fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdLaOrOtN9/krkyJGxkZGR2EgkEotEImsrkZXYSiQSi0RW8opJJhOg+7P7nn3ee3u5PWnKR9hdWayZTCb/25b7f9vHN4gvpcK/+cdQ86KPAKDSR8V7iOumomiGQqpXoYygMH6LoECF97SPPFaU4YNlPlusV8/ed/+9sednz/OR//73xwH0d20SiEdoHmreqP/SzupYne2sFCgVAJ3KCpUCUAgqoJ8+xneqB7EPiJp43Tf3kR+VAvXkBUpB/PaN/eC9MhzKb11VvP6D+xfhvmP3vLRj/sM/h4OO3eYE9Bm78yvyNAj+hkTwABj5m+uJ7PkJgAAY9s+/EuenY1MhnA0irx+ax732WADxzPpIQVY9O88Hz/gf3L8I93N2519a7HOy29cq1e7UGGDHuDwwOiFbsDtyDbF79lWk/7ABxH2YvGM3YMFz2N4m2f/Y/S/bEtreYPeI+tfhHgL4RDlBPBQic4dK5mwm7FhQcZ9Q0OnAfM90Fb604mdFumHF/U3c8hNmzwqsu79f+MgF/9PuX4f7J9j9i7iHfaVg9xz3AvqRm1XcIH8H0EohKE0FBQhKg9KpY9C3guZFfV4O+/B7fBrAU8J9wu4nu/3H7r9iO6Dwg+z+/KizE+S4D2gWujyAGwCYziWXZ9QuC4HINcE98rdWkcsl3zPNS7JP5b3K3xkM6RbekNIv4/YPyHZqyX9w/yLcP6fd81r5W+Wng/0rCZikLhRkgCPgCjUSMR3lilIJwaA0ggZGPH2VCvudI8o1f1Q53AnroSuG5sW/RLxJtj1EZ0hVij/Hd/4ifczrQOwudz09k3z/D+5fhPtTdlenxY+jXEUblF8orFIp2QPWkUAJGkAn5o5yJZUhMDqC0aBxj/tE9rtuoPhb8Rw4Kv70QDjgO70nuIs/x46dD0gVyH7aFd44SlL9f3D/ItzP2T0C9nkX+CDuI4szlUbRfKR2hAh3pSHq8qjjddqHv4rvBHcM+wuUk5TfdRWFoHTS7qEmWQvJZsi0e7aRrieZTXL/IMW/rt0/8vo23I3ZjPnjKPzHGi9JWAL6Kcrz1/GLvIa1CpwQuYC+0OJaM1gBFaDg7MD9CFqDAQFujHBHpvlM2+TGAGDO7uH8+1ZlpgJAVpaqLLdqBOtzZaLnIzfs1Xgq774/FfmvYPf/H3D/GPR30D1nd1mzU/PZA0DCGgREqOJA5NKUBASFhFcNSZYgaK00KI3xHZXWSmswjHuM3wZJEz+CODD6ZyLNxxrB5RpyXmf3jlKgosP+wO40JsBMf3SrwG9l9x1Q/kbQ75r9gbtIuH2X3U89M+kIRvkz5k5yRSWIR48KJPLWYAJPg0alTUC2QUAEQzvo2BmMMrS/BqOZ4OOxAHRg4n5Quc4BYRIAJo6Psj459dmKTQXIC9kf7eBLeYen5TMgexg8d+G8Du7Hyr9l+6qY+Zx2PwCff3uG/pu4j4BTrDQ0sTuhlhGvlTEq8jdorbRWRitjAu61A0sEb5TRoLUKZmsqgNbKRLiHU2kwe8rn9kiTQGkFyeUvaB4Fu8uR2mcPgUTZB3aHZ+z+EYL/HtyP2x+H75fh/rHGJ7x+RLsfUZ5Te+Z1yVCuGfcIBpJcSeZpkDFKGzBaGaJwA9qAMZHRDW3K0D4GdAHOxN1s2tNoMAY0xt20eCxoMFoZjMR/MHClUbsfuBWCPqq1LDiHun1yXz4vHKk8K0DugTkUwr5fgvtRA3yVLP8w0D/fV/cE/Tl2x/SFdLkElEvBwBpda6G5g7kJGJnYGDBGEXBD2YGlAn3rwBrQNtYQuxvQDqw8it8tGAOWD9dKGzAGrAZtlEEwsfsZljoo2D1Ir2zUFrkgRnzDn4fcODuap79Y/CqxefTk/BF2PwXNL0f8Edw/4pnZ1Qguz4lceK81Ro0uFXOQK0S9KjlSWH8TTIsAU2PBFAG4mrBegCFk0+bBEdapkr8yEf029BCjYy+yDHcwGBV/kE9J2Qfdn2t9Oc6V7v08/v6o46VvPX6QnH3C3m8W1LfY/a/A92njn318lWfmxETNB0flUz4T6HEMKDc9TdAq4SsD2oA1oLXSErUEYsY3IbUAFyrRObAeHHWJAn0h+gNvVhweCpHsxRa8PbFJJnWA4Bs1BP0AdGL6GGCTh2FCfAJkDpxMx0cN/7ZnJmf3c67/KtyX+znifz/0jy38jC/yG+yOb7J78JcL3DB/RxYHSwYlsbiO/G1AM3ALMB5cAaYAx+UKCh8/ypoSnEdHlVQfT+KK+ChwYPmjA6upm4HRYDVo2QG4S6AkfunUz+839fks1EdQQ+aSP/O8n9F8Xth7Z76n3Y8ofync/3d4/Tjc3zv8S+x+zuXJvSjdL9GPHpwkDPcgKoxR2rJciXqDkerBEZQTrNGVhGxwFRQVeqrxmPZMuBfvFkwJzqGjR4Ek+yh4LBvBOjTJamAPjyFTJItWiNomj9wEdSxDcuAcPTbCZ/8Ps/vx4+tQ/sKe8w7cP2ytfp7dE7VH3KdBeyl/44BRgA57RUi3mFxjsFgnMq6gYFYmcJexHFAORcB3RD9VynpGv0dXofcQ3mlj2UPqyEHB7dHBnxOMXdb31GPJuo23iXv3fF5gb4wMrox/ycwNI4j7mYI/8b9/m93/IhnzRjt/xDOTLNQDu4eRGhItEF3mCe65p8VGLUFlQjbp8kDnmKRIhb7RZYU+ABo9lZv2WjUdKQ2i80J7RAegAUADluBoTy+eBkV8UBTgPDqX+hWB3ppI+fwxDgXEsSol3DjRc3+Iy0+++TBtXJZhx+6hKmd3+Bl2P7Xt/hab9VkLPw/3N9mdGQsgVywp5gTiEKYKAkaDtXHMiDQM8XqAkQq63CZ1bir0Nbjde4flFatGlzW4DstGl9fiYotagfGOImcUADTtdbjP0esf/B5WPBxKcJ2uGPrhmYDegSW146Dw6KJ97FwSOYbHblH49fMx2txnv/fQYyRupvKjM34/wHpQ7icemk/C/V0/xi/H/dtt/sCTCvIX/zXz2mh1hffcPhPPd8YBCmsvc4ErQ+4UweIBfyQ2iI/rSMw1uCtWF9N0WF5M0+iqdW1/6cdxQnTSJ4eonfN7R118IlFf6rBMIgc9Id7FZvjA99aCK8DZaNcS4h3Zskoa2eFOd4GZKoUZ76capgAEiXtGvOKy2t2GkkXx1SuGmb7KlH8e689iZj4Ad6X2KD+yexYbCDz0qKXzTnjQrY3CXfoBCUM+qQtToSfEd1gmXoeC4N7p6mKa/jY+HtswjIAGABRigHKAAIYmoy3rCgSYFBhET0fVkdErKJjdidqDdYuOsM7yxoJjPz0mt5LVYkSWn2y7kQc5syR31TOyOXvCXpeDQHny0kv3jPqydv//sb0h4j/H7vLFrjQBcfkQj+o8+tStDsOc0goMGzlGSiEniGiZyBtddlhKMdPpqtNV69p56DvvA4DFeA2DwFivFJiiRDRoCgD0VdvWtUZE1M77aVoUWlZEZA80upQGbgWFA0sSv4x9oABngo4nO9uy04buPTooTYolpjmEZwT/HPpJ2ORAF4ye3bpS/03e+0RPyOGeA10OCjLKMdqjYtQ9k7PJ1LPgHJJRGFiTHYKkWLxgcdLlFforViTTOyw7XRE0O10RC2beaiVklwIFyhQl9QVE03WdQovOu7Kumq7ruv42XvvbvDwAkBrQYZkMX/RsEHP3YxdngV4a1gHxNFIrHPOM+wB0SIgPIRWwgz5IVQNRx2f+gVy/KPk3UF8eVf0Xb3tyP4BeeBtFjBdPHRJjkwasQRv9iQHlLroFfdTlna4aXZKQYAOUibzDktg3lHVVg1OIgs+z8XkpZUGBAu3K2mgMHzOTMBwbelGEO/W0EhwxvY8tD90SA8GTRVtEbeOiVLPguLcngoc0vZBjh+IE2WNSEGGwCvTnYE8FWfurp3f8lOv9FXA/yph8xDSLJEFpktLQDBgH1qMngifpwqQuSTTgDApW6gx6onayTXtdU41GRHREz4x1BYDofdXaokZTKLRoCmM9IEV0BedegI4C2kGBAaUKMPIZQjp+5+4M2oYRDy7ar2H4qQBnsuAzS7hHFjZxfomSDkqQQ07koMR8mCmU6SZ/ZpjpCPefQfxvhrsAPSZeP3gbgxOGn+OKDDhDfoxSl0HGoPPRx8fagKi00RVJ5yRXIqOTmKGt09UVq17XznlX1r4sAv+hHe7zcJ+rpiOsg7bLsj7WdRqHYegBda4EAqlf+9twnxUYDUA96mIaeoakfijhjr7RFTuLAs2jD6YIuqjcnAZrwRm0UdikKEtOeSAzKeSCHrL5X0fP44mDMpX/Y/fPzcY6Y3cUgiHzNhplEDT9wKRf6aclPyM/7n0S7kHV8AgRKRmWK1RDyCZwd7rqdX3VDX28mAZAIzois/42Lsvj8di27dFeeoUW0Ghn5/E+D/1jnh/rQu5IiJTITAlopnHwVauUIl6nTpVElK6I4DtGedzYbyMizxyZKDZ2dYeO7VeMRCAljWJ3pIgq43yuid2jR0mw+zm1v47dfwzurw8oOA1z/3wQwZkTBpjdoyvdGvpdldFgC3Ac7EW/t0cfAhUDOIpsKBS9xFlvWuJ1CfTBtL2ub7ajcoelAk0QQOeb9rpM8zRNwzCiKSIXakDovO8q37V17tBLngwEaC99fxuVUgWYXtfE8dQYerZwbyRtQ4UyBed46r0WnEdPN+jQ2RCK45jsdbLmk/3KU0b2EQdigkhuf2eK/eCr/I5n5uiufumcJonyf4LjP8fuRz8M1WRhAppjp8DqEG5Oz3ETLbn03I+q17OTm0mdVERAc1QsN9sxnQ+mJdBfTKMxSFsSLbaofdUiOkDNT6XIgCIMC+K0jKjdA8ED9pdeAaKC3rSsmqizhacNlmSzNqa+YtXoinxHrOPDfUV541B66F3keLvDemL6wOgysQcep3gLNR+fUi8LInhjbPV1TM8o/3G4f6bNuXQ/C3VMY0kWU4yXNSKanHjOR7HrhF5vTN1hSe80OEo47nV9t5de171pB7Hd7YU2KgNEHwsFHkYHUSZ5E8cbRKPR2qK2Re3Loqyr0D24a4CiA7lH9aa92a43bW9aUvNB08ctuClNLZ30XpB6kPJIlO+J79lHmXnl5RRBDiMl0UixBlGbnzH6Sd33kPSTMTP/BNw//yxioOfanV1mYYoGBlK3Ee5BsGplHBQUTujRNbpsdBUcHaZmQ5Bs02CA6oYgToqFmX4wbW/au70MxYVBDyKUCqITg9hOG+ud6by/V8XYVMu1ma7N2FTrrV1v7ePeP8bbYxyGoTfWAyCHXinQoOBmO+5jAe5RUBHuqSd0uiLbmgpByuuShswaXXn0BXqHrkBfUAdA79DxXyxa9jYNQoV5gFpM/HuX3X9Ou78a6DuIPyv/kZYn1R545ZzdMZG6sTGexALLdO+RXC5Vpavo1hDGH5Yk1pNWIWRHpU7lwbRjcb3by1hcb7Yb3RUSkyUit1YXCKXByuC9KgjuhPXp2ixxW2/tcm0e9/5x77u2lloYAe/FlYB+txeCfup+kekJ7jtDljePrtJVRX1AV0TtRbBeChbxjPgkbzi0hkWXYsMpsDsIR83ROfMKz8xpGPC/Au4S6EK+K55saljDOFYyGCwzF10WFfqLaRtTsxOG1Avh/qqbXtcEbka5pNjBtMzro7uO7nq3FwM2CJDIc6DAAFqNhdGVQWZ3gjvTPHM8476ta4zO7EpXY9EH1VQE7UTtCYayaYnp2V9JYoYJPvbwksi+0SXBvdQl+SstuDg7JI1AIdgE9OiVF/mKUyyN9MS/1O9+tEdfrWSOmH69i+ZoXn/M2k5iJoI+iuPM107DhyaOpxiwBYfOoi+xLKKA4VgU4kV2sfeR1Bni9+LKpM5kPxZXxvpYXIfiEqkNg5MCoau8d6arfFsYwjqhXLI7kfp0bSwCKLQa11sbn2PqZrsA9+IaNnu5F1dC/M12Q3GRNC+lfKOrTlcE69Y04Wmmq0pXpS6DmEnsblGIeCRJo+SAq/TVyFFVPLD7Pgr4FSFif8sMj2do/qp2j3/ivYUKKXcAOWQcwT06HIOzguAe8R0c6q1gd9LEjPXetENxOVL76K5j0Y8RgmPRV7piDzQoQDRR2IJGKA0yuy9iawujjS1cjQattl1bL9emq7xSgKAZ4kNxGRjxxZXaQHBnrLP9yri/mPZimkaXrWkaUwcbPQg5z/LdQaHDdFgrxYyKW2B34GyswOuoSV9Nzu7wPXZ/hvVnNb98+zTcI69Evzu7DuSUPP7Zwjw3dKRTidqJ6hpdtaYhWDQCH8n7oWsCE2tlZndWFKO7EtYj7vvRXREskZ7XZmwqq9Gi7rzvvCeDVQL9ce8779u6Xqb5MQ1E8+utJbWjFPZFNxb96G/BIKbLFX1oQxFaSHCX7H4xDdnfF9OS/Up3WuqyMTXhnpxUpS7pr0SIF3C3cahVI5hskDUVjk6nXfTnSzwzb88M+ltA/wJ219JChYB1Id/pF8WyjEEmDcHd1DtHHg3iXHVDVNrnAibRvGmJ1xl/pDQY8R2WSinvTFvXpUGjsUAg1d553xYmkzFjgPgyDts8h/K1IbVjwQ3F5V70ic4Fu3MlETwVJLtzudFlFQU9w73UJVFApasimq30PMQUO2kU5fAAod1ViiyQzpkDu+8d8L8uKOUvgXvUxzIlbxwXNBHrLo4jFtqXNByjK4ot8TEcgEDP84+I2pm878WVvC5SrweHTHGlHSZ/G13S02PRN7oEUARrIkarsfOeUH6vCvpquTaP8b7NE1uo6zhQmd67yle6uhfX0d/GgPiz9/gIIjXPNN8XHd1OaxpidxIzla4upok63pe6JB1faF9oTyI+wt1q6Z9JOj4LpNl5aURBxAIBwH9w/6ojktk9n3gqSN2Cc1AQY4XhUl1Fv0RV6vJCXmpT90XH7E4yhrBLBWLxIWp3gv5Y9BOZp+46+RvLGMI9TewgfHMQcGmQeZ3L63h7jDdyztyroqv82FTzpZ+uzXRtSP/Ml57gPvobQX/yt9HfRn8jxA/UIYsLMf0lOuZvtuuLoHMI31SodHUxbetaYnqCeyVc8g6KkMoGg/GqDu7ILBll8EtyjFgaaMoQ//und7w+z8x34S5dMSiG/ZKFGhg9iPUQ6lgKHxw9x4n22JIjb0yQ7NHpMfrbGBEvN8I30flE+CPEF/3dXhCUAiC4W201KO8MoEbUt2tjURtUGvFeFeutXcfbYxzmoW/rehh66YvsvJ+HfmyqKcKdES/LbLNSmYUNc3xfBMQT35OSaU0TRqB0Se4a+qORjjdgNdo48GQ5rIBVjXDAZ4u0qZzOd9D/jXB/BvEXw/1LNoZgd5STEjAk1uJgAVdG6ip1SfKUR1g6XVW66k0blUzyaQTREq1PEidjVMlBtBTXyWU7EBwJ90Nxod+6857MzdIWBUJbGBLuBQb5da8KdkE+7v186R/3fh0H8sEvccx1vvSTv41lIPXQEn+bqmEsrveiH/2N4T4UV/LeBFVTBKcN3WPrAru3riVVQ38c9kjSx0J7mvuiwTooEKx0RCY3vPBIRhKPxTQFRMmQsd8YESkjw37VGJOEO7O7ilOMOco3BHmji7wVSJ2wTsTW6JKsOgIEYYIKl2ihBlUTLVGB79AHyC0z+dtU3Bj09+JKbiOSK+R27LwvDTaIpUFOyX6viinKdLlNPMI63uehJ7hP/jZVwyTYfS7vo7+NJfeBfqoGgfgLu+RvtrtEKd+apg3OqFLCnR6GZLOmcVYMIZMqp3ZhtkJMLCxNVbllTslXw/1F4ZD/ENw/v+XsnghexsnQSCq5YgK1R+GeDFNd8SOe6ZBUAY8oSWofXbIXx6InfI/+llF7Nczl/V5cEVADkBeyLQxvEe4AoAoEEjPknGGgy4CCUGinwO7VMJZBrzPQWcfzNgQPfaB5gv5QXPqiuxYXUm7E7o2gAxLuhQ7vDgqD1oJDdBQ/s5fvSc/AboJiKhzGm34A7t9G/A7W/1xo5Ifgng+jHlIMSDHDY4cVBZCQJ87U5H4W/rto6tkM9zt/H3sbWaxPxW1iwBX9XN4J9AZQR89jYbRHKBEaxLYwJYICpSP3r9P9MQ7kZWc3PImZ6drMl36b57keCdZzeZ/rkS4xlgHujHtB8zsH5XUorn2RCn3REceznqniqFPwSOqEePbBq+ifCdo9TvsI7A5Hdt8NM8GLHJE/GTAja34H3DN2l54ZrYwWYWEeXdAwNLc6BAuQ77lqTRPH3tsId4FsIcppi0zfs23KAoNQPhb9XI9TNSzNWNpCK+U1dt5TmrLChGGmtjCgVIFA/WG5NiRpyEuzzfO2rjt5M5d3ova5Hgn6Y3kLFy1vO7N1jMqe3iO1X+MW2J2Chdj7Thyf3JHkooHCQUHOmRQgKTIx8Uzt5Ijcx4rJAIJXmaovndjB+N5Zq78B69uZdofMVE0e9yLERQU7jCUNIT4GPAbHBcGC3BohDItM0qiYyTQMGr0aqJzgXg1TNSzttDTj0k7X4mI1em0676l9ZKqSjlchjl0hGmtQAVirp2uzjrdlWbdpZHZfrs186RnuhPjQnqhtAuiFITsU1x3TS7iTgpdwp4cemTqF9j6ye6G9wxBIo9Fy+jFeD1kEAx+1u8rZHb6n3V89fekPbF9qtoh/RPGnz+BuwcWAMM8b26lhqnUU8Ty0xE//TLgfWHzyt7keWbdwJfE6bVM1kAe9895rRACLUBlsC4PshlagjVWgADUAIurOex5SZe0eUF7eidoJ8YTvUPA3iX7pnbxn8j0oGcJ61O5Cw+ig4NmHa5DcMjTYxJJG5NnbDalCgrv8CIpjiL7M7s8mMf1F0P9SR33md+dBbxuyKHqiKxHmynN8aCQ1+KTZYUeeGXqXPpmA+CLQPGnoUC4C4on753pcmnGux9IWyziQdvfOGECLgIDRJxc4sawrQOO8L+uqrCvQti2MRPx0bSoo6JzyfdcB+CN5Zu7FlaE/CHan51gUMw3zOomZMPYcxQwpGYNptgfGqODMEZl8BigFTB4L+X1T9Q24/y2I/xbcYafdd353mqVGwygVFOx6J9VO1B6wXoQYWorECiGQMdJwB/qEfoHyKboFWWwopaZrQ+rFO2M1Wm15+ik92i3q0iBN0G7rGkEDgnaWfO0UDDxdG6300oxjeaPnhoQ4PUaCU5JFToQ7OyXZjTOUPd1maxpywHOgGHskSQGSnWq1peAZJSLgVQgUI0ckR0TiQcmcR73/i9n9S619Y1QVhZIpsWRSj5tjpzsLGCJ1HovJw62uAfdx9J4NVrYaE+7LGwOx816BuV0bQnNbGIvaakv85rXxzmiABsPMpuXaLOMwj3eNFrS2zpKSoXevjdeGrAK6BKF8aaelnVjVJEO2vLHQZ5flUFKswYV9r42pW9fyYJM0UunvRl5Ig4HUM+dMvjJC5HAx2JSimnYBkS/JRMA1fxfWvwV3ye4oPDMx2yNPuI4edw7yJqwn0Mc4qotp7jL4xLRDcRkPnpmg3SPcA6lHa3Uoe6UAMfB6531hNPklQUFpC4oPM4DeGQ6heUzTum7Lsmq01lkee5qHnkLeh7Kf65FAL1VTEDDljcVM6HvcHuGhv0Y7lQme3ZGta1nEk7ax4BC9BRfhbk+CCD49zPQqdv8b4f6ZSUxHuOeLXOuoL4NbRvpkYoC7p+wUlyhmkp6JcvYegx/vxfVimru9sBskhMSUNxbKSzMmj02UEwgA2lIEQWG01xgC8BE0Iqt5qwMpKtSlLdZb+1iXx7oOw4io5Vy+sakUgAZkRg/uznbKtLsgfvZakpgJHvryRkommKpxeJUInkAvHfAOXXS6S3aP01X3ge+Qz2baFdT35qqeYl0i/kW4f31Y2LdT4uSemcTuGDNtUBBBGR3t7IKkGhpMpXeeBDQU1xD0W1xHf6PIMPoYAB3HU9NYT8QTy2WyUOMQoyKgQwyPKYw2oMkR6bUxMVrWl0Vpi3noH/d+W9dtXbuukyOsXVvTFMDO+6Wd1utMQGfcM/q5A7CYGcsbPaBIuEsv5CWyOxus5JxJk/piEIGW8WEpsd4hBjiYJSJyZof4L5qqz7C+w9OLAPqzWTdOb+cduEPO7lqwe/DMFCLtI6XFC6G/WHLMN//qfdGN5e1iGvZMp8Gm4/BN0ROy0+hSdHj3RQegFGqpWG3APFgEiiPwziCA1UgzVuehf6xrmME03h7TnceYKMwmOPnQgMKh7FnPJJonj00U92FMgOFOqr3s70XPMTMxmqAh+V7pimLfyZfFIt5gCoeMMzyCtcp/eZl25hAcxrhPI02vmKt6rHld5MwPIv57cE+jemJihw7rVjs2Twn6NFuPRlXpJ6dFB/owCfVKdiqPyXPE1VQNcV7FlUIO0zCTGO4Zyl4QWfqNr8XlWlwQPYIqjG4LY8kNr1HOaZK2Kb0PxWUoeyVQowA0ALE4DWaxgJHUzog/dURyVNwueKZ1bYoV03H2KhTHpNjCVIUoaUCMrcZ/9/M6AsP/iqHKt+H+I4j/6oxyCC88aPewXi5N7GBq9+hKLCsoeFI2BbizF5JNN/oYJ4P2LAmmOIsiOPj8LfN/1+NUDQYtP7NjKiWlwSztNE1TYbR1FhVUBkuDGlEDlDEJBzkcJxEOOV/6e9lO1ZDOGMZswGtDXL5eZ2mtspuSmzTGYaaI+wuFzVxD4XItLgR0etZxsHTwu4t0S2JKR0ixxJP3ztIqHQdWf/3kvWOU2OtF/Cn034e79MzwUsBpS9M7IESx+jjeRAqeYl85IJazEZGTTvjar/c4Gj/GmXJTdHLzmM5cj21dgwK0TrjdAJRqXTtf+rKuaPKedbYw2mok0JO24awEvK23dh76aRyMRuHPS2yZRHyTKXgW7izfSa+HyJmyJ8FGQ2wE+ja63htTp1AZkZjAQaEwiZmIeNbrrN1PLdTsefdV7f6PY/31iP9GAoXI7hAjIkXiDdCgQtQ7r3jAuEIAACAASURBVEIaaT7ljqOsMux3v5gmPOLjeCrbrKwKOMhW+j3o277oQCk0BT+vA+Fp68p6mpZpmtq6thq9MwT3wmiCO6dYYsSH7Hn3fpombWw8I9NngP1UDWSz0ju7Jqkst10EAYGeunoKfBfzPJjaUwAwGJE0T07NTjECGbvzA+mM4F+dpehnsP5KxD9zy3zUERnETHR+CaynrBuGE4YVMemzj+sZNWI6Nv3YTPOkZygpJBE8M2WYLVqm8Jgk2VHTQnlRvCo0xXCf+9u4LOs835dpHobRa2M1FgiF0eSS3wGdon/noV/G4THPMe87oNnNelYASFhnuLOCpyFYCXcyVYOYKYPBStqdqZ3Ynfy2FCpj0MYxJq3guKYNT1SFcxdkJtpT4dtJ86Tz8fe73neS/fM+pYN2zzLMQFoEmDmen8uWpmOG6aoxoEDmlqH4WJ7zIZ0zbJUmQ7C8WW0BALS1zvIzx1ctrWKwrtsw9LRExzz083gvbcFTPXgq02OaHtP0GO9hFt9439b1sa7WWR6hQYMp/EQpUGAi4qWRKlUWtVAEAAftTnYqfWxdSwqe2J3mNDl0VluerprWYd2Zqpw0LwYRQKbaT8aYXqrdfznQj/g+tvkD/ngWM6AgaveM4GkVirj+VuFjZmemeU72y05oAfcQM3jVTRLxwh2Z5E01WG01WkAdOBe1K+vhPi/LY9s2WrGjarr+0ndVCIy5XZv50hOp367N2FSPaXo8tsdj2+b5Md4f80wfl2kGzFRwmBlEHUwp7WxpCyJ4KWZYz7B8pyCCXYhYmOTh2r7oJLt79AR0E8Lc0wATSl9kWuAAsknZ8hG0T7zxqrmqfwvWv9YlnsBdBUmzhztljKD1tzhWLK0GjM6jJ++7jP5lductTZLILVfS8UPZZ+JC2+E+ryuhPLxP09LfRkK8c76rfFlXt2szj3dO/0v43qbxsS6PdaFO8lhX7wyzJVMllU1REoYQDZmt5JMJ2ibGjVHcAceKjeXtWlzIM0NK5lpceGyVR5dSGoKAdbtbaDtPiYofYPeXa/ffj/XXbTm7n+SIpEVDTRxhdSl1Xliug5dljDlySzHbo7nqhoOBY+qinp3xo4gsr3SlQJN0meMCTNsW4L4s6zhO1/7WtFfnfX/py7qi1WkI8ct4n67NNs/z0G/r+nhsj3Xd1vUxz9bZSO1C/TK/OwuoQ1fT9l62wQEfqZ2NDQ6OJ+iTgmdfpHREyiix00lMKRkq7P0zCuB50ry9eP8P7l+Ee2R3gFzP6LCUpCWnJOdDZY8kL0pD67rwuh0kYzhxLmkbHmRNfskYcthf+mla1nXbNsL6xlineK9hGK/9zZU1aAvalnXly+J2bfpLPw89LUU2D/2yrIHUp6lrazQYvezn7A6AjCZTlAZtMFLbab3OHBTJW3BHljfytbN8J7izcCefDGfgiJkiLUS3TFy4JssDfBYitmvvC9n9NMrqr7BZvw333aiqCAZGXiBbg5bLRvNQKyWIrGLQGDE9rwVAZE8e6zghKMS+E3cS0JflEUk9qG0uPx7bNC1Ne/VVa4oStAXUaQPQlHamrefpuk73Yeh9WYTYiMTje3qMXwv+VGA0Ls3IXhoSMOSNkZEzQ9mTW4aondmdER8GU7U3aB06RMOTslOsryT1GDug0s8hw335U6blv5Hf/S+Ncd/dy6fhLgY1Mu2OInQpeSS1Mry0Ii+NbcGVMdAgpEfVZW9aGnMlNzzFRdI4K8/gJqAHa3JZ20vPEKdF9tZ1e6xBxrSXHp0HYwGNQh2eRSrQHwQ3ulIQA2PYs/4Wu8OxXgGEmPgYUTOUvZzg1xfdVA0MdBppal1bcbYpms2EnhZ9IO1OjkhSMtHdLvzusSFM7QftvnfL/Ou1+1fgDmJUFbKVakJeMeRFcSmygLSNBmvAENZp/gchvozumqG4UETNUFzakHzmQuHBwa2RFkndtm1r69pXLSkZgr4r62Ho20tfNV3VdM57U5QB7jwYnA+RijHTFFol5Ho2Jim+SqQqSF+Rjo/jqYHgCe70zoOpVCBvDFE78Tql/9VoY4J8K4If5ZQOXmUyPpLyx5I6NJ4K/0q471zvnwsikNodpHZXIH8JYndNWZZoSXgLrsQyhRLEdGIUL9kXHXlsYtzY5R6dd4R1KdPXddPOVk1H3piuC+BWxtqidmXtytp5j6ZQxiq0MWsuMN1J3svZes/fid2T333P+hBoH7w2Ua9fKYKSeJ08M+R8JLi3puGsv0Tt5H80aQ0Pi2jykVQ5peN0VFWd3d+/nN2/IcMgw3scbhSTDNhspSXhDZiwcC7YAhyZYmEx+LDWbpj01BddCY590sEjWfZV0w130uWPKbrJl2kGrX3VPtb1sS4KEbRFU4CxgBqtQ1MobahGaZLs+rkez0hwR5KC3EHuvz8wenIQQMJ9LG9UZjHD7vYwLVVIdk7/i2J+aswWplVik/CAFaSza9eR2gFen0Xsr9h2cP+Mhf0xduehVgypxVRYLLuKy2SHWdth+QpbQXExjUeXVpYsLkNx9VU73GdS513XVU1HLpeyrgChvfSPdS3rCgCUNoAmiHVApQ1toG1YbZ2h/hV2B34yPGV33h0UKqCYSmZ3Vjg0KftaXHieXogdYMmeRpcyn6NItvEsZuYdan8Fu/9dTphve5BydmdPhQwGxhAMDBrCavE0+UNbMARuHVeFZ8RXbLOamoOETVFe+xupl2HowVhX1sMwurIm83IYxq7rFCJAlE5olLFA6zEpYJSz5H5C4vuCUOeiq4jHwtFzA+IkVDeUPVuutCU949qweodOAWEarNXZYGpMLBPWEAaR5PoJu++8MRnNq1/ud/8n1sv+ZCTwgd2R4Z6mesRVs3nmB+GeFLxYwcY2Ma85LdVE69jQUmTOeaJ2skSd90TelBCGLl7WlSlKhbENqBVqAHI4muxXZzQmCAirVJb5APLnaJ36gcpKoLL3veErdDx52VnJXIsLz2PyMT9eXKvQajELOxY4I2dcoCb+5WVfy1uk1P5O4UVi5se2H18v+0jzH4Z7zu5w0O6Ikd11dNEQAxswlF6C4iJ9VPZVDJmsoHDOo/OmKPvbOI537WykWo3WAeqgokwBCBQOqRABTfQ5agUQwmlyXfsEBgoAEZ0t6qrp2rp23gMy0FNfiU+J3UNBoExcQgG0ruUUCYx7mXKDlUwIvgCLMfQoxsbo4GJPuM+xrsTdyWvvPyn1+1fv+CmUy5rPnGGP9vBL0AeOJpCztjEujWto+jbN7iNhQwt7+OiPJ4J36NA6dF4Z68o6YZ0uqU0AIgDJdOd97HFaacMTUHI0nDB7QgJqV9ZdW3eVt1aHiN9T4ketsvPunhLp3AqCspZK5lpchrIPGfNMTVgPK9KgESuqyphqaoxckinRjBBpqWfK583u47dHVf84gr/W4FPt/ol49yO7A7N7Sj4TV/iIU/tQgwHQJsTEG1IyDp3XpgTXmNqjA2NBW2Wsoh13V5Rwp4nY2vBHBagwTN9UkdRVyByW2XMnpmowVCG3PnPzlCIIzvySdHRuGYJSymtDBE+8Tnqm1GXrWgociFxgUjRYnkZGKeA5e9E8ZVOV7wt2186b/xJT9e+yU99F+Wfgrg54ZwKUQ62cpICiaHQkeBOd8QU4Gl6hNEwGDPF6GPkXBBquigi7l7GJVgGiezTOWU41B9stK+wleLyrw+7iVIcvki0rT0TsTogn0MtkG7xEB6YFmHj2Rhqo5qQD4o8hrynM7MzAyEj/pez++6F/dEHu3j8Md6lmdngPaAPme02ShiSpRLxHV2ivQcf14wO1x6HQ/KWCyJYV2lhX1gkBSpFvLvyrQhNVJO73HJHxKoLuE4WzYIseR5Bkz9c9kKzXZqfd5eKSOka3h6hSFXJUQcboGO8LeKXsyPRpO2V0+XrRbKa/guaPs66ezWz6ANyfszuXIssGJ4PWUY86sIZDx5Qh+5WEDaAJk/GCpah2p837gKJQx6xViZepb2TexefsLguyIyfCpscFOi920Dva5+YlN48CAOCgXxIznNPd6jSTg9xZBsVaqmFoCUAk++U0Gyci/vB82RVetGr2T/oiXzYp+92Ze5+B+3vsTqWdFRt+sOCrUcFpA9FHiWgI6NHilC8JfHEZrbWzsvexhZnYPde4z9k9UTsI4kxdRYECbC+9UgrRuLJWqCW1050Gs0FeAZTVlo3U4JBx3oKzmiekhqmPcWIe59XA9HTJk228qd1fyO7vzoJ7HdZfdrbTeXqnhY/B/Qm7Z5U57pNvXoPRcQY3lzUYGieSU63V7p90etTGAlCO9kOfONWu7xdy4a7IFJZTWBTBHUA5731ZKNZsYSgAFWIwoLMWKQBFdmrlWg4coInYMS0erejG3hgenI7emKTd8fgsOlC5rEoVLxUzv1bSPOucb/SB9+D+Jrvv8S7UfDbsqtkfr7SGEJWuYlS6eDFmYoXWVdMBKB0nZfNPKhk90+6QUeAT7c4Sny+FsT0IAAqRtJN2FgA5uY0rawAENEobhVqBJhqWzFragtcvCHCPg6kYDRuW75Hdg3YX7zt2T9QOTxj92+x+xMrvRPlpm99u6nudVmD7U+we4E64R/5po28+cL82gAYAQdv82IhlrkS9FzuCSPdXZ4Z7S7fnHyRzUoRCgLtG1Pxgador7ToMIzpfNZ0ra3Q+3khOvgpYxnCCDfLJyCRhh+SPqLgZGbunJp+x+3nhXwb3b3cJgSBgXOzwdYb7XQ/gQBRhfpGGIWBhHF7ZnTd1sqOCCcXkmcmZfidw32L3zFGTmQyUctV5r5Qq68pashxgHKf20tNMcDA2BKihzhQ1KMo7QrNRrQ7RYADsZY9Tfnd6/VBmY0OJBsP+tl7O7m9v34Pd/568/mxnENg+Zfcj7iGKzmONjLQBdsgoAECT4Zn/52sEtbNnOcHwucPkg56LWABREMcS3JF0lPOez7+u2zQtNIXKlTXFHqMpwihBbAsCZmumIk/P46kbHOULh3DfnQkjfoP8z/BG4RuT93aVr4PUb4D1u3B/wu6ZnEggBBCeePkv9wTMxv+1EfsJEMaipij2w1V2jJ5p9y+ye+7V0QZQ+7JQAIgGgFJsI80HJ8S7sjZF6cq6ajpb1ApRXohGkYnaaWG9LFlSjCRV0d3OGv34pBJMn9qc39YL2f3H4P6bN4HtZ+x+tFRhp92jhgEZRwkcfghy56xvcSWHcElmJ+jvqZoJTlDgKZ1np8ppU/ApBxvbuJMCBJpPSIivmq6/jdO0TNMyjhNal/qjAkQTluVAjpDhxfSEc51ZIHvS8C3sb/fQ1hPn1Pe0+18K9+8JrQMCP4J3gceTnoDBfwdaYQocOOlNKlWSsZgAF/cU7K52TH/G7rw/QwNFTA6mXsdPgFhPeiYSLNIcK0r4QVifl8e6bsvyqJqOgna4DULABMmuxNApWaIHRs/KsL+v9IB6/oIXsftfhPXlzOT4zO3k6Dvi8W3c71QNa3cANEApC4yNZuihrwhaQ+vkhcX/+QfZEgUIWNrCa9MWpr/0/W1sL711VqMFbZU2YCwHHpPd6asWjI3PonTCrq3FrSMlq2E9syzrsjyWZSX0q9RMum2auh6nXUtqB4gcD/vwmCx3UnavZ8+rI90r9cund/wI1k9rPmxn5yD7ILvvVE38IUMNkscardPOihmlCfB5EYDEjLjwiZwJPzMa67vKt4XpEUqEHqFB7BEe67pM82Nd5qHvEfr4VYPonRmGntJ4kDhRaAXQECCuuB2bNsW1+5ZlHe4zwZ31DLloBFiRo2JE+FeYtMEp25PDkaAfO82hd8d/omTJxEz6D+DXLmfA2+sdMsdomSVXOD/O7jvcI6AJGTLYS7Pfc9+3XFlnkj2RGCNeu7Jeb+29KgjfhHVG/DD0tL7kY7wz3Hfb2FTzfJ+mxVdtpN6IqMzwxq7rlmmeA6M/iNrHcRru8zQtIfMHaoYvBz+qFAYjuVwCXdy42hO6eH5JqLO1sq/81XB/8fJMp/GPpx8/APcvsfvxGwQFtO6Ac17Fwcv0+wlEB5EKAICurFMLpGmglFLgnL9XBcFaorwUUOZlhJ9hnbe2MMPQm6KEuOL23oEDoJ0loK8rKfhE7dO0gLaKAoHISFAq968nz/obej3X7qzUIW/Mqefp5Z6ZvwXuO7lyRPmH4f4qdgfAcbxP05LN28j23Il4DFP4wi6kfVP/YaDvUF7GzSIUqC0oWsmjQF3G/e9Vsd7a9To/xvt86Zdrw/2hLYzzPq4gkNg1tExrwjr5Z0gF8YbOp3jmdBxNuUrDbUJ2nzrahXrJxLvK/uC5Yt9J/X8T3JfDSPAp3D8mZj7J7s9xj3qZ5mt/UxCnbuS0Lksp6YCxAGiKMi5koNB5APQIPcJVN/PQz5ee2N0iAAWgiEAWAMCQXQwAEAFBa0Tty2JsqnvZ3qviMd7X6yyZPggSFR81kUgB9bKslOOJRPy8PGgL6j8ufQPhEUQEz4+KjOBzRme2fsbuieDfff0dcH8Z4p+h+cMBERJ7ORg/iPJDjTbX/nbtb7tpSpn5GYESrokatC5cXdYVVVVNBwi8HhNlAl7X7THPFhytAuCgKFzd1nV/6ZdlXccbLbXnywLByO4HqBWiNdi1NS3ycS9bRnyBoECLG1AAoBBJzDDco+X6oOSsNKSQO1WYyHfCfV84OVD8fZQ4l3q78C+F+xuq5j3ES3Rn8P0sypP60E17bS89Wpefbv8DB05FDVprxGkciJopNaR2tus6Xrfj8djWW/uYQ5LUbZ4e0/0xTWF9jvEWlmG6NrwkU3/pfVkk8KFGQAXAK9tkiN/LbaRcrSLjdjBY20tvipKVNURejuWTjfc5sHsQ5fl5gI/8f8LuL1uB7Fnlhw1WgcSXsDsqY2nFgRQ4kDGThD66khgdqqZTOigftE4hOu9v1+bx2LZlovexqbY42rmOw2Oatml8zDPzOgF9yVcSHoZeowVAQIjjXwigS5sZtXpPsziOdxpsejy2ZXk81nVeHuM4ubLm0WIhuMMdPVfq4k98/tWeweP55TX2hX8T3GXhOLdDdoB/gt0BANAUlL40LZ0nwwcUIBqKp6XF9OblYZ0FbUGHwJXwMpaW5Vin+zz0RO1d5R/z/BiH9dbSaqnLtRmbilaTnIeeV96jRcgI7rQK3+3aIFCTggWJgAiZxyYjeIBhGEm783hTCKHxXoyqfoTduX7H7ukJIZV6duTeM7Nn/H8N3I9AP/aBD2wC299nd0TnabWZ9tLTiCYYS3LWFnVcYgApe962bfN8t862dd1eehBmbVlXtOTY7drQ4jP3qmgLQ2swjU11r4rOe1pIlTYCOvUEyfTM9/PQV02X3D7hdtFGuJcYxn6I37uuI58MqfZpWoZhDE+tg/Rmwc3uJqHFId/nGd8f2T05fZJaTzW/XrtvL4yOfFuyfx7uL9Du2raXnrQ1+S7Y537tb94ZhYjON+3VFGXVdIR1SgrZdZ3oaqppr/PQ+7Louo4EelsYWga+876rPEOc4S5xv4gFhLlAz4F56JMNHWFmNRLieVIqAGhjaQWRx7rSGJMra6VREPGR3bkOJR9LThZl1u6n7A57Jj97/Xa4v3j74Cy+D8D9u+wOQKEp83S1BunnonpS4aBt014f62qKUmkEBHQ+HJ/PY1KgaP3UrvLD0JNqL4wubdF5T6uo7gqlQd7SGqvj7TEOj/H+GO/reHuMQ1d5RWlW+VqBlEGDSgRPzIk4TRO5IClNMWidusieiyUpizMLUldvVJ0V4tm4cFL7b4L70dv459gdnadEvjt5Y4uactYR1qOeCQflzsn4QyMOQz+Pd18Ww9Bv80zrwVcRzYxsWh6+876ta5ZCBpXV2BYm0Pw4PKb7Yxwe976/9GgKpdNYLysFUMpKBQ8AAO2lJxkzjpN19ki4Z+wu3ejpq5zRJesTwvfn+f/gmfkprD9D/2fg/j12xwy3AACK1ibg9a+1s4Agk03nZ+RqBdpe+9s0DqUt5qFfpzvBnQZNPb070xZhkfjSYGUQMIRi0Sxxi9pq9M54Z6Zr85iGx71fx9swjL5qZXSD4ueLUl6wOyhw3o/jRCtDyT/RWYH/kSS+Kzz76o0zntL836bd/4nM15+E+zfZPdUrAABb1NM47OIcz/6Rv2B8IXRdN42DL4tpHNbpTmNJXeW1sVaj11gJdi+MLozWMnuFojwXxhQlDQL0l/7a3+i9vfS0JsL+ZhRAmG4Ub0RrGjLjpKqHd25/BteIa5WhOR6YoVaon/SHUOKY8+uGw3413F8fRPDtLUNqDt/Pe2Zi0djgnM4ToCrC8hFnEvv0Y2qzTLMvi2UcHvP8GO/z0N+uTdd1mHCWDj3ADAA1mqK99MMwUhjjcJ8J6yHkPXlIFSigFROYhgOOtVa0Ha+xY+R8j4Tb7J9kKhx2y/8gSpxX9oXdx1/O7r8Z7t9kd9FXNOX7BfEKQEctE6NKHMhTAShA/Zjntq63ZXzM8zoHuM/jXWLFFCWw6ZlxLoLWrqz72ziO0xzjGYf7TGOitOQTAMhpdRkSBTwzohbvkuAT02eY37H/4VjRUzL4H54PuZ8zVf4WGP11cP8qux+8KhBScCm5JxoaS8oycmUMneFeaXzM8+3abMs0jcMyDvPQD0M/TVOOCnkCAYsI92EYaYoGjf9P00TanWPx83vep4Hfw+2JKjmAHHKsnuySw/tA4LKz7btydvxvgdHbcH8l4t8NEfsY3L/I7pEUM5LmxNaB1jVal03PE7/m6ZkRzTzf56Ff5/s6Dut4m4d+HW/zeN9j4sCX4R9tyNCkOF5aIYc4nuJ52PuerEaKetjxqxL/7UCZ4/DYEdTZefY75V1E9o+wI55clL/8D+555Y/Hu7/RE6gSQVu0TnrXs2uddDOF1i3jsIzDtkxE7et4e0zTMPTsowMFoIC9dcJtBwAIxjrvKRAgBnithPj+NnJ74nlS15FbdtazFygFcR/gvYGL8dz5IeIWlLgXLsfD3ru6+jdq911IzD80m+njNSgN1lyyiN3FPwqA4P6Y522d1vFG7P5Y17auJS3GE8rnRNQzqCl4mCclMbuH8dF0yyxg5PGC5rMnCQi+zdqQn0opxF3j5L2fXOS4J0eaqf1hvNO/DO5vx4R9QNI8QZ/E6/dxv3sJ+yxHeSgqpZ19zPO2PYjd1/E2jcO2rmgwZ8QzdiekaFs1HQ2LMtxpG8fJVy2tf8YukZzUuZxT/IFtz9k9fQaFVikQ5wkQT+yexAzEYwCOZ/uP3d8C9I9nIhA12u6lfCSnUBsX1svPLnCfY14BWGfDzLllWqZhHW/LOEzjEAl411x1KCAY27RXYnfSM491oZh1mpoNKNg9n1ALGf3yuXc25qEhxxYpAFBoiuycUsTzedR+j/2O/IdSWRN/Ndy31ybQO83198lUMxn0BKAzcL6BezllKSxbsDvFjtzFw/oZu4Ny3m/bY9u2bZ0eZLNOd2vDRLsPavf2EpJtPNaI+Dg1yVetSLEEIQ99NlNbsRnK4b7H164Bp3xsrQZjU9sy8lfiXrKyPPP+/v4Wdn/x9jaFvzdLdQf3L7J7BussQEDlh0guTDXyo+C6sq62MC962ZZpne/LNAgqPWNYWUCN1rWXfpqWx7oQ0GleEoU3UiYw0Zyz/MM75Z3dgezHGPu5PvtWKQUU7ynOoESv31F4en7tmfzsdv81cH/DGP0j2j2hJX4jwL8/DFikpkr5Xdd12/Yg7U4Gq7U6suNH2b1pr9M0cUIBmQevaa/kdozXR2ZXVu0f8Y3QPtbZcZxoXh+ATl+jZn1OiXRydmdFD5CV32b3rPrfAfdjAoJT58w/wO6nuKeittkeqSc8OSx9rYahfzwo5cWyLdMw9JkzI+140NqhgEqbqumGYXysKwGdER/EjNZiLp/oeImaj9L5jIljf/HOUM4mpQ3zry8LWhfWWh0ZO17sxE6Q2n33cDk8Fv4t7P7uxLyPAX0H9++y+6GmrWXWxQNSIdLYXuCAAjWP9217bOuyLeM63wP3ht/6I+wOoLXzvmmvlO0xTvEOE09dWVMYMCdfjyeVC01+lN1D05RSoLwzTXtVAGAsnbJra9BWqZgpTbZzz+7xJk+uDtlB/y52P6L/OGP1A26Z7SdiZva9ZidWxD+CpHcne8zzY123dXrMc9fGBGNxBe3YKfZ9SMnzoAZjTVES3CXil2V1ZR2WZ0KQKxTkf4V32X1HuhA1mqKUUq6sGfH0qFH7k6uzGzi7hnwgxP1/O9x/KjvkMYnSaYqlN+H+OnbP3rhuh+jwa+74P35+rMu2LY/5frs2ARdKKa1F8ug32D2cVyGCseM4UfqCiPVHEDO0skiiUgV87I7dn1N82Ees4p0YGEA7S2ubKaXQoC8L3kO0GVS6eiqD2u17/vrVcN9+Yq3JZ3NVP8vuCYPwbuXH+sYR9ye77QQOAJR1Re72cewzqst6hCTXvSjindG6aVqCTzOuULAsq/M+5EUS/+/OCACIDk0RBxCylArxWrESwVetMjauThNuCw3yA+BZk5U4KfM9f5Z/IPFwCfv8Xri/PsnMG8L9wzObEhD3qDureS3uVS564gWXcViX+zz0kboFz5HXLzjIP8ruj4T2bdu2eXnElbKTbj6hdm3HsUfraB0y0BZNEa7OLYuYtc5qZ6umQ+fR+XzRMhBtA0jXObJ7uFnIapRo3d/D7i+OD3tjPPXdLnEG92cQ/1ncn51oGodh6OPPnrOeNoAmjm09U9KxgNqVdRhpEvnAhqEHrcVpz6m9a2vQGk1BcWbb9qChgGVZjfUKMS09SafRWjtLC1OaouSE2qKFkrnl32x/G3Gv4y3tHw2/FO47fP/g/L0dxD8M9w+x+2txr3aHBclwuzbB5NtJF9RxWkbKwBjadPL0RzJVySO+rtswjF3XBc9gdj8RZPIcaABNfxuD036L+p/co9s23Gc0GMZi401oZ5WxaB0Yq1JMjhL/HZqpfnDCHAAAIABJREFUZEOy/pYdJ78X778R7qfI/iXL8b0L6NPKl+Fe5XuEUye6TfsEFGrOKiyuGJuTw8UUpfOeVlaioSXQWj4Z5IHZLWjrvKfclIRysTHwt23bClfH/hMmi5R1pbTmdiqVN1F2zsNXog1Z8xQcgR/++/MA+gjWfw/iP4fp1+Je1kjcJ9stu0LGxZBkxDkTAoC2ZV0Ruy/THFMh5A3fAZ1qtRWk/njQaNe2bMu0bcuW831ZV21dK8TQkRBMUR7aLOxV8TG/u+wuIN9h90Tgyl8H91++7cH6ZXb/Au7V6VFCwQD79aTZx3YegIKnpqpSCpHm743j1HUdxBwyvMPRPKUWDkMfSH2Z5qF/TNO2Ltu6hAx6hPh1CT1h22ip4dTgPIWYNEnzMghTVd4IQLy7/J5OXv/B/Ytwfxm7fw33z6h+/8jPd85VTPYtFbQu66qsK55jKNWOkEqyj+E63bftsS3jfOm3LcJ6Xbd12tZpW5f415u2ZSLch/SRuwdO9tfYXVo9uby4z3fuXqlfKGb+ue3DgQOncN/9Wd+ufA3uj+yudsj7GLtL8mTCxv2pMkaXZ8nJXhu7Tvd1vneVf6zrtoyPe08s/nhs27ps87DN0zZP23zfpmGbBzJhh2GEFCqckfEzlhbsLu4wb8/br3833D8TLbOD+w+y+6lieU7oBwrbFXL+5kJeJ41C8VFUpe9zmwFhGELy4ce6ck7t9dZu8/AYb9vYb/OwjbfHvd/G2zYN23jb1mnbtqa9vvHcOLmV/MpPSFze2/7zvxjuy1cI/l1onlZ+oEYr1IjOFjUYWnA0YSwec5Q1e8r/ELufsabQ5Tmv5wx6UgZoCwMI89A/7v3t2lCmPkq0HdLJT8NjvC3XZhv7bb4H0C/jY10VigDgp4y+K8MZu4Pc89nrP7h/Ee5fwvRz5gYAAGtwnq7Lsl77G5oihB+m5IzqcNiB7k6E+o43nxTkSYSAPn0w7L6iGbGUV/4x3a1GALCYVrnZxv4xDmNTPe7E9P02D9s8PNaVFiPJW/s2u+fPNf50vJN9ywH+g/uX4X4CweeV79fktG2trpqOljIFiKHwSqBaHvgGu8ejIiMe2D20RIfwrJDzI6RziufZ830SNoLsu8pvy32jMDWllFIaFSUWftz7bbrdq2K5Ntt0W2/tY7xt023bHtO0HHn5k+yeffyP3T8A9w/r+G9h+rwGAA2awhSlr9rC1baoATQglHWlOGMeQsz0IpB+ctZQpqUNxCGxN2lbNZ0taqVU016HYWzaKwCgdb5qtbHSJUNHOu+PNM+cqmlGLKjCaFov5HHvIR5OBE/4bgtDBQL9NvbkpdHOPn+KnD5OdoaKsGreOIEC9V2/+5ecG39+Owa4f9hmfRe+TzD9bo0CFSIC5vn+WBdjvQKVJYiU68fLo6XAj4yure66Tp6bduvaur/00zgg6tu1mcZhWVZAGIbxMc9p7XluHoaZegd4qZibgD4imsI7s4z3bRp1jH9BAEY5rRTymIaxqbZp2MZ+W+7btjnnpfEcriyuJf9Ld7jTYocdpGnNX30b7n8X4j8THvM23F/H7lyjpZ4JS1/wbvEfNJhX5IQfnvUAAN6F1KfSVLVWt3VNYfFUuF0bAOjaumvrmLwg0y1JwJyUAQDQ+arpaBub6jH1AKCNReuUUqXB6drQCNS9Kh7rst7ax7oEBb+uNJ7FIM0FDBzKfC9cPtUz5+rmpez+10H/821+F75fwL0pSlpB8trfaMH4qulo4bvjwzqh+8ReE+fNLpk+MBLok47RXxqVpnl5YtfDwaIp8Zq2qKumo6zw4zhZg21hQo/TpHOg836bbts83avisa7bNGzTfZunbV0f85zfx1GGqCflXWUu2nLu58I34P4lMfCLto9NX3oG95exO2qK+Sbt3l76ruu6rhuG3hZ1JmAk7lNlzu5JE4irCa2QPfSzJkmRkGmB5+WwUGbVdK6s20tf1hWtGCxOBwCK9My2TPeq2JbxMd1pZeNte1hnBW6FANlh9ShNshvM2pbvJaH/Tbifll+3/WBA2FdVzbvwPcf0eQ3FSIUcL4/HNk2TK2s0hXZWaQRjQdukcDLaldydke6JkbY78EwHy+4ke8nuY9ZNACGG79ItlHWFBvdnV6owerk2j3W9V8U637f5HlLirBMgKNT5uc8AvUMxQNb+hOfdm8p3/BrcT3MS/UVw/2pOpe2n/O547W/zfO8vvfN+lwI+S9+VUC6THOU8f2Dh7LKntEkLZO9kTE7kjH10PlSiBqTlOgw633Vd1XRkv+65FWBsqm25d5XfpjsNqW7zfVuX0HWC31Ny+AnZp8Kxx6Y993tJ2n+pmPkrJM2zRn42z8wT+J5WPkF5/kmuwnd6mJJyhoefMAMz/d7JUKMym3eQvsjNOmGGgigfzNPsgrw+GSrUxO4gzysaMTG7T3cKFKP1RUQz0/Dqrm1cAWJveSOyqfk59q351WLmp+D+Rjf46dlMao/zpEKyTpDpcXGoSPqOmB8oyV8fBM1JQX7K2sZUGssH2lRhLR0MyY+0s2VdaWOPREyF0uC2LtYgBZDRGvbcf1WUdvtGCimVzpZadXIjme2Sy6/frt1fD/S32/mBxxTkryOgTys/VCN+LFEZgUXkr02+VNP+VJR3rqwrQawvZXcuo44KBACgv400GnX+AgVKdW2NZLYud1qKJ2sRKM6lemD3fRkO5QO7n79+QMz8TlXzovZ8F9MfxH2qRF+1/W00RQlKgdagbRpqFVKeSlXTAaiAPGCSe5Owz3Y7Uf1ZQ4N258OmadLOJhV9RtPUadG6a39D55U2+9WJTy57LKSd36b30wfE5+F+iubfBu4f2/bQfCG7n+EeTUFrCjjv6bOvWlvUPAOVXs57BRpA0UxQjZzr4kvsTo15m9250Uohmmma0Dp4i2FBaQ3G0mypmRLxAe6zY8ck2rJteTm1TTQefl67/yNw/4eWEf483F+GaSm5DzVlXVEeL1rLF1HTAjJptB9AIZZ1FSYHIVDHQFr3FPbc9yZxKqUAOTjsROunPWV9W9ftpXfeC47G40nQOlOUw32mvHz9bdytK/gxe+PkkSRatrup/QG/Gu6/B+VHuD+D72nlE5Sn3/q8BtBXLa0e09/Gsq4AcJnmZXkMw8j5HwGgrCtftXQOmjPhyyKw8IfZHdGEcNyDID4tc821vzXtNUR6KaXIhDgGstMaUkuYqT0MI40qHKn5Rdr95FHzCjz9a5TM9s+xOwAoWut0mqZ13cICSQDjOG3bY1030JbJzXl/7W/Egdf+BlHEyyu+XTDWh5yM+RfwRFPL58U4TmGAKeyIoHVYhnJ3Dm0Z7lXTtZeefTsfbOrpd7KRbxf+g/vnbuEA1tdo95Q3Pb1QxcUfl2Udx3t/G4lKKX9L1XSMQuf9MPQE1WEYQamurYk132V3ACzrKi5/kHTwU3aHnOABlmUNq8DSLogKg0m951utl2Wl7kphQjFd3gfZnZvwLrufUPuL2P2v294wtd/D/Xcw/VYNQli7Pda6slaIoHXXddf+1nXdMIwAqqwrgvs4TrziB/UKAFAKxvGuFPiygDNZnH9SQCsIROGbfccrP8Ipu8fvEKZpyRbHJH88IX7nL9F6mpZt26ZpocA4yj551s6dNOeC2u8qrJJ87/zSCtRvzjPzvyevb6H8WfnDLtR34fsWpt8+UC4VD9BewiQJWs+aFk5SSmljeRkZBhklu6PTXvsbKGWdTewOT9mdk8kkFo9wQdQfYXeFOAxjaIkCBagQQxpUWt9GUi5qSqhNnhyKGYYsH6pk8adM/0fZ/dVi5qdcMbuwsGPlB+7lm5h+owZdmjRELB53QbSuv/TLNCsARE1Yf6xrSE6kwHm/LCvxWVgFJMt1B8x4R6KUlKqRItLAJdI98KggeAAA1O2lB4w9JQyERYc6+V74SojjeH88tq6twViKeZaPtfPnzAcKB0o/l/+vhvtv1vFvtPPDse/vwvdtTD+vUeS3Dh8Aghqmj1pf+xtN6wTUtBDk47GReQoAZV3Ny4N+bOcjUhHeXc6grKsIFfRlEa+PXVvvWf9ZGaFpr2HGEwkYrZU2waGOmVsdAK79bVlWpQ0Z4v1tRBeiCd5m9FjOHkdvsvsJwf8r4X4a/funIiKZ3aO1x9+Ij9h13bKsNLrE68mM40Q8WjXdY11pX+tsmFanNaA+KFzBd6AQtStrY722KSIgLJa033uv40MNYtd1oY5yDmsbMg8LVc0nJFNEYVr8rGo6od3zf04/n3H3E+G+r/12EMHyCTvvz8N91+bPh7w/A+vble/XqAB35tdYHT427XVZHiSRGe6xA6iq6aZpISGunQ2TSLV9h91BKQBrNXMrgEJT6Fiz1+sgyonddXB6KkW6C4xVaMUKBZkQr5qOHDIUTTBNS3vpIR9bfcLusvHZjZyx+/nrFZP3vjQL7s9D/wj0z4iZl7O7dpYnfDTtNVtnFYDYXRsLALziwLKstKI8Db7SwJM2gd35hJKSVc55uUgGCEv4xg+SGQ+kGXZD6LpOoQ0fiNpNvPTOUAAo68qVtTLWVy1FE/S3EbT+gERXZw3KnjbiKXF+iteJmZ8JC/upIIJjUz/mnHkXvp9FOb+SWNd2HO9xmVX6sbBqumVZyd8yDD0tmbQsK/F9WVfLsiJqBSrAHcA6q5KYibBI2FNB34t162Ni3qgalEBqbgryVwqxajrnfdiNMtXE6DGJdPq3rCtb1NrZ9tLTLYQR4nShHb53nU1a3yqdV5a56lD3okwEP4P4n1qe6Vn85p9n91Ao64rnNdOrrKtlmskM7bqOVhyYpkUbqyLc6RDtLKIGxXFjDI+DEJegQEPDsZBDhFG2OwoS7DBMYqKvwnjqLllHwqkvi2t/A2PbSz9NUxAzaWViCfEdt+87Q67t8/12/SN+9aszEbwS7rsWnuL75zwz8Qd4o4ZNVZrsTDFevDMNJBHcnffjOE3TMo53OqqsKx7r0cYSzTvv2SfIWJFQltC/9jfr4rLdiZkzlEmiTt8htJeeY5IVYliKIwNdOtR5P9xnpXVZV8MwXvubKcrkx8yxrg7XPekBOzGz3zfrda9g9086N/4Y3GU7/5R2lz9PXsNipqyr9tJLuAOEUEfnPSiFBqdpGceJ4hBBQdV043inQXtETcs1tnVN668/NVWTDYjX/kbf0T7SGM3MwbQgd9wAydMCKqCQ1nONp0ZxTQWgtLHUVBo7o/W486ZRc+GknaLw50zVZ2T5Ori/BvHvDi29it2ZGt+q2eOexXpZV1XToUlLdoVjw7pilGN6vPa3a3+jQLGq6cZxYnYnhdN1nSvruLJ7bpGy/AUApUJHErIYRPNSMzOm5wpsL728QQoiyE8h/gjaklhH61xZo3U0rSk7sVJpxTJu69HwzO/l9Ptd218nZn7AVH0l3D/S1Jez+6dwHyMCQuxU/gxQADKGjHjRec9ihqxbpZQ2NrD7pe9vIZDmnN3jJxoniky55+9E+YdVs0EppXV7oeWLI7tn0b/8tIgftL72NxXXpKdpTXGeBxzb9oTdsxv5B9n9rxAzR41+WvNHtTuHwhLcUxgAv4m5oV3XmaI0RUnsTjqYIs61s9pYUGFAB9ICjnnjlOKlTNlIFb1xT5QASsT0iicAmq7rVPYFRs8MEW/Mshr2T3CnHsuz+HKuPtTsC2ctfK/wooirD7Pjn4H7R9r5Sbh/iN0/hfto7XVd1156gfO4o0pjT6Yo0Tqlkf3uwzCSmxINamOVUl3XhcUiSWMfSJE/BeEeGVoK91AgW5JBLL+K7K7CCZQCENo9k+8ACrQe7jNorYylpN7K2OyQ0LZw1JvaPdzEP8LuR/n7t8D9G9u7gP467qP/O7K7BLrAPet4rUHTEsGk3e8khxSicx5AEXfyNL+9FFbpjeB+JMtUQ11Ra17DKd2D1q6sSScJwSzcQah5yIw6zjCMlEv+2t9cWcdMaXlubsA0A/0pWSv+7+39vs3uz4ZpXg2vXzVRdfuhLGIKYnYNAMqnHmcq8Y8vSwoANK2IHWRACC2M56fEG9pZ0DRA+0S7x9cwjMyW5+yOGpRS2uzYHZQKLYnHMuem62By1FD7r/3Nea8QwwxXbWLThF5HjaY4YfdI+e9p93Ou/0VI+iu2d+H7Rdxz2hYabxJwZ6ALigaFGFK1oAYAV9YsoBVA19ZKgbZaaROmfcSrxvNkBE4TR/YN2zOkymdSx91QK2MhETvV85Q8JdzwoV+3l55Gpsq6osdUctvHM9N0RJVX7oV7etI8E/n7W/gP7l+E+8vYnYV7HGoh31zaIeIobFwX/H0IoMJc1cDd0F76wKXG0qSnp+wOoECN410w5al2B1CgEE+0OzUjY3dI8WGAgGbH7k17Da01Vmmj0AalniQ+Nu11mhbQ9k3t/ga7n79eN1r5M2Lm9dszn8zHbuFd+H4R9zrNUAZtpc8RGOSSAsOL3BeonR2GkVCpAHpyhANGuIvznPCgGsd72ueE3eXlUMkqpQBQ6Tgixqwb9TrpLoVaMD+GGGBQlP4388zEFvS38bEuIRxfNisV9k18xvB84+pl+d1PkfQ7tzfw/QHEJwieAj3T13kNCEgcj5GJwYIBmg4IX2jDQ1EKALRF533VApoId8XsDkoBQhAznMT0hN2VIrhHxf2E3RGUoll5J+y+1+6QpndA5oYHpQBNGFgAIHtUoVaI8crhcsuyrutGs9F/B7vvBil/eJjplVg/vYvlK6OqOcmIviBgmuP/SU8g77j4vO8jAKAtZd6ielfW1/423GcaWw2+c1BA81wju1/7G6bsdoJkBfURux9oW+xC4psT2/DpFCjElAI7sAAGDz0djxrQxK8AdFi+Ian8mPgyNQ1xmpbHYwsTuHJyOZK33OHtwivYffkpR+TrEX/aRT/TUdMf/YTdzzQL4yzN2Mg4O9ZI9YLZadIDG8u6inP8FDpP68MIuAt2BwUAzvumvWpj2drcs7tSSikyVQNTQrQA9tpdJSUj6R91iP7dsTvvEsg7nofUiwnz0Ck3vAKka4fdtF6Wx7Zt67qF3dLZ/yy7/9iQKsP9ZZkI3u0An4H7c9A/6Qmg91WS3znHnegYEepCIGnNccI0G2gcJ0oEENQwKFDA0KdgmLKuVGLmE9oLcIckcvMGql02avGtAtQhGSqIc6SUGypzukPw5ND81OB+NRZQc6eiwx8PSr70SO6gqMe4GcfH1LuF7/ndd0B/EeJ/ENy7xn+e49/A9Ds1McLxTOdgXLRxp+Ml3gNY2GlDo5LX/ta1Na0mwOfmYSNXhokUOyWjcuiQds/QId6VAkjx7Jh/G12ifK9hdx17g1AcAcohWiaFJMTBMt4brVtDrrEtpD7etz0vc7vzHQ5t+DK7PxPuf5G1enojH4b7M4ifVspwl+wfdaiVR/G/iZjFN6iJvGmSXhqIVYoz5jXtFa0jKzadUQloAAAlHhMX2GOItdZOMUe6JmWSODfdkoRfenbxwpR8J7v9d7n1AFTG/amdO5o/gj2/2a+LmR27/wDWJbu/XsF/idq3L7O7FsuuJ9zF3USm81Aj/j+pUeGcNBQPNFtPADJCX137W4L7EetRjo/j9H/tXa2DrLrP/lsiIyNrKysrsZXIkdiRSOTakciR2JFIJBaJRPKK9CPlY87s7tx797y/ncNhSymlwNOnaZsmEjECSQLC2aFodCg0OCljEveBTKEAEZTSRck2CGTdyOqZUrz8fF3X9t6jwO3ub2pqDul9c/htuH+SHT8F90Povw3xZ4HX4L4F9NPIPaAFZChWhoy8EwhEjBzpVIpd3mV+ARBZhuFg/dEqa4TGYsgjl1JOhJkdu7MgLmQJ5ByE/iMi8DBOhlCJPiTUxlhzrW9sRiGWLf6zznFXdV15+flWnJGvOd0kUfqpQPNVz3t7mnwr6PfgfjPi/2V298otlA0++q+/cchxkpegM39IRLrgddAJUgDA3g0AAMBYw8a6iDSPbcgBDQAApQCQraiGUQ6MoxwpEIbbfaVICTA40hFjJ9KUEuJGkZ1HZshYsk4MtyOIa6xzUXZflpX17EEkwl14k8XZ7xtw34P+ZY78LNafx38X959J/0eIH0eyyZewxicTaEih4mVKufiCMq2oHpHlCCPWtzeP+giaUBmvAZ9dHJIqA16JYHsy7HxOWe7yKaTt4jBWs3kHuYREoDR78vAqnNmdANHbAFzDL9lFk4LUtsD5uZPILzmr2XPkvg785O1Mdn+B6XNY7YF2EsOzoVLFKn4CpaV9PIE0CqKOSQiUd1BGFyXpwhQVaBMb8QBcXrNHxhok5dWAd+zOC6A+we5Rpo/sHjsNMVdp5zqUOjExIrBaAY/PcBpJzUhkXd8/IsGzfsR/xO6HcP8r9AgOofwvsLtXC4FMfI+ko4x04uXTs3IvKUSyZaWLMmdQRATrXHvvu8fY3ntlTc65GJao4uXaEA9T5qMaHCBjkZd37JazYkqFmewe2w7/qKmP7GOkT2AvwimZF5LiWtre+1Crt6Viq/bzvLIxeNj0d3eBZ+dE4JNwPwTHXzcQ+Q64f4LdlfFjbZngEb6x2qr7gtIslLOsoqxh1x1kLAKllIR9/2B7BHHVNvMdu0li4uR+KvO3aAEEuyOI5Uhn7B4iMy5/gd2JkHSaVQ3szhoQ0zSL9ibSNZKx7b1nWzqMeCIdegb/MrvvgX52+Fds/wK7R3tgSg6/iLMqk7/JWG9EQBnSBWrT949hmExRJcEGEYiu9Y2dkCEFe9mIAGCjRkowghdH4kUBwFc2hKZp/sDu20vDHwgrysUloDJ2h1xLnqu9Lko2EBm1CST7h7MDizTLsoa16k9k9z/TO7xZ3/3/O9bXr7A7JfLeaPBG7icZi8qaYZi6xwhKl9WFdMFEOAzTtb6RLmLSpq54uSeSCnUJgHuogenZa01ZXbw1YDFIAkF2L6vLxhLBlt1jGBHzeN8JluyutGD3oO0o2R0JlbnWN3bqtCV4Uroo64/21t5ZpFnmuf5oIe947Nh930y8nd3/4e2nrdxbv8DuyqQeqjD7GH4U59LTFdbwJAvb1ag/2mt9Y56b51XMnuLl2rT3/lrfkFTs7wZW9cMjbH9PF6X3zCqEZETWswdr3WbaNGNryfSAm7PRAivG1GmNaViAKzNhVXilGMrdYwzFxthckPWqPk3TTNMyz1E1Mm9uNmXLHu448LPAdIj4/7wMh3B/kd2zsULhKw9Dpy0NQYqr2ehp/dGyYMMffpmneV6v9S0ma+/9yE4nw/AO8x0isrALgN7jpF/AmhEkgB8jZ5PwkNPkhsUjfx+ye7w25rlj4XDMfE90a+/LPPth9ZgdAFtcYrMiZOwwTGz/FTArfDx6VXbH77P7Pyms/0AzBOvn2d3DHcJ0UuAi/1cuYhIXE6lhGLquBaWsc+5Sl9Wl74dhGNhtKqdlp5PTNDMdhgwQow8Pb/YagVdqb0oY5F5jDU9wSkl4+zCJfiW7g7ImcX528kSEJu/QpqwuDPcw7hTSkSLreDwKtKk/2mWepmlO9mrg4BngeSAc/9zlHW+2mPduuL/C7ujZXSMikj7oqiphkFpcxqcMG2gnb4qD/e9FWCNi17Xsp8nLKmJ+p6wuvi+qs45yKmggSGS4h1MJKQLTcHiKi6nN9mw82t7Hj+Twgj1bVux0sr33qA1iEvncpWZdTlZ45p56kItge4NYR0HeCvLC+sj3Gd44i/w21td3CfFPquXnp5lOIb5jd6/TIgZVAqZpe/Euu8ixZKx1zvdKA6TYxypL+coa65XIEVlk5wJoQiBAYB/z2W3C39QyCOAmtEi5fFcNYnWCXX04BB8iIiG7jO37gd2QKG3S3IIy3lQBj64qxV0UXZSwv00G+2OIy7J8A+5yrP2t7H6I7Hd6mZx2k2Uv53OOzKMYJNIFKnbQpeUJwK1euxBx5N8oCQQVyDRXBa4sGC6Xa8MmZWJ6rxYGnNw7BUm64zneMytOGcRzNt2xN6Mzoj8lPzoUkYhheQoPq1+ubL3VL3Rig69kHYZ2oL33Wz/gWRXKcJ/jXdSM72pEPo95H9a/i/gzOv8G3M8gnkWyWgsPn6fxaT61kdqzZhllUhlJiChXtRIrUbG39a7j0ToE9OOPmbxBKsI6IoZRkWzUCGqXUsoG4qk+xC6BFCsgq1I5y8bMAIMXhqQYowxZx2bGuq53lxq0QUQy1jv5QNhDWt7jHOc+8k2WCH74BNOh7sD34P4iuytrSBepxY9nmBRBRmbo3uLe70j6o0REZse+H9jUaEQU+ybgcHBBExSDczEAkKeith3BNLuf6FOcDYnZ5LxA3pkgEc/IHTRNw3DneTS2scOOqFiA4ZEcb941L2LWEB3ifRf5VivS/zms/0W4n0E8iyRFxm4dE4AYmT6kcJnS54NN01yujbvU7lKLewKz4zBMSKppGp7TQYgzTYiAbCGVBZt8XM7/gh/gNBCJIY0MbMK88UBnOERAz8CHP58mhhHBI35Z1/Va30Bp9hI+z+s0Le29BzJs7MCWFfgygrwHimL/8feOxXt/BeLPyj8dDTG9APdX2D0tLYV8t1XnErhHFayIZQu0AUkZNQzDNM1SfK+ral2XaRhRG3epw1wSIiIFeSnJEakQsgUBZnfJ0EJgyYhbCiScQC4aRJTzSvLaPO9caoIwxLSui3WOdAFKT8PIg04sp4XJY5GzfHsgozdRUqz6juz+d6lD7gt/FvPWkZnNJ8j/5rgQVlH9OaLoB9gnYkc0IgIJmd11UfJgZRTfjTU+zOki9rfs7iHrsRdoMjE6Ygrv2J1HPBO7E208ZYebeJdS47SYogIQzQACAA59tyzrOC26KHlJCgs587yaouLBGdZz9peGQoUy+yfNN9iU+n1Ls/8WuL/SzXi7vrtE91ZUD6AnGSPIkFf1p6S4ScdAudY3dtnnLjXn552+i9qW9evy4uXcmLNlUvjdsCjg+ahOolQAJM1GE/r15ghoAAAJYElEQVS+7ft2Gceu62VnnW0x3G/XZVnZbTwqEyl/ntdxWsZp8ZqbvuqSaIpIFPBZ4B3s/gJKfsr2Ypf6PBnmv1fYfR/T1NXYtV3X3m/Xrmu7rh3Dfuzaqe+GYSDKR3IwyKwyAhEBjVHruvb9gKS9YQJA5mzwsnKUdw/ZfcPcWy7PmH7DnwjBiE0ml0tSv1ybuvKW5i+2dpf6Wt/aj5aV9cdpCSZl1mVZm4tj6wPsfbvr2nhqXZdpWiB0SDAVgbfoH/zZ9j24R4j//MGZWOzv1YocwZlj61eEeQA01rQfCehd144fbde1w+0aET92bfvRhqw3tL8XlnDou2ma3aUGRciD/TyhK6uFFMFfCBzcTqQKOaIyinKjS6ktIs3Gu0Gp++26TsO6Tuu6LH6d0sKTBvJ3a++uLNZ1ZS9l3G0d+o4vWZY19g1iAWRgV8Zt4KvD2GeS7k+Wal4v1evsfiCa/AH2dVXdb1dGvAzEjeE+DIO/QNSpbQXywgoYa+63K9tZZ0Gdl3uzubyvsfsu/oDdtXG+PvqzKdfLtXFlAUqzmez2o13nYZ2ndRrWeV7XhUdj9j+WauZ5ZR+UbCUYlbLOsUeq+Cy++YiN3nGDlBX8n1ns/AOZ/sm82POe6wnc98jbQ/8wprm4uqrqqmrqirHO+6ZpOMyCzdR3KqxA3dQswJzQEFEpVxakCyFUhxLmnPsatWeUuGP0lJqXTYVal67QRdnUVSghKG2mvlvnaZ36dZ7WOSL+GO6AeL9dp2nhiVV/B0LQRqrZyS8AEfG4D6Tuxk9RvfpxcD/JB/PfkbzyDPdEylhTmsKVBeO+qaumru63a1NX/fVyv12jVNMGO3jpi+Yo90cAiGiscWXRfrTWOWsdkPEuNP5JdgdFuazvXwhpkvcw1izDsE7DOg7LMCzztM7TGcEbZTi75uKWeeZmCsI4KUSkh5JierTj/sU7ZPe/btvPAZ91sl8biNwD/ZUYo8lY46xOoHdO8j0T/MAiTS9qFxzml93FWMOd4PajdWURuwfX+qaN26d/Ru8vsLu3ehlWUcX0wcxdut6VxTw81nFcxsc6Dss4rvOwnBC8szoytTJqmmagMEOc7p8Ie9foPQv8b8D9Odb3ac6zOoPa88j4hYwyxhreO6ud1a5MTM9iPcP0frsuwwAbMpdyjBfShV0A5jfCqe+WcWQeXYZhGrquawPBf47dFasl+g3R+73hGyn/qIk/kTWWIf81TbMMj2Ucp75bhodn+iDB86hLJHuvuhzLQ+jKwhQVYPRYFh4ktngZu581Rf9T7P6m7SmmOYaS/kl2GhHRGOWxrrSxxlrnrC5NEGwuLiKehXgbFlzjNscomtJm/hUBjTVcYbSinRD0nNO37N5cnCsLa50yHvREithyWFyzJzg3mqeMmSNS17Vz3y3jYxmGZRjm8cEEv87zwksSBe5dWWQM4cUjHMfHOC3tvSdyW7f3fyL12Ln4hfsX4X4G+oQr8b5jjFHGaPIcb42z2lpnrdtINYz44Xb1XpYiqqQwse0g+PIAK8wk0RZdWSijnsjuioJl05AGZRoERHRlgaSsdaiU0saDknLXk8EajPxpRTzcNPXd3HdT3019JPhpZbgH0C/zbIxC3xHArJwIxqjm4rj1qz9aT/mp83DM6Aj0y+7fhfsLkjpkSEdEBKWNUWSUMUaxVMOIZ5Gmriresxw/3K5D3yV+Ov0DWZMCyCZ2s/H6JObCLhDpUVYkISoDIoIri6Hvhr7r+7br2ubiADHT/k2WhzPiNdZwBe7CJNrUd0v/SH1WgfV1njM7S0oa7UBA7/2P1SuAKBulzQJc4b2rtjDtSr9w/yLcTyBOSNr7rjhKqIiUDgQf5HhGfHNxzcWV1UVy/Ni1RBYRg/KMQLjI3P8n5YEWpn0E0KOUEv6lxal5OpA3EAlSCxPLQTLNZu2I7EBzHb7fruNHmkfjzquEOweyShZuxQt2eRFj0zRyGSSEP2EXgR5QDhQR/wv3L8L9pD+a8JcjMf3xiFce9xH9caBmg/h5eEz9o6kr4Ywvu9++EUGlAHOL8gCAOhffJdYTzHGHIXnojxOnhspBJqBP1iBAwvhoO45/LAPLMxNjfZnnZZ4wSDGyuRHYV0jsilUTObIOhRcgOIB42v+y+9fgLm3e7tab5gL2PpL7eqgU5dBPozQC8U3TjB++0yl6ZCLP1IojIrJqCkJoxEnzrHsQDEI4iSqiQgJlGeaI2whBEtyERJow5+NQpdCoxO6R4Luune81q07E6eT5Xt9v17zexRImyAIqBOJ+M6BCVJi4PN/vIn/h/lm4U/ZyxQaQHXqjpD5Sif3pj1gYUsR9Mh5EH8eHYaVfSFjPoC/oHXwXT3bUUsBfGdOgOCUCYeMpJJLxZ2EZmQ9vIiJwDSf/NpiDvbwBDFxWfiatyBBpfnXAZ8EHwCuBcXlSfCxniOH7suV4mQPCL9y/DPdIHoldUqQS+PYMBKh5TyGApDkSUSEo2NecrKqQIOC83ZBRnsYieWdePTLWFBd6kVcExL1Sny/o3FIqj3zqeHf/CCieRSFpRrMiQ2Q5EDejUpgoviIlXiCJQHo/4isIctlQe0gPv8LMl+GeXnEeg8jAZRCHgNgANZFG0oT8aTMEEDmjDJHTZBQZbZwmQ+SIHJHlDTDWE4rrNoJJaIRcFVawO2F+KNNglibskRAC7EAlQWK3eZZlGg5U6vk1RMqXQKTJN2NGG8ejsda6wlaFcto4bfwjA2pAxRsCASpRo3JegHB3f0cVm4UY+IX7F+EOOcQ9FDgcUC74KQCUdIQ7kiay5FtwK+jNyb02TpFf3x1A4NEQD2Nl4D5cfvetoBXDOX36QgIZIhvvYoqqUM4UVWErU1TauMJWEY5nBYADek6HGB4/vATNbR2hwVANuD4QWaW5PBaV4QSc+PAN80bIHVkLZAgNPxHH/ML9i3BnTAemUUKGEd8VkhiTAtxYJ4K3qIz/tIx77dmddKED4iMEmQ450mLByItbpMZNeLNtQFzYtF1szftPbfHCWBkEQ6d2yQM31HmGrwe6MvG1ACVYZ1IfMdMnrKdX7V+sr6t8a/+MysVH+4X7Z+GuthLLTsTMY5Snorj3H5h5NIg0ZDPER5rXJkJcUwL6ZnOU8O2/MXk0R1jHr364HaLcXXJYX5s631/rW9xnZ21dv1AxNjHxcFMSeUncuNJu6nZ6XvGwMqv/A2Ekjel7FFA0AAAAAElFTkSuQmCC

1948.2008.2068年戊子太歲鄒鐺大將軍

(๒๕)ขุนพลโจวต้งไต่เจียงกุง(โจวต้งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีโบ่วจื้อ หรือปี พ.ศ.  2491, 2551, 2611

มีอีกนามหนึ่งว่า โจวลุ่ย  และมีนามรองว่า เค่อกัง เป็นชาวอู่หู ในสมัยราชวงศ์หมิง(คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคือเมืองอู๋หู มณฑลอันฮุย) ขุนพลโจวตันเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์อย่างโดดเด่น ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ในตำแหน่งสำคัญ ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการปกครอง ท่านเป็นขุนนางที่เกลียดชังการปกครองที่โหดร้ายกดขี่ และไม่หวั่นเกรงผู้คดโกงแผ่นดินไม่ว่าผู้นั้นจะมีอำนาจราชศักดิ์เพียงไร ท่านจึงเป็นขุนนางที่ปราบปรามการทุจริต และเป็นผู้นำศีลธรรมคุณธรรมมาใช้ในการบริหารปกครอง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านจริยธรรมและล้มล้างแนวคิดที่ล้าหลัง ทำให้ท่านได้รับความเคารพศรัทธาเลื่อมใสจากราษฎรและขุนนางอย่างสูง

ปีที่นับเป็นปีโบ่วจื้อ หรือปี พ.ศ.  2491, 2551, 2611

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                  ชง  沖

คนที่เกิดปีระกาจะตกเกณฑ์ ผั่ว  破

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   ไห่  害