fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydK7uzPNOGv78SOTIyNjISiUUikVhkZSQWiYzERiIjY5GRyHxikhA27dq1a/PeDwdHF6WUstozw5WZyeT//KL/W9+5kocLfGqpGPhlKgtBP/f+Tyz3r3T7L8j+0PNb0iu7f5zsjyTnw84b9z/udCQ5vnH/0uGEx/MTQv7vxxn6Q+srcG8L7r1pK/G5t39+uXe9H9hPrvaT85FXZJ/2b6+S056rKzgfebXz8BH/4f7DuMum9t61lSDwXfb9HVd6MvMPTnJ55EVLeGjX753qwkLfvdTtsLut6z/cfxj3vhTem28VM7i8xfEVRm+e4mzad9xf65DjyS5gDQfTqyMfXfBxz3+4/yjuFCoGLQfB4NuMOxB488Peb92vTPXFez8G+kes+3velT73P9x/FHcAwUAw4N8H+255BM8VlELw49HvVCMPepn33vLgYt7bQzh+3H+4/zDujIJg0Bb87UM/s+S/d3wk+6fhVUII2aBEJRAO3l6Kx4ZXs3ddP8ZvhuRHHjbSAXEnHA8+nur6089Xkg5IH/Ef7j+MOwWYbo036nNv/9LySKi89e+czOeVknlkp6+M8YM3PlQsm7G/3Lnt+A/3H8YdKKim9HP/NmHPWt7xOdu/8+DgC8LuNoNLuE9f2ge1+1lHPVQ4/1n3n8edUVBNaYbu+3DH5a0+6O7J9cFv+GEO7zyQd/9Kjic5fLd3z3PvqrKnX8adc8/5j4P4+Yv/adwrBm7sVFOSb/XMvHXIU/3u14DeA/quFb9j+9/dnX2Sdf9zuGMTTeuP4i4Y+EXbWX1eDn1ueYvj4/VcHH/HusP7GsNjpq8++M4lPTzJ/h1fwD2B8nFufpjy/OlHzvAq3I1avrOr+m3WHe42ngfnP790/m6vuH+jJZCvOiJzbs47f/n6qfb5CtwZhbbgU/XtnvfXWfd3aPcLxXJxwofcnxG/3PlM635ef5zjl7H+Otz7UrTFN+L+O7T7/eb0sKt6DfTb3H/Buh9w+XPW/bMX+QrcAaDlMN0a+sus+wMFvO19p3U/dRmvTntf92+bb9wf3hA5T/C7n637Lyf+C5f3Itz7Ujg9MvbpEzxYcrO620fILoMg/AsbQyQFLyGPqhLYXkrvgmM4M3vjMbBKtveFN6Zd2Sm3Tz8cefi4/UkeRVXxgC9Y97/C9/nKfxfudLo1fpnYz2TNXC0HU3r5n5HDNrmzfec8lz2BB6d9+9rIne3dez+L+6Kvif/l6L95eQ8PeAXubSOnW9MW/DXW/Wq5f6XH/+KN/+kOVfk7T/L9vHH6oIv9+cGnr/reZTzL7/6A8t+M+3uu7dtxBwACtChKIfgLkoCPYoZETXJOEQt85JohEEPJpZi5TBE7iplNmeTSYlMgW/7W/pz7M1x+Vjrz9ZU8LUUst+7np89bz0j9j+FeFCVuUEoBXoH7W8uDq378D110KPfW9GCw9/2Et8+Wi5ZHtv+xpT/eZL5s3V9g158D9ydwf8ud+kTcKeVKdkp2i1Y3xioASaEFaD90ls8t7+L4ntLYH3p+6YQgudQh5PjSvbcfDztf3p13nY/8lHW/dDv+iT7rPZrfHTp4Fu6U0rbgZugagAqgBWgJGRgbgA5Ai/ef6O3lA2ImigEImztFEc/0ppg5yYlckEDMX9/2PBAz+zM80DkQXUBXUir/iI/i/qaL/fdzfxkde58SexbubcErgAqAAx0YGxjrASTACOBmLT/F9SeXOx6MN3upb4uZK21zZacPT4/y4+Kl8wUcD74rlp4RZvrQq395fRbuHGgBUAHcAGzbDYxNgksAxdgkuC6K1zpp3nGlhFxh9/g8B86y+8b1md8nZs4t5OqrvnTOvCgj8p9Zn4J7wziLxA+Mmbq0bScR/boeGFOMfUdGwb3rfdjVOx76NmRbX/Mu6Bc3isv29lDTP37Ll6z7v7o+BfcCgAIwAAbQRBs/MGbVOIl6ADow9jz5fqXds4372p1kUdUU8vyadt+E+/Yhl9r9qNoPbzmdP984vJo+gnw+qvqvrk/BHUEXhKCeqQBujCnGvDaKgaQwCf7DAVZy2nhwTHpybVOvxfq1dT9r9AsFDyQ/7bWCP1zPtvufHN7xc7gnu85o0DMNAPpkJsEHgAHoy7uqD8ZNvV+pX+y8Vj75N3NN+UN9f1BHD4/MT3vdi3gS7q8hnjzd9f7TuAMACnckHvWMYkwCSAo9gKSvku1vOSIjOoTuZQ/NZEwmhHKdc0fJpMckKg7CJimNaw1zEjCHl9J7Dx9xKWbg81HVM+4vw+vlEH+krT4Fd4g2vgBgBFrEncIoihtA9QmQP7zQ+HhuWfTi8U27/mj7ce/zov95/9XD2zMNdDjstV3Vv4L7PV/7u4l/Fu4QbTwGU8eoYW4fOsV7l5zduOfiYikhZDtsEzx5q6AADwTPtZiBE+jp6fFLO+uQq0aye9d9ss8Hf8G6H+JNrxnTlMP0NOLfufPFuFOA5HofAJD118iYgHsUBRRxJ4RCJmaAJNwp2Q7AhkG3qCpsQggIkJQ9RmILSZonyp4oJ/BpVCMHV8xezKTtXMPAKXQajgzbd50z+ck/lUTwILb6JNZzyp9p4+9lEHw77iwS3wBUDBrGn2fa98Y4mGea2enDNuyekssj6dXJabwJ3Gun9MrUx79v9jLzp2fNc9z5MKYbl6+JmVfmzCTK//dwpxF3xIQxaAv+5frul0TCfaDPL+32ELI/gOwP3r0K6T6w7dnJIbj4eu6rjrOqIeR6++qN160ID3uS3/0F8v2FuH9WfT0LdxZxDxuUNqz+Gu0P8KURX8QusEuSStleTS/FI4M+CfIGtwM6JG1D/hKQzJMTlEn6IDg8bkrj5Ma5jDqdjzw7YV7mmfl4V+8TrD/Y/tI1f/aqnmXdUckUhFQAFKCt6gd9wCuyDyc7bxy2GTJNknUn8WmiPFMyZGN3U/DbRnhMJ4y4719F6A+4n7k/s3tGOR2UpH8GcYb4He0OsRl9Vruf5ftrlMzzcf/aVT0FdwDgQDlQTCIIuL/rBGfW4UT2YWXHPSRXUmEnfXD8Jmbe2QG4vM7jzev6C3ssxw/vyqVL7qK57655ao3I5/VTH3D2P4A72vUCYBRFA0CBtlX9vrfS0yPsuYQTjolgFvQJYchulCuMAqWEEqCUMEZYMPOEArDNwONJ0hs32UOzmwCF3W0BFRE6cC4MfB7PSuY8CJDsaTLhm3XPjnwsZg7eni93Vc+emd+cU/A7hmbLsioZLwCGSKJs6rP9e0h5zjQ7beS4I82M4jahNODOgFAa7DqjQAnBbY77GQkH4LtCL4PEm0O+gX2Qa/TRiZk7N4FEp2em+zfVcSB1czJmImd7vIL7SsyE3+gZRfMu28DvhP6d4/deiXvbyIpBASApYOYjI+w+7o+Fys54X0kRhqBTyhlhaLwF8NQGBAhGWIAbGD7i062REMYIA8LD/thy0jE4ypaSOypoL3UyB9Sd5n0tUeKTa6HyWNJs+/6xjMhfgHsBIAjBoUwBBErlTd7pqj5W57mDJ/f35PBxClQAA+ACGKVINke7LoCxrQ1QEZtHvh83Ev2MMEr5voXcb4qp73u47L2b8kG/ZftiyWlPxvHlKc7v/cdwfwD0O/ySzxIzh4VSqmR38rsfrOBRohxwj6ojwBcpZCJaawSagRDAEs24n4cDAtwCOK6488C9iLZcAE+PeBPYy30GwAhhJO7EbewYRDWfegKbQ3OT8kD23kySlMlZr78ZVSVP0O4vXsmLUsQeDFf9Fu1+wp1PQ78/wVkGPJYxDAiPuDMARmneDBKpTICoaJXAFZTvH4UALoAJiqzjU4HQ40ttVRcAFCgKITwtfkTSNozsbzgkv/k8UDtnG30SPPc8M+c9V6/+atxfSPxnL+Z5uG8/JKV0Gvr7uoXtt88CJioNylGl5MAlygXgAZQBbIgDF8DLext5YwgrYxQqBoAniTeB0DcAipIp7cla405rhV7spnkO38kxie3et7uXKw/1DHwlReznCPtVF/M1656kO+LOTq/iAWzPeoSG8MA6CbocCI9Mc7GxztMjpbwsBAe6x1qUwAWwEngBgC6jRHwBUOJ2tP2MkErwSnAKJKkdESkX2YeGHkJUTcmBE/RM8mZuTyGL6UJUI5Hae9ljJ6fkpZjBp79xeMcvgfv1uAfiKeWT0oc28LA/yjLQUbrwJL4ham5KA9AIawkcS/MxCoIQHGIiWGpk5CQUSLaPoEsF3yubuq1EWwmgIEJnYLsJJPWfQMfLOxIPlJDMfQmQ5yzsfZTxik7e9FzHX7MeXTT4Gz11OoOfxvGv4b5Zd6OmK12+rW1VT0ofWEc3C6Uc5QoDkQsPFN8VrZD4knFKOaNAKVQMhOCMAWNADxJ6w/36mWBQFkIIDhTKImr9oPL5rksA4T5Ds55u1p/OW2wUNgT2l5ILvDtXR/a7Hsj3z1v3PJL6spF75BVZYr8I9/DTUkqjdb9r1Keht7OiuY0EDsApjUb0ABxwAbymVQmZjQdBKQUI4nvHD/4Lmyckt+7xJQAAqACwnTC2aZ4Sjs2MgUjaJij7qOYp2vXYw95Cs5nIIae4bCZs4BArPXhp4HDAc1LEDty/gK1L9J+zfuqyn4d7br2CdSc7o05zK14UpZu1UROLPc5o1IUABF1E2pIvRQjKa1rVyboDF5RTzimE8FZ2yZSxsijKoigZKxkrKefYnFBtZbjTlmO3AMoifEQZ21VFK7FrXYdLyqHnKVyV3JSQqXmSyZuUgHAUNif5ftYzh4bxpHz3V7L+EuI/dVN6qXWnANcCnXIlO+9cW9UMFUtAnEeLLgJnlCeycW1p1dKqYTxBzxhQSvOyTW1Vm9nIm2wbWdYt5VwITjBzBgAoMAaCAeXYM4a24IKBEJwClMAbxhPuZdb3RXdn6OCGlikS6yzEYhklqc999kTBaaxJtjwIuF56aQjAc2beez3rj/f/Qdx3/VFKqVUjObsXMewPYhp679eKVokbFu03Po2iRbS0ShY3Zx230cAzFo02pdau6+r96tpGEkoBOKGUACVppigCRVEyBhWDSvC2qlsOlQgnQdAT61XUTklE4UWW6YaTqZ1o3XmQ72R/W9slYG7d2WMw7sr3ePkS+dLwjv+BjumvwB0wJDQNPT3jTjkjrGH1opVzSwZ6sJoVrVJnFFlPJjZpjHa/lsDRMBMCsqlV08imppwTShEQwQBTeuIOoBQYgwJLJwD0pSgLQSncu4EI4NjqNuKDr1OUwFkMTmEmQggXbOHY0HklZykPwT+0i7/C1rsgL9Tu/+H+edwPrkaWhZl2Fg5dLvImndFu1oKiegmmvWSbcmgj3LldP7OOqxAcL6AoSlQvlHJCoSjKaeinW2PVKJuaUl4xQAXPoienYtAWvBIcgJzPXNOqyqQ8Xtve8G93pNj94CxZehJ63lnCTy5y9mbiIGZ2Sub4cnr2hdk7/nRL+GD6wDNw33VP4wZKWJA3yfHOTvnBm65k51cnm5pFSrKAv0DI6gh3fYfyG6txo2cN+hCLomwb2TZyUlrJjjFQsptuzTT08iZnrftSyJvEp4RSAMYYtJVoOTAGjMJlW8qbWWp+1a4jK2K7TeGnkK0ZvEwgKOWwOSsp5t7szcSR4yPaZ+n+eTHzGI5f64P/cqDgqWImCnfCAEDJjlGIybSbaRcg7Kx8VDIik+w5RjlkDeOJvJ41uN5YjRuj6CrBheCT0t7NZuimW6Oacro1SnZWNkp2izV+taopnVucHtd1NUq2VU0pp5S3lUDhns5/wB0vIN1n0NhXuZqP3dbY2w6WfstPju55Qhh6bMLjFoXd5ZOljYOeeaqYuTeq/3m4H3h6MvrLh29ET7XuudsRZFOLSDlCTylnINqqdna2amQZ7onyeg86Yp1TiJQn1nF7Gnq/aDN0qilVU7aVMG053Zrp1hglccMpaZT0q1vt7Bft3ez94pSUTd0WvCxECfzQlg63kToDvc72bKpm13/dBD16n9L3QDCVMqXZkCjr07jynZS/dkQm4p89Sfzz7Dp5epGZn8T9ID3TyilhhNK2qkvGIRq5aPZYcEGyRlBeRXTqbCNBlpg+bI+iG0U3ibAx16MbO9WUbcHbglcMGA2B0rbgsqllWYXHslJNY4bOz703yi/TOo9+7o2SFYP0EZOoc+jT/pZW7d7w58oeO9mp882ihknbKOjTvW6fOERPwubsrrn+OX51itgLWf/U+Novi5nDjxTMOQAg7ixkNYbIUVm3Vo3emgRHtff65bifgcMNpBxXJW5Oj+g4RyAYhbYSSna2l24cnB5XNTk9rlp5o1ajvZ39YlY7T7emYtByUE1phq4teFJHo+hysZRuMtjw0pr3MarNdbPdstje2GNLAIQ+5sMF675FXoOBP+TVnD0zX7bu34j7S5TMGf2X4w5XSoYBQFuJSnC6WXdR0coouS7L1A7J455YSawnW36gPGdxErUSt1F0k5AtutwJMAo4cbFgoGTnxsGNw6LVotWq1aqVN5OblTd6NbqtBACVN2nVWAC0HMzQHRpSjj5Cn+srfMxVTXKkJty3eFnUM8nGE8KAMBKyD7YQbEL/HvF5rhj5zQnAB5ieyfpnh5N/FvfDDTfPh+Fo3csimDf8jSta2Vmtdl7t3LA6oVDTqmVN8jkeWJeiQ86SjOlZMwmpxE2JG0KfrkkwaKu6rWoKIBgYFa27Vm5Wq1brrFejvZnKQpR1a7T2i3Z6BAqCgWpKFEhSdJOQk5AIPbYrRL+NV9JGidXu+xuZjs9xF7nOyV1Ve0ftZS2QRDkk9vO/vxd3/wrrfq+P8X2OSLrHHX3MUDLeVjUaNjSizmi/2IbViHvJNvWC1j2ZzKQfxoh7kjGIOxKPj6l8/DT0mMcrm7qtaiH4Og0BdCTe6NVo9EX6xeC6aJVUULpj4MnHyH16mtbQl42WHjV9TSv87/Cu1bA6xc4qWm0uebopmSPuW7R1752EC+lOvhRV/busX/L9vn72F3DPf5K814WZWAF3eZOrWxejVjv7xcimriIWuYujykx73jG9VDIIX7LxFMJAIaNkW4m24G1VK9nJpjZKbqzP2tvZ29kb7ZfFW+0X4+3sxoHQoA0S7sm6T0LqotdFPxY73HMzj7ijlMft9D8mA48beUwtZlDy5JqEY0U0yB2Uz3ZEPiDpebhfLk+7wksD/8Kh2XloaRPuGEEUgsum9otFI+pmJcvNijesTo+pb7oZ9UImW55behQbOe6TkEZNeDVo2rGZGSXdOKmmCcQn1mftzbTO2pvJW+3tnKw7AOAJkW9d9Oemhe0hv9Rb/EewAbesSbjX8a6FKwuOeXHwS57M/JVpPxj47Jf5mt895+PZ7vZnNp53Xthrh2YfOqmcsXIa+mnoBQMBXN6kt9rNSjVN+skTCk30bLRRwaNu7lmT5HLuHkH4bqw+IDiKDlPeUbij89Ep6fRo1SjLyulxtbN366qV06NRcp21GTozdNiXBSCU8kUrXfQ57vgp+cZYSPzEUXRo75OOl6JrWZOMer7W8X9PUh63450wY/2g3a/mnMp/ly9Y98sY0xMB/ZXrZ3E/ON0D695ZN2slO+wsyptMP3kKnW4ahjXIB9rI1CvN9XHeT80FdNIb2FttKwEASnZCcEo5BRCCy7JC96KSnTfaL8aZabo1HGjbSKO1s2ZdzKIVpdzZeTV6LgcEfS6HSci5HJS4zeUwFjI1gHSRydIfnPT4TyXuU18l778yViZPfBAzwICcnJInMZPirOSrY1X/w/1duJ8jqQyAF0XpF+eXeTW6YTWOwZuGHpNh8DfGPlzLGiQg6d0m6vWEeG5ED5I96Y2MeFkyXhbCqAkNPA7pmIa+rURZiOnWuFl5a/xi3azlTU5KL0Z7MyV775fZW4Og44rbhz25jseNljVjIfGmhI9t7MImhZNwZ6xM3CPue+vOya6c5QXxiXL46ljVQ5/v1+bJ/DDuOeub89GoabV6XQz6WyhQQfk09LlVC8KdNch62Micj4jRWS4j+sm6K3FLthY3ZFm1lVhn7WaNKZCYHIb1BZTsVq38MmMXwqE/dNbrNDg9Llp5M/nFuHHSRT/X41yNCXH8iLkc5mpEGx/uMIVEq5/aZMsaKToZ5Q0+xX85t+7boJAIPYSMmihsjmnxRy1z+Ptl7f7TCH5+/b4UsdxxxihhRsnVzpjkGPpkIuCe1nRzTzT02Qb2UJMhT+inNW8DV7jXGFfCMYGp21oJPt2aRStv9Wr0opUbh3Ua0CUfoq3L4pdluSlk3VQqEF+Nm3Wvx2Tgx0Ki1EkXfLbuqc+afFBo3Tf/DCtzBY8pk5uXZh9vAkL/y3f/Wdx3YsYouS4mOR8EcMr5pHTuicMfPu/bIR8oBmTm5kOeco2OiKcuoy56VNVI4VjIthK2l0p2VnZGSSs72dS5dV+t9nZep8Gq0ekRcfd6WrTCtIIj6/WIuAc1X4+5jUfrjt6b3Ecp45puX6nnussAzfQMVtFJqiZmicWMsTQd2l67J6fka3D/zY3hCzLs47hfaHdKmJLdauddrgjlVo2YLJDjngxh2jhrdMQdEU+mPUmLfE1oooZBt4xqGiU7JTuMsxol3az9YlajbS+dHp01fln8rNdZOz2ui1lnHWx5EjPVGBCPj7mOD6wXMuEuI+6X0OeOqWDjM0t/IH5vTdL6xOEd/zO4f/C9H8T9XsYvV7JbF5Nu0AIEYzApXbItrJh6pcjBZtEzaBD05BvBp/megHi0u8EkN8rNGlN5ZVmhjVeyQ+uOXVUU62bojJJeTxhvWlHbLMabKXCcWXfbaPyssJYD3klyVZOMfYI+EX/Luii5qDu4I/O0AkIy3Mleuz85qvo/g/tHspffjfuhz3RIH+CyqVer20aKMMxfMAaz1od+ahXFTNIzY2YUk2k/eEKSczD1GiOao220adTSzU7P09C3BW8rMd0a28vUVa0Et2qcbo0ZOjsrM3QpaQxVzbqYVavtdhFWZRq1gZ71X3MFP4ouiPhMx497676BTnlywCfrfvDBX2t3SFHVnSPyC2JmuROU+c2Omi9n539Zu4cwalmI1WijJsZKEasdIe6HaEvyQubE9zHGlFv3TUjk0iKqatxpGmUbbRvtZm3VWAneFlw1TVsJRjerGGfXIwAw3RqLUVU9YZjJW7NoFZpTxB0bkmlC/zVJ+fyqdtY91zOFzJXMObyKrIcEScozj+SlnrmT6/7Vwhv3APqFoD+4+HtPn4D7Ibq0WXdKuVXjuixpyCkAPVv3Juun4mOfBVNThy+FMHNriojvNxQSuXSzkp1Rk2qashCV4PntiFJKASjnlFIheFm3leCr0c5MaONXO3s9hdBSNdpGz/W4dPNGfBW5rzNBX43hIutxs+6x250rma23SjmCLjIDH6ocU77PoE5R1b1q34/z+Jp1/7vrvSb68hQxSMS3Ve2dbRsZcKcwKZ1SApsYdslZRwWPGTJt9LsnSZM8MJtkR8rrMbfESCQmhNleVoJH0mmQ8k2jmmY12mgtm5oxoJQvRnmj0TPjZuWNSRwnynFjrtSm49MF1GOS7Oiu2XoghTxY99w5k6t2cUieCfMjZGIGiT+miMGTxMzrV/L0zJmzRf/g9XxWzOTQMwAuKHdmWpcFzRgATEN/6Kc2KV02G5KXopIpMyzI4mKLm0aDqjYZnSlsN9i2EpgIWQkOAJRzdM6kNEmjpNOjW6xsagDWVmJdzGq0GwerxnUxJp586ebEenpcunlzUNZjkvWpU5FAx38ntefUzjf/TKbasXOfZExWiCovmb33Qu5TCf4x3A/cfxD9T4mZfDtLhKTcKOndgqXwACjifrDuKWUghVdzjzsGm3KGNtYT7hvrwVO+3BSW8EVfOwBUgpuhi/QTSjmlsGi12tkZ3VY1oXS12s3aKKlk56xBDZPUCyKem/mgZ9LFpIZXj0HPROue+qn4D+aZM5uCj6rmmBoZpwTcS8dczOyWX1oj8iXrY8pfO7zjiDsjrK3q1c5OzwJEsu7obM5zB1KMKXVVk3a/sTpPMQ8yJoNs5/zGqFA92kYr2QHhoUY7APpncJAHpYDllnCEh7PaKEkIsbNys5JNLZva2Tl1fE2jTBW6BNgGclWD95Owpx6TtkHcp3bIrXsTW3Vi/ZAuhj37mD7ACDmM4oMsZ+YVFYD/UMf0TPb58VW452Im4g4C82T86lC7y5vMx19XcfRDG5V6Tat8zMTB9Z4nhOWxnmT7k+ldbmaux4pWWCYJgCbckWYswuqMRuKNkgBglDRKlnUrRRcFzJQsOuK+3EzOPSKeWE8xXcQd+yG66HPhfsD9EGYSh0SxNMJjXyP7UGrmGVHVS4v4m9E/eNmXk7Z5Ie65dadJzAgQbVWvi26rGoDKZjd6rd47Z3BMUC55k18vzywP2j1ze6c153KuRyk6ABAMEHeU7JUIJl/JDhMkcRjrNPRm6BiFshBTO+QaHT2bczTwuS3P1XyeTIZGPTVXVGgIeq7g8d/P02bEcejqIffulCV2qsDxz8zekV/hx12QX8Y9QR9+GCw3UDJulLTGAoEwVjVVHMgGNadHmTkfg2qvgsncWfcqavcqesHLIdnd5WbcsuIECnl13934HwpYJLUoykUro6QI7j4qm9qNU+iP1mNqP6kBoI1Pfs8N9yRjroR7/pjjXm0FOQ5pM+d46htO9y/jfrn9C9fzXegwAut9xH9BzFx43/HHk03t3UKB4uwAAkQqPJTf4nPnjDy525H+lPyYhARqGNxILK5u9d5PQ0+AiuiIZFh5ZksND4xYNbpZWTUms4lV9ZD4tG5KqZtx3XqrBwd8OSQlk1yQOfQo4hPuuYzBqn0hqhpcMThuFUJlYDgqGfKEOjNnOF6Ge4Lpmay/2Qaej3vOfVLwXFDeVrVfjBC8EluNoeSfyZMIUrc1+R+3TMN94uEW2iyHXDq7wa6rx6VtJAARLF7ZZa44BWe1X2anR+zIAklEJNoAACAASURBVNBJae/supjF6NzMI+V490g9BFyDdY8pNEHMZMlhuWfm4IjMjfoWZjpO1X0w7SS36M+z7i8OqX6J8nsX/J7/6FtwxyJK6J9RsisZxxSxPAe4zfIIkPg+FzaFRPud54RtofsqoGYbnYPuvferL+s2VPStRPLJlHW7/0cIOuDXxazL0laCcm5ntS4GUybdrN04LDeVsnG29bY5K1PndWqHPKEgd8ukDus52MRYWWJt5I31fe7AIT/sRDk8ofDGHxIzT2oSX8P9OpugZHy1s1GTYCAoLxlHp01FqxJ4s681l4KsWKALdfzOC5kn354semR99d63Vd1WIlWETPMaANB06wcCZSH8ar1bnJ2F4ABkGvo1Dv7AIKub9aLVcjNusJt/5mbQ6m+RpnhhuWo/4H7Q7ik7OsVTN88MycqjbrO07ooA52LmGSli/3u4P1w/i3vOfe5JCHPROKvtrBmFwHomZraxqrRqot89yZsxGvj8MalkN1jn/HFZnV/XWWugwbTLpsaC10ZrEfJnCEKPl2xn7Z1FzwxQkE29GOVm7Yz21qzL4t3iF7suxo3TcjMIuhtscsgkR01u1w96Jpl21O5pLF9KEQOSTPuG+2ba86gqJJ8MifSHZvACMfMnHDXfg/vxBnvQ7gyACRDOaiU7BlCJDXecYinXM6kGQRrwkacP5GEmZ04W3XvvvXOLs/NiFAWKxcPkTYbB11pZNeIUHYf5jyrB7aw27T70AXG3+DVuoLyx82KUVSPinqw7yhsUM6HLkVw0WW+12SeKnQetHuvMkPRlpu92Ey9HF80nMyIvaX4B3Peo+ku4PzTwaKiU7NysBE4QUOx6q6EqAeV5UchU73fLEosALTeD5vySdeRdNjWhdBp6TIpEUjGWZNXYFhwvkFJOKE09P6yIzViw7n7NQHcWSyosWuFwEKtGbDw4njXX7luXOkM/FzbJM3OZPnAnxx2TwFJS5MWs2UmePa+K2LOpehW1h3jTR+5Fn8Wd7jc2A982ctHKGQ0AlNJUJjJlE5TRE48VrvtYjyAN7cNQvDPWr7ETemdZ19XOmlBaFsKq0Vvt19UvdrXzohXOZYCJ75TStpE4Z1O8ZlIWAv+HaejXxaB8x9oEyLfT87osq3PeuXVZ/GKdnd2s3TglMz8W8kx5HmnKSxIE1rGWGCujxx3FTDY+NQzpSGNVL2c/JuSZKWJ/S7rcc0G+CveDaQ8bjJVWjX7RbSUIoRxoW9VY1xwnWU+OmobVOHvjjdVVLKN3Y7VplFvu8n2gf1kcljxwy7Iuxi/Wu2VdDHrWcdKO0GGlQDm3s5a3MNNqrhNmrZ3Rzuh1Md4a7xa/unVd/eq8X/3q/LqgsFmtdjN2Z7VRk2lULtznajzg3sQ+6zGDYG/d926ZgxE5h5l2BYGfgfvfYv0S9/e98Rm4b9bdqnFdtFUjEAYAjEFb1TRO9x6LFAisRSOAYeCpZBwTIR8Y8tyke7e4WWM3NLBuZ6dHv3q/mHVZVqsXrfpSqKZUsgvzNDUNJslEyQ5o6YuixAo5fjFbi1pxdUEaRcqtGjFh2OnRzdpZ7exsGoUGfmoHmY3wSNGlfPxeRSuauWWCdSfv8EKe0gdw5z+M+8d71c/Q7gH3tpF+mdfFxBs0UMoxPSt3zsS+Wij6jtZdim4aeqO1UdJZ7b27i/7qvXOLNdPQUx5YX6dh0co769cF6+CZoQOAisF0a2RTY6GlVA47lvwFnFB7tXpd9Go12vWg4xd7pnzRypkJC5JhdRq/WL9Yp+eE+6EGAZr54HyMQ9dxBsL4ReViBpKYyWaRT5XD4u/yV2bveBXoyyeb6DNwpwCAiSjeWZxNAIBRoIzhhGT7KcdYnMmIcgRdim6xhtAwKypQKAshm9oMnbPar8upo7pOSjMGya6boVsXE4ZrGI1eF8ZKoIA1InFKpmnoy0LsJ5QHSgFNuzOTX4x3y2o0FhtDNzxKF2dndE3G7mzs2nqUPYtRE6ap5Z6ZlPmcJLvYhZbOSmaf437lijns/+24J5iejPt5/2vz3Xem3c7KL9bOCgDSjycElzcZJlCPs0zGwaxhmgOsk9FWddvIWetlWTDTC5dKcOR+0cpZvdp5XQyWK5M3uWi1GIUT7mHGL86zt2jl7GyGLtjjWRmt26quGACFaejLusV2BQBCcPTce4d23fnFOmP9snjnvHN+datzfnXhsE1TWW8UTvCE0+Mg7mfrnnBn0a6fEiHZXqlf5j8cQSe/fDoD/6IZDXK+D/nAbxH/FNxRxnjvot+Dbrg3NXricXLdNHA7+mqAcj5rbYxtG4kUto0sipIApZQXRYkNSjDINQkhhKFQKSuUKFhyQzZ1X4Y7Q1kI1OtYdaOtBI0aJk9BQbdMuIcEvR7hdsuKbcDZdTF+md2scJCUbTvFYAAYABSDAegIkLR7ku8Nq9sqzOeRZbcHARPzZNhW+hTFTFI1L5xX9e/ifi8V7JusOxglvV+V7GCf54TWHSDMlQ7ABATbJtJEu5SXdStvEigwBpRznPxa3iR6VA4WLqTxAgAA8o0pA5jLjhuUgmBQCY7ooy+S0XyaUiCE4DSAi9HOar/Y1TnnltB4KtFyEAwoBUFIAXADkBQGgBFAF4VtO9t2qmk0Z1MiXhQHX/tm3dM4vWyoXiilFOYhgw33HH3Y4b49PmFe1b+I+wO+vwN3WhSlm7V39jQ6gWJV1Dj4kqXMmSpMVMSwp1gWAs0ZowBA87xAllYAACgZZ1sDoCzrjGLCDObMpBsCFuEQLMzIt284UBTlYpQz2tnZr8tiVFvVZd2WhaCcBycmwMCYRNwBBsbM0LlZOaMdzgti9Komq0Y363XWaODTwI48mBoGc8Tps3cJ7jvhvuG+v+Crn+M5npnX4/584j+VAfF1644hSRQt4aeK/S3EnSTcCY54wpXFiXbDb0w5j9OjhrMAAKNQABQAgoXtDQS6ASAYoJhpCy7iqA6sKoN5kXv/BgAQIbiSHVr3dQm926IocVI+DLhqzhRjN4AbITcAdGuu0+CMNm05AJi6dONg6tKNHTpwbC8nFaFvZBqXjdo9uWLofjKmPBuMbFFVclAyhxSxv2Tdv4r7k1J6vm7djZLe+4Nqz617xH1LNIg9Vy5ATENve4maBNPA0RLTyHrFACfCxpSE/KMBYLtGEt6CyzT0dtZtVZO90kUZgGqnrUQa6oEdhrJu0cC3lSjrtuWgGNwAZFmpprS9DEVprFEMbNtZNU6iRvMvKZi6NG2pmjJly0jRMVbiFHyJdfxC8onh8ynH4ohsck/GpDaAy9/A/fli5idwF4LbWXnnTuFACLgrTQgk0GlgkjISMg6wWm8aVFoJXhaCA0UNUzHAed8LAEahLXhSJUd9AiAYfjCllOOkHZhIk9pDaCWU4tCTthJGSTsrZ3XIjZkVrpPSRkl5k+jExHo1YUZiOzs96qJw4+TGYdVqVZPtmhFgQH3P2NZPZQ3iHlIgd2XxDs7HXTPeX3Pultn/KH9FzDxfyXwK/S/i3lb1arVzy+mVTLvnEx8AhRhepRDyuhLuleAFBMGNph3lTVvwloenuZYJv3gw2JziLZ5SoEAplIXAUtdFUWICsBAce7SV4GF+m6FzZnJGT0PfUug5TBVH4p3VKOtXzJOZY4bwYpB1U4pJ8Elw13Wa0QHIADAAkQCyrBLxYYKaMEIvdk+jgEE/zDm0lDth7qWI/ZOemeVhJdcX446FfxdrLl+lnBs1JQOWemkIPWOl7WVfCtU0bVUzCm1Vl4UI1h1AMCgAKgDMAmgYzwriZcATAICKAaGUYE8XKNDgs7dqtLPa/JURd7yN2B6t+2xn3RKC/dEbIVPFnZLIenD2zxq3nZJOz6YuFWOas0lwzSg6IkcgCP2NMSk6dEGmHPeUDYZ+mJgFmaYwyD0zW07YPTHzN3D3T8+OfID16/3ubVU7q9093Ck3aiI0oblz3QSpEKfZKACQQvQhopjB3ie625XsGsazk4fzYvGMMBCObmqeUkhyJbksg68mFsKehh4DWHhMWYi24C3AjZCWwiQ4+iidNZhouU6D07OVnWJsCk53hj1afDoC9AASIOW4o3WnlOJ0NGf/1VHM3IuknvPd4deLmWeu77HfL8ZdCO5mtTp3+SqWeM9+pKBn0PeMc8uoJky5gaYd1QuLfhicjMCoyel5UnpfS2NrD1g9hlJ6mIcUBTrGmLDBpBLBaN1TEUmypWdByXhLSAtQATQAisFU8aniA8AkuKlLxBotugoOHMDtCUAC9AA3xlIPdR9DTT3U1Pmg19/0xU5y2P8HrPuvWr+IO1DAeqKU84sXKZ+1zs6zOW2KosyFe9AYDBBc7KpWDLCurzPWLcs09Cz7tdG1gpQzbCEMULgnFABIFfV6msEGcxbQK4+1lgghKK4ACABnJDgfG4CWkJaQGyGSEElhANJDCKZiPHXcPaJ8h54QCYDB1FRXg1IOyScTXJDhXkS2mcaS4+VtR+TfEDO/av0q7uh3X+bF6HOmB6Mwa53t2FzyqGE2McPCnNchKoRKhoNqmgXDQIuTTZ1YphRwmCljgM51jMgydrwKwQDn38PkHKNkKpWKJfWwm8hYWdYtJkRQzhs08IS0ALcYY0prYh0V/BSMfXjE9iABGpxzMyY/Hqz7Uck8MvAHo7479D/cvxV3rKzrl3ka+sM7KKV5vle2P1SjtmrEOGjJeGIdbXYBQXljNqJbljT4KJ4luBQxCMoiSOfsKsGCQzNMYjP0aODLQsSjsYYCpZQzVhJKgVDBoAeQNHReU7CpJ2RIqr0odFEk674RT4gEaAEweJzNVrBJpihpTl8yufvk+Oz3p4j9tvXruANAhQp+MdPQh9TtgDWdlD4FxAHNKmKHU6K2lagYoN9dMBDAKgaqKYOSscaoqRKc5o5nCknDJB9OSUgVo7uZGIgu/EpgJjDingK6W5oDK+VNpmmSKKU3xm4ANSFNBn1PyAiALkjbdrauFWMD0AkAPTN9JF4ERzunu+mwgWxihuSpYGR7/r8iZhJML/+sb8qIDMSboXN2xkFuk9JFUeI88fRUzgtljFVj9A/Wwb9e1eiTqRgqmdLZ2RnrF9uXosrjSknJ4H2AAlrTFqABKALugWUkngJBG48eyd1VRdwnpY2xZd0yVibosSHVqG0IwQCqYsy2nRsnN0627Uxd7vQMIT2AJKQAYITlpTUAMo97tAshceDS53jYmcWGyd9KIngt39+X7x4JpBR7lqtFtW28s4s1Zd1Gi0whKhkkHh/RQZ7EDAeKuE9D7xfn3WKUbPkxjBpcN1FbtzTg3hJS7dsFgoQLZiWcIrKoMXhZt2Y2OJ6VsTJCTxH6Jn7WACGDYO2l7SXinnyRQ0Z8C3BnKOodyX5PrN//KX417q+CO9+5fOdY1RM1NHkPpTfTame/zM7ObYMiATBfV5YV+geTOxztNPoiUck4M/nVrW5VTZOZ9pCTUEW4b9Gu41N0INIoZgQJMiKZQwqQ2cuYVhySbnjbSGvXSWnMv89m96X4iShpbF27cbARd9d1uih2vVVCeoAbIRSCH4ZsWTEQfTKZkjkJmAvT/hfFzMuJXz4waPW5uB8WRqEvBdp772a/2LaR09DjxNYxzHkU7pmSMX5dV+cwe2w7bfSINxnot8j6bZPvBEgQ9IKQqPsTTJn53Nx/DIDLm7R2TdAnYUMIZeilIWQSPEzqNBuvjdOzGyddFCMST8gABA08xdOSvKJGdDjCRu1BsTzQ7odX/yXcP4X4t+EOAG1VY+o5Tl3tvVusSUoGVTs6SRLrOCxjujVYS2PRCgU9LhSgyFhvosXdoAdoYm8VAGpCKoAKBf3b/xAF4JQH4s1s0jCraOYpBSohafdhnY3TszfWGbv2UjE2ZpJGAlQA2eWcA6jk+um1kjkcDPCbxcw9qp4Pfdr+adxlszlAKsEXrfy6uFmjXUcZgwZexORHxB0TLTHdRbCNl03GJHOeGfgmhoeK6KdL/dcahc2RtsNTQmI+T7Lx1i65mSeEFQADgC4KxN1b5+2CZt7W9ZBlE/SE3PDcd1MD4Op7PkZP8yvc7fidYub5WN9jfTmNXv1R3DF+iUtRlG0l3Ky8X9OIO5znGkOqwZ/IoK2EM9qvKw67zk07y7unUbvfooK/RUtfRT5uSecQUgEUUdhs/90mlCHGNdmB+ElpeZPJzFPKbwADUNOW62y8Xbyx62zW2bhxUowNKbwKILczbx6VXJPgx6fLIJluIVdihpCdqvmNuL8K7vMo7HvjVr+Cezam7Cu4Y6VSHP20LktRlLi2TSAJi9phgTtrF+e8GbqWh4kJaFQyNcJN4ZYJmIT1LZp5TNC5wbaimUdhc/TNHJt2IL5tJEoaa9d0nYyVVZQrpi69MetsvLFOz6tC3GEEktLFiruG4yBdDh6YXYO899Z/Bvcz0x9k/b24f2HJcGeUcwR6McqvC9KDUynhS6kSwaT0sixuWeVNUhqycWgm3BO+MtGMKS7xaQMh8UbGY1JLQOjL4LE5QZQYIxvxk9JmNrnHRgDDmGuIN43DqiZcNWdDJt8HgOZ0cthrmNNXfc/zeNz/S8XMN7GeQ//tfvfLpSxEyNpFnzulAGCGzrklhf0xHWCLr1Mo69a5xRqL5j/VHqAAAgOcmXTJtXvumizQ6UmIjO6UkA5AyC3TNjQ5SHK1EBaGPVfGykS8mQ0Sj9kEqWOqObNVOQnec9yDr5KeELl9n9felcxf9DEx8y/hfiZ++bB8fznujFdx/qMUrZRNHeqNcU5olkkSmgQHCiGhJdZ/hhinqa6kS3LO3GJjaAAo0IpF647RUEJkNoYD31gTwrIBoKfHkAWQzDxy31Z1qE0AZASQBAd2kAEAM8ZidiRBPUP37B7Qf9AArkOtSfD/W7jfIztH/Kdxbyth7bquWKTIWbso2fnFGK2noZc3OQ29mY21i7xJMxvvV+c8dhOLosSroFk/9aDXbxnluaMG/TPy/tpHnbP56bcld/7RRHzSWkVRtjF6ikNU+yyJYNyJGSIBysOXSY6fcqHa3/RF/n4xc+Dpmbi/ufMncBcMZFlhLXasNmdnjSnyRuu2kVguD7lvG2lnjXVPp6FfV59SbjjQkvHcLZOcMDtLv9/TRA0jM+suM6uMzhO8G7BgaM+WnsaUSY43qLJuKeVNyPVNGfCkJwRPa9tuEjxBLwlpQ1jrTh7YR8QMbLb9d+OOfD+N8suqGz9TAXhbsCTYNPSpGyqbOi9nanu5GL3aWd6kX1c06oH7qm4budjQEtyyyJtE3CsGsqw40AbTY2Jcqc1Yz+09CptQEiMHPT72EHqZijFJQRKSEX+QEBArUPM4CoQTSqstu52krGBMp9FFYWW33FSuZ8hJpmeIX2iVx2KG/Ant/hzW32wAH7me5+FO3WKxLgUmCJSMc6BKdqmQaKzTMpvZzFpjUet19bPWWOYlaBs1yZt0y9JWNZ4aB/IVeYyJ7iJNub2/Vi8kmOGkOibBbV0jnVhPpgEQO3/87r9DX00YAA7QMC4zPdNHDTMJvqrJ1jV6bFLGWHbavU/mwr17DjMlPZO/F+CXOyLJS4vmnbl/fRWxjPXF+8WbqS8FjpzGnHIlu0UrrJW+arXa2bt1Ujqvpjvr4ODDjiBqG7fYshD4+zII5cSaTJq32ZpsfCpwt/VQk1iPvhTFAEdmhGqPdY0JXniSvUs+180UILBOCGkLfsuMegqmjgBWdraXpi4nwW0vsYEdvO+nr/eimR2POXkhfzXuB5he+3HfmyI2a+3d7N0y3Zr8jZRSeZMMoC+Fkt009HZWs9ZGTXbWYYTHTc5aL0YtOFGM9866SWmjdVkIdGFiCbEN90zMJP9MWjfPYybW+yhg0ADbrsGypoimbbugaoKv5p6ioElFCBaSgZNPZgCC0SXFYJ2NLgpb16YuVdMMALf7aY/39PpR2Pw5R+R3WPcPXs/XcaeUOqNx3ovDYA4OdBp6vF9j0WrMDBMMCAVKAb3vODgVYv4wjqfGghx4ngKgZEHMNNl6SJ45WPeDaU+jqjVnuihs14SZZ3CURi8VY9hzrY82Hs3p/r8GaClgDDW37pj1brvGViU2JNs1ijF5cZ7s1nGhVcjpsAtPzu/F/bex/izcheCr0d4tOOFevjAKk9L440y3RjVlW3CsCoYbfSn6UmBpRcwPYwxi3a8NLAbAgSbtnnDPY0yXlOfWPQ2pngTXRWHqEkckrWpy42TViAVkZCQ+H++U/1Ppm2k5xJSBDfekl2wvUb5jMplM6b/75ep7vhNV3et++OWOyHtU/cJL+qB1h0Urp8dz/44DtWoEIG0lcAAeprOntS9FW/Cp4jhzGJaFmW5NW/BDZhijwEgYNtrEAXXNXsz0Gd9nFySKmWDa2w77qVaNiHuAvu3wyJaQkhBGQQh+6Q0kBNoieRtDmAnrz2CRAsyOxM/CfoIgmSA5hJk+FVWFr6aIfaqw6Dupei27P1MB+I0Frbtqyr4UCHeYEK8pVVOaNqxYt6gvxVRx05ber06PaQwe9lOTda8i7pjWm5v2PnVSsZ+a+x8z3BF0Nw5unJyevTZuDmXabV0PQNE12RIiCAm+/xPrhJC2QOcMybMGgjuyrjF5pgcwdYnCpqW75MdrsX72su+JT7Yf3/tl3F9D/MvXT5W9/jDuH0yKZBSMmpDy6dZY2SD6iHui3I2dGztThz2mLd3YVQzwdsGBYhqjiGM1qr2ekRSn1qCSXumZ2BJQzyjGULVjRpfT8zobN2sckYSz0KQ2IwjB4sBh2hyA3IXSFlxSSLPW5HoGu8IYcJWE2F7arrG9PLoXrza3XRcq/3jcU63730L/41f7UuuO46zRupuhS9Dj6vSIah61uxs7v0xuVlPFew4VjqEGgAx3XHPr3kbcex6Jv/TMEBK7qkQxcOMQRtwZ682Cubs4Hbapy826U2AklIE3SuKUDUmKYEmcG2PokEmSJjl//GxGgAEIXiHeTHhIn3kgZnZOmwdiBg/4Au7PmCDgP9zT0peCMZiGPiEeequVUE2JFt0vE4oZP/dp7Ush2JYehjIm6BlCckmTcJcAoygGxpJtPodRscOKYaB1Nt4s3i7rsvjFebs4PaM9ToViWkIYIRUDp0ejZJqZNVROLbgsq7bguZjJPJLgjdFFMQAJk38wcF0no545EP9+MXNoG1/D/Qvo/Pz6m3CnFKZbIwBLzYQyd1gZJlULU03plPRzb2Vj2tIvk59705bYqUXTjsK95XA28Ft6DIUh1vTSRXHPEYkc66Lw2qyL8XbxdvFu9av3bvXGYng1DTNt46fjTJdm6FTTpBmgklup30qIkVzSrL1049DHgFcbD9uWKMF3+y6iT5feyfDqp3A/2/I/jfsvyHdnFFRTonXH2QoYBUpDsfbp1qDzEYW7lU1S7T0HnLwgeb4LANWUN8aqyPoWb6LQUrgxNopCNY2tSl0USdIk695H6z4AUYy5WXu7+AXnlPQB98Wmkaao9RsAAFIBtAV3swoGvqy2eS3Lqi+FBMgTwnL57s0yZKmXeEl38b3yM9599Ql+94+E33/R+oXLfql1rxhQyuVNUiBYgRGnGwixJBY88aYt/dwj7i2HqeIVgyo7lSAErXvCHYvjpeSZG2O6CLhPok7zh+V+96RnFGNeT8GuB9xX71a3LJhKEGbgAKgJASA4fBZnJDZDl6ZxDayXVYqtjlG44/YkuHdOF0Uy8JKQ2/bdXmr3k8h5YVT1z4mZj5cN+z7cIdS1k01dFKVz3ntPeaoMGiJKWMjOygaHpSJbSbtDSESkFQSTX2TQJ9wHxlRTTqLG7Jdcz+RpMylnxo2Dt8a7NRj4BVeLuCf3DlYHZgRQt6CBx7mLA/FN3Zfixli/BZg2PaM584vDnJl0DfWDcatk9wwOz+8Env4l3M8X/2pH5EehpxRxxzFvqVoLBo7KQohYXgYd801U521WL55llCfiq0zPoJgxdYmsT4KfPZJYoxS5NKVws/bL4mM/1dvFzRq1db9HM4wp4YBTkaGBR+LRoyrLShJywH0Eojnzy+KNHbJPTwot/3pPXzVJD8f9p50vEDN/QtV8pLzMd+IeBnAova9BFwbFYXV2iHMCtxxwnr1DHdUi+t2LLDUypc1ICFPeKcYGxnBejVtu2gnps7QZxcB2zaomryc3a5wBGKflSDGpGyElIQCEElIQIptaNeVilFUjumiw9B8GEG6hIW2s4yg+v1i/roqxJKVy6XIpTt4fVSWfdERe0vzL4b78F87bP407AG2rehr6ZVn2uIeqBGHsMw1VBjDtMUxWto9p4R6ROSLLmFCQUsQGxpIauYyq5tXZTSms7Gxd4xx6WOwuHX+Lue+UEEagAcAEB2e0GwecqhtxR0nTk5QXuXG/ztqvfhI8GPgsIkv2g5jOfsaoZ17niPyjuF+21Z/uqgIAElsWYhr6WeusijSPFf5jJbpYSSaxfojeUkpxyBwAYZmeuTGW577fMuV9me/ex/FHmE2gGCi2jczI39huM+KFBLXp1qCCx5mHkfgUIc5z38dYZ8aNg/c+OXwqgCuNnm3tQ6fhJyDnA7blV+NOXjF78L3hqj9feIMDQCU4JrXnrKeV0AsTfpmpgH0ASndHJgNfpzozKWMsH9kUpXO/9xUqxkZRTKJWTaOLoheipVUFIIDTzKBSIIxAQQi6kpB4oyQWdkXib1k1pWTgrez86nFMUx+LuifdcieqCt/lmXkx66/C/UEz+OHCGxyAloyXjBdFuZ8wOm0fF/Rzox9dlpVIZZUoPUy9FLUGBBcOAUaCsi+Bt7RCed2wuq3qqR3kTY6FlDcpbxKfYiGNSelp6LGMGSHpqjLcCWEAgpCSELTlbhxQx6OjBnfKXSYwGQBMKfzq3TgNyeN+EOV75+OFsDkRvzvJc6Yz+BNK5k37/a2D984LSoCQOYN8E0r35f23pQAYGJvEliLmlPTeOD1Pgg+MtfSo5i8Wgg2DwWifCAAAIABJREFUt1WNI19xTOCstTXWr87apW2kc97MZlIa5yw4TNdxPikH2tJQM0xisT4OZujcrNw4hHkZmlI15XC6e3i3rGoagDT5JebxInJWKeT+02Ok6ffmuz+Z9Wec55W4U8ZKSjljOHsMS/5H2IvzVLo69DtjoBQ3JAVTCluVphQ4Ya+kb1R4FIJTSq3s7KyxKiVOBeX0jKbdLXbWWt4k5UlQcZINRaUABdbtSEO5Bbo460nUk+CYo9Ziov+sbC9V06imwYLXmYsG1lljKkF+zbvv9hRMPR5D7uyH3z284xeuL8OdovMRgOOsMpQnw7mBXjKOFZF6IWRZITHrNDgl10Wj09q23S3mGGpGgyMF4AbACLAwXwAACdkm+CgElxRU01DOcaQszgNV1i3OjYMTuybQCQVKoED1zxjWWw2DM2SD9xzF2CR48M0LkaJdOF+DVaOVzXRrxi3xnYwAXk9WdknJHFRK0iSXzsdLMUOeObwD1z8hZn4v7rSs26IoSayCVwBkaiEsDeMNgGqakLvLWM+hjS4XNPCT4Egb+lsGoJozzdkEgJmPbXZzSHXcq8xPH2ryEaCU0jjJcNbfDVPQ9EKoprnFchoypnMNjE2ixtDVGAf+TRXHgX+KwcBYA9CXYl20m/Xay5iJENZVTbbtbneCSndM+DmcdJXv/jQx86fDqz+PO6BuaRuJk6EWAIs12B3E/iuqFJzGsQEIybRVjTZY3qQUIZTTMI4emMBlLG6R5v2SB4dMVnNGHvYASIoFe6dJ1DicFLubLYUGANMB8BgsUhD88YzporBViUPydFGkgk3YAtHZ741ydnZjl49eXdXkuk6+LWAuIqbHn+BK1fx23BNMP87663CnnE9D76wuC0GBUgDZ1KudZVMDUEwWQGnesFB0YBp61TR2VkZJTKFZtLKzCrM4FRv0WYLK5ixP9a+3p7EAapvQj3O9r1phcnwCvSRkEnwAOooCZ9JDvY4pllhsbACqGIuSJmxgzjDOXSMprFZ7PcW8eTIAuHGwspN730v8dnfb12LmhY7I5MH4VED+nXh9B8c/GlWllDo9r3aehh5xL4pSCI5JJm1VF7H+elkI9DYaNRmt/eImpduCJ392yqVRTdOXAnPFmpgIMABO+hUQP5eJlBnoOL7ptq/yXgGUwCsG09CHyWfUlFDGSmCT4JozzSiGpeKQJYIhKnwVO9O6KCQF76zTIw7sGADWXi43NWSjkzZeH0ZSSabpr6Kqzxqrunwy3erH1gcZEN9VVilflOyc0d4tfrE4HwFjofI15ghgLnvbSDdO1li/OHmTSnY49SSO/MBZyhB3RF+WVUiZBJAAadYAHPy/jdnLNnKFk4piJxdQykW7Mebd6mezTsPAWJAudY3dYl0U2GHQjCqWPpeOWXR2EhyJR1+qX4xTEg+zskO/+34h1xu5w/EYfD1rHYBniplfnhZ2T3F9JLPt6bgzBgiukh0Oasboo2CAyY8FFiSqajzMO+u998tilCwLUTLOSBitF2YmS4U6aEggwyLAQ5zuawAI2V1p5oI000EmZnB6piZO3RHmaWLAgZq69EY5JUdR3ABsXduuwc5omjM12HjOUvZB7DwES4/E66JoKbixW7WyVSkp2LpeZz0EPHfemMvkmWTpD8LmnkvnSZUIfj/xh7Sw887lB6x7JXhZiDhhah3Lhgn0hWDSVcn4NPSqKY2asEqkbOrp1mD9sFD6VPCAO0Bbia0oDQWsA4xBnFTfFLcT6G2y7pFyfEygbzcZCPUiMZJlSmHbzlblclOhiKWx2D1F4hH0lBUzAlGMofMRVQ36kdbFOCVxPo911iMc1UuO9YHjs7C554h8kph5Ny4fWu9R9YRLvbzsn8iZEYLjUFTcwFHMOD0Tx6FMADivqrPGrwvOqY0D/AQwHN4RRm+g1udhVuFQqSbTM1Psqg6E5DMitbEodpqnqcnGQBWEcKA4eSUDUIyhba6wdmRVoixZY1P0q7dtF4JchKAPFD96ivkChylrBsZMXa5aYVVUN+sx+4oIyav+XmaMnb2TdwKrTyi8kWuApwYvn9hydtd2mf37QxmROCdwWouiTHUeaThAlIxXDMzQWTViVVScOLsAwNlVU8JjX4qeA+ZgYUGOqeIVAGPoBNwXZxQ8uSZvmUZPVTqwY1oyzmhIRCsJGQFU07QUeh7Ms2Z0Ehyzu7z3fjamLlHJKBZ8oGM2fGk/VwdF4iUFv8yrVrauVzX1h6/ppMWP3/adUOvO7f4ER+RBHvxaJbPoi2b58ZT3F+AucGAbToRdhdEbWwi9rQQHGqYRvknZ1IwCIojEh/KRHFoK061ByhPuuNIo31OdjNzVPcQij7hWmWlXsmMhVYBQgiehLYUCq2BzphkdATSjphRrL9dpsHWNmgS7qplFJ7G3uoVRsfOKksZ2jTcK3x7qbRwiqVeeR7KJnIuoajqAPF/M/Gbhfu+yLwX9N+KORr2KSqYshMiSRdJ88GHeYBEGdoTp4ePQVZTpU8Wx8BiCboYuGXgA0u6te7LxKcsluRpDkJWQYp+1w2IyTAUgCJkApqwbin5GzNJB1jVn2QCO9KEkJcnkG6YuFYPVzqtWOHZ254Q5xFDhJGN2z64ir3H7N4qZ78P98h+5/188HXeImeiMAYs5jClmj/3XSnBUz4IBo6HcKZb/bTm0AFaNOKbO6dH20gwdBp6cklPFcR7t6mTRk6VPVfJk9MOkqkw4TzxO6YcRq14IRkgDgEIFmT6ODiFE0lipZhvGEWSMrUrbdmNUOCn111alU9KbydTl7SRXtqcPM8D2X+0x8vo1634JzY+jfO9SH6/vu/hX4I4lZdDtCEApULTvG9+4wYDSAD16Y4o4fm+1s8epDaxZ7Yw1OTAxGFcsupT7ZBLr/d4RKePcejUhOEM8ihmGKFNoABiApJCcjDKFqwhpadi4ZdXI0ji9CcD20lvnjEUVlLqwmjPbNbauvVG27ZqE75Uz8aBn3h9VhSdXIngB7gmm50D/4Gp/CPcNaAqCQZrgoCjKshBIOaOAzSA4SWiAvgJQTeMX4xfrF+vd4t3iZ40Z8KlWMOKOKSvT3rrLOFI7FRjDkawo4lPyMSOgi2IUBWaSxfR0mARP894cq66GT8wUSym8WbyLzkrOkrKfsCpqXa929mZSTXnhWrmbFnYlby7VzufFzD098GzWDxtfYv0cHPhp7Y4LjRNk5wvqeB5zExFxIThOy1HESgROj94tHgvT4OKWdRrc2Bkl0ca3POG+5Yodx5tmFrrN0iQT7pPgmJhQxJwzU5cp/WabD4fCjbEsJ2z7OFuVoVKNNsFZWRTJwOO8Hd7OXitTY37oIXR6liv30sKOiZDpyF+d7/5k3M+ILyeT/yO4x4qQqOAhDr3DXim2BBG7qsGuxwCqUzLMx7cuYcOvTo+mLt3YYbC25UCByjx5BrZ5Y1JgNbAeE4MLQhgh6JYpcPSqEFhGJuWchXelGgcpU5JvXQL0wCDQ3jm/LKua1l6iiE8G3naN6zqv1ToNVnY0fJ/Z13sVPb23/wUpYn8I9/d4kH4Od4AtsTxUNt0nmqcmgWkFVSS+57Da2XuPMz35FevaLd4YNw4oZlRT9hwA4LYFesJQjJ11j3Y9uWiScKdplm0KDKAOYoYOQIJR32fXYKGyG2Ny66qSCQsNrN5bh7gvN+XGQTOKYgbl+9rLVat1GhrGj4o8GOgd+pcpA1eP4TzPq0TwSjHzJeLPGv1yz4/inpY0wJSx1AxCA8C8sWTaKwaqKb2z3ju/Ln6x3llMNcPpWtEpiSWC0ReJMdGBMbS1uXy/RSmSxnwktwxDqcMYqvkmCSG6TbeNb2yysSYDY2ky+AFAMxoir8vixsF13TobPw5JwU9xUgO/aG/0KIrsWzmqmgvv5FspYl8WM2fP3e/E/TH999rAD+HODts0iBlKIXjoWd5PLb2zfrHeGr8s3hq/WO+9t8aN3ToNZujM0KF1bwEmwScAXRSKMSsj7nTLgkQ900SfDwfKABgBCaCasgCgBNrY+5TZ8Tn0LYVRFL0QA2OpNpPmzGuDSTVem1VN3iyu65KLJuDeNd4tKN/PsJ63I9wnvu/44J/hmXlfOuFXcH8a61++nu/E/dB9FYn1WCbSjZ1fZu+cd4tfzDoNAXe3WtmZtsRK8C0HoNBgdhdnVnaaMxwB3QMMQJMEPwSbcIqEhDsHygLugPMOJKMeZuXGp4wj7qMogp4hRDPqDTbFxRvrZ+Otc12nGEPWw4RkXeMXu06DqUuSJULe0+KZsLkSM3tvJnnC8I7LsPx/uH92OdYDy1tClOzoM+k5uHHwbvGr81Y7M1nZeYsztjqcx8a0JVbzAiCIO9a+w8EZQ9bjTHNQopjJAkwgcDoN2eHg7jYLxN4y5yOOt0Ilg6wj7ikbzC/Wrz5Mi2AXv7jkjgyunlKYukTPki6K3USTZ31ynRB2J3/madb9lSHV/33cT5Vg6H6b0q0bi7invPa+FN6oddF+Xb3Vq1ZWdotRfln8uqxa2a6ZKo5ihlBoIA4qbTtb1wn3SfDcn5j3UwGAJdybBnV8S8gYlYykm/MRH5H1vhSjKFRTylhXVTO6Lov3a447ihnN6JRm+atKb2enpO0annyRObfkiPZ+89GeL1j3e7lWryHsx0F/Fe4fWSiFkvGyEJgC2XNYtfJW+8U4PZq2VLLzs0ZHjZu1GwenpJVdEjOKsbWXay9t261qOuKeTcJaEEJJUDIFTh0jOyCAYgaHhrQAQ6xvg6DfGGs5oGnvhZhEjYMAByCaUW+XoN3DvDdu7aVicegTIcE5Mw145Q3jNP96M01yFjC5sHmBI/KecP+1eQSHyz5f/Dv6Ht+H+2X9LxqGg2Ai5FRxb7W3xi/GDB3O17dqFSJNdjZDZ7sGPTMUCA7yWGe9qslP06qmAWgc3ERvsPU4MW0GYoAJ84FlWQFWCEu5MRRGUWwWXQjcHkUhyypodxr0Uijfvvp1Nt4YLBW/qgnL4KRRIK7r3Dis04Djwff//zm8esyKuZvp/lUxc7Duf4L1x3y/g/hX436vyF10zlARHZGY8+iN9rP2dnZjp5rGDN1qdPDBoySQjZUN4o7hoegVsWjdewAsCnDRTyUkzQVSEyLLCgCwmHXwXTKmiwJlDLKOj6jaUdIMMUUHJ+fwq/fY3nCyp9mkMX7BOSObtZdeK4yUBVbfDKZecH8h4p8hZj6eNf7DrJ//i/P2D+HeVjWe5x73gkFb1Rwo4u7MtGrlZuWURAO/ophxi7fzqlWatwywrCSAnyPuYR5TwKpdtxgwqpKYAWCxWHtNSFtwABBYHI8QSciwxz0ZeFTt+HQUBQZWNWc4tdM667WXqGfWWaNwn/LMma5xs1qnwbZduakROLtfcgGzEzOwVztfFTMPXJC/GfrLy/7IBb8Ud5pmBLhHe6bdcYbhdRpMW06CY3pMz8HNyvvVO4t+yXUeV61UE8ykpLCqadXKa+ONwYQC28tzV7VKtVgJpDEfNE48HxIEhLiHe77iRB2T4DhJ5aomPw7eWG+WVU1pjF+INNW1KYVf7NpL2zUy/3YAjkKF7J6FrXu/AwH4pJg591D/kJ651wB+DvcwsEPwEFL9//aukL1xnWv+FsMDBUUFDQ1NDQ0NTQ0DBU0NDQ1NBQMFRQUFBfWBkRTZcbPd3fa277ftk6ebpNne3uz4dHTOnJkj2vEIPfga+6wicnfA3cjBbRKbe1ZtwdngTLDWyAnhw3sn4iqgICOncNfhroM2kM24dSmr+wnuOWl+4CInIwDua91snMOKIxP3XNTB4GEmE8mM8whk9duOn8HPMrdlgHgI34M1Rk6ma5eqOl36p/f56m0/IL58wR9V97f47ifAHTD6FIg/F/gvIzMsSyLLVabLj7oW2N3G2rWRA6yu9dgitldvMjgbvA/WOrW6TeKrHSeqiHNSTQMyE6zdiSSRmSWyJku4t1WFLjuMDBBCL1J1h5wd1mLnFmQdW5CPSROLO6kR7saGdYElUzlVzSrLvRbBGiMH7EZppYioadoC+a9PqG8/+SeamUu4/yc6gg+D+/NP+4VwT/+InKi+CixAiDYuiZLMYDEPa6nY3MPynncunlbV5tTq98XvC3QEjImxEX6W4a6DdajuZpZLIZvp0k6TIMarqq6qMVV3pM53aSwFQGe45/5jSvhoUeBxIFacBecAd7cupu/DuhRjpmpPImEleLgrMw34Ei7U5D/8qro/7j83Z5JK7Dfh/kJw8tHVvfqkGdNlXf9SMpPh3vJDBAEjika8jBh29pKxDLg7orRzoDZumLN6q4Pegt7Qotk7AVFxDdeAuw7OK84kEcQzsqjuedIkiKHzCGkAzLjbtL6UcxNyXS+rOxA/1zXanUpwb20mM6Zr/SxhZFCuNZmu3Ym8VkZOirOFGJqRHPqhJ4if2y+X+pni44NslX6nRv4u3D8F8W/d+XK4F2BnxaEV0AfcOUXXJBR4q2CMOsFyI8CRxmi3TmYawn32+7J3oubEhKhrsQ1tUKjuj85Mpu85vAn6sFzdsb0ayUwK7tvSdKlEfIZ7FIoRA5SdNcE6dEJN37tp0m1dMhnoCDZObl3cOiHs4Nx7v15avWixX26HfKje/XOwHj6cxH+n6s5SmhK/4u4s/cFTdYcrwdiIWNEFYRF7buuxEQgLCC7qCCADhul7Q1TXomnabRgy3CWRGSfE9maVGMp5XVW8qhp6LDdxOBQke70Yy8r52IjytAq4qya2I3FUXYjCXQVrMecC3HMXEoJ49Ct3Iq82P0tkvnIAFUf1R0uRXjUi35iqfpze/UNvl8j+YMRn3P/mD/apcOfnLxFnsSfD2KO6d0lEoJfJrQvcB8BkjJyC3kPwwbugVTDKzxLqSLjZjIM0s3R3FaxTgs9VhalqNnfP86amiiGVeFinh01R3Rdip54Mkg5Q2ve6z9V9IQr7HozFTBd+MpBDgrhnJ4+VCEcOhDfxqrzwj4KZi0bk8fmnr307uL/A9Mcg/i3u/o5K/ylkJvGVU2QkO/YkQWwA92j2i86MWt06zW2tl2mTk98Xb3XwLngfnAk67sIZOQHucujNtrp18daCu+e1plveWqqqoSjnY3LcZtn+oKokERY4Sh0BPoO1Y5U7V/cYm2pjWwZMJnfc81EVZkxuXeChV7rnPfB72Xy8uPuBIoL/udsllL9Bdc8fz02Z0nSGsgAY9jKC9tvg1OrUivW8/TboZTKzDNYEb4O3wVm05OFKEOF+k3EJ2jo4RSb3PDYmB+AI94LMDGlNG3ZLcAnG7wTA/cRk8ozpxjnW/FYiP8tgHQRqZhogC8vVPYbqVNVOZOTk76se24VYSVQyJ0mU5jfIDP7Kn46Z3mrRfDmsf/d/5NvA/TkXMjdkoJmB7zu4O06lRg5Bb5D+Autuk06r4H3wLjiLvruf5TZEuJtthTdvsBZAz3kE2RJ1TMdTsBdsb5TVfUgSsSW1I3Npx2jpIZtJ1R0TU+896rrpWsA9myNkXeRei20YglGHqerh44rGXK8vnSXyH2G8cepvfGcdwTeG+0V1P+If1T0KgKESG1uQGWAdu0veqOzAocc2Xgly6Goxdj0iwVTTBGOjD3CKkclJHlk884C7oLqqSrjDTGYu4F7OUzPcUd3nrGV3HnW9nC7F6o7Aj6pC3oE3yshBIu+4gG71nqnq8c/ylR8E9+fZ6vdH/O//hF9AZooHnFF2xB4FMSH222DVtg0DtpY2OTVN69Q9BB9CgDW2vEkzSyMnMJlYa2sBNWI2sFZNU0aRjan1jqnTjfOL6p40wC/gXnD3CqJIM06PQv6wvqnK6r7WTXDGyGE+igiqX3TcfzFmor+C+1ujpe8P9D+9fQ7c48JSAXfOhMjRk0S8aVrOWyYE523TtEi4Rmo78qxx/67UvimtjffeO2+Njs/c9TjIpmlnQfDDUIIHbXJI2MZ5hns20kDrvU0zJkydwN2HIujmGe6Zu6NBic4MLLaDNW6aSpFM2ZmJ1b1pFs6DN36WMsG9upyeXuI+P/v0XPWHmpkS6J+pDDvh6f8t3BlR5u7xfMoqxpgQKaga41WBywDTIiZE249tP45DDHfHl3A94CHnhJfJm2yaFqvTEsjT5mHYi3ztFM80Fs3HJlX6PGaK1Z2d4b7WzdzWaEGWcAfnAZr9XcFKqQw4KHBPO9Fei1lQ8BZk5jo++4qaP32VPqK6XwrCPkEADHx/B5R/OtypgPubXyeE/FasvFHF6PSMvElrXQl9JLs3RLBml0Qbj9V9TfYEWTZzK3qRmcwMR7j3iOZDyFnTlGoZlPbchQTc82AV6t/nMI+yuuPQHLw1clqI8TOBoScOcwHrSwb/d9X9xWn14+D18aj9i5/wM+D+8EB978sFE6J649pgjBljnXPAOuDOOY2DRHcFcF+JTtX9YYKXbAWG1HaEodKpuo8setSU4keMlkC+c3Wf038R2xtuXVaqTljPiEfW9kAE7r6kHYASsi8ePnOY6ni1fMTynn2jq/1xcP9I3L9Wub38X/jU6n4QzFy9jDFGxKtsTnD1nZgQMcyMsch8mGBCUPKqbpJTadAa3B2dEJxfc4I2CnyTXMEQXNOUh1d0ZqqqJDN5uoTP6MTn/T0QlaD0noyZdqI19SJj4EdVrXSAe0NZO1CimN48p5bPPkH/r4+qn8bdT2D6MKw//6jvPmp/CtwTdLtanBqPheM0O724vM+YIDrw+HGQWhscYePDu+7oUd0XoqC0bmucU5GmBFuYR4FPyI7eYF3dpPWOzN1zI3JJA6ayuudmPOKL0WoMRpdBBuWYCX6RC9FYVcEZMw0rBMBvY/oXl8ETof+7o+oLiHzEBfDx1f2dP/kbP/znVPf40fIIdzCQpmnNXQGy+q71Xe/LbLTZN4X24l3FVoyz3lnjrUXUYwx8xB2LBnwIIcAEr0tw93eVGpHcjNPGuen7U3WHEvjG+cBFh3BjojZpDWTK80DDp5S5l9wdh+AUpkDB2BOTWRKTQWlfqRoZBWfdOu1Ewwt8vzFLOjz5V9z9nfPUjyA2n4L19/yoXwT3gQtKdgNtP45dvy+zHPp9U3rbjTZy6J1x3jmtTQjhrpTednmTcMlzRoeXHw3RwMXAhWS0EoW7xiEVQD/APTVnUOCxwNFyMXBRVnfsXD8LIcup6o3zvRZzIYzBOnYSyQDfD/qO5yWjoJXbJPjVr1H+HtzT33D3t66E35TUvob75cf/V7iDzDDGmqYdu76uxb7MTdPuy7wvs9NmHKTednNXyBPWd623XSsVvA/OG22CfwV3pFLOdX2L3N08qvs0rESAe5kWP6QZE46qJdxvPKYyrXWDDY9c1E9wn+s6hxrsRLBSWosLoLyltA8W1I4cv9tvddxf4f7D9e4fdPtbWL/A+jPcX7zyv4V7rO5CYCTUNC2a5fsyo5CPg9RK3ZUydxVC0NuOK8E776012+rdK7wzxgD3dFQ1uo1A9LOEv9KtaEdmJXCGO1K50ZlZYhpCVcJ9rRsQ91IOudbNXFVzEjy6dVFNsz60kGdWg2W/oHe/L36WwwGwf4f7f0URedkzfeuVXwR3dGYyypGiigkRED92PXDvnAshgMTvy+x9MNrsy/yazDDGtmFI1Z2hukMiZuQEB6/cTS/pO+AO3h97NQ+4P6r7SUHw0MzkVxLtREFrM05r9YB42XrPD63a/L4EtR1DJ49Yfw+rOV4hP3B/L9Y/G+5DAfccGjx2/ThIwFrepNNG3zW8RfHkPi7O3F1iOG99eGuJItzLvjvia4yc9mQ4U6YblGQmb+7hqLoQW9+Ae6bvmcwUcZMU7sr0fQ4TLvXu5R2vNrfJcFfypYLgd6H/D8D9nX3Gd5w3Ppu7E1S+Td02NfRem5wghtnkdFfKWueMvivlrb4rtS8zcrfl0OtN6k3uyxzcHQgv4S6Hvqqqua1vnN+INk5Ie1yIwSd1TtFiZXwNupBzXWd1ZIZ7jt7OenfAHUDPspncd59T1yWo3U3TIU+4Okyd8CQia9x9+0Vg/Ksx6gUF+oH7r57/T+DOEtyL9SWGhjtSV3P2KsL36lrAVgC3tqnHrpdDH38hdH3b1DVxzpOKmBFh745zyWjjPNxVru5+21eqtjQBPW1qY8xUVndECpuuXeiwzbQcLcRwDSypEQlAw4agRHnEenWo9/ALCWpbSqg/z1DpmZ9fPvnvkJn3bOi9r4/0qXAvp6ospZEREXTqwDEAne9vw7DJCff9XQWrg1ZebVZt4a7k0Nf1YVIL2UyUiKk9V3eXdCxzkaMti9Z7Ti3u0m0mguUdfPNOPjPlnVjdE+LNNOi2XqpDdV+PIZjwNgv3Oah9ea37zc9evP0fYqv0v357z0TsP29EnmwIeLG6Onb9JqdNTlC0Z9CbbbVqM9uKrwZ4/0bHPBOc1cv0DHfwENU0mKQuKTUpp4sB7nNycM/JZCXcEb4XjM0cPUcYlFjPn2WMm0xbSyl+LB9h1xTQlykN4O7vCuuqb1H2a1r/zGfSC37g/i3gLlI2fIZ7nZL3xq7Xy6Q3uckJQIc5nrsjy8AA8cHqEFwIyULMOzPLxyXEiJIABnlMqPFAfNpsqnKBn1NgfGmBneE+ICTVWJxKT4sd2T8sOkWyQ54wfMLWJ7Je9ubhbeb3JWi1PC00PaB8RW2ueMzj7g/cf8N25lPhzo4PRVK+4xjq1kUvCe5y0psM8JMJwarNzNJbTFUz3O0mJ/74poxSfNJKNBNtnMPVCEtGG3/AXaZ44Uzf2yQXa9OydlB7ru5QupcQL/XAMv26WLLpad+XEyWQmUzl8fw2tH5fgt6Xg+T9zMuvqzu9KbD5l+B+Ceh3Y/2z4J4OkeVHzakmgcWPaJWh1lN1D/YevAshuLuKTqjBx5u3wdn9NhTZ86yuBTqGG+cLMd23yGg3Xet9cNOUDWFk+pwHq92RuEui4Ly3uuw5nmo8HmJJqqzuqmmQd7mkfNZC+/4o+QuDvmJ3AAAGU0lEQVTnmDSdNMBPmC7uXXKY4z/LvwT3v759XnV/hntZ3a3anFr32wC4t02NaFU59CFYr5WZZQiAu4tw904O/dG4ho2MZhFb5m6a/CyxpRqcD9rGmKSmgVVqru7g7rnAd2ifOx/WBTPU0ongVN1V0yCeaa4q/PYwfR+MRUZNbsgsVbVW1UrVghpfVZIoOONnuVDV4O29yGa6vp8/V8VfrP7ceONfvf03cGeFOpKI5NC7dUF1R5e9qwVjouaEh3rb9TJ5n7AekBnv0Gsv/ytDMd2Ec53p2r0WQduY3b7tbt1N3+fqXjZnHsRdTkEbmPTm/nqGe2Y4a93Mgm5VhcMAJGVmnIJ1sRdJ1fogMAcdwa2qvNUgM+fFl5KoVC+evyDxP3D/FnA/dSFrnraycVTdpL+v+20Yu56ImqZF371pWs5IDv1+G5yzB7g7O3b96Z98ZDEn3t62WNo5M13rYbuudFDarQvy4/OkaShYO/xQ3bp7tSEEOMP9ObojE/dMZuDAEYwt6Puj474UUgJJBE+RPXL3i2768T2/PM7+fZzBP3z7z+DecpH/3VDOgWkiwnYSBk9j1xMjzmnsar3J4O1jmOrt2PVFEi8DmdmJ3DQFbXTfmnFy0xSUDtq4ddF9q/vW9P3GSSbNTElmYguybhCJigsGo6Xs8l7C/cFkiuq+EIV18Xe1F432csaESO6ZaO+EapqFKvbESUq6cuItr7/6A/evh3scqVaPh5nMMKKxqzFPjV8VUQ3PGNW1wFEX09ZgVVzlCCE4cyAzjIjoRmS6NvqSrgsyVoPSZhqyldeaYlPlkbtnJhOUDtaarg1KL0SAe05XzXUda025LTMXp1UzDcF51TTr8XhaKmeWRKVuj/fpDXnMqTv5+PNCI/kD928B95Ke8kJQwInGrj6usYpxkJCRNU37+CaMjV0frIrtyCcyw4S4YXxjLEzWUaETjY7UIjtqlDqCwzDV2rAu+OWAFsosYosT3B0XgGSHb4VGfmzOcBasyXymJPEZ8QvREEfLb2YtPYB8+d4/If6HzHwLuPNCMkAJ7mV1L1/cNC1yOAh6sn5EszFrhuOwydnTX4QAOCiNum66Fl6NWxLogkLkGVPZiIwFntNaN0Eb2JoiZl6y6FwQT6uC5rrGdZLremk9iQmr7tugzan/uBSn1ZUqM05vzJLeIxG77kX+wP3r4X6aMfEkBqbM41OqAWMC2dk1j60SYjQOkvO27Udo4uXQ47SKc23+YIx1nHI+zPoY2kfAzemMOB/JTIb7WBxS/SxN32M6OzK60SMn/pa3+6pq4wQLYjMNc11j1Rx+2W6dcjsy0/dS9W661owT3tfLt7e66MG/euanun8LuPOnh12hdeGMOH/Y0cAHuIP5NU+L+ozMXVnr7krVtdhvgzdKDufODBFDHPtyvM0F1kvuMSTZTN5PDWrHbwa3LmBBMptw1LVkD5V8bsjksg3BAmgbZlV6jIKCE3HHnbhEOwwH4L5qzvx60vQD96+H+8k1RhArqzsnQuoqEQP0axI5LX7gYmzSravbfmQiGltvcnr+qW6FOHEpivqS5vyl5L1MJsMGk+ladOshh8zGqJHBl0shqSGTKQpmWHvd3zinOK5iUKqVrCb5K1VQHEBx+TrB4OLh0zPVvyIA/t5w50/mMU3qzGxygnwAmt7yjlOrVZvTe7A253mMgtp+xLcbu/oZ7ujLzURLXi9KJ8hI2atI32VV3aoqz5iG5I9nuhaI99uumib2cBhJFtl5X1U9Vv7id66cugdvgncheO9DCD748/ZJCAGKhnRsjVFNuEg2Th3RcyMyveuvGpHxyfT6H7h/MdybgsywtEWBMRMkvm7drdpwy6Jf3Ny6BG/l0NecQGzGrkenknPa5HRpNyaIZcFWpjF4ptS7Z2elPq0v7bXIcHfrsnEez6nF74H4qyB5Gax147UK9h6cTaB3SdvjCrR7v+0bp7UYr64J7mho1ud3+CpMmJ4bMgdW8wP3r4Q7ajmvaOB9x6PjLtwYu1roTQLcepP4nO+Ybd2XWW8yqF0r1eG7MQbbMCYEY0wOPbuCOxGNBYeRBe7nqsIRM49Uu8TgI7UQHCdIf1d58lraFuBcmy8AMyMJ0CAMMN1cvD2gH7xzYDVK8LzJWsrIJIvJNQeAX+dOXjyDV/4fznodOM1gcVAAAAAASUVORK5CYII=

1905.1965.2025年乙巳太歲吳遂大將軍

(๔๒)ขุนพลโกว่ซุ่ยไต่เจียงกุง(อู๋จู๋ต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกจี๋ หรือปี พ.ศ.  2448, 2508, 2568

ขุนพลอู๋จู๋มีนามรองว่าจื้อเต้า เป็นชาวอันฮุย ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (คศ.960-1279)ขุนพลอู๋จู๋รับราชการเป็นนายอำเภอซิวหนิง ท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณในด้านการชำระคดีอยุติธรรมทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีจิตใจห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร เมื่อคราวประสบภัยแล้ง ท่านได้อธิษฐานจิตขอฝนโดยไม่ยอมหลับยอมนอนตลอด 3 วัน 3 คืน จนเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขอยกเว้นการเกณฑ์แรงงาน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ยากของราษฎร

ปีที่นับเป็นปีอิกจี๋ หรือปี พ.ศ.  2448, 2508, 2568

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีวอกจะตกเกณฑ์        เฮ้ง 刑

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        ชง  沖

คนที่เกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       ไห่  害