fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydL4OsuPa1349xbeSWkbGRkcjYkkgkFhmJxCJLImORyEhsZGQkr1ghBKq65/ypPqf6N1PDrUtVV3fTM08Wa+/s7Py/zc//HT94/O+/xzd//L+/ztA3Ov72f6z/Hr/7+A/3/3D/Fz3+w/0/3P9Fj/9w/w/3f9HjP9z/w/1f9PgP95fhTt/3wYgRETtePj6z0zvsgw+z4rn4WPFVVny1eIPRB8+Xr5b/fPSZT37Of7j/hzsVAKWXj8877uzpV/+RtguvRBfay3Fyer58lZ3GzPPPfPJz/sP9P9w/UHcqad6fPhwSrHhZDpHry0RqPmPHF84/qrgJ/MzLj37Uf+r+H+774xMzQyeEnn7pbG8eRf1EfKHuJ5/xEazs2Uv2DOXH730cFb+Nu5SblH8dxN+9/h/7K/4FuHO6npxxP7/5mf85vTxuCx96dzrDWjw/se/Fhy8+/slzMUheoe7fCPcS7h+m/N+BO3/Ane+McsaKl5+OiuvL6y3iNHRKH36y2ie4H16WZv1yx7jcVS6D5Ldwz6D8PDdvcfz8NX9n3PnnX2Zs/8COeHpm6ZmVZJ/Q/wcXdNL4sym6+JRH51Mint9k50+e1f3Jt1Nxg3gR7o9vvv/x85f6nXEvH7x4poPmk6gfLyHtaTzkzzx87NkAOL+J0xJ3okea6UrzSfgvTx949wdTtBP/e7j/hjH4+8fj1f7T9X9b3Pmzc565T15lPwrrIi7Q72SLB9AfxwCdceclkHjzDORT6J/6mZNXuar7488tcvW/hPuF7G+h7peL/OT4v4M7P588iHrhWNiFV7rCXYyBM+7//Ewl9wXcF8jPo+Exp55fnoLX480nlqa8AxC9LjNTsvLOxJdAP1X3/1O404np0zvP5PyjcyaIBCPx8OZZ7C+jhYn0606e5yPvns8eiT8MONHl8yf9f+6ISm3/LXV/f74fL/vp+f9N3EvQy6N850Tw2a7I50yXz4ehF/TIffmBwtzvSouvEp0HQCHP+VU5t/U4EXu8pvObxcvD3/8q7hex/EQy3+f4yM/8X8P9I9Avh8i471zu7zBBXEDUr+qe3hRXxE/2vfwSXT5wxMR7fFyI9snl5zcvbmf/fPnyQw9z3AsYY78Yqn5C+bfA/SPEvxPuj9EnL94siRelkD/gLg7WD20+MV3rtm9H4viMHMe7EnofDx/Gr1fPs3+VFZ6HFdAT0YXyx9CWzvq+v3mehzq+/eRtXqTujy9fdzwi9Vusf2S9viXueFxi0M9FvZRzcXpmQpBkdJLzLOTjeA8hcFLEpOBqXde+HQ/cWTFgTi8fYwAiosPeMGK723mS9S+JpxPBl2nUz2epiE5D5LfV/Qt0/QVwf3TNn1/k90tE8vPJU8QfpV2cjzPfTHDiGACcOJGYpyl4P0+T93F1LoTgfWQkkr+nknvxaPE/QF/s3p1f1f3wM6eU45Xvs2xfPnOOBI65qp/H/WnA9/4x6yfX9sMj9p1wf9T1j7zKWcj3E0GyfBYkxY4v3pRM4v15muZpujU3N7sQgl/96lweDOU4eRg8J/t+CYjLl8UcFh2OaH95jmXPlQgfzlK9JO/+I8mNN+f+o7/rB8zY2+D+kYpfhFw8EfL9PCG+Hxnuy7ngal183Rp9a+dpGsf7PE1udoKr8tvzzyQG1f9oAFBO8J9wv9r30/zUpRjzn0PVZ5Hrb9TMfE7Gt5tezZf9T5/5U7g/jTjLL31E+QPfTHJSl3cy6xlrSRznnDjeV6TwPI73bdu2LW5x8z7O07Su67quSmjJjs/n783Pxe898jlnJ3OF/qzrz1P1H7z8UNdfkXf/tx5/FvfHTMsncv4Md6gsiN/PS/cCpoE1DoCbX96ocrNz1m7bFkN0s1sXH+MWvL9prUiB9WPY7CfEdquTlZ4eiReMOFKcF39/pDVLdadS7I/0fGFmznn3c/b9v+Ud7497Cfoj9Fd/cjmgr1ezUYyEzOuNS0WqoipTjucbVeNgxvEeYtL1GJPW17rNI6QcNngWB/fiBP3DS7afnxKX15wmlZJ/ydNfvE05CE6ZGWIvqnf/1xx/w8xcXn5qXXb9ZgXcjwYdYWhJZ6Kcy4qq/Azc69asi9+26H10s4vee++D911lMCryIMnjBL/lueqTgM8pw9xcnnB4/Se1DPuffylFLkoeP8rJ/F5m5vH4jk793XH//HhC+UnUy1hz9+KlnFe7fidSpWy4Bt+3nXUtdKeaELYQtm3b1nV1s1vXdV38uq7jeL+dxwZ+YEn/RfWL+wyH4TkRX+ZznqV0qMjfXxajHIn5Z0EqTl6K+9cQ/7/Xpt4v1/ymuH+SYRREnLggfjXEhzvPBp2dWK+oyma92rHWQme4O950vLnxxH3DdcP1oLoQwha3bdtWN6/OOTf71W8xutnl4QHQ8S0l6xn9iqpr5ocrYkUa55z4p2t6/uTpC4YL3InO6n6eW931/a3V/atw/9Xx+afU/SPc+UeKXmZgLsEoaEtyzqVkEmgmu8LTy443nWqAbD461XjvYdYh7X71wfstxHVd0w3h/HPK3/LIfXY4mX5OipV/17OanLLu4JqXzG7+lKx8koZ/Xaj6HXH/Jfr/kpl5cOpMEgmWM31MXrLgmafM+q1wL0AZwpy1HOqOk+NZNfM0xbiFEELYgptjiNB7v3riHD8tmx/8tPyLainK2OCUyeHp5Z7GUZjHfQhqj7zN+Zmuwes5O3nm/vfNzOerJV6He368kvVfveA/ZWZ+CPQMCiaDFCk8Z0EtnYYWuqKq4ekZNJdHr24g/gC9mWKM42CcHeZpctbGELcQEao6N2esAD2+MQ+hfJRXcrH1h5vfZwPOuBfFmE+sPJ2s/IX4l00zfbKU6fHlb4O+vVzjf7gg7G/g/jiL9MS9CK7wnFKNXFVUgXVoOQ7IbVXwh5NH39Lx5i67TjWA/i67eTCm1ozTPE19O7rZBb/GEGMIMURnbd2aeZqcm+dpqltz4/JxCDW8TuHB7nOqPZmDYVBmb2BsylQpys7YufL+VHRQ5mpO6l4WzReTr78bqn5lzUym/MXSXp6/He4X4j+bKwXi2bHk5yLWrEu5vfCN517dMu532eHEzS7LZd92zs3ee4AeQogh1K0hqYS61a0REh9lF9YPe8NP0QIGQA4ncGsqoT/NBKe72WP15TP0H9V9Jz5PNL0o7/4F9v31uH9S+vv3cX+MTfMM/DUPA8qBOzItOK8K5wDCABxUtmQdRzIwqrnLrlc34N6rm+BKqJuoWqFubnbjYJybo/fbtgXvx8EQEXHJiKerTmaBlWPpEiHATZUTWEroKufpuSqzSXn2t8w45aJ85OmPkuMHK1+AfrgaXONvdyL4JZn8cdY/OX/ZAPhhK/9luF8mks71LVxB8DgplmsBuMrqeJnogXxmdS+1PB3qAB3vQNpx3KjCpaAazHs/T9M8mLAuMQTvPXF+vfwdLEm8HEWZ+Mx9Zj3Lf74p4c9UpIgX0HOVZs2KajP2JE1Zgs4f7ftv1Mw8XfP280r5R3F/Gp7+fGD9p3BP0OcVFY+Fh4qufv2R9UzzgXvBN54h6jhs1d9lR5yTVH07+hBRMrAuHjXAq7NKygLxIslNRFwSUflbLtmey30m5/6r3cen7A3f9X4/Unr+FLYe6n5ukfCAO5V+5vfNzBes8HhkuqTqhYPqbczM49RSWVgi80QpgrmMeHYIVZEHLBOLB9zqoLxEvGTdqv4uO8HVON59QHHMFkJwbnZ3Y1ttW91ppSQX/DAxB/pccCIMoatf4g1uNR1vchSRkzaliQfuArizZNhKN4/72yeTUM/MzLGc6bdD1V/NYb/F8Ra4P59LytalLD2H7MGva6EbXitSu6LXGamG11llyxj0owO6fq/MXXa1bn2I2xa3bY22s63WireKWkVjXdlGLn3jxnbpG2d0p5XMdybGiHj+mSeZPxJBdbrz8CaHFjl4LaPYnG7iu8/B+D9NS7Gjtuyx5UEh87ms5iVN856OgW8B/VvgnomnE/H7TDtAz8RnFIB7VViXcjb0UcUvxAPx9KzHu+ys6u+V2aLdoo22sa22pnZGj3XVK9kr6boq2m5bxy1MMaxb9FuY4zq4sdUqLbfLP//xtz8MgDqP0luRP81/Yw6+M/fEJDvlaopSymvjEIBO2XH9dtO873785UQkP59cM4+lgeH7BGQO7LRIKl4l91Lv/rjueDOoA+5BPZdzwG1Vb6t+0Xdb9VaPYax7RVrxRpBWvNPK1HpuzTwYzDTBxDtr3dgvfePGOq7DtppoOy0YI/b0NpKNDc5xefkuBMnXQmcfn08S+kIfxPO8hPw4Cj8jnph4opeWiH3T413y7s/MDJNIUBzqvnvZDEEGBQIJdb9EojhJXqU8ALrqbdUDdKt6W2vFSQsmJNeKj3W19M3SN2E03g7eDttyD26K67z5ZfMuehf96qy1rbaNbBUxoobrwx3tBqm8vQyqQ+oz34XwJ+Q8Pe5ayartYyBLPlwN25Wek2LPuc+45x6Tv5mI/Prjf19XEfkuuD9LtxerkEA8Arg8l5QVPbv2zE3STvXEt1zVvUq6fq/Mou9W9ZpzxUlx0re206rTyrZ6Hoy7G2eHOI9hucd13tZl88tO/OLtYE09DqZVpAWTxDF+8m8pfy9uNRiTpcZnvvHX5XfyAY1PuPPTPNSB+5NOT7STTi/KzHxf4t8C9wfWSzODOLXw6/leDzOzU54jVH2R9kfvni07DMy9Mhl6UaYVGRHxsa7c0LmhC6MJ8xCdjc5u6xzXOa6zuxt9a8fxzriodeuXqdOKMZbHUrpv7OdJ6StTynz6K1QyNoC+Uw3+RkB/MfTZwefyIXYts7nY96Ms8hvgfnm81cX8Bu6lrlOB+ykFmSdQs6PNHCTvq04hYPYPTwxMVno4GYCoR6v6Rd/vskOORUleSS4kLoZMrd3Yx3n0yxTctK3Lti5xnU2tx/E+jndnbfTL5uc4j4yYJH54JNVbPR7jSqWRBo2HumeNx3lhzJLeZ0uTHTzLeckctha4P6ThS9xfWETwuoTMm8D9xbhn6J+kIA/W9wSF2qVur22ssyIemcdCvyHbTyw71F3t4ak6NBi4d1rVlaylME299M04GDf23g5xHiHqm5+3dQnrsgUfg9+C2/wS1zksd0Zkap3cUVb3LPB6LK18VvdEvEq4Z7HPMg/KL5YmJ2pZ0WrhvOD1RPzvmZmvqfh98+PL1P3k2lP+8exhirRjjWV1AALQ4GRQBeW7mj5adpy423RyHapveE1EfduZpjZNbU3thm7pG2tqfx/d0MV13mLY/Lr5JTq7hXXzLrgJDsfbQUnphi4hnu8e1a7xO/f3ysDcZ4FP6KvdmJ1xV7uDVzv6gitGirg8eXd6NDPXvvLvu7yjVPc3kfnX4f6YfDykPSu62PNxJfEZ9+xhwAqekV5EKh14ld4G2IG2g7+dwrk1kpM1tal1LQWSM/4+YjLV1Dqudgt+C2tY7qtp3N3Mg1n6xtshrnOYh3Ew2zK51i76jp+fT9KhTneePERxcqj7bui7yuR7WkZfCC1yWobt66FSlQF/yM/QqzMzX79Q9fXG5i8v3iuT7tfK3jyLnp16eeC/eiYje9+cczy5CNWfJDxb6t1VHzhWfSeVknwezE1rWSnOiAs+DmYeTC1FXcngJmRjlr6Zp4mkGgcTvIfJCcvdWxvcVMr543OZEUrc77jfKwPKjyi2wP2SoknFknzPS6bbo8jycYH+pTUzr/Y2j3C/mPhfus4X4f4wgbonZFieUdr9epmgKMO4rOgZF4SApV055Ub0eLHU7jaBP5ws+s6JaimctWFd3Njfmts8GNCvFa+lCG7evIt+9cvsrUVVcFxdXOdtmeI8BjfXlSTO8WPxq+dmwvnpfpLvPAXrWeOzQ8spmmxmxH6SSkRJIXg9+Zlj9dP+L/y3zMzncP827h9h/X8F90d1PwWpaSnnwfqBe2lgSkrgTzL9Gam77A4vgeTjWWvdbUrcVz3nVEsR5zEG78a+02qsK9SEKck7rY45puXu7RDdHNc5OhvnMcxDnMfgJiUlcVr0vUTcNXZuptLVuMamyHUnPuPeVSZb+ZyiycZd71maFMeTFEIXy3YfMpKFtP9qidgni/degfsfOv4m7qW6n0JVmBksVsqKnnHPrj3zkfJ6CP52e3DR9ewfsqKXxhogaqGJWC2FswMKBMB6LQUXXElumnpb7tEvcXXBTXEe4zymjM1+4pe5qjQR3SvjWpt/BdAvB8DcTKfIdf8r8Ed1u6vJfzv+bag9bFXAXeiTup861eSTU+e838P9sjziP9x/WuAfJlNJ5MKBSwFJRh82phRF4F5Ke4IsO4cPRN3dJtfauZlw29ecu7G3rTZNbWttW62k5ERa8aVvAtY0rUtY7igrgKgXJ9bUmhEpKdd2ho0B2XlcJdALV5NGqR6zlb9XJmt8Tr2Xz9nBI0Wzm5my595+srOO4/d27/hkDLz58Ushx5epexKkHH7lFKQ6Ty2VxOd1d5mSVPW14w68QPYV8dsEFl1rV+PmZoIKKk5u7Me6MrXu1Q0pGjgZN3TBTVtYo5/jPMV5jMuMI0m7HaKz82CIOEnlGpt/Uab8lKXZj7mZsqvJ9JepyU415bSD2qecsoMvYv3zur7zOg/2i7Oqn5Pxtrj/dkj9S7jzj9+8RKvH1NKjrmd1z7mLMqo7Kh93mc8Cn/nOiM/NBBYXfXeNda3tKgMoJCe49loKFMyMdaUVv2ndKvJ2CMsdmUdnhy2ELW7R+ziP2zL5+7ityzgYxunW3PBb0qBqLLDOgzDHEoergbrvuEPdLzOsYo9nRM5IctRIFtCfmsqf8+6/vlnNR2++dNbpf1/dNO+v1cyUtQNHqIoJptx1qExK3MqZVHUKVVOWfZ9DPTIzZwMD8spszNxMczOt7cz32kGeca+kqfXqrDENSUVEtW6RdSHixIkLPg9mi36LMbgpuMnbIazLvrqPw767xmJEHejfJtj68iiTko9O5pKKLVmHmXmygvsx7/7ricg/uLDjq4j/a7iXOZknoWpOt5fqXoat5UzkybvvrJSJyNI8ZC3PBiP7HCo6srihqytZ65aLYlMNonEwslI4R8uNcbybpvYL8jMzqgzyYlYlZaZ8bWcI/KLvuIA8ArOVT/clPXY5RVNEq7ls5jS3KnQuoWFHD/vnlcC/sXvHL4yE38D98njNRf5SpPE6daezn6HTko5iSvV2GHedncwlF9nx5uR9ZZdS7Ht5VkqPtDYdt6k01p1q0rQjIyKypp4Hw4gRcS64kFxyqqWwlbK1trXu1e2mtZKSpCJBSkpnh+hnb230zjQ19tIjEqB8Nc41FjeTLPbZxpRmBuen5ExlQLwqyt9Vzszs0s6YJH52Mseq7ZfPqr76eDHcT3F/iv4fwp2fz6/2HTam1Pi8lPORdcxEJtzlMdlUWpcDtdZCZZOpaOzcTMRPPaNNUwuulJS21c4OS99gShWse2ujs3F1YbmHeXB2uGkNYxPcFFdX63aPDTl+KaDPdxWIfbqkPW9TZmku6o5DnyvkVJF332uALwErlay/uiLyGx2/sZz8pepeCjxdighyNkaRKjMzF9bL7PvhB3Z0spNJvqVJTjoXDszNNKhuX7Wcrmmsq77trDlKxPq2Q/DaaeXuJq5Yx+Sid9HZsM6rs/M0xXmM3hnT7H8cH1QHdZ+b6WJscI7xkPMzODlYL0vhVVPrtpx/eCyNPC3yeKh6/41Q9Y8cpbq/TOY/Ssv8hUQkPQSsKVrNPWTy8qW8qi2v/cmp94T7uQKxrITJ9KdgcfcVeE6/v1B3LGLCMdYVThgj4oKkujU3N/YxeLTlQO179HNw02qauM635pZvXrDv3jhoPFiHt0k3mcZmA1M6mYR7ZfIi7pyOLAsKeDHH9FBHcG239Iqama+s/v3fy0vELpb90dL809/y5er+EK2e05E6F/rmOqqk8Xu1YyY7l6yUScls2UHboDouOPFiry+iSvJaCjh422pT604rxgVxIStVt8bNbgtuCytARx2Bt4OtdZzHm9bHvqdc5Lw+/My6o5/LCnCCCBt3m2zcYWxQJdbwutZtWUeU1T3ZmOuGCFSUzfDX4f71rL+G+KeK/viBT6F/Ne50DlhTtHppXZ0TkbnM/UQ8b1Jypkg+lnOZKG1HqLq2Mzz0atyi71zwvh254Llvbr6mVhFwn1sDjTdNPQ4mLPewztHPWMK3uSm4yd0NcRrrypq67L1LnHeq8calX90czxcnk+9Lp/mEyhzVkXvAmlnPvQmOKdU/oe4/zMrvsP75+z9xnT87JP447jCjZfuk7N2PHhvqlJbJa+GylkM4D7HPU0t7qLoaN6gOK02FutED7pJTJY9mBOg5s5oGU6fbck+1A6PxdujbjnEivndIzU6Zcy64vzv86kPj2znrek66Q+O7h6Kx5N0rU2ZmzkUEz1z7tXve7zfN+2810yu9e1FNcF6iKrjKrbZOFQRFn7AjAb+7GiT7ytqsjDtOiPO+7cbxzvgpVq1127cdEUlOvZJjXY11hbRMJj4XyaB4ZqwrN/Z1a8oxk6CXqle31bjVuEz8alw5yVpW+5RV78nMFJNNRx+OvUQMHSSfLM3ePcyLMjOfF0X+Hz2+Ut1PZcCCJPGjzW/ZTelSM4NngJLjV1v12SccWcg90b62c1cZ4kRSFaEqI0ZC8uDmbdu8j2kJX61tnWJWN/ZoSeCt3dYZM6kpO+n9uq6FLzoMRFXpvu1gaeBk/I5+PnJmKeF+rou8lAGLYglfaWY+6CJWZJ7eeTXTGx5fbGaK/Mze7jnPqhYpmror1/uoJjVOqkw2NpfS9qMgrDnUvdbtcRWMGJFWXEnprA3LPSz3GHxYl5yRBOjorLStNix33zf+PsbgYwxbjDH4vh2JHwMo41ZV2t9dTsCXE0+4wrLw/TSxWpmybEY/TDA9rFXNBTN0QH9czgu3IvuCNU1fe/zlAuBH7g/7njU+txDLDZVyfiav4U+rOmSXJ1bLGqxciXWZ13SN7SqTPLbgQnIl5U1rrFSaB4PkzDwYVMCbWruhc3fjrfXLHNy8hRBi3OK2bXGLcYs++nWeJn1rKVfhMCIiQRIO/iB+j1ZzReQF+m4vnul2S5PqCOBh9n8tDy0jP+8z87Pq/rRu9lvA/Y64P06vHqUEVPT+lcVUa66R3I2NviQln6z/3+vDEB1641bj4Cg6rQC6rJSptZtdDCH41d9HsD4Pxo29aWpTa2eHuMwx+C3tFY8N4+MW4xZ89C4mh2OdHZwd6tYIroiL1biMu787qHueVzosTTGrirx7mZYpq8Twr4iXPZXOyzsed7B53TTT92L9N7JJX6bu/NHPYF4nr+XLucg9YD32GBtU0VJdNUf5+76sKUs7fLO/u82HGLYY4jje3ezWxccQYzgADt5D43GYpp4H46+sxw0/JfjoFxSKBTfFefLL5K1FnbC/j27s3djPrXGN9fc00nJJZkYfL7PGQ+AvZkbvZuYogTznH5+YmRd3AP6+uP/k9/4RM1M8M0nY2Z2fotVcS5PV/ehUsTcjOIrGqn5uptW4LfpCkh9OnjyiD75vO1PrsC5+mWNYtxCA+Bb9FgL6cETvsEA7ujmsS1zn4ID+7K0F+uB+ddYv87b6nJwpV3iUfqaMVsuCmXKhKuWWqA8bbV/KIen9G2/8Idx/xpJ9Me70IPCiXLJdUVUu6stiP6gO20fmWadcKIbIdW6mAN11OQxdPyc9fTHEGIKb3RZC9OsW/BZD9MsW1s2vAH1bF9iYuM5xdduOO2rIvLVhuftljn6N+37z2xaj90nRW5NF3eqxbw8/c9+nVGvd5kLIslMk3/ttnHIy/6n7cZ2/F3J8Je50tjTHgo+852hZKFYWS+VVP8dkkx4H1a3GrS6Z5hDj5oO/j7mXL869tdHPWwyHRcFJ3JKKh7BtW1zdFnzS8tUl64Iyd2eDm6DlID66JaxLXB1GSHwcVjFEN6/DiPqCjHs501SuzsZ08lEFed2brdhx8vkc078T96f0f/TyT+P+rH4m474vbsplBbkbesN1UnfV3CsTH+AKD+9gH+AUhg6dG3s3dFiYh9Ya0c+7F7fRL2Fdgpuh69GvUPro3ebX6Nfo/RbCKXjdYjpiPj9+Nxru+fvorA1uDn6N67o6NzcTpP1SPvBY457T7YLvGzYdDvBZS9TXbFbzfXH/SOb/Pu5n7068zEjeiq32QDzO4W57dRtUZ2rt7ib6ZYth22KMGyLOgPaOW9yCR8evdLgprHMMPvg1ri6uzi+zX2Zsk72FmGxJcixuC36LEdW/8DaFm49bPMO9xWTx91jA28HfR7/MydjkG0iMW/BjXSXW97UdOdeuz6znFvgIVQvXTo+6/m3MzP9e3ijvUdF/8nr+oHfnF+jVecuasopGkWp4HZa7NbWSEuUuzg7BTX6ZTa1vWltTh3XeYvTLHJY7sulu7JFqdHczT5O3g1/mLYTNu+gTzW7ogl+9HaJ3WwjoERkc7gAuJo1fk7k/jnDQH2P0M0DfnpmbzdstemvqS7pdX6S96Hmdl/YyOkWozxpEspdOM33Z8XrcL9z/JPp/FvfrkedW8jwrjlRRo7Wp9Ra3zduxrtDTtJLc1NqYxjT1TWvT1M4Om3dhXVLC5J5SjUvfgPsY1uCmmGGNwd1N9Ku7G4i6NbUbe7/MYV2iXyI0/sNH3GJE+8hHo7VtcfPL5m2cp2ib6N3SN2VaplT3vLLxtEFNWplKDxNMZ9xfo+7fy8Z8Tvlfxj2zzj9An9O+gXAOUrOVn6fJtnrzdguTNXWvpJJccuKcacGwpFpwjt3F5sH4ZYp+dbNzY29NnZtcQ/Jj8NsW4+5SkF3BNJO7m7qSLhkkrO1YtxiOudXk3ffnGJCZ2fFOtn6/vdTRdttyTzv4dVVcB+xfmVOQZeEAcD+v5BAPpTIXM8PKf953eceX4F6ePD7/ZdxL4nSVQUEAACAASURBVEXxMk+PH2n4nJSEumPT0201vZJurLE1ZKeVVty2moiE5HUliThxQpska2psuoQWeUufGlivbo4xbgF5wxBDkBU6Sh/5a2tqzJtG76Nfkm9Jd4MjwxP9ghQkXgY3WVNXla5bg1baW3BhrAF9jGGLwY2ta1Scx0u3a4g6/uSiJkzuGXd6Virz2gLgR0reGf1Llt0/eJt3wZ3Oxj1X0ZxMDkCXTKJOWHLCBqitImvq4wcQI56K17VgVaVtq3slFSfOCV3b0TMMXSCxRCNFpXGLMYzjnSRaFx0lD0pydzdu7KN3MfgYVpSIRe/QeWbnPtUXeDuYpmZCo6JYVK2pNapxsIjE2SHazo312leuq1xX5RXZmfUcm+6pmBzYEPtI2o+6nd/faPJ7lc3848q9t8D9Ef1TwIpQFbjn7kuKlDU1Ns1TO+W1btEeQ0muOe+0Is7HwUD4W0W21XUlgQRQQGEMvAoI3mLUt5YJTVIJddO31jR1VWlGfC8rmPb5o7D51c0O77u78XZwY2tNHW0T/YxvvOm003xVaX1r8Yyjbk3dGozGXkksxK51q4RmRdnc4ybxqFwu8o+XnAx7kbp/o5L3p+v0np68Ee509jYH8SX3WPFExCrJ86JTIfk8mHEwaFetFdecExdogof7QJiHTqvchIURVZKbpobkOzvE4GMIQt1MU/dtNw4Gy0HGwSDwRclkWDFj6rcthnWxlcL2wmGs3d1AsKPtnB2qSgt1wyasaQ+csXVG+7GFm6p1K6rWNHWt21w7cFT8nopkeJGHoWsTJTqre6b913tE/ikbk2F6Jev/OAbeBfeS+zP9xQJNWJry09hyA1KdnIzi2GzDGY0N4N1Yt4pK3ImSw0nlvnczTxOGTWJ9P8EBIZ+nqap0p9XqrL61nWpsI20j3diG0YTl7oxGW0lZKSa0bfWkhG21rTUoX016dmPtjL5pXcapeu9qfZQMPASpl5YyV9zzn/hbNTNfXwn8W5R/dME/8he9He4l8cWKp3LyNa2rIOgu7LiSXHFCF99at2Gd3VjbRkY/21ZrUaw9YoyIFCcluSRuau2XaXUWfJumvjU3nEDj52kaBzNPU9+OomrvRLaRptaiatEpe+kbZ3QYjeuqaBu/TLJSQt3Q2MOZpPHO6NU0rquWPj3bVg+qu+nUA1UJjZ2yixLf3BlcECOWQlW+27J8gi7XRMQYY4z9cgfgR3V8czPzoiHxt9WdCh/PS3Xv224eDBfc1NqaGjkZ6DoS8MTFPE3batxYu66KYbXN6YbAGHFOaLOhGBGXxDmyk3VrblrXrcG5Mc04GBDvZjdPk1C3Wrd3xa2p9a0VVWsr5boKZibaznXVto51JYW6QeCtqZe+WdsGTgYC77EM3NRjXemimcypfTuT7DqXlBuHPNkb/lxH8B/uP3P8VXXPuF8PTirPE109jGDJyXDplynazpo6jLU1dasyEYmNupKmqVtiJBUxKSt1a26HrpsGxGcH72aH7Zl6dRNVOymxto1ttb61tW5tI5M/aZQzGiu4E+6mto20rV5Ns7ZN1nhratdVtlJjXV16/J4mlR5mTxk9zbjzcsnsb08zfWRmvkWi5rvi/gg9KaHd0IF1a+q6kvAwkPZOq1ZRVWk4GbgIdzetOhIYODO1NrVuiTGhiaiq9K251boF7nWbjPs8TVnavffex7k1omo7qWDHralF1fbqloxKo5zRbqyzfe+0WvomjGbpk7r7sV1N44xe28Y2EvvklPWPxeSDeEg7XtT9pOiHd/9F3J/S/AVwf0TVvxt3/nDO85oj5PjqSmrFFae6kp1WleTYL3KsKzfW0Taw76r8SYy04sjBN1wLdRNcgfWclpl3AwNdn6fJWbuua/De30dRtfrWukYtfeOGDsTbSmGAua6Ktot+wSpBIfSkhLub1TTzYHzfhNHAzySZr/VYVxl3VPmWazgu7iVlGR8KB07qTi+smXl1hPp3sX5j3PPjqDVAmVducKcVl8SxNaRWXAtGXDo7jHUVbRPmIbhprCvOD3FPuDf13JpxvAPi4Ga/TKk2ZnWpZDJV/K5bCDGELfgYwrqudWv0rbWVWk0SbBh9W+vVNNF28DNa8arSJBUaNoXR4HB2yNA7o++K90oetb7JydCBO1HpXthJ1Kkw7ofAv7S/+/9F6/L2uBMRv2nt7IAldqbWslJY+ACNrytZS0FSubtBgOjGdpt7N9blz1KSj+M9+hXtfLHiDtWUcZ1z9W9mPT2jOCz6LYQYYwzBWxvnCcUwS99g5ijOo2vUXfFtvc+DgZ8xqX32kHFPrI+tH1vXVbbVN62LfZd2db9UtOfqhmNqqRwBx8t/cb27/+v7qr7qwVHEC9aRcJScIOpacRBfVdqNba+kMxosasUBiOB8nqZTSbAdwnKfpyk6uzob3BywRglVvsFH78O6oJcYNqjZvMN+Nah9j371dkDoWbfGmnpSwjZyW8dtHdFJWAhtTR1t58YeH3ZDl9OX+N5Oq6LXAD8vSE1//h6nsiMwpWcVBHvq/d+K+y9d9jvifjeY/EcLdiTO1TkFaUyTet81EpErjHutW1StjHuDjdQ4wA7O2jAPq7MxEb8vxvNrDGv0HhO0tRRubIOb8DIs97jOG0poVocJJrSH75WMtvFjqyQX6kZS2Vaj1uBQ97ZxRiO0tY20lWJcMIZVeanaATMEbH+Z3zncS/7ynnRPaXf29vXuX477T2aT3gl3TnlGKeNeScF5nkbFQcT7trONbBX1isC9IFa3Jiz3FOZOEyg/essM3TyYfW3rdFnMsQUfvB/H+058rzlHT0lvByxp3WKMIaDcsleUMkJGZz/TabWaJozGDR0y7phpWk0DBz/WlZLnLHuOTelUGJND0QdLc7z5NXszvfrIML0e7vL9n7yYN8CdiMiaGhUsKHRRkgP0SvJW0a7u0tSpFBHZ7laRrFRcHcrWs6Lvur6f5LVOQ5fet8Mu827z6+bXeZpqKWopGkF5Viu4aYs+l0a6sUc68q54GOttNdjXSVYKKcj0k0fjxhasw9LYWndSsRPoVBTJHKaloL+cXSq+8Erv/pWsX05ef3xj3DlYx4FqME4E715XUnMuJK8q7e6pR3seA1jNhH5JKckIM7Ov5UNVo7sbWOqxripiN8ZspSDSzg5hnaN38zS1iohzLZjgXHHqtPJ2KCuB3d3gu+I6BDdhepWksrX2fYMGlM4OmGT1fVJ3JOBZkZBJRJ8KHi8vn+Rk6KD934b7I9nfFncU02bc8+yS5ikLifUcMO5asFYR50SC6kquzqYGv6bu225u0/zUTesblxUxRWweTE/Uq5utdUtMEKuI2Ur1RC2xnuhONClhK9UIqqXgPFWxaMGsqSMsTWpJEFA3tq0jCtSqSjOhx7pyd5P8zNj6vom2Q4om75bDjwrHPTC9ZB4fiSd61Hic/stwf+T7ZwLWt8IdqzES7kjLcKp2P4PMDHF+0xqWvVVUSY7CmHkwnVb5e3Ey1tWNMdPUknhL7MZYr+RdccCtOVeMWsY48UZQT+TG/k50J7KtzvGx4iQ4Rwi7Bb+3Lotxnde+ckavfeXGWlaKpKqqVCwZ59GPLbZIWE3jdzODNVklvoyuKGeYzylIdmJ9/9D3wP3FxGfKfzId+Va4g3WsRUKcmlgXTCveKuKCc8EBOuoQIfBoTNBp1WnVSdUQq4ihmrei1Eq0IqY5vzF2Y6wl1klVM3bjkhNVxCTxljGQug5jryQcvOZccw4H74YuxrgFv69pWsJYr30VxjqXi5FUWDSIgvg4jzjCaJzR1tRY7cHKEvZCwYmOGaRC1Nnjc45l/624/zzrb4U7+g6AdSh0lnZwD+Nya24oMMSzkCkTX1eyEXRjrCLWCGqIac5lpZSUaZUsI8UIxBPnkjFBrK4kI+KMJGPYriwus62UG3tEq/jVCA+8HdIkFHBf79E2YayjbbDQG/mZm9aIhrEjCHa/CWONKhrUA+codOf7ScqF6Mw6XdH/BpmZLzEzF9y/p7pnyrEGj/GiDyimIbnIGfdWkRtb09TEd9aJCc5rxjTnSkohORecpMINIe2ylCoPeUVMMsYZCZmCRclYQ2zpm7yZ8DyYJPCoweTcmnrzyxZ9aufkLVjfVoOSTPgZrAnE4r1xvOPo2xE1nmmuqpK7QzmqX46XT9zLB6Hqd1H31zuZb56IRCUtVpEyUsQ5cUFc4pkLzrggniaVWkW2kWpPxgtiwJ2nmnlOXMpK4SCpsPs7FzwrvWRMEucizcVK4hWxeTBxHldnj821pchmxrY6uGmLMa7zFgO8e7QNysWCm5SUQt2EuqHWwM0uH307om5e31rUvbGi/OviXq7qTvSU+1d0IviOuD9dl/2ma1U/fFSVRq1VOoC7THqJJc+mqdF0oFWkOSdiUOck0anoht+amzENytlvzQ0HuAcpjSDFqCJGIqFUEeOMUl7FTX6ZUaCG7GfemTXO07aFbV3CaKJfgXtAmw0/y0qhCcc8TSgkXp1zs0PLeYyBujWiapnQpX1n5RRSVvzTNNPVvue7wFvjvr2wOvITpn94bvVdcOciL+CvKg1utIIPSSQwSpUzleSAnmjPXWOZHxcAHQuUMvGZe1kp4kIz1hKrsE5uB04yRow050vfRO+8HVDignpjZEJtq+M8hhC2sEZnty1E77EWe5v7zS9YfiUrJSS/Nbc0ueudX/26eFgaEK9vLePi5MJ3zE/q/tzPnDzPu+P+547vhDvPBSP4T1pXslfUaYW+Gsiyo8EGqgaOcl9BXPBbcxv3Ndcl6KXG4waiOW+IwcxkwhC5VsRQJ4NKAdvqWoqEO+djXcV5jMFvwXk7oHdYDGHpm7jOcR2iX7BUSgidggcuuOBKSmOaeZrmaXJuhrEheaQj2RnuIgf/POOeP/Tu00zvdrwL7vsDxQKC85RqNDWWKSW/3uoWxSqtPpaFCJKVMqbBAjzgDtZvzS2f5EMzJokLYo0oSSJBTDJWV9INXV6UhJldEF9X0tshBh/c5O/jvrNN7Nuxbzt0/vB22MK6zf223rf1Hp2NttvCFMM6D6auJOYNsL3ZKRFzsi6PfuaJg8db/+H+LXFHUQBK2DlnOGkVOTsg6Y5y304r28hU7pssTDLrWd1L1vGlE+6cy1ROeJCVSZKcsBLPjS0WMaFWDDHx0jfRWdtq713cuwF770XV4sBqw7gOYR629b5567oKPWowJ4XGTClupgLcotb3yEvS5SLL2PabePe3Ot4Edze20XaYjUeBAGQesSOkHUWIY11pxTlnsOu35gaHsDqHPQTG8V4aGLAu1O0Ss6IxQU7UlK4CsQFw92Nra02CNOdaMEwhVZJvIeYuwT5E5JSY0AhD9a2dBxPXwY2tG9uAlkxdav+0p955acEv2ZgHP/OA/v59/z7cf6M6/x1wt6Z2RgN3tEZyYw2/DjkH98C9V6Q4Hcadc8aJccG4IKmMadZ1BfEl9GgIA+8OEy8rdTSopLxykCE9rzjZVjsssraDqTW6DWOF9TyYgK56ew9gSHuGHtwjAV+3RqjbTeu0M32bWi/ZVispT9J+hKrH/z0sZaJvpu4Zplfi/lF+5u1xV5KjVHBbzbYa3PpRy94qirZRnFB7ONaVt4MWDKyj6RLCQeKcOOeCM04kCEHhYy7ycmASSlaKOD92l98tBjZQAJrzYNCYEnVjfpljDHs1weZ9zOnF8vki+Uzo1Mmj1q6rYgxu7CuZGxEfZBfe5in0x5Tqu6v7Kyn/HPdvsrzDNtJ1lW1kGGvUx6KEHVY+2u6Q9rGOthOcn5ZgcyIuSap92pVD78fBODfDx6MSHU1mLgdkHgfmX/OP5pyh8SoamqIVguAcm1SiUTDawGPeNNv3DPdlAIiq1UJPSoTljrIcN9ZubPnDrOr+/9f49RJmfIMigi85ykaQ/9QU8t1wr4jZRnKeNp5DSNorwpIOZ7QWrFdUS9EraRspORGx04/g6X/7RGxCAo3BjGngZEoHf7Hyye2gLEecUn6cM/T5qCuJLefRMD64eQs+xhBjLEF/VPc8W4yvTkrciWylXKNGxhASPCRnSodzvFkQf+Qj/zW4f7RU7/vUzOTcBOW2qJyAvmQslZvzlIRJSzX56Sccc7HnL7CdeKh7hhv050moHMim+DVbeTpoQxUaQEdudB5MdHP0LoYwDqak+UL8o8APqpuU2FYfl/VO1DPWPEwqnTMzl1D1ZHi+gXf/Eu6fvvxG00xEnEgS+mtxQYwTxzy/JC73TPnlW7Tizlrsf+2srapTpSEjjoIChKf5yNKODH05DIS6pQAgjx3GiFFdSdSuoYwe6wPDuqzOlh49M/1o4vNI6NvOVioucwhbXNaRsZFd+KaztOe3Hg3Pe8+qfkTVa3D/GcrfEHciEsSAOJ4z64JOBKYPS95pFdwcV4d9Uldn52nipBINxIkoA41e7DhHYh71LTlhX7cGxgYhLElFxIgntYfAo5DGmtrfxxm6jr1/ST3Gphcfv+M+2krhcI3CWqqmJL5MTtKjrl8/8464vwbrp6A/kl1y/61wJyJOqSQdNes1Y+A+r9IoH+NggHv0B/HODlxwYhgiAoU08DOlluO8nJzKc7HwNtjtjLgkypUNhBZ5WIiNEJmRYIStbxTfoc9+/UBf3YD7ON6BOJZN9UQjY/3eRgM3EzTWIEZFy43rOdv/9464fyHoF6x/chXfX8ddEVIftxuXipFkSdqxsk5zXhHTz8yM4Bx75aXDzcFNzlp0IEtqyCVxkZMzF9Zhci5zseB+HAw+kGozURnPiIiB+GJjZMGw5wypR6W/cA/c12Fc2+ZgnahnTLGHSdOLh3lmaf41uD+i/w1xb4hhNV2v5OYXN/Z5iZ3edR3ES+IXda8k9/cxuBmge2vRSwNNB9LI4IK4BLuZeGTiSyeT30zoj/dxvMtKYRsP+Jl5mm46FerctL5pneZlU08BQfyQ+VLpLzLft+M6jHGeesZg3MG9oRLiDPeHZcB5RPzLcP8kJ/PeuEviRCSI9USNoE4qGJh0CKoZA/ea80fcaymcHU6sj31uopTu+lySVON4z3798Sgpx/wUDiF5KuTipKT03uG+oaQkYjetZaWw5Irtu48wEozJQ90fPD0TulMN+nCc1J2o32d1T1UEz/MzWfrfO1T9QuKfwv3euBORZOzGkudQlMi+7ZRL4rA0e67meGB9qr+Pq7N+mX3BOprMJFykIqnmacrGvTTr+Ug9r+2Qym/W1bk5fyNx3rddCCF6H9bZWXvTmohuWleV3hcZCuJYYSih8bzwNlnpldCGWE+E7Ht2Mnci82EdwVNL82+eZnqk/DtkZtRuxTlRTsUoRjfGNOeQ9jIRWX4vNst2dkBr31LX59aMJe5cZtzzkQ06WM+Hc7MPHgduC3VriHNnbYgR1e0xeL/M42AE50rKVHMGEw8/I5OPL70NE1pw1RMZxrKol8/VWcWLOoJ/SL2/Ne7/++r8zE+uWP276g7Wqz3XnqW9IpacDOcA5+G7OPbTQ3s6lN2ioRJOGOMMaUQuUD9TEl/ifui6HdZ1DTGGGH3wVaUz7ke5b4yolgl+hcwLyWFs0p4znLNd43nGXWhFKpmWXdHH80lVTJ1eZlgfLA2VA+Ktcf9C4p+OgTfGHXZFMobVqMVOq6iD4XpX931u9fRAZaIbe1Slo7mkNfXcGmOaXRk5QtW8hO9i3DPrSdq9A+4hBOzwUbeGC+6DT3vG70dEF+xlqiqNWrVjLXnaa0kwliyN5hzBaGb98TmVPuy+5azu9NTSfAN1f0rYV+H+SxfzZ3Av4OVC3ZAMYUKXxMMT833x9YV3zOejXBGUZ+KTujNM1aos7Y+WBhFqdu0++BBjjNEHj0u6NTfiMuG+nYkPIXrvrd13QMMOM2l7AuROFSMYGFPAffiZ4s2UVt/TiywbmP3Na95932ryHXF/Mdyf4/4z3Wb+upkR6ta3IzS1b0cmEPyluUxOpBlDvvKamamkbTUW2mUzM7dmHkzfdkkMOc/Jx8sC1tLMwMkA9wjcfcT+ZFhUGkNIrG8xVbinRmI+rg4tJtGUr6JEekMp5QJRHxkzVEBfgA4zw85OnZWK/jxm/dfWzPifC0/fB3fMNXrvt62oGk97Saf0XCbpMRE51pUbOjRuB/QZ/WMrr2I+tRT4i3GHuoeATWoilkeN4x0VwjGGLW5J17dS5kMMfm4NrrMR1DGGBpSlot8BPdF9l/aLk2kfzPq5N8HzpOS7m5lS3b9K5n/pkv4O7lwyoedpinHbtg2dWKDuVaVzNhok6QfvTkRKcuzN5IbO3Q/iU2aGERoBYE/Jcr32J+oO4OdpwqooTKxiCTYWc+ysb5l42+r7fp35grtSzvfMY/+AO4bBheyTtGfKL5+ht1f3/50bRL4D8X8Rd0w0rouPcfMhYoUE6rruiqeSEnVDf+q+HW9an8sIiIjQsqtvO+yynWNWFJSg/RgseHlc/MyBu3chBBh35HOSmQHu6RmhKl4GOHjcgiDt+aRjRxPtJxHq7uPls7Tjp33zTp95U9wf4X4H4v8i7iA1S7uoWsYFEd205ununRb6cE5oBCk4zxGrkBxZwpTYye3HpKoqfdM5BhB5NdPlEJKXS5wwAHAr0Ld2nqay011u+5j3lce+Cc7a1c13xS+3o7Yg/hKbjsWbbTlFes2pX3C/2ptXVET+xjLnn2L98/f/2JX/LdwZKVG1PsRt29Z1TW2GpMr6xYlrobF9O+rLEYOmVdVcIp/TtyNJhc6SuUqRuGR7TvDUV5ULIbSoWuKSuNS3Fpl13GdyUzsgXlau56rGp1W+uL2YpkaOv2/Hvh07qW6MNYxhj5Dr7NJOPC/pLnPuH1fLHLi/YFb156O9dzm+VaiKYilYAyRkhLoxoqrSvZJza/wyR7dEt/hl9tZ6a9OGM3nvSL/27Yhd3gF9Zh2FkEWGB3v2iqrSzloMknG8Y3t4H6JQN++Tp8qsX2pdHg8Urzs7jIMRkhMXfduhVY6ptRIa23Yb0zS8roi1xHL8ipPqpOXPzMyXh6o/X2X1RsfPX+1fwR3SXtoYkqpujW11346phD3EEEJcnV9mN/ZYTpH30LOmdmMflvs4GMZJSI5FdIl4qRgX7DxvhQ2KcYuAa8dEkve+qvQ8TSFG7+Mj6Kh4KatfcBPIXfhQIDkPBouqnB3mNu2mhmXd6FQ8D+bGZb3r/SnLTmnXSGTW82uk2IlSHfyr691/uJPomx7fBXeh69agSQuK0ZWUet/+F6ltpD6Cm6NbVmfXYUTfRnRomdu0ZTYGQCOIiHNOdWtSj2wS5w7x6ei0umnNiCvJb1qjKxPjAo3sbs0tVTJm0ElhFKEAhrjMhfLzNK2L98vsZhfc7H3cVu+XOc3ytnqsq06qTivsUSOJS043LoketZx25aay/OuT+rD8sd/D/TfQ+fvH98CdM6Hh2kPYRNUKzhUpVPPurMdt21CMhW0ikWFE4gUklYetdU9ExInvi7VTpEs7QzwvyNhVXzASxCRWhKfJ/z0G4HSYorz1qeAKbW1qKZy1cXUxZSSP8RlX560trxACj4vcu1KKMvpkj+7lSMwcyciXevdHLf/WuL9zRSSTQt1i3NZ1hbRz4uO+wzV2cPfL5K2FckPFM0C5BU2vbngH8om9xFAVv9e7p1lV4lxILmS5mYfESyRtMEKuPcakSvW9jOU2BMR5Iwhyjo2IMTK3bdtiiG6Jy5xuQaa2dbpU20hba7QQaxO2/KA5T6j+RDnk8bmXmplvYWl+47L/OO6ckYKTwc6MnKiuJDYNxlaStRSm1nk3MmwVj87X1tRu6EpXgwYB2NGp338HdlxCOSQWXKe2SlpfuhKUWcjHjkuoD4Pp77RinG6M9W0X3BznCckifx/DaPwyubtxdgDl6IxnW23rtLN27h5la10Rk5Uq486H7QweEH8ep/7bzMzPV/z+bdyFqNq8foK4RO/FSqad4NFnRsnUdBdbSWqe2qMufePs4Mc2uxq7494riU0KwAU6M/Ztl9X6o9Z5mXWUEqAyDB3IkPHMzfQaYkpyb623w9I3qM9B/ADK8ztg3RmdNi7uqtU0rqvWtln6xjaSJ3+1M0snFb+8vM6w5nvBC9T9e+H+ePFvnYjkxGVKbAtNnDiRTv6CYwaJc5KcJCf0ZMQuBrUUvaKUjXFTnKfVNO5uQDzY6pWsZJqLBUvGNOiF/ZGiX3oTXFZty0oVdZiME9ecm6bGxh6IlZF+QTGmNWknVyj60jfYJB57CK+mcWPtjMbuqpMSH3cAfh68Pmr8b8+qfuQKvoWr+Zl+G38F97QBfH1sgEq0tznfWceW8Hzfvxe6nvcyCG6Kbo7zuJoG2/OioWQW+DypSURKSsF57g5ZQm9Mg7TMxcbAx6cGeugzs+cBG2KcKO3qsZONLkt923Va5VgCSg/csZPw5ibsdJBl3tb6mnYsEo574409/0gPZcD7Z34pEfmU5jeH++mf8Hj+Nrhn0DPuda4J2Bs80l7hrjgpTlow7ASG77K1Dm6Obg7LHVtruLHOJh6oac7ve0kWuOecUCzwuZ8p26Om5My+KR8xqojVUhAjhM6mqW2tzX4g22hqjQaXuOEg8t6W+7bOOLBbfBL4RrZl0EknFc+h69NSmcvHXlQz841wfzpW3ylURUtR5Lz7dpynaR6MerZGCazDzSNshZmBam7rEt28LZO3g++TD845EOxPdlfcUFoR1whqiWnGOCMiJjgX2JQYSq/1MVWUW+pJTvukDqjiRC0xSRwFmBl0II7djxFMYyPv3MHd9010dvNuC+vm3eYmjFLbSNvIuTU7wyXjD8SfR8Kriwi+GPf//bGdst8pEamkrCvZtx3Si9hAj9NDMw3EqZywMXzaHp5zwOTGNq5J3cOIaoLWNaqMVitKbVv6vdoWdVpNudXezgvLXoUY0b58js5Sum9RRixtSw8b06sbRi+e9+100pY7fmzd2Hs7xHna/LKFSUKhnwAAIABJREFUdQvrttyj7eBkbCP92OZmxp9mZp4mIo+bwitw/zJp/xLcPxkG/wT9n8Ed65etqW9am6ZGsuWxgJ1zwr5fkhO2/moVtuCTvZLW1NvqondQdygoNqHGhvGTEppzW+v7uTgR5bjNvioqNWnaJZ8z4pR23pPH1r4HXi2xupLECIYK4WnKnFbS1FrtuSPsG4V9neI8ejtsyxSh7sFvfom2WU0DM2Mb2asbHbRfE+oH3ydvU8o/Y69R92/hZP5Rv38gzv5j3r2uJFSwkjytyH58lDkZlXbL0Ir3exZy827zDhvf+bF1Y4sNj2yrbaXGuqormY272RdbYJFRQ6xF60nGasaa3OwAA4AxLDLdITs46wlbFqcNLlPsIRPuN60rybXieXJg6RvXVd4OYTTBTZt3W/Rb9Jt3cR6d0a5RtpGTEt7aY4bp7FiKmaYPqwnwmTetd38966/4OX8Md2QbtcJ6/Sf9TfEZyUlJmQHa1Z1gZrZ12dYlLrMfWzfWyHJALHslTa1NU9eMIQV+LB3CyjrGmt3Y5L58mqcW25Ixhas6Z7gF1g1ygpkB6xhXKeCuJEYm1B2hqs/qvs5bWLfotxi24La5d41yRt8VB+6nnGLhVR5S709czb8J9xcdfwz3TLxkTHJ6bNZOu5lB/WDOzLT7ZsLW1NHN27oENyEX6cbadWkju7vicEqaMfQcbXfW08o6xhq4GmINY7fd22Tub1xe1J0z0oypHSyEB3kf7VqKWgolU2ydN9WxrUZoEcZ6c9OWlnWHzS/bcoe0Y4Z1bZtLxUyW8MvLgvvzetZ/kZn5brjz3as83ZuA8x33/TmzjhKrpW+21QY3IVSFwGd6xrpSQpumlsTXYUTRWE90V7wtNZ7YDdALurGjeRM6COSUDEJYzlibN9dmDHLeKmoE4eaDyYFKphsRxoMz2praj+029zGpe4CZ2Zb72lcw7pMSrlGa872Dxp5Tf5aJP06OGBufenmo+n8a/T+Ju6m15lxh3vTaNibhjjuAksn5lCbBjVD3Oc5jGE0YDfLurlEQS6FutW45Z7bWtlKGsZYxW+tsaXpKLVch6iXrMkWuRESlpmJVOIT1pnWrqJOqlgKRdK59wEqOVPnYpsRLtN22TFvYvXtYs7pPSthG2kr1Sp7mVEvlLl4+Tqnm5My7455h+uus/0ncxR53as5vWgu67rJE+3wqcIdDgKAiRnRGo4LA2yHHqSjAwsw8dk6lYjW0YQwyf/QI2P1M7kRZhqqFf0hha83YTWuwpUTa5FVzDl3HZlJZ3bGJGqYCgHtc5oR7WJN3L0JV16i5NWxX9DIJw66gP7x8wSbxOYPxSxPyP4jXn+D4/WZVcesH6ynpfvkEJyU5kjNCciUlNuLrtEoFM0PnrYW0r6ZxY7uaJpXXNvKuOHBnRD2RrVROR65t0whqWVooDSfTPFP3Yle/RL9mrJapx5OSspMKi8QVMUz94jrrSjbi2Os4J2c2N21+KdR9SkN0J34dRnbKPGbT/ijndNH4V4SqJe7fxcZ8UgHxT3/Cn8O9kqjv1YJ1WrFnuHM6zExp37HF5NI3cR5REQkzs/SNMzoV1jYyq3tLbG0bW6lGkGFsbZuces/dAUp1R7vtayKSpc0Ublqn2kWhMcUL1vO9SCuOUNXUelLCmto2cjWNH9stJSJDwt1N8O7ZzHhrz2JdTjs9m2m6fOaVZubNy8I+clw/U9n2x3BPOTvOaynU0zTkrut7OjIxhBAQVbXbcndj78cWMLmxta1Gam+sK6FuSkoG3IcRrr2llJdsGbsx1jGWlT5bmqM56846uM9JmwSZVCkbs9sYPMN0YVimbZBr7ccW6cjo521bk8Dv3j1vmOytPWn5j5qZ43te1Ing/Ym/lIU9vunfRd2Dm7HoJyx3TM0Qo7qSJ9rhYXbiK8mrnXhIZhgN8o+YmISDRwmKa9RYV/vmAlfc4WfaIv8IM4OX5UzTYdyJiLGmZJ2I9iAVM2WIUy+ZmUkJZ7QbW1REbm7aVnsI/HJf+wrS7hoFM1MCflHux9j0a8zMD+PyU8dHVL3gUp9e9nvUzNSV5CIt16grOdZVQ4yIlDyJPGyMkByZylQlJkVesxdGE+bBja2t9do2cR635e6xkKKrTFNXlTa1lsQbQeswTkpk3BG5gvJbcWC+SXGq6AhV86YxN8Y6rY6U6Y47dH3f9Pi4EWXTBfu+zf3mpm2ZNp8mm+I8ui7hjmM1zZ6DOfmo4r0PV2e/CPfSA7x08vKFI+d0bU+rf9+pIhL/GXP949MsJDxMWuohuIItFgylV7aRbmz92GIFE+bno7PeDphVrXV7a27eDtj/Y22bskQMIwQ7mOYJppqxejczCXeWcWfEKOOuFScukpmppCzMDGraTureVSjmQSIyrnOuEgvzANzvisO7r21De6b9lFP/uNJ9z83jI69S9/ePVh+H5c+XvP8p3BPT6eTZV0F5ClX3WjHcDVpFMDNhNG7obKvjPIZ13tYF9iYn3bf1rjlvBGEnR0SlDTEsILrLLk8w5ex73gdKnKWdM3ZjzNR6x12SVI0gxdMyFNgYQSyH1CjMTCVitgtu2pb7ti4Jd7+giACjIuciZfqdT4p7P5H29O4LuohdePrrWP/UZT819H8bd31rywLID3HnTHHigsPES+JI47SKbCNRFrb0jRu6OI/R2c3P23KHuifcve20aojlRGRb+BlbKUSoDTvy7nlLHOAudlOBtAxWdXQ67aOtearlBOUo/oFPa0Ra2+G6yo11Wse03LewbMFt27p5F+YBOVPUzExK2Frfnjl19gnlJ3//lmbmz+H+9A/5+K/4A7iP4/2yjONpwUyqqAHuPJXNQDV3yez9HgIibN3W+7bc3VgD95vWkxKK042xu+KAGy15W2Jza47imSLvDnXPici9BpjpnJZh1CpC00ktmJIcHkbC8XMSnOcqZT+2rquQKo3zeBj34FAzk0PVlI6sVCfVsyzkNQ9z4T4XTb5oafYPC+Rf4/vz48cu/mtx58KY5snbzz4LM0O5bS9PVWKN2BeqjsbdDaqvUG+IYzWNrTXiVNdVnBPS7eC77MQ7KdHtfXdLgYe6c8YE7aUEjMC65pwYqyRW0SqFBA4lMyPZ7t0riWJ3N7ZurLHYKtrO22Fb7RbgZ5wfW9cohCLJ0lRqUuLcU4kuLz/Kvv+2uj/mOr4A9wzTa6D/5Gr/Ku761iopn37pI9zT7qRSEcvtHUUtBdZ2hNG4sV9N44YOJWJ+bL0d3FibWutbi0IDSRzuxd9HW6m8wqMRdHl5WvDBmNqXfRy4566l6bolIlQiJvZZVSLGOTvMjKl934SxxnTYttz3XKTFctUcqiJahZ9hz1zKBe7Lc376Vdw/8gOvZv1y8lusP04OvIF3RwtIeuZYPntwkXauwxbZ5fa8UpmmRt+8NJmKmSY7hNGgWkbfWje2a19Ve3mMtxaFYohWO8ayj2/z+qbCu++dSvE3UN6fnogUMc4T7gAO+2Pm+SbEGKhjc2Mb56lvO1G143hPDn6dt3WGd89OBty7oTusCSUT/1BW8IT7t97O4Etwf0TcP0j+n8SdS2Ma4s9F/Z++d9+okYv9nOcxkBquqxtOqkrrW1vrNvWnVrdbc4NvbgT1igxjbuyRnCnLB8pnrPOAgx/rCr158yDVe8aGiGnBaO8Rwok4Yzla5ZxxSglT1BHcdGqHrW8tOmv7Zd7WeXNTGGvb7GVku3dH6v2IVg/tPl4+dfD40L8D9x/JIP0VdU+q/Gu47wcV51yQVNg5Ay2ZcAB9cH9roO712lfW1A1LM6k5Ns07hHUsyXyDOgKc70qfcGfE90BWESOWVJy4SHXwRKioUfg00d5sVTFSuNXganMv+Xmawjz4sU0JmQJ3N3TE9sYytKfUL2XuOQG/n7M9Qf+6TgRfaWZ+i/hHj/70nb/l3Z9tG/Yj30a0e5hD41PCG5tFoqt65rtkHeoexnrpGyzgAFhm3ywplcrIw75n1YeJb+hQ92pPz0PdJdbv8fPCbWJ01FAKXCcuCdeTN43CHiHY6GZSot/nX5O6D+PVq1yj1ULX0zUcLv9FXcR+WCD/Au6f0//RGPhjuP/yI1GejyTz0EtgDYEvQccYqHWLdf7AFGv2UrE726eWoPFKHrjvrmZuTUtM7eqpMfkqCHmYCn4mFUYWIPIdd0TYUqEqM0OfN8DBkTe9EUIzofWttZWK88iuVWJPmxG8PO9+ccNvHqq+6Hp+Bvcfkm19a2WlfgF24qL4DYeZwaZlAD1rOd6BfOpba5o62sYZrdixmAOFA21R/NhB4JXs2Gl/vHUYGzoWNN32WgPgLrDTJS8ng3CNGfd0FwLu+QovruYgvmqrSkPs17ZhZ5of8u6XgJUV4v4SdfdflYj85rj/CLTiV9IydNCD9UFKck6UvTv2fARJKU7djQ1OxrqKtnONQqiakzOlutd7oh3dJLPGz61Zh7ERlJPuGBtN6jyT0o7pcVV3RuyE+8VoYUxiN3q8n+Xf1BplM9c49R+nVLO2v2Ca6SunVP/P4z5P0z9694++jEy2G1u02UB/i9zkES1LcWjF82aRWCVtG4m8x40x1D92jB2406lqoCfq1a0tyoO9tbddVcVeQJbNTDF4d/j2vpYpj/JgZupKKsmx6xP6aCd13+Uf6p5wPzuWTxeq0nlU/LKZ+ajW6msI++ugfwXu67qSVMTFj+Ceq01QUagFM7V2d7Otd3RaROH45hfbyM3b6JdtvW/r6MZ688sWlm01YazDWEfbYAbHGd0qspUy+0zTfV+tdzTYYKwR1EmFFA2Kzr21lzi1ZmxuzT7rBHW/BI4FfftdCJuFuLHHX+GtrSqNnvHYsbWq0iwB5sVspWylKKcef4Z4/PPb00zfq2zmo5zMj8UeL8TduTm1z/2xxIwgVkkOLUcd2FhXbqzDPAB3rOffNu/HNszDtq1bmLa5d2O9bX7b1m29h7Fe+yquQ1jurlGoSMldxHIDvVzoq4ti96M2+P+3d4ZskupKGP4bx0aWLBkbGYmMbYlEYpGRSCyyZUsssiUSi0RG5oovCQF6emd2evbMuTs8PL1plunO7L4pvlQqVV0/d33Y3iHoEtdcx9pKCnG5Rm7Bt7lPED5D0NoYPV2tGyq/jn7u17508+jX+8UYFCjOxUxRGMSxDYUWDxyRtH0RRsPeIynijS+y7v8J1p/z/Q7iX4V7319VoYU0IV/7Ow7kGlj6Oi3QIE9LSOpry8matS+9X6a+9GPr/QKL7sfWr6P3s19HP1s3VOv96sd2bovJmtz/iIgUiBaTiGc2UdJYIeAKnLomxbtfhGiULoUYapPc8AWJVlOrCZ7ESlIVryAQEpvx8LTx682vt7kt/Dp6772f27qB+spxv+pYfyECTMlHc+L7AH1MM/NJ6/7Wgvz3PB963B+2vxJ3qFI8yj+EO2K/8txJW2aiMgDk/QqHerDus3VD49fR+7t3A3D36+SGZm6LtS+H0qBku41xkQgiuAihYyQMoiYxnR1ri1QFuVsG+qfVl80zI0VIElaFflaS0q7Tqa+R/2Oyxg2Nn62bu8kav47eL96v3s/L0A2l0THZPJLhwMAnhim+noIIaK9n0uT296z7Exfkd4b+Ybc/0uHP417Wtu9smKjxB/yPKRteoULGOQiYNu6TQOZH74alr91Q+fXmltHP1s2D97N3A3CfmsKvt3XsZlvNbTFV+hoTy0AqJNwRA5Nb97nrEUl22UxpxJ1EqxUUDhMhAiytELVawQWENsrmzG0xt8XS137u/f2Kjvn56t3g15ufezc0frq5sYdOmyoNV+lDr8sTF2TmmPntQpMP6XmfjfxG5wcn2Z/EHawLaaJdf69pR1UmUG6kwGb+mKadENt4b6u+LPxsp74cahMs+mz9gkYPYz9Uys2dG6q1L5GEA7iD+JRWKW3B1oLAfYiaLE0d49qJBFOYy+LHw6xawNgjC0gonqMZSmaz93NbwLT79e7dMDWFn69+HeJz6eqGxs2Dn/t17Nbe5rg/3c30eNr6u9b9Lb37BbgDoy9B/Gzgv1jMmEvdd1bqC8peY1XonWJGMdWajOahNihbEEpfxIwUU18H6z7boYaIX72f3VB5v/p1hD6GdYdnxg3V1BRXza3eNjFNXYMdq2kXthakBZVC5I55HTFSMdwAegYKB7gjOyQQhyupjSUMQp+tcUPlhsrP1q+3qSn8bNHGQ2lqCjd3a1/6dVzaCrg3Qjyy7u/xu9Pv1mY64/5H4ghehvu5t1+Me7LrpLRklqwlv9e6B5PJhB2iKVERMm0kgCAb3BBKL8F+h7mgn6Nzxg6VckMD0z5VWouQ/TT41Ls+ZYc0MdZXEUOxzLayyb8evZCN0lVcc0XJbMaPM0fcVavJMJ+t+9qXkzV+tt4vQ6X8bP0y+PXm5s4vA1LitFph0ypm0o3I1Ys4W/qzksl5/yDuTwJOXm3d//miNaaHdv0rxQxWCqHXYde1Uu+fpEoVY62IiChzaVNKA4CKqpp3/+dMBGXv/d37xa8hpDameKdWK+IgvuF6n20Fp2ReukNT0O5DobEIFddTRUFZ6JjcogYqSUaKikSqBKijZwaLXJWkq2Z4h+CiwUjA4HRD5ce21WpqCuA+19VV81TpSohcnhyJP6ia7OLn/O4PjeJL56n/fEV8WOrnW41X447F8Dg35Vh2/QNRkG/tcjodjyMRJAk3VG7uGqOxdw4sIvo83MSMbU0pJUEV15gUMeR7SzT1rU3CXQgigUiyiiBvku9vJ2aQHAHa/ZIciCSIBHNwEEb3uBAkIHugzVDLwM92ritERF6iSzE5HJMzn7KLsREuxp94bbz717DuXy7i/5R17/sr1gVVoSVrlvwhb0zg9TcjhLdDxPB4vMM6aKE4fbKgoJlKJee6gnxP21KVECbGxNdCmOjsg3Df0uBkcblGCMXExEm9QLqlcK14Y6Y09oZZEWO701CpdezgQUpOocMy6sHYn7V79L5/y91MD8l+MfGJ+w927P249/1V6ksKC9HqnB/pXcfncA8bt4GzZG7rZuysrUrMfQEDJeKZykJBtGz58Sh4Zm5a1jEOjIg0CcOMEB2SlMMav11IEsg2g7cHqS22P86YCqKg+7HAhICZDfeT1yX+GkePe2KdvuFupidMv4b4t7T7Oyz9+3Efb7cc9Pcr9fOhPkN7vsGPWCuFhBaDLRujTSw2TxTHhWRiCX9fGV3vEDM1iWusmUoxrh2/4LZetp8sasURzeNyD1EOP2/PlzBSQhtz6GusojPbqhJHV8x7PDMv0u6fM5Z/9HyI8tdZ9wd1UH/zOFj3Bx/6ZpDZtnsVUVm2Kv1yd9MwdQ2SH3GY+wL0sITZ6oul3UZsk23nS2GPZaFS2XhKXcjILlQi+Ghl4wWOrzJuzsLIlMTSCIGoAUuiFgIGvjqnHsgTLT2y6/kT4EW7mb7zYurzX+GLcH/dcUh4/ZExxNteJ5LEsiyUXyZ/v019a0vDsQKUibkmUQvblibV7Uj5kioRrGyy7rYqL9Wl7yyCjQ/5XrA0RvSAudC7sALLYnsEqXRK5koSQnqwuQTo1w/WlY5vH1r6V2zv+C1ovtH5X8C9VDIvVfNB3PNUBcpo9uvk52EZOlsiQC3kXDd6w/1iDAw53JGKGNYdIQYx0l2UhbK26vurtZVUnFMMxrck3dksdi9m9rgrvZ0sIWOgrDbcj2PmZOwP0O9jDf5i6/7xDv9buOeQP8yh9+jgzbqTJJaq0I3Rbpn9PC5D15eFZGaiVAhSqoB7o7SN1j0FAzdZpjEiIkGShLXVeLtZW6lC71VEwD0uGuSrQukt73DfQA/WvdmnSLjG9a/48du4EifpkvUkfe8ntfv/gXX/L+B+YZUDXnwMd5Wgx6Yhv0wox2erUjExC6SlBprAHQurNhbtMHHf6tqHasMmOsq14mkagTsz7aJwmRqjtVK5C1zEWFxK97IULDfiwyszkRXCxqWAtJW22oLddz71g6P94H2Pzvrvbd3/+Tb7mP5F3Eslf4E7WDlc0peITpitXqpLY7Rbgpjpy0JF4Y5y21qpS3WxVXmNFbRTDQ8UrkH8LdZfoV2UEOPt1ndWFTosWmU2FSV3dp6TLGkA+imI96ArNDiGHE+VRsONtyus+5NV1Sf+mRck3jg0Hr79PyL+X8E9n6oy0YXVL101xHIaJ0TVp/wcEOV+uUPM2KpEAZlUoVIrvlQXhKYk627jptXkEOyFGAoN7CSJslB9Z1G2YGOLBDM1Rl+Myd0yQbrEXgqKudBy3JUmlgobSmgrteDuYytEc/LDHN0yYSydHfP0au3+BZb+TNVnP/MTffvzuPO+egdH8ZqOojCPqvKpZXXL4sra5rgHMTPd1t7a0qAOguENd+z2v2nZChHyRWY791IVeQQaGCGYWJPoO2tLE9cHNvVsS4MCB5t7hDO3KbNgaS71srhldX1/FdIE0y5ZC+qFqEksbUgHAuu+98xE0FntXZPxX2L3SPmkdX8+DF6E+Jd0760+/6rn/wruOsNbpTX87Y6T052ZmOEzUcVm3W1VloWCmIEjMogZKcpCNUprxUOh3X1O1t3GjO+ptnAfjS7Qv8T6khH3zbgyB9yPxnhzVLJgqQo9TSPObbZKZIToxRakWZPAzvGTdd/0SzjE4TWbG39qN9NBzORBkd928vqwb+8WY38Yd7Ce6lBfjBk7O3Z2utr1fl3uN5zTMCAQDY6OsFLDCiU0kkvb2qossKp6wzKTZEYKpGTdkXP0GqeqwQOoGZmVEu5t3LpqY6YxlLTPfYKSRGN0tO6ZMyXhzkefDDYDqEITsWFuMVXtenzL3PWYVGyIB5j5MfHEOfpCEBH/Vrz7GfSHbz935tb9ZWb+P4W7JFGRsFWJdU9blbYqEfQydnYauuXaT0Pnxts63fx8X5YlywN8PG1VXozxy+jG/t5WjdEcszIF54ySQCp5ZsAZ0qvXGej5ayPE2FlbmsOslJnKQtl9OvbNILMsazuN07Isy7L4dDjvnJ/vy2ynNENFQDJcNPboeUz++7Nd5/1Io99yRP6S5tfh/hD9T7H+sHtn3N/4Ff4k7pDp2CdBggC6rcrBBuL7zk59O4WyHMM63bxbc7F+xN1WjdFuHt3YI2aGiFDrFFVuQHybmfZDQuA2CozEOtae+s72ZZGeQkGiswDuB58J/pynwTvnnPPe+ceHW4ahJuHGmxWiiotc/X7tduelyaTL3gG/XXi1dn+RkjnD/QLi3/nw+QbWvaBQv7fTDTQxdHAy8IMt+86OtZ2udurbZejWsXP30c3THnfOrXtZKDeNy9ANtkQQAdLXILVYY7TmoNFh2lPpySpTMrmeaYnwqBls2SgdQBSCiFDttTEajm9KXnchiHkZBu+QdGD16/IG8R5VvBGvZqNrqIn5qynzs2/+/l1753f/XMzMH2T9+fUPsP7tcWeiPLvL2FkWQiq+GIPk/wl6WHrQllSNX2NmMuRhzHEvzcUYNw/L0A21uRiDgBlY94sxpZJGh/WdJhrvlPzaJtZxwik+DNZW97YaO4sPJKJk3bVSR787CUGkCu3G24a7W9+y8ci4fdMSqeX79HjJrHv22ZRfPPhnviAi8tuehy1XT2779zwzCCvPz1C+lOhiTH5iCmir0tpqrG0ifh07t9yLwuS4s8SMUJaFslWJNSaImVDGmqlUEvk8UsBCTZtpTxu3+0zMXImWYbC2Gmw5dc2YfJEiRIIyh+dGJC9OU5n6zrrx5pbZuyVAH4g/Qg/TPnc99kxt442oTaWg8hj7N/0zYUj84P4B4r8Id2CNTdDIo4vCpcmfjkX+YIMLBehB/GDLsbYw89PQuWmYp/EgY4hVUZiLMfe2SmLmYoIjEvWHw6liEu2UQCZzuvdiCz2fhg6hv2Nnp74dbGmrMlWyZxaSuVAcgggSbkIQ81Cb5T7G6tiLd4t3OfEuTFq9X659irOvaHvCXOP8oTo62k+v2Xj4Gr/7dzs/uuj7x3HnrGGYQ7GX7NBK4QxL/XsbHyRNbae+dePNzdO2q0NpqS99f3XLPHWNLQ2WVEGnYdaKoWEQJYbQyEQJYgcqSVheTaxjoowAm6lrpq4ZbDnebknNMAsm0ml/4G7Bn2xplmFw0+iXu18mv0xvQe/m4J9BcFhK/3TNvEOWxDHz8CPo/xrr/hu4fwPPzOHQirViQG80Q2pfTNDxUM9T3y7DsM531IEZb7d1mf0y+2V2y4ylpamvy+K0QUoQZU5JrVICHM7XmK4Z69ZW2Mc0XS1wn8bJaI5KhhSTVqmoQfoiIYhsVS7Xfp1uDjZ+vvtl9uuyQe9X75z33i9TcshUWUVvN96W63SNYZIt0n7svZP5r5YM/N+B+5Mwh4dbnP4Q7h/b7oQC2cnSI8Ixn7xOXePmwcFYLrNfpnUep76UGd7Bb3H66nytFjqE4m7qVHt1KE1iXaT8Hygasv8sTFXT1zKTVpxCfWxppr4Nk4376KbRz3e/TH6d/bpuZt6tU9f0cR8TIhrQHkrjF4dVgrTjyZxxP+mZvwD3M/3P4X4l7m8Bzfu//eA2P4RWQYok4ktjq3K9X908rvdrWagYEcu0nbRv05aqRmRLM+IIjSQBxzy2ceymhtvNm+Pv2BACU1ijGRvD8SwKj6OxC2YeNt5F4te5LBRm8IjHRCJ56Pi+LFrEz6XOi32v0u9CnLrwg/uvVp1+H/czze/Bmt8+U3XsNz9HPPgcevSaNdLm6FwA7E+RFuofwXR8PTC3X8yfrratm+XaL8OwDMM6jW66r8HAz8mue+e8W7VScRcIQoNYiBDEz/GTxba5+83+iFDu8se6Lye/zWtwP7B15uxgaxPQB7glsQw+SVaCYkQ4ahuxJqWlNMQqb4fbjh/+sBuBiW2ciFMj3fBAJ2RJBA6/CEvJoRxNaeqmsGVt8VqaWksjpSGWSZtJ1snTCm12MUZLI0kd/mXAbhpLu7e7AbZijTGjAAACn0lEQVR7iyHxN+H+JET59RGRZ6bfQvyhFd/jHhqKSRNLQZqUlqRyyiVrMCSl0UqhgSGBgr3Zw+HUvdxAHhuc+61PJFEETuKLQgekSRWMm8Lita17nHk7v5hOc6mNNFoayUgLvj3WMC8IiMduiLcpz+5h+is8M687f4X7Q6bfav+K8sPJkklj8SgYb6XR2Oy60jn0qEj6oI07Jaq6K3y+OPdnD43Ir6QOizDkpDSw4jnfOMva5kCfQT+fY3U7jwRZ1BjVQgR7D/Rj3+Tjzu/7/4P7C3HP7foTA/9cwDwiXihiKYSK0EuALkhL1kdhE9s6Gtrwqi9amqIIb9E+vKb7n5/px2GGzaUOcmUvWtJrgh64N4Vt6+Yh+jnoB+gPAwCiSBa1lkZII0hzeIIBcZkeBfkz4Qf3l+P+zoPfPRIOkiY39jI39pA3z9CHyDlxv+ErYx1TuaFspClN/fyERU/tM/eHt3v0+0ZXT3TOh86ghS41RiZGAv6VhFA/uP9buL9zJLw1DGSmaOWbj4V8tETpn09247NCQhpBlmAYYJDoKH7QMNnwkPGZgBJ5Cf23uN+IN3VqJIWzNXT1YBjERlv3bd08Yf3J9aawP7h/Q9yfj4RD+z2TYHqjLaNwl+LxhEEJoYhkNtNNGb8kSntwnD8I2uQTtFMaDHho4Kki9+IKWWN3swt9yW/QceKbhpOOT5swckx9eBaZS334kSS3fnD/b+F+OPjpdd7fc745m+ptj4JN7Mb5nxTZvJBIkshXADiOmcxrlM0BUkNIk5RVcBlh6onrac5NKsykSZMKf7ubPLDWkenD9d0zitR5yvGD+8tw/zm+//GD+w/uf9Hxg/sP7n/R8YP7D+5/0fGD+w/uf9Hxg/sP7n/R8YP7D+5/0fE/iJCeSJWFmPwAAAAASUVORK5CYII=

1906.1666.2026年丙午太歲文哲大將軍

(๔๓)ขุนพลบุ่งเตียกไต่เจียงกุง(เหวินเจ๋อต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยโง่ว หรือปี พ.ศ.  2449, 2509, 2569

ขุนพลเหรินเจ๋อมีนามรองว่าเหวินเจ๋อ เป็นชาวตงก่วน ในสมัยราชวงศ์หมิง (คศ. 1368-1644) บุคลิกของท่านเป็นคนสำรวมเรียบง่ายและซื่อสัตย์เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในการทำงานท่านได้รับการเลื่อนยศตำแหน่งสม่ำเสมอ มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีมากมาย เคยเป็นราชทูตไปแคว้นอันหนัน(เวียดนามปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร  และปฏิเสธการรับสินบนจากทุกที่ นอกจากนี้ท่านยังปฏิรูประบบราชการและพิธีการทูต กำจัดการทุจริตคอรัปชั่น กำหลาบโจรภัย สร้างระบบการป้องกันภัยจากข้าศึกศัตรู ทำให้ปวงประชาอุ่นใจ เมื่อจักพรรดิ์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ท่านเป็นขุนนางผู้กราบทูลถวายแบบแผนการปกครองที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม

ปีที่นับเป็นปีเปี้ยโง่ว หรือปี พ.ศ.  2449, 2509, 2569

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                   ผั่ว  破

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ไห่  害