fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9rYOrOvf1+68gIyO3jYyMjI2MRMYiI5HYSiQSi0QisUgksq9YSQgfnfMxnXPm/O7D5fYApS3trCzWXtnZ+X/PZfjf+pNr8eHCvvHywdXdPHV7cnF87n437tycVVzPyv4tfnI3XPKLj7v79MPu//vrGPqH1n8E7vuV4KLSY77LImqKomDxP3Y8M7xZEaEaTksnHXaL7N3jO+C98Ww86bjPDv+dDp93z6ceD4Sr/PCt/gf3/3tw/8Hyhis9UfvNUzdHXn7sLeen/Q+f/fi153vC/9j9PwL3H1xdkR7Ycet8zs3Oa4Fy807FsaFc/znfmT544vjed+KquFzn/+D+fw/uPy9m2K6Di7gVRAFnjDHGj2ImKZXsBbsEOhyPMoLFnRvtlITGrpOKw/HjKcf3OLxv+qSDfmEn/VT8T8z8H4T7D5YXV8qzR5x3OsLZabl5nx8Kl4900JGLf04p3Z7x+rT/wf3/JNwDNCPf8RPN45z0bMbfnAX65qxggd0DsfK4kd66yHbj2ya+Pd9STuR+Q9unEPNI4jtH31B/DFKPd4Cbjf/B/f8k3NOyY7oIeOU5ke/IThrmelrAcYJ+OhIfI9AzxLMMoWeVcVJHxW7f/ADx7Ih4doT+rrrugP4/Z+Y/AffjYwA9tvPjH67X869vzi7bv7rcxrxvXv4H9/8zcL/CDuDmkdpzgmeH3YJHjs/PJ8aIBanDWThtp3kWNFJ4Yf5ULp+OG0XayFn4ozg123hF+UUMdtmLc9LGp+EuxFOIvw7EP/MtvhncX7FsTsOUHeEXgj+9/LgWP0P5LDvt9trYLoey5YMo9/7ZH8WgP3NO8R52/1fgjusEsk/rzyH+W8L9YzhSwm7x8kxiBWeM9hMKiq+l/bTi2HiujaE4fnTBGOOnH+X8IxV3e8XhiZP9nh28bR8nc+d0zmfYPYEjB803X/OLPF3zvwT3n5TdxKFMAPeC8yhv8GzYBrij4AnQLzgrOI8gTk9F9cIvL+HRvQlNKxo+vNhVEHZZtptbOpnF8sI5z2z3o1tz8t1PHtD+Np9h9xzut3j6husHl/rd4X5VC9cgknKsn+n5cCQ80n5wP5kXNwePb8UzV/7y1K5eDldY5Ede/lr71zwx+P1yPuHFC+KN43Nwv1UF33m90vmvXPwfhPtJXrOzYma3aDvDjhixglhBnHFWEA8bgfjB3/tGpPlE6oH7i32jYCzdDa4BLmPRnj+w+x7IRsOQZ7zOU5wZeZ0dGfnsKJ4OZH4ne+lCxvf8LbhfZcAryvxu6wf4/o5w/wDrOb5PKCcGEAfy5qzgAPqOacaJES/wSHGXOOMcjaEgHlsFLyi2h6BeeIb4g7ZhVz1z2ID+iaftvWCM5YhPUuekReLRTNHkp/wM4t/kzJxivr8O6w+u9tX2N4I7v9t4EWW+UCwB3EwkuUKMEqbTLjFBjDjjggmRnUbxTXK1Q/tnhTfhTNyLmUvzu1uz7xvFT3H41jh2avkvlp/7+T/B7v8Evj9A/K/LsC+GO79s/xju/IynAHQWoSwKIiZEQYIJXhAxokIkTAsonIIEcF9wUQiRgT6cXIS3giJCs8FxVkTJFAJcYowXQflceZ3iBgeRBzGzax6eSZr7DfZKzMSA9QPn/nfhvgz3iP/+0L+F+LeAe471V6I83yBilPN3lDEiJ2/QNjEhI6ZxXHIhCpJ8fzadTyydGZ4lRqIQ+cvTs4n10w3h5oZTXL9RzvF54HuzFId/Pl4+st5/t5vpA5R/f7j/IsT/INxPuvyqB3ZYZ4JERJztWOSMA4siolwwEoxyxOMpWZDkQhakmMSz2E3HxbHBpNemR8Z2sg/XdjB24sUXdGgGsQEU+beOYW4O3WyT5wdjG3hp3bPd29nP+TS7X3fft14h9e/D/QMl+gHcUwAqomjmOcRFlOA5PQsWILsDmgvFpCJKu4ZJbBsmBROGScOkYlLFXTSD0BIKklxQIRSTIjYJUQSpw6Pzk7ZZtsFYEEJF8PuJFbSnNmSCB8Im7kYnJ6ay5Y58bsBH6B/TDS65BJ9m9y/g9S8B93eB+yvoZ3f2+9hu91uiQBeZYjkIjFzJSC5EIQKgC2Ei6AFlc9xAA8if3RsJk4IJxaRgZLLtk/4RTMQrIba3w1xxJXlzjbOzFfg+UMDxF/v4934hgH4d7reS95+OWf8y3K/x6LWX5wDxjNcTkR9InSITA7KlckoKYkScM06Mc8YIzg2RYJw4CUZxmwvGiTFuYhtI0E93g5IpwB1tSRZB2edXQsUeGUeO57ygoghMnwe1CHOLtMEyBxNkH039LNX3aEoe+2PvA9Vf9t1/GN79Q7j/o3Dnx42rCXOGOz/iPgtAU8i4wyvoisC4YSMJFcEImCYhSIiwQYLikbArBAkVjyiA+7pKLgB3E3UOcA/BEy6gOAa4Ue2A15POCZKG8QzxxNjFsTkgfndpGGOZbGGZpMnyD+I/QPw7upl+6dnvs/417f7Ce74PTHnmhAQrRlx4PYoNSlqlZMrER8kF4zyhnAviIHJBRALUjme1lEJKEkpIKXh4ublonpKpk+BRR42EtpciXezCG81b72Hd5c3HquYXl+Pf5T+c7/4X2P0qUm+Azo/IOHmOPFouFIGeaDgFl0BkyZTm0jApuAQjamUa4irruCHOJWOsYNaUNWM1Y5YxQSSlJk54E7xPDn1HCh+UogJsA/Fyj2IF2D1SviAmOOx/bCdhwyByOAtq55ijH4TNvTHPYox657ufg9X/wf3PwP0K+lee+q5ejsGooIuGSaLl+ghEAveCS9z6bbaqgg3OYrtmrCG+tN2OeCkFl45UQny6XeQNyXzA7sWurBLNUybJKO6+XvnlJzrdFZM1+VOs/7mMyP/e+j52D8gmJjpnjXH5zT2xe3S1D6JcZLtXgZFA6cklaComwX2qCFjnjKtsFxAflFYFa4g3xDWXgsv6CPe01nSAfmoM1waQtuFdgt1jt+4u6DkTMXhFtytlHbGHTJs4AosVh6ybbOvD0VD/peEdfxPu94gXXHojO2fnvsmBHi08SUd8KyY131k8gSzRbY7IkilHypOrTL1nnhRHd47H5Jqk4EkIwoNwpHKC10zjnfO2lK/QPEnZGyY106kBiON9CV+NHyUNL0QRJA0yDqg4WPKUe/NZ3YTsex0zx05ZZm+C+9cgvvhq6/0vw52I87G2g7Ods95IHnvyeYYJyYVmOlcLCUbAIlCINaHzITw43hv54UUB7sQPRo0iIYSUioyQEm+Ld65JWaEeVCZkpwtI7S2HOBokmmhu3tP+BSUxQUxG8SYYo+KQ6ZkLGzr+huyobX68fGt2/1q4/6EUsavPeBDo3gSC90YqQjwqBBOACGXGC6g9YCuD+HV1pJwoa1KCEWN7VJeHdwnrnAueAV1IKXJ/RhopdU3qQaUV4aaRP6YGZrIQ2WTNMrWE1GJT2BoQX4iYvoYNEYyaGMKm4DW6lhTES8FJiDQMPBH8Qb4Ubw9V/yG4f24kytvhjrgNiDeCe7PTHhg9CBimVZTpCeiKTIKaJwe69eQASk9OFYxIvCQ/zrumWee5qVtvAG6CJyOlFlpJqbWUQivB5aB0Taom9RD+QSWwjhvIg8pc2zhSigwgnvM9Ljvn+DwgISaTfnsds2YBa8GPP+zdcvmDfEK7f25Y0G/A652If8f1/AjuJ5Sz09053bsFE1YoIN4baYUSjER295dcaC7hXu9RKRlQeBLoiW4fVD6orBkjdJoGARABUDDGGAk1983Q986VTd327dDXpTUavK6lFlJKqbHNSdSMDUp7cqD59EHQNmhdaHsJ+rnoRxtIfJ+aMciemATQ8X3xy6RIpogpNwV+ujg8ZTfji6OeOSSWnRMkfyuJ4OMRn28F+vPtHH/bUN8P9xz3N11IuUCXXES4G28kbPVcryd210znotmTSxC0QmEbB4lzVTBkBMS+ds4Zm/vGGu2NnPtmrG1Tt9u6PJdpcHYZusZZa7SWUhutpRZaaaOJRE1qbjzwHR6FB6+D7LGd1E5qijnWTwQfaD5otpiEwyXUPN9VDe2g3zPM8hHfadwgC91SWWbBKWL9nJj5ypyZhPL3w/1370K/CPdrp9IZ7sl+1lx2zg7OguCh0YHyJNaxAXZ3ogSpJ8zhMVA7KV5wyRg6Uxkn4nwbmqX1jbNjbcfarl29tH5wdhua59wMzj7nZu3q5zJsU9c4640B7omEEXyqqsH49Cmnj8tbWmqK6c6TM70ig1gW3/GEe8Flil/3ztfzUPEXWWU/sbzJd/8C+f4lcP+c1vp1uDP2WsywrLdFMOGNHJwda+uNzB09bCelnoAOTnWifFDZ6TqhsNN1yRQxYgx5X+I5d9vQAOJBMhntjXGlb6qqqSpvTOOarmmmtlmG7jkP29CsU7sMnRVKS2kZG5wdlE4Qzz/0tALfIPu0nX8F3KOA+CTbEsGjheNnSXBPOcNZMlluzAdTMrqQpwGrv50idgudr8l0/+H2b17z9Sv8NN9/Au4HaufRcj71koJ3gUhFxonSMJlkes6RiU2BsF4ekCfjZxMnIWVDvK9Lxgpolb4ul9YvQ/cc+23C4/Cch+c8buv8XKZ17rWU3pjGpYuhQWnI9176/EPx6Mk99C5voHnyW0EeYySOT7evIOi5VkwqMgH9XPJCJCm/90YFuybZ8ARJE313nieIfTpF7NXIt69RMu+H+58QM/w13Cn2osuYGrBb0SlmNYID4iaye4I7+DLxOkCWlHQvqweVcSwcIxLeSMYK4pzi3b5xdmn92tXPsV+n9jn2z6l/zsNzGZ7zOPcNcW5NuUy9FcoI7o0RnDfEB6Un8+hl1cu6l1Uvq1761NLChvB5w8NF4pqdOHg4QLnm0okybKc1CRsuU67BTVbZy+SCrxMzXzDC44rpHFWfvdpX1/nmSgQvqf2kYQK7R+8FBnznrBHck4Ned0frY8dThnIAHWsRzQghyQjOikIRYYVd09flMnTb0GxT/xz75zw8p+E5D42zlau6rt2W8blMXdNoqY3ggd2dHYwfzGPY4V73su6lB+5B/BA5p4giVzgpigWRp3A2x33ieJ4Sy0KiQeiHKooQuWYdriFazUY1nQ34T4eqt/LgHaB///rByNqfu+xfZ/dXXvs5QYCyjqSk4K3YXQ5QoxXKRVcEwALKB1kDZBDu6eMVET5bEFdEoOrKVZyLsfVBzEz9cxqe0zC2vqn9ti7bMj+3+blM2zRoqcHxNampqgalR/UYVNNLP8h6kDW2e1kPqul0gH4A/YXpPbnE8QC9Zhrf7kDz0a7BetYz54EvR3Z/3bv9uZyZV/h4t/v+hXD/aaD/LtzZ8a+SBiIF7Q52z01GxSRiVtB8oL1M9YIvnSgfwidG7+W+LViSLcwbWRRQMlxJAbh3zvZ1OTd+G5p17J/T8JzH5zIt0/hcpm1bn8v0XAH3XklhhbJCNcQB9z5AvLrCfVDNIOtBJ8qvexnNHO0T3+drCGdFueOeaUVGwLchk8FdRqzLYs+Sv1M15+HbbxQz/8r6jr6CH8H91M+Xwz3P/dgzYMFhQDn+urDn+rpMYauLBh/WpGESnSe441niez67ERyDIwRxQaSIvJGwXxpnA+Kn4fl8btv6XIbnMj2fT2D9uUzPsSfO0UgA94b4YB6TboDvyPRVL33Y3bHuHyKuR5TnNJ8eg2wDwfPdpqR9hZ7J+p4yGz4r7pdGc58GNL0rI/KfWD8edvjmnJlbu/3QmQo9A8l+CtRKpqxQS+vH2jbOpj5LuDEQDAgNA6SozGi+KmL99tTgrNGKSBAXxI3gS+u3qYfJuLR+m4fnc3uuMyLXbR7Wro4G/IDbwuAs4F4zNulmVI8h0vmkm0Ht6AfusaIRhgsWHsjOoQ89c9pI2v0k4nOaf51iwHJ2vy7fGu7Fuxz3Wzr/9e7VX2R3dgv3OEpj71vRXKZAzYqQcwKCX1p/IvhghggfSbRCqJpc8Pyv2zUNJzG1jTdGSUGcWLBrzNh6ZOksQwf1sna1lrJvO6ia5zpv0yCIuq4dlE5wB7sD5aPpErjDquvBPLDRy+ohPHCfOL7TNVzLZNckDZPgrqSFtgHW0dWaMgvy5IIYsObVKvOCYqeNbz+a6Q2Iv+XyVwc/xP3Pwf02TuUZ1kXEepYawLQjtT+K0pMb66DgvZEpGSaRZZQNEDPwSaqaFNvJnRnBlRTL0K3T0LhGECkp4MwgANVSrl39XBGbrlPbtE23LeNzHmDXeGO2eYRqnxtfMzZV1aRbYHoybQL9aDrsBrirZjdtTLMLm2wFvoNvIwLrh7uc3G93UPBAfOL4IssvKPYMymwqtbukyLfC/Wv6m07Le67zTRdzETP8Qur8yOvRhCGTkmFSygCAnuDujUkxa+rH2eG+QyrIZRB8rqqgvNexhyhfp7FxtonJxghDt6EJSn0egik59liheZ7LtLRdgvtg/KSbSbeTaUfd7tDXzWi7UbeDeYzqMep2gFFj2kTwu12jM3mjfS7iT3omj1n3zHh+9OCL3A/ISectYubaGfnWHtY3g/sr296H7H7oENn1eszvTX/RpGT2JMdIdQhYYcPD5YDbPeg6CoZ6kPvjg0p+1FKKCLHp0vq58X1dAu6SC0FRzMzjDvexX6fuOYXtbRmf64zXTtWAzqbBPGbbz6YbdTtG3A+qybfRBnrpsYtWGuAOT0l4Tw6gfwifOzMQdam3NUoanfiCM1FkqWOphzWvNJ8VFys+PZrpVeT3Df3HPwr3K7uf4B46lZJCTRlgScViTT3za1cjZvVGPqiMIWD0/oD4aAJ6cjxTM4LIGj03fqoqpFs2znbOQskI4o2zz7HPrZhtaBK7P8f+uazPZcI7AOsN8Um3gPtku8l2B7jbbrLdaDqwO0TOaDtcdoI7NpwIBmXidbR2/DKJCwD3JGmwXqLV3Iu8W4o35rsv77fbc3b/JjT/i+x+MB95zu78kOeYU/tuOEbaQ68TkiWBmCiI20HWuwOomkHXD+FzuBNnVijksisiK1QX1JHhjBnB0b2KTiXkSK7T+FxW5NI8x35bZsB9ULpmbG58Q3zULbAe2N320DCDeUy2m3SD44N5pI1B152ue1nnNB/Qf0F8nk0AHZ9CnZghfLXeI+Kz0CXl939OzCx3eubaDD6NrVvof3u4X9n9DHdwVZLpid0Dx6PfNLGgDogH6IGV4IHAAdR7X88J7owxazS0EEz3xtnBWZC9EdwKtXb1cx63aZgbPzd+m8bn9nyO/XMcA9zHfqqqdexrxlCcY9LtZLvZ9vuG7SbT4jGhPEmdwTwAdKgafK/TRpLye2cT7n5SJ44XXEdql8mfCTFrAn1BWfkxFqPUIGzeKmbex+5XcL8Z8V8yeO+jPJk8ux1wz50HdKGHVDAEcPFeD8QnuA/G97KCOA4qOTMBH8IzdvDdvZFNVSnOBedWqMbZqaqmqoI6mtpmapt16p7ztK3LVFVIHUO+5HPst2lcWo+X1Iw9xxHWewL3ZLu5HCbbg+ynFK3qFpZl8iVB/4N5AOJpfQjvzU7wqbMJPxG2Q55wSqTJ0gru9ExO7/nmeyea/DKsf3z8Ny/+/RmRt+y+p4WlHHcVzZn9fh1VTRgBlLR7COw8uv0RtvayAnpG0wFYk+3jRoe3wm2EFRwCRkupiGD1LK2f+wbZl3Pjl9YvrX/CvZmHdRoCr0PPLOvg7OQ61J+Bgh/VY4p6Zrb9FNcA96TmzQPUDlIfVYA7blAAevIoT6FL8N1jZ3MesAouGaMUsEZ2T1li+9ROl4T3z+e7f42S+fL1C+H+Mi2MZ0bkDnS+++7pj33qbEfiQHJpOmdDeArZYAK8AtpMF3m3n8wjaHehjOCNs733a1ev0wg1742cqmpwdmm7pe2QRbNt63MaA8cv69J2MFKQyI5Umcm0czlMpp3dMJfDbPvZ9gD6XA64KviSs+0Tr+fU3ssa9668kzWEqghSpQ2kwCVxrZgkrpESzJk49TdlSQQpj+BYJrX4j5dV+hK4f5wFuQ9AzsVMCs5OYiakx2j/oLI3zWD83HiMSBqMD14kevIhJHSToA8XfDAPiJmo3U1fl0vbrVPXIMfYGOS+b9P4nIe1q5ehez6357IGZ2Ya13EEi0ci7wbVjLab3TCZdqnG2Q2z7Wc3hNPckDh+dkHk4CW4pN40uZhJ1vspWs3zCELeWOSLKA6vZQuOvvspV+ybF974Z+HOXmt3jNPZR/GE7kMuE9ATneeeHQyNsfXwTzpnU3ZKEAkR9xOI1nST7QcVREsSM2ko0zJ0TVUtrV/abu3qdeqfywQ6fz635zRGSTM+xxFAn90QdItudl53A44D2bMbxt2xCVInUftouxSw9qYB2ediZg9VkQ8cb4CCR4XGd7jzWIMp9KqGRxaLpyYZsyua/yrcX3WTfRbuV+HOc/l+kDGn8TtkciMybT+0d6IMhozxGGGN3lbo42TAh94fINIEFZGSBSBdOmfnxk9tMze+cxbCfe3qLaQBr9u2buv2nMfnPIZxfeOIJhRAb3uI8h3u5TC7HpJmqac9ZrXdZLvZ9UHYRHbvYtiKKDx9x5Mzg5yZnN0PpntxHdzEz+x+Wt5TEvVfgfuv4/vX4Z7/ygdVk7T7IWsg2zj9vZOeCaP1Ymck8sYg4idQpnpkXTz97Po5ixrRnSQ4F0RaysbZvi77uoSUH1u/DB289tDTtEzPedyW8TmN8GfWcQTWZxfgHj7FDbPpZtsv1RiewkHXT9Dxtptch+0xoh8ED2rvTYNsglOskq854pPpfmL3A9xf++7/gHY/Qeqd0P/1K/9pdr8JWFOh01y1a35Ic09/9XR/Bxpyf3rQNRJ0Qc/owdnhbgLocWTQtRVKETlRKiItJaS8NwYiZ2qbkPI+j8952KYBNL/N4zb1c+OXoUP7AdAjsrsUoULkLNWY4D7Zfiy7cE6UOuB1CJsM7u3Vcc/ZPWj32MkaR6/KWCtYxLKpFJUMPxR9P6YSfFN2fwXxfwHuLxHPE9xjxq9mGhXCTs4MeB3QD5EcldHNqAbzgKRZu7rD4NGoZGCDBALWTTABzaM37Vh23vgwLsnZmChmYMPPffMc+3UatmnY5hG9TgHocF1cPwWsJ6UeNEyCNVoCtPtu2mRkD8SD3YF4uJD7yA/jT2LmmvueMoGLs5JJXaovxcw3Hd5RZMXDvgTuv2ue/ha7syxU3avhpcH2e8x68SKdKHvTIGxNgV3wsGubfMk0mGhQzWz73fMOGrqf3fDQnjhDoTIUmemcRR/TMnTb1CWsb9OAREhv5FJPk+vmckhAP8A9cbntlmocy26y/VSlsDU/Z8d67kXCdwo5Qhnub/wZfuhjykczHZIiD0Oz88zfbzx7x5+A+y303wP3E6/vzszO7tkA5DwBMCWHJWMuZc6gsynkC5h2tB1CzL4uB2d7WY8J3OjxMR0UPBzDdZ7naSESKYEeiEckAKMGRvs2NEvbQdMvbTeabnYJvkmgh34laJjR4pxhqafZDWPZzW6YXFBBwaux3Wi73jTJlknCPUWrCfon4b6PaeJa7SNWX5XfyJX7efm+cL/uvgfun6ie8FvsfjDgYaXl9c6TsEn9qYnqAsen0gNRwaODCSNNt6EBwY+2m3QDCzx63sPs+nmYtmVbx3Fs/dw3TVWl8quds733MGowBGSbhrWrp7ZZxmlbl65ptDKD8VM15MHoZPvJBQ2DYDQRPxC/h6dlN7t+MI+x3E33h/CJ43fBBtxneiYYkVxKYVPZGaQBv4T7IV3oPDT7m4aqV1hfmf5TWP9dxP8I7vlyNeCJMZ6XhiN2sSOjpEk9L4HdKRF8leA+2m5s/XPuYMPjCGTDbPux7OZhmqdlnbfn9hz7MdXKG1uPaBWJCdDxvffL0G3TuM7rcw1r4xprtFZGK9PpOtB2lZT67rgD6Es14tnE6Dm7B+vddCkR6KRnrtEqOlaT4w7tF4cyhXLvRTYoG6DOY9O82sybRjP97sD+nwfWO7F+i+/3jFX9Mdyzodl7KdBcuO9DmXLrPY7nB/R7WQdwV1UqdDoYHxK23LDU0zRNy7QC68/tOU2TNWWOeAiYZeoxtmNbl21bn+uKx+e6rvNgrbOmNKYE4q0pwfRLNYLFge/UDMLBelqqcbRdugOA2oN8L7uTdvcmepFHat/z3bO83xeZ7pfksLvld3NmXo1meneu2DvXW0Z/9aXeBvermAkKHvNzpFy/XcdzmRLfQ/EwEavhiV3Qp56aufFz34DgR9tN1ZBIfZ23ZVqXaZ2npW87ZzywDkMm0DmwvszoYHqu67Yuz3XdlrlyVamcjVjXyghptDK9aSfXAdxLPQWyryesu4K33Vh2k+uWapzcwZaBZA+5kOR60wDrp0Sx1OsMrIPd73Ihc9Od5aAvTmrm9wfv/cZTfxfrv9ckPgv3E7uHmDWv3n/i+GvfatI2ee2KlPLemwamJDqPhn7clu25PedpmadlHqahH9uma+q29g9X1hjf1NdlGNEHyT6P2zID66gi1lSVtS7wui61MkraAHqttDJaam/MWB5wv7N7PYHRk1czlkG44xFpMwhP97g8bnjj80EeikwapZrqRYZhe7vvzo++O7/67sXvz5r904z4f2n9FbifEA8lw+lY+BfzWGDOgtTbesqFTAZ8kDR6p/beNKPpprYZW4/MgqHvn9sTBN+3Q/foE9Zr/2jqtqoaTpKEskaPrZ/aZpn6ZeqXodvWZZnGrmmsKbEC6AnxUpXGOMzKJ2XQ9Frqh/ZTNUyuS6Bf6gnhbKT8HrZMF/OWe9N2uk7dTMB3Avp5hAfTcVy2+AG7p9/8RamZ7xiqftv1c3Df7cg4m+4+92LuTqbUyFTvN3U8pYC1N00KRpdpBcFD0mzLPPRjIvW0evfw7lH7hzGOhBJcC2m00VoHcFvrINbxGLAeES9VqZUxpsSE2sRDWTKtjJYSBbIzju/B7tD06EztTdubJjmS2A7aPddkxVAAACAASURBVKYS5F7kKVuGZxXfizQnWcFDDvA1+/cwxSr7XH33f0i1/02454/E9wngiWdl3aFtUNg69yWh48H3DyqTpn9oP/TjMq3P9YlIdJ3ntasxZ0HXNGM/utInlNf+4d2jqjB3QWOt07rExHogaWNKrUtj9jUHesK61qW1TitDnIgTZ1wQCS5JKC11Av3segj6qQo2DpQMqL03Dag9+TP7cNUo3w/VgLMOpstE28dsvB/NT/amkqhfMHjvT6zvTxF7BfdTjiSlpLE0ejWfgwkQzyftSH4FgD4P07Zuy7ws0ziNIwzyvi7XqYUND9GilUlAB7VXrnJlbUtvrVPSklCIPk0Wj94DXRmtS1fWxjg8K4gEceJEJKTUgkhyoaXUXGplvPEpnIV1k4z2PTkMQ5n0LmZSwZlky1ihRFbrne9wj1ORFSdLIHMkD7578Wkx869T+x+FO10Qf+Z4FSdv0UybOP4Dva0AQeOabdm27bks29D3jWsqV7VN17edllpLjRlm5r7pnDWmJGG01MB65aqqalxZA+6u9MY4rcwuwQO4bfZY5tuurF3pcR+QqgTEGeOMJOeCc0w7TFJZLTUJUSrXmxYED2fmoT00DNjdG9+bJo1SPQzKJgPE7xOV8X2e4aymO491ZlhuvackgtOkqp8evPdq4zuvn4izfw7uOcpzEX824CFvUDIy1VrCHNk6zV7EtGHyof08TNv6fD6f2zrX/uFcqaW2pqz9o6oaLaVUtnE29bNCsTCSxKly1UnPuNK70tvSa11KqeG67ER+xL3WJVpIEPS6jKC3nAsptZCGk4BTaUwplSUS0PQB8RHuEDAQ8bkFGeJyfTBkUlpRstuTP3N3t4y/dsE/qPH+jukM/i12/0Tj/BV2P4nIq54JU9YkUzJ1sub9i6gx1LfDtmzP53Poe2+MNSXoPKHQGGdNKaWe+wY2fOOsMaUxjnFijAspXelB8An3QDyUDFhZKivkAevGuHBPsA5KBh8HxJNQJBQkjaD4KITgmHrbaKkB9+Q8one2Ny3IPq9BEPxHJFlIG7IG4hAwiiPCImUwxuI82mdyiYUHkqiJu2+aaPIfWk9w/5Xm+rtwz/8eO9ZBV1DtSbsHdo+zqitpIVca18AwEVJqKQWXWspExrb0WhlOwppyndp1avu69MYAoJxEwQVjnHEiIbTRByvGOhDzLmwCndd7qwgQP69SahIKrQLEr3WppdbKCC4xoEQRIQM5Ge1j2YUCBProQpJLwzj2JJmsUF40tbKZ9xg/zKua0gdOU8XHVIK3wv2bo//TwcYvaveP2Z3DiY/3aMLsqiIb31Qy5Y2vqsa5Er2biA+TDaKl1FJrXbrSS6kZ51Lqvi63qQuSxpRQF5wEkYDjTlzzuA1zRgqrldFGG1PC0unbLgHdWmd1ZYwDwYdGoiu0E84D3AP9K6OllKqUymoutZQIYXvT9qb1xgP6aTslQoLmQxElaTOvPUxIxg4z1Zx+z3Ny2Hl5A7vfYuWbI/6K/le7b4M7u8qYzIbnLJu+5tDrRMaJvbsHoSEngbnEBJGQUnApVWlN6UpPQjFGQhpr3Tq129SPrW+chfIhoThXJESQH0KhsSQ6j16kS5QPoCci37GuK2sd7B2tS05SSJNemGg+3DdkQLw3BsYLQtXgyeiQMwN2t6bcs9sj1u+7lgpenG+bF8VenB0a9p4qYl+2Fl9UKO8VzX8t3A+gz/3jnONFNnGNNSVm8RXScJKMJOOcs2D/Jcga46qq4SQYIxLKlr5rGkiaDpO+KwPVEdhdKOIaLiQ0jFQ2RaUxGD0weql20APxLto7nCsSyhjnjE/NwFrnSo8jSloYlAnfYUS28Q/hrSn9cShTNixVXBCfJYQVpx8WwD5x/F4u73Nw/yPrm+F+FTB/QsxcCf4mZk0beQVJY0ottZCGhOBcoaj5DlmhANnA7iQY4yRU7R+u9MvQbcuAQUnWlGgwOeLRAE6BaUK8ieGv1VXYziSNLT2iZNxVOAmc7EpvbcC9M+EErEpaq6ukW8DxJ4LPjUjBZQpvaOd1HgcuYcqpU2ZYhvXi+BAP/pdC1Y8tyDfnu3/M8Wf5zkJuMIeqkVzksWDwtklEzX3QJPBJYFZIZWv/MKb0xqxTu859U1U2gntfuU43hxSkpq7TBPdcyQC+qQ0kuEupGSd0QjnjbemtKQPiywPijSn3dF8TB3PEDqa9MzV1JxXEC9oTwnajnSejvQgl8vZk93ySeLbPQRZi1XfPq/qd149R/ifgzq59q+hpSlkGLJboCMpYKE6CkWQkOMmEdc4VdlMnKN4faIN6GVsPSeONDKIlgn6ndqmv7I72Aw0T1Euic+OTuEfHk1SWMcA9IjuqmhPcra5K5RKj53GqMzvckf/Iz7HpNan9lDVwWu7+HP85ZybfuD5+LdxvOZ4nMZNnSgqujXFCGkaSk+RcgOChRnLcA6MkFN68qhoAl4TQUgZT0ntrNIzwBHSAPqN2e1Yyx9g0J+m0i1QFxrlW5oBsU57EDFatywBx408JwDncVZyGKTNkeKgTxpD3G++QRU4lZ5Cf/iifY/d/q4/p5LIvF23zh+Ce454lPUOZNiUmjHFSWWCdcWIkOBfYYFGCJ3YX0nAuGGOMU+oTRdtonF2nbp1ab0ywwyPN54jHq9C3GmVMmSLURPAByju7e+8e0FFSapedcBQzNe4DIP6c4IF7BKmwZbKxS4KY4DHzMQX3MYOAFSxPfkxdSwennR3FzOfY/RMx39+B+yt8/2m487vHpOA55wLUzrliJBkjxolzUXARJA0PoCchlLRCGsaJMQYEI783uDTWLUP3nLu5b7wJbSMhPmf3AHpdmug/BqxHpgeC0fGEvlXAvaoawH3Ht9mVzxXxpQr5Ar1pXUyBxMEwdikbwxEjeHFx3Fl2e2QpW+bl8inf/YqPL4N7AtNnsX57/deNPwH32waQ/nIkhdW6FNJwoRgJYB2gB7sjbGWR3UkoxjljTEotVelKzzgxzqUqa/9IpmTjrDUB30IaIaUUNnchU0Z7QnzAejRkgNe+HcD9rvS1f7RNxzhH0wrcnyO+9EjDTHC3unJmLzqQPBnBQ3Y77aU1kg9zqjXAWXBmWJYReUB23CyOzeC9YubdkuazKH+F9R+2gT8E9/u8GmMcUg45SUYR6CxIGk4ibUC7cxJ4FxKqbzuIacYJ1OtKP/fNOodKSVJqLXXO7lAyyJwJ0sWUe5Bqd2oHoJu6RTQcyN5VjHFOIpjxN5K9Rq5OSE0zgeABd2w7Uca6GnuN32PH3DXXN/50MGdOywn08ch/RswsP0HhP2qxX8bu+UJINoT/CKBzLqLCj2QfEC+1LoNwZxwuJJFgjFnEkVILaazR6zxs89A1jRVKaIXjWsqqajAEJOr10pqyqprGNYhE26bD2KimbpE8DD0jlUWPrys9snHA9yegY61c5d0jF/e50Y4IVXCts3IDWTccD/NI5lg/sHauZ1IzKLL/d+T/l+D+6SbxlXCPfydOUDIkFGMyAJ0R41TwLGDlxCK7Q8kwxpEYDEDU/hHyYaQW0oytjzGrRDHUhnhTVeu89v0ABNekMCMNii4BlMs4YZR37R9927VN58q6bzsofugWcPDBi9xJ3YfHDPFwJK1QiE3Rh5qvBzGTHkOP6ZHLr2LmiPbTP18gZv4Jo+a31i+A+/nvJJWVCp2g4iTcE9YTu5NQ1pSpnVSugrBB8lYIQKUUREbwderWeUDMWjNWM+aN7Lq2qpq+7TAPGY6nFejHiG8M2a5cNY0jihqQUPAccYVHL7KOkt3H9Pq6qpokdUrl0lQOgkstdcqFTvWsI5HTOT3mw1Jhh603FN64RfMXgPsVqv5vwf285EomuDGQMZHgQxsgwTgFdmeMMYYBozgZAl1IKYhUwSxjQO029evce2Ma4jVjFvPyOdvX5dj6zlkcP8Eda+esdw/kjQ193zYdJ2lNaUvPSTCWrPc6UzJ7tOrdY5fvgLsM03IkvR43oow5ivXiIN+vKL9B+/5P3HxTzsy7I9Q/Aetfv+YvFjOccUpB6i5dWCD4govE8WgJUBR4PUJGxhhCWAh8VRzYemz9ugzrPHgjU8JMyIuM41NRbL5kKgE9x/3grHcPrUzXNAB66FgtmFQ24/J9I1F7HCwbWgKArnly2ffSGnl9gQLaPaS2szQBfBqnV0S7PeYRhL9FkW9EP/47wv0PrX8o3/0XEB87RM0ep5KIHH8QMwUXnARcRby2qX0Y9MCJMyYZs4yBwiVjuBWEmHUZpjbY8KcyBDY+BhOmqjCJMeaGT9DvnNXKVFXDGK9cZYxjjCFZLUmXXM+4sm5cU1VNSN9HD6syeVUwzgQvroPxro/sRqn/cIl/nP9wnZlrxtjfhjuGYiB3gJFgTOZWTIpQcYSTTOzOScApr6pGcZ6AToHulZYSCO7rcluGdR4aZ7WUAgNEIui11An3pdq7RRvXdE2DSVVjOGsw3AQahjEWrff6jt2Dnskag7e6yocpnW1HxrOkdpaFqi9kzN3u2XX/kpKo33b9dEj9pXAnoSDcY7JuzAwLpC45z4JXkrV/LPOyLNs6z+s8rvO4LfPSdsvQ9d5LQIQR44RxTEJK4twKtU7tGnKDTRgpQiSkJBIYayekzPuV0tq4pqmqwfgD4jlVVcNYwUliMFQm3FPvUg1bpqqapgq9TsgaYJx4cU0Iy4Ae7cViT4y5C1VfbB1c92+e7/7l0P/FV30p3ENBC2WRtMi5CrEpLMjYu8RIcK5cWaOY4zrP6zj23oeyj9OICZW6poGDCSnPSTLOiXPivHF2XYZtGfq6tAYlwQglwUgIdDblSb8nkq79I/iYxJuqYgWr/QPR816z4EDwyXevs2i1dkgePg/vSlUGQmBahHbLTpkCxd4YLstpSHZ28LvDPYHp/Vj/dYL/Srhz9GuGwRwYuxQZndOu2qXUqGO6zvMyjUvbzX2zTD1m0577ZhnC3BtQ9nFUB4Zmc+JcSz33zToHSQN2J2GUFEqGghkwB605Wel76FkqB8RzxsLgQBLoaj2m/tYJ5QA6RHxVNZWpjSkPKb7FrtqLC8SLXLKff+zi5sjhIfz7reFevHfejhzry92UNT/C/dfBnYRK1I5smZCxqCw24mBTNfR9HKOkw5QEfbOO4zoNnbN9Xa7juLR+mUYhw8AlpNCgNwpDXY3g69xvy5gkTaj8SAKVDpQUSDO49JLuNG911RBXnAsurXWcC6nsJTks9MJ692iqIN+xAc+eeE7wuYC5Avhjuz09cdU0e2P4j8H9lBf56qk/Dnep4vhrZCyq0rtHU7coa9o9elTxbeq2r1FkRmJyYHSR9nWJ4r3eyGUaUclaK8NDCnHMuETCJQltdF+X2zKu85xiVkFEQqWCGUIazXM5fgZ9VTWw8DkXyEsDu+cy5mRENi6W74uBrJL2GKTeQ/lWll+eLi4Hz2kE/yW4X9H8PcQM5yKMhi59VTVSaiElavNqXVZVg6c4F31douyoN0j6hbLlSoq5b5Zp9EYOfb9O49iGUaSB2hkl7Y56G1aodeq2dZ7GsXFWoSgS6psqE5MiS2PK67ikHPoP7Rlj1jpGPE8DztLC6mTLAO7QMy4O+NgTY3ZznWUb7LARdot0nGU2fFb2N+a9F4e6ef8G3N+G+GU4S/ZvAHdg2rmSU8iQ4VxpowUF21FohYGqmAcYFTWEVsA6VIoiWoauqb03Zp2HylWcZJDsjKO3Nc+jxFuty7Ctc+9942D57+weup/gVEpp77MdvbWOcS60QlxxShRLpeLxWpSqbBxS0GrIHk4ysjv7yFz/1R/4kiDG/hV2fyfcr9D/lev5Crhb64hT3OOhCpJA6QEmJJLAqKm9IgLcjeBN7RnnXJDQCoCzRs99I6Sc+6Zr65g/zFEpEsO6wfGw23FP2NZ5nUdUpLGx4DUm+bBGQy9Zoe5UjXelNyamZHKOwSVIIcY9ioTCIKmUSJxr+kzPpDSBl3A96ZlrKHpXeYDlwv13h3f8cbh/FdZ//XreDndOct8WioQQUsacXkbC4K/WtbWWWhH1dTn0PeO8qX3BClJUuYqxwrmya+um9l1bC62GvuckOYb5CRUyC7ARCzMZwa1Q2zJv64zqk0oKzCWPonw2FG7X1ui9rgZ8RuORMIOqHnDH0fOF4bBSWSVtVmjS9203T0vbdLY8VOaI/szedXrHyx8cufz05yGq+8H/JNx/N5Hza9idR2SrQMZxIWHSMCVtNAwTzMEEuDPGSJFzZcGYNXoaR+fKoe9J0dD3u6VDgsRuRDLOBREerVBj64F4BAZEwsRKvzvchbJG52UIUqUxVAfBWEHE2bsdxAhpm2FeJ11WrsLsUU3d7kxvPAlV3FW9u/1Rr3mOdzrnMpKJsfeliP0TcD8B+nuwOxZ+BDpSXNIwpa5rOWNaSkHcG0OcMeIgdZLCGs2Ig925oKb2QqtpHLXRXCghZQFPhoLkCJ/AuODcCG4Eh4JfprFzVkhpTLkXoMSqDPILDlNP6lD4SZuwWqOb2rdNJ2TI/JHKpigcs4mgHE1Tt307VFWD/Byty/zr39D1HV/fiJc73P8zVcSeX50d+U1SxHbhno5wjkHZSF43mjGmpBDEBfGCMUYQM0xoJbRixLu2dq7EcS5o6HtrNCNBSLZhp48g9INyobTR3shtmZepR6Qb5qvRJaz9zlnQvCv9NI7ztHj3sKFYttNGC2lwGUJKEqKp/TSOtvQIdvPOpqHv13ldwO7RoITcx49w/RVvfterK3/deSHjvzvcv3D9RhmR1/s4pYNNjXKnTFAQIYwFuDPGhFZKCqFVgnvX1ngE64d0eZ7VEOXhsWCMhBCcKymcKztnB2ebqoJYb5wdnO3rcnC2cbZrGkw7vC3jti7buk7j2NS+qb1zZVqt0UKrrmuncYwTHDhrnXeP7tED341r5mnJ9EwdCo1kZZKu8v1WnfzoCBKA9/3/Ktx/a8jV14mZ0xKqazDOSDhXgt2Jc9QZY4xBtDDGSAqhlXNlU3vgu6k9BL02mpEoQip4CAHjVfKAhoJxxgSRkqJz1rlyUBq9s31dYvLKztnaP6ZxXOdx7EdkKKzzvK3LLeKxDn0/jSPm80CYW1XNMk4xecb3/dA9eugcZ7zWZREd9MOceaf/9lx2FoRKfOLkyZ/nqfnsZDX/+vpdtPuF2vk+ZgdCWUgkOHKK55KirmsZY4x4gntid7AsI86Ckf/jRUuNPLOx9WNtG2f7dkCWJR63ZVzmZZ3Hvu28kcvQ4fjQ9/jo9JjQP03T2I/oe0pjuuOExt6VvvaPME1D6dGPdnttP/ppXz19c/w/DPdfX98P91ssZn1Dlaus0SQCDtLZsBqLuA2QNbUHuztXwozHi4pji7peqOayc3adh7G2nbNG8KHv13lY53GdBqzzNOLItszIZZinEcIGBuh17bp2nWeIeESoSCVomy4bt1qjjIcL5Sb3q7xzVo7XX1yffRW4hrf7H9z/KtxvVDuPw7EZI2GNNsZdWwXgHrK+FFmjtdFD38OisUaTQuSHoW7FscRchEBRMMa0lJ2zY229kTBqjOBQLMs0rlO/juMy98hCS6s1emqbdR63dV3nOVn++SO8UUgaa0oME8HcaShWA5GjlUGXVqlcwXa5ctIzaZBeOsSyAXp7OsHN6/fd7w73BKa/fiV/Cu4B8QwDPoy21l3PQDgIPyRMX60owR1O/O1yPY4yG95IQZw4M4IL4o2zIc14GtZpiNvjOo/LvGzLPA+TERxTy4Pg0wqsQ1M1tZ+mCanI4HJUMXDGe5OsTKmlttZpLov7H+T11f/Us3vv6reG+59A+TfImTksfPdP4EkLrbIIk2NAHknRda01GuBmrADcuaAI96tDcf+BRnBvJOJgGJ2CuDcSOWfr1C/TCKDDkNnWbdu2bd26pmmcXedx29Yc7jniSdE8LdY6EiJO4udRswlevpYSM9tIqbWUhzIyxV0awcsMgvM5LMmZ/6gz8wrZP93x9CfgHj1yEkJoVbmK5E0AxwWBPqNvU5AU0zhm7J6u54PumwSGgjFmjVZEgrji3BqNYHSdx3Wet2VOKN+257Zt27oOfR8Jfj3J97RLirq27tsOXa2p0FLqYLLWYYJLzaWW+kfdRPGSf+xRXlvEt08i+BLEf3zwLyQRHJco3DG6tKl9ilMZY3vMKgghKfoyGefBq4lwT293qMqSIeH8sSzIGEEcaTPBcJyGndHTsm7buixDx0nMfbPOI/AdnBlnkz/DBVmj52khIRiJVEsslKxBrcmYoamVuc8MOIObvepA/eGZ/z24f1wT6u/CnaeBDoyQhOjKF+4NhwVpc7i3dQZ3KAGkGRaZpX0OVcOVF0wQEQfiSUmBoVLL0C3jFHkdQN+2bV3ndZ4WQdTX5TIv6VaTr9poLkgQTeNoTIl5MKHdq6oJFT6ESnmXJNSxOszZQGe7gb4fTib8btq/OLN4W52ZL1hfoer3If6qa+kvp4jlIA7FTTkJISWKEL1oGJwUCa200ZAusCMv7P5LS5H0DHGOrPepbdapC2IGNL+u27oix4ZxjiZx6mnSRuPauCDGedfWQz9i0C28yJQNH9gdIwbJ3FuPL/buvsEPDn1HuP8mrD/TDD7XAt8E91gcjzEhpdAKYz5u2J1zxhgMGfQxFdF9R+pYYvfDH7w47t5BwgguiFjsZ4WkwVjYbZm3dVmmcVsXmDND32tlprYZW58yCGyWLqaNJik4CWv0Mi/IttfKdI8+DGVKKWhcYgBhfrmXy77a6Pn1nxrG8VARDn1HuH85xNN2fvyvwz0WgmSMYSr3pm6dK8/wjMOXsA0rBsM7jmJmh0ESMEnPREicO+eJc+QUBG8zkzTrPC5TilzHZeqDNz90SEdLcE9+kXOlkBJ3qnkaXekLRpwkpuROet0Yl8RMcbiedIFFMtePxnymxmL5vGuaQf6G/yW4/4xk/4tiBnmRJDB6unJV17Xa6BO780teQHAqY3IY1Hf+inxE3A+vMqXQQMRboRrU85jGZRrH1o+t7+sS4FJERnB8aOrtAtDRH6yNRh2RXM9YU7ZNhzm1kVQDMRMSnl9c4gde6g9Oym5r/yW4L3czNP1KEvzXwD1hMc60SiGNtu8HLTUjnhLfb8PW2CSKylVCK/Snnj7iWJTrslwsjAR6lAie2mbuG2SMXQ0QLoiEQtZA8mTi+I8wDbKWelk2oRVS+adxdGUdVLsutdSKUqH6HLTFdTds/VCi3diT/2P3vA38Sd/9BrghuRdDPPu2G/q+qhohJQK+V+8DrcwYg/HHiL9gOCrwKa96Lo8vAtyt0ehzRREllImM1Y72F2CeD8AdwYM1Qc1rqbkgEmIax6ZuGQkSwpW+bbrQzaSMkFIrc/wNo9w+X+TtV7sR7rdv9F+C+y24r6D/M3C/WULuACcppEmZhs6VRCLON3ZGKqJVpBK8xPoPVcALKxthayom3BCfGz8ofUWTkqLr2mWc+n5oau9KD8Qj/R0FKJvaz9OCcX1CyrEfrXUYFKu5DF0KZ7K+9haxFy3hLqPsctJ/Bu6v7MhfiVy/Gu4QLZyEMSUGnoZZCaQUWt1gXShUBlNSIG3mlEN7ilDjRtQMRYabEOmhIkCYOoGEksIa44gREI9seGt0XtEl1nkpKlfN09h1bSJ4a0qNGYy51EYv81K5CnqmqduqaoB1wSWRuKsOc4418wj2aMnv0erxxYeN7w73E6Q+Bfd841Rk5sr0fwHuoYI7hPvQ9xilL7RCmV62Z7tLTMTHYm+U0CqUhP/BknpYSREJSehaQraMIkrjmJqq0kYzkhyDu4XirOicXVqPaNWb288qjCmHvh/6PkO8BuJJCIz5QMCqjc71TN5QT0T+4wj1Z5dvqd1fQfxTcF9eG+0/LeK/FO6oLoQKGX3bIfIL1CglR/lfxlHWgoRhjGHwP2YSxkg5/FFv/s7HY0ZwW3pttBWqcpWU2piy7wfnSsE56gXMfUPCAPFcKCKBepTb0IytR5Wbu0ix0EZ3XTtisj4XRnPji1ijl2k1xoHg+36wpVdk9lojxwA0u+yT/X763Pvd4rL7TeF+enwP3H+pSfxxuGNAKieBOgJN7auqibwYxmrEQhoyjt3mmNwUBC+lPgmeoxMddxnjeKGrwMFS2cpVQ993Xaul7rq2bzsUYpeq5EJxrqTUnbND34+th+mupYxRIj8KG0YkmqqaxhE0D47HNN9D3/dthzHjSKHRymguGadsFN5VjaRkhyKdEJ9PXzUpnKtl/43z3f8m3BPo/zTcd+Feuapvu8pVxpQkBFbGOICOUA99N3gd9I+UmjPB0szDH38Y41pKbTRxwnyUcTZtClNgG921tbUOc2pzoUgYJAavUzv0fdfWfV0ylA4OlyTRMHABBRfW6K5pEs1rZUgIZIxJqUkIIQ3mPRZc7mbr3lj3rfsf9+JO3r027nzbfPcTrIsvrSX2ixf2dXCHEclJINRrqiqodhEm2SOhpNRxptW7tyDBY5OIUp6KON12gcnMQiS6D4fNkcFxGSQxFQe8/2mahn4M9EwiFe5Ldx58YpqDG0XCtC65UIxza3TXtWGubaOFlEPfN3XLiKOH1VonpOQksxSvD4LUYwAaz8uD8ZsUs/gu/wDcn3dM/38M7mm6AU5y6HvnMP8eJt4QnCQJY0y5T0zw8n12qoaax8wI6LoKs5rFeuoF4/mUpUUoPiNT00KJbQBdSANxVTBM7rdPKILz82mEvXtgkJ5UlpNknJwr8VZSagzqw3expvTuEafxuAP2AfhnrZLnSn6MeOx+R7hfgfUdsP6lcM+Fe1P7OP81MRKcpFSlNRrMvc9J9gL0KMuYHjFFQgJlKM0XsuoT1ilWf8fEOAHxkB9cqKpquCBMP5/NiMZRUpiTtLFGUlU1CAmwoaRNdeu1lE3tjXFCyq5rXelTXJ6qiB01yM/8pD/9sxeMfZbdf712xT+9fjXcEb1VrhJShjJ3SVhMowAAIABJREFUJGOFR4oyhocJtUncdpFi0hjAPQwGVWHWGsj0hHv4nsllZ5xjMlcU18anRJEtAxyDNx+6aXE3CEBHkowyGJWHqYy10Ri1VLlKK1Mqh2+npZ7GEZ/S1G2oInak4yLLU79J/LpY7HtgfvXco5z5NNz/UcT/1mV/FdxjoS9Osqm9VibOlL0raS4UcR1m0ybBgz4xXKgoUfZFSIOapmlesTDrE99BH2qXksDsBkmFc8K78ewOEJfDV+QIatNIvJQOIKTBR6CPLBSRVMa5sqkwjbAnEl3XGlMyEtpo7x7nULW47l17TX/itz3Gu29l938I+t+qiljMhRRSWlOmWeGNKUH2ocy0dagxbYyTCqZNENlBpURoYhI8YzD9hsNMv4A+pjeLreUA9Ghx0u1NA2982q39o3v0latwMZA3CK+FlJiSW+hQRhjuPrpa0Z869GPSM1LZ+7Svs6V+77TnZ6TdcyP5lBH5K6Wiv+P6XaqIMfiG6GgMQze4AMQx1M2msT8mTPlrjENhXqjzyNaGsdD1k882A4JPZaxTAMC5SHO1FruUjzlXewZC0AxhI7SHQqrQGrlQxHmB7GLOGXHcNEK1VJQUViZILKm10ZWrGtcgn4yThOvKMqu8uNm5N1ySdZOuOSmgqyj6HNw/AZ2/v34juHPAXUj45QTZDcnbVFVVNftMSbHmeipIHdR5nGAe74h5Y9IMqSB7YM5at0sgTgXD9DjiRY2XS0UniUbFa/8AWOME9tnkfpyQJxNS57mMs6zJUEpbGWvKpqr6fuAktdSYcv74UZcRS9fl1a9+c7xgvylmPh7d/K+s3wjuDGjH3xsCQ+uy74e+Hfp+gCGYpjrK4C61DDOWJbHOYndVVD67qkmtwlpHQiEwRfiLEdxARVEcVUBRFEUhJLGCoQeAMW5MWVVNPoslhQnPKEzUSgJDogSXQkrU1Yi1ZbSNU9EjyVkb3T16zsRO5hmH52lhF74+mJLsRPiXV79VzPxbkuY6zuMvwj0kBbA4vENpZfp22LZtnefaP4BdZG6hSGrMm1VgbuSTaV3GzBmO+4O1B4KXKOoS5itWnCSc+GKfCSzNkRS5dkd/IZVFDA2Mhu7bghEP04FAwIS55wF0cLl1tvSpiJKNxcMqV03TJKXumkaqkrGjfLkA/dDrdNz5CcT/B8XMJ1rp18E9zAgJ3PMwl2/XtcvUN1V1yKQlCsqYSyGlMcBxEugOoGGMITa1pcfc7VDzmJcY3Z/Bkkdx7VAAPoL+OsMCY4wxqSy0vit9mL8yfoN05UQC749PTKVPMalTqUItsTgZjkQvMmKVD9ICfrBcX3L3Jv8luF9H7v3iO3wN3INwxzaPJiDjnDiREAK6gMf0YBLoNMXMw1gT3LGL95TKAkNaY0o9Z21wJNMMSqjglTg+qJE99+sQqnISyBgzptRGB2kd7gOhU5YxDrdeqvCJ12nj9ylXTbi2vh+0MrV/sCIlihXXjVtDPg9kWe7Q3538BWLmn1A1Pzda70/DnYdJlKKqDny/twROcB4Ry4YAFGLG+KRY4gyV0lpndZVgh5NB6nEVyYKEY8O54HGOy9OC6bxJKGsdF3S24dMGiXSFaX5Jm2E9TZyNR2vKsR+FVn07SKnZB+RefPTkqxfknuWvw/3jlPF/Zf25sdh/BO6MMRZSUNJMMncLZ2BenfWYBl2eNrCdyu7lB9OZaS5IpNMwym14g9F3Qqszroowk330+O++L5gebTJMQlYGdjdhLlXUvMZEBth2pW/qVivTt50xLgcoi0r8/DmnX/vF7ult2NtSxP4tuP+uqvkquGdx6gfpX4wB78Fdaep2GsehHzG3UfBtdAXXBWeb2C0V4G5Crd2UMhmtd8lJNnXb90PbdAHrJ9+dMalKqKAwP3340ilFPcKdBG5BUlljyozavXePpm7bpsMcHrUPNI/eVhRMjfIj0ylxl+U5Y8fkr2svwdWlL96W7/41cC/+zEzZfz1U5TwlpbBr2ndoBgB7yNwyxk3juM7bsmzLtLqyDlO+WGd1pXWZ3rmpw8Ego3UVk8bUnm1GgoSapqlvu65r6fYaOOGFcRbv+28C9Z+GWUHPJKy3TTf04zKt3aNv6hbsjhp6SBRzpefsxZQ1dzTP2E9kkmXPvwPuX0bt74f7K2T/XSOS9hysy7KPT0XmDFiz9o9lWpcF5aef87SELIMyzPSb2ZoixYvdo+/bISYGh/AAcYKQBoUxrNEF4wUcPYCpYAUrkFPJSGpl4vFkWeKckFDJYsaylDrA3Xgolnla1nld561vhyRp0HM89KOQsvYPKfVdoPrSjU/xa361NxFu8fmcmS+G+/vXV5f6cxH2F8A9xKlRfpye4sHsC6mRQV4bU87Tss6hRulze27LNvSjLX1g8dJrXcJehEZPk4ENfY+8eQY3hnP0rQqtpmnqupaEAoTCVSQYRaFvTBmIFq8NiGeMRBYBh7tQiFZLj0I0y7xs67YtW9t0gHuSNE3dMs6busWUNXeZADc5Aizz6X8G8d803/1LgP5xs/wJW+mL4M5Ciu/5IINnEm0T8KtU1pZ+W7Zl2dYZxXif2/ZcpjXMERATbJS0SLGEY2NLb03ZuAa9oTm1M05amcpVuBXcfhOO4VEkUcKJMRYaAPLJOMU0gWBxpiEmwZwp6+7Rr/P63J7bukG752Fr5SrGKCQDM/bSgfnx7/zRCf8NuL/p/vNlcD9FqJwxyJCYmB6YNfS2NnUb6qwv27KkOtRb9+gxYyP6cYwpOYmuaeZpqVwFp9KYsm06DPIAryN5RisTurqIJ8aM8OJFwTgH3IWQBgwaGgAnBBWwOOHicxLozwpdXdahbBjuRcuy5dSO1ZU144T+JsZ4+knzDXboYz0rnEOK2Avv/j8mZr4b3BHz3XdhcpBlMEMS3HU59CPwvczLMi/bGkT8Mi8AeoS7Q6i6rWvfDyGnUpdjPwppYl4XYaOqGkb8fmZT5OLHa+AkwKAkTJzumIQ02miprDZIyhdp6GqMVmvAfdue0zieqB16hkhoqZ3xtz/ID37hH1vyxZucmX+ue/X7wP3QpXp5jmRK7mUkkVOudZkUMOC+zuu2hHk1mrqFUHbGG1MyxitXbes2TwtsPmPKoR8xEBY9qRi13dQ+pn9F+BTpMgQjgfpK+aDBYO8wYiRwnVqFojdQYqGLIJoz3aPflm3bnn07eLfDHYj37oGEHFd6dDbFq7hx3VkO7esvXxyf+EJn5t1wT2D661j/83BH8f+YyxW6P53xEDDrvC7zMk/LMk6A/rY9x37cJ8bQJWPcWocJCOB2G1Oi1kXQISTgqNT+AfnE9oyr0CXJSaR7CyeZcicpihlIrHx0LLISgnwPGWz1NI5olsmCzDm+9g+0T1fWWpfFXcrASadkAifa/kcxc00j+HQSwfKbPZQ/Ca+/DvEvhjtj2QRjVy9S61JoJaSBdJZSV1Wzzuuy7Ow+T+Fx26IHH0tfMMasKbdlnqdlGkdUVe/bTqoSOiQV4ahcxYjf+6FhaGyIlbPDigsFJSOVFTqC3mgSJhU1SHCfp2Vbn+u8NnWLUgV5Z1PtH7b0rGDePax1ec//eSluto4HisuRsPOOwXu/lX/yjda/36v6sgqSNhpihkejpu8HwD0+zsu8jP049uNzfW7rGrKFdaV1mMQGWMdpxri26ZALAKwXmMPV7nNzn9h9Lz3AiIRKVJpCVTC6VkYqpG2GkeBw3xGtutJP44h4I+E7VzLIJmCM4fqPHuPO3zutH0/4CRfyvaHq908LS1f7QY3IvwP3l4kDMVqVQA86gyDWAfRlWvt2QFVHCHrI98DuBZNSA+vbuqHGdFO3yJxhtLO70CHvgEXVEImRo0mkkDTK+gI3HM6FVgbUnkpVYg3llpBKUPq+HbZ1HfsxUHsmY3DEuwcy6V3p00/6AeIvzswF8ZfsyTdVIvj+iH8VYPxKIudXwX0fWnGm+VSdi8fgLyrgJRD8vED19m23LNtzfQY7Mmh3hqpdOHkaA9wRDvJUZoxxIWVRsKhk8u+SZvGmq5hB5xc8R8iY5D8mAx7y3ZV+6Ed0h+28Ht33RPacC8w3KKWOt5Q7LvjNH/stYubV7ufWV6j6/Uu9svgJ33+f3c9wR9EYWHuoEIZ++C1iHekDWpe1f8CAR7QKdi8YJ6G6plmWbVm2aRytKQEyKXWxj+rIpjeLbJhBiooM7kXKx4rxK7g8FB1AtJoKe8R0ZWNc3w7rvCJ9IA9VE7XjqrQyuH4SBi0wZXydUr5yBmfpmk+3g+PGO9j9GrO+A+hvbDnna7ttpX9z8F6aSe8Ed2InuCsLuKdQFfoE9AnHZplWV3pod9RIqv1jWxfYkagY3Lcd7hhZAYLXWV+x4k2otRSbBcXcsjTsOmQmR/kOJwfEj+nHlnmBC3nqY0q+pNYlkUi9Bx9ENcelSA8fn/Qmdv/+0eoto/9iQ30X3EMxmY9zfRkLY4u0wjBq+H3LvMsYoAeVCIxxqSUkdueEWWLabXsGuJce6YdSao4CetAwnEc3O7BhXDjjVBSMcUJguieocIKaj9WDDZg+T5uBfFfSGlN698AFp0z3xO7YbZvOGc8Yd6VvXLMsm1bmGqO+Tqf5A+yeb39zuF8jjV+88i9j91cLx8TqqaypVDb0pC4bpmkHI0plkRK8Ldu2rvDyjAl1Vcd+3LZtWbZ5WlxZW1PW/hHc8ZjgtffcZMYHroGTKIowJSDnIukKtJAwkkOZVODpUJcvFgfWuqyqZpmXvu0Suyeg4wjmWy0YA7sv4+RKz1hBQoTLOyqZo6T5AeLf0av6NWLmT0D/CvQ/L2b4JU/m/CxHKgHEDAmhlVmmdZ3naZpA8BDuYPexH0H8bdOloaucC9gyy7It8xITtrxWBhMivLzJhC+U4kXCNAqna+Zc5Er9xO4Up0KAOYNrw+C9HPSg+XmYqqphEe5DP8Z0sVzmfYpW3jQ0+6cR8y3W2yv/CXPmj8I9HoeY4VHMzNPStwOGMqU4FWZfU7eQOn07pJGpjLFkyyzTGurvGZQTi6Fq7I5kR5XAGAs9rwUDuzPO87iwCHnwIg9Mz3AniZqVrvTo3EUt7BSkJj0zT0vjwO5BccGAL1gRJsbJu1OP2oalALrITzlvvLUSwRfAPYHps/j+eP25i3+3mMkg/jImC5MxIVRFrSXM5Ij5j6DRU6kZJBRM42h1hax3xtgyL9M0NXW7LBvG7yGPZU9Yv13whVJFEMaD+DkuRIJnme4oiXpld6kC3FPCTFU1CevA/TxMTd0yRq70zvi26SBmXv+AH3S93pzziVD1FUG+G+unjc+CPt/4dRf1y+DOX4zZY4yxBHd0yKP30ZoSOYah2EZMPBz7EZoesEYJjb4dpnFE9gGGrmplXFlzfimZfWl14Q6Q2P2CIlQEQRrZiddzcwb2Yu7MpMcE/XmY2qYjDL8qfeMaV/rigOnisnnYOj9xOedb57u/E+45i38T7b4vdEDScQFfIhPLGIfckr1uTCw1I1WJLiSY8ShPp4hYwaB8AtxtqDZT+wfYOoiZhIokZoKWEWG67YIFVbPHhbxgjEL5Yol5EFBPOA3v4CQ5VzBnrHXrHHpVczGTAtaxH/u2E1yibWDNpchtd2lSL1cxcznre49mejPcrxBfLpT/V+C+Z97e6IooCQQKvISKA3Yn9XyjbTrIdBSRxLTXSAurqmZbNuQXSFX2bRemA4lAv4zIBt6zHqhrtwDnFGf6RjHhFK0muEPZY1jTPC0piQB1ZsJQpqqp/aNrmr4dtNQklIu1OsJlhOv8CWv9wyfeV4ngK8XMZxH/M4bpX4R7mC6P3cI9lD3igoQCSmzph75HhJrgDm+7qpqhH+dpsUIpKWSsr9S3A9jdBbjb0NPEReJEHjz4Yqdw4CSyKmOZ6c4KJCAQJ1YUwZLne8l5wD3OPhKrJ0zTPEzAd5Ix2PDu0VQVkpOJBMZeBTGTM/welx7vRCHUvksRyzbeVEXspxHzF+B+1ei3R/6edqcwwdiLk+LkkiRU23TTuOcI/P/2rpXNVWWJ/paWLUu2bdmyZduWSCQWiYzEjoxEYiORkbFIJJIrVnXRPDL7MZk9e98zfHw57IRJSM7qoh6rVm2se3Lf78MwDndojnpj0MAB+sBagfLx2nbOF5qIxVCV4qyfoEelPLwck1nhhpWQuj1EgUysu1B94MxIqhTpl52QWG7gYyxJE25iTfWWJ9slOZMTBwT6zxG/5nNekZn5OX7VR+D+AmfmGfqfrYE/AXedwf2p755b97puEepB4jS37hitWsQS+jPQxbbkjPVam/7aRYF7LBHysoQvG3VdxPCj72B4AWQXpzWJSIFw3CUTL3BHIQx3HvjrgnhgHaVWJB+11uBBIA3/wu0V1n38rETkp8D9Y9fz5+Ge5sAYMq6u26Ef+v7GKUgZOeajd9bYaJ3r2na8D1V5wfPWRa00MpVo4RNSZBFLSUQqpZJQ3mo4tRY+rWZnRoJCNraGgZ6aRSQpmRJKDsw274oYq/Zyfdzu4saIM9NUb3VVNzG2l2sTo9Z0ad6Koro0b/zb7qx0diAvaTH/n+XMjLc94r/h/ltw3wpvbDax7mTcpXkbH+M43NGFnSbAlMAWpgZUVfm4j1BdjBECegp1TVjWIpa3fgg+dm89oXlPk9Z61Wt/fila68y6E1hiWrFgt0qTMfOkO9wbrLdr2x2dmbaum+qtiGUTY1vXpa80EaQT6rrVWhUxtJfrz+TWj//In/tw3v1IPvkchH050D8V7twMun0uf3W17lUN+sA8zphaKvKoxlik8IpYQv6uiCUmxmitkbNnnbCiug+Dd8V9GJwvhP2LFqcz2AAsW7qB0vhDiT948GWiSYrMKqz76rvf7iINCV1IGPsihsL6JkaEqsEF6Bfgw7zbZ43UKcTVD875cJnpH6XN/EVwp9THcP6qaCpBtfR+v6Mdu3vr4bU7X8ZYYmAGvOT7tb31Q3DBOxvIKa0gnIR2VVDPg49ddw0+wmYrpVfVdiUeDEelSmlNdELGMk6r1F2+wp0JbezYGJtIkVV7uYLvnlt3cH0B97aumxiRMuLMTApRczaYEhZD+rfOvKwsst17PS+y7v8K1p/lZH4u1P4UuBPpPfVq+zrmuxurjUOqDnZRZhN4Y2ARjbFMnqnroR+CC1gAWitNZF3sr13f39Dh4dh8Nmm4jbbOhXei1VOaQzLka6jKGpE2KR04ycyANiOcGcA9yf9eCuuLGIpYNrEprNdEVWyKWJ4VT3/4U6snp3wc7r9Oo/1iuD/D908g/nPgbgybxvWpzcvWioqYzOwtstFilpx1Zh3e6+OlebsPQ2G9sRbOjNIaeUzQDNEdZ13k/IwipQjc+lRYza27Usg5ZmRbNqgkaZmka7AqWloIuOpk3XmWYBabij/DcLe+ibGJMbigtAb7TW4121D1LO+eEdfOQtXfpoi9k4L8m0F/mnE/Pf6DcCcelPcsM0PJD7baWFhHIRHAcSehqRDGNtm2rsEjsOS8Y7I4qlSP+wjRdww16LqrzhQ40Hm9zczo5LdYoRikZaC1pkwhHip862x78d2hRwCaQ1VekJDJsV7XbWF98BEuTRGDVrooG6gNC16P+M5ZBWt9YOvA5Ij/ANyPoP850Hwl3HcX/Ivlgk+DOx1C1Q3cmRFJFrk5ACU57oUk3Q0ZdEYXsZwej6q8pEoTlChdXdXjOIM2g4TJtQWVwMIqnyu7pws5e5JMEtPLnZkM7jYPVUHblFC1iTzCoK7q4GMTXWF9UVTszCS4a7SB/862/5/yW8Nqdvby01LvgNEfWgBfCffnFDEyXHMlo40FK0aEBmQONcaVESszuhgrCAJ7V1hj0N0M2WvQZtDoZF1M45C4/q/JHBlXGubSWK1oGxey7y7akTzPDJF3KjCJuFLpeSYZrHtu2nkun/Xw0zDUQJyZPLN+dGg2F3z0dbbm/UVw/yM8gldC/Gjgv8yZcfpc311rrVFMpWTdnS/quoXX21RvIZTWOSIrcao21pBBF0hd1VgJaVSTDT7O01TXLeBurO+vnfOFZk/Grd1DZxd6enk8t4xpPyvWdcq+A+4yJQr4bqu2Ki91VVflRQ5YgwADiskIX/9sO/zaT3/+LML9ZWfmnQr8q627+qQa0+ni/FK4p3EGZ8kZtu7MSAk+1nULlu/QD3XdymRqb4wMNA0+Dv3QXq7BBSNriQyEDJB6964A8RC62Hvi+w4xKk3Ryb9logzoRIfMnJm12MSZmTQeMLfrOdblGEOGHVlcW3ZVao0mViTvfvZNTkYdznmRrNKvgOZX4f5ixJ/a9a91ZsikttHDq2QTpCzmkIE0Ow73+/1elQ0KSTxemMgknDUx1nXL1j113zkX+muHXicUXIMLmG6gQGrXWpyF1WORzEyWyEYlla9NMx2SQ9WkGY9ljG4mYbCBCtZUb01sEsp5KF8TmyZGODMhTclMH7/Lta+Rqzz/Lt+dD17Kd/8crC8vd+JPrfsXwX1V5zqV4sgsqCLrXMDkusd9RKtbcM6SQ8JREG9dDM61dc3kAmMSPn1d1eNjhCg2mC23fjBbJevzLTHJsie85F7Yh6GUiNSGZyUkG48yE1hfQz+gJ2tv2usWWIddB63/Rypi7/7s+xf/yvaOU2S/EvF/kXVnPTrwFk9eTpO9WHzUhe6th+QvGuFgv4NzzgVD7EzATY+xQquEMVbhzYxDSxEgBSBiYnWamn207mwpcf/JyFia2zgowNFi0w6ZVWIKzUoiyBpqb/3QXq6C8hz3a5HV+pjgvos6d2GqHB2t+zEF/9fB/R1Mv9jGj798O/ocuDOt6tyMGbtm9Mg6X/DAvXEex/lxu8dYBnLWGLbuxiJuxaylGCvrooEuktbG+hjLeZrBi0S3EfJ9xnpFVis0/CfE6zXvjvtPlgInzJ1EDwfP3CNIjhmlN3SxHO5FUaHalcF99WcwYBVzM4OPRdlwsih3ZjIuQYL3JjOzR/y6hF+oRPA3Z9x3l/3D/Y/BPRGqnmp/JqybNORxnqZlWjCEbLxPl+atqsrgHOgxQlMJPraXJoQS0Wr6NBd8nOe5v94gAkxJMx7lz3cYkcnhWS9dxH6JvMBdvHYMOWPr7ot1SFNs2st16IedJ4MdGRsgHnA3Bydq3X7yJ89Oeynf/W/G/SmUv9q6i4z1k8wMUZbiYLjPC88hm+bxMXZvPUJS8BmtMVAkNcYikw1SDawc5qdillNRNjxP2PA0U/HgkzMDrKiUdveQEEtmlUT4VyYjgO+umeBpNH+1lC+CdS+b/tptx0gl617VyZlp6rpFaGusPyED7FPwKt2Fzs7JfJ7fraq+U1j9h/avhDvpTM/6bBQ1SUlVBpI5F+Z5nqdlnmbY+Md97N563P1jLCEEEHy0xnRti6TkWsMiY6y/3+/LvLDangtkXIhBjp9lJDkezVaiTKdhR4gMKDSSNhX5YmEpI1rFJA/oarDjvlZY2X2v67b0FbrIf86Mq9PD7RkvYUQecf/lOP534A4DeXAVsBnYRYzHAOLHx7jMy7Isy7ws8yJKkchjOFRYjSXj+mvXXq5wmlUSuENpaZmXWz+koQYObYFs4LVjhesdfDLNAo33chHt4XzxqTxMHHYzG1n4YZDEQbQK1juwjoxk5tiwdcc0tRjLLXx32fcj+VGdPxDpF7R3HL3efwXuv36dr4Q7mRXuLljnTvxmMtwKFANcFDLuPgzLMs/Tgk2GUMO6B1HiJdd1V1SaMHEJuXPrYlFU8zSP9wlEMdT/sTAwckNDA1UJeJRWlEJGZLiZLYO1xIvEWJkFyyIF1sO6C9xjLJGLRFpp57ifwh1DtNUac+6ZBFtnZpfD2ftAv15VfT+k+1ew/lv7S+G+yp3Ccj/x3Z2Mn0Zjf123QDnb+GVZ5gW10vbCER6iw0vzdut7qTTpZN1BMQB5Jngecmadq6tadL8OLo05+FqG4Y52WHBmtMGwSKRoZK6BlFQRrV6at3nkqWlCEctCVa68gjPzNPXO29G6Zy9t/6s/5LvvLPrnuDE7SP3/wF1rrY0NHkTcZ6EqBtSIw0NkYywB9/ExLgL4ccbgaRhpuDRFDONwL2IgbQ2E74jXD4atVuWFm1lTxMz3EPKrNKRSWitCB7dkIflOsVp3ybsjCEEWUsYcALWsCVU2bdXCExMFYGEFYyhfVTZ4MvhYhDqJyh8J7BtLr9c7wCGSTQcf47uPByf+MyH+/wZ34lkA0Pg9SwKSTINJdCuLaWTLvPTXbnpMgvjxMTbVW3/twINHL/Z4nwrr4c2r9JmAKVZIkYpNlCbQy5Bu0isZ2LqIJr3s0la4Z0lM1FYxZCqJcPgCph3Kj1V5GfoB19y99aIiBnLE9JimxwxxEUnObER4flhPfW7sf50iJhA/8n5fZ+AB6/zxlXD/wBW+Gu7rGPgnvaqU590pTTZF9r3vb5hCs0wLHJtbP1RJ8dT5oiiqeV6qsgF7jHGQ4H4fBgwtwxgPVoNx65yZRCugNHBvC6n0PiGUxkZm7WtKbg8P6zNJUAmmHRQxWaWP+9hUb5gqLHBH/A1R7xDKomyI/BbFau/C7H98tX36gxSxYx7mpS7N18D9J678M6w7Bmw8OcNQMr1I7QmrNsZyejyubVfXLeaVwj0Qci9AtkxLXbecK+SipAGsq7IZ+qEoG1AjpZ+a0/Y2rvrAzAOjzG3QcjdAgKtZC5t3nvaRdakiq1gUVVO9CdwxNlBIY23VXtsOq5d1jENdlI2BetlZbCpPr5SH80CVD15q3T+OxTNYqxcygU+v86dvTS+Ge6KUPKllmjSXPVGvpPE5kQ3bS3PrB/gwwNA8cQCKAHGe5kvzBvdG1pg21tiIPkCQsThxnrpLWQCMPD40FX03F2msl5a89C1IJo5orbmhibibCYEBiF+3vsf6vPVDLvSOA14M8yKKlvuo5ge/9HvB6+t89x1iPuYznD7zWXD/4UufBHcyAMTu2bzAlDJ78Q1dAAAMTUlEQVQk2ySJNqxsQV7kNK5tN0/zsrA5h4Gf5wVDg70r1BpkEiYjCDsFajNQrEZ4AAQr7kNFlVRCVaWVlpxSGgwokw7Yk9FaK0UCTv51iIy1IZTI/d+HAW3aVdkgSG2rtu9v7JzNS123xthda9IJTSzLQuoj6zf721d0Mx3B/WFjv0PSy7D+zjr8Argf5wavWD/jAxNLWRhrbHQuAG0Qkm4v1/7azfMy9IN3PMsXk21QDNLJl6XER0BvEe4GingEn1kbvQNlanh8McltNgeZ3+RQEM81oCBCrYbCKhKvlNLaWIvsEEY1oVNbxnhIHe3SvOk14Z5KRipZcJWBPF9VsgwOiP8wZ2b3z5fGrC/e/za4n5htHnDHMV++GIjpKBAZtc5xw0TZgBLcXq7t5QonAeVS6yIG2sSIUry8kwV5huEeyxgrshCI5KaNVd1AmpW2ciBwUXAbyQbaaJ0E6U3SykN/KnfiGbd6GmTARk65yEZmHHRtC7jf+oHyP/nV7fCHfx0B+HOx/tfBXQ6Bbx7mmM27kxMMR6upHQTyv1K1wSzs/npblhmMAKBtfIzsuyuS4qNkzTkXHmrnCx46SSS+O7PTKDDlS/Lu2fRgJN1hvFUquGJx5h+RscEuiWSmDZkiKVdKvQnGvmvb+zAM/RB8TL+uSl8BemakU1WArxypUkVZ1LpPx/834H4MNv4quEvKzzhjbNe2460b7/1467ru2rVt17aX5q2uahQa0e0BErkwyAF3GPj+2jlfwvRi/BhrQW4Wj3Oe/xwDm5KFBty5744pvmsUoXWy384FrlLtO6EIovKSIALjF3T2GEt2bDThnLauYeOlXTWfZnNWVV3n2Z8//+Sn/l1G5D+3/41wXwM7OC1E3hgLFdz+UnZte7+u+3Bt7td2vDbjrVumhyFDxiK5Dm8ByQ1p7ZPs+y1JY2/jBNLaoBRVhBpdoZDGBpyRQ9RJM4PlBtLM4XUcjS85iSlbikmR0gmh7K+36TEt44THeRpX+oNUhedlekyopCa6WCPSS+mduVC2I4zp5/88puP/A3D/SY77H4V7wrpk7tAHRFRVZY714dpgxzOPtnn07Xzv27rWWpOxMZYy3Ivd38t1nsaqvDhfeFeAPeZ8qbWRuzxALTUg2WHCVSpvSVl047FoEk+mKCqDHKVk/9jtIAjXFLFcHsMyPZb5sSzjMk3M5DxsXduOd0F8k+/OBaXTDPttbHoWp+aR6rbD6T9h3f9SuGcpaglPidqq6Np2uDZ903Rt+2ibvmn6psEzj7YZrs146+bxwW9kHBKRVYoI4QbM4wOde5BhCh5lo8z8kdFEiYYOumJlnTStIj2/Zs3ZfU+Z+ETklHrqbuMqQVsV8/RYxnvCuiB+vz1u97qqE+IzuMemKCSSPp0tvjMiGfQP238D7qf718A992EY7lJVtcaIM4PHulqP+0spiF+mSd4RA2rQ7AzWOzwclDDRB+18yfIbWRFGKQ3+lvOl9JIyATjhlZXAUn4GuXnuY2Jmm9Hr3G2Og2GMldJ908zjsMwJ8cs4z9PBzPNjcKGuahBmUGDCAi5i4l1qkwegOp+SmRn41Zyr3X//C3A/wvqdVfG5cKcnO2/BuSa6Jsa2KtqqkAPsgvjh2kx3nmGErbteMDwVJEc0DeGga1uQTwwFLXf/DPEIeaXhyPlSRH21dkldHg56CpFTExOJyWcIymI2KNx3bbuMN4b7NG1cmvmREM/G3joXnGur9sbKHJcilqAN4xZUlI3WBtp9qz/DcOeyQMrC0PpSdvAN9z8D9+Sgsz/AaccdiTw4V8QAxAPrOGDc13VXFX3T9JdyvHXjrcvenm79cB+G/npDhpunaafuIW5cInNylUTGWmOtdQ5tU6ly5CQBLxwyab9KnoxjgsNm9RpGItGjb5fHsIz3Zbwvk2B9nKfx6Mq3dQ3tvlvfC6W5KCr5LkzvOf95n2zbL/wN98+Ge0K2zngvjPU9VQYa5znid+jvYOObZrg2y+O++RhjMWBMhmjnYyiRlyTymjuvtYYNJIv2VmKFDxtciBHvUFgXDQXpG2Q9sBiEkJx4wghw0zImNu3WmPHWLfee4S77/GBLPz+WaZpnBv30eCitNZFzYbwPQpks0peSGq1i8ZncsdGaO7DWl9YEfDr4L8H9me/+08Xg37XuGx054XsdbVJwrrC+ia6IZRNh6YH4uHdsmma+36CDnj6EOPRM0ac0ucJREW8770MFdpGBgThjXdVdd731PfakvhRNVmeVIpSM6OBGVU7grF9nvrXz/bY8bivWkaiBsZcQdn4syzzPk8Q2IQZwm6fHfG07JCiLUAP0xN0w4jslZ2b9aodUvfrv5N1ftH/Md083ekb8kRKjoyXvLCx6QrlL/ozbOfTDtZnvw55hxv1KIu1SihPPBjKUYIwJVq5thxGt6DIBslkyyRcouIIvsEM8Cq7SRJtx2ngrrH+0zXjrlvuNgY5doD895mlkY7+MyzSZzLuDVM6tH0AJHu+TaI/FWKXRaJsEVzYvbeWo5Sd8w/2PwT1D/BnWsXlnkz8TM38ms+51LctgvHXLeO+b5vA2ZNJ8U1DBiiS5yB3cK2lMoUt1TekUVVFUdVXjSbDn5S5hXcR6QLVVXmIGpV4Z56TJG9NE9+jb5X5bgS4HUxa/TtMy3pfHzRi7duVpAjUIKRqwxzjfGmpNJucUMNAVJRH69MgnkFL0bd1fC/etpcnD0OeTxnabIW0NeWOiJRh7HMDkR0tNdLD0SNQ8+raJ7h2Kt4ZwpDO4CHjnRQzeWbJiiVU602hDZKwhno+gyZA1hjkw1hhrnbPOwXfKCO77L+iNCc4F57qq2Bj4nR+fDPw8T3l2Nb/+4GOIwRAhnoawwru7ziz9Zv+G+2fAfbebJ8enp23/V69LRa1PZOtHrUm2ky0ro+bEqYQJpaQNTsjkQrjN8vMr21bvqpj5OeuTKj8fCxgLta0KecQCRrhSxMBSxsZqBYlJZDMNM8D4GBbdqIRmpbhzCnZda9LKKHlptet88A33l8Nd/8j25ODOkjZpx3Av0ttHbYGc9UyS5OY2aNsepHIMH6eKDCVkagnjdDoWT0BvHimRDWnNgYgRVeIrCxD5u1gK3sTggncFP/pY+ir4iGNvYiBn0y5fE3P88sf1n0o+2iTEG61Iq1TzOgBdfVv3z4H7O/g2h+MM5RohrONZdtoZ7bRxRjsyzlCw5Mg4S8FYj0dDATsRUiJu+yl6c5DCuKztKFsbm8zGzyzXw51K7b4d7xjn7U0EvktfVbGpYtPEpo6XdWB8vDSxqWJThNq7wtnCUjAUtHZaO7V9z/VTlNn+nk8cm/TqN9z/ANxPUX4w6jrNNtJOkyFtAWIiC6AzuK21BPQz7r2JdLYAABStjVaW3QO59QP3SsjiyZwnt2c9TRl4F3gfrZ0iiwN5c61gd3GyOBIpGZ9WMox3SNCHhgzQD+hLQ5PsdbzUkfOP3vECSF8tU9bmxcboV2z1xRcycjHfcP8DcH/mumTHZEjz5Dp2YMSTQTGfvDHWaDbzhoKxfgd0S8G5k0djo8XyID7e3hY8kcexyV7Cmc4W3hVQvQPm5AA22NlC3jO9W36fWf0QgB5fTUw+/Bwx/EA/HsXeA/HY5XONfKPtNeOScNnOrxeMP/+G+8vhfryrmoNpP7Hr8ihAhz/D+NDOUCDjBOs2GXhvosksvXURKPcmOltYF4EPbyIowYIYORZACzhYKiOBbLfD5ZC99BXwlL+5pWBszBcVu2fa4esQeaOdLFRvIv42/1y4PbLX8YKPzhcALuD0ImXN4C5Rx8s33F8L9x+6v+Zde5+Krwx3o1KcyvYejg15hou1hoLR6xoQ6FgKOe6Zr0vBmwiZPoEXdtSeSr8+4kkgCXYXgJZnctDngMOf4w1z9PMKTJeBy4OBz9cef1Ysj3DHJ+bHu08/PU1wX9ftN9w/D+763X++syrWNUBpMC9wL84AqLnwcFDPX5dB4jCyx5/8nxxqjDAT+TjdCjZrID9tex/AMzGWsjbgXsPMA684kPPx0YA4u0kZ+mVNWgq7Ow+gDATLajwsrRLXkF/kbuni4BvuL4T7bqMn/zwiPse9PsX9swB3E+buj2nnPXMSXDuLAMDGFPWusS+vAVcgNMSNQhYG/sk3h+xMxrRdgcWQTcsJbyIOt3wulqU8Lx8XYymeff7+R8dJlt9uDa9/ni7bm/g/BMsSdr8H3mYAAAAASUVORK5CYII=

1904.1964.2024年甲辰太歲李誠大將軍

(๔๑)ขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง(หลี่เฉิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกะซิ้ง หรือปี พ.ศ.  2447, 2507, 2567

ขุนพลหลี่เฉิงมีนามรองว่าเค่อเฉิง เป็นชาวเมืองเว่ยหนัน ในสมัยราชวงศ์หยวน(คศ.1279-1368) (ปัจจุบันคือทางวันออกเมืองยิงหยวน เม่น้ำเว่ยเหอ มณฑลซ่านซี) ขุนพลหลี่เฉิงเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อบิดามราดาเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตการทำงานท่านก็รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน ฉลาดหลักแหลม รู้จักให้อภัยด้วยใจโอบอ้อมอารี เข้มงวดในระเบียบวินัย และเป็นนักปกครองที่เน้นเมตตาธรรม กระตุ้นเตือนชาวบ้านให้ขยันหมั่นเพียรทำไร่ไถนา สนับสนุนจัดการด้านการศึกษา และขจัดโจรภัย กระทั่งได้รับการสรรเสริญจากราษฎรอย่างท่วมท้น

ปีที่นับเป็นปีกะซิ้ง หรือปี พ.ศ.  2447, 2507, 2567

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ คัก剋

คนที่เกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์              เฮ้ง 刑

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         ชง  沖

คนที่เกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                      ผั่ว  破

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                      ไห่  害