fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9oYOzOvP1969EjoyMjUQiYyuRkdhKJBKLRCKxkZHI2Egkkk9MMhno7t7dbfe5+/zu+7y8vZSyLds9OZw5M5n8vyO6/22f3MSH/yD/4/u/6qkQkI6J89P8KggAgS+m00BAOk3gj6WfBZH2yxsJwFNF3oEPv6z0X9p7+JEPnj7us9+n7D++yf/71zH0F20f/Pku2HpE25tHPjj+opMhw5Y9EMQRvuVMwX4ETm9ZTgS2dzlHlL3TOW8RQdoTp0vjl/NwkR+c88YbX36b/HP/g/vr4f5t6L/64Am+cAXRGcSPQBcAIPM5Eq6vFgwmMD0cF4K99v7/ypWlB3E9wi73cZ8feTyn/NJCiP/B/Sfg/hVE/hncZxxwMYNnMZQyMUPqpegZ/pSAxBUO5Dfkb5HVTfq8x510uQRuwXQOvcSulX4WymFx/X2uR9LPiP+JmZ+A+/fY/Q/g/sz0+B/+/yv3l32+Qz9xpvDypqQ+Hsj6St3Xm8OV1083jvcInq7+rXdglyeE+B+7/wDcP4+/Tx554UGGcg5aOOONfgzOeoajmfE9HyxXkQNwBvflP2+dcRkoV9FSPvAM5csvw4cQvf3/4P56uL+K3V+O+5OY4fhGTKeXZD5NZt2Cr0o89SRy0o546yD7RHHVI3TwUZbQq3SCSDsP+/kZKZb8i9EY4O8v4H9i5ifg/kUIvhb3kHH3eJALEplwnM6VyN8J5QAgZB4MEhDowI88vKE4PYqyfyb900F6jfaZDMofkYk/v6Og3beEjTj90KPa+R/cXw/3n2P3r+OeH0o8DcB2xPn8BH2ZMU0DQIoMehAyHz+h/CyBLnqJC/3LQbr8M0av6oXLm6voufw4fdJVFv2P3X8C7l+C5nePEKz+8RNP+1mTSCGkYCDGpxnKeFyCINBnjhcqQ19yxVKepiNZCHGJkdQK6ZWkVk4C5qR7xPkAeyJOP3aSLvkD4KKf4CViRutD638diL8K7n+S3d9COD8oaacgG8kbJCSIp9NoJDBA474iSUNDIv8UGw/4cYlcJb+SEjCUgxnwkJUGO7vIlXJeeaOzgCm3jNMd5Pwx9PIr2P1vhPu3RukvY/fHIxlz5SAdUVnMSCZOMqzxCKiE73SaAlD5BMUHQBkqDPdCXJ4SzNgFF6Cmp3DF5wXGTH2fRNGjgCnH2Bmn88VT7E5wQej8daD/Mbj/e+wu4Yp7grLMlksG66OYKS8pIRQQqYtM8Okpg3455+G2kHSEzMKE7SdZxTApCnAvcoWECNB/xHvOTB49TMPQx+D+i+D+BIb+BZS/ub0O7u9B84dRLs8oB87cwJk7PxVvs7UCUDKdr4jm+ZmZ7PPB9LOK6RxFMgmHX9YmtENq5eFp+e3eYHN6KIe5mGHvfvFk8Lzn4P4t0PzLQH/iHX4Bu8PDEY7pqz4hlSJBMbGO0FSCo5w0ekGtAiDVTvt0hN6NnyYvo4gUjqB0VXmUF6CfxEyBLiP+B5S/A/2HI/nZt+B+wc3fwu6X6/ybtDt/xpTxFeVZcpxktwRQkpRGRjmcHpUUUgqN+kSKrONFepR0c0hDBVggWwycq84pGoYMH6CkFUoaKFIn79PxvJOPnByaLHRIvRQJVLQRiZmsfF7kzHB2/7WIv1zYj4mZn2F30uXAQ9Ks1Anlj+yuAKRMBJ/EiQRFUKZXcUhIIelVmUEvmUzHg4IGQ6b8jHvJzUp0JEXCN99HlKMXRIg9Kfv8EkG3eIu4D/nQaZ+9RQl6M+ifYPffj+834f4I8V+n3R9/6grfR8UCSMn5hKLOE5Q1wh2RrYTO+E5H8BwQUgqt8vkqv4TiB4FOP1iUPQ0GpuYL/Z9jA7ryUpUAwEyek86hAUBWjrgeL8o9f3VcBrGXQMD34R7d24j/zdB/ZHcO90/Q/J9l98dTSo7zLaVeNLQ4jY0ToKWQhGakbYS1ElqBAqEqqBRhXUglNOqcxPr8Z4EPAJ31OkWx6SZACaziDgE7ziifQlvSPBfuhtP+Rczkfc7u6SmR+/fEzAco/+Vwf8KW+Tzc30Prt3BPHgswBL+pWJQUugj3MysjmhVUCdx5Q/SrjHh8tcqnVVDh2GDnazwT8jih+0Dm+EL5Gd8pohUUHIuEfmZ9wsnJEXlgM3nyhsqn8DWj/SJjRD77aTHzCPofcGYeIfUU1t878mq4fw7TDyMB6JadgC4KxEkYKOCKhckVYIoFTyb1ooSuoELsKqEroVTep6eVSOBGdmdnqoqdnJ+WYUBjSQqthC5RLxJ8CZrPSavLrYnBnX5xClSE4E9JnvBv9qRs2Bl5EGRF8zS7/wCvvwDcH8D932V3/t8iWwvE2Ui4oJwpFiFF4nJFvK4Y10pQAFoytkbsVgnWNYEbX03HhVJCmwx9cz65Euf3yfs0VLjWz4JHFrI/+UUM+ufkbg5w2Zd03WfO/cl2POn3N11I8R1n5k3b8ffHrG/aMl98k5exu4CHMyBzeQY6jgQhC5cna7xAhxBP5IpcC0yfEBwR0IR4g1yeDxqo8NFk9Jd9drDKRzLxl5EjUSwxoV/GniBxzwwfhniW0wUm91PYmo0aUvlkWQqm1/M+jQFCfPn7fBXu/2ix/07cv6dkvnidL2D360HJUJ7/ogXxmfMKu3O+PGkYlObI1gASBYxkYsNApTKOGbLrBioDVZOPPO7wrTo/NmwfPzFdhkj3FpkjYAwbcHxKIJGj6AZFGYCLk3PRPPkbe4v78w4w4id6h2+y+z9S4y9Mr77nyXwR8S9jd9IwRbfwv1aBNfMWr5sUmtAjM6+T7CZqT3IFUZ45+3G7yRtHeZMP4o6F25vQt3C73Dou+p6ugfbJ1UE9JpLEpwQW3cROOudB+cBF83C5zgbA1a38D9S7/6OM+dd89xKWUZSWR8KJyMUJ6BnlxTDJMSip7bPeuHAzwrc5g5t2EOL4iChv8vmc7x+HAX5QUT55Uyxc5uKex7K8CEfk2kyRqjhzVgsAhBKQLUuWripMX/aZNSmKZfl/He6fQfanY9ZXsvuJyFk6puh1yVCuWUhaFTrPsiGbKjWiDaULaRWOXYLvXd4s3BDHuG90o5QG0KBK0kqCqhjiaZxc3rN6IH4KZ0s0nJ5WKrnyipielfFwWc+ysycWLzmpN+waUZ4I+rFsWf5fh/uXBsaL4P4hu3NqB5Z0hBKPMrmSuRwdRs2U+skarxjgbvLGA03CNIdsr1qE+F3e5mboxlGlT6d7Cw0zDUoDaAWqOd8W8J3fVERn3NfVwwBIqgZ0GsCoaojpyU5lFT7inHB4U9Kc5Q2hvZSX/Vend3xr+wF2h6uGERxtxOuaGx2Ij5IYyrY60xI1Iq9iAOXK5C5vd20t3Hpjl3FIuUxK2egadJ2BXoGuASoEveE0r/Vd3t4Maul6mMSqHkHPfwvIqVkBSpQoFrNRqvg2uQ4nezgl4Cn7aUcIlmZCQfMiuP8M4sVrrfc/BfcP2Z0OcnLibmPxK8hnRApEikWyJIhXDFuPwSUJlcTxWiPWkd3v8iakpAtDuNjWxnUxqrKtBdAJ+rRlUscfR7jTDQQ/FEcaXkn1Fs2fQtjsIDEdrxPBF6PmrOwZwRftzqrKKJ+ajUiS8q+C+4/B61+H+Dfg/iGXMyq6Vr+cZHpR6oiMhI8rvgnlnLzNRbdoy8U6UnuvWgECQIGuARQACBBK6UqZ/t4O1hz7VpkadF037QnxSqdbhLakiOidCfp0SRz9N3m7RLEV1KRtcHgLwb6ER6OmRPDAJc3VqAEuZsqf4L8K929d83PsztN8/I8kz+x+EujZQa+V0kiEiBgOI+LXG0PbhYMR4rQz607hh+q6UqYy9b0dwuoGa/p7qyQAiLY2/b1ttG60VkrXTVspg4ivlKG3vdw6ONb5CMTLMzmSfhA2FQ5sEm88f5wmEyajpqBfCCCR88Du+U9A1WHf993jg3X9rZz8l+D1erj/0ZqZR3bnKFfE7jloK7zOZEDN4U4oL4AjXaE1AbE3CeWjviPWR30f9R2EEKAqU8e4+2W2ra2bFukclAZQoDQo3dbGdc1gTVubZRwW5xDxNH4uNE+ynuBOA7JhseyDdVOXEDblE3RRNUzgieLe8OQrFl/Ik3YvAWrWMt9h9wugP8jgvALoxw9x/ONv8Ykrf47dIf1JMq/n3OFJs2bLQlGitGIawOT9myxczoXERbFwoCe4y9uo771qQYgYYnDLMg4h7vd2ANBMFZSgWUhZKe37+zIOgzW2tQAVf0N+9+DmJg8kiOBzDF2bos0oGqlzGqFSUNHXIk4epcyGPTe1AHjbM2bRMAn/vO/+kzUzhPKfkjRfH6hPsztX6kTtGhmdbugYlSLBp5BUGZ7HqXhKKEefjW5IXRD4ENm9agnxo77Puhv1PQbX1qYbx8U521omuICuTaRBmGwZBL2ztlL6crugpykIZtDnITKnfD6GDVSVMlUaAAn9sqgaTXUTJQN1tiOLdifQC14sCd+qmfkkdP4iuP+hikh5Ik44KZlLPJpu8dl7ucmb0U3Zh6qCmuLRi0YnCHJSv2yuHuI0KaWTbmHzKkpdSoJX9iJVNuB1vYxDmEYcRfT+RPDk+byJe4T+WdKQK1/nX7mulMkEr88bEzZvFBdwrHOWoSrg5zsRfBExX8X6B/tPXfa3Io3n2F2+y+75EZVMBXVKISlzkzff3+caECW08cAUIUUszlGIR5DRkdRHffdmtArQVWTFZ+UWxCoxM9wT4isA3d/b4Je71o8DiY83wj2/4fDL5qqMhnGljFFVBTXSPMWvLIrN8uYhFZ33Gdzp/9/Pqj6i5CeVzMvg/t5lf/GqvsXuknYefJhSmJ5rYCrSMPd2mGvoNfQa5hoMk+wXxdyrtje2Vy1hGvFNKMcdVw+jvm9znyJR0KDrrAcIHDyiyHeAwvGVkHIZh3UcuDTi26w74n4ajYnvz5boLev7m7xhaiwxvTLE8UzdkZjJIifX1ZAlz6k9i/byqz3H7hxG3wXQP2L9EWdPXep7T19aIvYW9M8Raq4UQBcip5CYcoVqsIaAjo+D0QRxLmOI1wl8qKcJ6K4eXD3QjlEV0bYAlRmdQYQiPSlta/t7O85L3bRc1YRpvIwrDvdE9tkFwivkfI9jgFM7J3iEfkK/MsyrIWrXPPfEq2uSGMtA57+PeEGo+oppE39o+3j+3uudmcsB0penml6qCMiBWmV0MxiNEKetIF5b4khkdMQ6gfuR3RHlqNq9GbFOAKAiEqyUbmuDprvrmnUcwjSGadznIbopurkbR0XuZCb43lgaRRfcP1J+kfja0q/AHZtGN41uiPKR73FDFgDAyYHcnmcV89emaOc/wQtKxN7Dx6vd95dh/enpqp9m9yvQM7urjHvMjeeqRkq1CG1bS+DmKCeaR1lMvI7cyfn1Qrec3b0ZXT0AACiN/Gdbq0A2Ovnrzlrf331/3+Z+HYdt7uM04aPrGqMqUBKUFqD6e+tsgvvjDeQy8C5MnxAvMXJtSNDftUXQF8Qrc5O3R8+KtiK6SkszCkXkld3/QyvvvRmbfjHU/q52h1Ihw3idlIzMJgzCmpDda3BG1fJE884oggsBiBP5Ra8TBGkDrB1I5SQAAEZVgzWuaxDrvr8juyPQfX9Pw0NC4njQRlVzM1zemW+XOwzJLVI1adDm+BVxT6C/cDwZNSwDpeHk0uQ2gInjLyXBLywi+Cu293TLDxiRj0A/OTN5xkap41Xa6IaAPtdgFVRKzzXUEqyCXkOjNSH+ziq9LnL5wvEcf0jtrh7o4tZxqJRGrA/WFKz3XcK6m6KbtxC3sG5u2f2yuWkZBwFSKY3s/t5GH4ciivRMyQNoS5q+0Q2yPqkaRDxJ+aqwe8XKoTO7lzphxVIHpzgVXqDdf3gTL3TcP5ZeL4X7O6CXF3bHv5OCqq1LVGrkKTy1Cvp7a1XRNoPRcw29uQajj0oGHy/gc/VwkzcQwqiqrY2RgEpmMJrgjjImTOPh1yOscXW7n/fVbW7al3kdBylBKT035W1xh8IDfEp3m0e4J47X9iRvtG10g4/ZqaSYNRF8moCSS+SZdmdpV55JyNSOlZH/Dbh/gPX4BYvmOe1+Si2hkqmUQfgSqaOAIZrHxGc3jkY3xPRWQVsbghHXyhzrpKdJtdMmAPp7W0u4t4Nf5sGa3tgTwU/jFtYjhugm1zXI93GaNjet4yAAlNKEcsL349Di10CqBm1TEvQI92JTZtwjyhvdoIInxHMnvkx4LdHqOeHKJM2LtPvvr4j8oGkC7X8ie/BFdueqHdjfIBESkjoyei0BNTrX7kZV3Tgu43Bvh2UcxnlZxgGPLM75thAqQurC7jx8XG8zhyNV+WLB42B0dFNvbFubRmtnbZjGPbh9dYM1d61d1+AWpnEdBwBoa7PeZkQ27hDoaZ+OEOvjPpZkklmZjHnG7ly+X1QNmbZvy/eSIyOgy1dr989h5Xtwv/z7Eazz3+KPsLuC6q41YR3BXcui3Y0E21q/zItziG/+uDiXHpth1h2FjJzpkdG52OCka1TV39syj0rpSpnBGiVBSmhrs819XN2+urppJahxXmKIfpmjm8M0Vkr7ZfZmxFG03mba8CA98iE3N0xxNeU6id35Din4u7aGIf4B7mUuCKshY+2ZuJh5qgD4b6z7/cwv9TTcz6XtwDUMCFkpzdV5LcFklYJAb2tzb8/IztSOj4tz6+LXxftldg8xIilmzqxEwAjQSul1HIJf7+2AWLetxftQLaG/t6Hvdr9sLt1P1sUjr6Nj09Zm9wu94YXdCfpLM3DQ40cj1tO9qBkI8XMzXET8hd1PCh4q9OD5dJBzT/rUoSnRfAb9c3D/gD5fhPs/CvdPXM+n2Z3SqJBr2XWmdnVJl1ZKY0j6JpEniDOs+2Ue5yU6H/waFv+mXL5sHO7ejI1uYnDHfhzb1tamUrpSGkdpW5uk3d0UpjH0ne/v0U24g3Bfx2Ff5vU2r63zZgzWcXbnH3S5w/Ab0cWxQfSTRXM14KFOHK8MldNQcQGvhj8XJhH5PClm3gzvfrJQ7Ddsn2b3R9CTGyMlKFQytKEbM1iDKOdwH+dlXTyndnzqlxkJfl08d0gepQsndUSkq4fe2M25Lay7X4Lz93bAOatKgrMWNfrmpjhNYRrRq8FodV/mMI27n+O8ENAT3FtHMoaeErvTcU7quEPUztmdE3zxZ1gtTQU1UC2NkNShKWn31KqJ5nkkPfMc3H9S0ryJsL8C7m9017j0dgSF6gXzSuS3EKMT1gnfSPAoY1DT4yOekIy/poSkFzr3ZkRpgSicdbeOA0afCOW2NlICTuDw/X1zLq4uETymnNy0uSm6OU7Tvro4L/jOiHX8xGAdfTodLAOACRu8Wnwk3KfS+Yx1zu5YBX3JOims+clT+4Qo+aY8vwmKmHnKmXkvN/k7Kwg+uPgfgPsZ9CxIzZWGSmkF1SWBinrmIl26cUQuJ4JHXie40+NjlucRapyJcR4qWjFYLSMl1BIS3Ofe9/fdzcj0R4i7X3CLbtqcC9ad3vA2r205iCLn8tFLxncJYZsr7otXk9m90Y1hWSejG27RULR66lRT6mcK9WCy6XWh6hMw+hfg/q1L/Rzc5QO7K1bdfuqiwSWNVUD45juc3VHbkJIhrK+LJ4Rx5UCILNBs3dq60PnBGgWyloDFYes4VMo0WuNlINzRkg/TeMSAvuTul+S+s/dPO60jAUPbZeDRUxLxHPGoc7ieIaBfAlY2/6NKZZJnO/JN4f60mOH7v5/U/xDc35Q05AqrnChRCiqjKnRjnFFGApfsnOORzvn+uvjgC+KD84j4E/jOiEwE3PrQ+tD5RmsNUEtQEoyE/t7a1lamFgCua9CtlgAKJPJ96Ltt7je3hGnc10Tk9EHBOhxLb+p4btHQwUfE82wrwf2uLdfuJmedpNBAkobEzGmWE03WFkI8E6pe6k/+IqA//go/APcru4tL7UCqDMObMuZK5xqMqhDfF/XCSR13EOvBr8GvBf3Or4vnJklCfOsu7B66BHcpSw6MrrwSotewjoORAEriVRlVxeDivOyri9O0B0chQQI6flyGOx9vl8h1YQEGR3wqpGkHrt1JwXPhzg14LAw+1wOzKjEm359g9x+eyvQmwv4iuOcvms0lywQvspjBifc4V63R2raWpDntjPOCpE4Chng9hBD8mh7T5oNfQ+d5SHpR0sTBsRtrCYqhHcvBrQIjYdLaWbu1TX9v0+UrGVd3hHX3yzoORwyxG1euYRDrrQ+tT6Dn2iYPObq2JSt4ovZTveRZuxO7k3Dn6VUqf2c9HWRqTEBAh2+Hqu/NCfoBxIsfmp39XUPpW+wuszNzmotNHTVwO+VKGalzlFN2CZEdQwh+jesaQ0TEx3UNzpfsD0kLcmky3/t2xHwWXraUIKS8a02hqrM2unl3MyIea2ywSmwdB+R4gntoPQ6khPKHjz5Fsbd5bZ2rB4pcUdhw4U6IJ9XO7UiVpzjlFXtYNcF1UZCTEfn1xhsfzH+Lr5fvr4T7KwzT72p3jnuZp6VWNDuTEI9EfmJ3OphNGNQtCd+I+BBiCHHNZL94khZcSHDJ0RtrJPTGKokXp7B+RubIFV12LAvzyywBKlNjkBqmcXcuzstVw+SdYF3o/IXay0jLow6zTiTiy7zyt0LVy2yPszOjzuyeBCScjUjxgk4EH6Dqt8H98cq/fpFfZ/eE9fN67al/NP7x0m1aVUY3yUrPedMk1s+Ix51E8GvGeggxxLgmjo/DSiC75H0Qjnd5syrDXUm0I3HxbGT3OE0xBHQeN7cszklQyzgg3OO8xGni4WmwDiPg9LT1BPET67MrQT1DuEd259WR3JHkIv4Cd1oZgbqo5mQTSUqSa797eod4bcuNPwV3APFgR5YZ2dS0mosZ3MeyMHQe1zPHk9S5hKoEcf40+JUExsmAzwp7G8OsU2oJ3XcjQUlAD34dh+imPSz76nBWxxEitpeJblrHwbdj6Ng9BGHd+dD59LlMwafH1pcbzqfZncOdmJ7msJOYEUJJobOYoTW7eS+xlGn678H9iWqf77I770RAc/awLWjN24NZuPX3lkwYeiThfnZmiqoJzge3MLj76HzxCllMiUpjG8N6m+/aooLHMmDE+mAN1RFEN215i7mE5g1Yk3bvcqja+ZOO7/zJwMnyHVNOCyWY2hSw3ttE84ZVRCLiyZ9hAoZ1KMAVEARrtITaPa1U/JfA/fXU/gj918H9He0OxO5wZnfqp0UiHjFNO6TaT9TuMuj9ygR9fnQ+DutVu2fzZBsDHsQa92Uc2trgnKaC+DxNO/Qd1cwM1lxEC6K5EDxCP8OdxkC8r+lWwxxJnmAq/UIe6md4KQGvizxhvbTJlkw9vlzM/KTp/nq4P17tj89VvbI75VZTh0R16nKK8tQvM0L8UbUT4tOQyDkmv8wnsvc+rCfxQHojDmscVgQiSNAAF3bHmjAs943zgryOj/299cbwALRoFRJLnY/dyl/iA4BUO1cy97ZkVWkaKw9Yc+fAmqrE0uQ9NhMyN8KG9Cguoeqr1mZ6b9bzb4P7e7bMq43IB3bnJamSwx3bCSnW3ZeKvBHfvPKR8E2Ip/3ix2d2T0+d59mfBL4u07PzOE+q0bpSGoUNknqavOfXfXVxXdBuj24K3ldKO2svdnsBN3L5sBZNb1nQzKh91h0X7gh03LmUEnBe51ViaeaeSDVhZRWnsrLNuSLyNXNVn5AHn0TYy7D+5kV+2k36LrvLN9ldlnVPa8PEDHZfaWvDed0vM4l1v4bg0n6pICA/fl2J9VHS8LCSWDZ2I1bYxxDHecFsF7F7nKZ924993/2C1B5D2LfQ1kZI2daGWJykPOIePy52gTiey3eeabrUh7l6QFK/VImhZOe8Tux+rXQv67Nmgn9NVvUDuP/O7U1GfzzhZbOZPmD3UkrAsX7LixRwVYNh64XCWZy60nGuZGKIJHXWxQe3kNRGlMduDNMYV2d0Y1u7b3vMc6aWcXDW9vd2c9MWVt/fg/NbWLcQ/TJX2G0md93A5Gsc1titJOJxAMRuTSOBFaVdnBmEOKoaYneMVi+2jGGZJl5BQMXuQO0ji5iRwCaV0d/iRdr9N1fOfPKqPnH9L2J3CZhsKsu6897+RdXctV3GAXU8xaxZpq9I87i2TKW0X0tBQVxXKiBDxK+32bdj6Lutb6PzR4h+mUFJXKmmv7e4reMQ3IKqva1NdC6GGPySgU4PEmXPJGGS4KwlwycFBjlCOBUUZOH+ZpxaZrKelQzPqpaZe2xiB5VDkhHJlubj2v3boepfWvf79PZ1dhcZ5fDYiUCmNd0rLI0kSYOLF9xyy1yeWrrkVhfnQGn8uP7ehlxWEEIIvmDdL3OYxm3owjTu83iEuIV1GQcAqAwuTZMutL+30U1xdTjMYgi2tbkDsC6/EMhKaUy+IuInCZPWsRtTNNytcVjJ/+FC/xHxlGNCdp91lzi+HShO5dP2zj2BT5LmlNHjYgZeOL0jnqPVfxuU/zrc32L3i6opi6TmhVFrWqCL8qwo4ntjeah6KiVwfpwXGlx+mQP+c57GBqmdOC9xXva47VuIIRhVCSnzSkyy8DZAf299f69MrSSUPtdlNpY0usGcFHo4rtKLgrmGQvZndsenCHdewYYKHvUMhaqnhhxMvhPBS6GVOnd8F2zl4bea5tFA/R/cXw/3B9CX0kia5yEzuwOiXChat8NA1eiGi3jb2uAWlOxnH2ZdF39vh/RZSqYka4hc7mOVZXTzsW0Id7/MoOvK1OO8VMoIUMmqg1IcLgFoDeHscEuACjNf+ONtbTAMcNYuCmYJi0obgr64N9mbf6yLRNCnOazNcNcW52hfymYoQmWzOnJGSVDjDZXzqQ81M081zfvb4f6z9e7/OJEvxVUSFIAsq2Cfc0/UIJeyrTm1tLKUql8XXzctfkZl6pxsKk4lwn0Zh22L+xbiui7jAEqP8xLiHuLejSOAFlc3Q9JaqnXT0p9SWPkAACAASURBVCTxbhyxXQcowBRVcMu+Om8qwvoJ9NaR9cmVzMJ4/dKNA9md8zrXM9g6L8/FppVWKVTlYka+Tsy8aef96zj+BXA/QzwTZWF3Nk1bFGGT2J0ttXejBXh10+gmzcJeA2VV/RqCW0MI6+JFSiIKv8x+DetSRkUSM8juW1jGAQPTGPcQdyqYr5sWUktu/G2kAHVvB78GnC2O3W/qpgUlse1ZpXR/b5Hgo3OPcF8UuEqnGpvWIcoTu9/mpRlGfV+ykiHJPuo7NYu8uJC4vmxOqZZa31zjXsohT6t35I7XT0/veA5A/xrKv+UmvVC70zTtsqwkErzQKq+1m+sL6huu2JhzTyWFtJTCgXFeaFyVQjGsL/B+3/Zj21HJYJFMDGHbIjr3mL7FrTK4fE1aodGvAYGeVl1VEuezYmGZlJBKyla3bRFFPCr4PoewiwJXgTcGdTxWui/NgOin3CpqGMqn8hZi+A1wWyY3iMzcQWvxFaDnJWsY7p9wZh6P/BXs/pzo+q525wdZYwI46fiKeZGoVq8VsFDdtaWpHiRmcHpHDNG2FjWrlJBiVr/G1YVpPOJ27Nu+7fu2J7i7Kbo59F3wPrjFthbJu1ImcyQASIQ7qNRKcjDaKrAKcAdndvtl3sK6b8FVmlDeSxhALApGEIXsm2TFIOixTG3JvjsCHUF/KRzgRb8qyffrSqulO+Q7OSb4Tlb1PazzV38t7h+v8ys0/2l2v4D8tMJtrgSmmU3p8bI0Nl947MaWwO6NRVPyUgmMkqZSBj/ctjau6+aWfR73uEU3HyEe+3bsu18DmirRzVgb47oGV83uxrEyNUauACCk9Gu4twMoQKynzZrBmsFonNMd3bxt8ViDN5WrEtAR6wOIEcQkwVcSEU96HUPYuRmwoICqIDFORaXepNl6idQrlZs4KH2GuOL+I6d2XgMMX2b3N7H+Afp/z/bdCXvfgDsU0Qhwhj5fGJEq4DFmZVknLKRRhuHeQGVUhQUkKWzliSRMpqKIlyhFxGBNbGrcnLXR3sI07lvY47Y4h9WOuGIHrgFfN+29HWirm7Zu2sW5ezuAknddgD7XgHAHJZHa47rG4FC6zBJ6CYjyie07JRD0GJgi1mfdLU2piETQm7PzyBdpgtzKIa8WD6xnWI5QmSGTs6riuS5in8HW0+8jfq5t2Lfi7C+yOztSnpWgKk3DYZvEBQ5ysSTVSxLocfVgDFsxHmWqJk1a7caRPtkb44zypvLGeFN1AB2AszV2bUdeT1RtTWXqbhzxVkEODLI+KE2nIcE7WzdaG1VhWupYw9a3ziiEOMLaVbAo8JX0lVyUmCW4CnwlXaWXC7tnCxJDVZqianSD9z10Y/iKk6V9EjU1KSvvsW5Kr3Fm/sj2I3B/j+ZfB3dWrHH9d15XVeW5fJIXslK+iVwak6GPwgaXhEdTktg9hIDTtOO8tLXJI064CpxRzloU1r0EC9ABhGmkFnlo1Izz4tdgW2tbi8UFiHXsP0NAp3aWuAW3bGHdg1uNTCg3ylUJ2b6SGeIJ+viUIlS+cXan+kdMKl2TqVg1UEogHy1IDnSRQ9XnF5r8t4fEl1H+xMV/n93fUPMPAWvpgKUwIDOqYqsUlXIaFPHO1lgltjiXYtbVOWtD33lTGZk+36IVaAwyfS+hA2iFQA2DWA9uDatD0C/jUDdtW5vK1FhDhiEsgl5JUEq7rkFAuwpWo5xRq1HeVAh0Qvkj4vFpQn/mdcqhUuMNvjbToyFDppYQ2di9dnNniBciFwALeJbdf6dMf+9SL7j/OvRfwe4AZ/lODpokUzLZ8IogXp2rxxpI4mSwJk9lWsM0uko7axHWrtLZf5OT1t6YaG9c0iDcB2sW54Jb1sWfzByc6x2iXwP13Ta6AYDBmtUoImxEPG4onLa2cdYSst/eNHhjHjmeT+lIq2ZjSMPXUi1VkJDzGNe6X95ehkzVrzfeeA9DXwHNvwb3D1D+Uri/w+4c/rKsFMe0TVbz2bRhJQbo2KCe6Y31phpA9Lj0gF+8qXoNvQTCOjok+E9JQPnujPLGJFVzb9FDjG4KjSbZPYDoAPAm4Pv7voUtxBjCMg62tbj8Kjowha1NFW3tTRWbGptix2miV0N9xXqok7i/AJ0sSMwuEdbZ+pKSwZ3yqRQOMfvrouDhee3+tNHxp+HOdx4fXwf3f2J3/k9m10wCSAVK5jUosxMvVRKvFXk13lSu0mh69Dmhg5w9JWRXrtIDCJPGmTQSEI5o0TijcHk9Z9QsYZIwM798BNEBWIBGCFy2CavKonNYPeYr6Y0JfeeM8pVcjcQIYWub6NzWt3FeMvFLX8k1ixwEOh70lZy0Tv5MFu60PBPCHQVMBn2ua0+5JClSbUyq+KW63xPcUcfkO92L+sz8FVh/MzD9ykB9Hbu/h3usoknyRqXuS6l0DOF+lzdED3JwL2HSmicyvanivHhjcAykj5MoaSpcZiy6yRlF2R8s7ZpygRe+VSsEIr4DcF2zry6GsLllaxtvqi3EzU2oYRC7q1Fb22x9G/puX+aUTD2TujMq1BJ/JNRvEDxn9zcMmSL/VBYzbErHOa9U8nzZi4Sn6t3fg/5LNwLTs3B/D98/APf32V08HnxsNoZRbHbiFVYWgJIKlFFJkyAiic4nnVwXV2lnVHRuHQdM90yUclHSWbvNfeg7Zy1ZJbOEuU6g5zRPQ8gCWIBewlyDs9YZtfVtbGqMTX0lXUY8xqzhpjc3oaDicMexEZt6axsSObQsGW+2YVg/GZWLHwE0LkOL0WpO3iHKi3DnxCIEkXzS7y8VM6+WNM+inK7zTeg/7rwI7h86M+LhCP/bUNoVUvUYd+WFbACFCnAlg65Lhjt4Yza/RudQ3E8S7lrj5xlVxRCPNWxuQWtyUTBpPRjdG4tqHothcEOxbluL7bDTwqvGYMNUb0y46RKkomhBTE8TFkjikVCniHbrWxT3q1EobFwFfAYTF+60IL3IU3tR6fGlCkrxJokZ/I5FTjNBSjI9PTX7rxAznyxU/pz7/gS7v4fyR74/zfSTmd1Rv2azT1OifgSBR1CEoOe4uSX0HcHdGYXNfv0yB7/gYpHRpVbDaDLmdBIszqHj3taG9m1rcdEobEq8OLeOQ+6c6jfnQt8RhUd7i9OEtZDRuThNqF5iU299uzsX7Q2DYxwGaUnhdmh4nQzUFLifWvs+9pARwEKgH2X33w/3R0B/fMIr4P51dufDo9TV8HnHALISCo3tPhdgkZ6ZtHZGTVovClCrEN9PErzBxTl0WphgGnGBseA8uuy4VaYGBcs4GN1g/QxO3kOsE+JpQ9xvzh0hxhBSBGykMypO0wDCGbUN3eHXpOyd24ZuX+Zw03hboICVKuFo8jVNXBLZsyLHlpWCMXY/oZ+MyFwrI8TTRuR7YuavMGq+NSReyu4fqxpCPJ4nAWAw2lV6zl4hbQMIV6WXJq1D33ljUM0PICat4+qoaxLC3S9zXBPN9/eWI77RutdAFTLE7u+BHnOxm3NhGlejvDGrkaHvMJCI9ra5yVcy3PTh182vW9tc4O4q4GuP8TkcqfKRpZNEKRYgZyYTPLNlBM3OYmmmb9XMvInmHwD3e6j6F8fDz7D7Z/heggBS7QXrIsmVSWtXgav0pLWztbM2KRmtt7DSqmNoI2JrjThN0c1YFEnrQy1K4JRT3MEZqLhh+QCi/4J4BD1mc6OtXQVb23RAle6Vq2Bf5n2ZjzUg3FejXKWpTPKu9Y3WkYQaqwbKBA7B7HYqeGSNTs+LBjNGF7lMDNH/bJrpZ+D+r8P6Sbg/ze60K+nUBir0yEnJdEKQFzlLQCfeVcltxJc2t6zU/xEDzVw7EOclrkWCkxd5MSWp0MUZNdewGulsjQXDfpkvoEfEr0ZRTw6qHTjWcKxhC2ts6nDT3lShVmiGYtidOoThfKW8fJXEwJT1F0hpaaJz+qKKJ0NfPvsr5D/Pb4T7r93+ILtfcY/8TTkgJG+MVsl3L9Fqf3fWYr8Nwjr29UXE+3aM6xKdx4WC4zRlUn8b8VT0ciqVsfUyDsEvOLUPOd51DUareFVUaHDE7QjbvszemHirY1Ojh4PDaVFgVFUpUyl9WRE7z7lOkj2JmVwkk9kdqEwgP+ViJjP8a9j9b8H609f5w+z+Lu4lgDcVGeEoYwj0k9ao1CetZym8qWIIbW2w6gux3t9b6uibVsGexugmnPmB9Tbcbl8ULEoQuxNPp/rKvINkj42fKH7FxC29D1YZ7Nt+hBibGut2cgGPQU/JV/KuS9cd9BypQkaIUvNYBAxIwV12ZjtCPkek/xQp/x+D+79fEfkd3N91qWnhqr3MotB6kmma3NY2vr+DkiRj+nvrugbhvowDb2C9byE65/s7zTHlcMcK9VmWynWMEBLZ5xzTalTsb7TCvV9mZ2vMcGEAHe1t3/Zt7jGkDjeNkibc0I6UOKKwSIY1br/YjlBkDEf5ZZ99f1zhPO3M/HXbB8nUl07veDm7e1PN52oWzu4jCAxSyXfHTno4Rwmp3ff3uRmI2hnBz9G56CZsFMNFEcKd6tcR2VzPlOJ1HBU1uK5Bgvf9PV2PUWgWHXGlVBQBfc01BWjAV+KUVmN6vfQXKBPzrgnU81fImT6Pg285M392IzC9DO7v2UqfQPy/wu5GAtZ7USa1FYIkDTWsw2RnKmq/t0ZViPWLaid2L3APYXOL7++TvBC8IEnzCHF8xOodijgXBYPRuBLypHUu0qzCNIabpjwUwh39mVCn9KqvZAcgy/oz5DaigCnhKS9nP5uPeRAILmlELhETvx3u4rUr71123jvhabi/jt0FACpyICVjAVohcIoGTfv3/b3XsPUt3gdwNQ7EeqphzLyOKMdyyHUc0Ivc3IQlZbzEkrfNSNU1NRT5ngsH0GdEEx1vBTjXydmaahyirSnexSC1WO+mCrVcjQw1zFnPCFk0TA5S8fvIiYhC8BIYeZf98jx/oS/T7r8f7m9Kl0uZ5Ovg/kJ2lwBUo0u8bnM9OrqNrtKtEJiEQveGpm7w8DQJmL5DuOPSYrg5W09nlFMBAoUHs6QgtdR+5YkdzLQxaq6hG0dnLV4qlV7ij8RbvSYZozD9tBoZ6nS7qCWkuvYE5eIwZnnCytlphykZnkkllKej/xV2/0yQ+hvZHSyryMXKRGJ3NGTQkzFCTFrPdUInuekXsU7UTsumhmnc2oZjnTcRoALJbHFCmV6dCZ4SSSTxMTnl+3uaI5Kb6ZGSQXbHqvdw06EGRLyvZC8BC2DIYRQ0b0NkqXLdz7DO0oXcGDZvL/2N/g64P4X4x9qvR2T/mxWR7x4BAQnNrAqXtg4gTpOzthECX51kelwXf2F0BHpCed+5rgl9h403UPrTvYKg3zOgz8xBd5Wes9p2NG3vNEVVu6rAfU5GvsACya1tUr27kSxUlaTgFfZnZcwtHjq1E765Xidwc8TnrCq8NKv6a+H+pmT/boXPH2Z3DTBJMBnNfOsAnLXR1jhlaZZgZIa71jG3kUmxaSZyxHrsbxi5Olujf0IFZzSQZimGrGGSY6NTTQ7OAMQ5U6nk3VSoZ2gOq6sAtfuYRRGJmW3otr7FTBM6klvbOKNCljRWcXGSxQwngZPrQuwOp/9cLZr0wt8B92fFTHyf0f/cbKYv474DMEIYIYyEJs8tIppHJ/6udcUEPbI7h3uh9mnc5hax7myNZcMId4716ZxSJZWS9Eyaf21cpXEqYC6AAUQ86hOE/qQ1dRFbFPj8bvs8bn7dl3nz6xG3LcStb6PR1LojKxRJdF4EePqms1ghtheC75OGIXbHk/+rcP9Ho+YJuH+N3c+7/EjS6yoxOmK9NzZMozdVj9a7SXA3GfST1tHNmFdCFkcfBot+sWcGlgpzzwdxSTKG1Asi/lKFloDed+h70vQOnIcamzq5ltntKZUICnwl93nc3BT7W7S3WBxJGYwMRvpK6tPXcrJi4PLSm8cZ07O/hPhPGpH/CPf3B8Ar2f19lOe7eC7fdfPSDM7W3pgtrNvcemOQjy2AkWAVcH3vjEIfnZYCRsm+zb2zNcaRCet1ig2mB7FOFiRO7UP4znWaHIgef5oEmKerkh+/9W2Ge4UyyVUatXuatIoevAZ6jE0d6mTyrEb1Ek7a5M2MEhTKP0GczhDkvZczfzXcjxdWR74Xqv4A3F/C7jYvBzDX0GsYjEaPDxUCqRoJSXmj7MFyAxQzPLsU+i66mQpvLhsh3kKxIHk5JMWgpNcR7jiFz+VoNYmZvkuRq6nwjoFwP3VZykYNavdt6HDyRzRJGlH+iJRMij9ZKZjg5E3Cppyc/ygiC51fLmZeuX0wNfvVcP+mdj/vIkr6rNoXlbp/TRKMhDoflwAdwAiiRj2jwRsTnUNqJ4KPwcVpojndlFGy2ZDpmO2TCyEFypiT32KqlPzvu9iNoe+ivZU52hXg3I41G5SdEJndk0dJBL/1Lda+Y91YbGrqS+MqULQGhCgx6YnFBXutiJm3AtVC8L+e3V8M9zcrCD7t0ryA3R+PvIl7KCxuhMB8Klo0vYQqx69GCAWyzdrdoMK2dXSOtPs6Dtu277m0fcxdk8Ycnk40PUokNwYrCLh2LzVhpsI+YVvf+hZTVDYpnMzcW99itIrdQbDzdSk9YGX0VGcWavQiS9uCLn8XTJew71Wcv7o3tHsxdHie6T8G9w9e/ZNzVcU/4J4sSJOdQSTvDqASAtfPsAC1BE1iJsepzloMVft765d52+K+xbguKGmwRB5RjvcKHC1jnhA4sNUHeCEkAj02dZZGfvPr7lzoOyR+1kRJbm3D4T5LRDlzafA9mXxfU+5JLQq8BvRnCnKJ4UX5sgqM6UV2EzgDHf6CUPW3bS9g90+oGhTuGIaazOuN1sjujdZ3rTFC1QBVrgSuM9x9f48hxBBwJaY9bntw2OGa2hPwGgFeV0xiBoNUn/tWZ/+x8qYKfbc7t2EDj7DiFFVyIUthTAWYJe1zahahT4in89OkVZ1QTrKnOmuSIsTpWzvtF1SfWIVR+18Qqh6vLYr8I3B/2ncvdI5ippZw1xqDUZxkjbivsrxBMWMVTBLCNB7bdmz7nhdj2rBPhjHO1n1WLPjI6wVSbUIeDBffHeV76LvNuc2vxxpSy5q+LU1mMseT/ukl4CdSjT6tXeOpzRjjeD6hpJcPWGeUnUkFrornbMeUnxRC/Gbt/ntQ/lW4P8nuUggLSaCjYjHZZ6xlYXcMWDFORSPyrvWkdZwmXJTm2BPck+Nua2pQQ8lUVhsjlvPCqEtebCOVD2D14jQefo0hHCGmfhvzUopnqI4gl4VhNIwDaQQxy5Nwz7EpNtMD1O4Yqi4KZlmgLlg5gMgeTfnWxZXpIZ8H9MO/P83027Y/w+6VELVMj4j7tjYob5Da29o0QlRC6KxA0JS8a+0rGZ07tu3Yj2PfUMlkuFtX6V4UOseNCJ5NURVEtHNdnJlkyAScZB1zQzKXGujlokjqOznl2bQ9mw3INQ8yekow3XS86RKtKpgko3PuyJzkO5crbwgb7ur8D+4/Avcn2d0IgaLcQopWsZedBWhr00CF7E7jYaYCMg04UfXYC9zjumxzn5rdVZnRczXlwwymQvDXaXvYCWxejjUcIe5xQ9BvbiG4L6x+kz4o+Y85q+pyK2BeGRZuOt7ytA+T4L4oUETfzIQ5R6cc+uzQSd4U4v+9cOdIetnbvue9/KZ6d6RtDUW9tLXB/bvWpN3rjPIpC/degrP2iGHfrkoGywcWBWQ1YjkAn6JK81P5vOwiZqo0Lwk1TNLuIUY3Y4NVXihPswopML0KmJvGeUwkY7BKLBpNpZFegwUqjTmV8iaJgkeTdIHTflY+XAL9x9j9Y0z/mnp3DaCEqLKCR9vRSGigoiV8G6hqJFFdxEyeFRqOfT/27di2LayJ2vt76DsU08Tu1GfvQvCEdaJ2gvuGnkyIkQjer7Gp5/o0YZyiAhLx3H9EQMf+trVNqBUWu2PBTJraV8OqwVey1zzsvAgVxt8XMXMNXks8+9+A+2ds9V/D7oqxeyqHzEqmrY3JHE+2DNVITlpvfbvH7dj3fduPfdt9UjLoQpIhM0lIayJoTcTMEY9KhhO8Myo2dXRuj9set33bj7jtcYshYCmYAok5WppKW+wdtrgNvhuWue/zGJt6NRKrfwn0qODX5L4zZ+bRSOffH4WtJ/umCJ3f6Lt/DCnxjLD5S9hdZsRbAE2IFwIVPDrujdZYR0BVBn1uEIlAP7Zt3/bgUnbJ2ZpM9z73ScUFDqgr04OkERdbZmub4NaE9e3ANbhxnusAAkDYjHVCPNqOPt8cSJS7CrDkfQsx1IognhBflwVtStXvhy4NlP0kYFD1/LfFzHsD4HfNZkpwb4TQAHWuGmhrg9BHpr9M+EDhvrklLQYft30L0U1p1pKtsfcLIj5P0TAkaTjWLzoei70wwbSF9UC47/ux79u2Y8cOTIr1Eu5aK4VNkeRgdFsb1EtUCh9u2lUalxTehu5Ywzb3GfGAcSqxu6sI6hnTkL9qQdDPjF+AXkB+kfL/Abh/XBLzA3B/kt0BQAuohCD7pcqSJkl5gEbrls1y6gB6DaHvjhCPPe7bfmzbtkWMU7e5RVj3ObWJWKd1y6jwnYxItGguWVXMMSGpp211vMyY9fOY1nGwrR2MdtaiQ+qp+7ut8Z2jrVF9lZL3WjIDHhYFGcv5K3qnHubiznAFxH/qvwH3y8575/yxmpl/OqJzmgnFTC0Bo9VaQgMVFocZNrMJ49Stbfa4IbsfW9zCimVhKGawphIlNcG9EPzDPCYSM9l611vb4ErFe9yw/h67q65sfuDmps1Nm1s2t8R5QcQP1uT+HDLa3D+sgkXB7uZjdfsy5/YbZWm+XDnzroDJ3/obYiahnama/14B8IXd3ywD/umKyM/hPsFdAsEdqV1DEu58AmtqOKN1nJck3NFxDw6VDIqZMTcNxqwqYb3XaWo2FdJMrHKGlYiZ6NwW1jgvzlqrIBUYdw3yuu/v29xHN+1+juuKaic639YGEY+VZIEh3lcyNHobuiOGaDSZkqEGqinIQL4Ykdd9gDIkQBTlQ2fiub8d7gSm18D9zafvTXT6LtyfZ3cFEmtmKN/UaK1AVkJYlSqBDQtSscx930Ki9n3ftxBXh0qGisOolyp6kT0t3Kd1L6ETgs+k5tahqyA2dZymzTlc7IC6emA3m8HoNEvQTfvqjn0/9uM4jmM/lnEwEhLHK0gNIhsdbnobOl/J3S+Hn3FuB1cyXsMsz2mlsxV5TrgWM+a9hKv45UakeGGfmfgWhT8e/9zY+1F2x/+iZCeaR3avqXJGiCpXjyFAnbXHFjO778cWo5vTBG1TOVt3QvD2Y1QRSWuBIOJ7CbMstVxpzp5RroLoHK5bRvO+B6MFCFoXZHNTdPMet4T14zj2Y1/dYPRd68EaFPHUEnVrm9B3W99izBpyEUGoU33BQDKlODMkUaB87ScxQ8mm7NgLUkC/W8y8Bu6PaP5gZtPv0O4c7qhnrAItwOQ+HCYnoTBO9aYKfkWgJ8c9bmkBpr7DXA9vuIfShcrL2ixy6CUsrelPFWPgTcWxjshCrONyrYzat2OLe3C7X3AKiJLgjRmMniWsrGke9uHYnTvCmjpwVKesKmkRKKBl9iLhm47nUcHVfP4L/Z+H+z/O07uomt+h3fGfZiIe9XqT22xUWbunZX5Z7QA67vsWUE+nfjKymBYS0kyR1FUmaxjMQCVxz0rHsFAMJw0O1gxGD0bju9GiIBSn7qs71nUPbl/dvrrNTTiDGzsSO1sP1iwqI77R0epjdce2b3O/+bV0SNXgFRhZEkzceCnfL1E4MJWTvsFLqhXE38LuTyH+Y7jHB6fyw+v5Y+wOAJo5kql8AKpHux0XG8PQMGv3bXNFuHtT1bJgICMB8hqOUCmdesB3zTIOuHgTtmTCbpLLONzbQaZlH0EIkAjfrskdbHr0ZBDlx7oi1jGni3cA3JDjPWsFHO3t2Ld9Ho814FSPNVfAK5HhfFbhj+BmjiSdfxLxf4ER+YNw/0o3pa/C/VXsLiGxO9a4I8FjGpW6yowgUiZ1OymZ6KbUHdJUrkozgwTHA6kAAdizF7e2NrgwwTIOcTv6e9vf2xjiuvh7O9RNK0EBCIpNk/k495ubdr9sbtnDsrkl8XrXtLVx1qaINiO+x34buQoSzZm0BiVzIYEUCRmRfP+SVWWeTD4hOzP5Tf4OuL8A6/ELIemTcH8VuwOAyi7kPRdC8oZhHYA3ZtvikdKcGxZCxuCQcX1/j02NOiQzYvkE4sdGa7/MyzgE7yuV9pdx2Lbd93e/zNu2x3VdxgGUViARwdRaFf3HzU37PCTcz0OYxsEa29osqCwRPCqiQvBGxps+YsDeBFTv7qozM3M3pigaAeddOJ9/9mf+U3B/xfX8SXaHzO53rdva3NEuzHOxBxDO2hgC1zBYBRndlOLUJmVz+jxThNbyYzd/gdY4IjIt+GHsMg6oZxqtUZA0WmcJnjrYINY56LENZX9vl3GI64o3GXwf39/7e9ublHhCxCc9c1PR1tvQoTVJk0sYYrnbeFXzbx6E8ko58X9wfz3cX8buAlSulrlrjRXtY17Gw1l7xC3bjtuxxWOLR1gxgb+1jbM1n5xBq7GSOdPlAKARwiqwCnoNuGMBMCTFfSlBCaEk3LMPQ83jC8qncZtb39/b2jijnK29qajdNsYDnN0Ha3oJ0ZSVPLa+3ecxdSjIs5nouxUlrVTUC9NkJHIgeTj554ov8yzcv6sKvoqwfx3oX4L7y7S7EAqkydqdrJIRhG/HY4vHhtPzls0t0U3b3G5962y95iameaacXthQubSUwYmqvChylqJUEOQmAimlpZM5Y1VaWRtzWBjmDkZjsX4jUp+zMpvEKKR5LGNucFVuoyetS+3ATW9DF3KdcC8LyOHqtRPUSbsXcANDefElQbwC7j+P+N+z/WF2x+VasOLX5klxkwTfbBCyzgAAIABJREFU33c/YDtfbEeK1l6GuKYWjbSeDFUEUGqpZ7XvlEZ9KJspjrvNBcnJFMpVkHhPSLeC/CrW4WApDt1JsANH7G+4indayFtDbOpLS1QUM/YSYpDbcnJd2Nf9lo6/WDovZfe/Bfo/HKq+kN3RI7/nxqU0x5k4m7eizs3XK45v2ibW1JcInpZTnaWgokhagGBm8zPwo7G6BruAYCIMc70dUOv3Ckfgmq4EF0irJq2pYsdXEmkeiwt6Cdgxb1GAiMcP1UBSJvM03y8ahfsw6SZQjpQThXiqiOBbKwL8iu27F/yn2V0IBbLJDWRoLtKSu6VubYNr9pZ2kMYQgqkdAG9xSm0CqBgYz5+lQEmDHTgu07RTGbC13lS4ZAhV4FB3mtxkRvH1DrDAGEHPL89VOjR6HYdG616n6U7YJ5Xgnr6Uotg/2s88XpKvWcxw3f8Mu3+csPzl27cu+A+zOwBokfpZl6Zf2BbP3mJTx6Z2XRNtjU0b08IYuUcp4ZX31aCqr4mtvk0VMvNZvpcfyX01vDE4xZsi3VSxk9edpHWxkdqjvW1tE+0NLzi1PjXG5eXht77t720vYWubRaVJfQXuiatpGeGzgXrRM2eb9fLqE2LmvUkSf9H2k3B/oe9e8cnOWmM1IvqSvbG2tRj24QnOqNDorW2Q9RGjBNnpQtXVieNHoNVpBAobfORMz0V/m4sxz4sMa29MGnt9G/pum3u0F/GqOPSxXccsIdy06xpcTdvRYmaSe4xXV5F5j2/461d9zzzKl4qZv0jS/B3snuZwoFxG/zuu6xGXY52Obdn9cPjx8HfK1dus43HeEPaW4RqGdRZIlnwpC5OAoB9BzFJg24wRSkXNAIImX6N96fKCqbMEV+lob5gqSljvW4R77G/R1tetScszYWzaS9j6Fic0kS3DXMRsL0JxY/jxImYu2r2o/CeNyP8bYuYro/QPs7vIHkijteuabW4Pfz+iO/ZwbMvh74e/736I/S12dexqXHcJHXrqT82XNc1KRhfLpUrYQjTzLjEDQzkqdUR5m4sx8xQQjaKclhZD/k64T4xeUI5lYfFWh0aHJu34vByxNxVq9z7nw5i18gavl2wrO/NBwhRL5z8G9+fuSH+c3bP3p8AqiP3t8Hdn62OdEN++vyPWt7nd5nb3w7H5fR6cUSZL6pV1XicZgz1HSdj4SqJWwfWe8LETgnY4o1P/SpQiztbR3jY34dIgvU5B7R63begSyjO4qQqS1okvWVWjp0zw2YUsIgQ+AP27CocPgPTkB8TM71Q1j4W+X3+TP8zu2InASEhQPrbgF2frXoPrmsPfo5ucTbyOA8DZOkyj6xq/zLXMa28gzWfjEhtgZLcxdcZzlaaGvckpF6LNGwGdelMOObnrTRXtbTWqxdQszpoduiMuW9sg5SOgcd2l1EkGO0JirzyDs1QV1rvHm3YVmJPLLspXygoK3gY3fX95EPD/fR3uH8zn/1u2r3Qf+AbcX8XutYRawmBN7OrD37e5jV2NCZ3Y35xRiG+E++Hvsb9hTTku3eH7u5IwSUiLsmMgmOn8MZ2E42HK8WuXgc7X/UszTkQydtJyk0ZRn0qbuynRUsOpx29uHkYNNmgMRKNTL7GbTiFHJQnuHN8s5iwDgRiFWTRnp4b9wItqZv5GuH/9sv8kuxsJCmR/bytTYzoGRbxVKYU5GI3DYN/CsZXmeJjPx8VTfX9vhMCOSJnjAX1A1DMc8dzDIZ+RygGa3BkBM1+o5r0xOIqouxOKe54fwFvKmpv94sBLCocRPC1Otg1dqGV1gjt9O2d9ciF7dviq7PNg+NVwFz9RLfOEqvlj7I5z9iqVZkUA0nyu2eo1IIXH/obhKS2Evc1teqmrEe6DNR0AroG60gocN+2qsqgqz7xOuUimZeze5E7z2OHM5naQ5KC3QtzzEjq0wsKUe2dTl7xw0/FWR1vjggiHX2M34hRVijGwBrg64/tkLF7wfRkJ+es/3RbygVfA/ceo/fVwf1OGvTpUfZ7dsTw9dclTVWVqAAAFWJI11xC7erCm0drZepvbdRx2Pzhbb3O/B3dsK67AilK+EmKuIdw0lijiIhyIwr7klUrLDZq0ahnoG6ja2kgALVLY6owKN03Vxb1Oy43YHN2OIFxeU9LjemNo3dzqfR6PfT+249giMr2v5GrkorCERhr5Rnh6PsD1zXVIXAfDK9n9b1Ey7yH71Ubkk+wOALUEgXpGAsJdAkgJAoSSsI5DKaM12tl6rsH397guxxZpFt8297G/YXVKB4CrymxD5yodpwnD04lVGfCO1TiHlRT8Xeu5GRqtAUSVZ1RhXmmWxYlHuFODyAEEwzpj96behu7YjuM4Dlwh/lY7o1IRwU2Hm7ZEFGe9zoB8OvimD3ORNC9i979lew/Tn3aT/gy74yQMJUFJqJSWMu3jNhi9zS3WndM8ibmG3Q/7Fo59P44DK+DjusT+htNVjRDb3CepgFK+SnqGCujJbBlzyglxPzcDdsNTEiSuJpKXel1UybDS6jqUBk7LqWqgjnmJ4G/15tfUnCPEaG84BvLq2zraG7W6PhssGfEniF8PXvQ6Q/3vnqv6SqB/DOXPWah/ht1rCSAS1gEEgIAMfVDSKsD5/KjjB6N7nak9umPbjiNP5Ivr5pJDLwGSzWdvoe944Up/RjylliatYzcG5491Dc7391aBlLnxvIWyYBhROybFUi8aY7wx2GjS67RWB4YNW9sccUuNaNawtU281amoJnfnmyT/Gq86Bs4H+Zlndqefh9c5M79czLzu8v4Mu5sMd0wsKgkCEtyVhFqC7+9WlR4Y6Ese67QHXJUpzc4+4op6JvRdo/Vcw2rU1ja4eBjS/JLX8zilVIWYJPh2LKtJLr7RWmZbxgjRCrGotBprm1cIpM4I1IsvlS0kWwaQ3be22bfceClu29DlEPaGNxwMCQBOlQLsv6XOseiZ834aG2mn/PCr4f7Lof9H4P48u4s8t4OWSidtM1izze1gNLqTiGO0aI51Ova8dEcMRwwbTnGa2/7eThKwWHLzK3avRiodcp0Mwp2mYuDKBYj1wRqdL5faU04S+pyHouYIWMGGWO9pnVSm4HF5eGqpd8SwzyOakhjF0vSOYrYzKBNwL/t0Jt9PN4P89xG/H+4Epn8d65+H+5PsrjO+CetSQqU0bgnuWbhbhRnWMXY1ejIM7useXLR17G/O1r0E39+dUUeI0ejoHGZYuYzpRGmghwtKxnV1XYP6SgJIXJ+exaMns1LBPZdnkheJS2b7sqCkKnHqntndyNjUmIUluMNZlxTyPmsVZr8UKQPXn4anxQzJ3KcbWnwAr38d4t+A+zPszkDODmZqn2uYa0DnEeeGWpWOxP62++HYI/WI3ON2hDXN8RsHq2AbutUolMvBLViYNeYiMPIfOyEmraPzW4jY2PER7jY32aNUlGG1yn1eNAoXSliU8CzNtC/zceSQOgYUM3gcV2vC2rXM65m2ibKzUBHvcPmJ7Jn+edqZ4XD/Py1jvgT3Z9i9Oo8S/EfCHW3Hw9+PPaJq7zVgidjuh93PRwx5DeHt2LYjrlhOg0VjcZp8JXc3h77b5xFLAMiNoUmlmC6NzkfnsOGwFun6SLs3D+U0PMFEDUIeCF6GWu3OJWrf9iPEaOtoZLyp3c37PIa83jwQVhPIBfD9AnKm1PM+5NcZ4l8rZn5hWdjnL/6lcH+G3fV5nCDCyIVEKwZTS+g/YkVN7Ordz3tYjuiJ3Y89HnGlwuBGiDCNvpKHX2NTh74LN42z6d5k9+CW6FwjRC1BIdaFkLmawGSsE/oxpZo6CbNHJHhcnQZt9cOvDO5ruOlYq2Bk7G9b34abXjWEWqavQpy/Ta5eLkYksyBPf4Msg+BZZ+aiZ34/4j8obvvElf8Bdjc5TuVDBbGO66r2GuYalxKoEfpYRHD4+xbWI6zHVvTMEddtbrGYrBLC9/dQy+jm0zw6a0smlUJPreM0LeOA1C7ZlRqWUULoo+N+z03OOkgTDgn0E/Nn4k1tIR47Jgf2I6zxpoPJOVerqStBauPKVDvzFAneXNBD8SWLwmey/gVw/y5Tfhtbz17nZf8rRct/gN1NsWMEjRcUM0aCszXOVcX1Z7DjBeaYjuj34I4Y9i0cMRzbmsyZuQ+Ndl2jQDpbh1ptc4+lXehFOmtRgndCNDkAtQBxXnpjpQSZpABA1u4N82csa0HTyyvQuzyZFeW41xBqiUthJrivDkvEgpEoabBNJHbggCLeScw8SHlm2mQlwxUMM3de02fmMWZ9BdBfOHKuZWGPBz938X+C3VV1GSgoZkDJWoKRgPOdwzTOdWrwgmJmm9vNLUdElK95J2Co6mytIXWewUUEXKXzSgeWT1ZCcdIBrOg/FmoXBHeu15ucXUIXsvTRBibftZ4kue8M7nE7PLZBzetLGrbV0iqGXaKRNwTMtULmxDn093hZn5lfHq1+AOuvXPmfYfdzrJpSqiqvv4eT5ba+pVDV2Xr3wx6WI6xI8LjtWzii3+Z+NTJ2tRJi0hqbBWx9G5s6zouvJLJ79xB3xnnBmjAp6D6T+t40DPR0PlmQF/lOXUMoWj3WQHDf+nY1J5RvbYNHYq1S37wTpt8RNueD5eSTen9hW6XfLNzfZPSv35R+jt2V0iJ3uOY/yONUDXDXeq4B2y8i3OcaotWxq+O67MEdcT1CofY9uG1uQ6Njf9MAKdNUydjUrtKbX10FW9sgE/OCdSPEOg69sdgEj0eBhlXAN1n/ELtfEE951rSesAZfyWN1x3Yc20a2DCqZE8HXEi0a0i+PAiZ/7SWXlL5ZQdodX02/wC8VMz8C98eo+nEAvAju32X3ZH3w90DES5lmNmGJ+cJmeGDRL5ru++qOwu7rEdcjLJhwjV2tQPYatr5FuHtjdr9ge6Ypr1fTMVHul3kdB0lNXs5w56BHlN/zkmYXLxJlfZLvCkItd78c2JB+dWm6qnkQM7XESX2ZpyWQAs+Y5vtlSDDTnSn+hPcXTc1+78gv3N5j+tfB/XvaHSD5fZd/MtdFGlmMjrY2OM+j10Czs/ewJMSH9Yj+iOsRPc1hxR9HLxI7H6GYifaG1nuT13fHooDg/DoOlVDc4qMSMS5mJiwcyJ1wOOKtSv30ErtXMi21t+1HiFvbhEdqL+vEq1BLjN37ewtK07fJv8RM6vQcij9z8XBe3IngB+BOYHo93PmRz5kzP83uFyWDf8akZ0BSi6U6NyJN05oszmTt99UdqzvCGtdld/MRltSWw9axv+Gqfbub86LvZl9mV2mqI+hzaQAyfei7uRmMBJLv1LOSXEiC+5RLZTi1P7I7Iv7w8xHiNverUWTLFFKnyDVHqwJASbi3AxksZzFDZI/IvpbQsFO/ze7vgebVWL/sfPNSP97e/HWegPs32V1AfXUgAXIFAeKszwtNpr671riuWY0Mjd7mNq7I7svu5s1Nhx+3uSffHeGO7I7F7tE5DHyn7LvzThvRuRhCozVhBjK7X0JV7FtdCgcY4ssCUrLUiu3zuA1daHR23DEwhSvujQw12Hx3sa29ihmG6czhFNSexUze/9X17q+BO4Ge73wrY/DD7C5qeX0Rcl0k9kY1Mp2GnaZxIh92KNj6dnPTEZY9uLSD1N7fYlevRra1sZC0O7aI2ZcZp3pQlRhPrOKUDqtoPbATu3NbJq2+jfI9g56o/cLuq4bSX+mmScbkHYUZ1nSklr0soSiRwSm7RF8i4Tt/geWP8t+CO2fxX6vdxaMLCZDZHXLySYHE5uhYEYnzVqObopswWsXW77illl1dvRrZaG3kqQ3B1rfemNB3Uy5zJxHSCeG6Js5LA1WVhEBCfMWyqgh6FDNozmApQYG7KuyOte+hlqnfGA9SjUwoLzo+rRaP05pIqKRv+sTuKZLmYSsZNYKxu3hlJ4KfFDPPIv4fU0u/gt3TPKb8cmIpSYhXUuECq5nd0ZnBGXqoW1JbxrmP/Q2PhEaj797WBlt/YZM6bNa+tU2Yxiu7YyN2o6PzuJIr8akUQgtomHy3AN5Ul0LI1JIgNybAaHWWgmajRqOTcK9V0utZzyTcV4Cgn9IaHqf8aCJsNgzYkAAoriWrJhDiObg/hne/E+6fSQ78AnYXIk3suASrVP1rJBhVmYx4LP3F3pHozASXBEzidewu1t9Co7HAppbgqrR2QGqy3ndxXmYpiN0TxwvhjVkX7/t7JZQSZezRnNSSXlVJsWDZDNL8pDVf2rvXMILwKGYSu6uIdTJYO1B4XXF/JmeaGANQeMo9I1IuZ4VzcWde4cx8uubk23B/DdbfhPtXrvyH2V1o+rvmU3BP5ZYEKGOQ3bEJB1ZHuq5Jqz1mat/9sPsh2hqVjLN1ozW20cNGLtjtKHbjRbuTfO81HGELi++NRR0lhQBIq6MR1o1MS3rQ8jUk2a1KTfaofypq94uSSXSeS2UwEYatgLE9KjmODNQnpU5Iv8j6Mhzyaa9g9/hTRuQL4P4x+t8bA8/B/XvsfsoxKZ3mqAIAQGXq/t5249jf29R8RgIubIQtN7awxnXdnDvCsrmJOJ4KZmJXN1prgD7DHVfLiNOEYob6APey1ABvYY0hLOOgBZCYUQ8VkdSuw0jgpWPYdczk1UfId08d82oVMtBJuK86FYfhTqhTYvUsYNg+ZL2eM0n05RZDKb/+NNyjuyL+l8P96ev5OXbXKRgVlTIo1SulldKVqUHpytR101amtq3FNX5x+fbgF7/M3TiO87Jt8YjbNveJ2t20zX1cXXQeV6/G2q9oa2L3fZnDNGKDSITsxCzzI2zHGtbF66wLHs0Zmxf/oPDUyCLfsack9kldSLvXqlB7cR5V7iCp8jxumesiLwKmkDcdYLssx8T4Bp8/57s/JuR/BmH/OtC/BPfvsXslhAJsQqABpJAy5xEV6BqUBqVBJ9Aj+m1r7+3g17A4F0KIIfg1HHvEmXtYCbw4t4xDWJ1tLcJ9n8c1L7mxL/M+D6jjR9bWHXO3e9yONQS/lsl7Wcw0zH2n+VC4Phm33onpL5NW+VJ7aW5HrWj6dpnHXUtXwUWlMHFSwH3ap++X6P1Z7f6ecP8r6gh+GO7fY/daslkdRcIjxqSQWD+mQNegT3CvmxaHwb0dFuf8GvjWjeO9HbpxrEytQN61RrijtNiXOfTdnGt0ewnU6L2XcIS4hRidL5aREBftbiGtb4PpWLJocNg0eaJTz7KqOMnjWhBWK6/QqVRUGY/QFyJbQ2cBQ2ZkAnPeOR0hHfOUmLmw+38A65+H+6fY/TISRGr5y+NU4ivkeCElgBRQOnIIKQEUKF03LW6Ifr6BrgFbrCotAayCfZlT/1EN+zwi3JHdqYcetrzDPjPRudRkRghqNUMVBFalVYjx5mBZmXuXZ/pZSItXpja/GcoM7oqW0EFr0pdzTtqEqxpG+uK0f1I9p5j1abh/q7Tw39ne82Q+bc68gN3Z6xfcG1nmyJ1+tJyWE03sB1MMqbRtLYqcytRJ/Oi0I0DhbSHBfR6xhd2iIE7T1jbE7le4+xW1O/VUkm+xOy5gNmS48wJgilwHLBFjc5qSNM+9aKLB1RZSTgCrhZHdC1qZprng+wL98wllkHx35b1HxPwA6MVPzGl6E9+fQ/yL2f18mpH8J94cM48jQRaVj+C+bFAJUHzuq1UQ+i51vlaAvS5Qu/esTSSKmej+f3tXyO4oz0R/S+TIyNhIJDK2shKJrbyyshZZicQikUhsJBLJJ05mMkDv7r273Pfd99u7Dw+bUtrS3pPDyclkpl/HKXmRxvDnKReS4a4ziunlHXJOs4N7QVIgO9F5YTXxD4WdijSxKqqF1AwpTyJxzExuA976iMwy/Q7cj6A/MuifA/eXjvvL9m/D/XPanZtBa/eXfSY/lGzQVNUV9IwhS5aE0bGV1zrpHwV35GRExt3p2cRrCTHzUGIG0I9tF/shtl3yIlnPFGpKlbX7Rsxodr8quHcsZuAzjpwtVdX5cGm0Kk857uY7oaKlyo7sD+wu9P5LxWpekuKfD/fdNX9+auxMdt8esUQQDIYOr921LJHzxqaZH4xZb/WDnDXWwrXEyDWB3pKxlnyJv3xQ1ZQGR/PjLV5RLNKLnyglVGPfr8MY+2GoG0RlYiu0dge7W9PxouyE9e1SwMzuXBo7RbSzy67dmKnkI46GwtoM99eOJB/Mj48Pcc5JcP8aL1KD6cS3fdEBToX7Lzgz1pir9zbbyPuzADRjiHzZtB0mWoHv8lpP00S+JEfk0pGm7UTEV3WV4G4ocOwAPD5kAxbfXVK8Q4jHtovjGPsec1vE7O62RiRX3DZPXpoNSSNRk+g8ImY6Z8RWn0qIFjV45RGqRIk588qNSW3h8k2b9EsY7p8XMz+YlTyV3TXKz+f4I8H/27Oqntn9Ba9jfQfPsQLKWPGB6aeqruK8FqHEaTBk3ppGnBm4kAamiqXOJet9KCzYvbU5WaSImbulue/WcYrT9Ai+cGzO8MxR0OyO9dfeC8FX6pxdvLsknNmgXKAf7MaZSZU81HiUXj/c8fp+WEtEp6VVevnwtxG/a5wD9yOp/wExM4UxoE8i2IuGG3ltNv5imEAtArjcA9nTNJXXGqdVdVXV1TBOaBSh7Poe51uEuFha+j6pZGZ3JIsU6x05gWPbrdMc++EeqlLEjDFuq925tDzPyDK1v4Z79iIds7h9teXjUsnjpdkiSD90ho2wwVOnxrt/jXA/H+6/Kt+/jt1LSxu460Er4mcS4s0wTgx3D9sRcAeFk7NvTfPWNAJ3Ab0hY1lGY2EHFqoexYyEi8W2W+O8TrFrHjorqniRWrvvUmZvkr57Snnz2GEc/U7AUJI0yY1R3nxKJ8bTTDxlRKxPWL0oZ2Y/8cQv+2OXd5h3Qn9PgP5Ldj8V7r/D7g5Id17MFmhxDE+NtV3fa4sd2gZBBIgvANyBeGlXdWWMwfrup02GTAw+5c0rNnBvOHhm7rt1XuZhROA7MdbttgalFKm8b5eJ6BoHOdG7sHvxDq+HPdz7Qrsx78TPaJrfcb96/FfC/U9ld6zkyKdYa6w1ROQoWS6WAGjochwEsmNcmraDtun6Po4j7gNd35Pz5MiQcWQT3O9vsbr0wSF7HthdTzMB+uswrvO6jtPUj0hvdpxpghHZqYlVmVVFeDDoX+fNYzGTB6MZ64U+QhI2szdhXgqbF3akcm0MmRPg/pWBkC9xdtoHff7Kv47dQ2L3/TSSDL0M2+cGksLxRo4coWOw7PEyWu36nsepxiC6yyK5Ujk/3mLwcCSlCp+OI3haWuO8zss6TlM/HLW7+IydS2IGm16ULdq9c9Q7g71MrPJ4dCdgRNXQGDhsRvktezEjRH5QMiJv5E/0J8L9C7f3tPvHmP7r2D1YEjxtTkwWu0vhMSlWzBqyhpxY7DpCBgFhTduB2m/1g5w37O5DWozBLW0zlQ4rtZGYQMMd3uIS53VZ5ynCi9RhMzqFGJhb4gjSfJMjWfGUk8xAzPhXkTOcWCbNqioxM5Xs0GaSF8LeHVdD1eMk1AlD1S9zZr4E5e9d+ce2L2J3zDEhANju+kqKBXAJ9zxdKlEDEhkmYY8a613fp/kmfr/SUkNmKOw8jNPFo2g1KkIi+ZGwe+donZGTOqI4q8/xmfsQMRiRMlrFitVdlMHAs6qqmAdjWlK8l+xObs34g0bXeDca8C+8miyCThczfyzif3rl58H9s+zujCltKqe6O40jAlLk4y42RqZUZUgKlx1Yx7681nA2GQTkyD7ILO0jBr90LeqTHdm9L/wS5zXO6zhhFRXeBda7hM28Kd89w33L7tqFzJVW9Wg17AesOiJy8Jy4T80ziURJv2aSLiJmToyZ+T3Q/BrC/kNw/xy7E3lDwSJIdxs2A7hDybhE7cmoYawf4X6rH03bYZw6jFN5rdUtnYy1wRWF831w8VouQwdzRlAu7D6EsE5x6fu574a6qcuAXO+4wr2YsanuZIY7OzN3NU5NvM7mTIoayCHvWeGMnpjp3VRyDZ+daBEmPzo2L9XOOdr9V0NQPgKvXeNfxPrH4f5ZdvfEcE/J1OU5W4QyjUyZ1xEaIHsZlQrcy2st1A6vhpwX64KIilAGV9Rl6Ktqbu/IC9CqOvEYccbqMg/jOoyx74euRQQbvqZVC5oEzbrAvGZ3Dfc8q5pLNW1CZd7ZXLUD9RbTW/ORv+fmzHTkVyMivwbf/xzcf/V6zmd3Q4UxwRVY1unUGxmy5EtezGHTER62GrKpJ/hSogbQFuHetB0PVa18el2GugxFKB9VmEqH5NctB/HCgmzIIAF8bLupS7lRORWwoaOYsaa12Zm5eS/C/eY9Um4A7joo8gdAV2FkdirtPQW9azHD8oUNGZEuImO4P/Bz54iZL0P8fxTun2R3QhI8b8hzEmB+kuFuti/mRjLhLJxKApG/gHta5IFVcFSXoaorgH4IYa6vfZGVDCD7tFJ8L21X7znbjLEqREw7M2l+ynuMUyXH2EOSuysZk8KAf8brGLC2eY1HAq+aYc2Y1sKdZP41v+4s7f41iDfnTjD9U3D/FLsTZeG+Ha2SBPSqHnAAvn7E4l4PVYX1E8Ez3DH6fFQhXhK7C9YZ7sUa53Wa1ykC7un+ss298ZZmVTO7IxtwtmVQqUYBfa6vfeGnAgu0nfYfN2PWkINn+oL7d/4RXxky/HAj25WcOa9YzRfPN50D99+7yC9i96v3jqwzZgd3IpeCeI/Izn/OfBhOpcAdiBe4Q8ED7vdbja2qq6V9AO7C7qm2TAgLppnivE4z7j+7AGBo99aSnlVNWZbYlsE4GBpmvtdL167jFCsvS7D3HrzaRl6/N3hxZpjFX7B7bhOfmz2cE8TMF5vu54uZ4xV+ZqbpK9g9Rbrzsokdu/Paao1sS87nARnpJgnc4cxgw3ptQw44AbUPXTt0bdc8+qpCQIvwOrT4EMLSt+s8r3GO03Q1xrPpXqhZ1bt9we7IH5YSKqkpll+YAAAL/0lEQVS6qlPpYlVOnGNjUGb8VDome2Kgq1mnQtZ4ZM/RbP3Ho44XeSMHzq7e8Sc7My9nml5+i9+D+6fYPa1j4kVxO3bXcJc+gEQ0tKX29MCXWsyA3RPcbQpDQGKmoWtj243No6+q3qXwXUAW0bxjcPPjbR7GNc5z31fwSY1xDPdcy4ARj5D3DHdLtTFIrq2rZovvHqvL0rVL3y59u0zdOk7z4y2hvKBU1wCqpshjbc0lG3PGHAjA5JEQGueVM9gx5X8F7h/G+sfh/il29wahvwnum1c4j4Hm5p0kWHL7Tvx22ZkRuEPPYDhrjKnL0DWP2D+XsY9921dVy06iNFJ2AFQsu9dP76+stQply1yNuftkukPMIBuwrkEpcE/8XaR1evPjLVYXZAOOwUsavcgrtTW7j56CzVbjDsS7g+phek7cyF9avPcDTHwB4k/D+hHNXwP3T7F7Cv01ho4V4p1v2k6WmWq4E9ltB+MXvsPuGKoC8UUoxwZ1y8Z5Gsfm0TkjDI14LwC04xqRDzKS87HYFqt5ei9aSBY06WV7OCG77KGIlxIcD20T7xckRIiXch8aKbE0BaGuAdQ4KQ8mfXWBu2x8jrJqzl3e8SdvH3GQftZFv4LdA2pymBdVJrEQCdHq5bUO/op9iiygnDOV/3eAu4xThd1xi8CfPLhibB5rHJBVr6+qwSeIy17C02X+qDYm2IT1YHOwO5I/ajEDuO/XMUG4Bz82j3mKc3ufH29DCJx6wMVLuQxdFjOYT1WhY52Tb4ovbrWQwcEtzyhG+Lvg/sGVHCfB/ePsXhhTuaRh7LbynjGEAeXYPDCsjM8nGkPXTs9m6rs49Vith/nXru9FzMiWnBknSXypcH56Nss8rXNc54j8SthaljGyIWpXkmpIjPsxDUEKFEOKdz6nNobrS9J08bFvUw3hKSbbZ1k3/5Y1Vhftu8eLi5cyBq9Gq1rAqPTvaeDDnYFBn04zZE5evPdnbjv76Fex/nG4f5zdEeYejCEiR9aqpxw5DChHtZ+ejexj/5yG7lY/LBE5ixUeImb2cKeUJt0QFc6PzQNwT6WaBN9bXsfEkBC8lBquWcnUxmBtB4xIrFWtlbJ/I2pt8mTm9j42j3We12Ve12VddkjPiJ9Kx9akmy4+ViWSdOu6NdqP2UkXMjyGVdNMePYb7ufD/UPsTqnoe0WZ3bUtI/6JBv0O97Fv5zkC4kiA+h7cZXUIGXKWuuaxLnF6NtMlJ6kTxOdFpYrjRdIgqUbNq/LSuNamZd27YvMNGdwx5vp6834aunWO67Ks67wuy7rn9vRvrq85/P3ip4uHrH/aDW3ocIvdw1djWfMXsPvHY9z/aXanYAxyrsNW1MHuZMz9ViOPuyAeOd2xAfpz381zbNqOyKPeAaalNNZZuOeYGef82DywXBW5xJ7ZO08lZVpLKKWkuwEIvuEKH4na+VmY7jhe801A5q2uxly9X6eR4b4wwR/0zLoucZ7KHDIZL5wntVCxQxrxB5dGdwrR9L/kzPy3tn8D7j9ld8zUoL4SZiuJjIxToTcE7i83ID72bRzHRxVu9aMIJVGKjx/GaYrLFBeszk5WJt/9nfNd84jXcr7XfZEtc5bgOZoXbQ16mXm9mxRMBnEvc0y6mNkb3weuxhCZG+C+xCRmIFwWVjDbfzF4peDTso+hsKVVfouGu+HjlNtGPYTs+Qvg/sF503+G3ZnXC2Nu3oPakefaq/MR1oLpT9m65jHcb4L4NFod+6quyFkyiI/05Oy8rOuKdUhLtmUYIs7Szfu5f2LZnvZkWtWW9dQyYE1nMpdnD4ePPzkTARIIowx3MAZjzEcVmN3nTO3ra7hjbSHWdmjcd46uJvPJBuKM+8z3rOPx9f8Cdv8gpj82UXAKu8O6RuVrFeO+Cf0tQomIxR3iNeiF4Lu+T7dtmyIo5zkhKc7rW9OkIDO5dzg73G/xkkrWyOwSlIlW7bKYutuNZZWGUVNURhY06QXaNk3j0/1Wr3GEHcQEv7xL8PM8JQ3jEDuJ5AWDI87DwRDP4FYujW7ktv2G+/lw/wG7k0mRj1iLjcgw2gt3Cq74MeJF1k99N09jnrQKJZF9axr4HgnuvkSCSdgYlmiur31wkC5YTH20IPdbov+sebTi17gX2YNyfIZtkTS3FYcE90WNVo+IhyOZ4ghcqr/A5WA3YmbnzNDhiDrzG+7nw/0Hc6h4tB+Y7k4mKpz/KeKH+21kxCPtNVbxiTkzz0ucokQQyGUYorvFUrqEdc5pShsuV0QuQNeYPk5IQR0NhZXSBgX/MI7s9Gzm/pkQD5qHjtdGjYxi12W+10vbxOoSQw6fxKdv55W00S7ejR72p5/1b2L3H2v3k9ldfmWe+HjRE3akv3kocMcqO+j4RxV2BC8WzTpO0zCscVrjCPmOXEtN25ntm+M6gyt0Knf2E7dAF5SrGainugnAr+wLGoOb6+sQwtzeUaAYSYArWa1izNX74X6L/XPpW0b8lBGfzfh5XbCfn97H+2We4jqM8a1BvVWA3vEPu51Lyt2AyJKxWdKYZEz9NXA/Y/sZ3PXfQICus7PkzUg3UB1g0xcspcpLlgrnr94D9wD9owp5wPps4tgtUx+nfmwe0rmMTFvxB/EwwTjnUd1XKsncOSKyzVJ+r9Gf+Zx8Wnw+U94OjneHfJdBKhFZS1fv77d6uN+mZxMR/ziNaxzXmEoFbrY4rXHCatc+uLm9r1MX38q+Kq/pd1a/YWZ6/WuzByYNY+n/33f/R+Eu+M6M8gHcW0oHHe8dtxmv8tdks1nmxXPPImvJcWkaazbvZs3+01U3UF0tn2SM44AwiZORCIKCjVQpA+/4rQte6BRQN5NpQFYMPqrwqMJwv6HM9zL1ssX+OTaPRxUg4ZxFaD8VVHgiR84RUjLgO7iM7M23g1qk3a+NX+Ab7ifCnSdBNpgmMtaQPqLgaDLKt7nwUq08ooJcWtmXG2mtn0+lJzOmdx3G8dvu/+oiA1SAfWbE3A/Ubcpyt5OGI3vcAMftT0G6M3O8vnfOFy4ULgR/rctQuICMIHpz5LYod4S9sUTWyu+c+Zu5w+y+bNp/w/10uL+glp+wu8A0od9zFVXGty+BD/JlQWXeu1C4gIbUHlP9QRAvPYrvG0bzPakL3snfw54bgBqQze2UlpvIWl75ZPmj8ZQj55x3BmgOaYiS9oB7SEBPcC8Y8c6RPUBfI/7Vr62O40f4hvv5cDeZ3n6McqtES8Ii54LkFHlUOOfJeecS7gF6UKMg/gfbtg8cEG+212P0BatvsUeVc1QQeUeFc76gEiT9crtyY3dhzO5pL/hOT1GZ+gbD3Wasu23XUj/jvm1N0njp+Dfcz4c7D5K2EM+3V8dEftQwThGz3xC88wWVQLwQvKb2I9AFYUEBTu/Txu/jqCAqgGBHRUEl9vrdBL43X1V1dfPVrX7o/T1USFi52dQJV3+t6urqr1d/La/1VXWM7fX7wnlnPO4GCvEZ6/oIfig0rNm1C2l8w/1EuCeluwH6BvrC5S9GqMbsQO/2Sh1kTwX50gIHGv0/I3vB66c2gSYagnLsy2v9Gve+2rQZ5XioEZ8/yxXYa1Xj0P2E5o13W3a36AncP/WXlXsLLhIX8w338+Gupq+3kuAV5aueoKW2eph1/LYDiNRR3J81D3qCEvc/vgkIPrBgSm/CwbKiagd0feTl/nroRfoOA1UDyFpyLpU+zl/fkiOjR+H+8Ft58Lce/uqLF8R/w/1cuBOzu7Y1trNLme83lsj2yF7f7/K757+3kbY97L3Z4KPQPcTs/B9fYoTw4l5BPx8h7LrHEdx5IIHbke6rqQMXG/H2Tptfkjt/0mAY0mxvd8f+/A338+G+CU7S/8zhoNE3gWSAqElQNfbNr1RTiT+4b7w47jLEeTO5M/j3n9WwKzYNz8OJw61DH8xnYssoF3fVv2hQ8ivTJ/rSJbjn8YyTdzt4Vo4HvukyqCRffsP9fLibA96P8TTH+LFtT7CkwvpEFPEdYLcoezNUMNvOk98KmdmzWeRSCRCinGDVJP9+Iyc2D1Mf4J5Q5I0hlY1RKtLwGrjc8PSua+3H6Czh8kvknpCO4OM2fF+oh6mh3VtHxf8AcGNUIhVWY+cAAAAASUVORK5CYII=

1910.1970.2030年庚戌太歲兒秘大將軍

(๔๗)ขุนพลหยีไป่ไต่เจียงกุง(เอ๋อมี่ต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีแกสุก หรือปี พ.ศ.  2453, 2513, 2573

บางที่ชื่อก็เรียกเอ่อมี่ หรือ เอ๋อร์อี้ ฉายาตั้นเหวิน  ชาวเมืองหลอหยวน สมัยซ่ง (คศ. 960-1279)(ปัจจุบันคืออำเภอหลอหยวน มณฑลฮกเกี้ยน)  ท่านมาจากครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย แต่ท่านกลับเป็นอดออมมัธยัส ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่โอ้อวด  มีจิตใจห้าวหาญฮึกเหิม รักษาคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต พูดคำไหนเป็นคำนั้น เคยรับราชการที่เมืองชิวเชามณฑลแต้จิ๋ว  และเคยอาสาเข้าไปปกครองในอาณาเขตของชนกลุ่มน้อยหลายต่อหลายแห่ง โดยเข้าไปตัวคนเดียวไม่มีทหารติดตาม แต่ก็ด้วยความรู้จักขนบประเพณี และกฏเกณฑ์ของท้องถิ่น จนได้รับความเคารพเชื่อฟังจากชนกลุ่มน้อยเหล่านั้น และทำให้บ้านเมืองอยู่กับชนกลุ่มน้อยอย่างสามัคคีปรองดอง ไม่มีการก่อการกบฏเกิดขึ้นอีก

ปีที่นับเป็นปีแกสุก หรือปี พ.ศ.  2453, 2513, 2573

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         คัก剋

คนที่เกิดปีฉลู ปีมะแมจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ชง  沖

คนที่เกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                ผั่ว  破

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ไห่  害