fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOy9rYOsuPM9/PszvhZZsmRsZCQSG4lEto1EIttGtkRiI5GR2EgkkkdUUoSXnum50/PZuc9uX7aXpt+YmZPDqZOqyv9bg/tve3H7v/9uf/nt//3jGPqLtn/6j/Xf7bu3/+D+H9z/Rbf/4P42uAMCAPyae9oDAEx7mJ5Afh3u3oPZGxFPr+dPTB+H/LmHnRdvr7/+9NV/+Dn/wf3tcEeE9A8g28GfPZJ/O2z45CdoS9jNcbx7Cq8e5u/aBsk2VnhEZcc+wyF++AJ8sv/sqVe+Ev+D+w/APb8/4PInj8Dh2TOFnxGPl4gHQASRHkL2cPfdVw9ztJ0OnB6+hd0vv+bZ7T+4vxnuCLgj+I1bfxT6GTLpFcjPHQDNOL7EukgHBe/vj/PX8PUBsg+EbBgwGq+h+EZ2P98/+8z/4P5GuGP+W3+uPb4Fa+SDCWnZ6xj3EaPxFTtYi2wI5uDmh4JHRYZjcb4I5MMguyx8AL8jFPHpMxdIffbwP3b/p+BOv/hMPR9iv+yP8+fQPw4k5tntIaM2A2IOaMxgnT8lYDt+uAiI/DMPw+BDxB9IHPn/mB093/6A3S9ffHjjf3B/O9zp/gBZFAe0PmF9vDqyE0UnIj/jPt2LDNPnAYA5vvfsntN8/hQCCEDItc1h56B59gg84vZFSr5452n/f8XuUq5S/uNA/N/8CC9r9/jX3CCe/VnOnM3H06VgGxKwHTlgGgAEIGLEH/I+RhwLesEeqYxmsd/ZsI57sn+iWA6XCHF8lk5vg34+APZ88ASxX2L3y53z7U3s/nfBncCdn/PL5/8FMbODdXZ8D/SdLGGAZ4TOx8+gj7hE3PCNibN31J4oHM+EnUbFhv4dux+E+0HB88l8EP6esL673+sZftk1Uj9G/M+zO6PkDKDfv/E5H36KN8D9fP8B0PMjZ2rP9M42hHg0nbW7SLSaQzkbDxs0dyNBPGV3ftkuqD3JoTPWxWknwz0P7Dex+4uI/x6750D5OlP+w1j/+Kf4FtyZqrP99AcRkP+VT0o9e0tCPySZg7yTgJ5plUy0MNNnlC9QyFzAHDYJ8vxURDxeXAfygXFQMtsg3GTSU7Lf/Wp27H6E7uvs/jHovwf38/aPQ/kVlB/O823a/YTay4cH53DbPxD/xtwZ/BN/5yjcsL4dRxBYyA24hcQrrAPDHYnmVWJ6kd9jIc8H9/cXF4H9Jg7I3rP7iaYz2L6O9Y9vf8ruH2jf34/4yzN8d6iKCdmbjs+RfTUM9q/MpUtO7TmXiwPiQWyMLkAhoACFhRSAEiQSxxdSgIoP03gQoNIO8j69EQspQdLBfLQIUJegzwOAjOAPFhAjHk+IP2MY4SuI/zF2zwGUs/tvRvwHcH+vmMn+DjtAb8NgNzJ20gU4AH0OcUTMdnZ6I2FdgkQhibAVKB4AhH4CMeFbguSd9C56paIxEIdHov9tSJxMnnP4+wT6l0FtRgMZnj/F+qco59d8g93/CnxfYvpSgL2gx16D+yXocyWTsX1CfS5dshgUo0gQZ+kiIDLuxrsZSW+YJviqDMp8nDYFip7le34xjwoaD8T06SDStSIXRXjB988QLz5E/JHp/1F2P4AmfC3g+yfhfon+w5HnoP8yu5+CUczuE7JhGwAbl0MmYDDTCXtJLSTfE6kT2RMWGcESZJUBukr3FSgFinb4SLV/S/5GkQ0M4n5ifUjDDE7Rwgdkn2meD3QO73+O9U8J/tva/Yzy3wn3SwR//VRfZfez28jDIKE8Hc91PU0SiR2v5zLmtJM0tGKDJWP3jaEJ1iqDtcqOMOLzHQ2lyl6Wv3e7aACeFJFilHNsAKAuqT2Lay/gfuD7FxH/Kei/ze7nh+/bzpD687O9HABftJVeZPe923j6tx1MIyONAXJFLp0W2IMbmFzFFkrSQ5IcO02CWIHSUFZ7QNN+I+p7bW1rbGOMvPFr8k3thwHdM/pFRvmbwhFSgmRH6Irdz1HsBnrcYX2H7Q+w/vHtHez+A7z+LXC/cuZ/GnJ8BvcnKE8Hc8sGUooBc3kSMGfDWx0dxqRkcoVNAl1lJH0A901UBHENpYayEWUjavfoV7pN3VjXd6NbifQuHg+8w4MkV/kH6Z/L/TgOxceIP8j638buH8zR/E4l8/FP8ZVzfoXdjw46nuPRfDZUAIIAli5HOt8pdVbJQhLTc6xZgWJhfSBy2m6i6uQtobxsRHkT1eyndV3Xpb/rqpboupvvbnddVXw1ENWB4BsRD+ZaKA4wUeWXlBz95H4mTCsEUVyPgY3gn2j3nN13TP8KwX+d3T+12P8K3J/nDd7nu+/U+KbaeRxgJs35ntMMBYAiHyZa6Rs7soZBli7VnllJWhCmc44naqetEhU/XFe/Buu7m+tutUTf3dapW6eOEN+Ikq8DfE24pQGQC/181OXmD49AOsJYZ4n/gl8p9og/y5v/jXb/AB+/fHr1Wdj6Pu3OmKeHm5TP7JfolyMjm9NaNgGTx53JCN+CQkZYrjQkSIIpwZqRyuzOuLeNIWTfddVKvBs9e7su07r4eehqiTdR8XWgEtUtjRNid0J/lan5wxjgcXjAetT0uU6j30Ahc0mDu/2DsMnZfeP4Twn+T7X737s9w/Q74X6h2o8ZAdF1FgDZVCgoQGRMxKg0RaLiJJdZVGRBZ6lAMaAJ7nRPcOenbqIa67qVWEu8G+2621jKdfWs4wnufDXILxEb5YuKrwC8HU6Pg1oepWmiV6FgfIuikABqo/Niw3oBCAUiYFEk0NNOkX65BWB8CPQw/lcUAABFeqIo/pTd/63b6+x+EjZJsiOgkDtq3wempHE5whNEljJxuaj4vhE1A5HplkFZZcgmrNOW4x4BhYAKsZaYi5lWYiuRXsZjJpdDPIr4MkLavRE1yydGf664RDaAifI5G+f5nBRPO+RhELM7wMvs/h/c3wv3g4xhgt/mVFN2wKZbsqBNFYnUswn8SJa8wyoiOi0Z3R5QntM5Yd3Kku9vokIQCIVELJUolbgbfddVpVSpRCPKw9Ugv2gcwoCc3bdAORsGuZPDETZdu0Tmqz4zbTK4i8QojPD4u2WO+QD0bxIzv1mp/0/hfkT5UdtkGj1jd8W6FlIiQCWqS/WikmGSIyyGj3ssEsTnMAMgFgUUUIHKOb6irBtVkmRAKEolyKKpJeZwt7K8xH2ubdi0YT2z6fssuhXZdOw2LVVEkROFTdQ2AkBAgQWze7HBfVMy9FsuIpqLosBMxtBOkemZN8H9ZxD/fz9hvf843HGDfJIx6UhyGxARS8jnRIVKyV6RyMlHF6By6O+N85oY/Yxyuje6ta2JIqoAAJAAFLCW2pSyKYTcWxwFSWXSwgjAH+gePceIWBSXF5DbnuzJ12dxn09O5TTP94p+FYU8s/thTmq7VCaaz+8/uP12dv9BuP/ROX+V3ffzqNFwZEdCJC2bhGwy6RLQD8jYAlNRMdAJcwcN08lbI0oEkCrRYboTgOZu1+DqtrX24R69d3Fzj97cbV0bFIqRHZm7KjcoFcAj4XwCjahZ5zDfM8eLPdCZ7xUoISosJAqZLBp1JWxylLOUh9yb3//vePtXwv1PL0evsjumi+wm5nOLHQ+JLqxf+SHhg+eMVCaFidfpnsF9DkbLgi7swKwMgCgUCmntY13XdZnXeV7naQ1+DeM6uWVyq3frNCzeLZNzjx62WbKCNQMh/iDuef+gqWLwGtFfV1m0zdNSeXxysOSjqkmUX0TT5mjUYLJo+H4nY5Kq+Qbcz9M0P1DTlIPpp7D+zgRgvER5NpnKLEVzSVmSSUxMVyxgNJS8Q6YHQ/wgWqw0jHUrDW0SJAAkuZIAL9CPfl2XdV3XJaxhXPywjP0y9osf1nFYpmEN4xrGdfZr8N71/Ga6l1oLURHQ6HtvouITyAmeT5VPu0qePVuopNOI2rd7UBC37de1j1yZ2rleMR/VT29/JGY+KGU6P/w20Nc3cvwHE0wH0P8h3OMvNZH7libAuY0cj/IfktNo80s84Zt3SARXGX02os4hzrinrVdtFW3snW33GPp1ntclrMEvrp+Hbh7sPNjF9Ysf1smtwa+zX+dpXaZ1ntbZK61zxAulzd0S1g5jjBHP59PJGwPdyBuNWA1lKTTBmnYUKMSSWT+FraoQ8omUz+cuNgW/d2auwf89MfOTOTOM8nfC/YzprwzXV8XMOc8RWXQKdhtZxrCC383RZPOXBJoUntYH9cJQox0GPRTFAfFr8OscFj+47jbeu7Hv5sFOG9bHCPQlpG1agqefRlQlFtEQQSgEYK9a/q4c8Yct5/tcykd5I6pSaBoDjH6RQI/bDJTaJE0hEUQBguabMOqZBPHdfBPrmfjfm3z3H5DvPwj3cBqo74R79m+j+oOeiSgHkdfIbUqGYJ0Mvpo5MtfrOcqzrexVS5uVJmXjAABWulznaQ3jeO/uRo/3bhzsPNjgh9W7I9zXsK5hXcI6T8YYPLIlWmmcutOXOnU/cPwB7kbeUoJazSJepR+tETUhnqDPcAdQiGV+Jbyy5HcWTTa2Lwj+e87MZRrwu7H+wf5vhTsTzR7lWwHehm8ulBb7GdMtXzejRk59OaCcWZYPEtyduveqtWVr5A0AbWvmaVxc7x79eO+I3SfXr+OweLeGcQl+DX6dp7SNJGlCcJl8x0bU8fMrm39RTva9as+IvyVJQ6TOo5p3VBa0ZFkGLNwv4H7UM5/p9z/V7mfo/IyS+avgvoWoGcnjXm6K3IhkF/JQOpRzXu7ucYSa4zvhrOR9gmC+FQh3o2fvmqoslSgQm6p03Y1V+0LsHvwyDbY11j6MMXVtKHIFBFIvjOx8n3byezqNM9ObJMPoB2RBn/+8HLbmhhX9xgohKZ0mipktVI16poizTmQjIeymmQoo3tsj8n1x6gc4++6pnmPT/P49YgbYaMdtJ8vpTRzPvgRTeyl0lWI7k0I9vj9T+0Gyd/J2gCPdA4JtTfBDpcumKm1jCNMb3INfJrcG70cfwrwsy7ouJGYY7k7didF5FNEXjfruKpuPBCuNLTfEx2mvTNjQj0a4L4XO4c4inhV80jPP2P06SfhM7d+eZjrj4zdn/16OzNc8mZfhvp9D5ayBfWkSYompswVfwelvTJGc2QsAJnUCE2P6ECmSjM7hzhskdretaarStmYeLDkzk+tJzKzzlPx4n0WrYQ0j5XUN+hri2zCoLL/GlhvuTYZ4kxwbYncaxnScfgM85kuhRa7jxRaw4h7rmTWJH2uadzTNe0ai/zi+v4T7F7aX2T0awXjUMDugM9yJ3hj0bFkc2N0klHfyxmHigdfp+EFs9KpFIZuqHO9d02iSMZPrl+CD7WxrlrFfwxjp3A/rPK3LyqHqGrxUohIVwXos77Tj1J3Ave1Ulo4T1hn38YqUdljBE9D5UkYoJ5pns1JknszejI9JNTvQZ1nBRTKm0v434f73bp/WZP053DcL8ljJkfQ6ZBMr7Dky0PnKTlBgI4+AQuhhdX6g9oOeHvV90PfIxM4T0CulahmF+zr1wQ9RxE8uOo9jv4x98L3vbvNg13lc51DpcnL9WN5dZUd9pw9ncG/7aQzEi0/ZDjoblmUk+1zMHHby+JXQzzY8Tz+dkiXFnt3xmZ75tpj5S7efgjtu3J4i1Lx6Yzd1KiqeU8yBTtSeX+WJ15m/o2hJrkgul3O4EzQJi6O+341uqrJpdKWUkoogYe2DtE1TlYsf1mVe12UcrDHG2odzw7JMRPnu0a/Bj7WNBJ/hO6G/3xDPIqeyrrLE9IT7CPqEeNrJxQxTOwUzpdCbB49lzKhJWQbFrnPlAeU/Mc30w9v//VAzgg8efgfumyezJbXnRjtiyZ4jsReLVIZ7lWlZlrkc8OW6nEn0EJjmetqp+1jeB30nrI/3rq4NIb7S9eR6MmqaqlzGfp2jegl+cI9+CYG8mnX267qs8zTW/Vjefd2Puvf64So7VpZVezyo7qTgI9zVnfBNGiyGsGVr0r5JcOdoNXqRBHfZ0D4WMnnwCg96JnZ04syZCPQCMJcxf0c105sRf5lE8C645+mPEGUMgACBsVwtZUHm4Wmu13MNYzIiZOEbxUx5xDftk6reDhLcazvqe1OVd12F4Nd1XZfFNsZ1t7uuSiUqpe5GL65fwrTO0zq5xbt19jGjJjPjx9q6ynr98Pox6g30kfJr6+v+KHLqngmezpwdG6NbHtU53NmcyWedVJpyuqwCycud8Dm7v1XM/Ex4ekbVO7H+XrjvJlN35mPS7jHR9zBzzlhnqusStRPKGS58T6GhLVsOE3vV7sSGug/6PlZ21L2re1Isa/DruqzBL8GP946kvJKKPMp1ntYlrH5c/LC4nvIi1zCuEf2e2H2se5Iuo6b9SOdj9UjHexpmvE8iPkqass03sw9e6XfCSib6MxncL7X7HvHwgap5R3/3r+PmdVS9ffz8INwzI/JQu5RPKonsD0lAp3kltmI2cz2x+xbzJawf2J1wz+Zg9E8SxXr9aKrybvTi3eL6ebDBdmPf2caQkhnv3RKJP6yUGjn2ZMav3kVZv8zM7qzUSdgQzfu639Q8AT1pdw5hD7gf9J1+ugPBN6IuZcPaJkc8YhlTj/bZY0iJPITvAgCQZUxRIIqob97hu7+cUfi3b6+ye4xV844aO7s9D09Z1TC9MQJyFsyV+qB3FL7561kQuUNk3ZOYmQdLBamUIjYPtlKKUmgW1y/BrdMQbDcPdp0mug6snth9WoInaU5ihj6Zto3UK0tDgvVMdOIry4I+Dt10313pGQ5jyHqP/kwy4KMdmcO9SIZMNCKLPeILEvHvmGY6QP/d2OL9fxzrn8N9x+6H7jGpRy5r95T+ym0FqNqtFJqn2RnxObUTkefwSrLhPiZ+jXEkke5tCDdHc6jBdqRqKGeGaD5NOdllmdZlmgc73rt1HGiCaZ3c4od1Dqsfmbzpi2LMWvdjHrxmoGcndNDRuhmyI7meMXszvhG1yAx4YvdSaJpsyuV7rt1zO/KJmMFvlHd8L+x7BVuX0P/dcGd2FxnoBV2CIas9ZXl6abfnzkyXu5As1jPXL8aLhL+E8lGTzra+7v1tmJ0nRq+UInYnFo9NZu7dPHSzd+sc1nmipxbfL8GTlF+XeRl7JmwKSemTieBdZUdi+nRtoZHA7H6gdtrhnzHHOkM8j1O5mDVyRyEBVLGT71TiVNBkU5EmmOBtpdl/2ovrq1j/EcT/RPHeJmOQPRkWM7ktk3eMoT9qnjpispwqutzzZM2B44fkeZ/NbxIeo+4J8XM3UdIvUfvk+sX1rruRthnrmgZAsN0a/LqE2bt1HNY5RD2zzLPz8YuSjAk3F+F+GwjctDPWNj7M4E5XgJza77XNhfvBi8zvt4wxLBEwdpnclEwy3YvE68XG6EVRMOi/IWbynKpcvr8jg+AZrN8M96+f5KdwxxPiUxJB9N3ZhRSpRwVXchwY3ej2APfNopEmhzvfe/0YcyWt7pHm6z7Y3jZm7Lu7rsbBrt4tkxvvXYVYKmEb47tbsP0SXLD9EvwaXLIgQzQi/ehvQxxLCeW+7qd6IJRPt9HX/VjbsXqMSdYnrNsx7ZOeGXV/FjMmyxhjuNMO2zKUBB8TJLP11fbzqddG5J86Mx/P1Pz+nJkfgvsR6MdQNdcwuQvJFo3JUmTZes9jVk4iYD3DU040AZSskntU0nX0TILtSbc0VRlsH3wffE9TreO9m72bB7tMw7qEJfiY++7HdVli7nvw6zTxWGKUR4In3BPcdc9f6m8DMT17lDniz1g/B6x89WPTvUiNx/bOTMwB3oBOOcCbORP1zfcaXh+O/HKIf/qDvAPuNNexhU1Rx8fCJRajHKcSxxOlmSxVMM+mitkm0rBzd8hRiXJ575OMtY18X9tg+7uuyGinNHfyamxrSOSkvEi/0mTTEtbgU8UqbYGiUpIxtDPdRpbv021MJxAH3lTvtI2re6Z2tmX4x2Ss73S8bLbUyAT3aL1vcM8qCopE7bFkb+sdWXxrVvUgY34/nf8P4J5l/3IqQa7dETf1wihngueUgcNMKkkX0jOcG8OTO5sFWUfEj5lNOdbW3wYSM+TJVErZ1gTbUeI7IX5xfUwRI+s9bnOq0Y6zqtNtHGsbbi5eRuo+3ByRur8NG9zTcXoljTcSQge427IlzXZwZoy8Rd9dNuRIctpMyovc55lepIhdCBv8c2fmG6D5FdsfDdcX4M72TCo7QOC/yiGDQKTCpSrrL2AytiPvIpcxHOpxwi0fYWcwJ/4I9+rBcOeWv/SQ0iHnwS5+2DJktk4E0zp7LmMNNzfqPqqX20BQjrBOcA83R1/Kgayjs6r7MbE7i5ncmaGcgg3umXYndkcssZCc715k+2maabMgY/bvZtHgN7T7ATTn/bdujKf3Q/xPz+Tydijb2xxJLmJK68mwucb+TJ4zw4mQ+ZQqQzxX7YeMMa8fPMsTZ0BTQEl5BJT6e9fV3WgCPW9U6hF8v/qezBnC+jK5xfXL2M/O54YMK3WGNbO7vw3hNoabI81DcSprd3Zm8tk0wnruSIq9OZOxOwIIKuFLoSryTBMV7xXszHAVHxQk399Rmv3Bkd+A8mcnH758aXpBuyfhvtMzO3bnTkkqi1y5PjXPCI/RaubJsBgYa8sDwJZtmtzZtDt74QTH0PpB32m9MRIwXORBpmTww1bTNId19sTri+tHUuFJqBC46WOJ7KfbON3G0PoodRL3J19y43VbtqTgc1smZ3re8lCVq1cv287gTsPkjswb890/KGX6CXT+FXDfp0Tmhap0v3WHS+zOtkxemZ8XueVtNnIxwznlOeUTHGNy4m3gHaJbEvGu7mM6ZGL3OKXq+5T/OPK2uBSM3gZm9E3M3AZCf2g9fcUUv8UyzY9VDB6I2inIjvjWW0ZQhLtuOVTNbZk8KfKEdbGX7HB1/00j8m/ffrh4L49TtzwCRHbTqBFuTvDV1ka0JgRQzMoPGRYxs3dvY2f5t/1YW5fPdN6Gse6J1O+6Gu+dkor1DIGeplEn1y++jwqeuhJ4ZxtDk1O0cI0t23BzhG/yXughsTvtMNan2+jqFD3XPXntecLMvbYmE+6XRmTeT49mUi8bbxw6Re57RDLa39Lw+me2HEnvh/sl9N8D91QdnNdoc0SVFTSpvbbJS5m4iCmfYe2SoCeZznDn2DQivop5MqQ0JKIQgEKCQCpfco9+HGwjSsom4HSxeRrXOaxziJ2V5okIfrx3hZAIBWnhWuJY9xHxt4GAHvV660nS+Iz1yTJy9SbAcjGTTy+c51aPme5P22Hnme7XSuZ7Yubv3b4RcnwG9+RCbvNNyZbJWm6whbw1BE12DecR5C1FucjNJCm/0zBqU/NsR/rb4Op+1HfbmjjkVDmHeV2WdVnWOQTvaI6JTHdP7TeCp/q9zYuc/TI5ShqDtH5ghdhKZIjP3RRaH5J8Z+LPBc+g74T1Xaa7btl62miehHuy2w/tNwoheZG2opC4OTO5dv8I9O9uvPHLt2e2zFuMyJzd96FqHrOeO0Lyfs7uvBGj29S+Ik6pqi21cPPdq4dLJre/DVSqRz0IlnmJjX/XdZ3DEqbJ9XejKbMgtokM47qu67pwP1SqaZq9Iz1DsqBFuAOM+k78TVEByZi5m+ZuYk2fpHzkdbLbmd275LR2yZxhjj97MmLLDxMM95zaU84MZGnAWw+CN3Ui+AG4fwypbwmbD2zT16zJ1+CeAX1LCd4WAc77uG9OfPJnDhXZsbXvfr4pTyokP57x5G+DtY/H0PvRj/fOtoaKlZZlw/oa/Br8EibvelYyy9jP5MyQ9R4L9uiVbuy7piqFAATosOiwaBFaBCtLwnfk+NbTw1zksC3j6t6luVVX9znE2Ys8p0Yy1reygSedCHDH7heh6vfEzCVcfu0M6yWjn1/w4cm/AnfcYR1Yu3NLgrwTqgDkJteNqCXIk1FT5ok0XNHMpiQjabx3j6F3bmAWj3DX2rZmnZfUMinM0xhSWVPWGLWfp9TZfc5yB8K4+IES5UslWol3gDuAASDEG4C7ruZumjLtTgZo2rfbSdaxzoPgTjKGEb/ZMrLJnRm4YPeYOHAyIq8Nme+JmTz/8Rn6/3F8f4Ds14fE1+Gee5HHulXgnjMCU9hKc09VliDJS7twR7Eu66/UZRljg77bxoTgl3UJwTvvJ+/WdBvvnTGGsgao+o7gToj3ruciD89iJvh19kvgxAG/TC74Pha2IrYIHRZ3gK4oaMcAGIAGwMqS9frm3tyGOFdQ71C+s951vM95Pc/+pVAVBcM9ruERHxZpArvIEL9PlYFviZlLSfCb4f6m7TW479JmTunvx1VUBS+9JCpa4v1gTZrYcyZ2ed+w0hpzt+ZuH0P/GPpxsKN3k3frGtZ19a63rbnrisTMOod1JsTH7hrzNC6To1WZoukeu6JGI3IJbvFuGfvF9WPf1RJLJe5Q3CEi/g5wZ4KHjelHfR/v3VjX5EK6LHeA55gGfY+8rrf5pjwz7NyDgFrjZ2I9L6DJbd/rIPUbYuYS2f+CctXP4J5+3TtnZsufYYLPq87y5YJRpHXWs0VdjLxViddjCo19hDA5701nTGesfZjO1G1Tmdp0Zp5n7/vx3tnGVLpWUt2NXsKU2sjQNi1hopYEix+Cj+vVzN4R7pfJLd4t07D4fnK9bY1E3FCeAtbtHqFFaAAqxAbAFAUdoUkADjkI7ka3ru45p58nmPKKbG47lahdZjV7W8E7IDvuuRH51Jz5Gbj/07j8h+CeiZk8oeAJ7iPW04rpTOqcA0hHuIEoUSAtrrSs62PoTWfqtjV3W5laNVpprRo9DrZuW9sY25imKgsh70YH71ZCPAF9nhLix2Vys3eUAb+MfSDE+4HRH3zfVCVhuisi4tuiaBHaoiBq77AgSWMA7gh3BImIqnRZ+gBnEERPJrNiSLjnPSLzNpp77Y5JzERVs/2+iwsZc5hv+oZ2f2Zu/C1w/5F8903M5Hum/3kAACAASURBVKA/IT4uWXOeZE11q3HiididlIzRrbWPZV2XZbY2orxu27ptVKOxqrBSWCrie2L3pipRSNua8d4twc3TuARPIek8jYt3BOjZOwpemeYzjh+o6OmO0GHRFlG4M8rpIeGeSV1UJZZKaaWkYt0y6DtNCJDjvuuspCPc8+WZMlLPWrxznFqkaPXYP6xIS9NgURSQVXjgH86qfhCq/tvhjpsZtuE+32Exg5iWH6M/KqcEc2YBLXNg5I1AX7etta3zg+mMajTReXmrpdYEdCwVKGwabVtD2WBNownurrvN3vEW/LD4fvZuGftALM47dD+5NbgleKL2Dot70ui5mHngptoNwAOhlVjp+m60qMpKl3RWnDJAketmyOiYKtOlqSWR9bnOWimxh5vbMrvuAyzZP9DufypmLhHz16H865ejF9k9dyFhQ/oG9DgSRKZqQKgsQ5gQT3An6Fv7CPNkOkO6hWBUKCmqEitVKAkKUUmqIRFVaRtDs0ggkOBOaY8R62Mf/BC8I7udeH32bvY2SnZa4MAPrrs1AI8EaOJy5vVH0jOE9buumkaLqlRaYaUqXdI4rJRidiegu7pnC5JAf+gtw6W9p6aQMQ2J11WlIqY9we8MmXz/3w33L773Re2eqXZ6uJtVPfiS0ZJPTSTpb0xYJ7g3oq50bTrj3FDeaqU1lqqQiEKBwNTAhiqlkI4orY0xJN9pmZqYKTCmXF8XqX3x/cSMPqaDKVQNvq8lPiQSf7dJuOeIpzHwQKjbtml0pUtRbRs9xFI1VXmv7cGQycUMwT0XM7SGAsOdplGLrSyVlUwi9d2ae8VhPvXbbZX+Rqyf4f6V2bFX4J6mmZjV2Ysk3ENmn+VmPAIIpnOacmKyd4/+MfTGGOJyhjUlftEO8SipJNVoUjLE7gT3ebDeM+J7BjfJm8VxkOoS3Pu70Q+J94za73s9YwCsLMe6Hr2rdK20Imqn+/whqpIgvpMxmXznylSOTbME95zgd+V5yZNhGfN0gul7YubjGcrfuf1Rwd5X4J5pl43m88mmzIPf25G8iDYjnmdb69pUplY6qvOCIC4S4umjBIqqjJIGUDWaCvNsG8UMTydRSLoxena/dyEH8tpzZ/2OcIfijpszcwewjbH2UekyhROqvNW8I6pSUWhRqUpUhHjm+Httd3BPK3bk1b1ssacdIDem2OaVgPTMkwmmN4qZv3q7dJa+BXfIWYaD08yGzyG+gX7fqEORjhdpAUrTGUJMoSLQhQBARCHjOBIAApVWWFUoAACV1pVSTaPvumLtHjMFBjt5Nw82R/mcWTTLNCx+GAdbS3wkN33DOkR/hsS6624hTKP3kc4bHbGeXNEdwZeKCZ5TIEm+s91OJY5QcM9kLFIXSJIuBaT4p0BeZ49VJCmWC+H+BjHz89v//Vzl3iXNvylFLGN3zK6xm+++SXa+UqcJV86ooWcrUalGk4CJ0gUREAsBuF3YEZWUWiut4wCoKiGgqcq6NoCQsztp9+D73IUkAUOGDHUJvhtN9nmTpDk9ZA3zQLCNMXcb5ukx9FgpUZV120TXiLDeaBoDpOOxUpVSrOAjtee5A7IRqSc4JOcxK1mCJ2JmJ2I+VjP/JrhfzhV88XxeYvctWs2BHofCJvGz6j4212iZirh+vJCVrkVVsusSowEBIOJ9HFsKSTbEQmSFALEKu8CDmOHK1CRgpug8xh0/jPcu+P4hsQG4IzwkkuHYYdFKNAAPicYYcjxD8KYzqCRWqm4bmgTIhU0euRLBs5Lh3AFus3GaQOU8MFFsU0sM93QxLY6h6qH375vEzF8h2c9n+2ya7D1wjwHpyYbPHm2aE0VSNZjlFEDaYWqPvM6fk8Od0F8qax+ARbx6INACNQibmKEKveTJJF7fYtM4h7r4YSwl5TyOdU1YNykL8iHxrqvH0Femrky9hGBtWwiJlaKJ3vJWV6YmVSOqkhQOu5Nk0cRoNWP3fKk9+lVQhky2YgcLmNTBfXMhL8VMpuDfI2b+okmlT1H+vvIOyCEOO1Mys+RzpzKzbja7BkSliRFjYJp7PDwAaFNYKGk6k7PeAe6U6Ot9T0sHJ5kegb5Om5IJtmMWp8lUwrqV5V1X5G9SqoIxZhys6QzFyo+hr9umblueH2Bhk/RMhaUiGbMVc8iGPJm42NjG62S6Y6ZnmD1w44/tIP/2f0jM/F3+zNmCPNx/F+4ZeR9V+24kwAH0mW2ZM73SWlRlkjH8wsjrgoaGQgQktWM6k8snMmc4iWDsc/keV5MkX3IZe+L+eejmoXtIjA5jKe8pE2asa4noulucwLItETxlpwFieatH75wbHkPv/FC3bR6wMsGLqmyqkudTeZVwTgiDDd95QhhmG/PEhvjMC3t6+x67//6SjjPWLwPTl0/+RTGToZflO0TdkgWyFw5OyqgBRBSKuBB54hVTeLozIhEEopKoZAxV4ygCgruUSCVLYx8rOQj082CpwmMeOtfdfHdbp2EsJTmPD4njvaNQtQEYS+ncYIxhdm8aPc+hvBHcWxRQt60PYfR+9H70Lop4rVjKk7DBSqEquR1kKZutn3XKkCGgFxTQR1iLrI01246bkok7J8m+y3d/W3/3X471A6a/bkF+Be6bSOeHe22Tjp/FD2z2PGE9AR23GRUENiJ5JGB03FnLJO1elSjk2HcEd1qSaR46OhJs57vb4t1Y18H2xOV3KslzfixlA9Ai+O4WwrTOk3vE8lbq2OFDaBptbWs6A1CYzvgQ5hD85J3znKQpqpLdSdonD77SW9PTvAT70GXgYMVkcmVzZnJW/4Dh/5Tdz/j4MbgzmL6L9cvzP++8Ae5JjeesfRwGO5LPFUh6tdhmSTNDJn4O5w4o3D3chQ0sZlTU7gT6exebbdQ1LWRAjH5HoPD0jjDWte9uDcBNVL67LYEa6E3zNFLzAmL3ZV1IpouqBIHGmDDPYZ795K19MNaJ1NmSZ4uGc8JEhvUk2ZGtqhPcNyGYscVnOibd3ipm3i1pvovyZ1j/dAx8A+5ZMHrQM3uDEhJbAwCZOdnYQKGwUlmVPYtVZEaXclM1UpGLv7uqMLvfjWb5Tli/66olg0UiRaUkYNrkrzcpMF1oRYM19iigtQ/uRjeNnqbROV+3TaVr0u4+hBAI7q1krB+mnxpNFg03/t4rmZ3/WGw/f+xyWhSYulnTUwW3tUaAlPoL8GSy6V8jZsILFP7ZiP0M7nkkmiMvQ/nenMksS+BLACBStmOU5unlUgnmcqUV76OAeB0AyM8hanfEpokLMDHWqZ3YWEqEoqTkddyXJkm868q7fp2mdZ64/hUQmN1JvVDOPQKIqgxhDvPs3FCZmuaVYqKYqUnK7wxKrfIOYZQbVyQfNt8S0/M9/0p2v2A47R9u3w5V/y64f3tIvKjd9+Jkp1wY0IcrANN9HCqlUlpHLifrRSpAlBIrpUCgksmMF0izqpl1Ez+xUorEDCXPUF/IpipbZnSJDQAC0tQpJwtQnLpO08pLZqfuBoDIcC9v9bIuSmsyQFHJEOYwT1R3QnAvb3V5q6malrBOrnylS1QlLaNH1I7FDugHN2b/C8oRvMP9p7cfEDN/hVHzR9uL2p01eqTqnNJ3f7sdH8cDCCgUqeGm0aUSlS4jlAVIJco0D4NKShlNd6V1+rOnwYaopGroc6qSgkvqeR37ZxCXS4QCJIAB0FSPJ9HKchn7fHn4dZlJzQAi9ZdsGq0aHeaZkA0AKCDMy7ou42DHvlNaV7pUWjk3hHme59lP3txt3TZ3o2m2GFUpQSYHRuTqJWkTzLgBoKC19QAg9m6PT/BCe6m5NRzL9qJj80eL1fxPQtVnqPrlcM+1yo6OLoC+1+7plQQUFKrSJQBKiShUqURMCyMrRshSCdbula4zHoyIJ7hTFzFaq4OwTinszOUSURZFA9CmXF+KX4PvE9ZTNffkKBeN2F1UpfODcx5LBQggcJ7nME80AKigSWk9B0eXhmVZpmkc+64ydaXrhopUsn5g+wKOHPeHyaPtIZ7uP7h9T8z8GNz/cVj/Kdx3xsiB6Z8BfX8EAbHSNQl3QFRalcToIjmPiFIJpVXuz5i73b46qSP23WkleFqpplSiQoz9AgDuAK67CcCyKFx3M0m7k6RZJrd1SF3COk9NVZKeaRottTadCcFjpQBASlyXeZ5DVDKlwlKZu13mhXuYhXmq27YydZN8mzSNqvIINSf4HbvvsX4J9I9B/xvh/j/a3p/vzn+OzF48S5cPoa+0JuajjT8EBZBej6SehDv5M6YzUfSLDSQcqpKI58VqSiUkoi4K6pMhAaAAWcRq1CapmofEsa6XTc+EdZlsayBFq1JrKp+t2xagAETnBucGa1vbGqohXMK09etb1xCm4Adzt8aY8lYrnTdLEtnav4dFxTBP/wLAlBCTXlFkKN9SZYpd2kwBb2p4/Tdi/Qfhvhc1e6B/dgRyrMso3CPQKSSVSlBaQTQiFRZCWvvY1BDJdxHhTpKmaTStGEzNwMiCpGQBXRQSAAGaomgAyqKoECnF94GwTC5hPaxL8K4HKCgYUI1+DD31dSI01W0zDlZq3TQaK6W0XtZlCZuxs64zpR+nSSglqrKgCdRtYZmsVgOAk9qzwo1NoJMoR4gr1OxSxDLQv6kl6n9wf6bdj8LmYMUcB0UKRiUZfOTfUelnU5WoJGeb0ATqVr+npNK6bhuOdPmKUSlFW74eExH8WNeEdQNQFgW57PRuCVtbgQeC727r7BnuwQ8IUCllG1OZ2tyttW3dNiAQAbzrx8Fa25Kz/hh69+iX5OpQqrC1rbUtWTTkSCY9k589/7744e6GL+ycb+/T7n/jdphSfcOs6i4wzR3GI7ITIg/UrrSmUj2eesRSVbpGJYWAptFKqthuQG0lfFgqVDIfQPQt5FpynErUXku0sgy2u6fejhJiYgydjy4KXRQdFpQO+ZC4BIb7vEyOYGlbQ8lhZLbUbYtQ0EGsFKW/z/P8GPrE6m7yzrmhbpvRO551ohSaIhnq2SpiTM/xt8XLvbNKiU9lBJ+OFcfKvb+imml9VxLBGeVnw/R9xXs74OVkfgpPc/mOAHVtaI6mblvalI4hHcemnCWGqZ5TaY1K7q8qiIBCQIxNk3avJd51FWxP1N4kJfOQ2FSR3Q2ABOiweEAs7JiHbp3DuszrGtYwUsaObU3dNpQiZu2jbhuEgqpMKEG/bltrH2Ge5zlQcz+qCCFZJfWWN4YVtwdjL5FFPAv0zVhMr0MW8ixp4rM8Kt7TEvV/iPXDznuwfonv9+XMHECfA3t3oT5wv1Bj3y3rUrcN5f1SRbPSWmnFzp3SmvIFyKsBhaMPSqv0pZmCStFqpVSd/BkyGbltLymZFqGWCIhlUTwkCkBKoYlbXa8LWe/zOk+VLhHgbjRVcpjOjN6NfRcvO5WibB/KEKYfhytWyb6ktGEexlhVKFT+u+O9jcKf7O/e89ntt7P7/w7u78uIzJF9cmO2rIETz0eS9r43dxudbEyVSkqSc0civml0SooEEOj8sKUGZgk55MnUEqVEqQTLGJN1qaYssVLFToutxLGukXhd4oNAX9dxQe11XefJtgagkEoYYypTW9t63zs3RGVVKQonKlP7yUdtQ1kCVaUaPXo/ecf2/NYW6uii7B4i7MyWPFRNIe22s3/vjuP/g/vXzucV7Z7PNJ2gv9Pu8SmhKOxDVcYrOakCJXM9ROAmZ4anWgGxMnX+nduuwEopKWnSEu8IhHWic8K6lWUrsUIEAIk41nWwHUB0ISk1MthuCWFd47JNY9/RdxC7l7fatsbatjI1IBC4SeFUpsZSFUpgqeq2fQx9k3KA6QfkFBqsqojqmAdWnPBd7MTMJtOvtPvTWdW/hN3fhvhzmvtXUh5e1O5POP6JdkeAmBEZcxtT6Img8Fi5R5+zJbgjIEToZ2MM09dJGdMkWyrXSOsOUM4jofmuK4mIACTrg+0g4Z63daK0mWVd5tk7IQAQjDGq0RSekjQHKAjZ5m4J04VEKtmmdDGsVCHiYKaX1W0bEV+qXJJkOu9zYfOB1Dm88d8H98ty1TdXM+2sxhyCh9iUFQjjOLadQdgSHpUsb3WpDSuW+CYly1u9Gza57CUnmxR86vVFk6nB9nSEyvOaqkQohABqQDDeO4kYbLeOQ7Dd4vp1HNY5RLiv8+ydVILkO2X51m0z9l2Eu5JUsYoCqIUlzRAXEmObBSVpBoqrtilpTDW6EBKSgQ6wM2dSAFoUO9GCkNn1uWNznmb6C5yZHxEzZ3y/LGleZ3eGvtiD/0jtwEFt5t6kAiVqB4mqFFVJrp/SarskiPQ2yMLTnPEKIKy3EsdSlkWhi4JK8ipEkiu+u5EnIxFpHupudIU4ebcuy+rHdZpWP+7niXqJCAi2jY2Im0bXbYNKAgAorEwNCilgLTgpHwEQCyULJbFSFK3SqmmR4LUWVUk/RlEUGBPcj87Ms4cX00xZp8i/TMy8Ge6HnbfB/bmM2WC9o3YEoKbVdGUPYQrzQiuKNY3e5pJKlYqgWxQqCZvPvghQIlLKF+ULMMeTtiGhQhnwlVJ3XdUymjlj361hjKQefAb3EHwfvUjbmrsl7zw2wwGglJ6ox7imFoB+irhVFefB87ojUcEr3DkzuH/IP+62/3TnfPuXsftl+dJXotUviJmMaw9YzA+iiNkBRNQp2xG2JmFi27iDOyqJ4qMhxFRPzTMor51cFwOR2n13owYE42Cp8sO2Jq4trCtqwxR8v4Yx2G4raFrncbAIgEIaY8gzjd45nYMqWbrQKRbULUpIAnqpDUl2alNDvK4aTbk3lEt8humzI3i6//j2q+G+vjc78ozsH4F7xJ/4SMCkv88xATimu5AVTTM1dMW39kEoSe7N/nO2Dy/4KU5vJI733Y32HxKD7SZqRjD2y9hPrqfF4An0tjFzcKsflzAt3u3ZfbatQerIl1iZ8na2MkKVRSMkMkTqwW0ffvSTd370k5+c93R9IMSTjhdVec6K2S/CsXkvScfn2v1ky/wtRuSbt8sc/fc7MxfqfBsJJ2GTv4ZIWaiohuvaGBMXG+PNGEN9TzO9vkW9MXkGQFL5KYLE1PsONz0z1jU1uY79lVw/T+PsnXf94l1ctGwh83FOtR0R7pUuqQFllNoYsxi4r0hU6kzAqiSgW/ug5h/e9fM0Bj/M07gsKysibsOEldqrl+Ptz9j9t4uZn8L6pTPzAu5fZfermPWC4DfHkN8YE4CpQZe1rbUP9+jdo6cVIWnHGHJpMqDjlnZc6bLSJeWyc3rjWNdlUVCl0ljX1Ao4X8WAuoitk1tnv84hpoXNIbYwGCyt9jF7V+na6JZK7ypdopBUdJIiaBRiQx8tYky5A0a3xpi4zoJt3aOnj53nuW4bMnk4kSYfMwccX46EV7Q7/Fvg/qkP8xriP4P7QZls2N4nSF7QPwKiKitdV7qulOKO1ZRhYoyJyy21hvaZxbexs/H9NpFEMoaXgCTJHmwfm3CkVbMpk3FK98y+fvQkpZzz7tE7573r5xBm6jDTmoIqTqjNvIpnVOmov1FJY4ySyhgTbEeRwDrP67rM8+wePfXcm71zznO9ttQpZs0SvJC9RdhSYljYbBC/mmnKDv5L4P6m7UvanfbFEdnpNXvrUFRlpWvKiKQbPTS6tZETTdNoSm+kDXaLQG0fLlNPaplKlgj3D4ljKa0s3aPni0Zco88+6LpBB4MfJj/NzlMOo3e9c36dwxIm7/rZT37yVMXH1E79uEVVjoMluCuplFSU0mxbE2y3jP06+3WdqYfHsq7WPmxrJtdTGpnSGqsqOpIp0j0T9h+z+79JzPyv4H6cY9pSBiIuz6oGQVBZpzGm0qUxBpWkEgpuZUqbtW2llJJbd7HzcKLwlFIdW9qJ4Wk/1jWtYMMyiXaisB4swd25YfJumsbZT9QCL/ghhCl4510fwjT5idQUCimVUFLVtaEm2uNgpUynJGSlS14qZ57GiPXsRgRPnZiSHRltzU8hnj98xZaB3w93BtMPfssPJBHkQN9PJ52eIuUtFAoplKb2opSya0zs3EvNHEl72NZQakD8nDxgQJRFQdROE6jM63d2JKsySqMI9wfJaEK5cwOHCpPrR+9m5wn38zRO3jnnZz/Z1qBQ1N+m0vXs3TqPtJyT624MPfopbGvGvlu8W5fADTwyG3+2tp2d95NnuMc1eS5SxE45M9ztei9jYK9kuN37r4b7z6L8p+D+UVR67UiK2GKgaTSCUFKRXGH/23vuYNq57kYpuLtIAAEBhYBcvbBeJ4vGAIDAUgmCe8J63NyjH70bveOw2Lt+8o54fQ3zErxzPvhhmRfqwErtboIf1sktIWI9nhtArCkx2rZmn4awvy0rrQoY5plcyJhVduLvy4f/OTP/ONw/jkozQwYS5SOCQKE0TUlWSlW6do9+ncOyTEsItJQ7Nace++6uq2L73O1jhQAquGast6k32J0CBF0iYLRHCOL3jpmemHvybhwsSXbagnchTPM0+tEv8zzPM2AcokorWod1HixhXaRpfZqxsq1ZXCbZz3BfV2sfwQ/LMlO3VJ5YfQbxS8S/Anf418H9YwvyHUbkRfh4xvdpJKCQWCpAlIiVLhfXL2GKnvfs5+DWMM60hNjQ3Y3OB1OaoI22IwFdp7qNe+oQVgAqqRAEoZBQztqd2H32bvSOHU8WObOfZj9N0+hHb22byqlk02i+5jRVKQRQWXWphJQoqXjK95cyhm/u0QfvlnWt26agxJtdkd6WAAP7eiWubMLsBbiV+e2XVn1bJ4K/YjtXpn6xtuNFuLNhkuF+L12uA1mkN0qJ1raLH5bggx8o05AwF30M7/zo5SmTHgErRPfo52nURUEyhrpXmwSJSikUslIqEXzEOpkz3vUUmJJq964nKU9ujPMDvYD8FgQAgda282Ap+0BKBCw2G15IIUBpVdfGtuYZ1td5It+TaH7zFHfpkPsWGlDkmCas4zY84s5FothvZvdnqPpzuD8D98u4fw3u+f1FeBqJPwdrjFYBCpASx3s3eUeF2E2jrX0E79YwztM49h0J4vHeFVsFEyBVWDd6cf06T21aD5Wonao3ALDSJfmDlJ5OZRlsSkYLchpH78iTmbzLvJpp9lMI05bJg0j98e66KpWQStS1cY9+9N6Pnj7f3G1Tlda2i+sv6d3ax+T6EKZ1XR9Dz6rjFfVy/GXDJ7dfqt2/Beuvwv0rRR5fYvcduDdkx31Okkkv2+ZHbWuo4wCtMxP8QAxKQCe7Y/Qu/zQEYYyhZWeWZRpLyQ2sDX12gUBeuFYCMGKRZ6+idh+YwpMVM5FdQ9a7c96PPuargUAhY8P4R+9DuMByKghpGj0Odg3j+RU0xpZ5XpelaXSuUvKcdQDY9lOH66xMm7GeEfxVQdNvhPuPbJ9S+Jsbb+ClmMlE/HZQJIKn/ypdUl6kbc042LvRlS65oYBtDTUrdY/IheRX2tasYVynYQnOdTdeK4/qmQgPqMpKlwiCCr15SivXNqRhiMhDmAjoSwhktzs3FIgolHOeirWv3JYLdU6SLL1yWdeZutZQYsIyz8syAWIG97wd0pbFnml39ij3O4T5w3zqX1He8Wa4f0zhL0iaV9g9m8zfifhdhHrhzWeXZEGhp6RWjHl3pHGw60RL5/VL8DO5KN3Ntsa7fp3cuoZ1DrTODJmSla75Yl7pstI1zf5Uuia7kzodEPHXdSzDc24YvaMJpiWEdZmXZZ6nkWZSrW0TxudkLy7XPmOE99I02rueC17XZVrDaO1jnsZlnikr4ZkeOR99pmcuX5zf/k1wv0TzpTnzBPFfEDOHv8NRu+/RD5CXa9B4oKZISipyObjxnetu89AF7xbfj31HvcFsY1x3C75f53ENjtq3l0UBsCVPFgVSFz4h4gy/VAKFBNxOFFUpKq10DBvWeVzneQ0jtcsrtaHMMCXVPNg1DEtwaxiWya2+D75fp2Fdr1TNujZVae1jDeO6TOs8ztNoW0PO5hKmEHyeCpN+T0U2zXTuqbTNQB3cG2b3Q7frf1POzAHulxWrn33Ia3A/APoi1zdPhU9P7RAPCGTkCQFSxk7t3AmsaWK3RzrCZRm0AvA8WKq8TphB3FCBuy9GnowsAFCIClUplEahCiGF0k1VzsGt67zO87rMwQ91bbj5HiWxedfHhOGPCH6h2dw1jMvYj4M1xjjn1znqJUA8F9qdXUjY5bhv06jbj5Q1Ess7jf0ds6o/CPcPXvBduF9UGAFcsXumezL9Ex8R0IUA2inj9FPJvXxpn/qEURRLeTUPiRR9bhHw9sX5ER5bCRMi9fkALIREoQCx0uXYd+sykeJel9mPMWb1o1/nYw7MGejruszTSPlt472jBM84azuN1FL4YwnyqUvzzLc5f85fAHfG03fhfum4f8V9f5XdT2V718J991R62+bSbFjHtEMDgJb0INDTflxsrO/mobOtmQc73uPka4r/IrvH70xHcDOwIZ+mwWxACAGVLmdv1+A38l6WE6xX7laQ7mkLlS4pCFFapZi4vRsNAnMLJY9N854COZ2f2Z1I/XDwqqcS/Gp2fw/KL3F/+fB97H5aYGw3Bk45jBvFZ4iHWMCBMcVASpI6sUeklEg6vtKllKj0ttwpLcNk29SoI31iEb9GIAghKkI+7gGR91Fn7o+fIbCpynnoluDWZUpQzmC9THHhA+8WPyyupwnXse+ouxN1RtjotyAxdQR6kamUDd/5NNOu3UAauFkngvjZ20dtMcDvhfv/enuzEZn/O+aHXb3yxacwDQ/kLMiIn7SQPPUKJp8R1dZsjD5CKC0UdXTBdBA2mjxZHPlDWhyKctfuRo99N3vrXU/lTvRwoXSx4JfgqFRqmYam0XC6fahfPhcwh/2PP41f8x/c3wh3+p3msz/Hnaus4H3Auntb9olCSclC/3D1wN2o4IsFkhxPTwEAoKi0qDR5LNlHbUSe7WSWzX5HCABItUXxO9ND/3sTdgAAIABJREFUBEDkcGLsO2tb7/q6Nlf4ewWlFy+6HJNnHX++/V6450j6X2D9fdo9n2ACuCLsBIv9EdweZJ1NBSjq68I4zgUPAvW8VtR6Ka6Dl9M2Bb5KpxMSpTYbwacPKrJTzvXD1oGRbpuTw+8s6AvIweRBEvUDAuXT0wo2ZIzGT8jUefr/ldv4xH88TDMhn1uWTHZoTID/rk4EnyL+PXDfKRe2Hfdm/AXr57yc4/6QYBObzPBxem9qQ5cWqo4rVlPFdKVLax8oJCCIqiR2L7YxIGLbjGwc7c7lijj5ciCUpu5IPgRqTk/dY+raiEqjUPRJY985540x6UvzX8fFDff/f13M/K3s/gu3L7H7Ht90j+Lw9I6tc/WS0zkAYiEkLW1Q3mpzt3VtYi/s9IlSCaqNoCZHqtGVritTQ0pMMJ2hdXqF0qLSsDmPcbGnLQy4Eu4XWESoa1O3LV1VaCUPTiqmg7FbKrXWEKpptJ983bYA4mNcXnxd9vhl+Y6HB78O7h9D6n8hbL4L90vpcpxqzW2Z9ILdE9txoahJNPXfsrYd+865odI1liouXseN6SqltKJWLbFnS0kdArBptDFGiIo+UIiKTqdApOLXOAgLcjUyXuVJTZY4BSAUoirdo1+W2dqHD4GATkt60OIcVF1Oq6imvtiPStfUbS/5occcXU76PZmSWxYNFtvrs4bX2+mdPJm3JAB/sT/63759BveDjDnR/DmHbI/w8wuIranzDK3qSKxJIaC1rTGG16dGAFSSerao1Ek9Ll0GKATEtuu6BoEUqiJQ3lgd197YceImbjA/vfR83bbrui7rsizzOFhaG15pRdXld5M6Q3WGTp66oHnf17WpdFnXJiPfM4Nf718+9cGLD7dvw/0vRfwfnfYXxAxk2M2VzAnfuD+yM3ZUSX3QQ5jXdZmmkaoxKlPXtanbxtq20hFhWCpS50origtVAj2WqkjSKLZkiueHAEAZMrEX31EbbIP3gCQlFU0vmc7Y1izL7Pzguhv1OYv47gyNz7hoWXpI959j8zmCP0b8B5/zVnb/i6D/9X6oL8M94uSU0X5N5NfQRwARV/Nyzi/rss5TCG70bhzsOFjVaGOM0orm5Indm0bTXCxBautXWqpYFAdAK8rTF1A6jdIaVcnUjntnhiZlEeBgiZi7XZepbpumKmmh4DBP5m5DiN1pxsHSxYRSLOu2JcRzM1RRaYypvU8nQWF3Mpe5NABbQdNxfopek4uib8D9K1Wev3H7+gl/kd33mL5I+n12JGbq0rJHwQ/rGszdjn1HtXw0J383mjrsRSVTKdoHRGpVZ1tDJknsQSfiN6EATCuyR7gLlYo2cnmxH4dZhAoIo3dKK1Sy0rX3/br6dV0fQ89cnm8xYE0RLZ0VxR4fMPGzh38sZr7H7n+0IsAv2n4K7nn0eU3tn3C8kISkdK+VVt73TaOVjlnp1P099iKlxe4qlQgeQGGlS9Lu1j5I0mSt0zGuy46AIFjMRNDvTvkKQ4hYqrptlNaknQjEtLpqdt/w8XyH1uqgBWoqU+d5ix/A9NnD6zN8fvsjuJ+5/D+4X/WI3D9kZH8EfaRURFptL/VpuRsdlx8TGIGrEJWk1WByo52IHAHZnHF+EKlbb2JTxLguOwAoei+qtEV3Mpkzh3kcBKwq9+grXZdKRCe0qqj1V2zhm1pXE6Z5ORo+uD2rNfWChKQ9Lt2Y7FZwNnzePjJPEUO4+LR35Mx8pTDiN26HvMi3TjOxBD+YM2f/MR8YCEhVF7RcMAqQEgsBgFikjEheyoYW/Rq9py7p+ZIvKKBuW1qT1fmBlshDoQoBBTURABGTbIREATLKp5KqBGM51QYmwFQPWhQFKJy8E1UpJVL6Go29OAgrxejfelg3mhBP3M9TURHxAIBH+Z4DegN9Uu2YvYwfbm85xQDvyHf/S8XMN0bpK3A/GpEZc+c7+y7B/CyJGUBOPed8ybR0MMGrULLSdZjnZV2XZV2WNcxLCFPULYimM7SOKS3zG5e2Q8BKRTGTj7TNQCpQ8JFNq2cvhKbR1rZxzQKBglcZSdCn02O+p8mm0fswz2GeSdXkkmaXJgkA+6877D976hVV8y/T7s8y3V/eXmT3HPHbEUbQcTBc5UseDHiRLggY+RhL5Zw/ppwvC60rD4jmbnnxo3lZCHlptCkQ1JsAnxogRYGAwKX+LGYEGmOkEhDzz+gnwt1J0sWnUtsCTHc7zzOlw5u7ZRFPG5bqotZuP/e0S1Q+nuf2gu3t2YvzRct+QMz8FaqGS/jeD/cdmK9SILOncuhnYyONir01idk6TVV1rK9Y12WZH0OvGg0CTWcI4j4EWqLa2kehBABgIWOqFi2CEBdo3ydaJRnDB+PZKTn2HZaKktfjeWI6bVqGSclCxACazsF0hi5E5N6QmMnXZuLe7cVZzFymv+fnWRzPHE6D5xttlS7R/MvB/QzuXzzzL7H7Kz4M8usTbpCP8lswyWwBzJ2Vqc91RfOyzPNcmRqFpNRIpfWyLmR+x0bSgIgl9deFJKk2fO9UAQ+67amm0aYzWKpE6tu4xbhufVovrVR0AqRbUiOahSYE2JGMqzt9T8zg1cvOt++Jmb8X7n+qal5nd8ZBXoW9d2yONmXEDWw6eqPP1LULEEgZP4aesb4kvC/LMi+Lc3GtAQpbaeLzMfSFgLicPKjUoSDBvXhWFAe7Li4FFIh128QUHYEk9GPTJkRALJQUlSaOj+yudWXqkKpaWczkAWsMGPbK6rKxTP6wOBkyh7LuH2ur9DNw/7+fSAi7vDS9OVQ9s/gVwV+9YKd50ltIr3O0iqWaSRss67IsYZ5Yz8zzTEodVUlh67LMzvvH0IPCptGFRJ5j2lbo3iC+OYCYlH3CPQAUtIZenILli0+msijBOK5hX9JsgK7bZk5wt7bNxQwHrM/kO6P5UK2XF/Llr8megvSB2zh5B9x/jNrfD/dnyH6PEXkC946wL5/dvSBTDrlOwG35VYEgsLzVIczE6SFMj6Fngg/zNM+zMQYEkp7xISzLTGImJhWDAlBRpvCqrrCdVH52x4MCaSwBFOmEkY7TigxYqpiVkPwZMmdYcfG6wQeC33IE9l96fvjHYgZ+Odzfv33QdeOFCPtF7U6/+0NVRx50HhD/4UWAxHoZCR4RBJq7JVjP8zx6X5naj7FHwORdmCfnPGCE++j9uq6VqZXWRZRJgrQ7X0mKVIEUdQJCKuTm9ouJRAWPkCJdeeJZoVCFkijiqvaFEuzPVKbmAUmpBAe4V6YGhB3Bp+tM3ggyN2quEoCfhqr0Ad/z3f+u7VP+flsXsWdo3oWkpyNXqiYeRFGVVHWKAlBJ54Ywz9Sql2xsax8EJj/5eZ6dHxCQUsRG7yLcGy4jEgAKoNhqLDBaMKgkSwJOeY8eH8WjqsxrSuL/RIxQsVSoSroHgYUSDPd5DhRUH3IK6MQI7pcFey803ijYQTpbOnuN9PvKO34K6+/4nFfZ/Tmaj8ch1zC4oWr/MsJQ/ByFzvt5nic/mc5QKry1D4pa53kO80Q9lWjNdQpqTWeSAYLRd4+43932OgGzMUsHUGnFP04ctoiFkKBi0TdhPY5PhWzOOO/XdVmW5ZBIw+x+SBf7CTHz27X7b9teZPeDA5Owc1I1vLP/o52kP6IqCyWjeChVCPPonbUtJYEprZ0blnVZlyXMi/MDwZ2sdxoJ1j7KWx1PBhQm353SJM/QOe+QPU+lIfEgvVVQJC1T3WBFg7OgepEysrvzw7qsYZ44mYzhbjoz9l3dNgf5fonv85Fnp315ezfc/38N/S9p9yuZ/jnfH3md/gmFQhG2lNYk3IkRiT6dGxYyIuf5MfSUF5ng3i7r+hj6um1QyYjQyOvkzGx5VblOyPTM1lSsbhsGFEKRVLuMYoaUTNopBJCYqdvG+WFZV+cGwnqeDNw0um4b25qYk5b5KmyvQHZi+510ejshtJcx7PC8R7v/JNwZTP841l+A+464z4h/Yj5etiqIvE5HC0rAQgSFqtFzmMM88ZqMqtFkzrCYIeVDeQSmM+u6jt49hj42ZIxiJlk9e22VoMwDNzuOaDqzvZhOEpH1+oZ1JbFUhURKY65M7dywplFn7jaHO+0E3+fs/iUxc7lzvn1PzHBI90czlC/C6x+H+FfgvkP5Cbu7hwdJkx0/0Dwwu5P1Xul69P4x9EorNrZH78moCfM0el+3LQKQ2jGdWdY1hDn4oW4bmmNKYSZygvtnSIqeI8mkTf2kaVRS7eRRkj9DYoZSlCntflkXgjuVZudwJ0nzRFV9Dv0XtTu8p3jvj/JPftH25lnVA8cfuXz/8DQSYK95ILraUbsrrNs2hImYm+Bu7ta5gRSOnzxl/BK7Y6Ui3Od5HKzzg6g0gNp0t5KxCTbu5lA39ORFcQLN3UYLMq4HAigkreyOqsSqItWeEC9QSUqbsbZd1oVM98fQU+ZM1O7GUE9gUZVFPBW6qOHZeXwtZwZyPZMff5+Y+f1pYXy2f9oV9Uvs/oGbnmcWnG3Ko+hPrjbNMVn7CPPs3EAJ5RSMOj/4yYcwOTc8hr7UG9zrtqFUxLptvOuF0jGJABGxjOnEEtlnjG0lt6CaRyAUQm4cHJUMELUrrbGqRFXSjBixO5szxO5hnhnuzg9M7ZRFY23r3GDutqDLznN2Pxy5kjHXRP89MRNOeuY3I/5ZgPGVRM7X2Z0xcZps2keoQqEqMXv97h7Tf0JWukQhK10/hj7M02PouYkSpcSEMDk/EHGqRiOA6YzUmuBOs/fWtihUQjyikKl8CUGhHz3VU0uJ+xNJI1Uh2YU8BsiFpMQBIvhCSSqzooXec3anZHfKzXRu4PkmSiuwth29W9bF2pZYWaht+ZqPtfuzZ8+339uJ4Bmq/vxUzyx+wPd32f0gY54qlksXEiOrbS+gyolKqbvRhZK0AMYcArE4rZuHlaKE8sk7ax+PoR+9E1VJcI/afVnXdaUSUiEqoXQBohCS2B0Bm0YrrWl1yLHvaMlLBFY1CXPE7rRf8KxqJmZKhaUCgYWQJGlAIOURWNtSHjLJdBLxaY6srUztXR98v64r9SYAAHO3CLDFr0/EDMCumglTnsy7OxEcqPF9cP8WrD841WewfvnkvyBm4BnEz+nBFwfj2xEBQSoRrwNpLb51XZfJzYOlTqhKx5IlUjWPoaeSpcTu7TyHdV2p+0XqmBeXo6GZ2tgV3g3UvwCwyH6A6LgjQKEI7piHqqBQqFQpWypqN4kcrSokxfUYej95Nto5c4Z2yIsc+25ZF57DYqJ+RcxcSZqLd72J3X9/tHrJ6F8cqF8SM9f2Yn6fNcrLUc4z9DFrAIDW5wCBTaOJv0fvGjIiK0Vwp7TH6K+TEdkZmp93fgjBm7uVkqCpEcu8UyRVqdLwALXTDyTZGfd7uNOaNhJLRbNLoFLpKmv3NNP0GHofQtazYEsloGkmax/jYOc5FNkv7BLBz7D+sYyh2/vEzG8W7sFdXIW+nvL+RXY/PNzXMUFisITsbJ+OpzJQxLuJFagE93VZpmlUWmNKOTR3S+weISsQACgdhQYDEX+BIJSmhte0UyRlbltT3uq6be5Gb6dIgoXZncRMVDgFTTDFDDZOHMhyxQpqVVAppdXoXQgTu+x5zgyFqmPfUTeoAgFj9ckn+e4AOzcJUwb8VVH2W/Ldf0bM/C+gfwb628TMhulrT+Y4BvZDJA2SWOefQH83mtaFDMFRi11qpcTcSbxOWZCUpciVRPSUnzwJGIJ7qU2pDeVCNo2mHky0lDZlRTJZUrsvAKDG2dkka8xMjhFqqWL2WFIy1PuAztC5wXnPLnvuuO/7FDTZN2+3Dwg+I5ZPbt8TM2d8/HVwz4+8YM58BvcjpiP693g+H4nIhjTBiXECiILXWBRHPRwVUjUQpX+R707RKqX4UgUTCRKCe922j6GvdB3mSWlNGuYAd2q+V7dt02jgotWEO+oVLOJpyO2HIyIXEktV6ZrEDK2TE9uslipqm6p6DP2Y4E6Xkby2Q1EegX1Upv5jMXP54sPtrZ0IfgDuDKbv4vvj7bWT/5J2v44+r6BPq+dl1wTI9Xs6ogpBjSMb1WiCO3EqgZ5iVuqmRMOGC+fIovGTp8iVgE47JGakjAtK2taA2KaVSDYUQsaEYYEUyMbnFFLvPsI37dCKZbSwPcUbVORBPiPnP+5azTSaYgxr2/JWR7Gy1SIB8CLxW/bLpmcQ8mwfYBGzvT3TM38K92cE+W6sH3a+C/p85+su6itwP3mLG7ifsj5C0+jtpdRwHTNdlIoqqOY6tRQtpRI54rnXBV0ZKJ2GEI+Vcm4QlTZ3S3A3dxvndOh0SlXe6q3nNZ1vPFlRaiMlEr7j4sZKNI2udKkkUTvNpMpCAHUkrnS5uTSVKm+kqVqGe95qhvVMTHz/Irtf7pxv33Zmfnh7J9xzFv9h7Z4jPt7vKvQuOP44E4VQKpGNEOSMyLptSm2oPQtpd6JPXq+GO0VSwwK+FFj7ILgTrx/hrqQ62jIptQaEuVta9aAQ23ClJn7Uyp0syIbCBoE0KRYXBVGIVcWNUXNe3+CuFRuUl4D9FP2v2DLw74L7GeLhRPlvgPsOzBcCBlJEmg42VQmngZHPOiXLD6gClUI6ZF5nxJMH0neFEghAXfVUo619YKWsfYiqdN7z4gKPoS9ARJEgUGmdQEM1ewIQoUAUynlP53A3utjayyCKmB7DqoaEGeVCFkIWGMUMzYURu+cCprzVSsd6VhL0pE6O6mWvUvImSnjc2d5y7Kz0tuK9F2bgvwP37yL+FcP03ez+hMUvoHw3Oj0Vx4FUWQ0Fpgl8oEX2dIT7id3Jg1daxQBXIbE7wx2ryjlPvG7u1jlfFLGgKTZC2jrmkd2O1E3SeU/tNESlUUgZ+0wiZ8hgqYjRY9en6MxsHcWouRK1y2P1EjtI7uEujiVWn4uZF0PVbzszB5T/TrifNfrlkbeyO0P/Sc7MjumTvw4I5MMkGyRDfGzqIjA22tU6di+qVB6t0noe9GmFkISnx9BjVVWmRlVyC1X7/7V3tWyKM0v0b1wbWbJk25YtI9u2REaOjUQisZFIJDYS2RIbGRmZK051dScBZmaHeXf32WHzsCETGBhOnZz66Kru1MeoYgb5oBLuKItHr+A+xrZt0XIe+p7JsHHHNgDr3b6VHJN2sTSWjaus9EmFpoKfDRmjWEcNWbpq7d+F+yMD+IieeUVk5mP1VV+B+wvEzCP0P7KBX4V7ydzb4OPqOE62zjS+Lo8UF4qEeMQlU4GhS/3dldoxoKZpwvV8UNvQuDtKtdjVfYzDOEPMXGOsjJVaFGZpip1SOexqqSQj0/cR3ZqObZBx9WjJ3UgEpmkCfiN+NYrDtORdUr8Y3rSi9jRDCtHJrjtVyxZLeLDSNpz1CbQPrUZ3EC1KZbRN9ivYffiuQOS3wP1r7+cp3O/K9DWvL6UOs2h3FlaDZsnSn5TdpabAe43M6DgDlIuhIMz4unYG4EPo/XQ5g/4rY7vupHC/xVvqnkdIS+mvJWSXnHRAgG0A3JQ8aXQhlgEKqQOwXKkKdmcnNWTQYNrxXdldRxu0h7aPF3Z2S9WP5MqnxAy9gN2/M6X6t8F9ge+P1MyI02qScKeUZlpbCIkcNwya7GNEvTsCMjGeMbBpiOf6bZf8SIdpZCgaQxHL6XKeJoF7HAbOcEdLvQwa4wTubNBIfkDZgpxgqGmCs7nfE1yLnCmTyhnDxmmjd7jOAPeK3bGor+8v0rfjKYJ584Dvnrd51tfi7tvik+9B2G8H+mfgvob4itdLk+D18cTmWxWU8KQlA4usathh9cYQz5itx0QAGVZGcw3/1Z0uZ3Sdbo/dOAyVzupgao/dit0x9ppdvdu10zz5difxULw1+KmUrzxFDthKDbCRosgkV/ba5zqV9DjwvY7mw8E/jN0fCfe/pY7gG+FeKu81au/OmtxYBS1egZMjm1xVia4cWq0SM74+tiIMoN2JiRxG1vjdvqmcJWbjArrCK9zZWM2SYh2qgsaHXXvsUGbjQkDz+BJieYAZSiZl7jaj3h3sjtZ5OsfGF23dURNWwl2HOq0wynf21gc+4qe+jt3/Fqw/isl8zNX+ILt/tmZmG7uEXi9xLzrBCbtfYw+mTPFHyTHVb7umCdYZogz3rjthqavxoe/jNE2IzEzDoPPJiKk9tKlkjYhpt2vbtmVXg+PHcWyPXdFbjJFGFSWmKSmWBLB4q2n9HhCvvC7Ll84HG6R8YBjiOJwRrLyL1EeYXxH8d7L7owzlH7s9wfcHEP8p7b5B8COgpx9sdY6eqpq4EDOnyzkNqg46jUwH4onj6GvXhGuMqB8G3OdpVrhL5RkTMWGmuyIDTgK7GpMosQo2l6lo0J1MenvZpa5sXlwr7B5cOZAMU7+bRPkYsT0O/TwP7aGt+Bm+t+DeSpq7t19l9ychyD8Z9Hcj7nf3fxHuC+G9RfyG9Vd+qvI68fq0QjA4xiK9vr9cY48Cd6VP+IKCYMMIiQzjDTrEhtD3ETMF2mM3TxMm2+B8dvZ0OSt0XAh9H511NgQs7ED1r3xMNCXWxvMpTirappYCYEwpyxVsieB17CtKerT8vT20QwrO3MX3Ftbfz+5bD/Wv0DN3rfQz9vlBMVMiXu7v18zgv3xyMZKSF8/Nk4+YnW0PbXvssMQTGIKOR3u63AvSCbvHW4Qb6kLoY8RMga47zfModTLJNyj521l3i/1u1xpfGxeaJviwUzHDxklJDGsjMQm366JVOAzVPbhfzwfsg9exeK9t2+ulm8cr1to+wvcW3B8R7vSL7P5IAHwD3AGj/8gAXgb3FcdvBMzGJAxAv/gpZflOSSeQKGPtsQiRYHytAT5ZMypBUEYzjGuMu31DxFh/jdX+/ek8T/Nuv08KhIhpt29KvxDF6+g1wGkJH94eO1lEIrkkk6rBUD5QO+lraZLVhaCRR9hn1+19qEHzWLByi/08Xvt4SUtM7iP+v2X3u3D/T+oIXgnxLcG/rohgpWHWSr0IwhTEzwuI5+9QXoo1CWUYPRZRcaXCPWVtQip9wcQyadHo2x0RQ4LP09R1p67bx1v0YQdWRqlje+zS/JkCOash8djH0g1mKULGolUMQNbm18ZVNrO7ppNcE1BShqsTOD725/bQxngG33+Q3bdwf3L7PLs/ycC/mt3/9005prvG+Uq4L3j6Yc2MnqxCpbgg5OcUKkie7yyKGfs+oq8vGB26RevdicSvBc6kW5hhH+rYn5smoIuGb3dSTK/imzM48rvY4EYbvZeFYtJeRhfv1U7FTP22s7K6qtE6grZtfZA1KGPsIc/qt117aO9S+JP979Tud6HzYdB8Fu4vRvxdXn+NmLnnqmawruIIAnms899eCsr/MuUzGont4zAA7mUVChDPPmd/lFNB/+zqOrQajMdxUSNWJnHnrpFal6aWVuLMe+JcO4AlfNoStXJWxQynmhl1SbWCQIV71+3R4kaVPXH+bb+P3d9F0jdgfX65iL/L7i+A+wrlG7GuKE+cKXslnvIlYnManm5ot2+maR7HMQ7DMNwwA74UNgJTYhwHzlLXsQASRR3Bbr+XykpgfRlsUTND5UyJG7C7btIOzdUoRJP5TSkQCTGD1BjW2ua631A3TbheuiFewP19H7cLtJ+z+8cR/ycu77iL7Fci/rvYXZF6R8bchb6G8BLQs89aOKmlyhfPb8IQ6mma5zkOA2LwGG2AYkm8HBAGNkW/Ui1OzHD3jp2tnAHo00JBytTOJOH58qaG4aTxhnYAhn9sfGBDlWVQvgvSIWecpq47Zbc1ZVWl/calu1463+7KWOSn2P0J6F/N7t+G9dcjXnH/yff2GXZfg3uryFP/0VL/rOic1CSI00PHOrcR04OHYRzGsetOCNHI4BemYRxhBuD+VT94zD4A4qWFfFGzjqYD8n4wT6GEFFK8soBjQersvfEBLoTUu6NT8aGFfQ7jmNsQBBnvgYkGt9i3LeLxD2fX/JqSwe3LcP+TA+2P3vC725fgvvQ4FbJLSxAgSUdSAVCyhKzUmVJpSjIWNHJB1HwxIX6eh3FEt2vtDHONfd9fUJ3SxwumOLkQYn+e5nkY4jzNmPGUJY2xAnrmSqu+DIs4UZQx48xSwyjQVcxIUNI7eKvDcMMAPu0ipjQPJdM0YZpuiM8sGiIsb7+J3X8pWfObUb46+JkXeQ/uhYzJ38Ma6EWwJbF7KhBIhxfPStMbLZl0HXBsfD1vbtM0YkoHOgAT8elynsdb319iPN9iP4+xP53H23W8XWcZMj/N0wBmZe8Xesak+nWYonEF3JOMIS41TEHzwQXHxkmVckozYYYHxnggAlO62hBdyLbWb7vn+F7tf5DgX9oj8q/bvkXMFPheC5sV9KVZEotG542wYZwj7ReLXD3Xbgv3YYinyxnKGC+CSTXoRTpNt2EYUVOOAgSgve8vXXfCSpGu2yvQrV2Msll4q6WTKtNphOMTuwcfduhQoP0RsGp2mifMttfFqZptxU7ThHFAGfNDKP8Odv/bsf49cF8HIteBmBL0SahQcg2LKwB0i7MOqc2mCUhtypm1K+W7UmbX7U+XM2obidgFN0/TOAwowLrF2+lynodxnsauO8V4Rqujrju1rcwtE4JPoEf6iYkkdYpPhnSSsz7sun2LmKPKdyyDOrbB2aLlUxMS3NP47GNXNhIre86gqViJ3D8pMvMXSZovYP2DcFeXtPgeioB8Pi5dK2TBP6eZj2XXSGNBkFgM2jTBO4cWA1y7a4zTBu4pA3XxoSaqjCGdVX26nKfppie7ELCwFa+M7pAAurZDIk5ry2GDJnV8rx2lPjMgb3C5C8GHmmvXNIEc+1Cj0gHOKNZP6Ru4xl71TLHaIxcaPAnO/Ofsfhfi34N1xdNvt5CPwV3RmpF9J7xIKdzhIOc54T6/CGLSbGxlWXtaqISAUClvaPN7vXTT0B/bgKkvagmoN9ST20OL5U7SnebSNU0l0E1WAAANDklEQVQA4hFOUXVeXJwSbhLcgezG10iOdvvWBYeKSBeCTXPi2XvUyUxTviJN81x2A5b0UwjaJNX4+rNYf/f2itVMX+DLvwLln4S7QqSA+Bb0jLCM9P8nlr7SxcVBYu1NE47Bo/0vOtchOJPkRD0OZ9D8LfbT0A9D3O2b2okKGeIFcrnrTrt9c4Nkn+e+v8g0Je255+yxDdKlutAzG0zJtI9jG9q2RXCm27ecGj+RK8p+sJN6b1wv3TCO03TDTEzkBHToZP2282FXKpy7EH+O+G9j9+HXK2n/0u3j7K7QNyXoF0YgQy8kOANlXEQkbcIrYtu4TzU2rtJwoWP27hr7cRzm8aZpy7ZtK4ij2k3DbZ7nIV6g7OdJUlQSifcOA5VW0fcqIT4bLD6Tsew9+m1I0YFhLNNGg8jr+QAzSAqtuBlumoAx9vAxAGsgHmmvlP9CWdtDfK/2vz8ys0L878bi5972t8GdFyy+1AFlCJJI5qnD7aNyaod4q9YZJk69LlKiSRkUo2Bq55rQtu0wxDH2KGRHwaMiDNPLcHCI576/IAop3Tu8lHMZXyups7N6DdE3nODuUqLUocaLDFtnpG23YzSp1CRuunp4mB8xsXcxnodxRDgyNRjbI1g0jdM0YeDwvlpeJ54g/gHuefXgdXNVv4ak59j6drh/7AL1HtzXDJ4eUvZBNbyI0J6sa84WIpqHmZi9cy44mZRUyiG06Spm3KH5zPXSXc+HGM9YF0dcydO8A4/KSqJuj6xTvEWUi2lDMliRFBToeiWxWeltBL8Wv71pgsxLCzVmSGlGtkq98srIDJxaYqoMsbPD0EvtQxNQ71C6IvEWk3wvmibhT1BV6SAeEhfnpInwrE9JR14L91cj/vXbXUCvvO2vZ1WJqFyaVEZjSjrKjQbkiflKADpPVSuc2CkbjMlFXVrUfj0fdExALgPGdSNNcdKWXToGTDNBlTNAfHnpSO+hsF+H+QW1LmLKC7Q5X3y07Cy1kZEmrNL0FJthLCNs2xaNN06Xc8p/zWhIvxCDa9Je/MHSX42o+JuW90z8PXH3Pxb0j+D+sTf/Qe3Oyz9+KWrKGoEC+ovYJcjeM+8s7y0fg2987Z3jSiKDQHCZosciCQ3hIbghg7YBgGQVWhmvnesQJRTLqZOOr11VeKt5zQfnHJMx8tAYWnzAlCSuLGOo9zzN03TDuISuO/Wn89jHMd7GPs7DOA/jPM/X4wFVYjGep2mephE9Z5aOA60ebEH99PZrcH+3zP0Lav45pL4kbB4tQHkx3PkhiDPKOR8qOT7tA+uNqRuihmhnGTueZachOlnGXFWN9JV902WMhxG8V8SKeF1bpPlOqXLxrgQ6u9SgvUh/VZzkjYG8YRENTHmnIO/20A5DPAZ/pOpa26E7TLGfb7cZ98M4x+t8u83xOscenW3KTvB4k/LrNzPg034C+vJ4MZAsLbD9FTHzrvb9Y53X/wjui5qZJeLzfw9q3ImYLHNj6p1lbA3RvoB+Cfr+8JamNe2xog+F7Gi/gSBj8ZtZbUP1tPE1e68JfJHv3pW172mFBxVo5gLWy30VP7BeZ9nZneUjVSciIH7oDvHwFg9v46Wbrufx0l13u2ttj8HXbzsNy2hEsizGXLJ4Lorf7mxvXxMzf9f2SHp9pm7so+yuMF9T+xL6UCYVadQF7G6Z/XtbqKqG6Bg8GR7GcRiklFdRAj3D3pX2REzahgmgL6ldcpkJ61nMFOy+EcOljFmiXw3eUEt0JDoSnZhORCema21PxUO5t4yrEwI1UjSGCv6lhFlq94Jbtghf3P8jcH/iTH9Gib0H96zUC8RnpGSGzIs2UsSmOJOJLLOlxQ4TWSJL5JnrqlKC9w7p1UmySwkfwu7eyaw8GfDFRJQ4fr0pxFnv02rUsuA+Te9YSBdGyIRlTmuVfIaqqiwz4N5V1ZHoRNRVleAbQC8QL5H4EHSQIDYbQlWiWXQLS0wmvYUE66r8vDrXg6ofuL8S7iXKH/F6YROpy2lqJur0KUxkDFlmQ7IkCLhXrNdVBbhjVh7yR1p2oi6pQLnOHC/fvFNhI0pdPFTsW05rmpDEtVqoUzrHKedFhfXeURU7y8fE7rJxAn0Jd6YT0TH43AY+zc20aVFipY7+A/Ze/L85i//A1Uzfi/UPwv3BS31czNx1UjWVRJyaKhqpliljjpnLmfM9kV8iHgTfH96YKJWmZE9U73Ou1HD5xWNZXeodYHL8UStzONUAG66M9WGH1SHY+v6i+WDKA77zZUynmjVLoKuqAdNnrDOdmBpfd/tW009IC8DBwD3leYBL7bjU9I/uf+D+crgX/5a8nr8XLauRnGUR6SNW0BsSJWOIjRExA2Vvk8N6VMWseaLkjFaYn5FYuTIW9TC50hi/TWKaplh7KtUvlbFI014vHVZFSWPHID30ROWnFmKFlGddrdJQ1u6HqipVzVq7E50sE5EL7hoj5LvSPCRN8r85NTvLeiZFhlgmqaW/aBIzTP8Kuz8PHH2Pq5qgvyD4pHdLDWNL+V7oexJJQ0SJ4G2xA291b5nJrCoLciQxJUrlYNHuSwRM7VQd5M5N6YO0bWtB/GoJtVtdN1AjsAjjGGYvsRQI9z1nghdeT/er7Vpb+dsZ7rp9Hy9wwcsOZNLzI9nWUkg92/6lyMwTNL8K7sRU1Idz+X1kS0gaRuYILPBNRAZLOqRJHV6NDdQ8ZQUvYsbU19re+rNcLozLoDcFoIWwMzoxqsCFUIfWNQFuw1IBEzG54OD+limqNBDKLzJT0mHGVs6WbTMMcWfr7Xatbe+O190uvl2G7jx057GPiMTrO8BK2YplfaCYKCpzcM0jZlLXQVtu0wboOTL6A/dXwp1LrKeL+vaLKfR9YqZkCZaZmC2+YucaXze+RmL1GPyxDcc2dE3bH96ux8N46aZ4mW59NhxD6v6ibF090d1+T459K3MEkLHHXPZFbQwtczd65Sk0PYqQpcogXT3USy6qICtjqD+83frzHPs5Xqd4mWM/Dbf5dpun2zwN83Sbx9t4OYyXbozd9XyAFJEoD3GlfyL5u+VO8iRDjZmJKRWgMXGV9is5Le/8wH158KslYhnoRVbVpH1O+4bzl2fkINfpoSPDhhzO1FVO2cPNFoUKsyKJn2PkXDgKBWOXb6zQ8EmEpWdvJNg9LyQjjNKnqIxlromYyBE+S2UrY7mylbFEjo01xnvnvPEwZm+8d85ZZ8mmj2MU3CVllMSx/NXlTj6TNk/8l+D+JOn7sUzwx9hdGcgkAwBk8ze3wHoCuoCbnCIe/EnkiBwbx1wz17pjjMfGxhVncsrq5st6gc5sBqvjyyNqDXcflkfwXLFSeVcu1LapbVOHdrdr27Bf39s3vZcz04ZPhI9MinslhSRONLxV/EkXomUFdP3RvwT3L2/vsXsp2UuVkr4VRb9i3WRe5MoKHZKphOQcdu6CXuG+2FzIZsC1PrEiQ2QqZqoWXh3iGCRigBZHkkjgpByYTLXEH9OCUEHtxgUgfrcTuLdhf9x1n9rwrDbsYTN1EMPQD5hMwq3eDFUCdH2rVWE2P3B/HdxznzzOIOAS30v0L3hLGB05HgX6AuVGdkpezygHDrBTbAIR3QqTwEuJ/XANsK4uHeXL4qVA2/neNnVoS0aX+9C29k1Rq5tA+Zhgfcz3q4d6cG0Jx4VJwKIWVrF5e3r/A/cXwn2hquHe8ULYFIzOCfFZoIvYVUavjDV4KD3rCtwrIgsE16YApe77sBIMq4Oyfw8cQG1GUtpZ3Zeb4m+9HbsS6FvKfw7urQE8N4lHr/kD99fCXfPpK0ZXSb0Q7gWFL9h9Qe1JFotUMF7g7gLYXTh+Rd4FGWdu3qK83LZAt43I62Jf71f4fob1uwQf9u2xuwv6u1BeXQGePGVhFWpgxx+4vxTuGmi/L11YNX2qHyjiDwpxhC+E7A2D7IXyuWZjF6qjoHlnXcn3YHfjgi8UTrm/UiY+7Na4X6L8LuJb+1YH0RJbxN81gK093LUQIHUlXZ6Afiv627Df7YvXCfs27H/g/jK4a8CjiEVSsc8LnbNQ+QvZw2WwMoW7Nfoh9gBhk0SObvowmYdTS3DWCdBNuHs1UBtQq/BFmMUvrxjbCwLIfiV1trpIrxt5R18qtLVt2jYLJzUYcQbC/rjrFq+fTpMjKRwkRriScC78wP21cOcC9JuHOR6vP7qDfjmeJL76AIsQp8nhtuwPmOweFFGU9DqVhL3VDJI/YHN809hsBve2pKZseZV4spUmhDijX0WQ1LrwI5xvvDF+9SL5OvPerysfrj7LD9xfC/fE7suQdz6yAj0vf5ykf3Z6t5bA5X+lzZgcceccaiTJUGKxnebbcyzIlFeMIiyjbnHpOWAHJyv6S/jWtkEiSYQWuTKIVOYNYGkardcfrV85vSuvtnHXDo3V8/WgX5zgfuD+Srj/3P782w/cf+D+D91+4P4D93/o9gP3H7j/Q7f/A0VeGdDq6Gy2AAAAAElFTkSuQmCC

1903.1963.2023年癸卯太歲皮時大將軍

(๔๐)ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง(หลงจ้งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกุ่ยเบ้า หรือปี พ.ศ.  2446, 2506, 2566

มีอีกนามหนึ่งว่าผี่สี่ เป็นชาวเมืองอิ๋วหยาง ในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ (คศ.386-534)(ปัจจุบันคืออำเภอจี้เซียน เมืองเทียนสิน) บิดาของผีสือเป็นนายทหารโด่งดัง มีนามว่าผีเบ้าจื่อ  และท่านก็เป็นผู้ปราบปราบพวกถู่ฟาน (ทิเบตสมัยโบราณ)  จนสมัยนั้น รัฐหลู่ ที่เป็นเมืองชายแดนจนสงบราบคาบ นอกจากนี้ท่านยังโจมตี เมืองเจี๋ย เมืองลู่ จนยอมศิโรราบ และสามารถสังหารแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามหยางเหวินตู้ที่มีชื่อเสียงลงได้ และท่านได้มีเกียรติประวัติในการชิงชัยข้าศึกครั้งแล้วครั้งเล่า อีกนับครั้งไม่ถ้วน

ปีที่นับเป็นปีกุ่ยเบ้า หรือปี พ.ศ.  2446, 2506, 2566

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีชวดจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               ผั่ว  破

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ไห่  害