OkChgaeEFaJXMuCT+dM2X1d3XRkOKazA74D43JfwLlf5bvz8f9pWk/DTyjosZQ27v8zUBWdFC6tAa1HbR2FwAU50AIZdR0I6EAQBnLNQiOZfK7jdbGfU3HkY60W1t3tyy2V7OSthO7WqycrZwr4viw3dvTmOVJeTuomr7qGc66SjwlnNGK+03S3LPHGg1Tto+x7qER7vXhxwmbT8T9l87w87X7CXqJq58apmf6hjvuOP8zrJ+lsXKemUGml6uCr+RZOT+YFJwqBgAgGPd2NYob1blltMagaQ/7Gvc1uj1HoPyW/B6DT36L9jH1apFge7V3I1KO3N/G9cgqJtstrY1fxfQMeh3kv7RRNa2kuWr3NjkezkVPTbL7Oxbv/WBZ0Deaqv7S2f4e695m9lbHXOPE6KqAOe16cf9VU1qJR9Twqaqwe845hY5yANCddI9ZcW4Un3plR20Ud485K5mUUgzJ79E+js0mZ5PfvF1tr7KbsmDt1LI/7fVL21OapVnVhMSjsb/cqaTJBr4oe8l0g7uAF5LmLElZilrSkjSTI6wYe/rSjsj0JN//Xbi/zPUtESUQeDev1h1BR13baoDqjZmLZsiQqYt0bk1vRzkFojkg7kZ1glPBuB11tHYypud8ncdjMcm7FLx7zGFfU9ij25Lfjs1W3KtS/8Fe1U69vVTcs72XpnJ/6hmm+2LdWwN/euJvhZxOylG+lyz3pvbGx9WZ+TT/zGftfxL3N33tLe5VusgzuQpx707tW6QwGvhVTVW3VMtajXoedOPMjGDQ82zdFedACVAGkH2RWgrBqXvMcV9TDG5ZBOPTvPrdHpuNbrMoZtC663XvVt+te7dWAbN3696tlfJVTLte6/nMRWK1Z37HvfnzUdUAQ+IFgLiwXgx8Bb2kEpwVaN63eO+bIv5VcH8m/kz3vSbGdK1dr9I2x25QrEtz84G0oFf72kqOVUyCATrdjerctmmpOaNa99YY3UnBKWcFd78fyxT2LQafUNDvq+1VIX7x3brrjLtH4rtlV4vXG3KfrbvOFwBek2jm0a5XR83NurdzdDTwJdFf3K17s8YPzvJM0Hhm4H0JwO/g5s/vb81Afh/uP7LuSHyNMuL//oq7YT2qXgQdpXBmvTHtq5jc1W1S91VMnIJgAADT0KfgYzimoTeqm5UUnAIAZ9QtI85Wj80mt0W3RftAB6Udte3ErKTtsiHPH67X84vwIB4pl0EVWlbOOHld1TR3c0t8X2RMBp1pdNRw1vGLdec34rN1P8tNnoXHPi4j8rvg/u642Odr91PMVG9MvbPjoGqYuU0K6JZ2/KyYW9bRDAsGgnHOKDpk3GN2y2KNUZxzRhljinP3mFPwye9o4EvgyR7LhLgPAvAD3WB3te569f2Oxv7kvoDui5lH6NHG59NW06qmaubrX90zfSp4hP7ioml9ke0aPwC4FOPAhx+aRPC99l9aX/s5YoY1YubMgqwz1FbSVANfrTsa+DbEc0rn25SxW506hUfPNKegODeqm3rVcz71yvbKqG4a+noZpBiSs2EZcjaBtWFfq3U3ip9Mo5jR20XKvzLtePAG/dzNKM9OXySC3s5WWVcUfJs/0/w3zMXG6DVd7Pz5D/c/iDu92afTBcnkDfc24nhxyKBwL9ElZOhmyCuFhXXru9V2CwWC7najOGPMqM4a48zgllFLYUdtjTn8Fr2Lbj+W6QhHCkfc12gfk4RNwfld3eq71evND3smHvcCvSvQr2rau7WyXrVN65+55M+Um1vFHSOsTdLYmUdQQKe3vMj681fi/qvLyT8I9zeTfnE/V7UV/do3g1PMNNodfR1ZFZSp6sXolkE28GrZ9SoYZ4zpTvY8qxo7aj/1tleCcbeMYRncsqSwp+DjY/FTjw74aB+K80FAdcUEs7nBeuOC2Xa9er0h+vmr9Wn10brb7sm6s9MX2Re7fvpnipLhrCv/oa4ZY7U3ztkJ5wys1pTIrxWl/324v0T/N+F+I57dtHsbSW3FzJ11NIfdvDBju6WGmfKEtVuqh8TK2TcG3g0WDf+qJqDMqE5xjtXcsby1lsIobhS3nfDj5MwQ7SMGH/Y17Stqd87krGSGWC1o1PG3GyzyjQO8tHCMwh09NlnbIPfdck5VuxH/Utn6Zy7CXcBZKpC3mcBNj+82HbIS/7Vx/5QUsXdUT/gNuKOSaTVM659pNcxJfHG3ozZAY9+6wG23uMH6YfdXYeP1hkm/RnHFObLuxwm1zciU7ZUzQ7Q2uj3FkIJL8UjeRfs4wuEGW4H2egtm8/2evwjRH/a9TBVu9Gc90y17t+IktY2wVhvfKhnJNDDxxlT1zCNoKb8YePiQxXufkzvwuXUhf5X4j8a9Eg83z0xr2l/mybRrJgzrs3Yv+QJVNKOq8Z1FdeEG69Ti9ZZtfLfO3Yy2XHFe9briPMeY7OPYbDyOFFx0W3RbTijY1xQO/My9SHa06MG4m6XH73KDxRfX6y3jrpacSyPPP8d0Y6tqqrapAbh2Ges1Z+YsD3/N/s3Y/03dO26S/U8u3qOvFPylykC7qAe1O2bJXoQ7huJVcUSqCdVwdcugdUfgKm15Fqu3YJwbLHpmEPdp6BF33Un0ToZ9TX5P3iW/p+BS8BHT33frhz1Mfu9WP+zB5MspGHeMbterN65eY2jp8WV7V4QN4q7XGimrQeI2Xaz6Z/oG91ps7JIUeRJfOD+J/6ip6st4zRek/6VFf+sP+XTc4RXup3VvV3K0qqamhuf8x26ZS7ZjG2DKdr07Xe+ZdRQe3erU4gYbzBbMhs5HxU8Dr6WYepVT3t2WMyKDS2FPfo9uO7aMtR92N9gwuIpyRn/Yg3G7XoPZfLf6YvJPf7xeT+0uzxgTuiPbNEnOujpZL2GmtisOL4libVT1kkcATa7YO9oIt7mQf5zm/3nCv3ZJfBbu9Gl8OiVrgvs1P0zWpahnqkwR7iflGOPUaw0zZRcN+kYK6L5bEUpvXJj8rlctRc/zUqZp6Kehd2bwdk3OIuUIenRb8jteJ2jRq26pBr48dHhLaS6AgnsVWsU5c6YSIO6NmKnz1Itn5rKUiTd9LXN0qSRClkT3Ul7p47T714f+3fuHWvfK+m3a2lj3s+zj1bo381QMOdWM9sx6k62FnscsJ7p112swDgV0mHycQ5yDG+w09H6ccH1qHeS1qhhgcnv0LvotPhYU6Egzoow2vuU7TB6f3YuUqjNXNO05SlDyCPKEVU1zN781W0Xrfu+ydi2/cSa7w3WFB3xIzsxbavjfuH8a7vcE4FsJijYvMi9ILTNUtPFtwswlg6W4QbJjBClHgVFIRascJh/tw9nZj5NbRreM0T68XaPbot+S35Pf0m6PZQqTz+/q9zwxLfY7m3bjgnH4sjqFzW6ZJvBUNVgNqdb71S1zRlLFqEDWJVUAouSEnXY9R5dII2Du+e7k3UkEn7xW9avtn2nd4VZQCSUNzx04ujaw2q58a5d+4jqmMxWxBvC71Xc2a49i5t1gkci4heRj8gH5dstoe4XrPPzU1wXa6KU5NmuNyR76EldCuKtPBgdh8tXG4xQWJ6+tgW+te00iyKa9G9tgE2Mclcyp3UuTeyAMAKBIdoC2K2VZx/QByzt+y4KmT9z/fIrYzbqfmTMYJ38uJVdT3lsX9VwTx0tgtQaY9hrRrP5v41qnYYoppZRiiikl790yoi/SPWZMGjs2e2xbdNk5E/YVxf06LdH5MPljdDgBwDEO8m5cmHz2Qg47mn88kwvo0pyB1W5unTPyXLcqmxgTb+xCLZv6YqHqNdL0UVXEPmF19t+KezXw4pYlVset3/1Mm1Gn37r6s3OASS1tmDP7B7s1mC2FmFJKx5FiSIi981W+43LVdBwpFr+7feCVEDaf4pFiTD4g1nHLBj7Oodp1HOPNpAqeNsaUc4DVNHdzFWazNKYbEfoG9y573Gt+GKEN8e1a1Uo8PaV7qZP692n351XkfyCJ4EY8tLjX8DgHwZnk5OKavPlnapbYUpcyFf9j5akGU9E/iEY3HilvMUbvULgfbkvHgZnA6zy6ZTw2G+0Do61+tyke+YZQ3ntsWzBb3EIoNj7OAe39MTqcB6NwQvTPeGojaapPpnVE3gx8kxlWSufdcmZOV0xdynSWRsWU94/rvPctWA/vuhd9snY/Z6v4P7Vlva36W301ubZMXb9X5DvqmXbJRZ6VTj5Tmq7bEb1ds3Z/zO4x21EHH7xdU/Ax+ORDjPc3pXik4I/NrvNojUE1X2TMVs189tsYh5746ip1g63cX3KAi2em1e6cySaDoHXIPDtnKLn9N24SCt63eK/l5rsQ//K0f3dU9aVpv/hnapwVu+/WCtFYTrG2BuiZxn4EVce3EVZMP/TGpfBM6xO9zuOUNC9I9e7w3u82HUe6vTseKfjoXdg3tyzermHzWCwbBT2qGm9cmctu6K5B7X5TMtW6r2Kq2r1nWktkXTb5YbWhDZJ9KxN5y3e/NIvHxaq/GmZ6a/yViX939Pc34n56ae5+yVIYdWj8kh3tqjO+XR8UJv8m5UdGNoU9xZDiEWOMKR3h8M753YZ9m4yJ3p2vjyH5EI8jHfVTn01+TPGIvpmzIuuTP0bXWnS09LM0u15PMSPzCo+aQSBLIbGSKiOKLWiJPyvmNdr9NOr4+H1T1S8O9z89/z9p3Vvu2dXtwNqyM9Uv2QShOmwXk3tyYGZBN4fNv5AfVy5jOI7NeruGfT3cFr3DlRxuWTB5xu82heNk+n/eIBD340jHEb2LW5E0BfqLde8WBL1a93yD6uZb1Q1ckV29VdeCShfcK+htnWto6ip96QTgzwX9pSP1d+Pecv/CxteVTVgjsq2BWmsprmrqmUZVEDafjhh/Es2U4nFEt4d9yxFTt4V9dcsy9Woyxts1xZB+6uNiETwxRdwD3j1Q3iD31bqvasLx3M0Zd5lzZqpRL3ky8trMQ1zFTHXLQImq3ogvPx+2VvW77M8C5quImYo7NLjnRau12nW2c+zMqMFC73M3p6M60N+zIabH4bepV1j6NAWfYvB2dXaOwacY8DXZEXnuRzM4UgwphuTdsVm3jOs8usd8bDZsvkLfphK0uLfrU/PfXqNLFXfCgMClHmouidrWlqkR1tNJ83FR1U/YPzjl/ccuyN+a7/5M/Evt3s5cz9YdtcQSzlz9bt0yYmOZCR2Ij9ktS87djSEdR3MtxJRiSg2UwUe/Hc7aUWNJVMBarE07g2note4JpUZxv9sUA3a2SccRwxG9S34/3BbddjgbrfV2dcviliVsPvgthjzZzX7+I1hj/LCjdd/1OndzTQ5rV6liMPWa495UuD7HAHDJkCE378yv14h8tpffCPcfUP7HcK8buxLfrrFnAIzXbozVKQm8o91u9+MIjHEAEJxi+u46j+s8OjujpyXu67HZ5Lc8N/X74X30m7OzlqLgwQoklDMKlCwSFIdNwTT0UkoCHNvxEYCpV2FfY/AXZR9jijHG2NxlmvtNDOs8GsVtr2wn7KhvnplaieBWCfXCep2nttr9uYVBJf7s3PGx9d1/jpg/uT+7IG+//yTuVcy0dTjujhpMpGnyv+U6LZjfMg29loIzyhkVnBrFtdSUUcxir+VOp14Zxc/C7oWSzErONQHOKABgU5pFgu6k7iQAyQuFgAMTlFGheinlOo9YsCBFn+JxoTzGFL1bRrdvGJpNbrG9CouOW/G1d3MNpl7yfqmCW6fVNmXg0nkP7mImp82QKmbgg3NmvgXrLyemP33yn2zdoZE0z8s+KEDuMc1Zbrg+d3OM0S2j4oAco55xyzj1ChtsKAaTMc7OBChnUkqZu60Dr5QX6IslJCfugsEkQUuhOBCguX838sQ4Vf00r84HoAwoMYrbUWNC5WSM7qTup9Vubtvcsvhx8lMfliEsOixDcsaZIUdVC/SG9VrqejHXFV4kN1itFSHhLA0JT12z4aLaa0bk+6Kq388HdFoAACAASURBVCsd8hYX+6VwwW/EnT9p9zbFgKGjJsUjRa84t6PGSndTrwYBmoMEQKOuOXjntO4JUMxkBKCE0svX3pNLgDOCuGsOiwSjuJSyuf8AgADWAVNUKq17qnqqegLAWYcPh3FOMSW/pRhS2FPYUvTHYpLLjf7cII9R+Klvrbss7vYmolQHjDR57VefzO30G2dM/fN+vRLBMx9fHPfns71Fgn+O+M/HHV4aeEoy7rURH/pq0JrqTrbvRzGjOCgOmucSkMM4A2Wzku4xE+D1jp85aMUMABBQnAMQvD9sCqZelW/BS1EQAGACgFKpqOoJUGACKAs+WGMIMKp6t28p+hT25JYUj7hNcV/DMrhl9FNvjTlG4QZ5ShpmMJjaM42tHKpeP1tm32TMadqrHW8zZ8oqpg+oEfnSe/0FuX/ryvzBNfAnca/Qt/Sfvhrs1sQYl8CxkiMAofh6SqSUQAmnwCmgtolun4Z+362WelbSLUubSpW3MxpDAAheJ4IBLtZepwWnmOidBASdKcI4sA6AU6lQHVGpvHPWGK17YGrfHRaoyYFb73JbhGXCrHo76poOWT3udaqKf2m266Tc5c4e2XVVBzRds1u3Izn12cfku7+F1Mftn1th5uULvhbudXzqHGwbzxhzdgYALXWequpeS8GASCmN6tBFc3gvVA9MTcbYXk3GXBG/jBn2OGCUMylUr3U/zeu+2313u91NlxkllAJTaMKBdQQYsA6AAlP7bt2y7NYCE8cR4nFE+0jxSGHDLjdhGY7NOjPgR1lTlqg25fJKVevWGyMowTbC1RVzyZM5/5S7O/IyNfnSuP+BVmRfBfd2e3bM54CLNYYzOfUKY/6ag+6kYLmmwCDgcFvYt323hPHdWmsMZ7dyoc3XMKo5AGUox3U/TfM6zes6LftuV7vt1g7jbFS3ziMwSlVPKnZMAVPAumleo7XWGAKUSrVbG92e41PHkaKP2xb3NW6Ts7PtVdjXzHo3ZrvONGeydB1rZ+oVbgrnyVcpf0uSOfMH2gefIGa+rKp59/4ncH8jh4yyIxy6kxhUMoqv84h9OASninO8Bg7vgWV2/ThNQ0+u87d2rDgQAPQt6n6ajFmnZZrX3drVbqvdvHPeOeeDlnqdR8I4AC8GHgAYlWoyJjpve6X7iTAefEjxSM7GsKUYon0kt1RJY3uFPSsxd18yjVPwEl0qxJdkAZJ97fWcG9abP+SeDdm43t/Riux28E+z+C/F/XljABQFDDbbsKPGKtXYYSYrmU5iPiMwRVWPM8ipV+estP1IAjlKpXopJZVKSilUP4zzZAx6Ene7o6TBWOrUq9VuZZJKATh+ETpkrDFuWYCJ4LfjCHGbUvB5YVQ8wqKTs2HRGG863HauTKWKM8moaFZy1AWpuc3YNYz6TDy5U96MP0gtfGvcf/rkvwbuFICudpuwlfuo3bKs8zgNPVp33HGSeniP+jv4YHulOL+VkqublBIY1VIL1et+EqpHiz6MM/ZSXafF7VvweZnfOo/Bb0L1wITQIzAFAFSqYZzjkdxjRj0DXEzzGu0j+C3aR2xcNLhOyvYKr9icDYZ+JyavtdtzCmRT8bQSX7XNLXxwHcE7ezN9Pu7P9VA/Zs76jlvTF8G9oxxL2yHl6DbRUmjdYxKBUZ2zs9s3ziRwse9unZZZydYutq52ANC6H8bZ2dnZeRqyXZ+M2a0Nfju89w5Ne0wxHkcMPjg7r3YTekRHDQBQ1et+cvsWH4vtldY9gDiOkGJMfstpkulIYUthD8vgpz57JLfNdqLm+vKzQfZZCg9yNbzXAqYdtNOShviv2pvp0/tlP4ecvpDf/eV2cdTMDLBHpLPzOo8YSTWq07rHaL+WYt9t8BumuOzW2l5NQ19yBa9MUEal4kxSqahUQvVCj7qfhnEWekQbv9vd+bDvzvlwHBH1jPNhtdnA41QV57jDOMfH4swwDT0BLqXcrY1+S1h/L/oUXHSPGHzcVztq26tobbS2o/LSaayG2AimD7ycqkL7x5AXxJPm2v6rmtW8Rfa3su4UqCZEAqA3Bp3iU+6pRLQUisFu7eG2w3sArvsJe9FYYy7/5wGAMqH6dR6nedW6xxvFNK/4gbi7TlhjbK/cvsWYUMzUhSMxpXBE3U/ZOcMFaqEjHM4MRnVAGTCx72VJVMpaKLkl2kfC6gal8MEjp8fkyDG5rsor5cHo1Zzf0yFP6X5Nfsfh35Tv/hbf3wp3xaCjnFNAu77OY56n6h4r9+pOHpvFzC1Cqd/tOi0957qTOQGMAAGqpa4CZp1HNMxSSs6IYHxWcpEwUtg4uE5sHDYObpDR2tWeCj7GnAy22g2JR9xjOLB//DT0hPF9t7u1EcVMLYEQwzGK3OZp1JsC1wkCrOyX6CkhUDpilxgqlHjw+Vc1ie21AkGpQYDb34f7c1T1pm2+Nu4MCAcAyjDFt05S0S2jpZiMiW4HLgD4MM5aarcs2E8PCUFBj3ljup+07idjhnHWncRkm5yg2ysO4AbpzDBScJ2wDFwnXCf81CdnYzi8y2Z7tZvzgUqFfk90BGE1MgKcAKdSYXZkSimFPW5T8v7sajZqy2DjUCQ7q+3e0YST5vdJObR5EDmJoIAOFfpaPu8jSqJ+u/1/hgu+XJjpxTb1Ch2L2AwVQ0ucEaM6v9t1HodxBoDJmFlJozqjOgAAoNXPqHUvVK87OQgYKQxARgoSYOPQU+I6YXFnGXS09GjjXSecGXITG+eLmQ/BB91PQo+TMThbXdU0GUMYn+Y17GvE20EOOQWsYJOJ71VHeetiL7hjZi8euYJ+ck8q7o2FzwmR0Dz+6rh/sEPmpSH/VmIGABjjqGHWeUSHDPa5RkfKZAxjHA02dtUzqsN8SQJUqF6oHriQUvaUIOUjBQ4AhAxAbCcWBs4MC4OFge3ExmFhMDMYKThFNw5xc2jmwzLkFmXxwIUdu92HcZ7m9di2vRttr2YlqVS6k8DUmQSfEna/wZRgN0hMLMt7rpFUpqTnejx6VS/I/Zn42yT8Qmvqv4eYqZR/pKPm2Sfz0+/9GrhTdISjLxzFDK7Zw+VLuMoO1Y41pue8mHaQUk69YowzxgYgPYORAiUUKANGgcAAZAZS7frMQAIMQGYGG4cZyMbBMnCDDD64Zanaxg3yWKYU42q3w/thnLH+3t6Ns5LrPAJlhHG3b/tu28Wx6Yhh37CcE2cSWSdYt5pccr/Og22OW6WfnGa8Hdbj8DH13b8v7jfov7Qj8tx0P6F3fLcWVftkTJ6YAjDGpZQE6L7bdVrcshQlQxljhFLGuIQMMQeQzQYAhsHCYONZ1dhO4OsXBpaBZfBg0g3Sj1PyLjp/HCls3o8Tcu86cRzh8H63u9s2P05+nGyvRqacnTFDWKg+peR8CD4EH9y2pXigztntXkJLAE1v1HN7I0b2dOSaKkHOg38l7r+a2PMlcNf9ajfCuNY9AExDTwq19f8szjutMWHz67QoztGiU0aR9Z4SAIpzVmDnzgFmIJRQCTAzsJ3QugdCZiAPJm0nRgoLg1nJY5m8XZN3h9tSOJJ3KfhorevEbm2Kcbe7tyviPis5K+nsbLqRUIq+/OOIwzivdtP9pPsJpxwEeAWUtP71y7qN9nFD9CWecEkNq/x/D9w/mPgW/edr4Gvjfg05lUgRUMI4Zx06Fo3q3LKMTDkzuG2jjOJLkHUKhAAlNAeYKKM4c7WjxmklANGEGAaLBEyi1ISglMe5gVFd9O7YbNzX6Hz0LnmXSlUmP/XRWu/csdkq33GQOxXbNR7HccSapwCsA8oIpVrXLMtrNYGT51c2/noNkHNwJ/5vwv3dyZt/HHfBOGeUsWytGeOCUxwwxhXnPedaCqx4MSuJoSikB1k/Ny6M6jAVjEqFSY7T0OO6vgHIg0mjOJbikACGwQBkMgaltjUGC49hH5uElfSOIwWPjVedD+4xz0riTMCPExKPLh1rjLfrbnejurmbp145O6MKanJf6uh2hLwF+gX1J+L/yqnq7QII38kzozinjAIQwTjmw+JMlFPAphqzkiNT7pFnijYvygZc3gyU5VkpZYwxozrCOAZTgQt0UOK1gdJFd1JLDQAUiAIiAYzqvF3R3ekes7dr3NcYvLfrsdnDYVsb5zqBWWKGwYNJawyqGturGA5c2+HHKT6W6Hw6oh+naK0fJ6O6Mh+9pL48HXmusPEqlYBcLpRvY90/peBMeCPS9IVxN4oDAeQbALQUs5I95xQowj0yhURiYSNMxKVAcIUfRpoU51JKwjiVijGOEVkpJcoJAACalTpnEhjFWaMEYEAE4+gAxb4GuIoqNyoLRzriad0Vtb1C1p0Z0LpjD25nBhz7cYrhiNuG6B/L5MeJkDemqj8r38/0doDLDeGvxP2tGOpPEP9ncWeMAwEtxcgUANVSdFRW3LHKAFp3nCOGI7plcY8ZCAHMSqcMKEPcOZMAgNCjpJFSAheEAgcYKcwMdCellK02AEqwDSUuCceuB4fbinDfottS8Cl4p+ispDNDaXqTHTWYPYYpBvgQjyPrfpw6Kk9zfbfO54PbC15A3lwDVc18adzTh2dH/jhb5mvjblTHqLDGYMkk9Knj74q7NcaoLuxb8OHYtrBvpSwuFQyTDwr3XGD+lpQSPfdZxzOqWA6yMsa1FEhNLcTEGNNSEEqx3fbUq2OZDu8TFg8LPuM+yFlJApQAYEFHLcU6jzFsx7ZFa49ti9uGuFfocX85Mb3OXFsBA41pf0F7K+i/Ou6fu38fR6SW2u/2cBsW5vXOoUMd+cbEGLTl6NHTnRQMGihoCawCYxzNNnChdQ9MYDICcKE7yRjrKZkxxiQlXhsEgBOs/kFryKfWl8bVJJgOcDibgkveoQnH+jZnEL8ESPEtdtTBbylgSnGM24Y3AaM6DDbVVLAm1wvasFP+4y5hphpUgvK15QO+uN/9q+1/XLvXrXCMQdGLIXvz5ZTl34wi7nmZn+6R+zxVZUITMjN4MFkmtZxQSgmupWuAAwBGazYisqmlcMsY3eaWcVNgOzEraRSnjFbkgTJgHWE8V+8AjudmRx3Dlo4jWkuqjb7kfpEC9/lUO77lDEBJoanE/4f7t8S9bHWxNm5c6JGqPpeVO7dyETDKGQUmkGOhevRFAhfomQEuKKM9A9sJawzSj78ZEFWSMS+WEz//HMM09FhgA+uEuUEuEhB9o3h5W1neKhVVfS5kgPWeANC7Wi6Oapyrp4VUc55xb1/WUF8vmG+TIval9q+HO8PIfK6+woXzQfcTOZU2bhlEyqhgHK01LiTFVR1o2jFvTDBOgWJGDR5nGMElIAEUEK37DF2jIgruhDM6DT22lnfLGBbtOrEpcIPc1An9IEBwSoBijZp8lTJFgJEmrRGqka9B0vMguXx784Jb3kwefH2/O+4fWVnp34Z7se6UAVBcNyT0SK6R11biMMbzPJWL7IXs5GQMLsvAxXtUKsZYXpUHBBgljAMAMIHP4nsJbXRF+RbKaI6b2keKIW7TMQq08ccokPhNAYYIbCcIBTTzSDwhuLDjTN0F0lrrSjncQC8va3IiL9Y9v//PM/RbKX9fGZyviDu96BYCuXTjW28gueiAQF87Lt7Tuhh4JhhjgJXxii5uwzWM8VwDVar61eI8hWzd42OJ25RcrgKZ3IJjfIjETxIWCW6Q+JlYxYCqHoC3EdHmD2v9NfDshWxfVj2Ptye+Lu4fvLehpV9Nivx6uONGS7ngt7aGEQKcSaAMZ6uIeEkUo3Xqh9cNVT0W1SjK/KxcWWw/RfNJy+SVU5h65ad+UxAWjb+TsxX3YxROUbT0iwTbiWMUlFGhx2GcnQ+E8OLMqca7nX1Wkw+Z+MvLyGnlL/PWPPibcL8Nwj9YtvcFcGd4x39VPhIHTOueAHvx1qdNS00oxSqQKE5yQ1KgWLqaqh6rMmGlGlQa57SyJiNwAZAvkOr2VOzk2A3SKYrV3KukqaoGLb0bZHQPYFTo0YU0jPP9r7ibebha+hdPPfmpvrx1/8jaMuGN/LCwvWnyvxzuFEBgPYwnaZ4V/NMM9cWGAGATavQ8ElpKWTAFXGDpIgIMmDq8j95RqbJqYqIuvnY+TPNa9AwBAAZEcai9aBYJgwCnaGW6WvdNgVMUp634VHJGS4HZkS4kkjMiT7FS40Q/EDBQ30Oap+sUFgh8Zdw/eP9BAPWnpfyfFjMUuND9RFX/6kkm9Ais+5kPIpSigsd0XwAKrKNSXYwiE1VMt7cRXCo1zetxxMkYAqxSqHjub6MYGAaDAMMAE4kXCZPMlCPo6J3MF8MyumXEIk0xpjOG24RSzzyCZx3fRlzJCfp5Qfx1UdUfJP1+G9wBAHK7mJdKnbJpXqlUzU381UYAADCemt+HpR6BEsbR6qNoQT2d544EgClch4rVIYUe0caLfPnlNGPFQLGcb9wzMCzPSieZB9U/g/QvEo5RHIvBT3Y+EMZPO97YePID0/56gnon/svh/latvPcKm7c0eitmvu5UlT4hTp8G+Ihkp+QbWwUGU8QAgErVqCMyGRP8ttptmlcscZozcpkSqsfiYSjua40xUsqporbB1VIDEAAQhKCZ71lGH/dK/FL8M9E9cHGT0CPJ1ZROjm8el5uAqQfJK+KhftBflETwcuHSs43/Ifd/DHemqOrzvPCsfN2Mf+h8hCdr36r/UqY9b5gkHHygUgk9Vi8+VT2u/j6OgJRP84rmH8tETvOqOwmUcQq46BsreSgGPSWK5YOaZ3uPlh73YxQxbPhRhHHyo0KnL+X7zxL/N+H+q4uY/jzuP964mOYVU3nfUDE3BXx61AEolYpkJ2Puq8oYk1ICkGGch3HOsVuWKzFlyRHSbvfssVE9MLFOi1EdrotFuGcGPSVIPJp8zbON7xkMAiYJC4NJwjGK5AyWhCeEkdyM6YwotZ7FS6SppA9cwkzPzsgSdfprcH/rAviWuN8NeWk4KuBnHJGNw4Oqvvm0HN0ktcw0U0izlhqnyOga2ndXl5lWx6XpRqM6LDfJmcQs4gGIBBCEKMgGHo19ncWisHGDFJxS1efSp0yd+ZbnCb/yRcL11kWa556ckX+TdX8L939i6f847gyI4JRTuAVT/9d2te6k1J9D4V5Mve4k5hTka4DRkeZ6G1gpErW1C2m1GzpSUM+gS34YZ+xbNhljulEwbliuT9bqGZzIKiB9g7vtFWGcAMoYPs0rAUaaPLAmRazJ/j2t+1OuwX/W/TXo/+SNfxZ3wTgHEAxq59RmowAU40HPSr0eoUA4IZRQXHhKgQIX9eXrPGKwCcOulJAHk1h2xo+Te8zOBxcS1k/F+hnZ9vcT9hHBNdfODHbURnFFyADEFC8NIt76bRSDSYIbJDAKTOT6YUxN80oorXkzNUGsPdJoGKjjSyC1vKco+q+dM/OboP8OuGNX9bAM0T2wEbbmYHulpZD/+91Qw0C5QwChghBcW2SNGSmWnYHJGESEYrsyLgDISGFT4Kd+nRYshISpwoJxVPbrtERrw5aLzDhFs3OdA5Ycs53oGUgAwUAU064YDAI2BbqTuScrwVxIRoAXx2ih+VWO5NW0Q/uiq9iv1h3+piSCH+P+tevM2FEnv6awJL8mZ+yo0aW9SDgWo/6JrkElzXE9kTFGdQOQScKDyZkBLnXlhDSeHxgpzErqftp3a7Ho+2BjOFJK6cCC1zGllNyGrLsuJ8ZgpWw/9blRK6fT0GMkFROAc3/WS8IPzbjflPtdr7+h41vXzDW4ij9/De4/KDLztQtvaA5hGTLrcY9uSc7YXg0iR+zDosX/IP5JuxPgAIJThZPIUkcJF61OQy8B7S7PpZdUv9s97CuWRHWdSMeRjuNYJj/1dXFqxr3sG4dZmmnotcTekUVlUwDKCJb5JeUECZRq1wJYV3N5G5dLmzRWBlcd3+j38w3twy+N+8c3Znrf/kdw7xniblM6Ykop7skZNJCYNY4ePcaekRfoFx/G2XQj/tb9pKXOKZAEoLT84gCakAHI1Cus98sBFAc7auwF6QaZ56xI/CBx6UaG2wxYTgOrIXSUEwCgDChhjOlOGtUN44zBI1JMcGN+KSZmhiNif9bnSMFlTkLI89P1ZZfbwdX8f0XcvwjcXwT3RUJyJm5TPI6UYtwmzDPBHKxBZNeeW8b8BtahpF7t5nc7DX1dcio4zV3eCwDrjE3zzoMcYJ1H2yuME+Hqb/eYNw4zg8N7rO+ONt51Yu9GrNFnFJ+VpFddARcfP2B1Pi01KQmUBFecMCpUn47jOAIu5CPNJ/wwxlSOVNDJ5VH77q9u3b/a/kdwt71KzkS35OZGiz5GYXs1yRycVww4hUEA9v7drZ16lQsklfgr9prEvIDc+xcACCUA07xi8gxnFDMLdmsF48gNJZQBYWWyqziPm8NqTeu0YHkm1D85KzizhvULeI4DNJTmMSVY64YzqfvJO5eCSykO44wumkpqfduPEmaa8QX7J+Lfh/svrQn6vvsfwd1PfQpLijuWQ8fE8UXm8KQE4BTQ2611WePMujIoKzCAEMaxWUAJSOWsQ8qos3PVD9PQR+8wWoSN+3KDpLzR4whu3zAfGPvS6C7XLChfx3MeG80NvsuXspKlnF9AgE9Dn8KOtTpi8JzJbNqv5vxq7C8c10ONXYcb+lCAfzfu35T4P7B47wc5LT/akjPFusfoHmHRmF2IMkaw3BIVe0FipBMjoCWxsQOmdD9hzJ+gKzLnnOW0MwJ0nccaYfW7dcsyKzkzEIxzChQop9BzvtsdK7VrqffdBb/l20gGvayrwrICwPHaEznhp/TTq7gzjktMDrel4A6/AXBgglzMdqvCnylvbPzVE/MK/3eKmX9YhesL7d8kzCQYuEEW656SM26QthMn6/202m2dR1yocfPPnQlk1xIXpQ4jyzaeUAKgO5n7pAKbhj7sq3cOG1Ye3h9uyy0JuJjmNc8KKAPIDebxu0pNgQ5TJss3djXXAJeloojPOTms052Mbs/Lxs9q1xe425968DK4v/Jya0D7/g7c351x9eeJ/4dv+f24Zy+kX1MKKR5YvAVNu2C81qe++ikoYHG8+0azzuECgJfJIgXKzt68QASn6zyu0yL0mE0yx8WsnVA9dhTTUgAKfUoAQOgR5wPhiC6kaV6PI4UjUtVXUUSAYQEPozrUXUL1hHFCARuVlfx7WtgEuML61kF4OvisYer4fbi/A50/v38H3BXL2YIp7th8FH0yWHm9zEcBAIAyziR2SzWqQ98ftlkVrC7qwwUcqigZ3PjZopqpOpUEtPfzmHtzD72WoiTbEMZ4vqIow8YEzocYjuNIzge/W2zBB0wBo1ipOLcpxjZS0+IeM2YUY3cdzIAot527lYZWuT9PVV++8r7ej5Bf1O4vF/P/cXz/jbj3DCYJYdFh0XbU2fPIoQWds263e/AhHkc8juj2w3vvnFtGt21tM0oAQgjFrmDYfL0sHOEEOHDhluUsMZCNJIEar6eAgScghDGGeSgYhwLgwDrMl8TfuBwkdzaWAnsd5zLZxqAv344a+xq4ZcRVVLqfakiofP/5uCbAPKf+QpMedksT+6AkgvdFKP/8/pxB8PVwRw8jIs6A5KzYJh1ymtfoXenceBzeOztnR+E8usfsHrNbRszZYvneTmu33jJbzb2Z3GMWjNcs9ir3UXCXko4AhACrKVylhlkpBib0iD1wOKNaCuxsfGzWT72zMyaQ5d+DdMvoBul3G63FRDGqeiAnsfh1NcnrTnkNWBXKof67ptlAHb9Tu7/DUv5Jyn/1Kv39uKOfERhtgqanXccY0L7b6Ha/WyzfhSIhR0N7ZXuFfQew7XAJObKsy5nCejLABADfrZVStqznp5iiUhHGcw3UM+eQZvLyhyj0AlFGgRLFueJ8txb72ES3u2W0vfJTb0eN9Ef7wD0sg1tGlGQEeE0HgAL6eeRO/Dmot4H2Def479Luzzlh//ATfj/ugM1Qh37qVSPBAQAoo5MxkzFG8alXqIOzTjBm6hU2NEW2EC+08QBAgALrUIEgoFg9Br/r9KKoHinH6ktZQTVphudDwKIGYhhnTKUkFCiQIxwp7NHtx7ZF+9itPZYp7OuxmLiv0W9xm7BStlvGY7PYWmcY50otkKt1hyfKX1p3OLFvzf0niJlvoWrqiuyvjTuF3DVAS8GuuOtOGpWVsZZCMCgynWNfAztqrKGOmsFPPVKVYcnNJRWqbWAKFQ6ms1fcsTZBYb1Jys06gVXcM/G5ugGhQLTUzs6zkvli6xX2yD5G4ac+hT25JbklBZ/CHu0juc1PfS5Jid73W44XtHw/E99q91MQQUP8P8f9Jc1fHO63cP+HZ/77cUdvI0402yQw7KuhO8kZVZwLTgUDwamWQnPAphqzkrZXbhm9XcO+RftA8aClAELQRw5M4eL/UmCDrfPYUY7En3ad8WtdvuruqP57QYBR1dNGa2kp8L6E9xy3jNmuuy0dR/JbaZ4dUnDHYqLf/NRPQ4+uyat39TkPofW4X55tXZe3Qx+UM/O9cP9VVfP7cUeHBvq529Wb1cMoOOXYGFUKxUBxbhRHeYMaxj3m6B7Rbyn4sOhoH6XuLmbLqGlecbU1AU6AWWO0FAxIEetX036HKs9WMT1G91Px/hEAUBywkdMkYVbSTz22k49uS/uagjt7xYc9lwteJreMhMI0r2VlR/3CN+NKeCI333wbX62H/z7cX96avupU1ahOS/EcM0LKEXe064JTzUFzQHmDEsKOOizDgdb0OI5lcnb2U88ZJbkUcCf0uO/O+YC4r9NiFOcABMhp2tulsReMcMu4t+XNGGOcUaM4ijGcNId9i26L25TikVJK6FFCAx9DWIZjs24ZcyS4VuT7GOKBfIx1/9as/xPifzPugvGXrAOAlFIw4IwyxtABojigvMkSwphZSbeMJ+4xHMsU7QOXF6FHE+u6OB8QdwAGjE7G1Ibzd9av9BQQGQDLxYQLYZRRxblRneYwDT1WXJilCwAAIABJREFUc3d2DsuAs4gUQ4Y+pZR8WHQKLm6TWxbMOUOPZPnOO8I/IL4NUd1yaL407h+f8v7WqX7JxXvYGAxe4c6A1JbZioPiWcpn3HuF2efOzn63KewpxhRjCg4vgKnHhHKKNcCwvgApGWO6k4rnC6JY2daWQxuqLK53WrqGlCsgX4eAyio3HtvXY7O500Eqq/5SSuk4RhG36VhMtI/JGICiZ94w1QDwSrs31+CZJH8e+NL57p/VTvV/Ev/GK38z7oo309PWxFJCgVJGUTBgn9Tsounk1CssoWF7lR3bbonHkeKBgiEsgx01IoCSfRjncERgAuvjcSa1FJRQAIIRVnI7s2YWCAQwVjWMc8l3J5Cz5ynOPYzi6JxBz0x0e9ymomRiSikGn/weg0/B+6l3y0jwUrza8hu+b6H/Ylje/qVx/0jWP+JzfifuFKji/LVpZ0wwThnFsjMoZqpHUsvc/AgNatymIxwphnTE6Ba3jGhBcbaKhbswu6sua5qM0VJwQgArpxbtckIGDfHFug/j3MoLyih6iozqzqlzr8IyHMtUF2eds9W4x21KbkEPEiFo3V9WioSn2wsO7xb+Jn6+upj5avvvxB2rz71agZob6CH0glM07Ui8UZ3igLNDo3h2tx9HOo4UY4oh7isKaJwSYGoAMNXgTqfSmhiAGNVBIadwA1f6aCNmMlgUCIoZPA281cxK4uQBDXyKLe4pblM6YopHWLSfekLPGqtwJf15bvokeFriLzPdj8b9X43+78SdMcYYu3BWNjTtqBbQumsp2t/oi6x+97AMKYaUYgo+7mtYhrBvCmU2E1QqAOF8ANZh2etp6BXn2bp3EkG5GNESoC8hHgYU3TIl+kMJqiwtBVZMGATYTuQMmalPzuZTqtbdr8nZ5PewaGsMyz5QVeJHZ9AIA6j3VIIaS7qkhkHzTvJBjsj/cP8M7U5JNe2cXKBnjKH5RNMuZTbtaOOnXtX27es8Rvs4NpuCSzFG94huOxZzbHbqFRCC3VUB+G53qnoAhvWMjOqwY3DG/VkznClcFAjFhMoa86flOswhYQ62V5jRgD0oo99Sqm6ZyvyR3BL3FePBpHo2M8rwj1LEzvhqOfQRSQThFyOU33H/rbiXJRrPzQkYkCxmGtNeBjm5YBCAEsJP/eF9ij7FI3mXY6vbtM4jru3AxRlYAS8vJiKgO4m4SymBkvspXJyAgG1FmmqshDFWHJH5bpOnzoN0yxi3KW5TCj6lcFr3FPF43FfbK2sMweSZsrj7Ojl+NYbbdfnsd/+Qpdm/lH/yk/vvKMLxVaOqnJDXjTgooZCDqZzRatfzkg5MLu/V1Cv3mJ2do3cpuBSP5LcUnN/tsSDukD0qwLGWL2bDA8lLVIEQrHz9Wsxk40qBAJWKQkmWBAAgmP2L0YCc0TDqMwXSLSm4FP0pZ/yW4pGix/KA1pgcW71Y9jes+6mvWvFySRR7d0bkM/QfTfynUP6DhJ//df6/VbvDG6wDMJbLFbXavcaYNAc0qBhmOjYb3ZJiSMeR4nG47VhM2Fc/5ebX07xid/mcI0kZENC6P3GvyY8VdygyIY8hh4TyEQJYooxzDPTOShrFbSfcY7a9cp1IiHvYTwMfXHJLcjbjPmq07ud31auu5I1dxvAkYsp1AqfCef/S7JuB/7J65q0Jxj9J5PxtuHNCflDrtAp3wXiVMShpjOpyILNX1hi/W7eMh9tKpCkcizm8j/ZhR41+FawzkxfaQU5pNKoTDKp2v2+k+RdOTdsIKBAKeaqaczaLdl8k5Kmzs3Ffr/I9phiOUWDapjMDAdD9hF8gpbx899MJNOf2pGCa8V9TieCWFvZ88CfO//fgroCMFCi88LjjhuvqzlSZ4m6v4kFzGESud+en/nA2h5n8noI73Oan3u8WGVjtVqy7KrViYDIm445+9/ttpg1e5lY2lS3czoAAhxwE6JXtRJXvaV9T2FC141qs5PeaIYxai0pVvpAwxls346vB1R9JXhD/Edb9ec76BfcfYP3TJ/8ZuGMDo7oNQEYKmtz5ajdsn3Qx7d3pnMlB+6GfJIR9dY8ZE7OQp+g2RMrbFbmY5pUU3AkwFDPoNQcgupOZmxrWbbx+QLJ2B6bap4CW+Be2myyOSDtqrKJ6LOacTqCeCXvcpug2jPu6oRTCBpo1CS0NDl64IKFOJ6pWr7r9PP5hdWY+AfdP7Lz3PP69GZEcwDAYgGADIyw1KgFmIDMQw154Yy4bAQCoYqYqmWzjec6jtLi2w85hGWpKFoZUnZ3dIKt2x8AqLuSrdfYwegXl0mrkxHkOAFBK2aj2ySpmMEMTq7fWRVW4R7+l4LIDHqcWfo3bhEkEdtQAWK3p7LFKLt/+NJ2ozz2pmPqejxMzHyfcP8UV83wX+ucp7x+CuyZkpNBzjq1gsOx/Lf6fTTt5U8k0TGXvR54UdlJnL2TR7qN2dra9OjZ7uC3FEINHT5+z87FZJAHLMmItJAwzVUOODn6te91JrWsXp0sgEwgAZcW655/id8/KKp9Pr1C7ozqP25T8lsKe0E/qtxTcMYrolmMUucJr/uRncXIdVOIJvPGvPPxrxMzttJ9B/11iRjEYKczFrjtFbSecogsD1wnL4CfL63F6MfDt7yqX3SCz693ZY7Mp+uT3uE3ODG7JbW0E1hqo1p3QpvV2zgUASiZjyGuDSstqpvP46TLigMn32RFphmza9zX5LUWf/JozgWNIYYv7mvYVl9VSoNgYsGH7yd3+THzzSnI5+M6o6jMf3w739shPOGc+BPdZydpod2ZQ+x/h3v90Kw5Ooa7cQxGf1zQ1ObeoCtxjjvZxuC3t6+Fszkzc1xzvPysOoHVn7byzRFVBStm6Q646oRbfy0/lqhudVBx6fsloQO0e7SM5i3sMPsUjhS05m/ya/HosxvaKMZYz8psM3vKNbRwAbsQ//Zxv/9BKBF8W92dv4zPfv8W6Y/FoBWRW8sHkg0nDYGbgOuEGicT/cJp6boplI1q1ew2sIvF5RcUy+nEKyxD2NQWHOt4tI2YdAgAwgRW/SkckrvuJ0LNQO64avGj3i3GFUpvpfJrXtR1YZ6ZXWPQm7GstQIAL9lIKyW8pxRSPvGLVLWjdFeeQK/JVXM9heyq3K/CeHdag/+6Z3w2pP072z5zzS75/F+4cwHYCC/m6QfYMBiAzEFckDf2hcM8OSkqqYGgTgBF0XCSK2t0to1uWw23JuxQ8GldM1SKZEY5133NUlQkMPGXACKGM1uqnGbXi8iixHijZB9lPIlheilUTgLHcDTqFkt/ivsZtStHnSSomEbglORu3KVrrllF3EhMty4nUb2yjqtCMz9ID91Sxj4yqfub+YUkErRX/o9rd9iqFbZGwqdwoXRMiARaWm5gOP3TLKM4Fy0v18sLnUlsGay9iHcawr9G7w3ukPMUjHTmmE4OPznu75u52lO27y9adMMyfIcVao97B7LHridyc8bj6iWKxGi31VCqZ7dbiXDnsWzyOFHw6YrNK9ZokVn5iTFjwdRjns6X9zQMDAPcDjbK5eW/eZd1/F+u3wbtwf0Y8PJn8T8adAXGDTM7MSk4SOKOKEFlaI+H8dXmd9luwYhQ7CRvVCU6Rdaw2uk7L1KvJGG9zUqHfbQz+8P44ynQwHnlJdIz5EymrHVKxWORqt8YfUqpA3ldntzqh1ORgFNMzs3qxs7crnt7h7OH9ZEyKPsWodT8Zk1LCIggpRuzhMc3rcQStexwDsGGccU0guX8vvIo33eap9UB+18dVIvjMnJn34v4zDtPPxx0Rx32RAIxSIGhFJYBhMANZGNhO/Ng5wylAEdMU6DqPBBhlOCDoRZmMIUCBsuA375xQPbZ1F6qPMQrVB78VRDLumBqJlWdqVSNCSC7A9FrMIFsMSFEyFBGjkzHAhJRyt5YAIZQe3mP94RQjXl1u37DEezii0CMSr3Wv+wmrzUCOgrE22+vUM3AfF9Vy0TOtoPmgKmI/TcwfwP1Zo7888sm4o0OwBhdNXl4BAxD0fTAg6JIf7jrhra11BQIAcFZkPyVlZkm17t2eCydN8ypUH3xAEGvzVEyHxLXViB0pvZkIIcX53SqKkhFZrTviDg15WMKAMsFpduczSoBhLyfEXaj/3971urnOMtG/BTkSiUVGImMjkZG1kZGRtVdGRmIjIyOxSCQynzhASNrt3Z/v3f22PLy9NNtN2fc5TA4zh5kWu2SAPtdByMV2GGOX/sqYzKHSMoZ6Oy70kDtzp7huiX0o8caJHnyxIvLTAk8vmfYvg7uW1NVyrsm09VwTF4XXI7WeUydoFChg/dayNrzoeSWwdEWSqKq6RXI8pOdNKd7jr+MislRf+mv6QEqRF1NaF+1IKPavzmNRoTwqiUYKhSWE9baYBXV1nHXeWrdMq7lCqIxdxzr2OF1eSc6IKt3nymSl3yXNpAwFnD9zIvMf26o+iFN+Z7h/oL8d7rwW5MbLoMj02o16UHcCpopIEXQybwA6IpcI9Xd1o3WrdYvN66W/Dl03DeOyGLdMdjGLMctiALVlWZdlLc75c+AbScUicRcVkUh8BSeVCoQlIxrpBBeleyQhjHFiSIbDBa8E5SQi2dhDv9nVcp1n2w8ozmr7wfaDHwfTdYxBJSazGqZQ/95a953NFFKZg4bmw9b9K0Oqn7lV/Tdwj3Z9aOtakBSv86i/r3EAgYi4TJRGCt5K2Yu6lbKVUivd1Q1eG75bdxIViQZK4Ah3FM2LiOIHJ8cuLk9OwFQkFbDjCZcNl5XknFjDJY5mN1z2osb4Wisg+49Qth/CnzH8GXEFY2iAocLP/sX0jbd8Jm1ITww+eUs/xt1fEp884X5sfuzceOF0h8B8FN7Fo6DhshJRGNxKaboOEK+lNF23dpdrrVopgzHZfJo2FyTjxQ61hmIsFTuIGU/PUz/7+A4ZJEUy8PhShYJq3WVp+lZK01S2H5amv9Zqcz7MDkY9/Bn9PG/WAet+ntdxzLwo7gjSd7/AZ3JgKb/bp0ufE2b6StnMT4e7FNy09eVeYqKPNY6b4wgfEcF4w6i3Uppem6aCXV/H0fbDtVa9qP04ZLgvTZ/wwFkBd5zlK8qg8jO4T2aeKC6M9FalXYFp617UlZANl+AqvahN14XZYQLB+7DapenX7hKM2VzY3Bbm2c9zmNcwz7E+K1VncVj57UchzdERmYD+UUfkybp/JZ/55Fxip7evU8u8D+5E7LOBvjcEU4Es03V/hGq4RPIZ2w9X1SEdaZhXP8+wpus4hnkNfotUYcdJhHt0R0bZbS5lc6NrOEu1ZN6qcsG7uoHcBc+Qrm6uqgvzii9d/1zDasOf0bT1ZsO2BYz9PMdjHvO8LfPmfZhXoiiKzAB+jPjyY6d97cckYo8jlN+2P8D3KxD/DjLzuY0TFwKlrHnDo0WXRDi634saspl1HE1bX1U3AEbOA3lgC9u2BWNsPxR0aLfuhfBdnMz23k7uj1iqMr6pMSuhYMJNW0/D6GcDar6O4+aCn2fbD3sSgtltzm8OcV+/BRvWEafCj3JLKkBPJZrPhrwYlKP3Vt67Rc/3B/1dj/vd8XeFO1pWhkH2GEsG9Bq+PNSys2YKf0a7mGDXzfuwWuQjcMsUZZLmCiIU8Xq27gC6SAH8UyjgGM5M6TrwFtrMSpBWVawg0taQubtlcssUzJ/gZr+adexR5gCeR+ggsrA+MXGeC9gfHIv3B/QCzuPoA3C/Bf3rQPMv4X6a8BvDBd8E7mUrtmkRu8k/k/x9JJF6CVW+pmFEZt19Wxfh3kAoptsheSEFMQ7uftSqZEck7Y7IvSbZ7jDhggshSXDGORMSXSml2wG14SElmIZxGsbJzNMwOusWY1L8CvcB3HkOH91+UekbPTlncuCJ3umZeYkAfOVW9b9YAD8P7oU/hItTl0KhEDtgNA2jVlorvSxmMeZU5olIoCpqpXuAnjEZ738bJrj1fXBxFAADjhxoVkrt9Y2bfjLzZoOb7WKMm62bbdg2b21YrZvt5vxiTNofx78tKpPv+VzSdx3esns/eq91vwv3r/FFflWeGXfPwP8cMpOD/ylxACdZwYRLoUhWgNdwaWOkabaLMSjNbtd1MSZrBPINUWRPtwOCTSwlOgXcj2g7+/6Su1AeSA4XQ9ctxnRNr5SCOZ+G0a5rCGELW1itsy44v21hw4vzW9gWY1DpCbdJJzwEHRyNxYASn7nhMMUTLD4F3oinBxH4n2Ld7y7OnwV3qLUEJ1khT4bWLcynVpqrWgipdXvpr+s42nVdltWuK3RjwfnJzGVQCpDCDhVx/p27k2CME+MPyQwR40QxY8dOMIhPwxhWOw0jnjPgLcHZpEP2wfktlzUI22ZdCNuyrHi8sLhL5tARnMnMrVCslMvcU858LKp6i5LP3qd+QgKCl+b8Lvr+XeBOONDKpUCmAAGeADZc1a0Qsqrb4dIuZgmrhUUfuq5reu/8NIwkikApI0KiGNFc+musScZEynXK09o4is53wRYnpIE/wD1a9+AsShN3TQ+423UNdl3NdTFmMSZA/u432PvNb866VPiS79YdoshyOe30vZxS4vX3qfznHu/4PKyXKP/CkjU/lLvDunMB6sKJo/yv1i2JlP+fiATH5s87vxiDD4R5nYYxVT893LPSPUTCTEhiOQOHOGwS0Mq1wggbA67qw8cEx8NknWc8eYauu/TXrP0CFIWQwwVJW0NYrXfeWTdcp0r3OaYb4b6r0NI/d8ZFiKl4n6f9LaKVLyH+NPhMuP9s6x7PUiTrzhlxRjd7SiIuuF2Ms26dZzwBVuumYSQJS0xEJITQjVJKYZ+axO6cQGNIpNf0vYlLAEhSKLsY3Q5w/mTTLoTsmn5z1q6rVhpHnLIYd1fcEGNEw6V11rnZ2nUNzseHTOJRvG6Jqjtk5mDdd01YwWtO3OYbH977LxQEb3wcfQu482RuZZXhfuNp2ZtSylubTey6zCDT++5TxDQ1XNVV3UbNDINbhliUEhQEPVF2xhgR99ZuboEHhkSVibsQQut2895bC9lmxiMlskGEVHicEVkzLYuxZtrcNlyn1ToW41xEoobrnd2ThZWg329dMPckLPiIROzD0Hkl1h+M3z/Pv/bvDHe4YtKRUKUUK5Trd39juvaw7lppN9tpGMs6MMRFKtmnSVbpoOoB7rGLqorZCtBYVbcoYYklRKKCG58Ex3Y5OL8Yc6wwVQR/iIgYVzUnNlzaxZhpGLcQFrPESoBcEONIcnb0KR4oShl+OLsh2eFjvwbud6H8M6z7EcSAO3FsTLVui5QYL8jlBV/HEdZ9Wcw0jFrjaFz8fFTMNwpn/NL64YnAyAT35rBOGPPebVvYvAd9j7AWqAoodaOC88tiktEtCHXxBltn3SjAPTjvrHN+SzpkDvqeqobf80UWaI/3fUE98y6/+2PofNg/c4vpL3HR/BS4n6r4FnAfum64tFIoor+ILkE2tG7XeZ6GsWv64rQ1T7lUG7gvi5P/lIRisVCw1m0unqqUSsUIAtwv4FSMJ+uuNHbJyeTu/vBLf91xmEp4r+M4DaOz8+aC91ul+wx3HCwsJcDn3eqNq/0O4j+kd3+gLvxERH5p/xFwv2vduYBrDyegy58jK8EJ+1gVWreLWaZhjFQbG1Yuhq4zKaMBiYYOcOepYJPYlxQjIlqWNefLwBMjbSG4EFIIqZRy1qVjUxxI5MRxQhyvGbBat4D7Os+oeZykyLHOGTskKitcLgVduQX/8b93a2buxibfDqAfhPV/B3c6IB4yAcGHSztcJ8A9axuHrmOcwA0KxsyBRa1bt8yTmYeuq+pWCsUo5jLw6xzWxc9zLJixwyXrIo9nYRkFJK4JHtZd6/Scoeg10krbdV3MslcYJlqMIVmBjseQFheV7hdjFrMMXbcmJXD0EWEjIWqi6uiLvD+4h/j07zs1M3fd1bcL4J8D+rP7v4A7P7/lAqdLu6bHWWaimOBF65byye54nloS0brMgHvX9Os8R0GB0kyAlvDp2sdCpwGSlRJGCDOJ80wYJdPut7B5a7GLYEREibsr7a2168qEhELBLdNkZt0OkF5OZka4d9u2mGem6xZjthA2v61ui1JkLlCFj+Ull89hle7R9COWfsT2zxAeTR8mMz/UtP8YuB89jJHLklIKQUqwcK1bkhVoSUx3UbfDpa0kn6498m2Q4ODuO9yT9gbWHXZ6uvYHhUxCPB0Qz4hRDP0jT5Pz0MYwTDJ5ZhDkgrZHKQXQV7pHh2ZBt8Nk5qx0WMfRWbf5bbWOqzr7Z5JwLc+KzuNM5jO+98kT/tiPCYBvrfv/df8HcL/dp3JBxLXSSBuGrBVxMI5QuvvVOOuYkIzzZTGTmbmqEeaEXCxuVdNXDF0XlgnpGknUJxqQpQR7eJUxIhraegsWlCbYNbnz6eCIXK33jgnJBed1i/hR8HtJppQlb/8HwaYtbKt1qdQr+EwTj03dJzPZH0N3B0D8exWRt7rfn0JjPjC9f8fdUxMVSiFB7RiBPvbAOrK1oFSBWya3zKWEnXEC3NO2UmS4DJfWLfPm7NB1USwZO7wbHGXfd0lwilfWUm7BbttOZuLJDB7DTGG13toYtRWyq5tg1/vpIctMkfO6hbD5EHerEBjHREt8nx5RMdUI7j0MVcZeY3j142TG/TQz/1jU+XDy/zncb/zoghOL9ni69sgiDdxHxJvrOo6xXIf3w6VdxxHpTmHd4YiMZjjBXTcqrMuymJ0wJM9hUhPmrSoGWWbIdKO2ze/cPREJLjjgHh2RgsPxnxWRD5pdDOrwpWyVgnHOSMTqUSegF2P8UafYa/4ReyfcX2Ltn23dP60w0wnWjxfAN4qq8uJ1vwJZVUZ87AD9n2vkM7PZnHV2Rr5FeGmGroMjkkQhACaqhHR2juaTSvOZVCqZBEfrnhzcjBHRaq52KTwzjBFnJCqtNDw2cdEIPl37zfmX0v+W1j2EbQub86GqW0aSkWBMkGiif4ZRYcMpwblQBNOO+GIBvJXMPHDLvFFd+BqUf9ayeQT3t4Ra/zWZieivRCyQDdCb5DUH3GHpYeCHriPBYyfC3nEdR8YPmZIYRwbTpjhUkclMQvWJMScpCjGmdWvNpJUWcPUwFjUzjRq6DgUiGWPExTqOseDeQ8CHEKIO3oWc9wbWPTL4g2nn5ZRYsuiHMTGozT4pzPQ11v3zsX6L5u8L91tFQPQwQnGFZGAxxfulzfndM7Hxs1mMYZzHlGBEWrfB+3W+Pd5BVd0yIaNcfP/RLhg/wP3IExazTNc+xq3i1eiIhAoSnEgpZc0U1nlzdvN/sfEBWQl8WK2LicRI7IkSWD4dW06Jl0DPRh3XceWbamb+O7jfXQDfAu73WvLooZYqwv65qIEpCD0MfLArExL5UKF399a62Wql2enOskoe69TOAZtjY4Rg52IW7x28kEkiFuMAXdOnpJBERF3d+Nn4eQ52jWWNET4Nd6obBLtm3EcDzwXKHacIa946lxPOcd/oRCqcqvztZObn9gdc68G2+6vgfqbjxeAmrrQPRYxB4jx/4jO7jT+xmnH0dp6G0Vu7BQe4T8OIDKk7hhlRzBa/OxnzdYzKMxLEOJFEumpn3eZWZ+dLf1VKMR5nC33Ypb/myK4QYug6Pxu3zH6eo4HfQQ9jH3anpHVx6DdnHVc1McFIpLzYdRFj2gGdEI/QWA5FpZSZ73FE/sT+V8fRf+qZ4QWyH/Rb6McGuJeIv0/izdXPBrFS711XN/itoetWc93NHiNiJAUXQu5uPkrcPbF3ZF7X7YDzgc66CFZnh0ubiQ0RiyFepaWAxp2QqRhuIiA+oISOQ31JH7lN0d0yeWv9aqZrrxsVd6tRryZTRvnkL4pjYkA544xxBg6D69GX+oR7efGjcL+12XctN3+I+NOpufwq9s9w1CvjqOe4VyNLDCenWzK9BlxI8OTAFtn+nWbFBc/3BEBlqVNnUZ0Wy+O0dZRAwinOC6/8fudiiUq+bzCuPWIFiIh5OyPLUlhHZ2O6Jd2oWDWEZKIukpX/E0pP0XHMbq8T/zXW/a/U/CUX05vhfsL6Syh/fX+pFTeMIZiKRJXON1UMEOEi7lPRj+uncKVT4VNP9z/wdbhx+PHvKhehOHaebHAlRVPVrRJat4NWGmMltBQNulJK8VoJHQdKVULiryCqirUkS2HmXZQf4P7C4NfD/TWuyTfDnW7w+nrcv6bxJEOH/asEr6RQUjTptRw0UjTwWBepfU+6gAx6KsZ5ARyvpD+BZSKxo3+HuEaujabP/dpc0YfrlF/RL/0Vn1FCV3Ub50zVcc6SHVaUiOcJ8xpIbxntMeAyQPY7tqongcOJo38m3F9p1D+C+AQsfoA79LEkKxI1gE471g+4z5aVymWAX7/FUzKZLH/v3mWiGcUERAO8VnVbAh1Yv/TX/HoX97eDvAwq3ePJUNXtYeaE7O/ymKRbEEsDdIZlIH4B3G/R/xjcH4X7CdaPjbp4AeXlB3Z4HXAmkvGLiK+IQGbq/CqF4qoGvvMA5jO/gl2cBg9eYbmz/dZKV7rPtjxb9HJwba54LXGfAX0L9Fvzf/s0yFe6psfb/EX4Usyq0n2evBTNE+5fRGaoQPDdwUu2/NaOigLoCfeZsu8GvhI8GlopVB4kQ34mOUpoKRRAkNFwF98Ad5vGXdPDeAPirdAY7683iM8dVzIoM+5vl8HpaVDa+5eeA6fBqeP6r4f73QXwwu++F+6P18BduJe2/+ScSWuAi9tVkcMxRRcM17GdFbXgFeQxme7HNbNfudNh+297uTaA/rwq8JpRjkfB3osP46ER3yI/sNJKxE9mPpPH+W7ld+EmmFX50/jtSmulfxPcH6iU/5ki8iXr/o5+d6m8vGa4iJQ3+fsQw2KZLCGqhUeHrPKSQF0+8CUS9WlJHNCvdhaRl0f5MLnt2OlKqujlVYeVUN4BvxV/txic3tJvJDMf6I/h/mxlY4z96yncaU+4P+E60afhAAAATElEQVT+i9oT7k+4/6L2hPsT7r+oPeH+hPsvak+4P+H+i9oT7k+4/6L2hPsT7r+oPeH+hPsvak+4P+H+i9oT7k+4/6L2hPsT7r+o/Q+hL0d3tMYO0AAAAABJRU5ErkJggg==

1911.1971.2031年辛亥太歲葉堅大將軍

(๔๘)ขุนพลเหียบเกียงไต่เจียงกุง(เย่เจียนต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีซิงไห หรือปี พ.ศ.  2454, 2514, 2574

เป็นชาวอำเภอหมิ่น สมัยราชวงศ์หมิง (1968-1644) (คือฮกเกี้ยนในปัจจุบัน)

รูปร่างกำลังสูงใหญ่ถึง 8 เฉี๊ยะ  มีความสันทัดเจนจัดในการควบม้ายิงธนู จนสอบได้บัณฑิตจวี่เหรินสาขาวิชาบู๊  ริเริ่มขุดคูสร้างกำแพงเมือง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากภัยโจรผู้ร้าย  ยกพลพรรคเข้าต่อสู้กับโจรป่าอยู่เสมอๆ และจับโจรป่าไว้ได้มากมาย  ต่อมาชาวบ้านของท่านก็ถูกโจรจับไว้ด้วยเช่นกัน ท่านคิดคำนวนถึงผลได้ผลเสียจึงได้ประกาศนิรโทษกรรมพวกโจรป่า ปลดปล่อยออกจากที่คุมขังไป พวกโจรเกิดซาบซึ้งขอละเลิกพฤติกรรมโจร  จนบ้านเมืองมีแต่สันติสุข

ปีที่นับเป็นปีซิงไห หรือปี พ.ศ.  2454, 2514, 2574

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        คัก剋

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                  ชง  沖

คนที่เกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ไห่  害