fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdoaOjutP9/pXIkSNjIyORsZGVSCwSWRlbiazEIpFILBKJ5BOTTCbQu2/f3t59d3/vddluoLSX7j05nDmZTP7vWMf/tp/f4Pc/1F+9oAAAlPqgDQAqPp9eksevz0pd3i/PAZUOq/xc7qVPUPKFl+fIMz9qw6tPK066fOr1z//94wD6s7aPoPeFjw/hXpzwN+GOkI9j/ikvPkSdXxW75R/+wAJ4/CEfw7I486M2vPq0Hz9fD/0H9+8N95/GumJMK1AEiRNC0nEFCCqiPJ2G4mTkD0kflD+NXkofpxQjSWWI5mMqX5wqX+Ij1FOU4o6Sj51egrLBL33UEFfGL/3H7t8c7vAR4jE34gmoIk8TjjGdgxnE8Zz8EtBueqNKp8k+wCrmyu6QdUMm+3zwSsncELsq/wx5d3ilZ7Kgei1c5Pn5Zwnd9R/cvz3cXz8S3CNepSxBBZghy9AnXmfEy+fM7qknSM1TqqOTsJGKQ6BRwvYFcM+CH170mOsnQAl99Qrf8tj1Z/0H928P9xfsjkWbZQkIWCfgEoJVZnc+jY8zxAXTxzMLqcO3kYL1lTjxwqkAJd+fOPgC2fzu8tMk9wN/0OVmcTp4elL/wf1PgzuWG2TgqpdtiJhOEFeS0QEVaLnL94pC9shPK/VMQeqF0ChVTrn7koevL2X8CpTLH3ZVT6eDl8/8T8x8f7gDFEo9PnNDA+iCp7OYyfwtXtWK3qLovQhKv+4MQu0oBQAaAGR/uCIQMhcXuHsp3OEM/PwyFM2rjDlh+FU/uvwMevoP7t8T7qVcKVCOlyMl3AEVIzijXyfg5jYorYBBf4H4BfRZ9hTdQFI7RxHpNiBUkEAg771k4oLyT30Gipc+lOwnTfWfmPmecMfy+aNNl22dIa4QQBdIBQ2qOD9DXD4Ljr8EAB82lIwHzmImUz6cjzPGS81TcvVfK5nirOLt6nLmm0JVYw5j/nEU/rZv8RUYTw/mTvgh4kusK82AFswttApoVBoVYzpTe377Kw2jXgL9FM5GFErJBEpAH0rolwKjIPRCg18oHADKbnRRQq/IvugCb3Nm/hS403USsk/bTyP+jeguH5LX4QL9E9av7M7HCdn68mo8QXO7ALo8IvvDVclcNX16BoFGSe1Zb+fdi1wXej2/LD3OEvQv5f9rvV4o+0/AncEhQfPNN3mRp2v+/XDHq0D/AZ2/hDiD++UuotIa4gaAWpkId1Wen1lfKh996QBnSaMy7vNuNj2hQPwZt3AW52e4l93givviRvDq4Ft9dwn3l3j6htsPLvUfZnf4S3VecnZ8RjA6yxWtldapLY4YVBoUWjDU1pAO8mmgQaXPUQn0Kh5UqR2hnzYFqFTCOjUUpINpKEBFso9HmP5VBmISNzTSTz1A8YH45nSQ2untRb4Av/d0MDU+Y0R+pAq+83al87958W8F9wniL7F+EiRadgDCulZGU0M8IxittI1HdDySxEx6V+b+3A3ASOKnz/noAgpqL8etLgNYkOIBagBcNHl8FDGulPnnKPhHLH8KVdM7fgnuVxnwEWV+t+0H+P4H4I4l6PUHDY0JgiXaGKwZuBaMBQZu3GXQV2C0isf5WeJeniy3jP4c8sZnJX2hE/SLuBZUalz1fenGvBY6cMH9y5HashOcTv38MNPLmO8fh/UPrvaj9u+DO5bPV2o/I1uXBE/4TnDPgGZwM2TlEQumSi9V5XEL8f5wgXu+Iby4kgR6pehZZ2so6h9ha8YNgYUJ8MGIZ3Ew7iR5kmQM5DdctYsUL+LfYucT7P5H4PsHiP8lGfY+rP8gJD1vLEXkLgiStiWOK4Fv3uSug6oqT7uiv9hVUSChis8s9xP3m2vgK4e3SrJHwesoGP1k6WRy5l15X3jhvJwY/7Tzi6OqJ0dv/SBs/Z7bS4j/Jrj/wH75EO6MdQSjlQEhr08UfoIytR1UN6yozQ06h8+khr30DXlDYNDn8ICxni5Pii6ZtnCVN8nDEYIeUHaADP0M9OJoOZB6kjBSuBe+5Oe0+xXl3x/ufx/in4M7vto9IfskYzJuiE1JYRPpMqkz0E88fYJyBYZQfsMId2oz6Kl9fWM8GV31ivU5LI4dUqV7jirkjdQ2SuXQNqGfhA1n6heyRbg30tlhuSP/XnYK0ye+8AkxcwX9u52Z/7s8/jS446vGVaZzI1MjuyjE6IlfK+JXCxUBTgLUJow26AnZp40Rf0L/9bRTNxA0X5UxQCZ73i28/9K2f2nSQ0nnkMPWeETY8K+iVfhIxeQbgjzx0+z+bl7/KnD/Vri/ZPQfeIu6tF+iRE7iIYKpKhtXpNJ2x5oQXz7bj6B/7QBE/A36k9Z3UGXB84r1NRhW9oTy+KWUVqCVSjZONHOSPU+mjQLS9Ephwe4M99J9Z5e+iFdf2+4c8f4C3F9K3j86Zv0quEuf8SfhzqLc6MzxEd/M4gQ7RqSU5g16gjttJ7Kv0FXoNFqNWqM2aH+Ae9pOQl9eRrzJqFciJ0WuCAbTeFaUNyrhnhU8Jx4rSENXInJVDPTYBxJTl7ZMRreQMfIo/IKY+cvw7g/C/ZfA/ccm4xnozOhpqEgMGGUNI0QLOmbZl7rlBPcGb3VV11VduQZshdpok5Jb+KEAlKrANGjlrYD70knc2xL9V2MnD/QK6Iv4NdmX2b2Rjk2eOAtChwiL/kWE+kHgevVtPhmq/sKr32f7WnZnar9GoijhTptWpkLHNGnQShZn8manhahdUHgEaIP+WYVpmFEbQAj98ziOaZ6N82ArBZqZDlL4lkCvQEEFxmvDH8VdiG8UdAG8yeC4Qsd8L0Z2jb4Mk9H8EpX9mRTFJqaXWl0pSeoC7hyaXkJVpnPp3H8iVP3f2L6K3X/GYTRJsRhWLBYqnUDDAKrA3NATvq9EXm6WqH2eBtQGrK+bZt/2Y9/uXQDrURsmPfGkTjACFR0TQfYZ9/KnSxElO4CU8onszSmVTUm+j7uZ5sXUcuD+KMPZIoB9PYyaugu/Dgr+1bOZfgfcX2h01jAajEGLymDiSBLTFToHlU8oFyDzFRjJtaRbpHqpXQeg7K0xtjLOG+eNrZS2SluJjUISZII/0ycickd6YfWgYw9H7tKtiXykqObRaqV1MlhRxShFAc+okva8vubYnOFeGDEv0wiu408A/81V/Uq4n0g939CJ1/PdX7StkC6M8hO5ZribCPe7qe9Y37E2zgNohQasB1uhtgqNQnO1KSgMTNKZrjyPQrJc4A4m5Q1f1emeIwnels5SEvQGKHgFkyJXVEnHJ7uGExBIcCWsM9yFs/6RpoGTYZP+/TdN7/itcJcQNye4Jze9Ir3OpG7FOCijisEtG8zrhHVqozaIiGCUtgnrCEgcmUUL39sBEBDTs4Y8RaOIDvkHvXZ7spPjmeb5q3EfFsotbknBJ23zwQzxDHe258WN6OW/kt5PVvyb4P4FiP9a6/1Xr/ljiF/hTvduQzYLgrFQZdWO1qAlNFCjSjQvEJ9pVSqWjPVE6nesvTaICAoAUWmL2vLtRaHJCLcetQPQ6YJ1RDxQxzhJmviV4k80dWn7XO1Of8OKYw8LpkKXPEoaIzMGLX39aLyqrOPzVPGca5CUDDdkbxW3I1XCOr9WPn9fdv/ykaY3wP00nAQv2Z1G2jGmAERuYyLn2FS6LhU6xhBT+EuUP033NN3d1PlXjwYQFRG29f0wL8vsvAeN0zQe+xbubd00zvs8XJ8uPt4HRAQLgErbBq28ANn90nXGtoxcE7vnmxjBvUJH0Oc0G6Xi/xVZ8knbgHRpoFQ1WZq9lDZlagE3/oP7Z+B+QvxJskcNk5w4wzd04rwKnUfP4HZA7OjPvG4S3FPjaTpu0NagFwhFAFRotGvq2qM2jN9l6MO9HYbnvu3zNCjCNyZJw48Y2qU7g600aEnwJJ9O2x3rm0C/hL5Hn0Bf5YwDtCl4NXKeuCR7KPMo8xfMakvEocKWKbPE8p9fhdSnpwX9DNy/NqHglNf5i/nuMtQrqD1PC2LZquLvmDSMR9+gJ8TfSposRIspWJwh/jTdYOPmo8moom4BDbbKMoYZHLGr/RBu69yHe6u01a7RrqGINoNeKQDQaMFW9tbUTdN04XQz4R6YrvNGbb5+j56FWRVvaJVOys0l1o+IV0bgO+cgFMUuS3/mgu1S0LzoDaB+xZn5cersO7AuUf5OrP94tuGn5qpeEZ8hnuMztGk4KcKdUJ6ky63Bm/DUb5HRTQkyrBn3hPWn6RxUdENHbQBAoVEJu0opBAMakQIGq42tSMw46+qmcdbVta9rr5AGgCJijK2aLjjvnffTtATTcjfLaipdYTCtkPW3Bm+kbSTob+hFFJvJPnN8vCUarnPGuZNppshZzBSZMTyqJAwoOcb0ad/9y3JmGOVvhvvP7/4U3F8mC8gk3pQUgDaGaGBslun+bupbZPcqASUSpMT6idQZeQT3qQoVOjF4hEzqAHAz0DkTaje1bmrd8mjWR0fbNgR+Dvc2KZmIJkQkxW+cn+aZf2IGPdZ0JYT7wXZ0/anf5uBV6DRP35fkDYHeSFVT4F4MVsh5gJLgX9sxJcuLpzeB6d3y/Uvgvr5Bg/2EmNFJshvJ8dJrp9DNJ7gnsX67m5pxT3wpNUzEVoI+K5mn6W5YMddBHBhVAKA1VhoJ7qN3y6NhuEusb0OgLbS1UjnlEGwFCkL/HIZnMC11Le5sfFWsbajNwobVWiWU2w29T1KHQK/T/xXlkwEYilxRG6Vkmo0ocXPKDyiDUo5W4XLs05UI1vcbkRLiH7U/dc2/qmR+Au5nQ4ZTvsiRIEoj5erRN3jzCe4ElOZC7USfJ2YlzE1VoO2GPg0MZWrTGvdtrWtvNdbOfETty6OpNCIYBepmYAid4EwExG3bp2F+mu6ZftyzCnwx1OC7UApkbymcvTV4q9Dd0pelthfCJusZ9mfo/zAPOWmB9WQdRU5/CfRzm4eiflW7X+X7FyiZL4H7R+1Pwf08kopp7JD0OmNd2o6C0T3LAKlkJLJJLUjos5IhxhV+MwCARuhqD6ARALXRqCttGOiM9b71ddMMw/PehbqqQ1tvQ6idkd9wmsZlmQnik++5j/E1DFbA3WSaZ8rnb5rCFU99gLq90Y5Az7fEQsyo5HSVZVk/zpQROTNi901i5t0zPK6YfqdF87KX/uLU7JeGTJE1gClCtcliZ6BTbMpEKBskGwg9UxVOVgx1AIn1zLVVeFaB7uBD6JZHUxmsnelbz7xODUL8Po/Huh/beizTMffH3FM36Lzj2A4UaIPzNMaf6HtCfPyhVbgK+hPHp7vWLSm3SPPOxv5PFMCxjVTwMb+ACZ4ljUiWVKWsORvx8qXP5sxcgfLNs38/0uu/ODX7ZfKjkQmPLNkJ5T7q16pClxwM3lIOjKmfjPIqsD7mBgH9RPDcoN/yMvSdd86A16ZzZmrdeGuXh2eCP5bp2JZtCAz0Y+734RnZXYECRYD26DXawT8mIWZym+CeuhyjPJiW4X4T8Sul4Dd4o/5PqibOOwFj0ILiqbqGp71K1U6Shjk7wbr0ZZKkz8YMqM+x+0cQeav7/n64/+X1/zrcdSFjhF5PGY4xPvMxjLsx7THQCesEHYb1id3l8Znp1jDcEQBIkQ+hW8eObBmS6azg9205llGSPSF+G0KoHSionSMun/1zqkKUMfycfm4MlxP0Zc+MkibB/dTwYqvQGe0ku8fR1ixppDMjxUySb6+Gm/Lo8GeHmf4Htk/B/aWSMSCyoDgwlYj3ebzdy7s8tRkrkd2FVmGgywj1hDza1mlUgKGtK421Mwaw0uitJlum0mb0bhvCPj2XRzN61znTt55sSgJ933oEsw/P+fbMn3/dqjD5ni9v8I/BdqzE2MBh0BPf11VU8/y/cUPvbJY0RBYo9AzVMuAkYSFmUtZkqWOE53425/+D+yfhXkxQQjGcxCMsFipnHdMY61cCAf36WQAw3COF+wcLFQY9q4iMeMZ9FTrvNNpl6Me+v3fBWacAvbNd7b02zkDf+m0Ixzxs0zj2fd00tXPbMpOSiVHsMu/zuNTP2T9n/5x8z7cR2pWgf5pu8A+CvhRgzPHBtMHdg2lJxrxkd7rvEcfnJGEacjphnbLHlBQz56GlHHsw5BXAvzrf/bNiBk9wZ6xT1MW6hRrSX6+rukEvaS+4uzTXGdwyKGR1XqhnQbS0PU1XO7ev83Ecx7aH2nXOdM5UGgxC7SKL78Nzn54k5fdlJJSzQbkPT2J3Rvzsn3P6QbEtwlbJ9BnuqUHfNLg73c3qKsasUrgbHeFutEMV/yehEDMS9DzG9ErMsEV1yTX41nD/rnVmZLqvnIqaJp4mMcOh2E3o9boqpEsw7eAf0W/xjygGqkBbwe7+EbHF0iVq6/hMKBz8I9TuWKZjm49tPbZ17PtKo9ZYGeSRJpLpcphJivhl6LfQr/U0356zf863JzUi3G/PpY6UH0NY35Py4SuX34uonW5lLOGY2smI5JuhHIFWYLMXKSVNLqidnBlpyGR2L+XNm8XMOyLUjyD+neAOpWTnZ5OrIKHlXyc7j7cyPGUcBHcnWExJDJzovIA4ywkp3H0/e2Lifr49iZ4jW4+Bos9KI4l1Jm92HhnlpGf26Xms8xb6pY7yPX34k38WH+frmf2T5DsjPm6me1aBEU+gZy9SmjPOOqNzIk3J7oWSgTQTJRF5mRlZJhJwuPqrCcAvc63eNMIqM8O+N9zhgniTkx8Tu3OiCI+fZ7gT1k1LXEhczkCPvJ40cbbY/WMuUJ4xR+hcm6m/teujG0Iz3tq+9aN3nXfealIy66Pb1+mYexIzDPTI9yO1p6l9LnUSM7dnZPrbU1D7U95YsrCRIr7cWNgw4mXMSpKGXRpZeOc85ERxavIiL7mQF3MmvfymBODPYeifgfsvbR9YkBfHnSYoJWFKQyqS4LNb55p467cd3f3Z6JBojq6ff8hgMSoN/5x9v9bT0kxLM63tRK5L3/rOmS6lymjUQ+g67/rWE7sztR/rum/rMUfE79PzWCbCOsF9qZ9LM1F3itrGP08xK6saar/AupA0bMNfA1ajnYPKaFdmjJWjqknM5FBV2utXVfNZZ+bTw5M/hvt195vBHS5KRnOGE6U9GrQ8ksqShn7Nzjo5pBo9u3JwNOoWBvSNHZKsm2UcuTbT2k70PN7aIXSdM16bITRT60jMWI0Iahn62hmyJsmM35fxOI5jfh7zsA3hmMdjW6kXMZ0T3JdmklJ+jh1S2PD+QdfJLmp/azO1uzt9a0I8xaxRtScvkhBPEx1zVWFVBqyC11/Z62IUqsyV/ATcPzc8+ZNwP14x/T8K99eTOVjMGLQ8usThl1DwEfGFLZNiVnZmeOBmKsLQZ4agf7J6mVMfIKxv93kI3Xhra2dq58hZVwqsQaLCzhmkaamgEHEZ+m0Ix75RKgHBfVvWCPRmor60NNPKBJ+Oc3/g3pgdyXIb/IO+o6R2iXW2ZRzNAtEOFI83GTjbkcKWyc/ZkzlPakqvvlXMvGkw9RqtfhPhnuB+Fe4IYkKqSUqG5+axP8PExkDngDUKAJESE/3sMiRlDZPUc6Z8IuDtPvet71tP6QMxI0ApAKVRd95RTzCAiDhNo7HVNo3Hthz7tk8pVJ1j4Lu201I/13Za24h40vFLI6R86gYEd25clUxwDYsZOcBELiRTe8wmAKNiYmmpZ0CDAqqcKpRMIWnkbA9pzbx1ocnvmTjw0cW/bZgpz2BCodplWliFrtJGji4lZ6ZhWyY6GKkRRbwIWNl8ZDZltyTCPRE8Jbh7qzvvKm0AFAAahErjUCEhfgjdEDpvNSKGe7vvx3Hsx/yMYesybaGfb09GOWF6babZP5d2SjoqmpKkr7g3spQf/IM2jlPpf4AR70v3PWcTZFvmsi5VXuxJmDPqLGmgYPbP++5foGT+BLhL0x1L3BuAItfXp5k7Uruz98zDqDzGxBbklLyaPHgksE4hKWnoHErS1k77Y62dadBWBmvnrNYAagiNt5qmetCoKoeqVmtt8Nj3Y9/YmtyXIcI9YZ1wT0DfukVegLwe9igJ5UzzLNz55ka1Wm8iZ4aY3okZfaowIk925Ef6/GxEype+byWC34H4X4G7fFzhHqs95lnJSbuTlJe5vlnMmJbUPLP7eGvvppajSFnHJ4TNwg4nLUHHt/vMvO6t1hoRkUJVTp7hfIF9eC5DTxNBjm0+5n59dOOt3YYQeb2dIujbiaNVUjhZx/P1sI6/PQnlM8M9ua4k31nByxFWHnXiQjRpnkfC+mVtM8gzPESab5Iu50Pfuc7M94Y7voJ7LEDAEI93Z7TclnkyrNr7W8tGZB6mMd108vjIqLllUmc/hCh/raelm/bHSscrbSqNACrUrvPOaqw0hNqtj26fx3167tPzmPt9W9dpZN99ap+MZtYwBHFGPPWB/BJ3ACHoid3ndGtidufefkK8hDvPXs1FOLKSyf/tl6RIQe2nyR5J8fxb4f7jqgR/DfcP2d2ctLs2Us+ckn7JdI+TlVKoSpJXOjNyBIe1sszcIhkTTffHSqcFd7da3wywtrkZoBmrnO5LKKcIlcZfCdanCJXa232mI9t9ZnBL4s9d8fZkQyaxe8PKjbPibugJ6zwkx3AXOcBCzGT3/Qr0UrW8GlL9l8H9l/D9Q7jDS3a3wPUfK5Ly7M9w3i8reE6iIjTnYdQU83GWGGcQsDPD5swiFPZ2n6NReHuOfV9Xtbe6duYmpnpQHkECvcD6o4uYFno9crn0Z5LCoYNLG4+cxAwBnRKBeICJvm9d1bXrbmm+IjkznEfAie8KMFUUk3AHSKvcsKoRc1KzEyOSZ/4EMfOFKWK/Or/2A3bXEu5ygEnakRytStUu3feYQSCSrubbs0ib4XGfZmJzhtmdsL4/1qV+7uM8tc++9es09tGDNzTIOvqYSlDkDqREyPXRLV0MSReCdRttRyb+rZspPGUdT8/M7gx0GaeeMoE5/Z3tyDykipbhnhIhZUOy++Xpgxken0si+DK4/6YUsTfDvZjNRF4klTnXvMgMulR3xTd4Y5uC41Q5vMo0zymHEu4Evsn3yRLpGYvbfV66aWmmY923/Tj2Yx+eU+v61nfeEdZ5BlOR4M65kI9mH6I0iiFBgnJsd9N2n1m9RGemZHcKQvhORaMKFKJQ2HqyI2WiWPTdtQNlqP51JHUlZjNlFn+R6X7+56syIt8E9+Orc2Y+YZ7+ULtrAKQYi4vfutKRdKneRtay6ZkM+JxEwGKGoU9JiEIfS0tkEUbh/li3ZT729dj3fd8pSyzUbqiwqz3N35OgJ4InTb8u67FkmU74lnePrZu3bl66OOTEOifei1KfLMeYGtYwbM5wnCqBznO0K3Qq1d44zWPK1C7ly0XKKDGPlQ//W+H+EvqfgrtMKMhJkZTOynVPOSnyWn2ABx3Jgy8gnhA/lWYfywyWE0S6x7Yd2x7aeuzvxzJty0rT82RNpX0c9209tm1fZ8L6MU/Huh77dmzL/li3+0wbqXMODBLiF+b4heVNfTYiOVvmlCJ2N3XtOk585zGmmP0bxUwqgS0RnwLTV757DlSvIodefGvhjffB/br7Nrh/rnrCD+GeRTyv98u1nmWFay4mI42a07ROEjCEG2m6S8ST7XgSFVP73KZxn57bsoa27mo/9vdtGrnqhsyDj7OZhue2rMe+Hft27OuxrfsSRUtGfDft94V2l4R7DiRil6iflEQgsS41zGkWH9sybLcbtKIysFZysXlI2TJpajaLdaFkChkjmP5dzswXw/14b4rYR7bMG4zIPMmDAlbMi4/GFYvYj2flKkcZc7XRVI+A0wdOM4YKdn80y8MvD7+FPrjGWafR3rswDfMQuiE0Q+i62g+h2aZxX+d9eI79fQjd1Lpl6PeNUR6xvi/TEG4KAAGCa6JSb6f9se6PNe52E9E/31vYg+cLZsSTM1OMNLk7RS+EeMoP42KRokiqFosdYLIjgdexkR4MAxsKOwZOFs23g/vxdSliJ8l+lTQ/8UXg/HgRqqLSctkCndeOjOx+SopMHvw9p82IbJOTM0P0Od+e+zhvoV+6qXNmqJArnoZ7u677tu3btt+70NV+CF1o62Xot2XcpnGbxmXol6Gndflo27d1nQfvrBKuBwAAKqtxap8nXo/oT45NDJHrJ8Od2nlIVfjuwbS165jjeVIvz+oQ5VFZzJQZBCCuUeb8nm33MjHybez+/bPEXjL6R1/kZ+GOol2UEItr66HlYqg2TdYmm9LnEnl5Lh8Ld1l14ylmqc4J7ks3BdcsD3+s/TSNfeuHCjsLQ4W1M1SDoG6aumlQW2OrULuxvy9Dv87DvgzbMh/bvu/bvs7L0IfWGasTMgRzggIFtXOASgHWzk3tkzieaJ46HvcEhjj3Sd4N7h43EarynCaW77qc0qHgVBJVRzFTzO04T0hlm51Z/XPOzA/w/T3h/pNX9RPd9QO4nwebCP2i9m8cbb2lDHiqfU5r9lIBvWBaFvQE+v7WclJknrbXPvthXh7NNj+WZSQTfWrdUOEQbjcDhHtnHdgKbEXVgCOOQQGCQdAatUZINbkgaWElMlEQsXZOIyOf8AVem/7WEuKjPd9FDz5GGqlPMtbPeibJGJnyTkRQls7TIFYYTtSetbsAfZEqIz3InC8Dn3FmPjLyvifc37e9kjEsZqQ5gwBarBwd2Z3KzhDW07O/YVUWl0t181LpPJoQNLXPad6maVn34znOnTOdhW2ZqUiYt7qzkExGP1SIOi/IkaY9SJlyyqBNw/GI3llvdXpfckCgfEbovFuaicX90k4S31LJxGeuSpAqcBDWOeWdnrnCTLFYDY80yWGmdC1l+sALQ4Y1z/tmM31zMfN+uJ8e16mrGfRy+bET7onv06+/ypKGpnrQTNb+Oc3zNG/rth/HcRzHvh/bttfOdBbG/k7yvW/9PneR6SscKlSIfKPnCC7JlXzHB4Daubr2lc3yjAW3rBYAACAASURBVNkREmEWWYgJasT0hHjJ6CRsCOuDf1Bmf9TurmExc6qYZ9CiYPf0AwXKWa9nu0WSuzoTOjszAO9m9/91rF/gfhUzEuhGzGHVKBYh43FWB5XXhjMlb+jZfSc6vHehH+Z13ddtX/djJbRv07aO+76PfT+EprMQ2tpqXB7NUGGH0FnoMC7aYWxVMF0iOsmKde2v+YRn8pQ0n28ISoEyCOOtJQ9UBtmUphaFu2kpOYw8GZsKxNZVzcOo7MmkWb8aQKyxykEq355kGlgKRq+7kv7fBPc/kdrfkyJ2gv6Z4Hl5JlKlXGSCpcstZUoy3CPWqxD6J6F8j5x+JGrfY6bXPFCFsM7COvccrRLZdxZuBigHWJ1xUWDDO8vwhfxi0TEYYRLxCUYAAIhIoovwTUzPSkb6j8E1cvpSlVY00Gh1yoXESBZCzGTtLrGerqwUNKp4OT+9Scx8AkD/K3CXuC9yCqQX6U45ktqUxa89GXbB3fthXveDcT5N477v8zSuyzr2vbFVZ6FzxnlPjc4CyXeSMSTfOwvOQDmOng1pDvHIluHTIMV6gCIZi8cws8h5IR9iBWP/mNrn0k5XdicXUtZ3l1jPpa5jBgFCEaoCI146MCcXppQ3YiTqPb77Pw7cX7vgX4o3PiD1E9blqFMeZNW8oqqYAkJSnoR7zCnoQuif635s+zFM470L8zQsyzgMz3Xu52kAWyltlbYEcauxs0AbCfepdcvDT62jg5XOUakIVhNzgyLBI18htq5r37cetVGIznvvLK3sJ2VEQakAClTtHI0HT+2TsiEoPKXEAXIhvSiipGlhYZrBpAzbuEnMwEtqL0NQsauK14q49d8O97//9r8idYlyPDUwMn2e4EfUTr4kTd92TeiHuW6aaRrtrVHaojagUSES7KittCWfsXPmZqCzMIRbDlLDjYZaaRsqjDGouPWLXVWCOEKqq71xHmzVtz60DrUxVg+hKS0pCXvuLVhpM7Vxkkfhu5s2uIaHlqKSQS1Vu5iLjXFp1ZfavcS13LmKN1Y3/3q4/01b6WO4S9DrD3BfVAlOK8RHx0ajRm23dSP+BgDjaM1rfPFTEJW2NJDUIYQ60vkQbqRkloffl+E4FvJqOisHXJiIIz6M1fGmz3BPBG9shdp0tQ9t3bd+CI2xWlJvwlWk4ezeK1U7l0eX0mAqTVRldufUdp1ljC7XVYVTLiQ1TgY7N14eZNXzb4L7O2zTn4M7lGSvJegpkYaX4+IEMnr/vQugBb51HjM//xTEeRr3bXXe3xBYtWe4z92xz8faE8Eb84Ld0+eVjke03ONPofndde2H0MSV4+meQ0OeAHHJYsSCXBWAUpU2EuukZO6mPmUNlHOxdZ7VUfxPSiVzFjEfKRsoqf7fBPeX6P9o91fgfjVnzh48pNQxHetzmERvv/TQWNd+GXptkBU8w315+OPYjmPdl2F5+M4KLArhjoigeeDm1VdAVICAuAz92N/vXViWUWkLYBSa9HwVDqCUQqW8NmTO9LeWkn4pVKWcMCHW2XnM5SAVwIsFhPnyL6NLJ61+Pvad67t/YZW8j2j+DWLmJdylpMkdgHQ8PX/4YUoJ0j2/BgCAmJaEB4Pgre4wI/7Y5+PYjn0nSSNu94rFDCIqxKQQIF4eQRw0IEa6xcjrde3trdGuAeuVdkpblfg8OiCiQZCLnoy7B9M66+qqJiXDUWkssBFtR50WhicTiPN+038IsAnDZtNrPVNe0lvEzB8E96uAeb+YYcQX6GcXmY0aSCsMp/js48eHcKeHBo0AmhBfgWJhE8UMmZn7OrXOIAjii01rMMknftbpAw23UVulLVjvmtB04TnOTRfA+lx3+kTskH8Ey3fiddLuL6pa56wB4MBUXQwZefE/oPbsNAk18+mFJv/pXvErV/tSu/9KvvvPPK6SBjH7MxHxSjuF1Yt3n9kdI8QzBKLYVQDkk1egWNJEuO/7fhz7OuaANTnoCpSxeV5cwe5oALRC8oUMeUHaNa4JrgnTtLgmKMQTpV48bwDQDPe7qSuxajaXwy9iU0iLS9K3v6QPJHRLs12Go4LUBbG/Q8z8WSOpP0b5V8FdwrQIXjHKGK2wUtqRNngB98tHEZGn3z9GUMZcWQCASoO3OhL8sdKo7L6toXVXZ0bnaBhjpIgGtVFoZANsBdaDreytabowzRvYSsnBKgabpqoYRqWIJbN7Vd9S4gCnx2CuOBDTB5Qw2lPUy1hX7MzIjiYMmQx2KMH+aTHzZ6VDXi3I0/MXwh0EzUu7RgOg0pSs6xVWcNXxEvC2SnpafGyW75g6RJY0x9of+3Icx76OfesZLOxiGBsFOnUk1IbGsJS2qK1Cg9pSbwTrUVuwPvTPYRojGsVHAai6aRRoFRcjiN8xDqYmC5LWJc5ZvnESKk2LkXoGQPb3oqHEzyxk1MlzL6XNJysA/0G5kNfcnpO2+XK4C4CyiAcNYJS2CqsIptOjFDPeWeM8OSHi908EDyp1FYUGECsdEb+O3T6H5eE779izZoL3zipt+S5BRM6IpzZhHaxXCe6hfzKfM7naWwPW21ujtFPaKYl411GEyoUEdZqspITzqDhxIF5dvEzhu7MMEyMJOWYtef5yyptWzf7mWD9h+pcsyHfDPW4KK0xwh5cxa6ndQ/8EKWYUpOGe9Jkau9p3tfdWx2dnrMZQu3UaaSQoqQKlFNS1d96Hth773nmvXUMoT7FpBdZr15BwpyOuCfbWQKkdKtc0XXBNiKYNVrLeHUWolDJQlLRWwmhXMSFMqZyrkwKAJGmyM/ND0LMBJWTWr7L775rE9Lb6YderlWT/dxD/PrhzI7I7avdCyeQ3YeifALqumd3FI98DcAiNsZWxVecdwZ0AcjOwDH1wjUKWCAoA6tpHxN/beRrG/k4anUxGwrpxPh20JN+NK3OGAeqmsbeGiF+7RmF1WkjsJoaWjEwIKzMFYrisyu+VarpLi+aFwX4RVyfV81Yx81ZJ885KGy93f9AHvhbu8kH6IVHpD4X7NM/O++SZpNeYBQGUgnBvh9B0tUdtQ+1C67zVKoWkfeuXoQdAYOZTKtzbumlCWw/Ds6593TTzNCSZXpE4IcJmyjfOG+dB0KvzvumCvTX9MBP3K6ykmFGgaW6eLK2hopiJdjsA8hcpqmukEVN+TTD2K0pPnH997V8jZtafoPCf6LFvxToCxEAwceE1XyA70NM01k0DgCmjq/goBUhVZWgGEyICQOeMd1alDkEE3/nk/5Apfm+NwSE0VK2A4E7YJWqXcAdbkbgnMQMKok1kvQKrtGs6KWasJHhO+s/zleKgEgCIFF9KvzmzO4juzYr+I7c9vwxi/9Ps/mfB/R1d4nP4vmKU3I8KP8J60veuCcZWoX8iKBUjWinqsW4aY3Vo6wgPjNksxmoWHAahb/00zPFNCgDUEDqlbbi3y9BTgvE8DWPfL8sc+qdxEfFgvaEQFg1qa28N5kjSAmgFhq6T4I7anRCvQGtmd7SgslN5FjN5jClf5wXoUPovfy1t3u3M/EFGza9ubwB5fmiFRoH9YFRVSHxbPcfZ2NM4VDbq6tprg0NohtBog3XTdLVXAKiNNgiA9tZM01I3TYN2nYchNKRhUNtwb8FWoFEloWJvzbaO+7bM00jKhOAe2V1b1KZumuR8QNIkRmmrXaNdo7RT1AEi3ONAEvN6UjJakXBPRrsQM8KDyZ5MarO1fh7hkg5NerOQPX8f7i/R/G5w/98Hj/8tuBsytkXkeoJ7msCGZphGsP4V3AEAQutqZ4ZwA0REHELTt55j0HVZj21bhr6rvUEYQrOFvm6auvYE+uSyG6XtMDxD/6ybZlnGbRlD/yS4kzmDlCSjbdOFxLRJdtPYMAW4oJXSACaJtIx4LmOtMp3LwDS1i+4MhayJJ0t6fxmbigOJ6L8mHPw00P9xWP8euBdTGXLKKz10NLwBAbDpgtI2GxQMBwBQEO5tV3vnPSgAhFA7X2Hf+tDW27bvy7gMPRXQc9bVzqzTGNraeV83zb0Lw/BU2tpbQ6J8p1HYfdu3dZ4Gye7RiUfTdAEY7pGhjdJOgcUEXLKb0tiZlC5c6zRiXYn8XiFgMoolxM+4vuxedEyG/LeD++/bfuma34f109iqvtgymlBFBqVxXp0HoTI6jK2M813tEVPtc0BAXJd1nQeq407pu0PoDMIQOiJ4wvo0zNM0DqExzu/7tm37cezbtu/7xuwunRltkNg92SSgFFKoGr0UUJnssYK0hl5K7jUR6wx3JSymPLSkeLAoeTS5fbHUAbKaKV7n4+obLmfwW+H+VRmRP/NId3ZtKWB9Fapq43zTBUVZMWcxAwz3cG+d93Xtmf8UgPN+W2YKQNd5IMQPoau06ZzZlnkIHU2EpcB0GJ7bMlK9yGkah+G5bfu+reSjk5hRyTB1TWJ3pSjZhjMgyK9R2uWYFWz8sirdx+INAShfQFgxIkJNX6SUMdmfUYLXT7tSz0ia/xfD/ZcQ/0mMSygT1jGK3aszgyxjADRqU7mmPIFBEacaUXga8YC4Lmu4t2N/p4Ww17lfp3Fd1mEaDeDyaNZpHEI39v3Y9+uy7ts+9ncaGW26EPrnvq3bMq/LmoaZfDQiNdobXQyBjIwXk/AFCiseYWV/Jqc9AhbQLdRL4b5IbXJ9FiAv93joSx59G7v/udvf95Q+ge8TlI3CeLv/YEIqRLJEdE0AACbU9IhtrRE0oja1c1wxpm6afVup0BJtx3Yc20qSxlnXObOP8+hj5YJ9erJ0qZsm9M9heO7bvizjNM9SyZAXaZzP0ISUwxhBZajDUKpwSn3LawJzPCrRCwWwC0Cn7/qS3U8me3nwIuy/Ndzfaci8ySr9DMbFA6NrYSuF1SsZk2daIIBxnpz1V2cqqzUihrYewi20rnLN2N+n1nUILagOIYAKrtm3ZV+mbQxDaO5dqDSM/X0LPRUe417RWaibpunCuqzHvu7Hse8bx6kxnQYMTR5PUWaqkEHwsr4f5n6YqaLlNG+cUyAIXkShmd2V+gHiAV6w+we8XnyQ6BDfF+7vX7fjZQf4Z+BOSsZ9INnlEbLkNRHqi5OVAoCu9oDYOUMQl1sAFUB5Z8e+X+ee5DstQNl5ty2R4OXG0//WuR+G57Jkdicvkkz6OL8OU1JXDDita8I0xxsFSaBoxue0Aix5PcvrhEuQlCxOlUbNX46ovtDy/8H9H4G7idnkxUxW+eAxJhqpQcp0V/iC3UHBDaEFdVN5Y7gTu98Qxv4+TGO4t2PfL8u4LmulcXk0W+hH70bvxls7+Md4a7kD0HHvbBpgcjFHMk4oYXZnGYM03YlSbmiYiWLW0D+bLqgYtvLoKZQQLWS32CuHVEX8eZbnJ3xfusK/G+7rT+XJvBvu0bPjuXw/Pts1IXUJeJUyqaoEdGq04lmSPQDWztS1D209hCa0TqPuvNvHmQae9nHcx/GYp32c93Gcb0/GfYMR8TmVTYscXeTJUJzopjmtQLuGtE3onyKtACX5nkCcSV2QdBHYfgDx08Ezt/8RcP8SxH+UDvk74K6VlokDfwF30FgEqeXpBpQBZEa/0TwmBAK6AUTtnPf3LpDtSMOo0XEPXaVx7O/7OE7D3N9akjFT6/Z5POaJiX+oMICqtInODGIuHxnRhSlzhqcj6eS7m8J3T/kzQtIwtAEKYSND1TPoX2H7Eqyed/+dcP9EEsTfgfXrhwJrb8267QNlONqKSglwoZUzoqk2hraFK5OxrgxglYB+U8pAnstM0mUI3TYEFu5sPo59TxbNtqz7MlBtyqYLxlYadIcwtY4QL2V9WiUhY10BAGihsWkgCUi08MTzZMxjhnuGdBmiFlYjQMHr5zN/gPv8IenfPwDuX07tvxXuGqwP99ZYLcxHfLUl3UK/tcu8PgSFiEZBBYo2jB8V31E7AxAl+xC6ZegJ+vw89v0wjV6baNFM477Oz3Eehuc0jf0wI2KHsD660TuKAYYKbwjJSWShQFY6gYyr53EFPEtzz+2tcU0gFRcTCpT4mAKqhUg5Y/2E71co/8h5//fB/SXWfxfc06zQlwLGCP4zlNeuslg/v4VSZisChMpIoJox3uraua72SilrcBn6YXgS0CPih+eyjGN/l4Os0zTO07At8zCN67Iuy/gcZwDTITDiA9AN5ORpM86YvDUle4pKY4Yyc1wTkrZBgdZCckvZDaIzfCz0L1I+/ZdLlv+Xwf0lrP+OP/OrOP/ZB80DEhwPH4n7VJgCAEBr9KnMb2Wwdi7Urm+9rxBQVZYYN9XH0yg/ewhNZXAZ+n14ztOwLPOyzNM0ztN4bMswPJsu1E0DKrI7gR4S4gW8MCWB5QIeIFaNVKlhnE+Ix5OPeBIwRZxa4v6vxHv5z/dn9+O92ZEfUfjftCPfhuuPH6g/SI8pH1pEeN5qBYpHVUPtNCoTg2Gk+XsACVKxAGoESbi3lTadd+uy0gTtZeiJ4PdtHfueAgxy/UMy8m940h5AjmScWy3y3iinn8LWhHsb+qdrgkq1k8T1nO12voWUz3DBs3zDC0VEh7813L92+6Wx1b+P3l992FRz5hKhlg8CmvLOhrb2lsWPUgoQsW+9NZgOiE9LeCWjpjK4DYEIfl/npguUKLav870LnPpLiE8ELyGH6VpOsKR/4gz0OK8PjMIqZvDHktZFmle5+1rPlGHtazvm1HvUN08i+E2I/31w16F//liiyEfTBbDVz8AdALyztXOZahVQZsHyaBARxG8dEGXkV9d+GJ5d7Ttn1mUdQtd0Yezv1A3CvV2WsekCT3dCRBqs5U84yxDQxla+wtqZzpm8NAhoBbHKJHk1oX8qsCBg+3OhKmfXfMjr8qYju8O/G+5/f/tLjH6ISqyM87EgY4F1BNB5lmes5kXz9FTThY87hpL/aqQVxVJlJaX61pN811qyO6+4FDuAd3ZZ5nkaKh0VfN3EQpDrsu7bMgzPdR5ylSU0ABAyFLNvjtoYW9XOUZQc6hhC0OIfAKAQqbQBlVONFWxAiKvyngE/RPzHtP4iav3uoerx3hSxfxjuhEK8HCyPINJUaASjXUOotLeXmWEg4U6/UqoqE1pHv2itcXk0oa0LdlegkoxJVIzLMttbozV2zuzbGu7tMI3bOs5k1KwjTXeiOhyU7VhXtcx5BFvR3Ciq9tG3fgg32mhR7+URa3WARhpnpWJj9tYo0JmMhQgq5dcZ9Ep+85LZs3a5yJpvhKQr1k+N77D9XZhnbMbiMKxkMoI1AiJqjagtxZHGeWOrCOeYQPsjuEc0IBKXozY5ooPkxfNvHzNulFKIOAxPWobJAK6Pbp3GeRpoiT9yJ8O9RW3srdnGsE3jsW9xPcB5o7nbrgmVa+ytSUBv0sbtbhieznsFUDcNVd5L9TnSAHOJTSnNi5gA4ILxlyJegD/9+UZI+h+Ge4l10aAMXwSNYA16Z72zGGtmkIWn4izSj+Cu4m9SKaU1htYBQKhd7Ug/YErfyqep9K54HGGYRoI7ats5c6zrNoRjXwcSNt4b5yvXLEN/rPO2rMujWR/dPj2PfV2XlWQJzfEj0DddCPd2GJ7D8BxCN/b3ITSdd/cuGOcVqNA/lXauCXGGq6JLUnyhQIcU9wBGvJJfOX+pVwfPe/86dv9BbPpzYeuvwf0F0AEAsHJN3TRjf0+j+vdYEsM5eQNouvAh3DPsVVd7jZr6jLd6CLexv/etL0VPNvISWeI8jduyrsu6LXNlcH10+zju67yv876tx34c27qv87HN+zof67wMfd/69dER0z/HmeEuN0rRCf3z3oV7F6iqHk1VqZsml+jQ7iLfC2Iu2T3v/nD89PyV/xh2fyfif1z196vgnq0YUd7RRBbsn8SCz3EO/ZPTWuqGoQDGVi+mO2EhZkildLXvW985Q9P5jK26PIH1DA9+XpaRCipty1zXvvNuX6YhdMc6H9tyLOO+DMcy7tNzX4ZjHvfpSQvxbUM4tuXYd5rPSrXHfrxRfSgFGBMk43fUAsGnULUMUvNowwt4vxhaKs/5F8P9iu8vZHd65PRd4jaaKeeamJv1HOdtO/b9WLedVsjYlnnf1nVZp2m8lMMWYibd+jWCr5CCRW+1834IN3lDzyiIbwEAtc79tsz7OlM5mtqZ2pnOu/XR7cuwT89jfu7T85iHY34e83jMz314ds4ModnncT+Odd3X/Vj3g4JXgjU/U5ka+r4U6Sqlmi6k+phOgYF4OfGrgJApIOQNsOzhL52//euDef87G5HvFzPXItd/fzrf5+AucB8Xw4gl6QgHoX8eBy0tcxz7cewbbVTyZd/2YXheaJ6NttwGBd5Z0kVJzAi3Ir4vE19oXWjrZZmXR1M7R1qFBPo2hGOZjnkkXj+W8VhHYvohdETwe1rKfj+ObcuIP20084NEjop5/FokS0piBillLnrmRQyqXh0sQliAfyvcP+L43wV3XhuDQc9it+nCtqzHsRPXJhztx77t+75v+zSNwnO53rKBkyKN1cPwlHAX75PyF2rnaHrr6B3r8uXRLI+Gqhgkdn9GuK/zsc7HPAXXDKHZtzWC/Tj2/ZBYZ8dGuxjFkoRTStEggygHe1ImhV9+GmAqNMpp92Lp/GHa/Z1Ts9fxBZefBP3vqERAy49ZGlqPE0ARlbbrPKxzvy/Tvi3Htu7bsq/TNoRtCPsyEM1TwpYUM4AIea33tJg1AAB6Z1W+pyvUJskDBoEyJi7nRCNTfevHW9u3vvMuFikgXt/3Y1tzJzyOZZn71h/zSDclWo6P/ZkqrVtGRd9po/FapZTSTtEEKDSKtLtQHgnB0VLJ5gy9CuI7nXWMtGTO7s33hfvxxhSxq1I/wf23zmYCgLRMKRqNliq38Dq9+xJdkW1+DKEhUbFO47aM5I0syyw+SgFlRFodq7mXpn7tnJQEuVh2qQ0QoPPOGeic6Ui7OzOEbn10+/CMvH157MMz1G4fnsexT/PMciX0zyE0tLYrDTPxYNPUOo1KAShtQXHZVOnMZCKXMixddv4uH7L5i+Px6VvD/W3bS7h/1PgdcBcPpFVXwXk/hGabxn2daNmwqXV96/dx3rd1W9Z9nbdp3IfnPj3vXUiIjtW4jIHKYGhdV3tnHSOkrj0zHgAYWswjc2S8P1iNGpVGhYje6tqZULvRu2i/LBMjPDe2bRtCqN0y9Pu2DsPTNYGKDxO46UYR7i1vdU1jq3R/4WJMRimEM1dDwe7pgkWQfWL3F1Y7SJaHb8/u78T6R8iWIucfgTsAICrEITTL0G/LuM593/rRO8o52ff92PZjXY9926bxmJ+kbbYhoDZ83wcAb3WoHXFzyhSA2hl5b49jT1m7SwwBgDKgKo20ohPlzU+t22kYdZ2OfTu2NVqT83MbQufdPjxJYlEmTFzbw1Zyo9UFlba0FCtBPBXF5h6Y4Sv1jDRkuF1aLq+EC2SgM97/BXC/4v6jzvATkuZL4A5AKxFQMUdCeedM5x3lbG3LvC8Dx47r3BPcl6GP9/j0u017+ZHWZoqAdt6rMiMyBX8RXAigMSHeO1JT+/Q8tiX5M0/a9um5PJrOmXUaj22lMJQWBqSFL3nd7bigHxcOUZAm7/GMkLMYkVFmvtTc4Aj2pYRR5ZfKT/9KuH+iotg7sP3iUTsX2pqkMNGzt3p5NMvQM74p84TEdKzrO4bQ1iLmzL91/pVbg5LqMtyZOxn6os/oBHeSNIR4wvo+xW0bAoWz6zzM0xiBnpcBlK5n+gnxbyxyTRWApWJhLSO1TYpTJce/ilUz2Z9ETd77V8L9Lw/+E3AfQjP298pgZbDSyEEqKWDi9fHWLo9mW+Z9epIpvg9PQJQh3okOjeEZ0AoAaPGCkxEpfJ54PUTwN4pcvQu1o591zP0x97GC9qOhLrEMvTWo0nLeSgHX0GPrkK9Ohs3iMj8ITyXBy5hVMvaLmJTfdeb9bw33Ny/d8WPJ/luHmc4P72zf+lA7RKwM1s6Mt3YIN8oXH2/t1Lr10ZGs34ZAiN+GsE7j2N/lnf0EryLVXQm4M9YyCSsBNagMDqGhnxsN+OG5jWF5NJSnoEBp1OHeahJHVD0vuv5pGq3KXpBSJyRLPGf5ocSFqeK6ckeRgH71ObIPFB3j28H9I4i/H+4/6AO/He5aY+2ctxpAWY110jOdM0TtNPSzD5RU0+zrvC8TK3vnPd2vEVFGaJDCUr6z01KVGVsJQ1ZrSGpAI83vNp0z1N+m1tE1VCZaKNFLRYzFBEhPIIoPZoxeg8dTHAlJUxWvyUAzoTxLr4uUOcuZ3MWzmvl+7E6wls/vh/tL3L/c/V1wBwBr4rQjrdFqrAwZgm4IDRkg1NiXqW/9No3HthDB79Nz7HuwXrPbLm77ZyKnCFLIDHrJu6xwEBStjmcANSY9nyMD+lheFLKYiy3F0TlkvFB4KTfEe4po9TW7F5LlA8qXn0B7/0q4/x18/za4A4CxGiAuiaoRKo2VQSLXdRpD7Uivx4SWadyHqODDvc2rECdtEmp3RY2xWgl259ephEFXe57pV6IK0idjrvKet1gqNa1DJjB60s6lSintlaIrnDRJgfLiLInvi7C5/OBvCvfr7tcWRv0ecD89EICEzdQ6Wv6XNHRo6wj9MUyti3CnFWO0BRtXke9qXztX3vgZOZmxYwjrDACE1lGpo/wSn6EANS3BYFE7sBUtCEXJMDSYyvnrCrLZn8VM+rmlCCmUTyFmxKWDyroIxPulPPrIkMka6duKmeuRbzKn6ashrsASehJLKyL49dENoSM9M4Qu1I5MSfJMQu0i87pmmsamC/cuOO/HvgdQkOeqws1A7YwsZ0oNChu81YBlLMnNWMdPo7bGatSxpkBMhrm3vGgZ5clo11CVgatKkYEk78q7gRI/XZK9FDn5c17fKtI9Ttw61Ddk9+NVtPpNsP5lcEfUjpb5JfcaIrzi42ZgCDeC9dS6sb8jKFpIlSg/Sw9AsNU8DYS/eRpKdKmhwrG/p3I02ZThKSg6+iyggivaSwAAIABJREFUQIlVxGLZSlqhgBZe5ZdYz+T8de3kAvOiON4L8V7q7LNelx0Oyo5x1UdnqX7ROt8FRn/K9jaE5weC9c77uHIq6LRmPA83AgDQXIq+9bVzVlOGGdIkIAUGEDmSBEBaPZjmibIxQRiIcI+BaYK7AgAaTy0gRXXZaVFs1JbmoDRdUFilMta0VFMlFpSM+ZgKkRafohJ5qYJSVhlQXNhZoiQJBEnMZE8GCrlS6JbLwfKfbyhmftP2SwszfQXcaV120BG+cVWPSJCViZuua9+3fuzvtKZkLLIuSknmmz6iAhPu7b0LlB8GgvacgUqnPhRnV0UCNUbUjgTlmrBvO2pDpD5PQz/MxlZUDIymHVLi19j3MQOsaUJbV65JJdDiUmqobUxzv2Q+XuhcKJmsftJXK/VM+efFwUIxAXxHI/L3wf2fXKyGH1x/RrMy5tV9x/4+DE+alNTVnra69l3tQ1vXtWe4i6gMCPGozbqsMk6VbBrDPuBd7gCKP2Kalrr2CkC7hlaOR22UdlxdjBpjf5+nYZ2HdR62ddyXgVZ0osuuXEPrT9G6sLRoZsHviX3T5ZRBbcHukGn+QuKnMPd0kO8b/1a4r//4qtmQiTR6iEjBJVWdXoae0t/XsaO1UZehp3ZXe+4AdR2Lp1LyCSgAykJBEwt4XIwLVg5ZPLPvEQGvaHKGAkAwwzSG/qm0pSIcddMsedX5Zuzvy9AT1pdlXpZxnYdhGtd5WJZxngYqQ6BdQ2YllQ2UsJaY5j4AqS8Wl8eCLfUL0UdegP586D+4/6NwL0Bf1z70T5q9sSzjssy03gZt69itY7cNgRpUvKVvfd00oXWorQIQvrsmpEJ2Xy5SoTye4AXGVrQ4PSXAkPdCpG5sFfrnsW3HOu/LSGkzQ7itY7fNj21+UEbnvgzH3B9r2ObHNoZtflDvbbpA8xVdE05xprwAKXPyMTjHqXA6tfBj5CcUZ/wH938c7gAAzvtwbynlneoObAnuY9+TMBhCR1jnLRWma0Jbp2xb+tXyKkgo4rgieEvyRtlbg9opRNSO3kVMrADIXaH6MNrg2Pd5ese+bvNjeTQxlW3s1rEjlO9zONawT09q73NYx47WU3BNoLsEwCk0PUuUCNoXBM/3peL7lPKoUDX5tvYpdv/VaO+7bP/k5L3iYVyU4wT3PU4DHSkwzVHgvY3VuUJD7E7kmhGvNACVy4tFVWmG/0ktnNSwsZo0Rj/MVPaRDHVQKpW2q7TB2jki72Ob9nXc5gfdZJZHszw898BtjBDf55Da3T6nLjr3kILdk9KQl/ci2BBAh/ROGZmcNNsJ6PzZn4P7n4j4Xy258UVw1xrrFIZ2tQ+tI73OJUW5vCjhvm89gT7cW0I85RQMgVIdjajfpO2tYb2Qb/FpF/hODzj2/TTPde1pSVQyf1Bb4zxqqxDH/r7O/djfUzfLJSDpYhjxBG5C+TaG9Bw5nvpPP8xCyEiVwoqkkCLZmblc/Kun4jPl8fex+/eH/nU69t//kLfD3Tsb8x+d9RXG3QR93gj3jHIaRaJIcezvQ7gtj6ZuGhrkB6UUGLIyXxgVLIK5DQAaw70F66kqLyJShW6lYtojFfSLHY8v7N7WtaeuSDecGLmO3TA8t/nBTE/CZh07qp1NOr7QIRe3RoiZs5JhKn8Vp168GfHSr8L9V9nxu2x/Z37q18HdUBnUCo3VxqCxurLxSF37zhkJdwoKafmkde6Ja9exY8Ez9nca2QGlkp5BQJSS4CQPEs6AOJ7W57C3BpSKy9JTAoJGElGhdXVyhGgwixoE/eicDs9hGte5X5Z5nQcJekI815BK6GSDKGNYGjVZejHoX1kzuZ36jfi68bVPwP1l+0/Z/mYBgi+Ce2WxsoR10Aa1QWuQEF87w/KG9AxN+N+pxNJxHMe+rSPpB2J6KksNljAaV/lTYF9YFvDClgEAqk6qY06NTqNFShukBcmM885772zEujOEeO5v8zTM07BvKwW1+zqu87DP4Vj7aNeMgWZwT/N28mLEBQoBVlyqfOZXr1+u+Jryz9+H+5XL/zi4f0LVvBPsGLGuDWoErVELgr+y+7KM0RfJVeo24dJ0Y3+nJC2FBhTEadE6lVXKYkFIAhGzggKFBmyFSuVl9Cgb2WC4t0TtVGiA4E4Neib5vo3hONZciGZb17lPeqY/5n6fA2XnP8cZc+KkAknO0qh5ye6nGFQwOgsdlb9gjoHfJ2beLWm+MOP32l1/a6gaC6Nqg95ZrVFr1AhADYPGxqLVUsEPodm3RZR5iQ8248f+Tplb9tYkGx5prdZS2p6cPkmZCACVawBULG+WaNM7S8kLxOWEb974Ctex2+ew77nM2LEvEetzf6wR8evYgfX9MFeukQommzLCJxUoL9onz+VqzpQiPh76vmLmS+D+EbJ/pxGZVljP1K4RELVJi57ayjtLkCLQ100zhObY1+Py4IGndeyG0NB6AWArpYDWeFLaSfUipII0QOhVVCTcQdHqp+mKFdiqbpp8PTUNb9Xkn+b7z6NZx66A+zoSox8rIb4/1n6bH2TOhP5ZGi8sOi5GzVnPXL6PVDLl+dKr+b5w/5Lto0v96RvUG+AeQQ/WoLFaawRUoFEbRG1AI+vjIhDsnyVr7rRizDZKuHfh3lImeiQ17VC7S0wHTJZJKhC5ogI0jurBawpYCTR0DXxJCeVyE3DfFtEdp2PlUaf+WPtjfh5rcN73wzxNSzZg8h2IL68g/txLFb/phQkjn3Jons5/t5j5tkbNX17Vz13/G2Ae/0WyYljGELXToI9xngmekDT29+OQcN/WeTiOIw33NEzwCslaAQAgYxFESAjClWaXI+0ii3UANM4zT5Jqp4vJDik5Qm1NNE/x9Dp2+zoX7L6GbQwJ6/2xDcfc05DZuu58IdlySU+ny86N4ktwR35xUJL9L4WqL9HwDcF9vew3fdSn4Z6FuzYIvGq7RlrB3VgdQ0By350huK9zL2uS7tu6jt2xH/s8lmkFnQII/VMluIP1BRQKcyPBJ8OdF1zQafUEgnvdOZOBXhdwr7N91Kxjty+DhPtJyezLcKz9NgTXhG3bUwGmrKzU6fLKCxansSNZHnpl1vDz++rr/ju2T4KdF6uRWEfEWCAAUWmb49SEsCHcCso8jn2d17Hbt/VY13XsOGtl7O8R7gRc62lg9RK1AQd8MlRVeUKJyasNg6LhpEztDPcs36OeoZGB7B2tPfvuhPh9GfZl2OaHcX5dd4qqlcriSl7hSXrJgDVbL+cINR+8Sp3/4P5b4Z7rTWsRm1LhXRLu0pZJcI/IFsJ9nYfl0WzruO+bhPsQOgBIE6NAobG3hjmxNKQvoSpmuIs1pBSA6tsUQtR5oJeL+lLiOzXIemcvcl+Gky1zbMOxjvM0OO/XdScjSJXX85rgzxrsLGFU8Zasa8THfB7uX4n1/6FlhDPgGe6R2rVRQtLotNwkiRlWMtsex22Ofd/3jRJXxv5+HDsBnRA/9ndai9i4OPnDNUEpPInYEw4SjIxIwXdZ2SMUkr11tEt5aXG8qWm6NNi0jYGj1X0ZliES/DHHtPjj2GitVkpKA7GsscSmQPQrSfMS3X918PvC/Vuh/H1wJ8xHoJ84nrYTuw/hti0jgefY92Pf93XizNt937chUDYBNeheQdkyQAvc0bLUwsxgo0NlxwMAdKq6gbT6KYFFI8QV35PhmNBfE7tHoLd1TJ4ZnusS2X2exmXoaVm/dR4osfk4tmWZaQHK5zif1EuG++VqZaN0m7KtIw/mD0wnfEdI/e7t94+qaox2e4K7pnmiGrXBymJde8nu0YIk83HfyIGhbMR9W9a551B17O9akyahGakY+ieAkQYIh3FXWya9QnCP5xuDp3SGxPER7nWS7zE3c3jua1z+YJ2HYXjO07DO/bKM2zpSELKv4zp2rgnrsipxcTLcBMg0XV6tKs/9Ucx68mr+fXD/gbP05SVRo1TQBjlJhjZieoijqhXDnYhzJ6xvCy1IRimQ0fibByr9zuxuLJUniLVkKOE2LTNfOHSlSgYArvteuJB0qyF2zxmRKVrtGO73NpY3G7ttHTlUpQRgymnb1zF13Y2jVREfCxUvwVtc5AtFnl6R735lzbwB7n9KnPrRuNjfHDF4D9xTvgBjXevI7nJUlXA2DM/j2I593dPiGSnd/EZ5Y9s6sphZxw4xLUWmAACbLlD1C1Didy8kQUI/LS4Q23HFMgUAivKTZR4yFSuOCcBNUzsXs8RaR3A/5jhJ5Vj7mFlAOTP0FY7jOPZ5Gp3307wh33yShGEfhpVK8mQKT+lix5ytmau8+Zqyup/e/u+Dx6eu88riJ3x/MbvHtSswopwyCLJqRyBTkorRga2I3YdpPI6dZq9u274uK2GdpMXyaPZtjc7M3BPcgYNPSgqwHrVLNddP8oBPzSWqY9pwbAMPMMUO9mjO7H6B+zY/ItxTflj0Z/aZ037Weaibph9m1Az3TOavdFc+nu9KRWx6CVX5I9MHfzu4f5UV84Pr/Du577+AcpoiDRDdPc4DiwkzJjI9szt5kZRb29Wekn6naVyXdd/WfVuaLhDcSb4fx8YT59axs0ayuzbOx8IvCpj4JH2mNjL9R91PZ4Lqal+n0S6eLihTCSjlgaLVCPcx7KWYiV7klkcPpnmumyZqLSWIPZnoBbvHO1JqSyKXcao04uX9IbU+l0Sw/j3h+09uLxn9+i2+AO6KF3dPybTWoHeW2T0Kd4zEz6FqilP3dVmpkMu+rcsyh3trbw2pi+XRbGuy3ud+mx/e6mS7ACCCrSoqesG//Piagox+SAtvEPR1QnuEO6XKENxjtFo7NmQodYyjVZJVAu4hixmZTrPPnLFcBKAJwKCYlwXQVXHl/I1KbyadICGvPsnuEijfHOvrWEjza0f9SrjnoSVEAKA0Ae+ssRX7M6xniPilftiP49jmbX4sy7hv6zyNsbBREtP7ntl9GXqq5cs/nGoCY4I7dcBrqIrasABK6fJxnzJ+7S3OT41ips1wJ+eUolUaWF3nnjJ89mUotHuR1LltQ6CSegoNXY/z2RHKFyzDa7F7EStFdHuSOdR4k5j5nmlhP77m9QNB/264i4cGjGimUnjsQsZQFYGHmShbhgaSaOb/tsz7vs3TwKOYxvm6aSh/Joaqcx9ql0JRBECasYraZvITkV+EuyKIJ2ak2a5RzABlaMak33tbN032IondnaMvRcUUaKIq5RFsy7jPHVUlOOb+2AW7H8c+d7HqAQKtKdJ0IV2GUCysvjK7lzR+4vb0XqmO6O87gr8/DvHX6/xpc+YzYFdoCM109zdWk5LJBI+Khpl4Ysc2P/Z93+bHNoR93459W4ae3W6qThNr1o0djV+G1kUIAAJoqmAKtkrGC8NYS+1OkzniH74VKAUIde3traFh1KYLQ4j3lrpk9wT3mxQz2zouQ0+VCI61L5I6j+OYe+e9a4JK3c95z/iN0oqBXrRPOv8V6NP5QvZ870oE71yE7C/Tlb+e3VEbbZCY0jubB5jKUFXCnVQBOYz7Oh3bugw9j2tyRg0VpSE907c+GxloaHKTvTUAWR5TcgEIC4cUl2Jhk0BFdUGIy4ndSbHwmEBX+wx3tt7nngzHdR6Wod/nbpsfx9rLeX2k7OuGitnT5ebK2FLKy92zEhMyhoOSwrPJgkjBZ+H+9+Hyt7B+arwB9LLxS931M3BXaKLrUnvj/Au4IzL9d87QKNKWahhty7itYyGdKV7sn/u2csp73/Kq8ABgqHAXhYPMiOTHF+wexQwUwgaA4mYugNN0YezvNEeb4J7uVFUaW411cmJO5NpHX5KMyBLu+zIMoZHsnnm4tF9iZxBtKcwyyRda5oVh8w52/yPgLrvlP6XdEWnqhvOe4lSZGQY6pgRzlyB2p0qLVKGF8k/61ofWcUbNEBoaaiWc9a3PHIlIFfAq10TARLrTGe4gtA0kPydRJlmiPMWEqzuRXcO2TBwJTnqm9N1jzZlj7Y+tZPdtHvu7a4LAtwg7OX7Iqr34DoXnoi7dpbQs36Hdr2D6znB/eam/D+4IGp33YCvnPQl3TorMI03pXABlDA7hlqfnzcOxjhFzrUuj9xTObgR3erV2cREyjWCcV2DsreHFERQAIN67wJYFQAxP07hvrvvOHY9cyPj5lO6b4geCO51ZWaROGKULsfsYYj2C8+zybZ+7Jl8JZElSChO+ThDa5qU380LjiE/5A8TMGxD/Mz3zq+AuIKyReJ2VjMIL0M8PRcEfZbcf2zr29yhmMrvf9hTCUoGxIXS1c4ioEaxGBeiagIhMhQCapkWzmEFtstrNYkbFEdPE7svDU9nhLvlCNABsTKq+mujXINByOqmSXjjWcKzjcZz4/dEPc3qf+AuZvAsxkxoyHi1EjSB5tm0+7cy8NDe+J9yvGv3lka9md4wqhZJhQIgZREzJiEjpNIDJjwcFAMnMHigdkuPUNEO0OY51mx9cbX3flnUa+1tbO+esU0rVTaOK+tdigh8k7R6DwdTzFACoKFHqOFMpsnsqMkOlOOD/2ztbP1d5JY7/LZEjR46NjIyMjayMxFYiK2NXIitjkUgkFolE5opJQqDsnrPd7nm5z+HD5aEvp6V3vxl+M5mZYGVLyweCAE4eNpJjketwj8tw7B0yd10Yy2XUyQubYa/ter7o2h+tw+yPRn6TPq/sRPCHi5n36H9vDHwb7lzPL9lD3ZhGZ4wzxhrFR0VUFhYGEM7IeQwxzlPo/NWUjgDFus9jSPJ97OKyxCXOQx9865zleHbuGyN44d+0rEAmNPeGF2VNbebVVZKp1JEEf2ENY43KazEhL4o2vTXBt8PVeNPIVOQtWJLF2R/i7jHGZRp9d0/14HvtUTG8Q/wR9IroenTsIzNCwJO4vxe3/itw/9r+NO1EyKAzJbk0O71qNXpnnLNW4wXBGdlaowmkAEpOJ1ijWKvwKhr8adzPKK7TOvU8vzOPIc5zXOM6j2s/SqUBgNstVZ5dwT0rhJI4wCWqWR+U7sRs3YNv2XOwGnmNHBKC10jjpV7jOKx9v479/NbywmkIglAEf1nHXc5Mjs7MfddxX8vNrYRKseTzg6TZhIuo/mUdzclipn7vH0TS/zfuzCsby2wXAQAkggYhQSAIBLiC8CB6a1oEPumtac2WIcy6uTSsK4Xb6zykpMgxrIHX2FjXZSZUAKAujWuazA4CQNP6YsjZe80WMDcjEAJAWKMK7tObDf7CoAMKBHEFETTOby0v+zq9NUFj0MgTBcPVtAo0CAGgJc59G+N8EDNrjCHcpbFZeEBtuGtdsvmvorxQvbmWLdV/d/7qH17e8acVqn4J96IagBd05DGAyAfBHe7gIsQVRIvQIgSNLUKDqrWmu1rusMf9U7n4o+C+TH1cptTVKNyn0K3zGNc4hY51QsrEKrRw+6QSgSliAUQqys76gQVY66yUUNlYcsZoNBch+Do9iBbhwkP0ch2uhgfq2vdB4wWBCLXEde4f+/4t41tu4XSEt6Y6/z9YB20OkZfj6WPQ5nUh7b8lg+D34f64sVJXEq0iiQqALT0y8d40wbdruPNK2d3Vts5azhwmBBRKYp2ay9p6HML81sYlxjU6ZzlyLbcVkTLcSgNQnt+BDaa04k2OeWMSLfw2TZKdYx5U/uosSQ3iIsQFQWd7HzT21vSXa2/NDZ0lyQsUW0V5qniDnhPfy5eWePkWdEmUHyIzO6FSh9d3H7TXOK/oIlae+d0s/tRlv/crfm7EvhZ3Z4y/OquI/VQtMWgMvpWAS/AJialfw53x4nXiW5uc2gypEAhWYy7yCMG3cV3jPOeKVeA8gsr8cQcEWXmB+b9F4fBb85rxmqS/mtYaXipnCX6d+nVIQ5H7LllFVxBXEPNbuy4r9+aO87gMfd913eWqSXJnTACgHKkM/uK7+2OYfK9qKuvOZ/sIzP5fbG7s4Y1fjsx8hpXfv3/A98/9imfBzuuE7TemxxnDNUFXFuvdTRMuvivBi8hd0od74b7vbsG3VtFOh4DouxsHZOKyzENfiQIClZekFKJa0KaKe0COzBROMjQ8t6qIWmf5hrMO9zgOcep5Cb7g29bZJGmE6K1JPej3buk6DfPQlwsuTihP8T7AeQy1HLg/FTBHFb8fAV+27vN3BSK/i/XDM6fnr8Q9Fezx4gL1C5x9xbg7Z50xHgTH8jTJxac7/rrMcWawAhvUdRriPK59H3xrzZbZCwCEwKHAuK631rP7yWoblC0LmkIy8KoGKx9I5GzhIiqsIkWoiFpreOHLNdzXuY/zGEfGvblIYL3eoGoR4hgeVDqP3pm43qpsQMRdtispsgu/wBaQySdVAKbSLuWsfmF7+vkUsUP+yfekQ74e95r7p+5Ln8edN5mXdc+DADFHPBqrqHVWE3oQi+/YbC/BV3MxY5z6OA1xHuI8xGWO6xyXMY59392cMcWAIUBrJFv3W+ur9eOx5BFks4epSHSzl+lSQdk6PkMIEgQ7GM4YrvCYQrfOQ1ymOPVL8K2zrNr7y3V6a64gNjH2YOOl0rUu4c5+x0hMHS2vwiwlYvO+dd97q7unn7Pup0b9ryD+gwHwnbgLrLuNAgAw4lzuaRW11rB7yqtR28q6x7jGZWQDH+chLmNc17jOcV3iMsVxCL6p4sxgFQXfLtNoGg/FzqWM39q6Q1r1oBIJgrMJ8n2AWUcQRKiJcZdcw7EEX3Cf3hqriEM07FhfEILGuJ7z7q+u6BiSmBePRyjhccj+aDbjlbdaXNWd/a881e0xlNfyf782zfT9aTMv60RwuPj3st6/B3ckeaJkjPG3a2sNW00OtC/Be2c0wXA1G+5s1KchLmMu91xjXOM6x2XqrrUoB2dkd7lO09i0HqBoZGxaL1CWW33VXaPgLoQAQYZMAznfBhF5nkgV3J3hEux1GuIyrdPA45Ot+zLNa7jz+Zl8jzFGzmgQvJYOakEmZYltwZiN752YyeKqCJ40xE+gP5U7L7HuL2X9xXCfXvyjUf9m3Lfq7DIAEDkswzEWTXgFcUGY39rWWQ2iRYhL6kAUlzGb9iluixqsMS5xmf3V1fd0tu68cE0V1cA6jyBbd7lp9/w+Lh5VRIrIcsRTCAQhEUoEyTsTfBvHnscbZ6RdEBpU3hnvjCJyxsx9e6Zl4q31gowgI0jx0TSsu4p7XMfdK2d6763WPunOTT34u5Xb+jXcP4/L799P7fq3i5ljWIYInZFKopQoJRIlXc+2U4PwIDZDzrhP/a6SPy4xLnGZWmtEZQidkVPomtZr05Q0RRDgu7sgs8kDFjNsLwEgvYBIpmm9sdYqsoowt72WArREZyQTH/xlGXrOgVnDvbXGXx0fOVLZXbhrZBOXMd2L8haGPuGOGkkJ1OrSlJTMg2kXdQinnNc2vDbxe9u+91yfs+4fhCBfB31t3b/XZz2cfA/uWzOCvCmJzhiqUn+xOLIIiKgJlynPQS7jmnCfNyMZV5bvzsgtFgFgSQbfmsZTKekQIAC7MG4hFwBuQSPEzhEUAGSapvXOGMZdpuCOQEQtOY9NOmO6q+UROPetd9w7su27G49hJCkV8Sdw+HLu25IfNk1jNu1KoBaoKXXC2XG7nZ8RfxAv5d37/0EOTaVnnsX9EfrPQPMzuJ+i/zLcf611P/ipAEkY6JzziIh1cIQ3TWkiZp3CPHZx6rfGFevKnfTiNFiVkxkBEIQm4HpnMg2IEkRH393zinz85rzq2E7MkDaNaXxrjSbpjFSU+s8gCE2bde+udgmeG8vwjC9tvgnxAvOCFP9wzmpWhMFf4jKuy8y4I5m0zLeyoCwW73O7nhzC2cdk8ounh0oLPUidzy9W8wjN4xh4HevfRfzjz/le3I/lG5w+4IzRCgGB8L23p4ahRNgauU2/r0tc1xjndeo1FcXCxCf9zYI4M0P3fhSoBYdcQKRVghNaSbHwuqrq0jhneUAqwhziFLWY6bvb/JameLeQCIAAFIjJciempRBCUfJ9raJ1HgSDDkqAKrhDMdPJimdlso/JQGWta0d093j/QnFqX4H7S2OR72H9ygLtH+6vx/248dRSa6RWiHgcDNVWWV9EJbG1JsYpCfd1Xoe7oq35IwKQEM5ZXoUdyWS7Rl0YQenc9x0gLQm/u6kIRFBWGttaY5TREhl3EIAgVLburTVx6qfQyRLHF8X8JtMujQVlQelcFgiQs6CDb3gk8HQEixkyTbbr2bzv3U84nhxseeWf7h3c+p7xGYZOOfjOQOQr91OUf511P245cUAS0t70P6Bf4SglKon+auKacJ/HTlareSEIRFSEpvFDGHnZPQAhgHx3Z5TzjZ4nesUed8ktVDk8qiVqiUUmFdyDb+I8WkUAArDcQAQIYNMOSvN3ScPdWAGE4GJCq8hfXY07gEy4l59Rrqq6az0exckRag2zf+0J6/4I0HsP/4r99+He5pVKD3QLUrwmWX68wxEAtEKraB5DXOe4zmxii5RI9UMgnLPDMLFcYVe1dL6u3NOcEZn+kRCIHJZpnTXKsKPJWgIBNIFV1Bq5TsM6DwAgEEWekMpXSoIUg57WzFGa9ZAiAgQtMfhWkEFSAgiABMgysVp7mrUoKQGZKjLzjnCp4zZFxGT393WC+K9j/bfizuU/ycuscUeZJEcy80f/FQCkImdMXKe4TvNby0SyvObmjgigCKepzyUdyVV96D+6+bh5I3VpjN3EjM5eBaFIuFsTl2kKnUAAoNRLNV0nCsRi4GX6Iek3ciRKEfXdDZQFkACS8/w5HLQTH/nCip2uLlWcWXA49U33Fv4lC03+pftT4/Onea63oz5BRE5eV3TEPb28b3lefQ4CpMTxderjOvXdTUus3wEAhIIQtMSCOwBIpW+tL0UeAFU5dmKFuGeBc9abxhqVcRcgGHfkWdV1XfztmhbHTJ4DX2haJ4flO/emLL+ldZaLPIJvQVmBMq0GBQTK+u6+W2P14BE8RmnEKfVFyJ+gTA60AAAPuUlEQVQPgv8w7k/tP0t4tT3OMSEA13GqY0Tm8R/vXFWAJPSVxL67xXXilr8cbiQhMFdGKUItkyTazCVL86IKSmP1REbCnVdLLdYdQQAIxt0q6q42xtUZkxqHIG4SAlAACUQOLwqUmOw3AGLwjSLSEoNvQFkBUgABICcnd2GsddFZZCZfZ5EplVDZndYqp3rz17T79++vT5j5Hbjjaaa7s6018uSVR+JPnuOUm7hOPKPJ80GKkA0p5zBaRZqkNUpTih5qklVkBjbJlGM1AmXTen91bN2ZTn5NIjDuwbdxXVJxSV6KNVFVgc47EOfGISByrgF/AplGoNzuBmS6MIpcjFLb8sPD+li7oTsnt3p4MPuvKO/4JYj/vbiLszgj407y1LqfPEkSQ7g3rXdNAyAAwSqKy7QO9+5q/dU5IzVx3DBpd066RJCapL+67nINvhGgMjpApqkcBMFeZtOm6iRnDOOOIOqkyL67xXVR+cqrCArygEGS3JXy1nruu8RP9t2Nq1j67kam4WVcRfpXmnMcNpVSK5Z3JM2JNt9imOcBnGfj7oeTzyeOf4D74fi3434KMQcik+08jIda4VSmnST2XZcKfwAkApc4Bd8G36bQYY5qJtytQURNkpONyTQCdVmtQBpbrXonAJBMoy4Np7sw7lYRN4yUILTEi4QpdAl3wU5qbi4JIFA6l+AO4a4Vz58heyNT6PgyptCpS7LuACSABEr2pHfQVoYbDscDxUdj/67z+lQSwXum/U/G/YezSD83XJ8jHQAO9XtEyJEZAUAfK/jy9yV1az3k2ghACL5Zp8Czm96Z1kgtkzurCC1JRpYInXZdGO/9qC6NwDyZmsv5iphRl0abplh3TdKq5GnmnBk5D31cknUXKNN4yWY3BWhIatNo00hjOZUASc5jxzlk89DzwCvWnTsVN63fOl7vrfUp8Sdx94dnYT8WXof75/NPPsD98eGL++Z9aiR8Cfe6zSnWNp4LOwQ8WPdto/oljvHVzzgjS6lod7WtNZeMH7uqXMQtAKyieZpvnAOs0kzTYVEaANm0Xl023DnBnWdtOWfGKlqnIS5zGqJJu4vUkIy2ZQORVOn2yiJ+HgN3+VumkdJyUdlV3bxV2ijdY/yOdn8QNbCj/vDyU2LmtELiC4h/gHs8s/RfYn1+x5B/F+4l1PiAe7buuySCR/QrPYM56Yo3qyhOwzrcS/pKKdZm3J0xrEwISUuUKuce8iLDhBVYKFCbxhtlUmcBa4wyJUuMcb9IWKchLmOy7oWjDBY/4KUNuIkk961HkvMYvOMZ2RmUFWnty0S8INWFUYCqBuAu16t+Ejaej2J976YeeX823/00M+yl2b+1t/pV035qzn8J7lUUcsc6M6EpLT159k+zF5n0AXAkG6o8YS0xzn0cuftFw9adW+FJBE5pDL5ZfMd9LxQRW9+qvXWhBxk4Yy1nq2frbjTxt6WCJq5SLdecadtDVwph2fCTYty7q+0u13UeQFnOVyuhdwHq3o85lWD308vD7bh9424s7Cz6QcU/Y93nMzHzagP/4v134k771N+jt2oVCfyRdufWAIim8ZvaBiAERRTn1Oxlm6YVAAAlkNJdrqV3QN91rTXGWjLNNvwSOElO+Ksr0sgo01qTgzOgCC8Suqtdp4Bb51RISmYLs0hQVpuGbXYSNkpzA5zgm5HLO1Bn1pN87wIXHJIAyKnLeEb8bjrhQbRUv+kogl6r3X872T//E35mVHwZ98eavXrjFqdL8Nw0Jvj21np/u3L8zpmWu5nmDV3TbH4qgJLIuLN1L9o9zbzmMHnr7PzWcoOate+n0PHcKpYlOhITikzjjOm7jq07Bw1ZIBEhgpCQoj1T6GiHXIaSL44X/s6US6WNtdo069iv4T4Pfd91lXUv3iqpSzOMS+5+U31+FY2p+a1vLDtj/77t/2RG5KN6ebZO4ney/qtw/8C0AwDb0bRiXvCcQc6V/Nw7aR67vuuyRZMpqJc3npSNc5+1+4UtcfpiBEWkCZ0x3AgpNYcJ9yl0vHZNxQUKUt40U+i480fwjTcN4+6M5E9NwU0j++62xS8FQDVybq1flzmu6ztdN2Jc4jSNGXfK3iqnEuh5WUHZqipl55seiD8GHQ+6fZ9cAAAC8MudCOqTv5f1b8H9LB+mbIiMOyuN+S2dLMGXk3W4r/OYbhH7mAwA+KuTCNxoqXSX1pI1huBaCpXnQRffTaFj6z6FzmlXoAAAJFU0D7fm63Po3TnbWsOpBER4kcAJwLvICW7ViXEe3sF8t6lLg2RyRmSy7gDSd3ff3dNcWOUSZMQL+od5pZO5pip9ho8IX+3v/sHJH7h/DPS3x913Gy8zzfWdhbO0vzXcFm8JfplGo8wj6wAQfIOIHIjktdtTFIXlBWKZW/VXl3APd5YTVaKiIMLUBy/cK+ueYpHe1XqGaw5l6yzsieLFGjTJkw7u7+AuyFQTq8TES2OHcUlzruXDz1zVx6hLHcmpJVCF+xPW/dRVPR0Mf9r+8YW9GPcPTXvKd09F+2Xnfnd8wtpmHsOt9aflTtm6h6X3wbfeGWek3CIjyR5zp7u+uy2+W4f7OPRp+YDsaxLCPPS8DEGNe3e5tjYtZ+mMkYA808Thmn0sRoAAgeCMiQtXWq2H7gPVtsYYQ+CUgZIlhiUHwXf3Low8CbVBu1H+gZjZLghOTD2CeE7MfBKRP2L/4XW+Evcf5TlyzoyzhSeuceZe0lzszPsS/DoNp5/A2j334G1yCCUjgek6VKqXaxffjUPfdzd1abhxUqHHX80y9GvfV32GU+idJ4b4uzipmPtFwsGu8uc4zsJfUm0h90rY0N/GwLqseaZJii1GlJKBh3FJi30LqiIztZl/4P1Uwm+TTsB1JH9EIspvYP17A5E/MO3ci4JhSsQz7pcrE18q/Jfg12V67NsBiM5ZTTiPHQv31uZ04uR85jdCKiDqu5tUmlNTuC0ebBIAgm/m4WjdmXj+cK5E0RJtnba8V9DBNyv3r4zLtq/r3tinc9P4lMDDuGdVxJO7wzDlxjglUFM7rCdEnyba7Kz7k67qX7f/atx/sHE4rya+GHhOXcyWvp3f2nXs/dXlW3Sq3+A0XWcMh3TYAMuKwqL1EUAR+asTqJvWc5oAgqyxAQBnzDrcd67q7eqvzjuTg5KSY/m6XhZz7yL2XRfXiasK95LmRN5w7SynElSZasjl4V0YuzDmNMnSn7VA/yDXHww7wDZAyvE/g/sPA6a/EHfOPt9Zd9NsuG9mPumZcegBkUPvIdyXoY/zOA89h8B5VshfHaVivGpcpC3lfpnG5zVqcj5j0cQgSrxyHPo05HInMB5OXKzNOWecaJnyZQCEEIpoGfq4jKlB8bqk45lpj+s6T7M2jUjxmRJ5ZOKlujSc01aNhKO3+jDNdHiyvhOk438A9x+y/pl5gz1HP9bop1tptniU75crg8sP2ZFlA39r/RS6ZejXeeSmYvPYtc5Obw07qYRUWb6NHT64pqnq5aDWD2xTAchYyxGhvru1RlqjtEJu7mcVSQkAqCRKmRZaSk3CUmcobJ1dh3tqZLlMmfUlE89SvhI2y+KahhvO7HAXqUakdDCrEd9HZuBAefVk/YHbG/4DuL90fwD9WeJzWyWGvvZWi2XdSZp5jMsU52EeQ8qjTH98FLxzfla2tbvzlJYjBSeXCwBRQ0AAMlUGAiFJhFxFujGUy+f4Y4WALQtNGpX6iq0D33lyp+IC/cZ9PsY1rgtm1jnlHUSKjgvBBYPAv2sblumcoFxFviKoLy2dIwgsn8An/3B/Avcyu4ln56c77R+WsSJqS8nLqbJQbo3kY/CX4JtlfAv+Io4fC7CDMmOxhSP2L1Whag7fqEuTY/AZd5CQZn9ou2yRB7Y4fiLlRtisrNLiItMQ5zEuY5zHOBd5M8dljuvE7eqXuZcqz6qK/IsEiu3r9g8Flh9RX0I9i1TsenkIpY/aP+v+FO6ncH+AO+2PZZcIkouX9+8pf1PkP3S+mecPxMevgIqJ+m+PhfvDPX3DN73t8ZopL8HwMFY39Gs0U4Ps3ADelHUCUyaCs601Tju+oRlljDKECvLoykBn9IuZr7zYintuf1Dcj/SwXE/+mTl3LT/5D/fncK/5Pjz8WehToX4iXiIpJP7zl70eHmVQwe5LEyI8MDbBWjRAvq1vzxcUQCQO0ucIrO8eIn84lGkgkX+LKMyx/lFIRqPRpnHaOdM60zrtmGmNCe6yS1QSFaFCKMKpJM+QqNIkhciXIaoLELhpK74DCCwqKGub3TPMvfjqNNN/b/8R1u8JGDqY9iwbUte4jL5GkIIUbrs5HFNPdFAPQ6K+72dfLZvGzexlo1h1HKvfVgz/7ieIQvnuJYkgkYwkY5TRpmHQvbndWs/HYN/KuTc3Z1ptGo1GkkEyEg8jPBuCzd7TbqTVRyhSJycei4cn881B5PvGP9xfhTtkpXGQ6VSd7HYGHTP6CXSQTADjTvjIvWHCkIxUejsng2WBgN1gOOOgujMc6Unn9Y2Ibz7m+O1kuCB1s+imZaybDHoh/sB9k+kvO3+UNo2sfotAnX9LdZcTZRDudL8QmD3sKisBCASW7nz/cH8C94+lS8037AXMQc/wX1Gm+GBt5isDzwQX6CVu0G9mUmmNCUFJRiq9Hffj4XCsT+pzxq4g6LRLxrsi+7AzvgVlPh4eNhXxPBhu++fLIKmHRNP6x68rY4NMUw/Fw7Ck/BP4+v/h/gTunxUzj37qbkeQAhEp407JzCfos6WvrHt6WFv3Yux5DEg+ydwnCaF0ghiNNg0rkPf2hHh9zJydE98cnz9QXuuc08FQQL+dPSzvPPnq6iIPV3vY/+H+BO61y4j7Z37aZ8WH4zs7W/1yH0jeLSkBCkmx/JVZ86Q+o4iwDRLDhp9QHWy5PIyNw0keDwfui40/R+rU/L9/TzgMjFslcvihM61FWy7Jabd9u3bsCj8OYIv2dND+w/053GuyD+en3MPZk48qv47DPIr+hzGThTWv21jUf0msLe/JYyYNGF5JpjgJ29hIvoQUpCSqMgAKT48MMWEp5JJvI+XJcmR39jCQCp1lPNQPb6132vH7y4Xxxcs8dIucI0xK73Qwl/N/uH8F9w8o/6GZPzP5J2S/NxKOzwhEkYGobggk8p1heycHVarVBARiHSYqN5PkLVT+QIotMqm4YVSO+A5nRVxh9bbtH+ZwTdl5LKWYDxqZa0E21xkkZbgZdAKJxEeTAp1pGKjy8B/un8X94+0DqYOV5/ox+o/EH548fkhV45wCeWKDm+MSMp9X4fN0E9juElCNDbGFGtXBBSy85md275FVyCgZ3fJS8rMTfNtwwu0kC7N8Y8F0czjMxwkOZ20op3hUfcsqeRPlR/0PsG8iBUkdYfQAAAAASUVORK5CYII=

1944.2004.2064年甲申太歲方查大將軍

(๒๑)ขุนพลปึงแช้ไต่เจียงกุง(ฟังฉาต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกะซิน หรือปี พ.ศ.  2487, 2547, 2607

มีอีกนามหนึ่งว่าฟังเจี๋ย เป็นชาวฮกเกี้ยน เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง(คศ.960-1279) ท่านเคยรับราชการเป็นนายอำเภอกงอัน เกียรติประวัติในผลงานที่สำคัญของท่านมีมากมาย เช่น การผ่อนผันการชำระภาษีที่นา สะสางคดีที่ไม่เป็นธรรม ซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำ และจัดสรรที่ทำกิน ท่านเป็นนักปกครองที่ขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังและมีหัวคิดริเริ่มใฝ่รู้อยู่เสมอ ทั้งยังไม่ชอบการประจบสอพลอ มีความยุติธรรมไม่เข้าข้างคนรวยและมีอำนาจ  ทำให้ชาวบ้านยกย่องสรรเสริญไปทั่ว

ปีที่นับเป็นปีกะซิน หรือปี พ.ศ.  2487, 2547, 2607

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                                       คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                                       ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                               ผั่ว  破

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                                        ไห่  害