fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdr5+rvNN9/5WRI0fGRiIjY5GVkbVIZCW2EonEIpGRWCQSySsmmQTo7t0f3Xt7v/fpw6dPYLst3Xs4nDkzmfzfNg//bR/c4N0H/hUPAAQEQATMB/sN4M0f7V4Wn2U77O4Opj/U22N5Zf4r59e8NX5/A4D/++MY+ou2/wW48wOy/+cnnn2L3Rf6xRj2x+GNMSLsPuCt8Xde/84YEP+D+z8Gd4gIFHaP43A0Hofd8YdjRjlkvwv745CPw98oG8PpeMCl8PEbr4FHr3nrc2X8H7v/e3DHDLIHdgfCbDd9oez1DwbH45Aum+PrI2TD58L5eNqVV37yeP4+eDr+H9z/Mbif2f3A2RhpGrIL4EDwYRd2g91xSO8Sj6c/0+5vBsDhRHp9/GM+eP3xOO6PZzeZE8cj/sfu/x7ckTJWplx7B3DHFwDiju+PpE5Hyf6hm0CiYvlPdjAfisza3Qzy3QN5x894ROryyf/B/Z+CO0V25wFlFB6OIAo/ZscRw093NA/73f0YIgQTuzPp7wV35GrZPbK7vDRSOu5fL++XIgeIt7D9TeY/dv934E5pkDibEoUHUo8/RYa7HIzvkN0Z9rvvDuQ9MUE/283YOuP403F44/WP2P3R8f/Y/X8J7vRol467O3bngfB6HAACCvHLwTPZv8Xo513KlTwKZ2cknt0K4HwTkJ03bg45lx9JXY7/x+7/G3CnNwYUt3xMEcSESIHCkZGtwo+Q0pUgz7vdRNiR6eNlgG9SOw+SjRJ+uqPsjMUDN4u63730wfEPkf234a71pvUfB+J3z/9j3+JV4Y4ZrA+79HiLwIUHaFb8DEiIao/vw4tx/4xvyp54ENLBN0PKDKAZqnPzETLsZ4eTBDo/x194Brv/RXDPwf1hlL883B/KGPwQux8RrNKPcr5/QPDyHN88l/47gk8BwENY4u4yyJl7B+uczk+veajad6/n52/AXYDyedy8xPb5c34NuJ9FOT0a8KYe7B7FjIpAV0LtiArCrhyR57ehf7gGUhAcDR88ag25Bg6IP2B6fyCHOOJOzDxEfLqPPAnu54Ovv33+VF8D7vyg/fNbW8Rreo4gDuy+g3j6KSqA3W4U9/lB2u1+4DKAPc3vdrMbwvliyMGf03r2etj98uEaeg67f0MY/PntfLa/Ov8/CvczvjHD9GOsE+od0CNw4QDf3WWQdsOv764EOv7iTvPkB0/CiUPVyP0ZnWd+6FHH5/QN2cH9HSCH+APtniTRl+B+QPZfwe6Hk3xney24037wvlxRh9093M+KJb4G8t9VImbirwt81Q7Eu2BAyRueqF1lcA/CBlDMH0zQx4OUT8IFD3HqHtPyul/i/knOTI6VV0Z8DuiH7P5CcH+o0R+qF3UaB5Yl1AmyOXx3LwhEvn9lxu57kbNXL/k94RHWYXd6IHDPclt8MEI2cXyG+6NgObgxuaZ/X898g91fH9/n0344fjm4n2F9gDhm4FaPgC7szpClHPq0BzRFyGrQiIogHSHUR21zEPp5mJvArXa4z1SQGEFw3k0RLR2hm2EY026uZ37J7t8xIgXlZ8S/MvTf0jMvB/cD9DFD8wH3agev45GI5ohvQkWgERRvvKtBIxKh1qD5pxR/kfGdDoJOXA5yAXBeNtNI4cie+4EAFQABEEIQNpCyrSRlPEHbBOVCkiENiIWAcEgZ2kznBHzHLRxMv/M97X5G+V8B97cg/kJwz1kc9/h+IFp2ylvIO0MtP2vQFHHPYw1aBgWmQfZKvh5UPJKO0+6OoY9ncrwPhAsgRsm7hG5m/2NmZUamR2HqKO324uY3svt590nbGU/fxfpb0uu14P5Qujz0XtQJapQDnaHM2C3i7gHfgmwe58dz6CuQFxQKKb9acvQfcQ87Rx8CwSdrKDA9krB+UvYxhA13AIb+md0hlNIkZKeCmXwcbgTfZvdn8/pzwP3WOb9/kn/YiHyHztXDjck1aO6IMxHoGjShtmgE9xaNoF92+YiM5Xj4RUoXDB/Jrx++APiDdhJoH9TykSxvpQKjH5me9tSOUeUj7qNbfOC7oxzF7EfZwa+x+8OA7/Vj1nfO7cNX7A/A/S375SxdjkDHndhI5FpgAN9bOBaI50csGkH5effh7/KVwHx/RnwEfaZ2Mv8HgDcd2V0FdkdR9kzn0a0PKj/4NqLSD+NI8BnuszJJ+HSa6SPmxovj/q3v9QEx9jPs/r5GP8B9R+EMsvyZUU6PKNyiKcnKLo/5WQYlheNXCnCXFxyuAdkymt+dBmE+KOJuIn5IrE+4k/65Qx8vAJSbAO4rK0/25WPhHn7jGWmmT/30Zbc/UBFJ+8FZqatHiBebJcWa+VZkgamwew7lkrQAuiQruznQS7L5brwkdHZh2MO1dA4V8jMUjmczB4K20XtNn1S+0Lzo+8ju9IDdBdM5qT/NmflXtx8WMw+RrfPBnkHD4CzKBeg5fwumL1TKjy5UXulyobLSV0PWFs6QvVB5ofJKhp9Lsvk1cDhyYPo8HiAsRNzHcy7wkZ8DsK9WEGMHM+ijyPo8IxsgHVAuz4fdeBn8B/ffD/czxPPdN6NSQbyol1x/n/XGQa5YNFe61Mpe6VLpa2Xr8norrzdT1so41DbfQGmgAlETFvyLB8TLNXO+qCwaQ1YuPx4XmaSJ+dqo4+OWsXsw71nWR3CT6Hs46Hipt8lpXoAuM0X+Y/ffDvcDkR8Qf/ZhdhAXeUBYaNoJdFEXDHcm5isFpDJAa2V7e2+HaRymdpiqpquaTuAOyiIpRI2kAtxJISlEhaREx8tbidQR9IsEOpyMiTEDMz0mZZ8i2kjtWZFPQLZ6g92FyOnE7nDcjc//2PSO/Jx/dwEwPRqcrZgE8dzWyDdBeR41XqjMI0sGujBxSfZKl7brJ7+s67Zt27Zu4zCV11ug9n2SCDACPYFPIaoC9ZVMraxo/fM9ROB+OMOCbOT4GFpQovzcpoRkVvKYEruHAebNFGTqbeL4B84MfrUi8hnQ+Qi2fhzxvw/udBo/NGGO9ss+IVqIIGYTsEBdREI98GutbK1sJsEvl7qNcGe8b+X1Zi+MdY2kEAkp1e7C8T4TlAa/ebxpXHKJL8o+N3xM5u0QFhHfRYA7RHbHbHCYZRL0PWWannIbPiVc3xXu+DS4/wAc/xfhngP9TU8dd4xeiECXKNBkhCooZ5wx77LYkO1KF1u48nq71G3VdLP327aNwxhkjGKo7RI9wAT/xiZvmw8Y+jH8zc1NKxfALodF4dKNNzGOVjWilpklid25AEE0vdQd7OptcnaXsdA8ft53/9+D+2fmpjwV7jusH8p0Gei5v8EBX0llro9ZojDWecCMXit715XA/a4rZRxHpaas7cXZi1PGBRmjdNQtaeLpidp3JTH85lHVXLIIQZ4vfCnyjSW3g+S7BElGVvgeI/SjmEmmTSgviyInT8TG6oPA9JiHrXni6etFBPMp3/QDc5pyJD0N3++c6g+mmd5E+UP7heHOUNCg9Uke5EZhBNxF8Cd0y6C8m1utLBN5gHjhUNsd3GORcH56kDSGzhFPqPNbh3yisDtfcrllecmuUtHxoTyBTCbiC8lJpeAVxKyk7BrY5aHy9FPSMA/EzNeKCN7JrT4D6znKn8nx75/qT7H7Get45nXa6fWCa11MJgDKwO422oIXQXkGeiMCI2BdV7ypwuwgXjg+EjbUEfRRGWO0aKhIoCeFoC2apnDhU8wtv8CiHXQRfAvBM8fz+ZsYswruGfSs3AzZbMpIEDYABNwLBEJTECH1nZhJ1J4bkQH63xYzP1YzIyh/sqT53k3pY3DPdcsB6A8qAnJG5+P8Dy9w58FBwAiyBd88ZvwJr7eq4DEpC8rmvM7C5lK3dXVru77t+rq6WWtIsXjQ7EWSMqB0TvMWTX4t1cp2RS0XgFwDEeUmU/YXuQYODn0hz2QLshiysCxsRNPn2ahDVZnKqH3P8dnzk7T7U4H+43D/qpL5MNzPpI57rFPuLUZiS2UnlNVvPUwe5TImx3fO64O+MRx5ACoQuSnrqumWeV7Ge+tsdSm3bZvGvq5u7a1uK9eaonW2dbbWWF1Kaw0oDcoK3EuyTeGawnVFLZfT3dzkHKKyTyktwbqwvih4vqQJi0IOks3LbPhzY8waq8r25TRpakhS8JmSCWKG4LuNN36s0v2X46+f81vjH4T7Q4IPalX0q+Qd+V+9JFtSafbmBmsDJk4GU1M4USwMtUHfGO5dUXdFzQNSBrWtq9u2et9UrSlsUdiiaCvnm6rt+rHvt3XbtpWBPl01b4J+DHlWVZK966pVBb8zfzTjXs5BcC9xcwypLyx1eCvDszXRrwwEn0LYKKXYsUmBhJL0UxqLmn+b4L+q3c+4+QEl8zvg/pnw+qtwf+A5iv2S+zD8D8z/6jkX5igXeSC8LhTOA0Y5j2VXk2m7frlXtUZNZAlrjZaQFFWXcmrcMt63ddm2NUDcFMt4nxs7NW7z9XTVV2M0aSR1pcvhWpLrjU+DhY1ckOcjwvT8BS2aksoiwt3ETYJXRFEyshFkvW5khlQ0lx4AnQdP7RH5pDj1HZA952zPeuaZcH+o2g+I15lkDwTPPoyEp1y2lZNiHp7uIlFzY+TddcUDRuGgb6O589Z2/dxYJNJERIAIoBQRWEJbFEzhjOnqUhZKtZVb7tVyrzZfz43ln9YaSWmWMfJBgvgj+k0cm3ApsrDhQR7OFmQvVArQ+Z7GzzuCz2g+MnrqEbLj9YOOzzJQ3w5Vz/7GK9cU/LJe/1twP5jrB3bPEvIYil4igQWLXVNKtueGhkCcB5W+CtYPLJvzrmB9NPfWWUsICJo0EiFSoVR1KVnM+HuzjPdlvK9jt47dNvXb1C9+8EPHar4vkC8JRygfd3iWjxbEyxUosWxTuLu5yXUrt6xKX0XeRLgH9GsyAvoc+tEnPcOdjkDPaP4ZTfMeXgOvDPqfgvtZyTwIUh8Kd0NW6gf55l7pq7A7Y6IpXA50IdScWXPG9eY+mrs3d99UNv67W2uqqyNFV2NaZ33lfFMt92ppm7VvNt9u433z7ebbpW1sUSAiEZAiR1hrrDU2hfO2Hc2dP2Us2wB028jBfOO7gRC8sHv+7Xhc6Wu5B30RIteCsNBkJAMAVECsPoCk41WE+OMkK/zTFZE/Bfd3E6iUsM50HvKmmU1horkuyGBGF3Y/wF24/AB6z1g396sxmkRiRa4jskUxNW5q3NI2YRvv23hfh37zQ3V1vrvbi2PTxjcVKeJA1ped3De8bb25j2XLu4O+dbZJoLcNnyerGg6s+evkUk3cm3iwtIUrd3DXtPNDd1nerNOlWGGPCf4/uD8d7g+xTucgVep4WcAw0E20pS9UNoWTez17fwJ3Zs2DRhe489iXnbftWLaaCAgJsVCqUMoSskZnap8aJ+y+9s029luomNy2ddlmv03DNg2b75ax5xg3wb1MWOfP4udwPrbhM8kVzmHLBf0l3tOY2nljIsiVDGEBqdBAZzOhYi+DsyP5ZN/9B7YDmP4euGcE86hkQOx2FjPMXnkuSRw6Vi8sYHJ2P8j0s4xmlvXmPtnW2zZM5yS4GnM1xhaFJawuZetsW7mgZ9pmYV7fItp9t433bRq2eRDEI1KtMcCaqd22Av2xbPMroSvq3ga+38E90nxX1Py97ubG31Tgnm/8t+LIVXAfjRqF+xqbvSMZqSdGqy8Kd3h6BcHvg3tO8Ofi3lMRWCgeLMV5FJ5jcDAy5FnIO9fNuRvDLxClMdn2ritAZJe9dXYeOsa6byrfVMGIvFdL2wSoz365V9t438Z+m/rNd4z1zXdAWJIO9w1zny6dQF8Qn1N+IPgI9wPKecDjHO4XKk34ayQRT0qsyQIySQNZpWTsVPOoVuxp9e4/ifi/Cu5vWZAMeinrTbVQklKROaNlLCFkAcNQyOsCGM1Mmd62uSXCY0Ybv8zb1pfdWLaadMgoVc5XzhG2zrKAaZ29GjM1bh27bZ22ZV7u1dS4ueuWaZgat/l288M29dvY2aKYu266BJkkeolpPu2WHX8uY93btrd38Stzsg8zCePGX5ldGmF6WzhNhjk+sXtWuAY5rx/ZHRPNP7OI4NmGDPxQHcH3TulX7E57gj+AnhFfSMFjrtf5n1bsuRzu4mncdcV8mW8MoKRkypYvA2ZfhmZnm+pSLne2aACJENESMtxL0q2z23jfZs9wt9bYoqirW3tr28ptY7/5bh66uevWvpku3VT23rbzpfdlN9mA7+nS8SDH+ihMH4Euz8L3LG8qfWWTXrAuwiYWFxS5L8lVkyDFmwf5jlHEP6FE7Acqft8B1h8H+sfg/pb/mMxHzMqhTEqsJHYXd4Ll7FnsigkjykHE+hidRyZ4huNU9qzgr8awt2iLwlqDRGPfs5ovlLoas/bNOvttnfy9aW+1LZz3flvmbew2325jv/bN5oe567y5M7gD3CPKZ9c/AH3c5JwD4m3DiL+bW2eb8H3NTcwZfg6VFIUrMg+elMktmmhKpjxrJtx3eda/YHrH3wP3PE49Fz/qXMBw4pDVS7EvE+B/b77d5wpeAlMmy96GSFHwnZxBjiPN3ZfdfAk03FZu6fttmpd5ri4lb7YoNJEmqi7l0jab77bZb1M/NW7tm8UP4lGufbO0zTZ2Sz16286un93gXc9X1OwGFjN8MMHd3Edzn10/XroQv9omhB+M+KIOcI9flhn9ELDKHyqE+DFs3YWquJc0x+l89Lpw/3Gsf+mcP8zuu1KwGJ6mBCo7jwJxSaDKHZzZ/aB0R3PnI6INBOUpWDTpGvC2ZdUx2XZ2Q+vs3HXrMm/rxrzOWFcxil37ZvPd5odlvK99sw49Q5wNyqVt5q7b/DC7frp0sxvyTSA+X/rZDVPZT2XvXR9kvetzeRO8GsF6UUuhQa5huPUNa3dbOIZ7kYWtMVTVx3mGkFUTJDFDzzAi358i9A24P3w8E+4/WEQgm86UTCx45ATqG3CXf3WBQmcbjvPE2kued9n5GAuK4Z1rifnSs+SYr2NnGwbxNvbbOKzLfDWGEH135wqZbexW79mEyYHOv8XUvno/u4F1SwB6GaDP7M5XgmfuLzs+SRnL1tvA7jKobAA9X+2XjNrFiWesc9iqyRzr4A925KPKmW+v3nEGzffg/mRY/1a4n3NMB8c9BKmajCGpDUwpdEF8UziJ5xjrnW2C/JX4jxEvhqCoF9dPgryorWc3bGOmTIZ+aZurMYggRuQ23rdt5rxSsOH78GIZbOMQ4oFA8D3T+VJ5L/ImXg8J+pdeUH4IYfmIMP1dV5Wt5RZX6astXC5sJM+aC/cHs8ghLY7w7TTT+4VWr18t89Xz/Dy7H0PVUPyIWtwYIbNcz4iMuZsbo2E0d192Qu3i97HxktzAMkBcdAWHj/N1nJt+aZvlXvnKcQl7awokYiOyNcXUuHlsWdWEEppxEKyzmFn6PtwxooZhrC+VD+h3g3f9dOlYwExluN6CQ19246VjHc9XMn+73t7v5ibsnit48SJZ2BRZZcG+XCwDeqomSMsifCPNdJ6z9+wy4L8T7g8tyKBqdnZ7DFU5CDNkH8O9qO/mJlEd+4lJoIty4HEZUX4dc7HBKFzraevm5V75suRydga9Jqquzl5cdXXV1fHVGfi+bdbZb8u6jd3SNkvfr32z1GOwX2y7k+/XcXa9F4UTWV9wP166sWzFugkWjW2Y4FnSCNxzgmdbJq8KLqkElWqDYVdCQ0nJ7IU7dyT43uod71wDL759KeT4PLsflEyAu8xmiArViicjrCY8J8WGOxu7bIPt7fqA7EuO70GQJ2Jj6XtfudYUVzJM7XmZ5No3V2OIgJQxZY1EXCm5rRPL/aXvWc/sxczgXR/Y/TqGM7mO3rFd04vCCTre9TnQZczULkUTB9OdQV+QLalUhUkGfLQjQ0EBnNn9WPL+bTHz2Z++FMQ/+Q7fgHuamSrZJcF6eTJnhN2DM60rsTJSjUDZiveSsyk/Cxx5sFR+bnpfOS7ijVgHLqZRSEz5beUIoLq69tZWTVddym28r95vY7eNXRIznGOKMmap/FIL4oel8nM9pksujvlXkksTZUxIuGZihje5ATK7i5IxZKVWjFAm9R1smZzdKRYRPBHuz563Cr+hYOaTp/oBuD+mdnFmNGmZpZY7M1IHm8OdDWmJWTlXKnAXQya4jZeo168jW4FBRpeRcZvKl+U9Yh0QkKhQShM5wrvG0erlXs1dV1e3MPmj66tLufmO9cw69OvQs0yfLh2jfL6Oc+2Xq1/qkS8weYF3/XwdmfVZsh/gzmNRMk3hKlsL4qUCXuBeUkkqCHegw0Snve+eKoFTmumpcJ9PIv6VEf+zcM+dmWTAs56RqTrSEoxzq1I0kk9TylPuko88wJ0rVfh56+bN175yy72K8j2ImbZyLNxHq4kAEbk+rNYY5nlUbmmbbfa8tbeaFGnS69iJEbmNQaZPZT9fRyb1pfJzHaPVxi+1z9UUsz4jm4+zjpdBSK9KnJpVR9rCSW5VEqtSPBOUTJrqkf21pTFBVhr5AwXAz25JcHg87SS/FGl8Sczs4K5JS+GAaJg8nyqSnee5Mb5DIWS0aCQhz4wupsfshm1beXYpzzSdGzt3HfP9eOmawk1XzXC31vjKccVYrRGJ2JTc1mWbBs5Gzd6Tourq2Imf3H2ux+XqcxzPblhqv9R+ufpwAQToR30fWD/GEtdRFDyHsAL3UCApBB8D1jzPSiogXooi96Y7JfmeSXbh+JeriHw+uB/C/SH0nwD3h2UzhKl9kpS2p0mZUuCew11mNzMIUh2YbTi9ykYHex0saZa+33x91zhd9dxYfl77ZrlXjMW5Hkerp6vWRFzsPjWurVyhFMesyzxvftimQYre21utSTPc53pkQM8uUvvVz65far/epoD+OlwDAeUsdSo/X8fpki68oGRcn0z3WPWes3sTTffcjjywe0pdy0L1KTzNS96/LGb+6u0b08m/KmZ20arJemmUsRzyEudz7FKqWf1gSNDwRKGy7WxzLEK07ez61hQcjPYFzo3d1mlbel+5rZu3ad662bv+rtEShtjUWd9UV2O4RnKZBmmHvW3btnqexbcO/VKPSz2ut2mtp/k6rvWUiJyP36al8uttYsRz4mm9TUHfX8fcpentncV9qhXjUNXcHk71YGHD0SqpvChS2vrtjchdDfATxcxPVkTK+MlY/yriPyxmzto9ddrIi37Nvo3Moej3ris2LpjLcxdyjDWJweCzSRu0zjKFz43dfL35ehnv28rYreeuawo3Wj1aLYjnZhuadHurt5W1O8/nGLax38b73AQ6Z1gn0SJc3oQx/5TZPUd/skfrcboEGz5XMpW+CuiDjLG1kLooeKkSyzoR5DObTnB/QhHBb4H7Q+g/7VQPp/2xIPvDYuacbGJ2V5xjKiOvl8FOtrn1vtMzumIvMqBZpgvZll3tAPRYGTa7fmqcBgjs7uu5sXNjt3lY7tVota/c1Dhfuemq2aUJHF+50FxpvIcJ2pxMvVdL2/jKMXyT4diwG+PX2+Rdn9Df+OXq+cVzPS51iGJzap/cnbEupjt/x5BbFVWjK7Yjz70JNJlsmYN88t7DuapRzLwmu5/B/QTEP2T08wve/TofY/eHiVUtekaTLqMtY5KqKaUFRYB4vLPvLBp2Y8rukL4JYavr56bn9mCO0BLOjd2Wfm7saLXgfhvv89hWsZEG65/WFL4spSsBT+MIg9m3qrgaM7l7MBYZ+gJoN+y4v/a5gueXBVMyCvfONkG4R9OJQS/VBCLi8xKxvGZmx+6HqUw5qSPmdQQ/UBH5bKy/f/yjJ/m1S+IrcKc32D3MUpW5HdlKRqVIGvHdZZOJHcFxF4IXTybyui+7tW/uDGJnvet9WYqkCXBf+rmxS9vMjeW8Es/wCC2W7s3cdav327Juy7ytfrlXfYEtgCWsrq7S17npI4gzPdMErLNYZ0kT00x+J9yjLSNpJr6MgxNlm0O0euxKEHstHTsRpHyq9EY9ruTxjRKxd0TwN6+fF95+Bff8cU457ZagkUZ55X42UyL4WCGYVwILFwYujwDyNiRTWbGMVne2metxrsfZ9eLSMM2zF9khNohs4yz3au2bzddsXy7j3VeuL7BD5Jc1ABUhV9cgqpL03PRbNwe4i0yPoN+6eW48szsfT+hn6z1D/K5E7FRKIC5WXux+KAuLXiTuK8PSwqviz3x79Y7/4P4Y7o/ZXRAvvWWkj1LuvnNXGRmkAklpRlC2Y9nO9RiyqpxSdQO3L52uenJ3Bt9cj3M/tZXri2RQMpRviE18rhEY2d1+Y6x3iA6Ry8gQFSBp0gLuufYM8fU2bc00137r5nkvcljPyMakLs+SWJWwVUz3XLWrwmTtxFLf9xSn7jpF4v75O87MwxKrnwlbX2f7KtxRbLLDatcmW2pdgte88L2KXfKkYCbM4oscP146UfPe9cu9YvL2ZTk3fvLL5BdeU3IcRuZsxvoVsEOsKDwz6FsAQXkXj7QADWIB0FauujpIC1AiITWFY6ZnRt+xOzN6PYoRyaUEzO559a9o9zxoycvcWcBIW568agDSMgdSKhO1ey5pnrM20/u176+8/WAB8Hvsjqhk0TkpKJB1lxju+XRsme2R964QG54NbIb+7IbJ3Zm/p8aty7ot0UBft3XZ1nXz3b0ivABcAe86YPoWOZ7x3ZzY/YZgCevqVl0dIMWly9JDkxbcz40P6I8epbD7lFXOjJcu2KyR1A9bXkpw4eZKat+GYBeq6sx83GWX8rD1SXD/G6n9x+Ee/+IPxExYfanIyt+lkVg+p0nC1tyfSSkn2cx9LNv5Os79xBp9uuppXrc1NQVb15XrAq5kHIJDrBH6Am+INcANIuIBco7nC6ACuBrT3mp7cXv3I1seAxGBCqV6e597SbJG7R7FzJhFHWOWaWLcV7bmaPWQZuLygdgs0uSFAwBZ8+tDW6UdwT9RzHwVQL2Yj2EAACAASURBVH8S5Z8XYJ9n95zmpSWBklUMLBrKxIwknvKe7twxj2WMdIdMVeOXIGPmfgoJUV+znpm93xLet3ma1m3blrW6lA7hAuAQa4AasQIIBJ9Ru0C/QbwAVJeyvdXWmrDgcPD+ssUcs/8jIpM9mzZz4wXccsJsvTPcxZ85Z1UP8l0qCHaLUb5VDnlaW/gZRuQfR/CX4f7J3/0S3B8TPOt4WVtUg5ZFUkvaLXHBSzd2tsl7Xkt4N5bt3Ph5WYXFGe59gb67r6G16bYsS9v127Zty9pWrlUFw70CqAhrxDqDOz8z0HmzAHV1890dtQ1KhlRi9+NA4MXK3nPYysJ9cvec1MdLl6v2FKpGWybf8p5KskBNxu75JCbheGH3Z6WZ/jiCvwP3z8TZX2V3dZbvO1OSrAYtS6oL7mNrsdQPVTpFigG/zNvhsc4+eOrObtu2Lkvb9bx08LrM67K0t9qXpQNg1d4X6Muyzghe5HsTlD1YxPZWt11PvOYwZXBHzBcuPawPA4iaiC1RCVUZ7izJBPd3c8tzTKLac9Nd1oCIy/FxQZgsZ5B7kfjAn3lOmumPI/jjp/o9H+nzcD9Hq2kc4a7ORk2ZSRp+5ubXEsJyVnJZjlhn0RLgboplnttbjbG5u7WmrVx7q+86mO41QB3BfQO8ZewuzxHure/uEJbY1qD0cckAfJTfAUQgQmIBE+bsRVXT27uwe2VrzjTxFS5zOySvxNQu1b+xL2RsmgcUtHs6jf/Y/Yz+t3afAPdcyRxxL2tKpjWyUZdUytId+UpdV7qImAnztS9dgvq6LfM8T9M0r8u8treW62FqjX7oSOndCSlqK1cR9gXeAK8QZAyHqjxoIs3fkCkfLKHv7m3XhzVWw8oCQpz04DnjVP5kli6s1Od6DDURrj84M3lZWF4kU8Sug1nBDEm0Gn13+Wsf7jbfdGb+ari/RfM/JWbeQ3xuzgjEq6zzDOee7uZ2JSM9t8Zp4cB0mde268NqwMM0+UUVRlYOa02hCrPrkaCoupSWQpqpOoWqN8AbQk7tN8SrMW3Xt7calQalA8eL+5Hndw61WVlKn5A45Bgv3dx4aa60Mx9tLZJ9n0k1BVmZAxk6h4UVtLOG13IOD+48L7+cwU+hPD/yyVP6JLtnZLOHu6wNL6t3MLtni6qm1aUPYuZSt+M4rcs6DmN5vfG67+X11g5T1XSo9NUYhnutURmX0ywpstZcjWH/saKA+KDdmeMBBPoNQI0gC9dQWF1Vp+8C52fMfrTj+0Ip5nhm997ehd1DFzFzy8t9VRFSS7yqD380xca/Ua/z4vE5ux8lu+z+Y3A/4P6T0P8M3H9B7XIvFgVPWPBy0lIhzMKdpbxYNMq4S91WTVc1HQOdl3I3ZV1XN3txAKhJz41lPcPLicnDWsPTrhnuNcAe7gHiN4RbiGWhiraMMo6Y2lkgBQMkTT9/zO7RBQdAAKr01bt+bjxrdzEiGe6VrS+x00ZJZcjH7dZYVWn5MV5DmOGOeecw3A++n1X9Ejv+4e19lD8Z7meCP2B9t5gWouL194ro1cQuNAnuLGxMWV/qVhmnjMPCodLBFiycMpzhRySaG9sXWGt0qVCKkBRfEtXVsWSvs00kDet1GTuE9taOfa8KE7Cu9P7rHBob4d6YT/cBQEJEJngpmDlrd+mjxDIm+o9pikxk9Fy7Z58F8fs+md3/rkzq2YI8PP8U3HPE4x70R2uSu6VywMpihtUOIx61VcaZsmZwo7bBfSPFP5LP40Ix1jPxzBSSam9te6urq2PhfgWs4/NNOJ6pHeAGcENwMU4lZTDBncWDQtRABrhBKarIpmpHt6FCiwCIy8tYxLe3dgd0W9/NjZsyxIWzo1FLJlQ+gkzpSCvEw7FO5rAIGTzJmfmLyiHPxQ5vzWx6Ptxz7S78l4wFFjN5sWRsmGpM0PSB3bEIWEdtUdtkjyBFwyRwGc/tqDVWKberELW9OA46WbVXFBKrN7ZoIBfxgeBtUYx933Y9coQqcGdyJUXKgLJR0zPC5PaFB2UPQIhY2Vom70nAWtmaQ9VLmqQX2jfspmAHRsd0P8kLIc/sLkmA7y4j/BfVQh6KHT5pQX4P7rin9hz3OylPcf6HpmTDSwEZaouFY6yD4uxmZjLud4mA2d2RHCUkpQoz9n17a6/GsAtZZ/5MjRnHR21TXcqx39kyoPbLmpIxZR0qJQPmeMa0SihkrMddQiUEfy6VKankrkmZetGIFCsfVbxsaDdG3OH7UdrrSatmvz7WH0L/PPgpuGMWvB51PEWj5pB+YiXD0C/JMtxDY0RS2SUkcN9VKU5XzRPzHMViFlKo9DgMY99XV1cBVIdQFQPH3zA4khVAdXX8eqCCqV0VJpozIeVkyjpeA4HdSZkM/cLrormxsnWeaRIXkjtcP1obXkF2SwTM4J4uKgH340TvN2YzvYOnJ22CpCdj/ZfXwI/A/Qz9BAWK6AmLaGPKszLuSZlA6pzR3L3D40fr7NxYR+j4ExARCZRuu57ZOmj3U7RaI9QxYHUI7a323lsb4lRSpq2c90PsSKoQdXm9xeuNEBGoAGWzmi3kcVreGkkIvrf3ukpBKgv3gqwmXn02LSiZxiDvLFg/iZmTFwnfZfefnN7xXZS/dcIf+UY/Anc6jXMbXgnipUKYeZ1xD2R40homrD98TxmALQqR72HBPSREqq6u7frq6sR0l4EoGXm2iG3X+2FQRYhTSZnW2XX24zhEva6VcaQMCNRYd3HkmmhY5mEEbu5sU1fHUhn2ZEgZdiGzGtLUW+aAckgX1ZuOOz//G2LmSZfE89j9reshz7mqAjWgIp4DpUxSw++SukgaUlqqCdxO9Wiehnc1psadnskVPIeqhVJj3/thQG0Z66jt1Rjux7R6P419Xd1MWZuylq/Au8EVTdSrIevWC4iEOrdlpJW7OI9RwORtZITRw7eB3PVK4H7gQn6b3f/34P7u9mNw35F9zDrpTNDr5PT9AusIyoZ/cEVc+M56htug8r99WMLgUjLQU8y6M2qgRrDWjH0/DoO4kEzzY9/PXTePg28qf2/8vVmmYZlnnrsd4H60pDRQIU2/OL6U7JLMwt63xcsC4l2RTHxbwJRjwozU8SHNfyfN9JaY+SuMmleB+zl+3YWwJ7j/AuuIiNrKe7ammK4B7lHPIAJwPbBEq0zqScpHxDuA6ur8MAQXUmnUVhVmGIbV+3kc/L2Zh877oXXWd/dlGrZp9t4HtzTgjIJPWjhQFuLEalYjhEoMmSLOvzYki3OkqRtJ94Pax6bi0sjHYTbBavf8ebg/RPOzwf0WpJ4P4s9cmT8sZgJG97kn2vvNv4Y7KakJIy6eYbhHPQOIaK2x1lSX0sVkEwM9UzVwQywA6uo2e19XN1Ey7a31TbVMQ+vsMvbrMq+zn71vbzWDflvm2fs93BVqmzIGoXNvECd5GpWbkXCcynDPPBkFuX+PIloeaXd8Orv/DNx/CtZvnepnvMjfAnfcMz1lGZZfqnZEREgVv8TyXeAOxIlGUIWx1tiLc4SMdQa9WJM8JsS26+dxsBfH2l0V5mpMWzlSprqUvKQZS3keXI2Zx3ZdFntxKZ9K5lK37TBd6jaYS1SEbCiSzN4IRe3KaAorLkEIaoOSidlTAtYwnCtFknGA9a4iEhDgSTUzPwD3n93eKvr98TTTp7AuzyqD+0eCVORcUj7mZJNFdBRdcUAkshfHpZEOA+JlqyPlI+LY97P3qghOqCpMdXVxFfnUhMwWBYO+UKqt3LbMwzBErBdcrZnDfe8nYr5g6r7XgCSScn+dGT2vZX9I7dnMWQD8blb1r8P6+VQ/k2P6Ybi/ZVMeisnoV6DPf0pIarS6dXYn3wEA0FrD2HVRzDhEBxCeAS4ApGjse++9uJCqMNWlnLtu9r66Om4SX11KbrvH0GeCX+Y55MK05YrlqumiGR+nIAVL8Qj3guRlBClOFckeym8Y64G7z+yOx+cnsfvfAvd3wP3n4X7AqyBe7224X3J8PneJEJXId0vo8hYZSgc9E1EeEB93CwBNeuz7YRiQy9yjmJm7bpmG9lbz+h/C8QL6ueu2ZbbWICosQsUyagvJWslXuyZx1vO8UnToVVZsk3JJkHmOkGj+fXPmWWLmb9w+bx/9Lu2OGdzVScy8m0/dT9VDJC6ecYQGwBHnPOOCe4WxRcHynVF+iex+ASAILmToHEaK4W6Lwt+bdZn9vfHdnREv1G4Jq0u5jP22LvbiCHWoTFYKASGElRHuPFGDlUmG8jhTKbF4egbkGwJECgfIoJ8GUbIDZBWRrw13QdLPIv7D/unvgntO7eqRknmT3fdzl8KL+wLvOoiZULIIiAiqMKow0mXpAnABsIgWwCIiApdPpu4DAvemYjdmGXt/b3hBhFzEL+N9Xeb2VkNIkIX0amT3MC8pLRAJFEvcDpZUyiKBfKMA/YhszHQ8PmT3ZEq+Ltzhuat3fATZP1tE8PGHoDnH+ocC1kdwR2474wgtogFAFu+AjN3qUjKpB6wjWoACAACsNbGRASEqUJqU4Qh1Gft19vPQzV3Hy91cjXGE/Ia+uy/LMvZ9yA1Fd5z7OZKyWcFwsF8AknKLFY4qsDswr4cxRu5mBOfjbIs5tb+F3Z8P9/PggO9XMSIFrIJyfVqB6A3Ea7uHOyJirXG66kIph2ApsR0p4tCTgZ7Dnc0da011dendSKUSsXszD906dvPQ+aZiF5KpvbqUa9+s6+qHbp9HUzwRJGWa+EsFgY47vzXW9EJsIpAKByAmzIS137RlAPOX/ivs/k6B+8ulmeQh+SYNFIvdtWQlc8Mx+5WTdkdEjcilBBbRYWJ3jPkmR5jLmIIJkxT/NJElV6cpzda77+7zOCzTMA8dR6scCbB1syzL7D0pEwGnIMx7Ci3vZPkNkBlJsRwg1AhA1OVRnR/ZHUIcIjo+SnbYjeMr/g52fw7iD+h/OH4tuEesK8vmBjfYiBNSz+z+UNaH3dx9lxlHQc9YczUmZ3fD34XI2rAiH19F5fXGlxlP7vb3Zh27dVm4moDhzmJm7Zt1WdbZt5WL5crhi+QXbba4u84zpojRZsnZPV4DfOaQ/++o0eHRLuIrLzT5s3D/UmHP74c7xNYDbddXTWcvDsi8LWbe1PR3jX2BlgLiI7uH9Gp1dbmeYeGuiadxIDM9ItXVDWLHPA5Y56Fbl3ldZt/dq0spcJ+7bpnndfbcSBXIiB3JU2yVcdxMAQsHkHUC4xRSYG6CHLo7vc5/b4huT+bGyHh3EP4x7X6A+1dP6XfBPUyK43YDyrg4Wy9x7aceLN8dokMIk5sAEYDbzlRXZxEdixkAzfNAC1YyQRKQMrH9r0Ikzp7OYzsP3TKvq/dt5XK4b7Ofp8k3VXur+TqB1KNGBRffuGEYqqYDMiDr5mVEzkoG96ZikuUg3+OcYwLMr5UI+H8V7l+q3/yNcNfh7h96Mv7y8Ravh+P51FWHkL8jJ5sqQjFnFIQklCYT1ARgYHruAAxIiq7GsJ5ZpmGZ1yDfCYOYmf06ew5hx2HgLgnBTISYJaUCCzeO0zhOQEUMUhHjSx/Eo/EoZAFoetkDAbOLWf9VuL+z+ypwj112P1AWxrn6NwR9eIgdGaoJmBoBuRi4dVasd4ToyRAddbDMpQJggl/7Zh7beRyE3fkyWKZhHocCoCmc7+7swUMs8wJiAaN54h+XGMQimZPJ+IDdAeKhfREBZEakFIf9DUbk9nPVka8Od/Vrw/H8INpXEKQf8P94zb1A8DLXh5F9KevqVrOeQcS06hiXUFJ4qTyYpRVVl9I31dx1vruz+y5wX8euvdUl6bnrqqsbxyl2xRFDJubRePrstMQZIbtagJzUIfv0nN33z9n1uWf3V4f7T21fnYnym+C+M17OcFepo4v8gnFV05EyMZCVvhfpHWodOs844l5Lgd3zuXwOQAOQIl6G6SR/86QOIwmuxvjK+abKl2jlKJaPzENni2IaQy+DYEcqy2QvZjzH4oA6C1X3NJ3xd+D0x+x+IPVE8/8w3L/0i7+L3R8UxpTXW9v1pHL0az5YXUplHCkCKkxZt8M0jtM8TeMw1tVNFSak2YmkcWStsVBKKJTh3t5qB0CI9uJ4XRpgdt+RKmZHkACIgJcg5pL3UARfObYmGfrV1bW3NkyJ4phEW9QWQthqePKHMuI7ZR+YLi4hdIjHz9o9vRh3B19eu7/g9hvhLgMiZcdxuhoTDWhkLp/84rs7EKLS3O16WZZl2dZl9kPH4Avrs14dR4o8dTWsDV85UkHu80Q+f284g8qtClBJuz3KALQTGRpg7PsA98rlcG8rx2Frawp/b3gSIDdw5Yl8PJePzVbujsZVk3HW0jFaPaqaDNCHKDZdn0dt82+y+0vDfVewbkpm2VARqIzjBTm4AJ1najDHj8O4LosfOk3EuaSx75dpWGe/TfO6LOu6rsu83CtOfK6zn8dh7HvE4EW2t9oSIhI3QAUVgwfp94uwwxMRInIXGoF4PgjEbwpuUzN7by8J4jyXj2d7cJ/XqunaYcLCSSlvprozWO/Jfcfu2cEj+gHxldNML7j9LnaPD21lnRlEJGXarkcipFQswLgpr7d5mvzQWWuqUM+IvrsvbcOquq2cbyrpGjCN/dx1XOBVXR3LdxYw9pL1DCPFffYyrCVaJUWIcDWGhZN8EGP9agwpYht+m2aeKdLeWgh6JkAcC8e7jPVxWtphArmxJKY+K5k3do96Rk4b8ZV995/a3qmfeSW4ZzOsw7501NilmbRVhZmnaex7WxQVoUVUSETA0qJQShNpIlIhN8QtYuahCyWN48DsXle39ta2t3YcB5QlOpS2hdsl63ffFAzAPE3LPLe3Nlfw7MFzdc3qPS/LOgxDbEagsHBV013qNnTj0HaclnFapnmtmg6ymYZJoh/pHHAfWWAa57hPv/Uf3F8T7qfUUjbhOjtKvG7H2Pdt5dhGdIiaCInbRQeUayJbFJrIEtqiCH0y5pmrGv0wMLtz+0gW7gHu2oZJSYg59ARfhOgrtyzLMs8s3FnA2KIolLoaU13dMvbcZdt7H9ZEQAXKsoCJZZJFeb0x4tth4tqyx1Uw6RQg/+lexuSkjoL+14X7GU9Pg/s76H8JuJ/Mx11iNfup0qjtOIxM7ZwTbSuHiDmjM9BDWyUEJKouZWD3rlumYfHDPA7trWZqtxeHSkOcz6EKg6RCG4O8xhCAFCGgI5ynaV1mPwwyi88SMtxDtXDXqcJwyzH2ZEDZ8nrjshkuGiNlqqbjlJMp6zy1lFfOIMaaGcB9RaTkmLJxdhBeMFR9Mrjfx/qLwh2PFB6ej5cBI6a91dwxxiFcybTOMtyZ1AulGPGWEIn4SFu5eeiWsZ/HYZ0GruNtb/XY9+M4ML65sbVMykZtD0yJyJUFUADMY7vM6zIN/t6Q4ksLuNCgujrfVEvbAKHv7mPfRwtSs216qVsub2ZJw4Wf3KYmj0F3ZY+iYuCg3WXwSH29INx/dntnBtMLTd47PN6CO6G2rD0MzzFF8E3FizEpRObXoGQIJcNfXUpfOX9vlrbhGq/V9/PQ8QJM4zCitkCKQ1VlHNdyhRX8IGNaAK4hI4C7RtYzXmrfrakupXiUvnKaiG0c5nIghYULy6cV7lK3XBVcXm/c15vnfARjJqSWwueCsHoaY7z5yEDOM/A//Fu++3lWxxniLzF57yHW8Qh3pU1Zc78XnmzqEH13L5RCRFIJ4sLxLDM4VGWvZmmbxQ/L2PuhAwo17qowoBRrd3txyrjyeov9TTG39kgRZ74s4jT2yzzP3uetOMSGn7uuIrQXx3ZkKCgoHPefQW2DgOFO2WHNKb2z2A9G5I758Xxuua0jEuifgfuhfdLD2Uwvx+47D/4Id2152RkbqZ1xXCiFRIjAcJdZFwpREwVqb6q2clPjfHdf+8Z3d1LEFM5eJCrNdidDkzk+o8ykl+3FIUKh1F3jusxc9MvsnhBfOX9vOkRS5Lt7e2tRW0AFZKqmG+eVcX+p2aZUsfWSgj27JzcGzkUEu9tOHGA+/mfg/hDlfwHc8e3iGbIXV1c3TeQQLGKNOHcdlyVqIkQkAlEvDHpNFGLH6MQvbcOTr+dparu+7XrO9rNFg9rai7vULbF258cuPw/24nhatSX0TcV6hqd67OBeln2BCqm6uiGmV0FZhjuL+KrpiJNQqQlHYnb5L55FovZE9DuCP6p+/CfEzMOper9UNa8Cd3xYBgwqUDtj3SG2ppi7jsPWfGtvNU81uhpjANiFbJ2dmsDxRDCOk8SpfhiGYViWZZnXZVmqqyuvN94gpVcThgqlrDWISACOcJ2930/1SPK9LCtCa808TcrwpD7NDcbYomFVE0smuWoyWTHxM4XwE7JzGz7+gdIrc4PyH4D7O9B/zYrIB4+DkiFlHCsQnkztEEPv6XvT3uq2ctyPt73VTPkMO66FRARW85wW5VZh7a0dhmHseR2bduz7ZVnWdS2vN1WYS93ai8PCHcNBRCSqqxsi8EJhrbPbvPihYy+IA1ZJ67aq0ERj39fVjednldfbOK+cbwoVBKEjpI4N8bIoNRM3Ee678T5UzQ7GX/qH4Z6D/qXhfppzHVW7IyzYazfF7P3qh3nofHf39yYgrLvPYyupn7vG1lkKZxumbnD9Y9za+NzO07Rt69j3gKgKE5dxzYrRI8FXl5KUZsRXhMs0zNPECd2c4FnPaMTq6vzQsZ5RxrHRnjz41D5SxAwIp8dPzw3IY03Bzn/cx6z/wf3F4X5WMmQvjleK5Fu+BfD3ZvPDNi8B8U3FGmbxAzeBaZ2tCH1ZshwRDxsQeS5pBH3LF1J7a5dlWbeNfUnEkNJCUjFxA0KipCi0owHQAK2z3FIv5HG5OTAXL5RlrWx1KaMdWeReZJypTXEVYpVZiJhyS5HTH6WZ8nPDHcG/eKgKv2Ee0+vD/dxjQ9u2631354aP7Lhv47At87bM6+yX8c6lYMs0rGMXaraY2k2xr35BQGAujzUzAfHe+2VZtm0bhiHOk4LU3ObApkRhph+iAqgIOVlbXUq2/APcK+fvTV9goZQfQlcFUuYAd4Rsgb4snXQQ6I/STPvYNGf3+PS6cH8+4t9plPeycD/5j1yxqInYuWAlsy4zw30Z+7Vv/L2Zx2Gbvaiau0ZflhCpLrp4CIht5cYx1Mww4gPW121bt/ZWI0rFzsHaS1SqSTPBE4AGYFMyJ/gw56Ms+wJL0m3l2lsLygIpFu7cFxu1RVAASclAdBtzJo9/71zYH9RL5s+AXBUvzO4P4fUExP9lcBd254J3yxYKi2iN6BCXtlmXZVvmbfbr2LFe39ZlHTsu+uUmM62zaZpQbuIRcWpW2N17v67rti7rMqvCcLFNKAPGnEQxaWWi9lazgueE7tI2s/fVpRQ/VNKrrSquxrAdiaii7RMr4GMz1INGhx1PQ76bjMidGwPngy8H92eC+2sXwGvBfZdPravbMAykArUbzt7Pc8D6NCxts4x9YPq28U01Ne6u0VcR7JKOF9YEYPHNRn57q9uu5xIaVRhSMr0DQgPKnT7eEXx7qyEaK3eNnHKSoh2G+9I2fYGkaBp7ke8M9zDbAwggVKQldo+CPdPrUZFHxs8kezbIzvPV2f3Vtj8Hd0RE1Jb9Ewaujv7jtqzbMm/zsIy9YH31vb83jPXR6qlx0n0OM0uDd3iPK7pCItaaUCCg7a68Xmoz9+YMH6uuTjx4jejLcp6mqzFM8EHPVC7I9+7OdiSX/obaATZ/IEUIB7tFRukPnpH4/hmOB19Wu+fs/pto/nXhHgi+rm7jOFgKh1i1b8u6rcu2zKsfAtbXZZv92jfsyfQFLn2flhGOjBhpkkLvdvm8sM4XqcLwBGplHLBryeQaphpl1B6dEW5hwJ+iER3CPLa+u3M18kHPVJcyFNZTEaaucsPUsISBeOoZn+fOTOTvEIwki12smJzswytfF+4Pof/Hz+r3wj3xsTKOpwvpqNobxG2Zt3Xbtm1bp2Xst9lv27pt6zLel7aZGtcXkdoPbyxRHZO3tlwwI+2tvffjMIbsUvAfT7/L/8sGPDm1ujqIJ8mSJih4QmlS0BeoiaaxV4WR/sZABWGRNbaOTzvv/cDuWWHBwxPbuTQvKWbO4H4RxP8JducHcXUuU7tGvAD4ptqWdWO8zz6H/jp2a9/0BbamWPsmXyH+EMNBnMARVHvlWLjM07Sua13dlHGhPizGjm8HhQCISDQMA0saNo6mxs1dxxNNJN/UmkIj+ntTVzcunuFySGkkFk5vh+/06Tn0T3HqHuLZGcJ300xfbdjyKay/f/x3nvmfgru9uGEYqkvJaxpFGTNvEeDbuqTBNCzjnXmdgbU7s52oJYgLYbP7Xmvk1T/Gvl+3re16bv8SOBhzMOFb0NdE7a3lhnuM+OVetbeaCByhGPA1QnV1Y99zi6UwvSPAPQsqMmqH9OkpcZAT/U7m51dj3P023H8A8b9j+wsaXsuD6uo2j62La9LdEOdxiFBfIug39mc237G97Ss3Wg15oClQYP3P072VVibUEdQaLwCIWF3duq7jONXVre36WBKsdijP49QcVUTcp4lfpxBbU3DWKXSeqZyvXIeoiaSaIFupIbH1jtF36mXP7ogH0SKvzA/Cd0PVrzZbfInt82f7R+BuL24ae14EOHNj5m2Zt3WKvB6xPvWj1aPVS9vcNYbmGbtHdLW5gYzSXOXL1TI8RwQRkGhd12VZhmEYp4UJPq7vHrC0d0xyfwSIoL3VXAqPCAqxdXYeBy7MlIDVAnBuK7T7k/fPkr64Gx5QDvtTeIzy/IS/Afevdlp8le2vgDspiVCDjFFFAPrsN3kErA++cr4sp6vWiDz1rmo6PJwbIEifeKVR25hgCnDnKrBlnpd5HYdxmWd2DHkxgtARJPMFTyIeEcMSxKowBIAAFmC5V4x4LtVsne0QbVF4n8rfeQaTXEgn9XLW8bvXYPzVx6HFt5yZ2PMz/wAAIABJREFUry758irb3wB3e3EcoSrEAiBgfdvWlQVMxL1vl3vFPfE0IqLm+DKuUp09ABFCUMnzr8XOb03Bi6pqAAAYh2Fd18kvy7KM04IYJvKpwoDURYo7iXtfEgARbVHU1Y1TrQjgCKfGTWPfxulUvnKFUv7elNcbog7sDpJeQjEZs3eNBqX8WFh/50JGlMs1APDVUPXM5X813D98d/rNcCdlxr4Xye4rF1C+zNvUr32z3Kupcb5yccUllZmG0u/uURdshjsi++6cSb3FhbM1ACC2lVu3bV23bd3maUJtQYXVVbMy4FNoGN4/wE1WByFEAjAAfYHc8IPTAr4smeC5LXDW70CIO70nZJ+SH9+fAz6kdv7/U8XMXyFpvnHavxnuTO2IoBGvZGIR2J0nm1aX0hbOlDVb46RkC0vzadKk6EFNZYIpASIpzS7nDcMCHszGhVLrtq3rOva9vThS+87rZzwlAxFj7aTUDIcFgQsAh9g6u8b1+nzlFCILfV7CKX/zZMdkCj77/0HnnE/pePBfEjOfmZb65+FOqr3VYZ4/4Tp2sfGiCcFl14/D6IeBt7HvGTTcSoCUtkVBKi5TmneRTidLgMS1kL5yFYXl4VV8wTp7bqAXECxaBU8DkDsGL5gaQk8ItxdCUkAKUQOS5irO2fvu3hSuNYW1ZhiG0BkYCUBQHlULhGRqwHr4wWF8OiXMB/gPa/dDY4LXgzsDF6MWIUQkZcrad3eud2enXLa6upXXW3V1tnCGLPfvjZT8xiKsSECqvdV+6O6alQxwrSXzJ2v62BIVM77MWRPzBTG57oViB/e0wDwSkCKlSWlVGFIGlPbdfRgGXzlS1N5qnjAFVIQPSLy+82iimMleg0cWz98hf/4BMfNXqJrzHO0Xg3tcLibQMmf4K1vbiyuvt8rW5fXGSoa3EESymFH60Vo3Wd1VKBcjftv2VvuyvEJYHh5jBFgoxZWSp/iP3yhAnJcHNGXNvYh5IB3cgXi9Pi2tmkhpTZo7fLS3WhMxwbddT8oCGYiRqUSpQvHxOBzvAEcuf0Dw8JUigodofnFwP/wK5/HLwD0s8kikGZTGKeMYTOX1dqlbbiZaXm8MNSZUoILiYo4RZCpK5xz9Im9CPog9wYbbqYYYNnwfKXLkq4T/h4CyTqrgm+dWc0NTbhpjyhq1ZXsRyERhwyt2KFCalOFZsFdjNNEwDKT49ZhdmXhi952YxzxIzp+F5rNI+kk1M38R3B9eqy8WqlprbMHJf0qrZg/TOC3TvE3zNkZIxRZfRUSSRlJRN9sQL8ZgMZoqBMhSh6m9Ha2+a7zFpcjC3G0ARLBFEareMy9QGTdOyzJvk18Y1u0wzcu6rluwjpaN22lg4RjBpExobB0XhkcgXodMFQaoKElzkw/Uds/imLF7OCvh67eNyHOAgV9i998Fd/ihuaoPT/WVjEhWt8AamgpuKLfOoShGKgZm77mbbobpuOY6KY5oueCRW3MFlx1DJ2uIK5C1t7oiFLg7xAJACa0ShRkeFG4OQMU4Leuybts2Tgt3EBjHads/xmnhyXgMd2H3uEZabDeAinuV8fJS3nue4SFxQgoZ9vlRSD/IXRrMX5MG8fgz4P4z1P5TcH/nMniNLmK8eBgPOWG0LeseS+syz+X1FkpZjgtTUqgUUHINJHOG9QNfA4z1qzG+LGvEGvEKMWDltbMBEDB2ykY23cvrjZe+2daFrzdT1m3XLwtfjtu6rpyfYnbPBEwBcv8BHRaGx9DrXRUGubYszPDAjLlB+B0zPwYj8Ue2x+gdRYhH9+ap7P5XKJlf8vcH4uzfA3drZd2OYKqw7ej9IA4Mh6cZ1um0ZckmOULEcAdStghlYRyk3hArwgqgxujPiFJHUe1kC8cnUFe30Kld6aC1up6lfOjBfXWhMXy43sI1KXoGUQPEARWobchJNV0qNj5o90yU77R7rtEfSXb5Hq9Y7/4jWH/G+/wGuJPSD9+IFC82jXG1JorqQsD9cJzHpgoRo1ZWTO3cZkxkDGt3DYk2mRc1Bb3Bv44IXG8DiAgUeqYWLphCpNgGDWsCQzDj2avhuDbOwtaIGgLBa5ZM3g/AlTPJU9/5M3uvPWYR5GzxUU4An8ju/8z2G+AewPTRh+BYAxk2Z5KCP14DmqNVoAKVrq7Od/fWFFwTz0C3R2cm8CTXkIXql8PpAWJmrqfcangmBjobSmza8Io0VdMFTU8Fgo7hB7ZdzyvV/JrdJZ264/U9u8sAAF9Zu7/g9lvYnd7/+WmXOJZlWzAs7hUbRmdkr9ia5AJ3Ujp0Sy3Lu8YGkdcwM2FBy0jtEV8sTpIyTlTKz8Li8XIQrAMy3HnZVMG6Xza/rMmYRw3AkTTxIq9Jkuf6HSL85Q8uf/wA9IPvnml3/Ant/j8N/R+H+4Pc5wHouT7hZ6WM45WyxfMO6/FCTvOx3pBFSIT7aPUNsUZsTcF1Zlw4xgDhnqkAyI0JEDPKfCCRc94Xpg8TppKXOk7jvM7rNq+bKesdwRN7StR2ffYh6YP2ej2X7TsKzw7K68MbvTTcBUl/HOi/B+6pddHjx1mR4wHusnJdnPqZ4B5LgjUn6rnuvEFsVVGFBRHQxV5G4nozQZJAamd9QDqCkm2l3V0FCFFRTB0wwU/rtmzbvG7cb0NW3pMeUmPfp4XP5Hxyj0VCi11WVc4tt2ji+LvsLg7GlxLyH8HWb8Lxy2RV31Uy+0qvA7t3fUL8OLHnTcqI9cHV6hxNMu7r6lZdygbxhhjgTnlpfE6Wh4MyPL8m1ucEj5+vFAUZ3MdpGWcuK94udRuqBljSQGgBwvObso87ancR9GnvINyPR+AZzkwO979FxrxTAfGrr/DjYua9B53YHXO4V03Xdj1j3S9r2/VRwYfkDrfF48X6eHIqw71GrCh4MgrxMYZ2p3EUCdkLmJ51qlwARFR8jcmaBdMcJqfIKpNxoirnyKJ8353Im0oGDkDf6Zndwe+x+xn0r4z4txTXZyrbfhTuHwhSz3BHhjtn8jlUHadlWrd2mEKximLTxnBWn5ThPJEfhtbZOhjt0YKMgN0Z2hDOjz8OEbKXZIJBShWE2qP3z301JFr1S5hgyycpW/h8pTP5nlkwsEO2OO97st/dEE4Hv8/uB4J/WcQfysLOB+c/zO7R5nvrcU4nYZDIOhC20Cc3EYBQNMZSoZi9r5qO00zbuq3L4puqBuAZTBcAXghE52yaZZpizkjY/cSglJ+hSrscrRYulZGN07xuy7bx6jRS4QNkEEjsSEzncTifPbv/IlrdvfJFOxG8BannnOrD0/7TNTO/Yne1x1P4Ja7C5SwP03w7TPO6Mdz5p6yPebEx7irD5Tf+3vCEPV5um41IBCoUryOQR6IY1hNm6JDa5+cBESFVHcvZUgpeC8cd3Nk7mtaNb0FhjdVYVyN6Sia5ZikvAPmsMEY5zSx6lsHRnXwG3HMN8Ay4fxfWv4T7w+rfF6iI/AXcKYc7HvNHOkynCOUGyzqOE1dlkbJcarvM8zhMyjh7cVx54ysnE/ZszKcSItfZx1xlGFlrlHHhSL7GKj8AQ0UD5CcmiFd8TQq7+2Ud5zWIGZ6zx+vEx6lPXGcP8uY7Fpez20fSB3GFspuk2ZPY/fWj1fNl+fmS9x+F+ymFdPjhGe6YxYXxuXBV0/mFkaQjuxsgw4vpmbJuby1P8faVqwBydme487rbB/lrrQmF74CgpA9wrhzyKduZ4gJCJFBa4B6STfMaltrjWuXCMbsDGVTaWsPdVQ+4Pbo0kOP+QXh60DbPEzOvLNzfOu2Hgv6Pwf3dR4C73iuZWI4iizMqzSuVijMTCs2VXpd1Xbfyepu956LK1hR1xu4FgEZEQGvNIS5EnnHCbZJCVJplnXbaPafbHP36IGY4PxBUe4K7JmVIEfeaDMtC5fEo7iGeTjMLUvGIcvnpy4mZ3wr3h1/k7W/xk3B/X7hj8LOPYkbtXL9YoMtr2cVpRDxBWy/zum3bOEzrsmzbNg8d10I6hBzuwu5nMcMrBu9j5eySOMAdErVLbrW83sIklWXjW1CQYQXnBIJzyn1shmGQ62oP+EPNDAjyE7UfnJn4/KSp2R8myD+G7/e3j538T8CdCJjMfg33nTMjR/JqMCVJ1kvdxiYzmmeIytJinOPxTXWGewFAgDw5FfbRni0Ke+FewirMvshjQcTYzTSrnGHhHgYqh7tfVib4QOo8pzsUxytAQoS265VxMSSO54NZoAr5+GHZTHZ6APDdrOph/Gy4C5KeBvp3zvaPiZlfAh0zLj/DPXa2kE3bdpjCehioEDUpjUqz1912fbBlyrI1BSeYRLsXSbtn2gAQMdQAh5tM+q65UM61ewZ3DHAH1NzEb5zXcV4Du/MCNYULJcHhnENutWo6YFMonQ7Ej83k/DFIze32p2j3t/TAU7F+GHwX6+fkwAto9xT2/eKRI14eh1pfRCSW76asc3YP5uO2LXOY/zda3aoiZ3c2IlkVZZTJ7AqkiHuBgHxQKqrh+FVas+ekzkxPiARUcKaJ2X2c18DuyjLxp2gVFSkTprAgIUJ5vTG/74zIMApG5c4blUHG8d9j9x/eng/3M8TnE+X/drh/gt2loDwdPIgZQkRQOs6JNuLYiPkoj7vGu0YpDrP7aDUvUOEBG5T24rJrj38eYZfDHfM4lV9GgEoyTX5Zp2XLtTunXWO8obgXg5QSSDPhkzmTVP0DQ+a0+2/A/SMO0os7Mw/KB/CM9TynE/M+GlG3t/Yw3bVDDOwOcIFI8GGKqtQg7hJJAe7SgzLjfgQMazYlDZNROyBy+4OspULuzMj8jwB3JEQgpdtby6dhrYl/5HRyuDtV3J1MujUJxz+R3T9QcPJluH8X8WeN/vDIn4X7e5Xu78OdjmIGFZNl7OuiQOlxnFIPgwj3JhaHneV7poaTama4p2aRO+GO2c0nn9CU7kWAimeiiO+el4hxvWRcw4MQkStnduok+7j4B98zfX4++IDpn9RF7MME+Qfg/j7637oGfi/cPzaJ6fwaOrE7JriHCvLgQh7YnScxMbunmhkAA0CRNQ8KOBQqpuqAPYOSQqDoPGYBa2B3BCBuEi91+QHfkd1D5EqGVyOLhWKBmHMWj2cn/98TeX5fyr4CfLdp3lu4fyrcn4n1b5/ST7H7YUmZx4g/sDs9gjshau43Js4MKL0e0L5uo9UVYY0J7nluNfNAkvpmMZ0tn42Yvyw4Nrmsl6AWo/uewT2yuzgz7J8CGUDFcB/7/g0HBrK0wP404muPBxG/J2beScv/B/dPPn7F7vgruGdaiEJEGCanUoFKbwdunxdfltxpQ+S7SBodlC4m/mZ2Lwpp1HrkToRousdJTJlq5zEgAhkRMzLJkLOqXM4Z5mtDuPiHYQBI7B6wmzO6/OCk1PF08Ntwn4cj4v+D+2+F+6EqGNnAYbijDuyuCrMte3L33leuxgj3KN8l34Q7uwPkJGOH1HgKR06l7NpLpB5fTID6UreMdWlGIM4Mwz3YkaQQcRwHyIKHjNETY8tTOpPjiX1fu79Va/UD8PrjKH8NuOMjuOt9nBreK7B7bFJnL+7I7uPgy5KxXgGInnHRfWfjPdPBgSbZC08fltsgiOlWkyyaFLkCEJBijS5TyKVNNp8zN2YCZblHjfc+4DwxOh689h27H+858S4Ur5Zvp5n+rrKZtzyZj8UeL8DuuPfdH8EdiWsPGe6kTF3dDnBf+p7rwxjxsVde0PEmrGiQg2bnRZKcRg4ywBCtpml7OcETAAGExGreMUFKxBjubEdyMmsWuKNEz7J7ClvfiFDjeX5Hux/Y/a/A+vv4/gDifw7un0g2HeGuT3BXOdyBTNv1XDCT4N42rSpqhFzP5BlWTjadFUKcRZpfe9lr6NCDINsAEQn2dZEB2ZHgpVUOFg5QIeI8TbE7auTqGK1muyfdlUW02fkDfpfd30rIv+b20HF/OP4DcP/lQwJTecSCmePqSxS7YBue+TEMg9QOBLjfq7sOPVB3cI+qxhy1QdhCXWTuI+30jMqiVdxJmvB+qVAswZ0KgXug/JAji+weOTyx+2F85PU805Q4/qvs/o4F+cqgf3janznhF4D7LiQNrdyPxQUY4M5pJm2XeZ29z+UML1pdxzYENe7EzIVLIxGFPoXgs8oZzD5RqFSmb8v8j4MvqdmEYVgf4C6sH5MGOE8TZB+Rhc2QmZI7/kZ8g90B4ItFBOcI9Qf0DPyGIPWTQfZrwF12Q4uBg5gBJE5ShhKxwq3rNg5jLt99WTYR6HXsM8PszpObWL6f3T1CipVbmMn3t7zI3I5EAAJUQEamkF/qNqwenHXVC5cBFcDsTjE2zW4yyYgU8b6LMR6GrfAldn9L7/4tcM9l2Cc5/ofg/hlbJsvJU1jQaz/FCRFD10heLUMZty7bMq/5Ugi+ctxQSeCeNXcPFWNBrxy8vGjOIMKjOU2URRSUHcSo3RWQERMmFMloy3kxzkCJyEGkcRxSgwb5E598Ujic54nX5eCT4P4DXuQPwv18tn8B3PGI+OBpPIY7EyQpq4xb13Vdtm2VtbZ3YiZfyCDPOpnElIndOVq1F6fC+WDAk7C7WO+QVc4EwiVeuUCI/FK3XDPDF4BY8jFaxbbrOauV/si5MSlGZK7U5Xx2B7+WZnqn4OQH2P3weCbcvyTfX4rdUWmu8o0rMx7hTkoDGWXcugRq5/l7HKoy3G+ZgmdJE0uCo3w/2B2I1aU8RasYtTKf3oHd5TUESCxmkhFZOCmHFHYPx0nZi6urW4yDDw4NZG9+4vLMw8kNnCe1VfoMR34cUs+6ch6c9luDPwP3XxbMCJIyuPMiAtq+xe7cUCnAfdvWdV3mOeC+bXJ2l2hVOF7WJDuBCe3FVZfy2L01oIoQie8qIHWRiDJvFVABFdKPQOAuawlKtpVLI3n1SfHdBb65eknj06k+KVT9JYyesf0s3F+L3T8I973hqHSonj2lmdjsY7jbi5unaV22YRjGYQwlM13HcG/2kibVFEBcnklwE9Eji60mc2Z3B6CwhnBqMpMUPEDQ7qnefe+4i0HJpQSkaBwH/laQi/Wo4rNdIfsHvC67f8H0jh/cPnl9/hDc8Rft8iKID2KGVBAz/9/e1XI5zvPQ3yIoKGhqGBhoWlgYWBoYGBhaGBgYGhhoGGoYGJgXyJKdtDM7u09nd/bdmePj47pfaef69urD8gHuhIishsFYYfd1DVt9q+JG1X3f52lAbEXMsKmqGWNafMae0YMIkDJn0lXlj4kVIWPaOshVqalqbNygPS+8p1YtV4V72shHFLzHHOSiVTKIJ6HzFOL55NeF+yO8XgbxH7bfC/cPa/fDX6zUbtxDIg2yzmHXDbP74ldTVmlP0xI6xC5DvFJ7gyDxJjl8D48OPnXO5F6XeC8hErM1UHkINsWnxh2rXJhbTxvOz0aOG20l8T0sC0ZXZLJBQeVN/OpPtukTO/WXTNW/tz2F8hdh9x9vZcJTIAkRuRhqRNUD3LGo+Bgmd63WELz3XBc7OiPnSbGeOF5O3uOeswlYgkRMC0dmu0iF3fVhSBwwMqVs88u+GOAfJev6aeEqYizTGevaUlUCMt5P8WiDTFAB5O94vPm2FxL/E7t/gvPxD6yBLwH3Dzoiz08TO/VhtcSK6QUZ566V936apgj3bd33Tf3uJ8+Mwp0J3j0PNsUSS+nilVABOIUhZjtSkfsiARCyLXy6w4PBzRyvvRzbZOZpRiKQ6JLwNELi7Bh3yn5knsSYfpXd33Jr/GRA/ku0LwL3j+P7eJPLKZ6FO0aXPDsiuUoelyiap4m3Mo0FapipPZqqOqg1VwzPPr5YYslkdQfSvcRHyMdcAHwk+Cjf/bqpE0abChspklr0bc90cGR0/b6V9HP/ow7OhsevJhG8Re1/Edx//lL/HNzpaSoY+16eyXrGesHZv/Oy9m1vyio6ItcwHKk9KRlhd06C5+SZh2BTrBdpycZrOyh7MmXFVZMygucE4CjfeXshl85Tdless8HKFevBuL7tyZAomEyvH0JODwbGU+3+6zkzT+H+80lXf1f7Y3Ang9bxoXnZbDw1MhMzEfem5P38Foybp2Vbt34Y3bXi6pD7Gu3U5hRpEmpvARsE9r4/BJuSL1Jc7/ymSquExs7LGqR8e77fCtidaqy7VvM0L36tu8FdK7atGe79tMzTfLm1pijBuL5tOCPtROGQvSmcqP1ZuIDv/VUx8zTz5NXY+uP4/ipw57OqGfEoqEonfumZMLF6Hh/fTqbEInohm7p1VwmvrqF79EICMNBbxAZATvUAh2gecMN5kVwGXsqg6mMIjV1DrHwQKxfE8sUYE+Upnie1hsAqi+HurtW16edp7ocxZ3dJwIQH5+Nh+omFer75X7Z3PM0M+1siTX8V3OEJ3DGr/SsBVzk/o6lbNJYxFJZF4b5v+75ve1g7gAhrAfdhgBDZPVmrByuQEN216tsGUNxKKniQkEzwnktS1t2QVfEleTaRKb33/TDmcI8bnYaRt/DxPKfNSHIMitHJ0iapmYPcQtVdBwsbXqbdP43gT3//JtyjmIlwF39fOuBAHiPsHpMLjOXDPNawsWbgI5m2acyEu+h1ihqmhYMbPqZGnnx8iPWN4U7Ji6r3kpmnmXMw17DJsWSUvJpk0LrFr2sIi1/Z88hipqnbflr6tlfEswxLnsg3fJHPUmWym/KEV2v3l0LqlWB9X3R9TJL9KbjzQY2m5MSsuD9VzynAyJcOrWPQu2vF7O6uVd/2+7Yvfm3qdtv2Pfh1FrgLlyvEG4RW2L1B4EzgLDVSaV7ZXUp1q0WIyD8vYVnWELZ1N0Up7I4c9urbRumfPUX7tu7bsVhCzGULy8xJkfwV56EldUom1n/ii8ys1Z9n98fMx1/NP/mt7X330YedS58IdzKxgmk2hcaSiZVBm7pt6paj933bzNMUvA/LMo9j3zacOcgPmKdpllKjpqzmadm3fQ0hVnZftzAMUcwg1gAK/RRyAmjFPxOdM4g5TSIiXxIZiyTxL4ifoqlb7/2+bxzRYrliKVb05Z+FwA9QuK9hW9d93c5w39Z5HF1RHL2POdPj2ef4cKm5RfuKSgT54EVYz9n9BTT/N8DdudIVlSlKMAaNRTJgYiFcRgmjmeEyT9Me1i34eRx1ngfB+33dgveuqDikuvh1WzfND/N11QK2oJ7HyO4tYgsQcQ/QSCawlNFL3AkQxUx0zhAX/bJkyBVFU7fzOOZo9tPEV8iI79vGD3c/DWHu/XBf53Fdpi34fQ17zvlb/IDsiISMqnNGf8LuD6pdLvvlcH8R4uFYIPK/Iv4R0O9osLd/oD4R7sbGbRNFPJmIZQkZ64qCjwFzruRxfasELpMf7oyk+nphPPnhvgW/hrCv2xoUOXvwPtJtWWSJkMlmZbcMY50ljWYCx9Mfj+wuqhp5TVqyZMgUJa+EnKPDsvCZ9M6VlughuyV+dQbRUjyAyhJZxMaihJmSZke+iEyjw4Ha31PzrzNVP0aQP4v1lyH+45f3+9mdDGI8tYaMzYNGkPonv9xEnE5C2WOAEOvrZV2mkzaI+/f2PWa6c8oAQIsQga49QIvQwMk5k9Mn1rfKTxPrqEjbrjRIZGJzRVFfL76rw9yv872+XkhKrTLXGqQLOa5KWRP2pmiM62SZWQACIENhGFSuv63dH7j8ma/mP7D7B7jwVVh/f/7/AO5vZUTyrJ5HYxGdnD5Q4aHulz0+zCKSId/V+x7OcngNbTJJsUWR7JHaI/Q7YGs1FtM7pBJgTJtZ5rFvm6RSiiLmz8jCY6wRAQI4Vk2IA+KAOBa43uttGmdnfV2t4xiGYXaW7+3k7RyhH+6Y+Po4OjDAWak/sjt85Xz3T2nvL84v45nJi2xYRD5oQDeVpgoCXMJXWg0QhqE3hZO91Zaor6vNj/u2RLT3ncaSboDM4icZ0wrla+bM2TnDr9w2DHcbxYb+AoABsAClPLdWFxACB3SHDPdjgbOzPODJVh38AJbokDWQmDryt9J3powOTiS95lew+1/X/gPiPw/ujxuaZIczMmgU2fnmI8ZonfCEs7NaVMMJ5TvEscC+LJabPSRCZt4YbV2aBKnJ8bBvFeOAEImigrIA/F6VHG+mF9YiNAgdwIDYQ0R8DzAg+svFXy6Kfl0J8iZZ9DT52vF0LekXBZ8Nsv7fg3v4cmLm8U839BcAjithZFi/iSOF+yHbbNoi8j5U3YraFVVFmOOpBWiV0QE6gBawizM6hhYgWasgWz0ACYAQjVB4IafcxAOe4gXzTpF4qcro/nJZqvtS3ddx5DQ1nt/mIVSjsjs/MipzVOXO2p0yRucxHQXUw0Fo8S6C/3qM8F/afpXgfyfcmSlvVHLiCv8ZREeRPhlJNUXEd4L+u0UmeMbN3eJ6rxlJDLvE34AtQrwJidq77N5osGI82MMKizPQy1gY/lAeXsszVQgcmu0QQzduwS83y1fC6qVDvJDtTdGbYu27PezM9B3iWKC/XGK6JSM2UrtGZym7qWW187PQspuAiAT/BLs/3cR0CpN9JbgTkzphbW8VYU142srExK9qvpFN1sqXvq5ypsybwl2RnW4CKtY70GWgkgYTf8s5H1cpP6YboBjl3Bj9vSn2xYfO9abYh7CFfQ/7FnYt85Qb09u6LdVdl4SvK0IrHshMyWRyBSLolcjp3KOUIP6G+1eDu2Xb7lb1bdPULZuDfrjP4+iHe3S3T8PqJ0R0lKBWUxK+XSZp8skeIEpn7d+9yejnUBTTvEoUgTVnHCRGd5CA7gBaxNA5XkJhngTdD9HT7G92dp8n9tKwKXKjEnOnO+eZJcTTg03x9CbhPyFmHrH7fp7PH9LuyQlDMWbZt42/d/M45n0YBj8Nm5+4vJbLKjy2IgPUBOyOvJ7rmcTiehOSjNEHqNpppLAeC/qYMyy/ACx4GOhXccg0YklfASzRFvy7OI9/fV0NiL6uQjcOomq6gs9V1Xo1CcSQ5ApykUMNAAAG0klEQVQelQyeJv8Z7f64B+Xj9/4WuBs55NEh1tcLA70fxthn7M6DMPfzOCKSExekxms68Xis95oRr54QRXbP5ukR7mqzJqZnjyQjXmJSmi3cIrDLUgt16GkILibQx4ARAhbGbH7inbLvgX3bg/f8QcYCuQ49I743hTgUSf2NiAiK/rzy1MFITQvj34C74viLZURS5it0EjCqb1Xf9gzuOGB2ZzEz3P29C8OwrYFfxGL0UVrEAqA6OraHE9xlkPfdkfWTqnn4KWizmUG8Q5VU22Mx4yTzrEnpZeCKYg+a9vgDki+MsYhXgBZwLJBpfkBs8vjyQb7TUbjLt5sJHp7/Z+D+ivZauGsc1IltahAJSZVM3/b+3kWmlwXg752/d364b2vgcCyJl8ZlL9jm0iVr/TN13h6BfjZhH4DeIbJB2QijM9+rZ4bDSZWAERHr62XjDLAfaXfWM6zUDWIF0AOs97o3RQ9wEx+Lgh4O7hd8wH26998wVb8e3ElM0kp5XYq1kCFOAuOUr/pW9XXV1zKIy6DxXb0FH8uFIl7FS6MJBS5z1yjQE5efLNQM8dHvrv5KXQCC+N4U6zhyDWG2WfXQG/5ErPhvcCgxWV8vkvC4/VDBB+9JAqWAaAFugCzoB8QKkY71ViEHN+IzXo/Oym+4/264k2S/KNDzknkM91tZumt1K8v6elHc84DR37dNmIZlHvlZVjabVlIflUNUjbgmH5XMU87uHvzxSe6bYqnu+xLWvpudnZ3tZEX5y6WFlOnAeTg2wzoC+nu3L2FTxL8L+W3bFK0cZyKAKku54ciaGKmU+SKP3vdkuX6LmT8Bd+V1xvqF7KkkEucSpozfHPRHvvf3bg1BX9ZJmMllh/EZcd20zwR6gjVwIqRoGNHuvSn85eKrcVvDvu178BweGhA7gN4Uvq5mZztJnFR/pTslnSP64b6GsGtS+w9s1o11GkDMggQABCgBmszkqIjN1vxk+kzE6wLQ+sPf7P6b4W4lMnqjsqLH8l+IRIUxjHXleK4xzX1CfNtsy+SKirnLCce3R45XU1hkhnhgklzR/LCDmh8LXLoqdI65XOOdA+JS3fVAhB6gphhA1QLC7ph0znm86zzuftrDuq0hgn59i+a3uIMp27UECBxcU0O8QoG7Iv7M67oSYtmPb7i/EO4/qH2nx7k7QvcU67wkyFqSnRzXiyJeca9wD8OwryHMk9Pz3RH5wNRGkiJN9ntSpWwWichK1nsaa84ZRBckZyLoTr8mrofoo2SPux5001jeC5Ly48lQYQyb12Ge9nna/bQHv4d1T7gPcROKsH7f9hAXS0ydAUlyNIgULdSoZEDPgcKc1BGPxP/N7i+He97wYSaff/OPDFmyrigS4nM1rzZrXbE7cl8DGSKRMS6jc1bzhdoJsh8vO2cvulM0CSffwNpmyWdXeRGOp7aIVwDU9QNQx5oF8jGyNEXnSnYohWnYgt+834Lfw7Qu0zYPYe55C0hfV+t854/mXCzkDdlXF6sy6Rjy+Wcto3Zu33D/PLjnzbw7qUqbS8dYJAPpxyCtE2ZKRn99vbCIv5Xlh4uqkuala4wmYjINNBFFEgnxlGCYS4VsSSu2knrWFC6DaAAtGUum5J8vS6VzZUHOFGVJzrmyJGeK0hWFpZJrLsiXQIAmiRYwkpdJzNnC7seG2QXIsd3fcH8p3KUMxjNkGzwD3ZwbZYhHq3UeGSV5s1SaIvb8gNPCeBPuZ+Z9mmSSbfNPr/aGdw/x4ZM+fEwyGLFuLVm9/lKwrn1BjrFOxlLamxUXP6BBMOKNURzrSsjoA7IZSMTxDfeXwv09JXNi6wesJ8MybcQDk4P+AHfuGR95I1OScYRFvpUv4+AsNJNYPNO74k0BSASf8bpSpiW0ZBxfgymrkpwrKm6mrHiSe5650IXHBTntFetknHw6G2uQkIH4K5fyjo9jw+aJGCmZRwqyhSdw/2b3z4O7yfpsQOb8j3kEurC7HCLJTF9yf4I7GceYIxPZkVtUCBm2uB1WxWFJ5NdwXni8hBjZimlXVLVrfqo1dat93i63tnbN42rhz8U9z/MDyktTu+Zpz01fRxcbP+sb7p8E97co/F1qJ8VZAn3keCzIlKCIx0IhyCgnE9HMN1UbcFMkKQeXR+A+bbW95ePy0mj/CNZ8cEJ2LPl0nG/qtm97HtzL9q2V8LhgTq/Zt33e38v4sjqZv+k33D8b7o/gpgzZT3n9LGYQLdfHO3G8tMjZaBPcld1NUTK780BvfhDrtWvcNfU6YDbVyUf0n/B9Avro7jwe3f3a9NrzGmC85r3O8yN5eczXoe4Gfpa+1OA6nsx7ffH/AR9ad1jgck2VAAAAAElFTkSuQmCC

1896.1956.2016年丙申太歲管仲大將軍

(๓๓)ขุนพลกวงต๊งไต่เจียงกุง(ก่วนจ้งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยซิน หรือปี พ.ศ.  2439, 2499, 2559

เดิมมีนามว่าก่วนอี๋อู่ หรือก่วนจิ้งจง มีนามรองว่า จ้ง เป็นชาวรัฐฉี ในสมัยชุนชิว (ก่อน คศ.770-476)บ้านเดิมของท่านอยู่ทางเหนือของแม่น้ำอิ๋งเหอ ขุนพลก่วนจ้งได้รับการแนะนำสนับสนุนจากสหายให้แก่เจ้ารัฐฉี

จนได้เป็น “ไจเซี่ยง” (อัครมหาเสนาบดี)แห่งรัฐฉี  เมื่อได้ตำแหน่งท่านก็แสดงความสามารถทางการปกครองออกมาอย่างเด่นชัด โดยเป็นผู้วางระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นแบบแผน และวางยุทธวิธีปกครองไว้หลากหลายแนวทางในด้านการดูแลกิจการภายในนั้นท่านเป็นผู้คัดเลือกและส่งเสริมขุนนางที่เป็นคนดีมีฝีมือมาดำเนินงาน กำหนดกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข วางกฎเกณฑ์การเก็บภาษีจากราษฎรแต่น้อย พยายามทำให้คนจนคนรวยมีความเท่าเทียมกัน ส่วนการดูแลกิจการภายนอก ท่านได้ส่งทูตไปสร้างสันถวไมตรีกับรัฐเพื่อนบ้าน มีนโยบายทางการทูตที่เน้นคุณธรรม กระชับสัมพันธไมตรีโดยใช้ความผูกพันทางสายเลือดและคุณธรรมน้ำมิตร ทำให้รัฐฉีเข้มแข็ง กระทั่งมีคัมภีร์การปกครองในแบบของท่าน ที่เรียกว่า “ก่วนจื้อ” ใช้สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน

ปีที่นับเป็นปีเปี้ยซิน หรือปี พ.ศ.  2439, 2499, 2559

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                                       คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                                       ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                               ผั่ว  破

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                                        ไห่  害