fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOx9LYOkPNP181ciS0bGRiIjY5FIZCwSicQikUgsMhKJRUZG8opKKgnN7O587HXPvruzbA+kaZruOTk59ZHK/13n9m/7t/0l2//9z+/gz9og/jDGIPv5Dw9pD4ABixsAT/vlU4wBYzy2c8jOgeIlvHx5fGc8xBtJL2Hl9VlswV+0k5778Q+8vX97s8/8/IP7B+H+iMXHlh+0v/Nk2uWxBXc4YxyAA3AGHMI+MODAILXHpxhegcXG0A7xHGDxLRLcs3dPO9lBts9oH18XL/iyn72azr6/8of7P3n6Yf8f3D8K918B+q9D/Gf4fmokPgYI2GXAGIewAQNkdJ7YHcKzoXswHpk7sX7oJGE/DgLAGUTihzQgsGI/0DEwovfwmsTUdFYcLF7385czRgNNfHti/w/t/4P7B+H+Lux+Be551kDkzVHDAOIVmZuYPrxKUEu+w4ADE/FMaqfLQrpCvH7GwaHXlZSfkTeLz6fxIbB+cQK94o0hIV4mfzK1p6anh8f2f3D/INw/xu6fpnYecc8BkLk5K/BaipZ7u+ChRaSewKKYYRn06bLpMPWEwOhxh0WazxieWD+gM3+WmnK6L5i+PA0iRUPkfpZ2biSeDxT5aaHpH9w/CPd3wfeXcQ8JymGHk0CPGxAo+RNtv/EoOAAAwj08ikj8DHJY3/oMHSZxT0PKTdAn+k80//psQc2spO4X+r+x+437iyu+1Z4f/oP7B+H+gGBg+cG9Jft7lBC/tZCNmKOcEMbzDfGaczBPojz0B04do2gR/OXkpOmpMT4ViR+C9A9czgvtnkv5rD3bZ/GE3INz1++R0RPrQ3wJUOudxnOr4Kb8s8HiH9w/DPdnsL6i/Ce4T0ReXon0N79BPKd2ziTPmDhHMO4LECJjdIK+AAH0VDkUsBLiBHqWcT8LpjCw+FQCfewJpM7znpDt59ZsieNsn1QRy+ziUvfcT75ZzLf9f3D/INzfZHf20pI1Fq9J7j/CNxT+wcJRSIKbNiGCIEHgynCY4ZtaBIgKKlHImNQToi4S1G3Ce5UaqfByRhEPIGgsirorf7b4Il7ET2GRPqmPnB5uwib7Vxy+dfAl7C7lJeX/HIX/2Z3fIf6L2v2B3+lX5OwEbogt4gXxCZ3E3MjQAoSMEM+fpccGWMXg1h6YPh5miuhB7bBsBGD3HWBB2yTnZqT5ktoD8h50CO3Ba3ummW4UX7B4RvXZpdLFvoLd/1C453f+yx/hR5h+aHnpCQniOe75G7hHcBekTvQctkjqCHeZPSUZTy1MtgA1h9fTaLuJnHKseDCFI/rJmwnJ2IWg7HEnfhXJlVnSeSb5MkZ+YXd6WZI8OZU8Dg2piTGAzzgic6z8QRxPd5tvv/zyn0L8qfHhLBZwwEuU540JhTmpBykCXDApc+wyKSP6EehFC4gaWM1BgqiwnV4bTxBMCoDHkQFBn6v5JOKBUwyLMQ4ggqBnUdtE4o/sXhq4d+Imgg57b2l3+p8J+VtDQe/wWe3+SI1/BOhvN/khuH+Q3ROLQ0I5I/7OuDziTJYsSwSMAEXsVkxWTFZQyaw9bDzAGuFO54u4k59PPSfrAKmF3h0y0Z/dfBA/LO/ArDBIknYHYvB0WHxjd+pOHJ6efBL6NF48Uv/n4P4JmvxGiP96dk9/0yfcP7pcMnuR7EuC3ZN6QYBqkCLCWkOALOJYg8SWigvBQDImGaugwqewvbp1mOzloVcUakfeXD145zxpG5GCuMmFD3FYgJDpQFhP8uSG+PSQi5IC1sVhgf9cytxO+xDcb8j+49j9/Ihqv8H9Q+zOX9m9lDSCM8kB4AbuDHZV7AOIyADcCO7XQ9x4zIisoTiTHvFSOdAT32cof5U66AzNfUHAIuUzQXAvjFqAlH1JwibuvNqukO0krVOYqzeLtLR6kwH7+SSCV3b/IxB/g/svD1A/hfgTl0PJ5eKF3ZEUxTO155gjvRGfIqTeNoR1A6oOhxrNggYUNdJpGmQF1W0HN+oAsux1iexfGhl+ovhxIFM4KXMzWK40CNw5nrg6p3xIjP1C4Dd7tTRT6flPsPsfhO9H3fWh+38/u/OsQTCSvJCjIXnHc+5EJOW6nHZERuE5lxOUG1ANr6dunERoBOBTNy6N6hlrE+41nvzaVRD3gslKVKj1UfzgWz9L/JSYkPrtzW3PcrjnsiepHcJqQnH6ep+1+6/ufhTu5/aMmO8P/VsfeOerfgrx+AXfWm5KnecGHzEllPydIM5FrtGxAxCsE9Z5TeTdgDrt7tZxZNBzmIS062qnvmcMW3rG6EzaocPbIJATP6KfjFrqfrmspzBWNGSzfn4L0CbWhwD3G48XBmiJ4Z8cPtD+57T7K8r/Grj/TKnnGoZaeMl8/K7RS8dIkNEkM0oWz0GJPN1x1Yoaeb3jyjam59ACtADW6G3oJwE9Y7iNDFpR3a5Tg6xB42HJ9/oGehHHnGAKQ0VWdZT1MjlwwqNgpZaTykzduNlDCMXwK3pw1/zI6f6oaF6aUuOn2f318Iu2/3v5+TKI/1jb/Brcf4HdM29j5k1HY5TovIgZle5wAjqiOdfoDahW1DduHkQ7irYB1XHVcdUzVnNA6UL7YeMwMui4yuFOiCe442P9onYQ9MEvhIjPDAw0Xmk/BcuYYCyEihnwRhlrt80edl2N6VgWmo0e+oj4tPOGDfrQ9nzip9n9q3n9K8H9i5/iPdsvsDuh/EHD5K7G3NTDhBYS68SdN34lljWiJZQHRgfVcTWIFrHecTUJ2TM2CUBwqwh0PERJgwNCgXueDuuo43N2L4RNBD3uy+yDyFKYld56IUA45499vy5v13Wal0zP3KxVclAme/ZR6tyZ/MkV+X5UPbod/xSb9evg/ja7P6UxZl4XHOVzgY4Olgoq2l5RTnSLG8IaIU5YH0U7ihZBv2iNyJ4ETEIi6FGyzwAzBMRT3yDcv6I/434dt6IrhtvOrQ4mBWr6zCzJN9PP13le3nvvN3ts9nhIQCih/za+ywBU9vSrTftOuP/Uxf4H4f43sjt/VeqMzLhE58nZQnyZ82gNuuF1bj4SEInFEZ24oZjBbR/mSchF60Vr3Jm1QPQj3CeR4J7rGRoiCP35+6K4z/yYOj/MQB/t1yhpYmAYTZTKHYdz/vKXXddj343polsmTRxJnhiWOSKDQok7mdP9p5Lm02Lm62D0x8G9hHii9ozdM4cjEzerFEkddxDiBPeIcp2INlIsgY/gnu8sopuVGUVrm8mvC262rmxjbGMQ+ovWtq6Q72eASciM3SvcQQMgR3kumVpRN7zWmVGL90xma9iJI5XMxjTcmbpxt7s7/XVd5+mOfS+cNmGHZAxP33MyYSly/eKS/Ep2//9p+1Cf/GV2DyhHq/QWKJUgAj6i9sXDgPUMYTdyJbodomgZRYv7xOuL6PxxeH+589ztvtt96/U29INW6NCshWwFIl5OAuhS+ShB9i6+I2GdNv2GG4dGKhERX5A9VJVQ5+nO03nnrN3cbo3p0F/JQrZZkVEMid2DtRqIP/L4jeFpL4vOptZ/cP8g3J/YnUKGSaTycjQnGZMjgwQMwR3hZaKoIPzl0CSljo+L6HA7entd/rqu03l3nn5dnJ2s0WOraikZD45RAUJymITMrzZkFxziIdkJeQ9EUs+JPx+jyGwl3It4OM3LdV7eee/91I3OeVR6N3aP7MyL77k0Ycl4/Rmvp39/Mdw/tL0BdGxJ3sbc8UI+CmrJxfotdJ9jiAT0De5jptHpcFZmEd0x7afz13V57/d1Glvl5nbQ0q29HVs7toxB7IpBFk9C3nrO7ZFwn6v5fAiiRrJlXw3Z8KlF7Z2/3HVdFzpkTFsDiKjaBUtJxZAqn8VbBYgCvqDxx0SZvDEx/N89veMTcM9AXwaSgAOLVlokNgGViB46/PMTLHAnN/tyk3HIMEfqhSC+iA4fF9GtarDNdF3XdZ1ubo1Wbu0Xowctt15f52rHdmlULaUd27FVneIcAGXDrQvdtvxOcKjpeBh5ck0fFY5+9TKFfaGmefG7u/AuT2ftxplkICkUFat9QJz3Ten1wekeXPIlvCP2fwT6rxMzv8c2/S9c75+A+9tedkzllblST4ku5GcUdXIy8jon9VbUJnLqEGE9ZNKcdpDRZ2VWNfjd2XV1dkKIn2Njx3YxemmUNfro9dGb61gOO9mxvc7NH/vYKgBRiUqCyK/8uN20DZG6ES1Rewx+5b1XV0Jhx2547R3qrMsdh3eX0YoziVZsZtPn5j5Q8jAAUDIZy2zW7JDlMqZ0Wn7Y7/4I998ArN8L94/ec0nuVAQmo3YQnEmZT8LIqI5GeYQ1AgLhgi05g44lxAncJNNXNeDjdZ6Xs+fYjK3aenOODYJ+MXrr9diqa1+vfbqu3U3dYvR1LNd1Xd66qRtbNWg5PnUn3IYX3OcOSuoGubLP/UsE+qkbL/rx1253cQd63InUnpVFCDYrkI8yhl0Td5P1mreVHsm/Eu6fGI6etDu/sTuplxzrSbILhelcCHeySlGgk1gfMvCtasjhSIyOcLfNcu2DHdtO8U7C0ijUKkqCElxyUILXUhqtjFZjW2+9Oex0neu1T27tr3N3U9cpTtIIvZnUtfL3fYv1McqLn4J6bxA2QiH0vY/Ufp6XvzplBFR5ECrSfJkqnCxXXqTQFHZo4u+3cmfw6Y9C6hZv+g1zmr44W+YtrOeB4Y/ku/MM8ZTnKKso3AnrmPESEm55nRNhHiU1EehDqVhymZ7EuhpXNVx2biUsjWolSA4MmOC8ltIoNWi5NCpsRi9GT8aMg2mU0bUe2zrg/lzHVrUS0MNDgwY9zsrQ2EL3dtP3JkodgjtFD4xo93X3PlH7se9a1DLyQoZ1ZPdgs/6Q3bNUmNLb+ML4KQ71oSSCH8RWvwLrOcq/EuuPaL6h/GeIL5V6ovbof+QUPKIEklzJkHmaiJAnpU5pXrk6zxmdeB2BuKphq6elUZJDLVM4RgDUkhslBi0HrVDBL0ZbY6wxduzc1Nmp34a+0tq0tZ36sVX+sEaJVQ1WTwRxq8ZcON34/sbxQ8nutNMpc7mEde+vTplKqMAFIBDxouD4sJXFbSCK9HKAzUX7y+88JPU5MP22nBlC+RfD/RXT7+yuBPe32J3i5Ld8GBrWSa+TT8OUnr5cVBDUEG2B5qtE7asaGplKNuLwrThgLCnAPbK7NWbr9dEbO3aDloLzxWhjOgGVUaJTXAsguOP1rRpnPeAbBcTrIe9+Q8T9kAkbtF9RzyC1o4y5vD9PZ9e14bUWNWVScCZFtFkJ7oxmAGaWa0R2Qj/x+queKTNsvspU/VKg/xdwP1866vvgTtRSYp0yBWKyVCWUYBJp7OZwREAgF5IGyPNecrgTwsYqsbtVIyJSkkhNXgtG7D62atEalYw12hqzNIo6bMXF1hvT1kKoWnIFDCGOb5p3Ktq5QR9t6BvBp/GK17MecgvVuasVNfZ8Edi9wpy5XMEzFvPjg+UaqjVFv3v6sIUjskyaefW/f7oSwfn1jsgc4m/t/8/h/prIDiEPLKb1li72AHcRVDti/XUjDCGkcoLPd4h6j96ats5ccelRchi0WrQeW7U0CoHeSGBc2qlvlNl6c/Tm6M1iNOOy4mCUmJXZ6gkvbtVo9YTvuNWT1RMdJsSjvKm6MTM5BtGOVTdWnRHtafeIdY/RJS1q9MOSjxIVPDolCxGfOJ7MVnj9pNTJM52Toqs56X9Uu79C5zcomW8M99d6vGFaPk3RoJGa1As9NrwmCrzhHoUKwT2X7CTciX2tGo/ebL3BP2ctpQCoONRCCs45QCUFKpnJmKVRdVVVopqMced5Oeemzo7d0ZuxVcBVJap9nZZGIaYJ69S18sNXYUP3jx8N4T5W3ZX/+KtTBoFOiK+EQprPE6STXxKKQq2xlgHP4023GGtG7GVY9YtrRH6Rnfra8jUumkf30TsnZOXU/pr8iAKU0kWIwEjIkrPiBnTaT+5FNeZ6nbatnhDuiL9F60YGwhu0qkRVS1kLaZRoRWWUIjFDdurWa2sCr59jY42pqwoE17W+3LH1Gt8CRbzVYZ8acQdHANpwRCJSJ+gnh4zHvIa9FTWye5txPCWTIV8wjhzPo57JPZK5aiemTzr92WyNv74CQD9u+T7bY8/8ZZ9MCXco53CEvxMyOgbMKfcLUY5bHjQ1pYxBvU5wJx5Fvs+pncS01dOglVECqWvQCv2JrajGVlljjBKDVoNW1pjTbm6e0Hjdht5NHaL/6E0tJQNh2tp7H+CuJ6tG2yyEeGok3N/MaAT6rIf8MdG685e/Zj0Y0eaKDhGfuyPRbM0rNURqh1s5PhYjTYHpA4PDPck9o/uvKJr3iKpvC/q3cP9rW+mH4XloiWeOdmRxHW2yEE7itXlSL50yaPAhu6NC2OrpxqDUB3J1MStjlMAeqERId6w4NBLsuk7GVAyU4NYYt45bb4xSjYTJmE6ZQUtrzDk2dVUxLnWtL+/GVuGVdz0HrBPomwVBT4/kDKXbw5tHM5fSYy7vvbtOu49V10ZqD3nzokY9EycAJL9kVhFWpPKUmRf45ncsfDR37R4evmNeyn8B98f9X4U7ancRM1fRIVNmCsQ/aooo8ZoyTIZs3MehfxRtbqHenCEJ31FFYMuu51UNRgnEeS0lAAjOgXMh+dSNWgAHVku+GO2mbuvNZAyTEucQuW1x2+KmzmglhDJtfdoNNczerHuzEtDxjRDxqRvoCbGOt4QQRxtjVcNuVoornae73IUdm0idsE68QI4aAVXIG0tbuVYmA4Bigl/ujCxzZwoP5T+4vxfuufMxpDRlk6yDeYp/SyJ1wvrNjJt1QYejaHNGJ5QXYhodJmpEwPl1MUoowYHBZMxud6NVXVVjW9eSI8HVQlpj3NShXbv1QdgcvUFBb7RiUhrT+X1bjLZ62s16NGsAd7Mgl4f9ZsEOgLdKTE/sPlbdVk84Wem6Ln+c+7pP3YiOmly7B70n6gaCwSqEQsuHMxnKFrCoZyBlR+Y5M9kOpcdQ9kwZU/3O0zu+vurGI74/zu5koXLIvDG45bapES062hHoJjqqxyr41CkBJg/oJIhH3Yx0Tg7BsBljlKiFZMDcPOEkJqOVEpzq7bYStl6jWN96szTKjp01xkb7ddCKSTl1I5mqidqb5WhWEjC2mXLWx8a9WfNeOuvBNgup9mPf93VHaie4I8ofbVZKlk6emRixzoqtJlM1Ey93Q/Xujvy27P71GQRvgftz2j1Nvo7BVLRTc8OUXJAoY4xoidGJ3UM6QLT8Csefzvi+1BKIM6OEUYIBHL1x8+TXxc0TOiVR0Bulgltm6pdGLVpbo21DcNeTMUKoaV4ub+3YrmrYmxVRbvWENB9IPTZSZyBVQyJ+qye/O1IyOI2DHJSE+CBpQKGSCSIebX2hOJMst1Zv5SYzz8xdoP/g+GvWVf1TMiJ/UDrhHXDPMvVKt0ye/0hBpdzjbuLfO/guREuILyQ7MTeCCXVLJmCQ4w+U13pqJaBzxjZm0GrQshVVKyrJgTNWcQiumHk6erPowOjoiLRN0DOV1u44rm20Yxtg3SxI7YexeJjJmynj+wXlO6ma3azeJYeMXVf8jBR4yp0zSApVYPea2D1VYsp88EVNyTzGlLkjM1J/yIz8Orj/ttjqt0p8T+yeFbblZWFH8riHhEee2J1MVfJSE6MTzRPi92ZFuYyw3vVctER+bUWF+WGL1rXkirFayEFLo5QAjK1KZHHMfbfGXOd1HWdAfF0dvamryp2nm9utN9TZjojyRPbxTXGQIZQH9dUsSbX7UGXANhNindjdxNy4m5IhPcOZLKzVYg5rBPqNvl+9ME9M/6XLGXwp1n9XAvDntpT/mPJkUoAJB+I8ZaASijKlSMwEb0x8pPTaQrhHIie435B3JAhOW685wKBVxaDiYBTmDtSCgRZQcdiGHo1UNFsvd17nGdldI7v70x52QpuBNMzerLsJG7F+MCEi9An0tll2s4as9utyp9/XnXidqB2/CkyKJJs+90jyMOmxotrZLNWMv/vdo116s0+zBOAssPobwvJfh/jbznfYkmcmzq2k6UspwT1GUinARHBPYkYZlDQo4rd6yl00RPAJRlHAEMXi/t6saGsqwQetJAfJmBZQC8kYs+vKABiXgQwZKMGXRh0xWwYRj1li17G4NQVTD2NRyZzG4iOiOewQ8Zs10Xyz+CzR1x2HbSbCOnlmSMYQ3HNqp4yxJGkK7zv5CYrYau6OvMn6LzVVvzSD4Jtj/crETD68Jhkj8spyQbvndiq52zEMSWknedw0RZTI9aHnEPppVpLsR7IajVGirqpBq5ghDgBMyOizC/cMpp8B+NjWmPIeAqvGbL2x63pto983Ai7C+jAWnZIHHiK+c6dNtGJts7jxIIfMebrT7lsd4I5uGdp0tOAzag9MIaASL7liaQWrF4/7i1hnL7I9Pf1FcH/nnKBfgfvjz5cB97OT90i7A4kZ8ZInk8/aRI9knk+SNtESu6N/BtO/Clkc4U4e8cDuZrXNhKntY1vLGG0XEgd9JoEpxhSwWkgOTNe60tqO3Wm36/Bov269Ofbdrf21T2iGIrsjl+9mTaDvbRpbiOxxwGmWy0Vfu3N+d6hzcBCjT21E2ymTq3YCPRn6WJ4grgVCvC6C3z2vEgxRxhDIi4QxyITMx1LEXiX7l5qq37n8bw73nN3JM/OY7ksET3kywfVehYnPg2hRwyDcMbaaPH3okGkWpPbTWNLuRLdjq3DWEs2BAICKAwAIBp2ESUg3dWNbMwZ1VWEA9XLezZM1qGS2rddLo5C8EeJ48dNYBP1uVtfvgd3jW2N/s83iluPKpuchtefCnbCec7wu3JEpE/hlWlO+EGfU7nfPTPn4RPvf1xH5jeFO33tgdyoVhukDaYwGSbPxW1ETtSMIQmp7lfQ6sXuCe+aUJELNfd6nsdd5Xvvq1t6OHY9/5rqqailrKbUAwbkSfNHaTv1kDAMwptvX6TpPzCwwbe3tsjRq0CqAuAlwRz1DTE99gOBOmv5Kzkfnnd/NeoN7mLQV4Y47RPOtqEMSgVAE9Mju2byCtJhZTBEjTJdsnpF9avoNawT8z6H867f9QbhDRjZA2v1VvmN4NU8iCBkEUczgKJ873fPI/H2LBI/W4dGs6OS+tnFplJtbJbiI92eUMFqh8QoADMTUjdbofZ2mbmTAxrZ264jUPrb15Q6s22GbKVA7Qby3Rx8OUcyQmqfTctXunTvtbpuJ4I4fM/fM3OJNZLBS4jtNXaVMjRhdyozUpN0hI3HID27u+E9UIvgTIf5lcI+japZEgJ6ZWxktku95mCnM0MtmclCiVcgAizLm5poMwp2CnXrazbo0qlPcji2LMXeIwVTJQXDOGKuraht6O/VunrbeMGCCc6y7pGs9GXM5G6uOqT1COffGELjRis27xG5WUu2X8+fpKPBUmCiZzYqOyFvuO3khKdm98Mnk0ztY8L6Xbkfi+CJf5nPa/Ytw87/H+ofiBhm7E+izNWeYzLV7vuEMplsiJCb9ktOdZk4kdwelQMYsxSPmKpLTfWyVNXoxGtlOAAAHxaOqkVJJqKU0bb0NvVEKMygF54OWdVVVUhglrnO5zs2vy6BVwev4pr09My5HrBPo3XKQrz1X7XkwlZLgc44n1V6DrkRFcKfyG0VpsZD4XigZAnruai8c8HmS2N8F96+Ii93YPc+f4dnkVCoYFrzvoGrQOGuJnO4UaQpzrvVANH9LR8EOEOL5JiAeiRbhbrSq0e0Yx3fKAieXHFoZQvJKCpz0hJ9DSG608qe99tGf1o4tOWROejuzHr11/X70Ee5NAP3R27yoxuUvovbbVA/cIdU+Vl1u54Q5TUKFuR3ZSn3kaCcrvDRAy897T3dn+bN/E9xf7/n9d57QnhmsuJFzhsTMrXYced/J/5gHVu8h1TiXIo8rBSOyWffootmbddCqUxyBW2mdYB64DgciAYJXUgihjFZbr41SETScA7i5Pezk1n4f5pzdSbQg1nEj781uVr+7yydq97sLie+Y0pyROnZyUu3I7jRdNTgihaqgCrzOok8mTmICmqKa8Xrk75zP8+lMBb//g/vH4M5v2j1X8OSRrERYkKPNpqvdpjKRmMEOMCtD0fg8AzFkE2TMSsL6mPYyqH73xPEs4Gi0wgl7g5ZGKzyrrqpj3yspGIAS/OitG49A59FCdf0eGscjcXxvM+ejR4cMYj3fqFfnjkgS7oR4CjNltWWo7jvEGBMQeZdJv0VwqXgmywP+vnD/vTGmT03eo0GV39g9pM3w4KK51W6nlOBbMRbKJhiy6arFTDmU8tHbHZyDvT2m/bR7XVUMAoszBoJjRCYnuEBugnM79eh8HLSy64qjgODc2fW0ixCKMcYBZmX2YUaHDFG7G4/DhEfscjfVfkw73jalReTsngv3JrNTG1B5JU3BJABO7OAUXYpVsIEs1GwnaPfc7/jojvwidv89KP+N73JL9XkP4n/M7pxxKpRHZcOqbNElHMTJAW8yuFORllmn9IFcz5DDezfrvu7Hvo9tzTgHweuqqrQWIBiA0erYdwHVS/YrCM79vtmpH7Q67WLniZTwaRe3LYedjOlI/xilbDO55XBj2ALco8hJWHf+2He0JW68jpIGPyOpdmT3kD4AFQWYKprYEfVMWtuDaP4WWoJ8TLslDWS6/cvCTH/W9rnqCSW737U7rTWX5q1i0bxsgvZwSyUQLQp3nNZEWL9Ngnbjgfm0x76btq5EPQ5hyenzdO70u90ZlwCslnJs69MuutblX5wJzonX/XmOg4kGIJx28/sWZq/O09SNldYMBONSKlOJatAKhTui/zDW745K4Xnnj95u9YTudvLM5OzeKXPLFaOoqsiWcIrx1MAjcZJH0u5AUdWbUc7yg8KUJWflVxfe+ObbW26ZdzsiM47J5nkALZjKivWJUloBSKpHkApbxxJcr6tctwAAACAASURBVDUIcB8LlzbKGNPZdT3t7p0P9aP9dXl/+cudZ6OCQ90oNWi1r1OjDAhO47ng3CixDf3l/eXOsa0rHkDj7Or3jTjer4udJzdP07w0ykhltBmN6SpRkXwvLNTjQKBH0fXgnLnlEbTZhKZYhkDwvFJktsA81d64R1VJ2BS67Y3Q6tfXmfnO202yv0qad9WZSb/IERlyxXKbNV9BshV1HRcyoOUjW1FTCa6QYhC9NIie6/AIa0+PTz+73Y3pGHDBOWZHLkbbqVeNIfuurip3HN65y/vr3AethOTE7ijf3Twh0Pd1cvPk1vGwk9uW0y7TvEzzYtf16G0qqoGqvbcxlXLC9AG8+ZuwucE9TNAWqhIqzAVLeTLkf3ytmPeSEXkbxeL/u7L5sjozv3Oqx9dj/fX+z7eJ/w24xy+avO9AzpmUVsDCkotx9V2Nnvi8HrQR7VgWnyFSd8tBJbjuPy8tWFlXm7HiUEtutFqMPu3CgEeig0qK6zwu7y/v/L4ZJSopEBXE626e7NTbscPpIHbqT7v4Y/fHcZ2737drt/448hs47YZAvymZx2DTLeUdxUysfB2n7cXqAxHukd2TAyp5oqI3sgylFsyedj+3jPBb0zu+G9x/8X5+oaOWaOc5u+eSJs7UFhRvouSCvOZ1Dbrjaqw6fERVY5vlPN2dxb27nLsef6ici12meamrCjMItt5Yu+W0V0lx+fPy7vKn2xajVCUFnkC8bsd2Mga3w05ut9d5Xi5u53m5I6UMXNd1JYcMkTrO6qBpe8n1rgc01htlggsSfe1CkXxPYdRndr9N7CikeS7lX9Mh4YNhpkdJ8J3h/nXbk3aP7M6I3bGoWAg84V+RYk8oaTDUqkFiMjBGW20zBaD7Es3O+cMi9Z52udxxAzqKnKkb7boi3Me2Pk83dSOEOBIEuLvj8s6f52EnqtgBDJDILSJ+Dm/kj/1y5+VdwLqPoC8722n3TMBM5J95TACmObv5bL2sQCRNyqaikCIBPaE888wUjS/GaQH9D7P7I/R/mSP/3O1JuwfE52YrUTtFnXScdT+U05NbUSMm8mIVBZq9v7z3x3HabRt6O3Yh2cvO13k4u+7rhLlf42Dsupq23u3uD+v2UAsbb0zX2rS1P8/LnX7fDjt1yigZUDLNiz/3y3vsWv6w12Evd1zOXe70gdQR9OVdOoesb9eQ8UvsnqeIdcrgpjOHTFp1NdbKizkztyWFYxIBi99zrtQLt+NjDkF6/D1w/1+D8j+Ae8nu1FIQfL7a3k3MtKLSUbsf0/6GAepzxF/O+/O08+SmDo1IMisPO9l5OvZ9HMxpF3+edur3dTJtHflNGNM1ylz+dHb1h3V2dXa188SAAzCjlT82fxz+3P2++cNe53G505/7dVh/7hchvrhB7w/sBu5ypz8ODE5RpCnndaqHitPVCehV5m7P2B1wwl4EPURfZCL1F9FyQ3ueLvRJdn+16r6znfrWp/gE3F/YHRjFm1jG8UxWXIgsMRjTxVDSaFHvVO3/LVHuI9yRes9zXyc7doednJ0vuzq7oudE17riwh2HO08cASZj8C+ta61rbUznz9PZya9LBP1k15VxzoCddrvODduvc/eHvY4Nmd6f+3Ue/jxz+8E7l7Du/eVwFDqP3ubBplzMtGSYRg2TKofFulSpfFIh3ONX/YDyB1jfVXt86qtN1b8G7mnADAKGQk4YCAxwhzjzQ4PEBXtxEEcZc+w74TgYo95f3t2djoR4NBbP06+LHTu3js7Obh3dOmLYSHCO/eG022L02NYMgGHao+momIwdu9Mu/rD+2LGrCMmVhJz4nZ2dncPOtuBOIdlPDDPFISjseH+e+zDnnhkMMBnd5+VlqORvlVXJCzHUDO6pvjtL33wZNX3592K2fl2Y6XPo+V+i/EPD0Q/YPbneo9uYZzSPEVZKp2lAdcr4c/fHHvTDHqmUdg57ndFY9IWw8c6ddnO7dbv1++GP0+0Whbs/z0ErdxxY2Z0BMC5VY0xb61q73RolJmPs1Pt98+d+ufO0i7UbMHHaxdnVrSP6ItEk2Fc0WzOHjPfuPGOfvAo1Hy2NWQ/E8RRPJdWeu2LQoC/Xzo4JGrS6KkvfNiseb3jOjp4a/264v//lT+ye4F7SfDBY832KNxnRomt8MmZsa9wQhfs6oRTB0KZfl31NGh01jEXv+NRvWBfy3E8b9Izfj7Gt/bEbHWZycIBpXnStt6G361pLTn7GoEbO09l56sYg/dflsFNIKzhPVCk5pr3zu91TY0B8HJG88+c+68HonnIH8LGNcaUaNNUYjN9SZPdszYK0hjDLxAwReB4x/bVfXxdm+p/j+GNwf2d07IXdWQQ6yUfKQ6EcSUE6XoNEp2QtZAVVSM5FvcF5LTmu8r4NvY1xTQxqYh/AyXVxC2umnnbBc9y2TN142s2O3b5OkkMlRcUBgBnT6VrXVTUOhgMzbT1oZafeHzb4as7THcfY1tiv7Dy5bUH/jD/33Ej13lu7eYewtvs6jYMZBzMZY0xnTCeVkcrc5Du6ZdrE7lWc4JtVhIxRi2SbJjsVMoKnpK9Xq/TRVE2NX7Fq9p8C949O2HuE+5vsTh60iHJK/OAAYQSPeWNCKACoRMWAMy5DEi8AcDBKjG1Y092OHQX2t6EfBzO2NUJ2MmZfJ78up11Ou3nnkPXDcnwxBV7XWghVaQ2cY8bvNvRjW592i16X0x871n0nGRM4/iycj6fd7brqWpt+nuaF8K0ao8147Ps29NqMCHQkeMqFDJ4ZIKyHeBwtKBlsU7zrEEwFAM4YK9k9S+olzXJrz3idGv++jMgb+t86/BncS3anFka5wfkUJ2J3mc3/2O1u2lqbUZtxmpdxMFzp0E+E1mYcB4NJCrXkWDVpMXrrg/gJiy5NPRqmp12u3XrnMGBUSZEyv4GB4MB5JQXjIWNsX6exrYOC3zdnZ2cnZ9fDTs6u/thcSBYI3J+ofV0xhXjrzWaPzR6mn7UZ8VE1ZhyMakxdVSTcje4R6Oh3p/KxWbmBQBOxewIrE2NYTATDr5zRLntEODyC/lvD/TemvL9F8++B+wO7M/rNchFPf1HOeMiR5KIFUBx2u0/zohojlUF5bdramA7lgRKc3olHlcQAgHMODIcCo9XY1nZs7Tw5O/vzRCVDqxncFtTGepEMmJ16u652ntxu/bGjeYC1CfAKITls7Rejidzdedp17RQfWxWWJrabd86dpzsO5/xmD21GrrQW9SQk1YjMl6nB8u1opEYLledh1HvWQBY9LYXKTblkwuUNx+TfBPfHWME7L/IL7J7jPiocirYyKSPfA1dSGa60VGYcTCUFcI4Lo0oOMpuLHxZ9l9ACUCUZKpo4tgptVmTrrTd2npiUSGic/uCcM8aCZGLMaHW50zt3+dMfOzofF6OVBC2gkYBmtJs6txzkaLfraoLZkC0/36it1yi6jn0/TzfNy9SNk5Dkd2+yeGqV+WTiotiCB6CLMv0rTDxMwv2mULLUsETr2U6x/wUJwP/rXvGRu30rTPYeuL/N7vceAAn0kI3gXDWGK11JgVm4qFtNWyPWleCY29hKQB/LoFULODfv3rOQmzGHETPdmZTRgOaFASclzgKppMBkGO+cP6yd+rFVWJYDF6zEpVidXa+M2qd56RTHgvGzFpOCxWh8pPWKt15jnnATfTJ5xm/M9c30TKyOn8rkMKprAuVK2eVIlbN7SeRPjfDRqGoOkT8I8T9G+Tvh/iNsU2JS+RwDLgDIRLudwwHiEmJSC1CC1xy0AFQO6LWsgVUsu2aEsQCG4n7rjdHKTj3j0phuMqbSmkNStJUU42BAaOD8tNvljtMuRqtGQi25UQrRjEaCW0d/pHS0Y9+NUp2EQcuxVbMWiwkr0C9GI/pnLXAbWzUZQ0YqUbtMS2OXUTlyPkaVzgCiqRoInFw0OalHPr+Zpbl6T/+/lN2/OfRfXZC3x/fA/Yndn1GeZY8BTy4aUWkNDNA/aEyH1qfRaht6XEsMV6Ehn+PWm5pDlb8lAw6AfUNwDhyYlIJzITn6cHStK1Fh5Wv6MaYzba0aM7b1OJhGGSVBCY4aBvvMYvTWazt2Psp2XHYG14EaWzVoiQJmUoCInxRsvUbcL0ZjDW50tzfK5IkDedpjMM0pnHQvNwDJ7x4/8ovDMXX78gl6SHGnb7p6x+/C+qNh+p6bvyP5PewOAfQCAASIyZjFaDtPdl3R0W7n4Gesq6qJGtooQdm5Ldb1TX97hsvRoOyptK6rCiDU+K20rkTFla5EhVIefyop0CautGZSYrQV3yh6P9WsBa5HGbB+nse+G62wB3YSCOWL1kujiOxR22B/aEXVKYOTFfOVxrKF9XhW/zHBPS02FuGesJ2Jk7dzBx4a2af87jdG/OZYv2H6Qy7IG9x/md3ZSwtHRNqpx7AOru6Li1xjbHVsa6OUFtBK6BRHrt2GvmD3+G5o2qIQYgBYO6nSWghVSVFpjfsMRHxNyI40puNKh0MJrYSxrVGoIHBTzo6/jn2vJTdKoFcU1Q6uWbn1etZi6zUKenztYvSgpc6KP1ap1gAaqZQgEFEebNMoZoICIzc8i2ZrIVYKVZNM1XsjPvG5FLHfDPcvK8Lxere3hLZfRvydr9/J7tRidIieYmAfYzd2XaduDKpGiVYCKmAUx1tvcOml/HKCc8lBC6g0+uw54rsSCnkdoV9pPc0LAAfBGZdTN+paT904zQvjEut2xHesUZGfdk8lZJwf2xoFD1rPgw50jsonuGiMnlQi/rFVRolXxKeS7QyyEpDBkUXf6F3AUNPdVE1HmTWbHnJj9UvFzJdKmi9zRL7VM3/QB34B7u/R7g9qfhwMAh0XikHv4Wk35HX0po9tTUSL6QOS8TCXOtqpAlgtJKoXxpgQqlFG15qrQOqIdSxhUEkBIITkqN13u9t1ZVIyEKatayHRLEYPTwqkeu+OA4GOgscogYMAOh9x5HFThxy/aI1PoS66VQgTUAFwziSDMBuVQax1yqJPJgaSyP9YmqrszuOFD/KV18lp+VflzPy0N/5Cj73j9pfYnd1wX4lqbOtt6DFVC3kdnYnYgrYpWajBS9jWFSv87qgGasm50oJzBtyYTjXGmG7qRpzLZ9d1t7vb7bHv7jiOfbfrisktOJioxjAuTVtjH0NPYpGF7zwuOV9LiQ6cQUtU8EjqWH847DQKtY01Gs3ZusK89iq620XujclmCMBNuOcORMhM0ozP03OPYacXyv+r4P4VXeKd7P7M98Z0uPJjMFLX9bQL5UUaJTrFMR8mSAWjO8VrKSsOIhlxAACSg671NC/7GpIicQtZxPsWEozx8Tz9eeLOdR7+sJh9gDczGRPuauqLZWdOV8sgmWrJ0aKgBDXUM3Zs3dRtQ2/HdmmUHVtk/bjepST/o8iqnAIEzyOapInBi7BRZPfonsx8jGUQKXdLvoh4fN1vEDN/hKPmo9uH2P3egoocw/jkk0FexyU3SECPg0GJj4SKC+vhj4Bq6kbMmUG/DaVPnjZMwMMMMML65Y7rPMIMvePw5461ZdBcxku53bozTg73/vKXnXrFg7uzkYC+eUQ83iT6H3EFEWu0NfroDXrf7dgOWlZCkSuGKuBFpqbUiMyoT2K9/P7ejiH91C+DD59YiuzW+KWo+u0r730a7p9gdzEOBiF+2g2BjhPtSBmj6sUgJfIlurEJ7kannoDJ8fsaZqy6bcFUdZojEgn+uM4jTsPDFot5lG632xBSzYrped7747TGEK83MmydBDJVkciP3uD6UETz2A3i+t0v6TEviGf5d1baockyfdQpb7jcM20TDn+POfhpoP+nIH7PzRe4zQD9M5SnXV1rZHfi9TBXY54wrdeoBKNZCyw9sPXGKIEVE2spk85GuM8TSn/MBMb5eG7PJ0YFxCdqPyK1T6nDhAJjNBfP+aM3k4BBq1ZU6KzEyNdkjJsnHHa23lhj3NRZo49eH722Rtu6Igfl2NbZQkuhUnHEOpmgFE9lsT23TFOg9eZc/LH/8db+7eD+PwD3b/S7P7B7yGGcJ2s3DOUEj/sQihmhjEYoO5Qove45SMYBGJZMoouE1d+HPqd5VOSY9eWP3R0Hwt1lMsYfhz/PINyH3q6rP2xKGcA6p+fpj6PjqpNgjcY3wvWHj97YuvLrsg/zYrRbe7eOqODdOm69dmvvpg7ZfdCq4iRm4KU0UhQzGXunLzizTm+HhZYp4kxZVykPv299998I97dckO+B+4fZfTLGtPXWm6kbMaSKj4NWWFQD3Rq2rmYtZoCeQ8+hBcC4aC0lrqo3GWNjyQ0cHwL0owpHmxVzJJUEnMp02jQjFhMN8HxnV4/lI7PZqN65yzm3257DJOSkYBJhW7S2jZkEnGPj7IqTQhDr59hYo7FXBNek0Z0ysWR7bo9CyfTEyYnVo92aGa3355P/MRsKkj2b7/99cD9fokvvMa8/ye6VqIhN0d0eCB6nzNXVyGDRetF6ZNBzGFnYFq1rYDzAXRmFae4dvjZkq0+9naeQfNuNdYXZMoKBwNlSpp+50jhNGxNmQnrC1If6ZPEH83ixMoI7DswUWLSelQldEWAGsEbbxuCOW0dvl8tubreX3dy2uLl1U4fhJ2tC+fnE0fExfU9ZOKmU4QV/P7H7nc8LqxUglu74xtM7fgvEP21n37n8new+aGUbE+TyPOGjm6elUYEyjZm16DlMAmYtbF1ZoycBIwuL6QV2V8poZdp6MmbqRqwOOQ5G11pJYMnDwUFodPxVWktlmJSYZM9AAlcMQHCOWTTuSBVYCeuXc+44ArsL2eJowxh2xRlgEoBlno7e2MbYxuCOXxeq4eHXZRJQieqO9btISYZoAXZWAv8B2LmkeekU2VPfGu6/yyHziYgBAfgD7C5A+MO689yHmcAxGWMbY+sKMZ0zOiLMNmZWZhKy5gCco52KcG+UiYu4JITT+sYMAEBIhZWVOAPOlSb057eH5duvMowaCxA471wjYdCSZFXPGN4q3uEk5KI1Qn8SMAOgrL/s5u3ips7WFWbSP6j2gtpZ0RlYAnj6vll5bg75R7CXsP++cCeUfwf/4yvcP8DuRonr3LxzbjkQxLMWiBUCjTUGxQzSdqcMBkorHpQALv0uOGfFHz9XBYkypTKM8+i9xNnfLMQyRczQ4gCcn2fyyZyna5TZ1wnr27jzbEU1CYkOGXSPTsYYpTplGmWmbtyG3q/LaffrON1u0YTFipZLowYta8kbCbWUJcqfnIU51HNHZIb4F6iXVP7c+L3FzG+B+y0v8tzeJdyvz7H71I1u7S+3XNd5+fPyaAseh53GVtVC4kQ+nOuJIhtnPEllQGj8+9ICBKU3g9p4enMAvFSYjs1BNQbC/NcsA15w1RjCuvcXJtIAV8Z0lzuwIAfOdUJFpBqz2QNvEidlYxkC0884QRsnm2MUzE791muEuxbxbu+EfGflTHYXHvc3WPuF6R/8NYz9EXNVv5jdf5AG/B64v5fdTVtjGkmnOKZYGSWUBBCcK21MhwUIEEy48Afu3+CerswyDGRvi4+Y2cuVZnG5YK4w12AKwp2WYBBcm9Fiarv37jzxTUP5EMHHwWCemVRhRzUGrV7snNO8hNVs+pmgn6NfNQbX5q4lTzecIPnK73c5cu8WxSD2c16noz8A7l+P+Ed8/2Z2H1ulgNGfm3EAocNpQktlsAWxAkIjOrUZsYoLkzL7e99voZC/AMAAZbpUhmaDVFpjgQM79eNgTD8zBoxzJiVWjMFafMe+MymZlLGrCOo2mGUZfDsZ3LH6APaZzR459G+4FzzVn7qpkwfl8dQb3tbnT73khej/Jrj/mM5/M7sXeerYxhPvajOGSdNCg9DAFR4yLrHUZPFK+vOj6zoLywihgIc0QxwcsJ0BLoMpGTDMfb+82+whhEI47nZ354klYgq446u4BM65CmvxYbfEW5XKWLshmqd5Ibhbu03zEkovZdAPQU+A0kUO6eHFsQ7RsQ7x7MLHnu1nF7g1hp8/AO5frN1vj6/d4Nfg/gHtXr6Qx2IBUUYLjaoApQsSfHhkvLxC1t3wUcqpG3e7X/68zsXOk+nnfd2neUnUH2bJht3TLt575zxWAnPOG9MhOhHotAmJt4pVDLDXprWSmJQob8KrOGdS4iE1otZH0DPOH9UL0H7WmI1cuWfmUa3fLNjbv9D0l8H9hvJHuH99vvsz7hmXwJUQCrgy/WzniXHJlTb9DFzhs5UOten2dcfM9c0edp42e+x2x2VWg4/88tflLnfYsfXO+XP33p92mbrRmM7oHpdHRecMUuXY1pc/vfe4jBlyPCqTO8GHqjUB6omegTEQjHPGORkbJGZwH4QOaxAKbfqZSUkEXLL4jZhDAw0E4WtMjE4XKTj/6dLp+X9wf/uEH8L9/ezOAQQxOk7CQCjrWqPeMP1s7YbulFAO212penrxky3Nvu92bN3aY+LKvk7e++s8L+9wkpSLSx5gAhkWYDJageCC88NO3nvvr80eYZnifiaCF0IFNBOfBgDhrxC1RUzThtCnYYoGKwaSgWAZmxN2I6YfdArErgAFnG8nF93lEfTf2jNzfXl25C+y+G9id6FDqrfQ4RRUwIxhB5DK4Nwi4FBJ4f0N33nqlnNrKCs5DsaYjnHAnGE7tqfdQrGkc1+aML8OA5+YLIApaPjUZAwuwnr50zl/Or/ZA6dsI7sjtTMeRDyUUiHXHwCcgZTKIK8zLkPyAvA4Tw8YCAaShWBTEFlPjpXiLeL//PzshfT07dZuYoYx+M6m6hdvb2WGvZYk+KGU/xy78+xsHgvgCQAAoRmX6OYDgMkYdMnjimLuOLCSoz92RC1WywhzUqXgSmOti1Di9LDeOax6F9JdjLbGUAKZmzo8xMTdrTcCINC8czf5DhwndMciMDc2pWOu0MIWQiG70yNwxUAyyg9LbJ7ol2zWUn0U4wmkd83enP6/ZcRmx38N3M83aPud87DuXP6L7P5wOj3BaZoP4xzraoyDwbnYYUJTTO4d21rXutI6mI+CI/s6u9qxs2Mbivoe9vJ+MWGWNF4nlMLLoG+NOe2CszFqIQFgbJX33nuPUaT8LZiUYbGkKC9Sl8fp1SBBaF1rVEoYDEZHKukZBjKEeF8oOPFzSeuZIZteUlirL8YrK8/P+f9vgvtXbBlO38vucZfdWuiHV1LUIQ+M11IqwSspqPJMK6pQUFLw4AWXAusiualza2+n3ihhpx4rtY+tWnToM7hDG+KesnaP3my9Mf2Mw4s7DkT8nd05+mKSAUjEDiBMjLxi1RCcoYKXNf0sFcobCUKzWK+dJeotTE/I3iPtZ2Zrwdu5pVrc1W34+fba/RtuP6Drn2j3N3FP9YGFMZ0CxoBhYgwmqTcSlOB1RrQIdMQ6CF5LjoWqF6Mlh3Ew17mPg8Fp0cjrOc3juLH1BnkdSyOdY4OxJ9PPQvJxMIedot3JyQEPsTZTzqCCc7xDrDKJNVzzt5uMCZYr2rUgXnj5Js0L8s+ab7L9gcUflT2d8g/uH4T7B9n9GfeIJDBaKQ6C4cI1spaS6Bwxl+/jDlp9NMkV18v2+4a1mXDxPRIzVKV6643brR27ozeYxWXHDlebmeYFi+mRmBGSB1M1fYgCWZhdqSRgMVdadwTfEaf5hcUahGap5uMNoy9O8rtBnCme+0tfsf3QCf6x+8fh/ll2L1uw7DqK8tDOIRQ9BypRAQHfQV0ACE7owMq9pq2NUv7YcukyaNQYkg7DWjS9sWN79MYasxiN1I4xo9yrGDYuWTAzC9MQywtzAMkBJxYiu2N510HLpVG4ftM0L+ieyiRJKTlyI5Ngmu+UpufbLy31UKaa/mK4f6g6CJR4/QJ2Z5DWOxCcIH47K7VgTgEpoHjFimNp7NpohYuqYoo5LWuTcbxajEasY6V2O7aNMhj2x1AoUrsQKrkj6X5euBPbaynrqqKJ21iQDK9PDtNxMKzIAS5GiVyJpGezdyH6Lu7iQcM8jh4A3xnuX191461J2R+avPe17J75KMse9LN3Q17D1SQlB8kBFyfLSjpKnOk3tvWiNdYcRufM0RvsA1uvjelw1Q3KOs5iRjyUJQ0U+0KswJTgktMaUqFi3qDV1mukdsS6MR2Tkj0R7yNtA8tOIFO1YPP774LaS+OVfUO/+28sKfNTcP8C4jMkfiG742+qh4eHN6g/vT435DhAmMzKt94IHnSOAFCC11WF9V62XqPTHRFvx7YWEmujnqfb7KEak+fA5NGlRLSJLoOMoUIgkzG4tBMuF3XYsAzlOBhcdopJyRNFl5d7le5we+c3PI33m4Jspzj8dnD/XdsPpqh+aHrHV7M70LJLr0B/gn7kuzR2R3EbT0z8BgxXv9ECBq2sMdYY8sEjBFVjMG2GZpZkdmpSzBFepI+BATAea8YrQUup0YJqpGRwGYVgb9x0dkbC8KK9o5QP8j17cbyn7NdDa9b+N8H9Ffd5SYJfuw5keCvB+ojgDKWM3VvKRsoHBgAQb6X83q+bydfUCxLkMy0rgcXFETQ62mvJBeeYMoCh2buMye8i0S0DgLGtKQ0BLQFU6rjdgB6ova1NW7O0kN4jN78px4Gx4i6emf6m6e87fw3cX/H9oXKWP8Jric0fnfN2S4bo1+708MqbOZc/ncNIccB5sYJzNFUrKQKFAwuSWkqcWhWSfml92Fu/AcDaT9hnFiwps45u6vZ1wmoiWNWjAH1bx6mDNEbQVdntuPx1Fzbs5bFA/u2ofPzL4P6DbvBOuH+ddn8GOu2yW8sNAMF6jOjAfQYAUANbGlULKQBagEVrrPARdJBMKTqYto4emOTijJntN9vRtDWGY/26UNbNZbeI+/7yzh/2hvWwNk40eV+0RhQvmW6KnyeKGfqQudhJt8aye3w4gr9LuxOsf7C9B+7vYPePtZS9ib20JNzH5mLMB7B1tQ8zVgSYlfHHuWgtifukDHNkg/OeCc7jBI7cGRquiVY5mgAAIABJREFUqGtdCSU4d8fhps6vSyhiPHb+2JHssd3b5bouf9owS5CwDhG8RY9N8isfQPLn411kzz7w+I+GC9I3fxncz7cnNP3ay28g+C3s/nZLakyKFXJYRJkLkoNtjA/lYq7rPK/znERYkYwxAM5RzHClgYeIKea1xzdKkDNK+HVxdsX1mNw8ud2GRT7WxdkVS+S5dcT961yv63J2cnOLyZtMymwJvVxivKXCn7vB7cXs6cyX59PhXwn3n26/APffzu4/bIl/xAQGOg2PBQM3df48L+e9c9dxXuc5aBm0AZ4uOG0Z0lh2+XS0GG3HVgsYW+WmDivQu3ny5zkZc46N262bp3Ns3Dy5dcQaNXZscxnzwLtPqHwR7YW1ejvr3nmezqF3+Wvg/n6r9Mdw/5+w+0PLffxPJy2Nunbr7Ho5f50nFiiFAjeQZm/QhSGHCTUwDgyrxGBWTC3l0qjTLvs6LY3C4vGoZ9w6urX353ldfutNpTXppTsX50h8g6rvI1fRPx4Hhvu//MJ/Ddwfof+dtftPW1j4+zLcibiP5h10il/HeTl/HadfF6xdGhCDr8H/OG8jeyJchSxfuiiLhjBjSvDFaGdX9EiGSYPr4p3DUtdut5d3W6/JG5PbjK+GJLUCg9uzkNms9IrCzn00fuNO/qK/D+6fKBB5/ZjdocQiPP76alXD6IrEeOE8xRiWbHfzhLWzrTEiO5culxyOhXXI0tu+ymmAVsLWa8nDQse4roFbx603g1ZuWy7vjFZPLy2E9o3d78Rfng3FiWSos4cr3gcAgL9Ru78F/XfC/Zndfwbvpyd4JWrTz2HRvLY2pkMXYaxgKgqoE76fIJ76IAMOLJSKj9ushRZ0EZZdMr2+7Dx54wPUjBLAOTI9pqNh2tnY1m63l3NC8h8C8U1cFg0sv8c3LdWH66V7D43fF+7/xcJMv4Pdczi+0SkS4NFSzBoZQCjqm7sCKccdeOorDMoRHpLcAAAGPWN1LNjbAjTAKg4iqglIHYX0UJIZ2JhcIpk6AAZYJIeKiuXVxXD5+bGtr/Nw5wkc0itvAiPsJKWUi538BUl9hU+aSaKX69xaswt/SzHzH6069lHL9edAzhoL3LOXFgBgIISa5sWuq641CA78NoM7vYRF6Fdalx7DrKPFziaAEcprDg0wxZhi8emMu8vXsXtj6lwMq+dRNIrIP/sWGABwYEJyxD2TsqTgkpFvD/e7KHg93cyjdnnae33jbwf3/277n+S7F7gX2oyVFIzLcpTITyyb4q9YwJGzOCYkMDAGLCxxkwNdMSYY0XPYieCI6Ip8eCNXAIjZkfipBFYNUY0JVQawsB7W1A4CLF4KgHGe+DgRdEnSiYOhOJVAm99kMfwQu6f/z4bqN2T3b769QO/X2P21RWjgKidyFmpxiLqqKq0roeqqqqtKcF68ln4JrhrD4rzpFCoCqIFNQlqjcfWBFqDmUHPolLkZgcSTQK2JULGVh1yXUMAVVxTDsziAqEQlhAq1TsMd4OfQVHQgfgU8f5dy+Ch5vWR9KNtutJ4Mi1z7v2EQ/IP7B+H+QXaPEMpfKEAY04WlgO2KibKHnXCJL8y4wvTdsN4LAOBkfgCajRGrZgMATELiMk+oZxDuijERl2HPpcwN5VnPYaEMAQ8ZmgwtB8HRnsYVoEIttG6cuhEnkVSiCuAWYbGQ9CY8g/YrJJ8EDp1UvuCx3zzA/2aw/oP7B+H+YXZnkCX6Ah8Hs69TiARti13XqRtPu9mpx3XzrAmrhS1G4zrx8bIcGGCmIU6pBsFx2TFcNAaxjgYrihmqbFSKmSgVQiuHKDTCBEGGpYOhksJota+7Ow6/b9e+YhbkNC926t06OjvRevMVj7NVqKZxEh93a5TUB5Tqg7DK7qbqi3GbS6PHRvY3s/tHw6sJqB/U7gggAAABYl+n0+7XeVw+VMOzdjv23R/WbUuscaeXRm1DP2uBq77UcYUCBpIBkFeESSl5WqkPSb0B1gLUQPIdEjPmd0asGLtARL8E4JIDB8A1z/xxXna+7Hqdh1tHt4XafX7fnF1xXUtcJ9loJUEA51KZUGMsY9xXXv8B8RfyKnv1XdjET/DSGI7/Yrj/l56Z1xbOt6F3u/XZouy4+uRpF2vM0sSKX2OLaeWL0VgIMlsGA2vZgWlrrrSu9aAlLlI5CcDVyxRjiHWB1E6sSRomkm5kwdyc5QBQcRCSH/seyrB6f/nrOqxbR9xCyey5PcfGTR2uK7gYPWsxtnUtJANQjQn1UFn2Tjmj35mZJbim4Yg9vjan+ofm7PJ/K9zPDxI8lAh+v3YPv8e23tfJHcflzgR3u6EY2NfJTr0d27FVSOqTApwuhI+NBMFxlBDBZ8E5AJsB3DxNQuJakOicCaq9MPuSaUiESPcc2JMriDWfdrtfdrkuHyoP+9OtWIxypzrGWAnVjq01BpeHxyWzjVahgyvNOCUgZ5Rb7r4Sd/FF3oaGN8eL9PrsSv/g/lG4f4bdcbFIrG2EqVTX5Xe7j4PRZqy0xqIxnYROAvF6mhrXqkHLOtQnBQDBuKQVKicBbp7IJ4ObhOiFhEjnJAwSoyelnBPmOBg3dZd3175el7sud47N0ihrNBYeO+yEC6phmZpZi1kLO7a4g5X0EIXajAxEEtN3if3C8LcbLkeG7JSs8YXl8zf5B/cPwv2j7M4AwGhltDIKtfsytrVqwqpJKEuwggUCHXE/CRhbNSmYFOB6Zp2EEKHniitNGmZkYZ4eGqmoZCoGouDMnCnztoL7GQMOsA39YSdvl8udft+2Xm+9IfJWjZnmBdeqx5nddmzd1B29dlOHNG+UqKQABsEr/wZD55yfc3Rxjy+MXd7+Xa3f3uZzcP90Pu23gPt/mxEZC+JxLUALwPnRGJPHAtbAeSvBKIGYnhRgusukIIiERnWKz1q0MryFAGHXFVcetsaQjMHHioEExgupQGImgeQRdkarxWiskY3dDx0vOMJ0imsBWMgAV9hb4mrxzs5Hr3E6yKzFoBUWSDP9jJLmCbU/wmrsAy+3W/TiJ5GTdYlPw/2PQ/wnsn+vr2B3LCAqOSgOFQfBOZZDAgDGgQNgtUcENE7yd/OE00ORVlEh4FKVgIM8l3aeRhYm7CG144LuWuQe92ikMhbQE5VAxFMY+kknGK3sPNmxs1M/tqqTYJRoJYQxR8HSKFycHivM4IQmXC/76PU5Nluv7dQPWo1tzRhUGitFFiImM0+Ltmih0k6mS9jtILdXnyXNp7X7W5Vbvuf2WHLjndtH2T11ikoKJUFwjkAXAAIYVVSqOSjBGxkmU/t98+d5ncdpNzt22AEQ8UiuIryfNP2MK7W749iHeWQpupQrmZweMxbPrLl0wwyw6MDQb0OPxfeMEkYrnOGB9R/RT6prHV3v62W36/LXsbm5tXWFvhqEO2YEFQT/YiLT/eRt+X3C29RefpbbScA+5Xf/KEF+i+2d5WVe4f4xdhfAEOhCcg4sRzyeoAU0ElDGWGOu87icu5y/zv2ymzUaC/aibh60VBwYCxNPJ2NGBn7fjt4cvZmEbCHCnYzRROc3ds9Mv8iMHBiW0Bi0qiVHkyNoMA6TAux7i9G61tO8oBv+Qtfqvrp1tEZvvbbxbjFiYEzHQCYuLu3O0kxNDA33m3xk89twkV/tk6bq5+ZJfAu4v//O73z9TnbnAJWoREzvRTGTs7sCVnNA4nTbcp3n5c7L+8t5f+6XXUnPTAo6CbUMmrwSteQwCcAiYZOQi9bkiJQQA0wF2d0a7oSvBEdWNm2NxeYxyFVL3klAYxrXftK1tmN32uXa1+Ce39drG93a27G1dbX1Bou+A2OMS6lMrsYLEyIj5vKp8olXrV5Q/8t4BR8WMz8oQPdHbJ9QNQTgD7F7qF0qeEhbF5xXHKJ2ZwCgOLQAKNzdOnrvr3MPiD8Pf1iUNKTgOxnELVdaCGUbgyHVnockgpRBAFkSAcvAlB0SLSJvCgDEutHKKGWUItAbJToJKGbs2Opaj4PxdvHHcXl/Xf46Frf2NLMk+OCVYIwxDtO8MMaJpkuRXQjuaFGEWy21+5OGL0eG3BD4nHb/nM330+13pbw/9tX3m6ofY3dUMsF/iKnhABWHigO2aAGd4ujNOO3ijwNnPYdY5nkcfdAzJN/x+lKZaV46xW1j/LqkXEhgGFhF/8yd41l5wFLPRLhjBFcLMFphjd9KilrKVob7xKUQTFuPg7l2G5SMO9zaY5z16LU1Gr1JRoXJLNqMDGKl1btAzw2M4v7iYSHRbyxeNt5Z//uKmd9YBPjX29+G+we1ewZ3/MFVAJTgjIOAINwnAcju12H9vl2UaOCcXxc7tpMC9GejtYojxTQvALDEQA9ReyJ4DoLFFedLjLyAigFAxcMqUVi4HYGOq3SgqYqhAGs0svu1r+E+z/2yi1v7c2xo3iCWIEbAc4X5z8825g25D7eaP5Z9o9i9NX7WVP2dcP8t21v3+cujU0JyCegfo5z2MNeKWlHYoF8SJU6XsaabOlz+NyaruMs7t462rshUHXQoIA0AutYAvOKAbhm0Uyk5LLJ7cvaVpmpu2gUBwAEUB1wUDZPva8mjfJctBn0btfUa5y5dhw1wPzZkdzd1iHVbV2F9ESUYYwBCNeamPErLM7ubtJNbqJmp+qyIynb2m8TM93TU/PSWfu3mb1z+Me2e/0geEM84F5xj4oAdWyxOdNjpstuFSwqjwbpvR6+XRmEiTSdBxVWT0D3CgLeiovQBonbySJbJM4VxCoyxOB0WGOPAKg6VFLXkSnAlQ6l4o1QjAUurYuSrrirT1pc7Atz3NZTfWMdzbDCds5PQSogJBVw1hjEq+EH3kY08dF/Z869G6BuWaalm4uH74f4IiO8G7td7/qJL3fn6V9k9iXWIa3fhM6jdlQQQXHLAfAEMoFqjz7Hx+3adx+XQRXP5w2Jxi5g0prQIf1XVhMUigXHEOs7cI+971O43YN01ca4CUGshtUfoSxQzbUT8rIXR6g73bUHQL42ydWXrKsJd4MVNPz8swfcE0tjAoITyI6DLc4sz2ZflzHxzuH/dRgD+ALtzyCfrAcFdSF5LzjivJSfXnh07a7SbOn+gZ+a6Ln+d53UeWMgX7dRBq2j+gWqMkNzO06AVsDu7VxwkYwJCDm5GljdTNfcAgoiIr6RAGwPdMhhv6hTHFOUC7t770152TinBRtu6mhRgD0FON/0cw19v3kZhZha/7+flPfhmpWbX/qqMyL8P7h9l9xRRoueCmJESPe5br5HdUc/4wwbPzHX587zcicu6h1wxCVQ6BuG+Df0+zK2ogANnTDGGIp4IvmI54h9EQdbKBABOobrZqUYr8r5jzqNpa+fQyHDXubm1RyVz9OYcGwoUGJXBncsMkndivvU9avwVMfPc+DUJwL8N6/9REY4Pwf1D7J4Xj0lihkMQM60EzBdHcGAa7YVwR++7c5c73bbYsUXX3tgmdq+0Nm29DzPODpm6UYl71V0oH4tO++ARYRT0raIHKS4XLBoJwR1p9NjWxnSXP4ONYWdMmMFlDqzRmMvZZeyuzRjT3x8Y+1GF/6J0eXt4+MZw/1Yof4X7O9kd4X7vIACAEda6qkDwQctZi3Ns7NjhiqeL0ddhEeXBYD3Pa1+P3pBn5v+1d7X+ruJM+G+JHDkyNjIyMhZZiYytRFZikUgkFhmJxCIjkXnFTD6gPeeec7Z337u/3f2xXEppS3uePHlmMh+NSq5FVP3DhWVaH+N0M4Nz1Ny0UUpmGVVZhfl2qpGAF15EwUCXiETtjdZM8MZQF1Ui+P7hDmL3I8SwRT+yI7LRW2e3zo5WkvoCiTQ4QVpInZ+u4+wV1cOrk69Vywcj4E+E1N+9/cZV1fpfIa9eGX4aAbSSxO6TsxQ3m9Mj4jqnlaY9Hkc8wrEuFI5Lrr1G5c54KBC3zlHmHj1FHhXSIVyErMLLk044jQRBfT0QJIBCNqm5gb3ERiETvILJ2WGc4sGpKnHzYWxpgYm1u7PknHlY02gtAEBaNDYZz1dmf4J4UVkvQf5Srz/PAP8+uH/iVvoC7q9Q/RK7iydOL/8RngjufWsIH1Oa/b2zwQ9Zu8ewx2M/tjX4cUkEb2X+QBTI8e7rY6TkaCtZhHCsMMFAiMLuyfMNQnBrbBDZo53j2Gjpl8I5yfV+U8DRBAZHK/uHo5UBMlUpgmDvb2Fsw9gy3A01Xm2EAIFKWwuQayOc/Ob5KOFXQHV88bB/+eQfLGbej/KPjr+zXFBR8w+0+6mVHf1H66wZ7mHudz9R09Ols9654OdjW2PYMpjivoa5Wzr7sIbFTPoILfXWufUxkhDKzdq1kgoB85JqNfdDzYqoatEMguwNIWk5TAH5Z0i+1wRP3faOg9fD4r5EPx5+IhG/ddY32ieXZd82ACBQubYRxXSvNfqVw89T0Ccu9l+I+3fD/U3Qf66H+ldt1ktY2PPJr918QfIZ0J+gPB2dgF7reI3QKCWQ01KzjPF9yxHkYY+bT6bqFjcflilHodxSTpMQiMaGcaBq7rQY1ChstCZBkjtoEOHll2XuFKjSU8yQCEKCkCDIF0lKhpKwKFa5UdgqmG7GuTsnbsdAAzKMbZg732hid1qQInYHIQCk60YB+IKZz/xesfuJ9Qtpvz794uQfB/e/o9jvSzHz+2Nmnk1VTG6ZRmuBQKZqGO4cRDD3W+cOMlX3tIJzxOiX4IelsxS4clNl0N2M886FcSAx87AmM3GKMT6RZznm282eHL4MuQQeL/1W1irrGQI9tSOOMRS/+zrv/Y1iZshLQ/6ZhzVL54QQnOch0tR09iA+eY3K+bI7s/tJvp94vcxe7+DLn8aO/63bS0Z//gpfhvv32f2yxFSckorZnT0zwQ/kvyPEx3WO+xb3ncTMEQLVeBkMS2fuuAQgAIZx8reU7Dd0fWsapQyIRlFppIKYGhgVdPCCJgksgRjutMKaot4pdOye4U6m6hHi5qMfKRySQL+lLFuquESfQQur2tqre/wM48uQ/BDNZ9y/HAzvSN77aWbQ3w33C7h/FPJewfV77I5JeF68M1jgzslBHOLrLDklj3XhVdXjSHomHH5aOktr8v7mkuGJGe5+HJjdtVYgDIXUJwu1svzOYoZKT6bE1qxkSLgn1c5BBKRqSFD1ran87iEGT8tMJNwzx9Ni8NI5ul1id60kC5hiXbKWKjeWDOiTWMnXP5mlLzWNeE8QQUbPH474yw3vHwj6r8H9m+z+BPR0jUKQCrWSgEhZzLufaN2UEj0Z7jEFERzHEUJc+ulmOGrlZtIn4TBOlMrknetb06ZsDCtzVP2FQWkn8jvQCRSC6vxSSA+CoPzaEhepNYkZMh7uBl3bcEW0I8R92ftbXHrWM42mOALftw9rlkdHn2luToBEY4vLqKaS/NsmnXK5+dNsUARLPVHkk/zaN1Ui+Gch/vkmv+ycueD1W9q9/q920Wgs2t33d4JIGIewTGGZ2Eg9jrSFGEJch6Vz1BSpr6S368bl0Q1S+Zuj8nrsiAShQKhzI+xX7C4Tj4ICAUIoBAVCAlThkNIZSXAnzwwJKtc2Ydt4WK4zeWYI6zRlkUES/TJarqyExgpQVAz+pYVZ3VhlquYZAMpFcDp3mR6KTftHVyJ4WxDBV2KVfyu7F5RXowMAko+P2H1yljQArcsEP1KGR3FBxoT4pSd7dOtcV9UEdt3Yt83WOe8cFazLfnedUgRrS/Ri2SXtDgBCC47wyQkoJGacNYnjFRF8q6BvjW1sgbufoh/jxrU3Rispx883euPxKUAASII7FvZORH2agCqKfiLus8L/kPJ59w52/77B90WsXw7eAPr64EdjtULrF9g9nReVW6a+iE6Sj08A5CCCuA5hmYIf4jrHzcdjL6UkjyOG7dg8BRsOuei7ADL+nDEdgneOasLQAhMtiFKZPUgEeGZ3+gIokr5XUGn3zO5KaSWJ42lvJBeBso31fkmRm2sOItg6t3WWfKxhuPtG343jj0QjkBJoT2wNFSOX6Shr9yd2T2xe83w9QxR1/yZ2//PhXo/Jv1+7F15nEZ/NVgRhJFKFrb41JHO3jsq2dGHuywITuyFjDCH6ZQQYpOr1vSZD63plXC8Y7qzaBSghaJmpGqgZ7oXhk3YHEEIKLnrTSOWMoayORmtidzpm3CtsFWhr/TxzEMG+UuENWgSgRvLHuh3zNEiQqXpCavKB9Y8pTjd5JfVnWk8EXl5fnrs+fmPRvHcL9/fD/eV9/hTuX9Pu5f9GqkYqKjqA7N0DTE4P6m00Oev7e3YjBj+HuWcvJFWbOSK5ZXyjRwCtTrHrAKCMc+5OcH9Y1SpeCcpiBhNiIMP9pA8wfxEUQoLQAgwIA4LSlyifwzu3dC7vvXNb55ZHl9g9xuOImycFT2tMdMMjwGQtlaUnU0EZJ7g938kkvWAWzk/nr1z7IcVnaOeT/wAx8wbEf2VY/l7PDCgQhtCDQPu8aampk562lqLDw3D3zoXhTumq0S/Htu1+jdvunRskTNZqaaDqG8kfi8Z1Yy+AAuLbtAzkjJSUmg2igKFIm6wTMvWzIADBy0xE863UrdSDVM7IQaqBzgCZ3ujcPYQYw3HMU8Y3tRKZrB2N46gBkOmueaXpamJW+gPKQeL0ImbKMKkVUKVkTiaveFtq9ncQ83fD/VmjvzzzO1dVAQAAJUiJCEJwKSXBwe4iN5cUYG6uF0BA8Y0mJ/rWuWOejm0/tn2dVz/PrhuTT+PE1Mo46/rJ2q1zVIimkeQpR53iCOqIW8jjpFishTxF/dY0G1GHV1RSIbVT1VJrqQUAGuu68QjHEY7dr9y5qW1sY6U03JpPoEAlpeH+TYLgfuKOwsYn7v6FaqnkzfWfejJ7ayWCP1nMfIT+j8bAr+D+Te1+GRv1OOA+dQx6abW15ua0tTfjqDHGzThuqN2Nw703N+dsdzNucG5wbjDAFh2AMu5mHMGdkllzol2jFC2sSgZB5b+sSDT3ZpKpNE2jkMYMBbg7a6xstDRaaoEKQIJEAYrgHsNxHHEYp5tx2lq6n6Uj2WMpadU3mqI4haCCM4ndT1blyf/ItnXm7atZW9u2T27J6t1/iqSPXNd/Ptz/2nZB7Be0O//XINDSpgR5GRhU5BoACehWNnfjbsYN934YJ+puN9z7jJhBMv3T1pU7kebmHtZQ6bzBcK1J8o5THIEUomQPViQJuZdfepJiBzihGwRl/VGiN/V7uiuOqqcykd7ZMA7xCPGIcV95dSlJmnobJLRSQ7KtL2EzxSY939718UnuvzxZnshTxB+EpH8W3L+t3ZGMP8gyhmsQIDhrBgkdcjOCXvCxd5aKm/qb8zd3QflgWBa3+ZOkta73znVCUP4erfC3AC2nZbDBKqG2WYttmkDCT90UPKzixVSlGq2pHI4U/C1yE/pOCCq3Hfwc9z2uvr5b0u60PaxppW60ph9JGSdAFjSf/C1FhVRK6+yQuaD+MlKuA+LPzmb60xJV40+1O1l75JbRubKSYGlhEG4gqJsS4T5XZydzcDTOGfmwxs9zDBsFG8Z9jdvUKtBZf0v7sMY7RwNm6+yQFptyCV/meBDkpZEVByY3JQNJgaDSfJ7boVnft85IClGenKWmBlR3icZtJwTbG8Pd39xkrXcu7ktc+zD3MR5huMel71vj+7tWUiokz8yFnC9Qrun5LOlPsv7qp6meyCPhfSs4/5QIgjfB/VvsTtXnHtYoBEIMleNyRvZt07fGWeP7e1zneHhK4KD6usfuKbH/mKcwdyl/IsZ9ivsSY3jY3GAe0di+bbyzBHdmXMegJy+NkUia6mGNgdJ3EoArQmaSNQiUfzTdzNZZquVLOUphbH3f7v2NcL/3t1xEifKYjhDj4ePSx0D3P8XgY4xx6Tkw2C9aSa0kSHsuv3H1Hl5OPoH65cmnIZCufFMVsXzm/w3HX9/zR1/ha8P1O+xeVpYahXeDS2e5SIs1lCHhrNn7G/Hl3t9izF34Vt+3vm+PfU34nuM65B59MWxxX2KMD6ukQgEIErXUzt0RYHJ2spab7wkxSFg6IuPGSnhY06rS6QBB0CKAQmiwIMwgLJ19WEX5GZSuwdVvKG+jv+fqGmHuwtwdfooxhrmjhKYwd6nQ0h73mUcpRUbsZ7i/wOf14UfQ/pDfX135Ds/Md+Dy/4f7R/j+2lf4DrtjPpOJPFcSVQiUiO37lrgzzB0H0MYYj0ANvWLcU29HH5e+wD3uNDa2zkrFLkJt+X12v2gBvtGla40QHYJvNFV8p8rAdEAOSsp5vSlIFYVFq2DpLJfeJrhTsXYO7KFkpT7MPWddjS2De+n5tpc+xvU4KL9pjjFSYHBc+mNftZISEaSlltxP1P7CBIWz3Hqh9qtXvjz5Dnbff4sj8ndh/XLm5fEX4P4NdgdSMtwgkiIZKWiWBDGzY4YL4aJvw9iWARB8XPoiZmIguIexpfAyc3ON1jRyYvC7XxRChzDdDFVIJdxTJb0GYZCKhhxFClDFGC6wCgIEUEre3eBggAfkcKdSfgnoXdynBPdquC59PDxzOX+jEMMU4x4Pv/e3uM9xmwRi0u559eBDiF/9My8GxXWkXJ8WAG9YZvo9S6rxdzhkXk5H35yUvsPu2eEojMRUs9f4vqV86odVhPKlc2G4h7GN28R65thpDLDkzbxY4L7GuMd9CWMLiADQaB0PH/wQxjYuPfWHWTrbKEX6u+5PJgGo5B0tuFKmyN3g3aCmLBAQEkSrQIK4KyBXI0c1prDNMHeUV5XLDYR9jzHGtY/7wjMS3/8a9ykePq69dzauQ/AjIC1aWQFce0PUHvNynJ+rFgdqn3t1ce22rw/z0V/zu1+A/ttWVX/X9v07/xm7SwAyT7miopEF7n4gy4+if5N8PwhDcZ9jXOOxx7Xf+1s8PHXFCGNLdqTmln0ciU4+kL2/Uf3RrbNxm3zftlKTVtFSP1Jtx7tBKiJAooWOT648YEVAy8AAgrTN1tkPqvZlAAAWbUlEQVQwthPRvB8o6mHpXAxTjDFuE8N9m+L6iMce10cY2xhmkkyNwqWzLPiMBTQnxs6/ZKXLoZIwV4HyZWoXP4+Z+Ui4vw/xv7F7x/6K4N+/qlq0uwBBpb4I6I1Co9hFs3RcfYBgF5c+7ksMM53PEmi6pfXRtunbxllTsqgBhFJUmksCLJ3dOntX0LdmcjYuPa039a2hQUIR6iRU6P1zhaYKXkX8QqpzRtG/AEIjl8ujSHeaFmj0EoXHbYphoqZ8vm+p4k1udemM1JhAKwnu+BFmL8B+YaWeVPqnJ38uZi7s/nuCCN5WdeNy58+k/ptiZqoHomL7HPtOgoFERV77TK5x0IqrsvQPtzw6Pw67n4Kfg58pu5ngAwLQWOfuNOEjCGoqzwJj7giO083s/a1m9Ix1YneRZnzGi8iYESAEZ6lqLamuAWK5LsV11sWB+7bhO+/ccO/9PA/jBEBiPeuPzO5YREoSJpAES3VQNEytZb528q+z+0ex429C+RsHzxXuP5Xv32H3GvcCqDIeAiBKhdxuEhGQAoLTPg8KxL5t/DzvfjnmafcLF3rffFxnZw2CAKQAF0lJnwCQ9kIC3A3GfQpjm1rklYaPNBgI9EtnUzpUZRSeJQIA5KTsvGkltdSa6k9SC0GFEqSUptF6uPe7X+K2H9sWA1WD2gEwxcUx9aKxIC3l710p/HNr9WNX/Sci56ed956h81bQx9+q3V+y+zfh/iV2F/W/otGaMKFR0poiIabRWltrG2sbS8cSUaP043Bsa95SZaUt+LlRSJ5ygyCUAqRgYDw79YQCMaXKdeRdeVhFyjvMfd8aUuQ1iTKGMOX5CbZcjYKc0pFjClhZuXvfNnfj+rYZ7r0fOj/PcV8PSq7NrXb2nfIBE9nSBGfZOXMh5+oY8kFF/jV5X6kcPjz5F+D+DPrv4Ob/DPe/ld1ZphLcNRagUyKcbayzxrn74Jxzd9c2NAbWeTi2jVoYlJrX+xqWqVEoAaiiRqMQJNc+SkxZDDwEYSU8rNr7W9ymydngh75N7vVMkokwtZLaWq3kmVC5mhJ1Es6gH5zz8xzGwc+zH4d1Hna/HOt27GsMIQE95xwGAMkDkj8NAQ0FRaYJRtQ/7Indyw97EuiFzvMrP7ZWf9Ss5hk3z2PgTYj/vdrm+3f7TXY/nWmUIgHTaH2Fe9sMzvUPR4inkxwhQ21q9pVb1mx+91MjFcGdCD6l/0lAw/nOlUuPaP6mgAzixNj0L9MeHVCFeGpploYB2weUlE1dOjLil0cXVn9sa9y3I4QYQtx3vucK6oz3EAQqEjMVwasE90qwV25GSAwN5fhE25cpoab3+pCO3gT3f1YcwS+3L8D9e9pdCAFcT1QqZHavqP1mHNmjw73vH454dPdLDEeC+87svvkw985ICaAFGInk2uMhpKS5OXNztcotngm+oyoC8USX6NrmZpxz95QWWAg0w71vm8zufhwO7rOwx5DKJVBpkOO4oD2GXSACmhQPmlwzKQb4NM+c+b1yrhSmeeGQvD48GwHfhvtLKPweMfO7UP7Lr/Pp9k12Pz2d4U5AJ3Rmah/u/fLolkfXPxxJ+bD6hKRM8Cv1ZnLGUAUYEjM3BbaxhNScPQTSnuZ5AQIkoGHrkMqrQ/YICufuwzhRQkkK0C2AucCddPzup4NRHk7IfuJ2GgN0AxThIwSQ5cpNmurbPOur7Hg/P/mp7/Hpm9PpN5VVevnwz9/+Atx/xe5YneG/AMM91eKSCrU0jVI8AFQJK6fxsM5Dyss+KXg/DqmiBhgEK8FKoL7VlBFibg7Q5MalAEIkQxbQKOOUcWhsal3NUsA21o/DME79w9nGZnceYSrD/VFp991PB9H5BdkXao9HDEcMQVCQDNV0Z0tYpiZNonziWYJUhu2zmQrloCia10/+1FR9H3r+uXD/mWeGJDt7YChGqn6DPEYQEaBRavdTDBs3qwkM9zAOzhoW7ongiZv9OGhrh3ECaV03SmkKrwMS5aOxhHXXjYCmunnRPxy9iWubLIDoe3EBVJLvCfH9w8V9jcdeEH/sx+6P3Qc/Bj/WQW/xOMhUpQTd9GtJ63o0tiLrE4vD+WT6lV+aqVdrtbZUafdnJU/84ViPX2X318/lZRpuU6okt22pLqofCgCJmBC/s3Nm30i7U7IIRe1aCX3bDONEMYbDOGU0i6TLRXLdoLGUwU00L+AErP7h/Dw7d8+WID1Pjsga67ah2o6CemWSj1WBpEbEAgQgGgV+6FIVNDZVU6UNZncyNjK11w7RbKEmo/lieT6Zoy/M1/rkn53N9AduZzR+nd0FpHV4quZOBJ/WJq8vq9+6UYqrooYta3fKs6ZiSZndpUJyYw/jRIAm+Q4AQqAAxYJeMrsr48zNpUXeMjj7h3PufqHVLGay391Z8yyiG60BTW05SoWbH8h41dZC8swkQY5orLk5UXxB6Rc7c/NrWV4OPrBYzyffUX7x/w3B/wvcv6PdP2T3J3SXVdUyUhCXzsWwZbj7oTMKFIIUzO4agSQKVQQgKFvXJ9YE6lIGgj2VIC1xqnU9JIqsOdI2FpJMpqcapfrKBemsyQv/hT9BNFpTRd96cmgUHtsWY7ANxT/KinyRzAmuR5C1eaH4mt2TczST/4XCLwr+coNvKJr3ozDaf+4GBcGfs7s8PQNA2p0M02yqnq5BBACJhMvTa501x7oc7JlZ/dCRnUpihmozCVRUeUaAqrVKJXORFzVR0STwmt3zuDuTK8Gd3TJtk8T9RTVLLbW5ufz16TwCrPMQj+DcPZXHwfRqpBu+NA554u5C7eddvqRm8/PD6j3eWiPyrdvvChF7E9w/Y3cQlV+5XJNJnZQMsJ3Kfwpet4dX/yH2bXNsPm4+7us6D5oqrwvIy0za2lSgi9GcwlEyQQMAClA0A/BgKBcUOFFDMqhOIghnTN82FNs4OMdT00nNoAEukO2MLKNHpPsPwbk7ELtXPc9S6TxZa5InUzX9SpcLLnrlk5PiL8L9t4W5/xZwfz4LfXmOqiD9Le3OcKfyRgT3Si0DAGpFIOCH1QtZ9/uhi5uPG2cqMbsn+a4QhEDS6Ly8WurrEgS4hR6xKRuIpW81/SMFIPX5IA0AlMkqRKM1wZ32rBpqtaCUSRrCSFTGcRV7IYQQzhpid7oBoZQobyFJhtU2Zm1t1ndYxEqWNbWCyReeJVZWR+8rrvsnS5rPV5e+s/Z0RfIvtLtQxpHpBgBljcYa8kKml7DAkNJIaSQiAgCiUEqAAkQBgCD6tgl+jNtybCvXq6n1jOLPTWFYiuvUlTVUCkWUAhWpdmXcec5HAABpqS8xn+IakYJybQfnlkfXtw3rIyFoMhFKaSVbBTdsnLuP9uHn2fvFtY25OYHo2iaG4NqGbo/1PRR2J388pFPV1JIGfTVJVYfVQeH9E/nUaugvBAD/UyIInu/q8xDOr8H9i+yujCPnNwK4BBc/dLQedDPONvZunHN3c+PVHzpQxmnZNEq5bsSk4JfOBT8em+cOYdRdA4GKJRlaqhRAECXdIkAKtveAwsgEKuv65LepJIAAAdyWg8iQ3k4KUYsZP3SubYg4pUIp2FRw3Zi3YZwWvw3jRA/vxi2P7gjBNlYI5JmHbWSk/pip6WSBMn8XgmoaBlC+S7JdmcKhmgDyU9X1AsR7spm+BpT/J9yfAf2X4f4pu+cjNDeCu5AKKVyWCzs6R6kPFEgYxmGdh2NbKV7FWdM/nHX9ME5hP2xjQQDJCT90x7bIZM5m7zu1XkoGcilYxlYE3xKCQFqBUoaVTOI/BEAJum8bnZVUKsshAZwxrm2WR7d0rvgMUVFmSf9wtDhFC1W0VrX61c/z7td9D0dxRGKadrL5yWsFuRB2RcqZ2k8/7Et2z9ekst0nmqd3fkd6x5+vZD6B+zO+38jutJAJCABayYc1LsG9zlGiUBnf3+O+Lo+OMoOcMc5IP3SL35wxUhqN4Npm6Vzwc6NUBnWNeCvzHSAITMXtaiuOqRSN5eqoCSJCKWrWZyTypUIAILWxJ7j7ISkZhqPkRMS26dvm2CgWco+RomieoiIDL6wKVBcDehgnCqfJGufkaimW53WX/gz1hWyr5L9Q/qw3VSL4M4H++Z2/RP/bIiIR6tKnlIlnTM5qo+j2pXOEddo2Pxz7TkDv22Z5dGG4L4/O3JxBAEDSM7ufevIDCiAsZsuVvDSMYAHsq+F6eIJ1uLSslbllPApAKQ0xt2tT03nSM8CSyRnzsKZ/OAqWFGwnsEmoEXY/xX3jvjrHzpEFR8Y9d5UiAxqk5TsSgsxrWh0TXLE+m5tQWaCQzNYsTsqQSKbqk6Th0q4UcvyW7h1/uHZ/vueP1Pw7PTPXFtkccFIhvkiaR+f7O4E7hn24933b7P2NKp76RlNZYBozy6MLy+SHjj4+pXVwuUlNse85FEdwslwlBiTZqZUXSCrjqF/I0jlnjUoOUhoNVFAyR8vkXhtJ8ggAMBLDMsV94+WwkEAf9ksfNefuZCtXxemRIiUXvwlQ2WDNWqcmdx4Az/+cZoMixHKfFNq/Fe5/PuI/cUR+8uwruL9gd1RVK+wMdQnJLVOHWNHsn3FPFdCXR3esS936gsrn+nGwrkcArWTfNmEcdj/lvzL9Mal2O5Um1QjUNyGBqRQtEKDMLVE7MPqXR7fOgx86arRteLgwN9K8kbsyZf+8REwqH5wxYZk4RPnYY9jK/ggxEtxDPI51XjkImXr2gKA7pOCZVGWp7iJ10ioV+uGqVcrDXEEb8/xG/v7f43f/M0H/OdY/v+YJ7qffH1WKLjwvpmbIp6DfC+gf1pzg3jk/dMe+Esoz3EcrqYuBVrJ/cA/4alQlS1NwU0jKmVKnPksZKKrUmAZEY4d7v/vpmKfNU1/5plFlDQkAJAgjkSIipcL8xXkk0GA2Jvg5bkvc15TNdFY1MWV+HEFKo60VOc4im8TpZzzPSBWzX2EN1TtcdD6yT1bItNgs4Ydw/2WY+5+p5j9ZYPryzV/Ju7B7LeIrESMAQEhECpip+9flbIkLwcewEbuTmKH2XcOdXIfox4E62nFv9fTJmLww1HWMQI+FGDEJYJn+9lyuI/qZ+hWTnunbxhlTO8CpT2UunVCvUiIIWudy1oRlitsSN8+S5tgrSROKpDnCzTihCIII+Z1SNAF5SJmheQqqS+qch0DN8dXDE+L5g1D8RMz8clXyzzReP7qfn8L9hXZ/ZbjmE9QaO3N8DqZ9XBD/6I7Nr49xkGqyttd363pKyaNqLX5gZ46zprbbarM1w51gmg07BjAqIUCgcu5+zNOxbce2xn0Nfg7jQGEChhdWeWogPSMqC5HxJoAaezhjwtwfK8F95TzDE80XuHu/CFQCSMMUp7gASf57RjwoARIEV2PiX/PsRz874PMxnk4Wq/tfEu/+idz6i+z+BOwrzBP71D0wiOOfdTwhnvL5aZHftY1z93Ve477tfgnLtHSOnPQPaypiK1YdEXzeuJpNxYIACGhuxh2bj/sW/Bz8uPmhfzgyAKqpi99U5ikr0WZtOyohHtb4cYh+PnYO7EkG61ZhnbdtXVP3tbpvD+ZwTorXt65PwqaikkqbfcDumPdAJFDJnv/g/gO4I2Srn0N2uVJjMr9yHC9m45UQT8HuBfT2BccPzsV1PraVkvzD6o/NBz9OzpJ6liBTAabTLF9rXXrItWjYV0PKAQWic/djXY51cdaARAkSAVDUwfd5LsjvViQCjyKFyIQLtP4V/BxTHBvXTch6Zt/jsR8hxLCH1SdQ1u9NhoIViAKkEDKfYz8Q7+kmscrmzgMgN6s9o5yvxH8T3D/RWt9eZsJMG5CsxBP0uRWpzOEryVsoUSiBivAqEY3EGvePtF86d2x+80PfNpzjV8qMSSgfBJeF98J2olCaqHEM6NrG9/dGa+oRqVECSMl3Ww2epAQYksn9DXzAnhmtZKMUBReEuQ9+jut8FMRvnHO4LcfuJ2f7h9v9AhJFJalF9QMmV1MSaHwycYeov286FlkUoeDoCpJAtNKU3k38RUfkP2L7il3xPb/7S3bHxO65X6rMG4VqCSCgGwmaigVI0AIVCpWvYUDLROGljF79EXmwFedGnVBSeahPxE/vw/CietMZT2m6SK58hOqgwK4aZvS2JNJoiYqWwHY/hbnf/RSWafNDGAc/Dr5vG5VGHQJnEvK6L++TLwUvLnNIWvzELKK6qzRCyksS/SenJL/JvwDub90y8sQJf3QmoaSwu6zZXQolUGnQAFKC1qClNLSnAVAf0BiA6j0TZMsSUrLwzqZbZb0lOsbyVDUPVA8RyjsUn3v9NblhWD4WmXolAEqQPFdI3WhtJdeiyQdaGmrFKkFLhfnbpSpLFc0LrEi6Eut8k/zpmebLw2RZpEDoRPCF/v8N7P5muJ+4/MTuUKP8xO5E3iiUBJlJnaqHZnxrqaU0mo+N5la9RqYN0FxQUnPbhc4z618suerZIsZqKzaTqBDX7wXp5tMNN5ftZpyVzc04LRsrm7zXsqGRkAe5lEaef59K/lXsTh8tTgPvInsyzSd/63kxtZoufuSI/HdvV6V+YnfyfWP9x6uFO0GcCL7eZ9DrgqSMJ6NP6G+0tQlAfFJKI0DRYEgLNMV5J8RV3Ffsnm04QpVMHdyvIKbm13lztnvehnv/4ry7O9vdX738loKcAU29EsQGjzgpljL2RJbmtUzHcn3Cen0N6aW/tqr6r9x+xe6Y/2AfbRn0md1BIgFdKJXpXJ8pX8tG1qC/cufrMxm7spol5OndCqZp/xLWdPwR0AnTGfGX/Scnnzf6XBoGtFFwPAp1Io6s+HkwpEHOVT3yyJFEBID8xf+D+w/hfvbD1Nr9hZKpgS6Lc8YQ4vNBzfEEdFnpmTPln3DPWyH+q5bIaP4I2Z9vxNA19C9A/wrfP+M+n39Gfz7zfHAZgV+5+bz9B/fvwv0rnpmsOK+Il8kDI1PYtwSZoX/RNhdBXyv7hHvNuLf2yvoJ+rfElFY2KmnrLLLtGff2V8PgmelfUP4HY+AC9AviXTd+NBvQU/XB9fyXt//g/gO4Z1Ov1u6Vp+Lsd/98k0+aXoIUSmnQspL4Z75/KfGvrJ9Bz+ajtfZM7V9n+vsZ6/cz4jPxf072P5gEXs4G9Xb/SF89zQN08X9w/yHck88bi3Pwuqp6cl1/DnqWN2e/DZN94v5a/BT/xhn9z6atfZY39RioOP55/xHuM/Tv5+Mv0vznuPwI2e4sXezZUKHvZU/GvcnGfb7yP7h/b6sNPjT2+SFZRVRW4LR/Po8mW1H1vt4uZ7KJ+bS/nnyxJZQXhZP4/gdq/vaEe/eBkr6fDy7jxLn7s8Ku0Z9ffkZz/kYXgVd+qzwl1lLwP7h/bwNAgQASBQAgCgRkWqelSj4GBMFrolnyoCirpFj5yuHFZZDfB6vz9Z5ekm4m7atrSFIh0L4+SNeDxPwO5eXnZ+sXUiMG2oRSLx/mnlPPeyrOQVspcm9t3dmBKvDYxubi93mfK+LnPlZ0MbUbKS+0XF05v7OUJr/wP7h/F+4JTydRkxGfcAYFsvkhcDIcXl7FVgDA+SUJ7lBdc/lcxLQeWl6VXytyFBaCSM9KTLAuoy2HJhRffHoVUOltXnjF6nxZ5cyfmB5CPuCBLdLgz9cLzOdPwzW/v4B0z1i9A5y+cnVlvo3qbcsdZoX5XxDBf9u/afsf/iXl2AkabY4AAAAASUVORK5CYII=

1951.2011.2071年辛卯太歲范寧大將軍

(๒๘)ขุนพลห่วมเล้งไต่เจียงกุง(ฟ่านหนิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีซิงเบ้า หรือปี พ.ศ.  2494, 2554, 2614

มีชื่อรองว่า ยูจื้อ เป็นชาวเมืองหนันหยาง   ในสมัยราชวงศ์ตงจิ้น(คศ.317-420) (ปัจจุบัน คือเภอหนันหยาง มณฑลเหอหนัน) ขุนพลฟั่นหนิงรับราชการเป็นนายอำเภออิ๋วกัง   งานสำคัญของท่านคือเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนให้เยาวชนได้รับการศึกษา และให้การสนับสนุนดูแลนักศึกษา ขยายเขตการศึกษาไปยังหมู่บ้านโดยให้เอกชนสนับสนุนเงินเดือนแก่ครู กระทั่งมีนักเรียนนับพันคน นอกจากนี้ขุนพลฟั่นหนิงยังเป็นผู้สร้างหนังสือแบบเรียนของมณฑลอวี้ เรียกว่า “อวี้จังจิงเสวี่ยจ้าน” ซึ่งเป็นแบบเรียนที่ใช้มาจนปัจจุบัน ภายหลังท่านได้เป็นผู้รักษาตราประจำเมืองเหอหนัน (อวี้)

ปีที่นับเป็นปีซิงเบ้า หรือปี พ.ศ.  2494, 2554, 2614

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               ผั่ว  破

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ไห่  害