fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydraOjOtf2338lcsnI2MjISGwkEolFIiuxlZWRWCQSGYuMROYVK1lJoHtmf3TP7HnOvQ+nQykF2v5ycWVlJfl/YV/+t7xzYb/8g/RXrn/r077rmrbXxjystePEABhAemBpDYABYxAvEndigOuMxdcgvpo+S1yAMYDLPr94+puvKF3Adftlt19tvF7DG+c6//2/v87QP7T85res/96z5Rfb37PzMNyQeDuvD2sJbyQ8Pyt+d8K9gP4JslCgeSXs6Zb3EP9R3Ivt8OsLeONc57//4f563Mv1D6H/0Y3j2A/DTRtj59Ut9nQngCjxSd0BIUgvRoRY3Cl9hPxZWCoyjNEhIB/k+Zb4pjdWsBjSczojwHW3+DzfldKlltcM9TVXxyy20Nr/cH897h9i9yvcI+5919l5tfMK5Q5pPTGTsXmJur8l+b/5ij6p7s+v83fqDtft/8P99biX61/Z8tuNY98N0zQMt23dtnUrvHrkPL2BwK7VvSgKSe8L4JISQ1JfqLYn5qCwGfks8bVivca93FrvWB6zLH90keXdiq6nOE6+hizuaZf/4f563D+E7+ffCDAMt3HsW2P2bXPOEenxHRXsGe+C+GTxM0MFK2n3N2UVThsLNX1DvuNFVWRXu9PTfAHFK2Wl+3oB1Ynrj0N//8P99bh/jumPc8/6rhuGW9N0u9t3f1R+HQraC/9ArCckSmKyyJ7UnZWinlYI8YxdLa6Ea3VYupjTzrmwQHnF+bqLu1B1tyksenng0/0K1/6H++txz6JaP3+68bzl/dyjmRluLVZVt62mvHpPekb/0vZ8ZWmFthUXRwaD3vKL/Vn9pNgrH/LNPfMDnN5Bl54+yvUsdDH0nvIz/g/3b8H9ynB+zi5byt/1/J7fcI+4C2Me1nrnz+co31DgVa0XPBa4ZEDS8diJoRNJUEPNStBrmkuIC7yfbz1dUrlD8Xg642X/4uX/4f563J+i+YTp92wpfrPrwYfhhoHIbd2WbSOCz2+p7uhQLqwyM4VTro0H1MsvtvzmKyrNTL39stv5gG9eA8DT8z69ni/jLmWQ8q+D+PmL/wbcy/WMX6K52lJs/AT349gP09Q0XayqVi/WHoNB8rVUACIl8TxpheWN2TakN2av/PbGyoeXh6TrOO+YL41Onq+KQd4V0loCvWAainOmg51P8xp1/+dwxyJKy6txfwv6N0vCU+fzjrLRd918n8ww2HktcS+9SsF+NhTVUQpPfLEa1zfXDuepFzp7k9JQFJ+4sNln63J6S77si4+qjsmuO7NyZ4Av4E6gfJybv0x5+fQjR/i8ur9ny8e5x2wZoY2d193tV/NU//DFITM6GbeSFiipq3aowMrneVJUSHLLT1ddQPl4RvNyLnY5YwV+eaiquFZneRHu140/fPlU+fyYul9gfZPpd1J+2aKNme9T03R+d7vbgfOT/FdP8iUWloYYOjFasVXTll96srEk7sxacd7T3k/P+wu1hurxN+cuV7+G+3X56xx/G+vvx/29yv1l7qVSdpyatt/WzTkHnBe71hdUOGhcsncvanVUt0sbcc+8T7knMLhs+c1f5d3r7Zfdzgd84xrePO/T7Z/C/YTLP6fun73I3/yW9Jewe+IurqbmyX7v5V4qNT4sRmYO7yvcT6djTw5Se5XLyZ8W4GKlfm9x+NoqPd3ILsf95cbyK6mu9lwfuOxZX+6rIjOluv9w4r9wee/EvVw9/0DVr19tZMU7zj/s9admAABcwHyfhuH2sDYcoWn70zHLE7FrDa/w2aWjuJSN86vFEUo/w377Xy4Az13ME7vCfnmdecvp/bXdooN8Qd3/Fb6vV/7NuD8D+uPcZ9re5p7BfJ/Ghx2G2+Hc7o83C0sBUgFTeVknecz/QrFWkVcdp37XGz46X9SF8mJbdSdJT0vE8yXRi8Uep0JYHfazuO/Lc+J/OPq/vbxf7vBBdb9y+1TEyxt9+dq7uMd+TGYYgg/buhXvqPY8kZBfLGp7JzKK+8JZXM8baeeTkrPLpox/Plt5GXXpqHgtD1dcXn30yz6nEvM1736l/Cfj/p5rewXuGZ+84VoCnnFfvvG6a4lpgme1D1T3EIJz7qrutWRXal6iVAl8RVJxUWc79GT/GrGLhGfCL+XgvEPF/fk+U7yxfno+7+lyvqzu16cvWq48/Su4P1f3eiN7+sKv3lEcOBMDbl7m+zRME+JevM5Oe5aonVS2YqherWS7YKjYVkvpBbxKovOzC6ZPWK1eyhtPl1HfIq7Vj/I0X1b3V+v6y+D+BO6/C6d+WN0vsvwm98+30A8J9V/+3R/WIu5HCDEH+FpmKvms33/2JGeI39T+Z1Xgs1bXxBcXUBeJZ0/LjeWT6hre3vOtusTHcX8advwn6qxv0fzupoP3qnvNdf3sd5Q/lfUKpWrjah9o3zPu1d2lVNOyFlgc8pnAV/XC063hWj2lc71ppK/e/ZkmP5Pwpxufiv1pT8aeXMUHcf9tiP3nc/+0dex9Tuxj6l6xWWGXt1QEXyh/R73Wzcv4sHZew3Gs9nG+hmJXdsYU6qdvqfvJ1fzG658k/eRs8pkvlF/eWW08eSG4bLyUmfpjp6O8opnpQ6/+y8t71f1NbvPGJ1vq1V+9kDZKqdy8DMNtd3sIQUj+9F1XLE/kXdCpVLx6Z4H+Ox3FaSM8efnsd2q488a3rqQuE1WBKa+BfSlF7L+3vF7dv8b9w9qHtX3XhXAcIUD1V98FLujVGwmgLJUlb9VnKtW3lvCK4Cf/0VnOsn+9Jfx24+koecc3aP8f7t+F+yfV/ePcz/fJzusw3MJxhIT722c/q3tarQS25AOebnnOfXWOk6M4cVsWqqdOpCwdp0OW1//Uhp3uGqcj/w/31+P+VXV/N/fj2KOZCSHjTu/Nx2GMMYgXyQAXFh8Z1Ev6LPg0fZJ6h19s+c1XlC7guv2y2/mAv72GZ+c6//0nu3d89rJ/81tmuio0P0/577gfpglxP7wPR2DAK/tSCnR5yELGy38uwptfLN7HijM8+8zVtvPGk9U5XeX7N17vTpeP8vztL8L9G4hn3xF6/9plvxP3X6l7vfqVLZyxcey3dYu4h+N8svw7n41D5VYq90xrp91Y8UZWAFa+t1p/47GEsjIkJzNTrpemhRWO6HpJbx2Eru/nqvufwP3jl/Qydf8s5cVRYRx7ty4Pa51zJzNTFb9ntdCzEBL75b+sfn/9tDxsUTbK105P80URtXVlsyL7+mp96rK81Sf4Xu/+P9zfr+4v5L7w7of3IYSY716JdoLr4t1xYWdDTLsln40Herd9/81X9Arvfj3793v3U3vTN/RpKq/yu3D/4DX/5rfMdFVoPqf8Fdz3XYdmJkZmym4l5Y0g05twR7lD3ONGRlqYzQDLb09HoT0YK95VbkzfRlxPOxa4p6fldlovzsXyntVZgAon7VkUVZY+aT4sFfhPJRH8om31FayXlL+e9S8Uy3fi/jF1/zT3AH3XuRUjMyGEACCKMlYbDYLqubonpgsMIT4FKJ5CQdJTub1+KadnpbpnwOuVp0d7quhPbwLl/qcXvmZmvi1nhiXK2fdZmp8fmfkd960xUd19VveztNeXVL3Cnlxi9fb8cCpHUH7efBdhpwMweshvYenM7Hok2qU68XWH4tLrM9RvPp0ZXjaK2Kvt+x/F/d16/07cv6ru7+QeoDXGbU/MTP2uSo6Trhd3+7Pe0270ErtsoY2l3NZK/vQryneS8/bLbm9696u0Pz3v0+1fHolgf30gkhWIv7X+pWv+bE3jN79llqAKzc9T/jvudaPdts33afdHCIELdZa9tEqExFdKMwO0nopGuUNRZoot2dtA8sUZd/q38NP5uCXu8d3ZfGeOyzfTpeePQRdQn7VwSek0+Qo+hfuVkm9zMi/G/Wn1+oMX9h7cX6/ub3BPuGNkJuJe084IdwBGjGZ4oASXKEov59JSlBO6L9B68hHpdvH02ylKxXmX+r5Q3TTK/6vTUcG43FVK7Wf5guBTuD+l/8rTK1i/QvaqEvWk/+HrcP9Gda+3SKX2bXtYi7hLqcgRV3/51weowMUtPDN99jzVeqX3b2zJrGbVzTRCupnUbNIepPIk2/nN6b20XnAP9Zvp56j4Z1/G/SqQ/0T272e7k78T9z+h7gwAQErlatzPp8x4EUIc0iMDnmguNjJgLI1GxjgDnjjm+T7wVknI6l4VnkKpIZWDitJahq9GpThoIdv10/MtBepN8Ekzc4LmrTLwY6F/SvlLu3f8MXUXku/bhn07QghSqSjVZ+hLM0MoF2SnjSyXgRPlAIynndNx01vSOitOxEomk5Fh9MYTn3BxMzWshZkBKglpIwk6HTf9U5Qk9iIz8w8tv2gxeGnnvT+m7kLywzk7r8H7EII2JgJa7Iu8PlN3TuLNgNN2VmIdd0hvgRr6fDSWbwKlrpOxIe6TwBcQ10xmsiujknF/Iu11WWHV/qn4xL//DO5Pu6heC8MvoX8n7n9M3QGE3zc3L8dxhBBaY2gHgj7hzkm2E8G8YBdXcJ+8w2WFyglcTA4kd1ShSGRDdR8oEC4ZP5mh+BKw8hAsv/90Dtw3H6ZQffr7ubifYPoTBeCDl/QW7n9M3YHzw7lt3cIREPeIJuHOCtwT0yXBjF3IZpwxAZftF/oh7Q9VMWC88jNZ4Al34jmTmIm9+BZWvHCW9lQAKqKr/U8H+Km4s2/KIPgjuP8RdQcA6Ltud9u2bql7hwDO0XVU0ENSd0gSDhyYKLfgU2ACQDx7+vQtpwPyVMZ4cvK8eMwfhZ1WAOjbQ0+eV57tk7/ffNeo3loeojr2lwa8/iPE/4u4/zF1b43xe1Z3KVUkL6t7VnHGRKHuojAzxQIi7glpHxDnfYq3F0sWe1Y9XtU9W/zaj2Ttrm06bbxUBWrJf6bu579/oHvHt3P/aty/Ud2hnLCAM+B+d26LuA/DrRTjEn2GOp1ITTSTWotEsGAgGeMAohR4KAoA+finFp+dHqOhj/THj1LVMzl+dcUWKAsB1TMvxQLSU4ilorbwcN70Rdy/J+/3KVh/HfQP4f5N6p7ZJZMA4nBuT7jP94kV9gNA5EcmgMmIO4jIOhMsPeW0/fkjT4UhqzvLW/K9ohB1ojx7+qJSW8k/FKCzAvxSq4nsXBKK9+f9ijXIG+I/X853/7YQO/vvqvv1XQl3VhIvAMThPeH+sLZiFOCk0ACCJYvC8aW8cyobFeL0UtyZ3k5Hvrj/bOWjNTrVGYAsVmHugdYrTx/DOPQlsfKrzZWA2qWT408rRT3gFUkE/yLrn7rsj6l7DfzHuX9uYGgF+cNZmRD31T5I3WkHRLYUb54g5kndORMSODChQApQwLgAVe4Z3U4h+aeKLBaPp7Xhc12WSiyr71S5gptvZ3mVnFBJdt6NFUjn52XNFx9flO/+Dbg//Xsl7v9SZKaqehZhkKjumESwrRuAYCCzPBeIcyYEKHyUwHkyMLSRuOdMKJAqHQd3oBKChYSzovAwWVj/WCdOiyhX3qrRAqvqtVAsl6pqdCh/vKr6bbr+XYr+p3B/nXdPoJMQJhElmg/vnXOHPxLuikAkASaaFUhCmbhXIPERX0KscSOAkMBxN9oZd6BCwoDjDSGqPi3A0yMvoj3J4lP9NeXtJO9e1mhZ0W5FRodlwS/eSR6d/i1wz7WAV/RV/UeXn6vu1buyM0E3nM2DYCAP74PbD++PENy2IdYk6vQUEcdFgk4rXIAqtzT5JV2+BSmndSoYeAeQsfjJ8tSMFSupJOTiWsbsc8C+8OTZvPCTCy+/mpN5ya6FDpH3Afb5kQj+h/vr1f1cNk6xc+A5Fk6VyN0fh9u88yEEvzsBCkCRBqMJQVVWoNOKbEAT0AZUU6wr0AYULviutPKkDKDXj7ifvH5V6624x/W32q1OtdiiClvY8YLmTPTZuJer8b8vzN7xT5eET3Vr+jPqTvXRk285gc5SZObw3m1bCGH3B3kMXqg7+RAEHfmmx+tSbm8S7rRCRaIsAHiXOFUD8pWcQ0O5EYAim5nvSv6Re0byT48n4ouqavW0qtW+Zl7VD736oxD/4BH+jLqf8l7KAEushnIKESq/O+/8vm0hhMP7E39kORrQKOG4A6F8Ir4FQ+uj7o36VRmgY560/1TYyOewknsmn0RvCrGn76EMUFbfWAaamK6sTGmB6PELZuZpjuHrmpxOML0e/f3DN6LvU/cyAk2glxG9c7tPkm2/OxT4EMLhDxWZI7Iz3EjzOPZ2XnvRDdy0YAZuRt0f2zL3uhddC6YF04uubxsAACaeyj8eClkv5f9kcmjlFAkt6acWX7iKevwG0iN9eZn7i58hGS/VvXj91ZPEv0jX2XeniH0n7p9T96K1pUgByE0/0Y6zIj4IIHa3B+93f4RwBH80sklOQxOOSDaJN2eib5tx7G0z+d0Fvy6Nuil+08rP09h3Y99xzgAA30ILSTs9Pd0oaJF1lVeAEqBQ1KmsYlW7svJVCb80RWXJLpSEFd9h5WRO4H9R3b9/+V7WP9W/9nvUPbFeU141eSIlTDKIKxEgULvbDu+3dQshhCM0YE7kGVADN4QpEgzAgPPVPsLSz72+aXVrdXBLWPq+bbgAYIDajwvyjcehA16NDYLevFGj5UwAqHTlSeNBpvZX8VbNtaT/QjlFXWq+s7Ovtv4DuH+Xk7mi/yLcP63uNei1ZeccmATOKfaCRsU5F9wecQ+hlU2JNa7fREew4koDBgD6tnGjnns99/rYHsf2uLXau0VILjkn1gduBi7w7eVGfFpqP6Ff1BaioSL3hfXXTHxtbxjwZHvKiiw/a/xJ1wsZryur54cfivuJpBez/tnu5K9V98qps8K6lKBnGqIu4pJw127bDn/ElPcj9KIrcW9lM3BzE13Nrgl+vmnFBcy99svdKHXsqx364ObgXWu0X+43rSbZ30R3K4x+SXwp+aVfwmJmQDWpDJwMvUihUoSeVa6GFx8c6pwcMvRPuT9ZeBKd6uUfmjMTvknd36pjvDQQ+T51p1fKrK86Z6t27QKUAo0rpJ3bugV/YCAyhDDq/oQg4U7g3kS3NMovdwTjpnhrdHD3cexvivdtYyQP6+2m1UMODzlMsj+VlpvoUO9J5kngsYzh5SXJN6XME/EQDX1y8wn6smpehm7KlJv8TVaG/hycTC9lef+hA15/I+tP+X5fPfsV6l5tOVdJ0bFczXpiHbkRUTJ1A9rNC0ZmsLtqn3xLk6SdcJ9kj+BOstccbiqFO4DlGz6Hvm0YQCubSfYPOdxEh49UWp7eLqgiS+so8CT2FDJCP1Ooe3bzrLqhPW2HgpPMZ3U/Q//Ex7MfO1nNW0i9hvWnl/2O4NJr1f0ci4i6rnLsAhSF2EUO9mlaQdx3fxyFug/c9DWXN9GhLUHWUbPvzQCgHtbaeW2arjVaN5oLJbQRkrccEHQSeCIej4aHoptGWQBKpY9Po94bgp6iNwKUBC1Bx7IdNV6SxqOrqf1eviUm4kuuTxkHlZ35cbh/FeuvXOGLBt7IqslOW0o1qrrYZcsOCkBI0KKQveTXsyUg3Ff72N2OcfcQwr0ZCEcCkajFxTbTMNyCD3ZezTAFf2zrxgCYkNoYukLOGJWNhxwGbkr08enpXCe9J9yLNqmqWQBZxy0ACtDbVPe3t9IN6AsusqOroOTzAvCKUcR++DhKr1veq+7ZQ1Zbyo1lTkhhaSQUCYx1xVQ2aAxS7AXtih2nw/tjd4i7bSY0LQgi0llS+5CDnVccIDscYVu3h7Xj2AtthuFmxzi3GQ5ZA8AEsFNpwYVK0Ql3gp5qyWXkvr5+Kr2aijeAQv+WK69xpRL4QiaeB92/MxD5HwD9Q7i/GXS8SjvVwIocRpbaZeogjGzA9KLDml8rG2z+tON0YFX1iLg/pXPVdzQw8zRQ2QghBH8czoVtC8t8LPZY52Oxx2L9PM/3CbBLFLBTgTktZYkqoc9RHdmgxSqaBUydqRa5z8QzjL2W6fviZGmetj2dzQyrApQvxf3/usa/UN2rxBgiPilcWYGT2cAYrIliQykadDtOfneHy+pOCJ4MzEMOAKxpeywYIYTg/bFYZ+/+cXeP0T/ux/zwyz2s87HOxzq7+QFSAAMBbGnuvyD+5PLJ55Dz6dMjVV4R+ujKZKNAN2BkIp5kHj19svIA57ya6guu/MxF2tlXc2b+aTPzffnuv1P3s8DnWLssQaewHTKBck4NSTfRobrvbve7i/33zIPgLkFf9V2BbNo+7D7sLmybn2d3n9zdumlw0+Afd8T9WOewzMc6h20+1nm+T8AAGNhmwlvE0tzp+LSxPCmJPcV2KtZlExsH4gqpvjkbmwi6pFps6jZFXcWBRvBjl+5NGHDCX4YeXzTg9T/H+nfi/lt1vxp3qpzVddOY5oW3/hYMhdV7qhoOt+D2qO7HE9wR0IccWmPsOB1uC8vs5oebBjv0yPo+Te4++eWeQd+WsG1h247FSqmAsXsTj7Pq+9LckXJcx5Wrj0LuTxqf1N00qfRG3GWDYh8DNYXGs5OlOY/jB4y6REGBO1APp9yL7xV9Vf8t4k/W6xuSCH6p7lWjUmwzT02nFIemCJ0q7vUxV1F0DWjC3Y7T4VxwOzqUE+64gkQCsGPbjnX29mGH3g69u0+R+Pt0zPdjfmTQ3eLdEtZ532Zn75h0jsch1pfmjottJlpH7kv0CXdcetGNuscPgqDj58LPSOqO3wMDyUSh7sUoCVcHX9dZKdSeTc3XmpkIlBL6v07zh3D/4Hu/oO6nklAnxlCdLOl6Bj3aXEOIIzG0Yptp98fhPQZbtn5+amYUSOD82JZjsfs6u8W6++TuE0q7f9z9PIV19m455sc8DbdW26EP2xzcEpZZNxoYDNwQ08Q3lgF0NeRzsDzg+knj0dP3z7hHjcdPjV9CZeLPLVBn4ouWplxdJda/1qp6apI86eVfZ/r9uH+k+vE1dS8fkofhnH7F1KJOARndxAaa2Exzxf0mOjtOwe3YeS8cEfeSdSQPgOlG+3n2y11KJTkHEFKqW6uR9eja3ebmh1+3Y9sOtx1uC27d13kce2CgQJasP+SwNY+teSDltL0UeCK+F90k+1H31OaFnyLfslJTFEJ/0vgUrhG5B2MexJi8ezX+cO3p2We9+9Pm99PTnwn9l6vXL1b3NCxjkRhT6rpukq/FcHWfEOmL1k3bTIf3sap6BHezBFlZuQQQrTHHYt009G2DZsYO/a3V/jH6x31f53CE4LawzWF3wbuwb8FtYZ3DOrv7xBi0YJbmjnyXjyXo9EgXQE0BtFKKOsl8kww9LuTgi6bWekyRaiDiaN8pMsNY+hUYy/++eG6mf2v5dbn9Au4fUPdLtqMq8mZJ3RH6W4IDxfImunsz2Gby++adRz/jbmspq0ReA7pvG3efbloZpezQYyjGDv1NKzcNx74F78O+HfPDz5Oz92N7eLeEbQ7L7O4TA5hkT0BH3I3N6BuL20npyzBOWZ0gmUfuR91jFTzXXGVzCkom7suk6Cpv7BKZKdU9//0ncX9L5l+E+1vq/lbwkRUV0xigSBa2kQ3FLjBBoE9mYJI94o5DzYTdhyMg7qWHxqfDcOu7zg69kRw4b40GgNZoo5SRvDX6WOewb+E4jsVi86p3y+E2DEe6+WHHya8buZfVPDZjt+axmsdq8hZax/Mi/cQ9ajzam1H3tpnO6h7jM4aIp7YIcfYzVQC+SB1jWLHO33pRef2h+e7hW6eHL7d88JK+oO7RxiTuKcWXBguIbUn0k1PTKYofIkICiaxjB7zDOedc8Ief3FMnfWs1eph7MxjJjeRoZhD3m1Z+uQe3olMP6xx2F9x2zI9jsdj2dDjnbQbadfPWzpuxuETcm8fWzqT3tplW8yitPF7zQw6jjvamtDT0wWUq9hI0F7HuXgVn6qFYIRr3yqmnuPtr1f3fwv3E/QfR/4K6szInLKdxF7kD+KPW1VNTRjBsM5GBmWRP/titC6K8r7O72ZJ1Mh6aQ982/nH39uHsfdQ9uhrNwUiOL2FLalhnCsD75Y7exttHcNuxzls7R+tSsI64I/Gum7PG6zuuI+7kanBB4snJ5PamQuBliktGH8+KQGSG/oI7QMYdvlhVfQrQP7H8mvLX4f7rVtWTmcEoG/6o6tTWKBtsl6GYIyqibSaEfmnu27oZpeKvycFIXgbCyXi0sjGSY+QRFww1iqT0x/wI6xzcinKOS5hnbx/ePo75Edx2uA0pJyGPlqaft+axGYtboo832efQ9RDrtNyKcGQjG/JyUePPddaULEkmPo8rX9VTWaSelD4+vHpe1Z+8XEOQp8cX4f5Wq2qqnkI1okZsXRJJ3bPAN6nJHRc0A0T81s/zfYodAHOCIAAAFgY01gifbfrW6H2aYkdsrW6txjKQ+mWvwa1+3eLjtoXNHTOyfvf2EXYXnEMtj5SjwHfW9UtcxwLQZDePK6WtOkFPAk/Rd3pES1M2sp6G2WG/rqpCisdA9jMvVfefjP61AfjjmW2vUPcq4p77c7BLbTU1LfUpOI0BGazh2SaBXh2fchS4bfrsNzq7tbMd+nkabloZyVvZzL3Gmiva+jDPh9vCvgbngvfhOII/wjxTVD647Ui4431j6ywiHn18En7XpvKQTI5tps3M5GpK4tHSVI1NSeBlqqyXFdZT54+6t0cR/SrTIIs8sR86e8e34P4W36/G/RfqDlVkpsr4LZtR0dWUWSW31ExDLZTV8etCJSS347S1MxLpWru1s59nxF1zMErZpr9p1Rp908rdJz9Pwa3Htnm34CytwR/HYo/57h/3MM/Htu3j4lpLkXW06a5forp3Gf3VPEj7iztMFnUknuz7GXcyM7W6C8qGv0TfnwUiWd3M9EV1/0KI4y+w/hT968orcP+tdy/6c5wiM7oMy5zMTOlkTrgzXkg9gG60HfrKeHT2uFs7TrF6qtSt1a3RiPtNKzdqP0+H24LbkkOh46YAACAASURBVLr7sMxYVT0We2yb6xeieWnurl9dN+/DSttdNyP6rrXR07dR1F16V6nuJydTBmeIeFyYwG676jyfAtVTyb6XVdXXNDNd4fge3ImkF7P+2zLwNdyfxt3JuGd1B0ipMiqNRqTJxjRFSyqJOhE/yR44B566V+OKFLhRSI64k6t23byPCzYqSc7Rw9xaLRgoxnAIMWeMG7p9mo75cYSATarHYv08hWX264Y0o6hvzcP1i+sWVHfXLVs7YwGIZaydXbdQhZW4J09PZqZMnqFW1VjySd1jL3VVhyOLeWH/hLp/uVn+16y/uPz89vJ+9xFeoe45IxIXqqdGyjGdXTZtHXePGTJF3zwGvGm6Ybg9rN3WbVs3Nz9i4tf8cHe79VFrcUHcKfh4azXG4G9azdOwD4Obhn3bwr75dQvHEXYX1nlf52O+h82Fbdv62XUzkr2ajHsS+GUfV3w1mqgunr3EnVjHoovqfhZ4CtGAAYpCYmQm9XKivMhCRKJdLL/7vALwhRSx/Z8yMy8qEl9U9+IZjZeSzQxlDZQrrWyovb1U93sz7Nt2pFQZv9zdfdrXOTgXdh+zuxDQdo7Vyn6+tRpxl5zfWo3ePfbtmNPbvY/efXeYQXDMdzym6yLfqNx7v27tjLjv/bL1Ud0rY5P8DK6QtK/mgeEj+nRnmW86anJ6kih2zot8khSZvvaqsvo/3D+wfFrd8/YiZwbNDE51JCktDO/jqaqKXTr6lDJA3n3H3qXbNk8DhlzcNLjHuGNTUYoqInbUvI9NSwIYNqyixmPKe84SC0dwLngX3Bbcgl1Xo3fvln1Y92HdWrLsi+vmfVxR1/dx3doZy5jr1+ht+pn0vlT359696NyESl9HIUtpz21MfyRn5i0z808Ear4T97dbVSl3g+68MRey7skhTwkzlAs56n41D79uft2O+WGHvu86RBa7a/h1O7Zlvk9+ntxtjbHC5oEREqOUAi05F8Ak50YprLMi7sFt4QjB++CWWGDcEpbZ3e0+Tf62un7Zx9X1hHtcd/3i+hVlfutsLAPDSuqOZ986W4Zl7s2A0o4aX0Ivk3GvEsVwVPhqkHia+wCNeoL+3Kr6ld5MT2l+NdxvIfVP4P7ryExW93Li0jgSizlVWMm7Z3XHBPc16jqyPk+Du0/ePjCrMbjNrxvS5jAgiA2f/ez6tZGNlDmD4KZjguSx2AT6FtwW3Ipdn6Jj6ddcK+3nPYVlSMv3YfWjS/TnBQOUJOoUlsEGBHokM1PmEeTITOymnadYq5LDyC5WQxLE/1nx9EU5My+tof4FrL897l56mdjYlFqaJHn3PGpSkTZDWZCj7qNl3xY79H3bjH2Hoo6s+3k6toWQ9dZF2ozdhzXFZ1bXr0JyhB65xyanY74fi8WkX79uaNz9PKNL2Yct1U3XGKLpF7IrKO1+clgYsIDR2VHdkXIMR1J+G9qzM+51Y1P0M3lEQcqFhLNxTyLDWPlD5P9+HO5/Dutr9u/35rtf1B0gyxUoAJEGy83eHf0MOnjbTH7d/DzboW+NRl33jxE7m/rH3dk7VlLd3R7zw6OZQTPdR5uxj6vrFwChjUEzY5TCDDM3Dd4+9nUO23ZsCx7qWGxifUUDs4/rPqz7sOF2PDiuRxPfr2hg0OGUschTwgxS/rSlSSVdP/XzoEz3YpCZukm1kvbMPD7+x4ZV+kX1+pszIuuScGppykmR5bB4OGA0hd79PKOH6duGqphZ2pc75uuGfTvc5uc5gt7NVL/c+nkf162fJeeScymVkby07/s6B7eFfQvOxRxgt+1jsiX9vPeLHx1i7W+rH1107VgGxhVfjecaVjwdGnfCncIyRPzThlViXYBi4tQ1WxSgV12zk66XBSBr/H8Y9/3Dg/69St3TapEGnIb6p974NJwi1lbvzeAWix7m1mo7Tpn1efLLHfMWsXfpsW3HtkVp7+w+xNafrZ395LzzrTHY2CQ5z3kEyz1sW/AuuD3s7thd2N3hNrdYLpRtehR40nVvHTocb52fnL+t+7D5yfnJIe7oZzA0VAZkKKPz6t3Lrky4cFGEZYq5+06DK+UQZPxic/wxE/+T893/EO5vvfQF3H+r7tXIYcWEBRiiyZYm9VbuRYest0bboS9Zd48xDgNm736eUJLdYvdxSU2bsUK5tbO3btm23R/ublujUdqjuiPuu4/BGe9Cwn2eBiY0KNPIZutnd4sqjpTv44rcI+vutvrJxdh8n9W9JJ4iMxSILCOST7sy5VSZoocHSfuzkQhI41mh/T8bdyLpNaA/TXb/SNj0hepeeness9LkjOXQkE1qaXL2jqmLMcROrN8nBP2YqaloCyjtGJDpZ5Re7/wRwuGP4INft9iVSSm8XaBxD3scnimyvju3Wi4UNHEiJia0HSf060i5H12kfEz0T47Oi+Y+2/fOXpuZqBdfhXsRcc9D3ZfZv9XYqFVttaQ8CzsA/GR1Zy+c0eBpnsxTxL+rVfWi7kUqAcQhf6l5VRa4Gzv0IRx+3YxSY9+5aZipbnqPQ8R4+8BxTNHP+HWj7Nytn/3osPkIh146Qgg+uHnp2waXGLO3j2OPQ6sGf6Cu60aDMgl3A8owoZjQjWzsOGFwBsXe3VaUdqwNZ3UvEKfQ+9bPZYXVNlNsV2o6CkmV6p6G4skB3HOTau3dCxtTQP9PzLz3GnW/ovzxBrKPqXtWm1Ldi5ampO7Z1fA8MCqNStB3neR87vV8n8i1Y+ZW9O7LHUc2vbUaONihR8Lcbd3dHnxwLs7tUf0d4fDeOY9zGaDGz9Mw36d5GlpjtDFcd1x30Biuuww950xoVHomtJTKjpO7ra5f3M3GVIJ+Rc/j+rW0MVf7Tt4dWW+Lvqqn4VHrXtjPYpFFjL0M/Jb6/t/D/WkPj3df0svUPedIVrMRkatBjW9kY4aBCQUcbq2ee43GY1/naGkeo3uMRvKRgx16Z4xtJm/d4X3wmFCDZJ9xP0JwzuOMBgInDlON0Ea0HS5cd8IYrjuhDRLPdYeUQ2OQeHzKhcIPwnXXdx0GZ2K4ZlxR0U/qvppHWUm9NqlS/DERD6epmnIgEiDNNkzGvVD4os76tZyZP4X7a4i/8v3d6v4u737q2RSnaskDo2rDtWJC4Tsl50ujvO2xhnprteScAWs5jBzc0N202v1xJDE/4v8hhLCtG03yEULY/WHndXxYM0yJYyXaLhKvDRJPoHPdMaWwzoqg08yqTEgGHFTDhRq42IdhHxdS99K3kGtH3O/NQOPMnJqWUndsUQy5UU4g/uYYkQX39Dtk4v8buP/Cu5+U/pd6/151PzeiFkWglv0imibKAHyy79oME8cpBbBISMGACWBhvR3eHdtjngY6sm50I5uLayHww+6Ppu2HaYqTdjws4m6GKeKuo5wj6KLtzDCND0voF9PEE/ENExIYb9p+5DBxsJzfOSxS7OPiJ0fqfrXsiDvWU+PQOufRB2J/gBxrr1lPE3hUCsNK5Ctx/xfU/WXSfl25uppX4H5qU6qF/gz62dJwTsRrY5q2F9rEZOHGCGMShQMT3Eg+9xo4SKVao1f7cItd7ePq1Hd/OAxBOr9sG1IOyjChmVAAgikFqhHGCGOENqAMQk/2vQSdCRVxbww0WHlVjWwmDndgdw6Wc4J+6+zTGiqmiEVpbzq07KfGVCYi6+zZhNr5O76k/ma9qbD/L+D+VjTmqYN/obrX5v0p91UAvuyCiTLfdsCBCQmcAzDgnAkujBkf9mHRhCjGQSqlG90as9oHLSF41PRl27BKumybc845j5a9lHasiSajYnKttIkyn2urFJ9RKuKOb2yMUerG2B3SwsECzBwWKcjJuNt6TRSjcWbQzFyHDaPpmSrWadyFs5M5CToU2/4FM/MCdT/xvb9tb75d3c/cp24f4hSlEdpwobhWAAAcpyIV+DhMEy66H5qm4wJ0o1uj52lY7WOehnHsnfO7P3Z/EOLLttl5JWmnpWl7rJtWuKuGWC8fc521KANcd7ofBi4s53dgEwcLUeZnDpbzRcaxQMrIDEl7DMvIRhbTM6WpNini/lzaS42/EF8IfyL/5+IeXp4d+du85Rfh/lzdpShutBd15/zk44Uxuh9ACkCDynk0M6oZHxbNjG60mwac7l03ehx7t9qm7dGXo5wv24ag40ZEfJjyI8VhUKSzYEeDbsra6gl6rjvRdrofhmmynE8cJhal/Q7MArMACP3MwTb9NT+sjEKqIhrzbG5hCs48mXYvfelFYKbWePbDA5Hfsvza2LwqI/Ki7k9C8fWT1HoSoZeguVZcQIzbcM5EfBymCcFlgo9957RapNAcAMBILiTX/YD1y/FhEWha8KVI/HAbH7Zpe1T3pkGv0mDYMSl3Nugl8SXoeLRl2yYOEXd08NHPsGRpwHKOMRk7VtA3TcwMy5mPWEPNwycJaqYokkkhQZ+1nJVKfs2Y+c/h/s6S8DXcn6r71eAUu+YYPKq7Gaac36oU1gVBNcCR5mGYJjMMe9cujbKczxwmDiNjTHChDQFNXqVpe90PTduX9OOrdl6Dj7F5v2/zfZJSUZyxDEfiYwzJJ9aHaRofdnf7yGFibOKwNOrG2JR8vAWGV7jI7ONLM0P99GLFlJKIEtwsjjgANLYMMICihx6cO+nFHkzAin8ZYz/Zu//A5YvqXlmZSudLvUfcB6ZUPBDnwDnXCsMmCDpTCqTYu3aRYpFwTyERCRybp5BI8uX4lOq4TdM1bW/HiWI4mPno7B0nbOrbBg9C6o4LHk33Ay50G3HOo7r3wKZY9uAODAsARmkwXFMSX6l7MVrYs9T2so3p9K2yvPL2P/iz/A/31+P+vsjMc+4ZcN0PkXLA8ZIEEwo4BynMMKBF4TiIgDFoZqhS2MZ7vixtN3oVM0ytMU3bm2FA3HdsavXe3SfsGIXL2HdxFJpUTsqFQEfW8dHO69KolrGGsZHDyGFkMDJG9gYFHkOT6GpsMw3DrUyBhDwfE6RWiKKBCSgyk5uWUnym8i9F3P3faVX9gcun1f2XTa6lTHEAaNoepIi/n1JMSK4VUwo418agmTHDYIfeabU0CgHC6uBNxZt+Co1HNxLbjxK+XKg4n/AR3H3CLLG+6/quK7mXSiHi6IXKddJ1qiFYziVwxVjLGBqbkUV7QxVWdPBYPinuXo84kOftEeeIO1A9tcC9iLU/8epwevo/3F+P+4fU/RyJF5oLYBwzC6KTiUFu1aBX5lqBFEujnFao7sj6nYNt+hQFEimtxQhtmraHxghtUnqMObxHXe/bpu86TBGjflLzfXL3ae61iDeE6bQg6Jhyg5H7loNgTHNoGOuBjRxGxk6R+DswZB2NzU2rNkm7SFOoAkenHnPCWFzIpvPSr6f1Zz8Hw1HEqr//Hu5fGBTke9S92iKMiXoVkZUgMS7BsIaK4XamVKz5YVQ7Keg9wsCpobRc0L4v27bah9839xj7tsHeTK0xrWyou/e+zn6e3WqxyHGtMNqIiOMjRTabtmdCC2CKMSO55tAy1qKHafobY3cKUAKbGCutvOVc5Q6pOcqeaqWClaNrQJ57LEp79C2JcEiI4xdabmaM/fCcmdPfy3D/LP1/QN0x/BJ/TSGhMSAFUwpLgk5VVW3MPVUBZ2Id2JibGjkTkgnFhQLVNG3vnHfrohvMuwL3GHFQsb5tqJ9H3zb3ZnDzchzH4VzwHu8zUiosfk3bjw9LTVeUYcaEwvMapRRjDWNtqrbeGKOlB9ZyaBnrgd0YQ2ODi+W8DLTnsEzOHSDTl3E/1VTL/55G3n8c7i+G+8r6Fe5X4/55dVdNGuiUY92UCQkcoDGgGjMMZpiEMSCFkRwRx6h2dDLARqr4RjskuO5QifuuA86ZQGcMaF1a2dxa3RrTGt3KZuw7d59isMb74zi4jknITdM1spFKcaHMMLhtc84P09S0PdcdgABgPJkZdPBIPC43rXpgTdo+sngvmqOnj9AXTj11z2Nlu2kxbQOrvkrGCubPVdf88ONw/97lrR5ML8X90+outAGe0llVFNRo4lPuADa1jinKQYFICzEOGI/NOUjRtP1qH33XxSPzOEk3InVTnEYgw9HI3PzwO3Z9wjGAt2GauO4a2Wzr5p3f1m0Ybo1sQIphuCHuoEzsDc2ifUfo2wQ3rjcJdAzaYEUW22JTroGw0bjneWcZg9q7k2tnZNxrj54tDBRP8e+/hPtbWP8MdbfziuGXuEUKJiRTiikFwDDsjUFAaMydwyJhHwYMzkTcGWvzcZk2pjUmjoINggnOALDFignFhBTAEHcMO9qhd4/xWGdMiz+8p0bZYZrsvLrd7TGt0jVNJyTnWmGyTcKdAQM08U2xqKT6I4uR+JGxkVGuAYyM3YFhbYQx7IIdh2/PzUyQglcEOqTaajTqAAX5uJXW/2O4/yJN4EeoOwvr7WEtZQ0AzVAgY/6M7geuFQiGYZmZQwzOGGOTS9Y8H9AoxfJ5BFp5JiQXigvFFOalsJtWc6/naXCP0c+Td0twy+42bJC6hmIe1q724ealabocOGK5asgZEwXiikX60dWgcZ+KJGHLuYVYncVoZq6SJo5PDagnaQcgFS8Iz62q/0F1/0XvjXcnRX6fug/Dza+bG7VbF6lUNNkRegZScK3MMIi2w7qj5XxplDNmkcJphYnmIwOez83IF2HvUiYUA0kpCWnReCIBTHMQMlogXMr4+rJtD2upA5TQRkguZSpRBV5QEI9zQxLx+Kg54CjEVEmlWOoiYeaQk8CSk8m4p9NFl37BOgl5VP7iov47uP827/eluH9U3bFJEkejbhlbGoXuAv03qEb3gzAGs9u5ACG5M+hnMut3YC1PwYpTYYtRGpkEXmEXDYzbFL1OJTbEUnMS6vrDYnKl9ylXnlJxEpdJcos/JB6hFwxw0LLYIUup2JQGMPca256cMRhUxcp3ZB0H9QVeqzsjypOTqQU9PinMzH9I3Z+S/Z24f0zdOT/mx8hYi8lVWmEXuKVRc6/3e9caw7Vatk33AzJ6a/U+DHdgmF+ODnhiTDFWnDVnizDgaGOYUALIuCsmVBJ7XfRRMmUG2HyfArr1bbPzuq2bc34YbjEgoxoAUcKHcAFVMDnnQgljMK9BtB12vdXGmGFiSt1avd+7ORXdlEkGKSesNjPFnSTfVYBOmIPu6f/C4QD8N3B/iv6PUff5Pt05SM4BoAe2NAojLZhodVPcjTr4OXhn57U1Rjf61mo3dBF3zENkbKxOl07FILl2yUAykBiIJPpLV5OU3lB6mRmmvuuOdQ7hCD4c3h+7O5zD+EzqrC3PAg+cY4mKQxgoTHwAKbAGgncqbENgSnnb78MQpZ3zmYO3jzbWSHmFe+FeCORS0qufo94O/xV1fyfuLxyJ4CPq7lrdpo4KGMegaDTGWzBe4Vq9T8a1GuMwpahj+mFTFy+ivbAxkXWQAkCVSh9ZV4q6dJS5MXFO7X0L3sV5bI4QvN+3zQwTRja5UACAPUvMMAzDDfM3kW/MS6NGA6ScKfWwVhhjx8kvd9fqOX1wN3SLFFQxZZWWJz8DZGmK1VxtpYhNFv0fjfsJplfi/ovBNv5cX9X4C7bJ3QLEEF6bYhTEOt7fUf+wGFAXCtR1bMGpT5YeeGyxiq1XkHITosaTg1cA5OMrB9+0/Tj2/nH3yz3OhEPc7/7YnZ/n/d5526/28bBWG4NJbFjrGKZJtF3qhBXz4zGxDOu+ZhhC8Jj/g0UdMz1jLDGmDzBiPRdm+sRUHtJafrl478/FHfl+GeWE8m+x/uN9VQWwloNK71eMSeA99QbiHO/v1ByDlVQ3dKTrI4ceWOrzSuWoLn8YwOYJd+wrlHwOyjz2haWaa9N0ou2wLQlDkHZe3TTEYCXOghaT5Y+wbzjqU98248MKY5jg48Pi/QE7yGI3wlTxdePDut0t22aG4djXRQpvH5gQgeiLwpSXwUfGSl2n5qTqp6D9640/FffXs77/xpe/85Jeq+4AENNIZEP0C2BNkTcbu71xQE/vWm0537sWWUd1b+rTQ5a1XN4Y50R5FHjO0c2jj4dUeaURxdCcOOedc7vbvfPubudpONY57CjwBxHv121plJ8n9C0Uu0S+sVc49hDHBRuJH9bqfnCrdVp5+8DPiDe0gYsinJjIBtrEcqFOPwCr45F1qxP7N3B/Jfd/BPcPqXsPTAJH4hVjknPU3rHo5uxuFl3NHZgz5sbYPgwjhxv2pWAYHMknY8WJ0hZOVdUioh+577tuvk+I5jDcyNKYYbDzeni/++PwPvhjX2e/bsEX0p5Hbjpurfa2n6ehVHGE+zgOXHHOpVTKmGIpjLFDvzTqmB9FcEYsjSpDjqWQJ9BP9dFK5Z++9ENxP5H016/nQ7h/SN2bOGg5axnDzETNQTAQwEYGqPEYio6y16iJw9xrMjNYYC4nZMVZcSWmBLPk1JF4oxQOmY0jCbv54ebHsdh9m49to2nJwraFfQt7UnScRb4ev8nNi2v1vs1Yck66XlI+TBN2RIzBmXlaJLiho+j7IoUbupgtA8W3W6yc7l/s/MGL15ME/FDcwzep+x/B/UPqju2OEjh6GEygFSnzZEqBmrJvBGVWUT1VXElPhS5v4jwN8thgoDDmn/E4x2qc0WCd8/x7+xp2h1P5BbeGfQvHEY4QJzvwac7h5Gr8PC2N2rcZs5TNMMRAzTTRCoZrhmliInYzB8HcqC3nTiuqkS8S9mlihXLkbzgZmAJjWi22sqJMpP9+KO4/kPX34/4hdSe4EfomNbwLBsChT8F1GqiIekgQ7m19pifnRyQ4p9bTHJRMkykYpdxjxAmecC7iY7HHOu/rHLY5uDXN6bcF78JO03tsGf3dYQco9xjNMGDWA2KNK3GcHCmwmznjwJQCwWSKuJcBqEUKd5+gABuI3gLlkvQT2ZeSwtiP7bz3FlI/86q+ou5NyphVydWQmUG9x5zBKSUPYirYIgXijjVdXp2AnU8Zr05g5704LiRGZmg4JwCRpiWjkbUxWRKnoZx7ncMybsECcGzLsdhYHtb5ptVN8bnXOOqTMAZXuFaYAYG4M6WkUowDSCGALRKmlDBDUVenlX/cS/NdNDCRg6enZbtTfKSIfbnxa7h/reb3C6S+nd1PXfk3qTvlhWsO6GpI4HWyLmWU/cbY0ihcHxlofipcJfTlc464Y3fVWt0hD2AmBWZN0gzDc5ovBCf5oAnp48QhC06V83D3Cac3E8DMMCDNXCsmJFEOUoAUXIAAJiSnzh+k6Mg6rjh7p+tn7NkHy6/mkE2+F1S1lyjyX8b9G4j/E8v7hg37HO4f9e74kw9cDFyQlSfuachFci8ji2H48Vl7alWBK2BAM4Os85glJou2J4g9XDFDWCssGK2J0XRE301DnOAyLXgHwInNWg4tB5CiGIY6jRYYL4sJBi2Hm+KLFJgpVOp65L5RpO7FBzg1NtW+hVUGnt5w2vRSdf+30P/41X6TumM70cjgplXLWCnwOo3TMjHsBgFI+R3YDdHnNe4kePBkI48juCsuFMbgsdN30krKsxcpGSa2Q6HJaY0Z+24YbmPfNbLhQjHOAaBN3ZeAQ54lqYYNICY3xogTYzccckwKyg9zxkQbYx+LhGAfjBWHKsiupJtdeS+3VUXlC7i/e9KLH7p8G+4fUvfYzYcDuhTEt2EMx2zRaTiuO4elURmUIgr5JH2guIBczWOA6cRCG6I5jTl8qRJCMQ6CkFwo0XbYf885Z+e1sEN0rvqj1dVKlnolCYjdOybGaHxgp5W72+D83rXB+eB2p9VxtxXaxZP8AescgQv37PT8a7h/AZ2/v/wAdWcAmgMwuCfcUbzbBD0OUYTJjzj2Igp8mUFQNam+oe70g2Ot1Eg+3yc0FTetpFT5HYwxACP5rdU3rXAgDXwEzqkpSmgT08sgpbwTmBnyfG56FaNPIwMaDWqRws9zwHl0cDbM+Y4TCZbSXBUgVj3We9WenVVX9yncfzty9D+xlPkz77s7fZO6A4Ob4gQx9kuKA9AluLHjz5TSfUsf35S/L52i1vlSGjETATuRhPUW1psb9X7vbq0m0DHb3k3D3Gs/T2Ffve39chfamGHAgWVo5g/y04R4wit6GF6sCAYqJX5iRpDTqki/CeEITquwubBt6UBZwItCVZ2VKqsnoa+evNjM/BOW5guX/XJ1BwYSg4Ck2QlxjDDiOuYOIO6U9DslC6SrMZ+f/VMwoxi7Kb40amkUJtNjzLFvG6xr6rQYyW+K3xQP7n7s237v3KilVLEfE43WBKIU+FrKgUDHx1gnYYAx1htjqO7V7Dpudcb4eQ7O0QGLuwYV4Kot6WLXi5eL4vFfMjOnjMif4d0p3SUblTw6RbQ3lnO/btjAPtVp7iMDdW5mesZ+AiJFRcDbPhz7EcKxr67V+73b7517jHFcA84xzRhlPrg5uHm/d1KpYZqwbwfOgBAd/DUWAsDSgHcSOE+tCqqoliRXA8G5THur92EIyxx2X9v22pqcT3YqFMV9oED+v4T79eK/JxD5AXWHDGuTRhJFlG80fC4wy/nhvbcPHF2DiEd1V+x6VDgXuiR72EUQswZaDujO5163HNw0uFGH9Tb3+pjvh3f7vQvufmyP4O7e9mFfblphkjp2SsJJtHMfcJZPiqBx6qDN4shgNCZHm1ZGxtzQxVQc751We9d6+wi7r4pvrhKw4nOV5aHU8eIzFxXabzAz/4SreV9/js/h/lF1x3s9RuioMx4G2rF1yRnj52nmOfpOTU4jB0qYqaunZ0+Dr7Yc3KhvrUajYoce52Q1MU9LuFGj2Iel3yfjbR/cHS1+CP7Wai4UVlUj5ZXWVuKKm1DFkXUMrcYxUxnQGHozhyjtj3GRsHftPk1oZgjpEvoS5VL9z3QX14KPH8f9Kc0/HO6nH+G6/iLcP6Tu2IkBaegh+xlKGbCQh2Sh0XTLqurTgsWuDwmY6NcVv2NkRnF0OFgS3NB524f1dmyP4Oew9N72x74Gv4ZjtIyvlgAAIABJREFU143GWOT4sELy6qM+Mx7slCKR1L1NM7BiE9vE2LHOwR+YAOxavXftQbjnUxQf49nGk32vHQ77bGTmKUB/HeJPsP5B4r9J3SENAUpJv3EKgDTQKa2gsYkT3CUzk45bSnvxf76GCEfL4dZq9OUk8zetNAfsDhtjNZMJ7h7cPWn8PPd6vk/j2GNy/DBNJwk96zCLH5AGEkPjjupOg/5h8XatDs5F3LVyrQ675+lrLY8PdYmCU/Gqytz5hZ+LO/uOzJlfDCT2ukDkh9SdnAw+LacAoCzIuAIMx2PBlHfK/j2dpGxnL2mMF5lKwSJh7vXca4rS3BQnsvd7590Sju3wLuzLPplje7TGMA5CciH5ME3amDi3AMsLfRn0yIsxlURaRweF6fsUgHetXiTcgWHnvcM7vPR85cVx01Lscfo5GAN2fvEVuH+PtH8X7r8oBr+D/p24f0jdOaX7AgBAizXRNMSphWo6AGfMPk3+cUd1vzHWcmB1wUoHP5/9VBwxCnlTXHJ+U9y7Ze61G7r93i2NcqP28xTcHI4t+HWfzK3VUqmm6bQxONeNNialznPqKVvLcdRVqp4KBuhnsGF1kQIDrGnapjiAHgp8OA7+NO5enKbU+9K6lfuXm34u7q8H/dfX+Y569neoO8T5WWJLvqIZL8jGpJT3fRj2YSBjM/EnUcjrZaTfuniVgQCGmbqaA+Z1RW+jOA7q5IbOz1NYb8HPwa/e9lIpruNM2TiuBjSmaTpojBmmOL5S5ryy0RR2LNP6RxrBuFGI+An3w3v+i0DkqVxdq6lVrfnrgch/aHlRgfwOdQeINTnaMBb11Jg+IIUzZh8GMjYUdxcF08W/p4f4uzOhQBk8+01xTPE1khul3KjdqMPSuzE1qQ7dfu/8PAV3n3vNOGCyDU01jLMkYAFo2j7Nh/okSkJZn03RUatNuNOkDHFYEWAWwBlzrHOl7ielTpRX5aB6CsWbYqH4b+D+ouVb1J0BDhFK29C+31NlDluX/O4WmWKUb4wcVll3Or5q0s8vhmmisdgZMAEMQzS3VrtRe9u7Vkfu/YoVVm97b/vWGAYglQIQ5bCSON8TzsDKdVcM+sXIyfNy+F8ee29hMB4zZ8rRoyww9G9u6PauLSsDyamXDp6elpY+vSE+qez7f8bM/EHcP6juMeOXnvcp4m4hT2txTxk1FJLHyMxTd1R5dwbAgAkV54PXBoeMBM6FMdhRFdPZ93uHCQW3Vgc/H9vDPcbWaN1oYQxPk13GUefjsJJaGOweFQcviJrLsuMg3HEWgzYNAkwDSN0LJzNzQDODQ9dD+eVS9TSdgEFRW6X/03sgr+e6+qtx/z+N/jepO0+jmeJfmxpW4zgzjdqHISYUMHbHyTBkM3DR53v1+VzZwwAHZcaHjaynrF0cCBKnW2KCG8mxo4Z7jDgM5dh3rdESuyDFTq5xniZMCabR4kEZmsnVDBMTqmn7JU18gDOO6H4AEDetKPutTQKPoZg8Rlru3PSk4lvWgcu4U+2e4ievw+7AXhOI/DbciaS/DvqHcP+ougNUNU5KhERRd8ZQ2FGn1HTRdjgate6HlLuicUbSFCQRTGiuuzQ3Zce1YiBjmz+OiacNvhcaM0xTnOojDUitjcG+IMBwKhENUgAA3hBwapCHtW5dcCo/HFtmvk8AgjGIE3brPI+xm5dx7DHVmSaxwVsZDfxL3RQt57eqklnwzSrMoawa11XTU0GAL+FOEYxPNci/h60/xPFfbVW9RBEBO0DEybqALY3Cp5JTqwtoYw5/7G6nAdeFNpwzZLccnV33Q7LXDc5rUI54CpzjKJBmmDTmwAAwoYRJM7Ai6IzFXk506Wk6bxxIlUaTHIYbuWWa+QNvINg5sE1dsdq04Kw12K0pJUew5hI4L0P7cFlOPwV7IyT/is57n0q3+mvLLzIgfvcRvk/dT3v2QGYXqJJXlCQAYGYYsIFT9wPnyTMLKdqOBjTFYdq57mK31DSeNfINUuA6LdF8gxDatMZoY3Sj49yUDHQTp/rgaU4E7BuFw+vF0mUMY8A4AAMuAFW/aXscBXsYbnacMBSDjQZtmrBpkWnmwApiyP4bCr6TS08bqVKabXrh3fPa68zMD08Le8txfSSz7ZvVvfIziLtOczXGeTIqX84YT4FpOoSQTduThcAZKtMM2jGAiIjTENU4/hHKMzQmciGkbrRRqjU6TpvKQGiDU+3hKKc4SCrN2YQD4gltImzAjVL3ZpinoZVx6tZWNm5eblrNabY9ypnBwVDHpNSJ7Ku6Z+V+Q9oz4LkQvEzdTwL/Y4k/pYVdN+5/Wd3L4tGkcTia5HEl8NZoO04DF/QSvkojQwMASCHaLs6rQWMNCI0FAJr4iMYGER+GWwzatB0XivQx+WUu2g6UQW3GqYNxuFPv/BFC8AeOIHkcx7ZuOPu2Hae9a5dGuZvdt+3YNu+WY50Pt/l1O+7WGUPRGIzYYFimLckuYa8iPkUgktQ9Bx1pne4BVF5eO87M61h/C6nXXOrTy/5LOTNPt+gEccS96ey8euf9HmfOGHicwSuOTVC0N6WuRjiYjEbXQbhn1rVBV43SjoUEZ8dOwxMwxkDoGNVB0N225XknnTtCiH1Mj7D7Q0iOoBvJ3c3O04AzcfddN/bdPA12nOb7NN8nbx/ePnD0gTHbd2hOEcaS9/OSimWJekH2SfjhBYHIkwd4Be5fxfq3uD/N/v17GZFPt6Ccjw97OBf8EXYfJ4rx3ju/b5tbl6bp2pRag3F67LSK4CLcadR2CarBOeZBNdhhULQdTiDDtUJ7I9ouTg483EDGDkpmGIQ2h/foXnBKgkrdkXZ/jGNvh94Zc2u1HSejlFRKKqUb3XddawyO2zH2nR361T6cvbv5sU8TWhocAbOpyaYvtnDq5XouEqlkpDBMdXOg+u2r1P3n11avxfLjKe9/SN1B4jDTYfdxRiTv/e7curh12dYNcZ/vU991p0EkAUD3A9oPaEzuXNek8cOwDMQB6xQDhtOsSqVw4qdt3dy2Paxtmg5TwQ7vjxAwzogRdDNMUdpTf+r5Pt1afdzt0ig79Jg1KSUeVqO6j2Pfdx3qPa6j5M/TcNMKpxFWGffEeKXuUDaj5t2e/hylrUnbXmdmfrJxf+uynxr6L+P+FXXH+LRDUQ/h8N6ty2ofq32gDbDjtNqHWxc7r3acWmPGNKWR5bxlTBiD0+KhzGOgnYGMI5JihRUEw8lUgetGo4dBaccS5bbNOeedt/OKQ7PH8ZWGSffD+LDOeaJ9ngbJ+T4Me9femwFBxyZYqRSGd1qj+7aZpwGnIHbr4ubFzQ+3Ln7dVvvYp2nG3KFCvFkh0GVYBirPk2ujFMVhtL0S+J9nZv4o7k8/yNuf4rvVHWlzzsch1L13iyXQMeyI8x8hNPiSbjTmnGBtjxV+Jvp1HAhS5egk1x12M2VCouVANN26IOWH9+EIhz+c87s/hmnCC12Sd0d197sTkjNgmJm8NApZNzKy3hqDTqbvOrz++T5hAXarnadh3+ZjX4999fu2T5PE+bLrFqXqf1Z8eaQrqbJeP4+7xc2MsZeNRPBugfxrfP96ed/Ff6u6N22Psu22bd82Ah3hRtDRz6A00kt917UY5QBYJIwccCpTCsXg4EfjwwIAcI7Cj9ALbbQxiHtrzLZu6J3CEY4QDn9ghJELhWJp5xXruDg9AeYj3LTy8+zXbew7IbnmwAXOeKx0o7kAqdTYd8j6ah9u2/zu/L5RhcTZO97BGtkUVqSOzDypp8J1N3ostufXXzoSwatxp6t8GfS/uNq/G5mRojUGh18sFxJFfHSLdeviFuucc/MSZX6xbZxEOw4sygAwcQVD7xifEdo0TceEwtOhx+BCCRmn5tONdhvijrDHO0ystjIGOLSvkMM0tUYzBsu2SamcMd4+9q4VkkulJOfAOUo72iTd6HHsdaPRwc/36XDbvs2hnM3MbRh3ogBi4hXStxu9e+FhID8vSgW+qWpVTbt8Fve3/MBLWT+tfJX1a+PAj/HuiDXyjUGMGMoY+3kaHtZGEEM4MMjtj93tpPrzNKT0ccARdHU/aGPi3GNSNG2PNdEYKmkbrDXqRuMI1Og9drfRNEw0pped13pqbAaMAee6H9y22aHHSWYGLqRS49jjKbQxfdehwOMHaY1BJ+NWe+zu2Ndc1fV+3+bVPtz80Mbkc10DkaVfr9T9HI1Mnp52ZF+uqn7n8nrcr4jvF8l/Be4fVXeuVd91kUiTWu+T38U0LLdY4iP6DX/sbt/WbVs3tAHYVQI1HufpxWrlMNx0PxDfaNbblCAgleICUJh3twdS92qasQg9A8BEMZyUb3xYO/R717pWM8H7rtONFpKTZcfgDI4bjKwf/gi7D94fbqtOcAS3Ln53bl5IxuHkw5NHr1151vireafbAv7338D9PRGkv6bugHFAVESKVScodbQxq3WrDdlmRPU9tg3dPA5xGjtJcA5SCGMwcRKjhyjq6QaiU8DEtMYA50JykGJ3W/DHE9xTjAgHhWTAh2mK7U1Dj9P/Aufj2HMBwDnG2nWjGQepVN82MTJzn/y+Hbs7drdv80FTVXoXAt5V/L5trTHFuMTEMTut02Ou0LL8eNnwQnV/R8LJp3H/KvFXj/50y19Sd+Cc6xitE9og9Kjx6A0wArO73Zcz98YJwCKFWAvUHLCn8yKBAUfKcdJqzBUDwbBKgAhSOFwbI6XSjd7djvXUJ6zPS5TzecWWJmyUxYEMBi6A877rKCCjMZ0YAKQY+w6NO9Y9kPh9m+n43i3Hvh3eu/vkVtu3DenEiWf6Etmzpyfu4fzK1xOAP2h//wLuv6b/rTLwBdzfpe5pFd1tBK5w7SCFkFw3erUPDJi41R7bFsIRjsPTLL5H2NYNHbzmYIceI5KYEoNNQpgUiXF37LuER+67WBW24ySVGoZbeK7rB56C5nfHBXPRBi6WRkngWDjx4vG+wYUCKaRU49iPY+/WZfeH37d92/ZtK7x7wDkrj92t9rFv8zj2UqraulexmlOU5hpfR5MPefe48RWRmfelE34a91ey/uVLerm6IxPoZ3AFWcGniLtb7eEPt9rdbcfJz4TgnW+NWe2jNfqmVewHBBF3UneuO7Q02EdJSN4a3RqDVeH5PkVpry076vp8j3NhYzokZpU1bc+ERNyBQd91mDZMxh2kQGODDsqt9vAeWXfrcj4XfhYsDOs8T0N0K4nnFIqBctO1Rpujj1Cxj3+vUPf9WwKR/y7uH/DunCPoXCts3cQaKlZb8SnW8HZ/YHtqOI4QDmzVx/ms/e4wAcbNC3XvZxxnLU09PBLuWIRQ3WPMJAUHd7ensnSE4zj8sW8bdkHCRRjTNF2sCfQDdv4YuFikAABtDM72gTcNJiR+Wt3oeGMZJsR9tQ/dD8Nwy8Qfh9s2vJNgPL5p+5OfKZ/kb7BwLnmN0c2T0eAI+OzL6v5tTar/Lu4fUHcp0OxSd4o4+dHYj2OPnaC1MaiF2OnTrQuaaYwYOucT1sPD2oy74KjE48OWuKO6Y1XYoKVpmxgfdO7Aeqo/iEu8EiRYm9xrKRokDiMHyzkDoDlw4qzcUsQPyTmoxgwDTpPt1gXvNpg0n6rcAdMtD3+MD+v3DSccrsx5rpuSc89PWb3x+tLXvPtbuVbfgNdfp/yjuH8kMiOoqgpSMKGgiXLbGsOE5FqBFH3buNWOD4uzUce2zxCQeJxqnetufFiJo+pJgZP3osnGdHbdD0JyLgCbOcsYPFaIsVAdu0O/Md8ntCXofLCCgaxT3z/GYOQwpswFxgGvOUo74oeDF8Q5siecqJ5rBY15WHtEcT8w49KtdpimZdtwOvmS2Py1Zl0/qX59J8iinl/8cjPTv5U281ZM5n11j3er+3OFzwTQUw44lSlIASBANThuEZoBphQOkoFDdiG4OAO1cx6JDz48rMXRHu3QG6X2rl2kACnMMGEsJcYiU5Qd0xUx1o4b+66jbBaM8wzThIreGtO3DQaLxjGyrvshNtmmEasZMCqxcZ4zzrELH8VqsFiaAXMqB8SaKsbUNwpDnFhQsXfVlfiTw6kF/RyvLN//InX/J1j/Nd/vIP7d6n6l/Cn3AIB9nBlwnnoeSYSexZEtNKaqm2Fwu3Prgmnl8zQEt2MgBQe3QFCG4eamAauqFELBaiVG1vGRUnMRd4wImWGgXDQcdaM1hvbBHIem7TGcr/uBKQUsjmQNDFqjjVJIf5uGyGPApVRGqVHHkCWOgYpj5bmhC9uc8+GcX7YNM40f1uJolaVsPwW9MDWlcclPS+K/jPvHs8b/MuvXT3Fd/xrubyH+nHvgRDnd5UUKRBqlcGgKy7mbl8M5O68It9ud3ze3Wjv0fnfexmLgpsFyDkX2Ipp+bF3CgAwpfWzeSsTrIq6CtVhsiMUdxr6jnEqhDUgBDP5/e1fL5qrORX/LlltGYpFIJBaJrMRWIiuxlZVILBKJjI2MjMwrVrITaGdOZ05777zPnTl95rSZftB2ZbH2dxEnjQXHXxgjrAK7M8zxkKUDahd2FzHjnfebRhNMxGjNqZuv43CboIt2KN+D+I7gH0ZYw+/vTt67J8ufD/qHh/2VA34pu0dHZGwJ3cUqbFSjlkqVZZj6iw0AXu+7xmnt9YypMt6u3i/eW79e7NTr26DH81WxItLrAlUAeVD3Z3jcBe4IdoLFwd+iXhB/lRyeoIK6E1ctenKEVLPQsJuYwmQEzDDDqHj0W12ayoyt2eZLV899rdeprSrcDWYDXkivE+Q72B00r7UuyjQJJ0I9FzY73NPdfXK6p2+aqvcW6hv0DP0DRuoXjexXs3sRplSrINDRYpfQazdKDlS7Xbrauw3jNLx33s5+vZix9WbxdvXeeDvbqUcr06UsCuK6qaGGoeAlsAqsF6VCYPUR4qODsj/Bk4MaPxRDpaJvIo6zsDlrKVwrvlRKKQqDErraL733BnD33qI7nxlbv168d94v3i/eLHYe4XfX03Uezwgt2Hk8ynFBdPLVHAVM5q/c/fvWsJr8+ttc7++Cey7Dvsjxr2R3plKlVnWwNefxjMFgWIE+8frqnZv72q8Xb625nrxdvVlA5369eD0D9BC7c1/PijvFzKSNXrYNmlhKnCCTcprPtQ2CUJH7Q4gUtgSKvhV65aG7WDK7KRx5XQHu6KkdBvctvfMe1511ZmxD41V9dc55b3Dw3i95xMl7gyuXrqaMy3NwZ8JmT/MfbIMXwf0Nvsg3wv3+aF+cM/MUuwMffdeAFy9dbacerUn1bcBNcz3ZqXfeh7F4Vvul93b13mLMhr4Nfr14ffV2xQC9pamWki9ExDwMvbjn4Y6EGinLqmvrXWJ9TAmWwBPWuzZOlK8ablpgPZyU9uzORLXikhUIPrA7GH29eG/wHr0zZmz1+TT3tdfXkGTsNr/0u+mqdvYupkwuvWiUe0f74eYB9we6/yLcP0k4eQO7H35eCfdvyfcXsjsTXepqHs9yxsfA3kul5vFsp/7S1Tjp6/PJeyuqIIxM8hbaHVsFrdkvlaLYD36MZiJS5LW2yCZAtUfRtsj4RaIiUA4pD/XSxRw1VYfWp1TU6DLJSlFVCZiinRqhnxJZGMeGS6dYKcJJQNajmPGYABVUmcDdO++t986bJaI9cryAO4+t3oFbFmXtRW2VvsKRz0PqVTvnwWF/dOUVcH+S3QFo+fqXpvJ2xnUAfTr3GN9u7Qb7D3c2Y+vdZqeelOraer6OmCWG9JFBMRrq1oqZeRh6Z52xDuFVVZ8Q6AlJkTAWEToF6E8nVGMgwAS4MxcpeFRVQrSYtKNyrs2uy9zt0EaYC2BQFYwJOdi3c19zHNLdllg03lsztvgo/NLf+9HlA72n8BzlO2/ki/Pd35YR+Xq4/9vsrohwohe4Xyrl1wsXBCiogpOm72t0O0Irr/50ms690xqpXXpeWDGrgIQ4BIaviGExteez3jbAHeyOFB1Qe5AusZYKHndcRzdg9CCInbKLMJQmjoPFeAJh3IQtpRDGQjMCnCvKMjT5QGAL3WZYKcl1ZKZaMYifFZdKEVNsBZt8i4dA0m7pYy8kvWY203sub4R7jvsvHtKr2B2TM4hZKQKgwW3hi1ehvAj6HlichlHPi5EsLlTxbZteF1ZKXqIjWsoCDbrm68jErBgZNaFDQVFx1aiCUTddlGoY+ktXBxfk6STGa8hrCBM7EAWrWIVpMxzHAmdd+xKwkKrQVpU4fHJ3PiK43mxWL2VV7bDJkD2C7KPTJZH6fvHujtkOfI2Y+Tv0fBVeLzvIP17+Du7PQJ84DatrS1UrdEUPP0gDRjJ6aMyCnJZdgrj31jprzTbv4K5Y15WdZ3edrLbAoioYcId3hbIAU7JN5RKN16JtkcsQPI9cqLpi5ibOX5AhkrnAoPiK8hJSR4LLNIx6vjm9eee8tWVZUd7fGGwgn9I+30sW+dHi0U69C6y+or/7w5s/7fIQyv8eu2ffLsn3Fr6VWMa/6z6wLs5sKQbpnHfOW+2tNXory0rO3x2ROZ/tPKMuSabII40swL1Apw1YpbUElYD1SxeyJqOdWoXeY8yAe88kU7ADu+8hx8xoOBOePxaRTMM4j+f5Olq9eKOxXaHssfuJGWlCdUqHzJl775l5JOjvd0hO9a8zVX8y1j85/jfA/Sl2P6xkt1RRCUQE7ih4ywovQko6ijvrppYn6RTPfW3OZ2+dt25q+oKJiOv+jHQXqipVVNy00Nb4LbgMTUy7pm5beB5D8As9r9u2isOVFFERB6ZGf0z8UQHucvaQZqh4R3bdUHyo16UsY/MP+G5wcov9CNLHm70E310efx13iy8aZ/D/iPW3wf0jiD+3E0hKm6VtmF4nu27OaC+e6SDfrTPa6a1rW9kxGJKq68pr45zT5xOmmaLREiaHKUzdaFq0IZAk+Jh7XA/9qWhbGa8XpnRwoYqQBFZl47Bl1EL+ZjJ2b9GGILyX+abXxW0Lig/RqCOkhSoVOV4VdSs0IA4X3nle0mJmru4PRI6Hvud3v4fLt5JPfsTl60f7Rnbfr9RtCxfhfB2BD7PO1oTGkVLciQJtp7f+dJKnwQQEd53cOjvr9HUKeqMsZMYBci3B8dBOdVNzQX3XILYqWI/CvUJ+MjN1lOZF1nG+UiamiYjhlpH2v9IuD1tXr4vTG95CCOiip6RSEcJFWe7t19xCfbAiiD94Yl5oqv5fy5hvXf4RdmcizlGil0nPi16nAJFMzADx1mzD0GeP557J3q52Hr3z5tQhF5dTc+CGm1bVVej+jqbvgGpRFm2L9PowiwY9shFJbVqAW/J7mzhEcqehoxcSYSwxQsLWXXCmAtyNKqogZoTd8XlUzW7/7MV5TvYfW6r3C6+dvPdSgj+A6V/H+vNw/3t2VwVLCaleJr1OZp3NBvnu4JOBqYr6o9BdMT68Z1rKwpw6Z52d54G4IC6I8nmoISOgqjBoSdUVSVCpagLcmzZSO3PVsOIhZm6iA73MB6a9huayKFWM2ubNUMXs1luwU8uqKFXBFavggKTgtK8Oovyg1P+s3R+tv6jxxquVDPD9Q1D+Vbh/BOincc/M3J9OcGKA2gGRQPDAuogZs+l1OZ8vuXzvFNvb1Ttv121EEgsRM4lvUWWwBs1nl/qAdewEjA1DijIEEmZi5hNm8CP93eU0Ffp0zzezzmad8Ub0uoQmlWWBbk3pg4yNKYmYZDvh06HojA+L2T3EugWpHxZ/8tTsn4b15+H+HKb/sII2oskzoxe3bdZszgR3tXdocGed0WghLc8Aa1JfR7dtTm9LWfSwVomYuWhb5iLVUEfFElhfqB1TJllx03JZAOsD0aD4rAo4ZzrF2VDIBCxgHUmXB3Y362zXsG/706koFVqPQMkkdCLBOP94HzF68OI+/DbSw2UzvLC/+6vJnt7REvWjA3vusJ+E+0eA/hruy0JMVbPOYZqX1g4NlYTjoWe2bb6OWbCJOsWDYq+119acujG6UyDi4ZaRVHuwOBWVCpWmyJMh7ARiGhQPRJh6eakUClCgasJYKJHXzAy3jEqemQT36RpOU2b11oac/jJ4ZuJMKLyF2MiA8qfOPTD3vprD3TOHTbRav5UA/Lak34+A9QKsf/vm1+H+EnZn4swRuTi9SXfFKGZM6C0Kgte6LKtcvneK3Tp7682pw6zqXmL+wENZZKBPeoY5TBLmslBEA9ElYn0gutTVpa7A8R3REHlUNAaxgpiRXmUQM+G9LJPTGw4YcA8VtMD3nrM/YXe6u3n8Ol6s3Z/Ax18i/nDlLXC/P/iPOf5JuH8E6K/iHt2uD3D31iKYur/inLVd22KfUNQzl7pyztl1Q0owIAuaryi6LQB6ZipKVVTEKugZpopoIL4EuIeB7ugIeamrOOv4gHViLsIMj5AwU+ONiJ5xWjtr5+sI4a6okJHc8ZOMbCzIlU3FmYBheekkV0RQ8aPVHwr3V2L9Idw/8Sb9Ndy/hOlPVtAQHe1/wYhhPlk0UnM9450fhl4CLU10ofht9trqtsVo9oD4OJZVCVIr4XVUKgUzdFQsWA836yoQPBG0O+WIx5CzOLJGmrvP1zFa3je3bc5sCOiKkjlod3wiYmxmLxHRnJ8EDjQeLVzObuK/nwv3hz+vef7PU31+DLurggNE1sVs0VftvbfJVJUL+JJVmm0Egr8qdtb6eQbBj5RmzwP0VWRNVbDwOiZZXyK7Y9IvUosvdbU0Fc4VA1F3AKJiVgHrMYmglkk18M8YvVmzoVQ3BJi4YKUwBJxyHGcI5iPB5+xOmQsm2x57vv+JcH8lrL93wD9EuzNTlO96mcw2Ox0bXicvpA5XjPXehcT3+GiEP9FGz2ltzudJqQtRRGoQNg2lfC+kGwxEkdQ5wV1xAHrZYxLqEHeUWIcB7hxSf9uYESlwh7WKlqhIfw9D/2L6wO6DOJigmamazFX50MLf6YHdSsly/XFwfzvQ/4j1v4b7R/D9Bu5jAnCQ7zJMSv6GAAAJ4UlEQVTFIAAdKTTWeosBAZvkjnPs79UFVma3zrptA+IjlCVs1EW5AqV+OVC78HpZXColZutAVOQmY+BeBtDbLAE4aff5ZvSGVJk0kjIEmITKH9ign9ip/6yp+v91+QTQL3JEvo7dqSgV8kwkNHPMmfFIjbRuW5zWSJ4B8UG+A/EXoqUszLZNSo1EUDUiSKI0p57pAHcge1IK1H6Nzkd51E54MOMCDQO4N2Wz80Uuk9m22LgP9U0sdmpmZebKWxRO+hNHBSMUHh6Z9oMsp9X/HtzN9ycaPAn3j+D7PdyLdjfbHOAe0yEDuzvnzOa2xRo9DWN0XFMheoaCFkdRX8B6vAx7Ij9gHStodjcp1cUdIqDfATGU4XFbVWi4h5o9SXeTGcJIAgvpA6V4ZhI6HzgiebeY3+cBu/Mvu3+O7Cck2ZNw/wamP1npu8Zss9UxizDoGSgZG+BurVlnl+Z4MTMrSnAHTK9Mk1IYJy8EP0aljt8i7kXGBGovC9kAgvWYHMYBi7HqDuapIL4/nWISwaKXaR7P8LhL+gCyMvmouvcfTCbB0yvKHWl/5fHqD65VfSO4v1vW9K+wOyuVTNVU3hHKVQP0jXbbYrY5q1slYu4yPdMRjYqvKmD9ypHgI9kL1nN2x0PEbS9Yv8RsGbEamWgH96HPi1PzZGbQOexUFHYQK3ScvDdJM2tTsE3y73CT8j1AmTEb//QL9w8iTX8B99eyOzPP1xHk7fMf50J2pHPeWr1Oepm8NjFTnPgO7kMUMFcmAT388YnaRcwoRivWUbGEqDLZQz1HJ2Z4+zsxg07CCfEZ3NEFNrhlYttANE0In2QQKjt/+id26q+p+il2/0jtP8PvLgtFqcx2D/ddxaqeb3q6OmtjlScxgk3ie1HcxciRgD6n+Rz0uJ5jfaCdFQvEH+1FxeGs0tYwTEM1oOTur0vd1MA6qjpC+oBSyOiMGydJkCToc7OYd/ZouF9m25JQe/6X/wTczXNxpSfy256E+7cw/fGKUsw0X8c93I+ud2hiZ/TQS2UTFxzy0QXuEhwVU/Wai/hMxweUqyPQ8XAIG84VhRx1ZPd1uk3n0NcA2n2dbqRU3dTbulltz+eLooIK1bWtsW6XzMWiRuK1vTiJgif9+fHDd4/4j8D9gOlvYf15uH8E32/iPiLK6iVLHLAhdyBe9HybxzNmb1AGwT5mR+ZwF11+kO9A+d4zQ9d8h2AzxGSEHJRFqURmt1UljnYId3RQoiI0WbDaeu/X6aaKipW6TZP3PgF3D9l7NKdtcHf/nT2brxHxf8JUfd3l32H3+NN3jUNOWJYLKVliYHd4PyhzbPR7go95XTzcAV1wDOEe4H5w2mQuyyYzHJmpjI0jiaisquncyywQfZ3W6VaUqqjb8/nSta2el5DkwwWXhdfGex8s3XTSeID4HOZ398zONfEOB+P1F+6vh/tH8P0+7uO3OI9nIN4ZHYDuwmx1wH2+jmbbVJEe20UmRug0J/gDu4udOmRiXbbBwV85UH5oxMR1UwuTYnQw0sKQ0dm1NSmFeg4U9c3juWvbolR123pjvffn8yVn4ju0P4Z4urlDeL435K+/cH8D3P+Wy8sMrbT7nyDirY7UnvIiMXp3vo7e2LLaNV/Pc8K6WFs90E6c5Lk0ubW60/fZ+rH7AHP+om2pUlxpmYJzvSzECQO3DBJm5uso+zZkzshnQftb2TZIn0xO7EndZFeyzfAL99fD/SNAP4n7/nTKm+AlYouLGD/trfbOSHjVbBHu1nZtnaE9FCLlHJ/ke5Y/k+eEHYg/D0sB8c1RY3BRKjnSNoqZS1eH+wW3OjMzcI+EmbKs9DKFret905xEInF6btotppsJ9/LcB9UjZ0b61e5vgvtz+oQPnRNDRvh4Xqfbtm73ewXuaqSXWBNrtL31JqSIzddRX0ejt6E/ZbuEG6LhaIAGuXLQJ6LU84DrfUBqOKKNAHdZgCMymhBHYa2KappXq20MEKfWl845Zx3liZ07AyEH/XFxD/SD84Z/2f1dcP8I4vliaBfatnncMbQjHXq9Ltu6BYhz4HVSTKy6tsWik6RIcc5cx3k863XKMmfCj0gU+F52GiZzwgw5rwu1x2iU6Jn+zu8Rut5hUam6qXMNIb9VUcFOzVrNuJQQgUiC97dpgg+fiUk6ed8hOwO92sF9t0nSOYf+E1HVfxzuz0A/DXmMsx0Ri5ErTm9NcwoThlUAPRWKuei70FImJI3FUg+9TlL+TInimDgERKW8Y8ziTXmezI7FI68j00bc86EWO4EovB1R3arYm4cCw7Lo2hbed6QAOaN9Kr11IZjgnPd+mtcMqXQHcTFLDyI+Z3fsgdiIjxT/svs74P4RxPPFsqrQ1Vq6/QvccX2+jtZoyRbE0MmmbMqqyvqfk9lmke9Ob+t0m6+jNRvt0MEqolx0S/LGSEKY4jEj8kDnKiSWmXF012lSalBMe9cHE8U8+4Rvur+qVFM2iK2i90ZCPGLDyAIK2sYJ4tPnRnc39rjfW6sB4kRoTqaI1S/cXw/3Z9m9rMqyUnWVOuXGERqQ9c66sqqQL95lY37jk4Zv39othFeN1suksU/kpeMvFFYnChdhEyWNLE6c2B2Xpam8tt7YpSwKzrRF/Ac7NbySOrBy3Boq9IoKver1hjY4XlqJSP8ch1wgj15Lguq9QSqLOwP2wPFAObFiKn7h/ha4fwTxtKiUAF3mt6DITaZc9KeT0dttmsKklzjWPUxjzSBflErCT2g44/SW+3bw1ROrPDh6EOiXDN+TUoHgkSXGbOfZWeeNHRRLOeydW6ZgDt0h93uB5J3P4/k2TdJILEkabbKECJE0rmtbogzuR6DnH0Pa/5maT0AnLpnKX7i/Hu5/hD7yXdE9C75n1PXIyDtc5vFstUVBUCxh3j8t/lMqNtPTzmg936zZ6qbOjVWQK0eOz83Q3BhFru8secLRBanb1qyzn+cSo9/3ViFxYnfAPXlpMjlTlrBTb3qZUjuxTSTNLoyA39O8MlF0xnNsmJrs8Gwb7AKvO7cMKSY05fuF+xvg/hHod4sQ5RJ/KQsZkw1hA4J3ViP0WJQqJBwe8U63aZL+0R51HnrrTyfK7iT/FbGySRAPLp+YR8WzYswwQwnINeJ+4jDeLIXA9iZkWVbhFaJDPbYBS+Q+DL2Yqmh8adfNbFHExx0b+ixYDUcNcbl3vKj0ZtIG4Pv75AQPH+4v3N8C94x87lZkMQc6p9+geSC+bur5OsIjGb6/HdSJmYu6jVg33jlvNmu0MzrvObPTE8xFLNEQ/g4ahgPQZ8VwxQjlYzN0KoW6dt5souSIZC4jwe9sR2ZJjcznGth1c9viNHCvRceHwJPz6GwMWzNBnDlu/nB9B/RMzATER8v1f+c29J3upEwxAAAAAElFTkSuQmCC

1895.1955.2015年乙未太歲楊仙大將軍

(๓๒)ขุนพลเอี่ยเซียงไต่เจียงกุง(หยางเซียนต้าเจียงจวิน) ทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีอิกบี่ หรือปี พ.ศ.  2438, 2498, 2558

เป็นชาวเมืองจื่อจี้ ในสมัยซ่ง (คศ.960-1279)(ปัจจุบันคือภาคกลางของมณฑลซานตง) ท่านเป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาวิชาเซียนแต่ยังเยาว์ จนเป็นนักพยากรณ์ที่ได้ชื่อว่าทำนายได้แม่นยำดุจเทพยดา และสามารถล่วงรู้อดีตชาติของตนเองและอื่น ขุนพลหยางเซียนเป็นผู้ไม่ยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ เมื่อมรณกรรมไปแล้วได้ 2 ปี ก็ยังมีผู้พบเห็นท่านปรากฏตัวในที่ต่างๆ  จูฉื่อยู่จัง สหายของท่านได้สร้างเจดีย์ข้างหลุมศพของท่านไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความดีงาม

ปีที่นับเป็นปีอิกบี่ หรือปี พ.ศ.  2438, 2498, 2558

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   คัก剋

คนที่เกิดปีจอ ฉลูจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ชง  沖

คนที่เกิดปีจอจะตกเกณฑ์                      ผั่ว  破

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ไห่  害