fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydr4OkuNPG338lsmQkNjISiY1EIrGRyEgsEhkZG4mMjI1EInlF5Rd0z9zMTs/u7Pduj+ulGbqbnv3k4alKJfm/M9j/tg9u5N0/kP7U+z/iKQEg6T88SIDg8fI/HoL6nHRmOpukNyUA8Zz0xQnBI4Tkk8tTAiTvQHxF/p3h28Yj+bX5dU9/BG/8CB5ela8CL+X//jhDf9H2Qdyfwvf0yDvHX3xyRKocIelI/GndGKoj8TXlzLpVpHMK8dXZ6cynoD+QCm/9iDxA/Bboj8ST1JZIIv4/3F+P+y+j/10HE6Dxnz3RCBf0EzQkoVy2DCOUcyJSiTlCCvr1wYQ5IdXfWb/zh0K6URAC1zPSG94+kTxcwxX9/HH1FfyH+3fg/ikifwf3me+kyGmv/BSyf6mFHCi5GptkbmqZr+4a9T2h+kxy371Jen5bkq+gEvXLK+pH8t6R8rLqJ//h/g24/5q6fw/3+FfZruqe2cpuJ939L+peiMmaXUS33Bni8ep+clFWqH9X1U5+26uc358+3X//SHqT/9T9O3H/FJTfwH3cYUw4vw9yBmgy97V6pheUR0LePZJfV6t4UeibupePIA/Sfn/6IOH328KDkD+V/HLzqiW9eqv/cH897r/G9Ne4z//M+IcOcj7P8zxPrTVAk5CCCsEaYqg5+acjldt+65zqrvLkvwvod7pvKH/Wzzx4p8sn/4f763H/FKzfwD0QYGf6o7UmhFZmBlmkhAAAvXCZflSdTIt7uZ12cTWPB9E1xR/F3w8pf6f/P2Nm4Pr0n/zMf2bmN+H+fer+Me5p14mCu9kqAaaEUDynwB0bCa1Zfy7b14NJnm+nkScvfCLQd1W/SfUTL1LdDeqX14/k2Tn1W/6H++tx/wyar+Ue/6babBn3oe8zx6RIeG1mEuJvqntmlybZhnojl6e1o4CkrHhO9bu66PejugO5PH1z//0j6U1eqO6MnYz9cRB/FO4vY7qI6jtHskhH2Qbg53kg68d+ADRFuaO6UyBAgFbHIao+oakxpHfLTeX6tLSui95fj9zFt5bgWnWfaDO5HvmIlj8eqd45Pn+Fuv+NuGMrvW0vwv0tfJ8efE55hubNI+VwOoLEX5xM2PfYEiLHCfdiZiBDnH+UmE6nQdWiis8pvj8dqQzMQxt4Rm/9A6g9DEp9fert/A9amvq1+NcXcM98fBiXP7/Vl/r5a/4R6p6pgno3IQvMbu48orpParrQHP3JRebzj3LDiOeQ7F7SmelgOb8+p5xw8UvZYjw1Ns/NDNQ/jU8/4l4eD5KXmZka98eDP3/7Ntzfwvel3FMAcnEjQAEaCjyzfp4nY20yMwlluOKetT/eAej15AbIRe9JOT+Bnp9WcfCj58l6f9XxEtc+iU3rY+9L+8P7wvP3+yLun/cDP2j7+er+hPta2hPlWZihGfo+s37sBwDPTBNCAZqLuqcXpoMNiereFI2vz7ype6X6z/Q+yvxV3e/yDdVGitJDFuYk/PBr0v4Kdb+B8p+6f7e63w/QYqAzzdAAcG22HKdaowE4QAMo0hXQAEXmk1o3kNtDuSE0RfKvN4fH28X9phHvAHjbQUf0qPTkjZvA3bLXmp0fyT8dyXeP9H6vyszcPPEfR/lTuH/4HvXb1R0ejuT0S/IPhdqGsfYsRubsOpHUveBL0n4yKrExkEI8fcL9NZNzcfM30C8hAZQs0BMzUsgs9JP8TXOU8tyivGVgbkdI3Wa+pO5/Ed9PfdfnDdgfVfcMeuY+bw1AQ4D1rDiZaNwJKzSTYlRqA1Mk/HZOdXI2M6ScljzMU5OTQSeUEEpSLHvdJ7k9ZNvzYGbI9Uf5SP7pe64mvcnXzUx4yHLUP/qB2+OF/Tjv/tg28m4dC9YC3xDSRGSBT4vOTiZ4D8CLmYlYJ/praU9HKGHRFN2UHs+/mJbmTV2H25HYMknZv4eXdX4zi/3F21zNDLn9OEn345HKEcXnX/Puj5T/WNzf+Ravxv0toD/GfdK8J5Q/8FRxzFgbXMjSrqTMTiY2CUJpwh0ecAfCKCkWv9L4/JIs9uVukO8D6ek9w5NZJ1nss425yjmk47mpF5+TMSc5k3MVcnhQd/gmdX98+rrtEam/AvcXqXvq4qnkvPjp9EgSsi3vz7NOQQqU/Mw0JYzWLSQdocABKCWMAcNUJkSlby7toXpa3VKuJzwJgoHEMKCgXzn7KhopFj8ldqoGkHYK7uV3+LbS30PdF6j7N+j6t8D9G3F/C+iPUf6Oh8mKTmsPg5vqZZ2CpMApcIQY2aWEMeCQOKbAKdDcBhhw3EkvqdoDSefXN4fKGl3aQB3+QnNxO/GyE/cAtdtB7Qe4K31qHsUCvQX3pRk8kk6A/EoB8NO0498Ss4Yvha3fqe63A/SB8mfqTqIeM9Z64zLu1mgKHNUaOWbAGTAGEW6aniLZ+UfVPjaGQnw+gRIW7wDxztBQ0hDSUNKQS+KysE5IzPcT0pAUJSdX89g1W1mdFMhGY/M0JIWHIy8LVf8xxf7Duf+a43qFuj8cyYoVKQdSIx6FsKkoL1KKEs6At7yvU5BD3wNwlrYs84lvRoHmpwg3A5bOZ9eNVy/B/YYS1lBKgaPwk3QrSKLOLon8WukJI5CznJTctT+re0xilqD2Iu3V75eQd/SePDy+opvppUj95O2l6v4W95VTrw1MzX1lSJDRob/gzmIzYBR4mwhu434kG4+3D0/zll9Vc39tG6nxRNAz5ay0yZjCjzEGIU1UemjIPdItrgZBr7P7lxwl5P2cpnyQdqj+Xb4aqv5bt5eqe51Brw/SugqldAldQSfAgKDl4B3tzKwz627b0GNUaLJHlAXl9ZH8VNDn3FcN5tIMKIm2Pu9cIt3a6Eczk3AvqZ6YwyFX9JP/yb8TeJKkryU/op2bQf5XoUj9f7h/C+4fUveK+JKXuGw5AVJ5GGAV9FHCe9aHfS8pyF5iM3jU7452He2QbNzBR0H5QAWyno/U7eHWNq6N4WaBeE74EHLN8NRZ/4vDya26VvdbFJuZLr++dPAxXfNGqPof7t+B+2fUPfW0Zy1P6YtL4q8iJqZcsqNgrepl7WR61kdDX8kz7gxUTFyaWZtZm36auFS91Er5WRkl/Szt0KteTkyoXtqhn0Vbo9/RrqafXYW/GP0UJWNQW7sddDIpP5MKeNAF1Wn7bGaKlj/vfL0eeXmo+nT7H3Xqv4z7P6Ff6VbNfVX9cqe8ZNCLS6GEtQ9OZg87SngW8oEK3B+oWPhUJyvPcz/37fT62ObDLn4ZvOq9FHbozdDOohUNHTs6svam7ngryPTfGhXu0KvXTzLPyfXb1f27pW4nKf3TKDYLfInyb8Er5BPIVehfhfv3EE++NfX+Z/LuNy2H2D9fhaRXyouoJ0+c0yycsbZnfdhKZ6o1GikcqEDQkXhB+ciGYy9nHl4Hu5qhPYI7983P0gyt13IeO29mrdQsWsH52FE79PgOCH1+wwdXczFODY1dVzX3mOknlwZ87b0i2cjd+o/rqROu6fkK9/SLJzXuFe0/W93/Utw/gP7Vw5Ck7o///IkMChRitjsbBt4CH9lQl4WNbEDcRzagBmdSJyYOq3Y9n17PY2eG1qhecBqsRsqNkl4Kb+bDradbjj3MYzePnddyZC22H3w3fOfsap7KfJ0UyrejmKLJmSXC6v6p6vtWkevN1hP6rp8p6ZrsYf4aM/Ni3G+dBp/vaXqFulfhKdT/llfQUfwIIzHnXfLitFLQlvd1Z+p5RNw72iHu9TYxMYvWL8Ms2nnsxo4a1VujvZJG9cc2n4czQ+uXIayDV/15OD/LWbTBW8QdQX9ry7Ev0v+Q3kmdAPFOlaWd3/tlk7FJv5ZHV1NlaS6jaa+Sf0m5x79+Fff30Xkd7vnPa3B//wq/sd79Iu2J+1IU8ODUUQKLnLdJzuscy8iGSwrSbZnyiYlH4mfRHnYxqtdKBRfOPfhlcKsyQ+uX6XTL2NGxo7NovRRG9V716G3yLSK/eU1/3Qzy/aSFu/CX3oDUgAmW6BCWM06lEqEMHEH6IUaxVd6mhr7K3pD0I/KKzMw7Q5ken34Z9PNVGv+U40+2zy+re/YwdV3APQ+TKc9wIDe0Ah1ZH9lw7kXaVS8z4iMbEMqJibxj+mkPWGtwHNssOB1F681yHodXvVG9UXLXc/D2cOssWsHp2NF57GozM1Bxe1q7+drqPOh9Jj6yjt+OxECW5/6ESyBbdkp3W1H6OngFIE1K4CTOK2kn5KsTb3xnzUym/GW4/yrln8X9XXXP+ce6+iXnKHKWOmKB931EhyXWByp61g9UXFKQx4kNIMON+wufcF/zKXh77uE8z2Ob57ETnM9jh0O5jeox8+i1PI9wnqdRsqUgOBWcjozWzeYp9xn0m7rXW+7TrZt0yVTGXipeG/ps5VOOsu58rSoObmampODj3usyM68G/Vtwf3rNnyzn/KS63xAHqDxoBv0xD4OIs+QEWNrPuCPrIxu2oYzn2MPesx7VPbNeEx+2cJ4Hph1n0aJRQde+OzuKlnOOWm5Uf3h7eD2LdhTtLNqxoxjs1sTf7h43Y5OdDB6sNb4tGl8MPaT+hGzri7TjDfBhZoS7pUnmJR5MiNe5yC/PRBC+JRFZI/7W/q9f86+O4vuwul8MTHWk6jG99jUSYHXQVtWxlA6jm7pPXEaCz/M8TzPrjDjyXT8G5c7zOM9jHjvRUM7p2NFRtKqXQ98PfQ+ck4aThgMXXMhJTUrKoe+NkmZoR9G2FDLxC58wi39D/52t1vuqI5bXvWbVDe2SoYeYu6xqhy4Ba5b8e1kBqe37rxcAP7Xv3+NkXox7uBqwp/tfxv0K/aUk5joKKabSU+jG8w0dO+EzGVkXa+O+8KmM50jG/abomk+aTwufzuNA3IPVwEW6sIY0jDQMgONOrPPloh0VFxK4AC7Q8whOGaU135pPSH82Ufne8pi0wa+Qd2gVdrNCfNmvTDwrYp8dYD1GJHfYxeqBuh8q1ZAl8l86R+Tr4tR3OHsx7t+r7tcuknIEb9A8WZcGqo53lL367p/3K9N8cTLncS58mrhc+KSTqGs+jazVfApWn8GiI5/UhJQjEJRStCt26I2SuGmlBjkToA2j3szeW3Q4s2g5o7khLXxaEvFIOer9LZDFq0XoM/q3L4gNgDZdrDtoOhZvd+x2Jyz1Nsnh5Aqzi7qnCPWSofmqd3+k5OdX/z7l+7u8+6UY5nkeJgVnONSIVmY9b5mVkQ1o0Bc+1eM5zv1A+DKFuK/5ZNpYIOBWde7WqB4vj7FWcC44H1nEHTcvJz9Lrya3Kq01Y0JwGjaNeZt57AYadT3fOnAfo+EcGeOWWb9tbXXLok2Xdb1O0qOPR3V/yNLW85ll1mkS9az0JXj9wuC99xF5dfb99bg/Xv9Lcb/amFrd62KBmGzOSehsabKiY0jaAs+xKT5GJ7OXujBvXC3qecOnRvWjaI9tNkNLACilnFFGKbKO6j6PnR16L0c/y0S8NKofO2qUZEyg8Ae7Cn4ReF21rhwtoLOfmJi4xMdHpc/2Br8gfuWIPhPsErnyayloc7U3ddImCfwTM/Nr3v1/YPvVfrFf8u6P6o42pvxbpnoSfsM9Y5Gz7Bl308517cA26FrR631MJholR9FSAMSdNExwHrMurJ2Tn/FywtJIr6SXY+6SN0p2ncBkjh36+v1vuC+VwGfik8kZstLfEpS3LTv7PBK3dEVdoa/KbB76m6plA5O6/2txf7r/ItwfQIdK3W8ehqaRdTEfl3MXOatY4x6DQi63oXSmnsdh+jvl+NS0MwUqOMdkIgAoKSlwvJp57DDVOLLWDK0dej/LuMlJcLwpESWlXyY/R7F3q6qdjGnn+k5Se3oMJ7LS194mN+a6YecKiI52UeCbjmIYXal7xX2JXB+KCxD3u5/50biT35Bxf3z6ZdwT9JfKx4cKmZhsxpis6m6MHai3upda3Rc+ha0Y9+CCaWfTzrXK6gQioyA4R/dilMTSdkSBUWqHPvsZO/Ro2b2a7NATIC3vlZRhmbya/DKh5zGqr50Mfgpyn/fry0DuFz7VLTbHIbkxZ9Bb3tc1NsnMVBWUJX6t5ngqw/8udWOkqhX7cq/q30j8WyPKX5yZuQSp1wqZys9UWcicX8+aVwthnexb+FSP5/DzWmNXe3fTzpxRwSnnlAJgdgUjVAoUAIqfGTsvR7eqsDk/K0rppKaw2X01YVF+mbya5rHzy2RUjwmf/BFZ4HH/pvdoZkq+ksv6NoV9CPmb4n7JzTNxszRF3evR349+Jmk8uTz+bHV/StjrWf8w8V9Q9zr/GKWdJMvOKl3PWfbawGTcEZGLcT9OI5al8s1LZTNMO7cUsJ8IAGbRMko5i/ZmFi0AtUM/9JiTGY/9OL0zSjLWHvtxHkewa1hUWCavpJeTXwavxlG0mezMd/0UP/12Vbm55m+EuOORnvW43VhnTNBCfJN3quxkClXzAMiSd89FBF/vVf0tiP/xi/kF3Ct1h6u63+oFSldiHajhPznqXL0tKdnnJ3ue57GH8zh37x5TMbXWthSwrh0ABOcAwCgVlGPQGR9FVPew2X3b7NC7Vfl12dcZk5JeRe8+i9arcR67zPQm1oK4WG7N4JK04XKgMXKtW3IuAcIWHolnJUOPDv5WO1lYvyw3AsXVXMxM9DP/4uUMvg33St2fVsjwemx1jXu2sDg+47blLEcZvnScftWPdrmOIwXnZmgpACEgGtpQyihwRmvLHovD5Ohn5dfFK4k7u16CUn6Z0MzYoRecH1YZ1SPNmfW70oulNleZ+5Kb5xJdTa3ueSeb+Mw9y+lIwkpesmzVEJCUlHx0MvAadf+2kXvku6vEXo87vRZE0mfqzjPrtyx7re71Hb8WeCOWYtz3w4jlqWXP6j6yduwoZxQIMEpz4MwZRT9j+immZeTkjEWs7dD7dSl9T7PyStqh55zuejaqt2JF3JH4y9NK42+411smPn9HLATKv4eBCgxbadNFSxPTWcnP1FWTpUQeSMMeQtWvq/v34/4U/ddsv3TNH8M9PlajE3JZWBQnesvDNN2jmbmFdDm/YcRS+lLDjrjfpNRm0RXLxOUsWkbxdhM7mIBzIBSJ99bGXKTq0amjs9daa62DtcHqXS9eTvPYxaSk6qO0i6XWeDwSn4oFry2LfTb0eI8qhv6q9FnXSzoy/ZZo01VZmjLUldQOvmj8JQv5ulD1O6t/v4v476p3j9V5lOZ7azXcGBgQlnvL8Z/zVhee/8lvyofSfqsd8Nbe7PItZMQNszEABHtSG0obRrGIYBjHoe9H1rYU7NCHRflZjaztOqGV8t6HRcXeVjnOY4cyb1S/DRq1PG+5gRWBT03xLdwz6FndazMTQ1Xg2c/kflb6PGBtoJ6AKXZml6mW4DV597oM+BUm/i2s/wbc4aLx5Da9Y9F1WiHe8j53J5Wa9cRB3WFp2vmoagfMrG+gaz7d/bRYcFwSYH/T2DljVS8550pKa7RRfUOT0ivp18UoaVTvrM5+xsuxdjhejhYpR+gHXSt60fjUFLdBZ+KfWprcpGvWsxzkHYxZ8ddIGvbEyUCTo9XsYbKr+SV1/9Vi8R+3fae6V66mHnR8KRl4PxuDEGTKY96jcjLncW6DzqpZ2Eq42+SqZ9FSgJYCFskYJb2a5pRxbyilAIzSGK2qKZYSyDFTnqF3q8KKGpspF0tR9+xtMu55y9f5dpoybzfii9IzQTP09SwGFx9frwxe0pFfLhH7Ajc/Yvtmda/C01IWlme6o8AR8baKUzFQq60LZtkz9H6y9fCl4mQqS5Phy/o6spxupy2FiQnMP05MCE4pJQAgGhqLCNSE04nVlCP3Xk1+Xbwa/boUaRfrJlY32nzEitWIxdbO/uq4asrz06caX+dnWFU+WWVpnqUjgT4LVX+wd/8drH9LvXuukIFC+cXVNHXyMYt6Nu65+DF2RnJp2hkfjVjC5vIiwc7YEhdW1iWnSjKLC59wcAbO7t5SGFNaZmQtyt/IWjv03jlMQV7qgeVUiiWX6TA62NWK1aY8zDboDHq9Rejrvqck9jeBr1nHrNQlC5mknVV+phQXVMvpQB6vnQZ/5IJ3/Df6N+H+ZQP2MXV/TD7S0h2YFyCo0u31INRHdc8JGSOWOO/AEasgM2e1Y6538k/nsaMAmI6kAIJzpNkoCQREQ/GI17NXo1sVGhtn7O4DVkf6Wfp12bft8DZYi448e3c32tLABn0nPpuZythkD/Yo7Qh9fffLhcFp2Bcn1fiPytU8X+4mu5pXdzP9LT7+lwYcfsa7F+7rsjC0NKVwIIViGfdcH5sdfE1GXfQb9n0PO85desmT5P20Y8RiVI/eHa9MNHQWsQqSAOQh2H6d0bhPTNih92rc9YJmxs/Kz2rXS9i0ny+f5UbrRlvTj7Fp0f4qV/PoZxD3upQAfxV1HUEh/tK9yms/k+YTTsP5Xt+r+v1cZpj+EtxLWuZJ4cC70t5VUwxkdY9+pp+MWLwpTuY8jsNboyTnvOtECzxmPx4EPmKnepwuBnuaRtGuvLVDLzilyckYJe3Qe2v9rEw/pchVejkaJb1d/ax2PZ3BeWlMOyPlVqx+tDXxcQfdTkI/+vhqP4v9Y3LmMT/DqtQ7Lb2qeWqaknSvRzZde1VflYj8Tta/5Z1/dXztB3F/Y+6kPOz6Mq3ALT8zVsPzjFjMrPcthH1HAxO8xRF0IxY2Us45Fw1tOBv6PseptdLjQSwWQAdPq0JISmlM2hCy8lT1LoVXEquF/axQ3fdt88t0eHvsPor3oP1gM9/Rz6QdtDH101tGsuY+417/Bh6JvyXdq8UdLquAXBORL+9V/eu2Xyp2/xjupVf1UsVRVRCwq7rX8+DlIHXi8tiP8zjP4wyb9UrubtutDVaHzVqje9aThpEGZxDgOP4N3UIW12yjt0Fj/lFw3lJglDJCOKNjRwXnOPBhZHRtKEo+1hF4OflV+2WKaZlVh0Wdx3HuRzYtGfes7nFHlFg2C/zNyueYNat7nZjKGl/HrG1dDJx1vV4Z/OLdy/COl2Zm/q7tC8PJP4j7Q+kvJGcZzczNw9xKZXCbx071EusTc1jpzeLnFYeN4npjOLM053Sgolbc2jdvg56Y8MsgOGfJwWOuXTQUAHJ2chatW5WflZ+xSmzOZmbXS1jUeZzHHpBsP0Syi3HPuGf7nrTfVjmcmJlJ6l73rWL/Wi4Gro1Ny3tWpD3hfisDrmfSq4au5vzMvwz3t+LplyYi8U9laaA28bcKgqzxdTeT4Fz1MljtzaKVQleNyfLI/ar9LEnDG0pbCoy1JVVyS9e0M+KOo5AIkOzgKQHIHUzW+nXOY5pwWFMsc1fSy9FZvevlPM5jP4pBT4h7udXqnl17bBKDdqNF3DE1mXGvQ9Ws7jlazQFrwb3pbgUzZcTqZcrIl4eqNSvfgOZbVH2V9ad8fyyn9KvqnmeEbLK6106mLoqK//BMhM26VeE4ozgJTD8h95HIWaleTlzmdEeGLOcEbYoXMRc5ihYIEZwKdPw0FsFjzWOsBB67nIeJY7RnaYfeGbvr5TzP07vsXmLvklj9FImvXc2N/izwtbrfKmduAeu99j0PbrrnH590qeaamTpg/Qbcv0z/V7H+R9bfuux/gv4DuJc/T9T9mpm5mfhsaVQvg7V+1Vop1cs8DqOo+zqHbUMib9Vgl65NDA3b2Q8W6xlH1lJKgEBLAcc0obTnER7l7qEmrAbzs/RyFJwHu+56OfdzX03t1y+W/Rq2umvGphj3qqagTss8yvyteOZqZmgqlWmKd0+jVN8IVb+ySPz722th/Trrv9YkPoc7fdarCnCfTekyVSJW/2YzM3G5r8atyq+zURIpjGOi+2keuzy2yK0Kaa67VEsf56Bt1bfvZZxtJk6+ARDTOw3FzH3pRlWTX7W3FlnHkVAjo35ddmvP8/RrcTK1eOO+l9uj1ck3GcQ9d5zVXWn5se5s6lnfVtl3di2YqSsIaidDajPzglD1/RGffxzub9s+qe5PRjNBnBbvkpmppd2v2q+zVkorlUeUZuOOliZVtqy1WObEnx+sH2zJnCBnQ29U76WYxw5xxzdXUtaziGFlGI7cw5wMSvso2n3bjj0cewhKZdn2g/XSVKybbGluoWq2MXUi8tbNVI/rQyeDHg87mBD0Yt/LXNipKuk2E0EpDCuFYl/D/cfK+R/F/f3RTLlg5tbflDzMbNbZyylPe5Q3O/ToYdBqF9CvQytKIrLKitih98vg12UP+yBnIGQeu5bCWE2XZ4d+jJNF9sm7K6+kaKhRcndu99sRnFEykj1ZPxUP4+XmJxuUyz7+dgfAC64FPm8YhGQbk5MzdcFMmUcyqnsp/Y2TEaRSmTI0+wUFwO/Q/7++fVXdq4CVpUnccXhHz3pkXSuF2DFK8/xeExN5wFHCvcozJpK2Ks9dOwo/WG/tHnbMqxzHOS3azyum4euJCezQm1ljij0syq0Kx6eGzR67P73fnQtW+1V7uQXlck7GjRF9PIiPMTE6FbHPhTQ5Wr0N9cidTbe+1TI6+3FgR8nPXPPuUE+XB1+bNO9vce3vf4Xvwf3ZLGIPliaP32NtRzuzzjnbiO4ah1zgyqaYIM95cdNPZdjEw6CKTDxi540742TXx3kcaEjO/QguKClFg4tzxP5Ut6o97Mdm3apwShnBubfrEfyxhz34I/jdbd7asFm/aj+vQTkvTVAub9ugUePrVld8V5V/zJbdiKU2M4/q3l5Yr4btkcsIjxyhJm9D4pQbL1D3x374/3B/npl5Uk2AJe8t77XZnLF+VjjbESYH6z+UgARYG7q2dGQtrnZdhnRU3v2SCDdu98e5R9AR8T3sR/C7d7vfjj3sPqhe1tLuZxWC38Pu19kMrepl2LY97Oce28ke/O7d4WzYtLfWm8Wv2q3Krzrrup+sNw5jVgyXEf0b8XWo+rjdR/ExgTPz3IPU21hVKPk6vAcAACAASURBVJaGFPT/zRNvfCHw+GV1T/kymqNVdDJ72HcfgrVD37fAOda0YLIQYrwlGro2FD2M6cuoiIt3TxUp26DDFs79TKAX1rM8B2vdqrxZwqZ3v+ECHqNoR9FqpVDah773q96Dz6+NtwXvd7cFq4NdvVm8Wby1wbl925yxCD06+GylcB+9Td5q9HNO5lZKkEPVqmCmuazqUQ1RLUUEFz8T1R1eMPHGU3X/4zT/wmV/ePuwuhO4pyOxE7Nk39G+ezPHybo27TZrjdZacx6HGHFGh75nhIyMri01Q1sGAdXjg1L+MWzhxEqbvXYvR+L1OPdjDz5YbZR0q8IxqUbJcz+C91qpYDV6lT34A43+HrIFQicT7OrN7NfZW7s7d6DDCf4IbnebSyanRA5TVPfHusiFT9ugEXeMVnFr+b2PKU9DEEd1lOr2eknKnJzJrgZ9zKt6Vf92dX/8Cq/A/arut7D1PtXMKFqjerPOQ98rKd2qlJRKSq2UNTp43wIf0czwFmfgyJMTYWFwBP04a48eQb/to8b74KxOuEs/S2wMu3en97vfjuDTyUfNerCr17M3y75tKPzFI+1+TzYJG4wz1s+rlwbNzM3GIOuql0+j1Vwcxupx2bf6sHqmjTJTZJ2coa8uAP4r+K6v9mvt81fVvdL42m5CQwnLKo6gGyW9nr1dndXBame13VyeMS/PsYgCvw06+JBqJw/MuhQl9humDpNCH+dxHMeJ0IfNYU+WVxJP292G2o/n48nHHo7gwqaD1Ug5NoNjD/VnYUhw+G13ZQub9db6VdfqXg/hwwqIm5l5nnQv1TI0VYaVpcgIXLOQ187Ul6r7307/W0+/gPtD1HoJW8mN+4aniJQBNKRhuBTeMI6DnAc5a60xFT2yNnPvJ4szcBwPio5Ao9YGq92qcPNmwQg1tYrjOM6wWa2Us9qbJXh37CEmZ5ByuwZrd7ehij9meGKjQr79FjYbNh02nIwptdjNIvfboGvW61xkXTZzq/u9jk+tJlQqY7HT7zNRXqBP3j2mZ14/mumvIP4tmX8R7g+I39Sd1sEWaTgABc5xmTvgoulEO6p2VIOc21ENfY8rAmABmZ8s4ni1K2fRbyT+OI792MO+b5tblVlnrDvI6Ae7Bruefg/eerOYdd6dO/bg1yX2nm52d/bY8ebwhHKE+9hssKvPkeu6IOK723bvroYnGLGoXmI1W65vG9mQu5lUL+sqyNtUSvUgprIIWdyHSu/T/GEkTaz01QLg3zVy71so/9Vv8TV1vxqbMjcBAIG4yCMXuKypNlta6pF3nehot/AJSwzCZr1dc5TpVuXNHLw9dl9MyKUZnMd+7D44Ywvudo0Svge/6nnssN/02IM3S4xQvffW7g4F26KKR/22OnutYLUzNmx637bdudrTF9sTPF62X5PAz/qm7ngHwzi1SxMJXit+8wgm7Gaq1lWtpb1s5Z8Fd75sZv463G/cfxL9z6t7/pNrxVLirMwuBgBAYrodAzCqtSZASUNJw4e+71mPUemxI7/hCM47N6m8ooZE9HOGMXh7BHfsLjlsFGafzHdIefTdWa2VmsfOW3vswaF33w/U793ZsNndbQh9RB/J9m5PaZnUeMqN5djD7rfULPtY6CZaVHe08jlUrQuAs67HSZSunanVqI7qbln6U2+TQkLlab6O+19hXeqrfYfy1+H+QP7juqrVDG8X3PHfi05qIoAL/DZD36tepsDRHdscvI3TbxzBa2mGVkkJQBpG0yrvErtp46OSZp3dqryeI4iJzrDZcw/OalyubPcOhX8Pzs/SmyV4m7pRdTYnqfGUyHgPfg/Oe2uNVlI6q/0yGNXjSgoIul8mLIVQvcQ0PJoZ1V86U2vjnieiejKkI3VoVNynX2eumSk+5otmpgboj3P88autdx4fX4T7NTNz477Wdfr0NAJ0kDNAA5wDUCVlTMyvCvXyPMJ57ruzuFqq17NWCmOAqvnEDQdz4JLwqLhZ4HdnMXh1xuJ6wm5Vweo9eLPOmCF1tjiZ2BcbPOdccM45FZw3nHEhBzlPi/beBxeCD9psYy5dTrN6oMzH4p9EeZ1ur9U9zycTE+3NbfmxXBOW5w+7V7p/T979nac/artl2cODt3kd7uQiMtmjZGkvicgr5fmVFDhPuDdciHnshnGcFq3NhlvXiaHvtVLeOa21Vmpa9ND3XEguZFwUu3pvAmDW2dvV2xXt9e5d2OyxHyH4eexIjCAo5oUazgDIKFqjZNg0so7q7jbLheg60Q3CGj2Pnff7HnbvnHfObZvbNu+cN27oe6N6v86Y4x9Fu+vJrcoMrTcLVkPcOlNzH1Ny7c01SK03uNqYtBjTXd0B4CVm5u/qY6qv8PMpyE/h/ra63wppmjy07H4TaBgAJQ0HaDjnB/b47GcIXvXSWe39rrWeFq2VUlIOfT+paRhHrbUzljSMlH/2VIyAFcVjt/ttDy5sFj33PHakoeidGBOIMt5YAAAlfw/ZxoSuE5OaJjVxzrVSI6Nus957t208zaDddcJZ7fyuzaaVQi/krPbrfATvzYJKj6UEKPCYk8Hp8rCD6boeU1N1nWKnEn63BspwbLg9oqa/Dven+z9we7wL1WL/YeK/oO6R42sVTfbr5HoaoJgxJgilnHOv5z3sx374VTu3mXUexhEpxzWBSUOB82EczaxR+wlcmhH+a3NO57HDwNQoiXEqF3IYR845Yy2yPowj7tCmAyDz2AUfg9FJTYy1WmvVS9XLrhMrbxvOlJScc+CcCzGMY9cJnDzeWe2dC97twQcfUPuPPWSzdBuwl3uX0tLBTVoknpU+1Dx3Ukq3F2lPFTK1qGcTT36xZuYRjm/DPcP0Stb/sQ18Dfd31f1WI3mNrtJftOkIrrEBtOHMqD54r81mjXbGus1qrYdxHMZxUpOSEh8R3G4QqesKAIA0lFBK47sBpdSoHmc38N5PakIxZkwA58A5Yy1tOsbaphOccy4EAertugeHTHMhOOfWaGv0IGcztIOc8UoE59OilZRmnbXW1mi32UlNnFO8Wi5wlYRdK4UDz9HBZzODTgZxrwxM6leKwT2tI1RyNTOpKxV3rvHql0LVp501L+X+S5S/dcEf+UZfw/1tda80ntDH5lDUvWG5w7XrBE5TGqzGuhpr9LRoJL6hFJ0MNoZRtFxIxtoHbQf0u4RSAtDQKPND3zMWseZCoMAj610Xjc20aNKwadGql7GZyRm9e9cJnAVEa411PkpK7DLDN8RmMMhZSTktehhH7DgLm1VS4lw6OVpF1tHM3CtkckFYiXwy99Wvrn5M6fa6f/XfYWZe1CS+oO53u1JVj93bRvrTADSEUs6oUXE9MK0UenRvnFZqZC3CpLUOLqCt11o3nFVmhgIAaSjnnHM+9L3gnLGW0BiVZqzRxnSdyJmWKNuLxk9xm/XOBRe8c2jKsZrNy3FSU9cJ0rBhHDmjGEUMcsaeAbzU2EqVwg/FaLsuhywVv09y7VX5QCz3zcJRuM9wXyPUuEv+Ld79RduL1P2dI4VRkuoLlJReirWlfpZus8gouholZdis3Zw1eg+7MxYHdDPWxveklFAKvGGsjUI7jl0nSMMZa1GPzTpbo/2qY0eSd7t3MRXjXNg23LCAZ1q0NWjHg9s2M2slpR36YRxJwzjnaGnMOjtjrdEYTkxqcsY6q63Rk5rMnO9CIoOe+1NxqN6trr1aKZtenTrknmkoQWm1/8pQ9f3tT9P5p3D/gLrfWsL11OQ9SMMppd6udujXhpqhNUo6Y7mQZp3DZoMP6MK12cK2eb87Y4e+55zHjCalDWe4DeNoN7f7ELx3m/XrgnnJYDU+YqoxJhyxhH0PIfh65J73Hj3JtGjc4UIg7g1njNKh782sMUJ12zapyW2bs9pt1m1b2Db09NZordQwjrVrr1fpINnAZNf+UM7+5Eiy76UojKQEDSG/hPtTmr8B7reo+uo7f+FSX6Huj64mHbj7+waAdp0ImzVDOzK6UrBD79yG5QPe71gEFnzYwz6pCSHTWmNGBYByzknDuJA7dvU7F2tXzJKLupzVwa4hFXXtcaxGQrzqgq27VPewo11pR6WkHEXLgA3jiPWVmIEJziHZbrOo7hjsNsnJNJzl/GPP+jz+Oqk7q9S9KREqScN/i5BfysKKilwyM/CFodmvY+gtql7efv75Ul9WEfm2ul93r0fqZxH3SU1eS696QchMwag+OIfdlmhgsCc/wjeO6IlJkwKDhk2LRojDplPRonZWe2txDkpvFiyG2X0qgymIh1jmlcaOlOJhHBESotjj3NkYNKOhN+uM3gkdDmZmBOcYtsbsp5CMtTn/eFlprOBeVcVErCvQI89VWiZjfrUx8FUz8224f+P2jwbs3S/ySnX/B+4p1r57s3gpzNAyCmtDUd2P/Yj9l25D4t22WaOxSj6uLQZAKbVG4+gkFPVgdSxytNpbmweRhC3VgaXCrz34upz42MtOqt4pxGuzTUwAkIbShjNKaYNdUYvWSplZ281ps2mttdncqozqtdmGcZzHrutEz/o8GjVX/MZ0e55GBvLKHFHOr/WPNNcJQLXFf5fKzvyb5pl5WiTzmYD7Ber+Qe6BAtBBzsfusQOypbA21CiJkeIe9mhgNhu2zW1bHPKnNb6+4Qz7/3GcUdRvHGy6RdCt0VhDNo+YY+fo8rtOjKKNIq2kNTp4G7zFeptibNLAqGMP2mwAQBqKt5c08tCpXmqlwub2sLtt253zxgUXQhqYiw4eJ2VAD/OwRHAemFdVlVYJx2rM3lXdazOTJP7fhPtTyr8B90969yfqnmshj+C86nGixpW3fpbo3Y/98GbRWmN/PrrkkQ2jaAkQCnQUrdczVnfh6A2cn8xtm1aq4QwNAGn4tGjggjYdNhOABrggaegJ1txzIbEWv+uE2yxqfz2Ebw+esbbrhGjoKFqttVlnbJN5c24rVt5qs87YMAY5M9ay64yn5DKdRnOLUB9rwh6l/UWh6l+9PcX9w9mkb1H3hyPABQDHtMyxe/TuOEekl6NzmzM27Pvuj1ww47bNGevcpqQkJJbHYE1YXvuAMYH4Np2IuemGT4tGlAc5Q7yr8NhjD4CliLTpCLA82Iox0XRi6Ps9uLDvmXjsoM2ZTcy9eG+9i4XBaNyx35cLibn8YRwZE4y1cOlXKllIrJQmlxR79Wsl919efbCo+4tD1W/bMkwvY/0LedLvUXcoyp58CPb1dJ1AdffLgOltnO3abg6LWIILmB4x64x1WsM4EgDB+dD3OLQC+3QQ9FG0lJbuLdR1ANp0omSvAWI9JgBWZWJFAxeiHRXeB4BzAg1wrqQMUemDNhsWz8SOpEEMcla9xF4qrbWZNV4kmi6tdexVlXKQc1n3veY71hdBqm6HKgNz+Y2WDqbkXVLa/RK8/mjcM+UvwP0tvj9D/zere34hJQ3DkkOUdq+lXybEXWsdvMfsdfDeO2dmHWsht63hDABwjqRRtIy1pGHdICjNXTOpv5VjaQ1tR9UNoukE8KbpYuUMaVis3mw6HE8IXADnBBjWorWjAuCEAGm42+yxh+A9aWjDGZofJaXbrFHSO2eN9n73zuEclNHKW6z/2ZyxWuuuE1Dl2gl5soZe7V7iF6nMTPIz8LeamVfi/sj3rST4dbh/QN0bLuSV9Ht3U8MZZ/Swymt5uNUvA/oZJeUe/CzaQc5D32utvXPDOJp1VlJiNRjGnQAEgJfPJHD7BNIwABwSzhvOmi4WugBvgDdRKBs+yBm9x6Qma3Q7qip2xDphatbZe4+9Wtj2tFLee+wZ8Hgv2vf01GJeEn08DoDSWqfVUrOHycRDXQd20Ykn0g5ZzB//+1fi/pT+1+H+j+rOhcA+eSx5v74M/6cATcOZX4bD62BXHAe08tao3rkNFb3phDU6+KCkdMYCowAUVya7fy7Nz6sJ+QhgLRdw3nQCiW84wyOkoUAIZu5R0TF9HovdhSDxjhElGZd7AvRR6+w2i4UGuS4fDT1aeW02LElAM4b5HMZEHupFyC3XDpeu02cDsVNFGKmf/pXq/nri/6i6k4bhP7w1ui7WxT9YSIgdNEb1h7eHVX6WcfL1oZ1F673XSuFIC5TMoe+xVCaTfWlt9NkOAdIwtDHoZLK6k4ZF4oEA54OcnY0lxxhrAhfdILohOZw4sg4ACKYvzTpj5DCPHQYSGFXjSg14XEmJa/LgUjxciFwYQ65AV9O351KZRHk8khpBxT2pBmX/W3F/HMf0Z7w7MkdLOVcSXzQJWIVilDzc6rX0Wu56MqrH7HvYtuADVrA4q/ewa6VIwy5uJb0dAERwE+6kocAo8KbhDFkHRhvOukGQhiLrKPndIDCs7AaRWcet6eLWDYJQ7AaGhlFKcXg4rvHUm6FdG+ql8Kr3UqwNxdmMsftspZD3R9EC8MQ0zY8lPK0eSS4WIJB3SD41R6nkPzPziPjv9u7VTx5muEZiOOcjo0bJM1i/DBiwDn2PK/3OY4dpbG02TIZ0g3jWvBIzqbr+hjtQihYozfMRHXzmGKPSfMO5EQ+cZ6XP+c2WwsioBJgprLjxFhFfeVycHjd8Gs9p6EphZMm91OqerVe2MRl0UkZvXDLuUCQ9mZkXFhH8Xbg/cv+nMjO38JEQSEu2jwATE0bJw6pdT7ueD5wMY51xDWscMaS1HvoeOAd2bTYp9CUNRfEGoLHrPc6pDUAp8CYKM29QzoFRBH1aNGbN9+BD8LF4eBCPuKd8jogBLpAeYKaggCDlYVHIupejXxej5NrStAi9XHm7tnSmgBspl19n0MvvNT9m0vNryOWV5DFg/Vfi/qsVnS9Ud0Kgv7YQTkgPIAhpKYwAaNPHjvplOOyCsymFTY9xyV+NblhJ2XWiodfOl/pTKUGUgVHSUEKBUkoaii2BNGkMYUNzChLdvFHSe7t7N4+d9/bYg93cI/SY2EH0IaaDAAAazkbRmqH1Wh7eejMb1YdNH249Hdal6WN3h9dnsMfu/DKMouUs9wtUil7rB8lg16mYnGBNkp/4z9E/7v5o3M9vqo78JSfzcdw/qO417j3ACCAa2gP0hIwAAyEDIS0Fvwxhs4j7rqdgVyWln1csbOy6m4chcPlcIBSiQY+4U0IpaSiQOJdTIp7mCDVn34e+93qeFh18qQcOwU+LzgKfTXzCHbJ3n0U7dtSoftfTsc2zaL3qj20+tvnwOu7bxWt5uiXYdRatsxrXL7mGqiTt1wYmW5f8I1Id/AszM9+yPbUuv2kmgop7gI6Qrsq2UwBOCCOkpdADSAAJwAlpKRjVn8dx7O6wag8ueDuPnbPaDG0ayXFj/EJ9wxkwShoGjEbEUUJZcfCkYUBpre44rQAKuVFyUpNWOLmkO/aAwStuwzhmEw+c58nM5rEbO2qGFmMP3Im4b7OXwmt5bDO6tcMqrA4a+j4JRvnVFb+ef3YLTNNPSfWCyt3E3X8Z7l8odv847h9UdyT7lqvpkrSPAApIDzH4O7wOmz6sOo9w7IezGp0uo1B7dnJ7OwACBHGH5GEAAL07aWgMVVmUdhp9PE8a36CP7waRo1WjerfZEHwt8JOaStcso5xTnFdj7GgWeJxG77DqcGtYB+wwPryOXWnbHDaNMy5RSkndb5qseAlMLypeK30t+f+p+9e216o7vZ6CDxinoreRAAMhGIKOHY1auB/nuXszMxrX0i1h6ZXyfKRhFCgFSlIpPIWUEYopGuzCjPY94o7RJ5rynHPEWZPcqo491DFrDlhJw4ASxD1sGmU+rMOxzRF3r899Q7jDOpxhO/dwBntYdQZ7bHOa8vLyGyzfsGTda0NPyne+GPqiAOSv8O4/anutuuNfuc+wtjQYs44APUA2PILTsOnzOA63mqHtSt139TFP1B2a4trRqQOh5bYSicd0JE16n+ZIqtRd4qzzWPB47A4VvbbvXAhglFBoGOJucWpIvwzn7o7g/DKc+3aex7GHM1i/DKfX57mf53ls83mE8zyxnwFolXEvKCeKi5+5EZ8Br91OyUz+h/vrcf9gZgb/INw8zSrWENKnyHVIP8ovwkTNLFpBCLugXbScXI8gfADYMU9zmj8te0HySL/0J0HPORKMNGMCPo6Itese/E3di8ADcEbnsfNaon0fu9TNtAxeil3PxzZjIZBfhsOqY5tj5OrWwy44QXb8MohuCVJJFcLWJ9QOJwe4f5uZyRf6mz7xFYP3PqnuEW7cuuRkhmTiozsnWJBFWgpdPng3Q08+oGG0lBUg3OnOT2u9b1DvMTXZ5Lxkk6ad0VpjpZe3Fgf4PcWdC0Ga6N0R9JFRBQS3GUjsUWqpGdq1pV6OdbcrHnSr8qpvGL1GpRcVr3zLE+MC+cn18Ufj/nrK38rJfKzL6aPqfhHLJ7nBh8YQrYtoaM5CioZ2hDBC0N7wlJjvAVoKlylPr879xj2hCQWK085A9fP8KkpikUG0NKThXIhp0d6VyVBD8HuISxCH4OvkTNPFZXZiRpKSUbSiodg4MbvaE9JjMyZEAVkIWVvqZ+XluPI2FxSYocWNc5rykRfxTky/E7xeRP1vUvfX437rVQ32yePXcH/G85vxZP2iau7D8icV2hJMXKK9ucF+Zf7RSxWqi5ynxpB0PR7HlKXW+sDxI2ligj04nIUG57cJwWPhcTbuOR3JhSAUKMVbEBEZd4C8jzuSEAVkpeDVmFUfd1hupaQUBUD9eA9Mnxwh1+M/vVf1u4ivdx5rCr6M+5vGpTp4dTqP6l+dQoAR0pFoYwAezn20TTe9x5OwdoDmUBXquoPY98QoaajWGlcSjkvCB4fTVbttCz6Effd+997b7Y471iCUeIDEO9JIiCQkPw6EYK/CyCg6N4Q+V84shCjIKp6/0FPQL74l/gIqytOxv8HMvBLxp47lk32rH1b3ByF/O3q9nXbHGQAe9P6tUx8PZXkDiCUDeaWDy/Xm+LWhjLXeW1xjFWfswOJ1uzmcyCkuXuA91hREJ8NiGIAVOFzI+OUICEI4iWuFkatW4xDykbUTIQshM5CFkJnCDGQmhN/NyaNduWTZLwcrB/N3mJm3qPreJvEK3D+n7m/r/ZvnvGljnr4YUoomdaw2LHF5LY5nFHijdUy8HMFrpbgQONIU5xPACQhQ4DPuMSook37ROCL2SaxYWwsg0DAmWt5rpUw/oaFH7mcgUzq7tiW3/XTk6nOuH1R/+E/E/Ruxflr6+/KKyF9T949wn/F+8C9PD5Z3JMnMNCxtqTiMpnMYBc69Xb21e3BmneOUAYtGXUfQ8THsu9YabxfVdF8NADBCFBAZJbYo61XdIQbEcQLXpusEFlFiAmcGouDj6v5c8v8mdf/d28szM7+s7h/n/lnO536w5DEgmpnUi3QptWfYq9ooKTH3gtOd4uynaNlx8jAMXHEtg4YznKgD+2spIRJgIkRi79hTdc/rhuflB3G0XsOGcVwbqoDMJCYu4eH1cH0sv4InB0n17N8Zqv7SXHmfxf1l6v4q7utwjZbBSvWKZbF+hvNZtLha/KQmXL9bmy0EH/Z9D5F4HFaSlgnhGPjKxOhISF8FEpWriKATgCv0ZaFZzjmOBcFoVebvewX9Ef37kWuompvMvwz3pw3gwyf/MXX/OvckCXwyLYl4ir2t6WAjOMfqduc2rP2ymwvBY4SKHiYu/9TgFEjQQzQhEyETISMALb4C0l4aM1WgT8SnpZVR7AdCZiBI/AxkIATye7zlW/C38eBw/jMzbyy79zGZ/4K6V/+/9sjb3OMfml9RtK+M5Ii5yFwJzHnDmVnnPfjjOLXZcBkcVHfvd5zYERcvIA1vKEXDPRMyJT3uEn9Yt54+tmaakmqGsDzTBo4yZMnBI+6quu6LxteO5Wmoev+L/NBQ9Rspf5/pP5J3fzX3+U9ekZEmaU93dwoAwDlgGh7NRcS9Ad6Mog1Wx2W1991uzrkNWccaYAINUMqA5eByImRkrR36sO/eLH6dtVIMGM65R5uONLiMHiX5uoCm2fkS8dgUCWCki+1neiMG/ac49T91/8d+01fNEUmuD/e/3/jJ/civto3qhTRVHLBibgmQ1KmE5+Lf2DeUNB7Ld+upT7FqYJAzrvYqGppxnAgRnOOEfsce/Kz8Ovu0LL0zFpd5akdFm44UaWfXxYFpnhkvv/OIXWHXi68fn4eqKTp/TEX+dNwzTK/B/X39flne/QL0U5Z/A/co7YwQHBLFSPm3BwCc3+ZSPUZTTQGjwBvOKS6Jkya5DnnphOCDmfXEBCZhRkb9qv0s/aq9tWFRblVhUch9sOvut+M4vXPIPeYu01wdZXGO/CvMvgh7mvI1AynfoX5M7uappbkQ/6Nxfw3lH6b51ep+P/Ld3FcDmwikRYpZKi9rKdBoAwAAuEiDXOsVL1PWJBfBx3Xi7RpXboqVBVvw1q1qHjvRUNVLnGfYWxtBX2dvrV+mXS/Brrtedr/h4h9h36dFk4YTaCri42QbQIARMhEiCWneMyrJz8B7fubfbWbeB/2FY1U/QO73cV/QTY+cEE5Il0vko7izYtwrSxNxp7E+HniDy1DiQtvezLioE/LddYJzPosWnxol/Szdqrya3Kp2vfh1CcsUFrXreXdbXA5kP7iQpKQg8xI0BAB6Qngk+h5qln2oEzJFwG8mJ1ud9Ab/4f4NuH9S3b+XewxVUeNZUrt8Rplx6TrhbtowH09wEju8AkqJ4FRwjrPIc85xNr9ZtNgknNVGybCoYLVfJpwbx6/LYXTY7Hkc53HYzZE8d3ucEI8ApU0l3vFS3w5D/zFa/U/dv7R9Tt3/wbt/O/dlpV0C6GdYBgiiEchA4/wzV+gv6MdGRJIfIgTR55wySkfRMkpR5r1Z7NDv1u7OJftuD6PDpndnvVkOv+1hx9XocYGaeJnx8qDAHj+ZkLRTSz6kNpjaMKnOAchvA38D7m9R9QMv6Yb7l9X917nnjLJqUujSWU9Kfibd3yHrdyS+mnQpc1+fDVChBhk1/v26YwAAIABJREFUwBcRoJifmcduFq2fldezn2XYtrDZY7NuVUfwuJzTmVY1Swubhd0fOC0wdl2R/GG1Xcmfm39UP15czeVV+d1+Iu5/HOsv4v46df8093GM9eUPgdyZSaDJZuai7qlIHaFvcNqC2FEUdRSK7taGgfM08xchjMI8diNrBec464Ydereqw2hczvI89vM4zvPMoJ/HcR57WsbyxBP2sHMhISn17UMJXC4Axf2pq8m3iBep+2d64H/W9ktX/ufU/cPcI6bXkwuskE04ZHEnDQ77AJqG9sUGABXi5Sou4aDg3Chphx5otCItBRy2Z5ScmBhFO4vW69nr2SgZNnsEdwS3+y3Y1WvpVuXturuY7sRmgJv3e1wP+SLb5ZHcj9Q3n/K66g2+jvtfSvxnKsM+i/s3qTttusdhHqQ6i1Fo0nwVT66kGJACBkAqk8RCXM6Bc0pTUQ00WDZ8+TCSvQ3B1c7msWtwLQMgACA4bSjFcdkdIRJgbak3i+Ac17mfx86timTPAYDhb07+HN4i+sd+DHK+Z2bwt0EpY+1TcxXfOD4h5SdfLSL4pYlFf8r2+av9o+qelwe+U17OJYBrxbS8b2hV3RvJyhFmIQSAzGOHcw0Mcsbh1bj+Iy7ehIW+tdLXbqGhFKfnbjir/EZis1iJ+D+uCu9nSSlNvzSSLy99JQJARtF6s+DMM87v6X5VgtB57Ny21c3gem3w6szML9XQ/qDt23B/vbrfsMb8HaWkYbjeBheSC4HL6OFpnFMlJW26pnIylSsoFoBznpcqKPMA0zT9BsujP1J0Wz9ispzA5evXnUcABGhatJUQAsAbXN2bYAa0XB4p6Zd0fB67cw/neXrvq3sSAQKC0z3sUF9WunPld7haHgJfUvdfmkT3B21/mboDAJ8Wrc3mNouT102LVlLiPnYGMdbivKRcCOyo5zwuhkMr2YVqn/O4bkeev7fpRLyVRHjq67i7Z/RCLe/bUQ1y1mbTZrObc5vFueeHvnebNbOeFj2MYywioBQX06y+LiHXd8aPn0W7B3eep9Y6ZUkJADBKD2+HcaxeVRCHR9J/3bv/6vzoP2v7zBwEn8L9q+qeDhYQGo5TGmGXJC5V5zarzaa1HkU7jCNwwTkfxhGXQMpjkYZxTOJ6Vff6066BaZ3gI5X65sdoQoByIZzfdx+O/cDlonCtMoQeVxbhnOerxbX7sNQM3zTWzZOa1OS046cQ0dA9uOM47ebSFRMAcKsKwT+Afrn4bPjx4aVm5q+wNL9jNNNzfH+N+0HOEfTjxAotM2utlNbabdY7h+uSIuIo80pKs844sBrXo0yVjKm7PtYAN+Rm8GtuCuVVpFCCQlxRdcMWqLXmnE+LDi7gkT3suw/e2rjKsbG48p7dnOrjspUUOKGAbRVIQb40y/Rrncfu2MN5ntOi84W1FI49xBCZ1O0zv7a6CxECX8q7/3Vm5umcSp/ZfpO6V0e01lhWtQePXTPee7POzu84pGiQMy5KiouyZ2+DE7/gwu245MYg5zydbxrN1JCGXbqToILmRnxEnQDgstpUa40zcOA9JOz7uZ/neR77EbbgvccS+Zb3eTVJvP/glDXYYrmQhADnlLGWlI+rXRNiC/PYHcGf52E3h0hTSo7gcYXkqole1T29JxL/b8L98eK/JxH5KnUfxtE7l21MxN05a7Qz1hvnjHVuw+FFwzh2XZxq3awzij3uYxtA20ObLtp0FidRSmscFHV/AK7+SgSgaTpBKO0GgeuharMFH479QNYT8Zu31sy6G4RWCs3MLFqtFDZRt23abGbWXIjKckCdz8kZT/yFjB3dg48peeCc83MPaXnXymuVO1K9A7/q3TMx729/nOl/xP2TxL9A3d9uDPcjnCMNzm3IEGLkjI2LUPvgnQvOuW2bFo1CnqeFQX8/ihYXsEbcVS9xRt+YfokToKbp8m5mJnniDD4+4H2DAiUNazhDjb+xjqZrD3vwbpCzVspuzhnrNuuMxaUCBzm7zU6LnhZNgd6T62m/GJFrrgZ7Zs/jSL+xixeqYoxK6H/Fuz+l+YfD/fQrPO6/CPcPqfs/cY+abTeHw0aP/diDwzV4vXPeObdZZ7V3TmuNTl0rNS0al+p1NhKPVkf1EjM5Q98TgG5IK8E3qVuKJh2t0urREJfwESiluNwfAUopxTlTtVLo189cHxAN2B68w+gZg1TvXPA+uOC2zRmLB1Uv21FlsvMF3J7myxhFe3h7HuE8juBttOnVyQ9vEmH/mpn5S3F/2lZfGqp+zrs/5R5oNwhrtNs27723FqWaNBSXYMdVJp2xbovpDuTGWZ3TI9ZofIrtIa/vfl0dkgOrx3fkSyRlOe/aUXBuZm2NBs4nNTljtdnQXMU5xvJcNMF7791mcW1AtFt4p9rDvofo7LE1aoXj+m6GpBiqItspMY/1xtXv8uHMa+Id1f9H406+e829TxL/SnV/l/tuEOgBzDrztNwp9pNyRpsU82F7cMai3gfvrdHz2DljcbJSazQiHv19309qok0HgPmQpsxHkDAiQGLehpZQNX85reP9JC7pKmfvXPA4RXCcOxI/q2EUEVe9xJAaZ+wIzpVBgM5ppSY1YVY+xg9XH39xNYXsh76Aq425sl6evAL3b5P2b8H9nWbwspkIPqPuz45U3ZxxpfaGxpiyobQbBG06nN8LVTz4EDza+RCcc24zs8Z5kWIChHPEHYWWNBwYLZamXAIBLFd4amYajllzjDIxkrab894HFzCGjn20chac4uWhulujo5t3wW0bztAUnAub00rh26bI8l0z8+zpWwcvZoaQn477i0F//zo/EGd/r7qnvymlwzg2nJGGYUcpLgDPKAWgDaWYdXGbDd67bUP+kr763R/BO8z0xbXy1hnzNvGInElDCQGe0pExRZOuI0viTV9zFxLO7D70fZZz5zazztgdG5eWBx5vAUoNfe+sPvYDO6SO/dBm82YJ3mE3AnozAs1TH/JUv99R9AdHVN7vJ9a7fwvrr3if36PumN0jQBlruRANZ3gEi7EQpmnRzuo97M7Y4IPdnLc2E+8269xmh94azYUw66x6yTlHm8GFTDJOosDH0l+S7AQphqFS90lNg5xRibXWSkrMDk2L5pxzIfCCsY1xTjGiwDbmjTv2Y3fuTJ1laGN2H4L32D0cKxz/Sd2fqvjDEfg2df/XbL9B3QnAMI6EYlqZM9ZiHRji3lAas+lzVHS/zkg59q1iJh5zIN44XEgeo1vBeTcIJSVwQWgZ8jSpKa0Wn8S9SHvlmxntOoFCPvQ9fhYmiLq0nAFeZ9cJzmnP+gvu1gZrdx/O80Dv7q3FhGlwzlmNwcaDMF9lO1/YTeAhX2et7jff/+O9+0/bfo+6D31PgDacNTzOXYra2TDacIZJa7dtmOUwc5T5sG3oK9Auo4932zaLthtEzr7HwknO8zViZFwmKk3XdLc0DUPc8RaBZTB2c2aduZBolvJOTg3Fz5Xz7lzsPUjD9vZtCz4oKeucacb6/um3/ZuHiQ+5JTwB/Xtw/59G//eoe8MZAUoaxjlHBw8AQGnDKGexelFJGbzL1SlmjjN+obRPagouBB+J10phzDqpiQtBm64dFSnXEN0Lyftlg+ITALAfoBtELMw0VmuN/VaTmlDXYzZGSrwFWaOxWzc4h1l5xP3YDz/HBhMbhlLDOJaL+byBSQerhvEtZuY7cc8X+sdZ/zjuX1R3XKyd56WrgUDqwuSYN+S86cSkpmMPmOfGzp3Y1bpqrKsJ3ofgw7Y5Y7mQnHOzzlh/G6NVKIJ4j/YqNY3k0JhYHOQ8LRrre9Gpd51gwOoazJz9jJ1fagrbTd3PYz/8vAbnsIzZGj30PS6IkKLldDHXwPSfw9Y3Il3ygiKC8Isd8h/E63dw/Ed6Vd86wuKaFk0nGp7WUUpKzzmPCipn7OXJ3Zm5i8evOgSP+UfvnNs2NBUNZ5gZjJP3dmkWMUj3/7eUEp82bBhHxgT6JWQd3QvnHKvQisD3PSaXuBC4j5WSEXdsntgh5Z1bFX6Xoe9Jw++harq499Q9/fR22qvVvcb9b7Ex71RA/NY5Ip8fQb8eWU8Ou+EMeINuHrVTSem912bz1iLocYKu49zD7tfYmYq1WegorpXATdOJKKXx4zMuUDEEmSHS0FyQg6mYrhOx1jJtHGcVxuUSIC66jd4mpBQkzjUZZyLYj92HWMxsbJ2ciQb87qmS8qdgFJLxqVtmknJy2/0y7jfofzLxbzmuz1S2/Q5155yxFhMyAJBGRjcoloy1EfdeXhIybgvex1lL9wOPO7ehpTbrrM2mlWoYHeSMC2Enp4STsEMa9VdZmmxm8EjDKaXosyc1cSEF57iT6zFJw7AhcSE459gxPC1aK+W9x6aIhe/pXhSwcWKDdMYCF5AArXxIFYxWoEctr350czWEXL4O+eo8Mzc/85OJv5WFPR4MP0LdGWubLuVJcAk7ztESMNZmdR/6HuexcFYHH7zfA9YRVCsoee/dtsU+KasxI9mOqunEtGgCDabJcQICXBs+Xk9tZrJPaFjTCdVLbeJ7orrHPgHOKKWk4VjUzhllrMV6GCyBxEIDNF1m1m6zuC7xsR/BBaMk9iRwIbJgF0Uv+1GoH4zN45GrmUlPfu5MBG9R9YJLfXrZf7xmBn1LJzjnMYBsOGlodsAZ90HOztjgvTelXgVjwT3swftYvuJccEErhX34WZWBi0HOeYQHuqayTtMlQi1KCdDgsvFaa8CShHHEgjNslqThePPJichoqKKnwpr4cOxH2KzdHNaWpTphjwOy8oKs5eOzMpcrqX90D6nLkUuo+kJ1f4xZXwH6C1vO5dqeVv/+wYrIB++O43pQ12NCRohhHGt1z1UDqcBwD9sWvYH3eaRcwPGjfY/lYriwNWkYQg9c5HW0s2m5SmlRevTuaE66QWB4OqmJACMNR+3PSdKcnDGzxhGr1ujT78dxBh+XSMAMaYi1+x67fodxrEPLp4HpP4St1a2JXHdep+4/P1p9bJafL3n/HerOGSYiCaXJZvBsGHK06owNwaNe5gXxwhacsajrOB4Uu1dxH60LcEGgKazjnEo3px4FtY7/gFCKI19jtZmcJzWhoce3wilAsrTnOkdrtFH9tOgjDcvIqXesy4/qbjatVDuq0sByMHq/mIu5rzIzUF6SvsL34P4ZaP789pbSvwj399T97caAR9IqAzTP6RXPYRTVHUeXYl2Ac1vwLgSfiU8r/QatFJpszLtrs2GtIoKeJ+dgLJYWZ/NQxYXXR6DdIBrO8ihYrJjH+w/w2Ca7TuRxg7gN4ziP3aSmM43/iBNC7odREgvO8CLxtkCu7qX+7xKqPjEz9/i1ckTx+U80M78P96df5O1v8Up1///2rtfBVV6J/i0jR46MjYxEYiORyFgkEomtRCKxSCQyFoms7BMnCaHt7re7t3t/vHvv19dHs2xJuyeHM5P58cZpEBswWLUuOLRyl4gqZaxlFvBrEsdwwB/VdLd9WxZkgaTkD2sM9pgK17FRbGxyp4T7Cb9rArIYG+aGTSuUHCtMhZjN3D8DX2Si/K5puqrBOrzu182v3s/JSEVE5Lys8zQWrguWQOhgg8YeIOn/kC78bPx17P4UNL8cym9N9f3Hxyb/Anb/L9yjAB2wTiqUf8GuUAoJVkbXTY9QE0RErsu8ZWkWR92LdR3H0UadXbhOREKmnAr7oMlIyH2RlCaYMSXOjDXANFrIp8CBFKDPxmht4fPBIOrybTHHfFu3aehRtGPfdsQRwN6om95p0ayJ0cneYJfg6Q3nkd1PFu3prhB+4aWVCL4B7glMrwH9O7P9Vs/M25R/Pi3WIj2qVgspCSHBSqMOqEX5imVGqwykdGx+27zHNuq2rsnjsS6Ls4XWBZQxMQenO0sGcT4cjieC5IM7GRncCoE3KCUJVw8EDPYKSGmEbdZVZbQgNxwJTbtfEQC87fu2hO1e72ckiyBWrL2MjrkXnuoil0OiyvfYPRmv50/xOnZ/Sw+8Gut3Bz+E9cfNgZ+v3d9md2Y2TClwgJnpKPhoyjrAPdQJc26dR9Te8MO4eY+AMD/P8Mys05yUDKpfwM1HzEHPsBz+x8wkPezCkyEYDWlrYaHCv44IeGMt5BZ8kcZaLaK1DXmo4wh239d1835fNj+MuBGty4IAz5C02nWAOxoIF8KxOSxTLEb53CpNk8w+RfwclA5/AO4/5fFiuD9CfHug/FfA/UPaPf3wLjE62aasQqyYtUi6Q/IeVDvgvsW+p8h1RqpE4Ph1QZE6ON0R4qJKS6zZGGObzN1+LM7MIsxEwPHRFDQ6pyqqTd81TaiRzSp5ZpKpioWH/L3N+2CqRucM8v1CJNk4IvjMaRmEByWDKdquZeaytt7vlFwxfF6ZfK9z0uoM6M+Uzt8B9494kH41uxOTsIDdkd7BOiR5wOnOWphVXVWB3ac5+LDjNuq+7X5a/TBu67r5FWrY2SKk7TU9algXrgPQRSQ5PYOquRcMCVvx4xkD00I42ANlaUkEFSpTgCTclAAxgnvL0m7LkuAed8S2qR/numq7NpTKafq5rgZhP63QM+Bv1At5Mr23FE6mYF5kqt5h5TvFzA8h/lGjPx355buqyImWUOcomKpw8NXWWIuco+QDQR7QdYcD8rZvwe8RVfuG6KtWWyQK1U0PXLaXkc6zO+7+90yZ8z0zY6M3wBo3GfQEFhGtD+cMtFNUUBbhnGPXeR+2e1PKFaY6TgucM8Y2rbaDkptf57oK7e3vZvPMHr0f4cM8zYdfVEXswwT5C+D+PvrfWgM/APfPsXs2gpZIWfMMZglpTcm1B3JVRrdd6+cZRZeCQybWMwp7T/s15JJ2rbFNSOkwpnAdKSNEh4w6VC+d+TJ3RDITo0qHKkOlVdwcYLZC2EDqYPcKdxLEHSAb1fs91AoeR5yPsn7I+G4vIxtjlQzCU134xgUppSVilt6k8zdGXsfud2r4NzdVXzSfb2f3uGuT+UzQWSC45LAVGnyCzq3L7P0cIyKviCYHx4eYgnVF/TBVWiLBHlNZW2HR0eVyMkkz/wZTksJpAeMdVBJXiM4HhWMPGEsLt5QUrcDGGtuM03LdN2h0LIN5Wdd1WdelvYzBccQEU3XruqRM6HE+j2YrHwb3YZ++zFR9Z1v+74b7V9k9wD2rgcHQM0iQM7ZJz4Xr4E+snRunZZ3HcRxDOh/ibJcFNRlR08LYhlgRM3wyhesUkT41k8wkwcmrffwoUCybEIygDDPizGwotuG6+41bgzbzle+qqS62S7v71c8DNmUL14H+cUDCxKKJeqYLkW8cHbbmvUlKOeIj0JNZGid8VjUv6N7xnVuqfyjcv8juxPCyR5UccK91gWozWjhkTqQdTddBJ8zLui5L/piXNUiIaSlcx8aiOUyoj24sM5/g/lQVJBgl6BMxC/aSoGRA8JgPUK5KS0qMMdaY3pX+0k5d1TMNhVz9khpNrsuMNUPKEGtiRnNuQ9Qz9UyDPLdE8+M4EiZ3jCRSf42YeSvW6nsQ9suB/im4f1m7h2SLUAZDichUF70rXSmFcMU8dVVvi94WU1dBHhjbtJdQg9f7HeJ4C+00dhCnKgPWSQlUDbycxtq8/cs9dx74ToMHm8I8DRtVWQYTRpQWtFbtXbmP7TaPg5JByVQXt22NcTO3bZnL0iJYILSKZxIWiJmOSc70nE/yPJJ0TjaYWbHpM/3wNtOfFTbzlk/mY7bH97I7B1LHgdHiSrRdr3pXFsJWxZe2mLrquvRIU2ovI0Lc1wT3PbzMeF1Af7AyGYH1aI3EzKxC+7F7Uj+bqnn4SlgM4W1hYKBBmjGCbpKYuR+b275MXeUb58f+ug6363b183Xubtd1W0ZniwDW+M69MAheKM2EcvfiR4zUl5qqd+z+R2D9fXx/APHfz+7pn1gj6MHbu9LZwPGulN6Vfh56W/iuuvpx23zSM8H+m5Z5WZE/ESQ7hVs9Gws9QyF4K8A9iZOI7Fgjkg+4U4R7bsgeWplFRIxt/DD6seld6bvKd1Xvyqkurku/r/N16bdl3Ib6uvTX3UcP/HUf294Wx9WJEtx1fvXMWg2EnfF6JugPTR/B/uOm6vsb8r/n46nH/enxj8H9B7R7+GeNWGOsEVeKHxvge+oqZ4upLvyldlHSXPctIH4cc3cH4A6NTvF/UDUIFFMlNlmDMgnh7+HU2BM40wOR3dMIGN0Upootmfx1HcDomBtw70qZumof2+s63LZ5W8abX2/XPcJ9uy791FW+c2hHTMwdB/lePjFVz0Dn82LgbCQCPf+9r3beeyTL3x/0T6f9mQn/HHbXaDltC2sEDwgDIAmOjqkOIue69Lfb7bZf1yXEWo3Tsm+79/u8rCEPMDIyyB7uwtjjJQA3mMiJtnMqPfj1MGqFzTT016W/zp2/1FPX+EsNoOOBtYqZr0O3zcN16a9Lf12H677e9vW2L7dtuS69HxvcB/DrRNQw90Q9UxUJm053lXyGx8ijqrnj96+y+6OF+gfpmbcWwOvg/mV2R6/0XMZADExd48fGX9oEKdA8GPS2z6GPzTyOXddVDQrQhXDceDHIGLT+YmPjhI907IPIs2eibI4Z0bpS0moMKssWOEjjxkTzoy78pQ52NmDtyt6VIRekqkJlSRtck1WU76emTXQ3JbqbUsbup//4+HBfgPtbevcb4A4YfQvEHwn+V++qpiP4SkQI1ioAZIwIs4RdV1Ea3g/BevBjc/XjbZ+v+3rdUYFj2/waS3MFfyOc3HeXpjOaz/6NDPfZy9DgJqj29F4UI9S1qDLWsTFpgwmxOqq03u+wsNF5OLc6MEMrpifqmFwG5YxDHpfio+Y5LZL034vg/lPiCF4G98fZ/g4xM9np2StBFyROL1X0gSgTloXS8Hmr0oZyAE1fljZpibIMm5ps7DiOAGnF91h95uLINEM8LTh5OGokpY9Kd8qgoDZQy6wQojNOi/e+vYxEio3d9t37HSFr87Kufgfc28uI8ytdQbs7fj6xh3k+GXmFZ+adgJNXszt90x7TU15/qZj5snZPsM4SLxA/Y2PomIavHbBgY0WVAE3aTlKl3fYd/nVoAzzGaSHh9jLC1+m0GCL9wOKZBjhTaZpq+I0YKG9MbHvNpEzd9NjxHaeFMrhjerCJV79f9yuUFVbCvKxpnuglfyHqmBo6kfO77P5k8o//vais0mc48rNw/xbEv3XwCrh/md3fgLsN4S4c6BN4ai+jsRZ5fUhwbi8jXia3THsZ52VlYwPclcauk7A0zCVRIfwU8UkX5BI5zlUiqQPuNkCfhU2Ae1BNSqdL44EFALgD4u1lXP2e4J4UDsRMkxbaU5XygZE75L803v17sH57uYj/A9jdBFcgS+hzHTZcDaKvwPHYyzS2gfMRoY7AE+AO6EPqpBEUz3BaHLMW1iE08l36PH26CHcKU42lO5iUAV5DmLHSKK4NpT4vK6Y3Lyv2woxt6qb33mNHLI+fwa5q+zaaH9fAMeeH36J4/DumdzxF9osRn3D/yYl9K7szcxQtKacpiJnwyhiEYQEoiDYB3KMaDnAHqRvbIIgc+MMKQfqz09KaBuwuzGm7Xli0thHlzExaskCDfJ7EUOekdEixUxrRY7j5YCVAyheu894j4bpwHTZ90wwxN5yGwJs2xhEE4B6YjqB+HDnWaoL+cY8iIpIfz2b6ibbpaxD/lnb/ANN/M7tn5x9w57yiHSmNcMio3Q3UDkJqjW1ICexRwB2kjniBEHXIwsYKs9PS26Ik0giNJGIiY0zXNPDoW2OcLeqqUkZjHyAiCQhD9WABguMdIAQYE+u66Y1tmAi3FCguNpZIcAzbAx+kcN1R24wVG9MSdYA76DoH97u26UtN1bfQ81LEf8vjKZR/P3Y/4T68TyxWygw8iSpjSwJDHDP9wqpQ4PsobEzkS5SfbpCryiyO2TEbLYZIiEHwqYKAFrZGpvpwpSstvSuFH6iUc/EQvghiUYj9Iqa4JDBCzMQq5hBazJaNJVLEmlgRa2Z1z+6nq3xKuJ8OXwT3PwLxTyf/DXD/snY/j+QLKIxSJnjYWEqXQtI+x/Z58H+HSF1LygQYGUvCxIqZKyLH7HRRCAshIjEEL8Dlz0zY/0crY8SsG+RYZVxL8eA0HuZESfkjuJeylUJKIwqSmIkUsVBWzKxF5MxJq3wU5Wkk/VEoWiGvFjN/Fu5/U3Z/i+/vFtB5OZyG0mwEZEnx94mIWYTJEjnmrmpMEDNMTEpEGS0xRbRrms3Pbdci6MVPfdc0HAVGMmpPXsIHzAmRIMCXWIhUfCBKUxFVzJao1bYiaoka5qEQOCL77EIfRPyB8sTxxw3pJdlMXw1B+bOw/nG4v4jd38L926edL5qjnimdSnDIlESQ79isRf0PpYVFhMkaw0wiYrQUwghYQFOxE9APkB2DQmSIbMSxw22EqGF2EdANc0PURIHeC/vGgdE7JO8hKDL4Xw8bNNL06brZLSOfSTr5QP4r4t1/OXB/1uPnsPuneF6YDRGwW4s1nKXkMUepHc7RFEjdMBkip6WQ8CZKhOH4J2ImhKmhG4JBmJot1nlch+7E5RmU0ktDVDE3RIB4MjpxgO3SdDAoGYR74X2YAHG8HJR0KQb47F7EM93h+3Ra5pmJgOcf8ru/ExT5//v4yezOAUGnEWIuhOFANEwVc03kmOe62rfdz/NcVzWR04UhcszMBJk+FFIIO+a0waSO2ARWWpjJmKCe0Yxj6preFsYICxkjvSvXoROhE+Lv8AeZBE2iJGEdZZKQ03SJ2aiDEt+4wRSD8NZ1QPkg3BPNdQUxYz6j3dNEMoyfFM3vzu4JTL8c6x+H+5fZ/Whc/TbuhVmLVMyFcElUMTvmmmgwxc3vm/eDKRrmXhg/EuIGEeRxBAcSy1zHZwndLeP0U1KSK8XpIoXy3rH7I+9WzFUUKhAtWJAt0SA8gMKVDMKDKXzT+qbtmfbxMghjDVx7QRKIAAAO8ElEQVSIfNMC7tUJ2XcK6o7UH9ZDsivCKS+pEfltBP+boPyzcP8yu8uB63uU458waTm9szBroop5ULIt83ZpByUAGYhcIXxcjgXQMAsLUVZ3lZiJ0ExPiTCRYXK2MCZk4m3L2DXNXFfrPAbKPD/oYSRyfwAbBVnPVYxln+piH6Z9mPwwXoimuhiU9FHk+MbhtDr4f+7f/MkVH6YR/i7H4atKov7+Sub9NfmxFfvd7H53Nj2M5G/5+BKwBo82zDVRwyzMLVFLNJjCYAM1e3NJpZWImBl96JFSZI0oEREkWTfbMvp5uGP3Bx1/Hsl0CJ56W2giYjZEF6J97He/XqcRfD/XVUrKzp/p7Td/3zkT7wOv1e6/P9zfX5x3IcG/aFeV+TAxjyE6Ifpg+Rykxw+CJQrXB/whwgx7sQyilpXENL1sDlrYGDFajDFAuRIxRtCc3hqD3klKy4ddgelrAD0LE/W24LCRxESkhXth39ieqBfeug4CJrhrDl9k9j3Q82XG2ap4HIky/keymd6B+++G/v+E+8cm/3V2fzr4MPIId5yhjObzLz65cWRHyR5tmIWpQpnhiE8werJTAQVXilViTJDvzKy0GC1d0yDz6Dp317kTeVO9PFUXuZAA3AmbWhHxTKSjA8cPF7jbW6I+Vpvp+QOX4+dziNf9QTHznwG0r4D7W6h6DdzfofOfzO7nM9M/FXyCXFfVITneWkpnya+Tz5uZiU02H4r3EKWPrBFrTKjz4cquadAktdLVPI037xFE4EoJe7bviplHls3HelsQq7jpq9P7wdjwXQNfJNg97DQJP3HOPF4rjWdn3suar8D9kdrfx9NXgf7jC+ajH+HDk/86u7+n3U+4PT+xJupdeVY08X3eHYSrsSJiRBcIMMEUvfLGmCDilRgjSmSqi22Z0UepqxoPYb1vrjxw/iEj9TTI2ddDDh0+OJSWp5gp2zBXzPBI9slDL9xHsid+94pvW64/xu5PsZ6j5I/wwX8z3D/J7pk/5qTNiZmdLZwtTph+wP6TESYgvsqvQczMIgSHDDQ6MyktzIyYsH1bp67yY+/nYVvm6+53v7gySH19KAdWEUnMJKmWTVpwh8DgCEaRAHc5CuUB+sTOFoaoF4ZvHmIGHskuWatx/YRVGw+yRZjZDGENHOT+Jbj/6Y+PgPsns3ssgCEnwDMzK6Kpa5wtnomd87ukm3n2/ogU4ETtzMxstGgRpcWElhtpQRBES11V2zJvy3zd1tu++al3OiwWk+QEsaEDywh9SUDkgC8+mYnMzOx0wTrCXaHfmBGRuqqsMQ3z1nVwyXdMU10MpkBYQaZb8uWU28TZpdMiO84Jz38Z3N/C90vh/mntHtB5wj0zl0Rj11lj7lYO8q+zxfH2/xFT5m3UwkqLluCBCTiXpIYRAtn4edjm4eqX3S9TXQgTEwlzGUWCIjKZuhAiHcj+0XyMGopZRJwtQuVuE9ldaQTWA+5+uGD/FabqPkyIn4mhBBncc22TGD1el5KGiYj/K9n9fXz/lxj7FnZ/WBmgXE3kbDF1TdTYAZyktDEGG0Ap7ePhDcOhIKJdi7AwM97K6OiBidyvkLBEVAj7Szt1zTp0aUsVGLJERTCeyca9/QS+mPAaiDT9iOLHay8jVtG6LqFYtgm4x5K2xvS2GAqZ62ofJkQZXKcR6G/SN5zW5kHqHC8d1lY87fiVRO9/K9wfAf0B1/u3sPuJ5Y8XhbDvm6lrkjc+1H3Hnj+Cw7Qk6Cuj6fw2IgQYAdwqkrqNnvV0OtSKCLlS/HTpXTl2ne8cwmyYSRG5oN2ZORznHpi7l5gAmgS2XTuOo++aoRB0kNyWeZuHzc8oRzN1TYI7YsXCDqvwEEPHznom+6riBZ+OEB1Ix///BXD/jDp/Cdw/ye5PcA+rbh263pVPV4MwuodlEAsZHnDSsxbECITfwJ6RCsvDqCN+IDltqBD2jZ2Gfh8v++bnuuptUDJNDL+BknEEsX7ICZ0d46B2DnXFEDwc4KtkKMQ3dihkqotp6OdpnLrG6BB02TDPdTWYYh8meGl8Y6FtgnlwKK/4Mj4op/YkprKDv0PM/CfcH1++8VbfzO7HiGGahh5y4hn7n3U/IE5MwspootMJIiH4EbXHtIR/ab6Hdmc+6jlu3neV0UJMhqlhTvXrYuTZSczc1TIQEVdKyCBh6oWnrtrm0U+XfVm2dbv53TfOj43vGmcLo8UqcbZotR2E9/GyzfNUFwgau05jL9wwm9yMSf9Pp5fHyBNt9TeImXd0y/fA/QfZXRidCxo01zW2KUwlqtS6YGO0LkgZ7ATlZU2dLegB5cSktDgdEB2hLsxC5wkWwlrYz4MfLle/bMvsLzVckI65oRCapihEVt55weXecCTDZOCxCSvDaF0Upgrt5Ju+q5qpH6d+XKe5vYyFMOp698LXafSN3ZYtNFhVMlXtoCRUPnsU65SJdeLonQwWajr4O9h9+4Cj/Z2ffh7uP8jucMigXWPqyvv4QLe6tLRywg85n8LOFiDa3pX4wx+9LM86GO0SEAR29Qt0lCulislHWCKWAtPTmd3z55xRSaSuqnlZN7/6dfXruq3b5v22btvm92297dfb9Xa7XmvnoOAhZnzjdr8FzwzTPvaDKWLVyOzbOq6Zmw3pDkfnSf0lcN/+y+vy6yIi+TyiiVD6Ah2oz88Njo21WtuytNPQG2vP0ibMQ0uoEI8iAq4U6PU0z9P6ILJGnBaUFL6u89Q1U104LVNdhPh4YkPUMFfwQr6B7/B8wI3by7gtC3qprsuCpt4B+n7b/batoUMgzG4gHqbtze++aXtImvkyVS1i6COKT7inJyOUzZToBZUI/qbHd7A7REJyPlolU3fAujAVDu6Ajpe1c9PQl6U9g5eZmZQ4W5CwNWKVuBgmH273zFq4PUQuWyXJrNzmIZSQrwtEz5cUFHxNVGG/KcqYexf4vfed0S7Yr6FZml/XhPjNb+iGuflt81vwMmmBpPF9N5jiOl9CLojwPrZ+GHvhJpv5E2s1+R9PYuavYvefCPcn7P50MBPrigjZSYhAVEZrfeDbWKt1obVVpdW6UJHvy9qO45i92/0ktLAwWSXMpIOFinFBmkUZeRIJgUD8OnRTV1kjvmkHJY5jXghRTWRDuYwzbaaL5yNMIvII9/yxrdvmt33zm9/K0sKjipySoRDfOAAd0fB+GPdhuvkdi9DQ2SzPaT4dxHPw/A/ur4f7p9hdESGcy4pBcw60VAeytS5Ck/XSpkFVWnTuLUvbXkatC35YWtE2JUBZhOAAIWzfMhOFUjPAKByXxgS4+65ypfTCNVLvtCTcl0/3UN9g97K06zQnrB+P9YA+pPzut7Zr4Sc1Wqwxfuh9Y6eq7YlCXl8h12W+7VffOORup8BmfuKajH+Wf+z+rXD/uHZH6p0WtmIQDRZC243RumATwP3sORA8bNbzu4YXQSAJW2Pqqhq7zqTkjMjF0b3IIjQU4mzhx36bh6lrmlhNYKpaJEm5iPVDnR/6+GwpxuOuaULP1zUA3U9rDvdgufpt89s6zdAz8DtZY/xw8Z0LeavCCfRDIYB7+LiPIp45NFQ7T+of3F8P94+wO8pjoKAAgkawPRTOUugVDNCbO6yHpuw2iPhxHO+0O4W1RCB1CCRhY02I7EpQTbMqhLHRc/XzbVu3eeyYWm19Y1EoBqq9RPzwM5Q/G+H2MqJp1OPDT4fBunkPQR92wUQQju9s4YfLYIp9vFwo1J9B+naTf593dmo2SOc18A/ur4f7O+zOTJqoEDaorc4a6kXklHGNKNkc8RA2j+xubDMNPbG60zMofFeWFl3B6qpCdlIhJ2TA282wmIX8PFz9cttXf6mnuoBYr2NxAXveTH1LwIQRJmZG51cgPvB66F4fxYz3QDygb+NXQRJ8ptYYP118P/i+24dpNC3iJYPhke5kwXBIodMoxyfRRRk2Bv7B/fVwf4/dowO7LK2NTHZv1DIzq4T4uMFkldGPHF+WFpKX+FgwKKHRuxJ1Y0JNUxHU9cUWLMegmt6VzIJ2ebdtvu7bbVuv6zzXldMF9LqNpP6O8/F+hElE2q6dp3GexnVZ8LxOc97SPtmsOIFSSmG4QxEpscasQ3f187aMVz/66eK0xFD+dP5xjPFQhx7fPgVz5R/cXw/3DO33Gia9QND5g4mZ3iU0iQ/N14HRM+KTpxLyXVQZaA0VY7QwcygSJmSjS3saej9cxq7TukBjM2zuxA7dzXWZr9t69cuGMODNr8uS6YR33Y75IDOzKmuLEDH0Og5Yn+Zc4WxA/zSP40isIyGoWPpYmIVEYlibCuFCgdHljtFjfEPwHiU30j92/w64p7Cs8NVnI+mlZC/jX+qenJhil72E+LsHcA93Te1cmXoCq2MV4dYBUxXPdVVNQ4+6MZgi4iVRIezq59t1R9PKdej8cNn9svv1CJ88qWR6Y+QYMMaUta2rsCbbrh27Lj13TZMO6qoysWY3s6IE9Ow5+wLl+LoycGffoeRdGtIa+Af3l8M9QVzOoMf99PRniz9NTKayP7aK3Bb/nPz479lY9jNBEel4VtrEmboqFDfl0BAK5dvHrtvm4bpv2zJD51iTYmxyBs1RnrOscHwm1syGlBFV4qG1Tc9wOoWGxmh3w4ZYi0j87CeIp+PzF8hM6bqPMzlQHsXMP7i/Eu6S80qG/hzlHP9s+TIQZoWczwjxUNUfIEjPDwfqAMQd8nMtRccjtYk8GBjYJSYWuETgB2RWJHJadRE0z1FOCZoqzFwZZpOwXpiqMJWxTaUr9JbCQWEqrS2WgagyfTo6rf90FeY76FOcG50pJsSthWQsHP+D+2vhngDN5/tvIMLTIN3dplV8Tn9jHY/PQFcmPwCD5uPHYkjLLJFx5PrkoTvWxok402TO005Av8MWpxQ/fAP5RwgGdw76wlTAeqWruulb0xSua02D4/wZ48Y2eE4L4/6TYsLHkhMOLRqOhfFPu38L3O/ZPSAjo3O6WwxyR+1nrN8zPbNBqZaApAR0E3Cf9MPpwUZU+WRJsGJCL7F4Obpbctkl+LhEeh8mTWFppbuNyjUJRcpP1QewRJO8wTLIF0Pi/oT1HPc4TiPpLpFuFOlekT445vw/iGT/Agm3gnIAAAAASUVORK5CYII=

1902.1962.2022年壬寅太歲賀諤大將軍

(๓๙)ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง(เฮ่อเอ๋อต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ่มอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2445, 2505, 2565

เดิมชื่อเฮ่อเปิน เป็นคนอำเภอเอ๋อ สมัยราชวงศ์ หยวน (คศ.1279-1368) (ปัจจุบันคือ อำเภอเหยียนลู่ มณฑลหูหนัน)

ขุนพลเฮ่อเอ๋อเป็นขุนพลที่มีความสามารถในศึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีไหวพริบปฏิภาณในการรบอย่างยิ่ง แม้ในศึกปราบฮ้วนหนำ (ฮุนน้ำ) ท่านได้ทำหน้าที่รักษาเงินของทางการจำนวน  5 พันตำลึง เพื่อใช้เป็นทุนหากำลังเสบียงในการทำศึก จนสามารถจัดการศึกได้รับชัยชนะ นอกจากนี้ท่านยังได้อุทิศตนโดยทำการขุดหลุมฝังศพให้กับทหารหาญที่พลีชีพที่ด่านกวนตงเป็นจำนวนมากด้วยตนเอง กระทั่งภายหลังสิ้นชีพแล้วท่านได้รับสถาปนาเป็น “ยงกว๋อกง”

ปีที่นับเป็นปียิ่มอิ๊ง หรือปี พ.ศ.  2445, 2505, 2565

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       คัก剋

คนที่เกิดปีวอก มะเส็งจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                       ชง  沖

คนที่เกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                     ผั่ว  破

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 ไห่  害