fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydLZvkKteF37+DRGKRkchYZGQkNjIyMjYyEhmLRCKxkchIXrGAkFR1T3/O9Dxn+sqpQ6WrutI9NyuLzWbzf3E3/45/x3/k+L8/fgV/10EpJYRQSkvjm54SQmk6SSkl1Wtyk5RHQgitD7ysvCYfeD3L32LVI6nb+V2kfMTDZz20Hr7Oj7yefOm9j0/rt//yp73x6x/u78adUkpo4rJm9KX2L1/w/MXk1R+QoC7s5p6Ad50d404/3lW/vbym6knVp5PUqt5+kvYScJceVr3spfYjx49vp6++5ZWv+mX/cP8Q7nfdTY0ruK+dfKFxAbqceXxZFl1W9Pts0OvTy2uu0l7QJwxglBfffmz9WbkL3Ei6sPeSJL9R3Z+CXhpPf9orX/9w/zTu9AHfJ8B+AfHVybNR6TEjuBTCcJLQZFFubySUEsZwPj1SSgi7vPLaJkCc0ssPzHeAszOkn0/y03zq2sA7qrdX/ebyvsu3XmmQF97+SuMf7h/FvUKpQFg1a7hfO/k68YWzs9PUxoMw8HpV7qLWRdrLa1g5cwr8eZIk+hNB9U8gt8YF92eC+xY9fl3dH9/++r3ila9/6v5luL8g6m/l/hnoj43KeFBGaFLok136xLFQWtqXLlHOX35I7ZHKNdX3lutr0kFr3C9klpfmH0KyyJ5OqO4Gr+P+yP0vcKeX7/zD/ctw/7S6P+G+IpVSWhmP1GKkNBLK6bHW7/wDGSk+p1L6VxuXm0OR8LqHXJG7s15wq87eVP98zVtw/6fuPwX3r1D32ticjayR7HqeoQNU7Naw3jvArTOUpzfKX0L/dvLWGcpJkh4vTD5gSl9i+im7rxP/D/c/g/un1f2q6JRmmpN1oTTbFXoKdvYwLNsbjqeEcFLeArIpp4QTvJhySvj5RryXnK+vbgvPOkB1YRXupMKd1ufPHltRl8+Tt6j7K37mF7if+n/vY5/GnfPI+R+n8LPX/+bf4hvU/dY4PQy5EF+7mgJrojmTyglltfDTimZ2vpJn4nlmujTYzfM8PE1u6sp3hXv+Vv5fuVkRcukhdU+40/8U9Efi/5C6/0W413C/h/KXcP+out8Rv8BNKakl/EZ8OVmIh4RTnp8W2eY4oO4s3wQo5TR9N98caOkD/Lw50NyFqm6TbyPXDkCz86EJ/YryU+nv7UJ4/sskOKt45SuN6i2vnyouin4O9wLKh7j588eHrvkObsXsrxB/oui5XRkVegKUIassSuVVgDID6IRRwhnlhKR2Yp3kgzKev8so3lJeyWj9rgQ6z6rPKaXXe8ijd7/5mTO4WQ92K3WvNZueUN6/9aOGqjXujyd//vGhS32/utMHd/66unNaDAnlRYwrRedZaDkQLw1ePaXZuDPKGeGMcF4aOEnTyfxDWPXTqjtAbYFSH0jaTyqxL3GhMibO0s4urNNC/EV8KygpeQHxH4D754zBj8P9Ddf/TnV/2i9eUndW+ZCacl6hn+1KHmgWvjnNQFPOaHrKCee04em7DcPTdAZPOafpLTS/l1LOSfW08jmksjekus+Q01mdoc8Suyy/cnms/1LF2CS3Qkl96rQx1/YbH69PPob7jey/Qt1vF/nK8R7c36Duj5SXwSjL0fTiYSrnnZAq1jwZm8R9Vnee9ZuTCu6T8qacEUSgLYgA/alNUscoP4TmzoCjfFbxRYQwklU/t3ml8U9mbZ/5n0eTk+T7qbTfNP7tX1+k7k/R+eHE10A/Vfd34v4G73571QX3SstPUc+xl8xWllhao0+KhGcuaQI60Uw42tXJRtK2PL01SvcQRJQfhTMU0NOGpUtqUq/Luk4II/RCPL0ep8mhJ+5F9SufQwr6rxP/yPF34v638P142U/bn8D9qu70atNvlL+k7pVfP9s8+xmEXDgnnFauA6BnbT5JlbQF0zgk67p2YEJRKiRt69cU+svBKbgXnF7uAHWD5Q5Gy7A4+Xue7kXF5FSOq0yWJXW/xm2yiSG1AamdzKOrOV/7q8fbiY/ifhPLVyTz5xwv+ZlP4H5V9xvWjyf5C5QXi4IGP00L5ZQ2lDY8aWoDca0xTWTTVtK2Zx0akraSdUyo/Qis7SiThHNBxLTqI8ZuXCiTnEl0hlYpJhRlkgnVjQvahBar06TOkG0Sy6qfLi/feUgOep4h/HMu7Jm6k+zdcwNqXJmWamyb7wJFsJNs50HvqeLXM7Q68znv/kj5X4H7S4h/Rt2rUy+j/9TA5FB3jn/X6LMccgFeUFlGOYS5yDOkumcdDsk6yTpQzoRiQhHaUCYpk924dOMyrXpzRqihUI7+wNqu9A1CGGUyf3o1GChe/4zqnFYnDzbY2XtTVOcyICH0YmYqHc9/scJ9JebZ2td3gormN5z5tLo/Pv2i4/8evj7L+kvW6xO4/8K71+lclFZSR+njfNBV2k/WaVNbavCXDcnJPXCfVg12hRqsj0wowjmhTSGbMml9xMvwXQj5CX26Bpa9yjnAzegnySdgvah7djjXuVte7FkVoDwnqp4NYS9SXw9Pb0PV3+vdH6XxSyn/wp5zXurrF/n+QOSDd6/bFyGvYudZAmF/aW0JbrFCATsBoGtRv5iWbF1oKxbVEdoAYrtb4/3mXDiOblwIbSCrUnbTqvW2dMNAqaBMpm8Jke4DJNkSdNTHO0k9kK2PPOcFK1/13stcbEb/NDans7+J/QX0bGN+gfuDt/kc7k8HfD9/zPrKtb2nx76s7nUXoDlxt/ItZYr+QnlyAnn812TtPCmv4yeFuYJ7aZTbf3ZNnAkVjmM/gt42JmRS8dzrCOWFdUpFdt6p7xHSEMrzgKMpnaoeDQNxSdvULWmSfEqbWuxLx65z2q4LqUqwklwGtTX02cOXP/TzxwR8uTHcnc87cX9LcOOHc//S7/U2M/ZmdS+406u6l8DLOcKDUtJMTx1XuRFWqztALw2keVX6Rimlauhh1oUa4GTqg3BOqSCgE2dIQyknpKFUENKQNCfKanUvnRABnNwVOaeCFdbx22WNpykwXxITXjczeRRL6O2xlvZTxn/19XVm5gPf/bHHhzMir4p+tTH8Oh4tNqbhVKQwC6Iu2b1AKW9wF9SKypZR6SDaupEyVSglhAo1xBh2q5lIA9YEeh62FtYJaQhtksyX/pCIbyjlj9fwUji/JCzkfJs0fq2GsFUQs5qZepyKuoh8BpeeAD/i/oK7+Szu/+GjgvtiZE707yp+SVQ84+jZvbDLJKh4JBtwPxX1mZLC/dKopVGCiEoRGaV8WnWIcXPuqcDXMp/atMFIF9F6QhtORfncBzPDa8nHSUY5p4LehyX1KLypl5uQh4ziYl1eGLPe3fk3q/t/+LgZmOdmphqMnsFpWp3M0XTEFk+Zr6ZCZSasNug3UV8aVT8ujaKEUCpwMUwo6+NxHHrbSiyScH7KfMOh6IQ2tKg7FcXkFNDr4zZErntm0XhJWxg2XqI351xsQ2HxyRmxyVNRJW5Dq4TKq6ycPpye8k7rHlBc/BnNLP/7h/v7cb/EHK8yfwmun+nm1fx/8uiYwmRZ0XmeOSoCX/NdHEsN+o31rZmWRhHS4J8Zln0/QjwiZbKktehtCzF6b9TQ12amgH62CX/89NuAoQb9TEaggp8zwU01SoE1ajhtsqW5pd/Q2ticw9OLzP9xdf8bnfoX4X4dtebFGWdM/dTyHLJIiHMmJW1ptr83p17jNTYDmL5R/nhszQQs4NRBPGWS5GAIIVwNvZTdNE962yiTlELgGxj6M0pDGkL42Az4rNsl3WOg18BoNZa95CZU+TYNJZyQhla5ZY8+Pqv7rfH74+6PuH8D8V8fen+87E/jXtmaEoSpA3CsCu3xc1SK0B7rWB4FyoJLlk88PtqVGu66kdWdgnUmFGu7PHOEwGJCmXMmu9aZJfPNSdLdIsDJdZTPun36o8Ppr9dffrUi9tehuaBUcAyF6Rm0Salm9BzFXvLm65Dv/566/w7c3z9H9qDuNfp3G5O5B+u8jsBI1gkiOJN1HL0ej9ZyfmOuNAroOJZGUSoK7nmKtGCUgoB5INFcRqspCCNyLJITwl/69HJt5f5TE48sBug6fkeWg07n3ELqe2VKi9/U/TF/uHY1/3D/HO6PT9+G+0Osnd0mkk700xykwMw/mEBk42IGKpKWRhU78SixBfGC+9gMJ+iMYg4VF8jaTsp0MCERh0GGjJQpT6aEJhPx9IJ7fT+pzVXNfW3ryyAEoJfuDSOHR0Y5zRpf4pU5fHmq+4O0V4HIMrn0bJB6e/IJ3F9fLfFFuH9XQsHT3+Lx6Rtwf6bu/EzfvURm8n2ccEQ8TrN+lcaX3MsjfPVhxbyKKWV3UUYoZYxRRkTDFtW5SYV1dnoO2xq2NZo1eh09fikbg43B7t6O40KBIOWEsKeuqe57RddvDif9aknjG6APn4NBC/pAGciSnF5WpdzUJv508PWA9beo+ytLmd5GzNtBj9+t8e9PbntB3a/JXhd1LwHHlEdOc/Zi0b+bE6gVHUgVzurzN9y3ZlrFRCgnhKbELkY4Z4NoF9W5dQrr7Jc5bGu06+HW6LbotpP43UWvo5/8uhKWOu3jR9ygL1eFax6b4RK3qWQe6KepYtYB9xKErXDPqWlVShm9xWpope5viNJ8nZn5tpyZQvm34P6J29EV98dp1Lu6J9yTjUn38YJ4n5N1aydQmC4xmZcsuxXzTd2RMwPxXCYlu3ZR3TIpP41hnY8t4Z5Yd1sMLob92GbOGaWUUOb03KmeEkIo71m3irtlwpkC/Sqmm9LfGvgFx2YA5Sfu2czwyj7Vf71r2YXLVCvJuUGkqj38NJPmduKLYPpq+/4tuD9dz/HOH3Kz7M/U/R6CLNH0EpiTGfRbcAN8g+xHEb156Bp3K2Yr5rEZIGYto1IIlu1WwwjMTNjWY5uj06e0x8Ot0zRPner1PFuro11l1zJCCOGciouuy8XKtTxdxXmFdbT0RvzZn6uj7vwI0SA0mYetlXd/sDQlGvl7h6pP04C/lPVX2h+/5peeviNnhlwpp/d5pXruEM41D9QQm+tfwL1QXhuY0gdeGqECeitmBCIppcukwjoPol2kWFQHgQfu0ayHW6Ndozcx7PHYj2OPu02HN9Fvi+oIoYQyzuTWTJtcbpapNOoLG5uhWJrC+sXePOBOQTyTZQaqGqpeyx88Ga3+Tu/+CMo3OJlvx32/+rEPRmYe4o8p+JinGPPgrEQqZOVhbmHHwlBtGF7CvTYzWzO5URPaUEJA9ig4BqnlOM2MXePuojepHUP0Jvl4ty2TooRI2TmlE+uZ+MR69RTXjEsqv0VBv5j4/vorp78Jk0A/BSVLDL5E3+kTaUdmwe/C/Sn97xHIt7NeznzxgqaXcH/DD3nwMPRcbHqfKhd5UkmUf1r86xbNK0wUSurh6U0+C+6nh5FrTbzTs5Qd4Txsq5vUMqlznLqtblJuGcI6Htscwx53d7g1mqz0Pv+O3rh1IoToeQ7b6uTi5LLJxYrZdqvtVrRBfMEdDVx/eayhh6upDT2IR4OntIXmHsNNToaXAWtlZtI/RCb6SRTyq3NmHgH6ydm/T0eo7/RjlbhfFyvlGaUchElDsRyCSBMucDXln/zm2ouHKYbhFg+5nXGgUMygsGsY54xSvlvtpm6ZFMxMWMewrTEGN6lFCjep6E3cbXRb0nunD2+j26Jdo9+cngljwWzRGStPvq2Y66eF+FVMm1xw/TX3N4cD4tOYlcnyBzmzDPKyknMx1KN3p+9R9zrk/ll1f4mPL42+fzHur1zw234IRP06KmVXy87LIKx4mKJk9Q291r8y1CtKWZzDDf1LrL1L6g7uu4Z1DeNCOD33DRMN45xxzqQQbupicG6dRsEH0R5Ox+CiM26dFimk7PS2OOeD2eJuD6PV0EfvoneQdpfhTqNVuZRYUOqEcilKj1+qFvjya9aupvx9OLIvT40/cy5KybRbcKby7r+eY/3qWdW/5fgy3J8EH+llGlUUUQfrJaG3z1E5HHM7gY8iikXdX2Q9o5Zwb1crVyA4iLZrmBTiMHo/gp5nKYQaekqZt2ZRnRSia9gg2sOtcTcxuLhbZ5ZxXA5rojfRbYfT0a6HNTD3tlt9r61cL5YGxNd9oFtXMeHXKTL/iHvXnqHJEpYpA1ZkFuRRfpOWWZXc4FrpqwB8FXJ8Eoq8Pvnv4P4K6/s7QjQ3M5O9O6srCNwoL3Mrhfi5vaNQYtj14A/tYpRh1ovEwsZAel2nnVySeDdstzru7rCmjFYX1S1ScM5EwwbRBrtEv8HPRGeiMzHscbfRb9FtYctxG+8cPquy7EAfj7Ax6HjwM+X68TveTHyJSyYzUwl8HrAiz75Jt8pnM6w5Vfg1Rf/Pq/srK2tL+w0hpgd1p+eM0rnO+gy/lEypAn3t1CGBCGnfQL9FAHHmxK6Zkq6LOREp10WKPtMcttUvs1unFIhUXdcwxpngdFFdWOc0PHVbtOvhNECPbotGR7NGZ2Jwh7eJbKWtXF2nbbvaLnW5pPe4pHZFX70d0Pu5neZ2uk08lVknXtQ9BSXFmZhZF9pONWroWZjpbbGZvwb3L6sz8zQg89LJd+CO9nUdas5rrx18HXKu1b1Af9P1rZDUTKuoQjEZ9wSfTKj5fnNSw8yMgifWJ+XWyS/zorpBtFIIZBac6u626LfD6Wh0tOthNHDH4DXuLpgNH+R6Aw+Dpzc3Xw9b0W/ndloaVR5x3Ex8Cs6Ux5wVTKsoTV7eiklWesYlaYlLPp1L/XvMzEuIf3uC5Cvd4EXceaqoQUtN6or1EoKkp7TXJr7IPFiv28mXyxWPiH8Xfb05CtfpMDjfb6uYRMP6hoVtxRi0TDO5SXUNEw0TDVsmFc0adxtdUvfotsPoiANtt8Xd+T7jrrSTOnU2eT7W3OPK8RpAX6t7Yf0y2ZQtTdZ1TjPuVQpGlf5eSfuJcHbuF6mvztDqzNclEXxRQKbODPsDuP/quJuZsqMLPaeWkARW58ncwjJ1bK7OHbiYmeIW5GrlattEdpJYqdF2cnFS+8HuvXGj3r3V83xss5sUjM2iOj+NTs9SCDxdVHdsc/Rb9Ft0JtjlOI7o90S/26JZYd8T7r3x/Wa7FU/roWpBv9ygatAh7Y+432ZYab4NopEeqylqeovP1JGZ2tDQX5/5RALwV2f8/m245xjwpVRvc1m0VqlXIb4OQRZLU9S9hr5Y5BL7S+4Zlr3TcDW2W323+X7zg41uW6QI67yoDjFHtwxIhFwwYFXdIoVbJwQcD2/TDGuM0RsQH7Y1ui2sycP4wbreJEtTvE0OB9ku2RuAjhBNIb6Enm425pYoliinzanxpLphVqkEl1nVP+Pdvy1hJn53auSncEcKIaVnImRDr5lPPE0zNU/D7Uuj4Kpr3MtM6mW0moOPTmnglYwNTLzUtlu9sl7ZYDbQDNwxqRTWMaxjzbrTc7DL4VYIfPQuxhB3B9wPo2PY92nzykLUfb85lXFXujiWdMPp1i1HaUr7NmCtY5E33Ks/V3HtOQm+Tp4pZqao+6u4P02L/+m4x2dK/wev+a7uVRIBrdZlnvmPORx5s+xzO7mpaxnF0TFa416MAaZyyiym6zQOK09rkaS938LsozNTy/wyL1IMeWHHorqhYSQV1CVcCDcpLgThad1q9FvcXY5LbofR8djdqJOu9wasA3Q/utq+1/QXY7PJZW7TKLYep97SJM/IDBX0DMM3abLpMpVRBSKv00wvjVSrpX60PPvq3Tu+yL7fRqvfVSH107hf55s4IWkyvDzWQ9XiXHvWuVFPLRM04d4w0jI6iBbp46uYilVIwZlMdho1Xh287zbX6TA6ZIa5ZVikmFq2qG5qmWhYEToEIl1OmWSMccGYkAsyCxCGN2s4jn3aUu9S2itboPeDLfYdt5oyki7qXgQeuNfODX+Bi8YXdb9FIUvNkvsCVvIbMyIfEf8i4fytx6dwJ1d1L0UHGp4nwyVtaVZ3/EMWVcO/up7nqWUNI4Im1htGGkKGhmFu9RbsS4h3q++2OiyT+kCnoe5unYaGuUnBySASn7hgrONsbOjI6CKFU4ObukG0WCmB2gTRmei3w+i420N7GBUg7pTGp6SgZJfgxgtOde/WYt9LUPI2zXSLz9QRSZ7qVDb3xb5PIzOZ+1cJv1Sn+UR995fg/itw/+h1vqTuBfey6h72plb3OoNgadQiBfYAAO6F+46zc3JezMXEp2EizAyytZrJSe2U3nvjB3toD8vuJjU0bGnZKHjLU+90eh4Fb8F61/pp9NMYtlUKgXHIINq4m+jNYXT0JphEtuu0G60fXUEfTF96gtKlDxTKi5mBeSu416kEp8BnE5+Lqlb57udfOIcHHkz5N6t73bjJ/H8J99PG5I1lrgVVqsmma8732AxuGZDD2DAiOC0+vmV0FPycuKkmWTG7WayzbVOcpHj3QbR9wxYpRsGnlo2C4yqxfi+NX5EEv07RbXG3h7d6nrlghLHoTfAmr2d19fA0+Zne+MEWy56GsErXWTRO6RJx3+RS25ga+icrm07cRd5MgdVOJv3lcxLBmSvzYvovuQYmP7l7xyt94IcfHx1yXM0MOXeKTLVtSyHfmvWzukb5tx9EG9ZeNKxhpGGk5bTl57AVPv6Cu1xS8LFbT9DlgjGrH6xXNsx+aFjHWcfZ0DDg3jVsmRTS35EATCjFvjQBacC7PY7jsEbKDhGbsI6H0Yc1vk/BmYS7Sj6+WPZi6M9p4Ic5phvuj36mLsWRV2o3Z6Y7yUtnHgORv1vdP/DdH4X4+3/Is8hMDkrmVdilzPlZWqhawVSMrJsUWBcNE8A9H4qRvmF+GouZKebB9QY+3g+24L5PNoxunyyiOk7psRmGhhUHX6/ik7LjQnTtEGO4LNtz2261X2Y36rCtfq3SB7o1wT3a2r2kx8rNFydzC0GWDNAa9/6KOz2XNTXFr9dpYdXyjnfgXn99He5fvW71N5Xc+AjupJrey9sW5H2I+KVWFi+xyLoAQfm3R1Z6cjKcwrgPDYMhOY7Dde3SqDJ773t9TqzmPBaoO+w7jE3y3GpAoB2su64tq/j0PO9Wx92kRDFvDqcPo8O2+sHWyp3gRjcD62P61jlUVfqm7mMz1ONUPA6iRfv07vLEndKm1CZI00z1VpXVWtUyPP3T6v7Vk6zfXlDpg7g/xt1PE09JMfFnvY20So2mcOSZMCOF4FQ0DLh3nPUNGxsKKxLj4aZua+nY0Kll0PgULel0ndACRn2/+V7vE9rajbpCPAXg0Qjr6JcZC1UB+uHWsK1u1MkaDXafrFfW91saHgy2HG60N9U/E8WqWHuR9lrUAfptsolSkfenz/VZq2IExa+fpL9H3b8zI/Krp5y+cvO9+iI/OtK4BSKr1Eh2jZ01nIq06W5ewlcWKfe5kLRbhoR7YZ1RxQj4jvFwXbu2dG7o3NCpZXNDnRrqkIjvNrT3bKPD6MLso/WHNcj1dZNyXZtZ79yk/DRi2V4elaaMyEQ5sB4dyMbtAtLuR+f7De0T99HeJptA/E3dx2bo2nsqwW2EmuLutMR2z6J5tyrY1Rj0nEV6vfENuH8p4t/1KU/T3N+Be0rHy5RfQjR1MYKqwnVTO/jyT47gTNcwjFA7sC54wj3sTrKlPY+1pUvLFikg5HmyaSnxmX2yfpn9NEa3xyOmiGQ2M4vqnBpSWkGqObNFZxCfQfDx0B6OJcwe9LvehNmH2e9T0vV9SnHJ09NnP1M8zKO612PW4mfg9GjK/m3KAsh6N5s6I/JPTDP91cfnlpO/oO514Y2zyDUnJVbT4N+1v2ZELqrrr6wPDRsbOjZ0aVmMwUnmutZ17SLF1lLXtW7q9rFxU5ciM9nY+MGG2ftlRkw9xhC9h3cH8amykl0Op6Mzx7FHfAWXDm8Oow+jwzo7NYB4CPmhUwMOB+cL7uXxJeIfV29B6eu0mbx9SFnHVGdBFhN/Vff/Gdxrdf+WQmIfJZ7eeL9491Irj5Vy6UngU3VIURddgZ9ZpCjBx65yMosUMe5OsrD26djW3eqwjmHt97HZx6akiwHEuEc/jYsUh3PHcfhlxlFyxdwyJEVHCDLuJ+vBxd0hHRJ9ZpECaTOwN2H2kHk3WjfafUoGBjNQsO/17FINfe1k0CjLds/51GxjzsywOu5OqyQCePjyz/Dq4+3El9aZ+VLcn6L/ZZd6u+w3D7KvQ9Ua+7IpTVWb4NxOupGsK3vUoJYY0HdmQeYMWO8YHRmdG7pIEZ3ZWhrWPvopHjZGF4ML2wrcXdcuLcPcvuuNG/URI6Ixx3HEGKNzCLbkQapCJvDh9OF03F0M+0XdEY40q9Mzkm2cGuZ2cqP2owuzt916aO9640d3qvtob2amtu+AHgL/Wl5kce3kmjVwKbZxDlivSQS/Wd1fYugrWP8y4p8q+uML3rSaqaacVt69HraexNfLmqq9XFL7cGvLqSSk+Jk0JJ26aFeoe/QTjmObi7Q7yZxkbtTOOmyEHY8Y1jmYLeavw2iXq82UKmKH00ndE+j7hXi3hW11y4B7ghp6xtjSqH3airrD0LsxxytHjZnUOheyJLs/+plbfhhitaU2alkD+VAJ9XlG5J/D/SuIfwnrL16r+sYu8Rz3elr1xv1Zm6Cu745EGgRqyl6kWMsXgylOBrjPDV1a5pYhbHfcC+vlWCY1jov10VkX4xFWfTh3xPPLWYeYDDJkinePuy2dorbvGMKmNd1S6HkmlBJKuBBq6DFaPdd8jLZW9yLndSzycabpISZTVb6+5ISd80p1EsFDitgfxP1//XiB8qLoZdh6Eg+l53kXLknbOic+BqcY6TiDrsO1u6mDkLuuDWt/bDNYv+GOqOJqjbPOehdjjMbU6g6Yj+Pw61qWNWV1NzEGjFVTsrvfol2xcg8ruxcppnmilFFCGGP9OHbDoIZ+k0sCfdRu1OgAta6XyaZ6tCrlWUsME0w56N7kxanNZcNhUv15CYNdp2cAsmTHFKifJMvOup4AACAASURBVM7cXvfV+e5/Gsffgnsl7k+4pw9VI3mppHe7g3MqYtxRHAZJXYsU4Diss5swFdqdo9UHdXeTkl3rrHO7jzFGa8K2HvHx64hhR6nUYJdU4t3nSgSlmlKebwp2KbgTxighpGnUPPbj2I9jp3qplJ7nJPCVuuN4xL3EH8dmOFcwMZlnUpu8xyWvzEwdcWfp703Ov3sFfR2lOZ88vu7T+e77f1Pd68gMqSin10p6DckbBSMDPk02VSu1474hlwusl8mgY5udGpxkwPoR9K2lGINyIbph8CHEeETnrup+5CPAtGBqCUCHbT0cENfRrMEueDyMDnZBjs00T+jHUnZqHqd5UvMoleqGoRuGBP1o3fgE964d4N1BOSYcunaoqw+cCaQEGwCeZobm/MezQaolSpVqX2eUSJ5UyrNQX6Duf3U65Ccu9QXvTh7UnaYiklVpMViaUpOD0wYTq2NDR8ExNFxbCoE/nEbE/Ub5qeuSOT0vUjR9z9rOB+/9Hr2P1pyIH3uMewz5MVi4cxj0QjbyCArrEHjMSamhx6/Uj6OaRxDfDYMch24YYG+6YUDebxmePi7bq6dUQTmrdp/M+13y87EKtN+Lu18mVSthr75Zz7nSwv/HF+/9w/0u7jTH3Us3QMkrLFDgPJXl4GWcymkzNsPa0jK1NLVsaRmmk8I6Avci8EnREZCRDE7GBj/NE2s76531NloTjYnHHmO4UI6w+m6RDRZNKqKEoGQSeGQTOI3gzCLFMik19CBmWJdpntQ8D+ui5hGsq3lU8wzox/FEvKBfiEesHY/1Yg5yzk5UW5FRftF1Wo9ZH/x4nSlQouwV8kX7v1rd/wr7fgubfjCJ4FHdz6Fqpe45SnPZ6eBMiBdEIP9xatnQpCT1taVbSxPuU7e2dG2pk6ywjqf72Kihd7tnQpKmmeZpszoaE1HNNIUX9xRw3B3SBFLdU6PPVJni3avHsM6j4G6dpOzgJCY9T3pW84hGGrbO87AuONAHwHcZuZbBa1H3W72NtOfrZW+muj4eqQORT+T7nhtTm5mLytNPTTM9gvJXsL5/9kb0qroXP1/vYFPPuTYlm4AzyRhjlLccZQjSfCqikCtwlwwpYltLt4r4raVIntmcsd7RhhPG+nHU2wbcg9kuAfU9Hz4XTsqU502atrPttsNp2CTUEAYp06b1tkx6HtZlWrWa5071w7qAfhzdMLR9V+t6Me7lsQ5B1oH2tGkHqXcge+Jkso+/knztALfx66e9+yv57j//eGnl4ftmVWt1v8fgr9yf49dSMBWxSKTTCCL6hnWMTi0rxAP3taUF9wL9lp/Krp02vTlDmoZSruZZb1tYdbQmrHNi3fsK95QHVqpr1MTf2m5Sg2j1PHMhCCGUMm3WadXarGqewX079Km96mnTk56neWr7rlXq0ckU1kvuQJlGxSZkNO0y+aTowLX9horu169Px92fLsf++er+0QV7r+D+oO7sRvw1G56xvFs80rsx8YTFHH2TQu9jQ9eWHkZvGff1ijuetn2n5nladTcMhLFJz855qLub1GlmSnbAg4qfMl+Lvd+i2zCr6q1hjFFCuBCrNas1etvUPE6bnlbd9p2ax9UavS3Qftm1rJMYvM7tNI73ySbEInMW5DmpRHKgndyy22k9q3rGAz6C+we9+1PWb+0fzn1N/0tP34b7q+pe0iTrNirZVsXgCRdEdA1zk0JeO8ash9GaUydZsTcFekRvaCuGdZk2PW2aEj6t+jiOaHQwm5tU9HuZKD33KcgFUNMg1egSiLyIvd+g7sFshHNCCJzSZvXmDOy73pa27/pxXK3RZgXucDhq6Cc9S3m6GkwwAfQi7YylJe1l6+CC+xmEeUiS+b3q/jrr7+Hmz4P+KPPvx/3lKac6GA/3mfMlM+gsBSibfPCw9osUiNIEu2hOt5YuLcPajkL82tJO9ZSzYV30tm3OEM6nVcd4RGPCtvppPMLFrCOzN08k6RP368mULOk37Izg15VwjrDMZjUEvh9HNc+b1a1S6AarNdOm9bZNm8YWrTA2tbqXCaYymZqCj4Qh1k4u6o4RKsmxdlaD/tvNzBt5+twP+a7KYY/3ovccr6r700SakllAzxt3DX2eh+JMarM6Pbupm1oW1hm4Q+/n7OkxSJVdS5oGuBvvCGPTqqNz0bmUKXC16WcExlyFPM+kVqybuBtUI/PryoSkhEx6Xq2BunfDAA/Tj6McB70t8DN41Numt2Wzuu27TvWFdTymKnlneeuGkIZUyY93716H26/G/X2455f+0Hz378L9xv370X/Vu78m+SVWcxYNppQQxtLCVr5IcbhVb4velmVS3hrNaVm5V6AH8VJ2lDMMVY13lLJJz8W4h209rCkSnpiuGqmCe+kJ6ACpPKqJu0mlVdXQDQOlDOq+OQPc8VTNczv0UHdtVr0trVLTPGmz4mXoDyUdsiRC5sQBxGE4YpEos5GennOoOdyeAzJ/Yqj6CXX8k8frlH8I95fV/YnFKXljxeGUdANOBcquOz1PekZNGM2pm7qxMvQFdy4EbThw19tGGHPWhVVHoxfVoWJ1zg7QtbqnXTqwhUHRe5f1Pqm7jXvalC+sWspumqfVGuCO8bE266Tntu+mTSddN6u12nqTXmm1Nms/jl07dO0wiLbS9YbwM8uXnKOaXGmj/BnzJNFF4K/hRnJ/dm/Qivlv2Jj3xx6PIcj93WPrd6o7ffhuyRAuC0EazmQMu1sGBLyneZIyLaBOiSstKwKf1F0IwjmUtVM94dxbgxCkU0PY1pQdYFJ2QKXi67k1DYattXdPmwlbRC1TYb1V621RQ2+83ZyZVr0fQQ293jbgDluvt81a7cyCGxSOadWya89we657SnISWD6KmaGPo9LayXzQzHyLuv9k9G9R9v3B23wI91+p+1Xcz2lXWp1lqHQnhXCTinbFjpAoWq3nuVO9m7o5z0Ahy0B2LczMag0TUsrOr+vhHJLGEu7bGs16bHOi3K4XY1M2panj7rmuWJ6Wcn6Z92mLxkQfnHWwNG73bd9tzrRDP60F9wXq7q2xVuttwZi17TspBMIy2KogF5PJ6k7SJigF6Yt1oQ9n/gzun45h/27cX+L7E7i/Qd2fuhrKqZCyI4RxJp112TmMblKd6lHWdFHd4VaM+dwyTLkegetaRGag7kIN47iEVUfnkNeFJdhpz5mU6qjjGXZcL/YmHeZqZmzKsUnZNS66PVofrXHeWm9ZJ5NZL+puVuvNNE9hN5OeN6ubvm+HXg09a8/C1qXARp0ycD4mrFn6e13NTPkzEnJ98vLj7cQXLRH6+aw/Rf+x8U7c3+nd03lCqWiYW6dO9Ql0u7hl8NOIZJVRcCyODtuapip77CjWLVIgMkObZGak7Pw0HtZEY2B+0qqlwjd8SzEtxcbcDl+rexZ4t/lpjNYg7BOPGL2z3rFOIhM4e/cN3Ftv1Dw7bzeXDD0mpEqFMFIv4zgNDG56pFL3M/5YTv4hM/MIx/fg/jUFZ96YvPm26PsXqDshlFLRML/MHWctp5hjCtuKXWVQXAlVfN2kjmPvVM/7nnVSdi0y42nDWScxx6Tn2Y06WoM9JVNk5hZwrKZRr09z3TxnShTylPbdHEY7NUTnovXRueh9dM77nXWyHXqp1KRnkA3uvTfWaustXA1Gt+iT9BykNtWOS5RUuv7EzBQ/c3fzf9zMfKml+QM7drzhV/icuqdvMMYEp24ZUn3qSbmpC+t4bPOiOpRbR30YN6noTZmfl+PIhcBEbdt3etvUPPtlRqqMUwMKbOw2RRuDKYibJ3LuTPTmzJSsDwi82xbV+WVOrFsD3GPYmZC879uhR0i+4L5ZDbcTdlOGrWro276ryp2WVJlb4gC5DVXP5w/tt399He4vKejfe7wT9w96d0phObAbXjLZcY8xLKprGRWEak4lIYsUxzbH3fG+5wJL6dJPkJjAn2cET6JNTsYvc6K85D+6imNnik0/vI0eGTU5ryY9pgb8VXR7cjJQd2uid23fQeAnPettSwlk27ZZbbyz3vngdm/VPG5WT3pmnWRCsrIj55n2yCrcn6t7Af108y9GHe+N/KZ/uH/o+Ly643/w6yjgGLY17g6LUzvOOCWSEEXIwqlixE0qHvs0T1wI3vflJ6t53pyxVvtpjMaEVaddVJc5h1zMqd+7i97nw8WwR+9j2I/jQCO7l6z0RodVR+ujyyuk/F7MTHSuH0cmEu7IiITAb84Yb93uw25ccN4nP9MOfT+OpcoauYQdC5sZ5nyGPmn/nMjMXxSo+SLcP6Du+N+iuuhddMYvczQ6enM4NwqOzTw6RidCFk6lEIvqotuCN1wI1snSeSCrqRz7mlJ2l0n5ZY7OxLCXqklOz24ZlknhaIe+7Ts19G6dojEJ4pp+H9Iy1xgT337PR8J90jMRoun7Sc8YQoD41RrjrQvOB7cHb73R24K5MzX0eXnevWJMUXRC6SnheVKpJv634/6U5q+G+7H27/cWSf0o7h9W965hYVuP4BAarzf+XVSXcJeiZTRtcr27TvVciBLbQVZWmQna5KLn2a/rYfRuNfjuVN+pXnZti6WyTCKQP44L0tK4YGro/TLj/hARc/Q+xhCPGJ2L3sUjxgDWXekbeltom3FfNXIkESnCohPj7e6tM4u1etKzW6dp1XlN6rVkO6nNRxWEqSwNoXXI5h2PtxNfV0L6S0H/Hex+6Jq/Rt0JYSxFY/yS9nSH88ZkasvoTAmqs2OX9xgPt06E88QAYwn3ZY5uR8kN7Lg0zZPs2q5hipCJkJmSmZKJEEqI3hYpO6nUfoSpZR3ysyhlnLlJhVUn6K05nLNWH84dzsXdYQnsYXS0vuBOmob3/TRPSd31rM2KrEnjLQ4XHKafsPCPC5GzIDPo9UZLFzPzYNz/8FD1e3D/TccXLe/4iLrnhhTCLUN0Bg4eWB/OhW1tGdWcopYv6lPHeDg9501DCu7LYXTcY/R7WOduGDrVK0YUIWB9ZBS4j4xySrBTjd6WeETXtegGHUGuLR1EG9Y5Gu3WSXatGnre91KIsJvKz3j4fr1ttBWIvifWs3eHfcdjMjNm2axeJkVbQWiaPa2cDCnqW3C/gn4P1Dxy/Btx/+tY3983k/oK7h+MzBBCKeU8h9u9cZNyaojexHj4Ze5AZ1WlOsagtyX3JEI4h4sI6+yXWQ29FEI0rCMEh2KntC+cLpymXcryhk2aUxwLpyOjipCWUUYpF4I0KHJEGaWEUS5Y9PAwO1g/vNXbxjrJhUiLtdfTu8PPFIG33mizGm9Xa5q+z7F2Sq8g0ur/T+X8Tw9V/17cPzGS/ip1J5wzIbG7BpAN64zpT5TvSnOrkwrrHHcXY1gmdf4ozod10dtCWFqxzykRhEpCFEuiPogWVZCmeULZjHMl9TzVS6qnVU/zBPM9rVoNvRr6fhyzfaad6p2ei8Aj4RGxyH4c02h11TAzyKvJrFtTHas1hGX3kvW8gjI90PKK2rgXF04eDP95c3it8UW4/3XHJ/rnl6g7pVTKTo5D1zC3TmGdz3C428I6AvdBtMD9CC4Gp4b+dAFNA3adGhC4FoR2hAwNG0SLonao9YVqMHhEoZhCfyorkInXZt2stt4exx5i9H5fVKeGHilryGAL22q9sd7obevHkbZCjmN5O4aqjwJf486EvA7a6YlkeXIbt5aTGf0a41s/IVWrvLH0jB+N+7cEZG6pke8Mnn5e3fEo1NCPo2jYINqwjudMkNsOoxGlGQVfJpU2INhNjIGwvPS7afS2IK9GgXXOmJAwGKyTvO/bvpPjkAvCjGqeUQZsmRSeXjQ+84o5f8TOfXDxiAj+oMSN5tTp2XiLfHcihByHsmQWZqZW93w4463d7WpNNwzFu9MK25rUCvrsbeh5hpInjL/UPn8a/dnq/vW7d/wS6zcQ/yXqTijDwh/CGOcME6sxHlgnGt2GkSt2uD5xP3bv0wVIFBjrWkmI4JS2gnBOGSFNg/ggsspQ2k52rexaVKzGkaI3qk8rqecJcRVMi+ZgorHeHcdud38E50adcJfM6RmJ76yTbd9N83SbacqHexT4adMXKIuZqaA/e8Iz4s/Hy/9I/ZLLLYOcH/Ifw/2TL/iiuDsTslVKDb2UHaWka5hbhlT6azfRGeQXYCubsGbc/Rbjjh+9SAHWGeWEc4bP44wIQVvB+76oe9t3y6RAvBp6UD7NEwrilWOZVEl6gTUvMZbiwp11KOLnunazGqNVlN8orJfRKkQdAfg77pyf6n5q/EWenxNPCKXkxvTF2WTDU5l6Un/KP9yr774f9w+oO6FUqEGOo5SdMwunXHCKMWuq0+tNjKEsZULq2OFWN6kYrBp6SYiTrCEE3oY0jVADQbJhK5iQp7p3LW04F4ILIbsWZqYYG2g8XjnN0zRPzuTQitVwNYDe+hRVtN4k4tWwWS27lve9mmeMVs9EMffcu8O+876vOb7QWmFf6fqjzX+i3mcHOQsA09sb/gLcv4z4X2Y9vB33S8nf54bl8WRuETkOsBZOz07PhNK+YW5Sh9Npf4EjRu/COgJ3VGRfVBed3r0dGe0YJZxTyuQ4okSjHAcmJGLhkHbs+Ye0YTX0ah6lEKWQr5pHSH4ZrS6TQoC8SHt9IJSeUmK6FhtWtkql0Ps1FllYr2PwBXc1z/Qcjl7iLZdRaQ66VtJ+MyqnwD/GY26w/zXq/sW4f+y7N9yfSfovsC/JIJzLcaSMIMXlOHYpRIe9IJcB6zCwkQbmXMM6HtYcTi+qO4yOMXScEc5Z26Fc46RnNc9qnlulmr4H7rJrCedSKbh2pBJA5uHXYdyRZTnpuVO9mke9LXul6wXxx8kjjByQuNaPY+ozmy6OaK2S3W8dZlp1FUUhpMKxbtN8kGeN21te+apf9hfg/i2bZX8ed87eAnnVSMRjoQZtuBRCdi0qU3PBchJBdi/bfGyJdUypLqqLwcUYaMPlmCrXTZvOBXhnFLqAOWn7jgshheCCdapPQUPZpcSbVoDvMzizar0t0zxh5Gp98jA3ykvbWefU4KZOCqGGVBu1mJlC/BmXtLro/WoNaRr6DPEs0c9FnV5fecX9AX765Bv/Jdz3V6tbfjAQ+WZxz03WSUaplB0XTAoRvInHHsOuhh4bW2NNU1hHt04pQBmwnZiK8YhxT+uYciFSGPFuGCRwV6pVCmZGCkFbIZWCuhf7jgErRq5t30GY4WS8NWrow25stjQFesCae4L13vhplEK0Sj2dW63LLZXxK3DvhoEW3/GI+wui/iruL379t3F/6tc/ulb1veqO+XlKiFSKcpbye+HXYzi89cvs19VbE/2WYjJxxz54u9UhxiM4OQ6p4u6moeulhlFqdK3s2nbo26FH6J22AmNWEH9GaYZ0N8CyI2cW9AesRbJWg9EyVK2J12Z164TgzM3PQObTU0xm5SEsuJ82TV8V59eJ/x/EPX5HduTrZub9uL+d+9RsBRGCUiqV4pwlPxNczi6PMYbj2ONu0yRrcFjitKgu7i7GaK1GYaNCEraOkeMA7qHcUnatUugAEHJsIcY6CT+DsXLJKVgmhWJ3wZsjOMyb+orykgADpS9Tp23fSZXnrXIyMC6sRIFST1h1Wqy96WnVKKX9FMpH1/5o3P8Hcf+Bx2fUnbUdoxS4d8MwiBZ+xi1DtZ4iokT14dboDYLxi+rcOmEv7M3qMosJv268RyOlCQxpJAqBPyV/HLBNJBcC4fkSlkHcfbPaVkF3ZxYI/CVEk0vKYMS5WoORcT1xm0GfE+jrxd6UXirH4RUzQ95A/D/cfzfub+QeEXGATpqGUqqGXs8zBF4Nfd7iNOEevAnbGncTw45N8II3x3HEGFZrateOOfwb0Grok+TLrt4zrB9H+BnaCuQa6Hme9IzRMzJqvDWb1d4b780e/LSddfBOi5KL5pXNatIl5cT3aU0uC4OKJPyIzZvVB5/DkWU59nWaKdv6W6MOLNaN6494sfEP98/i/gb0KWkaFPpFpByP0zwd3nZNsu/OLOe+kLtLBTN2F+OxTMqtUzx2yH9BKodiRjkOTd9jhJqyA4YBnLVDj2qSoLzYGNomdZ/myS2DmkfWSWs1BD6G/QguHnazOVPSrNOqS8B+PwJuNTHG/QjjuBTHgqXZxttU/3rVUHREZlZrSiDIpYQC/lTdX9H1/1l1/zlr9l7C/RfcE0KaJo1QhaCUpQLXlOltQU6vFAIB+Erd95QuFlz0ZpnUce4dGZP9mJMfOEMxSslxQHn1ZVKsk/DrtOFIpEHcHQU8uBDILFBDfyvpqM2qzWq9Dd7sVntv8HGd6tu+c9Zht8q8UeseDxtjdM6roS8VxYy3MUa3+zI2rSdr7W435xC4NN4TxrIGP+BOn3P/P4j7t0Rmvhr3X3sYykjT4DjPcI4lRWFboe5q6KM3ZXvrsvGGWwa/rmn8GmOMRwEd2wrU0o4trVHUpVN9cS9wMugYcDIIy2jsrJQzgfW2HG5F6WprNb6Lu0Q3DM66I7i0hWXasTXEuKcMtnjsUPR5KuNaXLPdU3683a3xbnNus9oH50Nwu5/0bL0rGTTZo1D6mBdJL+03Pl6f/MMdx0drRL7OfbIxjJGmoQ0vxp0L4ayLMUa3qaHHcmy3TjHuGfc97ibYZZkU1nbEuEMvMQRU8yyzkynSLscB0q6GXlZhmZQXOQ5lvqlTfTukKE3JkfR2neYJ1UytN96nKqeya+Nu0oVhPJ2cVUj7tqLgXoyHc0ghRn4YiqfisvHU7naap3ikoks+OLv7YV2kUv91M/NbZ1U/XhL1VXUnhFIqhaCUYhYWuLO2S2PT3ep5xt7waujjbpN2lu2tzRbjnrpBjNhEIE0VjWleqVgaOQ5gvVN9m9MHpBAAPZceELThJYyDChzIqEEcZrcai7Knedq9XSZFGHXLEPct7ibuW9qUOLgY9xhTVwzreAQX4xG8gS/3fofG+xBiDD4k4p233pvgzeFtp3q/Gx+8NmsN5lPE/yu4fxnxn0hzfwn3X3NPSadQC4lRSiD2UqkUdQzOLYPs2lQAzK55J9Rc3ijsMe5HcIAGwcei67VxR1oY5lORC5mCMA1HMUdkjNGGlzCO03OnemcWPc/JCM2jnmdvzRHccezOLKJhlBJkN7ipO1A6L0l7TK7m2FE7BB04Hvu06uPYbfAYtvrgY4w+eOOt3ha7W70t3ptpnrhg1t9nnf7T6v6VuD/NF3jPWr53qXuxmzQXhyGck6bphiHjvrt1gn1fVJesSynAm3R9d7tHcd1p01nXBySEwbvjAPGohU0561TPOONC4PXQdYxfgTtSIJH3i4wxbPZ0BAdPL7sWHnpR3SLFOC7HAUsT0tD5SFcYnXbLEIONMUa/xSNab0KM1ju7280ZH0KMB0B3ZtmtRtgH95a275JVL2SXPJmqUbv7uvF6CJJWr/kLcP9eaf8c7q9zn/7YjJ6vAe6qjwfCjrvTM1Ytpex2FGoMNgZYhX33Nk3r6HlatRyHduhrxFmHLY8k1krLXP0dGp/0fuhJ04B1jFPV0CNEo+cZ8ZlO9Zszu7fOpp2H9bZQwggl0zylmmSngTnOMWuw0W9u6pLA2zXuTm+bC84Hj/iM2/1x7DEe7dBjgz7U5JjmibaCXBMk/9Pq/gW437S8VvfHpavvwf3X6o5nLBeIaxoiRDcMOei4w1EsUqA8qrdr8TAxhnhYbVY1jz44hCBR6hqsJ9DFFXfZoX6qFIILAb3HU9h6pA/gPMro6XmWXevM4r2J3nlv1NAf2xyPHUHG4ziiXVOQtI7MHHvcDdKVUcf4OPYY9mjXGI9pntzufbY0x7EfwRnvkIyJzZswqLhASZ8j/g/3dxJ/o/yWHPYNGZFnA6NVSlFvY5qnou5hnRGZgZlxes42xsXgwHqastGzmkdCCeWMF10XknUSSQGFddj3TvVcMKSLSSEIpwjIlAV7GKfqbcE8lzPLIFpUeip3mxhMmQ44RR0eJliAHr3BShRsNwI/c3gbYpzmCRqPYWvYjQ8OOQXI2FFDj+j6JXb4QvCxjgBUzf+JQGT82hSxl0S9fsEbfs571Z1QQilVQ5/+2ZqGNlzP86nuZlmkQH2LhDuCHsFps2J+FPf9XJaIEMYg50CcCEEbXtYxFRMP4mVeuYdhK9CnDV9U1/S97FrMNyGfXjRsUV30Olrj1gmZmGEd42Fj3E+nHkz0G9Lxw7bG6Jyesbj2zP+xawzOOW+9s8Hb3QP3sBtE+rFiUHbtUz3+z6n7Fx+1ij+F+zszIgnnlOal07TxPgew444KdUXdD6PBE8x0p3psBYPp93boCaWUkbTPdpvSATBvCj8jYdaVgngjRAMfnxc0McpZcfAIvSOC2TcsER93ZCMjSJqgt2v00+FWbLuwoFS310dw51py1cGjR7sGuxwxTvPkg3fBIR7vvcFugVD3M/j4H4/MfAvujx79sfEe3N+IPkIcGKdK2e1HOM3MtpahqpvU4W0MVm9LP44oJYDSXHa3WJ6HuztCikScuMPQS6XkOMocnYR1QSkO3veMMyYkuO9Uv6iuqHuanBKCi0x8MDEe0ZmwauzEHczmlxljazX0kHbsP+z0XDZRw4rbw9tjm3dvQ4x6W3wIpdqMCy6tRynSfjqPu2956mrOt/zq8XbiP4D7bRnHI9wv6f0bcH8r94wkda+jkMDdLsm7Z+PuvUGxXOxaChtTeXdKKSUsp9/wNGWL6gOIqafUMaUQw4HzKbs7pXSxhqmh54Itkyr1mKTsOGddwxhnXdoqR4fdHG7F6qqwrc4ssF5undwyeLtiWa2e51R1LOX/7GGdj22O8TDew8Hb3Vur7W6xpUfbd1l+K3G/pg+c0l4ikuWF9R3h4ceUM/9VdX8F7u+ZVS0NhilVxgjnauizcT8wgbrkatfRmxjMNE+Ar8oxtIhCqnlE+J4wSjgnQgB30jRNKiwzAvduOFfxsbYD9FKmSKWUXZlPxZm0+UzfYVXh+hYFFQAAIABJREFUIFqp1Dgu2NMYn6iGPtjlCC6Ybbfa6dkvs1unw63YAPmcPcCg1m1hHa3VMUY19OE47G4h8Jsz2Lgv0VzpdQadVN+iydVUYl3/V86Qh9dcz/xg3L99zd5jdPL9uL+Re9EwirAMZ9M8nbm+McRjB+5Oz3G32MYIc5/DuiDbBNt9Veqe7xXAnfPazNQJYZhtLYH5ovE4QDkKSqa5WKX0tlmfu+Nx7EfoVI9fhTLi1gk78sWAfYYN9ivG1pYQ+GVSKbsmmMPosI67tzFGbVYbPKQdaQtcsFOpb6pcGff/inf/xoJKjw7ng2WV3oQ+YSx5d+RCxiN79yP6bVGdW4a4W70taVndPGLJkseWvM5sVk+bxgqgpH6MYfYUZibV21AKa7QL8fVsVCnLUWI4GNTmyqmzDyHkRHZ8+RD6ccT6WhS/dusUnY4B0Fv8WZCgnzZXm1TK7txN9Dpsq1uGGHbE4BGiwSg87d/xAGUmm15Yp1fcH0p3vER6/Qk/Hfdv2azmpVj7G2aaPqbuxcxwIaqwzBHjcTidqrzvJmXnzqmEdLLsq3bBQd1ZJ2nev4heiS8zTcXMJPved23fNX0PJ4N226fwvMxpw8O6OOt8CPHYj2P3wR3Hfhw7XAdtRelmjDPciw63BrvE3aTEh+CiNxjOIkEyBhfsgoGsnmdMPNnd2t1jcrf25LdHmoFOf8Tbt8iz9zx7rEa2P1Ldv30npvckhP0S9zeiL4WglCAsUxn3I8Yj2MUv8+E0VpFC1+3uUZ102pAa7pEtg4AmKfY9D1ixOLCE3lVeogrvLtQARQfrpYJkW7GOddkojFrXN5303A0DF6LESSglhFPOmexaTAZHr+Nh00xwcIe3wef1KHY9tjkG69bJmSXEiPgMPuvU9gd1rzT+iat5fMuvJD59/Tjcf/jxMXXnghFCU1jmnKQ8YoxhW6F/qGiHtXkIUdclilLQnbHn6o64ZNOURagoJFYcC1gv009NVQ671Asoxa+xDrUUFJDjgB3/oJGpgzGKKduUY4wKOXaJ+xbjHv2WVvcdNto1mvlADlmMWM+B+pLkZdyfmJlr45240x+Ne63uf+9qpuoGTCmlpGnGcQHkJanwcDqso+zaUii9rPa3u9+PgOQwNY9YIELPoAOltOGUcEo4Z4xSLhisP4IwZXoVjSa301SUUgX3y6YG24aJLWx1BnVPG1xmD0F4Sv5B75J5ISwi+hiKBLtgSUr0Jtr1cCsKYoYYsawJlZVexf0/M1S9Zf/+HOI/pu6p2TRq6Ku0kxAP69Yp1WpcNXYQcN5uzuhtw9Yx2GkDIUiSOw4hlDZczeO06rzXEW0IkYRgv5qhYdhxaSJEEYJ2x9nY0LGhI6NpuwQpyrypm5Rf1+hDSvPy7nCr61rN6URIQwilPFlnluprI5GBtgK7BJd6G5Oed2/dOul5Tiue7Br95pYBDt54t1pzgfIctJZ+RS6N/IryyvotpHTFh0YZ2v5Q3B/h/jnEf0zdIfBEiHFccrajQ+VHLJxT86y3TW+Lt8aZJRVfn0dUOypFT6VSlDa4W6C4qd4WQbFPKW0IaQgRlApKZYU+diZTQ9+1QzcMep45bTrVO+dDjE4NPq3YiChmXXYp0zxt3KcIaQiR2cGTE8E0hECVbWxJUmrLoK6BtTp1b7sGuzg9xxjh1gi90ZienQPYeqiah5s0f/yN/hr0O/T57I9g6HXWXz//weOjo9WPqzshRIhpnlLCY3BYWoG9drG6FNP+bc5mQVwc3OdyRTPy3RnlhBLZtVzkrb0I5TRt0iRIUvoOok5IRwjKbGB3g2me+nGMYQ8xHt7mqYAILb+xjs0oOb2ShS/Ou2FAdY16u47NOeNxpM1qsDwq7ib6LfrNWWe8JZxfSK3aL41W61f+75iZbz/eXAP1ddzfp+5NM81T9Fvc7W51oTztba1UP47juGAuE8VbsN5Hdm0ZU5Zq7rzvy4dR7AYMmScEuDeEdIxC2gWhlBEkSLaMdqpnQqYNVvWMnrBMaqakUF42ZFWEyFt4hKZNGaZVb86F49iPULJ8seuB9ZdNmtzu7e734IM3cTcxRrvblETwIu70fd79oTNeXvZjzczvI/797/qMutNWTPMUtlVvS0lDb/vOOZ9Ck2G33uzeulyZ8chbrWuzogRkMcdoMyGxWooUc0GIIJRTUqx8lx/LQSkpt46lPV3+yCgei9eXrOOc0YbDuBNCUh0RIbRZrfdHjMh21GbFGONSRzuXHAPxx7Gj3kY87HEcw7q8ivs/df9huL9D3QllQi5Tqj2NRyxhLhW5nEslWWB8vTe4CWDL6Wzi83Bw0xB7BApTbeGcU4Bda3CgXT+yTrK2Y0JK2WHb+H4cp1XjQB6B2733O4KYaaszSkqsU44j8EXgCBXLumHAOKTUv0acZ3PGeGeDd7tHKQ4Ep7RZL+JbjTOzL7/7+PMVV6d+6QbXsSytvvkP90/h/g51pyQl3wqBcCGquBTW47GHPdWUKxuro6aX3jZt1lQFaU37F5RyuxjC9uNYoC+Lm5BBINSA2qjIKSghyBJLmfS8H6FQ6Ha/H8F6I5VinWyVwkwWWJ82zfveer8fAZO++Gg19AhcPoBujXcuOBtSEoENOSknRtZ2/9T99+L+Hh//SXVHLBKJYhgvHseOci7HsaMg42Y179OqC1QqTZsX6HmZFApGg1EUFp02ndlN6WVlygnEt0Nf6i6dBZhy+Q3YD/Qr7Ke3H0GbFbre9D1tzjRjvW1SdtOmMdHbDQOmCFgn0RXLYpR6ixu75wTg4H06XCGe0idLs1807vQl3F/Mofk67/6J2fg/Sfnr2ZHvwf3t3EPdUdgIc/tN36OuC3ApjgULpcsWX4hUarNiXaka+kR5TpNEgk0po9f0PRZ84CjEI/29sF7qMeHpsC6bc/sR9uBRYAyLQlKGQsMpZ/04oisimQfJ9MO6tH1HW4FNFuo9C0pYxu7W7rakiNmQ6C/EPya75OgjpdXp0g3I/eWXoGT9SOp3fQHufxHxT5dmv/P4sLpTStPuX5yhBACqkKL0BUKEaNz2gkT8EfueppK8ZsXItVRMt7tHjBJvTNP+DS+5wcXYoAgHoplQfcwQud07b2FLUJsb290gSYFSShjdnINrT7O8raCtQAfDTrHogbfNmLDFdqm66oKzVrvgjD83cZDj+KDuv7A0D+r+4tfXmZmPLpL488d7VjC9gvs7uGcsRdNlh9IXGLamddOy40KUAV8/jqjlmzYMQx7LPCFUn7c92pAbbHyq5YLqYthNAMnuReZLjntJKKgrMal5LIpOmiZVN+A8g84oJeh+TEj8fA6TU3DvZKsUnJU2a9lwD70XpSd9cNZqlNL23rjgXHAxRh/8ESO9DjpfJ/7duOeXfgL3j/qBH3G8c4nqS7i/HX2U3JBIaOnaUmQdC/IRqEGlANI0chzKDtepJMu2BOwBljfY2I8wrIsPwYewOYOnGLMiXIMaY9j6tGy5WtelKSkApZwB6E9GCPFNRjGJi/sGNg2W45CiQDBmSqEj9eNYCzwmiVFd9QjOWxPjvgcfduO9iXHX2+JTPcBY713zfIR6y3f/3er+0bpzf/74hKv5uLo3DROScM5FVlwhSzmAlLmVi6+XkqXwPNgvyTnvfcJ9tSYcB1Tfeoc1GRizYpMmWGqIbl1H8oJ+1cAOlUQI0jSs7WjDSdlIkxLcCoZ1wSZ7vO/LSll8BJKKS5ZbHrMu1puwmz14bDIV4+6Cw5yUDwHVhpE5qbetnv+nD8FHmvU/BRbp2Ujd4YXGpwORj4j8Rbg/vfhvXqtKKSUV5ZQz2grKGecMCYygnHCObVDTtjPziFyrnD4erNU+O+OcBD/7EGCBjbeQ3j5Zmrmsy26qfPfb4qZUy0AI2gqhBlSxA+X5NyByHFkn+3FslUIb624JJUQInkuatWlPstGtU0qY8UZvCyh3u0edmRh3Hzyg19uCuacYjwvuj+r+hwORnwtx/PL4lpywl67wm9eqIomKMJZKIHHGBeOCpTNYliGYFAKljhBjKXvzblZjdsYHV7bntd7qbRvW5Th2RM3hZxB1QVcZ1uVcqFp5mHKmVKphbYeKfHl75CSn+D+GAcUdpXL1DUdmRFkFi4jTNE/eG2eW1SbTchwJ91xF9TgOVDY2wRtYmhhjSaHJN5UX0f8V7vT+5Gu8+9P2D8f9lW7wBug/pu6Y+sHdn6f9aijlKT29rJPAIWWHOEyZsvHWbM7EeFjvypYvGKSqeUTB0RBjPGKuiD20Q49g5bAuReOLUz8p76QcR6yTArvFwKSNrSkpQ1gAzfs+7azGGKFplzUUOxBqAO7OLPX28JszMQagj2gM0iThzbRZ0V27YShwllBi9Ue8RiRffCT1mdLEk5+L+9eD/vpFvu0e9UF1bxrKZJqvYSzZYp7WInEhGExw3qNUb4vzdrfa78aZpR165NXsR8jS7jZnwnFgdIiMlBjjag0GrMXSIGhYCznuJ7jP5P1FKE315y/z9iBPjkNJ8UUAhzCGtAJk/6Z1Hn3fKpW2A5nTxDCId95ab30I+C188EgN8nsayO5HSPb9maLfpP2HmZkfGKj5uov5oLoLAYFnnDHOKGeMMy4YpUngUUoAhWLgXmJwCOTpeT6Cy/WmI3B3KLkYI2yP2/1qTYwHtvjq8yY2JW04rUhqRRlClASbqgeShysnlFIsZUphe6WAe9P3RIjk4EVS97TN5TyreezHNIO2WmO8y8tzc76Et0dwcPCrNXuaag15QpU+pfxP4P6U5h8F93ceH1N3DE8hpTgYY4RzRinhPIUgZYc6As4sDnWUctDaeau3pcbdemO98yGALbd7vW02+P0IqL4EP4NQCYaPGKemOnu8KkKGJd6EVNebJzUJyclhtNTwKLizTqaMNCEwTu1Uj1xIbAeCjDGkdl6KefgUtHFmQflI6w3Qz37kYmZKB6D0rBVMqm+98nh98lU5M/9V3H+NPh6FSDuqckYZgYNPdc1RQbLhiMcvk4LypZSBapN15HDVntgFh91VQ4zYAwz2HXH3kh5T5LYpgUhMuKatXsltYFpifJQSoQYUpz9xF5JyJlROwxQCo1gsZcKOIJguwLb0mFCrdkmOetvUPDrs3OSN3b3eFtwBSAX3SflF3U+fdcr26bwuGTL5NaeP/4f7p3D/BfepxapdJnMHoBSVeCmlmGNCUSRt1hgsXIEzC5LagbvxLh7ReF9w///2rtbNVd3r/j2RkbGRSCQWiURikUgktrISiUVGRsYikci8Yu29E2jn83R+Z+577zw8PQzttMyZxWJl7a81eFgx+3EgmyDGA4k09TDkOQLi2Ni2TV1UOTtAC3lmtbAwIouWmh9JIBZ8DzcTCwAomboskQKERDf6xKbSVXmaGhujC2s3DcgVc2H1u5+XG+4AKmP3xPQ5wWeITyhOy9EnR5L40S+B+49h/fePEf4EuyutjcqG72ltlNGW21cYbopUZGEaGupL+TOU3Q7+249DMg3RnKMeempYcJ/97l0IEm8iwd23uAlUPTUjoB7Z1oC5+TwF7ynjCh681lrMdaxDBO5QMkXbIuVBCjsk5wcNP3gubIwx0lp8C+jchJsYbk3ECI+Iv5L9NcyUGTE5t5+cmRex+8/A/X+H8h+OqmI9p7Wh1nlGa20sp16B9SUIj8m6WFxKSjquASmMkJRDgL7pe1wAuE7245BhpULJVd+CbhFqhQ7hRapMwFTUx0Z0c1XSEY6eSqmHBGgB97Lr0a+PetTcZ0QMoODbYXBhPcN9CXvY9jCvd8zzgNGEcr4r0AXlF9dI4J0eMi/yLHFeqt3/Qds76+wf6BGpAXfys43SknSlFYpLtQZZAu4IFcE7R2AVYmZeFunemODuZr+FeujHeQphg2pHfYbId0kIQ4l3gqy0UzWauzVpbU1OpbZt6VtrZS4IfioPVEmqQjsMG1qRLQtORuYEzsvCaN/IeooHKqGCWzGAEv0ohawT4k+CPlmkZ5pPl0E6mGkbvOhfA/e3ogRf9E+/xO70J6AVIaE8SzPkR9YG7TDAbOF89KGWgqNlFnYUuMORxFWxR4oxwaNE7QWAXjcVctaxfKzaBjBNThHOli7CJB5oNo5WYqtTjMkaCc2qktapGFwMGYZ1NlQK/NDFr1y3tY3zdByH9+HYPWJhaJPmtzAuc74wPS9Sr4HVtFR99yt/2e8VM6+H+yOLP7ZE/eh9vsPuBHeTAR37VkBvqgZwR95Lm8ZhD6i96NI4pxPccXnAnAGh3oksF5HvlnMTIK9xGZAHby067yEnORfuCo67UlopqhGB6V4UElrCm1iGuy1LP08oSlzcPE9Tf7/dxq7uOp6+Fo/dI6TKoyd3z2Nc0V2MqP0Z0Jnsvwj37HWvhvuLoP/Y+/dP16zvnORXct+/xO62LJXSnDhuMnY31N6RtY2w+xocueZkIyb5ziNuouS73926HXQ32I9jXhZe1DroGWlkZ3kgWdNRuy9T1sjNRHsmGm0AuEsD3qrEjslGW+rCKm2wSAXccSVUXQfPcZynPazwZ3BuTdeapkbrYyxOglvjsVH16h5QtoJpw+oZl1/2vwb3bP/Xwf2nrJinjC77P5MRSY/J4TZKc9teQ6DHt2B3LDoxBl5cczbOJ3deqiJXLOyQ6QMqPMSy3I4dU0CqtqnLEp6MjOMjc3Mat+Bi3IfhNk8TKq2Scwf/VFGYLLG7tViNCNwtzYTq62FAY7PFzcGtzs39/SZzLXHyIHUXVk6VObZjh3bHr5PY/aFXXgb3szKX/+5nO/my9Y+TCLavLfX+2pZL88fT/tFaVcoJE4msc3YH4sWZWfwqRdPgeCm7npdbHmlCm0XoXTFnJMgaYyTpzMP3oGdQVgL8oawEpSGLm5uuNdxhGDkOgDvYvexoJZDaezywOxVh9f283OZlwYydum66vpW7k99C3F2Mx7H77dhj3MLukSe8uDnsu5L/wmzRnCmZbPmZnJkz0B9Bz+vaVxTvfbcQ7m9C/xHo3xIzH0Jfk1iXxNqEdWUtjot2h4PRTUPO7hhMAD2DtBM0TAXcXXDzeq+6blxmF1wOd+dmdJnExKWqbUS36MKiNNa5WZzyuqmsNYQqa+qmUmVJ7M7ei7A7SpnSWChqKUzSy6+3eVlcWJ2b0aNPTv7YPYZxHzGGPcTo92316w1e5HbsyXZ8e7X6qFLe+foZMfPb0sI+A/f8yOfMmU+xuz4/m6RLMmdA6qRwMt+dxUyfiZmhzuV7YncH331eFpRLu+ChlVHkfxybnyfkJkDVwJNBI76ma4/dx3j4W1/17TiNtjTGGgoVaGoTonlItyQR5Owu1U9nuE+oNpyX28EjVPs7On0f4zL7Ffk/B9LCsHjF6nbnrgTv+zNJzHwW7n8uZrYHPfNrEf+Z5M3XsTvuoHKQdYuQ/WlMpFYEd5vgnqhdMISAK6z3xa/gwjV4aJia8yKhfNbgjuMIuw9hhSivm0oZowtrS1O0LcZVh7C6sKqyhDGC4a+smzWqZnH+Avek3UW+FzaHO67MeZpCWFHkYcvyNnbdNFFGJDp9x7gF57fgd++2ME8TutzEGClf7Rmp/+2l6g/nRb5+JFO+862T/5yAOe1ScphcAUm4W8E9kNT0/eI92P28EWti/jryBYTgXfA8SAztN4a7W49ji8eGab1V33JlYAkZgxrZeZq24JCc49db3VS5RCZjXimRK3mYiQZcljTB+OwjTVKEBQ8ePcZoukGqZjpi9OjAgRejhCWDu2bb8XGHn8b5ZlL+cSe/EbyC3b/ub3wS65edF5zq9qDXf0C7C7vTf7hJS9VczGjN4SdrTdWgGNRvQSKRVdfVTJnQxLmYQRYhVqvyLHT/vCzoaYG3QicwmWDTdK0urDYKq1U0KruN3YVWqfeGUrIYtczu2hqlWc8UBaWIZbYpRY7u5MzUdTNOI0j9OLbUKXL3+7YGpH+udxiRurCfEDN/l93/EXB/hPjjr/BFuH+G3TMT5ipmSBhk7A4f/dLiSxp9iZhBegzEDGLvSEAAu4/LjBwVZM6IDsFqFe09UGyKBmaYnmBLo6SaSXGmu1LI75UtLVXZYEVPpUzMTBhmhrCXZHeKEem2ECPNdNj2gH4E0l5P4P6Onvl72v2RPn8h3D9znj/B7gx3iqSeXUhqX4o6D2b3/TgkzASgQ7hf2F2qhAB35AnvROdDf7/54OIRUQxV9a3MUkVCQdO12prb2CGnYJxGU9aGMwiU0WVhaB6T1lJ2TdoduWUZ6HVVVl1XdqS7sKrmuce4dJOtNC+3uPsYt3hsYd/hQqIEBB32EJuToIXOvuFjZyPy3cdXG5E/L2b+FPGPGv3pkR9ld50tVTUhnnovKqutydldSu+E4Ku+rR/EzLjMqFjlHxmksxKyyVE3BHNdEiGleZO2pulaf+vn5YZ+ZtpyOqRSBq1BcDfiDALS7gWWqjr9ClVJOTME9wkN/dCSG6yflqrbcgDucT+OzQWP3AGe+eHQX+kdgn+qUj5id/XH7P7UzvuFcP/MSX4X7h+zu2Z2t1mYybKzwaWitm1N1bD+TmIGsRuOrQ7oOICuizDdkTcLUg/7jsIO3CUwEQmBfXwQJxSYrm/R6yZsq+Sp2xIlfESotixR2EH5vQMNZ80zh0nPlDncqR7lzO59N01QYtseMHEthM3v3m3O7QFwx0BtW5bMyL/Kd39UwL9WzLxu+w67o80Ga3fsp/G/2iKqapq6v9/ivl3ETI572I6Y9Duvd7cFBN7B7lLtgbtEjNvi5nYYUFKEoth8GGrTtSGst7FDX2I+XaUxdawosHgVdrfchkmJHmNHEi3khcipO/F9xijjHO7gcrcFt7k1BAzRzqY4OclLewvofwPub0Vq/mVw/4DdQe959q8sVXG8IAWMGlAUpEqhXd6FHfsy+wWtpR0FVj1eg6QxRGHX4Hxw83qXkiIsVXVVoiK26drg7oho3saOmkKS1UdihtoTcEMl6TqWVtu8CDmLmQFiBomclD1GLmqEQJdBZcC647lOa3CpwkOxUs8sRZ3ZkGI3Phw47ejsNb8ISf9EuH/E7kppFApxKyXCPZie88aMgZc3LvNxHJj9csF66huz0AR3WJCoaQLEUVcBpoevBxdfVplozQcFjxUqWZBaNV2rM//alkm7izS3UrxnTktVwF28SMo/WzBZZEA2fH+/IWtAIL4GkTH5jD6GO2M2W6oqXqTyUzmQr9h/ckj/ZrjH3zRO9S24v8/u9G2q3CN2z74lGx5YHOcJrQQAX1mnZmM2qK8Y2B1w59f33TRJDkI3TS64GHe/3uZpQgaBLqwxBuFSkD2GomkaNpbO3lqpwNJg9+TMoAyKV6sSJuMxOFxteJ9RMivsjroTRrZ3/K0sVZ+IGWF3xqsgXqXMTS3PnhB+qmKlZ14XsPy1GQSX83x62p8+/y+xO/0tYDgyuyeC1ynkBHbvpikecfE+Z3dgXVoSUA/1JZVxUN+BrpPqEFnXwpy5jR0SgKmsyRpEOqu2OY4NhR20kgZYjKJ0SGb3BHfMNkN3mmzyWdn1NsF9kqnzImb6OznrGLkKrLNwd3BUAX1aRTyj9pROo6+YPgVWs2eZ3P+8eO8RJf8IuL+F788h/qvsTmKm4IIm0u7a6MT/0qUI43wl9aVmoIvvTjBaZtRwrMGB3WUtm4/xoITb9TYvNzS7a7rWlsaWJaR817d7WG9jd+uauqlwhQIcAnelU1Q10+6G/CVNcJcCcFmqUkiVBytgGI40UMhpXh5B8wnuQu2ZUfOg2fMy7MTvierPlayvcGa+wo5/H+tPf4XtZ6KqzO7o7M7PikUjcVZh9wFWHYKjKOOXSJNM24M5c3fr4j11laGgZo9aIVwke4xotOvXG3J3YURyeNXowrrgYJxT0xsGCvUFwWkWqS6bilxpnaplchMNAsnFzDLnVYjjMssobR6u7TNJ42QYZdU2icWTiNdan6B/wbHKuos90HvyZl7B7tuPGJE/AvfLmX/9Kv0Su9P31pAASGkz0t2FX8AJwDs32aoHUTIDdiCIwx7248iHfqGaCS3yUO0Bpo8xht0fu0fWOxXy1Q2MSOTlIhfy1jWqKIzYSQALpbUpkebSeoD8R7FTy/KJmLlTMzPceSC99hjDvktESSQ7vgW7d9OQoZzE+lm7n3CeMf3To6dX/zG7/0xINf5vDJmvy7CvsjtwQxElhnhmwGu8AEtV+OUwNCTvNx8HCVgIu2OjUE7X1UMf9p1BNuzHsbg5hA1piaB2kTEo75jX+23sUMaqUvavqlG1rRU16ZZCVZRjI6Qq8bKyzJaqqe0ZXYddV3UdZslHNHVnLs+ETWL3cZlFgSfEZ/sJzepTX/nL/sx3vwD9H4H4/Cr9Osd/id3p23O/LjqYI74oUAzaDgOSeDtuKdpmoMdqj6qblxm9XOb1Lj591XUY7YsJTX4Li5u9D1KgTUOM2xYJYZjSqqtSF7brW2O4lEmrtNgoLNg9NahBJwJDdbfC7jAcpbKWW1VCzAxoUBxj3Ml6F4JPO4iw3t2qswvvastkCNbq/M8bl8Lr4L49CPdXR5pe1okgP/PH6/Nncmbon6o8p7znreq01lrmarTD4IIHkbdcKpGPt0ZnOfTYkNmlcGaAKkywgYRABvlxHPu2ooKJalWtgUszTuO8LLexw3yorC5bp4RHLs87tVMldk+++6MRyc2hKGdG2iqB3R8WrLS/HbvbnHrIDBP9nnktJ/8x28+PpwN/JmYu7P46rL8Y3G/B/bvy/avsrjAs2+ic3U/7Wsskmabv/RZA7ag6BcFLOzHhyHGhgWQuOIxpJ7iHbV4WuPXjPLkQMIwbrS8oI7IoULw3T1M8nL/1dVMpoylnRkiUOw7kbQgyds9KEE9iZhDDNGtEDHaP6HH5lNoB9xiPNfiM1J9ImiTTP9QxL2b3C1P+8qXq5eSf7nwR7u+zO5BPU5lSmIn7K/GrLYc8ubxjEnyJnOU6AAAUnUlEQVQzzXOMaZmRVohkdxRoo1YVekbSZihufxwo8q+zsXvS7bHp2m0PoHYsl3M/hIxIbteaXEgRM2d25zwCovZxGoXd22G4uxVJBHuMbEf6TLjTUjXG6LZA/3NM27mYUZ+E+yvFzDsW5ItAn7P762n+f8vuJGZMgvhVzDAKgVeRLsC6uDT9/YahBhAzLgQEVkHnJGD8irQZ8XnQtgDamrLey5KqPbiaCQg2VZPoU2u0n0cu/lO4P/ruZZeSCKTTpYgZafH+hpKheTt+96dWlQ8E/xTHP8nujyvUV2v3S/bvDwqbL/7I19hdKWW0KWulpds1nJlTEw7ACHCHLYMYKkQ8qJ2K4pb5OI4jRjSMBmXO612SDtDgBelcBHc3ryHUQw8xg0sL2MWKFnIc9kvCluEmM9bibnDW7u+xuzTp7qYJXYjbYUDveWkLxR78CfGA+34cWaQpw/rVdz+Hm5Jozw6dDfhvwf2tSORL5fvjkVcWaH+4fRruH7N7pgpyiCemx+Q6ZnfGetLuomdA8NuxHzEi+3fxa6ROqBTN6e+3Nfh6GJCwhfvAduySrW6yMas12qOC3VG4LSSqETRNpvuF3bU1Slup8LCs3dtMu0smMy5U6WD8Fru7PeDeVfXZhfeGI/n5rz9j96dwf50X+Ras/xTuT6H8v2B3VurIi8zCTORF8uRHgUudWTG5MwO4hz0AxDJ+jKso6NpwIfC8336PcV5ugDuxe6bdu2mq+haEXXfn0mxchxm703SaMs1BeF+74wYltR3jPfWnlw45WZhpFXaPMXbTpNWJyy/y/YLjJxfAa7T7U3z8mBH549sfw/1jdmf/kRujan3W7hK7sZRzkvJ+BfGy9feb38JB2n2FmMHsMckkQz0UxtRgkDxGHoDUZdivaWpp966KomobOiuBuzZan7puENzLUuflHeeoKntKE99waGg9Cj6gZx7ZnZeqBPe7W09crp97kTp7vH5zOcK/14vaKj399vdvP8zuSikaU8PsTtcCU7syRiYCSLeWvBab4c6zX+bJb+E4DmTO3N16HIck/Yr1DgewaFsXPCzLbpps28poAwyQwXWFjx6G26njBeJiKsGdjMjCSoqYZL1LmCmrVZV4MHeeWWaxldx29d25DYET+ldXZ+ZJYPV/tVR9HXr+WVh/hPuH7M5FEjrPiCTcGyrjB9yBwryICY8IpkqoMh4RoVM0q0DgJk/Gkiwx27bzcnMhoA2TODMixAFETnxfOEVMK5UmjsBTr4deRu1J8Z7kzKATAa6fDO4J61TtcafVqtQuXcr2XFI7/h3t/hTHfwPu/4Lta+yew92YhKdn1G4Z7pdkd8yfwdgCdFpE6BQpYgiy5nkEi5vHZcZqFa3FMIMyhzvYHYP+cA7zslBXmcyZQR933HOkHyrlzOhU24Fyp6fsjvY4SKHBvUgiTbI8zaU84B728Mjrj4j/fwX331bH9BTuH7I7caRS0t89/SAqsoF4jlxCvoukqfqWCzUOjJWM8diPA+Udi/d7jMdxSO4h4DUvS7LejwPrWkBcbBaC+7LgYlu8Z/nFcC9LaZmU4I6J23kpkzHoEVmctPuA1bOM7SYxk6XNQK9LgiRSxAB3t2eRJiXCPe3gLE//XOzIZzuvgPtPCphfiPivsjslQip1CS1R41/OlpHhRzRNaegBfc4xpA4zEDOYXICQ6h5jPCKNc+IXo0kqfvw4NnSkgbwB6C377i44iJlxnnLrQ7o+mbKWvjdZxzyrdEK84e7vkkQAMZPKmpYZtXzcGjIFVlHRd2H37dg/E2n6G+z+w3B/fYrYS+H+PruLG6MU454Rn7BeJi9cyp/zTVhzXu+79J2jIgm/k3OXOjE1fQ8vEhBE2wKUb4twF3Z3wSNXZ5zGPGIvzC0SRdg9pcoYvmirBs9mcJ+E48HrEDNO+Dt1IkDlHvWHipxokDdXekT874D7K5yZnwL3+1GkT2cTfI3dE8SvYibNamTEU48unu9FJX9FkduUEOtr8I540UMNS0koACe9mQBWDHLqpklsGUNTiwfvPNaspqwlbKlVGp/GC9AkZmTaPZkzRVGwnS8p76KspEwb+Q4J0Czf89XqfhwSea3rRr3ZMe/BeXz78XLg1ez+O73I96NLX4k9fY3dL9FToXb2ZITaRdJAHAPokoIriK+HPnJeADh+O3a0hoT4AYhzLxJeDUbH4IqSDQmYEDMGHSGFDslk1JICIEYkPSWVh0WBBpfS2wOin7obFFZXZdU2mJQds69U0sG+5J49i8DqI8H/JnZ/3fbKFLHHM3wMF3wX7h+wuwRu9FnMgDsz/xGZW+j1RWYf+niB5mFWlnXRtnAhschzIaBkCWFUIVe0CEaPl6rr/Bbm9e5CgHwv2J9BN0lcZk3X0uAx8o4ohFQP/XifcWc4iRmdWv8VbavKkpoUVCV9RNWkUfT8S7XDEHYPCg/7TnqG2R0dsVNgVT8B+t82Ir+bWvgh3J9C//tn+CW4v/1bfJ7dT+VLSqmsPhV5JoBvgRGngHjGlHm+Lg7iOHIH1uACNVvchcgl6RwV3N00ILAP3TwvN7iTue9ZyOzIhwwCQLmbprDvuHJM1SCZDM0U6DZVlnJucjnJaruQam66TrQu7DiND+FVt/hVkgiwKCfN8oaC/x/C/Qfw/RbWX4D4D+H++Pq33+3z7E4zqXV2VFSNNZIkIwJA8iLRwYLMlmGouy6P/yPBHeCAi9cOA1paY8PP5nljtF5ECSyvhguGu21bkh/JdNdwG8uux0UFV/GSDql4IBnyfpvhBpkOQwaWKPc8W/r7DWUuWmtlNVrcIMtNehNIVDXlEaQodJZJoNNVKV6lmJLv7LyO3X8S6+8f/+Y5f/fZL7B7SoFMzxBxFkXBXRertsGEI1mYAvpV20hmGIKasORpqKpfw76jGrUdhksICRmIslpF/xn04oO+l7YwIGBdlewgMbiKQlkL236PEZ2HC8wy4AngFB6uyvohCxK5mQCxNA8b54nybbRWRldtsx/HpdtMruwVY11OKt9JTxGa01JW7KX8Wf0yMfMhgH7V9s71+UJn5rw2TZRvbde38zRtbnZhxazdYbg1VW+qxupCaauRbFBY3AEkUtPfb2gCTPOy96RkcuUDfMPwFvcd+TbUwq5tnsM91wxaQ8mMyxx2H/b9OLZ5WUiTaJ7yYYwpa8F6M9w43OupkGq9I9+Basnvs0h55KUtbmb33buwoi09rBsKXVyFuwSNBPfq+pKz5Mk10euG1fwjEP/heb4s3z1rPZBebdDiouvbW9fM04TN30c/T36ednc7/By3dV5u9HeyVtgaggTD4MHuGMZESoY1tNwZOLOAct/hgoPdycNBuLRtaC6NzIZXSmtdtC0a3yHBGCmZ5BcR3DWKQrppQuvt7dhdWPfjCLuXNAcXAizIELbjOLwP27FjKpl8YVrTRc+kCF3O85kaz0T50xWsLLz1q+H+j0D8J8/wJdr95LLzTbYo0Fi9rpvb2CW433p/H2Xbl3vcN/4TK1UUqHIa7zPq+RE2Cns4jq2/3xAolVQzyXwE4mUVCxFfcAJwwT3ucHPgFnlEqMpaGrGUwb3qOvKO2GBVJSkZipvO1L8SfI/bV9x83DFcco/xiMlbP3254FzwLvjjoEuhHgYG+imbQEQK/5+r8352iSS4U7Dv1dM7fjPiP3luf+7M6GzUnrysKAD3sjBAPOZqYBPcz9O0L/d4OGOMfIgqCiF4TLTDYCawpgRiJdtMNs5d6XEHKLKtahtKhulbwTE+zZRURoj7CXCMSJZU+skUgyyMmgo70JLSGOPn6Qju8J6GZdNQ1SeQX4NznFaAZ+9uZV2ozjuZqhFpIzBPsp1uBloZpY1SWinzunEG29mx+evg/iTWv+jbfIbdFU9gVEVBTdyrUllrjLHW2NKUhQHo+7K6dYR7P3bC9HtYO4qzMODbVrpISwdgt4fFzamKlAledrBkRLqYcL8kERScspsTvCnrqm+lHyUhnlqC9RQL45IOSWqvedoC3sqWpdbKlmW432OY4+YjzYZ/E/Fh3xe/uuDc5rY9xBjX4E1ZE8oz5tYZdZ9RfuJ7QTyzu/0W3D908X4h4p/eiF4B90foI0Mwxth0raTXkjLWGnC3pralqSFsmgqgv3WkcPyt35f7vNyyPxjUxUDgyxAPb1EgLjkISMqdl9u83uflJo7nxcNBSjrIGLQd7vdhuGlrsLrNCR6TZ6quM1VTE8oHaZyEnHt6H620Ul3fHm6NfiU9s0PV5IjPvzitIHgf3HFsgRro6YT4kzbPYH79ukh52b7N7v+s7X24f/jit+F+wb30IcL4gHEa2ePDyFJtrbG6sCVonoVNUzVdC7hj2+9T3HwSM0oh8ZDWjhnHt8zNgnhgHaWrGJB965p5WSwLGIlGSX5LkWn3uqn2+zwUvS5s07Vs2FMvDaTgczPrSX4cva0LzOVj22aepmOdo1/j5uLmieOh408cT1tO8C5goLYru/6p4XIGtT6DX+d7+er2XwP3d6K/X1lwv8PuWilljC4sAEePkverNMFdNp1J+bLs+lZoHnrGWpN9DskMcUsgMEhSc6wKMXyq9LvPfuy2cWn6XqqZZJRf1beYcQAbpx0G27ZKU6IO7jOV0cgNls+SSkJp8ItrBhn2FEhiIQG472GNYc3gzhyfY/3YYtzHaUTgzAfnglvcjOS2sutPCj7dSZOUyY5ke/zHkUP/Ari/j/XH17z7bm+xO//LA1NtyiDIrwdjSb7Toy5E1fQlcTxJ+Xmap0mzrQPXz5S1ePB5TEcyhym0OY3+PoZxmPmVcB6lWzy+vUgglJJ000S9CZoq3Kah6OumOmNdgkqD1ExBtauyVCYZIn6e9nXZ3Hyscwxr3BzR/L7FHRkyEDYHfJu6qcZ5Crtf/OrCip6vuLe0w5DWns8ky5n9tbq+jI7/C+D+0u1tdk+g1mzIPNE8xOslw720pUk6vizrshTEx83XdaNU9p5ViXWkII/4teua4YZYPdSLd557M021MHrbiJ7B6jYlXVrqPW/LEh6LKWsgfqpGW5pLqfh4n1ea+EcHq7ZR1hLCtNLahPt9X+77ukS/Rr/GsB7BxeDj5mJgmiem3+KxYdTCOI3jffbBIV0CnYTHZS67nhFt+EMuED/t8NXxwjDTv297i90/f1CZTNKUJSRNzX48Hvuy6vrWz9MW3DDcEuKNgV8OKMORRG0EBlB201CX5TiNa3DwZKQhBy4M1HxICJbmisn0KKDDaGMNmZhleQRn0JigsHB7pI4WY9LQ/qloW1A7wGWs8ffxWOfDs3wXoG/+umw9trh7dCc2Td10lHU8L7fFzTRHdlnO4abLpp4dvL7gP7h/D+46A7Qojvygujx7Oqg1ACTaJmd3qHk8Hn7et/X8FgoZ5JzBi+RHEtPzNA3DbZxGXBItT7yBTE/pkNnqgnLrkbdDGowMP13Y/n47guvLSqxvApvRkuhWdx1Cs1rWi0Zba/qyuo1duE27u5GeIUnjSdIcW9w95/0eSEOghmp1I63i+cYy0H+DMiyX9MPOFfTp9X8aZvpXbhe4P+D+fFDxeL1sh6Kt2S0g/WCWQGmMQWVc3VT8Z5ZLR9VNlZhvnrq+rfq2bqqyMLYsLc+C1NoqTVP+lNI0Bo0RwMJA2BLkLHd/wkvdVDbryZEIXGltDS6kpmu1NUkua4WiJ5FnSJGIHv+NLm7r4e+Hv8cw+lvvb33Xt8IaKv263HFNqey0KWaUq5RnNG8en/0P7l+Hu8oaCvA+/22wjz+SURrwMlobdd2xWlulrVayw+ika0M+xWQXCVe+as0J9Okj6G2VIbTheOK2DOjPduh6yD4lvTOFafhyVVrxb6e0VbpQRaFNrU2tdKFNrXVJj9jhfYg33skfOSSnrdaWp3Cm/xA+B/rvZbibB2QbeUxXTnaR/Af3r8M9A3fG7oYO0mR1wajA0Z7+hPR3pT+w0oXWhdKF1iUeCToMF8FTQg+/QOmCIcJcrvJzoxPLKVOAfkF5BmjDJwlUySWabhT0VvhcZZUxSls5YVPWdd3UddNUvWxTNTb9+VveN2Vn+bfj3yjDvZILAPvEKfzr5L81n38CPV+i/8H9u3A3Z5SfNYlKvKvSDv5UVmujlGXc2wz3hdaYWFaqbEc4kojT1KosBfemrE+XgXAq3kQVWhdKFQqpxSr7IFXIvvzIlY9NzedQ0KnK7QXXgEpMr5QlpgfodalNbU1tyi4H/VSNw3DDYzdNso9H7DR45MsgXQn4vVShtOVPf9wssYAqspOk7T+4fwPuTORJmeg39hM5gX0zlCc9AzITgk8QL6zWpSqY7K3NYQ2gW1ObqtGmNlVjTW1KOvL4CNBcHuu6kUdgC/vyAnxEfi3hDAFuPn/ZivyOxKfU5QSPDSn+AnHBfTPchocNx5uqp8dsy081fVD2I/kLrKn/g/s34J50wlNST8+qTIOqjN0F9+qB3TOOF3YnoAP6BLukbXI42uxR0CagzyFuyq42zdPHpurpW37l6a2Ya+Vzcb3Rh/LH4d0u6KyHE9aBy5zd5XGqxm6acsrP0Z/fBC7719ecL4D/4P4ncH/uzOSIz+yFy2r1cn8wVBGiWDFnUicjTlRX8DXA3K+s1brQhc3FDyAom6ma2jSC+/xIXTenI0yTECG5FMG+3Aouj/nO0+0CdHA5jtfDIBjFfo5mOpJpoUesNw/XzEUsNVX/H9y/AffHOJL47rkB//TgSfo/0f3pjpFJf/lBvkj4FmF1EhWFUlbe2RijNE1w17nMwE2D7x5JoNORJEXkaknKh+8AIn6sqeVSEWVlsxsLnsXOkwvJnDR9rlUG3k/vzGuA/GcvV1e+9rWmTlcpf9B/cP8G3PMoUuaeX1EuOM5DTu/cB85aiBaFXPAq5on498kbsaKRFF0AmYWnLNU3XO4Y5ultRCyjAgrqdCuoG2AouxJOTtF1jaFLe3n2sho2NS4YASg2uST4ffj0aJF6unQtv7k93814pV7m5/Yf3P/bPtr2Ne7Yd/Tt24/Hfv7Bp4/5zrbGbT2C4+OOP8jRx71/Yh/unLf/A5WP8v4bS+auAAAAAElFTkSuQmCC

1946.2006.2066年丙戌太歲白敏大將軍

(๒๓)ขุนพลแปะเมี่ยงไต่เจียงกุง(ไป่หมิ่นต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยสุก หรือปี พ.ศ.  2489, 2549, 2609

มีอีกนามหนึ่งว่า ไป๋ซู่หมิ่น เป็นชาวเมืองหมิ่น  ในสมัยหมิง (คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคือมณฑลฮกเกี้ยน) ขุนพลไป๋หมิ่นรับราชการเป็นผู้ว่าเมืองแต้จิ๋ว ท่านเป็นผู้ดำริก่อตั้งโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปได้มาศึกษาหาความรู้ และเก็บภาษีแต่น้อย ยามเมื่อบ้านเมืองประสบทุพภิกขภัยท่านได้ขอให้ทางราชสำนักยกเว้นการเก็บภาษีจากราษฎร ท่านเป็นข้าราชการที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย มือสะอาด หมั่นเอาใจใส่ทุกข์สุขราษฎร

ปีที่นับเป็นปีเปี้ยสุก หรือปี พ.ศ.  2489, 2549, 2609

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         คัก剋

คนที่เกิดปีฉลู ปีมะแมจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ชง  沖

คนที่เกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                ผั่ว  破

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ไห่  害